Page 1

Den gamle døpefont tilbake i Tveit kirke etter 126 på museum!

1

Nr. 5

Oktober 2011

7.årgang


Innhold:

Min salme

Side

Jeg løfter mine øyne opp til fjellene Jeg løfter mine øyne opp

Herren er din vokter.

til fjellene,

Herren er din skygge,

Døpefonten……………………..4

Hvor skal min hjelp

ved din høyre hånd.

Et år på Haydom……………....8

komme fra?

Solen skal ikke stikke

Min hjelp kommer i fra

deg om dagen.

Herren,

Ei heller månen om

himmelen og jordens

natten.

skaper.

Herren skal bevare deg

Han skal ingenlunde la

fra alt ondt.

din fot vakle,

Herren skal bevare din

Konsert Hånes kirke…………..19

Din vokter skal ingen-

sjel.

Dette skjer……………………...20

lunde slumre.

Herren skal bevare

Fra kirkebøkene………………..22

Se, han slumrer ikke og

din utgang, og din

Adresser………………………….23

sover ikke,

inngang.

Gudstjenesteliste………………..24

Israels vokter

Fra nå av og til evig tid,

Hånes kirke 25 år……………..10 Megatur til Liseberg…………..11 Arena Tweens Hånes………….12 Menighetstur til Audnastrand..14 Konfirmantpresentasjon……...16 Tankestreken…………………...17 Gullkonfirmanter Tveit……….18

Amen! Fra nå av og til evig tid.

Redaksjon: Redaktør Øyvind Laundal 38 04 51 20 e post adr.: olaun@broadpark.no Sigrunn Mjøs Blakseth Ingrid Wisløff Jæger Tomas D. Gabrielsen Karen Melhus Asle Jøssang

38 04 44 82 915 60 339 950 62 183 468 89 980 906 86 562

Har du stoff til Bladet vårt kan du ta kontakt med en i redaksjonen, eller bruk e-post:

bv@saltis.net Neste utgivelse er 7. 12. 2011 Siste innlevering av stoff til nr.6 er 22. november

Denne gang er det redaksjonens nye og yngste medlem, Karen Melhus fra Tveit, som har gitt oss sin salme Når jeg før gikk på Junior, en ungdomsklubb på bedehuset i Ålefjær, hendte det at vi sang under samlingen på loftet. Det hendte sjeldent, men når vi

Forsiden: De tre første som ble døpt i den ”nye” døpefonten : Iben Emilie Falk Pedersen med foreldre Caroline falk og Hans Otto Pedersen. Silas Tveit med foreldre Ingrid Adele Molteberg Tveit og Jan Egil Tveit. Nora Bøen Fosse med foreldre Kristin Bøen Nilsen og Eivind Tollerød Fosse. Lengs til høyre en stolt sokneprest; TheisSalvesen. Foto: Trygve Tønnessen

2

sang gikk det vel egentlig mest i denne. Jeg valgte denne fordi den sitter enda, selv 4 år etter at jeg gikk på Junior og fordi allsangen av 30-60 ungdommer er uforglemmelig, spesielt siden alle sang av full hals.


Søk det gode liv Arven Det var vel for ca tjue år siden. Vi bodde i Valle i Setesdal, men hadde hatt helga i huset vårt i Farsund. Eldste mann var snaue ti år, og forsøkte seg forsiktig på hjemturen: Pappa, siden jeg er eldst er det vel jeg som skal arve det huset. Jeg smilte for meg selv og tenkte at den skal tidlig krøkes, som god millionær skal bli. Men svarte: Kjære Jacob. Jeg garanterer deg og de tre andre en feit arv. Den består i at de tjue første årene deres skal bli så gode som overhode mulig. Da skal dere ha fått et så solid fundament at dere skal møte resten av livet, og uansett hva som skjer, kunne stå stødig. Etter tjueårsdagen skal du ikke forvente mer. Det kan hende at Mamma og jeg, når vi rir inn i solnedgangen, belåner huset til langt over pipa. Enten for å brenne de av på reising eller at vi gir dem til noen som trenger de mer enn dere. Det kan jo hende det blir igjen noen kroner, men belag deg aldri på det.

kontaineren mens jeg sa til Marit: Kan du huske hvor dyrt dette var, og nå er det rett på dynga. Ting vi hadde betalt i tusentall for. Det hadde jo gitt en glede der og da, men nå var det søppel. De gode minner I fjor vinter fikk jeg slik en hyggelig telefon. Det var fra dattera vår. Hun ville bare si at hun hadde hørt Lillebjørn Nilsen synge En himmel full av stjerner, på radioen. Det var det jo ikke så sjelden hun gjorde. Men hver gang hun hørte den tenkte hun på når vi sang for henne da hun var liten. Samme gode minnene fikk hun når hun hørte Alltid freidig, Deilig er jorden, Leid, milde ljos og Så ta da mine hender.

Se Guds gode gaver På bekymrinsløshetssøndagen ( heftig ord forresten) taler Jesus at vi ikke skal være så opptatt av den forgjengelige dennesidighet. Hva vi skal spise og drikke, hva vi skal kle oss med . Livet er så mye mer. Det er å søke Guds rike for å få åpnet Alle fire har passert tjue, og jeg vil i øynene for alle Guds gode gaver. Å all beskjedenhet mene at vi ga dem leve i hans sfære. en feit arv. Reiser, spill, leker, turer, sportsutstyr, selskaper osv. osv. Vår nye sokneprest i Hånes, Olav Trømborg, er jo et funn. I tekstgjennomgangen til den Flyttesjau Når vi i atten år bodde i en diger søndagen sa han det omtrent slik: prestegård og bare kunne legge Livet er ikke en oppgave om å utbrukte ting på øverstloftet. Ja, da skulle fylle en handlevogn med kan jeg love deg at det hoper seg trøstegevinster. Livet er å se at det opp. Så da vi for drøye fire år siden er en Guds gave til barna sine på skulle flytte til Tveit, mind you, da jord. var det mye som skulle kastes. Det var ikke få ganger jeg kastet ting i Visst skal våre barn få X- box, taco,

Lewis og carvingski. Det gir dem glede der og da. Men vi må få gitt dem mer. Noe som ikke svinger med økonomien eller alderen. La oss gi dem En himmel full av stjerner Blått hav så langt du ser En jord der blomster gror Kan du ønske mer Under høsthimmelens stjerneprakt i Hånes og Tveit Søk først Gud og det gode liv han gir. Så kan du ta det litt med ro. Mvh Theis

3


Stor dag i Tveit kirke Det var en spesiell høytidsstemning i Tveit kirke søndag 11.september. Den 800 år gamle døpefonten som tidligere hadde stått i kirka inntil for 126 år siden, var tilbake. Den ble nå tatt i bruk igjen under gudstjenesten hvor 3 barn ble døpt. Alle som var i kirka denne formiddagen fikk oppleve et historiefylt handtrykk fra middelalder til vår egen tid. Tveit menighet fik enda et bånd knyttet til ”Slekt skal følge slekters gang.” Historisk dag Ingen var i tvil om at det var en historisk dag vi ble ønsket velkommen til. Alle de små norske flaggene festet til gjerdet foran kirka, markerte først og fremst at i dag er det barnedåp. Flaggene rammet også inn på en verdig måte at dette var en festdag i dobbel forstand. De mange bunader understreket også dette.

Aktive personer som fikk døpefonten tilbake til Tveit kirke: Fra v.: Høyesterettsadvokat Bjørn Dalan, sokneprest Theis Salvesen, Geolog Inge Bryhni, billedhogger Ivar Sjaastad og fra Gøtene kommune i Sverige hvor sokkelsteinen kom fra, Birgitta Gärdefors. I bunad og med hendene plassert i glede på døpefonten : ”Endelig var den hjemme igjen etter 12 års innsats” : Ingrid Wisløff Jæger!

