Page 1

Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad

02 - 2010

1. Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig, och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig. Bliv du min ro, min starkhet, min visdom och mitt råd, och låt mig alla dagar få leva av din nåd. 2. Förlåt mig alla synder och två mig i ditt blod. Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god. Tag i din vård och hägnad oss alla, stora, små, och låt i frid oss åter till nattens vila gå. -Lina Sandell-

GOD SOMMER VÅRSPRETTEN

MENIGHETSTUR TIL KVITSØY

KYRKJEBAKKEN BARNEHAGE


SKUDENES MENIGHETSKONTOR

Falnes menighetsråd:

Kirkelig ansatte i 2008:

KIRKEGÅRDSARBEIDER

Postboks 23, 4297 Skudeneshavn EDVAR KALSTØ Besøksadresse: Dr. Jensens veg 2A

Håkon Tjøstheim (leder + AU) Søvi H. Røyland (nestleder + AU) Lars-Tore Anda (sokneprest + AU) FalnesHaaland, menighetsråd: Tor Rikhart Borgny Haga Simonsen, Siv Tjøstheim, Odny Opsal, Aslaug Mortensen og Mardon Eikeland Tor Helge Tjøstheim (sekretær) Kirkelig ansatte i 2008: Vararepresentanter: Ann Iren Brandsø, Jan Einar Valhammer og Bjørn Erik Mosvoll. KIRKEGÅRDSARBEIDER

SOKNEPREST Tor Rikhart Haaland, Lars Tore Anda Borgny Haga Siv Tjøstheim, Odny Opsal, FalnesSimonsen, menighetsråd i 82 2008 LARS-TORE ANDA 52 81 20 44 /har 52Mardon 82hatt 26 9 Mortensen møterAslaug og behandlet 40og saker. Eikeland Tor Helge Tjøstheim (sekretær) lars.tore.anda@karmoykirken.no Vararepresentanter: ADMINISTRATIV LEDER Kirkens Annvelforening: Iren Brandsø, Jan Einar Kateket: Leder:Valhammer Kristine Vinje Reiersen. TOR HELGE ogTJØSTHEIM Bjørn Erik Mosvoll.

Kasserer: Melhus. LillSigny M. Skaadel

Representanter til Kirkelig Fellesråd:

52 81 20 46 / 924 18 456

Falnes menighetsråd har i 2008 hatt 9 Kantor: møter og behandlet 40 saker. DIAKONIARBEIDER

råd:

ant)

hatt 9

Mannsforeningens programkomité Håvard Skaadel Kåre Haga, Håkon Magne GRO HELEN L.Tjøstheim, VIK Kirkens velforening: 52 81Kristine 20 45Vinje /Birger 413 26 107Ole Falnes, Arne Fjelltun, Eike, Leder: Reiersen. havard.skaadel@karmoykirken.no Signy Melhus. JohanKasserer: Olsen, Magne D. Apeland, Kåre KATEKET Johan Lie og Olav Wikre.

JULIA HARBRECHT

Kirkelig ansatte i 2008:

Adm. leder: GRO HELEN L. VIK Tor Helge Tjøstheim ADMINISTRATIV LEDER 52TOR 81HELGE 20 47TJØSTHEIM / 948 62 779 KATEKET tor.helge.tjostheim@karmoykirken.no

Kirkegårdsarbeider: Edvar Kalstø KIRKEGÅRDSARBEIDER 913EDVAR 06 722 KALSTØ

KANTOR SOLVEIG E. BRINGAKER

Diakoniarbeider: JULIA HARBRECHT Håkon Tjøstheim (leder + AU) Janne Kristine(nestleder Eng + AU) Søvi H. Røyland SEKRETÆR Lars-Tore + AU) 52DIAKONIARBEIDER 81 20Anda 48 (sokneprest / 482 55 674 Tor ASTRID Rikhart Haaland, NÆSS Borgny Haga janne.kristine.eng@karmoykirken.no Simonsen, Siv L. Tjøstheim, Odny Opsal, GRO HELEN VIK

SOKNEPREST Leder i Falnes menighetsråd: LARS-TORE Espen Berg ANDA 951 03 210 ADMINISTRATIV LEDER espenvidarberg@hotmail.com

jane.johansen@karmoykirken.no Representanter til Kirkelig Fellesråd:

Leder i Ferkingstad sokneråd: Berit Ådland KANTOR 480JULIA 62 HARBRECHT 807 berit-berit@hotmail.com

TOR HELGE TJØSTHEIM

Aslaug Mortensen og Mardon Eikeland Tor Helge Tjøstheim (sekretær) Kirketjener: Vararepresentanter: KATEKET KIRKETJENER Jane Sandve Ann Iren Brandsø, Jan Einar BRINGAKER Valhammer Bjørn 52SOLVEIG 81 20S.E.og 50 / 905Erik80Mosvoll. 413 JANE JOHANSEN SEKRETÆR

Håkon Tjøstheim. Mardon Eikeland ASTRID NÆSS (Vararepresentant)

Redaksjon menighetsbladet: SOLVEIG E.for BRINGAKER Geirstyre Dale(redaktør) og Gunnar Fredtun Stueland.

