Page 1

P책ske 2012

4411.. 책책rrggaanngg

MENIGHETSBLAD for Sk책nland, Tovik og Astafjord


Over: Håvard Gimse (piano) og musikerne i Arctimus (Erika Toth, fiolin, Kjell Arne Jørgensen, fiolin, Runa Bergsmo, cello og Pål Solbakk, bratsj) gledet publikum med en flott konsert i Astafjord kirke 9. mars. Konserten ble arrangert som et ledd i innvielsen av det nye pianoet. Les mer om dette på side 18-19.

Til venstre: Lindis Haugan varmet publikum med sin vakre sang under "Blå time" i Tovik kirke 1. mars. Les mer om ”Blå time” på side 10.


Kirkekontorets besøksadresse: 1. etasje i det gamle kommunehuset Telefon: 77 08 95 35. Fax: 77 08 95 39. Postadresse: Postboks 110, 9439 Evenskjer Kirkeverge: Kristian Torbergsen Tlf. 77 08 95 37(a), 997 89 585 e-mail: kirkevergen@skanland.kommune.no Kontortid: Alle hverdager 9-15. Prestene: Sokneprest, Skånland og Astafjord: Geir Arne Solum: 77 08 95 36 (a), 415 74 521 e-mail: soknepresten@skanland.kommune.no Sokneprest, Tovik: Ole Jakob Vestvik 908 76 176 e-mail: olejvest@start.no Kantor: Maria-Daniela Raasch tlf. 936 54 553 KIRKELIG FELLESRÅD Henvendelser kan rettes til kirkevergen som er daglig leder for rådet.

TOVIK MENIGHET Kirketjener: Kurt Rochmann, tlf 902 00 172 Menighetsrådets leder: Marit Myklevoll, tlf 979 55 638 ASTAFJORD MENIGHET Kirketjener: Kurt Rochmann, tlf 902 00 172 Menighetsrådets leder: Svein Erik Sjøvoll, tlf 77 52 02 36 SKÅNLAND MENIGHET Kirketjener: Odd Arne Sæter, tlf 971 43 175 Menighetsrådets leder: Gudmund Johnsen, tlf 915 14 789 MENIGHETSBLADET Redaksjon: Martin Svendsen, Kamilla Sjøvoll, Tove Sigrid Lund og Geir Arne Solum. Bidrag og ideer mottas med takk! Vi har dessverre ikke mulighet til å betale honorar. Abonnement betales på bankkontonummer: 4760.10.38478. For dere som bor i kommunen er det frivillig, for dere som bor andre steder, koster abonnementet kr 50.Adresse: Menighetsbladet, Postboks 110, 9439 Evenskjer Forside: KPK (Kristelig Pressekontakt) Trykkeri: Økonomitrykk, Bodø


”Elsker du meg?” Biskopens påskehilsen

Vi befinner oss i Bibelens land, ved Gennesaretsjøen. Det er på dette stedet, ved Tiberias, at Jesus møter disiplene sine etter påske. Han har ett spørsmål til dem. Han stiller det til Peter, den fremste av dem. Noen dager i forveien hadde Peter bannet på at han ikke kjente Jesus. Han var redd og våget ikke å stå ved Jesu side da Jesus ble tatt til fange. Tre ganger spør Jesus Peter: ”Elsker du meg?” Tre ganger tvinges Peter til å svare med stadig voksende frustrasjon og bedrøvelse.

Biskop Per Oskar Kjølaas

Vi finner denne samtalen helt mot slutten av Johannes-evangeliet. I Johannes-evangeliet finner vi ofte en dypere mening og antydning under ordene. Hva kan Johannes ha ment med å gjengi denne samtalen? La meg fortelle hva jeg tenker. Johannes og Peter var Jesu nærmeste venner. Men de var veldig forskjellige. Johannes var den som lyttet, så og forsto når Jesus talte og virket. Han var den disippelen som Jesus elsket. Peter var den tydelige lederen, den djerve, mannen som lett lovte mer enn han kunne stå inne for. Han var den som tok ordet på vegne av de andre disiplene og hadde deres tillit. Han ville så gjerne følge Jesus helt og fullt, men motet sviktet da prøvelsen kom. Men det er nettopp Peter Jesus henvender seg til. Han trengte Peter. Disiplene sto overfor store oppgaver. Jesus behøvde en leder i sin kirke. Han henvendte seg til ledertalentet Peter. ”Du skal lede min kirke!” hadde han sagt til Peter tidligere. Nå var tiden kommet.


