Page 1

menighetsblad

NR. 4 2009 | 63. ÅRGANG

www.kirken.notteroy.no

LYKKE TIL

Hilsen fra ordfører Roar Jonstang

SPEIDER’N Bli med da vel!

DIAKONI Ny diakoniplan

Korskolen 20 år


DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy, Teie og Torød sokn

NØTTERØY, TEIE OG TORØD SOKN Internett E-post Telefax

www.kirken.notteroy.no post@kirken.notteroy.no 33 35 11 81

KONTORER BORGHEIM MENIGHETSSENTER Postboks 133, 3163 Nøtterøy Besøksadresse: Rektorveien 2, Borgheim

menighetsblad

PRESTEKONTORET Mandag - fredag 9.00 -14.00 Ledende sokneprest Christopher Woie Sokneprest Inger Bækken Sokneprest Karl Olav Skilbreid Sokneprest Tom Olaf Josephsen Sekretær Unni Mathisen

33 35 11 80 33 35 11 82 33 35 11 84 33 35 11 85 33 35 11 93 33 35 11 80

KIRKEVERGEKONTORET Mandag - fredag 8.30 – 15.00 Kirkeverge Kjell Solberg Konsulent Eva Nedrejord Menighetssekr. Sigrun Emdal Kantor/korskoleleder Kristin Vold Nese Kantor Jan Rosenvinge Kantor Wenche Henriksen Kantor Ingunn Aas Andreassen

33 35 11 90 33 35 11 89 33 35 11 88 33 35 11 83 33 35 11 87 33 35 11 92 33 35 11 92 33 35 11 92

NØTTERØY KIRKEGÅRD Kirkegårdsleder Hans Kristian Amundsen LEDERE I MENIGHETSRÅD/FELLESRÅD Knut Paulin-Poulsen - Kirkelig fellesråd Torill Føleide Tandberg - Nøtterøy menighetsråd Jan Otto Lahn - Teie menighetsråd Randi Askim - Torød menighetsråd

33 32 37 25

33 39 98 27 33 38 66 22 33 39 98 07 33 38 76 08

NØTTERØY KIRKE Tirsdag – fredag 9.00 -13.00 (ikke onsdag) Kirketjener Bjartheim/Axelsen Kontoret stengt ved begravelser/bisettelser

33 38 37 58

VEIERLAND KIRKE KIRKE Kirketjener Martin Conradi

TEIE KIRKES HÅR- OG FOTPLEIESENTRAL Timebestilling mandag 9.30 - 12.30 TEIE KIRKES BARNEHAGE

2

NØTTERØY menighetsblad

LYKKE TIL

Hilsen fra ordfører Roar Jonstang

SPEIDER’N Bli med da vel!

DIAKONI Ny diakoniplan

Korskolen 20 år

FORSIDEBILDE: Festgudstjeneste i Teie kirke FOTO: Gudmund Nese

menighetsblad ANSVARLIG UTGIVER Nøtterøy, Teie og Torød menighetsråd ADRESSE Nøtterøy Menighetsblad Postboks 133, 3163 Nøtterøy ANSVARLIG REDAKTØR Hans-Tore Leithe menighetsbladet@kirken.notteroy.no ANNONSER Tore Bergseng 33 32 09 81 tore.bergseng@sf-nett.no

33 32 11 31 33 32 06 55

INNBETALING AV FRIVILLIG ABONNEMENT Nøtterø Sparebank, konto 2470.17.49134

33 40 74 41 33 32 11 31 91 55 22 94 33 32 11 31 33 40 74 40 95 04 46 49

OPPLAG 9600

33 32 19 42 33 39 95 83

TORØD KIRKE Torød kirke og kirkestue Telefax Kirketjener/vaktm. Ingrid Almquist

www.kirken.notteroy.no

47 23 43 04

TEIE KIRKE Mandag - fredag 9.00 -14.00 Telefax Kirketjener Astrid Hansen Diakon Dag Litleskare Diakoniarbeider Aud Aabø Evensen Kateket Ellen Haga Prosjektleder Jill Vea Brekke Barne- og familiearbeider Sonja Thorsnes Ungdomsarbeider Eric A. Laetare

NR. 4 2009 | 63. ÅRGANG

33 38 43 30 33 38 66 88 33 38 43 30

TRYKK Grøset - www.grøset.no DESIGN Dynamis Design - www.dynamis.no


Innhold Redaktørens hjørne

4

Slekters gang

4

Tett på

5

Valgresultat kirkevalget

6

Til ettertanke

8

Øy hjelper øy

9

Smånytt

9

Ny diakoniplan

10

Korskolen 20 år

11

Hilsen fra ordføreren

13

Smak og kjenn

14

Speider’n

15

Sokneprestens hjørne

16

Misjon

19

Oversikt gudstjenester

20

Neste nr. kommer ca. 25. november 2009. Frist for innlevering av stoff 30. oktober 2009. Husk å sende med bilder. E-post: menighetsbladet@kirken.notteroy.no

6

13 14

15

Menighetsrådsvalg

Hilsen fra ordføreren

Ny diakoniplan

Speider’n på tur

NØTTERØY menighetsblad

3


ØY REDAKTØRENS HJØRNE

Slekters gang

HANS-TORE LEITHE REDAKTØR

Jesus lever STO DET MED STORE OVERSKRIFTER i avisen ’Dagens Næringsliv’ for noen uker tilbake. Årsaken var at det dagen i forveien hadde vært premiere på musikalen Jesus Christ Superstar på Det Norske Teater. Både denne og andre aviser hadde denne dagen store anmeldelser og reportasjer fra den omstridte musikalen som første gang ble oppført for 40 år siden. I MORGENANDAKTEN PÅ NRK 25. september sier prest Per Anders Nordengen, som har sett musikalen, følgende: ”Oppsettingen makter å få det til å handle både om den gang for 2000 år siden, og om i dag. Stedet er på samme tid Jerusalem og det er trafikkmaskinen ved Oslo S. Menneskene er som den gang de mest lurvete og utstøtte i samfunnet; her er kriminelle, narkomane, uteliggere, prostituerte, asylsøkere uten oppholdstillatelse og andre med smittsomme sykdommer og frynsete rykte. Og over dem er makthaverne gjennom alle tider; her er yppersteprester og paver og keisere og oberster og diktatorer i gjenkjennelige uniformsdetaljer. Scenebildene refererer til fortid og nåtid, og vi opplever også vår egen historie, - der vi ser den forhatte muren, togskinnene gjennom porten til Auschwitz, Hitlers plattform, palestinaskjerf og Plata utenfor Oslo S. INN I DENNE SITUASJONEN vises en Jesus som ikke bare berører, men som også angår oss. Jesus Christ Superstar viser oss en provoserende Jesus, den gang som i dag. Og spørsmålet er det samme; lar vi oss berøre av Ham?” Så langt Per Anders Nordengen. I dette nummer av Menighetsbladet har vi bl.a. fokus på Kirkens Korskole som fyller 20 år. Det vitner om barn, unge og voksne som våger å la seg berøre av den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. I dette bladet kan du også lese om den nye DIAKONIPLANEN for menighetene på Nøtterøy. Der heter det: ”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.” Så er vår utfordringen i dag som kirke å la oss berøre av Jesus og å leve opp til det forbilde Han har gitt oss! At mennesker gjennom kirken får erfare at ”Jesus lever”. En kirke som møter mennesker slik Jesus gjorde.

