Page 1

HISTORISCHE RUBRIEK Mei 2014, nr. 5 INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN

Aankondiging ledenvergadering Historische vereniging Bakkeveen De jaarvergadering van de Historische Vereniging Bakkeveen is gepland op donderdag 19 juni 2014. De vergadering vindt plaats op Nieuw Allardsoog en zal vooraf gegaan worden de een historische wandeling over het terrein van Allardsoog. Mieke Willebrands begeleidt ons daarbij. De wandeling begint om 18.45 uur. De vergadering om omstreeks 20.00 uur. Nader bericht volgt.

Ald Bakkefean 4.1 In mei verschijnt het voorjaarsnummer van de vierde jaargang van Ald Bakkefean. Er zijn nieuwe auteurs gevonden die mooie bijdragen hebben geleverd. De gebroeders Pieter en Hendrik de Jong hebben samen met Gerard Smit een prachtig verhaal gemaakt over de geschiedenis van het melkrijden. In het artikel kun je precies volgen hoe de processen van schaalvergroting en modernisering in de meldveehouderij rond Bakkeveen verliepen, en het bevat ook nog talrijke leuke anekdotes. Daarnaast bevat tijdschrift een verhaal van Ernst Adema over de geschiedenis van de toneelvereniging Nij Begjin in de periode 1936 – 1946: enthousiaste jonge mensen met een grote drang om toneel te spelen in een moeilijke bezettingsperiode, waarin gebalanceerd moest worden tussen het verlangen gewoon door te gaan met leven en toneelspelen, en de druk van de bezetting en bezetter, die allerlei beperkingen met zich meebracht. De basis ervan ligt in de notulenboeken. Ook is er een doorwrocht artikel van Johan Frieswijk, gebaseerd op grondig meerjarig wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van het volkshogeschool werk, waarin beelden van de ontstaansgeschiedenis worden geschetst. Tenslotte is er van mijn hand een verhaal over de vroeg twintigste-eeuwse ontginningen van de woeste gronden rond Bakkeveen. De redactie bestaande uit Margriet Dijkstra, Henk Marinus en ondergetekende legt op dit moment de laatste hand aan de opbouw en indeling van het tijdschrift. Fred Hoogenboom

2014 05  
2014 05  
Advertisement