Og nå ville Jesus vise hva det hele egentlig handler om: ”Elsker du meg, Peter, du som skal lede den nyfødte kristne kirke? Forstår du at det største av alt er kjærligheten? Forstår du at alt egentlig handler om den? Forstår du at ingenting av det som kan oppta en kristen kirke, har noen mening om det ikke står i kjærlighetens tjeneste? Ser du at all kjærlighet har sin grunn i Guds kjærlighet, den jeg har vist deg? Ser du at å tro er å elske tilbake?” Er det slik? Kjærligheten er ikke enkel. Ingen kan kontrollere den, ikke erverve den eller fortjene den. Vi kan bare ta imot den som en gave. Jeg har stått på det stedet der tradisjonen sier at dette skjedde. Det er en utrolig opplevelse å stå ved Gennesaretsjøen og nesten høre Jesu ord i den svale vinden. Men på veien tilbake til turbussen så jeg et skilt med teksten: Peter-primatets kirke. Da var jeg med ett tilbake i virkelighetens verden. Peter-primatet: Hvem er det som bestemmer i kirken? Hvem har det siste ordet? Hvem skal være leder? En kirke trenger en leder. En kirke behøver orden og strukturer. Derfor har vi bruk for Peter. Men en kirke trenger fremfor alt kjærlighet. Det er det viktigste. Det er kjærligheten evangeliet handler om, Guds kjærlighet. Den er den Johannes vitner om. Det er ikke bare en påminnelse til kirken, men også til enhver som oppriktig vil betrakte sitt eget liv.

Leverer og drifter alt innen IKT/Data/Nettverk samt GPS

Mobil: 90549984 e-post: kontakt@ikt-losvik.no


Min salme Av Merethe Sætran Hjemme hos min oldemor hang det en liten porselensbok på veggen. På denne stod første vers av salmen «Blott en dag» og på andre siden et bilde av Jesus. Min oldemor var en relativt sprek dame som passet meg da jeg var liten. Mye av min barnetro kommer nok herfra. Fra bordenden i Foto: Privat kjøkkenet om morgenen kunne man høre morgenandakten svakt i bakgrunnen fra en gammel Radionette plassert på kjøleskapet. Små religiøse innslag på vegg og i bokhyller, uten at det var påtrengende eller spesielt påfallende. Om kvelden, hvis jeg overnattet, ba vi alltid aftenbønn eller sang. Da sang vi «Kjære Gud, jeg har det godt» eller «Jeg folder mine hender små». Begge disse kunne og vært min salme, men når jeg nå må velge er det «Blott en dag» som faller mitt hjerte nærmest. Den er skrevet av Lina Sandell i 1865 og senere gjort om flere ganger. "Blott en dag" har en bestemt forhistorie. Salmen var Lina Sandells sluttkommentar til en fortelling om et gammelt veggur som plutselig stoppet. Uret finnes i dag utstilt i Sandell-museet ved Fröderyd prestegård hvor Lina Sandell vokste opp. Urskiven i fortellingen foretok en grundig undersøkelse av hva som feilet klokken, og kom frem til at det var pendelen sin skyld. Pendelen streiket og forsvarte seg med at den ikke orket mer. Den hadde regnet ut at den i løpet av et døgn måtte svinge frem og tilbake hele 86.400 ganger og det ble for slitsomt. Urskiven foreslo at pendelen skulle prøve å svinge frem og tilbake 6 ganger. Men etter Blott en dag, ett ögonblick i sänder, dette forsøket forklarte vilken tröst, vad än som kommer på! pendelen at det ikke var Allt ju vilar i min Faders händer, seks eller seksti ganger skulle jag, som barn, väl ängslas då? den gruet seg for, men Han som bär för mig en faders hjerta, seks millioner ganger. han ju ger åt varje nyfødd dag, Urskiven kom da frem til dess beskorda del av fröjd ok smerta, möda, vila och behag.


