Page 1

39. 책rgang

Sommeren 2010

MENIGHETSBLAD for Sk책nland, Tovik og Astafjord


Fra ski- og akedag i Kjønna med asylmottaket. Les mer om dette på side 18-19. (foto: Geir Arne Solum)

Ina-Mari Fredheim, Pia Jeanett Fløystad og Stine Marlen Haugland på Konfirmantfestivalen – KoFe, i Harstad 10. april Les mer om dette og annen trosopplæring på side 21-23. (Foto: Geir Arne Solum


Kirkekontorets besøksadresse: 1. etasje i det gamle kommunehuset Telefon: 77 08 95 35. Fax: 77 08 95 39. Postadresse: Postboks 110, 9439 Evenskjer Kirkeverge: Kristian Torbergsen Tlf. 77 08 95 37(a) 77 08 78 06 (p) e-mail: kirkevergen@skanland.kommune.no Kontortid: Alle hverdager 9-15. Prestene: Sokneprest, Skånland og Astafjord: Geir Arne Solum: 77 08 95 36 (a), 415 74 521 (m) e-mail: soknepresten@skanland.kommune.no Kontortid: vanligvis tir-tor 12-14 Sokneprest, Tovik: Ole Jakob Vestvik 908 76 176 (m), 77 08 51 89(p) e-mail: olejvest@start.no Organist: Maria-Daniela Raasch tlf. 936 54 553 KIRKELIG FELLESRÅD Henvendelser kan rettes til kirkevergen som er daglig leder for rådet.

TOVIK MENIGHET Kirketjener: Kurt Rochmann, tlf 77 08 79 18 Menighetsrådets leder: Solveig Simonsen, tlf 77 08 76 11 ASTAFJORD MENIGHET Kirketjener: Kurt Rochmann, tlf 77 08 79 18 Menighetsrådets leder: Tore Bølgen, tlf 970 77 865 SKÅNLAND MENIGHET Kirketjener: Odd Arne Sæter, tlf 971 43 175 Menighetsrådets leder: Ruth Stiby, tlf 77 08 71 83 MENIGHETSBLADET Redaksjon: Martin Svendsen, Kamilla Sjøvoll, Tove Sigrid Lund og Geir Arne Solum. Bidrag og ideer mottas med takk! Vi har dessverre ikke mulighet til å betale honorar. Abonnement betales på bankkontonummer: 4760.10.38478. For dere som bor i kommunen er det frivillig, for dere som bor andre steder, koster abonnementet kr 50.Adresse: Menighetsbladet, Postboks 110, 9439 Evenskjer Forside: Inger Eilertsen (ETS kunstforening). etter original av Monet Trykkeri: Økonomitrykk, Bodø


Minne oss om Gud Pinseandakt av Eigil Morvik - direktør ved IKO – Kirkelig pedagogisk senter Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, som har sendt meg. Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg. Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Johannes 14, 23-29 De store kristne høytidene feires til minne om noe spesielt og enestående som skjedde i historien. Vi feirer jul til minne om Jesu fødsel – det er greit. Vi feirer påske til minne om Jesu død og oppstandelse – også det er forståelig, selv om oppstandelsen er et mysterium. Men pinsen og Den Hellige Ånd er det mye vanskeligere å skjønne, eller huske for den saks skyld. Fortellingen om disiplene som fikk Den Hellige Ånd i form av ildtunger over hodet, for deretter frimodig å forkynne historien om Jesus, er spennende, men kanskje vanskelig å begripe. Det er mye i den kristne tro som kan være vanskelig å forstå. Noen har enkle svar og løsninger, men jeg tror at verken

verden eller troen er svart-hvitt. Det finnes nyanser og ulike synsvinkler, og vi trenger hjelp til å se nettopp nyansene. ”Talsmannen, han skal lære dere alt og minne dere om alt jeg har sagt dere.” Slik lyder Jesu løfte til disiplene og til oss midt i våre spørsmål og grublinger. Hva er det så talsmannen vil si oss? Jeg tror han vil minne oss om Gud; om at Gud ble menneske (jul), at han døde og stod opp for oss (påske) og at han vil være en del av våre liv i dag (pinse). Talsmannens viktigste oppgave er å gjøre oss kjent med Gud – vår største utfordring er å våge og lytte til talsmannen. Da fortsetter pinseunderet også i dag. God pinse!


