Page 1

NR. 4

September 2011

38. ÅRGANG

Kyrkjeblad for Øygarden

Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side

Foto: ONT

I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat frå eldreturen i juni side 5 Konfirmantjubileum i Hjelme og Blomvåg  side 6 Nye fjes side 9 Haustprogram for lag og organisasjonar side 14 Kyrkjevalet 2011. Kandidatpresentasjon side 15–20


Den norske kyrkja i Øygarden

SOKNEPRESTEN HAR ORDET På den nasjonale minnedagen 21. august etter terrorangrepa 22. juli preika mange prestar over 1. Kor.13. etter tilråding av kyrkjeleiinga. Eit godt råd, som eg óg fulgte ved Høgmessa i Hjelme Gamle Kyrkje denne 10. søndagen i treeiningstida. No er vi ved avslutninga av sørgeperioden. Men vi treng óg å ta med oss desse orda, ofta kalla «Kjærleikens høgsong», når vi no går attende til «vanleg» modus: Om eg talar med mennesketunger og engletunger, men ikkje har kjærleik, då er eg ein ljomande malm eller ei klingande bjølle. Om eg har profetgåve og kjenner alle løyndomar og eig all kunnskap, og om eg har all tru, så eg kan flytta fjell, men ikkje har kjærleik, då er eg ingen ting. Om eg gjev alt eg eig til mat for dei fattige, ja, om eg gjev meg sjølv til å brennast, men ikkje har kjærleik, då gagnar det meg ingen ting. Kjærleiken er langmodig, kjærleiken er velviljug, han misunner ikkje, briskar seg ikkje, blæs seg ikkje opp. Kjærleiken gjer ikkje noko usømeleg, han søkjer ikkje sitt eige, harmast ikkje, gøymer ikkje på det vonde. Han gleder seg ikkje ved urett, men gleder seg ved sanninga. Alt held han ut, alt trur han, alt vonar han, alt toler han. Kjærleiken fell aldri bort. Profetgåvene skal få ende, tungene skal tagna, og kunnskapen skal ta slutt. For vi skjønar stykkevis og talar profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som er stykkevis, få ende. Då eg var barn, tala eg som eit barn, tenkte eg som eit barn, dømde eg som eit barn. Men då eg vart mann, la eg av det barnslege. No ser vi som i ein spegel, i ei gåte; men då skal vi sjå åsyn til åsyn. No kjenner eg stykkevis, men då skal eg kjenna fullt ut, liksom eg fullt ut er kjend av Gud. Så vert dei verande desse tre: tru, von og kjærleik. Og størst av dei er kjærleiken.

Dette er særs viktige ord. Og som dykkar prest vil eg gjerne leggje dykk på hjarte kva som er Kjærleikens Grunn. I det daglege, og i våre liv finn vi mykje som ikke harmonerer med dei vakre orda Apostelen Paulus skriv til sin kjære kyrkjelyd i Korint. Kanskje det same gjeld både i verdsleg, såvel som i kyrkjepolitikk? Så skal vi få ta med oss at den kjærleiken som den kjende bibelteksten talar om, djupast sett ikkje er noko anna enn Kristi kjærleik! Du kor vi treng Han! I livet, i landet, og i kyrkja! Paulus sin apostelkollega Johannes seier det slik: «Kjærleiken er ikkje det at vi har elska Gud, men at han har elska oss og sendt Son sin til soning for syndene våre.» (1.Joh,4,10) Det er Jesus som er den langmodige, velviljuge, som ikkje misunner, ikkje briskar seg, ikkje blæs seg opp. Han gjer ikkje noko usømeleg, søkjer ikkje sitt eige. harmast ikkje, gøymer ikkje på det vonde, gleder seg ikkje ved urett, men gleder seg ved sanninga. Og i Jesus er dét sant: Størst er kjærleiken! Han steig ned like til oss, for å frelsa oss, og føra oss til Himmelen ved seg! Han kan óg senda sin Ande, som verkar godleik og miskunn, men óg frimot som med kjærleik kan påtale urett og gjere oss sanne I all vår ferd. Men det forpliktar å kjenna Jesus: «Kva kjærleik er, har vi lært av at Jesus gav livet for oss. Så er det vår skyldnad å gje livet for brørne.» (1.Joh.3,16) Difor ser Herren etter kjærleik óg hjå oss. Måtte det vera slik at andre kan seia om oss: Han/ho var der noko med! Han/Ho var visst ein kristen! Svenn Martinsen sokneprest@kyrkja.net

Frist for stoff til nr 5 er 20. oktober. Frist for stoff til nr 6 er 24. november. 2  ØyNytt 4/11

ØyNytt – kyrkjeblad for Øygarden Utgjevar: Hjelme og Blomvåg kyrkjelydar Redaktør: Odd N. Thormodsæter Kontingent: Min. kr 125,- *innan kommunen Min. kr 175,- utanom kommunen Takkeannonsar: kr 100,– Kontonr. 3628.07.02557 Trykk: Bodoni Distribusjon i Øyg. Hurtiglevering, tlf 9866 5329 Kyrkjekontoret: Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Faks: Vakttelefon prest: E-post: Heimesider: Ekspedisjonstid:

Rong senter, 2. etasje Boks 144, 5331 Rong 5638 2240 5638 2241 5638 2244 kontor@kyrkja.net www.kyrkja.net måndag – fredag: 0900 – 1500

Tilsette: Kontorleiar: E-post:

Kari Sandøy Rong kontor@kyrkja.net

Barne- og ungdomskonsulent: Hogne Berland E-post: pedagog@kyrkja.net Telefon: 9868 3424 Kantor: E-post: Tlf.

Anne Lise Grøm kantor@kyrkja.net 5638 2245/9188 1208

Sokneprest: E-post: Tlf.

Svenn Martinsen sokneprest@kyrkja.net 5638 2244/9506 7890

Diakonimedarbeidar: Bjørg Blom E-post: diakon@kyrkja.net Tlf. 4781 6181 Kyrkjeverje: E-post: Tlf.

Odd N. Thormodsæter kyrkjeverje@kyrkja.net 5638 2243/990 16 616

Kyrkjetenar/kyrkjeg.arb. Blomvåg: Kåre Kristoffersen, 911 05 197 Kyrkjetenar/kyrkjeg.arb. Hjelme: Janesh Amenya 958 23 472 Blomvåg kyrkje: Hjelme kyrkje:

5638 7022 5638 8030

Råda: Øygarden sokneråd: Leiar: Olaug Merete Rong Øygarden kyrkjelege fellesråd: Leiar: Atle Dåvøy Beredskapsordning for Vesthordland prosti Tlf. 954 83 655 Denne ordninga gjeld berre for tenester som ikkje kan venta, slik som dødsbod og støtte i kritiske situasjonar. Beredskapordninga gjeld på kvardagar frå kl 1700 til kl 0800 neste dag. Laurdag og søndag gjeld ordninga heile døgeret. Vakttelefonen for Øygarden på dagtid er som før 5638 2244.


Min salme

av Berit Tordis Bakken

1. Jeg er en seiler på livets hav, på tidens skiftende bølge. Den Herre Jesus meg kursen gav, og denne kurs vil eg følge. Eg stevner frem mot dei lyse lande med livsens trær på de skjønne strande, Hvor evig sol og sommer er.

4. Mitt skip er lite og havet stort. Det rommer tusener farer. Men storm og bølge ei skyller bort det skip som Herren bevarer. For ennå skjer det som før det gjorde, når Jesus selv kommer innen borde: Da legger havet seg igjen.

2. Iblant eg seiler for medvinds bør i andres kjølvann og følge, som just lik meg denne reise gjør hen over jordlivets bølge. Og havet smiler, og solen skinner, min dag så stille og blid henrinner, Mens vinden fyller alle seil.

5. Når siste storm er en gang ridd av og hjemmets kyster eg skimter, jeg ser i solglans et annet hav, krystall som funkler og glimter. Jeg skuer portenes perlerader og hører englenes myriader Som hilser meg velkommen hjem.

3. Men ofte ensom i brott og brann i uvæsnetter jeg seiler, da ingen kjenning jeg har av land, og intet fyrtårn jeg peiler. Men når jeg nær tror mitt skip begravet, da kommer Jesus på bølgehavet, Om først i siste nattevakt.

6. La ankret falle! Jeg er i havn i ly for brenningens vover! Jeg kaster meg i min Frelsers favn, han som har hjulpet meg over. Og kjente, elskede stemmer kaller, mens ankret sakte og stille faller. I evighetens lyse land.

Denne songen eg har valt har følgt meg heilt frå barndommen. Mor song den ofte i heimen og dette var den første songen eg tenkte på då eg fekk spørsmålet om å skriva om «Min salme». Då mor døydde sa den eine søstera mi at vi måtte ha denne songen i gravferda. Og slik vart det. Innhaldet i desse 6 versa har betydd mykje for meg opp gjennom åra. Guds omsorg for oss gjeld i alle livsfasar heilt til Herren tek oss heim til «… evighetens lyse land». Eg utfordrar Audun Sæle til å skriva om «Min salme» til neste nummer.

«Ditt ord held meg i live» «Det er mi trøyst i nauda, at ditt ord held meg i live.» (Salme 119,50) Det kan ikkje gjentakast ofte nok kor viktig det er å lese Guds ord. For mennesket lever ikkje av brød åleine. Ofte kan ein få inntrykk av at dei materielle verdiar betyr mest for mange. Bibelen forkynner at det berre er Guds Ånd, ved Ordet, som kan vise oss kva vi har i Jesus. «Og Ordet vart menneske og tok bustad mellom oss.» (Johannes 1,14). Les vi Guds ord regelmessig og fordjupar oss i det, så vil det trengje seg inn og prege oss. Det betyr uendeleg mykje både for dagen og framtida. Maria sat ved Jesu føter og høyrde hans ord, og det vart til hjelp for henne. «Lat Kristi ord få rikeleg rom hos dykk, så de med visdom kan undervisa og rettleia kvarandre, med salmar, hymner og åndelege songar.» (Kolossarane 3,16). KPK

ØyNytt 4/11  3


Misjonsstoff frå sanden Barnenytt fra Sanden i Oussoudidiagna-Mali, mai 2011 I mai har det skjedd mange ting! Ganske med en gang reiste Ester Kristine og Hild Elida sammen med lærerne på leir. Vi kjørte til Manantali. Der er det et lite hus som misjonen leier. I Manantali er det en demning som lager strøm, så der er det gratis strøm. Derfor kunne vi ha på aircondition hele tida da vi var inne. Vi gikk på tur og bada, kjøpte yoghurt og melk og sjokoladepulver på butikken, bakte muffins og pitabrød, så på film og koste oss masse. Så har vi feira 17. mai. Det var veldig gøy. Skolen lagde pølse- og hamburgerbrød om formiddagen. Klokka to var det tog i huset til Møyfrid og Kristian. Vi gikk på verandaen, inne i huset og ute, før vi sang «Ja vi elsker». Ester Kristine holdt tale for dagen, og skolen sang. I kiosken kunne vi få pølser, hamburgere, brus og is helt gratis. Etterpå var det sporlek med luftgeværskyting, huskeoppgaver, stabling av pinner, med mere, og begge lagene fikk 117 poeng!