DIAKONIARBEIDER

Kyrkjebakken Falnes menighetsråd i 2008 hatt 9 Menighetsblader påharnett: Jan Stueland (leder), Tor Inge Haugen, SEKRETÆR møter og behandlet 40 saker. JakobMannsforeningens L. Simonsen, Torprogramkomité Rikhart www.pdf.karmoykirken.no/menighetsblad.htm menighetshus: KIRKETJENER ASTRID Haaland, ThorNÆSS Karstensen, Håkon

et:

Kåre Haga, Håkon Tjøstheim, Magne

Utleige 413 36 Tjøstheim og Kai182 Trygve Falnes, Arne Fjelltun, Endresen. Birger Eike, Ole

té agne e, Ole , Kåre

augen,

on en.

KIRKEGÅRDSARBEIDER

skudenes@karmoykirken.no EDVAR KALSTØ KANTOR Falnes menighetsråd: LARS-TORE ANDA DIAKONIARBEIDER

KANTOR Håkon Tjøstheim. Redaksjon for menighetsbladet: Mardon Eikelandog (Vararepresentant) lill.m.skaadel@karmoykirken.no Geir Dale(redaktør) Gunnar JULIA HARBRECHT Stueland.

ll.

TOR HELGE TJØSTHEIM www.karmoykirken.no

SOKNEPREST

EDVAR KALSTØ Representanter til Kirkelig Håkon Tjøstheim (lederFellesråd: + AU) HåkonSøvi Tjøstheim. H. Røyland (nestleder + AU) Sokneprest: Lars-Tore Anda (sokneprest + AU) Mardon Eikeland (Vararepresentant)

U) U) ga Opsal, keland

SOKNEPREST Kontortid:

Tirsdag kl. 1030-1300 LARS-TORE ANDA Onsdag til fredag kl. 0900-1200 Kirkelig ansatte i 2008: Telefon: 52 81 20 LEDER 50 ADMINISTRATIV

Johan Olsen, Magne D. Apeland, Kåre Johan Lie og Olav Wikre. KIRKETJENER

Kirkens velforening: http://www.kirkenorge.no JANE S. JOHANSEN

Kontonr.:3364

31 25175

Tårnklang: Kontonr.:3361

67 80374

Fredtun:

KATEKET Utleie 40 21 33 78 SOLVEIG E. BRINGAKER

Leder: Kristine Vinje Reiersen. Kasserer: Signy Melhus.

!!

hjelp for menighetsbladet: Redaksjon Fredtun JANE S.styre JOHANSEN ger DINGeir Dale(redaktør) og Gunnar Gaver: n e r t i V Jan Stueland (leder), Tor Inge Haugen, Stueland. Ferkingstad menighetshus: Jakob L. Simonsen, Tor Rikhart DU er hjertelig velkommen til å sende inn tekst Haaland, Karstensen, Håkon Kontonr.:3361 69Thor 34649 Mannsforeningens programkomité Tjøstheim og Kai Trygve Endresen. Ferkingstad. Kåre Haga, Håkon Tjøstheim, Magne Fredtun:

GRO HELEN L. VIK

Alle bidrag mottas med takk. Falnes, Arne Fjelltun, Birger Eike, Ole

SEKRETÆR ASTRID NÆSS

og bilder fra arrangementer i Falnes eller KIRKETJENER JANE S. JOHANSEN

Johan Olsen, Magne D. Apeland, Kåre

Hjelp oss å gjøre bladet ved at vi på denne måten får med oss mere av det som Johan Lie ogbedre Olav Wikre. skjer i hele menigheten. Fredtun styre

Jan Stueland (leder), Tor Inge Haugen, Send helst på e-post og legg gjerne ved bildene som egne filer. Eller henvend deg til en av Jakob L. Simonsen, Tor Rikhart oss i redaksjonen, eller menighets-kontoret. Haaland, Thor Karstensen, Håkon

Tårnklang Redaktør: Geir Dale

Forsidefoto: Audhild Stueland

Medarbeidere i redaksjonen: Audhild E. Stueland Gunnar Stueland Tor Helge Tjøstheim Annonser: Borgny H. Simonsen Trykkeri: Gunnarshaug Trykkeri AS

Tårnklang, e-post:

taarnklang@gmail.com 2 • Tårnklang 02-2010

Tjøstheim og Kai Trygve Endresen. taarnklang@gmail.com

Siste frist for neste nr.: 01.08.2010

Frivillig klokkertjeneste Vi ønsker å få i gang en ordning med frivillig klokkertjeneste på gudstjenestene våre. Klokkertjenesten består i hovedsak av tekstlesning, opplesing av kunngjøringer, og praktisk hjelp i forbindelse med offer, dåp og nattverd. Det vil selvsagt bli gitt en opplæring før man starter opp. Hvis dette er noe du kunne tenke deg å bli med på, ta gjerne kontakt på sms,mail, eller telefon;

janne.kristine.eng@karmoykirken.no /48 255 674/ 52 81 20 50.

Hvordan har du det e g e n t l i g ?

Et menneske å snakke med når livet er som verst. www.kirkens-sos.no Vi er her - alltid!


