Page 1

Nr .5-2009 - 28/11-09 - 31/1-10 Årgang 41

Kyrkjelydsblad Kyrkjelydsblad for Hå Av innhaldet i bladet:

Helsing frå ny biskop

Etiopia-brev frå Gabriel Lende

Oppfølging av dåpsløftet

50 års konfirmantar

Mens frost og vintermørke rår, begynner kirkens nye år, og våre sinn skal være vendt mot lyset som på jord er tent. I mørket ved vår side står han som steg inn i våre kår. Hvert adventslys skal minne om at Jesus, lysets Herre, kom. Han kommer stadig til oss inn og lar oss se Guds milde sinn. Vårt ønske ved den tente krans er at vårt liv må være hans. Når verden og dens tid forgår, gryr evighetens kirkeår. O Herre, la oss finne vei til lys og evig liv hos deg. Norsk salmebok nr. 23

Orgel i Nærbø kyrkje

Tryggheim 90 år

Dei beste ynskje for julehelg og nytt år!


Kyrkja i Hå

Kyrkjelydsbladet for Hå

Heimeside: www.haa.kyrkja.no

Utgjevar: Sokneråda i Nærbø,Varhaug og Ogna Medarbeidarar: Ellen Marie Harbo, Liv Blindheim Redaktør: Kari Ingfrid Hatteland Redaksjonsadresse: Bjørkevn. 14, 4365 Nærbø Telefon (privat): 51 43 38 68 Stoff kan sendast digitalt til jorgen@risdal.org Bladet vert sendt fritt till alle husstandane i kommunen. Gåver kan betalast på bankgiro 3335.05.21483 Redigering og trykking. Tubb Myklebust, Lura Trykkeri

Kyrkjelydsbladet kan også lesast og skrivast ut på heimesida.

Hå kyrkjekontor

Nærbø kyrkje Store Ring 53 Postboks 133 4367 Nærbø Telefon 51 43 62 10 Telefaks 51 43 62 11 E-post: haa.kyrkjekontor@hesbynett.no E-post: nerbo.kyrkjekontor@hesbynett.no E-post: varhaug.kyrkjekontor@hesbynett.no E-post: ogna.kyrkjekontor@hesbynett.no Kontortid tysdag – fredag kl. 0930 – 1500

Ogna kyrkjekontor Kyrkjeberget 1 4364 Sirevåg Telefon 51 43 37 70 Telefaks 51 43 37 70 Kontortid: tors kl 17.00 – 18.30

Trefftider, telefon, e-post

Kyrkjeverje Tor Syvert Aass Telefon 992 14 814 E-post: kyrkjeverje.haa@hesbynett.no Kateket i Hå Helge Gabrielsen Telefon 992 14 815 E-post: kateket.haa@hesbynett.no

Nærbø

Sokneprest Jan Roald Dahlstrøm Tys. 09.30 – 11.30 Telefon 992 14 819 E-post: sokneprest.haa@hesbynett.no Ungdomsprest Knut Svindland Tys. 09.30 – 11.30 Telefon 470 11 317 E-post: ungdomspresten@hesbynett.no Prosjektleiar søndagsskule Gjertrud Lervik tys 09:30 – 11:30 E-post: sundagsskule.nerbo@hesbynett.no Familiearbeidar Åslaug Lindland tys 09:30 – 11:30 E-post: familiearb.nerbo@hesbynett.no Sekretær Kari Torland Noas ark open barnehage Styrar Gunn Auestad Stokka E-post: noas.ark@hesbynett.no Musikar Bjarte Lending tys 09:30 – 11:30 Telefon 992 14 824 E-post: organist.nerbo@hesbynett.no Kyrkjetenar Nærbø gamle kyrkje og kyrkjegard Joleif Hobberstad Telefon 992 14 828 Telefaks 51 43 49 93 E-post: kyrkjetenar.nerbo@hesbynett.no

Varhaug

Sokneprest Gaute Øgreid Rasmussen Tys. 09.30 – 11.30 Privat telefon 51 43 03 26 Telefon 992 14 820 E-post: sokneprest.varhaug@hesbynett.no Kateket Turid Boganes Telefon: 992 14 823 E-post: kateketen.varhaug@hesbynett.no Tys. 09.30 – 11.30 Sekretær Anna Bergitte Skårland Organist Morten Jostein Helvig Telefon 992 14 825/993 77 399 E-post: organist.varhaug@hesbynett.no Kyrkjetenar Eivind Waldeland Telefon 909 62 998 Telefaks 51 43 10 62 E-post: kyrkjetenar.varhaug@hesbynett.no Reinhaldar Marit Skrettingland Jakobsen Soknerådsleiar, Varhaug: Arild Aarsland Telefon 900 61 973

Ogna

Sokneprest Roald Byberg Telefon 992 14 821 E-post: kapellan.ogna@hesbynett.no Organist Geir Palle Haarr Telefon 51 43 65 35 Organist ved gravferder Morten J. Helvig Telefon 992 14 825/993 77 399

Utgjevingsplan 2010 Blad nr. 1 2 3 4 5

Periode

Innleveringsfrist stoff

31.1. – 28.3. 28.3. – 30.5. 30.5. – 5.9. 5.9. – 28.11. 28.11. – 30.1.

12.1. 9.3. 11.5. 17.8. 9.11.

Me oppmodar lesarane til å gjera Kyrkjelydsblad for Hå ennå meir innhaldsrikt og aktuelt! Del dine tankar og idear med ein i redaksjonen.

Min finaste julesalme På spørsmål om kva som er den finaste julesalmen eg veit om, måtte eg tenka meg langt tilbake, til mormor Kindervåg si julefeiring. Det var minnerike feiringar, med mykje sang og musikk. Eg minnest sangkonkurransar rundt bordet, og ikkje minst gang rundt juletreet. Me sang oss gjennom alle julesangane me kunne, og me avslutta alltid med ”Glade jul” og ”Deilig er jorden”. Derfor har desse to julesangane alltid betydd noko spesielt for meg, og dei har følgt meg både på jobb og privat. Gjennom å jobba med musikk, er det og spennande å jobba med nye prosjekter. Eit samarbeid med Heidi Strand Harboe resulterte i denne salmen som eg er blitt veldig glad i. Bjarte Lending

Klokkar Svein Olav Blindheim

Guds fred

Kyrkjetenar Magnar Mathiassen Telefon 992 14 829 og Norvald O. Person Telefon 992 14 819

Guds fred som rommer all vår lengt er komen til vår jord Så gled deg, gled deg menneske i heile verda stor Så me må kjenna lyset, ikkje ryma frå dets glans Så me må våga dansa med i englers seiersdans Kom til oss i vår fattigdomfyll jorda vår med liv ja helga kvar ein tanke som i våre draumar sviv Fyll våre tomme hender, Gud, i kjærleik send svar så me i lys av Kristus kan kalla deg vår far

Telefaks 51 43 37 70 E-post: kyrkjetenar.ogna@hesbynett.no Reinhaldar Kari Olsen og Aslaug Gravdal Soknerådsleiar: Olav Tangen Telefon 51 43 55 50

Kyrkjetenar og vaktmeister Nærbø kyrkje Stein Johnsen Telefon 992 14 827 E-post: nerbo.kyrkje@hesbynett.no

Tekst: Heidi Strand Harboe Mel/ Arr: Bjarte Lending Innspelt på ”Mitt hjerte alltid vanker” 2007 (Gospelkoret Abramhan, Ann Vu og Bjarte Lending)

Soknerådsleiar, Nærbø: Magnus Østby Telefon 918 45 157

2


Helsing frå ny biskop For et år siden forberedte jeg julegudstjenestene sammen med en ivrig flokk sjetteklassinger. Tema var LYS og HÅP. Lysgloben i Nordstrand kirke, der jeg arbeidet som prest, var flittig i bruk. Det var lettere å stå stille foran globen, med et tent lys, enn å skulle forklare altfor mye. Det elevene syntes var det fineste, var å avslutte samtalen i ring rundt lysgloben, og høre bønnen av Eyvind Skeie lest: ”Jesus Kristus, du verdens lys / vær nær hos alle barn som lever i redsel og angst. / La ditt ansikt lyse over alle dem som frykter mørket. / Send hjelpere til dem som lider vondt./ Vis oss hva vi skal gjøre for å bringe lys til andre.” Jeg snakket med elevene om Kristuslyset midt i globen, og etter en fortelling fra en landsens kirke i Brasil begynte 6.klassingene å kalle det HÅPSLYSET. Fortellingen jeg hadde hørt, er denne: På en kveldsgudstjeneste ble flere stearinlys båret frem til alteret og tent. En av deltakerne spurte hva lysene skulle symbolisere. ”Glede”, svarte han som hadde tent det første lyset. Straks svarte en annen at han ikke visste hva glede var, han hadde mistet sine nærmeste og var i dyp sorg, og gikk fram og blåste ut lyset. Et annet lys var tent for tillit, men en kom fram og fortalte om svik og mistillit og blåste ut lyset. Et tredje lys var tent for foreldrekjærlighet, men et foreldreløst gatebarn kom fram og blåste ut lyset. Slik fortsatte det, til det bare var ett lys igjen, svakt og blafrende. Skulle det også blåses ut, ville det bli helt mørkt i kirken.