Hardeland sang solo. Organist var Sølve Eggebø og dirigent Ruth L .Sandvik. I kirkebenkene satt biskop Olav Skjevesland, kulturdirektør Svein Tore Sorthe og flere sentrale personer som hadde bidratt sterkt til at fonten nå var tilbake i kirka. Blant de mest sentrale i Ingrid W. Jæger hilste menigheten denne sammenheng nevner vi Bjørn Dalan, Oslo, og vår egen Ingrid Wisløff Jæger. Inne i kirken følte en umiddelbart at dette var en spesiell dag. Alles øyne var rettet mot den nylig ankomne gamle Ingrid W. Jæger hilste menigheten døpefont. I dag skulle den igjen få gjøre ved innvielsen av døpefonten: I dag er det Norges kulturminnedag. sin tjeneste i Tveit kirke. Orgeltonene fylte kirkerommet og sok- Kan det tenkes noen bedre måte å feire neprest Theis Salvesen ønsket vel møtt den på enn å ta i bruk den gamle døpefonten på nytt. til kirke og gudstjeneste. Fra galleriet sang Tveit og Hånes kirkekor og Thor Fortiden er basis for framtiden. Nåti-

4

den er sjanseløs uten en forankring i fortiden og med et klart siktemål mot framtiden. I dag kan vi se på Tveit kirkes gamle døpefont – 800 år gammel ,og glede oss over at den er tilbake som et bånd til våre forfedre og et symbol for hva vi viderefører til kommende generasjoner: ”Guds ord det er vårt arvegods, det våre barns skal være” Den er et symbol på vår kristne kulturarv, derfor var det så viktig for de av oss som har arbeidet for å få den tilbake, at vi lykkes med det. Nå er vi i mål. At den har stått i Tveit kirke før vår tid, kan vi enkelt se av de to mannshodene, og etter gudstjenesten kan dere gå ut og se på veggen der sakristiet begynner, der er det tredje. Den er laget av sandstein og er unik i Slik fant Bjørn Dalan, Theis Salvesen og Ingrid W. Jæger døpefonten på Kulturhistorisk Musum i Oslo.


sitt slag blant middelalderdøpefonter i følge Mona Bremer Sandhaug ved UiA, som omtaler den i sin doktoravhandling. Den er trolig laget omkr. 1200, og har stått i Tveit kirke i mer enn 800 år. Den ble gitt til Fortidsminneforeningen i 1885 av sogneprest Bødtker, og en kan lese i gamle dokumenter at Tveit Herredsstyre var rimelig oppbrakt over ikke å være konsultert på forhånd. Selve sokkelen manglet da den ble gitt bort. Den person som vi mer enn noen andre kan takke for at vi nå har fått døpefonten hjem ,er høyesterettsadvokat Bjørn Dalan. Han er oppvokst i Tveit, men har bodd i Oslo hele sitt voksne liv. Med sitt engasjement i denne saken, vakt på et møte han overvar i Tveit Historielag i 1998, og hans store kontaktnett, og aldri sviktende driv for å få dette til, så står fonten her i dag. Ingen har som Bjørn Dalan æren for det. Alle de andre som har hjulpet oss i havn vil vi og takke: billedhugger Ivar Sjaastad som vi har samarbeidet med hele vegen og som har gjort mye mer enn å hogge ny sokkel. Geolog Inge Bryhni som har stått for å finne rett stein til sokkelen og rett sted å hente den, og Gøtene kommune i Sverige, representert her i dag med Birgitta Gärdefors, som ga oss steinen gratis fra det fredede steinbruddet i Kinnarkulle. Det er stort å se at fonten nå endelig skal komme til heder og verdighet og tas i bruk igjen for dagens og kommende slekters barn. Slekt skal følge slekters gang, nå også ved den gamle døpefonten. Barnedåp er en stor opplevelse i kirka. Sokneprest Theis har en egen evne til å knytte den fine kontakten mellom dåpsfolk, seg selv og menighet slik at det gode kristne fellesskap inspirerer. Denne dagen ga tanker om slektsbånd langt tilbake i Tveits historie. De tre dåpsbarn som innviet døpefonten

på nytt var; Iben Emilie Falk Pedersen, Nora Bøen Fosse og Silas Tveit. Det setter spor der og da når menighet og kor synger fra dåpssalmen: ”Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til, over det gryende livet lyser Guds skaper smil. Ingen på jorden er himlen så nær som barnet han tar i sin favn, som barnet han tar i sin favn.”

Presten fikk av sin mor to lysestaker til konfirmasjonen! Tenk det til en tenåring! Men hvilken gave –. Pengegaver og andre gaver er oppbrukt, men lysestakene varer ved. De har vært og er ofte i bruk og er med å skape den gode stemning. Lyset fra dåpen, - konfirmasjonen og videre varer ved og minner om det store i å få være under nåden. Vi er ved troens fundament. ”Jeg har så lun en hytte her i mitt stille sinn, og aldri vil jeg bytte bort himmelvennen min. Vi bor fortrolig sammen, vi tanker veksler her, til bønn han svarer amen, jeg har min Jesus kjær.”

Bjørn Dalan hilste menigheten i Tveit og ga utrykk for sin glede over å ha fått delta i arbeidet med å få døpefonten ”hjem igjen.” Han hadde sin barndom i Tveit prestegård hvor hans far, Syvert Dalan, var sokneprest.. Allerede i 1927 forsøkte Bjørns far å få fonten tilbake til Tveit, men uten hell. Det samme resultat hadde flere prester senere. Derfor var det en glede å fortsette i forsøket hans far måtte gi opp. Denne gang lyktes det. Han nevnte historikken fra 1998 til denne dagen og hvilke betingelser museet Den første døpte i den hjemvendstillet for at kirka skulle få deponere te døpefont, Iben Emilie Falk fonten igjen. Som mange har erfart, er Pedersen. ikke byråkratene de enkleste å samarbeide med. Sokkelen som manglet måtFra prekenen te erstattes med samme type sandstein Soknepresten talte over teksten om rådsherren Nikodemus som kom til Je- som var opprinnelig. Den fant geologene Johannes Dons, som dessverre døde sus om natten. (Joh.3,1-15) En tekst før arbeidet ble fullført, og Inge Bryhni som understreket begivenheten denne etter mange undersøkelser, i dagen i kirka. Samtalen mellom Jesus og Nikodemus viser hvor viktig dåpen Kinnarkulle i Sverige. er: Uten å ”..bli født på ny..av vann og Han rettet spesielt sin takk til alle som hadde som hadde vært med og hjulpet Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.”(v.5) En stiller seg inn under Jesu til for å realisere returen av døpefonten. velsignelse og tar imot..: ”hver den som Ikke minst Gøtene kommune som var tror på ham skal ha evig liv.” Det varer så samarbeidsvillige og ga steinen gratis fra det fredede steinbruddet der. De og det holder.

5


var representert denne dagen ved Birgitta Gärdefors. Likeså berømmet han billedhuggeren Ivar Sjaastad som hugget til den nye sokkelen. Fra ur steinen på ca.600 kg. ble ca halvdelen hugget bort inntil originalsokkelen var gjenskapt og kunne settes på plass.

Han rettet en stor takk til alle involverte i dette prosjektet. Den iherdighet og ikke minst den utholdenhet som disse ildsjeler har vist fortjener stor honnør.

Mange har sponset . Et foretak som dette har sin pris i kroner og ører. Budsjettet for prosjektet var Verdifullt kulturminnet er tilbake på kr. 315 000,-. Kommunen bevilget Kulturdirektør Svein Tore Sorthe hilste kr. 30.000,-. Mange så det verdifulle i fra kommunen og gratulerte Tveit me- at fonten kom tilbake til sin kirke, slik nighet med dette verdifulle klenodium. at noen av byens banker og firmaer har

trådt til med solid hjelp til finansieringen. Selv om en ikke er helt i mål enda, vil vi takke de som har hjulpet oss så langt. Døpefonten var nå på plass og i bruk igjen. Etter gudstjenesten vandret mange opp kirkegulvet for å se og ta på dette ærverdige klenodium fra middelalderen. Øyv.L.

