Page 1

Val g

num

T책rnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad

Bildene er fra Olsok-feiringa p책 Alvaberg.

03 - 2011

me

r


SKUDENES MENIGHETSKONTOR

Falnes kirke

Ferkingstad kyrkje

Postboks 23, 4297 Skudeneshavn Besøksadresse: Dr. Jensens veg 2A

Kontortid:

Tirsdag kl. 1030-1300 Onsdag til fredag kl. 0900-1200 Telefon: 52 81 20 50 www.karmoykirken.no

skudenes@karmoykirken.no Sogneprest i Falnes: Jon Sverre Servan 52 81 20 44 / 930 28 156 jon.sverre.servan@karmoykirken.no

Adm. leder: Tor Helge Tjøstheim 52 81 20 47 / 948 62 779 tor.helge.tjostheim@karmoykirken.no

Sogneprest i Ferkingstad: Thor André Lindstad 52 81 20 12 / 481 54 228 thor.andre.lindstad@karmoykirken.no

Kateket: Solveig Eike Bringaker 52 81 20 46 / 986 75 584 solveig.eike.bringaker@karmoykirken.no

Diakoniarbeider: Janne Kristine Eng 52 81 20 48 / 482 55 674 janne.kristine.eng@karmoykirken.no

Kirkegårdsarbeider: Edvar Kalstø 913 06 722

Kantor: Alie Hamberg 52 81 20 45 / alie.hamberg@karmoykirken.no

Kirketjener: Jane Sandve 52 81 20 50 / 905 80 413 jane.sandve@karmoykirken.no

Leder i Falnes menighetsråd: Espen Berg 951 03 210 espenvidarberg@hotmail.com

Kateket-vikar: Agnete Sæle Stave 52 81 20 46 / agnete.stave@karmoykirken.no

Diakoniarbeider-vikar: Elin Grindhaug 52 81 20 48 / 415 06 781 elin.grindhaug@karmoykirken.no

Leder i Ferkingstad sokneråd: Berit Ådland 480 62 807 berit-berit@hotmail.com

Kyrkjebakken menighetshus: Utleige 413 36 182

Fredtun:

Utleie 40 21 33 78

Menighetsblader på nett:

www.pdf.karmoykirken.no/menighetsblad.htm http://www.kirkenorge.no

elp!! j h N I ger D n e r t i V DU er hjertelig velkommen til å sende

Tårnklang Redaktør: Geir Dale

Forsidefoto: Alf Magne Grindhaug

Medarbeidere i redaksjonen: Audhild E. Stueland Gunnar Stueland Tor Helge Tjøstheim Annonser: Borgny H. Simonsen Trykkeri: Gunnarshaug Trykkeri AS

Tårnklang, e-post:

taarnklang@gmail.com

inn tekst og bilder fra arrangementer i Falnes eller Ferkingstad. Alle bidrag mottas med takk. Hjelp oss å gjøre bladet bedre ved at vi på denne måten får med oss mere av det som skjer i hele menigheten. Send helst på e-post og legg gjerne ved bildene som egne filer. Eller henvend deg til en av oss i redaksjonen, eller menighets-kontoret.

taarnklang@gmail.com

Siste frist for neste nr.: 01.11.2011

Høstens aktiviteter begynner så smått å komme i gang. Her finnes tilbud til alle, fra de yngste til de eldste. Det er mange tilbud i menigheter, kor, klubber og lag. Undersøk gjerne hva du kunne tenke deg å være med på. Kanskje er det kjekkere med ti venner som møtes ansikt til ansikt, enn å ha hundre venner på Facebook. Gaver: Falnes menighetshus Kontonr.:3361.13.66871

Kyrkjebakken: Kontonr.:3361 Kontonr.:3364

31 25175

Tårnklang: Kontonr.:3361

2 • Tårnklang 03-2011

69 34649

Fredtun:

67 80374


Vi leser Bibelen

Takk for meg! Tiden går fort når man trives med det man holder på med. Jeg har likt meg som prest i Falnes og Ferkingstad menigheter. Og vi har det bra i prestegården og trives i Skudnes.

Uke 36 4. - 10. september Søndag: Luk 18, 9-14 Mandag: Sal 32, 1-8 Tirsdag: Jak 3, 8-12 Onsdag: Sal 119, 9-16 Torsdag: 1 Joh 1, 1-4 Fredag: Apg 9, 10-18 Lørdag: Mark 8, 22-26

Jeg hadde nok sett for meg at jeg skulle bli noen år til, men det er en tid for alt. Og når tilbudet om å ta over som sokneprest i Avaldsnes kom, og vi kunne bli boende i preste-gården, og kona beholde jobben sin i Skudenes, så ble det til at jeg takket ja til tilbudet.

Uke 37 11. - 17. september Søndag: Mark 7, 31-37 Mandag: Luk 7, 18-23 Tirsdag: Matt 5, 38-48 Onsdag: 1 Joh 3, 11-17 Torsdag: Jak 2, 8-13 Fredag: Gal 5, 13-18 Lørdag: 1 Kor 9, 19-23

Jeg synes jeg har fått være med på mye kjekt i denne tiden. Det har skjedd mye innenfor trosopplæringen, selv om vi fatisk bare er i startgropen med det. Og vi har startet opp med G17 på bedehuset i havn, en annerledes gudstjeneste. Jeg tenker at det er mange som er engasjert og vil delta. Og det er mange som ønsker å høre til kirken i Falnes og Ferkingstad. Bispevisitasen i juni viste at det foregår mye godt og byggende arbeid i soknene våre, og at det er et stort potensiale i begge sokn til å utfordre flere til å delta aktivt og ta en oppgave i menighetens mangfoldige arbeid. Nå blir det jo også mer presteresurs tilgjengelig i og med at den kommer en egen sokneprest for Falnes og en for Ferkingstad.

Uke 38 18. - 24. september Søndag: Luk 10, 25-37 Mandag: Rom 13, 8-14 Tirsdag: Hebr 13, 15-16 Onsdag: Sal 146 Torsdag: Sal 100 Fredag: Ef 5, 8-20 Lørdag: Jer 31, 10-14

Jeg har trivdes med å holde gudstjeneste i Ferkingstad og Falnes, og kommer nok til å savne menighetene. Men nå skal jeg jo ikke flytte da, så jeg dukker nok opp på en og annen gudstjenesten, enten som deltaker, eller at jeg får være prest.