den konklusjonen at det ikke var arbeidet i seg selv som forårsaket denne uroen, men snarere bekymringen for arbeidet. Klok som den var, foreslo den at pendelen ikke skulle tenke så mye på de millioner av ganger den måtte pendle. Pendelen lyttet oppmerksom på urskivens resonnement og etter en stund tok den så på nytt fatt med sitt tålmodige arbeid igjen. Lina Sandell kommenterte selv denne fortellingen slik: "Det er dåraktig å la det nåværende øyeblikket tynges av det fremtidige. Vi behøver ikke gå gjennom mer enn en dag, en time om gangen, og for hver dag får vi ny nåde, ny kraft og ny hjelp." Salmen står for meg som en påminnelse om å ta vare på øyeblikkene og å ta vare på hverandre i nuet. Vi vet aldri hva morgendagen bringer. Vi skal heller ikke la oss skremme av de bekymringer som kommer i fremtiden, da blir nåtiden tung å bære. Grip dagen i dag og gjør ditt beste, ingen kan forlange at du skal løse morgendagens problemer før de har oppstått. Jeg ønsker videre å utfordre Ingrid Torsteinsen til å skrive om sin salme til neste nummer av menighetsbladet.

Konkurransen Denne gangen spør vi menighetsbladets lesere om følgende: Våre tre kirker har altertavler med motiv fra hver av de tre viktige dagene i påsken: Skjærtorsdag, Langfredag og Påskedag. Og spørsmålet blir derfor: Hvilken kirke har motiv fra hvilken dag? (I Astafjord kirke står altertavla i bårerommet, men mange vil huske denne fra det gamle skolekapellet – og det er ikke nødvendig å ha sett alle tre altertavlene for å svare på konkurransen.) Løsning kan sendes til soknepresten@skanland.kommune.no eller SMS til 41574521. Én vinner premieres med fem griseflaxlodd. I julerebusen i forrige nummer var løsningsordet ”En krybbe var vuggen” – og vinner av fem griseflaxlodd er Jorunn Dahl. Vi gratulerer.


Påskesalmer Av Tove Sigrid Lund og Martin Normann Svendsen I forbindelse med påsken har Menighetsbladet stilt noen i menighetene våre følgende spørsmål: - Hvilken påskesalme er din favoritt? - Hvorfor velger du denne salmen? Ole Jakob Vestvik: Jeg velger meg «Å salige stund uten like» (nr 189 i Norsk salmebok). Det er fordi jeg synes denne salmen uttrykker påskeerfaring som jeg kan kjenne meg igjen i. Den uttrykker noe som skjer i våre liv her og nå. Rudolf Nikolaisen: Jeg velger meg «Klippe, du som brast for meg» (nr 124 i Norsk salmebok). Det er fordi innholdet passer så godt til påskens viktige budskap. Maria-Daniela Raasch: Jeg velger meg «Krist er oppstanden» (nr 169 i Norsk salmebok). Det er fordi den ble brukt til påske i min oppvekst. Den har et mektig uttrykk. Rigmor Ingebrigtsen: Det må bli «Påskemorgen slukker sorgen» (nr 184 i Norsk salmebok). Det er en tradisjonsrik salme som synges mye i påsken.


Var eg veik då? Var eg veik Då livet mitt gjekk gjennom tornekratt? Då sjukdom oss ramma og dag vart som natt. Var eg veik, då døden tok livet, då eg miste det kjæraste eg fekk meg gjeve? Var eg veik då? Då motbakken blei som høge fjell, sorga meg gnog, verkte, ikkje sikkert eg nådde kveld. NEI, - då var eg ikkje veik. Jesus gav styrkje, og atter lampa mi kveikte. Han er den venen som allting forstår,vil meg så vel. Nokre kan ikkje det fatte, vil det forklara,- med det er vel ei meining med det,når så mykje vondt, og sårt- det kan skje. For meg er det meiningslaust,at døden kan ramme så sårt og så stort,den forlet så mange i sorg og vemod. Det er då, Jesus går saman med deg,-og vil vera din bror,Han går ved sida di, - han fyljer deg på veg,Leier og støttar deg, i kvart eit steg - er livgivande, trøystande , blir ikkje trøytte,- men i sorg og smerte, han deg vil trøyste. Takksam eg e, for at du Jesus venen min, ble! I dag har eg styrkje,- du verner mitt liv. eg lovprisar deg, du venen,- min kjær. Du leitar, du søkjer etter dei, - som slite, kjempe og gret, Du sa med oss menneskje,- at gjerningane er der lagt ferdige,Lyfte du gav, velsignelser det ligg i det. Takksam eg e for du Jesus, aldri gjer oss opp, Ein gong seirar du, du vår Frelsar så god. Irene Sande, Lødingen, 25.01.12


