Page 6

Bihotzetik modulu didaktikoa. Laburpena

B. Ardatzak 5. Lehen ardatza. Iragana: begiratu kritikoa eta ordaina

Iraganera begiratzeak bi gauza eskatzen ditu: biktimei egindako kaltea ezagutzea eta aitortzea, eta iraganaren berrikuspen kritikoa. («Egiaren txostena»). Oharrak: ·Sufrimendu guztiak hartu behar dira aintzat. ·Zorrotza izan behar du iraganaren berrikuspen kritikoak. ·Adostasunak eta desadostasunak egon daitezke iraganari buruzko diagnostikoan gutxieneko adostasun batekin: -Giza duintasunaren aurretik beren kausa edo helburua jarri zuelako zenbaitek gertatu zen gertatu zena.

6. Bigarren ardatza. Oraina: begirada konstruktiboa eta enpatia

Bizikidetza berri baten abiapuntuak: desberdintasuna onartzea eta giza duintasunaren bortxaezintasuna errespetatzea. Oharrak: ·Barkamenak borondatezkoa izan behar du. ·Ezinbestekoa: berriro ez gertatzeko konpromisoa. ·Indibiduala izan behar du iraganaren kritikak edo autokritikak.

7 . H ir u g ar r e n ar d at z a . Geroa: begirada prebentiboa eta heziketa

Geroari begirada prebentiboak behar du: gizatasuna, eskuzabaltasuna eta apaltasuna eskariei dagokienez. Edukiak: ·Elkarrekin bizitzeko hezi. Zaindu beharreko baliorik gorena bakezko bizikidetza balitz bezala hezi ditzagun beti ikasleak. ·Hezteko, elkarrekin bizi. Helbururik gorena azken heziketa-herentzia uztea balitz bezala jardun gaitezen gatazka guztietan.

C. Gakoak 8. Epeak

Noiz hasi zen dena; noiz amaitu behar du berradiskidetze-lanak? Irizpide orokorra: entzutea, aurrez ezer ez finkatzea. Bi irizpide: ·Abiapuntu irekia: historiako 50 urte. ·Garaiz hasi, baina presaka ez amaitu itxiera interesatuak saihesteko.

9. Biktimak

Biktimei laguntzea, kalterik ez egitea, lantegi delikatua da, eta zenbait gauza azpimarratzea eskatzen du. ·Inor baztertzen eta ezkutatzen ez duen deitura erabili. (Iradokizuna: euskal gatazkako giza eskubideen urraketen biktimak. ETAren terrorismoaren biktimak, estatuaren inguruko terrorismoaren biktimak, eskuin muturrekoak eta beste urraketa batzuenak integratzen eta bereizten ditu). ·Garrantzitsuenean laguntzea: biktimizazioa eta biktimismoa gainditzea. ·Biktimen eskubideei buruzko iguripen faltsurik ez elikatu. ·Adostu, ez manipulatu.

10. Konpromisoa

Eginkizun kolektiboa da berradiskidetzea, baina norberaren konpromisoa eskatzen du batez ere. Gutako bakoitzari dagokigu tentsio horiei norabidea ematea: ·«Gutarrak» bakarrik, edo «gutarrak» «besteekin». ·Sufrimenduari buruzko egia: alde bakarrekoa edo alde ugarikoa. ·Nortasuna eta adostasuna. ·Motibazioa: etika edo alderdikeria? Helburua: bizikidetza edo mendekua? 6

Bihotzetik modulu didaktikoaren laburpena  

Bihotzetik modulu didaktikoa euskal auzian izandakogiza eskubideen urraketen biktimemiko elkartasuna ikasgeletan aplikatzeko pedagogia-propo...

Bihotzetik modulu didaktikoaren laburpena  

Bihotzetik modulu didaktikoa euskal auzian izandakogiza eskubideen urraketen biktimemiko elkartasuna ikasgeletan aplikatzeko pedagogia-propo...