Jakoihirmondo 2011/2

Page 1

1. évfolyam, 2. szám 2011. 11. 15. Adventi program

Bakonyjákó Község Önkormányzatának 4 havonta megjelenő, ingyenes kiadványa.

FALUNAP 2011 Színes programok, jó idő, sok látogató és remek hangulat jegyében telt a már hagyományos falunapunk július utolsó szombatján. Délelőtt a gyerekeknek Takács Szilvi és Boldizsár Kati szervezett sorversenyeket. A nős-nőtlen mérkőzés már szinte elmaradhatatlan programja a rendezvénynek, a csapatok verejtékes küzdelemben mérték össze erejüket és tudásukat. Délután a park, a játszótér és a faluház udvarán,

több helyszínen számos program várta a gyerekeket a népi ügyességi játékoktól az óriáscsúszdán át a különféle kézműves foglalkozásokig. Míg készültek az arcfestések, a többieket a lufihajtogató bohóc szórakoztatta. A játszótéren Szilvási Zoltán, Liszai Zoltán és Ferenczi

Noémi lovagoltatták a fáradhatatlan gyerekeket. A felnőttek ezalatt Gerdenics Jancsi bácsi autós ügyességi versenyén szórakoztak. A színpadon a polgármesteri köszöntő után kezdődött az élet. Mindenki nagy örömére ismét műsort adtak a helyi szervezetek, a néptánc-

csoport és az énekkar. Fellépett a farkasgyepűi tánccsoport is. A pápakovácsi énekkar először vendégszerepelt nálunk. Láthattunk még ír néptáncot, meghallgathattuk kedvenc musical dalainkat, majd jöttek a Vati fiúk, akik igazi country hangulatot varázsoltak. A délután

folytatás a 4. oldalon


1. évfolyam, 2. szám

2011. 11. 15.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Bakonyjákó község képviselőtestületének 2011.07.01 – 10.31ig elfogadott határozatai, döntései a teljesség igénye nélkül: Elfogadtuk Bakonyjákó Önkormányzat 2011. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót és a költségvetési rendelet módosítását. Az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, a költségvetési rendeletnek megfelelően alakul. Rendeletet alkotottunk „A helyi építészeti értékek védelméről”, mely szerint a tájház céljára megvásárolt épület helyi védelem alá került. Figyeljük a helyi védelem alatt álló épületek felújítására vonatkozóan kiírásra kerülő pályázati lehetőségeket, feltételeket. Döntöttünk, hogy szorgalmazzuk a Nemzetiségi Gyermektánccsoport Közalapítvány alapító okiratában szereplő „kulturális tevékenység” és „kulturális örökség megóvása” fő célok szerinti további működést. A kuratóriumi tagság és felügyelő bizottság jelenlegi tagjaival egyeztetjük a jövőbeni közös munka lehetőségét és kezdeményezzük a tagság megújulását. A testület hatályon kívül helyezte a következő, már nem aktuális, régi rendeleteket: 7/2000. (V.30.), 4/2001. (VI.12.), 8/2001. (X.30.), 2/2003. (I.16.). 15/1995. (XII.14.), 4/1996. (VI.24.), 5/1996. (IX.17.) számú rendelet Bakonyjákó község jelképeiről és a jelképek használatáról és az 5/1994. (V.19.) számú, az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről. Az utolsó két esetben új rendelettervezetek készülnek. Határoztunk az önkormányzati tulajdonú épületek villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatának elvégzéséről, mivel az erre vonatkozó

2

érvényességi idő lejár. Döntöttünk az óvoda épületében a jelenleg használt csoportszobában lévő ablakok, valamint a bejárati ajtó cseréjéről. Felmértük a kátyúkat, megsüllyedt útszakaszokat. Kérésünkre a Víz és Csatornamű Zrt. a csőtörésekből és a szennyvízelvezető csatorna feletti földréteg megsüllyedéséből adódó hibák nagy részét (115 m2) meleg aszfalttal helyreállította. A Magyar Közút Nzrt. a csapadékvíz elfolyását akadályozó magas útpadkák nagy részét legyalulta. A körjegyzőségi községek önkormányzatainak képviselő-testületei elfogadták az ÁMK Bakonyjákó Általános Iskola tagintézmény, az ÁMK Bakonyjákó Óvoda tagintézmény, valamint a körjegyzőségi községek jegyzősége 2011. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A három testület elhatározta, hogy kerítést építtet az óvodai játszótér köré a rongálások elkerülése érdekében. A tornaterem továbbra is bérelhető a korábbi feltételek szerint, a bérlésre vonatkozó igényt Bakonyjákó Község hivatalában lehet jelezni. 2011.11.01-2012.03.31. közötti időszak hóeltakarítási munkálataira vállalkozói szerződést kötöttünk a Straub és Társai Kft.-vel. 2011. szeptember 1-től módosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény. A lakásfenntartási támogatás jogosultsági határa az öregségi nyugdíjminimum 250 %-ra emelkedett (71.250,Ft). Ezen felül a jogszabályi előírásnak megfelelően helyi kedvezményt állapítottunk meg. A módosított rendelet szerint egyedülállók esetében az öregségi nyugdíjminimum 280 %-a (79.800,-Ft), nem egyedülállóknál 260 %-a (74.100,-Ft) a

jogosultság határa. Így az előzőekben megadott, egy főre eső jövedelemhatár alatt az egyedülálló kérelmezők 2800 Ft/hó, a nem egyedülállók 2600 Ft/hó ellátásra jogosultak. Elhatároztuk, hogy az előző évhez hasonlóan részt veszünk a 2011. évi adventi programok szervezésében és megvalósításában. Támogatjuk a községi könyvtárban gyermekek részére rendszeresen megtartandó kézműves foglalkozásokat, ahol a hagyományőrzés és a település iránti identitástudat erősítése is előtérbe kerül. A foglalkozásokat Kis Katalin könyvtáros vezeti. A faluház mögötti hátsó udvar eddig nem hasznosított részén tereprendezés történt, valamint döntöttünk a terület parkosításáról (füvesítés, cserjék ültetése). Hatályon kívül helyeztük az önkormányzati gépjármű használati szabályzatát, mert a gépjármű bérbeadását a nyertes pályázatban rögzített fenntartási kötelezettségig bérbe adni nem lehet. Szilvási Zoltán anyagfelajánlásából, Lénárt Lambert társadalmi munkában új játszótéri libikókát készített. A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek az önkormányzat hivatalában illetve a település honlapján (www.bakonyjako.hu) megtekinthetők. Takácsné Tompos Rita


1. évfolyam, 2. szám

2011. 11. 15.

ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK KÉPEKBEN

új játszótéri mászóka új óvodai bejárati ajtó

új óvodai mászóka

új óvodai hinta új óvodai ablakok

szelektív hulladékgyűjtők

Arany János utcai vízáteresz

tájház tetőfelújítás

új buszmegállói padok

új játszótéri libikóka

Úttörő utcai vízáteresz

lépcső és járdakiegészítés

KÖNYVTÁRI HÍREK Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy a könyvtár 2011. szeptember 15-től kedden 17-20 óráig, csütörtökön 16-19 óráig tart nyitva. A hetilapok 2012. január 1-től teljesen kicserélődnek. Lehetőség van továbbá könyvek megrendelésére. Kérem, éljenek a lehetőséggel, mert úgy érdemes könyveket hozni a könyvtárba, ha az érdekli is az olvasókat! A javaslatokat a szerző és a könyv címe megjelöléssel a könyvtár e-mail címére (konyvtar. bj@gmail.com) lehet küldeni, vagy nyitva tartási időben leadni. Általában kétháromhavonta frissül az állomány! A játszóház indulásáról a már jól bevált módokon és helyeken (hirdetőtáblák, internet, szórólap) tájékoztatni fogjuk Önöket. Látogassanak el minél többen a könyvtárba, nézzék meg a jelenlegi könyvkínálatot, olvassanak minél többet! Kellemes időtöltést kívánok!

KEDVES OLVASÓK! Örömmel tapasztaltuk, hogy a Jákói Hírmondó első száma jó fogadtatásra talált. Köszönjük a sok biztatást és építő kritikát, amit az elmúlt időszakban a Szerkesztőség és az újság kapott. A kezdeti szégyenlősség után egyre több témajavaslat érkezik. Ígéretünkhöz híven minden témajavaslatot igyekszünk az újság hasábjaira vinni. Külön öröm, hogy egyre többen kapnak kedvet egy-egy cikk megírásához. Közben megszületett a Jákói Hírmondó internetes oldala a w w w. j a k o i h i r m o n d o . h u . Köszönettel tartozunk Svastics Zoltánnak, aki a lapot társadalmi munkában szerkeszti. A honlapot folyamatosan töltjük tartalommal, a cikkekhez háttéranyagok találhatók, minden, ami az újságból a terjedelmi korlátok miatt kimarad. Az eseménynaptár segít a rendezvények közötti eligazodásban, a fotógalériában pedig jákói témájú képek tekinthetők meg. Akik már látták, dicsérik, akik eddig még nem, azoknak ajánljuk, feltétlenül látogassanak el a honlapra. Köszönettel tartozunk a Képviselőtestületi tagoknak is, akik tiszteletdíjukból ajánlották fel a tárhely üzemeltetéshez szükséges összeget. Kedvcsinálónak megjelentünk a facebook-on is. Reméljük a második szám sem fog csalódást okozni. Igyekeztünk megőrizni az újság sokszínűségét. Reméljük mindenki talál benne kedvére valót. Jó szórakozást kívánunk! A Szerkesztőség

Kis Katalin, könyvtáros

3


1. évfolyam, 2. szám

2011. 11. 15.

