Lørenfallet Hage - Prisliste salgstrinn 1, v2

Page 1

Lørenfallet HAGE

PRISLISTE 02.09.2022 HUSNR

BRA INKL. GARASJE

P-ROM

PARKERING

SOV

FELLESKOSTN.

OMKOSTNINGER

TOTALPRIS INKL OMK

NR 18

170

141

Garasje

4

KR 1 855

KR 44 377

KR 5 990 000,00

NR 19

170

141

Garasje

4

KR 1 855

KR 44 377

KR 5 790 000,00

NR 20

170

141

Garasje

4

KR 1 855

KR 44 377

KR 5 750 000,00

NR 21

170

141

Garasje

4

KR 1 855

KR 44 377

KR 5 790 000,00

NR 22

170

141

Garasje

4

KR 1 855

KR 44 377

KR 5 890 000,00

NR 23

170

141

Garasje

4

KR 1 855

KR 44 377

KR 5 890 000,00

NR 24

170

141

Garasje

4

KR 1 855

KR 44 377

KR 5 750 000,00

NR 25

170

141

Garasje

4

KR 1 855

KR 44 377

SOLGT

NR 26

170

141

Garasje

4

KR 1 855

KR 44 377

KR 5 750 000,00

NR 27

170

141

Garasje

4

KR 1 855

KR 44 377

SOLGT

NR 28

170

141

Garasje

4

KR 1 855

KR 44 377

KR 5 890 000,00

NR 29

169

141

Garasje (sokkel)

4

KR 1 846

KR 44 377

SOLGT

NR 30

169

141

Garasje (sokkel)

4

KR 1 846

KR 44 377

SOLGT

NR 31

169

141

Garasje (sokkel)

4

KR 1 846

KR 44 377

SOLGT

NR 32

169

141

Garasje (sokkel)

4

KR 1 846

KR 44 377

KR 5 890 000,00

NR 33

169

141

Garasje (sokkel)

4

KR 1 846

KR 44 377

SOLGT

NR 34

169

141

Garasje (sokkel)

4

KR 1 846

KR 44 377

KR 5 750 000,00

NR 35

169

141

Garasje (sokkel)

4

KR 1 846

KR 44 377

KR 5 750 000,00

NR 36

169

141

Garasje (sokkel)

4

KR 1 846

KR 44 377

SOLGT

NR 65

139

131

Carport

4

KR 1 560

KR 44 377

SOLGT

NR 66

139

131

Carport

4

KR 1 560

KR 44 377

SOLGT

NR 67

139

131

Carport

4

KR 1 560

KR 44 377

KR 5 590 000,00

NR 68

139

131

Carport

4

KR 1 560

KR 44 377

SOLGT

NR 69

139

131

Carport

4

KR 1 560

KR 44 377

SOLGT

NR 79

80

69

Utv biloppstillingsplass

3

KR 1 114

KR 44 377

KR 3 995 000,00

NR 80

80

69

Utv biloppstillingsplass

3

KR 1 114

KR 44 377

KR 3 845 000,00

NR 81

80

69

Utv biloppstillingsplass

3

KR 1 114

KR 44 377

KR 3 995 000,00

NR 82

80

69

Utv biloppstillingsplass

3

KR 1 114

KR 44 377

SOLGT

NR 83

80

69

Utv biloppstillingsplass

3

KR 1 114

KR 44 377

SOLGT

NR 84

80

69

Utv biloppstillingsplass

3

KR 1 114

KR 44 377

SOLGT

Thomas Johan Hagen | m: 951 34 707 | thomas.johan@bakke-as.no


Lørenfallet HAGE

Forskudd kr. 50 000,- ved signert kontrakt og garanti, restkjøpesum + omk. forfaller ved overtagelse. Etter salgslansering er det første til mølla prinsippet og fastpris. Salgsvilkår og fellesutgifter i henhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven. Kjøpsomkostninger fremkommer i egen kolonne ovenfor. Selger forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å endre prisene på usolgte enheter. Antall seksjoner i sameiet er ikke fastsatt. Arealene kan avvike noe, da det er forskjell på ende og midtseksjoner. Se for øvrig prospekt. Felleskostnader er stipulert og budsjett er utarbeidet av forretningsfører (erfaringstall) - se vedlegg. Det presiseres at ovennevnte f.kostnader er et omtrentlig anslag og at endelig sum vil kunne avvike fra dette. Budsjettet er laget på grunnlag av estimerte kostnader, det er usikkerhetsfaktorer i budsjettet. BRA er inkl. sportsbod/garasje. Inkludert i omkostningene er likviditetstilskudd til sameiet, tilkoblingsavgift TV/Bredbånd, dokumentavgift, attestgebyr og tinglysningsgebyrer, samt kostnader i forbindelse med seksjonering og etablering av sameiet. Felleskostnader dekker bl.a. forretningsførsel, forsikringer, vedlikehold og andre driftskostnader, se utkast budsjett. Felleskostnadene er basert på erfaringstall . Det må påregnes endring i felleskostnader og varmeutgifter basert på tidspunkt for innflytting, prisendringer og de gjeldene regler/lover som gjelder da. Budsjett for felleskostnader, vil bli gjennomgått og besluttet ved etablering av sameie før innflytting. I tillegg vil det påløpe andre løpende kostnader som for eksempel strømforbruk i den enkelte bolig utover innboforsikring og kommunale avgifter. Omkostninger er basert på dagens regler. De er beregnet ut fra andel tomteverdi og tinglysing av skjøte og en obligasjon. Det tas forbehold om endring i regler/satser. Selger kan endre priser på usolgte boliger uten varsel. Det tas forbehold om trykkfeil.

Thomas Johan Hagen | m: 951 34 707 | thomas.johan@bakke-as.no