HJELP OSS Å DEKKE UTGIFTENE I 2009 Konto: 2470.17.49134 Merk gaven med: “Menighetsbladet” Flott om DU vil være med å støtte også. Takk til alle for en god håndsrekning!

4

NØTTERØY menighetsblad

DØPTE Linus Kolflåth Grødem Sander Johan Tangerud Lukas Nathaniel Holand Tinius Lech-Hernes Sander Røisland-Skotte Leon Aleksander Løn Jan Palmer Signor Tønder-Simonsen Wilmer Grimmert Langås Marius Romøren Eriksen Theo Dynna Jacob Aleksander Freberg Leander Matheus Furuseth Thomas Andrew Carter Aleksander Pedersen Skjønhaug Gjert Christian Lind Sarah Kvarberg Hjelle Aurora Solås Sivertsen Marie Kristine Kleiva Eline Isabell Mustaparta Olson Silje Marie Holm Jenny Prestrud Kaja Foss Kjølner Siri Torgersen Bigseth Alde Sømme Elisabeth Astrid Carter

DØDE Helge Andreas Jørgensen Rune Johannessen Rolf Nilsen Jean Einar Novak Andersen Kjell Riis Kjell Arvid Olsen Leif Arthur Aalborgen Arne Schmidt Jensen Mildred Helene Bruserød Hjørdis Lovise Hansen Else Liv Johannessen Torveig Kristina Nilsen Else Thrane Heidi Tollefsen Ragna Dahlberg Inger Constanse Bøe

VIEDE Jan Frydenlund og Camilla Jacobsen Ole Slaatta og Rebekka Skorge Hansen Frank Lurås og Helene Howden Isaksen John Christer Bjørnstad og Lene Ingebretsen Ronny Sørli og Marie Bjønness Bjørn Thore og Ann Kristin Wallin Marthinsen Morgan Teigen Lysell og Vibeke Sandven Espen Bechmann og Agnete Holmen Roger og Kari-Anne Haave-Pedersen Lars Øivind Foyn og Katrine Viken


ØY TETT PÅ

Danser irsk dans, planter og sår blomster i hagen vår og drar på Ikea

Navn: Kristin Vold Nese Bosted: Skarphagaveien – Nøtterøy Alder: 41 år Jobb: Kantor i Nøtterøy Menigheter

Tett på Kristin Vold Nese Etter festgudstjenesten for Kirkens Korskole på Nøtterøy søndag 13. september karakteriserte ordfører Roar Jonstang Kristin som ”Nøtterøys fyrverkeri”! – Menighetsbladet gikk tett på… TEKST HANS-TORE LEITHE

FOTO GUDMUND NESE

Kristin, du leder fire av de sju korene i Kirkens Korskole. Ut fra menighetens humrende respons på ordførerens karakteristikk av deg virker det som du oppleves slik når vi ser deg dirigere korene og møter deg sammen med de unge! Hvor får du gløden og energien fra? Jeg elsker å synge og å kjenne samklang med andre som synger. Sangen er kilden til Livet! Da jeg var barn fikk jeg synge i kor i kirken. Jeg har sunget siden jeg var liten og jeg har ønske om å gi videre det jeg selv har fått oppleve. Jeg kjenner at jeg er med på å bygge samfunn. Et samfunn bygges ikke opp kun av materielle ting. Og kunst, kultur og kirke er viktige byggesteiner i et samfunn. Jeg er glad i kirken og har et ønske om at alle som bruker kirken skal bli møtt med raushet og verdighet. I korarbeidet vil jeg at alle skal merke at kirken er et sted hvor gleden og sorgen vandrer sammen. Jeg vil bidra til at barn og ungdom kjenner livsmestring. Jeg får gløden og iveren fra denne visjonen. Hva betyr korskolen for deg? Det er menighetsrådene på Nøtterøy som satset på sang for 20 år siden. Det er jeg dypt takknemlig for. I Korskolen har jeg gode kollegaer, gode arbeidsforhold, en stor gjeng med foreldre som jobber mange timer frivillig. Leder av korskolens barne- og ung-

domskorstyret, Bjørn Berulfsen, er en stor støtte. Han trekker i mange tråder og bidrar til at alle de frivillige i korskolen jobber godt sammen. Og jeg får mulighet til å bruke mine evner i jobben, og det er moro! Hvilken visjon har du for Korskolen? Jeg ønsker en åpen og inkluderende folkekirke, og at korskolen kan være en arena for barn, ungdom og voksne som er glad i kunst, musikk, estetikk. Jeg ønsker at korskolen skal fornye og bevare musikken i kirken. Sang og musikk er et hjertespråk. ”Gleden, troen, håpet bor i sangen” heter det i en sang vi synger. Visjonen for korskolen er at vi kan kjenne at ”her hører jeg til”! Har du noen favoritt når det gjelde musikksjanger? Klassisk musikk, salmer og musikals. Hvordan kobler du av? Danser irsk dans, planter og sår blomster i hagen vår og drar på Ikea sammen med Ellen Marie, kantor i Holmestrand. Hva er det beste ved å bo på Nøtterøy? Menneskene! NØTTERØY menighetsblad

5


ØY KIRKEVALGET

TEKST HANS-TORE LEITHE

Historisk Kirkevalg i Nøtterøy, Teie og Torød sokn MENIGHETSRÅDSVALGET Årets statistikk viser at omlag 10 % av Nøtterøys kirkemedlemmer avga stemme under menighetsrådsvalget, sier en begeistret sokneprest Woie til Nøtterøy Menighetsblad. Og det var omtrent like mange forhåndsstemmer ved dette valget som totalt ved menighetsrådsvalget i 2005, fortsetter han. Eksempelvis kan nevnes at av de omlag 6000 stemmeberettigede i Nøtterøy sokn avga 619 sin stemme. Dette viser tydelig at det å legge stortingsvalg og menighetsrådsvalg til samme dag og sted(ikke i samme lokale) styrker engasjementet formidabelt. Mange kirkemedlemmer stemte ved dette menighetsrådsvalget for første gang. De hadde kanskje ikke tenkt på akkurat det, men stemmelokalet viste også vei til menighetsråd-

JULEMESSE

Lørdag 21. nov. fra kl. 09.30 Andakt kl. 12.00 Salg: Håndarbeid, kaker, m.v. Utlodning – Tombola Åresalg – Minimarked Kafeteria Trekning kl. 14.30

Noter dagen alt nå!

6

NØTTERØY menighetsblad

svalget, og dermed ble også det gjort! Sokneprest Woie tror at avgitt stemme ved årets kirkevalg helt klart vil styrke engasjementet og ansvaret og kan hende også tilhørigheten til kirken, og at det vil øke oppmerksomheten på hva menighetsrådet arbeider med; hvilke saker de er opptatt av. Om to år er det nytt valg. Det betyr at i 2011 blir det kommune- og fylkestingsvalg og nytt menighetsrådsvalg. Nå skal erfaringer fra 2009-valget evalueres. Inspirasjon og involvering fra årets valg vil ligge som gode føringer til 2011-valget, avslutter Woie.

