Page 1

Menighetsbladet Nr. 2 • 2012 43. årgang

God e ! påsk

for Sørum • Blaker • Frogner

1962

var året da Blaker og Sørum ble én kommune. To små glimt fra dette året: Påskestemning ved kjøkkenbordet, og glade gutter ved Sørum kirke 17. mai.

Sørum kommune fyller 50 år! Les historien om kommunesammenslåingen side 8-13

Ord til deg: Engelen ved

den tomme graven: Han er ikke her, han har oppstått, slik som han sa. Matteus 28,6

Vår nye biskop side 2 Årets konfirmanter side 4 Menighetsbladets blomst til Bodil og Hans Stenslet side 6


Atle Sommerfeldt

Påskens gudstjenester får du full oversikt over på side 6 og side 18.

– ny biskop i Borg bispedømme

Foto: Johnny Leo Johansen

29. januar ble Atle Sommerfeldt vigslet til biskop i Borg. Allerede 7. februar innledet han et besøk i Sørum der han møtte prester, kirkeverger, ordførere og menighetsråd i Østre Romerike prosti. Menighetsbladet bad ham om en liten selvpresentasjon slik at flere kunne bli kjent med ham:

Leder Thorvald Stoltenberg for å arbeide for en ny økonomisk verdensorden. Dette ble begynnelsen på et livslangt engasjement som førte meg til arbeid med internasjonale spørsmål for Den norske kirke i Mellomkirkelig Råd og til Afrika. Fra 1989 var jeg assisterende generalsekretær i Botswana Christian Council, mens kona mi Marianne Øverland var lærer ved et teologisk college. Her adopterte vi også Maria, vårt eneste barn. Etter et år som generalsekretær i Mellomkirkelig Råd, ble jeg kalt til å bli generalsekretær i Kirkens Nødhjelp fra august 1994. Der ble jeg helt til jeg ble utnevnt til biskop i Borg. Tiden i Kirkens Nødhjelp var et resultat av engasjementet mitt for en rettferdig verden helt fra midten av 1970-årene, erfaringfene i Botswana og mitt livsprosjekt å arbeide med kirkens samfunnsengasjement og den kristne troens liv i verden. Tiden i Kirkens Nødhjelp formet meg også sterkt. De mange møtene med menneskelig lidelse og ondskap, og med menneskelig storhet og livskraft. Det å bidra til at mennesker myndiggjøres til å få håp om en annen tilværelse og en annen verden, i alle fall for sine barn, er uhyre meningsfyllt. Kirkens Nødhjelps arbeid utfolder seg i lokalsamfunn og anvender erfaringene som gjøres der til å

påvirke dem med makt og myndighet nasjonalt og globalt til å endre politikk for en mer rettferdig verden. Dette er en viktig del av det å være biskop, men nå fokusert om livet her i Borg. Men det handler om mennesker, om deres verdighet og myndiggjøring i Guds tjeneste både i Kirkens Nødhjelp og i Borg. Som biskop vender jeg nå tilbake til en helhetlig prestetjeneste der det blir en hovedoppgave å gi mennesker i lokalsamfunnene i Borg frimodighet til å bekrefte sin tilhørighet til kirken. Vi må skape rom for det store mangfoldet av kultur og menneskelige erfaringer i vårt bispedømme. Vi må passe på at myndigheter og vi alle inkluderer mennesker i våre lokalsamfunn som er fremmede og som sliter med livene sine. Som biskop blir det viktig for meg å stimulere ansatte og frivillige i kirken til stolthet og frivilliget for den store tjenesten i livets fellesskap. Kirken er verdens største flerkulturelle fellesskap. Vi ble skapt som et mangfoldig, livets fellesskap av den oppstandne Jesus Kristus. Tiden i Kirkens Nødhjelp har lært meg hvor viktig det er å for oss å være en del av dette fellesskapet og være bærere av liv, tilhørighet og håp for mennesker i vår verden. I påsken feirer vi dette fellesskapets grunnlag. Kristus er sannelig oppstanden!  Biskop Atle Sommerfeldt

Jeg er blitt bedt av redaksjonen å fortelle litt om meg selv siden jeg nå er den nye biskopen i Borg. Foreldrene mine var lærere på Eidsvoll og der ble jeg født, på Stensby sykehus 22. november 1951 og 8. juni ble jeg døpt i Eidsvoll kirke. Vi bodde på Eidsvoll inntil faren min ble lærer i Asker i 1956. Jeg ble tidlig speider med far som leder, spilte fiolin hos min mor og ble leder i det kristelige skolelaget på ungdomskolen og etterhvert gymnaset. I denne tiden var daværende biskop iMENIGHETSBLADET 2 • 2012

Borg Per Lønning utrolig viktig for oss ungdommene som hele tiden måtte forsvare oss mot anklagene om at bare idioter kunne tro på Gud. Det var almen enighet om at biskop Lønning ikke var dum! Prest ble det klart at jeg skulle bli da daværende prest i Asker, og senere biskop i Tunsberg Sigurd Osberg, i andre gymnasklasse fortalte meg at jeg burde bli prest. Og slik ble det, jeg opplevde det som en naturlig forlengelse av lederoppgavene i det kristne arbeidet, nå også i Crossing, Asker-varianten

av Ten-Sing. Det var dette miljøet som under ledelse av Erik Hillestad etablerte Kirkelig Kulturverksted, der jeg var styreleder fram til 1985. I denne perioden var Gunnar Lislerud sokneprest i Holmen. Hans erfaringer fra Sør-Afrika ble svært viktig for meg, også senere da vi samarbeidet i anti-apartheid arbeidet da han var blitt biskop i Borg. Studiene inkluderte sosiologi mellomfag, nordisk grunnfag før teologisk embedseksamen og en

kortere stipendperiode. Tidligere Borg-biskop Andreas Aarflot ordinerte meg til vikarpresttjeneste i Oslo. Jeg var både på Radiumhospitalet, i drabantbyen Stovner og lengst i Tøyen Småkirke. Her var jeg også prest for kristne pakistanere og indere. Jeg ble tidlig opptatt av samfunnsspørsmål og ble en del av det som på 1970-tallet ble kalt den sosialetiske vekkelsen. Fra 1976 var jeg gjennom siviltjeneste i Mellomkirkelig Råd blitt med i miljøet rundt daværende statsekretær

av anne søbye

Jubileum I år er det 50 år siden kommunene Blaker og Sørum ble slått sammen til en kommune. I så måte har Sørum kommune i sin nåværende form 50-årsjubileum i år. Lillian Mobæk har gjort en stor jobb med å sammenstille denne lokalhistorien for Blaker og Sørum historielag og for Menighetsbladet. Historien forteller om en radikal og gjennomgripende prosess som krevde mye av de to opprinnelige kommunene. Mye har skjedd siden 1962, utviklingen har vært enorm. Men kommunesammenslåinger er stadig tema, senest i vinter da det var NHO som startet debatten. Ordet jubileum betyr feiring, kommer visstnok fra latin, og ble brukt om den jødiske og senere katolske skikken med å feire jubelår. I 3. Mosebok fortelles at hvert 50. år var et frigivelsesår. Fattige bønder måtte i blant selge sin odelsjord for å overleve. De hadde muligheten til å kjøpe jorda tilbake, dersom de kunne skaffe nok penger. Greide de ikke det, skulle de likevel få jorda kostnadsfritt tilbake det 50. året. Det samme gjaldt for en fattig som måtte selge seg som trell, i frigivelsesåret ble han fri igjen. Jubelår = frigivelsesår = nådens år. Tidlig i sin «karriere» kom Jesus til synagogen i Nasaret, sin hjemby. Han fikk bokrullen fra profeten Jesaja, og leste om at han skulle rope ut nådens år, at fanger og undertrykte skulle få frihet. Så sier han at denne profetien har blitt oppfylt her og nå, mens tilhørerne hørte på at han leste. Jesus hadde påtatt seg oppdraget. Gjennom de tre neste årene viste han det bl.a. gjennom sine taler og ved at han helbredet syke. Til sist førte oppdraget han til korsfestelse, død og oppstandelse. Symbolikken blir tydelig da en dødsdømt forbryter blir benådet, mens Jesus må dø istedenfor han. Jesus døde ikke bare for han, men for alle mennesker. Han betalte frigivelsen med sitt eget liv, og oppfylte profetiene i Det gamle testamentet. Når vi feirer påske feirer vi faktisk i overført betydning et jubileum, et jubelår, frigivelse og benådning. God påske!  MENIGHETSBLADET 2 • 2012
Konfirmantleir

Menighetsbladet ønsker tips og stoff og flere medarbeidere! Vi ønsker: Faste frivillige medarbeidere, enkeltartikler og bilder og tips om personer, arrangementer og lignende. Særskilt velkomment er det med bidrag fra Blaker og Frogner.

Andakt Tekst: Elisabet Voll Ådnøy Foto: Kristin Schmidt av maylén nupen

Også denne vinteren har det blitt arrangert tre konfirmantleirer for Frogner-, Blaker- og Sørum-konfirmantene.

Til alle tider Bjørn Eidsvåg har skrevet sangen «Til alle tider». Jeg tenker ofte på den når påsken nærmer seg. Her er teksten: En tåre renner fra ikonet en mager mann med tornekrone. Grepet ser jeg ned, min tro mitt håp min fred. Jeg ser hva jeg har gjort og legger kronen bort. Straffen lå på deg, skammen bærer jeg. Et ord, en mann, et speil, en gåte forundret ser jeg speilet gråte. Så lite tro jeg har jeg overhører svar. Jeg trodde det var meg som skulle redde deg. Skamfull ser jeg ned, det var du som led. En mager mann som stille lider evig Gud til alle tider i himmel og på jord min frelser og min bror jeg ser hva du har gjort og legger kronen bort straffen lå på deg nåden bærer meg. Påsken står for døren og for mange betyr det påskeferie, skispor, appelsiner, påskefjellet, påskeegg og så videre, og så videre. Vi ser fram til

noen deilige fridager med familie og venner. Eller kanskje ikke? Kanskje er påsken noe vi ikke ser fram til. Kanskje har vi ikke noen å tilbringe påsken sammen med. Kanskje har vi erfaringer som gjør at vi forbinder påsken med noe som er langt fra hyggelig. Våre «kofferter» er forskjellig pakket. Livet forandrer seg stadig. Det kan være vanskelig å henge med mange ganger. Da er det godt å vite at Gud er konstant. Han er til alle tider. Hans nåde bærer oss til alle tider. Påskebudskapet gjelder til alle tider. Det handler om Jesus og hans store redningsaksjon. I sangen til Bjørn Eidsvåg kommer det fint fram: «En mager mann som stille lider, evig Gud til alle tider. I himmel og på jord, min Frelser og min Bror. Jeg ser hva du har gjort og legger kronen bort. Straffen lå på deg, nåden bærer meg.» Da Jesus døde på korset tok han på seg våre synder, slik at vi har mulighet til å gjøre opp for oss og starte på nytt. Gang på gang. Det er nåde. Det var Jesus som gjorde det, alt vi trenger å gjøre er å ta i mot nåden. Jesus sin invitasjon er åpen og gjelder til alle tider: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» (Matt. 11, 28) God påske! 