Hilsen

Vi leser Bibelen

Jeg er takknemlig for å ha fått være prest i Skudenes i nesten tre år. Avslutningen kom litt brått. Jeg hadde tenkt å være her fram til 20. August. Men da jeg ble spurt om å være prostiprest i Randaberg allerede fra 1. juni, takket jeg ja til det. Selv om stillingsprosenten for meg i Skudenes bare har vært 25 %, har det likevel blitt en god del gudstjenester jeg har ledet, både i Falnes og Ferkingstad disse årene.

Uke 23 6. – 12. juni 2010 Søndag: Luk 12, 13–21 Mandag: Luk 3, 10–14 Tirsdag: Luk 5, 29–32 Onsdag: Jes 25, 6–7 Torsdag: Sal 22, 26–32 Fredag: Åp 3, 19–22 Lørdag: Luk 14, 16–24

Det har vært fine opplevelser for meg og jeg takker for gode ord og blomster fra menighetsrådene ved min avskjed. Jeg takker for samarbeidet med de kirkelig ansatte, spesielt organistene og kirketjenere.

Uke 24 13. – 19. juni 2010

Jeg har også hatt en god del begravelser. Da har jeg hørt historiene som dere som har mistet en av deres kjære, fortalte som bakgrunn for minneordene i kirken. Noen ganger var det sterke fortellinger som jeg alltid vil huske. Jeg vil også huske begravelsene fra hvordan været var. Noen ganger sol og stille varme, andre ganger med storm og regn og motvind, kanskje særlig fra vandringen fra kirken til kirkegården på Ferkingstad. Eller utsikten fra kirketrappen der, når havet gikk hvitt eller det var blikk stille.

Søndag: Luk 19, 1–10 Mandag: Jes 49, 8–13 Tirsdag: Sal 139, 1–6 Onsdag: Jes 43, 1–7 Torsdag: Matt 9, 9–13 Fredag: Rom 3, 21–26 Lørdag: Sal 103, 1–12

Ved dåpssamtalen inviterte jeg meg hjem til dere som planla dåp, og vi samtalte om dåpen, det som skulle skje i kirken og om det kristne livet. Vielsen husker jeg fra begge kirkene og fra kapellet på Fredtun. Glade brudepar der de unge gav hverandre sitt ja og jeg fikk lov å gi noen ord med på veien videre.

Uke 25 20. – 26. juni 2010 Søndag: Luk 15, 11–32 Mandag: Luk 15, 1–10 Tirsdag: Rom 14, 10–18 Onsdag: Jak 4, 11–12 Torsdag: Joh 10, 40–42 Fredag: Kol 4, 2–6 Lørdag: 1 Kor 4, 1–5

Takk til alle som jeg møtte, og for tiden jeg fikk ha i Skudenes prestegjeld. Anders K Prostiprest

Uke 26 27. juni – 3. juli 2010

Fredtunkvelder

Søndag: Joh 8, 2–11 Mandag: Matt 7, 1–3 Tirsdag: Joh 1, 35–42 Onsdag: 1 Tim 4, 12–16 Torsdag: Matt 9, 36–38 Fredag: 1 Kor 12, 27–31 Lørdag: Joh 20, 24–29

-Onsdager kl. 19.00

Uke 27 4. – 10. juli 2010

Lars S. Hauge Fellesmøte med Frivilligsentralen

13. Oktober

29. September

Håvard Førland; ”Livskvalitet i ein travel kvardag”.

Gerda Måsvær Sviland; ”Om losing av skip under krigen 1940-1945”.

Uke 28 11. – 17. juli 2010

27.oktober

Margit Vea "Sunn kost for eldre" og kveldstankar ved Torgeir Vea

Dette er den tredje CD-en som Jan Olav Dale har sunget inn.

Søndag: Matt 16, 24–27 Mandag: 1 Tess 4, 2–9 Tirsdag: Hos 2, 14–23 Onsdag: 2 Kor 1, 1–7 Torsdag: Sal 40, 12–18 Fredag: Matt 20, 29–34 Lørdag: Apg 27, 27–37

Ny CD

Uke 29 18. – 24. juli 2010

Til å akkompagnere seg har han hatt Håkon Lie og Lars Haga. Lidvard Volle har gjort opptakene. Det er 11 sanger av god evangelisk karakter. Alle er godt kjente bedehussanger som du vil kunne like å lytte til. Overskuddet av CD-en skal gå til støtte for barne- og ungdomsarbeidet i Skudenes Bedehus. Plata blir ikke lagt ut for salg, men kan kjøpes direkte hos Jan Olav Dale. Tlf.: 52828168 eller 98827808. Bildet på coveret til CD'en er tatt av

Søndag: Jes 49, 13–16 Mandag: Sal 139, 13–18 Tirsdag: Jak 3, 13–18 Onsdag: Job 28, 20–28 Torsdag: 1 Tim 4, 12–16 Fredag: Esek 3, 17–19 Lørdag: Matt 7, 15–20

Geir Roald Røstenskar og motivet er fra Fishermens Memorial på Ferkingstad.