BISPEDØMMERÅDSVALGET Tunsberg bispekontor har gitt oss melding om følgende resultat fra direkte valg til Bispedømmeråd / Kirkemøtet Følgende ble valgt: 1. Harald Askeland, 2. Helene Bjerkestrand (gjenvalgt) 3. Ingjerd S. Bratsberg. Dermed er tre av de 7 faste medlemmene i Bispedømmerådet klare. - Vi har dermed fått en ungdomskandidat inn - Vi har et kvinnelig forsprang før 2. valgrunde. - De har en snittalder på 37 år. - De har varierende faglig bakgrunn og erfaring. - 1 fra Buskerud og 2 fra Vestfold.


ØY KIRKEVALGET

Valgresultat menighetsrådsvalget: Representanter presenteres i synkende rekkefølge etter antall stemmer.

TEIE SOKN

TORØD SOKN

NØTTERØY SOKN

ANNE-KRISTIN IMENES Syenittveien 6, 3140 Nøtterøy 36 år Kommunepsykolog

LIV KIRSTI KOROMA Veumåsen 52, 3133 Duken 49år Konsulent i Skatt Sør

TORILL EVA FØLEIDE TANDBERG Nilsåsveien 2a, 3132 Husøysund 47 år Avdelingsdirektør

JAN OTTO LAHN Øvre Smidsrødvei 50, 3120 Nøtterøy 58 år Banksjef i DnB NOR

OSVALD EIDE Solåsveien 8, 3135 Torød 68 år Sosionom

ELISABETH SØRBY HOLMÅS Seilersåsen, 3140 Nøtterøy 42 år Advokat

GRETHE CEDERKVIST Gneisveien 43, 3140 Nøtterøy 39 år Helsesøster i psykisk helsetjeneste

ASTRID ASKELAND Huiveien 38 B, 3133 Duken 72 år Pensjonist

KNUT PAULIN-POULSEN Kjernåsveien 7A, 3142 Vestskogen 59 år Arbeidsledig

SIRI STOKSETH Fullriggerveien 47, Skallestad 46 år dr. ingeniør, rådgiver

TOR ASBJØRN BJØRNSTAD Konvallveien 40, 3142 Vestskogen 33 år Medlemsvekstleder

VENJA ELISABETH HAMMER Elgveien 6, 3121 Nøtterøy 62 år Lektor ved Horten videregående skole

UNNI SOLBERG Sandløkkveien 1 76 år Husmor

ELLEN WISLØFF Hagaveien 7B, 3140 Nøtterøy 60 år Rektor/virksomhetsleder

VIGGO ANDREAS EMDAL Skallestadveien 35 D, 3138 Skallestad 54 år Ingeniør

TROND ENDRESEN Svendsrødveien 18 38 år

EGIL MUNNDAL MARTHINSEN Berganveien 62, 3133 Duken 41 år Vernepleier / miljøterapeut

NINA KRISTIN DITTMANN Garrtnerveien 7, 3120 Nøtterøy 50 år Jordmor/ psykiatrisk sykepleier

BIRGITH RIKTOR Havnåsvn. 49, 3135 Torød 73 år Pensjonist

JOHNNY ARMANN AAS Breidablikkveien 7, 3133 Duken 60 år Arbeidsledig

VARAMEDLEMMER Kjellaug Skau-Nilsen, 56 år Veståsveien 27, 3142 Vestskogen Anne Ljone, 58 år Vestliveien 8 B, 3128 Nøtterøy

VARAMEDLEMMER

VARAMEDLEMMER

Inger Johanne Grelland, 70 år Movikveien 77 B, 3135 Torød

Ellen Margrethe Aarhus, 64 år Skarphagaveien 91, 3140 Nøtterøy

Marit Hauge Kristiansen, 67 år Havnåsveien 5, 3135 Torød

Eva Paulsen Bjartheim, 54 år Semsveien 130, 3133 Duken

Ingrid Tveiterås, 59 år Krokveien 2, 3138 Skallestad

NY MARKISEDUK GROV SØMM ETC. 3132 HUSØYSUND TLF.: 33 38 39 50

Richard Fossum, 61 år Lokesvei 10, 3128 Nøtterøy

fredag 6. – søndag 8. november v/Fred

Riktor

Tema: Leve med Gud.

Fredag kl. 19.00: Bibeltime. Sang: Seniorkvartetten. Lørdag kl. 12.00: Formiddagsmat. Bibeltime.

Lillian Moe, 81 år Kjærnåsveien 7 A, 3142 Vestskogen Elisabeth Kolberg, 73 år Bueråsveien 4, 3132 Husøysund

BIBELHELG i Borgheim menighetssenter

Søndag kl. 18.00: (kaffe kl. 17.00) Bibeltime. Sang: Nina Dittmann. Autorisert Regnskapsførerselskap

Kontaktperson Nøtterøy: Jan Eirik Singstad, Tlf: 48185876 www.midtvestfold.no

Alle velkommen Nøtterøy Normisjon

NØTTERØY menighetsblad

7


ØY TIL ETTERTANKE

Dette stedet kan bare endres om Gud tar bolig iblant oss!

Gi oss en kirke TEKST OG FOTO HANS-TORE LEITHE

Svetten siler. Kloakken rund oss stinker. Nysgjerrige øyne stirrer på oss fra gluggene i de små bambushusene bygd på pæler ute i brakkvannet. De står tett i tett – og vaklevorne bruer går inn til husene. Under flyter søpla. Noen barn svømmer midt i det skitne vannet og koser seg som barn på Fjærholmen en sommerdag! Vi står i et slumområde midt i millionbyen Guayaquil i Ecuador. Slumområdet er ei øy som kalles Isla Trinitaria. Det sies at det bor ca 100.000 mennesker her. Ingen sykehus eller helsestasjoner. Ingen politistasjon. Det sies at 90 % er arbeidsledige. Politiet har fortalt oss at stedet er et paradis for gangstere og voldsmenn. Vi, det vil si jeg sammen med en misjonær og en nasjonal medarbeider fra Misjonsalliansen, står sammen med en liten flokk kvinner i det kanskje mest kriminelt belastede område av øya. Den nasjonale medarbeideren, Jorge Pluas, som er sosionom, har vært her flere ganger. Blitt frarøvet motorsykkel og fått pistol rettet mot tinningen flere ganger. Folk skjønner ikke at han kommer igjen. Hvorfor kommer du? Vil du bli drept? spør de. Han svarer: ”Jeg kommer fordi Gud elsker dere. Det gjør jeg også”. Han må være gal, tenker de. Sier det visst også. Misjonæren var den første hvite her. Nå står jeg her. Et gudsforlatt sted, tenker jeg. Det er Jorge som har arrangert møtet etter at noen i lokalmiljøet sa ja til en slik samling. Bare noen kvinner har kommet. Jeg smiler til kvinnene. Ser de er spente. Jorge fører ordet. De har lært litt om Misjonsalliansen gjennom tidligere besøk, og vet hva organisasjonen har gjort i en nabobydel sammen med folket der. Jorge presenterer meg. Hva ønsker dere vi skal bistå med? spør misjonæren kvinnene etter at vi har hilst skikkelig. Svaret vi får undrer oss! Har aldri 8

