Page 1

Arantzazu Eguna 09 Azaroak 8 de noviembre Zeurea duzu Arantzazu. Acércate a Arantzazu

Invitación Gonbidapena Ekitaldi nagusia:

Acto central:

Arantzazuko Kriptaren berrikuntzaren aurkezpena bere 25. urteurrenean

Presentación de la reforma de la Cripta de Arantzazu en su 25 aniversario

Jardunaldiaren egitaraua:

Programa de la Jornada:

·9.00etan. Gandiaga Topagunetik abiatuta Gomiztegiko bide egokitutik ibilaldia.

·9.00h. Desde Gandiaga Topagunea, paseo por el camino adaptado de Gomiztegi.

·10.00etan. Arantzazuko Adiskideak elkarteak bultzatzen dituen proiektuei buruzko hitzaldia Gandiaga Topagunean.

·10.00h. Charla de Arantzazuko Adiskideak en Gandiaga Topagunea sobre sus proyectos e iniciativas.

·11.00etan. Kriptaren berrinaugurazioa. Nestor Basterretxeak eta agintariek hartuko du parte ekitaldian.

·11.00h. Acto de reinauguración de la Cripta con presencia e intervención de Nestor Basterretxea y autoridades.

·12.00etan. Meza.

·12.00h. Misa.

·13.00etan. Trikitixa eta Andoni Egaña eta Sebastian Lizaso bertsolariak.

·13.00h. Trikitixa y bertsolaris (Andoni Egaña y Sebastian Lizaso).

·14.00etan. Herri-bazkaria Arantzazuko Santutegia Hotelean. Izena eman behar da 943251009 telefonoan.

·14.00h. Comida popular en el Hotel Santuario de Arantzazu. Hay que apuntarse en el teléfono 943-251009.

Oharra: Bazkariaren prezioa 20 eurokoa da. 943 251009 telefonora deitu jardunaldira etorriko zarela konfirmatzeko azaroaren 4a baino lehen.

Nota: El precio de la comida es 20 euros. Se ruega confirmar la asistencia llamando al teléfono 943 251009 antes del 4 de noviembre.

Kultura eta Euskara Departamentua Departamento de Cultura y Euskera

Arantzazu eguna 09  

Arantzazuko Kriptaren berrikuntzaren aurkezpena bere 25. urteurrenean / Presentación de la reforma de la Cripta de Arantzazu en su 25 aniver...