Uke 39 25. sept. - 1. okt. Søndag: Luk 17, 11-19 Mandag: Sal 103, 1-6 Tirsdag: Fil 4, 10-20 Onsdag: Fil 4, 4-9 Torsdag: Åp 12, 7-12 Fredag: 1 Pet 5, 5-11 Lørdag: Hebr 13, 1-6

Det finnes mye tro blant folk. Og mange vil gjerne ha en tilknytning til kirken. Det tenker jeg er flott. Kanskje den viktigste oppgaven vi har for oss er å hjelpe hverandre til å skape slike møtesteder at mennesker kan komme og finne sin plass for å leve ut denne troen. Jesus er for alle. Jesus er for alle dager og alle tider og alle situasjoner. Han tåler det som er oss, og han ser oss. Han inviterer oss til å snakke med han om det som er oss, alt det som er oss. Han som sier: "Kom til meg alle dere som strever og bærer

Uke 40 2. - 8. oktober Søndag: Matt 6, 24-34 Mandag: Luk 10, 38-42 Tirsdag: Matt 10, 5-15 Onsdag: Luk 7, 11-17 Torsdag: Apg 9, 36-42 Fredag: 1 Kor 15, 51-58 Lørdag: Rom 8, 1-4

tung, så vil jeg gi dere hvile." Lars-Tore Anda På vegne av små og store i menigheten: Hjertelig takk for mange gode, varme og hyggelige stunder, Lars Tore! Ønsker Herrens velsignelse over deg og ditt arbeid videre!

Uke 41 9. - 15. oktober

Kilde: Databibelen.no

Søndag: Joh 11, 17-27. 37-44 Mandag: Luk 8, 49-56 Tirsdag: 1 Kor 10, 23-33 Onsdag: Joh 8, 31-36 Torsdag: 2 Kor 3, 12-18 Fredag: Gal 5, 1-6 Lørdag: Luk 13, 10-17

Tårnklang 03-2011 • 3


Vi leser Bibelen

Uke 42 16. - 22. oktober

Uke 43 23. - 29. oktober Søndag: Sal 73, 23-28 Mandag: Mark 10, 17-27 Tirsdag: Rom 2, 1-11 Onsdag: Apg 26, 19-23 Torsdag: Åp 3, 7-13 Fredag: Jes 55, 6-9 Lørdag: 2 Kor 13, 5-10

Valg av menighetsråd

è Det går fram av stemmeseddelen hvor mange medlemmer og varamedlemmer som skal velges. è Kandidatlistene er satt opp i prioritert rekkefølge.

SLIK STEMMER DU VED FLERTALLSVALG (ÉN LISTE)

Uke 44 30. okt. - 5. nov. Søndag: Hebr 3, 7-11 Mandag: Sal 139, 1-6. 23-24 Tirsdag: Hebr 12, 22-24 Onsdag: Åp 22, 1-7 Torsdag: 1 Tess 4, 13-18 Fredag: Matt 5, 13-16 Lørdag: Hebr 6, 9-12 Uke 45 6. - 12. november Søndag: Matt 5, 1-12 Mandag: 2 Kor 1, 3-7 Tirsdag: Rom 8, 31-39 Onsdag: Joh 10, 22-30 Torsdag: 1 Kor 8, 5-6 Fredag: Rom 10, 5-13 Lørdag: Joh 5, 19-24 Uke 46 13. - 19. november Søndag: 2 Mos 3, 11-15 Mandag: Matt 11, 25-30 Tirsdag: Joh 6, 37-40 Onsdag: Joh 17, 20-26 Torsdag: 1 Tess 5, 1-11 Fredag: Matt 25, 1-13 Lørdag: Hebr 3, 12-14

Menighetsrådsvalg i XXX SOKN

2.

OLGA STENBERG, 25 år, GRANVEIEN, LUND, Frisør ODD ANDERSSEN, 60 år, SMARAGDVEIEN, TVEIT, Lærer

3.

KARI NILSEN, 25 år, STEINFARET, SANDVIK, Lærer

4.

TORE EK, 23 år, HOLMEVEIEN, HOLMEN, Friluftsinstruktør

5.

GRY ENG, 33 år, SMUGET, STRAND, Ergoterapeut

6. 7.

HELGA JØRGENSEN, 43 år, BREIGATA, STRAND, Farmasøyt BØ, Lege CHRISTIAN ANTHONSEN, 41 år, SKOMAKER ANDERSENS VEI,

8.

IVAR LIND, 27 år, VIKVEIEN, VIKEN, Lydtekniker

9.

ATLE JOHANSEN, 55 år, FURUBRÅTEN, STRAND, Revisor

10.

LAILA THORSEN, 40 år, GRUSVEIEN, SANDVIK, Sykepleier

11.

ØYSTEIN LIE, 32 år, BRATTBAKKEN, SANDVIK, Sykkelreparatør ALFRED ENGEBRETHSEN, 29 år, SVELNESVEIEN, BØ, Fotojournalist

12. 13. 14.

PÅL HANSEN, 70 år, SMALSMUGET, STRAND, Pensjonist/politi PER HARALDSEN, 52 år, STRANDVEIEN, SVELNES, Kundekonsulent

16.

t INGER HOVDEN, 35 år, BØGATA, SVELNES, Gravferdskonsulen ARNE KRISTIANSEN, 48 år, SKOGBAKKEN, STRAND, Flygeleder

17.

HILDE MONSEN, 42 år, MÅSÅGRENDA, NORDBYGDA, Bonde

18.

GUNHILD NYGAARD, 52 år, VÅGEN, VIKEN, Markedssjef

19.

JENS PEDERSEN, 25 år, GRENSEN, STRAND, Sportsforhandler

20. 21.

HENRIK GROTH, 38 år, SVINGEN, TVEIT, Anleggsgartner ARVID KROKEN, 21 år, OKSEPLASSEN, OKSNESET, Murerlærling

22.

ANNE-METTE OLSEN, 34 år, NORD-TVEIT, TVEIT, Produksjonsleder

15.

Du kan levere stemmeseddelen uten endringer.

B

Vil du endre på stemmeseddelen kan du:

Gi kandidaten en tilleggsstemme ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet til kandidaten. Kandidaten får da to stemmer.

Stryke kandidater på valglisten ved å sette en strek over navnet. Kandidaten får da ingen stemme.

Tilføye navn på valglisten én gang. Disse kan ikke gis tilleggstemme. Kandidaten får da én stemme.

XXX menighetsråds liste 11.–12. september 2011

1.

A

Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen. Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret.

Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. Kandidatlisten er satt opp i prioritert rekkefølge. Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Vil du endre på stemmeseddelen kan du: for navnet til kandidaten. - gi kandidaten en tilleggsstemme ved å sette et kryss i ruten til venstre Kandidaten får da to stemmer - tilføye navn på valglisten én gang. Disse kan ikke gis tilleggstemme. Kandidaten får da én stemme - stryke kandidater på valglisten ved å sette en strek over navnet. Kandidaten får da ingen stemme Øvrige kandidater får én stemme hver ved opptellingen. Andre endringer vil ikke telle med i valgoppgjøret.

Stemmeseddelen skal brettes i to med teksten inn.

Bruk blå/svart penn eller blyant.

Uke 47 20. - 26. november Søndag: Matt 25, 31-46 Mandag: Matt 18, 1-11 Tirsdag: Sal 36, 6-11 Onsdag: Sal 143, 5-8 Torsdag: Joh 15, 1-8 Fredag: 2 Kor 5, 1-9 Lørdag: Åp 22, 12-17

Fredtunkvelder

-Onsdager kl. 19.00

14. september

Kilde: Databibelen.no

Jacob Eng

4 • Tårnklang 03-2011

26. oktober Arne Vestbø

"Havet og fiskeriene har vært grunnlag for vår velferd"

"Om Moritz Rabinowitz"

28. september

9. november

Rune Birkeland

Svein Munkejord

"Sjømanns-kirkens arbeid i Øst Asia"

"Norge i det internasjonale fiskerisamfunn."

12. oktober

23. november

"Utvandringen til Amerika. -Det startet i Tysvær."

"Møte med Aung San Suu Kyi i Burma"

Anne Kjersti og Vidar Aarhus

Terje Garvik

PLAKAT 2.5.5 – SLIK STEMMER DU – VALG PÅ MR, FLERTALLSVALG (BOKMÅL)

Søndag: Mark 2, 18-28 Mandag: Jak 1, 19-25 Tirsdag: Luk 1, 1-4 Onsdag: 1 Pet 2, 11-17 Torsdag: 2 Mos 20, 1-8. 12-17 Fredag: Joh 13, 31-35 Lørdag: 1 Joh 2, 5-11


Velkommen til kirken

04.09 Falnes kl.11.00 11.09 Falnes kl.17.00 11.09 Ferkingstad kl.11.00 18.09 Falnes kl.11.00 25.09 Falnes kl.11.00 25.09 Ferkingstad kl.11.00 02.10 Falnes kl.11.00 09.10 Ferkingstad kl.11.00 09.10 Skud.bedehus kl.17.00 23.10 Falnes kl.11.00 23.10 Ferkingstad kl.17.00

30.10 Falnes 06.11 Falnes 06.11 Ferkingstad 13.11 Falnes 20.11 Falnes 20.11 Ferkingstad 27.11 Falnes 04.12 Falnes 04.12 Ferkingstad 11.12 Falnes 18.12 Falnes

kl.11.00 kl.18.00 kl.16.00 kl.11.00 kl.11.00 kl.11.00 kl.11.00 kl.19.00 kl.11.00 kl.11.00 kl.11.00

Kirkelige handlinger Døpte:

Falnes Døde:

Alfhild Pedersen Turid Karin Knudsen Oddveig Lorenttze Andersen Bergliot Sivertsen Ruth Sandve Elsa Alvhild Falnes Vik Jakob Melhus Thordis Johanne Grindhaug Paul Seljeseth Sigvart Jakobsen Bjørg Dysvik

f.11.12.1934 f.23.12.1947 f.07.04.1952 f.03.04.1915 f.08.06.1931 f.02.04.1941 f.16.07.1927 f.26.09.1921 f.16.07.1928 f.26.04.1935 f.14.11.1938

19.05.2011 21.05.2011 31.05.2011 15.06.2011 27.06.2011 01.07.2011 03.07.2011 05.07.2011 18.07.2011 06.08.2011 16.08.2011

Thalie Stødle Dysvik André Nilsen Alicia Olsen Ørjansen Jahn Martin Aspelund Nymoen Sivert Svendsen Andreas Olsen Sunniva Ellingsen Espen Ek Falnes

19.06.2011 19.06.2011 19.06.2011 17.07.2011 17.07.2011 07.08.2011 21.08.2011 21.08.2011

Vigde:

Paula Larsen og Stian Larsen Sjømannskirken, Spania Lena Kristiansen og Tønnes Kristiansen Mille Heggland Ytterøy og Geir Dale Else Katrine Blikshavn og John Antonio Kvinnesland Miriam Elise Kallevik og Gunstein Tjørholm

14.05.2011 03.06.2011 25.06.2011 16.07.2011 30.07.2011

Ferkingstad Døpte:

Vebjørn Kværnøy Haugen Sander Kristiansen Sten Oliver Langåker Lilly Irene Langåker Daniel Sørheim

26.06.2011 26.06.2011 26.06.2011 26.06.2011 26.06.2011

Vigde: Veronica Maage og Lars Johan Nes

Døde:

Ragnhild Sandhåland

21.05.2011

f.25.04.1933

29.04.2011

Tårnklang 03-2011 • 5


Tårnklang vil rette en stor takk til alle annonsører og andre støttespillere! Tårnklang vil rette en stor takk til alle annonsører og andre støttespillere! Kirkev. 6, 4280 Skudeneshavn Tlf. 52 82 82 34

Kirkev. 6, 4280 Skudeneshavn Tlf. 52 82 82 34

Stjerneapoteket

Kirkev. 6, 4280 Skudeneshavn Tlf. 52 82 82 34

Torget 1, tlf. 52 82 82 34

Skudeneshavn

Stjerneapoteket Stjerneapoteket Skudeneshavn

Tårnklang vil rette en stor takk til alle annonsører og andre støttespillere! Skudeneshavn

Skudeneshavn Skudeneshavn

Skudeneshavn

Kirkev. 6, 4280 Skudeneshavn Tlf. 52 82 82 34

�������������������

Stjerneapoteket Skudeneshavn

������������������� Skudeneshavn �������������������

�������������������

���������� ���������� ���������� �����������

Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259

Dame- & Herrefrisør ����������

����������� �����������

Tlf. 52 82 81 65 Mob. 92 82 81 65 ����������� Dame& Herrefrisør Kaigt. 26

Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259 Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259 Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259

Dame& Herrefrisør Tlf. 52 82 81 65

Dame- & Herrefrisør Tlf. Mob.52 82 9281 8265 81 65 Tlf. 52 82 81 65 Telefon 52 82 90 95 Mob. 65 Kaigt.92 2682 81 Skude Rør Mob. 92 82 81 65 AS Ann Christin Höppner Kaigt. 26 Kaigt. 26 Lahammer 28a Einar Vårvik