NØTTERØY menighetsblad

hørt det før! Det bruker å være: Skole, rent drikkevann, arbeidsplasser, en helsestasjon. Men disse voksne kvinnene ser oss inn i øynene, og lederen blant dem svarer mens tårene renner: Gi oss en kirke! Dette stedet er et lite helvete. Vi tør ikke slippe barna våre alene ut. Det er voldtekter, drap, narkotikalangere, gangstere rundt oss. Mange har våpen. Gi oss en kirke, gjentar hun. Dette stedet kan bare endres om Gud tar bolig iblant oss! Da må vi jobbe sammen, sier Jorge med glad røst. Blir dere med? JA, svarer de! De retter seg opp og øynene skinner! Vi er flere kvinner som blir med! Er det noen tomt her vi kan kjøpe? Den der borte, sier de og peker. Den ligger på fast grunn. Det er der den største banden holder til nå. ”Apehårets gjeng”. Noen måneder senere er tomta blitt kirketomt. Ei lita bambuskirke på bandehjørne. Det første kurset i kirka blir et sveisekurs der flere av ”Apehårets” medlemmer blir med! Det første underet har skjedd! Siden blir det bakekurs, skjønnhetskurs, alfabetiseringskurs og søndagsskole med flere hundre barn! Ett år senere er bambuskirken på bandehjørne blitt Nøtterøy menigheter sin vennskapskirke! I dag, 9 år senere smiler kvinnene mot oss fra bilder menigheten har sendt oss! Området er ikke til å kjenne igjen, sier de i brev som følger med! Barna våre er trygge her! Ingen narkotikahandel i nærmiljøet! Mange i området har fått skape seg arbeidsplasser gjennom kurs i kirka og lån fra mikrokredittfondet til Misjonsalliansen! Skole har det blitt også! Ungdommen vår har fått lys i øynene og tro på fremtida! Gud har i sannhet tatt bolig iblant oss og gitt oss fremtid og håp! sier kvinnene som ba om en kirke.


Nøtterøy menigheters misjonsprosjekt Fra januar 2003 har menighetene på Nøtterøy samarbeidet med Misjonsalliansen om støtte til deres arbeid i slummen i Guayaquil, Ecuador. Samarbeidet vil fortsette frem til ut desember måned 2010, under mottoet ”Øy hjelper Øy”. Misjonsprosjektet har tre komponenter: 1. Kontakten med vår VENNSKAPSMENIGHET, Isla del Valle. Gjennom Misjonsalliansen har vi bistått slik at menigheten har kunnet bygge et praktisk kirkebygg og drive et omfattende diakonalt arbeide i nærmiljøet; alt fra gudstjenester, søndagsskole og ungdomsarbeid til arrangering av sveisekurs, skjønnhetskurs, bakekurs, alfabetiserings- og helsekurs – bl.a. om forebyggende helse og om HIV Aids. Kurs for oppstart av egne bedrifter og hjelp til drive dem har også blitt arrangert i samarbeid med mikrokredittarbeidet som Misjonsalliansen driver i Guayaquil. Bare for å nevne noe. 2. Støtte til bygging og utstyr av flere klasserom i nærmiljøet. Dette gjelder både klasserom i bambus og betong.

ØY HJELPER ØY

3. Støtte til Misjonsalliansens mikrokreditarbeid i slummen i Guayaquil. I perioden 2003-2008 kom det til sammen inn ca. 600.000 kroner på Nøtterøy til Misjonsprosjektet. Pengene er kommet inn gjennom givertjenesten ”Operasjon Solidaritet”, kirkeofringer og andre arrangement. Adventura på Torød har samlet inn til sitt eget misjonsprosjekt i samme geografiske område i slummen i Guayaquil, Ecuador. Vi har arrangert to menighetsturer til Ecuador – og hatt besøk på Nøtterøy av to nasjonale medarbeidere i Misjonsalliansen i Ecuador: Pastor Miguel og sosionom Jorge. Fantastiske opplevelser! Vi vil i Menighetsbladet vårt fremover ha et tilbakeblikk på hva som har skjedd gjennom ”Øy hjelper Øy”; både her på Nøtterøy og i målområdet i Ecuador. Først ute er tidligere kateket på Nøtterøy, Harald Vekrum, som var med på den første menighetsturen.

ØY SMÅNYTT

Leve Vestfold LEVE Vestfold er en organisasjon for etterlatte ved selvmord. Forruten tiltak for sine medlemmer har vi som mål å få oppmerksomhet på hvor omfattende samfunnsproblemet er. Håpet er at vi kan bidra til at temaet blir mindre tabubelagt, noe som ofte bidrar til å isolere de etterlatte. Samtidig tror vi at åpenhet kan være med å forebygge mange selvmord. I høst har vi følgende tiltak for medlemmer, andre etterlatte og andre interesserte: •Kafé LEVE. Hver siste onsdag i måneden kl.19-21. Åpen kafé i Frivilligsentralen i Tønsberg, Tjømegt. 1C. •Minnemøte på Allehelgensdag. 1.november kl.18 i Solvangkirken i Tønsberg, Wergelands vei 7. Musikk, diktlesning, betraktninger, lystenning, bønn, m.m. •Seminar om Minneteppet. 5-6.desember i på Landstadsenteret i Sandefjord, Storgt. 20. Etterlatte får, ved hjelp av tekstilkunstner og etterlatt Eline Medbøe, utforme sin egen minnelapp som blir en del av et større kunstverk. Se mer informasjon på www.minneteppe.no. Påmelding. Mer informasjon om LEVE Vestfold finnes på www.levevestfold.no.

Ellen Haga mottar tjenestebrev Ellen Haga er undervisningsleder i Nøtterøys tre sokn. Hun har vært ansatt her siden september 2006. I gudstjenesten 23. august i Nøtterøy kirke fikk hun overrakt sitt tjenestebrev fra biskopen av kirkeverge Kjell Solberg. Leder i Nøtterøy menighetsråd, Torill Tandberg hilste og overrakte blomster på vegne av menighetsrådlederne. Begge deltok i forbønnen for Ellen som ble ledet av sokneprest Christopher Woie.

Gave til Torød kirke Torød kirke får 3 nye prekestolkleder, gitt av Torød sanitetsforening. Kledene er designet og sydd av tekstilkunstner Rigmor Bovè, og blir overlevert under gudstjenesten 1. nov. I samme gudstjeneste blir det nyvalgte menighetsrådet presentert og det gamle takket av.

GladJazzMesse i Teie kirke søndag 15. november RØSHNES JAZZ BAND gjester oss på nytt i Teie kirke. De er bare utrolige i sitt samspill. De må oppleves og har en egen evne til å gi av sitt overskudd! Bandet ble tildelt DnB NORs kulturpris for 2006 – i konkurranse med 12 andre kandidater i Hjertnes kullturhus. Y’s Men på Nøtterøy jobber for å skaffe midler til ungdomsarbeidet på øya vår. Vi tilbyr en alternativ gudstjenesteform i et tonespråk som mange setter pris. Dette ligger oss litt på hjertet. Skjærgårdskoret har flere ganger vært med oss på GladJazzMesse i Teie kirke. De er utrolig dyktige og gjør jobben slik vi ønsker – med innlevelse, snert og engasjement. De gleder seg til oppgaven!

Vi tror mange vil finne veien til Teie kirke - og få med seg en god og fin indre opplevelse – med kultur og kristen forkynnelse. Dette blir den åttende GladJazzMessen. Folk pleier å fylle kirken. Vær tidlig ute! Røshnes spiller fra kl.10.45, søndag 15. november. Fri entré/kollekt til ungdomsarbeidet.