FALUNAP 2011 - folytatás az első oldalról

fénypontja Kovács Kati előadóművész színpadra lépése volt, akinek örökzöld slágerei jó kedvet varázsoltak, fiatalok és idősek együtt énekeltek. Mire a színpadon lezajlottak a műsorok, az udvar végében elkészült a gulyás is. A bálon a Dinamit együttes

4

hajnalig húzta a talpalávalót. Éjfélkor tombolasorsolás próbálta ébren tartani a már fáradt mulatókat. Akiknek nem kedvezett Fortuna azok, kárpótlásul Gulyás Ákos stand up comedybe illő műsorát élvezhették. A falunap nagyon jól sikerült, ami csak a helybeliek kitartó, önzetlen munkájának és a helyi vállalkozások, illetve magánszemélyek felajánlásainak köszönhető. Svasticsné Hegedűs Henriett


1. évfolyam, 2. szám

2011. 11. 15.

SOK SOK NAPSÜTÉS... „Guten Tag, Guten Tag sagen alle Kinder. Grosse Kinder, kleine Kinder, dicke Kinder, dünne Kinder. Guten Tag, Guten Tag, sagen alle Kinder.”

Sok-sok napsütéssel köszöntött bennünket a szeptember a 2011/2012es nevelési évben. Három új kispajtás érkezett közénk, így 23 gyermek lépte át az óvoda kapuját. Családias hangulatú csoportunkban régi óvodásaink már otthonosan mozognak. A beszoktatást mindig megkönnyíti, hogy testvérek, rokonok, barátok játszhatnak együtt. Alapelvünk a bizalomra, szeretetre, egymás feltétel nélküli elfogadására épül. A szeptember 1-jétől érvénybe lépett új nevelési programunk is ennek jegyében készült el. Az elmúlt hónapban kialakítottuk óvodai életrendünket. A nyitva tartás a szülők igényeinek megfelelően került módosításra. Napirendünket a korcsoportok szükségleteihez igazítottuk. A pedagógusok a kétnyelvű nevelési célok megvalósítása érdekében heti váltásban látják el feladataikat. Munkánkat dadus nénink segíti. Mit is csinálunk? Játszunk, méghozzá rengeteget, mert a játék tanít is – önmagunkról, társainkról, viselkedési szabályokról. Gyakorlunk, és napról napra többet tudunk környezetünkről, miközben fejlődnek készségeink, képességeink. Két nyelven verselünk, dalolunk, beszélgetünk, mesélünk és még sorolhatnám. Felfedezzük az ősz szépségét, kincseket gyűjtünk, amit a természet ad nekünk és sokat barkácsolunk belőle. A sok „munka” közben edzük magunkat tornával, túrával. Birtokba vettük az óvoda felújított játszóterét, amelyet a Bakonyjákói Önkormányzat biztosított számunkra. Köszönjük az új csúszdát, hintákat, homokozót!

Frum Ferenc konyhafőnök bevezette a gyerekek étrendjébe a teljes kiőrlésű gabonából készült ételeket, amit nagy örömmel fogadtunk. Október végén tekintettük meg a Pegazus Színház előadását Városlődön, majd következett az első nagy ünnepünk: „Martinstag im Kindergarten”. Köszönjük szépen Mindenkinek, aki hozzájárulásával segítette a papír- és elektronikai eszközök gyűjtését! 3860 kg papír és 1500 kg elektronikai hulladék gyűlt össze. A bevételt gyermekprogramokra és eszközvásárlásra fordítjuk. Szintén köszönjük a munkáját a szervezési feladatokban, rakodásban, szállításban résztvevőknek. Az önkormányzat finanszírozásával november elején került sor az óvoda épületének jelenleg használt foglal-

koztató helyiségében lévő nyílászárók, illetve a bejárati ajtó cseréjére. A korszerű beruházás jelentősen hozzájárul majd az energiatakarékos fűtéshez. Tisztelettel köszönöm a Bakonyjákói Önkormányzat támogatását, amelyet az óvoda szebbé, biztonságosabbá tételéhez nyújtanak. Hegedüsné Patyi Edina tagintézmény vezető

5


1. évfolyam, 2. szám

2011. 11. 15.

FELSŐSSÉ AVATÁS ISKOLAI ÉVNYITÓ

2011. szeptember 30-án kezdetét vette a felsőssé avatás és a sportbuli. A két ünnepélyt egyben tartottuk. A kérdéseket Edvárd bácsi tette fel. Így szólt az első kérdés: – Be tudjátok bizonyítani, hogy igazi felsősök vagytok? Ha igen, akkor fussatok körbe, csapkodjatok a kezetekkel és gágogjatok! Kicsit fura volt, de megcsináltuk. A második kérdés így hangzott: – Mennyi éneket tudtok? Hát most kiderül! Egy pár éneket el is énekeltünk, de amikor Ági néni egy német éneket kezdett el, olyan csend lett, hogy a légy zümmögése is hallatszott. Ezt kaptuk harmadik feladatnak: – Mondjátok el minden osztálynak az osztályfőnökét! Azt szerencsére mindenki tudta. A negyedik, hogy a felsős osztályokból ki kellett vinni fiúkat, lányokat. Azt is nagyon élveztük. Tombola is volt, sok szép nyereményt lehetett nyerni. A fődíj egy sportbulis torta volt. Én is és szerintem mindenki jól érezte magát. Gulyás Napsugár, 5. osztály

ISKOLÁS TANULÓINK SPORTEREDMÉNYEI LEVELD KUPA, 2011. SZEPT. 23.

IV. korcsoportos fiú labdarúgó-csapat: 2. helyezés Bakonyjákói tagjai: Boldizsár Zoltán, Bódai Ádám

BOZSIK - FUTBALL, PÁPA

A futballcsapat bakonyjákói tagjai: Gulyás Dominik, Svastics Áron, Horváth Máté, Juhász Martin, Takács Milán

ŐSZ-KUPA, HÁZI LABDARÚGÓ VIADAL

Bakonyjákói résztvevők: Horváth Máté, Takács Milán, Varga József, Juhász Martin, Schlecht Levente, Móri Olivér, Vind Dániel, Varga László, Mekler Dániel, Gönczi Martin, Tankó Balázs, Gulyás Napsugár, Kulics Roxána, Papp Dalma, Boldizsár Rebeka, Boldizsár Andrea, Bódai Ádám, Boldizsár Zoltán

6

Szeptember 1-jén 8 órakor elkezdődött az évnyitó. Lementünk a tornaterembe, a szülők és az alsósok leültek a székekre. Először elénekeltük a Himnuszt, majd az énekkar énekelt. Ezután verset mondtak néhányan. Holczer igazgató úr ismertette a tanév várható programját. Ezt követően megkérték az elsősöket, hogy álljanak fel és Luca, Xavér és én átadtuk nekik az ajándékokat. Ezek után elmondták esküjüket az újdonsült tanulók, és kezdetét vette a 2011-2012-es tanév. Gulyás Marcell, 8. osztály


1. évfolyam, 2. szám

SPORTNAP Szeptember 30-án ünnepeltük a Magyar Sport Napját a városlődi iskolában. Rengeteg gyermek vett részt, mindenki legalább 60 percet töltött aktív mozgással. Először az alsó tagozatosok futottak 1000 métert, míg a felsősök 2011 métert teljesítettek. A diákok az alábbi játékokat játszották nagy kedvvel: labdarúgás, streetball, showugrások szivacsdombon, floorball, pingpong, tollaslabda. A sportnap elején volt az 5. osztályosok felsőssé avatása. Egész délután finomságok vártak a sportolókra a büfében, zárásként tombolasorsolás színesítette a programot. Kiváló nap volt, remekül éreztük magunkat. Svecz Edvárd

2011. 11. 15.

