Page 1

Bizizikasi pedagogiaren monografikoen

Bilduma

Boluntariotzan edo elkartasunean norberaren konpromisoa nola hobetu


Boluntariotzan edo elkartasunean norberaren konpromisoa nola hobetu Arantzazu, 2010eko abendua

Bizizikasi pedagogiaren monografikoen

Bilduma

Aurkibidea

Aurkezpena 1. modulua. Ulertu. 1. Enpatiaren plusa eta minusa. 1.1. Esanahia. 1.2. Ondorioak. 1.3. Nola bizi gogotik. 2. Elkartasunean agertzen diren zenbait itzal. 2.1. Norberaren burua engainatzeko giro aproposa. 2.2. Lau arrisku. 2.2.1 Motibazio interesatuak (Nondik). 2.2.2 Jabetza-itxaropenak (Nora). Instituzio laguntzailea:

1. eranskina. Bizizikasi pedagogia. 2. modulua. Landu.

Bizizikasi pedagogiaren monografikoen Bilduma Argitaratzen du: Baketik (Gandiaga Topagunea - Arantzazu - 20567 O単ati) Inprimaketa: Gertu inprimategia (O単ati) Lege Gordailua: 2010eko abendua

Argitalpen honek erakunde honen laguntza jaso du:

1.2. Ondorioak: hiru arretagune. 1.3. Nola bizi gogotik: desjabetzea bizi. 2. Oinarrizko lau ikaskuntza. 2.1. Esanahia eta ondorioak. 2.1.1. Gizakion izaera mugatuaren ikaskuntza. 2.1.2. Esker onaren ikaskuntza. 2.1.3. Kontzientziari entzuteko ikaskuntza. 2.1.4. Giza duintasunaren ikaskuntza. 2.2. Lau ikaskuntzak geure historia pertsonalean. 2.3. Zergatik zabaltzen duten bidea. 2.4. Norberak nola jorratu.

1. Motibazioak eta doakotasuna. 1.1. Motibazioen azterketa. 1.2. Konpromisoa adibidetzat. 1.3. Zer egin dezaket informazio berri horrekin? 2. Iguripenak eta desjabetzea. 2.1. Definizioak eta 単abardurak. 2.2. Taldeka ariketa bat egiteko tartetxo bat. 2.3. Alternatiba bat.

1. Definizioa. 2. Bizizikasi pedagogiak oinarritzat dituen hamar diagnostiko-gako. 3. Erreferentzia-esparrua, printzipioa eta helburua. 3.1. Pertsonalismoa, erreferentzia-esparru gisa. 3.2. Benetakotasunaren etika, printzipio gisa. 3.3. Pertsonaren autonomia, helburu gisa. 4. Bizizikasi pedagogiaren aplikazioak.

3. modulua. Sakondu. 1. Maitasunaren ikaskuntza. 1.1. Esanahia. 3

Boluntariotzanedo elkartasunean norberaren konpromisoa nola hobetu  

Bizizikasi pedagogiaren monografikoen bilduma