NØTTERØY menighetsblad

9


ØY DIAKONI

Ny diakoniplan for menighetene på Nøtterøy ”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.” TEKST HANS-TORE LEITHE

I juni i år godkjente menighetsrådene i Nøtterøy, Teie og Torød en ny diakoniplan for menighetene våre. Basis for denne nye diakoniplanen er en hovedplan godkjent av Kirkemøtet i 2007 som var laget for å kunne tilpasses den enkelte menighet. I innledningen til Den nye planen står det at ”den skal være et praktisk verktøy i menighetenes diakonale arbeid og at den i stor grad tar utgangspunkt i eksisterende aktiviteter og arbeidsområder. Vi ønsker at en diakonal holdning og praksis må prege menighetene våre og alle kristne. - Samtidig ser vi at diakonien også må være organisert og målretta, både når det gjelder å ivareta enkeltmennesker og grupper”. Planen peker på at diakonien springer ut fra menighetens samling, gudstjenesten, der ordet om Kristus, bønnen, fellesskapet og nattverden er sentralt. De fire hovedområdene i planen er: (1) Nestekjærlighet, (2) Inkluderende fellesskap, (3) Vern om skaperverket og (4) Kamp for rettferdighet. På Menighetsbladets spørsmål om hva som er de største diakonale utfordringene lokalt på Nøtterøy, svarer diakon Dag Litleskare: Det er å møte enkeltmennesker som ikke melder sine egne behov. Ofte er det syke og ensomme mennesker som sliter, som har opplevd sorg, dødsfall eller samlivsbrudd men ikke hatt anledning til å beDiakon Dag Litleskare arbeide tapet. Dette gjelder både barn og voksne. Kirken ønsker å møte det enkelte menneske. Vi er ikke bare en kirke som fokuserer på det store fellesskapet, men som ønsker å se det enkelte menneskes behov; gi enkeltmennesker møter der de opplever seg sett, forstått, verdsatt og respektert, sier Dag. Han understreker at diakonien har Jesus Kristus som sitt store forbilde. Vi ønsker å støtte og oppmuntre enkeltmennesker slik at de kan få mot og lyst til å gå videre i livet. Vi kan lytte til dem, gråte og smile sammen. Være medmennesker. En annen stor utfordring er å skape engasjement og forståelse for at vi som kristne og som kirke har et ansvar for å dele vår rikdom og våre ressurser med mennesker i andre deler av verden. Den enkeltes holdning og praksis ”i det små”, på Nøtterøy, 10

NØTTERØY menighetsblad

kan faktisk utgjøre en stor forskjell for et medmenneskes liv, for eksempel i Ecuador. Diakon Dag sier videre at det er behov for å styrke gruppen av frivillige medarbeidere som er villig til å gjøre en diakonal innsats innen det organiserte diakoniarbeidet på øya vår. Det gjelder ikke minst besøkstjenesten til eldre og funksjonshemmede som har problemer med å komme seg ut. Vi skulle også gjort mer for våre nye landsmenn, sier Dag. Det er ikke lett å bli kjent med nordmenn, hevdes det. Få tar initiativ til å invitere noen hjem til seg. Dermed går vi trolig også glipp av ny innsikt og forståelse, eller et nytt vennskap? Dag og hans medarbeidere ønsker også å legge til rette for en bedre oppfølging av alle de frivillige som i dag er med i de forskjelligste aktiviteter. De trenger veiledning, oppmuntring og påfyll – også faglig – og det satser vi på å forbedre, sier diakonen vår som er glad for den nye planen som han er sikker på blir et godt verktøy for å styrke diakonien på Nøtterøy.

SORG OG OMSORG Du kan få støtte når du har mistet noen som står deg nær. Vi ønsker i dette Menighetsbladet å gjøre kjent tilbudet om ”Samtalegrupper om sorg og savn”. Dette er et samarbeid som Kirken på Nøtterøy, Domprostiet, Tjøme menighet og Leve Vestfold står sammen om og gjelder alle uansett hvor du bor eller hvilket livssyn du har. Sorggruppene ledes av frivillige som selv har opplevd tap eller som i sitt yrke møter mennesker i vanskelige livssituasjoner. Gruppene har en varighet på ca. ett år. For tiden er det fem grupper i gang: • For de som har mistet sin ektefelle/samlivspartner • For barn og unge som har mistet nære pårørende • For de som har mistet noen ved selvmord (kontakt Leve Vestfold – se egen artikkel i dette bladet!) • For foreldre som har mistet barn • For de som har opplevd samlivsbrudd. Gruppene har vanligvis 5 – 8 deltakere som møtes to ganger pr. måned. Det er gratis å delta. Gruppen bygger på gjensidig hjelp, og er ikke terapi eller behandling. Har du ønske om å bli med i ei gruppe – eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med diakon Dag Litleskare, kontor Tlf. 33 40 74 41 E-post: diakon@kirken.notteroy.no, eller diakoniarbeider Aud Evensen, kontor tlf: 33 32 11 31 E-post: diakoniarbeider@kirken.notteroy.no


Sitat fra prekenen på festgudstjenesten 13.september:

”Kirken har til alle tider sagt: ’Jeg vil love Herren så lenge jeg lever, og synge for min Gud så lenge jeg er til!’ (Salme 146) Vi som lever her på Nøtterøy nå og får synge i kirken sammen med Kirkens Korskole, vi fornemmer at vi er en del av noe stort, at vi er i berøring med noe himmelsk, at vi er med i en evig sang.”

20 år Kirkens Korskole, Nøtterøy

Les hilsen fra ordfører Roar Jonstang:

NØTTERØY menighetsblad

11


ØY KORSKOLEN JUBILERER

Korskolen 20 år Søndag 13. september markerte Kirkens Korskole, Nøtterøy åpningen av sitt jubileumsår i forbindelse med at den fyller 20 år. TEKST TOM OLAF JOSEPHSEN

FOTO GUDMUND NESE

Søndag 13. september markerte Kirkens Korskole, Nøtterøy åpningen av sitt jubileumsår i forbindelse med at den fyller 20 år. Markeringen besto i festgudstjeneste i Teie kirke der alle korene sang og ordføreren etter gudstjenesten foretok den høytidlige åpningen av jubileet med ”snorklipping” midt i en fullsatt kirke. Jubileumsåret strekker seg frem til 5.mai neste år - og vil inneholde to cd-utgivelser, fagdag om barn og gudstjeneste i sam-

12

NØTTERØY menighetsblad

arbeid med Tunsberg biskop, foredrag om Mariakirken (dvs. Nøtterøy kirke) i samarbeid med Nøtterøy Historielag, kunstutstilling i Nøtterøy kirke, folketonemesse med deltakelse av biskopen, bestillingsverket "Sommerens Maria" med tekst av Eyvind Skeie og musikk av Gisle Kverndokk og ikke minst ulike konserter i Nøtterøys kirker og kulturhus - samlet i en festival i perioden 21. mars til 5. mai 2010. Festivalen vil bestå i rundt 20 konserter/arrangementer. Det er med andre ord mye å glede seg til.


FORBØNN UNDER FESTGUDSTJENESTEN Bønnene skrevet at medlemmer i Korskolen Kjære Gud i himmelen, du som hjelper oss gjennom hver eneste dag i våre liv. Vi ønsker at du, vår skaper, fortsatt kan hjelpe oss gjennom hverdagen. Vi takker deg for alt du har gjort for oss til nå.