Så fulgte

Kirkekaffe i menighetshuset

En fin forsamling fant også veien ut til Tveit menighetshus for kirkekaffe og hilsener i forbindelse med denne gledens dag i Tveit kirke. Kirkekaffe er et hyggelig treffsted etter gudstjenesten, men det er langt fra alminnelig med marsipankake til den kontaktskapende kaffetår! Men så er det heller ikke vanlig å feire en døpefont fra middelalderen. Soknepresten selv uttrykte sin beundring og takk til disse iherdige personer som hadde lykkes så 100 %. Tveit har fått enda en dato tydelig markert i vår kirkes historie takket være de som ikke ga opp!

Laila Aasen ønsket velkommen til kirkeledelse, til hedersgjestene som hadde arbeidet så iherdig for tilbakeføringen av døpefonten, og til en så pass stor forsamling som la veien om menighetshuset denne søndags ettermiddag. Praten gikk livlig rundt bordene inntil det var tid for å lytte til hilsener. Biskop Olav Skjevesland innledet og ønsket kirke og menighet til lykke med døpefonten som er et kirkens status. Det er virkelig en feiring verdt at fonten er brakt fra museumet til kirken.

6

Det er en betydelig mengde barn som opp gjennom årene er blitt båret frem til denne døpefonten, blitt tegnet med korsets tegn, døpt og innlemmet i vår kirke. Det er noe stort vi feirer i dag!

Birgitta Gärdefors som representerte Gøtene kommune, hilste fra kommunen hvor de var glade for å kunne bidra med den riktige steinen


til døpefontens sokkel. Den kom fra et steinbrudd som nå var lagt ned. At det var forsøkt å utvinne olje av denne steinforekomsten ga ikke det ønskede resultat. I kommunen var det også en minnestein laget av samme type stein. Den var reist til minne om en flyulykke der i egnen. Hun fortalte mye interessant fra sin kommune og sandsteins bruddet. .

ninger og lag gjennom alle år. Det er Ingrid ga sjelden en får nei dersom en spør Ingrid Bjørn Dalan om assistanse.” hovedæren for at det lyktes til Dette understreket nestleder i menigslutt. hetsrådet, Laila Aasen, da hun takket for Ingrids store innsats og pådrivende Viggo Dalan, kraft: Bjørns yngre

”Menighetsrådet vil gjerne få takke deg Ingrid, for den kjempeinnsatsen du har gjort i dette store arbeidet med å få tilVi fikk senere lese et utklipp fra Nya bakeført den gamle døpefont til oss i Lindköpings Tidningen fra 26/8 2005 som hadde en ganske kontrastfull over- Tveit kirke. Du har vært drivkraften og brukt skrift: ”Skrotsten får hedersplass i Norge” !! mange timer av din fritid på disse 12 Blokken hadde ligget i mange år sam- årene du har jobba med dette. Hele timen med andre steinblokker til skjerm den informerte du oss i menighetsrådet mellom Kinnekulle Camping og vannet. om hvordan fremdriften var. I dag er det en gledens dag når den Nå er den sokkel under døpefonten i gamle døpefont som " for oss er blitt Tveit kirke! ny" ble innviet. Vi i menighetsrådet setter stor pris på deg og din innsats og vil med denne orkide`n få takke deg og sier "Bra jobba" Ingrid. Vi vil også minnes Grunde Kalhovd, som dessverre ikke lenger er i blant oss. Han gjorde en fremragende jobb og var utrolig interessert i dette døpefontprosjektet, helt frem til han døde for 3 år siden. Vi skulle så gjerne ha takka han også.”.

Ingrid mottar sin velfortjente blomst og takk fra Tveit menighetsråd v/ nestleder Laila Aasen

bror, var sjåfør fra Oslo for anledningen.

Geolog Inge Bryhni var en av de to geologer som fant frem til den rette steintype.

Ingrid hedret sine gode medarbeidere med å overreke dem kirkas jubileumsbok ”Tveit kirke 800 år.” Det er godt å To konfirmanter kunne sette tykke takkens streker under fra ”gamlepresten” et fullført prosjekt etter 12 års innsats. Syvert Dalans tid, Øyvind Laundal og Kirkeringen fikk sin velfortjente takk Egil Bøhn, hadde for det vel gjennomførte arrangementet gode minner å veksle med Bjørn Øyv.L og Viggo.

Billedhugger Ivar Sjaastad formet steinblokka til den riktige sokkel

Hedersgjestene Hedres den som hedres bør: i forgunIngrid W. Jæger er en ener innen så nen fikk mange felt. Da hun ble tildelt Tveits med seg kulturpris i 2009, sto det bl.a. å lese i hjem omtalen av henne i Bladet vårt nr.4: gode hilsener ”..Når hun er glad i mennesker og utog takk preget sosial, har hennes kontaktflate ikke begrenset seg til den oppvoksende for sin slekt. Hun har hatt innpass i alle miljø- fine er, vandret ut og inn av mange hjem og innsats. vært taler og foredragsholder i fore-

7


For et år siden reiste Turid og Olav Espegren fra Tveit til Haydom for å gjøre en innsats der. Nå har de vært hjemom en tur, men når dette leses er de på plass på sykehuset i Tanzanias indre.

Da BV dro til Drangsholt i Tveit for Hun har ansvar for alle gjester som å høre litt om hvordan det gikk der ute, var Olav i full sving med våronna i hagen, (den måtte tas nå, til våren var de ute!) mens Turid forberedte stor familiemiddag på kjøkkenet. Ingen lathanstilværelse der i gården, verken ute eller hjemme! Store oppgaver Olav Espegren forteller at han nå har ansvar for alle sider av driften på Haydom. Han er Administrative and Medical Director. Det betyr at han har ansvar for personalet, pasientene og økonomien. Ikke lite å holde tak i for en pensjonist. Men så er han heller ikke pensjonist i ordets vanlige betydning. Det er ikke Turid heller.

kommer til Haydom, og det er ikke få! Det skal lages mat, de skal vises rundt, de skal innkvarteres i et av gjestehusene, det er neppe noen 9 til 4 jobb dette heller. Et betydelig sykehus Haydom blir i Tanzania vurdert som et utrolig bra sykehus, men i norske øyne er der fortsatt store utfordringer både når det gjelder pasienttilbud, legedekning og andre sider ved sykehusdrift som medisiner og ikke minst økonomi. Haydom får 15 mill fra Norad via ambassaden. Her må det rapporteres 2 ganger i året før pengene kommer. Neste år får de 400 000, og så er det slutt på denne støtten i 2013.

Inntektene må økes Nå arbeider Olav med en plan for å øke inntektene til sykehuset. De trenger mer støtte fra den tanzanianske stat til både drift og lønninger. Sykehuset trenger bla mange flere stillinger. Han tenker seg en finasieringsplan med støtte både fra Norge, Tanzania, pasientbetalinger og noe fra forskningsstillinger ved sykehuset. Forskere fra mange land kommer hit for å forske på alle ulike sider ved sykdommer, medisinbruk osv. Den meste originale inntektskilden etter vårt syn kommer fra utleie av en traktor og en gravemaskin! Det går så vidt rundt, sier Olav, som forteller at mailønna ikke ble betalt ut før i juli pga pengemangel.