4  ØyNytt 4/11

I slutten av mai var det seminar i kirken. Nesten alle de kristne var samla til møter formiddag og ettermiddag. Barna gikk litt til og fra, hørte på litt og lekte litt ute. Vi var ikke med hele tiden, men gikk bort da det var mat. Tre damer kom med digre plastbaljer fulle av ris og saus. De delte det ut i mindre fat, og så spiste vi med fingrene. På søndag var det helt fullt i kirken, og på søndagsskolen kom det så mange at det nesten ikke var plass! Vi måtte sitte helt tett i tett på mattene på gulvet, og det var ikke så mange farger til hver. Men det er veldig bra at det er mange barn som vil høre om Jesus! John Kåre har fått seg nye venner. De bor rett på andre siden av veien for oss, så det er kort vei. Hver morgen, litt over seks, spør han Jan om han kan låse opp porten for han vil besøke Gondå. Det får han ikke lov til før Jan kjøper brød klokka sju. Og så løper han fram og tilbake noen ganger, og spiser

frokost enten hos oss eller dem. Gondå er ei jente på to år, men han leker like mye med storebrødrene Bira på seks og Mossa på fire. Pappan deres Mahadi ble døpt i januar, og nå har guttene begynt å gå i kirken. Mamman, Sanko var med på seminaret. Vi ber om at hele familien skal bli venner med Jesus! Og snart skal de få en ny baby. I hele mai har det vært kjempevarmt! Vi svetter hele tiden, og har litt varmeutslett. Vi har sovet ute i hagen, men nå sover vi på verandaen fordi det regner av og til. I dag pakker vi bilen, og i morgen reiser vi til Bamako. Der er det basseng. Torsdag 9. reiser vi til Norge. Ester Kristine skal gå litt på Alvheim skule etter pinse. Hild Elida har hatt sin siste førskoledag i hele sitt liv. John Kåre gleder seg til å kjøre båt! Hilsen Ester Kristine, Hild Elida og John Kåre


REFERAT FRÅ ELDRETUREN 22.juni 2011 Turen var planlagt å gå frå Øygarden til Dale og vidare til Verpelstad gard i Vaksdal kommune. Sola gav håp for dagen alt frå morgonen av. Bussen starta frå Hellesøy kl 8.30 og plukka opp reiselystne pensjonistar på vegen sørover i kommunen. Nærare Bergen hadde Else eit ord for dagen og me song oss i den rette stemninga for turen. Me hadde laga ark med songar og dei vart mykje brukte. Alle tunnelane stengde for utsyn og somtid måtte me ta pause i opplesing og songtekstar, men det sette ingen dempar på turstemninga. Praten gjekk ivrig i buss-seta. Ca kl. 11 kom me fram til Dale. Der venta kaffi og rundstykke på Coopkafeen. Alt var gjort ferdig for oss, det var berre og sessa seg og nyta minimåltidet. Det var gravferd i kyrkja og me laut venta til den var slutt, men det gjorde at organisten var til stades og var viljug til å spela for oss. Han held ein minikonsert for oss i den vakre, majestetiske Dale-kyrkja. I tillegg song buss-sjåføren, Arnfinn Norheim, og held andakt for oss. Stunda i kyrkja vart stor. Den vart noko me lever lenge på og som me takkar for å ha opplevd. Til slutt orienterte kyrkjetenaren om historia for Dalekyrkja og om innhaldet i den så som altartavle, preikestol, døypefont o.a.

Så bar det til fjellgarden Verpelstad, 3 km bratt opp i fjellet. Vegen var bra, og med ein røynd sjåfør, var me i dei beste hender. Me vart godt mottekne av eigaren, Odd Reigstad.00. Menyen var lammesteik og is med skogsbær og kaffi. Eit utsøkt måltid på ein heilt vanleg onsdag! Eigaren fortalde om Verpelstad for oss. Før han kjøpte den på tvangsauksjon var det framleis ein veglaus fjellgard. Garden har vore der sidan 1500-talet. Garden er no ombygd til

selskapslokale og kva den mannen har fått til, må berre sjåast for å fatta. Både ute og inne var det storslege. Me tok oss god tid, drøste og saug inn alle inntrykka frå staden. På heimvegen var det berre godord å høyra. Turen hadde vore maks vellukka for alle. God sommar frå oss i komiteen. Else Austbø

VESTGAR E L E K T R O

-din el-kontakt

VESTGAR

ELEKTRO

Postboks 30, 5331 Rong

Lydopptak frå innviinga av Hjelme kyrkje 13. juni 1971 Opptaket er overført til CD i format MP3. CD-en kan kjøpast på kyrkjekontoret for 50 kr. Ved sending i posten kjem porto i tillegg.

T: 56 38 94 73 E-post: post@vestgarelektro.no www.vestgarelektro.no

ØyNytt 4/11  5


Konfirmantar 17. september 1961 Blomvåg

Fotograf: Haugland, Frekhaug. Bildet er lånt ut av Anders Vik. Fotoeigar: Eldbjørg Møllerup

1. rekkje: Liv H. Breivik, Aslaug Oen, Laila Blom, Sigrunn Fjeldstad, Knut Hernes, Thomas Heiberg Jacobsen, Wenche Misje, Anne Lise Pahr, Marta Alvheim, Aud Kårbø.

4. rekkje: Malvin Alvheim, Oddvar Torsvik, Ove Torsvik, Kari Turøy.

2. rekkje (bak prestane): Norunn Rong, Jorun Toftevåg, Hjørdis Vik, Tordis Harkestad, Annlaug Rong.

5. rekkje: Kjell Turøy, Audun Kristoffersen, Anskar Misje, Ingrid Heggøy, Brit-Sissel Herdlevær, Anne Karin Dåvøy, Aud Jorun Dåvøy, Inger Karin Torsvik, Paul Dåvøy, Odny Dåvøy, Magnar Vik.

3. rekkje: Margun Torsvik, Jorunn Turøy, Anna Rong, Anne Karin Misje, Petra Dale, Anne Karin Dale, Anne Lise Sæle, Brit Rong, Torbjørg Torsvik, Alfhild Dåvøy, Vigdis Wilhelmsen, Aud Rong.

6. rekkje: Gunnar Torsvik, Olav Kristoffersen, Anton Torsvik, Asbjørn Kristoffersen, Asbjørn Dale, Oddvar Haugetun, Birger Vestheim, (litt skjult) Bjørn Dale, Malvin Blom.

6  ØyNytt 4/11

7. rekkje: Arvid Breivik, Torleif Turøy, Otto Sæle, Trygve Fjeldstad, Jon Arne Berland, Leif Heggøy, Kåre Breivik,Martinus Fjeldstad, Kåre Nynes, Gunnar Solsvik, Magnar Blomvågnes, Jon Oen, Anders Vik. 8. rekkje: Kjell Mikkelsen, Einar Breivik, Kåre Heggholmen, Kjell Oen, Bjarne Vik, Håkon Rong, Svein Blomvågnes, Magne Herdlevær, Olav Rong, Karstein Magne Rong.


50ÅRS KONFIRMASJONSJUBILEUM Jubilantane i Blomvåg gamle kyrkje 28/8

Første rekke frå venstre:

Aud Jorun Dåvøy, Anne Karin Dåvøy Hellesund, Alvhild Aslaug Dåvøy Abildgaard, Brit-Sissel Karin Gaulen, Liv Haldis Breivik Solhaug, Anne Karin Dale Trellevik, Aud Margrethe Kårbø Oen, Anne Lise Sæle Dale, Lajla Elin Blom, Norunn Oddlaug Rong, Annlaug Berit Rong Jentoft Andre rekke:

Aud Astrid Rong Sellevoll, Anna Rong Morken, Brit Johanne Rong, Inger Karin Torsvik Tjelta, Torbjørg Torsvik, Hjørdis Sigrun Vik, Kari Marie Turøy Kalvenes, Jorunn Oline Turøy Askø Tredje rekke:

Malvin Gerhard Kvinge Alvheim, Jon Arne Berland, Kåre Magne Harkestad, Trygve Svein Fjeldstad, Martinus Fjeldstad, Kåre Heggholmen, John Ingvald Oen, Malvin Karl Blom, Magnar Karstein Blomvågnes, Birger Martin Rong Vestheim, Fjerde rekke:

Karstein Magne Rong, Anton Martin Torsvik, Gunnar Terje Torsvik, Oddvar Gunnar Torsvik, Anders Vik, Gunnar Arthur Solsvik, Olav Kristoffersen, Audun Karstein Kristoffersen, Torleif Odd Turøy, Kjell Kåre Turøy,

Heiderspris til Asbjørn Kvalbein Webpastor i Norea Mediemisjon, Asbjørn Kvalbein (67), vart i nyleg tildelt Kristent Radioforums Heiderspris 2011. I grunngjevinga til juryen heiter det at «Kvalbein har ein heilt unik produksjonskapasitet» og at han «lagar program med svært godt og variert innhald.» Juryen som har bestått av Geir Magnus Nyborg, Ragnar Sjølie og Vigleik Brekke, påpeikar at Kvalbein er ein framståande pioner innanfor lokalradiosektoren. Kvalbein var rektor på Mediehøgskolen Gimlekollen då lokal-

radioeventyret starta i Noreg. Han var også leiar av Norea Radio i den tida, og Norea starta tidleg med å knyte lokalradioar saman gjennom ulike program. Kvalbein er i dag ein av dei som er mest å høyre på kristne lokalradioar i Noreg. Juryen påpeikar at prisvinnaren stadig har vore oppteken av å fornye og utvikle seg. Han har makta å knyte radiomediet saman med andre format på web og i skrift. I dag er han kanskje mest kjend som webpastoren. KPK

ØyNytt 4/11  7


50ÅRS KONFIRMASJONSJUBILEUM Jubilantane i Hjelme gamle kyrkje 21/8 Frå venstre:

• Wenche Judith Hernar Vinnes • Turid Hennø Njåstad • Arne Tore Johannessen • Bjørg Anlaug Hernar Berland • Egil Ingar Svellingen • Anne Marie Heggøy Skorpen • Gudrun Mariussen Nautnes Skjold

Ut på tur Øygarden kommune oppmodar sine innbyggjar til å gå på tur – både på «Kul-tur», «Min tur» og tursti-konkurransen. Kommunen og frivilligsentralen har saman fått i gong fleire gode turalternativer for å koma oss ut på tur. Alle stiane som er med i konkurranse er merka og det skal vere lett synlege postkassar med klippemaskin for avmerking på konkurransearket som alle har fått i postkassane (treng du fleire så ta kontakt med Servicetorget på rådhuset). Lokale turentusiastar har gjort dette arbeidet for oss, slik at me har fått fine kart knytt til kvar tur.