”Hvem er du?” ble det ropt. ”Håpet!” svarte han som hadde tent det siste lyset. Da ble det helt stille i kirkerommet. Ingen kunne eller ville gjøre ende på håpet. I stedet ble de andre lysene holdt bort til dette ene brennende. Gjennom HÅPET fikk de ny flamme og nytt liv. Fortellingens poeng ble umiddelbart grepet av elevene:Vi kan tenne håpslys i vintermørket fordi Jesus Kristus er verdens lys. ”Vi avslutter jo alltid med å be om velsignelsen, og da er det Jesu ansikt som skal lyse over oss”, sa en av elevene. Og mitt ønske for menighetene i Stavanger bispedømme er dette enkle, at vi må gjøre bønnen til vår: ”Jesus Kristus, du verdens lys: La ditt ansikt lyse over alle som frykter mørket.Vis oss hva vi skal gjøre for å bringe lys til andre.” Da kan vi se at det er Håpets ansikt som lyser over oss: Jesu Kristi ansikt. En lys og velsignet julehøytid! Erling J. Pettersen

Rusfri jul ”Han forsto det nå. Mamma hadde aldri ramlet ned trappen, og pappas øyne gløder i helgene fordi han stanset ved Vinmonopolet hver fredag etter jobb (…) Det hjalp ikke å rydde rommet. Men likevel ble det ikke enklere da han syntes at mamma var gretten, da han syntes at pappa var best i verden. For det var han jo fortsatt. Når ukedagene kom var han fortsatt den beste. Det var bare det at Jarle ikke lenger var redd for mørket, men for pappa.” (S.Sk.) Mange barn har det vondt når mor og far eller ein av dei blir rusavhengige. Dette er ikkje bare knytta til at ein er avhengig av alkohol, men at ein ved visse høve bruker det på ein måte som er til skade for seg sjølv og andre. Misbruk av

alkohol i høgtidene gjer barna redde i staden for at dei skulle få oppleva tryggleik og glede. Rusproblematikken er ofte tabu. Det er vanskeleg å snakka om. Ofte er det og eit skjult problem.Vaksne og ungdom kan streva med livet sitt og opplever å få lite hjelp. Mange har ein lettvint omgang med alkohol og blir negative eksempel for andre.

Jul utan alkohol. Det burde eigentleg vera sjølvsagt der det er barn tilstades. Høgtid utan alkohol – kanskje du då blir meir tilstades for dei som står deg nær? Du gir tryggleik og glede til dei rundt deg. J.R.D. 3

Kjære lesare av Kyrkjelydsbladet for Hå Vi håper du er samd i at dette bladet du nå held i handa er flott. Mykje godt arbeid er gjort i redaksjonen og elles, og i bladet finn du god informasjon om det som rører seg i og rundt kyrkjene i hå, presentert fargerikt og lett leseleg. For ein så bra trykksak sendt til dei mange heimar i Hå, kjem kostnaden på ca kr 50 000 pr. utgåve medrekna posten sin distribusjon. Og sjølv om inntektar frå annonsering kjem godt med, så synar rekneskapstala at det manglar over 30 000 på å gå i null. Difor legg vi med bankgiro i bladet, og vi vil på førehand seia hjarteleg takk til deg som vil sende inn bladpengar. Med helsing, Per Arvid Jakobsen. (Leiar i styret for bladet)

Gjevarteneste ungdomsarbeidar/prest i Nærbø kyrkje Vil du vere med og finansiere ein ungdomsarbeidar/prest i kyrkjelyden vår? Du kan gje eit eingongsbeløp eller binde deg til ein fast sum i månaden. Ta kontakt med Nærbø kyrkjekontor eller betal inn på konto nr. 3295.59.13425. Oppgi personnummeret ditt dersom du vil motta kvittering for gåver med skattefrådrag til sjølmeldinga. Nærbø sokneråd

Orgel i Nærbø kyrkje

Dersom du har lyst å bidra med pengegåve til orgel, kan du nytta orgelkontoen vår, 3295.20.73299. Oppgi personnummeret ditt dersom du vil motta kvittering for gåver med skattefrådrag til sjølmeldinga. Nærbø sokneråd


Varhaug Misjonshus

Åslaug Lindland er familearbeidar.

BARNAS SIDE

Gunn A. Stokka er Gjertrud Lervik er styrer i Noas Ark prosjektleiar Skattekista

Min beste vits!

Andreas Vold, 12 år frå Vigrestad Det var ei gong svensken, dansken og nordmannen som skulle kasta loss. Fysst var det dansken. Han kasta eit eple, og gjekk til land. Der såg han ei jente som grein, så han spurte ”kvifor grin du”? ”Fordi eg fekk eit eple i hovudet”, svarte jenta. Så var det svensken. Han kasta ein pinne, og gjekk til land. Der såg han ei jente som grein, så han spurte ”kvifor grin du”? ”fordi eg fekk ein pinne i hovudet” svarte jenta. Så var det nordmannen.

Han kasta ei bombe, og gjekk til land. Der såg han ein gutt som lo, så han spurte ”kvifor ler du”? ”Jau, for akkurat når eg feis, så sprengtes nabohuset” svarte gutten!

Til neste Kyrkjelydsblad ynskjer med ein ny favorittvits! Send vitsen, og bilde av deg sjøl på e-post til vits@hesbynett.no, så finn me ein heldig som får koma i bladet!

Kaninens hjørne! kl. 8.30-13.50

Sundagsskulen i Nærbø Kyrkje. Du kan møta til gudsteneste kl 11.00, eller møta direkte i kjellaren kl 11.30. 22. nov Fam. gudst. i Loen 29. nov Fam. gudst. 6. des 13. des 24. des Fam gudst.

Kaninen har sidan sist hatt det ganske travelt! Det har skjedd så kjempemange kjekke ting – og denne gongen vil han at de skal vera med å tippa kor han har vore henne. Dersom de ser på bildene under, så er det eit hint på kvar av dei, klarer du å tippa? Send ein mail til kaninen@hesbynett.no – kanskje vert det premie på den som tippar rett?

lukta! Kaninen veit jo kor gale lukta kan vera i eit kaninhus til tider…. Kaninen håpar at han skal læra ennå meir om det som skjedde i Betlehem på sundagsskulen nå før jul. Og han har funne ut at han må starta med julebaksen tidleg i år!

Her ein dag kom kaninen på at det snart er jul…. derfor har han tenkt litt på dette med jul og sånn, og kva som eigentleg skjedde der i Betlehem. Tenk at Jesus var fødd i ein stall – tenk på den

10.jan, 17.jan fam. gudst., 24. jan, 7. februar

Mini Mer 5.-7. klasse, Nærbø Kyrkje 18-20 2.des: Juleverksted og slag av pølser Datoer Mini Mer Våren 2010: 20. jan og 3. febr

trylleshow

Dansegruppa Gloria Dansegruppe Gloria, for alle barn 3.-7. klasse.Vi er blitt så mange at vi må dele oss – øvelsesdatoer Varhaug 7. januar 16.30-18, Nærbø 14. januar 16.30-18

bursdagsfest

kommunesjefen

4 Sjekk ut nettsiden www.nettsprell.no – her er det mykje kjekt å finna på!


Barnet mitt er døypt – kva skal eg gjera? Det er barnedåp i kyrkja. Foreldra og fadrane reiser seg. Orda om kva dåpen forpliktar til vert lesne. ”De skal vera vitne om at han/ho er døypt. De skal be for barnet. De skal læra barnet å be. De skal læra barnet å bruka Guds ord. De skal læra barnet å bruka Herrens nattverd.”