På sin vei gjennom kommunen lastes leirbussen med overfylte bagger, spente konfirmanter og gode ledere, og et par timer senere inntar alle Sjøglimt leirsted i Ørje. Noen har vært på leir en gang eller to før, andre er helt ferske og atter andre er for gamle travere å regne. Ved det første måltidet er det mange spente ansikter å se rundt bordene i spisesalen, men latter og lek får snart hovedfokuset. Lederne har stelt i stand «Kick off» for leirdeltakerne. Her blir konfirmanter og ledere bedre kjent, og så mange navn som mulig bør læres fort – den som vil vinne «Mordleken» må ha styr på resten av gjengen! Etter hygge i peisestua og et slag kort eller to blir «Kveikjestund» siste post på programmet før natten. Det er godt med en rolig stund før en lang dag er over. For alle er det riktignok ikke så interessant å sove som å snakke med romkameratene… Flinke nattevakter passer på at alle får den søvnen de trenger før vekking morgenen etter. Lørdagen er en innholdsrik dag på leir, og ved hjelp av dyktige ledere får konfirmantene oppleve foredrag om spennende tema, et vaskeekte Vinter-OL, bordtennisturnering, musikkverksted, kiosksalg, hobbyaktiviteter, brettspill og sosialt samvær. På kvelden utfordres de selv til å bidra med innslag på kveldsshowet, og de tøffeste stiller som frivillige i konkurransene lederne arrangerer. Konfirmantene som har vært på musikkverksted får opptre som forsangere eller band på lørdagskveldens kveikjestund, der Jesus står i fokus, gjennom forkynnelse, vitnesbyrd og lovsang. Oppslutningen om bønnevandringen er god, og halvannen time går fort uten lyd fra ungdommene. Etter lørdagen er det kanskje litt lettere å sovne, med hodet fullt av gode opplevelser…? Søndagens frokost er strategisk plassert litt senere enn på lørdag. En god start på dagen trengs når pakking, rydding og vasking står på programmet, men heldigvis er det både feiring av gudstjeneste og lunsj først. God innsats fra både konfirmanter og ledere gjør at vaskingen går unna i en fei, og til noens store forbauselse kjører bussen fra Sjøglimt til nesten planlagt tid. En noe roligere, men fornøyd gjeng vender nesa hjemover, forhåpentligvis fylt med minner for livet og noe mye større enn dem selv. 

Takk! Vi retter en hjertelig takk til alle konfirmantforesatte som har vært vakter på Schmuck. Vi takker også alle som deltar på fasteaksjonen som sjåfører og bøssebærere. Reidun HodnebrogMENIGHETSBLADET 2 • 2012

Fotba ll

på ise

n.

ekk med soknepres

Fra Vinter-OL. Biltr

t Remmen.

– hektisk, lærerikt og gøy! n.

Lek i storsale

Konkurranse i tårnbygging med marshmallows og spagetti.

Blaker kirke 20. mai 2012

Fotballspillet var populært.

Årets konfirmanter

kl 10.30 Adele Korsmo Hammeren Andrea Færgestad Ellen Kristine Holter Ina Charlotte Spilling Lene Torvund Christensen Mathias Alexander Nysæther Michael Johan Sandnes Simen Berg Melby kl 12.30 Anna Heggem Backe-Bogstad Camilla Hansen Eivind Grue Thorbjørnsrud Espen Kristiansen Gina Hovind Kolstad Jenny Marie Stensrud Johannes Dale Jonas Arrienda Norstrand Julianne Huseby Larsen Lars Eskil Tellefsen Maren-Louise Hoel Martin Holter Martin Edvard Foss Natalia Castillo Ulloa Silje Løvstad Synne Camilla Nesse Terese Løken Vilde Hovind Heggedal

Sørum kirke 20. mai 2012

Sørum kirke 3. juni 2012

Frogner kirke 2. juni 2012

Frogner kirke 3. juni 2012

kl 10.30 Nina Renata Andersen June Therese Bråthen-Dale Runa Kristine Fiske Heidi Kristine Halling Karoline Harsheim Simen Moss Heggedal Pernille Vøling Holmen Nicolai Holmen Moe Johanne Laugstøl Rypern John Magne Søbye Nina Kristine Søbye Anders Eivind Undrum Sindre Leinan Wollaug

kl 10.30 Andrew Jerry Glen Thomas Jesper Berntzen Mathias Braathen Johannes Eid Herman Hasle Ingar Høiseth Jens Erik Kveen Yrill Fu Nilsen Einar Romsaas Thea Ødegård Stine Helene Nordby Øvre

kl 11.00 Silje Pauline Killi Bjølverud Sara Brobekk Erik Thallaug Fagerli Celine Krogstadmo Foss Kristoffer Gladsø Kristine Risan Hagen Celine Rinaldi Kolden Anette Dahlen Lium Herman Martens Meyer Martine Kaarbø Moen Hilde Sofie Romsaas Ivar André Ryttervold Mari Røed Stina Solbu Bendik Skofteby Steiro Herman Granberg Stenslet Sunniva Amblie Sørensen Mads Stoltenberg Tollefsrud

kl 10.30 Marie Daae Maria Tollefsen Elnan Emilie Haltbakk Julius Isak Haug Tuva Karlsen Haugo Amund Hoel Sofie Hovland Tim Werner Kristoffersen Aleksander Eig Lien Kim Andre Nilsen Lillefoss Ingebjørg Røsnes Rekdal Thomas Ruud Ola Myrvold Solberg Anna Maria Sæther Matias Oseth Tønder

kl 12.30 Silje Andersen Frederik Hultman Andresen Lars Erik Røn Bjørkeng Dorthe Brubak Borgen Sander Fagerhøi Adriana Josefine Serrano Hemmestad Jesper Flatlia Kornbakk Karina Næss Steinar Skedsmo Torbjørn Vitsø

kl 12.30 Didrik Bjerkomp Kristian Harsheim Bøhler Martine Einarsen Jana Gnese Svein Magne Haug Elise Karlsen Kjuul Birgit Randby Kristensen Adrian Benjamin Langston Jonny David Foss Lindgren Signe Lystad Kaja Evensen Sandness Karianne Ruud Sommeling Bendik Spikkerud Miriam Demirkan Trygg Thomas Tømte

kl 13.00 Sara Cathrine Brattetaule Stian Eek Fredrik Engh Tobias Juvkam Eriksen Sebastian Grønli Gabriel Øien Kildal Silje Kittilsen Michelle Berg-Paulsen Lie Mehvish Latif Masih Robin Smedbakken Thalberg Sigurd Sletvold Torkildsen Erik Karlsen Tuneid Hanna Kongsrud Veiby

MENIGHETSBLADET 2 • 2012
Menighetsbladets blomst til

Bodil og Hans Stenslet på Frogner Tekst: Lillian Mobæk. Foto: Odd Mobæk

n e m m o k Vel s n e k s å til p ester! n e j t s d u g Palmesøndag Palmesøndag innledes den stille uke med familiegudstjeneste med nattverd i Frogner kirke kl. 11.00. Søndagens tekst er beretningen om Jesu inntog i Jerusalem, som har gitt dagen dens navn.

Skjærtorsdag Skjærtorsdag på Sørumsand Misjonshus kl. 18.00 inviteres alle til nattverdgudstjeneste med påskemåltid, til minne om Jesus og disiplenes siste måltid.

Langfredag Langfredagens pasjonsgudstjeneste i Blaker kirke kl. 11.00, lar oss gjennom ord og toner følge Jesus på hans lidelsesvei.

Påskenatt Påskeaften i Sørum kirke kl. 23.00 kan du oppleve en særegen og flott gudstjeneste, hvor vi med levende lys i mørklagt kirke markerer at vi beveger oss fra langfredagens mørke til påskedagens lys.

Påskedag Påskedagens store glede over Jesu Kristi oppstandelse feires med jubeltoner på høytidsgudstjenestene i Sørum og Frogner kirke påskedag kl. 11.00 og i Blaker kirke 2. påskedag kl. 11.00.MENIGHETSBLADET 2 • 2012

Ekteparet Stenslet er usedvanlig aktive, og ungdomsarbeid og menighetsliv på Frogner har vært en hjertesak for dem i over 60 år! Menighetsbladets utsendte har besøkt Bodil og Hans Stenslet på Bruhaugen i Frogner, og overrakt Menighetsbladets blomst som takk for alt de har gjort i det kristne arbeidet på Frogner gjennom så mange år. De tar i mot i et vakkert og gjestfritt hjem, hvor de kreative og snekkerkyndige hendene til Hans er godt synlig. Bodil og Hans giftet seg i 1950, og har tre barn, åtte barnebarn og snart fire oldebarn. Deres første bosted som nygifte var på Bruhaugen, i det som hadde vært Frogners første skole fra 1864. Der bygde de på andre etasje. Senere bygde de sitt nye hus litt lenger ned på Bruhaugen, på tuftene av den gamle låven. – Fortell litt oppveksten din, Bodil. – Jeg er født Skandsen, i 1930 i Nedre Rælingen, og hadde tre brødre. Far var kretssekretær i Romerike indremisjon, og vi bodde både i Lillestrøm og på Jessheim før vi kom hit til Frogner. Jeg gikk på folkeskolen her, og senere ble det realskolen i Lillestrøm, men mer skolegang ble ikke mulig. Far ble syk tidlig, og døde 49 år gammel etter ti års sykdom. Jeg tok permisjon fra jobb for å pleie han på det siste. Hjemme lærte vi tidlig å be, og vi ble vant til å nøye oss med lite, for det var ikke så gode inntekter. For å hjelpe til økonomisk, begynte jeg å jobbe etter realskolen, og den første jobben var på Rikstelefonen i Oslo, der det var gratis opplæring. – Hans, hvordan var din oppvekst? – Jeg er født i 1924 i Oslo, men vokste opp i Lillestrøm. Jeg er eldst av tre søsken, og far var ansatt i NSB. Jeg husker det var mye uro i plankebyen i de harde 1930-åra. Jeg var med i skolemusikk, søndagsskole og barnelosje. Vi var nok ikke spesielt kristne hjemme, men det var veldig viktig å oppføre seg ordentlig. Småskolen gikk jeg på Sørum skole i Lillestrøm, storskolen på Volla, og etter konfirmasjonen i 1938 ble det middelskolen. Jeg har alltid likt sport, særlig fotball, og har spilt i LSK, liker også bandy, skøyter og ski. I 1943 overtok far Bruhaugen etter sin far, og vi flyttet til Frogner. Jeg begynte i NSB etter middelskolen, mye fordi at de som

var i NSB slapp arbeidstjenesten under krigen. Etter at vi flyttet til Frogner, kom jeg med i det kristne ungdomsmiljøet her, og så traff jeg Bodil da. Jeg var jo veldig glad i å spille fotball og gå på kino, og det var ikke så greit i det miljøet den gang, så det var ikke helt enkelt i starten. Men det var et fint ungdomsmiljø, og jeg ble troende, og fant meg godt til rette der etter hvert. – Dere fikk Sørumprisen i 1971. I tildelingspapirene for Sørumprisen står det bl.a. at dere da hadde vært aktive i det kristelige ungdomsarbeidet i ca 25 år. Bodil var med i Frogner kristelige ungdomsforening i 8 år, medlem av Ungdomsrådet i NMS i 3 år, medlem av ungdomskomiteen i Romerike indremisjon i 3 år, formann i Lillestrøm kristelige skolelag i ett år, mens Hans var i styret for Frogner kristelige ungdomsforening i 11 år, derav 2 år som formann. Og i ca 20 år med hovedansvar for Frogner Yngres, og aktivt med i konfirmantforberedelser. – Det var veldig mye moro i Frogner Yngres, sier både Bodil og Hans. Fanny Lieungh og Sigurd Stenslet, Hans’ onkel, var drivkreftene der da vi ble med. Vi var først hjelpeledere, og etter hvert ledere der. Vi hadde møter hver 14. dag, og utga eget blad, Lerka, som kanskje finnes i noen arkiver fortsatt. Det har vært mange ungdomsmøter, sangog musikkøvelser opp gjennom årene. Ungdommene fikk prøve seg som talere og hjelpeledere, og i mange forskjellige praktiske og teoretiske aktiviteter, noe som ga mye nyttig kunnskap senere i livet. Ikke hvilt på laurbærene Bodil og Hans er beskjedne på egne vegne, og synes ikke de har gjort noe så spesielt. Men de har nå holdt et høyt tempo også etter 1971, og sier at det har gått jevnt og trutt hele veien. Bodil har en lang merittliste, og forteller at da barna ble større begynte hun å jobbe. Hun har vært i Romerike indremisjon som kretskasserer/sekretær, og fylkessekretær i Akershus KrF, med mye reising rundt omkring. Hun har sittet i hovedstyret for Indremisjonen, og i styret for seniorarbeid i Normisjon. Politisk engasjement har hun også hatt. Hun har sittet i Sørum kommunestyre, hvor hun bl.a. var med i kulturrådet. Og i 12 år var hun på Akershus fylkesting for KrF, mye av tiden som gruppeleder, og jobbet bl.a.

