Page 1

Verschijnt 10x per jaar, no.

4

april

2009

Het Koninginnefeest is mogelijk doordat Johan Slager en Jeen Bouma nu al 13 jaar sponsorgeld inzamelen bij de eigen ondernemers, die het duo al op afstand herkennen‌.


April 2009

Klupblad commissie Functie Administratie Drukwerk Advertenties Redactie

Naam Wilma Kolk Jan de Groot Roy Witte Jan van Dalen

Straat Mandefjild 5 Tsjerkewâl 6 Weverswâl 19 Mandewijk 15

Kopij inleveren: Tsjerkewâl 6

Telefoon 542073 541828 541223 541789

Uiterlijk op de laatste dag van de voorgaande maand (kopij is doorgaans gratis). E-mail: Klupblad@bakkeveen.nl

Oplage: 940 expl., verspreiding in heel Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen.

Klupblad:

Advertentie tarief:

Internet:

Verschijnt 10x per jr.(niet in juli en augustus) op de 1e of 2e donderdag vd. maand.

A4(voll.blz.) €245.-p.jr. Kleinere advertenties naar rato goedkoper. bankrek. 36.39.32.143

Gratis vermelding met links naar eigen website via: “www.bakkeveen.nl.”

Dokterspraktijk Weverswal 6

Bakkeveen. 0516–541350 0516–541465 spoed

Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende ochtend 8 uur en in de weekenden en op feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: Op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

Mw. B.Duizendstra-Prins, tandarts 0516-541120 Merskekamp 32,9243 JD. avond-of weekend: de dienstdoende tandarts staat vermeld op het antwoordapparaat.

Tandheelkundig centrum Bakkeveen

B.G.Tillema, Foarwurkerwei 6,Bakkeveen. 0516-541260 of 0594-641600

Dierenartsen combinatie Marum-Bakkeveen

Spreekuur: ma. en do. 17.30-18.00 uur en volgens afspraak.

Klachten, meldingen storingen aan de gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail meldingen@opsterland.nl Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning bel 0512-386386 Elke maandag van 13:30 tot 14:30 uur in Bakkeveen, Ankerplak (tel. 06- 57 39 12 37, alleen tijdens openingstijden)

Bibliobus: Alle oneven weken op de maandag van 13.30 tot 17.15 uur.Op de Stoukamp bij de scholen. Boeken voor kinderen en volwassenen. De uitleentermijn is 6 weken. Alleen als elke seconde telt: 112 Anders:

09008844

Activiteiten agenda Bakkeveen Extra, nagekomen activiteiten en overzicht van 2009 vind je op www.bakkeveen.nl > agenda Datum Activiteit Meer info: zie pagina Do 9 apr Katarsis: Theater in de kroeg. Eetcafé “De Brink”. 20 uur (reserveren) 43 Do 9 apr Speel-o-theek geopend voor uitleen. Bij C.B.S. Betrouwen 15:15-16:45 en 19-20 uur --Za 11 apr Zanger Lytse Hille treedt op in “De Brink”. Vanaf 22 uur. 43 Ma 13 apr Voorjaarswandeling met gids, na afloop paasbrunch. Slotplaats. 8 uur (reserveren !) web Di 14 apr Zangvogels herkennen rond Bakkeveen (Koert Scholten) www.beleefbibliotheek.nl web Di 14 apr Inschrijving zwemlessen. Dúndelle, 13-19 uur 17 Do 16 apr Inzameling oud papier in bebouwde kom --Za 18 apr Gymnastiek vereniging Kwiek. Jaarlijkse uitvoering. Gymzaal, 10 uur 25 Zo 19 apr Lammetjesdag, Allardsoog. 12-16 uur 11 Ma 20 apr Herdenking gevallenen 2e wereld oorlog. De Oanrin, 13:15 uur 13 Do 23 apr BvPF: Johan Veenstra draagt voor uit Stellingwerver werk. Dundelle, 19:45 uur. 42 Do 23apr Speel-o-theek geopend voor uitleen. Bij C.B.S. Betrouwen 15:15-16:45 en 19-20 uur --Vr 24 apr Gouden Spikerfestival in Ureterp “De Wier”. (gehele weekend) web Za 25 apr Opening zwembad 17 Do 30 apr Koninginnedagfeest. Terrein voor De Dwaler. 10-12 uur 9 Za 2 mei Vlooienmarkt 7-13 uur web Wo 6 mei Bundelen Klupblad in voetbalkantine, 19 uur --Za 9 mei 3 Provinciën wandeltocht vanuit Dúndelle. 17

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen Inlichtingen over lidmaatschap tel. 0516-541662 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen) Bij

sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39


Maandags 13:30-14:30 uur , Ankerplak (tel. 06- 57 39 12 37, alleen tijdens openingstijden)


Vereniging Johan Sieswerda Tiede Visser Sjirk van Gorkum Neeltje Haisma

Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid

Plaatselijk 541181 541816

Lucienne Pruisen Tineke Luinenburg Roel Hoekstra

Sluiswachterswoning Weverswal De startbijeenkomst is geweest op 18 maart. Aanwezig waren (en mogelijke activiteiten in de woning): • mevr. Gorter en mevr. Rosema dagbesteding/cadeaushop • Tjitske Wiersma – kunstexpositie • Alie Popkema – kunstexpositie • Henk Marinus - WMO steunpunt

Belang Lid Lid Vice-voorzitter

542211 541770 541836

huurwoningen heeft staan. Plannen moeten vóór 1 juni 2009 binnen zijn. Een formulier om uw plan in te dienen is te downloaden op www.woonfriesland.nl U kunt het plan toesturen naar: WoonFriesland, postbus 91, 9000 AB Grou.

Op 8 april om 19.30 uur is de vervolgbijeenkomst in de sluiswachterswoning. Andere participanten die geïnteresseerd zijn in de woning zijn ook van harte welkom. Dhr. Ruud Wubbolts van Stichting Doarp en Bedriuw Fryslân (namens WoonFriesland) bepaalt deze zomer wie het gebouw gaat/gaan exploiteren.

DVD Bakkeveen Oproep: de projectgroep zoekt versterking van enkele (hobby) fotografen en videografen. De projectgroep gaat de komende maanden het dorp in beeld brengen. Vraag aan de lezers van het Klupblad: welke locaties en evenementen wilt u graag in beeld gebracht hebben? Suggesties kunt u inleveren bij de voorzitter van Plaatselijk Belang. De volgende bijeenkomst is gepland op 27 april.

Pilotproject ‘Thuis in het Groen’ Het bestuur van Vereniging Plaatselijk Belang Bakkeveen wil alle deelnemers bedanken voor hun inzet en enthousiasme op de fietsdag van 28 februari. De uitkomsten van het proefproject worden op de ALV van 7 april na de pauze officieel gepresenteerd aan de leden van Plaatselijk Belang door Jan Piet (Landschapsbeheer) en Menno (Doarpswurk).

“Aankleding” Brink In 2007 is er door 2 dorpsbewoners een presentatie gemaakt met foto’s van diverse gebreken op en rondom de Brink. Daarnaast zijn er leuke ideeën geopperd om de Brink een “gezelliger” uitstraling te geven. Deze presentatie is destijds aangeboden aan PB om te onderzoeken wat voor mogelijkheden er zijn. Tot nu toe is dit blijven liggen maar dit jaar willen we dit punt oppakken.

Prijsvraag WoonFriesland: werken aan wijken Woningbouwvereniging WoonFriesland heeft PB een brief gestuurd met de oproep voor een prijsvraag om de leefbaarheid te verbeteren in uw wijk, dorp of buurt. Ideeën van bewoners of bewonersorganisaties maken namelijk kans op een financiële bijdrage om concrete plannen te realiseren. Eén van de voorwaarden is dat het idee in een gebied moet zijn waar WoonFriesland

We gaan 6 april met de gemeente praten om te informeren over mogelijke plannen m.b.t. de Brink en om te kijken of er van gemeentezijde ondersteuning te verwachten is. Na dit gesprek gaan we de Brinkbewoners uitnodigen om de plannen voor te leggen, te kijken of er steun voor is en of er misschien andere leuke ideeën leven.


Aangesproken (serie over dorpsgenoten)

Bakkeveen – Een regenachtige morgen en ik fiets naar MFC Dúndelle waar ik een afspraak heb. Toen ik die afspraak maakte was ze net terug van een vakantie op Gran Canaria en dat was te zien aan de getinte huidskleur. Ik ga praten met Engel Nijholt. Ze woont weliswaar niet in Bakkeveen maar hoort er zo langzamerhand wel bij in ons dorp. Al jarenlang is er de verbinding zwembad en Engel. Sinds 2003 is ze samen met haar partner Andries Nijboer uitbater van MFC Dúndelle in combinatie met het zwembad en midgetgolfbaan. Ze wonen aan de Schansmeerweg in Donkerbroek, maar zomers wonen ze haast eigenlijk in Bakkeveen. “Dan kan het soms hectisch zijn als er tegelijkertijd activiteiten plaatsvinden in het MFC en in het zwembad en is het weinig zinvol om tussentijds naar huis te gaan.” zegt Engel. Na een gezamenlijk kopje koffie gaat Andries naar buiten om de midgetgolfbaan schoon te spuiten en gaan Engel en ik er eens goed voor zitten. Als we beginnen kijkt ze me wat afwachtend aan. Je hebt een mooie naam ‘Engel’ die me doet denken aan een cherubijn die je in kerken ziet. “Toen ik in Lyndenstein werkte zeiden ze ‘Wat doe je hier? Je moet in de kerstboom hangen.’ Ik ben vernoemd naar mijn beppe die Engeltje heette.” Op 17 juli 1961 werd er bij Jappie en Pietje Nijholt in Lippenhuizen een dochter geboren die ze Engel noemden. Na haar kwamen nog een broer en een zus.“Mijn ouders verhuisden toen ik vijf was naar Donkerbroek naar de boerderij van pake en beppe. Daar liggen ook mijn herinneringen. Ik weet nog iets van het verhuizen. Ik vond het imposant naar zo’n grote boerderij. Beppe overleed gauw daarna. Pake woonde vlakbij. Hij hielp nog mee op de boerderij en at altijd bij ons. Ondanks dat mijn ouders het druk hadden op de boerderij was er tijd voor ons, het was gezellig. Ik kan me nog herinneren dat we met mijn ouders, gestimuleerd door mevrouw Smilde die hier badjuffrouw was, gingen zwemmen op zondagmorgen.” De boerderij was niets voor Engel, ze was bang voor het vee en moest niets hebben

van melk. “Zomers het hooi van het land halen vond ik geweldig.” Zwemmen Ze ging naar de lagere school in Donkerbroek. “Dat was gezellig en vertrouwd. Trienke Melles een vriendin, nu in Bakkeveen, woonde net als ik buiten het dorp. We fietsten samen naar school.” Het mooiste op school waren de sporturen buiten. “Ik ging toen ook op zwemclub in Bakkeveen. Maar ook korfbalde ik in die tijd al.” Na de lagere school gaat ze naar de MAVO in Oosterwolde, maar het wordt maar een halfjaar. “Ik voelde me daar niet thuis, het was net een leerfabriek. Met kerst ben ik naar de LEAO in Drachten gegaan. Dat was gezellig en klein. Het was eigenlijk te makkelijk voor mij, maar ik voelde me daar thuis. ‘k Ben gevoelig voor sfeer.” Ze maakt de LEAO af en wil eigenlijk verder in sport. “Mijn ouders wilden dat ik eerst nog verder zou leren en sport kon daarnaast wel. Ik heb toen nog 1 jaar MAVO gedaan en mijn diploma gehaald. Daarna heb ik in 1978 de avondopleiding voor zwemonderwijzer gedaan.” Want zwemmen daar had ze iets mee. In 1976, was er een hittegolf en was het razend druk in het Bakkeveense zwembad. Arme Engel ze mocht zelf niet zwemmen vanwege een armontsteking. “Jelke Nijboer en Durk Gorter, de badmeesters zeiden ‘Help ons maar met toezicht houden. Extra ogen kunnen we wel gebruiken.’ Zo ben ik mijn eerste jaar hier begonnen.” In 1980 moet ze op voor haar zwemonderwijs diploma’s en loopt onder meer stages in Drachten, het grote binnenzwembad. “Dat vond ik niet leuk binnen, erg druk met allerlei groepjes. Daar ben ik niet voor in de wieg gelegd.” Datzelfde jaar is ze zomers in het zwembad van Bakkeveen en gaat later werken als receptioniste bij taxi en touringcarbedrijf Jan Kalma. Later assistent planning en boekhouding. Horeca In 1988 begon het weer te kriebelen en keert ze terug naar het zwembad van Bakkeveen. “Dat was alleen zomers. Daarnaast werd ik invalkracht op Lyndenstein in Beetsterzwaag. Daar deed ik bewegingsonderwijs voor kinderen met een