Tlf 52 Telefon 82 83 38 95 Johnny Ånensen 52 82 90Sten Telefon 52 82 90 95 Skude Rør AS 52 82 90Höppner 95 AnnAS Christin Skude Telefon Rør Ann Christin Höppner Lahammer 28a Skude RørLahammer AS Ann 28aChristin Höppner Einar Vårvik Einar Vårvik Lahammer TlfSteinsenteret 5228a82 Tlf83 52 38 82 Sten 83 Einar38 Vårvik Sten Johnny Ånensen Johnny Ånensen Tlf 52 82 83 38Sten Johnny Ånensen Steinsenteret

Steinsenteret Steinsenteret

Storamyr 17, tlf. 52 82 94 15

��������������������

��������������������

�������������������� �������������������� 6 • Tårnklang 03-2011

TELEFON

TELEFON

52 82 90 95

52 82 90 95

TELEFON 52 82 90 95 TELEFON 52 82 90 95

P A R F Y M E R I H U D P L E I E

Postboks 27 - 4297 Skudeneshavn - Tlf. 52 83 11 25

������������������������ Du finner oss �������������������������������������������������������� midt i sentrum������������������������ �������������������������������������������������������� eller på telefon Frisør 52 82 91 12 ������������������������ �������������������������������������������������������� ������������������������ ��������������������������������������������������������


t

Falnes kirke under Skudefestivalen

Silje Nergaard og Heine Totland Foto: Alf Magne Grindhaug

Türnklang 03-2011 • 7


DEN NORSKE KIRKE

Presentasjon av kandidater til menigh 1. Espen Vidar Berg 52 år Lærer/ prestevikar Jeg er veldig opptatt av at alle skal kunne komme til kirken når de vil. Oppleve kirken som en støttespiller, og en forkynner av evangeliet om Jesus. Jeg ser frem til å se menighetshuset ferdig til bruk for menigheten. Ønsker et aktivt ungdomsarbeid, et pulserende Fredtun med tilbud for unge og eldre og at menighetsrådet kan være til hjelp og støtte i arbeidet for menighetens ve og vel.

9. Mardon Eikeland 49 år Lærer Jeg er gift og har tre barn. Ønsker at kirken kan være åpen og romslig. Kirken må være en plass for de som søker Jesus Kristus, ønsker å bygge et fellesskap og vil bidra til rettferdighet i verden.

2. Sølvi H. Røyland 39 år Lærer Gift med Tommy og har 4 barn. Arbeider som kontaktlærer v/Skudeneshavn skole. Jeg har 3 perjoder bak meg i menighetsrådet og trives veldig godt med vervet. Jeg ønsker en tilstedeværende, raus og inkluderende kirke med respekt for den enkelte. Vår kirke skal være en god plass å være!

10. Aina Karly Gofar Faltinsen 33 år Lærer

3. Aslaug J. Mortensen 53 år Butikkeier Gift med Egil Magne, har 3 voksne barn og 2 barnebarn. Jobber på Blåklokken blomsterforetning. Jeg ønsker at kirken skal være for alle, åpen og inkluderende.

! 11. Bjørn Erik Mosvoll 42 år

4. Borgny H. Simonsen 51 år Miljøtreapaut

V K

Gift med Jacob, 3 barn. Utdanna, og har jobba som lærar, nå miljøterapeut på eit dagsenter (PUH). Vore men.rådsmedlem i denne og forrige periode. Prøve å gjere mitt til at forholdet mellom kyrkje og bedehus fortsatt skal vere god. At menneske i alle generasjonar som kjem i kontakt med menigheten, via tilsette og alt frivillig arbeid, må bli møtt på ein god måte, kunne kjenne at dette angår dei. Respekt for andre sin måte og tru på.

12. Anita Vikene 43 år hjemmeværende

Jeg er gift med Trond Inge og har 3 voksne barn. For tiden er jeg hjemmeværende. Jeg er glad i sang og musikk, og synger i kor. Av saker som opptar meg i menigheten er bla. at vi skal ha en åpen og inkluderende kirke .

Jeg håper kirken kan være et naturlig sted å søke til for folk både i sorg og i glede. Jeg synes det er viktig at kirken legger vekt på å være en folkekirke som er inkluderende og åpen for alle. For meg er kirken et sted for forkynnelse og tro. Den har også en betydningsfull plass i samfunnet vårt som en kulturbærende instutisjon. Skal kirken fortsatt ha en sentral posisjon er det av stor betydning at disse verdiene blir videreformidlet til nye genrasjoner.

Presentasjon av kandidater til menigh 1. Erlend Dalaker 41 år Lærer

2. Kjell Ferkingstad 53 år Drift og Vedlikeholdsleder Jobber i Nordsjøen med Statoil som arbeidsgiver. Innehar stilling som Drift og Vedlikeholdsleder på Draupner plattformen. Mål med å stille som kandidat: Har ingen store ambisjoner i soknerådets styre, men dersom jeg blir valgt vil jeg jobbe for at vår lokale menighet skal være åpen og inkluderende med plass for de som ønsker et sted i den Norske Kirkes felleskap.

9. Sigmund Dyrland 64 år

10. Henriette H. Schnell 39 år Stasjonssjef Jeg er bosatt på Sandve, gift og har 2 barn. Jobber som Stasjonssjef i Avis Bilutleie ved Haugesund Lufthavn.

8 • Tårnklang 03-2011

3. Sissel Stien 62 år Nattevakt i P.U.H-bolig Jeg er født og oppvokst på Stol. For tiden jobber ejg som nattevakt i P.U.H-bolig i Karmøy kommune. Fritiden tilbringer jeg mye sammen med mine barn og barnebarn, og trives godt ute i skog og mark. Saker som er viktige for meg er at Norge har kristendommen som statsreligion, at vi har barnehager med kristen formålsparafraf, og at kirken skal være åpen for alle.

11. Mary Slåttebrekk 54 år

4. Sissel Bakke Langåker 63 år Pedagogisk medarbeider Pedagogisk medarbeider i Kyrkjebakken barnehage.

12. Oddbjørg Marie Nes 62 år Frisør Jeg og Per har nå vært gift i 43år, har 2 ban og 5 barnebarn. Jeg har lang erfaring med organisasjonsarbeid i frisørfaget, og næringslivet. Jeg er opptat av at kirken er for alle. Brenner spsielt for barn og ungdom, og samhold i familien. Synes det er viktig med stor toleranse bland folk.