CSALÁDKONGRESSZUS GÖDÖLLŐN

A Családok Évének vége felé nagyszabású eseményre hívta a családokat a Veszprém megyei Családpasztorációs Iroda. A Magyar Katolikus Családegyesület szervezésében került sor a XVIII. Családkongresszus megrendezésére.

vissza is helybe szállítottak minket. Számunkra még ismeretlen volt ez a mozgalom. Ezért nagy és kellemes meglepetés ért minket, amikor a Tapolca, Veszprém, Várpalota környéki családokkal együtt utaztunk Gödöllőre. Szintén elcsodálkoztunk

Az esemény zárónapjára, november 12-én, a Veszprém megyei Családpasztorációs Iroda támogatásával jutottunk el. A meghívót a templomban is olvashattuk, valamint a missziós gyermekek e-mailben is megkapták. Amikor missziós tanítványommal, Viviennel és édesanyjával jelentkeztünk erre az eseményre, még vállalnunk kellett a szombat hajnali megjelenést Veszprémben, a különjáratú busznál. Sőt az esti hazajutásunk is bizonytalan volt. Mégis feliratkoztunk az útra, egymást biztatva, és Isten gondviselő szeretetében bízva. Már közeledett a nagy esemény, amikor megtudtuk, hogy egy pápai család autójába mi is beférünk. Így aztán Veszprémig és

azon, hogy a Királyi Kastély felújított lovardája milyen tökéletes helyszín az ilyen nagyszabású rendezvényhez. A színes, változatos programok minden résztvevőnek biztosították, hogy a családról, mint a társadalom legkisebb közösségéről mélyen elgondolkodjon. Ugyanakkor a családok tagjai jól is érezhették magukat a szórakoztató műsorok alatt. A gyermekek részére külön gondoskodtak a szervezők kikapcsolódásról és vidám, de tartalmas máriabesnyői kirándulásról. A rendezvény záró szentmiséjét Erdő Péter bíboros úr celebrálta az Apostoli Nuncius úrral, valamint a jelenlevő püspökökkel és papokkal. folytatás a 9. oldalon

7


1. évfolyam, 2. szám

2011. 11. 15.

ÚJRA KIRÁNDULT A NYUGDÍJAS KLUB

A nyári kirándulásunk alkalmával szerzett kellemes élményektől fellelkesülve, újra kirándulni indult a Nyugdíjas Klub október 15-én. Ismét Pápára mentünk, célunk az Esterházy kastély megtekintése és fürdőzés volt.

látható. A kastélylátogatás után lesétáltunk a Várkertfürdőbe. Mindnyájunknak jót tett a melegvizes fürdő, ez a hazafelé tartó séta során derült ki. A kirándulással egybekötött fürdőzést a jövőben is szeretnénk folytatni. Ismételten szeretném megragadni

Elsőként a kastélyt néztük meg, ahol jelenleg rekonstrukciós munkálatok folynak, így annak csak egy része volt látogatható. A csoport számára biztosított tárlatvezető hölgy nagyon kellemes, lenyűgöző módon ecsetelte a barokk kastély fénykorában itt élő főúri emberek életét. Tájékoztatott bennünket a későbbi években zajló tevékenységekről is. Az Esterházy kastély teljes pompájában a rekonstrukció befejezése után lesz

az alkalmat arra, hogy a Nyugdíjas Klub létszámát bővítsük. Alapszabályunk 9. pontja szerint az egyesületnek tagja lehet minden Bakonyjákón élő nyugdíjas állampolgár, aki egyetért az egyesület alapvető céljaival és elfogadja az egyesület alapszabályát. Kötelessége mindössze csak annyi, hogy a havi 200,-Ft-os tagdíj mellett tartsa tiszteletben a közösségi döntéseket, és ennek megfelelően tevékenykedjen. A Bakonyjákói Nyugdíjas Klub tagjainak nevében kívánok a község valamennyi lakójának jó erőt és egészséget. Kellemes karácsonyt és békés, boldog új évet! Ható Mihály klubvezető

8

A JÁKÓ-KLUB EDZŐTEREM FELÚJÍTÁSA A Jákó-Klub edzőterme, a volt tűzoltószertár helyiségében található, melyet 2003. májusa óta használunk. Sajnos idővel elhasználódott, az aljzatbeton megsüllyedt, a falak bevizesedtek, ezért az elmúlt hónapokban fel kellett újítani. Nyáron feltörtük a régi aljzatbetont, szeptember elején pedig újrabetonoztuk. Ezt az egyesület tagjai végezték. Később az előtér, és a mosdó festése következett, végül új műpadló, majd arra szőnyeg került. Szeretném megköszönni a felújításban résztvevő egyesületi tagok és a segítséget nyújtó vállalkozók munkáját, valamint a magánszemélyek anyagi hozzájárulásait. Az Önkormányzat a költségek felét fedezte. A felújítás befejeztével a sportolni vágyók ismét megfelelő körülmények között edzhetnek. Szeretettel várunk minden sportolni, edzeni vágyó fiatalt és időst! Az edzőterem használatának feltétele a 14 éves korhatár betöltése, Jákó-Klub Egyesületi tagság (egyszeri belépési díjjal) valamint az éves tagsági díj befizetése. Jelentkezni, befizetni személyesen, Bakonyjákó, Úttörő u. 11. szám alatt lehet. Ható Tibor


1. évfolyam, 2. szám

VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA Egy év telt el a vörösiszap katasztrófa óta. A bakonyjáki lakosok is bizonyították, hogy nehéz helyzetben lehet számítani rájuk! Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden lakosunknak, akik segítséget nyújtottak a károsultaknak. Takácsné Tompos Rita

A TÁBORTŰZ KÖRÜL A Nefelejcs Vegyeskar hírei

Az elmúlt időszakban ismét volt lehetőségünk arra, hogy bemutathassuk, továbbadhassuk az általunk fontosnak tartott értékeket. Nagy szeretettel készültünk a Németbányai Napok kultúrműsorában, illetve a bakonyjákói Falunapon történt fellépésekre. Szeptemberben a faluház belső udvarán szalonnasütéssel egybekötött próbát tartottuk. Kellemes délutánt töltöttünk a tábortűz körül, a szomszédos településről, Németbányáról csatlakozott hozzánk Gerhard Éber úr, akinek szülei Bakonyjákón éltek és a kitelepítéskor kerültek Németországba. Nem az éneklésé volt a főszerep. Azt gondoljuk, hogy az ilyen és ehhez hasonló összejövetelek, kirándulások fontosak bármely közösség életében. Továbbra is várunk a lakosság köréből új tagokat, akik szeretnek énekelni, valamint javaslatokat, mely dalokat hallanák tőlünk szívesen a következő fellépések alkalmával! Takácsné Tompos Rita

2011. 11. 15.

CSALÁDTALÁLKOZÓ GÖDÖLLŐN folytatás a 7. oldalról

Szentbeszédét a Magyar Kurír Katolikus Hírportál teljes egészében közzé tette 2011. 11. 12-én. Az alábbi idézet kiemelésével ajánlom figyelmébe, nem csak a családban élőknek, hanem mindenkinek. „A család tehát az egyik legemberibb és legkiszolgáltatottabb valósága életünknek. Ugyanakkor nélkülözhetetlen értékek forrása. Benne sajátítjuk el az egymást segítő emberi szeretet, a szolidaritás, a kultúra és gyakran a hit és az emberség legfőbb értékeit. A családok széttöredezése és vergődése hasonló az élővilág, a környezet nagyarányú pusztulásához, amit sokszor a világban működő emberi önzés és felelőtlenség idéz elő. Nekünk azonban Isten színe előtt kell gondolkodnunk erről a kiszolgáltatottságunkról is. Hitünk fényében a teremtő és megváltó Istentől várjuk az igazi segítséget családjaink számára is. Emberi igyekezetünk önmagában aligha lesz elegendő.” A családok és helyi közösségek összefogásához bátorság és kitartás szükséges, de Isten segítsége mindennél fontosabb. Mi megtettük a kezdő lépést, a többit a Gondviselés tette hozzá. Közös kirándulásunk előzménye volt, hogy részt vettünk a pápai Szent József kápolna kertjében felállított Házaspárok Útjának megáldásán is. Bízom benne, hogy a későbbiekben egyre több család bekapcsolódik az érsekség területén szervezett, valamint az országos programokba is. Nyőgér Dezsőné Hittanár, Nevelőtanár, Család- és Gyermekvédő tanár

9


1. évfolyam, 2. szám

2011. 11. 15.