lichamelijke beperking. Ze hebben daar een eigen zwembad. Twee dagdelen per week samen met fysiotherapeut zwemlessen gegeven. Een hele mooie ervaring. Ik heb daar vooral geleerd creatief te zijn.” Na 10 jaar ging de subsidiepot voor dat werk dicht en concentreerde ze zich volledig op Bakkeveen als badjuffrouw. Was Andries toen al in je leven? “Ja hoor, ik kende hem op de Leao. Hij woonde ook in Donkerbroek. Op de Leao kregen we al verkering. Vanaf 1983 wonen we samen. Of we getrouwd zijn? Nee, daar is het nooit van gekomen. Misschien wèl, als er kinderen waren geweest. Andries werkte als woningstoffeerder bij v.d.Meer in Heerenveen.” Inmiddels is er in Bakkeveen, in 1996, het MFC Dúndelle gebouwd, dat wordt uitgebaat door Evert Wilstra. Daar werkt Engel ook in de winterperiode en krijgt een stuk horeca ervaring. “Ik heb de nodige horeca papieren gehaald en groeide steeds meer in dat werk.” Vervolgens wordt ook een doolhof aangelegd en verrijst nog later ‘De Dwaler’. Dan is er het combineren van gebouwen. De Dwaler wordt gebruikt voor loshangende activiteiten en wordt tevens ingang voor het zwembad. MFC Dúndelle is dan meer voor feesten en partijen. Plezier laten beleven Dat verandert in 2003 want dan doet zich de mogelijkheid voor om het MFC te pachten. Engel is in om dat te doen samen met de exploitatie van het zwembad. Na overleg met Andries besluiten ze dat samen te doen. Andries stopt na 26 jaar met werken in Heerenveen en op 15 maart 2003 staan ze samen aan het roer van het zwembad in combinatie met het MFC. “Ik denk dat het een goede beslissing was omdat ik veel in Bakkeveen was, ook ’s avonds en dan was Andries alleen thuis. En maar wachten tot ik thuis kwam.” De Dwaler en Doolhof gaan in andere handen. De toegang zwembad komt dan weer bij het MFC. Jullie zijn in Donkerbroek blijven wonen? “Ja we wonen daar lekker vrij, buiten het dorp. En thuis is thuis als we de deur van Dúndelle

sluiten. We zijn dan telefonisch of per mail bereikbaar.” Ze pachten het gebouw en zwembad van de gemeente Opsterland, die voor groot onderhoud zorgt. “Zelf doen we het dagelijks onderhoud. Voor het zwembad is een exploitatievergoeding van de gemeente, waarvoor we jaarlijks verantwoording afleggen. Verder moeten we kunnen leven van inkomsten zwembad en het MFC. Gelukkig hebben we ook huurders als de peuterspeelzaal en het sociaal cultureel werk.” De zwemlessen staan nog steeds op de eerste plaats bij Engel. “Eigenlijk heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt. ‘k Wil het vooral zelf blijven doen. Het is hartstikke leuk de omgang met kinderen en vooral als je resultaten boekt.” Het blijkt een goede combinatie te zijn, het zwembad en het MFC. “Zomers veel buiten, leuk om mensen die uit zijn plezier te laten beleven. Soms hectisch door drukte. ’s Winters wat rustiger en meer de nadruk op de horeca. Een verschillend ritme, je moet geen negen tot vijf mentaliteit hebben. Voor assistentie hebben we een groepje van zo’n tien mensen.” Zomers is er geen tijd voor vakantie. “Nee, in de zomer is ons huis in Donkerbroek ons vakantiehuis. Maar in oktober gaan we meestal een paar weken er tussen uit. Dan regelt onze rechterhand, Matty van der Meer, de dagelijkse zaken.” Heb je nog tijd voor hobby’s? “Lezen doe ik heel graag, maar dat is echt beperkt tot onze vakantie. Gewoon heb ik net nog tijd voor de krant en wat vakliteratuur. In de winter lopen we graag en zomers fietsen is ook leuk. En zo nu en dan naar een musical of film.” Blijft het zwembad ook in de toekomst? “Ik hoop het wel! Het hoort ook bij het toerisme en dat is een belangrijk speerpunt voor Bakkeveen. Wat mij betreft komen er veel jaren bij na het 40-jarig bestaan in 2008. Dat was een geweldig evenement met 700 bezoekers in het zwembad op de open dag. Een schitterende warme dag met allerlei activiteiten van de synchroon zwemclub, persluchtgroep en


plankdansen.” Haar ouders komen zo nu en dan naar Bakkeveen als er grote activiteiten zijn. Engel is ook voortdurend vernieuwend bezig om het allemaal leuk te maken met sport- en speldagen op het complex. “Je moet het aantrekkelijk maken voor groepen om hier te komen, zoals met schoolreisjes. Dat kan ook in combinatie met de Doolhof, de midgetgolfbaan sinds 2007, duin en bos.” Zo komen er dit jaar nog nieuwe speeltoestellen op de zonneweide bij het zwembad. Maar ook in het MFC speelt creativiteit een rol. Zo kun je als groep in een zinderend spel de moordenaar van Lord Humphry van Dunladelle opsporen. Vaardigheid van kinderen Ben je streng? Ze kijkt me heel serieus aan en wacht even met haar antwoord. “Ik denk dat ik streng en rechtvaardig ben. Je moet heel duidelijk maken wat de regels zijn. Dat is ook een stukje bescherming voor je zelf. Als hier groepen komen voor allerlei activiteiten dan zijn er wel grenzen, wat wel en niet kan.” Het oogt heel rustig in deze tijd maar ik begrijp van Engel dat die rust overdag vaak schijn is. “Er zijn toch allerlei activiteiten in het MFC en veel zaken moeten geregeld worden voor de zomer, bijvoorbeeld nieuwe folders. Soms loop je toch nog op je tenen.” Heb je ergens een zwak voor? “Ik ben soms te fanatiek in mijn werk en wil meer dan honderd procent. Andries is dan mijn tegenpool, die kan relativeren.” Ik bedoel het eigenlijk meer positief, of je een voorliefde hebt? “Ja, ik werk heel graag met kinderen en vind het fantastisch om te zien als ze groeien in hun

vaardigheid.” Als ik zwem zie ik ook regelmatig jongeren die je assisteren, wie zijn dat? “Dat zijn leerlingen van het AOC voor sport, recreatie en toerisme die hier stage lopen. Ze helpen me en het zijn eigenlijk manusjes van alles. Door hen het hoe en waarom uit te leggen leren ze.” Jullie wonen in Donkerbroek en werken veel in Bakkeveen, waar ligt je voorkeur? “Ik heb eigenlijk niets met het dorp Donkerbroek, er is nauwelijks binding. Sociaal heb ik meer voeling met Bakkeveen. Bijna alle mensen ken ik. Het is een mooi recreatiedorp met veel faciliteiten. De kleinschaligheid daarvan is goed, het moet niet te groots.” Heb je nog tijd voor het gebeuren in de wereld? “We kijken standaard ’s morgens naar een journaal. Dan blijf je een beetje bij. Soms kun je dingen beter niet horen. Op dezelfde dag dat we terug moesten vliegen van Gran Canaria verongelukte het toestel van Turkish Airlines. Ook de aanslag op het kinderverblijf in het Belgische Dendermonde staat nog op mijn netvlies.” We krijgen het ook even over verschillende culturen in Nederland. Engel: ”Laat ieder in zijn waarde, gun iedereen ruimte en respect.” De kredietcrisis bekijkt ze heel nuchter. “Ik ben niet zo van alles moet maar kunnen. Zo ben ik niet opgegroeid.” Als we een foto gemaakt hebben, kijken we nog even bij de midgetgolfbaan. Andries heeft hard gewerkt, het eerste gedeelte ziet er goed uit. 12 maart 2009

Theun Zwart


KONINGINNEFEEST Voor alle kinderen van Bakkeveen Donderdagochtend 30 april 10.00 – 12.00 uur Parkeerterrein Doolhofpark de Dwaler

Kindervrijmarkt verkoop-ruilen-kleding-speelgoed-spelletjes 9.00 – 10.00 uur 10.00 – 10.15 uur

opbouwen van de vrijmarkt vlag ontvouwen met de klanken van het Wilhelmus.

10.15 – 11.45 uur kindervrijmarkt met verkoop-ruilen-kleding-speelgoed-spelletjes.o.a: • • • • • • • • •

pony rijden luchtkussen snoepjes heks schminken stoep krijten vier op een rij dart op het gras air hockey gratis ijs

11.45 uur – 12.00 uur

ballonnen-op-laat-festijn georganiseerd door Werkgroep Koninginnefeest contactpersoon: Annie de Heij. tel. 541134 Jeen Bouma. tel. 541189 Er is dit jaar geen versierde optocht. We hebben besloten dat we dit weer gaan doen op de lustrumjaren, te beginnen in 2011. We bestaan dan 15 jaar.


Lammetjesdag bij de schaapskooi van Allardsoog Het voorjaar is volop begonnen! Het is weer tijd voor de jaarlijkse Lammetjesdag van It Fryske Gea. Een ideale mogelijkheid om met het hele gezin deel te nemen aan de vele activiteiten, lekker te genieten van de natuur Ên de pasgeboren lammetjes. Iedereen is van harte welkom op zondag 19 april tussen 12.00 en 16.00 uur. Locatie is de schaapskooi aan de Jarig van der Wielenwei 2 te Bakkeveen. U dient te parkeren bij Nieuw Allardsoog. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Drentse heideschapen Op de Heide fan Allardseach grazen Drentse heideschapen en Exmoorpony’s. Grote grazers helpen It Fryske Gea bij het beheer. De dieren zorgen ervoor dat de heide niet verdwijnt door gras en jonge bomen tussen de heide te begrazen. Zo krijgt de heide de kans om elk jaar weer haar

kleurenpracht te laten zien en worden bijzondere dier- en plantensoorten behouden. Bij de schaapkooi worden elk jaar tientallen lammetjes geboren. Activiteiten Gedurende de Lammetjesdag op zondag 19 april staan de schapen en hun pasgeboren lammetjes centraal, daaromheen worden leuke activiteiten voor het hele gezin georganiseerd. Er valt veel te beleven. Naast een spannende wedstrijd schapen drijven, zullen ook demonstraties schapen scheren, vilten en wolspinnen te zien zijn. Voor de mensen, die van de natuur willen genieten, worden diverse wandelexcursies aangeboden. De jeugd kan zich verheugen op schminken, ponyrijden, knutselen, leuke spelletjes en de lammetjes, die geaaid mogen worden. Sfeervolle live muziek zal de hele middag te horen zijn en ook de ijscoman is aanwezig. Kortom, een dag voor het hele gezin om niet te missen!

Programma o Demonstraties o Schapen scheren o Wedstrijd schapen drijven o Vilten o Spinnen o Kinderactiviteiten o Ponyrijden o Buttons en maskers maken o Kleuren o Schminken o Lammetjes aaien o Een raadsel met spelletjes o Excursies o Wandelexcursies onder begeleiding van een deskundige gids o Cultuurhistorische route over de geschiedenis van de streek


10 april 1945 De schoolleiding van obs ‘De Oanrin’ en cbs ‘Betrouwen’, en alle kinderen die meedoen aan de actie “Adopteer een Monument”, hebben de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de kranslegging bij het herdenkingsmonument ‘Verzetstrijders’ te Allardsoog. Deze zal worden gedaan door de leerlingen van de groepen 7 en 8 van beide scholen.

De plechtigheid zal plaatsvinden op maandag 20 april om 14.30 uur bij het monument. Er is gelegenheid om het woord te voeren indien u dat wenst. Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van een kop koffie in obs ‘De Oanrin’, Mjûmsterwei 8 te Bakkeveen. Voorafgaande aan deze plechtigheid zal er door mevrouw Trienke Postma aan de kinderen worden verteld wat zij zich als kind herinnert van de oorlog. Dit zal beginnen om 13.15 uur in obs “De Oanrin” en ook hierbij bent u van harte welkom. Voor nadere informatie kunt u bellen met Obs “de Oanrin”, tel. 0516-541777.


Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuursleden

Koert Scholten Oene Roelsma Freerk v/d Wal Jan Witteveen Wietse Slofstra Thea Elzinga

Kleasterkamp 3 Noardkamp 15 Finnekamp 11 Âlde Wijk 8 Waskemeer Mjumsterwei 6 Van Hasseltweg 14 Waskemeer

Tel. Tel. Tel. Tel. Tel. Tel.

54 54 54 42 54 42

20 13 10 17 14 33

17 92 94 92 02 31

NIJSGJIRRICH NATOER NIJS Het is inmiddels eind maart. Het voorjaar wil nog niet vlotten. Hadden we de afgelopen week zonnig weer, maar te koude nachten en noordelijke wind, nu waait het hard en regent het. Dit betekent dat de trekvogels uit het zuiden nog even wachten, hoewel, er zijn al lente boden gezien. De voorjaarstrek is afhankelijk van het weerbeeld. Vooral de windrichting speelt een grote rol. Zachte winden uit zuid/ zuidoostelijke richting met droog weer zet veel trekvogels aan richting noord. Op zulke dagen is het tellen van trekvogels een ware lust. We hopen deze dagen mee te maken op onze telpost op de Duurswouder Heide. Inmiddels is daar twee maal geteld in het voorjaar, namelijk op 7 en 16 maart. Het leverde geen grote aantallen, maar wel enkele erg leuke soorten op. Zo vloog op 7 maart een heuse Zeearend traag over de telpost richting noord-oost. Dat maakt zo’n telperiode meteen goed, wat u zich kunt voorstellen. Ook een Boomleeuwerik (zeker niet een algemene doortrekker), kwam over. Resultaten zijn te vinden op de website www.trektellen.nl, (zoek dan Duurswouderheide). Het leuke op de heide is dat er ook vaak leuke soorten ter plaatse zijn te zien. Zo riep op 7 maart al een Tjiftjaf bij de telpost. Verder Zwarte- en Kleine Bonte Specht, Barmsijs, Roodborsttapuit, Nonnetje (2) en Grote Zaagbek (4). De laatste twee zijn wintergasten (eendensoorten) die op de weg terug naar Scandinavië zijn.