Gudstjeneste på Appelsinhågen Av Tore H. Bølgen, Foto: Geir A Solum

Andre påskedag var det gudstjeneste på Appelsinhågen. For ukjente ligger det på løypa fra Revhøgda mot Revvannet og er et svært populært turområde både sommer og vinter, kanskje særlig på vinteren da man kan velge flere lengre skiturer mot Bjerkvik og eller andre fjellområder. Fra Appelsinhågen åpner utsikten seg mot sør og stedet er en naturlig stopp for pause. Her har Astafjord menighet valgt å holde vår friluftsgudstjeneste hvert år, og det er blitt en tradisjon for alle som følger denne. Vi blei mottatt av kirketjener Kurt, som delte ut program som vanlig. Prest under gudstjenesten var Geir Arne som holdt en veldig fin preken om Jesu oppstandelse og Maria Magdalena ved graven, og vi sang mange av våre flotte påskesalmer Når været var strålende med stille og sol, skapte dette en svært hyggelig stund for et 30 talls fremmøtte som koste seg med kaffe og pølser kokt og grillet på bål etter gudstjenesten. Som nevnt er dette blitt en tradisjon som gjennomføres så langt været tillater det, og vi ser allerede frem til neste gudstjeneste her til neste år.

Mekonomen VIKING Harstad/Evenskjer

S. Holand Bilverksted Postboks 224 9439 Evenskjer Telefon: Fax: Bilberging:

77085330 77085124 90153680


Min salme Den første tanken som slo meg da jeg fikk forespørsel om å skrive litt om ”min salme” var følgende: Det er så mange fine salmer og sanger å skrive om. Noen som min sterkt religiøse farmor sang - med sin vakre stemme. Hun sang hver dag. For seg selv, for barna og ikke minst for barnebarna. Og så var det de salmene min far ofte sang; mest for oss barn. Av disse var det denne ene vakre salmen som oftest blir oppfattet som julesalme, men som synges også til andre tider og i noen tilfeller også i begravelser. En vakker salme som for meg står for gleden ved å leve og gleden ved å få barnebarn. En salme med vakker melodi som er lett å synge. Deilig er jorden, prektig er Guds himmel, skjønn er sjelenes pilgrimssang! Gjennom fagre riker på jorden Går vi til paradis med sang.

Deilig er jorden, prektig er Guds himmel, skjønn er sjelenes pilgrimsgang! Gjennom de fagre riker på jorden går vi til paradis med sang. Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang. Englene sang den først for markens hyrder; skjønt fra sjel til sjel det lød: Fred over jorden, menneske, fryd deg! Oss er en evig Frelser født!

Allerede i første vers får vi fokus på at jorden er deilig, det er godt å leve. Vi skal leve slik at vi ikke trenger å være redd for døden. Vi skal glede andre, ta vare på hverandre. Da vil sangen følge oss når tiden kommer da det er naturlig å forlate denne verden. Tider skal komme, Tider skal henrulle, Slekt skal følge slekter gang, Aldri forstummer Tonen fra himlen I sjelens glade pilgrimssang.


