Page 5

Bihotzetik modulu didaktikoa. Laburpena

tzea, baldin eta bizikidetza hondatu bada. Heziketak helburu honi laguntzen dio: mundu hobeago bat egitea orokorrean zein herri mailan. Horrez gain, berradiskidetzeak berez eskatzen ditu oinarrizko adostasun sozialak. Adostasun horiei esker, eskolatik kanpora uzten dira muturreko jarrerak edo sufrimenduaren erabilera alderdikoiak.

Berradiskidetzeak badu ezaugarri edo baldintza oso zorrotz bat: partekatua izan behar du, nahitaez. Partekatzeko, lehenbizi, berradiskidetze-ideia bat azaldu behar zaie alde guztiei. Horretaz jardungo gara, hain justu, modulu didaktikoaren atal honetan. Kontzeptu horrek hamar baldintza etiko ditu (berradiskidetzeari buruzkoak guztiak), eta kontuan hartu behar dira eskolan biktimekiko elkartasuna jorratzean.

2. koadroa. Berradiskidetzea: baldintza etikoak

A. Oinarriak 1. Definizioa

Elkar errespetatzea eta onartzea Elkarrenganako errespetuan oinarritutako bizikidetza berreskuratzea ahalbidetzen duen prozesua da. Ez du esan nahi aurkari zirenak orain adiskide izango direnik, baizik eta elkar errespetatzea eta onartzea.

2. Subjektua

Gizartea Gizartea eta haren ordezkariak dira berradiskidetzearen subjektuak. Berradiskidetzea ez da biktimen eginkizuna, gizartearena baizik. Biktimek prozesu horren onuradun izan behar dute.

3. Helburuak

4. Estrategia

Ordaintzea

Humanizatzea

Adiskidetzea

Biktimei dagokienez, premiazko helburua da. Biktimei eragindako kaltea aitortu, arindu eta ordaindu egin behar da.

Gizarteari dagokionez, premiazko helburua da. Gizartean sortutako hausturak eta zatiketak konpondu egin behar dira.

Helburu politikoa eta estrategikoa da. Bere oinarriei eta funtzionamenduari buruzko adostasun nahikoa duen bizikidetza lortu.

Begirada berria orainari, iraganari eta geroari Ikuspegi kritikoarekin aztertzea iragana, ikuspegi konstruktiboarekin oraina, eta ikuspegi prebentiboarekin geroa. Hiru denbora horiek ditugu berradiskidetze-prozesuaren ardatzak.

5

Bihotzetik modulu didaktikoaren laburpena  

Bihotzetik modulu didaktikoa euskal auzian izandakogiza eskubideen urraketen biktimemiko elkartasuna ikasgeletan aplikatzeko pedagogia-propo...

Bihotzetik modulu didaktikoaren laburpena  

Bihotzetik modulu didaktikoa euskal auzian izandakogiza eskubideen urraketen biktimemiko elkartasuna ikasgeletan aplikatzeko pedagogia-propo...