Går du alle 10 turane og klipper i konkurranseheftet med merkeklipperane er du med i trekninga av fine premiar. Premie er ein GPS for vaksne og ein Ipod for born. I tillegg til dette vert det kvar onsdag gjennomført Kul-tur – og anna kvar torsdag er det ein politikar som tek deg med på ein sjølvvalt tur.

Turglede for store og små i

Øygarden

Program for desse turane har du og fått i postkassa – turane vert annonsert på kommunen si heimesida fortløpande. God tur og husk klippekortet

Øygarden satsar på folkehelsa: 3 TursTi konkurranse med klippekort 3 Min Tur: Politikarane inviterer 3 Kul-Tur: Formiddagsturar med guide

8  ØyNytt 4/11

– brubyggjaren


Barne- og ungdomssider

Nytt team!

Sarah

Ingebjørg

Therese

Iselin

I år skal Øygarden ha team igjen, og det er ikkje kven som helst som har sagt ja til å vera med i team dette året! Alle fire jentene kjem nemleg frå Øygarden og er godt kjent med barne- og ungdomsarbeidet her både som leiarar og deltakarar. Vi tok oss ein prat med det nye teamet då dei var innom kyrkjekontoret. Tekst og foto: Hogne Berland

Therese Dale, Sarah Elise Guntveit, Iselin Toft og Ingebjørg Martinussen er namna du må lære deg med ein gong viss du ikkje kjenner dei. Dei vil du nemleg treffe på både her og der i året som kjem. Ungdomsklubben Ichtys på Vik, Laget på ungdomsskulen, leirar på Skjergardsheimen, gudstenester i Blomvåg og Hjelme, søndagsskular og barneklubbar i heile Øygarden kjem til å få besøk av desse jentene i løpet av året. Dei har tidlegare gått på Danielsen VGS i Bergen og det siste året har alle gått på Fjellhaug bibelskule i Oslo. I år skal dei bu saman i eit hus på Torsvik. Når dei skal bu så tett saman og gjera så mykje i lag lurer vi på om dei ikkje er redd for å verta lei av kvarandre dette året? «Det kan jo sikkert skje at vi vert lei kvarandre». seier dei, «men vi er gode vener. Det gjeld berre å ha fokus på kva vi er her for og kvifor vi er i team». «Og blir det krise, kan vi jo berre flytte heim». seier Sarah Elise og ler. – Ja, kvifor vil de eigentleg vera i team? «Vi har sjølv vakse opp med å ha team som deltok i barne- og ungdomsarbeidet og veit kva det kan ha å sei. Vi sette stor pris på dette og no har vi sjansen til å

gje litt tilbake. Samstundes har vi lært så mykje på bibelskulen som vi har lyst å bruke og lære vidare.» «Og eg gler meg til å verta utfordra», legg Iselin til. «Vi spør gjerne oss sjølv om vi er gode nok, men eg veit at Gud kan bruke oss sjølv om vi tenker at det er ting vi ikkje klarer og det gler eg meg til å sjå. Vi har sett på Fjellhaug at vi vert utrusta av å verta utfordra.»

Det er tydeleg at teamet har tenkt mykje på kva dei vil og kvifor, så dei verkar å vera godt budd for et aktivt år i Øygarden. Til slutt legg dei til at vi må få med at dei er glad for forbøn. «Vi veit kor viktig det er at vi har eit godt forhold til Jesus personleg når vi skal vera ei hjelp for andre. Vi håpar folk i Øygarden kan be om at vi får verta påfylt sjølv, så vi kan gje til andre!»

– Kva gler de dykk mest til? «Det må vera å verta kjent med borna og ungdomane og få nye vener. Vi håpar at folk stikk innom heime til oss og kan kjenna at dei er velkomen. Det er dei i alle fall!» – Er det noko de gruar dykk til? «Kanskje det å skuffe nokon. Vi har jo lyst å vera med å bidra der vi kan, men kanskje vi ikkje rekk over alt. Vi er nok litt redd for ikkje å strekke til.»

ØyNytt 4/11  9


Barne- og ungdomssider

Hogne Berland – ny medarbeidar Som vi har nemner på side 13, har Fellesrådet vedteke å kjøpa teneste frå Nordhordland Indremisjon til å fylla stillinga som Barne- og ungdomskonsulent i dei neste tre åra. Hogne Berland har svara ja til å gå inn i dette arbeidet. Han har lærarutdanning frå Høgskolen i Bergen, og har brei erfaring i arbeidet mellom barn og unge, ikkje minst gjennom leirarbeid på Raknestunet og i Sætervika. Han har det siste skuleåret vore tilsett av NLM til å gjera teneste i Øygarden. Vi kjenner såleis Hogne godt og gler oss over å inkludera han i staben. Tekst og foto: ONT

Vi møter Hogne, travelt oppteken med å førebu samrådingsmøte mellom det nye teamet, Harald Berge Breistein og Ann Elin Dyrøy frå NLM. – Kvifor har de dette møtet? – Dette året skal ein, som ein del år tidlegare, ha eit team frå NLM som skal vera ein ressurs for barne- og ungdomsarbeidet i Øygarden. Det er mykje forskjellig arbeid i Øygarden, så dette møtet i dag har vi for å avtale litt kva teamet skal bruke tida si på. – Det er mange arbeidsoppgåver som ventar på å verta løyste. Kva oppgåver gler du deg mest til å ta fatt på? – Det var eit vanskeleg spørsmål. Det er jo mykje eg gler meg til. Men ein stor del av denne stillinga vert jo arbeidet med konfirmantopplegget. Eg gler meg veldig til å verta betre kjent med konfirmantane og forhåpentlegvis få lært dei noko! – Dette året er du og eit team på fire personar klar til å ta fatt på oppgåvene som ventar. Kva tenkjer du om dette?

10  ØyNytt 4/11

– Eg syns det er veldig flott at vi har fått dette teamet og spesielt kjekt er det at dei er i frå Øygarden. Det er bra å kunne vera fleire i arbeidet og eg ser fram til å samarbeide med dei om å nå born og unge med evangeliet. – Har du eit overordna mål for dette arbeidet du no går inn i? – Ja, det er klart. Målet er at born og unge i Øygarden skal få verta betre kjent med Jesus eller få møta han for fyrste gong! Jesus betalte ein høg pris for at vi skulle få vera saman med Gud og han ynskjer å vera vår bror og ven. Dette må alle få høyra om!

Er dette dei mest populære versa i Bibelen? Den største nettstaden for bibeltekstar på nett, Biblegateway, har offentleggjort ein analyse over kva for bibelvers som er mest populære i søkemotoren deira, melder bibel.no. Dei ti bibelstadene som er mest søkt etter, er desse: Johannes 3,16 Jeremia 29,11 Romarane 8,28 Filipparane 4,13 1. Mosebok 1,1 Ordtøka 3,5 Ordtøka 3,6 Romarane 12,2 Filipparane 4,6 Matteus 28,19 KPK


Kva skjer i øygarden denne hausten? Barne- og ungdomshausten Sommaren er over og det syns kanskje nokon er trist, men ein ny haust byr på mange moglegheiter! For deg som er så heldig å vera ung er det mykje spennande som skjer i Øygarden i haust. Allereie har mange barnelag hatt første samling på bedehusa rundtom. Tekst: Hogne Berland

På eit barnelag får du høyre frå Bibelen, ete litt og vera med på kjekke aktivitetar. På Vik bedehus kan du vera med på Gutten (5 år–5. klasse), Jenteforeninga (5 år–5. klasse) og Yngres (5.–7. klasse). På Rong bedehus startar Sprell Levande-klubben (5–9 år) opp att. Bur du i nærleiken av Blomvåg bedehus kan du stikke innom BLINK og på Oen bedehus er du velkomen på Onsdagsklubben. I tillegg til dette er det søndagsskular både på Vik, Rong, Blomvåg og Tjeldstø. Du kan sjekke dei lokale bedehusprogramma for meir info om tid og stad for dei ulike laga. PLUSS startar opp att med eit skikkelig kick-off onsdag 7. september på Oen bedehus! Dette er ein klubb for alle i Øygarden som går i 5.–8. klasse. På Nautnes bedehus held klubben AHAVA til. Dei har samling siste fredag i månaden for både 5.–7. klasse (kl. 19–21) og 8.–10. klasse (kl. 21–23). Likar du å synge? Då kan du stikke innom eit av kora i Øygarden. På Vik bedehus øver Lyskastaren (4 år–3. kl.) annankvar mandag. Barnekantoriet øver etter skuletid på Alvheim fredag og i Hjelme kyrkje tirsdag. Er du mellom 10 og 18 år, kan vi anbefale Gospel Teens som øver annankvar tirsdag i Blomvåg kyrkje.

Ungdomsklubben Ichtys startar opp laurdag 3. september på Vik bedehus og deretter annankvar laurdag kl. 20. Ichtys er for deg som går i 8. klasse og oppover. Samlingane startar med møte med lovsong og andakt. Etterpå vert det aktivitetar og kafé. Her vert det nye teamet med, så dette er kanskje første sjanse for mange til å treffe på dei! På ungdomsskulen heldt Laget til. Der kan du ta med deg maten og få med deg ei andakt og litt leik kvar torsdag i lunsjen. Er du kanskje ein av dei som ikkje klarer å vente til neste leir?

På Skjergardsheimen skal det vera to leirar i haust. 21.–23. oktober er det leir for 3.–4. klasse og 2.–4. desember er det 6.–7. klasse sin tur. Viss du er litt skuffa over at det ikkje er leir for deg i haust, kan vi trøyste deg med at då blir det det til våren! Konfirmantundervisninga starta i veke 35 og vil finne stad omlag annankvar veke på Rong senter. I tillegg vert det konfirmantleir 18.-20. november. Husk å få med deg presentasjon av konfirmantane i Blomvåg kyrkje 11. sep. og i Hjelme kyrkje 18. sep!

Utdelingar på familiegudstenester hausten 2011! 4-årsbok

Bibel til 5. klassingane

Blomvåg: 23. oktober. Hjelme: 27. november.

Blomvåg: 25. september. Hjelme: 2. oktober.

Barnebibel til 5-åringane

Sør: På søndagsskular og barnelag. Innbyding kjem i posten. Hjelme: 27. november.

ØyNytt 4/11  11


Samlivskurs

– et kurs for et enda bedre samliv

Ny bibel vert lansert i oktober 19. oktober vert Bibelselskapet sin nye bibel lansert på nynorsk og bokmål. Det er over tretti år sidan Bibelselskapet sist kom med ei ny omsetjing. I desember 2010 vart den nye omsetjinga godkjent i styret i Bibelselskapet. Den reviderte omsetjinga av Det nye testamentet kom allereie i 2005. Medielanseringa skjer i Oslo domkyrkje onsdag 19. oktober. Helga etter, 22.-23. oktober, oppfordrast kyrkjelydar og forsamlingar til ei markering av at Noreg har fått to nye bibelomsetjingar, både på bokmål og på nynorsk.