Je krijgt op de telpost regelmatig bezoek van geïnteresseerde wandelaars. De meesten verlaten enthousiast de telpost. (Overigens manen we de bezoekers wel om niet te luid te praten, omdat het trektellen betekent: geluidjes van overvliegende vogels oppikken). Meldingen: • Een Rode Wouw vloog op 4 maart bij Marum, weliswaar iets verder weg, maar leuk om te melden. • Kleine Mantelmeeuwen zijn alweer flink op trek naar hun broedgebieden op de eilanden. Let eens op grote meeuwen met een zwartachtige rug (mantel). • Een tweede Tjiftjaf (zie telpost), zong kort op 15 maart bij de bosmanege. • Op 16 maart zat de eerste Geoorde Fuut (weer) op de Duurswouder Heide (overigens is het aantal van deze vogel wel eens veel hoger geweest. • Drie Lepelaars werden gemeld door mijn dochter en zoon op 20 maart over ons dorp vliegend. • Een eerste Dwergvleermuis vloog op 18 maart boven de Kleasterkamp. • Dagvlinders: In het dorp werden al gezien (beide op 20 maart) Kleine Vos en Citroenvlinder. Meer nieuws? Laat het even weten: Koert Scholten (tel. 0516-542017) en E-mail: kokoscho@xs4all.nl

En dan volgen hieronder nog de geplande avondwandelingen (o.l.v. Koert Scholten). Op dinsdagavonden 21, 28 april en 5, 12 mei starten we weer om 19:00 uur vanaf de Brink. De planning is: 21 april : Duurswouder Heide. (U kunt ook wachten bij parkeerplaats bij kerkje) 28 april: Jan Durkspolder (Oudega) 5 mei : Merskenheide 12 mei : Fochteloerveen Welkom, ook voor niet leden.


Dúndelle Midgetgolf In de maand april is de midgetgolfbaan elk weekend geopend van 13.00 – 17.00 uur. Op Goede Vrijdag 10 april en Paasmaandag 13 april is de baan open van 13.00 – 17.00 uur. Vanaf 25 april is de midgetgolfbaan open gelijk aan de openingstijden van het zwembad. In overleg is voor groepen de tijd aan te passen.

Horeca Dúndelle is het hele jaar open op afspraak voor feesten, partijen, vergaderingen, enz. . Vanaf april open in de weekenden en als het zwembad open is 7 dagen per week voor een kopje koffie, een drankje of een hapje binnen of op ons terras.

Zwembad Open vanaf 25 april. De voorverkoop van de abonnementen is inmiddels gestart. Deze kunnen gekocht worden voor het voorverkoop tarief tot 5 mei op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag tussen 13.00 – 17.00 uur aan de kassa van het zwembad.

Lessen Op dinsdag 14 april kunt u weer inschrijven voor de zwemlessen van 13.00 – 19.00 uur, voor de lestijden kunt u kijken op www.dundelle.nl of bellen met 0516 541493. Ook voor de volwassen is er weer een trimles. Wilt u weer gaan zwemmen maar heeft u drempelvrees, dan zou u op de woensdag avond mee kunnen doen in een groepje zwemmers, gezellig onder ons, die werken aan hun conditie en verbeteren van de zwemslagen.

Werkzaamheden: Er wordt hard gewerkt om het zwembad met alles er omheen te reinigen, zodat er straks weer gezwommen kan worden in een heerlijk schoon bad. Inmiddels is begonnen met de werkzaamheden voor het aanleggen van de nieuwe zonnecollectoren. Deze zullen komen op het dak van het MFC. Er zijn 10 nieuwe speeltoestellen (o.a. duikelrek, draaimolen, balkenbrug, hangmatschommel) besteld en zullen voor de opening van het zwembad geplaatst worden, dus veel extra speelplezier voor de kinderen op het zwembadterrein.

Wandelen in drie provinciën op één dag Zaterdag 9 mei 2009 vindt voor de eerste keer de 3 provinciënwandeltocht plaats. Vanuit Bakkeveen zijn er diverse prachtige wandelroutes uitgezet. De routes gaan over de provinciegrenzen heen en zo kunt u op één dag door Groningen, Friesland èn Drenthe lopen. Wandel ook mee met vrienden, familie of uw sportgroepje. Door de ruime keuze aan routes is er voor iedereen een geschikt programma mogelijk! De organisatie De 3 Provinciënwandeltocht wordt georganiseerd door SPORTfryslân, KNBLO-NL en De Friesland Zorgverzekeraar. Daarnaast wordt de tocht mede mogelijk gemaakt door wandelvereniging de Trochsetters en Impala. Omdat de wandeltochten door het prachtige gebied van Het Drentse Landschap en It Fryske Gea lopen, zijn zij ook betrokken bij de 3 Provinciënwandeltocht. Tot slot levert Intersport een mooie bijdrage door iedereen die zich aanmeldt voor de tocht een kortingsbon te geven van maar liefst 20% op het gehele wandelassortiment.

Met elkaar, voor elkaar Met uw deelname steunt u groepen mensen voor wie het niet altijd gemakkelijk en vanzelfsprekend is om te wandelen. De organisatie heeft hiervoor een aantal goede doelen geselecteerd. Uw inschrijfgeld (slechts € 3,- per persoon) gaat in zijn geheel rechtstreeks naar het doel van uw keuze. Routes Vanuit Bakkeveen zijn er diverse prachtige wandelroutes van 5, 10, 15 en 25 kilometer uitgezet. Voor rolstoelgebruikers zijn er routes van 1,5 en 5 kilometer. En ook voor nordic walkers zijn er 2 routes van 12 en 20 kilometer. Aanmelden via de website www.3provincienwandeltocht.nl Startlocatie is Dúndelle


Nieuws van World Servants !!!! De cake-, potgrond- en aardappelactie was een groot succes!!! In totaal hebben we 510 zakken potgrond verkocht en hebben we 118 zakken aardappelen verkocht, dat is in totaal 1570 kilo! Ook zijn er 75 cakes gebakken. Hiermee kwamen wij op de totale winst van een 2000 euro!! Dit is een erg welkom bedrag, aangezien we nog niet al het nodige geld binnen hebben. We zijn al dik over de helft maar ja de laatste loodjes wegen het zwaarst‌.. Om de rest van het geld binnen te halen, zijn wij nog steeds oproepbaar voor klusjes en hebben we een statiegeld-pot in de Poiesz staan. Ook kunnen we nog wel een lekker cake voor u bakken. Ook als u nog belang heeft bij overjarige koemest kunt u kontakt opnemen met Tecla Flapper. We willen bij de rommelmarkt gaan zitten dus heeft u nog mooie bruikbare rommel laat het ons even weten Over de rest van de acties moeten we nog nadenken maar we zijn nog steeds elke week aan het vergaderen om op nieuwe ideeÍn te komen. Als er weer een nieuwe actie is laten we u dat weten

via www.bakkeveen.nl of in het volgende Klupblad. Stel dat u nog een goed idee heeft laat het ons weten!! Afgelopen zaterdag zouden we gaan autowassen bij de Poiesz maar door een miscommunicatie is dit helaas niet door gegaan. Over een paar week zullen we dit alsnog gaan doen. Ook zijn er nieuwe dopjes op de kerkstoelen aangebracht door ons dit hadden we als klusje gekregen! Bedankt daarvoor. Nogmaals bedankt voor iedereen zijn medewerking. Voor meer informatie over ons project (JA209) of World servants kunt u kijken op www.worldservants.nl Met vriendelijke groet, Mendelt Tillema, Tecla Flapper, Pascal Schut, Aisha Pascucci en Chantal van de Wolfshaar. World Servants groep Bakkeveen


Nordic Walking Vereniging de Friese Wouden Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Instructeur: Internet: Correspondentieadres

Frans Breedveld tel: 0594-519742 Peter Crom tel: 480555 Hans te Loo tel: 542022 Annemarie Bongers tel: 541510 www.nwvdefriesewouden.nl Lange Singel 14 9243 KJ Bakkeveen De nwv is aangesloten bij INWA.

Lentetocht Nieuwe lente nieuw geluid!. Op de fantastisch mooie eerste lentedag van het jaar 2008, organiseerde de Nordic Walking Vereniging de Friese Wouden een wandeltocht in en rondom de dreven van het wonderschone Roden. Ruim zeventig Nordic Walkers hadden zich aangemeld, en de eersten vertrokken om ongeveer 10.00 uur, nadat ze van Alie een warming-up ondergaan hadden. De route van 15 km was het eerst aan de beurt, waarna de 10 km volgde, en de 5 km. De paden waren in het algemeen zacht, maar er was genoeg afwisseling met de klinkers en keitjes in het Drentse land. Er was lof van de deelnemers nadat ze zich hadden afgemeld, "mooie tocht, mooie omgeving en super weer". De zomertocht is in juni en start in Eastermar. Kennismakingslessen in april vrijdagavond 10 april 19.00-20.30 uur en zaterdag 11 april 10.0011.30 uur Startpunt is op Foarwurkerwei 3a, het parkeerterrein van Landgoed de Slotplaats. Kosten â‚Ź 15,= incl koffie en huur van de poles Voor meer informatie of aanmelden: telefonisch: 0516-541510 na 18.00 uur of via de site www.nordicwalkingfriesewouden.nl Strippenkaart Op maandagavond kan iedereen weer meedoen met het strippenkaart Nordic Walking. Start om 19.00 uur bij de Slotplaats. Aan melden bij Alie Zandstra (activity leader Nordic Walking) tel: 0512-520167 of 06-29072785


Stichting christelijke activiteiten Bakkeveen Even voorstellen: SOCA BAKKEVEEN In 2008 is de Stichting Ondersteuning Christelijke Activiteiten (SOCA) te Bakkeveen opgericht. Het doel van de stichting is het ondersteunen van Christelijke activiteiten die plaats vinden in de gemeente Opsterland. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Jan-Martin Rinsema (voorzitter), Anneke Rinsema, Kitty Veenstra (penningmeester) en Peter Miedema (secretaris). Wat is het doel van de Stichting Ondersteuning Christelijke Activiteiten? Wat wij willen bereiken als stichting is het bieden van een platform voor de uitvoering van (eenmalige) activiteiten met een christelijk karakter. Voor activiteiten is het vaak lastig om zaken op een goede wijze te regelen. Voorbeelden van mogelijke activiteiten van de stichting zijn: • Het helpen met het opzetten van een draaiboek voor een goed verloop van het project. Er is een databank opgezet met diverse draaiboeken waar bij de organisatie van nieuwe evenementen informatie uit gehaald kan worden. • Het helpen met de financiën van projecten. Er is een bankrekening waarover de gelden van projecten kunnen lopen, waardoor het geld niet meer over een privérekening van een van de organisatoren hoeft te lopen. • Het bieden van de mogelijkheden om projecten te verzekeren. Veelal is het niet mogelijk om eenmalige evenementen te verzekeren. Doordat de stichting als platform dient, kan de stichting een toereikende verzekering afsluiten om risico’s bij de uitvoering af te dekken. Welke projecten/acties komen in aanmerking om door de stichting begeleid te worden? De projecten die onder de doelstelling van de stichting vallen moeten een christelijke achtergrond hebben. Vaak zijn dit activiteiten die niet onder de kerkelijke noemer vallen, maar daar wel dicht tegen aan zitten. Mogelijke projecten die vanuit de stichting gecoördineerd kunnen worden zijn: World Servants-groepen vanuit de regio, musicals, eenmalige muziekevenementen e.d.

Hoe werkt de stichting? U kunt uw project aanmelden bij een van de leden van het bestuur. Het bestuur vergadert hierover, meestal in het bijzijn van een van de organisatoren van het project. In de vergadering wordt besloten of het project onder de doelstelling kan vallen en vervolgens wordt er met de organisatoren gesproken over wat de stichting voor de organisatie kan betekenen en worden er concrete afspraken gemaakt over wat wel en niet gedaan wordt door de stichting en wat de organisatoren zelf moeten doen. Wat zijn de voorwaarden en kosten voor de diensten van de stichting? De stichting kent geen nadere voorwaarden. De enige kosten voor de SOCA Bakkeveen bestaan uit de bankkosten voor het aanhouden van een bankrekening. Deze kosten bedragen ongeveer 60 euro per jaar. De bankkosten hopen wij vanuit giften te kunnen bekostigen. Eventueel kan het zijn, dat wij een kleine bijdrage in de bankkosten in rekening brengen bij de projecten die door de stichting begeleid worden. Uiteraard is het voor iedereen mogelijk een (financiële) bijdrage over te maken aan SOCA Bakkeveen op het bankrekeningnummer zoals opgenomen onder aan dit schrijven. Wij zijn u zeer erkentelijk voor de overgemaakte bijdragen. Wat kunt u, als lid van de kerk of als inwoner van Bakkeveen, voor de stichting betekenen? Mocht u eenmalige (christelijke) activiteiten willen organiseren in de gemeente Opsterland of denken dat een project of activiteit baat zou kunnen hebben bij de stichting, meldt u dan bij een van de bestuursleden. Wij gaan vervolgens met u in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden en hopen u dan te kunnen helpen bij de uitvoering van uw activiteit!

