Page 1

Baksteen & Pul financiële dienstverleners Lindehove 6 8161 EA Epe Betreft: Beëindigen/aanpassen verzekering(en) Geachte heer/mevrouw, Dit formulier dient ervoor om verzekeringen te beëindigen of aan te passen. Graag volledig ingevuld doorsturen naar bovenstaand adres. Wij zullen daarna overgaan tot het beëindigen/aanpassen van uw verzekering(en). Ondergetekende spreekt de wens uit onderstaande afgesloten verzekering(en) bij uw maatschappij met ingang van heden te doen lopen door bemiddeling van Baksteen & Pul financiële dienstverleners Ondergetekende wenst onderstaande verzekeringen bij uw maatschappij, zonder tegenbericht, per eerstkomende afloopdatum te beëindigen. Rekening houdende met artikel 7:940 BW. Ondergetekende wenst de contractstermijnen van onderstaande verzekeringen tussentijds om te zetten naar jaarcontracten. De lange contractstermijnen zijn nadelig

Persoonlijke gegevens Voorletters:

_________________________

Achternaam:

_________________________

Adres:

_________________________

Postcode/Plaats:

_________________________

Gegevens verzekering(en) Omschrijving:

_________________________

Contractsvervaldatum:

_________________________

Polisnummer:

_________________________

Omschrijving:

_________________________

Contractsvervaldatum:

_________________________

Polisnummer:

_________________________

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en rekenen op uw medewerking in deze. Datum : ………………………….

Plaats:………………


/opzegbrief  

http://www.baksteenpul.nl/Portals/e8675f94-0a6e-4501-aa06-db28f046d42f/Documenten/opzegbrief.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you