RIBE’s elektro as Tlf. 37 27 41 34

8

Mobil 908 45 790


”Vi lever fra hånd til munn og fra måned til måned,” sier han, men bedyrer samtidig at han sover godt om natten! ”Men det er ille for personalet,” sier han og forteller at det i Tanzania har vært en lønnsøkning i offentlig sektor på 29,2 % siste år. Det sier noe om inflasjonen i landet. 20 fødsler i døgnet! Sykehuset utgjør en enorm forskjell for pasientene. I fjor hadde de 5082 fødsler, dvs. ca 20 pr døgn. 10% av fødslene er keisersnitt. Bare 6 mødre døde i fjor, det er en stor forbedring, og er den laveste mødredødlighet sør for Sahara. Den samme positive utviklingen gjelder også for barnedødelighet. HIV er også sterkt på tilbakegang, antall tilfeller er nede i 1,2 – 2 %. I landet ellers ligger den på 8-10% På barneavdelingen har de 70 senger, og ønsker seg flere. Barna blir innlagt med malaria, brannskader (fra åpne bål i hyttene) og kompliserte lungebetennelser som de vanligste sykdommene. Meslinger som krevde så mange liv for bare 40 år siden, er nå ikke så utbredt lenger. Det gjelder og andre sykdommer.

Godt, jevnt og trutt arbeid med blant annet vaksinasjoner og undervisning i kosthold og hygiene gir resultater. Populært sykehus blant turnuskandidatene Det er en utfordring å klare å få med alt Olav forteller om Turid og Olav Espegren da han i 2008 mottok sykehuset han brenkongens fortjenestemedalje i gull ner for. Han forteller om turnuskandidater ved sykehuset, og om hvor po- dag, og i alle retninger. De har til og pulært det er å komme dit, fordi sy- med fått minibank installert, selvfølkehuset har utstyr og medi gelig i en konteiner, det er ingen grenser for etterbruken av konteinekamenter som få andre sykehus. De re på Haydom! Nå får de snart sin får 60 – 70 søknader hver gang de egen hjemmeside også, den arbeides skal ta inn nye, og kan bare ta 14det med på Haydom. Her hjemme er 16. De vil også starte utdanning av det Haydomforeningen som har sin ”Assistant Medical Officers” som er egen hjemmeside. en lavere grad enn lege. Sykehuset har fortsatt sykepleierutdanning, og Travel ferie i Norge dette gir til sammen sykehuset status I de ukene de har vært hjemme i som undervisningssykehus. Dette Norge har Olav reist land og strand bør gi flere penger fra staten Tanza- rundt og snakket finansiering og plania. ner for Haydom med samarbeidspartnere. Nå gleder de seg til å reise ut igjen og ta fatt på nye utfordringUtviklingen viser seg på mange områder på Hay- er. Full av beundring for innsatsen fra disse ungdommelige pensjonistedom. De har fått postkontor, ne, ønsker vi dem lykke til, og kanmens de på 50 tallet måtte skje plukker vi litt nytt av og til fra gå 18 mil til sammen for å Haydoms hjemmeside til BV når få posten. På 70 tallet hadde siden foreligger. IWJ de en buss hver 3 uke, nå går det mange busser hver

Sørlandsparken

b a r e l a v e p r i s e r 08.0 - 22.00 (09.00 - 20.00) 9


16.6.1984

24.8.1986

24.8.2011

Hånes kirke 25 år Det var ”sølvbryllup” stemning i Hånes kirke 4.september. 25 år har allerede passert siden korset ble plassert på toppen av den nyreiste kirkes enkle klokketårn. Utviklingen har gått fort fra å være en del av Randesund menighet som igjen var anneks til Oddernes, og til Hånes fikk egen kirke, ble egen menighet med egen sokneprest, organist, kirketjener, kateket, kontorleder og ungdomsarbeider. Vigslingen i 1988 ble feiret med jubileumsgudstjeneste etterfulgt med kirkekaffe og jubileumsprogram. Sokneprest Olav Trømborg festet jubileumsstemningen til menigheten da han etter ”vel møtt til gudstjeneste” oppfordret forsamlingen til å være med å markere jubelen med ”raketter!” Alle skulle delta ved å reise seg opp, bøye seg ned med armene mot gulvet, reise seg i det en løftet de utstrakte hender ristende mot taket ledsaget av en fresende visling mellom tennene. Du verden så illuderende det var, og ”rakettene for gjennom taket” mens hendene enda var løftet. Et takkens utrykk til vår himmelske Far over alt det vår kirke har gitt oss gjennom disse år.

Gudstjenesten denne søn- Soknepresten viste hvordan menigheten i fellesskap kunne sende opp takkens og jubelens dagen hadde som tema:”Jeg har møtt Herren”. ”jubleumsraketter ” fra sine plasser. Nettopp i Kirken , i menigheten, kan en sammen møte Hernighet og kirke. Det å kunne leve i ren. og med menigheten i sin kirke har Dette fellesskapet vitnet tre fra me- gitt henne styrke i troen nigheten om; hva Hånes kirke og fellesskapet hadde betydd for dem Per Moseid fortalte om hvordan onpp gjennom årene. han som ungdom fant frem til bevisst tro gjennom sine venner. En Eliane Aske var først og innledet tro som varer ved.. Familien flyttet med at hun gjennom foreningen inn på Hånes og fant seg fort til retUge Hjem hadde fått det gode fotte i menigheten og kirka. Der var feste for sin tro. Hun fikk oppleve mange tilbud å engasjere seg i, der hva det ville si å være ”innpodet i var oppgaver hvor en kunne delta. Jesus.” I sin videre utvikling var Men så, i en alder av 43 år slo et hjerteinfarkt til med hjertestans. Det hun innom de karismatiske strømningene, men kom tilbake til sin me- som en bare hendte andre, ble nå

Biskop Halvor Bergan (t.v.) vigslet Hånes kirke for 25 år siden. I prosesjonen var bl.a. sokneprest i Oddernes, Sverre Olsen, sokneprest i Randesund, Einar Ims og kapellan Jan Otto Kvalheim. Organist Arne Andreasen dirigerte kirkekoret.

10


en ny livssituasjon for Per og familien.. I slike stunder oppdager en på en ny måte hva gode venner betyr, hvilke krefter som aktiviseres i menighetsfellesskapet, hvordan bønnefellesskapet gir styrke og håp. Han opplevde styrken i Salme 121, v.1: ”Jeg løfter mine øyne mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord” Tom Jarle Istad Kristiansen fortal-

Jubileumskaffe 4. September Det ble stor kirkekaffe etter jubileumsgudstjenesten. Festsalen var fullsatt,. Mange tidligere ansatte og dugnadsarbeidere fra den tiden var med. Flere representanter fra Søm som hadde vært med i byggekomiteen deltok også. De første årene var Hånes kirke del av Randesund menighet . Jubileumskomiteen hadde lagt ned et stort arbeid slik at det virkelig ble en feststund. Programmet ble ledet av en av veteranene i Hånes kirke, Vidar Iversen. Det musikalske innslaget tok søskenparet Jeanett Ødegaard og Tom Jarle I. Kristiansen seg glimrende av gjennom sine sanger. Da kirken ble bygget var Per Arvid Aasen med og tok mange bilder. Helt fra trærne på tomten ble felt, videre til da sprengningen av tomten ble satt i gang i begynnelsen av fellesferien sommeren 1984 og frem til vigslingsgudstjenesten søndag 24. august 1986. Mange av disse historiske fotoene ble vist med en Power-Point presentasjon. Odd Harald Tønnessen fortalte fra byggeprosessen. Han var ansvarlig for det dugnadsarbeidet som ble gjort; sprengningsarbeidet, planering, forskaling, en god del taklegging og maling. Et imponerende dugnadsarbeid ble lagt ned for at folk på Hånes skulle

te i sin hilsen at han som konfirmant på Hånes valgte Jesus. Han understreket hvor avgjørende det var for hans videre utvikling som aktiv troende, at menigheten var inkluderende og viste han tillit og ga han ansvar i flere sammenheng. Han ble med i kor og dets ledelse. Han var med i ten-klubben/koret “Inspiration” og ble leder av det. Slik ble grunnlaget lagt for han i Hånes kirke. I dag arbeider Tom Jarle full tid med korledelse, kor seminarer både i