Blå time Tekst/foto: Tove Sigrid Lund I forbindelse med Kulturuka i midtkommunen, inviterte det kirkemusikalske utvalget til «Blå time» i Tovik kirke. Intensjonen var å skape et pusterom, ei rolig stund i ei travel, innholdsrik uke. På programmet sto solosang ved Lindis Haugan akkompagnert av kantor Maria-Daniela Raasch, sang og spill av Hege, Ole og Jonas Jørgensen og tekster/diktlesing ved Tove S. Lund. Publikum tok del i allsang i programmets tre deler: Havet, Dagen og Kvelden. Kirketjener Kurt Rochmann sørget for stemningsfull blå lyssetting. Tilbakemeldingene fra publikum var positive. Lindis Haugan fra Harstad imponerte med sin lyse sopran. Familien Jørgensen, lokale krefter som var involvert i en rekke arrangementer i løpet av kulturuka, gleder vi oss til å høre mer fra i Tovik kirke.

Familien Jørgensen: Ole (orgel), Hege (sang) og Jonas (kornett) framførte "Blott en dag" i Tovik kirke.

15. april kl. 17.00 - Astafjord kirke Blandakoret Enevja har korkafe i menighetssalen. Velkommen!

Lindis Haugan varmet publikum med sin vakre sang under "Blå time" i Tovik kirke.


… til hverdags og fest… ingen anledning er for liten eller for stor catering, selskap, kurs, veikro, hotell, kiosk 9440 Evenskjer Tlf: 77 08 93 00 Fax: 77 08 93 01 E-post: post@tkh.no www.tkh.no

Mekonomen S. Holand Bilberging

S. Holand Bilverksted Postboks 224 9439 Evenskjer Telefon: Fax: Bilberging:

77085330 77085124 90153680

Berits Salong Sandstrand, tlf. 77 08 78 60 Frisørmester Berit Dypvik

Barn – Dame – Herre Tlf. 77 08 82 30

KONTAKT OSS GJERNE FOR PRISER OG TILBUD

Evenskjer Autosenter AS Boks 243, 9439 Evenskjer Tlf. 77 08 52 31 Fax: 77 08 55 58

Vaskeri tlf. 77 08 99 20. Brensel tlf. 77 08 78 35


Gudstjenestelisten

Gudstjenestelisten har vi nå plassert på midtsidene – Tips: napp ut og heng opp! Følg også med i Harstad Tidende i tilfelle endringer! Palmesøndag 1. april Lavangseide b.h.k. Høymesse kl. 17.00 Ingebrigt Norbakken og Ove Kjelling Skjærtorsdag 5. april Skånland kirke kl 17.00 Nattverdsgudstjeneste Geir Arne Solum

Søndag 22. april Skånland kirke kl 11.00 Familiegudstjeneste Geir Arne Solum Søndag 29. april Tovik kirke kl 11.00 Samtalegudstjeneste for Tovikog Astafjordkonfirmantene Geir Arne Solum

Langfredag 6. april Astafjord kirke kl 11.00 Gudstjeneste Geir Arne Solum

Søndag 6. mai Astafjord kirke kl 11.00 Konfirmasjon Geir Arne Solum Blandakoret Enevja synger

Påskedag 8.april Skånland kirke kl 11.00 Høytidsgudstjeneste Geir Arne Solum Jonas R. Jørgensen, kornett Påskefrokost kl 10.00

Søndag 13.mai Tovik kirke kl 11.00 Konfirmasjon Geir Arne Solum Tovik korforening synger

2. påskedag 9. april Revelvhøgda kl 12.00 Friluftsgudstjeneste Geir Arne Solum Søndag 15. april Tovik kirke kl 11.00 Høymesse Ole Jakob Vestvik

17. mai Astafjord kirke kl 10.30 Gudstjeneste Ole Jakob Vestvik Skånland kirke kl. 12.00 Gudstjeneste Geir Arne Solum Søndag 20. mai Skånland kirke kl 11.00 Samtalegudstjeneste Geir Arne Solum