Trusopplæringa si viktigaste plass er heimen. I kyrkjelyden hjelper me kvarandre med oppgåva. Ja til dåp er ja til å ta imot hjelpa me kan få. Når barnet ditt blir invitert til trusopplæring i kyrkjelyden, er ikkje det ein fritidsaktivitet på linje med alle andre. Det er kyrkjelyden som vil hjelpa deg å halda det løfte du gav ved dåpen. Hjelpa deg , så barnet blir verande hos Jesus når han/ho veks opp. Hjelpa deg , så du saman med barnet ditt blir meir og meir kjende med Jesus. Gunnar Frøyland 5

SVAR: KVA SONG? 1. Jeg synger julekvad 2. Gjør døren høy 3. Mitt hjerte alltid vanker 4. O jul med din glede 5. Kling no klokka

Bruk Guds ord! Heilt grunnleggjande handlar dette om å lesa , høyra og fortelja det som står i Bibelen. Ja til dåp er ja til å læra barna bibelhistoria og særleg forteljingane om Jesus. Men, å bruka ordet er meir. Den

Bruk Herrens nattverd! Så snart barnet kan sitja får det ein stol. I den sit barnet ved bordet saman med far og mor. For oss er det sjølvsagt at barna er saman med oss ved bordet. Gud vil og at barna hans skal samlast ved bordet. Me får vera der berre fordi me er barn. Ein plass ved Far sitt bord ventar på deg. Plassen ved bordet gjer oss til eit familiefellesskap eller ei kyrkje . Oppdraget, ”å lære barna å halda alt Jesus har bode oss,” deler foreldre og fadrar med kyrkjelyden.

KVEN? 1. Kven var landshovding i Syria på den tida Jesus vart fødd? 2. Kva for ein kjend konge i Israel vart fødd i Betlehem? 3. Ordet Messias var ein kongetittel. Men kva tyder det eigentleg? 4. Kva er det greske ordet for Messias? 5. Kven var dei første som forkynte at Jesus var fødd?

KVAR I VERDA? 1. Vest og nordvest for Gennesaretsjøen 2. Mara 3. Ved Den persiske bukta 4. Ein oase i Juda-øydemarka på vestkysten av Dødehavet 5. Ein by i Fønikia, på Middelhavskysten

Lær barnet å be! Barnet lærar å be når foreldre , fadrar eller andre ber ilag med barnet. Det far og mor vil at barnet skal læra, gjer dei saman med barnet. Når me gjer noko som viser trua vår, ser barnet trua vår. Då gjev foreldra trua vidare til barnet. Mange snakkar om trusnøytral oppseding. Ofte meinar dei då ei oppseding utan synlege uttrykk . Det er å læra opp til ikkje tru. Heimen er den viktigaste staden for å gje trua vidare. Mange opplever at bøn saman med barnet er den mest naturlege måten å fortelja barnet om trua på Gud.

som brukar ordet gjer det ordet seier. Guds ord lærar oss kva som er rett og galt, godt eller vondt. Den som brukar ordet lar Bibelen visa veg i små og store val. Snakk saman om tekstane og spør kva det du har lese får å seia for kva du gjer. Tilgjeving er sentrum i kristentrua. Gud tilgir oss for Jesu skuld. Å bruke ordet er å leva tilgjevinga. La barna se at mor tilgir far og far tilgir mor. La barna bli trygge på at om dei har gjort galt er dei elska og får tilgjeving. Og når du som forelder har gjort galt mot barnet ditt, la barnet vita at du treng å bli tilgitt. Slik brukar me Guds ord.

KVAR I VERDA? 1. Kvar var området til Naftali si stamme? 2. Kva heitte det der israelsfolket først slo leir etter at dei forlet Egypt? 3. Kvar budde kaldearane? 4. David heldt seg i En-Gedi-øyd marka då han gøymde seg for Saul. Kvar er En-Gedi? 5. Kvar var Sarepta?

Kvirinius David Den som er salva Kristus Englane

Be for barnet! For den som ber er det sjølvsagt å be for barnet sitt. Ingen er oss nærmare. Spesielt i gode dagar gløymer mange å be. Både for små og store er det god hjelp i faste bønnetider. Mange ber når dei står opp om morgonen. Andre har ei bønnestund midt i dagen. Kanskje har du vakse opp med og halde fast på kveldsbøna gjennom livet. Løfte om å be for barnet er ei hjelp for foreldre og fadrar til enno ein gong å skapa ein døgnrytme der bøna har sin plass. Be, det gjer me i tillit til alle løfta Jesus gir til den som ber.

KVA SONG? 1. …… i stall og krybbe trang 2. …… og er all verdens Frelser sann 3. …… som i sin hovedsum 4. …… og neier 5. …… lokka frå tusen tårn

KVEN? 1. 2. 3. 4. 5.

Ver vitne! Det er barnet som skal vita : ”Eg er døypt. ” For å gje barnet ei trygg visse på at det er døypt må barnet få høyra om det. Hent fram bileta. Sjå filmen. Tenn eit lys og takk for dåpen. La barnet sjå at andre vert døypte og snakk om det som hender. Løft fram dåpen som ei viktig hending i barnet sitt liv.

ADVENTOG JULEQUIZ


Eit lite stykke til jul I fjor jul var eg på julebord med staben og frivillige knytt til kyrkja i Gjesdal. Der var det ei som reiste seg og las om bonden Paavo. Eit stykke eg aldri hadde høyrt før, men som rørte ved meg. Stykket er skrive av den finske nasjonalskalden Johan Ludvig Runeberg (1804-1877). Han skal ha vore viktig for den finske nasjonalkjensla. Runeberg var dosent i retorikk, gresk og latinsk litteratur og gresk språk, ordinert prest og oppnådde mot sluten av livet tittelen doktor i teologi. I våre dagar trur eg at me godt kan lesa om bonden Paavo og læra om korleis livet har vore, og om god kristen nestekjærleik. Ta dette med dykk inn i jula. Med vennleg helsing Tor Olav Varhaug.

Bonden Paavo Högt bland Saarijärvis moar bodde bonden Paavo på ett frostigt hemman, skötande dess jord med trägna armar; men av Herren väntade han växten. Och han bodde där med barn och maka, åt i svett sitt knappa bröd med dessa, grävde diken, plöjde opp och sådde. Våren kom, och drivan smalt av tegen, och med den flöt hälften bort av brodden; sommarn kom, och fram bröt hagelskuren, och av den slogs hälften ned av axen; hösten kom, och kölden tog vad övrigt. Paavos maka slet sitt hår och sade: «Paavo, Paavo, olycksfödde gubbe, tagom staven! Gud har oss förskjutit; svårt är tigga, men att svälta värre.» Paavo tog sin hustrus hand och sade: «Herren prövar blott, han ej förskjuter. Blanda du till hälften bark i brödet, jag skall gräva dubbelt flera diken, men av Herren vill jag vänta växten.»

Hustrun lade hälften bark i brödet, gubben grävde dubbelt flera diken, sålde fåren, köpte råg och sådde. Våren kom, och drivan smalt av tegen, men med den flöt intet bort av brodden; sommarn kom, och fram bröt hagelskuren, men av den slogs hälften ned av axen; hösten kom, och kölden tog vad övrigt. Paavos maka slog sitt bröst och sade: «Paavo, Paavo, olycksfödde gubbe, låt oss dö, ty Gud har oss förskjutit! Svår är döden, men att leva värre.» Paavo tog sin hustrus hand och sade: «Herren prövar blott, han ej förskjuter. Blanda du till dubbelt bark i brödet, jag vill gräva dubbelt större diken, men av Herren vill jag vänta växten.» Hustrun lade dubbelt bark i brödet, gubben grävde dubbelt större diken, sålde korna, köpte råg och sådde.