Vi ber om at ingen skal bli mobbet og at ingen må være ekle mot hverandre. Hjelp oss så vi kan hjelpe andre. Vi ber også for alle gamle, ensomme og syke i vår kommune.

Vi vet at mange i vår verden ikke har det bra. Vi ber deg om fred, rettferdighet, vennskap, omsorg og nåde for alle mennesker. Vi ber for alle fattige, syke, husløse og sultne i vår verden.

MENIGHETSSVAR: Du er vårt håp!

Kjære Gud, du som ser alle som har det vondt:

Kjære Gud, vi takker deg også for at korskolen har holdt sammen i 20 år! Vi takker deg for fellesskap og vennskap. Vi takker deg for at kirken kan være vårt hjem og vi ber om at du må fortsette å gi oss fine oppdagelser her i kirken.

Kjære Gud, vi ber deg for valget. Vi ber deg for dem som skal styre landet vårt. Hjelp dem, så de kan tenke spesielt på flyktninger og asylsøkere. Og kjære Gud, til slutt vil vi be deg: la sko med lisser bli utrydda! De er så vanskelige å knytte og så tar det så lang tid å knytte dem! Kjære Gud, vær med oss nå og til evig tid! MENIGHETSSVAR: Du er vårt håp!

HILSEN FRA ORDFØRER ROAR JONSTANG:

Lykke til med 20-årsfeiringen Nøtterøy kirkes korskole har nå eksistert i 20 år og som ordfører på Nøtterøy er det en stor glede for meg å kunne gratulere med åpningen av jubileumsåret. Jeg vil igjen benytte anledningen til å takke kirken og dens ledelse, kantorene og de frivillige korskolelederne for alt de gir våre barn og unge av trygghet samhold og opplevelser. Jeg vil i denne forbindelse slutte meg til korskolens styreleder, Bjørn Berulfsen, som under festgudstjenesten fremholdt hvor viktig det er å lære barn å bli glad i sang og musikk i ung alder. For egen del vil jeg legge til hvor positivt det er for oss mennesker å få ros, noe korskolens elever ofte opplever. Lederen i jubileumskomiteen, Tom Olaf Josephsen, utdypet tonens verdi – den griper oss og går inn i det dypeste i oss, sa han. Korskolen er også et godt eksempel på det verdifulle frivillighetsarbeid som gjør det mulig for så mange barn og unge å ta del i et godt fellesskap, der sangen og musikken er det sentrale. De fire kantorene gir mye av seg

til beste for elevene, og spesielt vil jeg nevne korskolens leder, Kristin Vold Nese. Jeg var selv til stede på åpningen av jubileet der det var invitert til festgudstjeneste i Teie kirke, felles for de tre prestesognene på Nøtterøy. Kirken var stuvende full, og korskolen hadde de fleste av sine 180 elever tilstede. De ulike korene sto fremme og på sidene – et vakkert skue. Sogneprestene hadde på en fin og verdig måte fordelt oppgavene seg i mellom gjennom gudstjenesten. Dette var en god opplevelse. Jeg fikk en førstehånds opplevelse av hva korskolen har utrettet og står for og vil ønske til lykke i arbeidet fremover. Lykke til med 20-årsfeiringen. Med vennlig hilsen Nøtterøy kommune Roar Jonstang Ordfører NØTTERØY menighetsblad

13


ØY SMAK OG KJENN ‘MENIGHETSTEK’ Nå feirer vi korskolen, og dette er mat for de store anledninger – om ikke med hele menigheten, så med gode venner eller familie på besøk!

Slik gjør du: 1. Rut svoren som til ribbe. Lag gjerne litt store ruter. Gni skinka inn med salt og pepper og la den stå kjølig til neste dag for å trekke krydder. 2. Damp steken i stekeovnen ved å helle på ca. 2 dl vann og dekk langpannen med aluminiumsfolie på 200 grader i ca. 40 minutter. Fjern folien, sett i steketermometer og stek steken videre ved 125°C til steketermometeret viser 70-72°C. Det tar ca. 6 timer.

Ingredienser 3,2 kg skinkestek med svor 2,13 ts salt 1,07 ts pepper Saus: 0,53 l stekesjy 1,6 ss sennep 1,07 dl kremfløte eller matfløte 0,53 ss maisstivelse (maizena) 1,6 ss vann 1,6 ss smør OPPLYSNINGSKONTORET FOR KJØTT

8 porsjoner

3. Bruk sjyen som grunnlag for sausen. Kok sjy, sennep og fløte inn til 3/4 av mengden. Sausen kan lett bli for salt, tilsett eventuelt litt vann. Tilsett maizenna utrørt i vann, og pisk til slutt inn smøret. Server skinkestek varm til middag med enten surkål, rødkål, rosenkål, erter eller kokte grønnsaker. Og med sjysaus eller brun saus og kokte poteter ved siden av. Tips: Skinka kan også serveres kald med varme grønnsaker eller salat, saus og kokte poteter. FOTO: ANNE MANGLERUD

Partystek

14

NØTTERØY menighetsblad


ØY SPEIDERN

Bli med i Speider’n da vel! TEKST OG FOTO ELLEN KARINE HAGA

“Vi legger ut på tur innover i skogkanten ved Hella. En gjeng glade gutter og jenter er klare for første speidermøte denne høsten.” Vel fremme på stranda forteller leder Ole om høstens prosjekt: Bevissthet om at vi alle er en del av Guds skaperverk! Nils tar over. Nå er det lek som står på programmet: Snurre- flaske- stafett! Alle blir svimle, og skjener av gårde. Innsatsen er det ikke noe å si på! Etter lekingen får alle som har lyst

gjenfortelle sommerens opplevelser. Så spikkes det litt. Her er det tydelig at de allerede har lært masse om riktig bruk av kniv! Ståle gir gode råd om stell og bruk av speiderkniven. Plutselig er det klar for steking av pinnebrød. Det er laget et lavt, langstrakt belte av varme glør på stranda, og alle får utdelt deig til pinnene sine. Noen blir brune, noen blir brente, men inni er det noe som kan spises... Tiden går fort når man har det gøy, og det er tid for avslutning. I ring fremsynges speiderbønnen, og så er det over for denne gang. En livlig gjeng tusler gjennom skogen, finner frosk, skravler og koser seg før vi igjen er tilbake ved veien. Speiderne samles annenhver mandag kl 17:30-19:30. Kontakt Ole Hafell 934 01 955 eller Ståle Olsen 926 99 302 hvis du vil være med! NØTTERØY menighetsblad

15


ØY SOKNEPRESTENS HJØRNE

CHRISTOPHER WOIE LEDENDE SOKNEPREST

Skaperverkets søndag ORD OG UTTRYKK ENDRER SEG – OGSÅ I KIRKEN HØSTTAKKEFEST HAR I MANGE ÅR vært et innarbeidet begrep. Markens grøde: Grønnsaker, frukt og blomster ble båret inn i kirken til minne om at innhøstingen var i gang eller fullført. Kirken ble pyntet til Guds ære. Mange vil huske hvordan Bondekvinnelaget / Bygdekvinnelaget pyntet Nøtterøy kirke til Høsttakkefest! Etter gudstjenesten ble ”marken s grøde” fraktet til Borgheim Menighetssenter – til auksjon mens vi hygget oss med god kirkekaffe! Og pengene som kom inn ble gitt til misjonsprosjektet eller ungdomsarbeidet i menigheten. En varm takk til Bondekvinnelaget / Bygdekvinnelag for fint samarbeid gjennom mange år! SÅ SKJER ENDRINGER: I høstens gudstjenesteplan har ”Høsttakkefest” blitt erstattet med ”Skaperverkets søndag”. Med dette utrykkes ikke bare en takk til Gud for markens grøde. Begrepet inkluderer en takk til Gud for hele skaperverket og utfordrer oss til å forvalte skaperverket til Guds ære og alles beste! Også en av Barnegudstjenestene i høst er en Skaperverkets gudstjeneste. ”Vern om skaperverket” er også ett av hovedområdene i vår nye, lokale diakoniplan og inkluderer kampen for rettferdighet, kampen for den grunnleggende respekten vi må ha for hverandre og kampen mot sult, fattigdom, undertrykkelse og kampen for et bærekraftig miljø.