Arrangør:

Menighetene i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden, med støtte fra Barne- og familiedirektoratet. Hva er et PREP kommunikasjonskurs?

• PREP kan hjelpe par til å ha større glede av forholdet sitt og gir par et verktøy til å forbedre kommunikasjonen. PREP setter søkelyset på det som kan styrke forholdet. • På et PREP- kurs er det både humor og alvor. Det vil handle om kjærlighet, forventninger, glede, moro og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon. • Målet er at par skal lære å kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og få noen verktøy til å forbedre kommunikasjonen og til å løse problemer. Kurset er nyttig for alle par samme hvor lenge de har vært sammen og om de er gift eller ikke. Dette kurset er ikke for de som har store problemer i parforholdet, men et kurs som skal hjelpe par til å utvikle og ta vare på det gode samlivet. Kursopplegget er lagt opp med en blanding av forelesninger og pararbeid. Paret jobber kun med seg selv, og blir ikke spurt om å utlevere noe av samlivet til de andre kursdeltakerne. Kurskveldene blir 31.okt, 07. og 14. november kl. 18 –22.

Kurslokalet er Fjell kyrkje, Sotra Pris pr. par for hele kurset:

Kr. 1000,- inkl. kurshefte og middag/forfriskninger hver kurskveld. For spørsmål og påmelding:

Kirkekontoret i Fjell tlf. 55 09 74 40, el. Torbjørn Fjøren, mobil 922 95 377. Påmeldingsfrist: Fredag 14. oktober

12  ØyNytt 4/11

26. og 27. oktober er det planlagt ei spesiell markering av lanseringa av nynorskomsetjinga av Bibel 2011. Den finn stad i Ivar Aasen-tunet og i Volda kyrkje. – For første gong har Bibelselskapet invitert folk til å vere med og gi tilbakemeldingar på teksten til oss som har ansvaret for omsetjinga. Det er ei tillitserklæring til bibellesarane. Alle tilbakemeldingar vart lesne og vurderte før Bibelselskapet sitt styre godkjente den endelege teksten mot slutten av 2010. Då hadde den vore vurdert og diskutert av ekspertar på norsk, av teologar og av fagfolk på grunnspråka hebraisk og gresk. Ei setning eller eit uttrykk kan ofte omsetjast på ulike måtar, difor vart kvar tekst gjennomgått i minst sju og ofte ni rundar med vurdering og diskusjon før den vart vedteken, skriv generalsekretær i Bibelselskapet, Stein Mydske. KPK

Oppstart av kor Øygardskoret:

Tysd. 6. sept. kl.19.30–21.30 i Hjelme kyrkje Barnekantoriet:

Tysd. 6. sept. kl.13.15–14.00 i Hjelme kyrkje (5.–7. trinn) Fred. 2. sept. kl.13.45–14.20 på Alvheim skule (2.–4. trinn) DU ER VELKOMMEN! Dirigent er Anne Lise Grøm (mob. 918 81 208)

Minibokhandelen anbefalar: Ønskjer du hjelp til å få ei meir heilskapeleg innsikt i den kristen trua? Med «Vi tror sammen» kan du tileigna deg kunnskap og rettleiing om bibelsk tru. Her vert det også gjeve sjelesørgerisk hjelp på område som kan smerta og utløysa spørsmål. Tittelen «Vi tror sammen» viser til at kristne har trua som felleseige – ut frå trua si kjelde, Guds openberring i Bibelen. Boka har spørsmål og opplegg for samtale og er godkjent av Norsk Kristelig Studieråd. Boka er skrive av Karl Johan Hallaråker og er gjeve ut på Lunde forlag. Ho er til sals på kyrkjekontoret for kr 285,-.


kort-nytt frå kyrkjeverja Hjelme kyrkje stengt i oktober

Flytting av minnestøtta ved Hjelme gamle kyrkje?

Hjelme kyrkje vart innvigd i 1971 og er såleis 40 år dette året. Fellesrådet har søkt kommunen og fått innvilga eit rentefritt lån til nødvendige utbetringar. Orgelet er no ferdig renovert til ein kostnad på 100.000 kr. Kantor Anne Lise Grøm synest at resultatet er svært positivt og gler seg til å presentera eit betre lydbilete for kyrkjelyden. Arbeid som skal gjennomførast i oktober er skifte av vindauge og legging av nytt golvbelegg. Vidare er det bestilt nye stolar i same design som i Blomvåg kyrkje. Dei gamle benkane vert gitt bort, så berre ta kontakt dersom du ønskjer ein kyrkjebenk! Kyrkja vert opna att søndag 30. oktober dersom alt går etter planen.

Det er kome fram tankar om å flytta denne minnestøtta opp til Hjelme nye slik at særleg den yngre generasjonen vert minna om historia som er knytt til støtta. Saka har vore oppe både i Fellesrådet og i nærmiljøutvalet for Bakken krins. Begge er positive til flytting. Det har i det siste kome enkelte innvendingar på ei slik flytting. Det vert difor venta med vidare planlegging til saka er meir utgreidd.

Samstundes med kommune- og fylkestingsvalet vert det også kyrkjeval den 12. september. Stad for kyrkjevalet er i kyrkjene frå kl 12.00 til 20.00. Kandidatane er presenterte annan stad i ØyNytt. Det er også høve til å førehandsrøysta på kyrkjekontoret fram til fredag 9. september. Sjå elles detaljar på tilsendt valkort Vi oppfordrar den enkelte kyrkjemedlem til å nytta stemmeretten!

Stabsnytt Auka stilling som diakonimedarbeidar

«Innkjøpt» Barne- og ungdomskonsulent frå Nordhordland indremisjon

Bjørg Blom har dei siste tre åra vore tilsett i ein 20% stilling som diakonimedarbeidar. Frå 1. august har Fellesrådet vedteke å auka denne til 40% og har tilsett Bjørg etter intern utlysing.

Soknerådet og fellesrådet har vedteke å ikkje føra vidare prosjektstillinga som kyrkjelydspedagog. Råda gav kyrkjeverja fullmakt til å inngå drøftingar med misjonsorganisasjonar om kjøp av tenester for ein periode på 3 år. Vedtaket er no gjennomført ved at ein frå 1. august kjøper teneste som Barne- og ungdomskonsulent frå Nordhordland indremisjon (NhI) for ein 3års-periode. NhI har tilsett Hogne Berland i ei 80% stilling. Sjå omtale om Hogne på side 10.

innkomne offer Blomvåg:

2. jan 16. jan 30. jan 13. feb 27. feb 13. mar 27. mar 10. apr 24. apr 7. mai 8. mai 14. mai 17. mai 22. mai 5. juni 19. juni

Kyrkjelydsarbeidet Nordh.Indremisjon Åpne dører Det Norske Bibelselskap Familie og Medier Kyrkjelydsarbeidet Normisjon Bildøy Bibelskule Fjellhaug bibelskule KRIK Kyrkjelydsarbeidet Strømmestiftelsen –SKRIK Kyrkjelydsarbeidet Den Norske Israelsmisjon «Radiopresten» Strømmestiftelsen

kr 2496,50 kr 2728,50 kr 1781,50 kr 2081,50 kr 2209,– kr 2350,– kr 2387,– kr 2383,– kr 5822,– kr 3327,– kr 3539,– kr 3588,50 kr 2853,– kr 3407,– kr 3331,50 kr 1735,50

Hjelme:

1. jan 9. jan 23. jan 6. feb 20. feb 6. mar 20. mar 3. apr 17. apr 25. apr 1. mai 15. mai 17. mai 29. mai 12. juni 26. juni

Kyrkjelydsarbeidet Sygna vid.skule Bildøy Bibelskule Israelsmisjonen Det Norske Bibelseskap Fjelltun bibelskule Strømmestiftelsen Nordh.Indremisjon Kristen muslimmisjon Fjellheim Misjonsskule Normisjon – prosj.Sanden LAGET Kyrkjelydsarbeidet «Radiopresten» Kyrkjelydsarbeidet Normisjon

kr 1442,– kr 2768,– kr 2420,50 kr 4506,– kr 3005,– kr 2665,– kr 2759,– kr 2619,50 kr 5381,50 kr 4564,– kr 1845,– kr 4942,– kr 3521,50 kr 1375,– kr 3768,50 kr 3806,50

ØyNytt 4/11  13


Kva skjer i øygarden denne hausten? Velkommen til INRI – Rong bedehus kl. 16.30 Samling for dei minste under talen, og SøndagRing for dei større borna. Kaffi, saft og kaker etter kvar samling 4. sept 18. sept 2. okt 16. okt 30. okt 13. nov 18. nov 20 nov 27. nov 11. des

Audun Hjellvik Audun Hjellvik Ivar Fjeld – familiefeiring Asle Hetlebakke Glenn Nord-Varhaug Øystein Rong Night of worship i Kulturhuset. Trygve Helgesen m/band. Viggo Wilhelmsen Viggo Wilhelmsen Gunstein Nes – tema: Israel Asle Hetlebakke– Adventsfest

Velkommen til bibeltimar på Nautnes bedehus

18. aug. Audun Hjellvik 20–25 aug. Møteveke med Roald Evensen 8. sept. Harry Wiig Andersen 20. okt. Asle Hetlebakke 24. nov. Audun Hjellvik

Eldretreff hausten 2011 i Hjelme kyrkje

På Tednebakkane

Onsdagar kl. 16.45 Torsdagar kl. 16.30 21. sept. 22. sept 19. okt. 20. okt 16. nov. 17. nov Des. – førjulsfest 8. des - julefest Eldretreffa er for alle i alderen 65+ og er kyrkja sitt diakonale arbeid for denne aldersgruppa. Du er hjarteleg velkommen til eldretreff både i kyrkjelydssalen i Hjelme og på Tednebakkane omsorgssenter!

Velkommen til Vik bedehus!