Slekt skal følge slekters gang. Da tenker jeg på hvor heldig jeg/vi har vært som har Christine og våre barnebarn Martin og Aksel Johan. Siste verset er knyttet til englene og Jesu fødsel. Det er min generasjons barnelærdom. Bibelhistoria var spennende og interessant. Det var faktisk den delen av skolen og oppveksten som også de fleste ser med glede tilbake på, og som vi minnes. Kirka var for meg svært høytidelig, og på mange måter ikke akkurat gledens hus. Ikke juletre til jul. Ingen pynting, ikke blomster noen steder. Kirkelokalet i den nord-norske kirka var i min oppvekst gjerne forbundet med noe dystert der det ikke skulle være latter og glede. Alt skulle være fokusert på Himmel, Gud og død. Slik oppfattet jeg det. Da jeg 15 år gammel kom inn i en, for meg, stor steinkatedral i Dunkirk, Frankrike og fikk se et kirkeskip som like før jul var pyntet med stall, krybbe, Jesusbarn og Josef og Maria omkranset av tre vise menn var kontrasten voldsom. Slik pynt og glede hadde jeg ikke drømt om kunne finnes i et kirkeskip. Senere er jeg gjort kjent med at Mahalia Jakson - en av de største salmesangerne verden har opplevd - ikke fikk holde konsert i Norge fordi hennes krav var at konserten skulle være i en kirke. Ingen menigheter i Oslo-området var villig til å åpne kirken for henne fordi hun også sang Negro spirituals. Denne musikken ble av noen oppfattet som syndig fordi det er rytme og glede i sangen. Dette skjedde så sent som på 1960-tallet. Er det å undres over at det er krig på jorden? Deilig er jorden, Slekt skal følge slekters gang………… God sommer til alle leserne av menighetsbladet! Birger Martin Strøm, pensjonist med barnebarn og glad for å leve. Audhild Myklevoll utfordres til neste nummer til å skrive om sin salme.

H v o r e r d e t t e? I forrige nummer av menighetsbladet var bildet hentet fra klokketårnet utenfor Astafjord kirke. Vi fikk inn kun ett svar, og Helene Hansen, Evenskjer, er derfor vinner av 5 griseflaxlodd! Men hvor er dette bildet tatt? Send svar til soknepresten@skanland.kommune.no eller SMS til 41574521


Konfirmasjon før og nå Menighetsbladet har utfordret en av årets konfirmanter og en 50årsjubilant til å dele noen minner fra konfirmasjonstiden: Konfirmasjonstiden har vært morsom. Vi har vært på konfirmasjonsleir på Vilgesvarre sammen med konfirmantene fra Grovfjord. Hver andre tirsdag har vi vært i kirken for undervisning. I februar var vi hos folk fra menigheten fire ganger. Der diskuterte vi forskjellige temaer. Undervisningen har vært morsom og lærerik samtidig. Nå nærmer vi oss samtalegudstjenesten og konfirmasjon. Det blir spennende på samtalegudstjenesten siden vi ikke kommer til å lese opp det vi selv har svart. På denne måten blir svarene anonyme. Selve konfirmasjonen vil bli en spennende og forhåpentligvis lærerik opplevelse. Jeg håper at alle mine med konfirmanter synes at konfirmasjonstiden har vært like morsom og lærerik som jeg synes. Fredrik Mundt, Konfirmant i Skånland 30/5-2010

Foto: Privat

Skånland Farvehandel A/S Maling – tapeter – gulvbelegg – tepper – alt i malerverktøy Telefon 77 08 54 03 9440 Evenskjer


Vårens vakreste eventyr ”Vårens vakreste eventyr” kalles konfirmasjon i dag. Det var det også for 50 år siden, men med en litt annen betydning. Når man var konfirmert ble man regnet som voksen, 14-15 år gamle. Det har nok endret seg litt i dag. Jeg ble konfirmert 19. juni 1960. Vi var 25 konfirmanter. I ca. 3 uker før gikk vi på konfirmasjonsskole. Det foregikk i skolekapellet etter skoletid og ble holdt av presten. Der ble vi undervist i budene og Foto: Privat ”forklaringen”, og vi måtte også pugge salmevers, noe vi var godt vant med fra tidligere. I 1960 kom det en helt ny og ung prest til Ibestad prestegjeld. Han het Ravn Madland. Vi var det første kullet med konfirmanter han hadde. Det var en veldig positiv opplevelse. Han behandlet oss ungdommer veldig fint, og hadde mye nytt å tilføre undervisningen. På konfirmasjonssøndagen var det overhøring i kirken. Da skulle vi vise hva vi hadde lært under forberedelsen. Det var fullsatt kirke, og vi sto langs midtgangen på to rekker. Presten gikk langs rekkene, stilte oss spørsmål og samtalte med oss. Litt nervøse var vi nok, men som regel gikk det bra. Det var også vanlig med et lite selskap etter gudstjenesten. Det var foreldre, søsken og faddere til middag og tanter og onkler med familie til kaffe. Litt presanger fikk jeg også. Flere av dem har jeg den dag i dag. Blant konfirmantene var det en liten konkurranse om hvem som fikk flest telegrammer. Der lå jeg godt an siden vi hadde sånn stor familie. Mandag var det nattverdsgudstjeneste. Da gikk alle konfirmantene til alters. En fin avslutning på konfirmasjonen, og også på barndommen. Dette var noen av mine minner fra konfirmasjonstiden. kanskje andre minner. Sånn vil det vel alltid være. Åse Riise