sammen med Dagfinn Høybråten. Kulturpolitikk var et viktig område da. Etter fylte 50 år tok hun videreutdanning i administrasjon og ledelse ved Diakonhjemmets høyskole. De ti siste årene før hun ble pensjonist, var hun generalsekretær i ’For livsrett og menneskeverd’, og hun har også vært med i Borg bispedømmeråd. I det kristelige liv på Frogner har hun vært leder av menighetsrådet, leder av Fellesrådet, redaktør for Menighetsbladet i mange år, vært medansvarlig for hyggetreff for eldre nesten helt til nå, og vært med i sorggrupper. Dessuten har hun vært kirkevert og tekstleser. Og hun har i mange år vært reiseleder for pensjonistforeningen. Hans har også vært meget aktiv på alle måter. Han er svært fingerferdig, som møbelsnekker, dreier og treskjærer, og har laget utallige flotte ting til hjemmet. Han er også glad i å lære, så han tok artium som privatist, og senere ingenørutdanning ved NKI. Utdannelsen ble tatt mens ungene var små, med full jobb og mange tillitsverv, så energi og pågangsmot har det aldri skortet på. Yrkeslivet startet i 1942 som telegrafist i NSB. Senere formannskapssekretær i Sørum, konsulent i Samferdselsdepartementet, og kontorsjef i Lånekassen, og til sist adm direktør i NBBL utbygging med 200 ansatte, og ansvar for planlegging og utvikling av byggeområder over store deler av landet. I 1989 ble han pensjonist. Politisk engasjert har han alltid vært, bl.a. fem perioder i Sørum kommunestyre, og med i mange ulike komitéer og utvalg. Han var også varaordfører i to år, med Amundsen som ordfører. Han var med i kommunestyret da kommunesammenslåingen var på sakslisten for 50 år siden, og har vært en god bidragsyter til å fortelle den historien. I det kristelige liv har

han vært med i det meste på Frogner; som leder av menighetsrådet, i byggekomitéen for Frogner misjonssenter, i husstyret for misjonssenteret, aktivt med i det store restaureringsarbeidet av gamle Frogner kirke, som var ferdig i 1982, og ellers i menighetsarbeid som kirkevert og tekstleser. Etter at han ble pensjonist, har han engasjert seg for eldres rettigheter, og var nestleder i Frogner pensjonistforening til februar 2012. Han har også vært leder for tettstedsutvalget for Frogner. – Dere har fått utrettet mer enn de fleste i livet. Hvordan har dere fått tid til alt? – Nåde over nåde, sier Bodil. Vi har vært velsignet med god helse, og det har ikke vært et pliktløp, vi følte at vi hadde en oppgave. Alt har selvfølgelig ikke vært like lystbetont, men vi liker å være engasjert, og utnytte tiden, og har følt oss beriket av å kunne bidra. Så har vi vært veldig heldige som hadde hjelpsomme og velvillige foreldre, som kunne

passe barna våre når vi var på farten med ulike aktiviteter. Og vi synes det er godt å røre på oss, og holde oss i form. Hans mener også at sportsutøvelse er viktig for å ha energi. – Til slutt; er engasjementet for lokalmiljø og menighetsliv fortsatt like sterkt? – Vi er fortsatt med på flere hold, men føler at det er på tide å overlate roret til yngre krefter, og øver oss på nedtrapping. Vi er fremdeles veldig interessert i hvordan lokalmiljøet her utvikles, og det kan nok rett som det er klø litt i fingrene til å skrive noen leserinnlegg. Hva som skjer med arbeidsplasser og kommunikasjon, og hvordan det vil bli for våre etterkommere opptar oss. Kirkens armslag og muligheter er også av stor betydning for oss. Det er mange som har flyttet hit til Frognerområdet, og det er viktig å ta vare på dem som kommer til kirken. Men vi observerer vel at det kan være litt vanskeligere å få engasjert de unge i dag, for det er så mye som skjer overalt, og andre krav enn før.

MENIGHETSBLADET 2 • 2012
«Nye»

Sørum kommune Tekst: Lillian Mobæk

munale tjenester skal ha et lovpålagt nivå; 1. januar 1962 ble Blaker noe som oftest krever større kommuner. og Sørum kommuner slått Men de enkelte innbyggere skal heller ikke måtte bruke urimelig lang tid på å komme til sammen til én kommune sitt kommunesenter, så dette setter grenser ved navn Sørum. Men hvor- for hvor store kommunene kan bli. for ble de slått sammen? Kommuneinndelingskomitéen Og har det vært vellykket? (Schei-komitéen) ble oppnevnt ved kongelig

Kommunesammenslåing

var et hett tema i Norge på 1950- og 1960-tallet, og er stadig aktuelt. Hensikten med sammenslåing er å kunne gi innbyggerne bedre og billigere kommunale tjenester. Felles arealplanlegging og bedre politisk samordning er også viktig. Et overordnet mål er at de kom-

Faksimiler fra Indre Akershus Blad

resolusjon 31.10.1946. I de prinsipielle retningslinjer fra 1952 står det at «Komitéens mandat er å utrede spørsmålet om en revisjon av den kommunale inndeling med sikte på å gjennomføre en inndeling som er mer i samsvar med de endrede forhold, og som adminstrativt og økonomisk vil sette kommunene bedre i stand til å løse sine oppgaver». Sogn og Fjordanes fylkesmann Nikolai Schei (19011985) var leder av komitéen, derav navnet Schei-komitéen. Han var jurist og embetsmann,

og under krigen medlem av Hjemmefrontens sentralledelse. Schei-komitéen gikk nøye gjennom kommunekartet i Norge, og bidro til en storstilt reduksjon av antall kommuner. I 1957 var det 744 kommuner, mens antallet i 1967 var redusert til 454 kommuner, i dag 429. Disse prosesser var omstridt de fleste steder. Schei-komitéen fikk grundige tilstandsrapporter for hvert fylke og kommune. Akershus fylkesutvalg, ledet av fylkesmann Trygve Lie, var også med i prosessen for Akershus fylke.

Schei-komitéens vurdering av alternativer I mai 1958 drøftet komitéen alternativer for Sørum og Blaker. Deres vurdering var at Blaker kommune sto svakest, både i folketall og kommunal økonomi. Kommunegrensen mellom Sørum og Blaker i området ved Sørumsand virket også problematisk. Det ble bemerket at dette området ville vokse seg stadig mer sammen, og de eksisterende grenser «innebære en kunstig utviklingshemmende oppdeling av områder som bør bygges ut og

r å 50

forvaltes i fellesskap. En revisjon av kommuneinndelingen i dette distriktet, må ta sikte på både å styrke Blaker og bedre grenseforholdene.» To alternativer ble da aktuelle: Enten regulere kommunegrensene partielt ved å overføre Sørumsand-området til Blaker, eller oppheve kommunegrensen i sin helhet ved å slutte kommunene sammen. En tredje løsning kunne vært en sammenslutning av Blaker og Aurskog med grenseregulering ved Sørumsand, men dette ble ikke ansett som en god løsning, fordi inntektsgrunnlaget i disse kommuner var for likt. For Sørums økonomi betydde Sørumsand svært mye, fordi inntekt og skatt pr innbygger var vesentlig høyere der enn ellers i kommunen. Sørum hadde også investert betydelige beløp i stedet. Etter begge alternativer ville Blaker bli vesentlig styrket, mens Sørum ved løsrivelse av Sørumsand ville bli svakere enn før. Etter en samlet vurdering ble Scheikomitéens foreløbige tilråding 30. august 1958 at «Sørum og Blaker sluttes enten sammen, eller Sørumsand-området av Sørum overføres til Blaker». Komitéen fant det riktig å be om de lokale organers reaksjon på begge alternativer.

Fra Sørumsand.

Foto fra Wikimedia Commons

Oversikt over Blaker og Sørums økonomi og næringsliv 1958/59 BLAKER

SØRUM

Antatt formue

19.790.000

46.335.000

Antatt inntekt

7.972.000

18.148.000

Utlignet skatt

1.079.000

2.512.000

Folketall 1958

2.301

4.076

Kommunens størrelse

101 km2

108 km2

Beskatning

16% II

16% III

Skatt pr. innbygger

469

616

Skatteinntekter

Ca 25% fra jord- og skogbruk, ca 40% fra industri (vesentlig utenbygds), håndverk og transport, ca 25% fra offentlig virksomhet, handel og kontor, og ca 10% fra andre yrker og inntektsforhold (inkl. pensjonister o. l.)

Ca 25% fra jord- og skogbruk, ca 25% fra lønnstakere i virksomheter innen kommunen, henimot 40% fra lønnstakere i arbeid utenbygds, og resten fra selvstendig næringsdrivende (utenom jordbruket), pensjonister m.v.

Ca 20.000 dekar. Av herredets ca 200 gårdsbruk er ca 80 på over 100 dekar dyrket jord. Det produktive skogareal er på ca 65.000 dekar, hvorav ca 35.000 i innenbygds eie, 28.000 dekar i utenbygds eie, og 1.600 dekar i kommunens eie.

Ca 42.000 dekar. Storparten av gårdene, i alt 165, er på over 100 dekar dyrket jord. Det produktive skogareal er på 55.000 dekar, hvorav innenbygds enkeltpersoner eier det alt vesentlige. Den årlige tilvekst er beregnet til ca 19.000 m3.

Vesentlig jord- og skogbruk med binæringer. Ingen nevneverdig industri, bare 3 småbedrifter med til sammen ca 20 arbeidere og noen få håndverkere. Fylkets elektrisitetsverks kraftstasjon gir beskjeftigelse for mange. 400 har for tiden sitt arbeid utenbygds, en god del ved bedrifter på Sørumsand.