Norge, rundt om i Europa. Ja også i USA. “Jeg opplever at Gud bruker meg hver dag”! Under gudstjenesten var det solosang ved Karsten Bakke hvor han avsluttet som postludium Lina Sandells: ”Jag kan icke räkna dem alla, de prov på Guds godhet jag rønt:..” Øyv.L

i de forskjellige komiteer under forberedelsene og under byggingen. Bl.a. nevnte han at de bevilget kr.200.000 til kirkebygget Da Gjesdal begynte, var kirken 3,5

få sin kirke! For at sprengningsarbeidet kunne avsluttes sommeren 84, tok dugnadsOdd Harald Tønnessen (t.h.) fortalte fra byggeprosessen. gjengen som var Fotoene fra byggeperioden ble vist på filmlerretet. med, 4 dager fri fra år gammel, men han hadde hentet arbeid (etter at de hadde jobbet en del av sin kjennskap til dette i dugnad i hele fellesferien) for å bli menighetsprotokollene. ferdig. Olav Trømborg og Tone Schalla Det var mange navn som kunne nevnes, men fra Randesund menig- fra staben takket til slutt jubileumshet nevnte han spesielt nå avdøde komiteen for sin innsats og for en Arnar Hansson. Han gjorde en bety- fin jubileumsdag. Marc Schneider delig innsats i byggekomiteen. Odd Harald fortalte, at det også var mange bedrifter som stilte infrastruktur og materiale til disposisjon i byggeprosessen. Kirken kostet til slutt 3,5 millioner kroner; 1 million ble samlet inn på Hånes. Svein Gjesdal, vår tidligere sokneprest, fortalte om hva som ble gjort fra Randesund Stor takk til komiteen. Fra v.:Tone Schalla, Karsten menighet og menighetsråd Bakke, Vidar Iversen, Elin Saltrøe, Eliane Aske, for at vi kunne få kirken på Åse L. Fredheim, Janett Ødegaard, Tom Jarle I. Hånes. Flere derfra var med Kristiansen, Mette K. Johansen og Olav Trømborg.

11


MEGAtur til Liseberg

«Lisebergbanan». Mandagen var det tid for å returnere og det var en sliten gjeng som satte seg i bussen hjem. Jeg vil takke alle som var med for turen. Jeg hadde det helt toppers og dere var som dere alltid er en herlig gjeng å reise på tur med. En spesiell takk til Svein som arrangerer sånne gøye turer, alle lederne som gidder å være med oss på tur og bussjåfør Jørn-Ove som holder ut med oss gang på gang. KHBM

hotellet vårt. Vi ble tatt godt i mot hele bølingen og når over 50 stk kommer på besøk var kirka nesten full. Undertegnede leste dagens tekster og etter gudstjenesten ble vi servert Foran oss ventet nå en god del kirkekaffe, bestående av bløttimer i buss, hvor noen benyt- kake og kaffe/saft. Mange av ungdommene virket til å ha tet anledningen til en hønemaur i rompa under kirkeblund selv om det skulle vise kaffien og vi kunne ikke få seg å bli vanskelig til tider. I kommet oss avgårde til LiSandefjord var det å ta båten seberg fort nok syntes nå over det «store» hav, før vi de. Så vi sendte de like kunne sette beina på svensk godt i forveien. Søndagen jord. Der fikk vi på fire passable det mange timer i Lisesjerer til og det ventet oss enda litt mer kjøring før vi var berg, fra halv ett- ett til stengetid klokka 10 på framme i Gøteborg. kvelden. Noen av oss ble I Gøteborg var det å få sjekka nokså lei etterhvert, mens inn på hotellet og lempa fra oss andre så ut til å aldri få nok. Det ble noen turer i de ulike bagasjen, noe som for noen berg-og-dal-banene, også tuikke så ut til å kunne gå fort rens eldsnok. Da dette var gjort kunne vi endelig gå mot Liseberg. Det te deltaker var ble noen timer i Liseberg på lørdagskvelden fram til stenge- med opp i tid. Da var det tilbake på hotellet og få seg noe søvn for søndagen ville bli en maratondag med mange timer i Liseberg. Lørdag 11.juni var det endelig klart for tur til Liseberg. Selv tidlig på morgenen var alle gira for turen vi hadde gledet oss til i lang tid.

Søndag morgen var vi på gudstjeneste i Den Norske Sjømannskirken som lå greit plassert omtrent rett over veien for

12


Hånes Arena Tweens har startet opp

Den kuuule klubben for 7.klasse +++ som holder til i Forpakterboligen ved Tveit kirke fredager fra 19-22.

På Megaklubben er vi en gal gjeng som finner på masse sprell og moro. Nå er vi godt i gang for høsten og noen sprell har det allerede blitt. Fredag 30.09 hadde vi en konkurransekveld med stafett, skiløping, trilling av hjul og drikking av vann. Ellers har vi også

planlagt mange gøyale ting utover høsten. Programmet kan du sjekke ut på nettsida vår megaklubben.info eller stikke innom en fredagskveld.

På klubben får du være med på kule og utfordrende aktiviteter sammen med gamle og nye venner, være sosial, lære nye ting og bli bedre kjent med den kristne tro. Klubben er et prøveprosjekt og vi møtes 8

Vi hadde en fin start med denne gjengen. 2. September hadde vi lekekveld med konkurranser, og bli kjent leker. 16.september lagde vi sveitsisk middag og

KHBM

ganger før jul. Møtestedet er ungdomsloftet i kirka kl 18:30-19:30. Det koster 100 kroner dessert, og 30.var det å være med per filmkveld. halvår. Hver gang kommerdet Håper du kommer? noen flere, til nå har 28 jenter og gutter Program: - 28.10. Kirke-safari. vært med. Bildene er fra filmkvelden. Lek der du blir kjent 28.oktober. Er det kirmed kirka vår☺ - 11.11. Vi lager jule- kesafari, der barna blir kjent med forkort og til/fra lapper - 25.11. Vi baker jule- skjellige rom, med orgel og symboler. kaker - 9.12. Juleavslutning Gleder meg til å jobbe videre med denne saMøtested/tidspunkt: ken! 18:00-19:30 i Hånes Ha en fin høstferie! kirke. Spørsmål? Gjerne ta Hilsen Marc, ungkontakt på 415 86 domsarbeider i Hånes 547. kirke

13


TVEIT MENIGHET

MENIGHETSWEEKEND TIL AUDNASTRAND 16.-18. SEPTEMBER Lørdag morgen opprant med overskya vær, men opphold! Etter frokost og en kort samling med ”ord for dagen” satte vi i gang med aktiviteter som kanopadling, fotball og volleyball. De over 50 (og noen under også…) fikk besøke Kirsten og Roald i familiens sjarmerende sommerhus bare et par steinkast unna. Så bar det tilbake til Audnastrand og deilig middag og dessert. Etter middag var det felles tur til Lindesnes fyr for de som ville, og nå hadde været blitt ganske heftig med regn og vind. Det ble en frisk og ganske fukFredag 16. september kjørte ca. 40 forventningsfulle mennesker i alle aldre vestover mot Audnastrand, et koselig leirsted som ligger i Snik i Lindesnes kommune. Vi fikk tildelt hytter, og første punkt på programmet var kveldsmat. Etter et godt måltid startet vi opp med leker for store og små, bl.a. en konkurranse som gikk ut på å bygge det høyeste tårnet ved hjelp av enkle materialer som aviser og tape. Det var ikke bare høyden som gjaldt, tårnet måtte også være stabilt nok til at det kunne plasseres et melkeglass på det. Innsatsen var upåklagelig og vi fikk noen imponerende ”byggverk” ut av dette. Deretter hadde vi ”3 kvarter”samling som består av allsang og intervju med en ”gjest”. Kveldens gjest var daglig leder Erling, som på sin jordnære måte fortalte om å leve med kreft. Mye til ettertanke for oss som gjerne tar helsa som en selvføl14

ge. De yngste hadde eget opplegg med film i naborommet. Etter samlingene ble det kaffe, kaker og kveldskos før vi etter hvert fant rommene våre og gikk til ro.

tig opplevelse, men det er jo spennende å få kjenne litt på naturkreftene! Det var nok mange som hoppa i dusjen etter denne turen, og nå hadde vi også litt tid til å slappe av før kveldsmat.