MIÉNK VOLT A TÉR! ... ÉS TÉNYLEG GURULTUNK! 34 kerék, 12 gyerek, 2 kisded, 10 szülő, ennyi volna az első ovis SZM (Szülői Munkaközösség) megmozdulás summája. Október 1-én 16 órától bőven sötétedésig tartott a batyus szalonnasütés, melynek célja – ha nagy szavakat akarok használni, akkor – közösségépítés volt. Mert óvodai Szülői Munkaközösség ugyan van, de talán élhetne és virulhatna gyümölcsözőbben! Hogy lesz-e folytatás? Nem tudni, nem vagyok jós, mindenesetre elindult valami, és jó volna, ha tovább gurulna, mert minden közösség életét csakis az összefogás, az egységre való törekvés viheti előbbre.

getni. Van akit „ismerünk”, és van, akinek mindig illedelmesen köszönünk, de ha valaki megkérdezné, hogy mi a keresztneve, akkor sajnos „Nem tudom!” a válasz, persze csak suttogva, mert ezt azért az ember szégyenli. Azt talán tudjuk, hogy melyik ovishoz tartozik, de itt vége is a tudománynak. Ez egy jó alkalom volt, hogy ezen egy picit változtassunk a tűz körül, mert a tűz összehoz. Muszáj körülállni, és olyankor a félhomályban könnyebben megy a beszélgetés is. Közben a gyerekek önálló életet éltek, kerekeken. Őket annyira nem érdekelte a szalonnázás (kivéve egyet, aki itt találkozott először a parázson

csapat! A hangsúly a „még”-en van, mert minden esélyünk megvan rá! Így legyen. Lénártné Gerdenics Katalin

A napi rutinba ez nem fér bele. Ez annál egy nagyobb falat. Reggel futunk, „leadjuk” a gyerkőcöket az oviban, délután még mindig rohan mindenki, csak most hazafelé, és persze van, aki már délben hazavitte a gyereket, velük szinte nem is látjuk egymást. Nincs idő, nincs alkalom beszél-

10

sült szalonna kulináris élményével). Hihetetlen iramban gurultak visítva, ami kicsit ijesztő is volt időnként. Az őrangyalok igen jól végezték a dolgukat aznap este, mert a szülői részről egyöntetű volt a vélemény: csoda, hogy mindenki megúszta épségben! Nem vagyunk még összeszokott

EZ ITT AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE! Újságunkban lehetőség van apró és keretes hirdetések megjelenítésére. Bakonyjákói lakosok számára az apró ingyenes, a keretes hirdetések esetében egy A4-es oldal 10.000,-, kisebb méretnél arányosan kevesebb.


1. évfolyam, 2. szám

2011. 11. 15.

OKTÓBER CSODÁJA A magyar ősz mindig arról volt híres, hogy soha nem akar a végére jutni, gyönyörű, színes ruhába öltözik a táj, fürdik az ember a fényben, gyümölcsillatot visz a szél. Csendes megelégedéssel járjuk életünk útját és készülünk a télre. Ez valahogy idén másképp alakult. Szeptemberben nyarat idéztünk, októberben már fáztunk. Mintha a természet is arról beszélne, hogy az október a magyar történelem egy keserves hónapja. Hisz a 48-as tábornokainkat októberben végezték ki Aradon, az 56-os dicsőségesnek induló forradalmunk keserves véget ért, novemberben kegyetlenül vérbe fojtotta a történelem vasmarka. E különös kettősség, amiről írtam kedves Olvasó, mégis arról beszél, hogy van valami szép és csodálatos is. Nem csak a keserűség. Október, november, december hónapokban házasodtak népünk fiai, hisz ekkor már túl voltak a nagy munkákon, lehetett a családra is figyelni. Isten Igéje is arról beszél nekünk, hogy egymásra figyelésünk sohasem lankadhat. Egymás terhét segítenünk kell, egymás szemét figyelnünk kell. S ha ezt megtettük, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy az életünk, az otthonunk

egy csoda! Gyermekeink mosolya, öregeink bölcs tekintete, aktív dolgozóink szorgalma. Az október arról beszél, hogy a természet lassan pihenőre tér, de megszületett bennem egy gondolatsor, amit szeretnék most közzé tenni, ami minőségileg más, mint csupán az ősz csendes melankóliája. Akié a föld, azé a jövendő, de csak azé lehet a föld, aki együtt él vele, közel hozzá, aki megérti az idő szavát… Embernek lenni, itt a Kárpátmedencében, a Bakonyban nyájas Olvasó azt jelenti, mindig egy lépéssel előbbre lenni, egy kicsit többnek lenni minden tekintetben. Többet dolgozni, többet szenvedni, többet adni, többet tudni, többet érezni, többet gondolkozni... okosabbnak lenni, hajlékonynak lenni, előre nézni, de a másik emberre nem rátiporni, azt tenni ami jó, de nem megalkudni és a másik embert embernek nézni. A segítő, simogató kéz tíz ujja többet ér sok halott gondolatnál, mert így tudjuk megélni a csodát, hogy élünk, hogy megmaradunk, hogy akarunk, hogy építünk, hogy családunk van és gyerekeink, falunk és otthonunk. Van hova hazamenni, van kihez szólni. Szeretném, ha ezt mindenki

megértené, csak így van létjogosultsága annak, hogy vagyunk. A Család évét éljük 2011-ben. A családot pedig minden áron védenünk kell, hisz ez a népünk alapja. A családért mindig imádkozni kell, mert így születik meg a gyülekezet, amiben lélekben is otthon vagyunk. Mindig hálát adva, mindent megköszönve az élet Urának! Maradok hűséges lelkipásztoruk Apostol Pál

50 ÉVE EGYÜTT AZ ÉLET RÖGÖS ÚTJÁN „Nem tudom, miért, meddig Maradok meg még neked, De a kezedet fogom S őrizem a szemedet.” 2011. szeptember 2-án egy kedves meghívásnak tettem eleget. Balázsi Tiborné és Balázsi Tibor házasságkötésének 50. évfordulójára emlékeztünk, akik egymásnak örök hűséget fogadva ígéretet tettek, hogy együtt fogják leélni az életüket, jóban-rosszban kitartanak egymás mellett. A házaspár a katolikus templomban erősítette meg ötven esztendeje tett esküjét, a család pedig titokban szervezett ebéddel és tortával készült a szelídgesztenye fa árnyékában. Szeretettel gratulálunk Piroska néninek és Tibi bácsinak az évfordulóhoz! Takácsné Tompos Rita

11


ADVENTI PROGRAMAJÁNLÓ NOVEMBER 26. (szombat) • Adventi kirándulás a „Családok Útjához”

Nagy szeretettel vár mindenkit a helyi közösség egy közös elmélkedésre életünk állomásairól. Helyszín: Szent József kápolna, Pápa, időpont: 1500 óra. Találkozó 1430-kor a Faluház épülete előtt. Utazás közösen személygépkocsikkal, melynek szervezése miatt a részvételi szándékot a 06 89 350 001 telefonszámon kérjük jelezni 2011. november 24. 1530-ig Szervező: Bakonyjákó Község Önkormányzata

• Közös gyertyagyújtás a község adventi koszorúján

Helyszín: Rákóczi téri közpark - Betlehemi jászol, időpont: kb. 1700 óra.

DECEMBER 3. (szombat) • Közös gyertyagyújtás a község adventi koszorúján Helyszín: Rákóczi téri közpark - Betlehemi jászol, időpont: 16.30 óra.

• Adventi hangverseny

Helyszín: Katolikus templom, időpont: 17.00 óra. Szervező: Nefelejcs Vegyeskar, Bakonyjákó

DECEMBER 10. (szombat) • Pónilovas kocsikázás

Amberg Dezső felajánlásával, helyszín: Fűzfa utca, időpont: 1430 óra.

• Adventi forgatag

Helyszín: Faluház épülete, időpont: 1500 óra. Szervező: ÁMK Óvoda Szülői Munkaközössége, Bakonyjákó Község Önkormányzata

• Közös gyertyagyújtás a község adventi koszorúján Helyszín: Rákóczi téri közpark - Betlehemi jászol, időpont: 1830 óra.

DECEMBER 17. (szombat) • Közös gyertyagyújtás a község adventi koszorúján Helyszín: Rákóczi téri közpark - Betlehemi jászol, időpont: 1630 óra.

• Advent az irodalomban

Adventi irodalmi kávéház, Hauber Károly irodalompedagógus közreműködésével. Helyszín és szervező: Forrás Vendégház, Bakonyjákó, időpont: 1700 óra.

DECEMBER 18. (vasárnap) • „Karácsonyi ötpróba, avagy az angyaloknak is elkél néha a segítség” Interaktív mesejáték vidám feladatokkal, az odalátogató gyerekek részvételével. Helyszín: Faluház Bakonyjákó, időpont: 1600 óra. Szervező: ÁMK Óvoda Szülői Munkaközössége

A rendezvényeken adományaikkal az ÁMK Óvoda Bakonyjákó óvodásait támogatják

Hétéves lányka lehettem. Már hetek óta mindenki a Kisded születését várta, így lázasan takarítottuk szerény otthonunkat. Ünnepi terítő fedte a kisasztalt és egyre beljebb költözött az ünnep szelleme kis hajlékunkba. Egy szép reggel Édesanyám azzal keltett fel: – Úgy látom, idén fehér lovon jön a karácsony! Én hálóruhában rohantam az ablakhoz, hogy megcsodáljam a paripát, s akkor láttam, hogy mindent belepett a szikrázó hó. Vakítóan gyönyörű volt és éreztem, hogy vége a várakozásnak és ma végre beköszönt hozzánk a karácsony. Napközben Édesapám az istállóban rendezte az állatokat, Édesanyám pedig a konyhában serénykedett. Én hol itt, hol ott lábatlankodtam, mert már nagyon izgatott voltam. Késő délután Édesanyám mosdóvizet készített, én pedig tiltakoztam, hogy korai még a fürdés, nem akarok még lefeküdni, mert akkor hogy találkozhatok a kis Jézussal?! De ő csak ezt mondta:


– Pont ezért kell lemosakodnod! Mégsem várhatod szutykos kézzel a Kisdedet! A szekrényre függesztve várt piros, apró pöttyökkel díszített kötényruhám és fekete glottkötényem. Mire mindnyájan elkészültünk, eljött az este hat óra. Egyszercsak lágy csengőszóra lettünk figyelmesek, és nyílott az ajtó. Fehér lepelbe burkolt Jézus lépett be rajta, kezében almával, dióval, illatos mézeskaláccsal díszített karácsonyfát tartott. Mindnyájan elé térdeltünk és közös imádságba fogtunk. A szívem a torkomban dobogott, föl sem mertem nézni, csak az előttem himbálódzó diót bámultam, ami suszterszeggel volt átszúrva.