4.sept kl. 11.00 Storsamling m. søndagsskule. Velkomstfest for fam Amenya?? Jon Ivar Friborg talar. Bedehuskaffi 11. sept. kl. 19.00 Småmøte v/Ole A Vik 13. sept. kl. 19.30 Bibeltime m. Odd Sverre Hove 17. sept. kl. 15–17 Undervisning av Audun Hjellvik 18. sept. kl. 11.00 Storsamling m. søndagsskule. Audun Hjellvik talar 25. sept. kl. 19.00 Småmøte v/Per Landro 27. sept. kl. 19.30 Møte m. Heggernes- Kveldsmat 2. okt. kl. 11.00 Storsamling m søndagsskule DISM – Bedehuskaffi 11. okt. kl. 19.30 Bibeltime m. Annbjørg Barane 16. okt. kl. 11.00 Storsamling m søndagsskule Bjørnar Gudmestad talar 23. okt. kl. 19.00 Småmøte v/Oskar Vik 25. okt. kl. 19.30 Bibeltime Stig Magne Heitmann. Kveldsmat 29. okt. kl. 15.00 Guttenbasaren Normisjon Andakt: Ole Andreas Wastvedt 30. okt. kl. 11.00 Storsamling m/søndagsskule Team frå Norkirken 4. nov. kl. 19.00 Fiskarheimskveld 6. nov. kl. 19.00 Småmøte v/Magnus Vik 10. nov. kl. 19.30 (NB:Torsdag) Bibeltime/møte m/ungdomsteam frå Nordhordland Indremisjon 13.nov. kl. 11.00 Storsamling m søndagsskule Ungd.team Norh. Indremisjom. Bedehuskaffi 20. nov. kl. 19.00 Småmøte v/Kåre Daniel Torsvik 22. nov kl. 19.30 Bibeltime m/Odd Bjarne Skogestad. Kveldsmat 25. nov. kl. 19.00 Litteraturkveld (Yngres 27. nov. kl. 11.00 Adventsamling ved Søndagsskulen. Bevertning 4. des. kl. 19.00 Småmøte v/Ingolf Solsvik 6. des. kl. 19.30 Bibeltime Roald Kvam m/team frå Bibelskulen 11. des. kl. 11.00 Storsamling m/søndagsskule Morten Torsvik talar. Bedehuskaffi 18. des. kl. 19.00 Småmøte v/Gunnar Solsvik

OLA HOVDENS LEGAT Etter statuttane er det ungdom frå tidlegare Hjelme kommune som har høve til å søkja støtte til høgre utdanning. «Under elles like vilkår skal dei gå føre som tek sikte på høgre utdanning i 4 år eller meir ved høgskule, universitet eller anna utdanningsinstitusjon, med rekna slik som gjev praktisk utdanning» (sitat statuttane) Søknadsskjema kan du få ved å veda deg til Øygarden kommune v/sørviskontoret, eller på kommunen si nettside under «Søknadsskjema» (http://www.oygarden.kommune.no) Søknadsfrist er 31 oktober 2011 - styret -

14  ØyNytt 4/11

Vil du vere frivillig på Kirkens SOS kriseteneste? Innføringskurs for nye medarbeidarar på telefon eller SOS-chat tar til i slutten av september! Vi treng menneske som vil prate med medmenneske som har det vanskeleg. Oppgåva di er å lytte og tenke høgt saman med den som tar kontakt. Du skal ikkje gje råd eller løyse den andre sine problem. Du får innføringskurs, rettleiing og vidare fagleg oppfølging så lenge du er med i tenesta. Vanleg vaktturnus er ca. kvar 12. dag, tilpassa din kvardag. Kirkens SOS er ein døgnopen krisetelefon, tilgjengeleg via telefon og internett. Du må vere mellom 20 og 80 år, og du må ha avstand til eigne kriser. Kursstart 26. september. Kontakt oss på 55 32 58 45 / 941 83 654, bjorgvin@kirkens-sos.no eller www.kirkens-sos.no


Kandidatar til øygarden sokneråd 2011–2015 Frå Blomvåg sokn: Ingebjørg Martinussen, 20 år, frå Knappen.

Margit Sæle Jørgensen, 41 år, frå Knappen.

Bakgrunn: Medlem i «Lyskastaren» barnekor, Generell studiekompetanse, eitt års bibelskule på Fjellhaug.

Bakgrunn: Hjelpepleiar, tilsynsførar for barn i fosterheim, har vore styremedlem i Vik bedehus og i styret for Kystmuseet, leiar i barnelag og søndagsskule.

Satsingsområde: Barne- og ungdomsarbeid, musikk i kyrkjelyden.

Satsingsområde: Barne- og ungdomsarbeid, diakoni, familiegudstenester, eldretreff.

Øyvind Solsvik, 36 år, frå Dale.

Jakob Kåre Blom, 56 år, frå Blom.

Bakgrunn: Lærar på Øygarden ungdomsskule, vore med i soknerådet i to periodar, har drive med barne- og ungdomsarbeid i ei årrekke på forkjellige felt.

Bakgrunn: Fiskeoppdrettar. Vore i fleire periodar med i krinsstyret for NLM, leiar for styret i Blom bedehus, formann i nemnda for ny barnehage på Toft i regi NLM. Har tidlegare vore med i soknerådet i ein periode.

Satsingsområde: Bruk av musikk i kyrkjelyden, spesielt knytt opp mot konfirmantarbeidet

Satsingsområde: Samarbeid mellom kyrkje og misjon i barne- og ungdomsarbeidet

Erling Vik, 55 år, frå Vik.

Eli Karin Helle, 57 år, frå Torsvik.

Bakgrunn: Avdelingsbanksjef. Frivillige verv i styret for Vik bedehus, leiar i barne og ungdomsarbeid på bedehuset, Medlem av soknerådet i to periodar.

Bakgrunn: Sjukepleiarutdanning, vidareutdanning i geriatri, tilsett på Tednebakkane Omsorgssenter. Har tidlegare vore med i søndagsskulearbeid.

Satsingsområde: Samspel mellom det eksisterande arbeidet i kyrkje og bedehus i kommunen.

Satsingsområde: Prioritering av eldrearbeid i kyrkjelyden.

Turid Toft Amenya, 55 år, frå Toft.

Johan Jarle Dale, 60 år, frå Dale.

Bakgrunn: Utdanning som kyrkjelydspedagog. Nyleg heimkomen etter fleire periodar som utsending for NLM i Aust Afrika.

Bakgrunn: Fiskar og sjømann, vaktmeister, medlem av krinsstyret i DISM, har i fleire år vore leiar for eldretreffa i Blomvåg sokn

Medlem av krinsstyret i NLM, medlem av regionsstyret for Scripture Mission i Aust Afrika. Tilsett i Dnk i Sandviken og Øygarden.

Satsingsområde: Styrka trusopplæringa, at kyrkja følgjer opp menneske frå fødsel til grav, at me får behalde kyrkja som ein trygg og god stad å tena Gud i.

Satsingsområde: Heilskapeleg kyrkje, trusopplæring, familiediakoni. Ole Andreas Wastvedt, 31 år, frå Vik.

Geir Jensen, 55 år, frå Dale.

Bakgrunn: Lundeneset vgs, Bachelorgrad i økonomi og IT-leiing, Bildøy Bibelskole, Eittåring i Øst-Finnmark Indremisjon/ Varanger Radio og Finnmarksarbeidar i NLM, styremedlem Vik bedehus, styremedlem i Kristen radio Sotra og Kystradioen.

Bakgrunn: Brannmannsutdanning, fagbrev tunge køyretøy, vaktmeister, vedlikehaldsteknikar, hovudtillitsvalt Delta (KFO).

Satsingsområde: Styrke kristen lokalradio og mediearbeidet generelt, arbeid med trusopplæring, styrke lags- og leirarbeid, motarbeide liberal teologi.

Satsingsområde: Styrking av diakonitenesta og eldretreffa i nord og sør, styrking av trusopplæringa, halda fram samarbeidet med NLM og NhI.

ØyNytt 4/11  15


Kandidatar til øygarden sokneråd 2011–2015 Frå Hjelme sokn: Andreas Kårbø, 50 år, frå Hatten.

Monica Breivik, 34 år, frå Harkestad.

Bakgrunn: Maskinteknikar frå Bergen Tekniske Fagskule. Har dei siste 25 åra vore tilsett i Øygarden kommune, no som einingsleiar for teknisk drift og service. Var i ein periode utsending for NLM i Aust-Afrika. Har hatt ulike verv i skulelaget, korarbeid, indremisjonen og Misjonssambandet (lokalt – regionalt – og internasjonalt). Har vore medlem av soknerådet den siste perioden.

Bakgrunn: Diverse arbeidsplassar, no heimeverande, tatt del på Alpha-kurs og forskjellig frivillig arbeid. Satsingsområde: Barnearbeid, ungdomsarbeid, musikk.

Satsingsområde: Styrkja samarbeidet mellom kyrkja og organisasjonar knytt til bedehusarbeidet, styrkja trusopplæringsarbeidet for Øygardsfolket.

Astrid Nautnes Rustad, 52 år, frå Nautnes. Bakgrunn: Examen artium, tilsett i Hordaland fylkeskommune, sentraladmin. og i Øygarden kommune frå 2002. Har vore aktiv vararepresentant til soknerådet dei to siste periodane.

Unni Bekkenes, 54 år, frå Dåvøy. Bakgrunn: Heimearbeidande Satsingsområde: Arbeid mellom barn og unge

Satsingsområde: Barne- og ungdomsarbeid. Utfordringa med å ta vare på/halde på ungdommane i eit kristent miljø, diakoniarbeidet, styrke og få fleire med i det frivillige arbeidet. Råmund Skjold, 44 år, frå Skjold.

Ingvild S Myhre, 41 år, frå Ådnevika.

Bakgrunn: Norges Landbrukshøgskole, naturforvaltning, lærar på Val jordbruksskole og Stend jordbruksskule, no tilsett som fagleiar landbruk og miljø i Øygarden kommune. Styreverv i skulelaget, i styret for Skjergardsheimen og Bergen birøktarlag.

Bakgrunn: Laboratorieteknikar, kokk hotell &restaurant, næringsmiddelteknikar, internrevisor: HMS, kvalitet- &miljøsystem, økonomi/rekneskap. Satsingsområde: Barne- og ungdomsarbeid

Satsingsområde: Musikk og song i gudstenesta, oppfølging av uløna medarbeidarar, barne- og ungdomsarbeid, få fleire med i kyrkja. Bjørg Fjeldstad, 56 år, frå Ådnevika. Bakgrunn: Sjukepleiar frå Bergen diakonissehjem, med vidareutdanning i diakoni og geriatri frå Lovisenberg og Betanien. No tilsett på Tednebakkane omsorgssenter. Satsingsområde: Gudstenestene og gudstenestelivet, tilrettelegging for alle grupper i gudstenestene.