KvK-nummer: 01138216 Bankrekeningnr: 29.01.99.700 Correspondentie-adres: Koarte Singel 4 t.n.v. St. Ond. Chr. Act. Bakkeveen 9243 KZ BAKKEVEEN


Fr.C.P.B………Altijd actueel Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond Afdeling Bakkeveen De letters staan voor de Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond. Het Bestuur en de leden laten zich op elk levensterrein door de Bijbel inspireren. Belangrijk voor de organisatie zijn de drie “O” s. N.l.: Ontspanning, ontwikkeling en ontmoeting. Uit een enquête, gehouden onder de leden, is gebleken dat vrouwen kiezen voor deze organisatie om de volgende redenen: 1- Praten over actuele onderwerpen en zelfontwikkeling. 2- Ontmoeting met andere vrouwen en gezelligheid. 3- Trainingen, creativiteit en boek in beeld (leesgroepen). In de leesgroep wordt op een ongedwongen en gezellige manier onderling een literair boek besproken. Bijeenkomst met de Vrouwen van Nu Op 17 maart vond een bijzondere avond met de Vrouwen van Nu plaats. Mevrouw Bijlsma liet ons een indrukwekkend filmverslag zien van haar rootsreis met haar geadopteerde dochter naar Columbia. Het Bestuur liet zich van haar beste kant zien door zóveel mensen gastvrij te ontvangen. Website Zoals in het vorige Klupblad werd aangekondigd is de website van de vereniging nu actueel. Kijk op de dorpswebsite! Volgens het Provinciaal Bestuur hebben wij de mooiste website van Friesland, aldus mevr. Osinga (voorzitster Fr. C. P.B. Prov. Friesland). Een website moet actueel blijven! De leden zelf kunnen hier veel aan bijdragen door de webcorrespondente van nieuws, foto’s’, gedichten en andere bijdragen betreffende de vereniging, te voorzien. Zij kan het niet alleen! Programma tot en met mei 2009 • Dinsdag 7 april 2009. Paasliturgie samen met de Gespreksgroep. • Op 12 mei 2009 gaan we weer op reis! Er wordt een bezoek georganiseerd aan het Kookmuseum in Appelscha. We krijgen daar koffie met gebak. ’s Avonds wordt ons een koffietafel geserveerd door de familie Kiers te Bakkeveen. GEDICHT van de maand Pasen veertig dagen woorden van Jezus gaan veertig dagen met ons mee vergezellen ons denken en doen veertig dagen aan één hechten zich ondanks alle uiterlijk vertoon aan hart en nieren

woordeloos vormen ze maken het hart gevoelig voor vreugde filteren ze wat van waarde is het overige mag aan ons voorbij gaan

Aukje Wijma

Ieder lid van onze vereniging kan een bijdrage leveren in de vorm van tekst, korte verhalen, mededelingen of foto’s over welk onderwerp dan ook met betrekking tot de Fr.C.P.B.. Ank Briedé zorgt voor plaatsing in zowel het Klupblad als op de dorpswebsite. Tel: 0516 542 087 of mail haar abriede@hetnet.nl of bezorg op Ecofeen 29. Kijk op www.bakkeveen.nl, kijk op “Verenigingen” dan op Fr.C.P.B en daarna op Fr.C.P.B. Altijd actueel.


Voorzitter: Gonda Reinderink Lange Singel 11

542381

Secretaris: Hilde Dijkstra Kleasterkamp 29,

541565

Penningmeester: Mariëlle van Aalst Lange Singel 24 Bestuursleden: Ank van Loon Lange Singel 16

541411 542635

Vacature

Email: gymnastiekverenigingkwiek@hotmail.com Maandags Kleuters Jeugd

LESTIJDEN Dinsdags: 15.30-16.15 u. Seniorengroep 9.00-10.00 u. 16.15-17.15 u. MBVO in “it Ankerplak” 10.30-11.30 u. 17.15-18.15 u. (Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO)-lessen zijn Gineke 18.30-19.30 u. bestemd voor alle oudere inwoners van Bakkeveen.) Variantegroep 19.30-20.30 u. Leiding: Catharina Lagerwerf-Prins, Snellingerdijk 70, Oosterwolde, Geke Houwer Haulerwijk  422986, Femmie Lagerwerf  515958, Gineke Kamminga  541701 ================================================================================== (3-5 jr) (6-8 jr) (9-16) + (40 )

Uitvoering Zoals al aangekondigd in het vorige Klupblad, wordt op zaterdagochtend 18 april a.s. de jaarlijkse uitvoering gehouden. Ouders en andere belangstellenden kunnen dan de gymnastische vaardigheden van de jeugdleden komen bewonderen. Op maandag 13 april krijgen de kinderen een briefje mee met de precieze invulling, aanvangs- en eindtijden. Wij hopen in ieder geval op een voor zowel kinderen als ouders of andere 'kijkers' geslaagde ochtend!


Pinksterfeest Ook dit jaar wordt van 29 mei – 1 juni het Pinksterfeest gevierd. Het is voor de 31ste keer dat de gezamenlijke kerken uit Bakkeveen, Frieschepalen, Wijnjewoude en Ureterp dit evenement met veel zang en muziek, maar ook hobbymarkt, fiets- en wandeltochten in en rond de bossen van Wijnjewoude organiseren. Met veel plezier wordt er door tientallen vrijwillgers al een aantal maanden voorbereidingen getroffen om van het Pinksterfeest weer een geslaagd evenement te maken. Maar ook uw hulp is nodig, want op 8 mei a.s. houden wij een huis aan huis aktie waarmee wij zoveel mogelijk koeken hopen te verkopen om zo het evenement financieel gezond te houden. Ook zult u ons tegenkomen bij braderie’s, rommelmarkt en andere evenementen in de omgeving om zo onze bekendheid nog groter te maken. Voor verdere

informatie over het Pinksterfeest verwijzen wij u naar de Pinksterkrant, die halverwege Mei weer huis aan huis verspreidt gaat worden en naar onze website www. pinksterfeest.org. Wij bevelen de huis aan huis aktie van harte bij u aan en hopen u weer op een of meerdere Pinksterdagen te mogen begroeten in Wijnjewoude. St. Pinksterfeest Wijnjewoude. Jannie van der Vaart

Oud ijzer actie Van 14 – 18 apr. a.s. is er weer een oud ijzer- en andere metalen actie. U kunt die brengen bij Ri-Ja, Weinterp 22a Wijnjewoude. (openings-tijden: van 9-17 uur en op zaterdag tot 12 uur) met vermelding dat het voor het Pinksterwerk is, dan worden de goederen daar verzameld. U kunt ook contact opnemen met dhr. K. Postma, tel. 0512-301213 en wij halen het in overleg met u op. Wij wachten op uw reactie! De actiegroep St. Pinksterfeest Wijnjewoude e.o.

Kerkdiensten Hervormde Gemeente Opsterland Noord Donderdag 9 april Vrijdag 10 april Zaterdag 11 april Zondag 12 april Zondag 19 april Zondag 26 april Zondag 3 mei

Siegerswoude 19:30 uur Ds. M. Eekels Siegerswoude 19:30 uur Ds. M. Eekels Bakkeveen 21:00 uur Ds. M. Eekels Ureterp 9:30 uur Ds. M. Eekels Siegerswoude 9:30 uur Ds. H, Rietman Ureterp 9:30 uur Ds. M. Eekels Ureterp 9:30 uur Ds. M. Eekels

Zondag 10 mei

Bakkeveen

9:30 uur Kerkenraad

witte donderdag HA goede vrijdag Stille zaterdag Pasen;koffiedrinken SOW Geref. Kerk ??? Bevestiging ambtsdragers, koffiedrinken Zangdienst

Gereformeerde Kerk “De Mande” te Bakkeveen Donderdag 9 april Vrijdag 10 april Zaterdag 11 april Zondag 12 april Zondag 19 april Zondag 26 april Zondag 3 mei Zondag 10 mei

19.30 uur 19.30 uur 19.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur

Ds. Ds. Ds. Ds. Ds. Ds. Ds. Ds.

G. G. G. G. G. G. G. G.

Kajim Kajim Kajim Kajim Kajim Kajim Kajim Kajim

Viering Heilig Avondmaal Viering Heilig Avondmaal

Jeugddienst


Volleybal vereniging Bakkeveen Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeugdzaken Lid Lid

Vacant Henk Hoekstra Jan van Dalen Jeen Bouma Oene Roelsma Martha Melles

Het volleybalseizoen loopt langzaam naar zijn einde. De recreanten hebben met 1 van de 2 teams de Opsterland Cup gewonnen! Proficiat ! De dorpencompetitie loopt nog door: hier wordt duidelijk beter gescoord dan vorig seizoen. Standen zijn nog niet bekend.

Douwelan 1 Mandewijk 15 Sjoerdlân 2 Noardkamp 15 Merskekamp 22

541003 541789 541189 541392 542249

henk.hoekstra@planet.nl janvd@bakkeveen.nl jeenalberto@hetnet.nl oeneroelsma@hotmail.com Karst-janmartha@hetnet.nl

Donderdag 5 maart Tegen Uitslag 19:15 Jeugd DFS-1 2-1 19:15 Dames-1 Vv DSO 1-2 20:30 Heren-1 DFS-1 1-3 21:15 Heren-2 DFS-3 3-0 Donderdag 12 maart 19:15 Jeugd Boornbergum 3-0 19:15 Dames-1 Oerterp 2-1 21:00 Heren-1 Leevoc 1-3 21:15 Heren-2 VCS-2 3-0 Donderdag 19 maart 19:15 Jeugd JMC 0-3 19:15 Dames-1 Buitenpost 1-2 20:30 Heren-1 Dosko/Acta 1-3 21:15 Heren-2 DWS 2-1 Donderdag 26 maart 19:15 Jeugd ODS 3-0 20:15 Dames-1 Tijnje 1-2 20:45 Heren-1 AVC’69 1-3 21:15 Heren-2 VCS-5 3-0 Donderdag 2 april 19:15 Jeugd Turfstekers 0-3 20:15 Dames-1 Suameer 2-1 20:30 Heren-1 ODS-1 3-1 21:15 Heren-2 VCS-4 3-0 Donderdag 9 april Tegen Locatie 20:30 Heren-1 Covos Drachten 21:15 Heren-2 RSO Drachten Donderdag 16 april 20:15 Dames-1 Suameer Bergum 20:30 Heren-1 Hujades Grootegast 21:15 Heren-2 ODS Ureterp Einde competities seizoen 2008-2009

Het laatste minitoernooi is op zaterdag 11 april in Ureterp. Dames-1 staat op een 6e plaats in een poule van 12. Nummer 5 heeft 4 punten meer (41) dan onze dames (37). Er is nog 1 wedstrijd te gaan. Heren-1 zal onderaan gaan eindigen schreven we vorige maand. Dat is nu niet zeker meer. De laatste 3 in de poule hebben elk 1 punt verschil. Als Heren-1 in de laatste 2 wedstrijden nog een paar punten weet te verzamelen, dan is zelfs behoud van de 1e klasse nog mogelijk. Jeugd staat met 28 punten uit 18 wedstrijden op de 5e plaats. Misschien wordt het team nog 6e, maar dat is even afwachten wat de tegenstanders nog gaan doen. Heren-2 is in 1 maand tijd opgeklommen van de 9e naar de 5e plaats. Van de 5 wedstrijden in maart is er slechts 1 puntje bij de tegenstander blijven liggen en wel bij DWS-Wijnjewoude. DWS werd ingeschat als zwakste tegenstander…… onderschatting …… Zaterdag 28 maart was het in het kader van de jeugdsponsoractie van Poisz-supermarkt de beurt aan volleybal vereniging Bakkeveen om een promotie actie uit te voeren en de sponsormunten te verdubbelen. Maar liefst 6900 munten (verdubbeld) mochten we in onze koker ontvangen. Hiervoor werd in de spermarkt door jeugdleden producten gepromoot en werd een ballonvaart verloot. De ballonvaart is gewonnen door fam. Dijk van de Foarwurkerwei in Bakkeveen. Alle donoren van sponsormunten: hartelijk dank !

Ons bereikte het bericht dat ons dames-team ondanks eerdere positieve berichten een vrij plotselinge leegloop kent. Dat betekent vrijwel zeker dat er volgend seizoen geen team meer op de been kan worden gebracht. Laat dat niet gebeuren: Dames toon u interesse en neem contact op met 1 van bovenstaande bestuursleden !!


LTC Dundelle

Tennisvereniging

74 rt 19 6 maa

'Dúndelle' Voorzitter Secr./ledenadm. Penningmeester Lid Lid Kantinebeheer Onderhoud Wedstrijdzaken Bereikbaarheid

Ad interim Jan de Haan Judith Schaepman (judith@aparta.nl) Jan van Dalen (janvd@bakkeveen.nl) Jitte Huitema (jitte.huitema@planet.nl) Klaas Torensma (jammah@xs4all.nl) Anneke Kort(annekekort@hotmail.com) Appie Kamminga (kammi256@planet.nl) Roy Witte (roypwitte@gmail.com) Tennisbaan Dúndelle (mobiel) : 06 182

Skarkamp 12 Mandewyk 15 Lange Singel 34 Merskekamp 10 Noardkamp 12 Boskleane 23 Weverswal 19 60 383

B’veen B’veen B’veen B’veen B’veen B’veen B’veen

541804 541789 542784 541837 541164 541440 541223

SPONSORS: Friesland Bank / Pedicure Tiny v.d. Velde / Hoogpak Slagerijbenodigdheden / Slagerij P. van Eik / Javo Tours / Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra / Marinus Machinebouw / Variant Schilders-, Behangers- & Glaszettersbedrijf / ActiFood / Aannemersbedrijf Macadam / Cafétaria De Kolk / KijfWitte

GEBRUIK VAN DE BANEN!!! We willen iedereen nogmaals verzoeken om op de banen het juiste schoeisel en de juiste kleding te dragen. Op gravel mogen geen gewone sportschoenen gedragen worden, maar dienen er speciale tennisschoenen, geschikt voor gravel, gebruikt te worden. Sportschoenen beschadigen namelijk de toplaag waardoor meer onderhoud noodzakelijk is. Dit geldt ook voor de kleding: géén spijkerbroeken e.d. Bij tennis hoort nu eenmaal een trainingspak of een korte broek met een t-shirt. Bij voorbaat dank, het bestuur.

Nieuws van de kantinecommissie. Seizoen 2009 LET OP: DE TOSS_AVOND IS VOORTAAN OP DE

VRIJDAGAVOND!!!!!!