Kilde: Databibelen.no

15. September

Søndag: Matt 16, 13–20 Mandag: Jes 6, 1–8 Tirsdag: Fil 3, 7–11 Onsdag: Jos 1, 7–9 Torsdag: 5 Mos 10, 12 – 11, 1 Fredag: 1 Kor 1, 1–9 Lørdag: Jona 4, 1–11

Tårnklang Tårnklang02-2010 02-2010• •33


Vi leser i Bibelen Andakt av Lill M Skaadel Uke 30 25. – 31. juli 2010 Søndag: Matt 7, 21–29 Mandag: 1 Tim 3, 14 – 4, 5 Tirsdag: Sal 8, 2–10 Onsdag: Tit 2, 11–15 Torsdag: Matt 20, 25–28 Fredag: 1 Mos 9, 1–3 Lørdag: Luk 16, 10–15 Uke 31 1. - 7. august 2010 Søndag: Luk 12, 42-48 Mandag: Mark 13, 33-36 Tirsdag: Jos 24, 14-18 Onsdag: Luk 19, 41-48 Torsdag: Jer 3, 12-14 a Fredag: Hebr 10, 23-34 Lørdag: Jer 18, 1-10 Uke 32 8. - 14. august 2010 Søndag: Joh 6, 66-69 Mandag: Luk 4, 23-30 Tirsdag: Sal 19, 12-15 Onsdag: Apg 2, 37-41 Torsdag: Sal 130 Fredag: Luk 18, 9-14 Lørdag: Sal 51, 1-15 Uke 33 15. - 21. august 2010

”Eg får ikkje til å leva som ein kristen.” Tenkjer du at du ikkje får til å leva som ein kristen? Det gjer eg òg nokre gonger. Det er kanskje ikkje det at eg gjer så mykje gale, men det er alle sjansane eg let gå frå meg til å gjera noko for andre . Slike tankar kan det lett bli stress av. For nokre gonger vil eg ta meg i saman, og skal gjera alt mogleg på ein dag. Det var jo ikkje slik det skulle vera. Så kva skal vi tenkja om dette? Er løysinga at vi ikkje skal bry oss om å gjera noko, for frelsa er gratis? Nei, vi skal bry oss. Vi gjer ikkje det gode for å fortena frelsa, men fordi vi har fått eit nytt liv hjå Gud som vi skal leva. Eit anna alternativ er å be til Gud om kraft. Men eg trur ofte vi misforstår dette med Guds kraft.

Søndag: Sal 32, 1-5 Mandag: Ef 1, 7-10 Tirsdag: Jes 35, 4-7 Onsdag: Ef 4, 29-32 Torsdag: 1 Sam 3, 1-10 Fredag: Fork 5, 1-6 Lørdag: Jak 3, 1-6

Søndag: Matt 12, 33-37 Mandag: Jak 1, 22-25 Tirsdag: Luk 10, 30-35 Onsdag: Joh 13, 31-35 Torsdag: Matt 5, 43-48 Fredag: Matt 7, 12 Lørdag: Rom 12, 9-15

Søndag: Joh 5, 1-15 Mandag: 1 Tess 1, 2-6 Tirsdag: 2 Mos 14, 10-14 Onsdag: Kol 3, 1-4 Torsdag: Sal 131 Fredag: Luk 12, 22-32 Lørdag: Jes 30, 15-18

4 • Tårnklang 02-2010

”Herren er min hyrding, det vantar meg ingen ting. Han lèt meg liggja i grøne enger; han fører meg til vatn der eg finn kvile, og gjev meg ny kraft. Han leier meg på dei rette stigar for sitt namn skuld.” Når Herren er min hyrding, kva manglar eg då? Svar: INGEN TING. Så sant han stadig er min hyrding, får eg stadig kvile og kraft.

Det er å ha alt i Herren som tel her òg. Evangeliet og hans kjærleik tvingar oss til gode gjerningar.

”Lev i kjærleik, liksom Kristus elska oss og gav seg sjølv for oss som ei gåve og eit offer, ein velluktande ange for Gud.”

Uke 35 29. aug. - 4. sep. 2010

Uke 36 5. - 11. september 2010

Når eg les Bibelen, ser eg eit anna svar, til dømes i Salme 23, 1-3:

Når det gjeld å bli, å vera og leva som ein kristen, må vi mista trua på oss sjølve. Der er Herren alt! Vi skal ikkje mista trua på evner og anlegg som Gud har gjeve oss, men mista trua på at vi greier av oss sjølve å gjera det gode.

Uke 34 22. - 28. august 2010

Søndag: Matt 5, 38-42 Mandag: Joh 13, 12-17 Tirsdag: 1 Tess 5, 12-18 Onsdag: Luk 17, 11-19 Torsdag: Sal 43 Fredag: Kol 3, 12-17 Lørdag: 1 Krøn 29, 12-19

Vi tenkjer at vi ikkje har Guds kraft, og difor må vi be om meir kraft. Helst må vi be inderleg om kraft, så kjem Gud med meir forsyning. Men er dette svaret?

(Ef 5,2)

”Herren er min hyrding. Det vantar meg ingen ting.”