Miután az ima utolsó szava is elhangzott, a mi Jézusunk letette a gyönyörű fát elénk a kisasztalra, s ekkor elengedte köténye sarkát, és a benne lévő alma és dió szanaszét gurult a szobában. Mi, gyerekek nem győztük kapkodni a sok finomságot. Ezután Édesanyám ünnepi asztalt terített. Mindenkinek szelt a finom kuglófból, amire forralt, cukros tejet öntött és megszórta mákkal. Igazi csemege volt ez gyereknek, felnőttnek egyaránt. Vacsora közben nem tudtam levenni a szemem a gyanta illatú fáról, aminek ágait gyönyörű, fényes, piros almák húzták, és amin lekváros és diós szaloncukrok táncoltak a gyertyafényben, amiket az anyai szeretet csomagolt be fehér selyempapírral. Pont olyanok voltak, mint amiket Édesanyám készített pár nappal ezelőtt. Vacsora után Édesapám köré gyűltünk, aszalt körtét, szilvát majszoltunk és ő elmesélte a kis Jézus születésének történetét. Én behunytam a szemem és képzeletem a betlehemi jászolhoz repített, szívemben pedig úgy éreztem, nálunk újra megszületett a megváltó. Szeretetet és békességet hozott házunkba. Mikor Édesapám a mondókája végére ért, az ünnephez illő, karácsonyi dalokat énekeltünk. Ezután nővéremmel és bátyámmal átmentünk a szomszédokhoz betlehemest előadni. A testvéreim mondták a szöveget, én pedig tágra nyílt szemekkel pásztáztam végig a meleg szobán, hogy vajon szomszédaink jó emberek-e és őket is meglátogatta-e az Úr, Jézus Krisztus?! Éjfél közeledtekor elindultunk a templomba, hogy kis falunk összes lakójával együtt ünnepeljük a Kisded születését. A templom már tele volt.

Jobbra a leventék, balra az asszonyok, s a padokban csak az időseknek jutott hely. Középen, a padsorok között álltak a gyerekek, így én is, aminek nagyon örültem, mert így mindent láttam a nagyok betlehemes játékából. Pont úgy játszották el a Megváltó születését, mint ahogy Édesapám elmesélte. Én a kisangyalokat néztem, akiknek glória volt a fejük fölött és hátukon szárnyakat viseltek. Odasúgtam Édesanyámnak, hogyha nagy leszek, én is ilyen szeretnék lenni. Édesanyám ujját a szája elé tartva csendre intett és lágy hangon odasúgta: – De hiszen pont olyan vagy, mint ők! Egy igazi kis angyal. Másnap családunk meglátogatta a Szigeten Lizi nénémet, majd Náni nénihez mentünk a Hőgyész utcába. Mindketten mézeskaláccsal és forró tejjel kínáltak minket. Nagy örömmel láttam, hogy csupa jó ember él a mi falunkban, mert mindenkihez beköszöntött a karácsony. Ezt a történetet a Nagyanyám mesélte nekem minden karácsonykor, mikor még kisgyermek voltam. Mindig azt vártam, hogy a történet megváltozik és előkerülnek a fa alól a színes csomagolópapírba csomagolt, selyemszalaggal átkötött ajándékok. Várakozásom ellenére ez a rész soha nem jött el. Csalódott voltam. Karácsony, ajándékok nélkül. Ma már értem, hogy a szeretet nem az ajándékokban, hanem a szívünkben lakozik és a csoda, amire várunk, jelen van életünk minden napján és képtelenek lennénk nélküle teljes életet élni. Svasticsné Hegedüs Henriett


1. évfolyam, 2. szám

2011. 11. 15.

EGÉSZSÉGÜNK A LEGFONTOSABB Mai világunk forgatagában oly sok károsító tényező ér bennünket, amelyekkel nem tudunk mit kezdeni. Próbáljuk meg legalább azokat elhárítani, amelyek tőlünk függnek. A betegségeket mindig hatásosabb, könnyebb, olcsóbb megelőzni, mint meggyógyítani, esetleg egy életen át kezelni. Az elsődleges megelőzés azt jelenti, hogy az okok és feltételek ismeretében megakadályozzuk a betegség kifejlődését. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: védőoltások, D vitamin adása, jódozott só fogyasztása, tiszta levegő, a megfelelő ivóvíz, egészséges életmód és táplálkozás; leszokás a dohányzásról és a túlzott alkoholfogyasztásról. A másodlagos megelőzés a korai felismerés, gondozás. A rejtett betegség feltárása, mely már kialakult, de még panaszokat nem vagy alig okoz. Ekkor a gyógyítás korai elkezdése még teljes sikerrel járhat. A szűrés kiemelkedő fontosságú. pl.: onkológiai szűrővizsgálatok, nőgyógyászati citológia, székletvizsgálat jelzett vérzésre, mammográfia, évenkénti tüdőszűrés, vérnyomásmérés minden orvosi vizsgálatkor, de legalább 2 évente, cukorbetegség szűrése 45 év feletti elhízott egyéneknél, akiknek a családjában előfordult már. Cél megelőzni a betegség késői komplikációit, vagy visszatérését. Ennek legfőbb eszköze a gondozás. Például: cukorbetegek, szívbetegek, magas vérnyomással élők, onkológiai betegek, vesebetegek gondozása. A harmadlagos megelőzés a betegség előrehaladásának lassítása, az esetlegesen kialakult szövődmények tovább romlásának

14

elkerülése, a lehetőségek szerinti legjobb életminőség elérése. Mit tehetünk egészségünk érdekében? Próbáljuk meg elkerülni a betegségeket. Amennyiben valamelyik betegség ellen létezik védőoltás, úgy ne féljünk beadatni azt magunknak. Jelenleg az influenza szezonja kezdődik. A krónikus betegségben szenvedőket (légzőszervi-, szív-, vese, máj- és onkológiai betegeket) a lázzal járó állapotok jobban megviselik, mint az egészséges szervezetet. Számukra a védőoltás ingyenesen biztosított, de a többiek számára is hasznos. A tudomány jelen állása szerint a különböző influenza törzsek változnak, az

állati törzsekkel mutálódnak. Ennek megakadályozása miatt javasolt az állattartó telepeken dolgozók beoltása az emberi törzsek ellen. Léteznek olyan védőoltások, amelyeknek sokkal kisebb az ismertsége, pl. bárányhimlő elleni, Rotavírus elleni, méhnyakrák elleni, tüdőgyulladás elleni, fertőző májgyulladás elleni, kullancs encephalitis elleni. Ezek beadása ugyanolyan hasznos lehet, mint bármelyik kötelező oltásé, de egyedi elbírálást igényel.

A háziorvosi munka egyik fő feladata a krónikus betegségekben szenvedők gondozása. Az orvostudomány egyik fő célja az, hogy a jelenleg egészségesek minél tovább megőrizzék egészségüket. Ez egy nagyon összetett feladat az egyén és az orvos számára egyaránt. A genetikán változtatni nem tudunk, de nem kell mindent az öröklődésre fogni. Amin lehet, változtatni kell. Az egészséges táplálkozásról annyit írnék, hogy mindent lehet enni, de nem mindegy, hogy miből mennyit. Az egyensúly megtalálása a legnehezebb feladat. A megfelelő mozgás legalább olyan fontos, mint a táplálkozás. Gyakran hallom, hogy mozgok én eleget, reggeltől estig dolgozom. Sajnos a munka nem mindig ugyanolyan jó, mint a sport. Ideális lenne, ha legalább heti három alkalommal mozognák. A mozgás során törekedjünk arra, hogy a pulzusunk 120/perc fölé kerüljön legalább fél órán keresztül. Ezt próbáljuk meg fokozni. Tudomásomra jutott egy örömteli hír, mely szerint Bakonyjákón a hölgyek körében elindult egy torna. Gratulálok a kezdeményezéshez! Egyúttal felhívom a résztvevők figyelmét, hogy amennyiben szeretnének egy állapotfelmérést a testedzés elkezdése előtt, valamint kíváncsiak az elért eredményre bizonyos időnként, úgy partner vagyok benne. Remélem minél többen csatlakoznak a kezdeményezéshez. Dr. Léka Tibor háziorvos


1. évfolyam, 2. szám

2011. 11. 15.