Andre har


Sommerens friluftsgudstjenester Huset i havet 4. juli I forbindelse med Sommerhelg i Grovfjord, inviteres alle til friluftsgudstjeneste kl 11. Astafjord kirkes barnekor medvirker.

Pilegrimsvandring 11. juli Det blir også i år Pilegrimsvandring fra Tennevik. Vandringen ender opp i Tovik kirke med gudstjeneste kl 18.

Steinsland 29. juli – Olsok .

På Olsok er det som vanlig friluftsgudstjeneste på Steinsland kl 18. Salg av grillmat etter gudstjenesten.

Blåfjell/Vilgesvarri 5. september I forbindelse med konfirmantleiren, inviteres alle til friluftsgudstjeneste kl 12. Beregn én times gange fra parkeringsplass i Sandemarka.

Folkeuniversitetet ETS Boks 16, 8539 Bogen Tlf 76 98 21 31 – 76 98 43 70

www.futroms.no

www.funordland.no


Leverer og drifter alt innen IKT/Data/Nettverk samt GPS

Mobil: 90549984 e-post: kontakt@ikt-losvik.no

Berits Salong

Tovik

Mathe frisør Dame & Herrefrisør i Grovfjord

Sandstrand, tlf. 77 08 78 60 Frisørmester Berit Dypvik

v/Liv Torunn C. Strøm Ring og bestill eller kom innom

Forosen Blomster

ALT I FISKEPRODUKTER

Telefon 90 59 33 57

Kjerstad, 9444 Hol i Tjeldsund

J. LARSEN FISKEPRODUKTER

Kristine Hægdahl, tlf. 45 45 03 39 Jan Roar Olsen, tlf. 92 29 89 78

TLF: 99 45 90 03

GROVFJORD

Frisørkjeller’n (Skånland farvehandel)

Tlf. 77 08 55 98

Evenskjer Autosenter AS

Barn – Dame – Herre Tlf. 77 08 82 30

Boks 243, 9439 Evenskjer

KONTAKT OSS GJERNE FOR PRISER OG TILBUD

Tlf. 77 08 52 31 Fax: 77 08 55 58

Vaskeri tlf. 77 08 99 20. Brensel tlf. 77 08 78 35


Gudstjenestelisten

Gudstjenestelisten har vi nå plassert på midtsidene – Tips: napp ut og heng opp! Følg også med i Harstad Tidende i tilfelle endringer! Søndag 13. juni Skånland kirke kl. 11.00 Høymesse Geir Arne Solum

Torsdag 29. juli - Olsok Steinsland kl. 18.00 Friluftsgudstjeneste Geir Arne Solum

Søndag 20. juni Astafjord kirke kl. 11.00 Høymesse Ole Jakob Vestvik

Søndag 1. august Lavangseidet BHK kl. 11.00 Høymesse Geir Arne Solum

Tirsdag 29. juni Skånland kirke kl 22.00 Kveldsbønn v/”Musica Sacra”

Søndag 8. august Astafjord kirke kl.11.00 Høymesse m/konfirmantjubileum Geir Arne Solum

Søndag 4. juli Huset i Havet kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste Ole Jakob Vestvik

Søndag 15. august Tovik kirke kl. 11.00 Høymesse Geir Arne Solum

Skånland kirke kl. 11.00 Høymesse Prest fra ”Musica Sacra”

Søndag 29. august Skånland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste Presentasjon av konfirmantene Geir Arne Solum

Søndag 11. juli Tovik kirke kl. 18.00 Gudstjeneste m/pilegrimsvandring Søndag 5. september Blåfjell/Vilgesvarri kl. 12.00 Ole Jakob Vestvik Friluftsgudstjeneste Søndag 25. juli Geir Arne Solum Skånland kirke kl. 11.00 Høymesse Søndag 12. september Geir Arne Solum Skånland kirke kl. 11.00 Høsttakkefest Geir Arne Solum