...for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det Matt. 10.8


Velkommen til kirken 


06.06.2010 13.06.2010 13.06.2010 20.06.2010 27.06.2010 04.07.2010 11.07.2010 18.07.2010 25.07.2010 29.07.2010 01.08.2010 15.08.2010 22.08.2010 29.08.2010 05.09.2010 12.09.2010 12.09.2010 19.09.2010 26.09.2010

Falnes kirke Ferkingstad kyrkje Skudenes bedehus Falnes kirke Ferkingstad kyrkje Skudeneshavn torg Ferkingstad kyrkje Falnes kirke Ferkingstad kyrkje Alvaberget Falnes kirke Ferkingstad kyrkje Falnes kirke Fishermens Memorial Falnes kirke Ferkingstad kyrkje Skudenes bedehus Falnes kirke Ferkingstad kyrkje

11:00 11:00 12:30 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 18:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 17:00 11:00 11:00

Høymesse Høymesse G17 - Skudenes Høymesse Høymesse Høymesse Høymesse Høymesse Høymesse Forenklet Høymesse Høymesse Høymesse G17 - Skudenes Høymesse Høymesse Høymesse G17 - Skudenes (50-års Konfirmanter) (50-års Konfirmanter)

tradisjonen tro blir det olsokfeiring på Alvaberg torsdag 29. juli. -Frammøte ved Falnes kirke kl. 18.00 -servering av rømmegrøt 


-ved dårlig vær blir gudstjenesten i kirken

Kirkelige handlinger Falnes Døpte: Herman Jespersen Johan Jespersen Kristoffer Olsen May Elise Falnes Larsen Gustav Sæle Tvedt Storm Alvar Fagerland Ella Sandhåland

21.02.2010 21.02.2010 07.03.2010 21.03.2010 21.03.2010 04.04.2010 04.04.2010

Vigde: Erika Carlota Cuevas Flores og Knut Arne Instanes 10.04.2010

Døde: Jolanda Kristin Alkema Byberg f.31.08.1969 Aslaug Haaversen f.03.04.1925 Olav Vikra f.11.02.1926 Birgit Reiersen f.09.05.1939 David Vikra f.05.06.1927 Tor Magnus Dale f.04.07.1940 Anne Sofie Wik f.12.11.1922

død 19.02.2010 død 22.02.2010 død 26.02.2010 død 05.03.2010 død 15.03.2010 død 07.04.2010 død 09.04.2010

Ferkingstad

Døpte: Kristiana Sævland Ferkingstad Daniel Andreassen Aadnesen

11.04.2010 02.05.2010

Døde: Lovisa Ferkingstad f.04.07.1917 Trygve Stava f.11.03.1926 Gerhard Sigvald Haugeberg f.03.11.1916 Ragna Simonsen f.13.06.1923 Karen Agathe Knutsen f.28.06.1922 Lars Magnussen f.12.10.1921

død 11.02.2010 død 18.02.2010 død 22.02.2010 død 26.03.2010 død 20.04.2010 død 27.04.2010

Tårnklang 02-2010 • 5


FERKINGSTAD SOKNERÅD

SIN EGEN BARNEHAGE Tekst og foto: Reidun Grindhaug

3 AVDELINGER FORDELT PÅ 2 HUS • Korten for barn mellom 0-6 år – holder til på Betania • Knerten for barn mellom 3-6 år – holder til i Kyrkjebakken • Aurora for barn mellom 0-3 år – holder til i Kyrkjebakken

Treet vårt om høsten

Alle avdelingene har åpningstid mellom 06.45 – 16.45 hver dag. Barnehagen driver sin virksomhet etter kristen formålsparagraf. For oss betyr dette at vi samarbeider med kirken og har enkle bibelfortellinger som blir formidlet til barna. Vi legger vekt på de kristne verdiene i samfunnet, spesielt å ha omsorg for andre, være rause i vår væremåte i forhold til barna og deres foreldre og mellom de voksne som arbeider i barnehagen.

Barnehagen er liten og godt oversiktlig for foreldre og barn. Vi bruker mye nærmiljøet i arbeidet med barna. Nærmiljøet vårt strekker seg fra Liknes i nord til Sandve i sør. Her er noe av det vi gjør: På Stavasanden lager vi sandslott På middeelalderkirkegården på Ferkingstad lærer vi historie I Taravikjå studerer vi fugle - og dyrelivet, og noen ganger får vi besøk av påskeharen like etter at tomatsuppen er fordøyd. Sammen med skolen på Ferkingstad har vi flott opplegg for førskolebarna.

Eplehøsting og sortering

Hva og hvor er Prestkloppene ? Fra julevandring i kirken

I skogen bak Betania finnes både rev og bjørn, og noen ganger kommer nissefar. På Brekkå har vi bondegård hvor vi får nærkontakt med dyr og får være med å så poteter og sener høste dem. Ingenting smaker så godt som selvprodusert grønnsaksuppe. Fra Sissels Babelstårn kan vi nyte den fantastiske havutsikten og Hywind – den første flytende vindmølla.

Påskefro – foreldre/andre nære til frokost i b

På Prestkloppene får vi en smakebit av prestens ferd fra Skudenes til Ferkingstad. I Sisselskogen popper vi popkorn. På Hibnessanden bader vi ……. 6 • Tårnklang 02-2010

En uforglemmelig sommer


Kyrkjebakken barnehage

Påsketur til Taravikjå – vi koker tomatsuppe

Såpedans under en bursdagsfeiring

Brannundervisning Hva har fiskeren i bøtta mon tro?