Våren kom, och drivan smalt av tegen, men med den flöt intet bort av brodden; sommarn kom, och fram bröt hagelskuren, men av den slogs intet ned av axen; hösten kom, och kölden, långt från åkern, lät den stå i guld och vänta skördarn. Då föll Paavo på sitt knä och sade: «Herren prövar blott, han ej förskjuter.» Och hans maka föll på knä och sade: «Herren prövar blott, han ej förskjuter.» Men med glädje sade hon till gubben: «Paavo, Paavo, tag med fröjd till skäran! Nu är tid att leva glada dagar, nu är tid att kasta barken undan och att baka bröd av råg allena.» Paavo tog sin hustrus hand och sade: «Kvinna, kvinna, den blott tål att prövas, som en nödställd nästa ej förskjuter. Blanda du till hälften bark i brödet, ty förfrusen står vår grannes åker!» Diktet er henta frå www.runeberg.org

6


Julekonsert med Bodil Arnesen og Jæren kammerkor, dir. Ingunn Bjorland Ingvar Lygren, orgel og piano Lars Ole Bergersen, fiolin Fredag 4 desember kl 2000 Egersund kirke Lørdag 5 desember kl 1600 Lura kirke Lørdag 5 desember kl 2000 Bryne kyrkje Søndag 6 desember kl 2000 Varhaug kyrkje

Tryggheim – 90 år Tryggheim skular har i år 90 års-jubileum.Vi gratulerer! 24. oktober vart det arrangert jubileumsfest på skulen. Det var den 13. oktober 1919 Tryggheim ungdomsskule tok imot dei første elevane.

Billetter kr 200 hos Ivar Skei, Sandnes, Bok & Media, Bryne og Nærbø, Playcom Amadeus, Eigersund og ved inngangen Arrangør: Jæren kammerkor

konsert

Rektor Gjermund Viste opplyser at i jubileumsåret har skulen 575 elevar, 442 på vidaregåande og 133 på ungdomsskulen. Det er eit imponerande tal. Tryggheim skal gje oppseding og undervisning ut frå eit kristent menneskesyn og ei kristen forståing av livet. På Tryggheim vil ein og forkynne evangeliet og utfordre ungdommane til misjonsengasjement, vise respekt for eleven sin integritet og fridom. Vi har inntrykk av at Tryggheim representerer svært god fagleg og pedagogisk kompetanse. Skulen viser at dei har omtanke og omsorg for elevane.Vi er stolte over at Tryggheim ligg på Nærbø, i Hå kommune og innafor Nærbø kyrkjelyd! Vi ønskjer skulen Guds velsigning. Lat oss hugse på elevane som går der, lærarar og andre tilsette i bøn. Og minne om at skulen også treng frivillige gåver for at økonomien skal strekkja til. J.R.D.

Nærbø kyrkje Søndag 29. november kl 1900 Halvor Skaar – piano

dirigent Per Sigmund Rettedal

bill. Kr 150/100

Julekonsert i Nærbø kyrkje Sundag 6. desember kl 19.00 Hå Dur & Moll i samarbeid med Nærbø Musikkorps Gamle og nye julesongar. Silje Frøystad, solist Allsong Jul i andre land Pris: kr 150.-, familie kr 350.Alle er hjarteleg velkomne! 7


Etiopia-brev frå Gabriel Lende:

Et år med relativt store forandringer Vi har hatt et år med relativt store forandringer. Helt i slutten av januar avsluttet vi vår tjeneste på det koreanske sykehuset. Det var med blandede følelser. Vi hadde jobbet der i nesten 3,5 år og hadde fått flere gode kolleger og venner. Samtidig var det på sett og vis en lettelse å slippe den daglige ”kampen” for pasientenes beste.Vi måtte bare innse at det vi lenge trodde og håpet skulle være felles visjoner, ikke var det. Vi reiste hjem til Nærbø for å starte en ny epoke i vårt familieliv. Sigmund ble født den 18. mars, nok en stor velsignelse. Ellers var det fint å treffe mange av dere i Hå i forskjellige sammenhenger. Jobben på legevakten var også en forandring som frydet. Da vi kom tilbake til Addis Abeba i slutten av mai, var planen at vi skulle starte opp en ny nevrokirurgisk avdeling på et sykehus eid av en amerikansk organisasjon, CURE International. Midlene fra Bygdakvelden i februar var tiltenkt et nytt bygg i den sammenhengen. Det ble imidlertid ikke slik vi hadde tenkt det. Grunnen var rett og slett finanskrisen.Vi kunne bygge, men de hadde ikke midler til å drive avdelingen. Etter 3-4 måneders relativt hektisk møtevirksomhet på flere fronter, fikk jeg til slutt grønt lys for å starte på ”Rikshospitalet” her i Etiopia, Black Lion Hospital. Jeg har fått en ansettelse som ”Assistant Professor” på det medisinske fakultet – uten lønn (som her ville vært ca 3000,- NOK/måned). Noen uker etter at jeg startet der, spurte mine kolleger meg om jeg også kunne hjelpe dem med å ha et hovedansvar for utdanningsprogrammet i nevrokirurgi. Det oppfattet

jeg som en tillitserklæring. I tillegg til at det er mye som skal organiseres, møter jeg daglig ekstreme skjebner. Lidelsene til de fattigste er enorme. Det er en stor utfordring å få til et system som først og fremst er til pasientenes beste. Dernest må vi utnytte alle ressurser til å lære opp våre etiopiske kolleger slik at de kan ta seg av sine egne i det lange løp.Vi er ikke helt i mål enda…! Uansett er vi ubeskrivelig takknemlige for all den støtte dere har vist og fortsatt viser for vårt arbeid her! Dere har virkelig vært med å gjøre en forskjell i mange menneskers liv! Og nettopp det var det Jesus lærte oss å gjøre da han kom til jorden. God Jul fra oss alle 4 i Addis Abeba! Gabriel”

E-postadresser til misjonærer med tilknytning til Hå prestegjeld Her finner du kontaktadresser til noen av de frå Hå som arbeider som misjonærer ett eller annet sted ute i den store verden. En varm hilsen er bare noen tastetrykk unna dem. Eli og Knut Heng (kjem til Norge omkring jul) kheng@nlm.no Inger Line og Knut Reier Indrebø kindrebo@nlm.no Brit Jorunn og Sverre Hovda sverre.hovda@nlm.no Liv Kristin og Gabriel Lende gabriel_lende@hotmail.com Dersom du skulle kjenna til nokon som burde stå på denne lista i framtidige kyrkjelydsblad, bør du informera redaksjonen om det. 8


Unik bibelskule på nettet!

Offer Nærbø kyrkje 30.8.2009 Kyrkjelydsarbeidet

8260,00

6.9.2009 Kyrkjelydsarbeidet

5600,50

13.9.2009 Kyrkjelydsarbeidet

6085,00

20.9.2009 Ungdomsarbeid

7629,00

27.9.2009 Kyrkjelydsarbeidet

6084,00

4.10.2009 Kyrkjelydsarbeidet

7748,00

11.10.2009 Orgel

3248,00

18.10.2009 Hjelpeorganisasjonen Om du ikkje veit det, kan eg fortelje deg at det finst ein bibelskule på nettet som er litt av ei gullgruve! Du klikkar deg inn på www.bibelskolan.com ”Välkommen kära Gäst! Du är besökare nr 44 i dag” står å lese øverst til høgre. Og der på startsida har du mange val vidare, t.d. ”Dagens lösen”, bønehjelp, spørsmål og svar, barnesider, stoff for tenåringar, ulike vandringar, så som pilegrimsvandringar, ”nyfikenhetsskolan” – ”oaser i örknen”, Sångpostillan, småstykke av skribentar som Martin Lönnebo, Wilfrid Stinissen, lenker til Bibelen.se, Oasrörelsen, Norea Radio og mykje, mykje meir…Medarbeidarane seier bl.a: Vår önskan är att duka upp ett brett smörgåsbord för alla sökare: bibelokunnig, bibelerfaren, nykristen, gammalkristen, rent av elitkristen eller kanske bara nyfiken på kristen tro - idag finns det åtskilligt på bordet och mer är planerat... Vi tror oss kunna bereda Dig ett gott besök hos oss.VÄLKOMMEN! Bibelskolan.com er ei stifting innanfor Svenska kyrkan og fanst på nettet frå påskedag 2000. ”Sedan har det bara rullat på. Gud tyckets gilla idén”… Også besøkstalet har auka frå år til år. Personleg vil eg her legge inn eit ord for ”Sångpostillan”, Bengt Pleijels ”predikan” til ”Søndagens tekst”, samanvevd med ein salme eller åndeleg song. Dette blir lagt ut på nettet ei veke i førevegen. At tekstane og namnet på søndagen ikkje alltid er samanfallande med dei i vår norske kyrkje synest eg berre er ein rikdom; - dagens tema er stort sett det same. At språket er svensk synest eg også er ein rikdom, men nå kan ein også klikke seg over på norsk språk. Det er også muleg å høyre preika, tekstlesingane og songane. Frå advent 2009 har vi 2:e årgangens tekstar.