Lørdag 18. september Lavangseidet BHK Kl. 17.00 Skriftemålsgudstjeneste Ole Jakob Vestvik Søndag 26. september Astafjord kirke kl. 11.00 Gudstjeneste Presentasjon av konfirmantene Geir Arne Solum Søndag 3. oktober Skånland kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste Utdeling av 4-årsbok Ole Jakob Vestvik

Søndag 10. oktober Tovik kirke kl. 11.00 Gudstjeneste Presentasjon av konfirmantene Geir Arne Solum Søndag 17. oktober Astafjord kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/Geir Arne Solum Utdeling av 4- og 6-årsbok Søndag 24. oktober Skånland kirke kl. 11.00 Samisk-norsk gudstjeneste v/Geir Arne Solum

Kirkeskyss Ved behov for skyss til Tovik kirke ved gudstjenester, ta kontakt med Kjell-Arne Wulff, 77088305

Slekters gang DØPTE Skånland: 04.04 Benjamin Helgesen 04.04 Markus Andrè Helgesen 04.04 Pernille Heitmann (Haug menighet, Ringerike) 04.04 Ella Elise Sande (Tjeldsund menighet) 04.04 Aksel Johan Strøm (Tromsø Domkirkes menighet) 24.05 Aile Lambertsen Eriksen

DØDE Astafjord: 20.05 John Andreas Larsen (1916) Skånland: 01.04 Jenny Elfrida Bolette Marie Friborg (1924) 14.05 Signe Ulrikka Dahlhaug (1935) 15.05 Astrid Storli (1936) 22.05 Alvilde Johnsen (1927) Tovik: 06.05 Idar Larsen (1933)


idé:Evenskjer Skjærran Byggevare AS

Harstad tlf 48 05 02 00 Evenskjer tlf 90 98 82 15

9440 Evenskjer Tlf. 77 08 92 10 – Fax. 77 08 92 11

www.bogstrand.no

Godt utvalg i vinterutstyr

HALVORSEN SPORT OG FRITID 9440 EVENSKJER TLF: 77 08 90 90

… til hverdags og fest… ingen anledning er for liten eller for stor catering, selskap, kurs, veikro, hotell, kiosk 9440 Evenskjer Tlf: 77 08 93 00 Fax: 77 08 93 01 E-post: post@tkh.no www.tkh.no


Gospelkonsert i Tovik kirke Av Tove Sigrid Lund, Foto: Arne-Dagfinn Nilsen

I forbindelse med Kulturuka i februar hadde Tovik menighetsråd invitert Care Gospel i Harstad til å holde konsert i Tovik kirke. Det var en sprudlende og engasjert dirigent, Wolfgang Schmitt, som bandt det hele sammen. Koret sang et knippe kjente og mindre kjente gospelsanger med stor innlevelse, og orkesteret ga stødig komp til sangene. Koret hadde mange solister som gjorde sine oppgaver på en meget god måte. Tovik kirke egner seg svært godt til konserter, og publikum satte pris på besøket og applauderte flittig.

Over: Dirigent Wolfgang Schmitt hadde med seg Care Gospel til konsert i Tovik kirke. Solist her er Nansy Vollstad

Til høyre: Til gospelmusikk hører et stødig orkester. Her spiller Bjørn Hofstad (bass), Trommer: Ludvig Dankertsen, gitar: Jan Henrik Iversen

Det du trenger – når du trenger det. Din dekkleverandør!