Het tennisseizoen is inmiddels weer gestart. Zondag 5 april is het openingstoernooi geweest.(tenminste dat hopen we). De lessen zijn de afgelopen week weer begonnen en ook zijn de eerste kantinedienst en schoonmaakbeurt al weer achter de rug. We hebben weer geprobeerd om de taken zoveel mogelijk te verdelen. Zijn er op- of aanmerkingen, bel dan met één van onderstaande commissieleden. De kantinecommissie bestaat uit de volgende personen: Sjors Zwarts Kleasterkamp 6 tel 541993 Akke Maring J.v.d. Wielenwei 2 tel 542120 Annamarie Westerkamp Boskleane 50 tel 541899 Anneke Kort Noardkamp 12 tel 541164 Wij wensen jullie een sportief en zonnig tennisseizoen toe en alvast


bedankt voor jullie inzet.

Schoonmaakrooster 2009 Datum apr

Naam

Telefoon

Naam

Telefoon

Baukje Zwart

542044

Tineke Jagersma

541961

10

Gea Haan

541258

Katja de Bruin

542302

17

Nynke Postma

541760

Froukje Hazenberg

541912

3

24 mei

juni

juli

Aug

Sep

okt

Hilly Zandberg

577437

Zus Hoekstra

541669

1

Emy Hoogenboom

541446

Jellie Veenstra

541980

8

Marieke Breuker

542050

Angelique Kok

422781

15

Tineke Luinenburg

541770

Anette Oosterhof

785932

22

Henco Nijland

541400

Ann Nijland

541400

29

Karen Vollebregt

542784

Maaike Kuik

542167

5

Tineke Hoekstra

541892

Evert de Jong

541019

12

Ineke Boelens

542513

Margot Miedema

542776

19

Monika Stoffels

06-52631763

Tiny v.d. Velde

541517

26

Katja de Bruin

542302

Iena Pol

541875

Meriam den Ouden

541060

Ria de Vries

0622692638

17

3

Willy Rosema

0594-643123

Ineke Boelens

542513

31

Wilma Kolk

542073

Froukje Hazenberg

541912

14

Marjorie Kroeze

542777

Jolanda vd Meulen

542098

21

Karen Vollebregt

542784

Anette Oosterhof

785932

28

Hilly Zandberg

577437

Emy Hoogenboom

541446

Marga van Veen

542286

Willy v.d. Meulen

542132

11

Ann Nijland

541400

Henco Nijland

541400

18

Maaike Kuik

542167

Marieke Breuker

542050

25

Michel Boere

541060

Meriam den Ouden

541060

2

Baukje Zwart

542044

Tineke Jagersma

541961

9

4

Margot Miedema

542776

Jolanda vd Meulen

542098

16

Wilma Kolk

542073

Marjorie Kroeze

542777

23

Angelique Kok

542781

Jellie Veenstra

541980

30

Gea Haan

541258

Tineke Hoekstra

541892

Schoonmaakdiensten Hieronder volgen enkele belangrijke punten en het rooster voor de schoonmaakdiensten. • De beste dag is vrijdag, evt. zaterdag (m.u.v. data heren competitie). • Past de datum je niet, dan graag onderling ruilen. • Dit rooster hangt ook op het prikbord in de kantine. Als iemand zijn dienst is vergeten, dan kun je hem of haar nog even bellen. • De sleutels kun je halen en weer terugbrengen bij Anneke Kort, Noardkamp 12 . • Lees voor je begint de gebruiksaanwijzing voor de schoonmaak-

diensten. Deze hangt in de kantine. • Na afloop moet een “controlelijst” ingevuld worden. Deze hangt op het prikbord.


Kantinediensten

kantinediensten 2009 Datum Naam

Telefoon

Naam

Telefoon

Apr

541939 06-21228240 542044 542061 06-53804508 541841 541440 541770 541980 541164 543869 541164 542007 06-22692638 481746 541348 542018 542311 542061 542508 0512-301917 541164 06-21228240 06-53804508 541078 06-25061123 542018 542007 541646 541860 541770

Menno vd Meulen Onne van Veen Ale Douma Henk Vriesema Geert Wierda Hans Witte Willy v.d. Meulen Jorrit Bosma Elisabeth Veenstra Iena Pol Peter Westerkamp Klaas Jan Vondeling Michel Boere Ronald Kuik Peter v. Zwol Peter Miedema Rolf Stuiver Johan Stuiver Geert Wierda Sake Bergsma Jitte Huitema Laura Vondeling Monika Stoffels Harm Wenniger Theun Zwart Maurice Tognini Peter Westerkamp Ronald Kuik Roy Witte Sake Bergsma Pieter Bouma

542098 541218 541384 0594-644545 541087 541021 542132 541770 06-11054805 541875 541899 541164 541060 542167 542348 542776 422200 542740 541087 421537 542784 541164 0652631763 0512-549811 542044 542663 541899 542167 541223 421537 541058

3 10 17 24 Mei 1 8 15 22 29 Juni 5 12 19 26 Juli 3 10 17 24 31 Aug 7 14 21 28 Sep 4 11 18 25 Okt 2 9 16 23 30

• •

Bart Bouma Andries vd Velde Theun Zwart Evert Wilstra Sjoerd Travaille Christien Buisman Appie Kamminga Sybrand Bosma Gjalt Veenstra Anneke Kort Bert Zijlstra Laura Vondeling Sicco van der Mei Ria de Vries Jakob Drent Henk Jan v. Eik Sjoerd Hoekstra Tim Offringa Evert Wilstra Bob Waisfisz Jan de Haan Klaas Jan Vondeling Andries vd Velde Sjoerd Travaille Sieb Louwsma Ronald Fokkema Sjoerd Hoekstra Sicco van der Mei Jan Douwsma Sietze Alma Sybrand Bosma

Hieronder volgen enkele belangrijke punten en het rooster voor de tossavonden. •

De Toss-avond is op

vrijdagavond •

van 20.00 tot 23.00 uur. Past de datum je niet, dan graag onderling ruilen. Dit rooster hangt ook op het prikbord in de kantine. Als iemand zijn dienst vergeten is kun je hem of haar nog even bellen. De sleutels en het kasformulier kun je tussen 19.30 en 20.00 uur halen en na afloop weer terugbrengen bij Anneke Kort. (Noardkamp 12, Bakkeveen, 541164). Lees voor je begint de instructies voor de kantinediensten.

Deze hangen op het prikbord in de kantine. Het is erg belangrijk dat het kasformulier ingevuld wordt. Na afloop moet een “controlelijst” ingevuld worden. Deze hangt op het prikbord.


TENNISKALENDER 2009 - APRIL datum 1 wo 2 3 4 5

do vr za zo

6 7 8

ma di wo

9 10 11 12 13 14 15

do vr za zo ma di wo

16 17 18 19 20 21 22

do vr za zo ma di wo

23 24 25 26 27 28 29 30

do vr za zo Ma di wo do

tijd 10.45 17.00 17.00 20.00

Activiteit Tennisles tennislessen (tot 22.00) tennislessen (tot 22.00) tossavond senioren

TENNISKALENDER 2009 - MEI datum 1 vr

tijd 20.00

2 3 4 5 6

za zo ma di wo

09.00

tennislessen (tot 11.35) Tennislessen tot 18.00 heren 35+ thuis tegen O’wolde 3 tennis lessen (tot 22.00) toss-avond senioren gemengd za;Dun1 thuis tegen GLTB2 Pasen Pasen

7 8 9 10 11 12 13

do vr za zo ma di wo

10.45 17.00 18.00 17.00 20.00 09.00

tennislessen (tot 12.00) Tennislessen tot 21.00 heren 35+ wo-avond; uit tennislessen (tot 22.00) toss-avond senioren gemengd za; Dun2 thuis tegen DLTC3

14 15 16 17 18

do vr za zo ma

18.00 11.00 17.00 17.00 20.00 09.00

Heren 35+ thuis tegen Beampippers3 tennislessen (tot 12.00) Tennislessen tot 21.00 tennislessen (tot 22.00) toss-avond senioren gemengd za;Dun1 – Starkenborgh 2

Openingstoernooi jeugd vanaf 10.00 uur Senioren vanaf 14.00 uur

10.45 17.00 18.00 17.00 20.00 09.00

Meivakantie

Koninginnedag

activiteit tossavond senioren einde sluitingstermijn opgave clubkampioenschappen enkel senioren gemengd za; Dun2 – Tivoli TC 2

11.00 17.00 18.00 17.00 20.00 09.00

tennislessen (tot 12.00) Tennislessen tot 21.00 heren 35+ wo uit tennislessen (tot 22.00) tossavond senioren gemengd za; Dun2- De Molen5 Moederdag Start poule wedstrijden Enkel

11.00 17.00 18.00 17.00 20.00 09.00

tennislessen (tot 12.00) tennislessen tot 18.00 heren 35+ thuis tegen Appelscha3 tennislessen (tot 22.00) toss-avond senioren gemengd za; Dun1 – Dokkum 1

Alle vrijwilligers: weer bedankt voor het speelklaar maken van de velden en het schoonmaken van de kantine!


Beste Bakkeveensters, Kort geleden heeft woningbouwvereniging “WoonFriesland�de definitieve plannen voor de bebouwing van de hoek Mjumsterwei/Tsjerkewal aan de inwoners van Bakkeveen gepresenteerd. Het is een ontwerp geworden die omstreeks oktober 2006 ook al eens is "gepresenteerd" aan de bevolking van Bakkeveen. De enige concessie die is gedaan om tegemoet te komen aan de bezwaren van de inwoners van Bakkeveen betreft de derde woonlaag die wat naar achteren is geplaatst en het terugbrengen van het aantal appartementen van 21 naar 19. Het blijft natuurlijk een gebouw die absoluut niet past bij de aard en sfeer die het dorp Bakkeveen uitstraalt en is naar mijn idee een aantasting van het prachtige dorpsgezicht van Bakkeveeen. In oktober 2006 heb ik een ingezonden stuk over deze bouwplannen geschreven in de Woudklank die ik U nogmaals wil laten zien omdat het op dit moment in Bakkeveen weer aktueel is geworden bij de presentatie van dit plan. (zie volgende pagina) Ik wil U er ook op wijzen dat er in het collegeprogramma van 2006-2010 van de gemeente Opsterland onder het kopje Erfgoed als speerpunt van beleid het volgende staat omschreven.

ERFGOED, om deze ambitie waar te maken dient de kip met de gouden eieren gekoesterd te worden. Het prachtige gevarieerde landschap dient behouden en zo mogelijk versterkt te worden. De karakteristieke dorpsbeelden moeten in stand blijven. De gemeente draagt zorg voor het behoud van al dan niet monumentaal beeldbepalend erfgoed in de dorpen. De gemeente bewaakt de uitstraling van voorgenomen nieuwbouwprojecten. Zij dienen te passen bij de aard en sfeer van het dorp. Gelukkig is er een groep van verontruste Bakkeveensters opgestaan die deze bouwplannen op deze beeldbepalende plek ter discussie wil stellen en daarom een handtekeningactie is gestart, en steun deze actie dan ook van harte. Vriendelijk groet Rein Suurd, Opsterlands Belang


Hoogbouw te Bakkeveen (ingezonden stuk uit Woudklank van 2006 van Rein Suurd) Sinds ik een rijbewijs heb, en dat is inmiddels al 35 jaar, rijd ik altijd door het lieflijke Bakkeveen wanneer ik op bezoek ga bij mijn familie. Het geeft me altijd weer een vertrouwd gevoel als ik vanuit de richting Siegerswoude Bakkeveen binnen kom rijden. Die prachtige vaart, die mooie natuurlijke omgeving met het bos en de heide, de Slotplaats, de authentieke huisjes, die prachtige boerderijen en dat mooie centrum van Bakkeveen. “Dat kan toch niet waar zijn!” was mijn eerste reactie toen ik de Woudklank van vorige week open sloeg. Ik las dat men van plan is een appartementencomplex te bouwen van 3 hoog op deze beeldbepalende plek in Bakkeveen. Met ongeloof las ik dan ook het artikel een paar keer door om het even op me in te laten werken. “Hoe kun je het bedenken! was mijn tweede reactie” om op die plek een dergelijk imposant gebouw neer te zetten van 3 hoog. Het lieflijke en de dorpse uitstraling van Bakkeveen is in één keer verpest als dit daar op deze plek wordt gerealiseerd. Als ik het verhaal goed gelezen heb dan is er een projectleider geweest van woonbedrijf Drachten om aan de plaatselijke bevolking van Bakkeveen uit te leggen dat dit het uiteindelijke ontwerp geworden is. De projectleider was zijn tekeningen vergeten mee te nemen, stond in het bewuste artikel, waarin hij wilde aantonen hoe dit appartementen complex gemeten naar de onderlinge verhoudingen “past en in verhouding staat met de bestaande omgeving”. Ik kan me wel voorstellen dat de projectleider deze tekeningen is “vergeten” want dit valt toch niet met droge ogen uit te leggen aan de bevolking van Bakkeveen.