16

NØTTERØY menighetsblad

SKAPERVERKETS SØNDAG er en dag for solidaritet lokalt og globalt. Selv om disse gudstjenestene feires i løpet av høsten, er det vi kjemper for selvfølgelig ikke bundet til årstider! Men i en kirkeårsrytme er det godt å la det få feste seg nettopp her. Og her ser jeg nettopp mulighetene til hvordan fruktbart samarbeid lokalt også kan gjøres globalt. At vi som lokal kirke samarbeider med de som på ulike måter produserer mat, forvalter skog og vann; organisasjoner som vi har sammenfallende mål med: Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Blå Kors, Redd Barna, Rettferd for taperne, Kampen mot HIV/Aids, for å nevne noen få. Skaperverkets søndag DET BEGYNNER MED BARNA. De synger med glede og undring: "Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud! – Herren vår Gud vil vi takke!”. Voksne har erfart at livslandskapet er så mye mer sammensatt på både godt og vondt! Men jeg tror at jo mer vi kan bevisstgjøres på vårt ansvar for barna – hvilken verden vi ønsker de skal vokse opp i – desto mer kan det motivere oss til å ta et sterkere og mer konstruktivt ansvar for skaperverket lokalt og globalt. La Skaperverkets søndag bli en dag til ettertanke som gir inspirasjon og utrustning til utfordringer vi møter hver dag året igjennom.


Du har valget –

FORSIKRING - LIV OG SKADE

Vi har utvalget!

Trygghet for deg og dine

i kjelleren Tlf. 33 40 15 33

Mjøllner Elektro

Kort ventetid nĂĽr du trenger elektriker

Torvet 1, Teie, 3120 Tønsberg : www.mjollner.com

Autorisert elektroentreprenør

Tlf 333 87300

service@nsp1.no - Telefon: 02440 - www.nsp1.no

Bank. Forsikring. Og deg.

Nøtterøy Rørservice AS Nesbryggv. 9 A, 3133 Duken Tlf. 33 38 52 59 Mob. 980 37 000/980 29 000

MAXBO

MAXBO ILEBREKKE, Åsgürdstrandsveien, 3114 Tønsberg. Tlf. 33 30 74 00

Gjør det enklere for deg

MAXBO NĂ˜TTERĂ˜Y, Husøyveien 1, 3132 HUSĂ˜YSUND. Tlf. 33 37 98 20 MAXBO TJĂ˜ME, Ă˜stveien 630, 3145 TJĂ˜ME. Tlf. 33 39 02 72.

BO- OG BYGGEVARER MED FAST LAVPRIS

Vi har alt du trenger til:

'UHQHULQJ‡2YHUYDQQ .ORDNN‡7DNYDQQ 7U\NNYDQQ‡9DQQLQJ

For oss er bank og forsikring to sider av samme sak. For deg betyr det at du für ivaretatt hele økonomien din pü ett sted.

Pute

Alt i plexiglass Stangebyveien 1. Tlf. 33 32 00 35

Tlf.: 33 31 28 79 Faks: 33 31 04 63

E-post: thorboat@online.no Ollebukta - 3126 Tønsberg www.arvidthoresenbaatkalesjer.no

1c)‘5(59,2*6c *581108563$33 'XÀQQHURVVYHG fotgjengerfeltet rett etter *U¥VWDG PRW+RUWHQ

Inneh. Terje og Eigil NÌss – Tlf. 33 35 10 70

Nøtterøy Jern & Bygg AS +RUWHQVYHLHQ²%DUNnNHU 7OI)D[

Teie Torv Tlf. 33 32 13 87

NĂ˜TTERĂ˜Y HUNDESENTER FĂ´r og utstyrsbutikk med alt for hund, hest og katt

Tlf: 33 38 59 61 Ă…pningstider butikk: 10.00-17.00 (14.00)

NĂ˜TTERĂ˜Y menighetsblad

17


Gravmonumenter

CafÊ & Catering Rørleggerfirma med butikk

Helpolert granitt

fra kr. 5.900,Ferdig montert m/inskripsjon

Tlf.: 33 32 10 01 Fax 33 32 14 56

Stort utvalg av GRAVMONUMENTER KJĂ˜KKENBENKPLATER PEISPLATER

Smidsrødveien 43 Tønsberg Tlf. 33 32 05 85

6QLWWHU‡.ROGWERUG‡.DNHU‡ Gryteretter 7HLH7RUY7¥QVEHUJ

NĂ˜TTERĂ˜Y MENIGHETERS DIAKONAT HĂĽr og fotpleiesentralene - ĂĽpningstider -

til meget konkurransedyktige priser

NĂ˜TTERĂ˜ STENHUGGERI v/Nøtterøy kirke

Tlf. 33 38 39 89 - post@steinprodukter.no www.steinprodukter.no

Teie kirke:

Tønsberg

Tirsdager-torsdager 09:00-14:00 Timebestilling mandag 09:00-12:30 telefon 33 32 19 42

Halvdan Wilhelmensens allĂŠ 5

Torød kirkestue:

Nøtterøy

HĂĽrpleie hver torsdag Timebestilling tlf. 33 38 43 30

Kirkeveien 176 DĂ˜GNVAKT TLF. 33 37 83 83

Time bør bestilles i god tid!

Din hørsel - vür sak! Vi lüner ut Teleslynge gratis. Flott hjelpemiddel til høreapparatbrukere i jubileer, foreninger, minnesamvÌr o.l. Enkel i bruk. For mer informasjon: Ring 33 40 78 90. NB! Vi selger batterier til høreapparater kr. 35 pr. brett

Nøtterøy og Tjøme Hørselslag

s Name it - Newborn - Mini - Kids s Mexx s Levis s Gant s Troll s Ticket to heaven s Quicksilver s Napapijri s Roxy s Grundt s DKNY

* SYNSPRĂ˜VER * BRILLER * KONTAKTLINSER * SOLBRILLER Vi kan vurdere grønn og grĂĽ stĂŚr. Laserbehandling. Vi har moderne synsprøveutstyr til det beste for deg

RING FOR SYNSPRĂ˜VE

Tlf.: 33 32 36 00 Velkommen til oss i 3. Etasje pĂĽ Bellevuesenteret.