Vesentlig jord- og skogbruk med binæringer. Litt ny industri ved Lindeberg stasjon, et boktrykkeri i Frogner, og en mindre gitarfabrikk. Sørum meieris handelsmølle, og en konfeksjonsfabrikk i Midtbygda. På Sørumsand: Sørumsand Verksted, Sørumsand Trevarefabrikk, Sørumsand Cementstøperi, disse beskjeftiger ca 230 mann. Ellers handelssentrum med forskjellige håndverksutsalg, samt filial av Bergens Privatbank.

Dyrket areal

Fortsettelse side 10

Næringsliv

Tertitten.Foto fra Wikimedia Commons

MENIGHETSBLADET 2• 2012

Stomperudstatuen på Sørumsand.

MENIGHETSBLADET 2 • 2012
«Nye»

Sørum kommune

r å 50

nd i 1958. et på Sørumsa

Fra folkemøt

Forts. fra forrige side

Stort lokalt engasjement Schei-komitéens tilråding medførte stort engasjement i kommunene, og i Indre Akershus Blad hadde kommunesammenslåingen mye fokus. Siden Sørumsand var så viktig i saken, tok Sørumsand Vel initativ til et folkemøte på Festiviteten 4.10.1958. I Indre Akershus Blad kan en etterpå lese: 11.10.1958: Folkemøtet ga flest uttalelser for sammenslutning av Sørum og Blaker. Løst diskusjonsopplegg dempet den store susen. Fullsatt sal på Sørumsand med over 300 mennesker, og flere måtte stå. Fylkesmann Trygve Lie hadde meldt avbud. Møtet ble ledet av Vel-formann Erland Hoff.

Folkeavstemning på Sørumsand I begynnelsen av november 1958 ble det arrangert folkeavstemning for folk i Sørumsand-området. Det var over 800 stemmeberettigede, inkl. 26 fra Blaker-delen av Sørumsand. Alternativene det skulle stemmes over var: Alt.1) Full sammenslutning av Sørum og Blaker. Alt.2) Overføring av Sørumsand til Blaker. Alt.3) Beholde samme grenser som før. Opptellingen 12. nov. viste at valgdeltagelsen var på 95%. Fra Sørumsand

stemte 507 for Alt. 1, 58 for Alt. 2, og 156 for Alt. 3. Fra Blaker-delen var tallene hhv. 12, 10 og 4. Resultatet av folkeavstemningen ble meddelt begge herredstyrer. Indre 13.11.1958: Folkeavstemningen på Sørumsand gav overveldende flertall for full sammenslutning. Over 70 pst. stemte for sammenslåing av Sørum og Blaker.

Kommunenes syn på saken Begge kommuner skulle gi sine uttalelser til Schei-komitéen og fylkesutvalget. Sørum formannskap v/ordfører Alfred Torp skriver 4.11.1958 at de ikke kan innse at hensynet til grenseforholdet, og Blakers svakere økonomi, kan berettige til et så drastisk skritt som avståelse av et så viktig område for Sørum som Sørumsand, og går enstemmig imot forslaget. Formannskapet ønsker heller ingen sammenslåing av Blaker og Sørum, men skriver at denne ordning blir å foretrekke fremfor alternativet om overføring av Sørumsand til Blaker. Indre 6.11.1958: Sørum formannskap forkaster begge forslag fra Schei-komitéen. Saken behandles i herredstyret fredag 14. november. Blaker formannskap v/ordfører Josef Amundsen skriver 7.11.1958 at de aldri ville ha bedt om noen grenseendringer ved Sørumsand, men anførte at siden saken nå var kommet opp, så hadde kommunegrensene i dette området vært til hodebry for

folk i nesten 40 år. Det ble også nevnt at Sørumsand hadde større betydning for Blaker enn Sørum, fordi Sørum allerede hadde et utbygd sentrum i Lørenfallet. Det blir f.eks. nevnt at av Sørumsand Meieris leverandører kommer 60% fra Blaker, og 40% fra Sørumsand, ellers ingen fra Sørum. Formannskapets vedtak er at den mest naturlige og hensiktsmessige løsning må være at de to bygder opprettholdes som egne kommuner, og at grensen mellom dem bør følge Glomma. Indre 11.11.1958: Blaker vil ha Sørumsand. Enstemming formannskap foreslår overføring av Sørumsand fra Sørum til Blaker. Dette er innholdet i Blaker formannskaps uttalelse til kommuneinndelingskomitéens foreløbige tilråding. Herredstyremøter: Schei-komitéens tilråding og formannskapenes syn ble den 14. nov. 1958 behandlet i begge kommuners herredstyrer. Resultatet av folkeavstemningen på Sørumsand ble kun tatt til etterretning, fordi den ikke ble ansett som representativ for folkeviljen i bygdene. Indre 18.11.1958: Begge alternativer fra Schei-komitéen enstemmig avvist i Sørum herredstyre. 30 tilhørere og mange pressefolk tilstede ved debatten på Nordli. Indre 18.11.1958: Blaker herredstyre sterkt imot full sammenslutning med Sørum. Men Sørumsand-området passer naturlig sammen med Blaker. Store deler av Blaker sogner til Sørumsand, hevder Blaker herredstyre, og tar folkeavstemningen på Sørumsand til etterretning.

Festiviteten

på Sørumsa

Blaker kirke.

nd.

Årene gikk… Ingen beslutning ble tatt, og mange oppgaver i kommunene måtte legges på is i påvente av komitéens beslutning. Medlemmer av Scheikomiteen foretok befaring på Sørumsand, og ordfører Torp argumenterte godt for sitt syn. Det var også mye engasjement blant

folk flest, og i revyer på Sørumsand og i Blaker var det «Schei-komiteiske» innslag og sketsjer om «kommune-ekteskapet».

I 1961 begynte ting å skje Avisklipp fra Indre Akershus Blad viser at det var bevegelse i saken.

Kommunegrensene for Blaker kommune

5.1.1961: Fylkesutvalget utsatte behandlingen av Schei-forslaget om Sørum-Blaker. Akershus fylkesutvalg, som består av fylkesmann Grove, ordfører Kr. Haugen, Skedsmo, ordfører Normann Sand, Oppegård, ordfører Sig. Grue, Hurdal og ordfører Hans Chr. Brevig, Vestby har i møte 2. januar utsatt behandlingen av Schei-komitéens forslag vedr. sammenslutning av Sørum og Blaker. Saken kommer opp i fylkesutvalget om en 14 dagers tid. 18.2.1961: Under tvil tilrår Akershus fylkesutvalg sammenslutning av Blaker og Sørum. Mindretallet, Hans Chr. Brevig, finner ikke tilstrekkelig grunnlag for så radikal endring. Sammenslutning av Blaker og Aurskog mer naturlig. Fredag den 17. mars 1961 fulgte regjeringen Schei-komitéens innstilling. I den kongelige resolusjon av samme dato blir det bestemt at Sørum og Blaker kommuner skal sluttes sammen til én herredskommune fra 1. januar 1962. Kommunenavn fastsettes til Sørum. Det nye kommunestyret skal ha 33 medlemmer, og kommunevalg holdes mandag 25. september 1961. Forskriften kan leses på www.lovdata.no (søk på kommunesammenslåing sørum). Det var ingen begeistring i bygdene over vedtaket, og særlig ikke i Blaker over kommunenavnet. Der følte de seg nok «oppspist». Indre 18.3.1961: Sammenslutning av SØRUM og BLAKER VEDTATT i statsråd i går. Ingen begeistring blant bygdefolk, men lettelse over at den usikre ventetiden endelig er slutt. Fortsettelse side 12

Blaker stasjon.

Foto fra Wikime

dia Commons

Takk til Statens kartverk, Geovekstsamarbeidet, og nabokommunene for bruk av kartdata, og til Sørum kommune for utarbeidelse av kartet.

10

MENIGHETSBLADET 2• 2012

Blaker Skanse.

Foto fra Wikimedia Commons

MENIGHETSBLADET 2 • 2012

11


«Nye»

Sørum kommune

r å 50

Stokkebåten.

Rånåsfoss kraftstasjon.

Kilder: Historien om kommunesammenslåingen er samlet etter beste evne, ved gjennomgang av aktuelle protokoller fra Sørum kommunes arkiver, Indre Akershus Blads arkiver for 1958-1961, samtaler med Hans Stenslet, og noe informasjon fra internett. Takk til alle for god hjelp. Lillian Mobæk

Foto fra Wikimedia Commons

FAKTA

Forts. fra forrige side

Kommunenavnet opptok mange

Samordningskomité 10. april 1961 ble det holdt møte i Blaker og Sørum herredstyrer, og det ble oppnevnt en samordningskomité som

skulle se på alle de praktiske sider av kommunesammenslåingen. Fra Sørum ble valgt: ordfører Alfred Torp, Olaf Hellerud, Rolf Lindbäck. Vara Botolf Dræge og Sofus Larsen. Fra Blaker: ordfører Josef Amundsen, Oddmund Stortrøen, Ivar Fossberg. Vara Georg Hermann og Kaare Hogseth.

Mange endringer Kirken: Blaker sokn var et anneks til Aurskog prestegjeld, og soknepresten i Aurskog, Kåre Hognestad, var også sokneprest i Blaker, og de hadde felles menighetsblad. Men først i 1977 ble Blaker sokn overført til Sørum. Lensmannen: I juni 1961 uttaler Sørum Herredstyre at det må være en naturlig følge av den påbudte kommunesammenslåing at Blaker overføres til Sørum lensmannstjeneste, men at forandring av kontorsted kan utstå så lenge nåværende lensmann fungerer. Trygdekassen: I juni 1961 besvarer Sørum Herredstyre brev fra Rikstrygdeverket at så snart sammenslutningen av de to kommuner er fullbyrdet, vil det være naturlig at også de to trygdekasser slåes sammen, med kontor på Sørumsand. Skatt: Direktøren for skattevesenet opplyser i brev 21. august 1961 at den nye kommune har fått herredsnummer 0226, og at herredsnummer 0225 fra 1. januar 1962 går ut. Det bes også om adressene til likningskontor og kommunekasserer i den nye kommuen. Og ganske detaljert redegjøres det for de skattemessige regler for den nye kommunen.

Funksjonærer og utvalg: Kontorsjef Lindbäck i Sørum sier i Indre Akershus Blad 8. juli 1961 at «samtlige kommunale funksjonærer i Sørum og Blaker vil bli sagt opp for så å reengasjeres. Dette gjøres for at det nye herredstyret skal stå fritt, slik at det kan plassere folkene der man måtte ønske. Men forutsetningen er at samtlige funksjonærer skal tas inn igjen i fellesadministrasjonen. Det nye herredstyret vil få en travel tid fra det er valgt til sammenslåingen er et faktum. Samtlige medlemmer av alle utvalg og styrer skal skiftes ut, og her kan det nok bli divergerende meninger blant de nye herredstyremedlemmene.»