Vi hadde også med oss en annen gjest: Ole Dagfinn Sky som har arbeidet i Sjømannskirken i 40 år. Han har vært stasjonert ved flere forskjellige sjømannskirker, bor nå i Belgia og arbeider i besøkstjenesten for offshore-flåten. Han hadde mye spennende å fortelle og var veldig engasjerende å høre på, og innimellom kom det en sang eller en god historie.

Søndag morgen samla vi oss igjen til veldig god stemning – og som Anne frokost, og deretter ble det pakking på 4 år sa: og vasking. Så hadde vi gudstjeneste ”Kan vi ikke bare være her hele og kirkekaffe før hjemreise. tida?” Han hadde også en andakt i sitt fore- Med oss på gudstjenesten var Paul Daasvand, pensjonert (men svært så Vi gleder oss allerede til neste medrag og bidro dessuten med livlig mfg aktiv) prest som vikarierte hos oss i nighetsweekend pianospill gjennom helga, siden Tveit mens vi venta på Theis for Ruth for tiden har ”spilleforbud” pga. senebetennelse. Det har vel for noen år siden. Veldig koselig å møte så vidt også Jakob, men han trakterte Paul igjen, og vi hadde en flott stund sammen med mye likevel gitaren til allsangene samallsang, nattverd og men med Tomas på bass (når han ikke var hjemme og tok imot kalver ofring til Sjømannskirken. og dyrlege) og Therese på fløyte. Ellers bidro Ellen Najmy med vakDa gjenstår det bare å ker solosang. takke komitéen bestående av Ragnvald, Så hadde vi en avdeling med leker og konkurranser for store og små, og Jakob, Maren og Rienkelte av de voksne var vel så ivri- chard for et fantastisk ge som ungene. Også denne kvelden flott og godt gjenkom det mye snacks på bordene og nomført opplegg. vi kosa oss sammen utover kvelden Både små og store har kosa seg skikke– som en stor familie. lig og det har vært en

15


Konfirmant presentasjon i Hånes kirke Kveldsgudstjenesten 25. september ble en spesiell opplevelse fordi vi fikk møte årets nye konfirmanter. Litt spente er jo vi eldre når de unge er sentrum i en kveldsgudstjeneste. Det er en positiv spenning hvor en gleder seg til et fellesskap med enda en flokk unge som har valgt kirka som utgangspunkt til ungdomslivet. Bønnekransen Ved alterringen, ga hver enkelt av konfirmantene til ungdomsarbeideren, Marc, en kule av tre hvor de hadde skrevet navnet sitt på. Han ga den videre til kateketen, Anne, som tredde hver enkelt kule inn på en snor og slik laget de en bønnekrans. Denne ble så lagt på et brett hvor vi senere symbolsk kunne bygge med klosser en bønnemur om hver konfirmant. En mur av bønner som sterkt minnet oss om bønneoppgavene våre, at alle som ber husker på hver og en av de unge.

Sokneprest, konfirmanter, kateket og ungdomsarbeider

Bønnevandring I slike gudstjenester blir det gitt anledning til å vandre til forskjellige stasjoner i kirken hvor en stille kan forme sine bønner. En kan tenne lys ved lysgloben, legge en bønnelapp i bønnekrukken eller gå til en av

Til det nye menighetsrådet for Hånes ble følgende valgt; Rune Mørland, Per Moseid, Inger Johanne Strømme, Stian Rønvåg, Gunbjørg Olaug Bakke og Ole Andreas Haanes. Vararepresenteanter ble: Ragnhild Magdalena Haanes, Odd Byremo, Steinar Moi, Ellen Jorunn Norheim og Åse Alette Myklebust.

de andre stasjonene alt etter hvilke behov en måtte ha. Vi sitter og lytter til de mange som er på vandring i kirkerommet. Når vi slår øynene opp ser vi at også mange av konfirmantene går mellom stasjonene som en naturlig del av deres gudstjeneste. Nattverd Også her kom så mange av de unge sammen med de eldre til dette nådens og kraftens bord. Fellesskapet og alt det denne gudstjenesten innholdt ga så mye mer enn vi hadde forventet. Ikke minst konfirmantene som virkelig var en inspirasjon å møte. Hjertelig takk! Øyv.L Meglerhuset Sædberg as

Statsautorisert eiendomsmeglerfirma MNEF

Markensgt. 4b 4610 Kristiansand Telefon 38 17 89 00 www.sedberg.no

Det nye MR vil bli presentert på gudstjenesten 6.november

LANT ERNEN Det intime spisested i maritimt miljø

16

Ta turen om Hamresanden Middag, grillretter, smørbrød


Tankestreken HVORFOR ER DET OFTE DE BESTE SOM DØR FØRST ? Denne overskriften hadde jeg på blokken allerede en del tid før 22 juli, men den ble på ny svært aktuell. Opprinnelig tenkte jeg på de av mine venner og kjente som døde tidlig. Har ikke Gud noe kvalitetssikring av hvem som får større eller mindre virketid til disposisjon blant oss. Det var vanskelig å se noen kriterier for hvem som får leve kortere eller lengre.

mange som blir stående uten gode svar. På ett vis er det syndefallets beske og smertefulle realitet at vondskapen lever og får leve blant oss. Vi komplekse og sammensatte mennesker har både godheten og ondskapen i oss, og vi har muligheten for å velge.

Vi har i Norge fått lære på den beste læremåten, nemlig ved ”eksemplenes Men kan hende er hele tankegangen feil, makt.” Statsministeren, kongefamilien og sett fra Guds ståsted.Jeg tenker på noen alle ” hvermansen” som på hvert vårt vis sto fram i en presset tid. Stoltenberg ville ord som treffer oss ”rettferdighets tenkende” midt i solar plexsus. Jeg tenker møte terror med mer demokrati. på: ”Lignelsen om arbeiderne i vingården” Jeg vet ikke om G.W Bush har fått med i Matteus 20. seg detaljene fra det lille ”utenforlandet” og dets retorikk, som motsats til egen Er det noe grunnleggende feil i selve retorikk i sin egen krisesituasjon. Men et overskriften, der begrepet ”de beste” stykke ut må budskapet ha nådd, siden fører tanken på feil spor? Det kan virke CNN intervjuet Stine Renate Håheim, der som om vår vanlige evaluerings hun siterer sin venninne Helle Gannestad tankegang trenger å møte den som sier: motstanden nevnte lignelse gir. ”Om en mann kan skape så mye hat, tenk så mye kjærlighet vi alle kan skape Utsagnet er også noe som ikke sammen.” nødvendigvis gjør tapet lettere for mennesker i sorg. Når det gjelder Utøya, får vi hele det ondes problem ”midt i fleisen”, og da er vi

Telefon 47 61 18 47

17


Søndag 9.oktober var det samling for dem som ble konfirmert i Tveit kirke i 1960 og 1961 . En god del møtte opp og var med på gudstjenesten. Etterpå var det fin middag på menighetshuset. Her er bilder av de spreke jubilantene, dessverre rakk vi ikke å finne navnene på riktig alle som var med.

1960: Foran fra venstre: ?, Tove Valseth, Rigmor Espeland, Inger Marie kleivane, Ingrid Kleivane, Greta Margot Drangsholt. Bak: Jon Ryen, Steinar Lømsland, Steinar Jensehaugen, Karsten Borgemyr, Torleif Markusen og Arvid Urdalen.

