Page 1

Arapça Evi A. Kelime

B. Cümle

    

1. İsim Cümlesi

2. Fiil

1. İsim Zaman mefhumu yoktur . Bitişik ta (‫ة‬ ٌ ) alır. Tenvin alır. Harf-i tarif alır. Başına harf-i cer gelir.

    

Zaman ve şahıs mefhumu vardır. Bitişik ta (‫ة‬ ٌ) almaz. Tenvin almaz. Harf-i tarif almaz. Başına harf-i cer gelmez.

 

İsim ile başlayan cümleye denir. Mübteda ve haberden oluşur.

 

Fiil ile başlayan cümleye denir. Fiil, fail ve mefulden oluşur.

2. Fiil Cümlesi 3. Harf 

Yalnız başına bir anlam ifade etmeyen, isim ve fiillerle beraber bulunduğunda bir mana ifade eden kelimedir.

Arapça Evi B. Cümle 1. İsim Cümlesi

(zekidir) ‫ِﻲﱞ‬ ‫َﻛ‬ ‫ز‬

(doktor)ُ‫ﱠﺒِﯿﺐ‬ ‫اﻟﻄ‬

haber

mübteda

İsim cümlesinin yüklemidir

İsim cümlesinin öznesidir

İsim cümlesi haber ile biter

İsim cümlesi mübteda ile başlar

Daima nekradır

Daima marifedir

Merfudur

Merfudur 2. Fiil Cümlesi

‫(اﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻲ‬hastaneye)

ُ‫ﱠﺒِﯿﺐ‬ ‫(اﻟﻄ‬doktor)

meful

fail

َ‫َﺐ‬ ‫َھ‬ ‫ذ‬

(gitti)

fiil

Fiil cümlesinin nesnesidir

Fiil cümlesinin öznesidir

Fiil cümlesinin yüklemidir

Mansuptur

Merfudur

Cümle başında gelirse daima müfreddir Erkan ÖVÜÇ / Ders Öğretmeni


Arapça Evi 1. İsim e-) zamirler cem’i (3 ve üstü) muttasıl (bitişik)

a-) adet (kemmiyet) müfred (tek) müsenna (iki)

munfasıl (ayrı)

‫طﺒﯿﺐ‬

‫طﺒﯿﺒﺎن‬

‫طﺒﯿﺒﻮن‬

‫طﺒﯿﺒﮭﻢ‬

‫طﺒﯿﺒﮭﺎ‬

‫طﺒﯿﺒﮫ‬

‫ھﻢ‬

‫ھﻤﺎ‬

‫ھﻮ‬

bir doktor

iki doktor

doktorlar

‫طﺒﯿﺒﮭﻦ‬

‫طﺒﯿﺒﮭﺎ‬

‫طﺒﯿﺒﮭﻲ‬

‫ھﻦ‬

‫ھﻤﺎ‬

‫ھﻲ‬

‫ھﺬان‬

bunlar

‫ھﺆﻻء‬

bunlar

‫ھﺆﻻء‬

b-) müzekkerlik-müenneslik müzekker (erkek) müennes (dişi)

‫طﺒﯿﺐ‬

f- ) ism-i işaretler

‫طﺒﯿﺒﺔ‬

‫ھﺬا‬

bu ikisi

bu (dişi)

‫ھﺬه‬

bu ikisi

g-) zarflar mekan zarfı

c-) marife-nekra (harf-i tarif) marife (bilinen) nekra (bilinmeyen)

‫اﻟﻄﺒﯿﺐ‬

bu

‫اﯾﻦ‬ ‫ﻓﻮق‬

‫طﺒﯿﺐ‬

muzafın ileyh

sıfat

İsm-i zaman

‫طﺒﯿﺐ‬

‫زﻛﻲ‬

‫ﻣﺘﻲ‬

ne zaman?

üstte

‫اﻻن‬

şimdi

‫ﻣﻌﻠﻮم‬

‫ﻋﺎﻟﻢ‬

‫اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻲ‬

nerede?

ism-i meful

sıfat tamlaması mevsuf

zaman zarfı

g-) türemiş isimler ism-i fâil

d-) tamlama isim tamlaması muzaf

‫ھﺎﺗﺎن‬

bilen

bilinen

ism-i mekan

‫طﺒﯿﺐ‬ 2 Arapça Evi

Erkan ÖVÜÇ / Ders Öğretmeni

2. Fiil c-) failin bilinmesi bakımından

a-) biçim bakımından  mücerred (yalın fiil)

 mezid (arttırılmış fiil)

malum (faili bilinen)

meçhul (faili bilinmeyen)