På Hibnessanden er der høye fjell

Et sunt alternativ til bursdagsfeiringen Egenprodusert agurk fra kolonihagen vår

Påskevandring i kirken Vi har om sansene og barna kjenner på en isbit

Dramatisering av eventyret om Gullhår

Førskolebarna treffer ” fadderne sine ” på skolen

okost e og søsken inviteres barnehagen.

Besøk gjerne hjemmesiden vår:

www.minbarnehage.no/kyrkjebakkenbhg

Tårnklang 02-2010 • 7


Tårnklang vil rette en stor takk til alle annonsører og andre støttespillere! Tårnklang vil rette en stor takk til alle annonsører og andre støttespillere! Kirkev. 6, 4280 Skudeneshavn Tlf. 52 82 82 34

Kirkev. 6, 4280 Skudeneshavn Tlf. 52 82 82 34

Stjerneapoteket

Kirkev. 6, 4280 Skudeneshavn Tlf. 52 82 82 34

Torget 1, tlf. 52 82 82 34

Skudeneshavn

Stjerneapoteket Stjerneapoteket Skudeneshavn

Tårnklang vil rette en stor takk til alle annonsører og andre støttespillere! Skudeneshavn

Skudeneshavn Skudeneshavn

Skudeneshavn

Kirkev. 6, 4280 Skudeneshavn Tlf. 52 82 82 34

�������������������

Stjerneapoteket Skudeneshavn

������������������� Skudeneshavn �������������������

�������������������

���������� ���������� ���������� �����������

Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259

Dame- & Herrefrisør ����������

����������� �����������

Tlf. 52 82 81 65 Mob. 92 82 81 65 ����������� Dame& Herrefrisør Kaigt. 26

Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259 Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259 Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259

Dame& Herrefrisør Tlf. 52 82 81 65

Dame- & Herrefrisør Tlf. Mob.52 82 9281 8265 81 65 Tlf. 52 82 81 65 Telefon 52 82 90 95 Mob. 65 Kaigt.92 2682 81 Skude Rør Mob. 92 82 81 65 AS Ann Christin Höppner Kaigt. 26 Kaigt. 26 Lahammer 28a Einar Vårvik

Tlf 52 Telefon 82 83 38 95 Johnny Ånensen 52 82 90Sten Telefon 52 82 90 95 Skude Rør AS 52 82 90Höppner 95 AnnAS Christin Skude Telefon Rør Ann Christin Höppner Lahammer 28a Skude RørLahammer AS Ann 28aChristin Höppner Einar Vårvik Einar Vårvik Lahammer TlfSteinsenteret 5228a82 Tlf83 52 38 82 Sten 83 Einar38 Vårvik Sten Johnny Ånensen Johnny Ånensen Tlf 52 82 83 38Sten Johnny Ånensen Steinsenteret

Steinsenteret Steinsenteret

Storamyr 17, tlf. 52 82 94 15

��������������������

��������������������

�������������������� �������������������� 8 • Tårnklang 02-2010

TELEFON

TELEFON

52 82 90 95

52 82 90 95

TELEFON 52 82 90 95 TELEFON 52 82 90 95

P A R F Y M E R I H U D P L E I E

Postboks 27 - 4297 Skudeneshavn - Tlf. 52 83 11 25

������������������������ Du finner oss �������������������������������������������������������� midt i sentrum������������������������ �������������������������������������������������������� eller på telefon Frisør 52 82 91 12 ������������������������ �������������������������������������������������������� ������������������������ ��������������������������������������������������������


årspretten Tekst: Geir Dale Foto: Audhild og Gunnar Stueland

Vårspretten 2010 Det er etter hvert blitt en fin tradisjon med Vårspretten som skjer siste søndag i april. Et godt samarbeid mellom Skudenes Fjellag, SUIL og Kirken. Vi har våre godt definerte oppgaver. SUIL tar seg av alt som skjer før deltakerne setter sine bein i løypene mot Røyningsbu. Dette innebærer at de tar seg av annonsering og registrering av deltakerne. Fjellaget har ansvaret for at løypene er i orden, og for alt det praktiske ved arrangementet på Røyningsbu. Kirken har ansvaret for friluftsgudstjenesten. Når det gjelder antall deltakere i år, så var det nok et år ”på det jevne”. På Røyningsbu ble det litt kluss med batterikapasiteten på forsterkeren, men dagens prest, Anders Haug, tidligere prest i Avaldsnes, brukte megafon slik at alle fikk høre. I underkant av 300 deltok på Vårspretten i år. Ikke alle deltok på gudstjenesten, men vi som var der, fikk en fin opplevelse. I 2011 faller siste søndag i april (Vårsprettdagen) på påskedag. Uten at undertegnede skal forskottere noe som helst, vil det nok være vanskelig å ha Vårspretten på denne dagen. Men sammen skal vi nok klare å finne en tilfredsstillende løsning på problemet. Vel møtt i 2011!

Tårnklang 02-2010 • 9


Menighetstur t

Tekst: Janne Kristine Eng Foto: Ivar Stueland, Gunnar Stueland, Audhild Stueland, Rune Næss, Tor Helge Tjøstheim.