Søndag 27. mai Skånland kirke kl 11.00 Konfirmasjon Geir Arne Solum Skånland sangkor synger Søndag 3. juni Astafjord kirke kl 11.00 Høymesse etter ny liturgi* Ole Jakob Vestvik Søndag 10. juni Skånland kirke kl 11.00 Høymesse etter ny liturgi* Geir Arne Solum Søndag 17. juni Skånland kirke kl 11.00 Gudstjeneste i forbindelse med Metodistkirkens årskonferanse

Søndag 17. juni Tovik kirke kl 11.00 Høymesse etter ny liturgi* Geir Arne Solum Søndag 24. juni Kjønna kl. ?? Friluftsgudstjeneste Ole Jakob Vestvik Søndag 1. juli Huset i Havet kl 11.00 Friluftsgudstjeneste Ole Jakob Vestvik Søndag 15. juli Skånland kirke kl 11.00 Høymesse Geir Arne Solum

*Se omtale s. 16

Konfirmasjon 2012

Astafjord kirke 6. mai 2012 Trine Lise Benjaminsen Ådne Gerhandsen Frida Nilsen Ida Johanne Toftevåg Sjøvoll Marie Christensen Strøm Jannik Ternieden Tovik kirke 13. mai 2012 Aleksander Andre Amundsen Jonas Rogde Jørgensen Martin Eldar Nilsen Huset i havet 1. juli 2012 Julie Balteskard Larsen

Skånland kirke 27. mai 2012 Sindre Dons Dybvik Daniel Hansen Sigurd Almli Hansen Taina Elise Hjelmsø Odin Storli Hodges Trine Agnethe Marie Husmo Marius Jakobsen Villemo Anthonie Jakobsen Thomas Kristoffer Mundt Michael Alf Nilsen Jens Edvin Nilssen-Broderstad Sander Andre Samuelsen Martine Skoglund Skaanevik Ørjan Stabell Kristian Normann Svendsen Daniel Andre Sætran Karianne Normann Wang


Velkommen til en hyggelig handel!

9440 Evenskjer Tlf: 77 08 92 10, Fax: 77 08 92 11 E-post: kja-byg@online.no

Godt utvalg i vinterutstyr

HALVORSEN SPORT OG FRITID 9440 EVENSKJER TLF: 77 08 90 90

Folkeuniversitetet ETS Boks 16, 8539 Bogen Tlf 76 98 21 31 – 76 98 43 70 www.futroms.no www.funordland.no

Det du trenger – når du trenger det. Din dekkleverandør!

Elvevoll Handel og Servicesenter AS 9445 Tovik – tlf 77 08 78 10 Hverdager: 0800-2100 – Lørdager: 0900-2100 – Søndager: 1200-2100


Slekters gang DØPTE Astafjord: 15.01 Sigurd Kvist Johnsen 11.03 Lovise Moen (Strindheim menighet) Skånland: 11.12 Mie Celin Johansen 01.01 Ingrid Braga Utnes 01.01 Gerd-Mari Sandaker Stenhaug 01.01 Wilhelm Høgli 18.02 Ariel Helene Bertheussen Tovik: 26.02 Tarjei Kvanli

VIGDE Skånland: 18.02 Bjarne Håkon Bertheussen og Silje Larsen

DØDE Astafjord: 28.11 Odd Karstein Kiil (1935) 18.12 Othelie Marie Antonsen (1925) 09.01 Torbjørg Josefa Rasmussen (1936) 28.01 Henry Johan Nilsen (1926) 10.03 Hjørdis Hanssen (1933) Skånland: 14.12 Harry Johan Holtås (1930) 23.12 Synøve Elenore Helene Henriksen (1924) 31.12 Peter Fagerli (1973) 07.01 Mildrid Johanne Johnsen (1945) 14.01 Pertti Taito Tapio Torpakko (1947) 05.02 Bjarne Erling Stiby (1929) 19.02 Roald Martin Wang (1939) 01.03 Håkon Johan Åsli (1931) Tovik: 15.01 Albertine Andrea Helene Johansen (1913) 29.01 Petra Agnes Dreyer (1919) 29.01 Arne Agnar Torbergsen (1929)

Menighetsbladet på nett Menighetsbladet vårt legges ut på www.kirkenorge.no. Her vil det ofte være å finne før bladet kommer i postkassene. Her er også alle bilder i farger! Tips gjerne utflytta skånlendinger som ønsker å lese menighetsbladet.