Hij heeft vast bij voorbaat al nattigheid geroken. Om zijn verhaal kracht bij te zetten geeft hij aan dat een gebouw met twee verdiepingen niet haalbaar is voor de projectontwikkelaar.. Het gebouw zou dan alleen nog maar betaalbaar worden voor de rijken en ruimte voor sociale woningbouw gaat dan verloren volgens de projectontwikkelaar Wat een ongelooflijk zwak verhaal, want zo probeer je door te dreigen je zin door te drukken. Als deze projectontwikkelaar denkt dat hij daarmee draagvlak onder de bevolking kan creëren dan maakt hij een inschattingsfout en voelt hij bepaalde zaken niet goed aan. Ik snap overigens ook niet waarom de gemeenteraad niets van deze plannen af weet en dat wij dit ook uit de krant moeten vernemen. De bevolking van Bakkeveen zal heel snel door deze economische ballon heen gaan prikken. Kijk ik kan me voorstellen dat je een dergelijk complex gaat bouwen in Drachten, of in een andere grote plaats. Met het ontwerp op zich lijkt me persoonlijk niets mis, maar toch niet op die plek in Bakkeveen! Natuurlijk hebben de inwoners van Bakkeveen groot gelijk dat de stedenbouwkundige inpassing het karakter van het dorp ingrijpend zal aantasten. De Bakkeveensters hebben ook wel door dat wanneer dit gebouw er eenmaal staat het niet zo maar weer afgebroken gaat worden, kortom wees alert en laat dit niet met jullie dorp gebeuren! Valt er dan helemaal niets positiefs over de plannen te zeggen? Ik denk het wel. Het idee en de plannen om appartementen te bouwen voor senioren te Bakkeveen in de koop en huursector met een daarbij behorende zorgverlening is het enige positieve nieuws wat ik uit dit verhaal kan halen.


Nieuws van de BHP In de maand maart hadden we 4 zoekdagen, want er was 1 afgevallen door de regen. Toch was er weer 130 kilo verzameld. Waaronder 40 kg folders gevonden langs de Slotleane. Op de Mandewijk lagen veel kapotte buitenspiegel en andere kunststof auto-onderdelen. Het is daar blijkbaar toch smaller dan het lijkt. Aan de Nije Drintsewei lag nog een dode ree, die heeft de gemeente opgehaald. We stoppen nu een paar weken. Dan kan de jeugd met de jaarlijkse Himmeldei wat meer vinden. J.J. de Zee Creditcrisis Hieronder kopie van een authentieke brief, ontvangen door Belgacom! Beste mijnheer van Belgacom, Ik heb het genoegen u de ontvangst te melden van uw brief van 12 april jl. waarin u voor de derde keer betaling vraagt voor het geld dat ik u schuldig ben. Gelieve te noteren dat ik het bedrag dat u eist absoluut niet betwist en dat ik de oprechte intentie heb u zo snel mogelijk te betalen. Aan de andere kant echter heb ik nog veel meer schuldeisers die ik ook wens te betalen. Het is daarom dat ik elke maand de namen van al mijn schuldeisers op briefjes schrijf en in een hoed steek, en daaruit de onschuldige hand van mijn dochtertje van drie een naam laat trekken, die dan zo snel mogelijk zijn factuur betaald krijgt. Ik durf hopen dat uw naam binnenkort getrokken wordt. Gelieve inmiddels mijn oprechte gevoelens van hoogachting te willen aanvaarden. Handtekening P.S. : Gezien de onbeleefde en scherpe toon van uw laatste brief, deel ik u mede dat u niet zal mogen deelnemen aan de twee volgende trekkingen. (via Rob Bor)


Voorlopige score : 529 handtekeningen Bijna 90% tegen de bouw van een appartementencomplex van drie verdiepingen op de hoek van Tsjerkewâl en Mjûmsterwei! Verslag van een handtekeningenactie Tja, daar loop je dan, vrijdagmiddag 27 maart, ijskoude wind, met je folders het dorp door. We hebben de straten verdeeld en zullen de folders vóór het weekend bezorgen om na het weekend de bewoners van Bakkeveen te vragen hun handtekening te zetten tegen de voorgestelde 19 appartementen. Ik heb mezelf voorgenomen om, als ik mensen zou zien bij hun huis, hen al te vragen om de handtekening. Helaas met dit weer is bijna niemand op straat. Maar dan, een mevrouw op de fiets bij haar huis, een zeer welkom onthaal :” wat prachtig dat jullie dit doen, ik heb er niet van kunnen slapen, hebben jullie nog hulp nodig, mag mijn familie ook de handtekening zetten?” Vol goede moed wandel ik door de kou naar huis terug. Morgen verder. Zaterdag, regen, regen, regen en kou. Gelukkig klaart het op en aan het eind van de middag begin ik toch maar een rondje. Wat een reacties :”Mag ik tien handtekeningen zetten?” “Waarom niet alle bewoners van dit huis?” Ook enkele andere reacties : Je moet met je tijd meegaan!”; “ Ik teken uit principe niet!”; “ Nee” Op een andere plek wordt ik enthousiast bedankt en krijg ik een warme loempia die net uit de frituur komt. De tijd vliegt, veel mensen zijn niet thuis. ’s Avonds mailtjes met dezelfde soort verhalen van andere handtekeningenophalers : 28 adressen en 28 handtekeningen, heel veel steun en slechts enkele weigeraars. Maandag verder, ik heb een vrije dag. Lekker weer en een fantastische ontvangst in de vele huizen waar ik langs ga. Van bejaarden tot jongeren, slechts enkelen weigeren te tekenen. Iedereen weet direct waar je voor komt en vindt het jammer dat er maar één handtekening per huis telt voor ons. Tegen de avond nog een tweede ronde en alweer: vooral veel bijval. Dinsdag toch maar weer gewoon aan het werk en ’s avonds nog wat adressen die

niet thuis waren. ’s Avonds weer telefoontjes en mails, het gaat goed. Een van de ophalers is ziek, maar een vervanger is gauw gevonden. Ook een telefoontje van iemand die bezorgd vroeg of er al iemand langs was geweest, haar bel deed het niet. Woensdag voor mij de laatste dag. Mijn score, 84 handtekeningen, 6 niet thuis, 10 weigeringen. En dan : ’s avonds stromen de handtekeningen binnen. De score tot nu toe : 529!!!!!!!! Dit betekent dat 529 huishoudens in Bakkeveen van mening zijn dat het voorgestelde appartementencomplex met drie woonlagen er niet moet komen. Dat is ongeveer 90% van de huizen waar mensen thuis waren, want 62 huishoudens gaven aan tegen te zijn. Sommigen zijn echt vóór de bouw, anderen zeggen: het helpt toch niet, ik zet geen handtekening. Bij 68 woningen werd niemand thuis getroffen, ook bij herhaald bezoek. Een belangrijke opmerking werd op veel plaatsen gemaakt: er moet daar snel gebouwd worden, zoals het er nu uitziet is het geen gezicht voor Bakkeveen. Het ophalen van de handtekeningen was voor de ophalers een bijzondere belevenis. We kwamen bij mensen waar we normaal nooit over de vloer komen, soms zaten we wel een uur op een adres. Bakkeveensters: bedankt voor de massale bijval. Hoe nu verder? Wij zullen de handtekeningen op een goed gekozen moment aanbieden aan B&W van onze gemeente. We zullen de fracties, indien nog nodig, proberen te overtuigen. We zullen Plaatselijk Belang vragen een bijdrage te leveren in het overtuigen van de gemeente. Dank aan alle handtekeningenjagers, namens de actiegroep Emy Hoogenboom


VALLEN Met het woordje vallen kan heel wat worden bedoeld. Vallen op zich is natuurlijk een heel vervelende zaak. Vallen is een bepaalde manier van bewegen. Meestal van boven naar beneden en niet andersom, hoewel …… toch kan iemand soms omhoogvallen! Een val kan pijnlijk zijn, ook voor een dier, maar dan hebben we het over een andere val!! Je kunt tegen iemand uitvallen, dat is onprettig, maar je kunt ook iemand bijvallen, dat is weer aardig. Als je jong en mooi bent, dan wil je opvallen, maar als je oud aan ’t worden bent, dan ben je bezig te vervallen en dat laatste is weer heel vervelend. Maar gelukkig hoef je soms alleen maar af te vallen om niet meer op te vallen. Ja, en dan zijn er ook nog invallen. Hier komen er een paar van een bekende Nederlandse schrijver. Beleefdheidsregels zijn de scherven der Stenen Tafelen. Er wordt nooit iets nieuws gezegd. Er wordt altijd iets nieuw gezegd. Van alle drijfveren, die alleenheersers tot handelen bewegen, is deze wel de zeldzaamste: Het welzijn van het land……………. Het aardigste van de plezierige dingen is de herinnering. De meest verwoestende onwaarheden zijn die welke bijna waar zijn. Het moment, vlak voor het tijdstip waarop het prettige gaat gebeuren, is het allerprettigste ogenblik. Wanneer de mensen over hun gelukkige ogenblikken spreken, halen zij altijd herinneringen op. De oorzaak hiervan is deze, dat het geluk de eigenschap heeft slechts zichtbaar te worden wanneer het voorbij is. Frans Briedé (De bedenker van de invallen is Godfried Bomans)

E indelijk V oorjaar… . E indelijk Pasen … ..

B ij de W ylde R oas vieren w ij dit uitbundig, m et de m ooiste bloem en en stukjes!


ANBO De bond voor vijftig-plussers

Ledenvergadering 2 maart 2009 DĂşndelle

Bestuur ANBO-Bakkeveen Jan Jongstra, voorzitter Appie IJbema, secretaris Herman v.d. Sluis, penningm. Ypie van Valen, activiteiten Sjohn v Veen, ledenadm + notulist Harmen vd Bij, activiteiten

tel. tel. tel. tel. tel. tel.

54 1435 54 1815 54 2210 54 1996 42 6884 06-43052722

Om half drie zijn er 24 van de 61 ANBO leden aanwezig, wij hadden wat meer verwacht mede omdat er vandaag nieuwe bestuursleden gekozen moeten worden. Geertje Jongstra en Griet v.d. Veer treden af en zijn niet herkiesbaar. Omdat dit al bijna een jaar bekend was is al het hele jaar getracht bestuursleden te werven. Gelukkig hebben wij die nu gevonden. De heer John van Veen en Harmen vd Bij beide woonachtig in het Ankerplak zijn bereid het bestuur te versterken. De taken van het bestuur zijn als volgt verdeelt. o Jan Jongstra, voorzitter tel. 0516 541435 o Albert IJbema, secretaris tel. 0516 541815 o Herman van der Sluis, penningmeester tel. 0516 542210 o Sjohn van Veen, ledenadministratie notulist. tel. 0516 426884 of 06 47351175 o Harmen v.d. Bij, activiteiten tel 06 43052722 o Ypie van Valen, activiteiten tel 0516 541996 ANBO en Pensioenen. Om u zo goed mogelijk te informeren over de kredietcrisis en de gevolgen daarvan voor de pensioenen, hebben we op www.anbo.nl een nieuwe rubriek gemaakt: ANBO en Pensioenen. Hier vindt u het standpunt van ANBO over de vermogenspositie van pensioenfondsen, pensioenrechten en veelgestelde vragen van leden. De komende tijd zal het landelijke bureau er alles aan doen om u uitvoerig te informeren over de kredietcrisis. De ANBO belastinginvullers zijn begonnen aan hun jaarlijkse klus. Via publicatie in regionale en landelijke dagbladen is er op gewezen, dat aangifte loont. Ouderenorganisaties, vakbonden en patiĂŤntenorganisaties helpen gratis of tegen geringe vergoeding bij het invullen van de aangiften.

Thuis overvallen. Thuis overvallen worden. Het is te triest voor woorden, maar het gebeurt. Als het in de wintermaanden wat donkerder is en weinig mensen op straat zijn, is het advies om te kijken wie er voor de deur staat, voordat je de deur open doet. Zeker als er onverwacht bezoek aan de deur komt. Behalve alert zijn, helpt informatievoorziening en beveiliging van de woning. Fiscus vaak in de fout met invullen. Belangenorganisaties en vakbond wijzen er op dat de belastingplichtige de vooringevulde aangifte goed moet controleren. ANBO is voorstander om het formulier gewoon op de oude manier in te vullen. A. IJbema


Jodel is niet meer en nu ? Eerst even een korte historie. Na het graven van de vaart door Bakkeveen in het midden van de 17e eeuw kwam er al snel behoefte aan een centraal etablissement. In de 19e eeuw schijnt het gebouw afgebrand te zijn. Daarna werd het huidige gebouw herbouwd in wat kleinere vorm en wat verder van de vaart af. Op de voorgevel prijkte “Herberg – Stalling”. Slapen kon boven en de stalling voor de paarden kon aan de achterzijde in het boerderijdeel. Ruim 50 jaar heeft het gebouw “Hotel Van de Meer” geheten. Dat was in de periode 1920 – 1970. In die periode was het het uitgaanscentrum van Bakkeveen. Het is nu bijna niet meer voor te stellen dat op zo’n klein aantal vierkante meters de jaarlijkse toneel voorstellingen werden gehouden: alleen het voorste deel van de huidige zaal vormde

Foto rond 1930. Op de voorgevel de tekst “Herberg en stalling”

café + toneel. De mensen moeten zo ongeveer bijelkaar op schoot gezeten hebben. Overigens werd het ruimtegebrek enigszins goedgemaakt doorgoede samenwerking met wat nu café “De Brink” heet. Bij toneelvoorstellingen werd bijv. café De Brink gebruikt als kleedgelegenheid ! Ook voor voetbalwedstrijden was “Hotel van der Meer” een uitkomst: het werd gebruikt als kleedruimte ! Ook werden vele verkopingen onder leiding van een notaris in het hotel gehouden. Er zullen vele dikke sigaren zijn opgerookt tijdens dergelijke gebeurtenissen. Ook vele bestuurs- en ledenvergaderingen vonden er plaats. Vele mensen hebben bij Aukje van der Meer leren biljarten. Kortom het centrum van het Foto rond 1970 (einde hotel Van der Meer). sociale leven. De overnachtingfaciliteiten waren grotendeels op de eerste verdieping. Daar kon men logeren; hier waren enkele slaapplaatsen voor reizigers. Jarig en Henk van der Wielen hebben er overnacht tijdens hun reizen naar het “verre” Allardsoog.