Elvevoll Handel og Servicesenter AS 9445 Tovik – tlf 77 08 78 10 Hverdager: 0800-2100 – Lørdager: 0900-2100 – Søndager: 1200-2100


Lunchkonsertene Sommeren står foran døra og dermed også lunsjkonsertene. I år blir det fire lunsjkonserter om sommeren og én om høsten under høstfestivalen på Evenskjer. Torsdag 15. juli kl. 1130 kommer Orthodox Singers fra Tallinn, Estland. Et profesjonelt ensemble med ni sangere som framfører et program med tittelen ”The orthodox music of the world”. Torsdag 22. juli kl. 1130 synger Lindis Haugen fra Harstad et sommerlig program. I år står kjærligheten, skaperverket og sommeren som tema for musikken. Torsdag 29. juli og 5. august var ikke helt avklart når menighetsbladet gikk i trykk, men en av konsertene blir en orgelkonsert med organist Maria-Daniela Raasch. Norsk orgelmusikk – Andersen, Hovland og Haarklou – står på programmet. Hjertelig velkommen til en halv time som gir en ekstra pust i hverdagen, som kanskje berører deg, gir deg en ny impuls eller det er rett og slett bare godt å møte noen andre, tar en kaffetår etter konserten og slår av en prat? Kirka er åpen for deg! Maria-Daniela Raasch

Musica Sacra kurs på Soltun Musica Sacra – samfunn for kirkemusikalsk fornyelse - holder sommerkurs på Soltun 28. juni til 4. juli. I den forbindelse vil det blir en del spennende konserter og aktiviteter i kirkene rundt omkring. I Skånland kirke inviteres det til kveldsbønn tirsdag 29. juni kl. 22.00 og gudstjeneste søndag 4. juli kl. 1100. Sommerkursets voksenkor medvirker under gudstjenesten. Her er det mye flott kirkemusikk å høre og det anbefales på det varmeste! Fredag 2. juli kl. 2000 holder Musica Sacra musikkandakt i Evenes kirke.


Orgelelever I siste menighetsblad søkte vi etter orgelelever – og vi fikk svar! Knut Eirik Johnsen (15) fra Stræte hadde lyst å lære å spille orgel. I april startet undervisningen, og allerede 5. juni var han klar til konsert i Skånland kirke med de to andre elever som fikk undervisning fra før. Jonas Jørgensen (13) fra Sandstrand og Anna Kaisa Partapouli (15) fra Planterhaug. I Juni startet dessuten Amanda Balteskard som ny elev i Grovfjord. Maria-Daniela Raasch

Vedr. utdeling av menighetsbladet i Astafjord menighet Menighetsbladet deles ut på dugnad, og ikke alle postkasser er like lett å få øye på. Restopplaget legges på butikken – så om du ikke har fått, kan det hentes her.

En liten notis fra orgelkomitéen Etter at mandatet til siste orgelkomiteen gikk ut i slutten av 2008, fortsetter et mindre komité arbeidet med orgelsaken. Karl Erlandsen, Arne Dagsvik og Maria-Daniela Raasch utgjør orgelkomiteen.


Flott aktivitetsdag i Kjønnna! Av Ruth Stiby, Foto: Geir Arne Solum

Før jul fikk Ommund Rolfsen en ide om å lage et møtested mellom skånlendinger og flyktninger, og tok kontakt med oss i Skånland Menighetsråd, for et mulig samarbeid. Vi kontaktet Kristine Vik i Røde Kors, og de har lånt oss huset til det som vi kalte «Møtestedet». Nesten hver mandag og torsdag har vi hatt åpent, for en kopp te eller kaffe og litt å bite i. Vi har spilt spill, og snakket norsk i lag, ispedd engelsk, hvis det var nødvendig. Vi har vært 10-12 personer som har vekslet om å være tilstede - og for oss har dette vært både interessant og givende. Vi har også fått tilbakemelding på at det har vært et lyspunkt for de som møtte opp. Bortimot påske fikk vi ideen om en utedag i Kjønna! Vi kontaktet Alf Bakkland på mottaket, og han var straks med på notene! Han ville da at ALLE skulle få tilbudet om å være med, og ikke bare 15-20 stk som vi har hatt på Møtestedet!! Og det kom mange!! Det kom en stor buss, flere biler, og ansatte på mottaket var også med, og hadde ordnet med pølser og annet til bålet, og varm drikke. I bakkene rundt grendehuset var det stor aktivitet på akebrett og søppelsekker, og til og med på snøbrett!! Vi hadde fått tak i ski til noen av asylantene, eller de lånte våre..., For mange var dette en helt ny opplevelse, og det ble mye latter og moro. Bålet var godt å varme seg ved for de som ikke var like aktive, og alle koste seg i det flotte været!