Kommunevalget Det ble en travel tid i begge kommuner for å få ferdig felles valglister, stemmestyrer på 11 valgsteder, og ellers alt som må til ved et kommunevalg. Det var valglister fra fem partier: Det norske arbeiderparti, Senterpartiet, Kristelig folkeparti, Høire og Venstre. Antall stemmeberettigede i Blaker og Sørum var 4387, og mandag 25. september 1961 var valgdagen. Følgende 33 representanter ble valgt til medlemmer av det nye kommunestyret for 1962-63: Arbeiderpartiet: Josef Amundsen, Olaf Hellerud, Sofus Larsen, Jon Rønning, Olav Aannestad, Erling Kristiansen, Georg Hermann, Helge Gundersen, Nils Røseth, Ivar Burås, Tor Erling Hansen, Johan Nygaard, Harry Evjen,

Godtfred Olsen, Rolf Nicolaysen, Turid Lundby, Johan Bergerud, Ingolf Hasle. Senterpartiet: Alfred Torp, Kaare Hogseth, Kåre M. Ormstad, Magnus Dahl, Christian Kveseth, Alfred Berger, Kjell Randby, Oddmund Stortøen, Gerd Hovind, William Bjørnvold, Ole Svenke. Kristelig folkeparti: Hans Stenslet, Rolf Rønsen. Høire: Ludvig Heggelund. Venstre: Jakob Egner. I konstituerende møte i det nye kommunestyret 5. oktober 1961, ble Josef Amundsen fra Blaker valgt til ordfører, og Olaf Hellerud fra Sørumsand til varaordfører. Indre 7.10.1961: J. AMUNDSEN ble nykommunens første ordfører, og HELLERUD varaordfører. Tidligere ordfører Torp uttaler: «Håper Amundsen går både til venstre og høyre, og vi lover saklig samarbeid i sentrum.»

Over til historien Så gikk både den gamle Sørum kommune og Blaker kommune over i historien. I Sørum var det avskjedsfest på Nordli, hvor ordfører Torp ble hyllet for sine 16 år som ordfører. Og i Blaker var det avskjedsfest i Samfunnshuset. Indre 19.12.1961: En vakker og verdig avskjed med gamle Sørum kommune. Ordfører Torp hjertelig hyllet for sin innsats i kommunen. Grove fra Akershus fylke uttalte at det var ingen begravelse, men snarere starten på en bryllupsfeiring der Sørum var brudgommen. Indre 23.12.1961: Som replikk til bryllupskommentaren, der Sørum var brudgommen og Blaker brura, sier Alfred Nyhus i siste møte i Blaker herredstyre: Håper brura som

kvinnfolk flest veit hvor skapet skal stå! Møtet sluttet med stor fest i Samfunnshuset, der Amundsen takket med et visst vemod i stemmen.

Har det vært vellykket? Hans Stenslet fra Frogner var med i Sørum kommunestyre både før og etter sammenslåingen, og har noen tanker om kommunesammenslåingen 50 år etter: – Det var bra at en fra Blaker ble ordfører. Josef Amundsen hadde vyer, og var opptatt av at det ikke skulle være forskjellsbehandling, men at Sørum nå var én kommune. I kommunestyret følte man at sammenslåingen var et pålegg utenfra, men alle samarbeidet for at resultatet skulle bli best mulig. Når det gjelder Blaker, har det vel vært mer utbygging andre steder enn der. Stenslet er heller ikke sikker på om sammenslåingen har bidratt til at kommunen fungerer godt som en enhet. – Jeg tør ikke påstå at andre ordninger ville gitt bedre resultat. Men både vi øst og vest i bygda synes ikke at det er så naturlig å dra til Sørumsand. Flertallet av dagens Frogner-beboere har nok vel så store problemer med å se seg som en naturlig del av Sørum, som blakerværingene. 

Hans Stenslet.

Foto: Odd Mobæk

Bingsfossen.

12

Foto fra Wikimedia Commons

MENIGHETSBLADET 2• 2012

fotoeier: stenslet

Indre 5.4.1961: Folk i Sørum og Blaker vil selv gi kommunen et brukbart navn. Noen vil gå tilbake til et gammelt historisk navn – andre vil bevare de som eksisterer. I herredstyrene ble det flertall for navnet Sørum-Blaker, mens mindretallet ønsket Sørum. Også navnene Sør-Skaun, Sudrheim, Glombu, Glomsbu, Glommafoss og Fosserheim var navn som kom opp. Herredstyret i Blaker foreslo også til sist Sørumsand, dersom dobbeltnavn ikke ble godtatt. Indre 18.4.1961: Flertall for å døpe felleskommunen Sørum og Blaker. Et flertall på 24 av de 42 representantene på fellesmøtet mellom Sørum og Blakers herredstyrer gikk inn for at felleskommunen skal hete SørumBlaker. I brev fra Det kgl. Kommunal- og Arbeidsdepartement står det om navnevalg at «dersom et flertall på minst ¾ flertall av kommunestyrerepresentantene har samlet seg om et bestemt navn, bør ikke Kongen uten særlig viktig grunner avvike fra flertallets forslag.» Men for navnet Sørum-Blaker var det ikke tilstrekkelig stort flertall, og dobbeltnavn var visstnok ikke ønsket, så derfor ble navnet på den nye kommunen Sørum.

Faksimiler fra Indre Akershus Blad

Alfred Torp

Josef Amundsen

Ordførere: I gamle Sørum kommune var Alfred Torp (1890-1972) fra Senterpartiet ordfører fra 1946-61. Josef Amundsen (1894-1977) fra Arbeiderpartiet var ordfører i Blaker kommune fra 1956-61, og i den nye Sørum kommune fra 1962-67. Folketall: 1.1.1962 var det 2.345 innbyggere i Blaker, og 4.348 i Sørum. I dag er det mer enn 16.000 innbyggere i Sørum kommune. Sørums kommunevåpen: Fembladet rød rose på gull bunn, kåret i samråd med Riksarkivet etter idékonkurranse initiert av Blaker og Sørum historielag. Vedtatt av kommunestyret 6. november 1980, godkjent i statsråd 26. juni 1981. Rosen er opprinnelig det gamle adelsvåpenet til Sudreimsætten, en av Norges mektigste ætter i middelalderen, med stamsete på Sudreimr (Sørum).

Fløterhake. MENIGHETSBLADET 2 • 2012

13


Ønsker du en samtale med diakonen? Her kan DU annonsere! Ring 63 86 79 50

Ta kontakt for å avtale tid – Hver onsdag kl. 10.00 – 12.00 telefon 63 86 79 61. epost: marie.grimstad@sorumkirke.no

Boktips

Diakonens hjørne Tittel: Himmelen er på or’ntli Forfatter: Todd Burpo med Lynn Vincent Utgitt: 2011 Oversetter: Ellen Ofte Jakobsen Forlag: Hermon Antall sider: 180

Fuglerud Begravelsesbyrå Ileveien 5, 2040 Kløfta

• Vi ordner alt ved begravelser og kremasjoner • Vi kommer hjem til konferanse hvis De ønsker det

63 98 30 10 - 63 96 19 20 www.fuglerud-bb.no

Fokus Butikksenter, 1920 Sørumsand Telefon 63 86 60 70

10-20 (10-18)

63 86 85 20

Selskapslokaler til leie

Heidi Schmidt

• Bryllup, konfirmasjon, jubileum, privat fest.

org.nr. 894290412MVA

Telefon; 63 86 88 80 / Telefaks; 63 86 88 90 post@advokat-hagen.no Sørumsandvegen 71 (Gjensidigegården), Sørumsand

Kontakt Torild Egner 957 08 814 Se www.foreningshuset.org

VI BISTÅR MED BL.A.; ARV OG SKIFTER, TESTAMENTER OG SAMLIVSKONTRAKTER, EIENDOMSOVERDRAGELSER, TVISTESAKER

Foreningshuset AL

Idrettsplassen, Sørum

Kristen litteratur

Bøker, Bibler, andaktsbøker, kort, cd/kassetter, gaver

Nittedalsgt. 21, Lillestrøm tlf. 63 80 29 60

Da Colton Burton, overlevde sprukken blindtarm, var familien overlykkelig. Men de var ikke forberedt på det som kom for dagen i månedene etterpå, en fortelling like uvanlig som den er vakker, om den lille guttens snarvisitt i Himmelen. Colton, som ennå ikke hadde fylt fire år, fortalte foreldrene at han var utenfor kroppen under operasjonen. Han skildret nøyaktig hva foreldrene holdt på med akkurat da, i en annen del av sykehuset. Etter hvert fortalte han om besøket i Himmelen og overrasket foreldrene med detaljerte og nøyaktige beskrivelser, som var helt i tråd med Bibelen, selv om han ikke hadde lært å lese. Med et barns uskyld og troskyldige frimodighet forteller Colton om det han opplevde. Han beskriver Jesus og englene og en verden som venter oss; en verden «der ingen er gamle og ingen bruker briller,» ifølge Colton. Coltons fortelling er gjengitt av faren, som var nøye med å unngå ledende spørsmål. Det er ingen spekulativ bok, tvert imot, skrevet med stor ydmykhet. Kanskje kan den gi nye perspektiv når det gjelder evigheten?

Foredrag om

å leve sammen

ved familieterapeut Gunnar Flåten

torsdag 3. mai kl. 18.00-20.30 på Frogner Misjonssenter Lifter 9 - 18 m., minigravere 1 - 1,8 t., beltelastere, vibroplater, tilhengere, minidumpere (selvlastende)

Tlf. 906 87 430 www.4rent.no Kongsvingervn. 6, 2040 Kløfta

Fokus Butikksenter Telefon 63 82 71 27

Familieterapeut Gunnar Flåten fra Familievernkontoret for Nedre Romerike i Lillestrøm har lang fartstid som kursholder og terapeut. Han kommer til å ta for seg den viktige samtalen og måten vi kommuniserer med hverandre i parforholdet. Påmelding innen 27. april 2012 til Sørum kirkekontor ved marie.grimstad@sorumkirke.no eller telefon 63 86 79 50 mandag-torsdag kl. 9.00-14.00. Ring hvis dere har spørsmål. Dersom dere trenger barnepass, kan det være at vi kan løse det. Meld fra om antall barn og alderen på barna når dere melder dere på. Det blir enkel bevertning. Kvelden koster 50,- per person, som tas opp ved inngangen.

14

MENIGHETSBLADET 2 • 2012

av Marie S Grimstad

Befridd! Elsk hverandre! Det er det nye bud Jesus forkynner skjærtorsdagen, i Joh 13,33-35, etter sitt siste måltid med disiplene. Før det har Han vasket føttene deres. Jesus sier «Mine barn! Ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere også: Dit jeg går, kan dere ikke komme. Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» Det nye livet begynner her på jorden Første påskedag bryter gleden ut – det er et faktum at Gud har all makt i himmel og på jord, ja makten over døden. For den som tror, har langfredagens sorg og alvor nå fått et nytt perspektiv. Dens sorg og alvor kan nå byttes ut med håp og fremtidstro. Den guddommelige kjærligheten tar sitt ansvar overfor oss mennesker på alvor. Han ofret sin sønn for at du og jeg skal ha evig liv. Det nye livet, sammen med Jesus, er ikke slik at det begynner først etter døden. Nei, det begynner her og nå og fortsetter i evigheten. Du og jeg er verd dette offer, fordi alle er like mye verd for Gud. Påskens alvor og glede er en kraftkilde i våre liv, i glede og sorg, i hverdag og til fest! Å elske hverandre, som Jesus har elsket oss, kan være en utfordring. Vi er satt i posisjon å elske hverandre, og vår neste kan etisk sett aldri være et middel for ditt eller mitt velbehag eller fremgang. Fortellingen om Jesu siste dager og hans oppstandelse, gir liv og håp Når vi sliter, kan påskens budskap virke legende. Jesus gikk foran oss og kjenner alle sider ved det å være menneske. Gud lover å gå sammen med oss, uansett hvilke prøvelser vi møter. De to dagene, langfredag og 1. påskedag, er meget forskjellige. Den ene dagen bærer et alvor med seg som savner motstykke. Den andre dagen preges av en glede som overgår all forstand. De to dagene viser til hva et menneskes liv er nødt til å romme mens vi lever her på jorden. To forskjellige dager, slik ytterlighetene i livene våre kan ta seg ut; sorgen og fortvilelsen overfor den ugjenkallelige døden, vandrer sammen med gleden, håpet og livet. I påskefortellingen er langfredagen en forutsetning for 1. påskedag og omvendt. 1. påskedag trenger langfredagens sorg og smerte for at man skal kunne forstå dens dypeste innhold. Jesu siste ord treffer oss rett inn i våre liv, uten omskrivning. Langfredagens alvor bunner i en guddommelig kjærlighet, som befrir oss. Den gir en grunn for oss til å stoppe opp og la Jesu ord lande i oss. God påske!