‫ﻛﺘﺐ‬

yazdı

‫ﻛﺎﺗﺐ‬

yazıştı

‫ﻋﻠﻢ‬

bildi

‫ﻋﻠﻢ‬

bilindi

‫ﻋﻠﻢ‬

bildi

‫اﻋﻠﻢ‬

bildirdi

‫ﺳﺎل‬

sordu

‫ﺳﺌﻞ‬

soruldu

‫ﺣﺴﻦ‬

güzel oldu

‫اﺣﺴﻦ‬

güzel yaptı

‫ﻛﺘﺐ‬

yazdı

‫ﻛﺘﺐ‬

yazıldı

d-) işlev bakımından b-) zaman ve fail bakımından

 müteaddi/geçişli (nesne alan fiiller)

 mazi (geçmiş)

 muzari (şimdi, geniş, gelecek)

‫ﻛﺘﺐ‬

‫ﻛﺘﺐ‬

yazdı

‫ﯾﻜﺘﺐ‬

yazar, yazıyor, yazacak

 lâzım/geçişsiz (nesne almayan fiiller)

‫ذھﺐ‬

gitti

‫ﯾﺬھﺐ‬

gider, gidiyor, gidecek

‫ﺣﺴﻦ‬ güzel oldu d-) yapı bakımından  sahih (asıl harflerinden biri illet harfi olmayan fiiller)

‫ظﺮ‬ baktı  emir

‫ﻛﺘﺐ‬

yaz!

‫ﯾﺘﻈﺮ‬ bakar, bakıyor, bakacak  nehiy ‫ ﻻ ﻛﺘﺐ‬yazma!

‫ذھﺐ‬

git!

‫ ﻻ ذھﺐ‬gitme!

‫ظﺮ‬

bak!

‫ﻻ ظﺮ‬

‫ﻋﻠﻢ‬

yazdı

bildi

 illetli (asıl harflerinden en az biri illet harflerinden oluşan fiiller) ‫ وﻋﺪ‬söz verdi

bakma!

3

Erkan ÖVÜÇ / Ders Öğretmeni


Arapça Evi 3. Harfler b-) soru harfleri

a-) kelimedeki konumları bakımından

 illet harfleri (elif, vav ve yé harfleri kelimenin aslından ise)

‫ﻗﺎل‬

‫وﻋﺪ‬

dedi

söz verdi

‫ﯾﺴﺮ‬

‫ا‬

‫ھﻞ اﻧﺖ طﺎﻟﺐ؟ ھﻞ‬

kolay oldu

 med/uzatma harfleri (elif, vav ve yé harfleri kelimenin aslından olmayıp, harekesiz olarak bulunduklarında)

‫طﺒﯿﺒﻮن‬

‫ﻣﻜﺘﻮب‬

doktorlar

Sen öğrenci misin?

c-) olumsuzluk harfleri ‫ ﻣﺎ‬mazi fiilin olumsuzlanmasında kullanılır.

yazılmış, mektup

‫ﻻ‬  sahih harfler (illet ve med harfi olmayan harfler; alfabedeki ‫ﻟﻢ‬ 25 harf) ‫ﻟﻦ‬ b-) cerr harfleri de, da ‫ﻓﻲ‬

Muzari fiili olumsuz yapar. Muzari fiili olumsuz yapar, manayı maziye çevirir. Muzari fiili olumsuz yapar, manaya kesinlik katar.

d-) cevap harfleri

‫ﻣﻦ‬

den, dan

‫ﻧﻌﻢ‬

evet

‫ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺣﺘﻲ‬

üzerine

‫ﺑﻠﻲ‬

bilakis

ta ki e, a

‫ﻻ‬

hayır

‫اﻟﻲ‬

“Ben sizin rabbini değil miyim?” (A’raf, 172)

‫اﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﻜﻢ؟‬

4

Erkan ÖVÜÇ / Ders Öğretmeni

Arapça Evi B. Cümle 1. İsim Cümlesi

‫ﻗﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻲ‬

‫اﻟﻄﺒﯿﺐ‬

(hastanededir) haber

(doktor)

mübteda

İsim cümlesinin yüklemidir

İsim cümlesinin öznesidir

İsim cümlesi haber ile biter

İsim cümlesi mübteda ile başlar

Daima nekradır

Daima marifedir

Merfudur

Merfudur 2. Fiil Cümlesi

‫اﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻲ‬

(hastaneye)

meful Fiil cümlesinin nesnesidir Mansuptur

‫اﻟﻄﺒﯿﺐ‬

(doktor) fail

Fiil cümlesinin öznesidir Merfudur 5

‫ذھﺐ‬

(gitti) fiil

Fiil cümlesinin yüklemidir Cümle başında gelirse daima müfreddir Erkan ÖVÜÇ / Ders Öğretmeni

Arapça evi açılım  

Arapça evi açılım

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you