Page 18

Bihotzetik modulu didaktikoa. Laburpena

11. koadroa. Euskarriak eta ibilbide didaktikoa ·Lehenbiziko ariketa-multzoa ·Gaia: iragana eta giza duintasuna. ·Euskarria: Pena de muerte filma. ·Ibilbidea: giza duintasunaren esanahiari buruzko galdera-sorta. Gertatutakoari buruz norberak duen ikuspegia datu errealekin alderatu behar da. Denen artean, lehenbiziko ondorio bat atera behar dute. ·Euskarri osagarria: Hiru begiratu giza duintasunari antzerki-dinamika. ·Bigarren ariketa-multzoa ·Gaia: oraina eta enpatia. ·Euskarria: bi biktimaren idatzizko lekukotasunak. ·Ibilbidea: bi lekukotasunei buruzko galdera-sorta. Enpatiaren esanahia sakon aztertu behar da, teorian eta praktikan. Testu bana idatzi behar diete bi biktimei. ·Euskarri osagarria: zuzeneko lekukotasunak. ·Hirugarren ariketa-multzoa ·Gaia: geroa eta erreferentzia-esparru etiko bat. ·Euskarria: hiru txanden metodoa (elkarrizketa eta entzutea jorratzeko). ·Ibilbidea: izaera mugatuaren bizipen pertsonala. Lau oinarri etikoak erabili behar dira lan teorikorako. Ondorioak atera behar dira, banaka eta taldeka. ·Euskarri osagarria: Antzerki partehartzailea.

4. Bi lekukotasunen edukia Biktima da indarkeriaren ondorioen giza aurpegia, indarraren estrategia eta gizakia elkarrekin gurutzatzen diren gune tragikoa. Indarkeriaren, terrorismoaren edo giza eskubideen edozein urraketaren alderdi benetakoena sufrimenduaren aurpegia da. Beste guztia eztabaidagarria da, zehaztugabea; sufrimendua, aldiz, ez: egitate eztabaidaezina da. Bihotzetik modulu didaktikoak atal honetan bi biktimaren bi lekukotasun aipatzen ditu. Bigarren ariketa-multzoaren oinarrizko euskarria dira. Bi testuak 2008an, antzerki partehartzailearen bidez, eskolan biktimekiko elkartasuna lantzeko

egitasmo pilotuan erabilitako lekukotasun egokituak dira. Lekukotasun hauen bertsio zabala 2008an aurkeztutako «Bakerako urratsak - Dando pasos hacia la paz» CDan dago. Gelako lanerako bertsio bat zein bestea erabili ahal izango da. Anaiaren hilketa nola bizi izan zuten kontatzen duten bi lagunenak dira bi lekukotasunak. Kasu batean, ETAk hildako pertsona baten anaia; eta bestean, GALek hildako pertsona baten arreba. Xehetasunei dagokienez, bi kasu bereizi dira, baina jasandakoaren sakontasuna eta galdutakoaren itzulezintasuna ikusirik, giza sufrimenduaren irudikapen unibertsala dira. 18

Bihotzetik modulu didaktikoaren laburpena  

Bihotzetik modulu didaktikoa euskal auzian izandakogiza eskubideen urraketen biktimemiko elkartasuna ikasgeletan aplikatzeko pedagogia-propo...

Bihotzetik modulu didaktikoaren laburpena  

Bihotzetik modulu didaktikoa euskal auzian izandakogiza eskubideen urraketen biktimemiko elkartasuna ikasgeletan aplikatzeko pedagogia-propo...