Trygve Johannes Hellesøy, 73 år, frå Hellesøy. Bakgrunn: Lærar/adjunktutdanning, soknediakon, ordinert prest med teneste fleire stader i landet. Har vore medlem av kommunestyre, helse- og sosialstyre, edruskapsnemnd og barnevernsnemnd. Diverse fagforeningsarbeid og stiftsleiar i Diakonforbundet. Satsingsområde: Trusopplæring og diakoni

16  ØyNytt 4/11


Gje kyrkja gode råd! Valpresentasjon frå valrådet i Bjørgvin bispedøme

Kven vil du skal sitja i bispedømerådet og på Kyrkjemøtet, kyrkja sitt «storting»? Alle kyrkjemedlemer som er 15 år eller eldre kan vera med på å bestemma dette direkte. Ved å røysta ved bispedømerådsvalet, er du med på å bestemma kva retning Den norske kyrkja skal gå i. På dei neste sidene får du ein kort presentasjon av kandidatane til bispedømerådsvalet. Meir informasjon om kandidatane og svara deira på aktuelle kyrkjelege spørsmål finn du på: www.kyrkja.no/bjorgvin

DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd

ØyNytt 4/11  17


Dei leke kandidatane i alfa Nils Dagestad

Eivind E. Elseth

Terje Roald Halsnes

Bjarte Hetlebakke

68 år. Bonde/pensj. rektor. Voss, Hardanger og Voss prosti.

27 år. Student. Fridalen, Bergen domprosti.

51 år. Hjelpepleiar/bonde. Fjaler, Sunnfjord prosti.

21 år. Student. Salhus, Arna og Åsane prosti.

Bakgrunn: Sokneråd, kommunestyre og fylkesting. Leiar for fleire utval, store prosjektarbeid og tingingar med sentrale styresmakter.

Bakgrunn: KFUK-KFUM (leiar vinterfestival, krinsstyre), sokneråd, ungdomsrådet i Bjørgvin (leiar og nestleiar), repr. skap Kirkens SOS Bjørgvin, vik. kateket i Olsvik.

Bakgrunn: Leiar sokneråd, leiar fellesråd, styre for kyrkjelydshus, vara kommunestyre, leiar grendelag.

Bakgrunn: Leiar KRIK-lag, konfirmantlærar, styremedlem Hordvik indremisjon, fritidsforkynnar Nordhordland Indremisjon.

Satsingsområde: • Fornya og vitalisera forkynninga • Rekruttering, engasjera frivillige • Skapa glede og entusiasme • Tenkja heile menneske

Satsingsområde: • Trusopplæring, born og unge • Utvikle diakonale tiltak

Berit Nøst Dale

Sigbjørn Grønås

59 år. Høgskolelektor. Meland, Nordhordland prosti.

72 år. Prof. emeritus. Os, Midhordland prosti.

Bakgrunn: Sokneråd, Normisjon (landsstyret og regionsstyre). Leiar gudstenestelag.

Bakgrunn: Leiar sokneråd, tekstlesar, medlem av gruppa for miljø, forbruk og rettferd i Bjørgvin, Naturvernforbundet, Besteforeldreaksjonen for ansvarleg klimapolitikk.

Satsingsområde: • Trusopplæring for vaksne • Frivillegarbeid i kyrkja • Borna sin plass i gudstenesta

Satsingsområde: • Dåpsopplæring, konfirmantar • Kreativt gudstenesteliv • Vår jord, forbruk og rettferd • Offentleg debatt

Satsingsområde: • Trusopplæring • Ny gudstenesteordning • Inkluderande kyrkje • Ungdomsarbeid • Diakoni

Cathrine Waaler Halstensen 33 år. Einingsleiar. Bergen domkirke, Bergen domprosti. Bakgrunn: Medlem bispedømerådet, prostileiar og dagleg leiar ulike sokn i Bergen, Kirkens bymisjon, styremedl. Norges huseierforbund. Satsingsområde: • Diakoni, inkludering, omsorg • Ungdomskulturkirken St. Jakob • Born og unge og • Unge vaksne i kyrkja

Bakgrunn: Leiar for etabl. av Kirkens bymisjon Bergen, styreleiar bymisjonen, men. råd, Åpen kirke, Haraldsplass diakonale sykehus/høgskole, Garnes Usenter, Diakoniledermøtet m.m.

Terje S. Edvardsen 66 år. Adm.dir. Fridalen, Bergen domprosti.

18  ØyNytt 4/11

Satsingsområde: • Trusopplæring • Kyrkjeoppslutnad • Stat-kyrkje reform • Diakoni • Ungdomsarbeid

Satsingsområde: • Ungdomsarbeid • Smågrupper • Forholdet kyrkje/bedehus • Liturgi

Ingmar Ljones 68 år. Pensjonist. Arna, Arna og Åsane prosti. Bakgrunn: Medlem Bjørgvin bispedømedømeråd. Leiar sokneråd og Bergen kirkelige fellesråd. Ordførar, stortingsrepresentant, m.m. Satsingsområde: • Barne- og ungdomsarbeid • Gudstenestefellesskap • Diakoni • Samarbeid andre lag/org. • Frivillige medarbeidarar

Bakgrunn: Leiar sokneråd, politiske verv. Representantskap Bergen diakonissehjem.

Hildur Heie 57 år. Pleie- og omsorgsleiar. Tysnes, Sunnhordland prosti.

Satsingsområde: • Gudstenesta • Diakoni • Trusopplæring • Misjon


abetisk rekkefølgje Egil Morland 61 år. Førstelektor. Fjell, Vesthordland prosti. Bakgrunn: Bjørgvin bispedømeråd, rektor NLA, Ulike prestestillingar, leiar presteforeininga, leiar bedehus, kommunestyre, varaordførar m.m.

Inger Helene T. Nordeide

Ruth Ingrid Skoglund

Vemund Atle Øiestad

50 år. Utviklingsleiar. Førde, Sunnfjord prosti.

46 år. Førsteamanuensis. Fjell, Vesthordland prosti.

63 år. Tannlækjar. Nordsida, Nordfjord prosti

Bakgrunn: Bjørgvin bispedømeråd, Senter for Livsmeistring, leiar kyrkjetun, søndagsskulelærar, kyrkjeblad.

Bakgrunn: Styringsgruppe trusopplæringa i Fjell, søndagsskule. Forskingsprosjekt tilknytta Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO)

Bakgrunn: Leiar sokneråd, fellesråd, leiar prostiråd, diverse prosjektarbeid tannhelse.

Satsingsområde: • Dåpsopplæring/foreldreansvar • Gudstenesta, innføring av ny liturgi • Avvikling av statskyrkja

Satsingsområde: • Open og tydeleg kyrkje • Diakoni • Trusopplæringsreforma • Arbeidsvilkår for prestar • Stat-kyrkje spørsmålet

Kari Synnøve Muri

Arnt Erik Nordheim

Aud Marie Stundal

29 år. Rådgjevar. Stedje, Indre Sogn prosti.

60 år. Studieleiar. Kaupanger, Indre Sogn prosti

Bakgrunn: Jurist. Nestleiar ungdomsrådet i Bjørgvin, Indremisjonen

Bakgrunn: Leiar sokneråd, fellesråd, kyrkjeblad, frivilligsentral, bedehus, skule- og ungdomskorps m.m.

46 år. Fysioterapeut og folkehelsekoordinator. Olden, Nordfjord prosti. Bakgrunn: Sokneråd, fellesråd, Normisjon, Leiar vegleiingstenesta i Oase. Innvik Fjordhotell Misjonsheimen, Norsk Fysioterapeutforbund, Indre Nordfjord Turlag (DNT) m.m.

Satsingsområde: • Bibeltru lære • Konfirmantarbeid • Diakonale tenester • Trusopplæring • Samhandling

Satsingsområde: • Trusopplæringsreforma • Gudstenestereforma • Ei arbeidsgjevarlinje i kyrkja • Grøn kyrkjelyd • Vedlikehald kyrkjebygg

Satsingsområde: • Trusopplæring • Familiearbeid

Julie-Ane Ødegaard 28 år. Stipendiat. Løvstakksiden, Bergen domprosti. Bakgrunn: Krinssekretær Bjørgvin KFUK-KFUM, medlem av krinsstyret, menighetskonsulent, frivillighetskoordinator, studiekonsulent, ungdomsarbeidar, kordirigent m.m.

Satsingsområde: • Barne- og ungdomsarbeid • Ta i bruk den nye liturgien • Samarbeid mellom kyrkja og andre kristne organisasjonar

Satsingsområde: • Levande gudstenester • Bønearbeid • Trusopplæring for alle • Medarbeidarskap • Diakoni lokalt og globalt

Satsingsområde: • Ei folkekyrkje å være glad i • Forbruk og rettferd • Lokalsamfunn & kyrkjelyd • Kultur • Medarbeidarskap

Marta Onstein 52 år. Lærar. Etne, Sunnhordland prosti.

Bakgrunn: Leiar sokneråd, prostiråd, speidarleiar i 31 år, Leiar Forteljarfestival i Etne. Satsingsområde: • Barne- og ungdomsarbeid

ØyNytt 4/11  19


DEN NORSKE KYRKJA Bjørgvin bispedømeråd

Kva er bispedømerådsvalet?

Bli betre kjent med dei leke kandidatane til bispedømerådet

11. - 12. september er det kyrkjeval, i tilegg til kommune- og fylkestingsvalet. Denne dagen skal tre av dei leke medlemene til Bjørgvin bispedømerådet veljast. Dei vert også utsendingar frå Bjørgvin til Kyrkjemøtet. Kyrkjemøtet vil ha ei viktig rolle i å bestemma korleis Den norske kyrkja skal organiserast etter kvart som banda til staten vert lausare.

Kven er kandidatane? Kva står dei for og kva meiner dei om ulike spørsmål? Les meir i brosjyre du får på kyrkjekontoret eller på www.kyrkja.no/bjorgvin. Der finn du bl.a. eit utvida oversyn over kandidatane sin bakgrunn og deira svar på følgjande spørsmål:

Ytterlegare fire medlemer i bispedømerådet vert i november valde av dei nye sokneråda. I tillegg skal prestane og andre tilsette i kyrkja velja to medlemer. Biskopen er fast medlem av bispedømerådet.

Slik røystar du ved valet • Som kyrkjemedlem kan du røysta på den eller dei personane dei helst vil ha inn ved å setja tal framfor namnet (sjå eksempel under til høgre). • Røystesetelen er alfabetisk. Kandidatane har difor like stor sjanse til å bli valde, uavhengig av kvar dei står på lista. • Røystesetlar utan tal vil bli forkasta. Du må merka minst ein kandidat med eit tal, men kan markera rekkefølja for så mange du vil, opp til 19. Desse skal då merkast frå 1 til 19, der kandidaten som er merka nummer 1 er den du helst vil ha inn.

