Page 1

Web: Www.bakkenshjerte.dk

Adresse: Galgebakken torv 2-8

Mail: Bakkens.hjerte@albertslund.dk

Tlf.: 43 64 10 25

Ture og udlandsrejser er halvvejs

Vi sælger den gode mad i klubben

betalte...

Hver dag sælger vi frugt og

Når vi tager på ture, for eksempel

hjemmelavet god mad. Maden koster

vores sommerkoloni, så kommer vi

kun kr. 3,- og frugten kr. 1,-

langt for få penge. Faktisk dækker

Det er muligt på forhånd at sætte

klubben halvdelen af turens egentlige

penge ind på et madkort.

Hjerteligt velkommen I klubben

3. klasses børn

kostpris. Slik og sodavand sælges som Tilskud til materialeudgifterne

udgangspunkt kun til særlige

Klubben betaler på samme vis

arrangementer, og generelt

halvdelen af den udgift der egentlig er

værdsætter vi den Sunde Livsstil.

forbundet med fremstilling af for eksempel smykker og tøj.

Vi deltager på Børnefestugen Vi er glade for at klubberne nu også deltager på den årlige traditionsrige Børnefestuge.

Se meget mere på vores hjemmeside Hver måned kan du på vores hjemmeside se månedens nye aktiviteter og ture.

1 .

u d g a v e ,

s e p t e m b e r

2 0 1 2

Mange af disse kræver forhåndstilmelding.

Du suser rundt i alle Tivolis forlystelser og lever det søde liv i BonBon-Land ●

Som medlem af Bakkens Hjerte har du adgang til et levende hus fuld af muligheder:

Du bliver god til fodbold og mange andre sportsgrene på vores fede kunstof-baner ●

Du skaber billedkunst og flotte personlige smykker i vores veludrustede kreative værksteder ●

Du lærer dine yndlingsinstrumenter at kende og snart starter du dit første band... ●


Kæ re 3 . k la sse b a rn v i glæ d er o s mege t

til at b yde di g vel ko m men Når du bliver ældre så åbner der sig endnu flere nye muligheder for dig Glæd dig især til udlandsrejser med klubben Du dyrker aktiv ferie under Sydens sol med alle dine klubvenner. Du mestrer ski og snowboard i de Østrigske Alper Du oplever musik på f.eks. Ålborg musikfestival, enten som udøvende musiker foran mange hundrede tilskuere eller stående i mængden der hører morgendagens musikere.

Din klub start i 3. klasse udgør starten på en mangfoldig rejse med masser af muligheder... ...og gør du som de fleste, så kommer denne rejse til at vare mange, gode år.

Undervejs vil du opleve at du har uanede muligheder: Muligheder for at være en del af fantastiske store - og små - oplevelser, og muligheder for at præge disse oplevelser, og også for at tage medansvar i dem. Ikke mindst, så er klubben din mulighed for at skabe nye venskaber nu og for at få Venner for Livet....

Også dit liv i selve vores hus bliver en rejse - du oplever at du dyrker de fleste af vores aktiviteter her i huset på et ret højt niveau: - dine smykker ligner dem du kan købe - dine malerier bliver personlige og klare i deres udtryk - du perfektionerer de samme dansetrin som i musikvideoerne - dine musikindspilninger lyder som de bands du hører Du finder også ud af at vi virkelig mener det, når vi kalder klubben for din klub : Når du bliver ældre tager du medansvar i vores aktiviteter.

ET AKTIVITETS EKSEMPEL: Klubbernes LiveRollespil: Et projekt der binder vores klub sammen Vælger du at være en af vores live rollespillere, så vil du opleve at vi vil meget mere med spillet, end blot at give dig sund, frisk luft: ● Når din spillekarakter stiger i styrke, så stiger dit ansvar for at alle får en god spilleoplevelse også. ● På vores værksteder kan du fremstille superflotte våben, rustninger og autentiske kostumer; både til dig selv og til vores fælles spil-projekt. ● Du får også venner der er ældre end dig, og du oplever at sådanne venskaber både giver dig tryghed og nye muligheder i dit klubliv.

Du oplever det storslåede Danmark på vores Kolonier

Du starter venskaber for Livet ●

du indøver perfekte danseserier i vores spejlsal

Bakkens Hjerte - Velkommen 3. klasse  

Velkomstfolder til vores kommende medlemmer fra Albertslund Kommunes 3.-klasser

Bakkens Hjerte - Velkommen 3. klasse  

Velkomstfolder til vores kommende medlemmer fra Albertslund Kommunes 3.-klasser

Advertisement