Page 1

PRISLISTE

Pris

Omkostn. (ca)

Totalpris

Felleskostn. Inkl. fjernvarme (ca)

7,5 + 15,5

-

-

Solgt

4 827

109

4,4 + 18,7

-

-

Solgt

2 877

121

110

4,4 + 18,8

-

-

Solgt

2 877

3(4)

121

110

4,4 + 18,8

-

-

Solgt

2 877

Rekkehus

3(4)

121

109

4,4 + 18,7

-

-

Solgt

2 877

6

Rekkehus

3(4)

121

109

4,4 + 18,7

-

-

Solgt

2 877

Omkostninger er basert på dagens regler. De er beregnet utfra andel tomteverdi og tinglysing av skjøte og en obligasjon. Det påløper et gebyr kr. 600,- til Husbanken for boligene 2-15. Dette er tatt med i oversikten over. Det tas forbehold om endring i regler/satser.

7

Rekkehus

3(4)

121

110

4,4 + 18,8

-

-

Solgt

2 877

8

Rekkehus

3(4)

121

110

4,4 + 18,8

-

-

Solgt

2 877

Selger kan endre priser på usolgte boliger uten varsel. Forbehold om trykkfeil.

9

Rekkehus

3(4)

121

110

4,4 + 18,8

-

-

Solgt

2 877

10

Rekkehus

3(4)

121

110

4,4 + 18,8

-

-

Solgt

2 877

11

Rekkehus

3(4)

121

110

4,4 + 18,8

-

-

Solgt

2 877

12

Rekkehus

3(4)

121

110

4,4 + 18,8

-

-

Solgt

2 877

13

Rekkehus

3(4)

121

110

4,4 + 18,8

-

-

Solgt

2 877

14

Rekkehus

3(4)

121

110

4,4 + 18,8

-

-

Solgt

2 877

15

Rekkehus

3(4)

121

109

4,4 + 18,7

-

-

Solgt

2 877

Det tas forbehold om prosjektgodkjenning i Husbanken da søknaden ikke er ferdig behandlet til salgsstart.

16

Rekkehus

4

151

142

16,2

6 135 000

26 050

6 161 050

3 473

Lillestrøm, 05.12.2017

17

Rekkehus

4

151

142

16,2

5 890 000

26 050

5 916 050

3 473

18

Rekkehus

4

151

142

16,2

5 890 000

26 050

5 916 050

3 473

19

Rekkehus

4

151

142

16,2

5 890 000

26 050

5 916 050

3 473

20

Rekkehus

4

151

142

16,2

6 135 000

26 050

6 161 050

3 473

21

Enebolig

4(5)

184

167

6,0 + 51,4

7 700 000

26 050

7 726 050

4 376

Bolignr.

Hustype

Soverom

m2 BRA

m2 P-rom

Balkong / Terrasse

1

Enebolig

4

203

184

BRA er inkl. sportsbod. Redskapsbod, sportsbod i garasje er ikke medregnet i BRA for bolig 1. Garasjer/carport kommer i tillegg.

2

Rekkehus

3(4)

121

I tillegg til omkostningene over skal det innbetales kr. 3 000,- pr. bolig slik at sameiet får nødvendig likviditetstilskudd, samt tilkoblingsavgift bredbånd/TV ca. kr. 5 000,-.

3

Rekkehus

3(4)

4

Rekkehus

5

Felleskostnader er estimert til kr. 14,- pr. kvm. BRA/mnd. + kr. 9,- pr. kvm. BRA/mnd. for fjernvarme, se utkast til budsjett. Felleskostnader dekker bl.a. forretningsførsel, forsikringer, vedlikehold og andre driftskostnader, se utkast budsjett. I tillegg vil det påløpe andre løpende kostnader som for eksempel strømforbruk i den enkelte bolig utover fjernvarme, innboforsikring og kommunale avgifter.

Nitteberg Panorama Øst AS ønsker å tilby en ny spennende boligmodell (bolig 2-15) i Eikelundveien, hvor man kan søke om gunstig finansiering gjennom Husbanken. Her kan man få en splitter NY bolig til en veldig lav månedlig kostnad. Regneeksempel: Kjøp av bolig til kr 4 800 000,– Egenkapital 20 % kr 960 000,– Husbanklån 80 % kr 3 840 000,– Lånekostnad per måned etter skattefradrag: * kr 5 083,– *Regnestykket er basert på renter per 01.09.2017, 1,57 %, 8 års avdragsfrihet/30 års løpetid på lånet. Regnestykket endres ved endring i rentesatsen. Egenkapital kan være startlån i annen bank. Husbanken gir maksimum finansiering av 80 % av kjøpesum. Eventuelle tilvalg må finansieres med annen finansiering/egenkapital.

Prisliste Eikelundveien  
Prisliste Eikelundveien