Care

11774,50

1.11.2009 KIA

8838,19

Varhaug kyrkje 23.8.2009 Kyrkjelydsarbeidet

5390,50

30.8.2009 Kyrkjelydsarbeidet

5873,50

6.9.2009 Kyrkjelydsarbeidet

4803,00

13.9.2009 Norsk Gideon

7325,50

20.9.2009 Gadjiwan-prosjektet 6871,00

Den pensjonerte svenske presten, Bengt Pleijel er kjend også i Norge gjennom kurs, konferansar og litteratur. I meir enn 20 år var han leiar av Åh Stiftsgård, Bohuslän, dit også mange norske drog for å få åndeleg hjelp og råd. Han er høgst oppegåande og er ein av bidragsytarane på www.bibelskolan.com Eg anbefaler bibelskolan og særskilt ”Sångpostillan” - fordi her er så utruleg masse godt å tyggja på og gå vidare på! Eg finn eit gudsbilde eg er trygg på – der også Den Heilage Ande er med - ein raud tråd frå dåp og tru og konkret hjelp til vekst og vidare vandring i kvardagen. Utruleg lærerikt og herleg reinvaska for ”plapring”! Den frie, glade og kreative formen – også rikt illustrert – som rommar så masse trøyst og sjelesorg, opplever eg har stor appell! Bibelskolan er ei innhaldsrik gåve frå Sverige også til oss norske! Så ”kjøp den laglege tid” og gled deg! Den som er skikkeleg smart, vil ta utskrift frå dette skattkammeret, sette i perm og ha sitt eige forrådskammer å ause av også når det måtte bli tøffare tider… Marit Rein Time 9

27.9.2009 Bibelselskapet

7750,50

4.10.2009 Normisjon

4651,00

11.10.2009 Kyrkjelydsarbeidet

8902,00

18.10.2009 Kyrkjelydsarbeidet

7734,00

1.11.2009 Det norske

misjonsselskap

9517,50

Ogna kyrkje 23.8.2009 Normisjon

2101,00

30.8.2009 Kyrkjelydsarbeidet

2094,00

6.9.2009 Norsk Gideon

1155,00

13.9.2009 Normisjon

1070,00

20.9.2009 Gadjiwan prosjektet 4127,00 27.9.2009 Kyrkjelydsarbeidet

2091,00

4.10.2009 Kyrkjelydsarbeidet

2035,50

11.10.2009 Kyrkjelydsarbeidet

3088,50

18.10.2009 Normisjon

1950,00

1.11.2009 Kyrkjelydsarbeidet

1657,00


Orgel til Nærbø kyrkje er bestilt! Mange eldsjeler på Nærbø gler seg over denne meldinga som kom etter vedtak i Fellesrådet. Eit orgel med kring 1300 piper er nå på teiknebrettet. Firmaet som skal byggja orgelet, Br. Thorkildsen i Nord-Trøndelag, reknar med at arbeidet tek ca. 2 år, og ein tek sikte på levering hausten 2011. Det er eit møysommeleg arbeid som no startar opp, alle pipene vert laga for hand, og treet som vert brukt til orgelhuset skal ha den rette behandlinga – for å få den rette lyden! Kyrkjearkitekten vert involvert for at orgelet skal passa inn i det eksisterande kyrkjerommet. Plassering vert der det elektroniske orgelet står i dag. Orgelet får ein tilleggsfunksjon ved at det vert sett inn ein MIDI (Music Instrument Digital Interface). Dette er ein digital komponent som gjer det mogleg å kople til ei ekstern lydkjelde (t.d. ein datamaskin) slik at ein kan gjere seg bruk av alternative lydeffektar dersom dette er ynskjeleg. Ein har arbeidd i fleire år for å kome dit ein er i dag. Den opphavlege orgelkomitéen med Åsvald Solheim som konsulent, var i arbeid i forkant

av bygginga av kyrkja. Då det ikkje var økonomi for det planlagde kyrkjeorgelet og den mellombels løysinga med digitalt orgel kom på plass, var ikkje komitéen aktuell som før, men engasjementet for kyrkjeorgelet har vore der heile tida. Innsamlingsnemnda for orgel – som har innsamling av midlar til orgelet som oppgåve, har vore i arbeid sidan 2007. Åsvald Solheim var lenge leiar i denne nemnda, og dei har arrangert små og store kulturarrangement i desse to åra. Dei har fått på plass sponsorar med Time Sparebank som hovudsponsor med kr. 250 000,- til saka. Dei har òg fått fleire andre store gåver, m.a. frå SR-Bank, og ikkje minst kyrkjeringen for kvinner, som dei siste tre åra har gitt halvparten av overskotet av julemessa til inntekt for orgel på Nærbø. Mange små og store gåver har kome frå privatpersonar m.a. ved aksjonen ”Gje ei orgelpipe”. Summen av alt dette er no ca. kr. 1.500.000, og det er lovnad om kr. 500.000,- i tillegg. Som ei ”gåvepakke” har ein etter søknad fått innvilga rentekompensasjon gjennom Husbanken, og dette gjorde at prosjektet kom eit langt steg vidare. Totalkostnad

for kyrkjeorgelet er kr. 4.000.000 eks. mva. (men momsen vert refundert). Avhengig av renteutviklinga er det ennå behov for 3-4 hundre tusen kroner som innsamlingsnemnda vonar å få inn så snart som mogleg. På føresommaren i år vart så ny orgelkomité oppnemnd: Thomas P. Randulff, Karen Elise Fossen, Svein Inge Årrestad og kyrkjemusikar Bjarte Lending. Organist i Gand kyrkje, Bengt Nordbakken, er engasjert som konsulent. Innsamlingsnemnda vil jobbe vidare fram mot levering med innsamlinga og ulike kulturarrangement i kyrkja, det er under planlegging tre store arrangement i 2010. Norsk kulturråd vil òg gje støtte til desse arrangementa. EMH

Nærbø kyrkje si julemesse er 25 år! Nå gler vi oss til den 25. julemessa. Utan ivrige eldsjeler hadde vi neppe vore så langt! Det starta med at nokre damer etablerte ”Kyrkjering for kvinner”. Dei hadde som mål å få byggja ei ny kyrkje på Nærbø. Ei kyrkje for heile bygda som kunne fyllast med mange ulike aktivitetar. Kyrkja vart innvia våren 2005 – ein milepæl var nådd.Vi såg at det framleis var behov for midlar til å ferdigstilla kyrkja. Dei tre siste åra har vi fordelt pengane mellom pipeorgel og ungdomsarbeidet. Det å arrangere julemesse er et stort arbeid. Det er mange oppgåver som skal fordelast, og ein kan grua for ringerunden som må tas. Men når ein møter bare positive folk, vert ein lett motivert

til å fortsetja arbeidet. Det er flott å sjå at vi er så mange som dreg lasset i lag. Det at nokre av desse har vore med i 25 år, det står det respekt av. Vi ser at kyrkja nå har blitt tatt i bruk av bygda, og gler oss over dei ulike arrangementa den blir fylt med. Så håpar vi at mange har lyst å koma på julemessa den 5. desember Julemessekomitéen v/Ingrid L.Wold og Berit Ødemotland

10


FELLESLØFT I VARHAUG SOKN!

Fellesmøte i Varhaug kyrkje, eit treffande bilete: ei full kyrkje. I vekene 38 og 39 arrangerte misjonsorganisasjonane på Vigrestad og på Varhaug og Varhaug sokneråd fellesmøte i kyrkja. Det var god musikk, utfordrande forkynning, omfattande bønearbeid, godt oppmøte. Programmet var svært variert. Den fyrste veka var det felleskor, Seven, bønnevandring med nattverd og Smoothsound. I den andre veka var det konsert med Stavanger gospelkompani, innslag av

felles musikklag og meir felleskor. Og det var mykje god mat etter møta. Musikarane og teknikarane la ned eit kjempearbeid, og dei skal ha ein stor takk. Det same skal alle som har vore med å stella i stand mat etter møte og dei som har bedt for møta. Begge bygdene var med å løfta i lag. Store ressursar vart lagt ned, og me fekk flotte fellesmøte. Takk alle saman. For Fellesmøtekomiteen Tor Olav Varhaug.