Gudstjenestereformen I alle landets menigheter innføres det dette året ny liturgi for gudstjenesten. Til forskjell fra tidligere reformer, så har hvert enkelt menighetsråd nå svært stor innflytelse på hvordan gudstjenesten blir i sin lokalmenighet. Hensikten med dette er å gjøre gudstjenesten lokalt forankret – en gudstjeneste i for eksempel Tovik trenger ikke og bør ikke være lik gudstjenesten i Oslo domkirke. Gudstjenesteutvalg Et utvalg bestående av én fra hvert menighetsråd: Marit Heitmann Dalhaug, Sidsel Mauseth, Bjørn Atle Johnsen samt begge prester og kantor jobber denne vinteren fram et forslag til gudstjenesten i Skånland/Tovik/Astafjord. I løpet av våren skal så menighetsrådene gjøre et foreløpig vedtak. Prøvegudstjeneste og menighetsmøter I juni vil det bli avholdt gudstjeneste i hver av de tre menighetene etter den ordningen som foreløpig er vedtatt. I etterkant av gudstjenesten inviteres det til menighetsmøte (åpent for alle) der du kan si din mening om den nye gudstjenesten. Dette er altså din mulighet til å mene noe om hvordan gudstjenesten skal feires i Skånland i årene framover! Så velkommen til gudstjeneste og menighetsmøte: 3. juni kl 11 i Astafjord kirke 10. juni kl 11 i Skånland kirke 17. juni kl 11 i Tovik kirke

Hva blir nytt? Det er ikke mulig her å gå inn på alle enkeltheter, men dette er noen eksempler på hva som kan bli nytt i den nye gudstjenesten:     

Musikken til de liturgiske leddene Fadervår Nattverdordning Flere menighetssvar Bruk av ”medliturger”

For den som ønsker å vite mer om dette, gå inn på www.kirken.no → Reformer → Gudstjenestereformen


Til kirkekaffen Vi har denne gangen utfordret en av mange trofaste bakere til kirkekaffen i Skånland kirke, og Marion Bræck deler denne oppskrifta med oss – en kake som mange setter pris på.

Kvikklunsjkake 3 egg 3 kopper sukker 225 g margarin 2 ts bakepulver 3 ss kakao 4 kopper hvetemel 1 ½ kopp melk

piskes til eggedosis smeltes og avkjøles, tilsettes eggedosisen

Sikt i det tørre vekselsves med melken

Has i en langpanne ca. 30 x 30 cm og stekes på nederste rille ca. 2530 min. Mens kaken enda er lunken has denne kremen over. Krem: 100 g meierismør smeltes og avkjøles 300 g melis 1 ½ ss kakao 2 ts vaniljesukker 3 ss sterk kaffe En variant av kaken som er mye brukt til kirkekaffen, men uten sjokoladekrem. Kutt ut kakaoen i røren. Ha røren i forma og strø over sukker og kanel. Enkelt og greit.


Innvielse av nytt piano i Astafjord kirke Av Tove Sigrid Lund Foto: Gunnar Lund - Som regel er jeg ikke så begeistret for å spille på piano når jeg reiser rundt og holder konserter. Men her i Astafjord kirke har jeg ikke savnet flygel. Det nye pianoet her har en god klang og er godt å spille på. Dette uttalte Håvard Gimse, en av Norges fremste pianister, etter innvielseskonserten 9. mars. Gimse og Arctimus gledet publikum med et variert program. Hovedinnholdet var verker av den tsjekkiske komponisten Antonin Dvorak. Gnistrende samspill, engasjement og innlevelse preget framførelsen, ikke minst i pianokvintetten som avsluttet konserten.

Håvard Gimse var svært fornøyd med det nye pianoet i Astafjord kirke, et instrument som kantor MariaDaniela Raasch får god nytte av i det kirkemusikalske arbeidet i menigheten.

Publikum får en enda rikere opplevelse av musikken når musikerne forteller noe om komponistene og verkene. Håvard Gimse fortalte at at Grieg og Dvorak levde i samme tidsepoke, derfor valgte han også å ta med verker av Grieg i programmet. De to komponistene påvirket hverandre og begge brukte elementer fra folkemusikk i komposisjonene sine. Klangen i det nye Schimmel-pianoet kom virkelig til sin rett da Håvard Gimse spilte verker av Grieg, begge i originaltranskripsjon. «Det første møte» var det mest kjente av disse.