Her er noen bilder fra aktivitetene! Nå har vi tatt pause på Møtestedet, og vi takker for samarbeidet med Metodistkirken og Kvitnes mottak. En ekstra takk går til dere frivillige med-arbeidere som har stilt opp og ordnet til på Røde Kors-huset, og til Røde kors, som lånte oss lokalene!!!!

Er du på nett …?

- Et aktuelt spørsmål for deg som har barn! KPK – Kristelig pressekontakt For snart tjueen år siden ble jeg tante til en flott gutt. Den sommeren han kom til oss satt jeg i en hage langt nord i landet. Det var blå himmel og sol. Uventet kom en svoger inn i hagen. Han var på jobb og bar med seg en stor merkelig, svart gjenstand. Nysgjerrig spurte jeg: Hva er det du drar på? Han lo hjertelig og sa: - Dette er en mobiltelefon! Bare ring hvor du vil… Jeg ringte min høygravide søster sørpå og sa: - Hold deg fast! Nå sitter jeg i hagen til svigermor og ringer fra en mobiltelefon!! Det føltes helt eventyrlig – og nå virker det nesten som om det var i ”steinalderen”, og ikke bare litt over 20 år siden – altså et par år før vår kjære kong Olav døde. I dag har de fleste hatt opp til flere mobiltelefoner, - og selvsagt har vi telefon med fotoapparat. Problemstillingen i dag er ikke om du skal få mobiltelefon, men eventuelt når og om du trenger den til du begynner på skolen. Spørsmål som kan dukke opp er: – Har din skole regler for mobilbruk?


- Hvor mye skal du bruke i ringepenger pr. måned? - Hvem kan du oppgi mobilnummeret ditt til? - Hvilke innholdstjenester skal du ha tilgang til? – Er stråling fra mobil farlig? De fleste hjem har tilgang til internett i dag. Enten via mobiltelefon eller pc. Det er blitt en del av vår hverdag. De fleste unge tar det på strak arm – men foreldre og besteforeldre lett kan komme litt bakpå her. Chatting, surfing, facebook, twitter, nettbank og nettsider… For mange godt voksne blir det hele svevende eller skremmende, - og de frykter å gå seg vill i dette landskapet. For alle som bruker internett kan være lurt å tenke gjennom en del spørsmål. - Hvilke regler gjelder her? Hvem og hva kan du stole på? Hvem er dine venner – og vet du at det fins fiender? Hvilke opplysninger om deg selv er ok å legge ut på nettet. Om dine venner fra nettet vil treffe deg i virkeligheten – hva gjør du da? ”Vær mot andre slik du ønsker de skal være mot deg!” burde være en regel for alle – men er den det? Det er viktig at vi alle – barn og voksne, er våkne og på vakt! Problemstillingen er nå hvordan skal vi kan verne hjemmene våre. Mange foreldre trenger hjelp til å møte dette som strømmer innover oss. Heldigvis finnes en organisasjon som har sett på problemene, og som jobber for at vi skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte. Det er organisasjonen Familie og Medier. Trenger familien hjelp og informasjon for å delta aktivt i de unges mediehverdag?

Barnekryssord

Gå inn på www.barnevakten.no.

VANNRETT: 1. Vaskemiddel 4. Haste 5. God omtale 7. Blomst LODDRETT: 1. Jentenavn 2. Sjødyr 3. Spise 6. Tre


Hva skjer i våre menigheter for barn og unge? Gudsrikeleiken, Astafjord kirke, 4-6 år: 16. juni – kl 17.30-18.30 Gudsrikeleiken, Astafjord kirke, 7-10 år: 30. juni – kl 17.30-19.00 Astafjord kirkes barnekor, fra 6 år. Hver tirsdag kl 14.10 i kirken. Babysang, Frivillighetssentralen, Evenskjer. Sommerferie – følg med for oppstart til høsten! Hverdagsgruppa, Skånland kirke, 4-10 år: Sommerferie – følg med for oppstart til høsten! Skånland barnekor, fra 2. klasse. Hver onsdag kl 17.30-18.30 i kapellet på Soltun. Sommerferie – følg med for oppstart til høsten!