MENIGHETSBLADET 2 • 2012

15


Dette skjer: Menighetspleiens sommertur 2012

17. maifest

Loppemarked

2. påskedag (mandag 9. april) er du velkommen til Frogner Misjonssenter kl. 18.00. Professor Sverre Bøe (Fjellhaug internasjonale høgskole) taler og det blir sang ved Tove og Einar Bondevik. Velkommen!

Familiefest på Frogner Misjonssenter kl. 17.00. Hans Anton Eklund taler. Bevertning og utlodning.

Første lørdag etter påske blir det igjen loppemarked på Frogner Misjonssenter, lørdag 14. april kl. 10 – 14. Det blir kafeteria. Auksjon holdes ca. kl. 12.00. Vi tar med takk imot lopper av alle slag, unntatt TVapparater, hvitevarer og klær. Innlevering av lopper: Torsdag 11. april og fredag 12. april fra kl. 18 – 20..

på Frogner ▼

i Sørum ▼

på Sørumsand ▼

i Blaker ▼

Program for Frogner Misjonssenter

Program for Sørum Misjonshus

Program for Sørumsand Misjonshus

Program for Fjuk Bedehus

Frogneralléen 3, 2016 Frogner. www.frognermisjonssenter.com

Torsdag 7. juni går turen til:

Strand gjestegård og leirsted i Sandefjord Det går buss fra: Hellne (over Staurhaugen) kl. 08.30 Bankplassen kl. 08.45 Sørumsand Texaco kl. 08.45 Sørumsand stasjon kl. 09.00 Lørenfallet kl. 09.10 Frogner Misjonssenter kl. 09.20 Vi kjører E-18 sørover til Lier hvor vi stopper på Marche for en rast med rundstykker og kaffe/te. Turen går videre til Strand hvor vi kan se oss om i nydelige omgivelser mot fjorden. Vi spiser middag, slapper av litt og samles til «hyggetreff» med andakt, sang og åresalg. Turpris kr. 300,00 per deltaker (inklusiv reise og servering). Påmelding innen 25. mai til: Dagny Tunskaug 63 82 74 94 Kari Eng 63 82 18 22 - 408 89 726 Kåre Sveistrup 63 82 76 42 / 404 13 768 VELKOMMEN MED PÅ TUR!

Leir på Fossheim (Fosser i Høland): 30. 3 - 1. 4: Amigos-leir 2.- 4. kl. 2. - 4. april: Påskeleir 5.-7. kl. 4 - 8. april: Påskeleir 13 + 25. - 28. juni: Fotball-leir 4.-7. kl.

Leir på Haraset (Stange): 30. 3 - 2. 4: Påskeleir 13 + 22. - 24. juni: Sommerleir 3.-7. kl. 25. - 28. juni: Fotball-leir 3.-7. kl. 4. - 6. mai: Kaktusleir (dansekurs) 5.- 8. kl. 1.- 3. juni: Padleleir i Soot-kanalen, 13 + Mer info: www.normisjon.no/ost

16

MENIGHETSBLADET 2 • 2012

Damenes aften

Påskefest

Søn. 25. mars: Søndagsskole kl. 11.00 i peisestua. Søn. 25. mars: NLMs misjonsmøte kl. 18.00. Gunnar Elstad taler. Ons. 28. mars: Bønnemøte kl. 19.30 i peisestua. Fre. 30. mars: Babysang kl. 11.00 – 13.00. Man. 9. april: Påskefest kl. 18.00: Sverre Bø taler. Sang ved Tove og Einar Bondevik. Ons. 11. april: Normisjons onsdagssamling kl. 19.30. Asbjørn Græsli taler, Oddveig og Anne Marie synger. Tors. 12. og fre. 13. april: Innlevering av lopper fra kl. 18 - 20. Fre. 13. april: Babysang kl. 1100 - 1300. Lør. 14. april: LOPPEMARKED kl. 10.00 - 14.00. Auksjon kl. 12.00. Kafeteria. Tirs. 17. april: Hyggetreff kl. 11.00, Søn. 22. april: Søndagsskole kl. 11.00 i peisestua. Søn. 22. april: Merk dato. NLMs misjonsmøte kl. 18.00: Liv Marit Egeland taler. Ons. 25. april: Bønnemøte kl. 19.30 i peisestua. Tors. 26. april: Damenes aften kl. 19.00. Klinisk ernærings fysiolog Brit Bechensteen innleder: «Sunt kost hold for damer i sin beste alder.» Fre. 27. april: Babysang kl. 11.00 – 13.00. Søn. 6. mai: Familiegudstjeneste kl. 11. Arr. Frogner menighet. Ons. 9. mai: Normisjons onsdagssamling kl. 19.30: Misjonskveld – Thor Haug taler. Fre. 11. mai: Babysang kl. 11.00 – 13.00 Søn. 13. mai: Søndagsskole kl. 11.00 i peisestua Tirs. 15. mai: Hyggetreff kl. 11.00 Tors. 17. mai: Familiefest - nasjonalfest kl. 17.00. Festtaler: bibelskolelærer Hans Anton Eklund. Bevertning. Fre. 25. mai: Babysang kl. 11.00 – 13.00. Søn. 27. mai: NLMs misjonsmøte kl. 18.Odd Aage Aagedal taler. Ons. 30. mai: Bønnemøte kl. 19.30 i peisestua. Fre. 8. juni: Babysang kl. 11.00 – 13.00. Ons. 13. juni: Normisjons onsdagssamling kl. 19.30: Ivar Gjerdi taler. Tirs. 19. juni: Hyggetreff kl. 11.00. Søn. 24. juni: NLMs sommermisjon kl. 19.30: Kari Helene Haugen taler.

Aktiviteter/kontaktpersoner på Frogner Babysang ca. annenhver fredag. Maylen Nupen tlf. 63 86 79 57 eller e-post: maylen.nupen@sorumkirke.no Søndagsskole i Peisestua på søndager. Brit Bechensteen tlf. 63 82 09 40. Etter skoletid: For aldersgr. 10-13 år. Annenhver ons. kl 14.30. Maylén Nupen tlf. 478 85 580 Ungdomsforeningen for unge over 13 år – se eget program. Øystein Ulvestad tlf. 450 39 202. Hyggetreff hver tredje tirsdag i måneden. Martha Bechensteen tlf. 63 82 00 08. Normisjon har møter hver andre onsdag i måneden. Torleiv Løken tlf. 63 82 07 28. Misjonssambandet har vanligvis møter siste søndag i måneden. Marit Barbøl, tlf. 464 27 619. Spørsmål om utleie: Øyvind Berger tlf. 63 82 00 58.

Samlevegen 14, 1923 Sørum

Lørdagstreff (formiddagstreff) hver tredje lørdag i mnd. kl. 11.00: 21. april: Jorunn Kind 19. mai: Magne Mjærum, Kisa pensjonistkor 16. juni: Jeanett og Peder Refstie, Frelsesarmeen Ved behov for skyss ring Kjell Randby, 63 82 41 46. Dere er også velkommen til husmøte hos Brita Bøckmann Randby og Kjell Randby i Bingenvegen 51 den siste tirsdagen i mnd. kl. 19.00: 27. mars, 24. april, 29. mai, 26. juni Ved behov for skyss ring Kjell Randby, 63 82 41 46. Alle er hjertelig velkommen! NMS kvinneforening i Sørum har møter første onsdag i mnd. i hjemmene. Nye er hjertelig velkommen. Kontaktperson Eldbjørg Nilsen, tlf. 63 82 78 05

Kontaktpersoner Formiddagstreff, Normisjon, utleie: Brita Bøckmann Randby, tlf. 63 82 41 46 Foreningen generelt: Vidar Kristensen, tlf. 63 82 66 74

Industriveien 5A, Postboks 198, 1921 Sørumsand, tlf. 63 82 71 34 www.sorumsandmisjonshus.no

Tirsdag 10. april Tirsdag 17. april Søndag 22. april Onsdag 25. april Fredag 4. mai Søndag 6. mai Søndag 6. mai Tirsdag 8. mai Fredag 11. mai Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Onsdag 23. mai Fredag 1. juni Tirsdag 5. juni Fredag 8. juni Søndag 10. juni Tirsdag 12. juni Tirsdag 19. juni

kl. 19.30: Tirsdagsmøte NLM kl. 19.00: Tirsdagsmøte Misjonsringen kl. 17.00: Søndagssamling Normisjon kl. 11.30: Hyggetreff Menighetspleien kl. 18.00: Interkulturell Bibelfafé. Bibelstudium kl. 11.00: Avslutning søndagsskolen kl. 17.00: S 2 gudstjeneste kl. 19.30: Tirdagsmøte NLM kl. 18.00: Interkulturell Bibelfafé kl. 17.00: Søndagssamling NLM kl. 19.00: Tirdagsmøte Misjonsringen Obs ! 17. maifest. Velkommen til å delta på Frogner kl. 11.30: Hyggetreff Menighetspleien kl. 18.00: Interkulturell Bibelfafé. Bibelstudium kl. 19.30: Tirsdagsmøte NLM kl. 18.00: Interkulturell Bibelfafé kl. 11.00: Gudstjeneste kl. 18.00: Grillaften SFM kl. 19.00: Tirdagsmøte Misjonsringen

Aktiviteter/kontaktpersoner på Sørumsand SFM (Sørumsand Frie Misjonsforening) er eier av Misjonshuset. Leder: Jan Bjørknes, tlf. 63 82 73 70/901 17 320, e-post: jan-g-bj@online.no NMS (Det Norske Misjonsselskap): Misjonsringen: Tove Fagermoen, tlf. 63 82 71 40/900 45 576. Normisjon: Anne Søbye, tlf. 478 05 611 NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband): Tore N. Forset, tlf. 63 82 63 59 Sørum Soul Children: Mona Apeland, 913 41 706 / mona.f.apeland@gmail.com Søndagsskole: Hver søndag kl. 11.00-12.15, bortsett fra skoleferier og når det er familiegudstjenester. Solvår Norbakken tlf. 63 82 89 55 Barnegospel: Annenhver torsdag kl. 18.00-19.00. Hanne Undrum, tlf. 63 82 70 58. Aksel Norbakken, tlf. 63 82 89 55 Etter skoletid: Tilbud til aldersgruppen 10-13 år. Annenhver mandag kl. 14.30. Maylén Nupen tlf. 478 85 580 KFUK-KFUM speiderne: Gruppeleder: Eva Bjørndal, tlf. 918 27 548. Oppdagerne (2.-3. kl.) Sørumsand Misjonshus: Jon Terjesen, tlf. 63 82 64 02. Stifinnerne (4.-5. kl.): Guttorm Søbye, tlf. 63 82 41 30. Vandrerne (6.-10. kl.): Ole Jacob Michelsen, tlf. 415 74 020. Familiespeiderne: Leif Tore Bergman, tlf. 216 81 845/962 33 120 Menighetspleiens hyggetreff: Dagny Tunskaug, tlf. 63 82 74 94 Ungdomsklubben SCHMUCK: Fre. kl. 20-24. Elisabet Voll Ådnøy 952 02 121 Ungdomskoret SOPRANOS: Elisabet Voll Ådnøy: tlf 952 02 121 Joyful Noise (Kor for voksne): Annenhver tors. kl. 20.00-22.00. Aase Dalen Hellesvik, 476 67 980 Interkulturell bibelkafé: Andre fredag i mnd. Gudrun Ringstad, tlf. 67 41 26 08 Utleie: Tove Fagermoen, tlf. 63 82 71 40 / 900 45 576, e-post: tofagerm@online.no, bankgiro 5104 05 23271

Torsdag 26. april er alle damer velkommen til Frogner Misjonssenter kl. 19.00. Klinisk ernæringsfysiolog Brit Bechensteen innleder om «Sunt kosthold for damer i sin beste alder.» Det blir bevertning. Velkommen!