Foto 2009 van de “Herberg van Bakkeveen” en rechts de Alpenhut. Het Hotel van der Meer werd in 1973 aan “Hollanders” verkocht: de familie Van Bienen. Het restaurant van Van Bienen werd exclusief. Er kwam ook een nieuwe naam ”Het Kleine Paradijs”. De dorpshuisfunctie gaat deels over naar ’t Hout. Het restaurant was te exclusief: te weinig klanten. Na een aantal jaren is er gedurende 2 weken een erotische club gevestigd geweest (waarschijnlijk geen toestemming, te weinig klandizie lijkt onvorostelbaar. Daarna werd het “de Kombuis”: het was weer een kroeg geworden. Daarna komen er vele eigenaren. Jouk de Jong heeft er in de 80’er jaren de “Vijfsprong” van gemaakt. De overnachtingsmogelijkheden werden uitgebreid met 5 appartementen. In 2000 kwam hier een eind aan en werd de onderneming door fam. Van der Velde overgenomen, waardoor de Van der Veldes nog bedrijfsmatige activiteiten in Bakkeveen bleven exploiteren. De naam van het schnitzel restaurant werd Jodel Lowina en in het gehele Noorden stond Bakkeveen bekend om Jodel. Vanaf 2001 hebben velen hier een schnitzel verorberd en in de Alpenhut geborreld. Eind 2007 kwam ook hier een eind aan en kreeg het etablissement gedurende de zomer van 2008 de naam “herberg van Bakkeveen”. Tot zover de historie. En nu ? We schrijven begin 2009 en het blijkt dat de buren Jan en Tea Douwsma “Jodel” hebben gekocht. De bedoeling is dat het oorspronkelijke gebouw (café + boerderijdeel; zeg maar het Jodel restaurant) wordt omgebouwd tot woning. Daarmee is het verhaal van een paar eeuwen café aan de westzijde van de vaart verleden tijd geworden. Tenzij …… de Alpenhut is er nog steeds. En natuurlijk Snackbar “Plaza De Kolk”. Een grote parkeerplaats ligt tussen de Plaza en de Alpenhut. Hier liggen natuurlijk nog mogelijkheden om een aantrekkelijke formule te ontwikkelen die de rendabiliteit van de snackbar ondersteunt en tevens een aantrekkelijke centrumfunctie vervult. Helaas …… de juiste formule is nog niet gevonden. Terugkijkend in de historie is er van alles (bijna) mogelijk geweest. Van exclusief restaurant tot erotisch etablissement en tot kleedruimtes voor sporters. De nieuwe formule zal ergens in de horecasfeer liggen. Maar welke ? Wie een aantrekkelijk en verantwoord idee heeft kan dat indienen bij Jan en Tea. En wordt je idee gekozen, dan ……???????

Wat zal de toekomst brengen ?

? JanvD


Afdeling BAKKEVEEN

Secretariaat: Annelies Warnders (541460)

Afdeling Bakkeveen van de BvPF, Vrouwen van Nu is een groep vrouwen met een brede belangstelling: maatschappelijke ontwikkelingen, natuur, cultuur, toneel, muziek enz.

Uitnodiging: Donderdag 23 april Johan Veenstra, Stellingwarver schriever. Ik goa vertellen uut eigen wark. Uut boekies die ‘k zels schreven hebbe. Plezierige, humoristische verhaelen, mar ok wat over en uut mien laeste autobiografische roman “Een brogge van glas “. Het is alweer de laatste bijeenkomst voor de zomer en hopen deze avond weer gezellig te kunnen afsluiten. Mededelingen Bij deze willen wij de vrouwen van de C.P.B bedanken voor de gezellige gezamenlijke avond die dit jaar door hen werd verzorgd. Als u nog geen lid bent, maar wel een keer een bijeenkomst wilt bijwonen, bent u van harte welkom. De bijeenkomsten vinden plaats in Dúndelle en beginnen om 19.45 uur. Odette Kamminga


Eetcafé “De Brink” Datum: 11 april 2009 Aanvang: 22:00 uur Entree: € 5,Hille vertolkt het Nederlandse lied. Hij geniet als hij onderweg is om de mensen te vermaken met zijn liedjes en muziek en zegt dan ook: "ik voel me een bevoorrecht mens dat ik het allemaal zo kan doen en van mijn passie mijn beroep heb kunnen maken". Hille is dan ook heel erg blij met de mensen die in hem geloven als zanger, en wil ook via deze weg nogmaals iedereen bedanken, en hoopt een ieder van jullie dan ook snel weer eens te kunnen begroeten bij een van zijn optredens in den lande.

Teater yn de kroech "KATARSIS" Datum extra voorstelling: 9 april (uitverkocht) Datum extra-extra voorstelling: donderdag 7 mei, 20 uur. Hier zijn nog enkele kaarten voor verkrijgbaar.


HISTORISCHE RUBRIEK 2009, nr. 4 INFORMATIE VAN DE HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN Lezingen Met een indrukwekkende lezing over de belangen en machten die de veenontginning in de achttiende eeuw in dit gebied bepaalden, en over een aantal personen die in Bakkeveen in de achttiende eeuw een rol hebben gespeeld, heeft Jan Slofstra zijn reeks van vier lezingen afgesloten. Er waren weer ongeveer vijftig belangstellenden. In herfst en winter 2009 zullen we opnieuw enkele lezingen organiseren. Interviewproject Drie teams van twee interviewers hebben een begin gemaakt met het interviewen van oude Bakkeveensters. Het doel van het interviewproject is om feiten, herinneringen en verhalen te verzamelen waaruit duidelijk wordt hoe er in Bakkeveen geleefd werd en wat er in Bakkeveen in de jaren 1920 tot ongeveer 1960 veranderde. Er kunnen nog wel wat meer mensen aan het intervewproject deelnemen. U kunt u aanmelden bij Fred Hoogenboom. Laat deze mogelijkheid om op indringende wijze en onverwachte manier kennis op te doen over de geschiedenis van Bakkeveen en boeiende mensen te ontmoeten niet voorbijgaan. Tweede nummer Ald Bakkefean In de loop van de maand april verschijnt het tweede nummer van ons verenigingstijdschrift Ald Bakkefean. We zijn nu bezig met de laatste loodjes. F. Hoogenboom, voorzitter NAMEN VAN GETROUWDE VROUWEN EN NOG WAT AARDIGS Bij het bekijken van oude foto’s, was er onlangs iemand die vroeg of er ook een bepaald systeem zat in de namen van getrouwde vrouwen. Op die foto’s van een zestigtal jaren geleden verschenen afbeeldingen van vrouwen, die toen lid waren van een vrouwenvereniging. Na onderzoek blijkt er tot mijn verrassing wel degelijk een systeem in te zitten. We gaan terug naar een tijd, dat het inwonertal hier uit ongeveer 1000 mensen bestond en bijna elk Fries sprak. Iedereen kende iedereen met al zijn voor- en nadelen. De gewoonte bestond om, op enkele uitzonderingen na, de voornamen te gebruiken, waarbij de naam van de vrouw gekoppeld werd aan die van haar echtgenoot, bijvoorbeeld: Ljibbe Ieke, Piere Minke, Evert’s Janke, Niklaas’ Hinke. Op het eerste gezicht niets bijzonders, maar dat is schijn. De laatste letter van Ljibbe is een zgn. stomme eklank. Achter zo’n naam kwam de naam van de vrouw zonder dat de naam van de man veranderde. Voorbeelden: Joeke Sibbeltsje, Halbe Joukje, Alle Griet, Douwe Tjitske, Jouke Hinke, Sake Janke, Oene Aaltsje enz. Het tweede geval: Bestond de voornaam van de man uit één lettergreep, dan werd daar een stomme e aan toe gevoegd, bijvoorbeeld: Piere Minke, Sjirke Jantsje, Tsjerke Griet, Geerte Trien, Sierdte Roelfke, Piete Griet enz., maar hierop waren ook uitzonderingen. Eindigde de naam van de man op een m, p of b (uitspraak p) dan werd de naam gebruikt met ‘s, voorbeeld: Harm’s Martje, Jop’s Jantje.

Letters worden op verschillende manier gevormd; de m, p, b zijn de enige letters waarbij de vorming ervan beide lippen eerst op elkaar komen( zgn. bilabialen). Dit is bij geen enkele andere letter het geval. De proef op de som is door de letters langzaam uit te spreken, zoals we dat in het begin van onze lagere schooltijd deden bij het spellen van de woorden. Nu eerst een taallesje: Bij Jan’s hond geeft de ’s een bezit aan, betekenis dus: Jan zijn hond. Echter, als de naam van de persoon al op een s eindigt dan wordt in de schrijftaal alleen de hoge komma (apostrof) gebruikt. Kees’ konijn betekent het konijn van Kees. Het derde geval: De voornaam van de man eindigt op een s, bijvoorbeeld Johannes, dan krijgen we Johannes’ Anna, Jannes’ Gees, Bertus’ Fokje. Het vierde geval: Dit is het voorbeeld van Jan’s hond met dit verschil, dat je de vrouw nu niet direct als bezit van haar echtgenoot kunt zien, hoewel het wel een eigendom aangeeft, bijvoorbeeld: Engbert’s Hil, Tjalling’s Trien, Bareld’s Iemk, Merten’s Anne, Japik’s Jantsje, Willem’s Trien. Een variant hierop is Jan Postma’s Trien en Jan Overwijk’s Sietske, dus met de achternaam van de man. Het vijfde geval: Kwam een echtpaar uit een andere streek in Bakkeveen wonen, dan had de vrouw de achternaam van de man (ook wanneer ze jong waren), bijvoorbeeld: Vrouw Kasje, vrouw Bolding, vrouw Nijboer.


Het zesde geval: De vrouw van een schoolmeester werd juffrouw genoemd, ook al was ze geen onderwijzeres, bijvoorbeeld: juffrouw Alberda, juffrouw Gerritsma, juffrouw Jousma, maar ook meester’s juffrouw. De vrouw van een dominee of dokter heette mevrouw: Dokter’s mevrouw, dominee’s mevrouw waarbij dus de bezits ’s wel weer terug komt. Ook woonde hier nog mevrouw van der Goes; zij was van adel, vandaar waarschijnlijk die door de dorpsbewoners gegeven naam. Nog een aantal taalregels en naamsvariaties Ook was hier nog Moeke Smid of Moeke Postma of het nog meer gebruikte Moeke. Haast niemand zal geweten hebben, dat ze Antje Postma-Gorter heette. Uitzonderingen op bovenstaande regels, zoals eerder in een voorbeeld gemeld, waren er wel, maar dat is bijna altijd zo met taalkundige verschijnselen. Het grappige is, dat er onbewust toch strenge taalregels werden toegepast. Bij mannen kwamen drie-lettergrepige namen bijna niet voor (bij vrouwen ook niet) en als ze er waren dan werden ze vaak terug gebracht tot twee lettergrepen: Lambertus werd Bertus, Nicolaas werd Niklaas, maar dit zijn geen specifiek Friese

namen (eigenlijk bijbelse). Enkele Friese drielettergrepige namen zijn Riekele en Eabele. Een naam van een vrouw werd op verschillende manieren aan deze drie-lettergrepige namen gekoppeld, bijvoorbeeld Eabel’s Gepke (eertijds de ‘baakster’= kraamverzorgster), maar Eabele Jantsje; Riekel’s Klaske, maar Riekele Sietske. Het zal ieder opgevallen zijn, dat voornamen van de vrouwen toen heel verschillend waren van die van de meisjes of jonge vrouwen van tegenwoordig. Vroeger kwamen de voornamen steeds in opeenvolgende families terug. Van deze regel wordt nu vaak afgeweken. Ook kwamen ze vaak in verkorte vorm voor: Jeltsje-Jel, Hiltsje-Hil, Sibbeltsje-Sibbel, AaltsjeAal, Geeske-Gees, Iemkje-Iemk. Bijna alle voornamen eindigden trouwens op -tsje, -tje, tske, -kje, en -ke). Namen die nu vreemd klinken, maar toen niet ongewoon waren, zijn Sijke en Tietje of Tiet. Later toen de invloed van het Hollands groter werd en men er dus ook meer mee in aanraking kwam, begonnen de mensen die namen toch wat merkwaardig te vinden. Daartegenover stonden fraai klinkende namen, hoewel sporadisch voorkomend, als Alida (van Gorkum), Alberdina (Sikkema), Abeline (Knevelman), en Wilhelmina (van der Wal). De laatste werd Zus genoemd.