Dra på leir? Alle menighetsrådene har vedtatt å støtte barn og unge som drar på kristen leir med inntil 700kr. Dette har vi gjort fordi vi ser verdien av å dra på leir – dessuten kan det for noen være ganske dyrt, særlig når en må reise et stykke. Ta kontakt med soknpresten om du har spørsmål om denne ordningen!

Leirer på Holmen - Normisjon (3)4.-7. klasseleir på Holmen 10.-12. september 8.-10. klasseleir på Holmen i oktober 1.-3 klasse Bo-hjemmeleir i Harstadområdet i november/desember Se ellers www.normisjon.no/nord

Leirer på Tømmerneset 2.-4. klasseleir – 11.-12. september. 5.-7. klasseleir – 24.-26. september. Se ellers www.nmsu.no/nordnorge


Babysang Kan du tenke deg å være med å lede Babysang? ”Ja – kanskje det! Men da må jeg vite mer hva det hele dreier seg om!” Annenhver onsdag fra klokka 12-13 er det Babysang på frivillighetssentralen på Evenskjer. I samarbeid med småbarnstreffet her, har Skånland menighet denne våren arrangert Babysang. Dette er del av Trondenes prosti sitt trosopplærings program " På spor av det hellige". Babysang strekker seg over 10 samlinger. Babyene/barna blir kjent med de gode, gamle sangene som har overlevd i generasjon etter generasjon. I landet vårt har vi lang tradisjon for å synge for barna våre. Derfor er det viktig å formidle videre vår norske og kristne kultur. Dersom du har spørsmål, eller kan tenke deg å være med som medleder, ta kontakt med: Kirkekontoret, tlf. 77089537 eller Liv Oddrun Sæther, tlf. 95867590 trosoppl@kvafjormenighet.no Janne Johansen, tlf. 77087707 / 97154060 friv.sk@online.no

Konfirmantfestival Konfirmantfestivalen 2010 – ”KoFe” var en svært artig opplevelse. Det var svært mange artige aktiviteter der, som for eksempel sumobryting, gitarhero-spilling og den klatringa på bruskasser. Det var kjempekoselig og artig og sosialt - og volleyballturneringa var også veldig artig. Jeg kunne ønske det var flere slike opplevelser i løpet av konfirmanttiden! For eksempel han der tryllekunstneren var svært festelig. Og det var festelig at jeg møtte mange venner som var utenfor Skånland menighet. Kevin Hanssen – konfirmant i Skånland 2010


Over: Fra Babysang, vinteren 2010. Til høyre: Skånlandkonfirmantene heier ivrig på sitt lag i volleyballturneringa under Konfirmantfestivalen.

Til venstre: Fredrik Mundt prøver seg på bruskasseklatring under konfirmantfestivalen – dette hadde han nok gjort før! Alle foto: Geir Arne Solum


Konfirmantene 2010

Astafjord 2/5: Stian Christensen, Øystein Gerhardsen, Ole Jakob Vestvik (prest), Trine Balteskard og Mathias Huber Løvmo. Foto: Kamilla Sjøvoll.

Tovik 9/5: Simen Austheim, Ole Jakob Vestvik (prest) og Birgitta Saue Martinsen. Foto: Tove Sigrid Lund

Skånland 30/5: Ina-Mari Fredheim, Anne-Merethe Langstrand Warberg, Lasse Østnes Pedersen, Benjamin Helgesen, Fredrik Andreas Mundt, Halvar Jørgensen, Markus André Helgesen, Sindre Halvorsen, Håkon Oshaug Olsen, Kevin Hanssen, Geir Arne Solum (prest), Vårin Johnsen, Gjøran Emil Hansen, Stine Marlen Haugland, Malin Annabel Selvli, Pia Jeanett Fløystad, Mathias Eilert Olsen og Silje Marie Wevang Svendsen. Foto: Idar Reinås

Menighetsblad for Skånland, Tovik og Astafjord nr.2/10.  

Sommeren 2010 for Skånland, Tovik og Astafjord 39. årgang Ina-Mari Fred- heim, Pia Jeanett Fløystad og Stine Marlen Haugland på Konfirmant-...