Page 1

Arapça Evi A- Kelime 2- Fiil

1- İsim a-) adet (kemmiyet) müfred (tek) ٌ‫َﺒِﯿﺐ‬ ‫ﻃ‬

müsenna (iki) ِ‫َﺒِﯿﺒَﺎن‬ ‫ﻃ‬

cem’i (3 ve üstü) َ ‫َﺒِﯿﺒُﻮن‬ ‫ﻃ‬

b-) müzekkerlik-müenneslik müzekker (erkek)

müennes (dişi)

ٌ‫َﺒِﯿﺐ‬ ‫ﻃ‬

a-) yapı bakımından mücerred (kök) َ‫َﺐ‬ ‫َﺘ‬ ‫ﻛ‬ yazdı َ‫ِﻢ‬ ‫ﻋَﻠ‬ َ ‫ﺣَﺴُﻦ‬

ٌ ‫َﺒِﯿﺒَﺔ‬ ‫ﻃ‬

3- Harf illet harfleri med harfleri kelimenin aslından uzatma harfleri َ ‫َﺒِﯿﺒُﻮن‬ ‫ﻃ‬ َ ‫َﺎل‬ ‫ ﻗ‬dedi

mezid (ilave edilmiş) َ‫ِﺐ‬ ‫َﺎﺗ‬ ‫ﻛ‬ yazıştı

‫َﺪ‬ َ‫وَﻋ‬ َ‫َﻢ‬ ‫أَﻋْﻠ‬ bildirdi َ ‫َﺤْﺴَﻦ‬ ‫إِﺳْﺘ‬güzel/uygun gördü َ‫َﯾﺴَﺮ‬

bildi güzel oldu

c-) marife-nekra (harf-i tarif) marife (bilinen)

a-) cerr harfleri nekra (bilinmeyen)