ONSDAGSKAFFIEN går av stabelen i Nærbø kyrkje fyrste onsdag i månaden kl. 13.30 - 15.00. Me inviterer ein gjest til samlingsstund. Elles er det drøs, kaffi og kaffimat og utlodding. Til utloddinga tek me med ein liten ting til 15 - 20 kroner. Då vert det gevinst til alle! Datoane første halvår 2010: 6. januar, 3. februar, 3. mars, 7. april,5. mai og 2. juni. Dersom du treng skyss, ring tlf. 930 19 476. Vel møtt! Arr.: Kyrkjelydane i Hå v/ diakoniutvala 11


Konfirmantar i litt vaksnare form Like visst som hausten smyg seg innpå oss, dukkar det opp staselege flokkar av gullkonfirmantar i kyrkjene våre.

27. september i 1959 vart 25 ungdomar konfirmerte i Ogna kyrkje av sokneprest Rødland. Fem er døde. 18 møtte fram og var med på gudsteneste og middag på Ognatun i etterkant. 1. rekke: Brit Skoran Seglem, Bjørg Herredsvela Hamre, Møyfrid Olsen Ånestad, Marit Lindtjørn Apneseth, Kjellaug Stokkeland Hodne, Astrid Beate Herredsvela Rimestad, Judith Marie Tårland, Gerd Horpestad Jacobsen, Eli Garvik Skårland og Grete Nyård Møller, 2 rekke: Svein Fuglestad, Jostein Mattingsdal, Rolf Gunnleif Stokkeland, Martin August Haver, Torfinn Friestad, Helge Bøe, John Karsten Haver og Ole Fuglestad (foto Roald Byberg), 12


4. oktober møttest desse i Nærbø kyrkje (foto Anna Nesvik),

11. oktober stilte desse opp i Varhaug kyrkje (foto Anna Nesvik). 13


Felles turer til IMPULS, Action, Skjærgårds etc. Følg med på kairosungdom.blogspot. com

f o r

a l l e Knut Svindland Ungdomsprest i Hå

ungdomspresten@hesbynett.no Helge Gabrielsen, kateket i Hå

Turid Boganes, kateket i Varhaug

Nærbø UK (Ung Kirke) og KAIROS http://kairosungdom. blogspot.com Nærbø Kristelige Ungdomslag, www.ungdomslaget.no KRIK, Nærbø (følg med på plakater) Varhaug Varhaug Kristelige Ungdomslag, www.vakru.com Vigrestad Unges, www.unges.org

Andre: IMPULS www.impulsweb.no KRIK www.krik.no Normisjon www.acta.as Misjonssambandets ungdom www.itro.no Misjonsselskapets ungdom www.nmsu.no

u n g d o m a r

i

H å

k y r k j e l y d

Troens rom består ikke av meninger, men av nærvær Når dette leses håper vi at scenen i underetasjen har fått både lyd og lys, at kaffibaren er ferdig og ikke minst at playstation-rommet har fått fast kabling og surroundlyd.Vi gleder oss til å ta imot dere i hyggelige og flotte lokaler. UK starter kl.20.00 med kafe, spill og aktiviteter. 21.45 har vi en fellesaktivitet/konkurranser og ca.22.00 starter en enkel gudstjeneste.Vi ønsker å benytte kor, band, film, etc. Har du forslag eller vil delta selv… send en epost/sms til ungdomspresten (47011317). Siste dato før jul blir 11.desember. (4.desmber er stengt pga. rigging til julemessa) Vårens program er klart… Sett av datoene allerede nå! Vårens datoer: 8/1, 15/1, 5/2, 12/2, 5/3, 12/3, 19/3, 9/4 og 16/4. Følg UK på blogg: www.kairosungdom.blogspot.com

Kairos Kairos er ”huskirke” fra 10. klasse, annenhver tirsdag kl 18.30 – 20.00. Datoer før jul er 24.11 og 8.12. Undervisning, knask og samtaler! Starter opp etter nyttår 5.1

IMPULS 2010

Impuls holdes 29-31. januar i IMI kirken Stavanger. Sjekk ut www.impulsweb.no for påmelding og informasjon. Kryss av for overnatting på skole. Send også en e-post til ungdomspresten slik at vi vet hvor mange vi blir. 14

London 2010 Minner om Londontur – nye datoer pga hotellkapasitet, 22.- 26. april 2010. Turen arrangeres i samarbeid med Fredheim Arena, og vi gleder oss til 4 intense døgn fullpakket med program! Turen er for ungdommer som er ledere, eller ønsker å bli ledere i ungdomsarbeidet i Hå, fra 10. klasse, og prisen er ca 3000,-. Ta kontakt for ytterligere informasjon.


Døde

Døypte

Nærbø sokn

Nærbø kyrkje

9.9.2009 21.9.2009 27.9.2009 26.9.2009 28.9.2009 5.10.2009 4.10.2009 8.10.2009 11.10.2009 17.10.2009 18.10.2009 9.09.2009 20.09.2009

Bjarne O. Høyland f. 26.3.1933 Willy Lund f. 6.9.1929 Erik Johnsen f. 20.1.1920 Åsvald Solheim f. 21.1.1934 Peder Emil Byberg f. 26.12.1927 Arne Bygnes f. 1.3.1920 Gerd Judith Nærland f. 12.7.1928 Randi Moi Strand f. 21.11.1922 Rasmus O. Håland f. 21.7.1927 Spasjoja Ignatic f. 4.9.1952 Olaug Sandve f. 22.9.1920 Bjarne O. Høyland f. 26.3.1933 Agnes Marit Høitom f. 25.2.1947 (gravlag frå Orre kyrkje)

Varhaug sokn 27.8.2009 1.9.2009 20.9.2009 17.9.2009 10.10.2009 8.10.2009 26.10.2009 9.11.2009

Annette Haugstad f. 7.10.1972 Magnus Aniksdal f. 22.6.1922 Bertine Stokkeland f. 1.11.1920 Agnes Tjemsland f. 21.2.1914 Lars T Rugland f. 18.6.1923 Ketil Siqveland f. 3.2.1918 Lars Haugstad f. 23.3.1917 Gunhild Dalen f. 6.8.1919

Ogna sokn 22.9.2009 Anni Bø Friestad f. 12.11.1922 2.10.2009 Elisa Haver f. 6.2.1910 05.11.2009 Ludvig Bru f. 14.1.1929

Brusand bedehus

30.8.2009 6.9.2009 20.9.2009 27.9.2009 4.10.2009 11.10.2009 18.10.2009 8.11.2009

Samuel Andrè Øie Aryan Gausland Tonje Nærland Erfjord Elias Kvitvær Leidland Malin Haugland Jonah Indrebø Lode Kimberly Pantino Rimestad Odin Søiland Tjelta Elena Johnsen Angelika Mellemstrand Bèatrice Hatleskog Elina Greiner Tjelta Karianne Undheim Isak Eliah Bjorland Sunniva Iveland Sunniva Haugland Troy Thu Kristian Nygård Emma Siriprapa Siridol Bernssen Sirilada Siridol Angelica Holen Ågesen Ask Gausel Njærheim Linnea Haga Moe Ingrid Undheim Reve Lotte Eltervåg Vida Erga Mia Michael Teague Selina Teague Lasse Øglænd Ingvartsen Ruben Haugland Theo Leidland-Reiestad Andrè Friestad Sigmund Grødeland Truls Reime

Nærbø sokn

Nærbø gml. kyrkje Nærbø gml. kyrkje Nærbø nye. kyrkje Nærbø gml. kyrkje

Varhaug sokn 29.