!!!"#$%#&'()*&+",-

hetsrådsvalget i Falnes 5. Anders Fjelltun 26 år Revisor medarbeider

6. Gunnar Stueland 50 år Maskiningeniør

7. Per Terje Grindhaug 54 år maritim konsulen

Valglokale Kirkevalget Gift med Audhild og bor på Øygardshaugen. Jeg er med i redaksjonen for menighetsbladet Tårnklang. Ønsker at menigheten skal være et godt felleskap for alle som trenger Jesus. Joh3,17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

13. Ole Vikre 45 år faganavarlig kokk

14. Helge Eskild Steensen 49 år

Jeg bor på Ershaug sammen med min kone Liv Kristine. Vi har 3 barn som alle er voksne og etablert. Siden 1997 har jeg jobbet som maritim konsulent ved Karmøy Skipsconsult Management AS.

15. Ann Iren Brandsø 37 år Lærer

Jeg har to barn på 2 og 7 år. Har erfaring fra tidligere arbeid i Falnes Menighetsråd, som har vært en berikelse på mange måter. Et ærefult verv som gav meg en god anledning til å bli bedre kjent med menigheten jeg tilhører, og som jeg i ungdomsårene også var aktiv i. Trosopplæringsreformen virker spennende og er en viktig del av menighetsarbeidet. Alle har rett til å Tro. Jeg har tro på en romslig, mangfoldig kirke med god takhøyde og respekt for andres livssyn, en kirke hvor mennesker kan få ha sin private tro og likevel kunne møte andre i et godt trosfellesskap.

Jeg er gift med Groa, har 2 voksne barn og bor i Skudenes. Jobber på Skudenes bu og beh heim som faganavarlig kokk. Folkekirken /en åpen inkluderende kirke er viktig for meg.

8. Linda Ellen Sivertsen 47 år Kontormedarbeider Jeg er faktura-ansvarlig hos Karmøy Skipsconsult AS i Skudeneshavn der jeg også utfører generelle forefallende kontoroppgaver. Jeg er gift med Edvard, har 2 voksne barn og bor på Sørhåland i Skudeneshavn. Jeg er opptatt av at folk skal føle seg sett og velkommen i kirken.

Din kirke Ditt valg Bruk stemmeretten 12.september

hetsrådsvalget i Ferkingstad 5. Tom Edgar Drengstig 44 år Tømrer

6. Gunn Karin Lyng 58 år Bankfunksjoner

Eg er utdanna hjelpepleier, men arbeider nå i barnevernstenesta. Eg er gift med Albert og har 5 barn og 1 barnebarn. Eg vil at kirka skal væra ein open plass for alle.

Jeg er oppvokst på Ådland, gift med Vibeke og har 3 barn. Vi bor på Sandve og jeg er Selvstendig næringsdrivende/tømrer.

13. Siv M. Rabben 38 år Barnehageassistent Jeg er gift med Vegard, og har 3 barn. Vi bor på sandve. Jobber i Skudenes barnehage. Barne og undomsarbeid er viktig for meg, og at kirken er Inkluderende for alle.

7. Aina Ferkingstad 48 år Hjelpepleier

14. Kristine Serine Skjølingstad 62 år

15. Kjellaug Marit Magnussen 61 år

8. Torunn Haga 51 år Sosionom

Eg er oppvaksen på Haga og bur på Sandhåland. Eg er utdanna sosionom og arbeider som lærlingkoordinator i Personal, Helse- og omsorgsetaten i Karmøy kommune. Eg er gift og har 2 barn og 1 barnebarn. Eg er oppteken av at kyrkja vår skal vera ei open og inkluderande kyrkje, der alle kan kjenne seg velkomne.

Hvis kirken er viktig... !!!"#$%#&'()*&+",-

Tårnklang 03-2011 • 9


BABYSANG

SMÅBARNSSANG

på Kyrkjebakken, høsten 2011

8.september starter vi opp med babysang i Kyrkjebakken. Det vil bli arrangert 10 samlinger på torsdager kl.10.30-12.00. Kurset er for barn fra 0-1 år + mamma/ pappa, og det vil koste kr.400,- (inkl. babysang-cd og en enkel lunch på hver samling.)   For mer info eller påmelding, send sms eller ta kontakt med Elin Grindhaug; mob.415 06 781/ elin.grindhaug@karmoykirken.no, eller menighetskontoret; 52812050/falnes@karmoykirken.no Dette er en unik mulighet ! til å sette av tid til ! godt samspill med babyen, og til å møte andre som har barn på samme alder! 

på Skudenes bedehus ”Helt ifra jeg lå i mammas mage hadde Gud en plan for meg. Han skapte mine øre, øyne, nese, munn , han gjorde meg til og med litt rundt. Gud skapte meg faktisk helt lik seg selv, helt underbar!”

Småbarnssang er et møtested hvor vi kan høre og gjøre være og lære synge og sanse gynge og danse ...med himmel over livet.

7.septeber starter vi opp med småbarnssang på Skudenes bedehus. Det vil bli arrangert 10 samlinger på onsdager fra kl.10.30-12.00. Kurset er for barn som er 1 og 2 år + mamma/pappa, og det vil koste kr.400,(inkl. cd og en enkel lunsj på hver samling) For mer informasjon eller påmelding, send sms eller ta kontakt med Elin Grindhaug; Mob. 415 06 781/ elin.grindhaug@karmoykirken.no eller menighetskontoret; 52812050/falnes@karmoykirken.no

Arr.: Falnes og Ferkingstad menigheter

Ny organist i Falnes- og Ferkingstad kirke. Fra august er Alie Hamberg tilsatt som organist i Falnes- og Ferkingstad kirke i en 60% stilling. Hun studerte orgel og piano ved Stedelijk Conservatorium i Zwolle, Nederland; i 1988 tok hun diplomeksamen orgel. Etter fullført utdanning deltok hun i mange mesterklasser og kurs og jobbet som musikklærer, solist og akkompagnatør. I 1992 vant hun en internasjonal orgelkonkurranse og i 1994 flyttet hun med familien sin til Norge hvor hun jobbet som distriktsmusiker i Suldal kommune. Hun har jevnlig hatt solokonserter som organist, m.a. i Nederland (Haarlem Bavokirken), Edinburgh og nylig i Warsawa. I 2010 flyttet hun til Torvastad på Karmøy og jobber i tillegg som pianolærer i Haugesund Kulturskole og som frilans utøvende musiker. Alie er født og oppvokst i Nederland, er gift og har fem barn i alder fra 10 til 22 år. Hun gleder seg til jobben og til å bli kjent med menighetene. 10 • Tårnklang 03-2011

Høsten 2011


Kandidatar til Stavanger bispedømmeråd og Kyrkjemøtet ALLE MEDLEMMAR OVER 15 ÅR KAN STEMMA

Val nær av kommune- og fylkestingsvalget, 11. og 12. september.