Det nye pianoet har kostet ca 100.000 kr. Hele bygda har stått sammen for å skaffe til veie disse midlene. Fondsmidler, sponsorinntekter, lokale arrangementer og innsamlinger har gjort det mulig å dekke utgiftene i løpet av kort tid. Initiativtaker og pådriver har vært kantor Maria-Daniela Raasch, i nært samarbeid med Astafjord Menighetsråd. Håvard Gimses positive omtale av det nye pianoet Astafjord kirke.

Håvard Gimse og musikerne i Arctimus (Erika Toth, fiolin, Kjell Arne Jørgensen, fiolin, Runa Bergsmo, cello og Pål Solbakk, bratsj) gledet publikum med en flott konsert i Astafjord kirke 9. mars.

lover godt for framtidige konserter i

Halldorf med bok om kirkeåret I boken Hellig år tar den svenske pinsepastor, redaktør, retreatleder og forfatter Peter Halldorf leserne med på en vandring gjennom kirkeåret slik det begynte å ta form i Jerusalem på 300-tallet. Han beskriver hvordan de ulike dagene og tidene i kirkeåret vokste fram. «Kirkeåret, eller det liturgiske året som det også kalles, er en måte å feire og leve seg inn i de store hendelsene i Jesu liv. Fra jul til påske, fra pinse til advent følger vi Jesus gjennom evangeliene og lar våre liv innpodes i hans liv. Hvert år er et prisme som får sitt lys fra Kristus og lar det bli reflektert i skiftende farger til ulike tider i løpet av året. Hver høytid gjenspeiler ett aspekt ved troens mysterium. I feiringen av de kristne festene, av hver søndag som en påskedag, blir gudstjenesten den hendelsen som uttrykker Kirkens vesen. Den er himmelen på jorden», skriver Halldorf i forordet. Halldorf skriver at boken ikke først og fremst er en faktabok om kirkeårets kalender og historiske bakgrunn. Hans ønske er fremfor alt at den skal fungere som en åndelig veiledning gjennom kirkeåret. Boka, som er utgitt på Luther Forlag, er tilpasset norske forhold av oversetteren, Eyolf Berg. KPK


Sjømannskirken på Tenerife Tekst/foto: Martin Normann Svendsen For 40 år siden startet svenskene med helseturisme til Tenerife. 20 år senere etablerte de en sjømannskirke i Los Christianos. I dag er dette et samarbeid mellom Den norske Kirke og den Svenska kyrkan. Sjømannskirkens arbeid består av besøkstjeneste, tjeneste, kulturelle arrangementer og gudstjenester.

oppsøkende

Første søndag i fastetiden var prekenteksten fra Matteus 16, 21-23. Da var 100 personer på gudstjeneste, deriblant noen fra Soltun Folkehøgskole. SJØMANNSKIRKETREFF Noen mandager arrangeres sjømannskirketreff, med ulike temaer. 27. februar var temaet: ”Kirke i krig - Den Norske kirkes motstand mot nazismen under andre verdenskrig.” Gudstjenesten og sjømannskirketreffet ble ledet av den norske sjømannspresten Reidar Ådnanes.

Malerfirma Rune Hanssen AS Tlf. 91 16 60 61 e-post: rhanssen@online.no

Din lokale leverandør av fisk og fiskeprodukter Grovfjord, tlf:99459003


Hva skjer i våre menigheter for barn og unge? Babysang. Enkelte onsdager i forbindelse med småbarnstreffet på frivillighetssentralen, Evenskjer. Gudsrikeleiken. 25. april i Astafjord kirke. 4-10 år. Hverdagsgruppa. I Skånland annenhver torsdag (oddetallsuker) kl 18-19.

kirke,

4-10

år,

Astafjord kirkes barnekor, fra 6 år. Hver tirsdag kl 14.10 i kirken. Skånland barnekor, fra 1. klasse (1. klassinger i følge med foreldre). Hver onsdag kl 17.30-18.30 i kapellet på Soltun. Leirer på Holmen/Tømmerneset Menigheten sponser oppholdet! Ta kontakt med prestekontoret! Tårnagenthelg, for 3. klassinger i hele Skånland. Lørdag og søndag 21.-22. april i Skånland kirke. 3. klassingene får invitasjon i eget brev om dette. Ungdomsklubb, på frivillighetssentralen, Evenskjer. Hver torsdag kl 19.00-21.30. 8. kl – 19 år. Inngang kr 20,-. Dette er et helt nytt tiltak som startet opp 15. mars. Da møtte ti ungdommer opp, men det er selvfølgelige plass til mange flere. På klubben er det aktiviteter av ulike slag, Noen anbefalte kristne kiosk og i løpet av kvelden er det en kort nettsider for barn: andakt. www.nettsprell.no www.amigos.as www.tarnagentene.no www.osku.no (samisk)