Juletrefest, NLM

Kato William Haugland-Dehle Ole Bekkeheien

Varhaug kyrkje 30.8.2009 6.9.2009 13.9.2009 20.9.2009 11.10.2009 18.10.2009 8.11.2009

Lea Berge Jensen Lars-Joakim Årdal Nesvik Marthe Sletten Herman Dubland Tyra Fiskebekk Nora Kristine Haugland Tobias Haugstad Marie Espedal Endre Lygren Pauline Tveiten Thea Amalie Haugseng Gjersvik Mari Tellnes Husveg Daniel Midtbø Oda Mæland Annelin Helland Thea Håland Ines Michelle Sirevåg Sondre Risa Aanestad Renate Gravdal Iris Gravdal Torje Liene Katie Lobekk Dahle Adrian Lode Lucas Stavnem Rød

Ogna kyrkje 30.8.2009 20.9.2009 4.10.2009 11.10.2009

Elise Sirevåg Elena Lie Celina Opstad Mons Lindebø Mattingsdal Lucas Byberg Even Fu|glestad

Vigde 29.8.2009 5.9.2009 19.9.2009 26.9.2009

Desember

29.8.2009 Varhaug kyrkje 5.9.2009 Varhaug kapell Varhaug kyrkje 12.9.2009 Varhaug kyrkje Varhaug kyrkje Varhaug kyrkje 19.9.2009 Varhaug kyrkje Varhaug kyrkje Varhaug kyrkje Varhaug kapell 26.9.2009 Varhaug kyrkje 10.10.2009 Varhaug kyrkje 17.10.2009 Varhaug kyrkje 24.10.2009 Varhaug kyrkje 30.10.2009 Varhaug kapell 7.11.2009 Varhaug kyrkje Varhaug kyrkje

Ogna sokn

10.10.2009 Ogna kyrkje

15

Tove Gry Salte og Oleif Horpestad Anita Høyland og Lars Jensen Jeanett Undheim og Mikal Risa (velsigning) Aslaug Aardal og Elias Vagle Sølvi Friestad Bore og Svein Asgeir Vigrestad Siri Fadnes og Bjørnar Kartevold Kranzmann Randi Gjersvik og Kim Eivind Nord-Varhaug Møyfrid Waldeland og Hans Kristian Tangen Elin Stueland og Sven Erik Nisja Brit Tone Zahl Larsen og Odd Ove Bjorheim Anna Bang og Hans Marius Voll Marianne Olsen og Magnus Gudmestad Maria Søyland og Tor Gudmestad Siri Marie Kartevoll og Glenn Vold Janite Haugstad og Gunnstein Varhaug Gina Håland og Tor Jarle Ueland Elfrida Skrettingland Jakobsen og Ludvig Nord-Varhaug Ovidie Håland og Leif Jarle Vigre Åse Karin Løge og Einar Moi Silje Karin Mehl og Jesper Viste Bente Aanestad og Jarand Scheie

Renate Aanestad og Hans Kristian Austbø Jeanette Vigrestad og Ernst Morten Tuen Gerd Eli Lindtjørn og Hallgeir Haaland


Nærbø bedehus

Invitasjon til kurs

”Å leve godt med tenåringer i huset” del 2 27. januar kl. 20.00-21.30 i Nærbø kyrkje Fasthet, grenser og relasjoner til andre familier. Innledning til samtale ved helsesøster og ungdomsprest/familieterapeut Knut Svindland

Nasjonalt Bønneråd Oppfordrer til bønn og faste 1.-31. januar 2010. Finn ut hvor det er åpent bønnested i ditt fylke; Se www.bonnogfaste.no

Alle er velkomne til fest i Nærbø kyrkje laurdag 13. februar kl. 20.00 Nytt båreteppe i Varhaug kyrkje

•Servering av reker / ost + kaffi og kaker •Kåseri og musikk •Prisen er kr 150,- pr person •Set av kvelden •Påmelding til Hå kyrkjekontor, tlf. 51 43 62 10, eller på liste i kyrkja innan sundag 7. februar.

Vigrestad Sanitetsforening har gitt eit stort bidrag til nytt båreteppe i bårehuset ved Varhaug kyrkje. Foreninga er nedlagt, men hadde igjen pengar som dei ville gi til nytt teppe. Kyrkja takkar mykje for gåva. Arild Aarsland, soknerådsleiar

November 29.

11.00: Søndagssamling, NLM

Desember 3. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 17. 19. 20. 31.

Møte, NLM 20.00: Ungdomskveld, NKUL 11.00: Storsamling, IMF/NOR Møte, NLM Møte m/nattverd, IMF Konsert, Bedehusforeninga 20.00: Ungdomskveld, NKUL 11.00: Søndagssamling, NLM 18.00:Vi syng jula inn( på Tryggheim) Møte, NLM 20.00: Ungdomskveld, NKUL 11.00: Storsamling, IMF/NOR 20.00: Nyttårsfest, NKUL

Vigrestad misjonshus

November

27. 28. 29.

19.30: Julemesse, NLM 11.00 og 13.30: Julemesse, NLM Søndagsmøte

Desember

4. 6. 13. 13. 20. 27. 28.

Arr. Kyrkjeringen for menn

Julemøte, Blå Kors Sundagssamling Søndagsmøte 13.00: ”Vi over 60” Vi syng jula inn Juletrefest, Sundagsskulen Basar, NMS

Januar

Dåpskjolar til utleige

1. Juletrefest, Normisjon 10. Søndagsmøte 17. Sundagssamling 21. 14.00: ”Vi over 60” 20.-24. Møteveke, NMS 27. Årsmøte Vigrestad Indremisjon

Nærbø bygdekvinnelag Ring Maria Opstad tlf. 51 43 35 65

16


Tlf.: 51 79 89 90 - Fax: 51 43 78 28

Stavanger – Lura – Jæren Egersund – Lyngdal - Sørlandsparken

Tlf. 51 79 36 10 - E-mail: post@vm-maskinering.no

Skogateigen 35, 4362 Vigrestad

Urmaker Christen Øygard, v/Edvard Sandsmark Torggata 2, 4365 Nærbø Tlf 51 43 34 43. ”Ur, kikkerter, reparasjoner”

Tlf. 51438006

E-post. post@bm-sl.no

Rh Blikk Reinertsen & Høyland Bjorhuagslettå 25, 4365 Nærbø Tlf 982 35 239 - Tlf 382 35 237

“Alt innen blikkenslagarbeid”

Kvalbein , 4363 Brusand tlf. 51 43 94 94 - www.jaergarden.no

Alt i nybygg, påbygg og rehabilitering. www.hersdal.no

Langgata 23, 4362 Vigrestad Tlf: 51 43 78 00 - www.vigrestad-buss.no E-post: post@vigrestad-buss.no

Ole G. Nord-Varhaug & Co as, Postboks 14, 4368 Varhaug Tlf. 51 79 35 50, faks 51 79 35 51

www.norskprotein.no

Dublandv. 35A, 4360 Varhaug Tlf.: 51 43 59 00 - www.vph.no E-post: post@vph.no

17

4360 Varhaug Tlf.: 51 43 09 59 - Fax 51 43 11 61 Mob: 975 40 520


Tlf.: 51 43 46 55 - Boks 143, 4365 Nærbø

Tannlege

Karleif Taksdal

Jadarvegen 15. Timebestilling Nærbø - Tlf. 51 43 46 86

Gudmestadv. 371, 4365 Nærbø Tlf. 51 79 18 00 - www.jaerbetong.no

Møllev. 12, 4360 Varhaug Tlf.: 51 79 85 79

Opstadveien 621 - 4368 VARHAUG

Varhaug Hud og Fotterapi Stasjonsv. 20, 4368 Varhaug Tlf.:51 43 13 69 N Æ R B Ø - W W W. S TAV N H E I M . N O

TKS Mekaniske AS Torlandsv. 3, 4365 Nærbø Tlf.: 51 43 63 00 - www.tksmek.no

Ogna Camping AS Våre medarbeidere på Jæren: Oddbjørn Folde, Runar Apeland, Brikt Goa og Borgny Ånestad Skretting

Døgnvakt: 51 97 29 00

www.krogedal.no

Tlf : 51 43 82 42 post@ognacamping.no www ognacamping.no

GRAVMONUMENT

Salg, reparasjon og navntilføyelse på gravsteiner i distriktet. Inskripsjon på større steiner (gardsteiner) utføres også.