Namn:

Leif Christian Andersen

Yrke:

Sjukepleiar

Erfaring:

Stavanger bispedømmeråd. Ungdommens Kyrkjemøte. Ungdomsdelegat på Kyrkjemøtet. Ressursgruppe for gudstenestereform. Varamedlem i kommunestyret og medlem av kommunale utval i Vindafjord. Speidar, korps og ungdomsarbeid.

Engasjement:

Det er fantastisk å oppleva barn, ungdom, vaksne og eldre som er med i det flotte arbeidet som finn stad rundt omkring. Barne- og ungdomsarbeid engasjerer meg. Dessutan er eg oppteken av dei svakaste i samfunnet. Me må vera til stades for dei mange som ikkje har ein god kvardag.

Korleis styrka kyrkja?

Kyrkja står alt no sterkt i Norge. Mange kan visa til gode møte med representantar for kyrkja. Me må vera flinke til å profilera alt det gode kyrkja gjer i lokalsamfunna, og då vil me òg styrka kyrkja.

Namn:

Reidun Bakkane

Yrke:

Pensjonist

Erfaring:

Leiar, Kyrkjelig Fellesråd. Leiar og medlem av sokneråd. Leiar av konsert- og kulturutval. Frivillig medarbeidar i dåpsskule. Politisk aktiv i Kristeleg Folkeparti og meddommar i Gulating lagmannsrett.

Engasjement:

Å kunne vera med å leggja til rette for møteplassar der trua kan veksa, spesielt trusopplæring for barn og unge.

Korleis styrka kyrkja?

Dei mange oppgåvene og moglegheitene kyrkja har vil krevja fleire tilsette og eit større engasjement av frivillige. Det er eit skrikande behov for større satsing på det diakonale arbeidet. Mange einsame, spesielt eldre, vil kunne få betre livskvalitet ved for eksempel eit jamleg besøk frå diakonien i kyrkjelyden.

Namn:

Silje Arnevik Barkved

Yrke:

Teologistudent

Erfaring:

Ungdomsrådet i Stavanger bispedømme. Delegat på Ungdommens Kyrkjemøte, 3 år som delegat til Kyrkjemøtet frå Ungdommens Kyrkjemøte. Gudstenesteutvalet i Lura menighet. Mange års erfaring frå ungdomsarbeid.

Engasjement:

Konfirmantarbeid! Å sjå ungdom, så ulike som dei er, bli utfordra på tru og tanke. Å oppleva kreativitet og nysgjerrighet i møte med evangeliet. Eg trivst dessutan med sakspapir og plenumsdebattar, så rådsmøte skapar stort engasjement hos meg.

Korleis styrka kyrkja?

Me bør gjera det me kan for å skape engasjement i dei lokale kyrkjelydane. Folk skal få oppleva at Guds ord blir forkynt med glede. Kyrkja skal framleis driva utadretta diakonalt og sjelesørgjerisk arbeid og visa nestekjærleik i praksis.

Namn:

Gyrid Espeland

Yrke:

Seksjonssjef

Erfaring:

Stavanger Bispedømmeråd. Landsrådet og styret i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Kyrkjelydskomite og sokneråd, Eigerøy. Menighetsrådet i Egersund. Kyrkjeleg Fellesråd. Nettverk for kvinner i Dalane. Styret i Dalane folkemuseum. Styremedlem i Tekna, avdeling Stavanger. Teknas etiske råd.

Engasjement:

Eg blir engasjert når menneske blir Jesu disiplar, gudstenestene er relevante, barne- og ungdomsarbeidet svinger og dei som er sjeldan i kyrkja får lyst til å koma tilbake.

Korleis styrka kyrkja?

Gud vil i sin kjærleik ha fellesskap med alle. Kyrkja skal visa dette i praksis, gjennom kyrkjeliv og samfunnsengasjement. Konfirmantane må få relevant undervisning. Det er lov å vera underveis og vera aktiv i kyrkja. Tankar og tru er ikkje svart-kvitt for dei fleste av oss.

Alder:

Alder:

Alder:

Alder:

26 år Sokn:

71 år Sokn:

25 år Sokn:

58 år Sokn:

Bekkefaret, Stavanger Domprosti

Gausel, Ytre Stavanger prosti

Lura, Sandnes prosti

Eigerøy, Dalane prosti

Tårnklang 03-2011 • 11


Tårnklang vil rette en stor takk til alle annonsører og andre støttespillere!

4280 Skudeneshavn Tlf. 52 81 48 80

ALT I BYGG

Kirkeveien 11 - 4280 Skudeneshavn - Telefon 52 82 83 93

4280 4280Skudeneshavn Skudeneshavn Tlf.: Tlf.: 52 5282 8288 8808 08 Mobil: Mobil: 952 95244 44794 794

Foretaksregisteret: NO 963 150 660 MVA

aa ss

HERREKONFEKSJON DAME- OG HERRESKINNKLÆR

Vest bygg & Stillas Jan Roar Eng, 970 79 323 • Lars Petter Svendsen, 952 47 373 4297 Skudeneshavn – Telefon 52 82 83 05

Hillesland

4280 Skudeneshavn Tlf. 52 82 82 07 4270 Åkrehamn Tlf. 52 82 91 00

Tlf. 52 85 63 33 Tlf. 52 82 11 25 www.hillesland.no 4250 Kopervik

5542 Karmsund

5536 Haugesund Tlf. 52 72 27 48

�������� ����������� Postveien 52 – 4280 Skudeneshavn Telefon 52 82 84 21 – Telefax 52 82 85 77

������������

Skudeneshavn 52 82 83 66 – Åkrehamn 52 81 55 88

Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259

�������

�������� ������� ������ ��

���������������������������� Statoul Skudeneshavn Statoil Skudeneshavn ����������������� Tlf. 52 52 82 Tlf. 82 88 88 02 02

Postboks 70 – 4297 Skudeneshavn Telefon 52 83 36 00 – Telefax 52 83 36 01 www.skudeelektro.no

BOLIG – INDUSTRI – SKIP

Telefon 52 82 89 74

4280 Skudeneshavn

������������������������������������

��� ������ �� �����

Alt i sportsutstyr og golvbelegg

Treffes på tlf 02002 fra kl. 07.00 - 21.00 Treffes på tlf 02002 fra kl. 07.00 - 21.00 hver dag hver dag 12 • Tårnklang 03-2011


Kandidater til bispedømmerådsvalget i Stavanger bispedømme

Namn:

Liv Hjørdis Glette

Yrke:

Adjunkt

Erfaring:

Varamedlem, soknerådet i Vår Frelsers menighet. Medlem av undervisningsutval. Engasjert i trusopplæringsprosjekt. Aktiv i KFUK/KFUM-Speidarane som gruppeleiar, i kretsstyret, i leirkomité og det nasjonale misjonsutvalet og programutvalet. Kateket.