BESZÉLJÜNK RÓLA: FEJTETVESSÉG A fejtetvek az egész világon előfordulnak. A perui múmiákon talált fejtetvekből a tudósok arra következtetnek, hogy százezer éve hű kísérői az embernek. A fejtetvesség a gyermekközösségekben, elsősorban az általános iskolákban, esetenként az óvodákban évről évre visszatérő probléma. A fejlett higiénés körülmények ellenére előfordulási aránya évek óta változatlan, ezért a fejtetvességről beszélni ma is időszerű. A fejtetű 3-4 mm nagyságú, ovális alakú, szárnyatlan, hatlábú rovar, amely színét a haj színének megfelelően változtathatja! A tetvek repülni, ugrani nem képesek, de a fejbőrön viszonylag gyorsan tudnak mászni. Kerülik a fényt, ezért ritkán láthatók. A nőstény naponta 6-8 ovális alakú, apró, gyöngyházfényű petét (serkét) rak, amelyeket erős cement anyaggal a hajszálak tövéhez ragaszt, elsősorban a halánték- és tarkótájra. A lárva a serkéből 6-8 nap alatt kel ki. Az üres burok a hajszálon marad. A lárva 710 nap után felnő, tetű lesz belőle és maga is képes petéket rakni. Szaporodásuk aránylag gyors, egy nőstény tetűtől 2-4 hetes élete során akár 200 utód is származhat, tehát az eltetvesedés viszonylag gyorsan bekövetkezhet. A fejtetvességre igen gyakran a gyermek füle körüli vakaródzás hívja fel a figyelmet. Ilyenkor a hajat lazán szétbontva meg kell vizsgálni. Elsősorban a fülek melletti, illetve mögötti területet kell gondosan átnézni. Mivel a tetvek fény elől gyorsan menekülnek, ezért főleg a

serkéket kell keresni. A korpától való elkülönítés sok esetben igen nehéz, azonban a serkét kézzel nem lehet leseperni, míg a korpát igen. Az élő serke a két köröm között összenyomva pattanó hangot ad. Sűrű fogazatú fésűvel a tetvek a hajból könnyen kifésülhetők és szabad szemmel is jól észrevehetők. A fejtetvesség vizsgálatát kézi nagyító használata megkönnyíti. Irtásuk aránylag egyszerű, feltéve, hogy mindenki együttműködik. A fejtetvek eltávolításához használjunk speciális, erre a célra kifejlesztett tetűölő készítményeket. A megvásárolt irtószert minden esetben a címkén lévő használati utasítás szerint, nagy gondossággal alkalmazzuk. Bedörzsölés: erre a NITTYFOR és a PEDEX tetűirtó hajszesz alkalmas, amivel a hajas fejbőrt és a hajat gondosan át kell nedvesíteni. A felvitt készítményt megszáradásig (kb. 515 perc) hagyjuk a hajon. A behatási idő alatt a mozgó tetvek és serkék is elpusztulnak. A fenti időtartam elteltével samponnal végezzünk hajmosást és az elpusztult tetveket a mosóvízzel távolítsuk el. Bekenés: a PARASIDOSE tetűirtó sampon felhasználásakor, a hajat nedvesítsük be, majd a samponnal mossunk hajat, és a képződő habot hagyjuk a hajon 3 percig. Ezt követően a habot bő vízzel mossuk le, és a hajat szárítsuk meg. Mivel a tetűmentesség e készítmény esetén kizárólag többszöri hajmosással biztosítható, ezért még két alkalommal (először 3-4, majd

másodszor 7-8 nappal az első kezelés után) végezzünk ismételt hajmosást tetűirtó samponnal. A tetűirtószeres kezeléstől elpusztult serkéket a gyermek hajáról el kell távolítani, ugyanis a serkementesség jelzi, hogy a kezelés során gondosan jártunk el. Mivel a serkék a hajszálakhoz cementszerű anyaggal rögzülnek, az elpusztult serkék eltávolítása gyakran nem könnyű. Az elhalt serkék eltávolítását ecetbe mártott sűrűfésűvel (tetűfésű) lehet elvégezni, vagy a serkét a hajszálról körömmel, esetleg csipesszel lehet lehúzni, vagy egyszerűen le kell vágni a hajszálat. A fésűn, kefén, használati tárgyakon található fejtetvek tetűirtószerben 10 perces áztatással elpusztíthatók. Ezt követően a használati tárgyakat meleg, szappanos vízzel le kell mosni. A törülközőt, ruhát, ágyneműt stb. meleg mosószeres vízzel ki kell mosni, és a ruhákat, ágyneműt ki kell vasalni. A tetvek 50 – 60°C hőmérsékleten percek alatt elpusztulnak. Kapható már olyan tetűirtó aeroszol is, mellyel a kárpitozott felületeket, textíliákat le lehet kezelni. Fontos megjegyezni, hogy nemcsak a fertőzött személy kezelése indokolt, hanem közvetlen környezeté is, hiszen lényeges, hogy ne maradjon fertőző góc, mert akkor könnyen létrejön a visszafertőződés. Téves hiedelem, hogy a tetvesség csak piszkos, elhanyagolt családokban fordul elő. Tudomásul kell venni, hogy a tetű „demokrata”! Fejtetűvel tehát bárki fertőződhet. Megkapni nem szégyen, de eltitkolni, nem kezelni, továbbadni és ezzel a közösséget veszélyeztetni nemcsak szégyen, hanem felelőtlenség is! Auerbach Hajnalka védőnő

15


1. évfolyam, 2. szám

2011. 11. 15.

ZÖLD SAROK -

HA ZAVAR AZ AVAR A kerti hulladékégetés veszélyei

„A földet nem szüleinktől örököltük, hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön.” Ez a mondat Seattle törzsfőnök 1854 januárjában tartott, híressé vált beszédében hangzott el. Bár a beszéd már több mint 150 éves, örökérvényű igazságokat találunk benne, melyek aktualitása ma talán még élőbb, mint másfél évszázada. A fejlődés, a civilizáció káros hozománya a környezetszennyezés. Minél kényelmesebbé akarjuk tenni életünket, minél egyszerűbb megoldásokat keresünk a hulladék megsemmisítésére, annál több kárt okozunk, melyet valójában nem mi, hanem unokáink, dédunokáink sínylenek majd meg. Az őszi ház körüli munkák is felvetik a kérdést, vajon hogyan szabaduljunk meg a legegyszerűbben a kerti hulladékoktól? Jártunkban-keltünkben szinte minden második kertben látunk ilyenkor égő kupacokat a telkek végében. Valóban a legegyszerűbb módja, hogy a levágott ágakat, avart eltüntessük. De vajon tudjuk-e, hogy milyen anyagok kerülnek a levegőbe ilyenkor, amit később friss levegős sétánk alkalmával belélegzünk?! Olyan kellemetlenségek mellett, hogy a csípős füstszag a ház minden zugába képes bekúszni, főleg párásabb időben – ami ősszel ugye már nem ritka – erős fullasztó érzést is kelt. Nézzünk, mit mond a szakirodalom. Egy átlagos kerti tűz, kb. 100 kg kerti hulladék égetésekor nagy mennyiségben szabadul fel fulladást okozó szén-monoxid, rákkeltő részecskék és szénhidrogének, tüdőkárosító nitrogén-oxidok, és az egyik legmérgezőbb anyag, amit beszívhatunk a benza-pirén. Nem is beszélve arról, hogy nem ritkán a meggyújtott zöldhulladék közé sajnos gyakran keveredik egyéb háztartási szemét, műanyag flakonok vagy épp használt gumiabroncs, melyek égése során még több és mérgezőbb vegyület kerül a levegőbe. Pedig van egy igen egyszerű és környezetbarát módja a kerti hulladékok megsemmisítésének. Ez pedig nem más, mint a komposztálás. Biztosan mindenki ismeri már a kifejezést, de sokszor úgy hallunk róla, mint valami hókusz-pókuszról. Pedig nem kell hozzá bűvészdoboz vagy varázspálca, sem drága tárolóedények. Az eljárás teljesen egyszerű, semmibe nem kerül és

16

nemhogy nem szennyezzük a környezetünket vele, még hasznot is hajt nekünk, hiszen a komposztból a földbe kerülő anyagok megfelelő trágyázást tudnak biztosítani kertünk földjének. És valóban nem kíván különösebb befektetést, hiszen akár egy földbe mélyített gödörben vagy házilag összeszegelt fatárolóban is gyűjthetjük a komposztálandó hulladékokat.

LÁSSUK, MIKET IS GYŰJTHETÜNK IDE?