Bots- og bønnedag i Tveit kirke

Søndag 30. oktober er det kveldsgudstjeneste i Tveit kirke ved Aud Sunde Smemo og gudstjenesteutvalget i Tveit menighet. Dette blir en gudstjeneste med rom for både alvor, ettertanke og bønn. Bots og bønnedag, som dagen nå heter, er en av dagene i året det tradisjonelt har vært anledning til skriftemål. I denne gudstjenesten er det alment skriftemål vi skal ha. Det vil si at de som ønsker det, kneler på alterringen og presten tilsier syndenes nådige forlatelse til den enkelte. Det blir også bønnevandring med nattverd og ulike stasjoner i kirkerommet.

1961: Foran fra venstre: Hans Arild Gundersen, ?, Brita Timenes, Kari Gjesdal, Åse Nilsen. Bak: Harald Willoch, Eva Skjellhaugen, Aud Hammer, ?, Solfrid Bjorvand, Vigdis Isaksen ogOddvar Espegren.

18

Gudstjenesteutvalget arbeider nå med gudstjenestereformen, og har tatt med noen elementer derfra til denne gudstjenesten. Velkommen til bots- og bønnegudstjeneste i Tveit kirke – en annerledes gudstjeneste og et kirkerom som er spesielt stemningsfullt om kvelden! Gudstjenesteutvalget i Tveit menighet


”Sanger fra hjertet” Korkonsert i Hånes kirke lørdag 19.november Kirkekorenes store høstprosjekt er en konsert med overskrift ”Sanger fra hjertet”. Prosjektet er et samarbeid mellom kirkekorene i Tveit, Hånes og Lund menigheter, og til sammen teller koret nærmere 50 sangere. Programmet ”Sanger fra hjertet” består av religiøse folketoner, negro spirituals og evangeliske sanger. Og kjente titler som ”Med Jesus vil eg fara”, ”Just a closer walk” og ”O Jesus, åpne du mitt øye” framføres sammen med andre kjente og mindre kjente titler. Sangene er arrangert av blant annet Henning Sommerro, Per Oddvar Hildre, Calvin Bridges, Jester Hairston, og av mer lokale arrangører som Per Inge Almås, Johan V. Ugland og Bjarne Sløgedal. En del av programmet framføres a capella,

mens noe blir kompet av et band bestående av Tormod Ropstad – saxofon, Tore Gundersen - trommer, ogTomas Gabrielsen - bass. Det blir også god mulighet til å delta i allsang med og kor og band. Musikalsk ansvarlige er Sølve Eggebø som også medvirker på piano, og Ruth L. Sandvik – dirigent. Velkommen til konsert i Hånes kirke lørdag 19. november kl 19.30! Konserten holdes også i Lund kirke samme dag kl 17.00 Billettpris er kr 100,-.

Har du lyst til å synge i kor? Hånes- og Tveit Kirkekor inviterer nye medlemmer til koret. Vi øver torsdager kl.1930-2130. Er du interessert så ta kontakt med Ruth L.Sandvik mob.98482629/ Sølve Eggebø mob.95814291

MISJONSVERKSTEDETS HØSTMESSE Igjen har vi gleden av å invitere store og små til høstmesse.

Sett av lørdag 12. november fra kl. 12.00 og utover dagen! Programmet blir som vanlig med salg av litt av hvert, både spiselig og annet, åresalg og kafeteria samt trekning på hovedlotteri og barnelotteri. Inntekten fra messa går til Misjonsalliansens arbeid i Bolivia. Vi har i år vært så heldige å få med oss Tore Thomassen som vil holde en appell, og kjenner vi ham rett blir det nok også en sang eller fem… Vi har også fått med oss et barnekor fra Hellemyr, så her blir det nok futt og fart! Hvis noen har gevinster eller annet å bidra med er vi takknemlige for alt, ta gjerne kontakt med Marianne på tlf. 905-94298. Så håper vi på ”fullt hus og stormende jubel” denne lørdagen på Tveit Menighetshus. Hjertelig velkommen til alle!! Hilsen oss i Misjonsverkstedet

19


Julemesse verksted Velkommen til å bli med på julemesseverksted i kirka!

Lørdagsverksted for alle barn 12.november kl.11.30-14.00. Vi skal lage mange flotte ting, blant annet deilige såper og fine bokmerker! Ingen påmelding, bare møt opp i festsalen. Det koster 30 kr pr barn. Foreldre er velkommen til en kopp kaffe og info om trosopplæring. Kom og bli med! Hilsen Kathrine, Anne og Tone

Leder: Kathrine Gregersen. Datoer som gjenstår er 8. og 24.11. Begge ganger kl.19.30.

Kom da vel du også!

I Tveit menighetshus Kafeen holder åpent mellom kl. 11 til kl 13, på følende dager: 31. oktober, 14. november og 5 desember. Mandagskafeen har ikke som formål å tjene penger. Det legges vekt på koselige sosiale samvær, med gode samtaler, og det serveres kaffe og god mat. Disse samlingene passer best for godt voksne, men alle er velkommen! Margot og Kjellfrid ønsker “gamle” og nye gjester velkommen!

Befaring / info:

Geir Sundstøl

20

Panasonic Varmepumpe Telf. 90895634


...Dette skjer... i Tveit:

på Hånes:

Mandag: Mandagskafe For godt voksne i Tveit menighetshus annenhver uke fra kl. 11 00 til kl.1300 Tveit Soul Children Koret er for barn i 4. – 9. klasse. Øvelse hver mandag fra kl. 18.00-19.30 i Tveit menighetshus. Onsdag: Småbarnstreff for foreldre og små barn. Tveit menighetshus kl. 10.30 – 12.30 . Alle onsdager i partalls uker. Onsdagsmøter begynner kl 20.00 Se annonser i dagspressen

Vi har også samtalegrupper (Våre Hjem). Spennende små grupper for voksne. Torsdag: Tveit kirkekor Som regel er korøvelsen annenhver torsdag i Tveit kirke fra kl. 20.00-22.00. Fredag: Åpen barnehage i Tveit menighetshus hver fredag, fra kl. 09.30 –15.30 Megaklubben Hver fredag, ikke i skolens ferier, fra kl. 19.00-22.00 Stedet er Forpakterboligen, ved Tveit kirke Alderstrinn: 8. – 10. klasse

Mandag: Hånes Knertekor øver hver mandag Kl. 17.30 - 18.00. Hånes Soul Kids øver hver mandag kl.18.00 -19.45. Hånes Soul Children øver annenhver mandag kl. 18.30 - 20.00

Hånes kirkekor har øvelse Kl. 20.00 – 22.00 Fredag: Arena Tweens Oddetalsuker Kl.18.00— 19.30

Tirsdag: Søndags Gudstjenestene. Siste tirsdag i måneden; forLes siste omslagsside i middagstreff for ”Vi over 60” Bladet vårt og den ukentlige kl. 11.00 –13.00 annonse i Fædrelandsvennen Lørdagsutgaven. Onsdager: Partallsuker; Parafinklubben kl. 17.30 – 19.30. Oppmøte Timenesveien 46. Espen Isak Egeland Bedemand og daglig leder

Telefon: Hamresanden

Torsdag: Bazbysang dropp in tilbud Kl.10.30

38 09 43 30 Vakttelefon hele døgnet: 38 02 24 44

Telefon: 38 10 70 00

Velkommen til vår 1000m2 bokhandel

Åpent Åpent 9-20(18) 9-22(20)

B&M Bok & Media Markensgt 42

Skaff Skaffdeg degmedlemskort. medlemskort. Da Dablir blirdu dumed medpå pååå dele deleoverskuddet overskuddetii butikken. butikken.