Engasjement:

Eg blir engasjert av trusopplæring for barn og unge, undervisning for vaksne, gudstenesteliv, omsorg for andre lokalt eller gjennom for eksempel Kirkens Nødhjelp.

Korleis styrka kyrkja?

”Store hendingar” som dåp, konfirmasjon, bryllaup og gravferd må vera gode opplevingar som gjer at folk vil koma tilbake til kyrkja. Uansett situasjon må ein arbeida for at møtet med kyrkje, kyrkjelyd og prest må vera bra. Kyrkja må våga å vera til stades for menneske i ulike situasjonar.

Namn:

Marie Klakegg Grastveit

Yrke:

Økonomitrainee

Erfaring:

Leiar i ungdomsrådet i Frøyland og Orstad kyrkjelyd. Styremedlem i Fokus, ungdomsarbeidet i kyrkjelyden. Leiar i konfirmantarbeid.

Engasjement:

Det er kjekt å sjå at menneske får liva sine forandra gjennom å møta Jesus, menneske som trur på Han og kyrkja. Eg blir engasjert og inspirert av å samarbeida med andre om å finna gode løysingar på utfordringar og når eg kan vera ein forskjell i nokon sitt liv.

Korleis styrka kyrkja?

Gje meir fridom til dei lokale kyrkjelydane. Styrka samarbeidet mellom kyrkjelydane slik at det blir enkelt å utveksla erfaringar og kompetanse. Me treng rause kyrkjelydar som bidrar til lokalsamfunnet. Møtet med Jesus skjer gjennom menneske som tør å gje av seg sjølv og sjå menneske rundt seg.

Namn:

Svein Helgesen

Yrke:

Seniorrådgjevar

Erfaring:

Statssekretær i Kyrkje-, forskings- og undervisningsdepartementet. Ordførar i Rennesøy. Fylkesvaraordførar i Rogaland. Fylkesleiar Kristeleg Folkeparti, Rogaland. Leiar, styret for Menighetsfakultetet. Leiar, Kristent Pedagogisk Forum. Leiar og vaksenleiar i student- og skulelag.

Engasjement:

Eg blir engasjert av å møta menneske som gjennom handling viser tru på at det nyttar å stå på for å gjera livet betre for fleire, og av sjølv å vera med på å bli utfordra og berørt.

Korleis styrka kyrkja?

Å få endå tydelegare fram kjerna i evangeliet, slik det framstår i Bibelens sitt bilete av Jesus. Eg ønskjer meir fokus på det som samlar enn det som skil, å byggja bruer framfor murar. Å styrka kjerne-kyrkjelyden og å ta vare på eit ope folkekyrkjeperspektiv bør gå hand i hand.

Namn:

Liv Heidrun Skaar Heskestad

Yrke:

Medlem av leiargruppe

Erfaring:

Representantskapet i Vårt Land. Leiar / medlem i landsstyret for Norges Kristelege Student- og Skuleungdomslag. Medlem i Rådet for Willow Creek Norge. Leiar, Lye forsamlingsstyre. Leiar i gudstenesteutvalet for Lye Forsamlingshus.

Engasjement:

Eg blir inspirert av unge menneske med engasjement for å nå ut med den kristne bodskapen, brenn for å hjelpa folk til gode samliv og familieliv og for moglegheitene gudstenestene gjev.

Korleis styrka kyrkja?

Kyrkja og kyrkjefolket må vera synlege i samfunnet og i samfunnsdebatten. Språk og formuleringar er viktige når me uttaler oss. Kyrkja må opplevast som relevant for folk. Det trur eg ikkje handlar om politiske standpunkt, men om dagleg levd liv.

Namn:

Arnhild Aano Høyen

Yrke:

Lærar

Erfaring:

Medlem av menighetsrådet, Stokka kirke. Mange år i Stavanger bystyre og kulturstyret i Stavanger. Søndagsskulelærar. Leiar i barneklubb.

Engasjement:

Eg blir engasjert av dagsaktuelle tema kor kyrkje og samfunn møtast, og av kyrkja sine utfordringar i møte med eit pluralistisk og sekulært samfunn og barne- og ungdomsarbeid.

Korleis styrka kyrkja?

Kyrkja må bli synleg i lokalmiljøet. Ho må fortsatt gje tilbod om seremoniar. Kyrkja kan godt uttala seg i samfunnsspørsmål der det er naturleg. Ho må ikkje gå på akkord med si viktigaste rolle som trusformidlar og med å forkynna den gode bodskapen.

Alder:

Alder:

Alder:

Alder:

Alder:

52 år Sokn:

26 år Sokn:

63 år Sokn:

60 år Sokn:

61 år Sokn:

Vår Frelsers, Haugesund prosti

Frøyland og Orstad, Jæren prosti

Mosterøy, Tungenes prosti

Time, Jæren prosti

Stokka, Stavanger domprosti

Tårnklang 03-2011 • 13


Kandidater til bispedømmerådsvalget i Stavanger bispedømme

Namn:

Salsdirektør

Erfaring:

Leiar i Nedstrand sokneråd. Orgelkomité, Nedstrand. Kontrollutvalet i Tysvær kommune. Formann i Nedstrand Båtforening. Sekretær / Ten Sing sekretær KFUK/M.

Engasjement:

Eg er ein person som blir lett engasjert. Eg blir inspirert av møte med Gud og menneske gjennom forkynnelse, musikk og kunst. Gode opplevingar i fellesskap gjev ønske om å skape noko saman.

Korleis styrka kyrkja?

Hjelpa kyrkjelydane å vera aktive medspelarar i lokalsamfunnet Profesjonalisera kyrkjeleg kommunikasjon i media.

Namn:

Jakob Nærheim

Yrke:

Prosjektleiar

Erfaring:

Leiar i Vardeneset menighetsråd. Varamedlem i Grødem menighetsråd. Utval for naturleg kyrkjelydsutvikling, Grødem. Leiar i Trondheim Kristelege Studentlag. Director – Occupational Hygene Training Association, nasjonalt og internasjonalt. Voss kommunestyre, råd og utval.

Engasjement: Korleis styrka kyrkja?

14 • Tårnklang 03-2011

Arne Jon Myskja

Yrke:

Alder:

Alder:

59 år Sokn:

44 år Sokn:

Nedstrand, Haugesund prosti

Grødem, Tungenes prosti

Kristi kjærleik og menneskets ondskap og vankunne skapar engasjement hos meg. Gjennom å be og arbeide.