10 • Tårnklang 02-2010


til Kvitsøy

Menighetstur til Kvitsøy Kristi himmelfartsdag reiste ca.120 store og små på tur til Kvitsøy. Folk møtte opp i solskinnet på ferjekaien, og vi reiste over med båten som gikk 09.10. Noen startet med litt sightseeing med en gang, mens andre tok det med ro før familiegudstjenesten begynte kl.12.00 i Kvitsøy kirke. Her var det fullt hus, og også noen lokale møtte opp på denne gudstjenesten som vi arrangerte. Lars-Tore Anda var med som prest, og barna som var på tur stilte som barnekor for anledningen. Etter gudstjenesten ble det servert lapskaus og pølser i brød på bedehuset, som fungerte som en "base" for oss denne dagen. Utover ettermiddagen var det mulighet for å gjøre en god del forskjellig. Noen besøkte både Hummermuseet, Fyrtårnet, og Kvitsøy Trafikksentral, noen tok seg en rusletur på øya, mens andre satt ved lekeplassen og nøt det fine været. På plassen utenfor bedehuset og skolen koste folk seg med medbrakt kaffimat, og folk aktiviserte seg med hoppetau, hoppestrikk, sykler, baller og diverse… Dette ble en dag både de minste og de eldste kunne delta på, og det var en fornøyd gjeng som tok ferja hjem igjen i halv 6-tiden.

Tårnklang 02-2010 • 11


Konfirmantene 2010

Falnes

Ferkingstad

12 • Türnklang 02-2010


Skudefestivalen på bedehuset 2010

Torsdag 1. juli åpner programmet på bedehuset kl. 15.00. Da har det allerede vært mulig å få seg mat i kaféen, som åpner kl. 14.00. Når du kommer inn på bedehuset, vil du bli møtt med en utstilling som har tema: vann. Vi har hatt ei hobbygruppe som har laget mange og varierte installasjoner basert på dette temaet og åpningen fortsetter i samme spor: ”Ut mot havet.” Til sommerens festival får vi besøk av flere kjente fjes, som bidrar på forskjellige måter. Haldis Reigstad har besøkt oss før og vi gleder oss til hennes mange flotte tekster som både hun selv og mange sangere skal formidle. Margit Vea trenger vel ingen nærmere presentasjon, og ja, vi ”har juksa litt” og rikelig med fiskesuppe burde det bli! Så får vi besøk av Hanne Sørvåg, Grand Prix-vinneren vår, og med henne stiller flere av ungdommene våre opp med dans og drama. Ungdommelig samling for

Program:

folk i alle aldre! Som om ikke dette er nok, skal Helge Jordal framføre ”Terje Vigen” i Sandholmen. Da hadde det vært kjekt med fint vær, men ute blir det uansett vær! Noe å sitte på må en ordne selv, men kaféen flytter vi med oss. Hesnes-brothers blir med både her og om kvelden. Så må vi ikke glemme de som er med igjen og igjen, både på scenen og som hjelpere. Det er mange som gjør en fantastisk innsats og vi håper å kunne sende bra med penger i år igjen til prosjektet vårt. Dette fungerer flott og har allerede gitt mange takknemlige kvinner lese –og skriveopplæring.

Gå inn på www.bedehuset2010.org for å se alt som skjer på bedehuset.

Torsdag 1. Juli: kl. 15.00: Kl. 20.00:

Åpning v/ Jakob Eng. Program: ”Ut mot havet” Bilder av Geir Roald Røstenskar og sang ved: Mannskoret, Lars Bårdsen, Laila Gåsland og Liv Katrine Sirevåg Haldis Reigstad- kveld: med Haldis Reigstad og sang ved: Mannskoret og Aks, Ellinor Bårdsen, Synnøve og Liv Valbjørg fra Bjerkrheim Haldis Reigstad

Fredag 3. Juli: Kl. 12.00: Kl. 17.00:

Formiddagsstund med Trekkspillkameratene, Haldis og Asle Reigstad Margit Vea, kr. 100.- v / inngangen inkl. suppe; billetten er lodd Kl. 22.00: Konsert: Hanne Sørvaag kr. 100.- v/ inngangen, dans og drama, Tacosuppe i kaféen etterpå

Lørdag 4.juli:

Hanne Sørvaag

Margit Vea Kl. 12.00: Formiddagsstund: Gladsang med Señores og innlegg v/ Wenche Lunde Kl. 17.00: Helge Jordal framfører ”Terje Vigen” i Sandholmen, Sang av ”Hesnes brothers”. Billett kr. 150.- eller fam. Kr. 400.Buss fra bedehuset kl. 16.15, ta med noe å sitte på Kl. 20.00: Konsert med ”Hesnes brothers” Kl. 22.30: ”Takk for dagen” inkl. trekning av bildene Helge Jordal Nytt fra prosjektet

Tårnklang 02-2010 • 13


Tårnklang vil rette en stor takk til alle annonsører og andre støttespillere!