Kyrkjevalet 2011 – kort sagt

• Oppslutninga om gudstenestene går tilbake. Kva kan og bør kyrkja gjere for å snu denne trenden? • Korleis tenkjer du at ressursar knytte opp til trusopplæringa kan styrke ungdomsarbeidet med utgangspunkt i konfirmantarbeidet? • Prestane i distrikta gjer teneste i fleire sokn i prostiet. Korleis vil du sikra at kyrkjelyden kan forhalda seg til ein lokalt tilknytta prest? • Bør Bjørgvin bispedøme seie ja til å tilsette homofilt samlevande prester? Meiner du Den norske kyrkja bør vedta ein liturgi for vigsel av likekjønna par? • Kva er den viktigaste utfordringa for kyrkja akkurat no? Brosjyren med den utfyllande presentasjonen vil bli sendt kyrkjekontora før førehandsrøystinga tek til 10. august. Nokre av kandidatane vil også bli å finna på Facebook, sjå link på www.kyrkja.no/bjorgvin

er til Val av leke medlemm ERÅD / KYRKJEMØTET BJØRGVIN BISPEDØM kte val)

(dire 11.–12. september 2011

det og entantar til bispedømerå Det skal veljast 3 repres opp ta er uprioritert og sett Kyrkjemøtet. Kandidatlis . følgje rekkje i alfabetisk

slik: Einsifra tal skal skrivast

Tala skal skrivast slik:

• Døme på utfylt røystesetel vil finnast i vallokalet. • Valdagane er 11. og 12. september, dei fleste stader berre 12. september. • Førehandsrøysting er mogeleg frå 10. august. • Kandidatane blir valde for fire år. • Alle medlemer av Den norske kyrkja har røysterett frå det året dei fyller 15. • I august vil alle med røystrett få eit valkort i posten med informasjon om kvar og når dei kan røysta. • Storsatsinga på årets kyrkjeval er eit resultat av kyrkjeforliket i Stortinget i 2008.

Valpresentasjon frå valrådet i Bjørgvin bispedøme Adresse: Bjørgvin bispedøme, postboks 1960, 5817 Bergen Telefon: 55 30 64 70 Telefaks: 55 30 64 85 Internett: www.kyrkja.no/bjorgvin 20  ØyNytt 4/11

rangere så mange skal rangerast. Du kan Minst éin av kandidatane lande r. Røystesetlar med mang kandidatar som du ønskje av kandidatar med ta. Marker rangeringa rangering vert forkas namnet på kandidaten. tal i ruta til venstre for Tosifra tal skal skrivast

Rangering Kandidatar

, 68 år ar/pensjonist, Voss sokn Dagestad, Nils, gardbruk , 59 år sokn nd Mela , ektor kulel Dale, Berit Nøst, høgs , 66 år n, adm. dir., Fridalen sokn Edvardsen, Terje Stee år 27 , sokn Fridalen Elseth, Eivind, student, år ssor em., Os sokn, 72 Grønås, Sigbjørn, profe r sokn, 51 år hjelpepleiar/bonde, Fjale d, Roal Terje nes, Hals kirke sokn, 33 år dom en Berg ar, gslei einin Halstensen, Cathrine, , 57 år omsorgsleiar, Tysnes sokn Heie, Hildur, pleie- og N INN

TEKSTE BRETTAST HER MED

nt, Salhus sokn, 21 år Hetlebakke, Bjarte, stude jonist, Arna sokn, 68 år pens ar, Ingm es, Ljon 61 år r høgskule, Fjell sokn, Morland, Egil, førstelekto or, Olden sokn, 46 år eut og folkehelsekoordinat terap fysio øve, Synn Muri, Kari Førde sokn, 50 år leiar, lings utvik d, gvol ne Thin Nordeide, Inger Hele Nordheim, Arnt Erik,

, 29 år

rådgjevar, Stedje sokn

Etne Onstein, Marta, lærar,

sokn, 52 år kule, Fjell sokn, 46 år

d, førsteamanuensis høgs

Skoglund, Ruth Ingri Stundal, Aud Marie,

anger sokn, 60 år studieleiar høgskule, Kaup

Ødegaard, Julie-Ane

iden sokn, 28 år

, stipendiat, Løvstakks

tannlækjar, Øiestad, Vemund Atle,

Nordsida sokn, 63 år

slik:


Sund Sokneblad

11

Kjøp kjapt, trygt og billig

Døde

Døypte

Sund kyrkje 22.03.09 Lukas Eikeseth Jenny Marie Rong

Kausland kyrkje 5.04.09 Kris Nicholas Forland Laurits Revne Klepsvik Fillip August Breivik Kvilhaug Mathilde Vilhelmsen Martin Kobbevik Fjellanger

Bjørn Madsen, f. 1956 Elisabeth Kleppe, f. 1912 Karin Margrethe Jakobsen, f. 1954 Inger Hausberg, f. 1938 Sveinung Høvik, f. 1940 Harald Henry Jacobsen, f.1946 Nelly Fauske, f. 1917 Kirsten Bjøntegård, f. 1912

Sund kyrkje 8.04.09 Benjamin Finsås Januario Kalunga Remy Kristoffer Halvorsen Sjursen Fjell kyrkje 12.04.09 Aron Arnt Vatne

TIL MIN VEN

Loen kirke 12.04.09 Tobias Sande

Søre

Ynskjer å gleda deg med denne anemone Sælesom Gud har signa rikt med eit hjarte i si krone.

Kausland kyrkje 13.04.09 Lasse Leander Skagen Helland Når livet synest trist MandIversen – fred kl.08.00 - 22:00 Sebastian Kallestad med berre Sofie-Malene Guleng Lie Lørdagar 08:00 – 20:00 gråversdagar - lat tankane få dansa gjennom anemonehagar. Hovin kirke 19.04.09 Tuva Øvretveit Revhaug

Tlf. 56 38 71 20

Øygarden Cafe og Catering Tjeldstø -ingalis

Har lokalekyrkje til ca. 100 personar. Kausland 3.05.09 Arrangerer Birk Frostadbryllaup, Stensrud konfirmasjonar og andre tilstellingar.

Kan levera mat til alle anledningar. Middag, koldtbord og snittar.

Tlf. 56 38 93 80

Melding om dåp:

Alle medlemer av Den norske kyrkja får tilsendt ei helsing med orientering om dåpen straks prestekontoret får fødselsmelding. Av praktiske grunnar ynskjer vi melding om dåp seinast 14 dagar før dåpsgudstenesta.

Vitjing i heimen:

For dei som ikkje kan koma til kyrkje, kan presten halda nattverd i heimen. Det same gjeld om nokon ynskjer samtale/sjelesorg eller skriftemål. Ver frimodig og ta kontakt. Prestane har teieplikt.

Kyrkjekontoret Det er vi

Sentralbordet er ope: Onsdag .................................... kl. 11.00 - 14.00 Tysdag og fredag ................... kl. 09.00 - 14.00

som bygger Øygarden

Du kan ringe direktenummer eller mobil også utanom desse tidene.

Telefon:

Sentralbord ...................................... Telefaks ............................................ Diakonen .......................................... Kapellanen ....................................... Kyrkjeverja ....................................... Soknepresten ...................................

56 31 90 80 56 31 90 81 56 31 90 82 56 33 90 83 56 31 90 84 56 31 90 85

Kausland kyrkje ............................. 56 33 86 89 E-post:

arne.m.engelsen@sund.kommune.no Kyrkjeverja: Soknepresten: harald.gronnevik@sund.kommune.no anette.r.bornes@sund.kommune.no Diakonen:

Private telefonar: Harald Grønnevik ................................................. 56 33 71 04 sokneprest Måndag er presten sin fridag.

Arne Martin Engelsen ......................................... 56 33 12 42 Tlf. 56 38 28 00 - Fax 56 38 28 09 kyrkjeverje mobil 908 94 530 Pålsneset, 5337 Rong mobil 482 72 672 AnetteAdr. Rakli Børnes ................................. barne- og ungdomsdiakon www.th-bygg.no Natalia Medvedeva ................................... mobil 412 80 264 kantor Rønnaug Fjøren .................................................... 56 32 13 44 kontorsekretær Indrøy & Transport 56 33 92 62 Gunnar LangelandTaxi ............................................... mobil 997 72 276 kyrkjetenar / kyrkjegardsarbeidar 1 - 11 passasjerer Egil Fosse .............................................................. 56 33 73 18 mobil 906 69 191 kyrkjegardsarbeidarRullestol / gravar Torbjørg O. Bakke ................................................ 56 33 90 26 leiar Sund Mobil: Sokneråd 90 59 90 59 56 33 82 33 Aslaug Flatråker ......................................... kyrkjetenar Kausland

Rossnes Taxi

Magne Ingvald Rossnes PRESTETENESTA I SUND Kontakt med prest måndag 08 - 17: 922 18 817 Tinging av- fredag turarkl.på Utanom desse tidene kan ein ved akutt behov for prestetlf.:ikkje 56 38 91 bruke / 951beredskapsordninga 12 634 teneste som kan91 vente, i prostiet (sjå nedanfor).

BEREDSKAPSORDNINGA I PROSTIET

I tidsrommet 17.00 - 08.00 på kvardagar, og i helgane/ høgtidene frå kl. 08.00, er det alltid ein prest i beredskap i prostiet. Ved behov for teneste frå prest, tenester som ikkje kan vente (dødsbod, soknebod om døyande, sjelesorgstøtte i kritiske situasjonar), skal ein ta kontakt med vakthavande prest på: 954 83 655

Adresse: Gamle Kyrkjeveg 17 5378 Klokkarvik Konto: 3000.15.98194 Kontingent: 150 kr pr. år Tlf.: 56 38 24 40 - Fax: 56 38 24 41 Utgjevar: Sund Sokneråd Redigering: Olai Otterå Mobil: 928 41 790

Sund Sokneblad

Redaksjon: Trykk: 56 33 77 46 Grafisk Trykk A/S, Straume Olai Otterå ............. Ditt begravelsesbyrå på Sotra. Harald Grønnevik .. 56 33 71 04 Oppfølgning og veiledning i en tung og vanskelig tid.

Vi dekker hele Fjell, Sund og Øygarden E-post: TLF 56 32 08 90 hele døgnetOpplag: 2.400 sund.sokneblad@hjemme.no Skjenet 4, 5353 Straume ( samme hus som Ligningskontoret )

E-mail: post@oygarden-elektriske.no

ØyNytt 4/11  21


S PV . N O | T L F . 0 5 5 5 5

Kva betyr den nye pensjonsreforma for deg? I 2011 kjem det ei ny pensjonsreform som vil påverke pensjonen for oss alle. Reforma medfører at kvar og ein av oss må ha eit meir aktivt forhold til vår eigen pensjon. Snakk med rådgivaren din i Sparebanken Vest for ein gjennomgang av kva konsekvensar den nye reforma får for deg.

med m me ed 1 1000m 000 00 0m m 2 salgsflate i Rong Senter

- Ei rein og skjær handleglede ved havgapet havgapet!