Fjukvegen 176

Formiddagstreff 2. onsdag i måneden kl 12.00. Andakt, sang og musikk, bevertning, åresalg. Ons. 11. april: De glade gutter Ons. 9. mai: Tove og Einar Bondevik Kontaktperson: Ragnhild Bjørge, 63 82 76 66 Norsk Luthersk Misjonssamband har misjonsmøter på bedehuset (åpent for alle!) Se annonse i Indre Akershus Blad Påskefrokost Skjærtorsdag 5. april kl. 11.00. Sang, spill og andakt: Grete og Halvard Undnesseter. Gave til misjonen. Velkommen til bedehuset!

Andre aktiviteter i Blaker Søndagsskole: I Blaker kirke, Kirkestua kl. 11.00 de søndagene det er gudstjeneste i kirken. Else Marie Sagen Ottershagen, tlf. 416 57 637 Etter skoletid: Blaker Skanse, Smia. Tilbud til aldersgruppen 10-13 år. Annenhver onsdag kl. 14.30. Maylén Nupen tlf. 478 85 580

Fossegrimen Sørum Bygdekor

inviterer til vårkonsert i Sørum kirke Fossegrimen Sørum Bygdekor, under ledelse av sin dirigent Susanne Arnesen, inviterer til konsert i Sørum kirke søndag 29. april kl. 19.00. Det er fjerde året på rad at Fossegrimen inviterer til vårkonsert i Sørum kirke og en godt besøkt kirke under fjorårets konsert fikk en flott koropplevelse. Korets leder, Trond Løfsgaard, opplyser at koret vil fremføre et spennende og bredt program og kan også i år love publikum en stemningsfull konsert i en av de eldste gjenværende steinkirker i Norge. Du kan lese mer om koret på internett ved å gå inn på www.fossegrimenkor.no. MENIGHETSBLADET 2 • 2012

17


Friluftsgudstjeneste på Vilberg I samarbeid med speiderne blir det gudstjeneste i skogen oppe på «kjerkefjellet» søndag 15. april kl. 11.00.

Slekters gang Døpte

Blaker kirke: Aurora Knudsen, Åsta Lade, Ellen Katrine Hammeren, Elise Jahr, Malin Holm Lauritsen, Martine Selebø Andersen. Frogner kirke: August Widerberg, Synva Fadnes Sjølli, Elias Fladen Eriksen, Askild Grønnvold Oseid, Mia Winderen Dahlbo. Sørum kirke: Sophia Heder-Midtgaard, Martin Benoni Figenschou, Ravn Blom JohansenNordermoen. Nittedal kirke: Victoria Teksum Syversen

Døde

Blaker kirke: Solveig Johanne Grøtlie, Ingrid Sofie Eid, Gunvor Helene Bjørge Frogner kirke: Solveig Marie Ausen Myre, Rolf Nordrum, Inger Johanne Akø, Randi Wang, Thordis Rognerud, Eva Synnøve Bredesen. Sørum kirke: Peder Arnulf Westby, Martha Sofie Fossum, Håkon Olav Furulund, Knut Tveit, Nils Åge Wølner, Arnfinn Olaf Sagen, Berit Granås, Henry Adolf Eid, Erna Doris Låland Vi gjør oppmerksom på at menighetsbladet ikke automatisk får informasjon om dåp, vigsler eller begravelser som ikke skjer i regi av menighetene i Sørum, Blaker eller Frogner.

Boliviadag for store og små Søndag 6. mai på Frogner Misjonssenter setter vi fokus på Bolivia og menighetens misjonsprosjekt der: mikrokreditt til fattige kvinner (Misjonsalliansen). Dagen begynner med en misjonsgudstjeneste kl. 11.00. Da lar vi oss inspirere av vårt samarbeidsland og inviterer til en spennende gudstjeneste preget av Sør-Amerika i både ord og rytme. Etter gudstjenesten blir det et kirkekaffearrangement til inntekt for misjonsprosjektet. Velkommen! frogner menighetsråd

Gudstjenesteseminar i Sørum Sørum menighetsråd innbyr til gudstjenesteseminar søndag 15. april. Vi begynner med gudstjeneste i Sørum kirke kl. 11. Ved denne gudstjenesten vil vi gi «smakebiter» på hvordan gudstjenesten kan bli når gudstjenestereformen er gjennomført. Deretter forflytter menigheten seg til Ålgård der det etter et måltid vil bli samtale om hva en gudstjeneste er, om hvilke forventninger vi har til gudstjenesten og vi vil også få anledning til å øve på noe av det nye gudstjenestematerialet som foreligger. Velkommen til en spennende dag! Sørum menighetsråd

18

MENIGHETSBLADET 2 • 2012

Menighetskalenderen: Følg med på: www.sorumkirke.no

1. april Palmesøndag Frogner kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste med nattverd v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen. Offer: Menighetsarbeidet

Sørumsand misjonshus kl. 17.00 S-2 ungdomsgudstjeneste v/ s.pr. Øyvind Å. Remmen, band, koret Sopranos og konfirmanter. Offer: S-2/ungdommens misjonsprosjekt

5. april Skjærtorsdag Sørumsand misjonshus kl. 18.00 Nattverdgudstjeneste, fellesskapsmåltid v/s.pr. Karin Krissly. Offer: Normisjon, Sørumsand

13. mai 6. s. i påsketiden Sørum kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/s.pr. Karin Krissly. Offer: Misjonsprosjektet i Kina Blaker kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen. Offer: Kirkemusikk

6. april Langfredag Blaker kirke kl. 11.00 Pasjonsgudstjeneste v/s.pr. Øyvind Å. Remmen. Ikke ofring 7. april Påskenatt Sørum kirke kl. 23.00 Påskenattsgudstjeneste v/s.pr. Karin Krissly og Øyvind Å. Remmen. Ikke ofring 8. april Påskedag Sørum kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen. Offer: Frogner kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste v/s.pr. Karin Krissly. Offer: NMS 9. april 2. påskedag Blaker kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste v/s.pr. Øyvind Å. Remmen. Offer: Bagsarai (Normisjon) 15. april 2. s i påsketiden Sørum kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen. Offer: NLM Vilberg, Frogner kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste på «Kjerkefjellet» v/s.pr. Karin Krissly og speiderne. Offer: Sørumsand KFUK-KFUM Blaker kirke kl. 17.00 S-2 ungdomsgudstjeneste v/ s.pr. Øyvind Å. Remmen, band, koret Sopranos og konfirmanter Offer: S-2/ungdommens misjonsprosjekt 22. april 3. s. i påsketiden Sørum kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/s.pr. Karin Krissly. Offer Frogner kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/s.pr. Øyvind Å. Remmen og «tårnagenter». Offer: Trosopplæringsarbeidet. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten

17. mai Grunnlovsdag Sørumsand skole kl. 09.45 17. mai-andakt v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen Sørum kirke kl. 11.00 17. mai-gudstjeneste v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen Blaker kirke kl. 11.30 17. mai-gudstjeneste v/s.pr Øyvind Å. Remmen 20. mai Søndag før pinse Sørum kirke kl. 10.30 og 12.30 Konfirmasjonsgudstjenester v/ s.pr. Karin Krissly og Maylén Nupen. Offer: Barne- og ungdomsarbeidet Blaker kirke kl. 10.30 og 12.30 Konfirmasjonsgudstjenester v/s.pr Øyvind Å. Remmen. Offer: Barne- og ungdomsarbeidet

Sørum, Blaker og Frogner menigheter Sørum kirkelig fellesråd

Følg med på: www.sorumkirke.no

Administrasjonssekretær: Marian Dramstad Linjegården, Pb 25, 1921 Sørumsand tlf. 63 86 79 50, faks 63 86 79 51 Mandag-torsdag 9.00-14.00 e-post: kirkekontoret@sorumkirke.no

Leder: Sigrunn Larsen Lillovegen 23, 1925 Blaker tlf. 63 82 82 64 / 934 24 097 e-post: sigrunn.larsen@kjelle.vgs.no

Sekretær: Reidun Hodnebrog tlf. 63 86 79 52 / 913 75 685 kontortid: man., tirs., ons., tors. 9.00-14.00 e-post: reidun.hodnebrog@sorumkirke.no Daglig leder/kirkeverge: Håvard Haug Linjegården, Pb 25, 1921 Sørumsand tlf. 63 86 79 53 / 971 37 881 e-post: haavard.haug@sorumkirke.no Sokneprest i Sørum: John Olav Stokstad Larsen tlf. 63 86 79 58 / privat: 63 82 40 12 e-post: johnolav.stokstadlarsen@sorumkirke.no Sokneprest i Blaker: Øyvind Remmen tlf. 63 86 79 56 / 916 13 409 e-post: oyvind.remmen@sorumkirke.no Sokneprest i Frogner: Karin Krissly tlf. 63 86 79 59 / 481 03 861 e-post: karin.krissly@sorumkirke.no

28. mai 2. pinsedag Blaker kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste v/s.pr. Øyvind Å. Remmen. Offer

Diakon: Marie S. Grimstad tlf. 63 86 79 61 / 63 82 66 42 e-post: marie.grimstad@sorumkirke.no Tid for samtale/avtale samtale: Hver onsdag kl.10.00-12.00 på tlf. 63 86 79 61 eller epost

29. april 4. s. i påsketiden Blaker kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen. Offer: Søndagsskolen i Blaker Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/s.pr. 10. juni 2. s. i treenighetstiden Karin Krissly. Offer: Menighetsarbeidet Sørumsand misjonshus kl. 11.00 Gudstjeneste v/s.pr. Karin Krissly. Offer: Menighets6. mai 5. s. i påsketiden arbeidet Frogner misjonssenter kl. 11.00 MisjonsBlaker kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/s.pr. gudstjeneste for store og små v/s.pr. Karin John Olav Stokstad Larsen Krissly. Offer: Menighetens misjonsprosjekt i Bolivia. Kirkekaffebasar til inntekt for Med forbehold om endringer. prosjektet.

at åpningstidene på kirkekontoret er: Man-tor: 9-14. Fredag: stengt. Vi ber om at åpningstiden respekteres.