• konyhai hulladékok: - mindenféle zöldség és gyümölcsmaradékok (déligyümölcs is), héjak, levelek - kávézacc és tea (szűrőpapírral és filterrel együtt) - gyógy- és fűszernövények - tojáshéj • kerti hulladékok: - avar, fű, virágok, faágak, nyesedékek • egyéb hulladékok: - háziállatalom (csak növényevő háziállatok ürüléke és természetes anyagú alom) - fahamu (kis mennyiségben)

MIT NE TEGYÜNK A KOMPOSZTÁLÓBA?

Ételmaradékot, húst, állati fehérjét, csontot, tollat, állati szőrt, olajat, gyökérdarabokat (különösen tarackos gyomokat), macska- és kutyaürüléket, követ, üveget, műanyagot, fémet, nyomtatott papírt, kartont, építési faanyagot, vegyszerrel kezelt faanyagot, hamut (kivéve fahamu), porzsákot, diófa levelét. A komposzt típustól és módszertől függően 0,5 – 3 év alatt érik meg. Az érett komposzt barna színű, földszagú, könnyen morzsolódó. A keletkezett komposztot felhasználhatjuk a konyhakertben talajjavításhoz, balkonládába vagy virágcserépbe, növények átültetéséhez. Egyszóval, NE ÉGESSÜNK! Gyűjtsünk itt is szelektíven, és ismét tettünk valamit, amivel saját környezetünk kicsit egészségesebbé válik. Óvjuk a friss bakonyi levegőnket. Ne legyintsünk csak úgy, mert apró, de annál fontosabb lépések ezek, melyet nekünk kell megtenni első körben, majd megtanítani gyermekeinknek is, mert bár egy fecske nem csinál nyarat, de elhozza a változást. A komposztálásról (módszerek, lehetőségek, felhasználhatóság), illetve a kerti hulladékégetés veszélyeiről bővebb információt a www.jakoihirmondo. hu oldalon olvashatnak. Léber-Gottschall Katalin

A témajavaslatot köszönjük Nyőgér Istvánnak.


1. évfolyam, 2. szám

ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÓT SZÁMOLTUNK FEL Az utóbbi időben több bejelentés is érkezett az Önkormányzathoz, hogy az Arany János utca Farkasgyepű felé vezető útszakasza melletti területet valaki folyamatosan hulladéklerakónak használja. Az ingatlantulajdonosokkal összefogva, sikerült a rengeteg szemetet összegyűjteni és lomtalanításkor elszállítani. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a rengeteg műanyag zsák mellett vegyszeres flakonok, fémhulladékok is voltak a területen. Ezúton is kérjük a lakosságot, hogy a településen se belterületen, se külterületen ne helyezzenek el szemetet, illetve ha ilyet tapasztalnak, maradéktalanul jelentsék az Önkormányzat felé. Környezetünk tisztán tartása mindannyiunk érdeke, feladata és kötelessége! És mielőtt valaki ilyen szennyezésre szánja el magát gondolja végig, hogy vajon ő szeretne-e egy szemétdomb mellett élni?! Takácsné Tompos Rita

2011. 11. 15.

NYÍTL NAP A JÁKÓFA KFT.-NÉL 2011. SZEPTEMBER 23-24.

„Megújuló energia alapú fűtési rendszerek, és biomassza alapú energiahordozók alkalmazása a mindennapokban” Napjainkban egyre gyakrabban találkozunk a bioenergia, megújuló energiahordozók, fenntartható fejlődés fogalmakkal. Sokkal nagyobb teret, jelentőséget és lehetőséget kellene biztosítani ezen energiahordozók

megismerésére minél szélesebb körben. Ez ügyben kívánt nyitni a szélesebb tömegek felé a Jákófa Kft. és Jákóenergetika Kft. A nyílt napok alkalmával a cég telephelyén és bemutatótermében a megújuló energiaforrások körébe tartozó biomassza alapú legkorszerűbb fűtési megoldásokat tekinthették meg az érdeklődők. A rendezvényt Nagy Pál, a Jákófa Kft. ügyvezetője nyitotta meg, őt követték a kistérség, illetve a régió meghívott vendégei. Ezt követően a kiállítóké – Ligno, Edilkamin, Fröling, Rika, Strebel, Herz – volt a főszerep, ahol az érdeklődők a szakemberektől kérdezhettek, illetve ismerkedhettek a bemutatóteremben kiállított biomassza kazánokkal, kandallókkal, napkollektorokkal, továbbá a megújuló energiaforrások

körébe tartozó tüzelőanyagokkal, a fapellettel és a fabrikettel. A bemutató darabokon kívül nagy népszerűségnek örvendett partnerünk, az Edilkamin bemutatófurgonja, ahol az érdeklődök működés közben is megtekinthették a fapellet- és fabrikettfűtéses kályhákat, kandallókat, ezáltal eloszlatva a maradék kételyeket is, hogy a pelletfűtéses kályhában a pellet nem éghet olyan

látványosan, mint a hasábfa a kandallóban. Rengetegen éltek azzal a lehetőséggel is, hogy betekintést nyerjenek a Jákófa Kft. által épített és üzemeltetett fapelletfűtéses hőközpont működésébe is, amely a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. teljes hőigényét megújuló energiaforrásnak számító fapellettel biztosítja. A tudatos, környezetbarát mentalitás népszerűsítése számunkra nem egy lehetőség, hanem annál inkább kötelesség és életforma. Biztató jelenségnek tartjuk, hogy a rendezvényen a szomszéd falu iskolájából, környezetismereti nevelés óra keretében népes számban az ifjúság is részt vett. Jákófa Kft., Nagy Pál

17


1. évfolyam, 2. szám

2011. 11. 15.

BAKONJÁKÓ S.E.

ALAKFORMÁLÓ TORNA

A JÁKÓI FOCI AGÓNIÁJA

A sportegyesület az idén is benevezett a megyei bajnokságba, a negyed osztályba kaptunk besorolást. A nyári szünet jó volt arra, hogy felmérjük hány játékosra is volna szüksége a csapatnak a tisztes helytálláshoz. Ennek tudatában megpróbáltunk új tagokat igazolni több-kevesebb sikerrel. A csapathoz csatlakozott Boldizsár Zoltán, illetve Somogyi Sándor és Szilárd Farkasgyepűről. Az egyesület létszáma így elérte a 18 főt, név szerint: Gönczi Sándor, Gönczi Szabolcs, Valdinger Róbert, Gulyás Dániel, Takács Attila, Horváth Lajos, Horváth Norbert, Haragos Lajos, Léber Balázs, Dudás Péter, Ferenczi Gábor, Gulyás Ákos, Komlós Szilárd, Horváth Károly, Kneisz Gábor, Somogyi Sándor, Somogyi Szilárd, Boldizsár Zoltán alkotják a csapatot. Ezzel a játékoskerettel úgy gondoltuk, hasonló eredményeket érhetünk majd el, mint a tavalyi szezonban. Sajnos nem így történt. Jó kezdetnek bizonyult Tapolcafőn, az idegenbeli 2-2-es eredmény. Bár a négy sárga és egy piros lap, amit a mérkőzésen kaptunk nem jött túl jól. A követő két meccsen vereséget szenvedtünk, majd jött a feltámadás, az eddig veretlen Nyárád csapatát 5-3-as győzelemmel fektettük két vállra. Az öröm nem tartott sokáig, Borsosgyőr csapatától súlyos vereséget szenvedtünk, bár a játékosok védelmére szól, hogy a Borsosgyőr felsőbb osztályból lépett vissza. Majd ismét az ellenfélnek kedvezett

18

a szerencse a soron következő két meccsen. Így jelenleg a nyugati csoport utolsó helyén állunk. Sajnos hétről-hétre úgy tűnik, hogy már a csapatállítás is gondot okoz. Hol egy sérülés, hol egy piros lap miatti eltiltás vagy egyéb elfoglaltságok miatt vagyunk kénytelenek 9-10 fővel játékba állni. Nem beszélve arról, hogy sajnos olyan játékosaink is vannak, akik még a pálya környékére se látogatnak el annak ellenére, hogy alig várták a szezon kezdetét. Mindemellett hiányoznak a más csapatokhoz eligazolt játékosaink. Így a jövő nagy kérdés elé állít minket: VAJON LESZ-E

CSAPATUNK A KÖVETKEZŐ SZEZONBAN?