JÆRSTEIN

Eivind Waldeland Mob. 909 62 998 - Tlf. 51 43 74 90

SPAR VARHAUG Stasjonsvegen 16 - 4360 VARHAUG Telefon: 51430136

Tlf. 51 43 05 59 Fax. 51 43 70 05 Mobil. 911 04 662 E-post. amaria@online.no Postboks 110, Årsland, 4368 Varhaug

Nybygg - Tilbygg - Rehabilitering

18

Tlf 51 43 46 10 - Mob. 908 37 365 www.kays.no


Landbruk/Byggmix Fuglestad, 4363 Brusand - Tlf. 900 75 500

Nærbø, Tlf: 51 79 11 42

Vigrestad servicesenter Langg. 50, 4362 Vigrestad 51 79 12 00

Paul Håland Maskinstasjon AS Småhaugsv. 123, 4362 Vigrestad

Tlf: 51 43 75 47 - Kantslått - Høypressing - Greinklipping - Snøbrøyting

4360 Varhaug - Tlf.: 51 43 61 00 Visste du at mer enn hver 9. kylling som blir spist i Norge kommer fra Jærkylling? Jærkylling er et moderne anlegg for filetering og foredling av kylling. I lokalene i Kviamarka arbeider 120 personer med å dekke en stadig økende etterspørsel etter kyllingprodukter.

Smedabråtet 20, 4362 Vigrestad Tlf.: 51 43 65 80 - www.vigrestad-bk.no

Jærkylling as Næringsvegen 23, 4365 Nærbø Tel. 51 79 85 80

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd.

Tlf.:51 43 76 22 Langgata 32 - 4362,Vigrestad

Vigrestad Fysioterapi

Tlf.: 51 43 65 55

Tlf.:51 79 11 70 Industrigt. 2 4362 Vigrestad

19

Ognav. 13. 4364 Sirevåg Telefon: 51 79 13 90 - Telefax: 51 79 13 99 www.ognainstallasjon.no


Gudstenester NÆRBØ KYRKJE 29. november 10.30 og 12.00: Familiegudsteneste med dåp Jan R. Dahlstrøm og Berit H. Bø Utdeling av 4-årsbok. Kyrkjekaffi Offer til Søndagsskoleforbundet 6. desember Temagudsteneste med dåp Knut Svindland. Offer til ungdomsarbeid Sundagsskule. Kyrkjekaffi 13. desember Gudsteneste med dåp Thomas Peter Randulff. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Sundagsskule. Kyrkjekaffi 20. desember Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm Offer til Sjømannskirken 24. desember 14.00: Familiegudsteneste Roald Byberg Emmaus. Offer til Kirkens Nødhjelp (KN) 15.15: Familiegudsteneste Roald Byberg Skulekorpset. Offer til KN 16.30: Gudsteneste Roald Byberg Tru. Offer til KN 25. desember Høgtidsgudsteneste med dåp Jan Roald Dahlstrøm Offer til misjonsprosjektet 27. desember Gudsteneste med nattverd Roald Byberg Offer til kyrkjelydsarbeidet 31. desember 23.15: Midnattsgudsteneste Jan Roald Dahlstrøm Ungdomslaget deltek 3. januar Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm. Talar frå NMS. Offer til NMS. Kyrkjekaffi 10. januar Temaggudsteneste med dåp Knut Svindland Offer til kyrkjelydsarbeidet Kyrkjekaffi Sundagsskule 17. januar Familiegudsteneste med dåp Knut Svindland/Åslaug Lindland Offer til barnearbeid i kyrkja Kyrkjekaffi 24. januar Gudsteneste med nattverd Gaute Ø. Rasmussen Offer til Israelsmisjonen Kyrkjekaffi. Sundagsskule 31. januar Gudsteneste med nattverd Jan Roald Dahlstrøm Offer til Bibelselskapet Kyrkjekaffi

Kyrkjeskyss

VARHAUG KYRKJE 1. s. i advent 19.00: Lysmesse. Konfirmantane, Gaute Ø. Rasmussen og Turid Boganes. Offer til kyrkjelydsarbeidet 2. s. i advent Gudsteneste med nattverd Gaute Ø. Rasmussen og Brikt Goa. Offer til Åpne dører. Sundagsskule. Kyrkjekaffi 3. s. i advent Gudsteneste med dåp Gaute Ø. Rasmussen. Offer til Misjonsalliansen. Sundagsskule. Kyrkjekaffi 4. s. i advent Gudsteneste med nattverd Roald Byberg. Offer til institutt for sjelesorg. Sundagsskule. Kyrkjekaffi Julafta 14.15: Familiegudsteneste Gaute Ø. Rasmussen. Vigrestad barnekor og korpset. Offer til KN og kyrkjelydsarbeidet 15.45: Familiegudsteneste. Gaute Ø. Rasmussen. Minikoret Varhaug og korpset. Offer til KN og kyrkjelydsarbeidet 17.00: Gudsteneste. Gaute Ø. Rasmussen Offer til KN og kyrkjelydsarbeidet Juledag Høgtidsgudsteneste med dåp Gaute Ø. Rasmussen. Offer til Sjømannsmisjonen Søndag etter jul Gudsteneste med nattverd. Jan Roald Dahlstrøm. Offer til NMS. Sundagsskule. Kyrkjekaffi Nyttårsafta 23.00: Midnattsgudsteneste Gaute Ø. Rasmussen

FULL DISTRIBUSJON Gudstenestene tek til kl. 11.00 om ikkje anna er nemnt OGNA KYRKJE Luk 4,16-22 Gudsteneste med dåp. Roald Byberg. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Lys vaken. Utdeling av NT til femte klasse. Luk 12,35-40 19.00: Lysmesse. Konfirmantane og Roald Byberg. Korpset.Offer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi Matt 11,11-19 Gudsteneste med nattverd. Jan Roald Dahlstrøm. Offer til Normisjon Joh 3,26-30 Messefall Luk 2,1-14 14.30: Familiegudsteneste. Jan Roald Dahlstrøm. Barnekoret. Offer til KN. 16.00: Familiegudsteneste. Jan Roald Dahlstrøm. Korpset. Offer til KN. Joh 1,1-14 Høgtidsgudsteneste med dåp. Roald Byberg. Offer til kyrkjelydsarbeid. Opplegg for borna under preika Joh 1,16-18 Gudsteneste med nattverd. Gaute Ø Rasmussen. Offer til kyrkjelydsarbeid. Kyrkjekaffi. Ta med julekaker. Joh 14,27 23.15: Midnattsgudsteneste saman med ungdomslaget. Roald Byberg.

Kr. openberringssøndag Gudsteneste med dåp og nattverd. Offer til NMS. Sundagsskule. Kyrkjekaffi

Luk 2,41-52 Gudsteneste med dåp. Gaute Ø Rasmussen. Offer til kyrkjelydsarbeidet

1. s. e. Kr. openberringssøn-dag Familiegudsteneste med dåp Gaute Ø. Rasmussen og Åslaug Lindland. Offer til søndagsskoleforbundet. Kyrkjekaffi

Joh 1,29-34 Gudsteneste med nattverd. Roald Byberg. Offer til Normisjon.

19.00: Minnegudsteneste.

Gaute Ø. Rasmussen 2. s. e. Kr. openberringssøn-dag Gudsteneste med nattverd. Jan Roald Dahlstrøm. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Sundagsskule. Kyrkjekaffi Vingardssøndag Gudsteneste med dåp. Roald Byberg. Offer til Israelsmisjonen. Sundagsskule. Kyrkjekaffi Såmannssøndag Gudsteneste med nattverd. Gaute Ø. Rasmussen og Asbjørn Kvalbein. Offer til Bibelselskapet. Sundagsskule. Kyrkjekaffi

Joh 4,5-26 Gudsteneste med dåp. Vikar. Offer til NMS. Luk 17,7-10 Gudsteneste med nattverd. Jan Roald Dahlstrøm. Offer til kyrkjelydsarbeidet Mark 4, 26-32 Gudsteneste med dåp. Roald Byberg. Offer til Bibelselskapet.

– spør kyrkjeverten! Dei som vil ha liste tilsendt i posten: Ta kontakt med kyrkjekontoret, tlf. 51 43 62 10. Så få tak i di liste, og ver velkommen til gudsteneste!

Kyrkjelydsblad for Hå nr. 5-09.  

I mørket ved vår side står han som steg inn i våre kår. Hvert adventslys skal minne om at Jesus, lysets Herre, kom. Etiopia-brev frå Gabriel...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you