Butikken med kvalitet og service! Baby- barn- og ungdomsklĂŚr s Tlf: 33 32 28 60

Bibler Alltid nye oppbyggelige bøker Fast 25% rabatt pü gitarer Piano til meget gode priser Tilbudskjeller med bøker opptil -80% SkjønnlitterÌre bøker Musikk og DVD

#" !$ #  # ! !  


ØY MISJON

Navn: Harald Vekrum Bosted: Skallestad Jobb: Regionskonsulent i Kirkens Nødhjelp, Buskerud og Vestfold

TEKST HARALD VEKRUM – TIDLIGERE KATEKET PÅ NØTTERØY

Det merket meg for livet DET ER OVER 5 ÅR SIDEN NÅ. I april 2004 var jeg med på reisen som førte oss fra Nøtterøy til Ecuador. Nøtterøy menigheter hadde tatt i mot utfordringen og vårt nye misjonsprosjekt lå i millionbyen Guayaquil. Gjennom et samarbeid med Misjonsalliansen var slumområdet Isla Del Valle blinket ut, og misjons- og samarbeidsprosjektet ”Øy hjelper Øy” var en realitet. Derfor var det en spent gjeng av ansatte og frivillige som dro av gårde for å bli bedre kjent med det søramerikanske landet under ekvator og vårt nye misjonsprosjekt der. Dagene fylte oss med mange inntrykk: Kultur, slum, glede, inflasjon, undertrykkelse, korrupsjon, håp, tro, helsearbeid, makt, avmakt, rikdom, fattigdom, klima, politikk og mye mer. Det kunne nok vært skrevet mye om hvert enkelt av disse inntrykkene. For oss som kom fra stabilitet, velfungerende demokrati og rikdom ble kontrastene enorme! Det er lett å la seg overmanne av håpløshet og avmakt. Møtet med annerledesheten var nærmest en surrealistisk opplevelse som utvilsomt er med på å merke en for livet. Så også for meg. DET TAR LITT TID, men den numne følelsen av håpløshet blir litt etter litt skjøvet til side av alle de mennesker vi møter som bærer håpet med seg. Barn, unge og voksne som lever med håp om en bedre fremtid. Vi kan håpe med dem og være bidragsytere til at håp blir realisert!

DET ER HÅP når barn blir behandlet på institusjoner i stedet for å bli gjemt vekk fordi funksjonshemmingen stigmatiserer hele familien. DET ER HÅP når låneordningen mikrokreditt kan gi smålån til ivrige og dyktige håndverkere som trenger startkapital for å komme i gang med en virksomhet. DET ER HÅP når kirker reises i slumkvarterene slik at menighetens pastor kan gi Guds Ord til styrke, oppmuntring og trøst. DET ER HÅP når Misjonsalliansens nærvær viser solidaritet i møte med medmennesker. DET ER HÅP når menneskeverdet synliggjøres uavhengig av etnisk tilhørighet eller posisjon. Misjonsprosjektet ”Øy hjelper Øy” har vært til hjelp for oss på Nøtterøy og til hjelp for våre medmennesker på Isla Del Valle. Vår opplevelse her på Nøtterøy har kanskje underveis vært av en annen karakter, men vi har vært med på å bygge kirke i sammen. En kirke av levende steiner på et annet kontinent. Under andre levevilkår og betingelser. Men likevel en kirke hvor troen deles og håpet synliggjøres gjennom solidaritet i tanke og handling. Takk til Misjonsalliansen som bærer kirkens misjonsoppdrag og tydeliggjør dette for oss både som enkeltmennesker og som menighet. Jeg synes konfirmantboka Korsvei definerer misjon på en god måte. ”Misjon handler både om å forkynne den kristne tro og hjelpe mennesker til et godt liv”. Vårt misjonsprosjekt kan godt beskrives med nettopp denne setningen.

DET ER HÅP når tenåringen får ta del i et utdanningsprogram.

FJÆRE ØKONOMI OG REGNSKAP AS Autorisert regnskapsførerselskap Medlem NARF Smidsrødv. 4C - 3120 Nøtterøy Tlf. 33 32 11 89 - Fax 33 32 34 62

Jon Bye Andersen Skallestad - 3135 Torød Tlf. 33 30 43 40 - Fax 33 30 43 41

Fusdahl Matsenter A/S Bellevuesenteret Teie Tlf. 33 35 20 60

NØTTERØY menighetsblad

19


ØY OVERSIKT

Dato

Nøtterøy kirke

Teie kirke

Torød kirke

25. oktober Bots-og bededag Jes.59,1-4 og 8-9

Høymesse

Høymesse

1. november Allehelgensdag Matt.5,1-12.

18:00:Minnegudstj. Ungdomskantoriet

Familiemesse Kirkeskolen

8. november 23.s.e.pinse Fil.1,6-11.

Familiemesse Min kirkebok

Familiemesse Søndagsskolen

15. november 24.s.e.pinse 1.Tim.2,1-6a

Høymesse Viva Voce

Høymesse Glajazzmesse Misjon og solidaritet

22. november 25.s.e.pinse Matt.25,31-46

Familiemesse Barnekantoriet

Høymesse

29. november 1.s.i advent Luk.4,16-22a

18:00: Lysmesse

Familiemesse Søndagsskolen Speider Aspirantkoret

Veierland kirke Familiemesse Skaperverkets søndag Min kirkebok

Høymesse

Familiemesse Infantimus Min kirkebok

Høymesse Seniorkvartetten

For mer informasjon, se annonsering i dagspressen og vår hjemmeside: www.kirken.notteroy.no.

Veierland kirke i ny prakt Det er fantastisk å se hvor vakkert den nymalte Veierland kirke er blitt. Takket være initiativ fra Jørn Arnesen har det vært mulig å få malt kirken i år. Han har organisert innsamling av midler til og innhentet tilbud på det nødvendige arbeidet. Arnesen sier at det skyldes respekt for de som bor på Veierland og ferdes på kirkegården eller går forbi kirken. Kirken var ikke representativ slik

TEKST OG FOTO KNUT PAULIN-POULSEN

den fremsto i våres. Hans kontakt med kommunen var nedslående fordi kommunen ikke kunne love midler til oppussing av Veierland kirke på 3 – 4 år. ”Det blir for lenge å vente, og da bare satte jeg i gang,” avslutter Arnesen. Nøtterøy menighetsråd og Nøtterøy kirkelige fellesråd takker Jørn Arnesen og alle givere for godt initiativ og et flott resultat!

Medarbeidere søkes

Shadow søker menighetsbladsdistributørerer På øya har vi mange trofaste distributører av menighetsbladet som Shadow og følgesvenn Hanne K. Foshaugen. Men vi trenger flere! Har du lyst – og ønsker å bidra med en innsats? Ta kontakt med Knut I. Tysnes på tlf.: 33 38 44 18. Den gode trimmen får du gratis. VOFF! VOFF! PS: Hjelp oss å dekke ugiftene i 2009. Gi din gave til oss: konto2470.17.49134. Husk å merke din gave med “Menighetsbladet”.

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy, Teie og Torød sokn

Nøtterøy menighetsblad nr. 4-09.  
Nøtterøy menighetsblad nr. 4-09.  

LYKKE TIL SPEIDER’N menighetsblad NR. 4 2009 | 63. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no Ny diakoniplan Hilsen fra ordfører Roar Jonstang Bli med da...

Advertisement