Fiskk - og ferskvarespesialisten f k l

Fristende frukt og grønt

Innholdsrik betjent ostedisk

Nydelige nystekte bakervarer

Velsmakende varm mat

Herlig salat - og fruktbar

Måndag Ope måndag- -fredag fredag kl.8-22, 8 - 21,Laurdag laurdag kl.9-20 9 - 20 Bank i Butikk

EUROSPAR Rong

tlf. 56 38 71 40

Vi formidlar blomster til innland og utland RONG SENTER

Eigne prisar for pensjonistar Vi ønskerLangope nye og gamle kunder torsdag

Rong Senter Telefon:56 38 92 65 Postboks 107, 5331 Rong

velkommen ! 56 38 73 90 TIMEBESTILLING Timebestilling: tlf.: 56 38 73 90 Anne Lene og May - Britt

Instalasjon industri, bolig Data- og telenett Alarmanlegg Antenne/parabolanlegg Elektroverksted Elektrisk forretning

Vest Modul AS • • • •

5336 Tjeldstø

Tilbygg Normann 958 19 905 Nybygg Ingvard 958 10 967 Rehabilitering Montering og utleige av brakker Trelastlager Tjeldstø

• Stort utval av godbiter fra vårt kjøkken • Moderne bilverksted m EU/kontroll • Reparasjon av alle bilmerker • V askehall • Kaffiavtale • Gass

BLOM SERVICESENTER AS 5331 RONG - tlf. 56 38 72 80

Godkjent bilverksted 22  ØyNytt 4/11

Tlf. 56 38 50 00

Vakttelefon: 922 34 062 www.torsteinsvik.no

-

Massasje hudpleie fotpleie voksing mm

Bokhandelen som setter kristen litteratur og musikk i fokus Minibokhandel på kyrkjekontoret

Bok & Media* Vestbok Vetrlidsallmenningen 1 5014 Bergen Tlf: 55 31 79 63 www.vestbok.no


Til lUkke 70 år: 23. sept. Sigbjørn Kvalheim, Knappevegen 29. sept. Randi Marie Torsvik, Torsvikvegen 10. okt. Rannveig Annie Tornøe, Stormyrvegen 10. okt. Martin Magne Torsvik, 75 år: 7. sept. Kåre Malvin Lyngøy, Veslevarden 13. sept. Turid Lundstrøm Jensen, 1. okt. Randi Aud Fjeldstad, Grønhaugvegen 8.okt. Johan Wolff, Utnesdalen 85 år: 20. sept. Martin Bernhard Hellesøy, Methøyen 21. sept. Herborg Sture, Straumsnesvegen 2. okt. Johannes Håheim, 8. okt. Anna Margreth Jacobsen, Tjødnarvegen 31 okt. Solveig Theodora Oen, Breivik 90 år: 4. okt. Solveig Aslaug Sanden, Håkletten 95 år: 7. okt. Jens Martin Torsvik, Torsvik

døypte Blomvåg • Victoria Søreide, Rossnesvegen (Vår Frelser kirke, Haugesund) • Samuel Vik, Ingjervegen (Oddernes kirke, Kr.sand) • Ingunn Barlaup Martinsen, Bergen • Alva Halland Vatland, Knappestigen • Astrid Emilie Fureberg, Storevarden • Kasper Rong Iden, Frekhaug • Marie Therese Ingvaldsen, Alvheim • Pernille Saksvik, Austemarka • Madeleine Kårtveit Hauge, Skjoldingsneset (Fjell kyrkje) • Andrine Rong, Bergen • Anna Elisabeth Øyre Vik, Vik • Emilie Monsen Tornøe, Veslevarden • Karoline Erstad Gjellestad, Raudhammaren • Sebastian Erstad Gjellestad, Raudhammaren • Kristian Meyer, Bergen • Emma Linn Aadland Hamre, Vikatoppen Hjelme: • Ellisiv Johnsen, Dalekletten • Magnus Oliversen, Nautnes • Jenny Johannessen Aasebø, Rådal (Gamle Hjelme) • Pernille Hansen, Grønhaugvegen • Martine Andersen Dale, Myrane

døDE

gudstenester

Blomvåg: • Nelly Pernille Torsvik, Bergen f. 1919 • Reidar Arthur Sæle, Blomvåg f. 1925 • Ingvald Nilsen Rong, Rong f. 1917 • John Ingolf Skarveland, Toft f. 1935

4. sept. Hjelme kyrkje kl. 11:00

Familiemesse v/Svenn Martinsen. Dåp. Nattverd

11. sept. Blomvåg kyrkje kl. 11:00

Søndagsskulens dag og Konfirmantpresentasjon v/ Svenn Martinsen og Hogne Berland. Presentasjon av årets Team. Song av Gospel Teens. Dåp. Kyrkjekaffi. Kyrkjeval frå kl 1230.

Hjelme: • Alf Einar Hellesøy, Hellesøy f. 1942 • Johannes Kristoffer Wilhelmsen, Tjødnarvegen f. 1921 • Ingeborg Sture, Sture f. 1924

18. sept. Hjelme kyrkje kl. 11:00

Konfirmantpresentasjon v/ Egil Hjortland og Hogne Berland. Presentasjon av årets Team. Kyrkjekaffi

Vigde Blomvåg • Gunvor Karin Risa Fjeldstad og Fritz Fjeldstad • Rebekka Louise Sandøy Rong og Torgeir Johannesen • Wenche Berland og Tomas Sæle • Anita Tveiten og Vidar Halland (Kyrkjekontoret) • Åse-Norunn Oen og Raymond Frode Saltgård • Marita Edvardsen og Geir Atle Vik • Maria Sæle Lærøy og Kjartan Lærøy • Anne Halvorsen og Harald Martin Turøy • Mona Langhelle Kristiansen og Kenneth Kristiansen • Anne Helen Drange og Wilhelm Torsvik • Katrine Drange og Espen Torsvik • Anne Berit Vik Elvestad og Ole Vidar Elvestad • Trine Semshaug og Ivar Kuven (Kyrkjekontoret) • Linda Oen og Roald Torsvik Blom

25. sept. Blomvåg kyrkje kl. 17:00

Barnas Misjonsgudsteneste v/Svenn Martinsen. Utdeling av biblar til 5. klassingar. Gospel Teens deltek. Kollekt til NLM’s Barnas Misjonsprosjekt. Kyrkjekaffi

2. okt. Hjelme kyrkje kl. 11:00

Søndagsskulens dag og utdeling av biblar til 5.klassingar v/Svenn Martinsen. Song v/Barnekantoriet. Dåp. Kyrkjekaffi

9. okt. Blomvåg kyrkje kl. 16:30

Ettermiddagsgudsteneste v/Egil Hjortland. Startar med kaffi. Nattverd

16. okt. Blomvåg kyrkje kl. 11:00 Familiemesse v/Egil Hjortland. Nattverd.

23. okt. Blomvåg kyrkje kl. 11:00

Hausttakkefest v/Svenn Martinsen, og utdeling til 4-åringar. Dåp. Kyrkjekaffi

Hjelme • Ann Christin og Øyvind Johannessen Aasebø • Gunta Venge og Terje Nilsen

30. okt. Hjelme kyrkje kl. 11:00

Bots og Bededagsgudsteneste v/ Svenn Martinsen. Vi markerer at kyrkja er 40 år dette året. Kyrkjekaffi.

Takk

6. nov. Blomvåg kyrkje kl. 11:00

Vi ønsker å gi en stor takk til alle som deltok på dugnad i sansehagen på Tednebakkane. Vi hadde en fantastisk dag med fint vær til å utføre hagearbeid, der ca 25 personer deltok. Hagelaget, pårørende og personalet gjorde i felleskap hagen trivelig og fin for brukerne. Brukerne har stor glede av sansehagen året rundt, og vi er derfor svært takknemlig at det også dette året stilte opp så mange. Håper vi sees igjen til neste års dugnad. En stor takk fra alle på TBOS/ Demensavdelingen.

Høgmesse v/Svenn Martinsen. Nattverd

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

Knut Helge Polden

Espen Polden

Tom Wilson

Heine Polden

Døgntelefon: 55 21 44 50 • mobil: 917 51 700 www.bergenogomegn.no

AVD. BERGEN Teatergt. 20 5010 Bergen Tlf: 55 21 44 50

AVD. SOTRA

2.etg på Shellstasjonen Sartor, 5353 Straume Tlf: 55 21 44 50

ØyNytt 4/11  23


Returadresse: ØYNYTT Boks 144 5331 RONG

B

Turid og Janesh Amenya er tilbake! Etter fleire periodar som misjonærar i Kenya er dei og gutane, Christopher og David attende i Øygarden. Turid har bak seg tre periodar, mens Janesh har vore ute i to periodar. Det er jo spesielt å reisa attende til sitt eige heimland slik Janesh har gjort. Men Gud har velsigna arbeidet og ført menneske fram til kristen tru og vedkjenning. Tekst og foto: ONT

Dei har fått erfara innhaldet i bibelordet frå Jes,43 som er sitert på forsida:

Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram! Janesh har alt starta opp att arbeidet som kyrkjetenar/kyrkjegardsarbeidar i Hjelme. Turid er i første omgang engasjert i NLM sitt regionsarbeid her heime. – Etter desse åra i Kenya – har det gjort noko med dykk? – Vi har lært å bruka meir tid på relasjonar, og ikkje stressa så mykje i kvardagen slik vi har så lett for her heime. Det er viktig å understreka kor viktig det er det vi er, meir enn det vi gjer. – Kva oppgåver har de hatt desse siste periodane? – Janesh har hatt arbeid retta inn mot muslimske folkegrupper, mest

fokusert på lese- og skriveopplæring. Han har også vore eit supplement inn i den lokale kyrkja med m.a. trusopplæring og forkynning. Turid har i tillegg til å vera mor, vore koordinator for TeFT- skole (Tent for å tene) Aust Afrika, ein 5 månader bibelskule for norsk ungdom. Her har ho òg hatt litt undervisning. – Kva saknar de mest frå tida i Kenya? – Folket vi kom nær, sterke venskapsband som vart knytte, – og ikkje minst det gode klimaet! – Korleis vurderer de framtida for misjonen sitt arbeid? – De er to avgjerande faktorar: Menneske som er villige til gå inn i tenesta og at økonomien er på plass. Dersom desse faktorane er til stades, er det nok av oppgåver. Heldigvis blir arbeidet som Janesh starta ført vidare

av to norske og to nasjonale. Dei vil sikkert driva arbeidet vidare på ein god måte slik dei ser det er tenleg for arbeidet. Janesh vil gjerne takka dei styrande organa i Den norske kyrkja i Øygarden for støtte og velvilje under opphaldet i Kenya. Det har vore godt å oppleva omsorg og engasjement frå mange i denne tida. Dei vil også gjerne understreka at det er kjekt å vera tilbake i Øygarden. Her er det godt å bu!

Øynytt nr.4/11.  

Referat frå eldreturen i juni side 5 Konfirmantjubileum i Hjelme og Blomvåg side 6 Nye fjes side 9 Haustprogram for lag og organisasjonar si...

Øynytt nr.4/11.  

Referat frå eldreturen i juni side 5 Konfirmantjubileum i Hjelme og Blomvåg side 6 Nye fjes side 9 Haustprogram for lag og organisasjonar si...

Advertisement