4280 Skudeneshavn Tlf. 52 81 48 80

ALT I BYGG

Kirkeveien 11 - 4280 Skudeneshavn - Telefon 52 82 83 93

4280 4280Skudeneshavn Skudeneshavn Tlf.: Tlf.: 52 5282 8288 8808 08 Mobil: Mobil: 952 95244 44794 794

Foretaksregisteret: NO 963 150 660 MVA

aa ss

HERREKONFEKSJON DAME- OG HERRESKINNKLÆR

Vest bygg & Stillas Jan Roar Eng, 970 79 323 • Lars Petter Svendsen, 952 47 373 4297 Skudeneshavn – Telefon 52 82 83 05

Hillesland

4280 Skudeneshavn Tlf. 52 82 82 07 4270 Åkrehamn Tlf. 52 82 91 00

Tlf. 52 85 63 33 Tlf. 52 82 11 25 www.hillesland.no 4250 Kopervik

5542 Karmsund

5536 Haugesund Tlf. 52 72 27 48

�������� ����������� Postveien 52 – 4280 Skudeneshavn Telefon 52 82 84 21 – Telefax 52 82 85 77

������������

Skudeneshavn 52 82 83 66 – Åkrehamn 52 81 55 88

Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259

�������

�������� ������� ������ ��

���������������������������� Statoul Skudeneshavn Statoil Skudeneshavn ����������������� Tlf. 52 52 82 Tlf. 82 88 88 02 02

Postboks 70 – 4297 Skudeneshavn Telefon 52 83 36 00 – Telefax 52 83 36 01 www.skudeelektro.no

BOLIG – INDUSTRI – SKIP

Telefon 52 82 89 74

4280 Skudeneshavn

������������������������������������

��� ������ �� �����

Alt i sportsutstyr og golvbelegg

Treffes på tlf 02002 fra kl. 07.00 - 21.00 Treffes på tlf 02002 fra kl. 07.00 - 21.00 hver dag hver dag 14 • Tårnklang 02-2010


Tekst og foto: Signar Fiskå

Avslutningskonsert, Mass Choir med solist Maren Birkeland

I pinsehelgen var Skudeneshavn Soul Children i Oslo i forbindelse med den årlige Soul Children festivalen som ble arrangert i Oslo Konserthus. Blant femten hundre deltakere fra hele landet var vi representert med en-og-tyve korister med en håndfull voksenledere. Turen startet med at vi alle tok oss fri fra skole og arbeid, og satte oss i buss fredag morgen. Vi ankom Oslo på ettermiddagen, sjekket inn

på hotellet og registrerte vår ankomst i foajeen i Oslo konserthus. Soul Cildren Festivalen 2010 var i gang. Åpningsshow, korøvelser, konserter, ledersamlinger pågikk kontinuerlig fra morgen til kveld. Det var satt av tid til pauser under veis. Varmt og godt vær gjorde det mulig for oss å nyte lunsj ute, i Slotts parken og ved Nasjonalteateret. Deilig! Høydepunktene i arrangementet var konsert på Operataket lørdag ettermiddag og avslutningskonsert i Konserthuset søndag. Det beste var nok likevel fellesskapet, gleden og en første fornemmelse av sommer.

Konsert på Operataket

To tredjedeler av koret i trappene foran Konserthuset

Søndag ettermiddag var det over, vi satte oss på bussen og var hjemme klokken tre på natten, trøtte og fornøyde.

Babysang på Ferkingstad Høsten 2010 1.september starter vi opp med babysang i Kyrkjebakken. Det vil bli arrangert 10 samlinger på onsdager kl.10.30-12.00. Kurset er for barn fra 0-1 år + mamma, og det vil koste kr.400,(Man får da også en babysang-cd)

Foto: Rønnaug Knutsen

På hver samling vil vi ha en musikk- og samspill-avdeling. Etterpå blir det servert en enkel lunch, og det blir tid til å prate sammen. Dette er en unik mulighet til å sette av tid til godt samspill med babyen, og til å møte andre som har barn på samme alder! For mer info eller påmelding, send sms eller ta kontakt med Janne Kristine Eng ;

mob.48255674/ janne.kristine.eng@karmoykirken.no eller menighetskontoret: 52 81 20 50 Arr.: Falnes og Ferkingstad menigheter

Tårnklang 02-2010 • 15


Aktiviteter: Aktiviteter:

St.Hansfeiring St.Hansfeiring på Fredtun onsdag 23.juni 23.juni

-Velkommen til en en kjekk kjekk kveld for hele familien! familien! Stort bål! bål! Gratis inngang inngang

-Prinsesens fortell. -Marsmallow-åker -Marsmallow-åker -Perlegraving -Perlegraving -Ridning -Ridning -Paintballskyting -Paintballskyting -Dyreutstilling -Dyreutstilling -Bueskyting -Bueskyting -Fotball -Fotball

-Prinsessens fortell.

-Rune Larsen Larsen har -Rune har appell appell og underholder. underholder. og -Extended fingers -Extended fingers

Salg av av pølser, pølser, hamburger, hamburger, -- Salg is, brus brus og is, og kaffimat. kaffimat. -Utlodning. [1] -Utlodning. -[1] --

Tårnklang nr.2/10.  

Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02 - 2010 KYRKJEBAKKEN BARNEHAGEMENIGHETSTURTILKVITSØYVÅRSPRETTEN 1. Bred dina vida vingar, o Jesus,...

Advertisement