Vernoemen Een typisch geval deed zich hier een vijftigtal jaren geleden voor. De vader en moeder van een pas geboren jongetje waren overeengekomen dat hun kindje, geheel volgens de regels, Pieter moest heten. De vader fietste naar Beetsterzwaag om het kind bij het gemeentehuis aan te geven. Onderweg bedacht hij zich. De naam was in zijn ogen niet de meest wenselijke. Daarom gaf hij het jongetje aan als Arend. Overleg met zijn vrouw was er niet geweest (er waren immers nog geen mobieltjes). Wat voor discussie er na thuiskomst van de man plaats gevonden heeft, laat zich raden (uit privacy overwegingen zijn hier de echte namen veranderd in Pieter en Arend). Nog iets aparts: hoe moest men het probleem oplossen, dat ontstond als de pake van zowel vaders als van moeders kant Jan heette. Ook dat heeft zich in Bakkeveen voorgedaan. Een gezin had twee kinderen en laat het nu beiden jongens zijn. Geen nood, we noemen ze beiden Jan. Alleen bij de laatste plakken we er nog een naam aan vast

(waarschijnlijk de naam van de oudste broer van de vader). In een ander gezin zou ook een kindje geboren worden. Als het een jongetje zou worden, moest het weer volgens de regels naar de vader van zijn moeder vernoemd worden (de pake dus). In deze familie deed zich echter een zeer droevige gebeurtenis voor. Bij de bouw van de Afsluitdijk in de jaren dertig verdronk een broer van de toekomstige vader. De laatste wilde graag dat zijn overleden broer vernoemd werd. Aldus werd besloten, maar niet voordat er overleg gepleegd was met pake. Die gaf zijn toestemming. Het kindje werd geboren; het was een jongetje. Het is al weer ruim 70 jaar geleden. Sinds zijn geboorte heet hij niet Haaye (naar zijn pake), maar Klaas. Het jongentje is namelijk de schrijver van dit stuk. Overigens is pake Haaye toch nog vijf maal vernoemd. Klaas Sikkema


HET BOS ACHTER DE SLOTPLAATS; VROEGER EN NU. Het Sterrenbos ligt vlak achter de Slotplaats. Dit bos is waarschijnlijk opgehoogd met grond uit de vaart om het geschikt te maken voor beuken. Het bestond vroeger bijna geheel uit beukenbomen, verder uit Europese lariks en drie tamme kastanjes. In de centrale as van het Sterrenbos staat de Burmaniazuil. De paden zijn nog terug te vinden. Het zou mooi zijn, wanneer het geheel nog eens hersteld werd. Vlak achter het Sterrenbos stond een rij hazelnoten. De noten werden in de herfst verzameld door de huisknecht van de slotplaats Bote de Haan, later door Lolke van der Woude. Het stuk bos tussen het Sterrenbos en de Beakendyk werd de Mongool genoemd. Jonkheer van der Goes zou de naam Moloch hebben gebruikt; dat doet denken aan iets dat zware en bloedige offers vraagt… In dit bosgedeelte zie je dat de bomen op zg. rabatten staan. Er staan hier ook nog een paar oude taxusbomen. Het hout van de taxusboom is heel duurzaam. De oudst bekende Friese tekst is ingegrift in een staafje van taxushout. De naam Zwarte Singel heeft er misschien mee te maken dat het hier donker onder de bomen was. Dit in tegenstelling tot de Witte Singel. De eikenbomen aan de Duerswâldmer wei zijn door de familie Van der Goes al in een vroeg stadium voor het bedrag van één gulden aan de gemeente verkocht. Dit omdat er onderhoud aan gepleegd moest worden en jonkheer Van der Goes niet verantwoordelijk wilde zijn voor eventuele ongelukken. Het eerste stuk aan de rechterkant van de Duerswâldmer wei is vergeven van de vogelkers of bospest. Tegenover de begraafplaats ligt de Blauwe Hikken-singel. Het zou mooi zijn wanneer de afsluitpaal weer blauw geverfd werd.

Na deze singel komt het Catharinalaantje. Op beide uiteinden stond vroeger een wit draaibaar hek (Fries: wringe) met de naam erop. Dit was een stukje particulier terrein. De eigenaar woonde in Groningen. Eertijds stond hier een zomerhuisje. Alleen de pomp staat er nog. Ze hebben wel pogingen gedaan er iets groters te bouwen, maar dat mocht niet. Bij het Eikenlaantje is dit stuk bos met paaltjes van een ijzeren smalspoorrails afgezet. Op het volgende perceel, wat verder van de weg, ligt het Oude Kerkhof. Volgens wijlen Siebren van der Veen was het het perceel precies 470 vierkante roeden (ca. 0,75 ha.) groot. De naam Beakendyk is niet zo gemakkelijk te verklaren. Er staat een aantal grote beukenbomen langs, die volgens sommigen wel 300 jaar oud zijn. Voorbij de Beakendyk Naast de Beakendyk dicht bij de Duerswâldmerwei ligt een schans. Misschien is hij aangelegd als een speelschans. Later was hij dat zeker. Meester Alberda ging er in de 20-er en 30-er jaren van de vorige eeuw al met de schooljeugd heen. Maar de schans is daarna in het vergeetboek geraakt en pas jaren later weer ontdekt. Niet iedereen is even gelukkig met de manier waarop hij is gerestaureerd. Even verderop in de laagte ten westen van de Beakendyk ligt de Fine poel. De eerste en tweede waterlossing hebben hier hun betekenis verloren. Ze moesten onder ander het water afvoeren dat van de andere kant van de Duerswâldmer wei kwam. Deze waterlossingen werden vroeger heel goed onderhouden. Ze werden twee keer per jaar schoongemaakt. Misschien zijn de waterlossingen wel ouder dan de vaart en het bos. Over de tweede waterlossing lag vroeger een plank met een permanente vossenval. In de tweede wereldoorlog is een Duitse Junker 88 neergestort op de Merskenreed. Die is toen van


naam veranderd in Fleanmasinereed. Aan de Kiersreed (de laatste reed het bos in aan deze kant van camping de Ikeleane) ligt de Reigerpoel. Hier zal in vroeger tijd wel een reigerkolonie geweest zijn. Op de hoek van de Kiersreed en de Zwarte Singel staat nog een betonnen voetstuk van een ANWB-bord dat de wandelaars de weg wees naar Duurswoude. Op de grens met de Staatsbossen ligt de Grenspoel. Hier is in de oorlog nog gebaggerd. Voorbij de laan Berg en Dal ligt een kruispunt op een heel onlogische plaats. Er moest veel grond verzet worden om de poel die hier lag op te vullen. Even verderop ligt ‘de Oude Vijver’. Die heeft een ronde vorm. Eertijds lag er een wandelpad omheen. Er stond een mooi prieeltje bij. Het was met riet gedekt. Daarnaast stond vier stoelen die uit boomstammen gezaagd waren. Deze stoelen stonden eerder aan de Stuolleane vlak voor de Bosmanege. Toen de wed. Blauw die bezitting verkocht, heeft Van der Goes ze verplaatst. Ook dit stukje geschiedenis zou ik graag weer in oude luister hersteld zien. De Vijfsprong even voorbij de Oude Vijver is eigenlijk ook een sterrenbos. Bij de Coniferenlaan was in de oorlog een dicht sparrenbosje waar een caravan gestaan heeft die door een paar

Bakkeveensters was gebouwd. Hendrik de Jong en Willem van Gorkum hebben hier als onderduikers een poos geslapen. De naam Kromme Singel langs de bosrand bij de Mersken is goed te verklaren. Hij ‘meandert’ gewoon met het Ald Djip mee. Aldershûs en Knippesingel Het oude huisstee van ‘it Aldershûs yn’e bosk’ aan de Beakendyk is nog duidelijk te herkennen aan de rododendrons en de appelbomen. Hier woonden na Van der Heide eerst Hendriks en daarna Ybema en Haisma. De Ybema-jongens Albert en Willem hadden een propeller van de Junker 88 in de tuin voor het huis staan. De Knippesingel is volgens mij een oude leijdijk. Wanneer je hem helemaal afloopt tot aan het Alddjip zie je dat aan de overkant maar een klein stukje dijk ontbreekt tussen het riviertje en het hoger gelegen land aan de overkant. Achter de Knippesingel is in een stille hoek een fazantenfokkerij geweest. De sporen zijn nog zichtbaar. Langs de Kromme Singel ligt ook nog een brok ijzeroer. Dit ijzeroer is in de Mersken onder Siegerswoude en Duurswoude ontgonnen en afgevoerd met een smalspoor. . J.J.de Zee


Voetbalvereniging Bakkeveen Opgericht juni 1929 Voorzitter Secretaris Penningmeester 2e secretaris/notulist Bouwzaken Wedstrijdsecr. senioren Wedstrijdsecretaris jeugd JeugdcoĂśrdinator/-voorz. Algemeen lid / jeugdzaken

R. Haisma J. van der Vaart B. v/d Meulen G. Haisma J. Nieuwdam D. Kasemier W. Nieuwland R. Melles R. de Beus

541318 541780 541838 541960 541619 541229 542193 541981 542487

/ 06-25011727 / 06-15365494 / 06-15204364 / 06-15527199 / 06-55346969 / 06-13558441 / 06-18213888

Postadres:Aylvalân 16, 9243 KG Bakkeveen, t.a.v. J. v.d.Vaart Consul J. van der Meulen 541736 Commissariaat: PR & kantine A. Hofsteenge 541451 Redactie Klupblad A. Hofsteenge & G. Noord


Het weer van maart 2009 Maart roert zijn staart. Een gezegde wat in ieder geval ook deze maand weer enigszins opging. We hebben van veel weertypen deze maand wel wat gehad. Regen, hagel, wind en zon. Door de maand heen merk je s’morgens als je buiten komt dat de natuur aan het veranderen is. Bomen worden groen maar wat ik zelf nog het meest mooie vind, is dat de vogels s’morgens vroeg aan het fluiten zijn. Een teken dat het voorjaar in de lucht zit. Mensen willen naar buiten, vogels willen nestelen, lammeren worden al hier en daar geboren, aan alles is het te merken. De maand maart verloopt wat nattig. Op een groott aantal dagen valt er neerslag in totaal hebben we in maart 60 mm neerslag te verwerken gehad. De meeste neerslag viel op woensdag 25 en zaterdag 28 maart. (beide dagen ongeveer 8 mm). In het begin van de maand zien we de temperatuur langzaam oplopen en de barometer langzaam zaken. Dit heeft als resultaat dat we de ene naar de ander storing over ons heen krijgen. De laagste

barometerstand wordt bereikt op 4 maart (985 hpa) hierna gaat deze gestaag omhoog. Rond 15 maart neemt de invloed van een hoogdruk gebied toe. Overdag en s’nacht verdwijnt vaak een groot gedeelte van de bewolking. De zon heeft in Bakkeveen ongeveer 100 uur geschenen. De meeste zon scheen tussen 17 en 22 maart. Het hoogdrukgebied zorgt er voor dat er grote verschillen ontstaan tussen de minimale en maximale temperatuur van een etmaal. Overdag wordt het op 17 maart 11 graden maar s’nachts wanneer het helder is zakt het kwik tot -1,5 graad. Een verschil van 12,5 graden. Tussen 15 en 23 maart zorgt het hoogdruk gebied er voor dat we erg mooi voorjaarsweer hebben. Iedereen gaat naar buiten om daar zijn ding te doen. Overal zagen waren mens in tuinen bezig of was werd er aan grootte schoonmaak begonnen. Helaas is er geen ruimte voor grafieken. Deze kun je zelf maken via www.meteobakkeveen.nl Rodolphus Wagenaar


Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes Klupjes zijn gratis advertenties die door de lezers van het Klupblad kunnen worden geplaatst. Ze komen ook op www.bakkeveen.nl

Per ongeluk geen Klupblad ontvangen ? Bij slagerij Van Eik en Bakkerij Van der Molen liggen de resterende Klupbladen !! Gratis mee te nemen. Het Klupblad is de afgelopen jaren langzamerhand veranderd van een sportblad in een blad met algemeen plaatselijk nieuws. Vanwege deze verandering zoeken we een nieuwe, pakkende naam voor ons dorpsblad.

World Servants

flatscreen actie U kunt uw oude monitor nu vervangen door een prachtige 2e hands flatcreen beeldscherm met ingebouwde speakers Nu te koop voor € 30,--per stuk. De opbrengst is voor het bouwproject in Jamaica. Bestellen kan bij Mendelt Tillema: mendelt_@hotmail.com Worldservants groep Bakkeveen.

Degene die de beste naam bedenkt (selectie door jury) wint een ballonvaart. Inleveren uiterlijk donderdag 28 mei. (de rode brievenbus aan de Tsjerkewâl of naar klupblad@bakkeveen.nl ). Als alles meezit zal er vervolgens een nieuw ontwerp worden gemaakt en het blad van de maand oktober 2009 “als nieuw” worden gemaakt en verspreid. Bijna alle kopij voor het Klupblad wordt per email aangeleverd. Helaas komt in dezelfde mailbox een ontzettend grote hoeveelheid SPAM binnen. Daardoor kan het gebeuren dat ingezonden kopij ten onrechte als SPAM wordt aangemerkt en meteen wordt weggegooid. Remedie: vraag altijd leesbevestiging als je kopij inzendt. Dan is de kans het grootst dat de kopij niet zoekraakt. Krijg je geen leesbevestiging terug (doorgaans binnen 1 dag), dan is er wat fout gegaan.

Luchtballonvaart Hierbij de kans om mee te gaan met de jaarlijkse ballonvaart vanuit Bakkeveen. We hebben gepland op zaterdagavond 27 juni. Vorig jaar hadden we ruim 30 deelnemers in 5 ballonnen. Dit jaar kan het weer voor € 135,-- per persoon. Wij stijgen op ergens aan de rand van Bakkeveen; hierdoor proberen we over het dorp te varen. Waar we landen? Dat blijft tot op het laatste moment de vraag. Er zijn tot op heden al 18 aanmeldingen (30 is maximum). Aanmelden via janvd@bakkeveen.nl of 06-1100 5893 (Jan van Dalen).

MuZieSen Andries, Bauke, Coby, Iskje en Janneke verzorgen een gezellige (zang)-middag in MFC DUNDELLE - GRATIS ENTREE


Plaza food for all “De Kolk� Foarwurkerwei 11, 9243 JZ Bakkeveen Openingstijden: Elke dag van 12 - 23 uur

Telefoon: 0516-541905

Vrijdag, Zaterdag tot 24 uur, Zondag tot 22 uur.


Klupblad Bakkeveen april 2009  

Dorpsblad van Bakkeveen, editie april 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you