Akik hétről hétre ott vannak, mindannyian szeretnek futballozni és szeretnék, ha nem szűnne meg az egyesület. Tervek vannak, de a megvalósításhoz minden bakonyjákói focistánkra szükség van. Gyertek „haza”, hogy a tavaszi szezonban már újra együtt rúghassuk a labdát, hiszen azt már bebizonyítottuk korábban, hogy tudunk, ha akarunk, de ez csak egységben megy. Komlós Szilárd

Szerdánként, 1830-kor alakformáló tornának ad otthont az iskola tornaterme. Az edzéseket egy öt főből álló szakképzett csapat vezeti, így minden alkalommal más mozgásformát próbálhatnak ki a fogyni vágyók. A programban a kardio edzéstől a step aerobic-ig, az alakformáló tornától a rendkívül népszerű Zumbáig minden megtalálható. Az óra díja 500,- Ft személyenként, ami messze alul marad a fitness szalonok árainak. Jó látni, hogy a résztvevők lelkesedése nem csökkent az elindulás óta, hiszen a létszám folyamatosan 10-12 fő között mozog. A torna mellé sikerült megszerezni dr. Léka Tibor támogatását, így tervben van egy Életmód Klub megalakulása, melyben orvosi felügyelet és

segítség mellett lehetne nyomon követni a változásokat, a résztvevők egészségi állapotának felmérésével és folyamatos ellenőrzésével. Az edzésprogramba bármikor be lehet kapcsolódni, korhatár nincs, így aki fogyni szeretne vagy egyszerűen kedvet érez egy kis mozgáshoz, jöjjön el bátran! Léber-Gottschall Katalin


1. évfolyam, 2. szám

2011. 11. 15.

GYŐZELMEK EGYMÁS UTÁN

FOLYTASSUK A SOROZATOT! - ASZTALITENISZ EREDMÉNYEKRŐL Évről évre megrendezésre kerül Pápán a körzet községeinek csapatversenye. A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás által meghirdetett négy kategória közül (női, férfi, lány és fiú - utóbbiak az adott év január 1ig, 16 év alatti korosztályból) már a múlt évezredben is volt képviseletünk felnőtt mezőnyben, Sütő Gyula és Heller János személyében, s több alkalommal is eredményesen szerepeltek. Egy kihagyott időszak után a már kibővült csapattal 2009-ben elevenítettük fel e szép hagyományt, s rugaszkodtunk neki a nagy megmérettetésnek. Kemény mezőnyben végül a 2. helyen zártunk, de már akkor is éreztük, hogy akár a győzelemre is esélyesek lehetünk. A 2010. januári versenyre végre sikerült is olyan formát elkapnunk (elsősorban Gyula bácsi akkori kiemelkedő teljesítményének köszönhetően), hogy felül tudtunk kerekedni az előző évi nagy konkurens kupi csapaton is, s már a kategória kupájával együtt térhettünk haza. (Oklevelünk megtekinthető a www.bakonyjako.hu sportrovatában is.) Ekkor már a két öcsém által alkotott fiú csapatunk is beszállt a küzdelmekbe, s szoros mérkőzések során végeztek ezüstérmesekként, idén januárra pedig nekik is sikerült javítaniuk, s betölteniük szobájukban az első kupájuknak fenntartott helyet, mi pedig megvédhettük a férfi bajnoki címünket. Azóta fiú csapatunk (Józsi és Jani, előbbi már a felnőtt mezőnyben fogja folytatni) továbbra is rohamosan fejlődik, s bár hivatalos edzésekre nem járnak, néha egyegy profi játszmát megnézve rangos példaképeket követnek, köztük a 2010-es VB-n a legjobb 8 közé jutott magyar csapat két húzóemberét,

Jakab Jánost és Kosiba Dánielt. Ha pedig megnézzük a hölgyek oldalát, hasonlóan szép, sőt Európa-bajnoki eredményekkel is büszkélkedhetünk! Női válogatottunk a közelmúltban újra a ’30-as évek példaértékű versenyzőinek nyomdokaiba lépett, s Póta Georgina Bátorfi Csilla méltó utódjának bizonyul Tóth Krisztina

olykor egy hajszálon múlnak, s mivel szűk mezőnyben még az utolsó helyezett is értékes pontokat kaphat, itt csak nyerhetünk! Ha a következő (2012. januári) alkalomra női és lány csapatot is ki tudnánk állítani, fiú és férfi csapatból pedig kettőt is, akkor komoly esélyünk lesz az összesített bajnoki

mellett. Becsüljük meg a példaképeket, s helyezzük mi is előrébb e sportot, mert messze többről van szó, mintsem pusztán szabadidős ütögetésként felfogható játékról! Rendszeresen tapasztaljuk, hogy a községek közötti összetett versenyt (melybe mind a négy kategória eredménye beleszámít) még akkor is olyan csapat nyeri, ahonnan van női és lány képviselet is, ha igazából nem is tudnak játszani. (A nagy pontversenyben ugyanis egyenlő súllyal esik latba mind a négy mezőny eredménye.) A végső eredmények

címre! Ragadjunk ütőt minél többen, s próbáljuk ki magunkat! Fogjunk össze, s öregbítsük tovább községünk hírnevét is! A november 2. délutáni edzéshez hasonlóan egy későbbi alkalommal is szívesen készülnénk közösen a versenyre. Kapcsolattartó: Nyőgér István, email: istvanny@gmail.com Minden érdeklődést szívesen fogadunk! Nyőgér István

19


1. évfolyam, 2. szám

2011. 11. 15.

FELHÍVÁS!

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Polgármesteri Hivatal:

Cím: 8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9. Tel./Fax: 06/89-350-001 e-mail: onkormanyzat@bakonyjako.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-12.00, 13.00-15.00 szerda: zárva csütörtök, péntek : 8.00-12.00 Pénztár nyitva tartása: hétfő, csütörtök: 8.00-12.00 kedd: 13.00-15.00 szerda, péntek: zárva

A 2010. évben tájház céljára megvásárolt épület első részének tetőszerkezetét felújítottuk. Az épületben falumúzeumot szeretnénk létrehozni, amelyhez a lakosság segítségét kérjük. Várunk olyan tárgyakat, melyek a falusi élettel, a malmokkal, a vallásossággal, katonasággal, hétköznapok és ünnepek szokásaival, kapcsolatosak, családi fotókat, iratokat, melyek segítségével bemutathatjuk községünk múltját. A tárgyakról pontos leltár készül, az iratokat, fényképeket másolás után visszaadjuk. Szívesen fogadunk végleges adományozást, vagy ideiglenes rendelkezésre bocsátást is. Tegyünk közösen azért, hogy a múlt emlékeit megőrizhessük a jövő nemzedékei számára! Takácsné Tompos Rita

ANYAKÖNYVI HÍREK 2011. JÚLIUS 1 - OKTÓBER 31. Léber Balázs Lóránt 2011.07.12. Máté Zalán 2011.07.26.

Varró Anikó – Gerdenics Gábor Török Tímea – Klespitz Krisztián Kurucz Lívia – Világos Tamás

ELHUNYTAK:

id. Kovács József Böőr István Straub János Szanyi Zoltán

Bárány Péter, körjegyző Tel./Fax: 06/89-350-001 e-mail: onkormanyzat@bakonyjako.hu Ügyfélfogadás: A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében, illetve előre egyeztetett időpontban Dr. Léka Tibor, háziorvos Tel.: 06/89-350-009, 06/30-5866-545 Rendelési idő: hétfő: 10.00-13.00 kedd: 11.00-13.00 szerda: 15.00-17.00 csütörtök: péntek : 10.00-12.00 Auerbach Hajnalka, védőnő Tel.: 06/70-585-0141 Tanácsadás és fogadóóra kedd: 8.00-9.00 Rendőrség Tel.: 107 Bakonyi Szabolcs, körzeti megbízott Tel.: 06/30-493-4149

SZÜLETETT GYERMEKEK:

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Takácsné Tompos Rita, polgármester Tel.: 06/89-350-001, Mobil: 06/30-9935-891 e-mail: onkormanyzat@bakonyjako.hu Ügyfélfogadás: A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében, illetve előre egyeztetett időpontban.

Tóth Bernadett, falugazdász Tel.: 06/70-436-5103 Fogadóóra: csütörtök: 8.00-12.00

2011.08.06. 2011.09.10. 2011.09.10.

Szül: 1929.03.28. Szül: 1924.03.04. Szül: 1933.02.21. Szül: 1944.08.23.

Elhunyt: 2011.07.05. Elhunyt: 2011.07.07. Elhunyt: 2011.08.02. Elhunyt: 2011.09.17.

Falugazdász: 11.10, 11.24, 12.08, 12.22 Könyvtár és Teleház: Kis Katalin Tel.: 06/30-342-8399 Nyitva tartás: kedd: 17.00-20.00 csütörtök: 16.00-19.00 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Tel.: 06/89-511-252 Fogadóóra: Minden hónap második hétfőjén: 8.00-10.00

IMPRESSZUM: JÁKÓI HÍRMONDÓ Bakonyjákó Község Önkormányzatának közéleti lapja. Nysz. 561/11, ISSN: 2062-8935 Kiadó: Önkormányzat Bakonyjákó. Kiadásért felelős személy: Takácsné Tompos Rita polgármester Felelős szerkesztő: Léber-Gottschall Katalin. Nyomdai munkák: Pápai Nyomda Kft., Tel.: 06/89-310-588, Horváth Csaba, Megjelenik 250 példányban Következő lapzárta: 2012.02.15. E-mail: jakoihirmondo@gmail.com, Tel.: +36/30-296-5520

20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.