Vakt: 982 82 959

Ryen

Tlf 38 12 05 60

Gaven som varer et helt år ! Coffe Deal – Kun kr. 99 21


Fra kirkebøkene Tveit

Hånes Vigde

Døpte

Ruth Lona Mortensen og Øystein Øsleby Langnes

Ester Mortensen Mie Madeleine GentekosGundersen Silas Tveit Nora Bøen Fosse Iben Emilie Falk Pedersen Lykke Ånensen Selstø Camilla Nyland Larsen Linea Fossdal Arne Kristian Nygaard Lucas Furnes Ellinor Moland Pettersen

Døde

Døde

Døpte Andrea Helleren Gøran Strøm Ingrid Othilie Høglo Nordvik

Tore Jarl Bringsli Jan Magne Brunes Evelyn Pedersen Jørgen Lanes Sylvia Heidenreich Gundersen Alf Strømme Ruth Sissel Tvedt

Forespørsel om kirkelige handlinger som dåp, vigsel, gravferd, inn/utmelding og annet:

Kirkens servicetorg 38 19 68 00 Mandag til fredag 09.00-15.00 e-post: kirkens.servicetorg@kristiansand.kommune.no

22

Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske siden du kommer det i hu, et menneskebarn siden du tar deg av det ?


Elektrotema Agder AS Barstølveien 36 4636 KRISTIANSAND Telefon 38 04 10 00 Telefax 38 04 08 91 E-post: ole@elektrotema.com elektrotema@elektrotema.com Web:http://www.elektrotema.com

W.SÆLLMANN eftf. FLYGEL- OG PIANOSENTER SØRLANDETS ENESTE FAGHANDEL: •Autoriserte pianostemmere •Pianoverksted •Kjøp/salg av brukte piano og flygel •Eneforhandler for: •Schimmel, Yamaha, Kawai, Bösendorfer, Samick

Åpent 12-17 (Torsd. 12-19) Barstølv. 5B, 4636 Kristiansand Sørlandsparken (”Borgen”) Tlf. 38 04 77 36 Mobiltlf. 959 89 399

Hånes menighet

Tv e i t me n i g h e t

Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Telefax: 38 19 69 61 haanes.menighet@ kristiansand.kommune.no

Tveit menighetskontor Balchens vei 3 4656 Hamresanden tveit.menighet@ kristiansand.kommune.no Telefax 38 19 69 59

Hjemmeside: www.kristiansand.kirke.no ( Velg Hånes på underenhet) Ekspedisjonstid: Tirsdag - fredag 10.00-14.00.

Daglig leder Venche Olsen(Vikar) Tirsdag og onsdag 09.00-13.00 Telefon 38 19 68 90 venche.olsen@kristiansand.kommune.no

Daglig leder Tone Schalla Telefon 38 19 69 10 tone.schalla@krisitansand.kommune.no

Sokneprest Theis Salvesen Etter avtale Telefon 995 63 376 theis.salvesen@kristiansand.kommune.no

Sokneprest Olav Trømborg Telefon 38 19 69 13

Kantor Ruth Loland Sandvik Telefon 38 19 68 96

Organist Sølve Eggebø Telefon 38 19 69 16

Hydro Texaco Håneskrysset DøgnÅpent Telefon 38 04 87 77

ruth.loland.sandvik@kristiansand.kommune.no

Menighetsarbeider Svein Børge Pedersen Telefon 38 19 68 95 / 455 05 558

Kateket Anne B. Øvensen Telefon 38 19 69 12

svein.b.pedersen@kristiansand.kommune.no

Kirketjener Tomas Drangsholt Gabrielsen Telefon 950 62 183 tomas.d.gabrielsen@gmail.com

Ungdomsarbeider Marc Schneider Telefon 38 19 69 15 / 415 86 547 Kirketjener Lillian Haanes Telefon: 38 19 69 15

Diakoniutvalget Marit Salvesen Telefon 918 84 378

Menighetsrådet Rune Mørland Telefon 957 72 606

Menighetsrådet Marit Espegren Jøssang Telefon 38 08 54 92

Rørleggeren i Tveit og Randesund

Datoer for utgivelser i 2011 ”

6: ” 07.12.

22.11.

Kommer ut 6 ganger i året. Opplag 3100: 1400 til Tveit - 1700 til Hånes. Trykk: Bjorvand & Skarpodde Distribusjon Hånes: NorPost.

Gaver til Bladet vårt kan sendes til Konto nr. 3000 07 70120

23


Vi samles til gudstjeneste! Hånes 30.30. Kveldsgudstjeneste kl. 19.00. v/ Olav Trømborg. Bots og bededag. Nattverd. Offer: Det Norske Bibelselskap. Enkel kirkekaffe. 6.11. Gudstjeneste kl.11.00 v/Olav Trømborg. Allehelgensdag. Nattverd. Dåp. Søndagsklubb. Offer: Misjonsprosjektet. Enkel kirkekaffe.

20.11.Ungdomsgudstjeneste kl. 19.00 v/ Olav Trømborg og Marc Schneider. Sang og musikkinnslag. Nattverd. Offer: Menighetens ungdomsarbeid.

27.11.Familiegudstjeneste med tenning av julegrana utenfor kirken. Kl. 17.00. Sang og musikkinnslag. Søndagsklubben deltar. Gløgg og pepperkaker og gang rundt juletreet. 13.11.Familiegudstjeneste Offer: Søndagsklubben. kl 11.00. v/ Anne B Øvensen. Utdeling av 4års 4.12. Gudstjeneste -bok. Kor. kl. 11.00 v/Olav Dåp. Offer: Menighetens Trømborg. d å p s o p p l æ r i n g. S t o r Dåp. Nattverd. kirkekaffe. Søndagsklubb. Offer: Menighetsarbeid. Husk Søndagsklubb. Lørdag 19. november Enkel kirkekaffe. kl 19.30 i Hånes kirke: Korkonsert ved Tveit og Hånes kirkekor og Lund kirkekor. Ellers medvirker Tormod Ropstad saxofon, Tore Gundersen – slagverk, Tomas D. Gabrielsen – bassgitar, Sølve Eggebø – piano, og Ruth L. Sandvik – dirigent. Entre kr 100-.

24

11.12. Gudstjeneste kl. 11.00 v/Anne B Øvensen. Dåp. Nattverd. Søndagsklubb med juleverksted. Offer: Konfirmantarbeidet. Enkel kirkekaffe.

Tveit Søndag 30.oktober, Bots– og bededag Hebr.3,7-11 Tveit kirke kl. 20.00 Bots- og bønnegudstjeneste ved Aud Sunde Smemo og gudstjenesteutvalget. Skriftemål og bønnevandring med nattverd. Offer til Kirkens bymisjon.

Søndag 27. november, 1.s.i advent Luk.4,16-22a Tveit menighetshus kl. 16.00: Familiegudstjeneste ved sokneprest Theis Salvesen. Tenning av julegrana. Offer til Bibler til 8.klassinger.

Søndag 6. november, Allehelgensdag Matt.5.1-12 Tveit kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Theis Salvesen. Tveit og Hånes kirkekor deltar. Offer Søndag 4.desember, 2.s.i advent til Diakoniarbeidet. Luk.12,35-40 Tveit kirke kl. 17.00: Søndag13. november, Julekonsert. 22.s.e.pinse Medvirkende: 2.Mos.3, 11-15 Tveit Frikirkes barnekor, Tveit kirke kl.11.00: Tveit Soul Children, Høymesse ved sokneprest Tveit Veterankorps, Theis Salvesen. Nattverd, Tveit julekor. dåp, offer til Bladet Vårt. Andakt ved Theis Salvesen. Enkel kirkekaffe. Lørdag 19. november: Korkonsert i Hånes kirke med Hånes og Tveit kirkekor og Lund kirkekor. Seomtale side 19 Søndag 20. november, Siste søndag i kirkeåret. Matt.25,31-46 Ingen gudstjeneste i Tveit.

Bladet Vårt nr.5/11.  
Bladet Vårt nr.5/11.  

Nr. 5 Oktober 2011 7.årgang 1 sang gikk det vel egentlig mest i denne. Jeg valgte denne fordi den sit- ter enda, selv 4 år etter at jeg gikk...

Advertisement