Page 20

Bihotzetik modulu didaktikoa. Laburpena

1. eranskina. Ebaluazio-jarraibideak Ebaluazioari dagokio modulu didaktiko honen azken zatia. Ebaluazio bi aukera eskaintzen dira. Lehenak, A atalean jasoa, galdera baten inguruko ebaluazio-eredu oso kontzentratua planteatzen du. B atalean, ebaluazio hau beste galdeketa batzuekin osatzeko aukera eskaintzen da. Laburpen gisako dokumentu honetan atal bakoitzaren enuntziatuak bakarrik jaso ditugu.

A. Bost irizpide eta lanerako ondorio bat A.1. Denbora eta ikuspegi egokia eskatzen ditu aldaketa pertsonaleko prozesuen ebaluazio fidagarriak

B. Ebaluazio zehatzak egiteko beste iradokizun batzuk B.1. Hezitzaileak ebaluazioa egiteko iradokizunak 路Ika ste-esperientzia. Geure ikaskuntza-prozesuaren ebaluazioa 路Irakaste-esperientzia. Ikasleekin egin dugun lanaren ebaluazioa

B.2. Ariketak ebaluatzeko iradokizunak B.3. Ikasleekin ebaluazioa egiteko iradokizunak

A.2. Bihotzetik modulu didaktikoaren ebaluazioak norberari egokitua behar du izan; bestela, ez du zentzurik

Edonola ere, honako materiala proposamen irekia da, jardunak eta egindako ekarriek hobetuko eta zabalduko dutena.

A.3. Hezitzaileari baliagarri zaion eta hark erraz gauza dezakeen ebaluazioa da errealista eta bideragarria A.4. Ikasleak ez ezik, irakasleak, familiak eta edukiak ere ebaluatu behar dira A.5. Bihotzetik ebaluatzeko modurik egokiena galdera bakarra ondo zuzendua egitea da A.6. Lanerako ondorio gisara

20

Bihotzetik modulu didaktikoaren laburpena  

Bihotzetik modulu didaktikoa euskal auzian izandakogiza eskubideen urraketen biktimemiko elkartasuna ikasgeletan aplikatzeko pedagogia-propo...

Bihotzetik modulu didaktikoaren laburpena  

Bihotzetik modulu didaktikoa euskal auzian izandakogiza eskubideen urraketen biktimemiko elkartasuna ikasgeletan aplikatzeko pedagogia-propo...