SØRUM KIRKELIG FELLESRÅD

Organist: Jan Erik Stensrud tlf. 63 86 79 55 / 932 34 878 e-post: janerik.stensrud@sorumkirke.no

3. juni Treenighetssøndag Sørum kirke kl. 10.30 og 12.30 Konfirmasjonsgudstjenester v/s.pr. Øyvind Å. Remmen. Offer: Barne- og ungdomsarbeidet Frogner kirke kl. 10.30 og 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/s.pr. Karin Krissly Offer: Menighetens ungdomsarbeid

VI MINNER OM

SØRUM KIRKEKONTOR

27. mai Pinsedag Sørum kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen Offer: Kirkemusikalsk virksomhet Frogner kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste v/s.pr. Øyvind Å. Remmen. Offer: Gå Utsenteret

2. juni lørdag Frogner kirke kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/s.pr. Karin Krissly Offer: Menighetens ungdomsarbeid

Menighetsbladet

Organist: Vera Kalmykova tlf. 63 86 79 62 / 906 15 950 e-post: vera.kalmykova@sorumkirke.no

Diakonimedarbeider: Kåre Sveistrup tlf. 404 13 768 e-post: sveistru@online.no Leder for trosopplæring: Maylén Nupen tlf. 63 86 79 57 / 478 85 580 e-post: maylen.nupen@sorumkirke.no Ungdomsarbeider: Elisabet Voll Ådnøy tlf. 63 86 79 60 / 952 02 121 e-post: elisabet.voll.adnoy@sorumkirke.no Medarbeider i «Etter skoletid»: Arve Graarud tlf 951 38 955 e-post: asgraa@hotmail.com

Ønsker du en samtale med diakonen? Ta kontakt for å avtale tid – Hver onsdag kl. 10.00-12.00 tlf 63 86 79 61. epost: marie.grimstad@sorumkirke.no

Sørum menighetsråd Leder: Kari Rønsen Sletta 35, 1920 Sørumsand tlf. 63 82 63 63 / 922 69 244 e-post: karirons@online.no Blaker menighetsråd Leder: Sigrunn Larsen Lillovegen 23, 1925 Blaker tlf. 63 82 82 64 / 934 24 097 e-post: sigrunn.larsen@kjelle.vgs.no

for Sørum, Blaker og Frogner

utkommer med 5 nummer i året Utgiver: Sørum Kirkelig fellesråd Ansvarlig redaktør: Kirkevergen Redaksjon: Anne Søbye (red. for dette nr), Heidi Schmidt, John Olav Stokstad Larsen og Lillian Mobæk Forretningsfører: Kirkevergen Adresse: Sørum kirkekontor, Tverrvn. 1 (Linjegården), Boks 25, 1921 Sørumsand E-post: kirkekontoret@sorumkirke.no Tlf: 63 86 79 50 Faks: 63 86 79 51 Kontonr.: 1624.07.07253 Grafisk utforming: Helga Ligaard Trykk: 07 Oslo AS

Annonsepriser Annonseprisene er kr. 1700,- for den minste annonsen (1 spalte) og kr. 3200,- for den største (2 spalter). Opplag: 6100

Stoff til Menighetsbladet

Frogner menighetsråd Leder: Randi Ulvestad Lerkevegen 22, 2016 Frogner tlf. 918 79 433 e-post: randulv@live.no

Tips oss gjerne om aktuelle saker eller arrangementer! Stoff til bladet må være i redaksjonen innen 3. mai. Fint om dere leverer stoffet til Menighetsbladets e-postadresse: kirkekontoret@sorumkirke.no

KIRKENE OG KIRKEGÅRDENE

Neste nummer

Driftsleder: Tom Bolstad Kirkegårdskontoret tlf. 94 16 84 34 e-post: kirkegardene@sorumkirke.no

Menighetenes gavekontoer ■ Diakoni i Sørum kontonr. 1201.33.81141 ■ Ungdomsarbeider (Sopranos) kontonr. 1644.15.49559 ■ Blaker menighets legatkonto for kirkeutsmykning/restaurering av kapell kontonr. 1321.62.84512 ■ Blaker menighets vennskapsmenighet, Bagsarai i India kontonr. 1321.08.11944 (merk innbetalingen med «Bagsarai») ■ Sørum menighet støtter Bibelskolen Hunan i Kina (Det Norske misjonsselskap) kontonr. 8220.02.85030 (merk innbetalingen med «Bibelskolen Hunan i Kina», prosjekt nr. 541031) ■ Frogner menighet støtter Misjonsalliansens mikrokredittprosjekt i Bolivia; kontonr. 0533.05.28844, merk innbetalingen med «Misjonsprosjekt» ■ Blomsterfondet, forskjønnelse av kirkegården (Sørum/Frogner): Kontakt Tormod Egner, tlf 900 96 291/tormod.egner@sundtair.com

kommer ut ca 7. juni, deretter ca 13. september.

Viktige telefonnummer: Kirkens SOS: 69 36 87 50 www.kirkenssos.no Røde Kors: 05003 www.rodekors.no Helsestasjon for ungdom: 474 66 082 Sørumsand man kl.14.30-16.30 Frogner tirs kl.15.00-17.00 Barnevernet via kommunens sentralbord, hverdager mellom kl. 8.00-15.30: tlf. 63 82 53 00 Alarmtelefon for barn og unge: 116 111 Barnevernsvakta på Romerike: 64842575 Rustelefonen: 08588 www.rustelefonen.no Voksne for barn: 810 03 914 www.vfb.no SUSS- senter for ungdomshelse, samliv og seksualitet: 800 33 866 www.suss.no Hjelpelinjen for spilleavhengige: 80080040 www.hjelpelinjen.no MENIGHETSBLADET 2 • 2012

19


INFORMASJON

Barnesiden: Påskequiz For de minste: 1. Hvorfor feirer vi påske? 2. Hvilket dyr red Jesus på, da han red inn i Jerusalem på Palmesøndag? 3. Hva skjedde på Langfredag? 4. Hvor lenge er det skoleferie i påsken? 5. Hva heter de spesielle dagene i påskeuka? Middels vanskelig: 6. Hvordan merket forræderen Jesus? 7. Hvem var det som forrådet Jesus og hvor mye fikk han for å gjøre det? 8. På hvilken måte sviktet Peter Jesus? 9. Hva feirer jødene påske til minne om? 10. Hva het forbryteren som ble løslatt i stedet for Jesus? Ekspert: 11. Hvem var det som først fikk vite at Jesus hadde stått opp? 12. Hvem var Pontius Pilatus? 13. Hvor mange dager etter påskemorgen feirer vi Kristi himmelfartsdag? 14. Hvor mange dager etter påskemorgen feirer vi Pinse? 15. I hvilken salme i Bibelen står det profetert om korsfestelsen, om følelsene og om en del av hendelsene?

Returadresse: Sørum kirkekontor Boks 25 1921 Sørumsand

for menighetens 8-åringer

Englevakter

Lørdag og søndag 21. og 22. april inviteres alle landets 8-åringer til å være agenter for å løse oppdrag og mysterier. Blaker, Frogner og Sørum menigheter inviterer denne helgen alle 8-åringer til å være Tårnagenter i Frogner kirke. I løpet av helgen skal oppdrag og mysterier løses, og kirken, tårnet og klokkene utforskes. Barna bor hjemme, men vil være sammen lørdag og søndag. Tårnagenthelgen arrangeres i mange kirker i hele landet samtidig, og det kan bli så mange som 10 000 Tårnagenter.

Kirketårn og andre hemmelige steder… Kirketårnet er en skjult skatt for mange barn. Det har vi lyst til å gjøre noe med. Der hvor det er mulig, vil barn over hele landet klatre opp i kirketårn denne helgen. Mange vil også utforske om det finnes andre hemmelige steder i kirken, som en kjeller eller et annet skjult rom.

Bibelens fortellinger I Bibelen, mysterienes bok, finner agentene både agenttips og fortellinger som hjelper dem å løse oppdragene. Kanskje får fortellingene ringvirkninger for både agentene og for andre...

Vil du være Englevakt? En Englevakt er en som er med og passer på barna noen timer i løpet av helgen, en som kan være sammen med gruppene på oppdrag eller stå på post, hjelpe til med maten, og så videre.

Nytt nettsted for barn Søndagsskolen har utviklet nettstedet www.tarnagentene.no. Her kan barna bli Tårnagenter, de kan få et eget agentbevis og løse enda flere oppdrag. De som ønsker det, kan også danne en egen Tårnagentklubb som er helt, helt hemmelig… Tårnagenthelgen er utarbeidet av Kirkerådet i samarbeid med Søndagsskolen. Les mer på www.sorumkirke.no og på www.sondagsskole.no

Påmelding Påmelding for barn og Englevakter skjer ved å sende e-post til maylen.nupen@sorumkirke.no eller pr post til Sørum kirkekontor v/ Maylen Nupen, Linjegården, Postboks 25, 1921 Sørumsand. Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt med kirkekontoret på tlf.63867957/ 63867950. Alle åtteåringer vil få en egen invitasjon i posten med mer informasjon om helgen, påmeldingsfrist, og så videre.

Hilsen (i all hemmelighet) fra oss i Blaker, Frogner og Sørum menigheter.

Sjakk-NM

Svar: 1. Fordi Jesus døde for våre synder og sto opp igjen av graven. 2. Jesus red på et esel. 3. Jesus døde på korset. 4. En skoleuke + 1 dag 5. Palmesøndag, Skjærtorsdag, Langfredag og Påskemorgen. 6. Med et kyss. 7. Judas fikk 30 sølvpenger. 8. Han nektet på at han i det hele tatt kjente Jesus. 9. At Moses ledet folket ut av Egypt. 10. Barabbas. 11. Tre kvinner som kom til graven. Maria Magdalena, Salome og Maria, mor til Jakob. 12. Romersk landshøvding over Judea og Samaria 13. 40 dager. 14. 50 dager. 15. I salme 22.

20

MENIGHETSBLADET 2 • 2012

Helgen 20. til 22. april arrangeres NM i sjakk for skolelag på Sørumsand VGS.

Sørum denne helgen. Du er velkommen til å se de unge i dyp konsentrasjon, og få med deg både Sjakk matt og Sjakk mat!

Det konkurreres både i barneskolelag og ungdomsskolelag. Turneringsleder er Paul Schmidt, tidligere KRIK-leder og nå lærer ved skolen. Det ventes lag fra Tromsø i nord og Stavanger i sør, fra øst og fra vest. Både konge og dronning vil være til stede. Norge har verdens beste sjakkspiller, Magnus Carlsen, som tidligere spilte i vår egen sjakk-krets. Han er forbildet til mange av de håpefulle som kommer til

Alle som ønsker å lære seg sjakk eller spille med andre barn og unge, er velkommen til klubben vår, se www.sorumsjakk.org for mer informasjon.

Litt å tenke på….

…i løpet av de fire første trekkene fra hver motstander i sjakk er det 318.979.564.000 kombinasjonsmuligheter?... Paul Schmidt

Sørum menighetsblad nr.2/12.  

Vår nye biskop side 2 Årets konfirmanter side 4 Menighetsbladets blomst til Bodil og Hans Stenslet side 6 1962 var året Les historien om kom...

Sørum menighetsblad nr.2/12.  

Vår nye biskop side 2 Årets konfirmanter side 4 Menighetsbladets blomst til Bodil og Hans Stenslet side 6 1962 var året Les historien om kom...

Advertisement