ُ‫اﻟﻄﱠﺒِﯿﺐ‬

b-) zaman bakımından

ٌ‫َﺒِﯿﺐ‬ ‫ﻃ‬

d-) tamlama isim tamlaması m.ileyh

muzaf

sıfat

‫َﺸْﻔٰﻲ‬ ‫اﻟﻤُﺴْﺘ‬ ْ

ُ‫ﱠﺒِﯿﺐ‬ ‫ﻃ‬

‫ِﻰﱞ‬ ‫َﻛ‬ ‫ز‬

yazdı

‫ٰﻰ‬ ‫ﻋَﻠ‬

üzerine

mevsuf

ُ‫ْھَﺐ‬ ‫ َﯾﺬ‬gider, gidiyor, gidecek

َ‫َﺐ‬ ‫َھ‬ ‫ذ‬

gitti

‫ﱠﻰ‬ ‫ﺣَﺘ‬

ٌ‫َﺒِﯿﺐ‬ ‫ﻃ‬

ُ‫ْﻈُﺮ‬ ‫ َﯾﻨ‬bakar, bakıyor, bakacak

َ‫َﺮ‬ ‫ﻧﻈ‬ َ

ta ki e, a

baktı

c-) malum-meçhul bilinen

bilinmeyen َ‫ِﻢ‬ ‫ﻋُﻠ‬

ُ‫ﮫ‬ ُ‫َﺒِﯿﺒ‬ ‫ﻃ‬

ْ‫ُﻢ‬ ‫ھ‬

‫ُﻤَﺎ‬ ‫ھ‬

َ‫ُﻮ‬ ‫ھ‬

َ‫ِﻢ‬ ‫ ﻋَﻠ‬bildi

‫ﱠ‬ ‫َﺒِﯿﺒُﮭُﻦ‬ ‫ﻃ‬

‫ﮭُﻤَﺎ‬ ُ‫َﺒِﯿﺒ‬ ‫ﻃ‬

‫َﺒِﯿﺒُﮭَﺎ‬ ‫ﻃ‬

‫ﱠ‬ ‫ُھﻦ‬

‫ُﻤَﺎ‬ ‫ھ‬

َ‫ِﻲ‬ ‫ھ‬

َ ‫ﺳَﺄَل‬

ْ‫َﺒِﯿﺒُﻜُﻢ‬ ‫ﻃ‬

‫َﺒِﯿﺒُﻜُﻤَﺎ‬ ‫ﻃ‬

َ‫َﺒِﯿﺒُﻚ‬ ‫ﻃ‬

ْ‫ْﺘُﻢ‬ ‫أَﻧ‬

‫ْﺘُﻤَﺎ‬ ‫أَﻧ‬

َ‫ْﺖ‬ ‫أَﻧ‬

d-) ism-i fail

‫ﱠ‬ ‫َﺒِﯿﺒُﻜُﻦ‬ ‫ﻃ‬

‫َﺒِﯿﺒُﻜُﻤَﺎ‬ ‫ﻃ‬

ِ‫َﺒِﯿﺒُﻚ‬ ‫ﻃ‬

‫ﱠ‬ ‫ْﺘُﻦ‬ ‫أَﻧ‬

‫ْﺘُﻤَﺎ‬ ‫أَﻧ‬

ِ‫ْﺖ‬ ‫أَﻧ‬

ٌ‫ِﻢ‬ ‫ﻋَﺎﻟ‬

bilen

ٌ‫َﻣﻌْﻠﻮم‬

‫َﺎ‬ ‫أَﻧ‬

ٌ‫ِﺐ‬ ‫َﺎﺗ‬ ‫ﻛ‬

yazar, yazan

ٌ‫َﻣﻜﺘُﻮب‬

bu bu ‫ھﺬه‬

‫ھﺬا‬

ُ ‫َﺤْﻦ‬ ‫ﻧ‬ g-) zarflar

bu ikisi ‫ھﺬا‬

bunlar ‫ھﺆﻻء‬

bu ikisi ‫ھﺎﺗﺎن‬

bunlar ‫ھﺆﻻء‬

-den, -dan

َ‫َﺐ‬ ‫َﺘ‬ ‫ﻛ‬

‫ﮭُﻤَﺎ‬ ُ‫َﺒِﯿﺒ‬ ‫ﻃ‬

f- ) ism-i işaretler

ْ ‫ِﻦ‬ ‫ﻣ‬

ُ‫ْﺘُﺐ‬ ‫ َﯾﻜ‬yazar, yazıyor, yazacak

ْ‫َﺒِﯿﺒُﮭُﻢ‬ ‫ﻃ‬

‫َﺒِﯿﺒِﻲ‬ ‫ﻃ‬

de, da

mazi (geçmiş)

munfasıl (ayrı)

‫َﺎ‬ ‫َﺒِﯿﺒُﻨ‬ ‫ﻃ‬

‫ِﻲ‬ ‫ﻓ‬

muzari (şimdi,geniş,gelecek) sıfat tamlaması

e-) zamirler muttasıl (bitişik)

‫ﻣﻜﺘﻮب‬

mekan zarfı

sordu

ٰ‫إِﻟﻰ‬

b-) soru harfleri َ‫ُﻢْ ؟= أ‬ ‫َﺑﻜ‬ ‫َﺮﱢ‬ ‫أََﻟﺴْﺖُ ﺑ‬ ْ ‫ھَﻞ‬

bilindi

َ ‫ِﻞ‬ ‫ﺳُﺌ‬

c-) olumsuzluk harfleri

soruldu

ism-i meful

d-) aksam-ı seb’a zaman zarfı

=‫ِﺐٌ ؟‬ ‫ْﺖَ ﻃَﺎﻟ‬ ‫ْ أَﻧ‬ ‫َھﻞ‬

‫َﺎ‬ ‫ﻣ‬

ْ‫َﻟﻢ‬

bilinen

‫َﻻ‬

ْ ‫َﻟﻦ‬

yazılmış, yazılan

d-) cevap harfleri ْ‫َﻌَﻢ‬ ‫ﻧ‬

evet

‫ٰﻰ‬ ‫َﺑﻠ‬

bilakis

َ ‫َﯾﻦ‬ ْ ‫ أ‬nerede? َ ‫َﻻَن‬ ْ ‫ أ‬şimdi

B- Cümle 1- İsim cümlesi haber

mübteda

meful

‫ِﻲﱞ‬ ‫َﻛ‬ ‫ز‬

ُ‫ﱠﺒِﯿﺐ‬ ‫اﻟﻄ‬

‫اﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻲ‬

2- Fiil cümlesi fail

ُ‫ﱠﺒِﯿﺐ‬ ‫اﻟﻄ‬

fiil

َ‫َﺐ‬ ‫َھ‬ ‫ذ‬

Haz: Erkan Övüç / erkanovuc@yahoo.com

Arapça evi  

Arapça evi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you