150 metodister samles i Skånland Landsmøtet møtes i bygda 14.-17. juni. 150 prester og utsendinger fra menigheter og institusjoner fra hele landet samlet på Soltun folkehøgskole og i Skånland kirke. Skånland sangkor, Skånland barnekor, Skånlandblåseran, sokneprest, ordfører og andre kommunale representanter vil medvirke på gudstjenestene. Bygdefolk er hjertelig velkommen til gudstjenestene! Lørdag 16. juni Kor Stort Poenget er å samle mange sangere fra Skånland og fra Metodistkirkens landsmøte i et stort, felles kor. Derfor deltar sangere fra Skånland barnekor, Skånland sangkor, Enevja i Grovfjord, Vårbud i Harstad og sangere fra landsmøtet. Målet er et stort kor som synger, ikke et lite kor som mange lytter til. Øvelse i Skånland kirke lørdag 16. juni kl 17 og framføring kl 18. Sangene er arrangert av Arne Dagsvik og Marit Elisabeth Hetmann dirigerer. Menighetens egen prest, Idar Halvorsen, forkynner.

Pastor Idar Halvorsen

Møte fredag 15. juni 2030 Møte i Skånland kirke Tema: Mulighetenes Gud – hva Gud gjør i meg Lede: Ivar Granum (metodistprest i bygda 1993-2000) Tale: Leif Anders Hansen (født på Tårstad) Gudstjeneste søndag 17. juni 1100 Gudstjeneste i Skånland kirke Tema: Mulighetenes Gud bruker oss Lede: Idar Halvorsen/Steinar Hjerpseth Tale: Biskop Christian Alsted Skånland sangkor


Teltet på hjørnet Mens landsmøtet pågår, vil det være et telt i Evenskjer sentrum. Der tilbyr metodistene en god samtale over en kopp kaffe. Ett med bygda Det er blitt et enestående positivt forhold mellom Skånland menighet og metodistene med et nært samarbeid om Skånland barnekor, alphakurs - og flere deltar på hverandres gudstjenester. Samarbeidet om ungdomsarbeidet med ansettelse av Lisa Kristin Nielsen er noe Anne Karin Rolfsen og Marit Elisabeth Hetmann helt spesielt i norsk ønsker velkommen. sammenheng. Ole Jakob Vestvik er metodistprest og har også bidratt til dette gode forholdet gjennom sitt arbeid. Metodistmenigheten har et internasjonalt preg gjennom samarbeid med flyktninger i kommunen. Anne Karin Rolfsen leder menighetsrådet. Hjemmesiden er www.metodistkirken.no/skanland Soltun folkehøgskole Skolen er en internasjonal skole som i mange år har tilbudt flere backpacklinjen, internasjonal linje og ei linje for fredsarbeid. Integrering har alltid vært et nøkkelord på Soltun. Med sine ca 25 ansatte er skolen en viktig arbeidsplass. Skolen startet i 1974 og eies av Metodistkirken i Norge. Soltun er selvfølgelig ingen menighet og bare to av de ansatte er metodister.


Vannrett: 1. Gav livet sitt for deg. 5. Ole Bårdsen 7. Skiløper fra nord 10. ... er nok! 12. Lure 14. Øyne 15. Sted i Hordaland 17. Trine Rein 18. Ikke meg. Loddrett: 1. Høytid 2. Glad i. 3. Stor fugl. 4. Snefnugg daler ned 5. Bindeord 6. Ost 8. Jentenavn 11. Pålegg 13.Ordne 16. Nokså godt.

Menighetsblad for Skånland, Tovik og Astafjord nr.1/12.  

fffooorrr SSSkkkååånnnlllaaannnddd,,, TTTooovvviiikkk oooggg AAAssstttaaafffjjjooorrrddd PPPåååssskkkeee 222000111222 444111... ååårrrgggaaa...