Namn:

Jon Lende

Yrke:

Seniorrådgjevar

Erfaring:

Klepp Kyrkjelege Fellesråd. Frøyland og Orstad sokneråd. Leiar/ medlem i styrer for forskjellige aksjeselskap. Styreleiar, Frøyland barnehage. Styreleiar, Frøyland forsamlingshus. Leiar av Frøyland misjonslag. Konfirmantgruppeleiar.

Engasjement:

Eg blir engasjert når menneske blir kjent med Jesus og kjem til tru, når eg erfarer Guds nærvær i kvardagen i eige eller andre sine liv, når kyrkja utgjer ein positiv forskjell for menneske i både i kvardag og fest, av ekte og ærlege møte med menneske og godt samarbeid mot felles mål.

Korleis styrka kyrkja?

Fokusera tydeleg på det som er kyrkja sitt oppdrag: Døypa og læra menneske å følgja Jesus. Dette må gjerast på eit mangfald av måtar slik at bodskapen når inn og blir opplevd som sann, ekte og relevant.

Namn:

Svein Arne Lindø

Yrke:

Omsorgssjef

Erfaring:

Leiar i Kyrkjerådet, Den norske Kyrkja. Medlem av Kyrkjerådet. Nestleiar, Stavanger bispedømmeråd. Leiar, Riska menighetsråd. Medlem av representantskapet i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon.

Engasjement:

Å bidra til at fleire finn sin plass i kyrkja. Å bruka meg sjølv i kyrkjeleg arbeid. Å bidra til at kyrkja blir eit trussamfunn med fri stilling i forhold til staten.

Korleis styrka kyrkja?

Det viktigaste er å gje barn og unge opplæring i kristen tru. Så må me få kunnskap om kvifor mange ikkje er meir aktive i den lokale kyrkjelyden. Då kan me finna tiltak for å auka oppslutninga. Kyrkja sin bodskap må handla om menneske sine liv, og me må oppmuntra kvarandre til å vera opne om tru.

Namn:

Elisabeth Sortland Sande

Yrke:

Psykiatrisk sjukepleiar/ prosjektleiar

Alder:

Alder:

Alder:

54 år Sokn:

58 år Sokn:

47 år Sokn:

Frøyland og Orstad, Jæren prosti

Riska, Sandnes prosti

Sola, Tungenes prosti

Erfaring:

Sola menighetsråd. Sola Kyrkjelege Fellesråd.

Engasjement:

Eg blir engasjert av gudstenester med gode preiker som lyfter kvardagen inn i ein større og Gud-villa samanheng, av salmesong og musikk og av å få vera ein del av eit mangfaldig fellesskap. Eg blir engasjert av godt samarbeid og god leiing av dei oppgåvene som eg tar del i.

Korleis styrka kyrkja?

Kyrkja må vera oppteken av breiare og meir allmenne tema. Kyrkja må vektleggja toleranse for ulike syn der det i dag råder usemje. Kyrkja må vektleggja den frivillige innsatsen i form av vegleiing og god oppfølging av frivillige medarbeidarar.


Kandidater til bispedømmerådsvalget i Stavanger bispedømme

Namn:

Steinar Skartland

Yrke:

Marknadssjef og KS-leiar

Erfaring:

Vikebygd sokneråd. Fellesrådet. Vindafjord kommunestyre. Leiar, utval for oppvekst og omsorg. Bankrådet, SR-Bank Ølen. Leiar, Ølen og Vindafjord KrF. Klokkar. Sundagsskulemedarbeidar. Leiar nasjonalt økonomiutval, søndagsskulen. Formann for Årvik bedehus. Redaktør for kyrkjelydsblad.

Engasjement:

Eg likar å delta og ta eit tak der det trengst. Dugnad og samarbeid for å få til løysingar har ein dragande kraft. Eg trivest når eg kan vera med å utvikla strategiar og planar, og kan sjå saker frå fleire sider.

Korleis styrka kyrkja?

Kyrkja er avhengig av tilliten ein får på bakgrunn av folk sine opplevingar. Me kan bli flinkare til å inkludera, til å ta parti for dei svake og til å leggja til rette slik at folk kjenner seg heime. Kyrkja bør satsa på leiartrening og rekruttering.

Namn:

Bjarte Skogøy

Yrke:

Systemutviklar

Erfaring:

Leiar, Hana menighetsråd. Medlem av Sandnes Kirkelige Fellesråd.

Engasjement:

Det som er ekte engasjerer meg.

Korleis styrka kyrkja?

Alder:

Alder:

53 år Sokn:

30 år Sokn:

Vikebygd, Nordre Ryfylke prosti

Hana, Sandnes prosti

Kyrkja må våga å vera seg sjølv.

Namn:

Tor Soppeland

Yrke:

Bonde

Erfaring:

Stavanger bispedømmeråd. Hjelmeland Kyrkjelege Fellesråd. Årdal sokneråd. Kommunestyret, Hjelmeland. Formannskapet. Leiar, styret for Ryfylke energi. Styremedlem, Lyse Kraft. Styret, Normisjon Årdal.

Engasjement:

At Bibelen er viktigaste rettesnor for arbeid og forkynning, ikkje det som er “politisk” rett og at kyrkja kan få behalda Carissimiprestane.

Korleis styrka kyrkja?

Alder:

63 år Sokn:

Årdal, Søre Ryfylke prosti

Kyrkja må vera klarere i sin forkynning av Guds ord til frelse.

Namn:

Ingebjørg Bjørklund Vignes

Yrke:

Undervisningsinspektør

Erfaring:

Hesby sokneråd. Leiar, Finnøy Kyrkjelege Fellesråd. Søndagsskulelærar. Arbeidsplasstillitsvald og hovudverneombud.

Engasjement:

Eg blir engasjert av å kunne vera noko for andre, å høyra til eit ope og inkluderande miljø der alle blir høyrde og av å vera med i team der utfordringar blir løyste gjennom samarbeid.

Korleis styrka kyrkja?

Eg ønskjer at gudstenesta skal vera ein møtestad for heile kyrkjelyden. Det må dessutan lagast fellesskap der menneske samlast utanom gudstenestene.

Namn:

Jon Aarsland

Yrke:

Terapeut og leiar

Erfaring:

Kyrkjelydskomité, Rundevoll, Egersund. Prest i Nord-Norge. Eigersund kommunestyre. Varamedlem, Fylkestinget i Rogaland og regional- og kulturutvalet i Rogaland fylkeskommune. Leiar i div. frivillige lag og foreiningar.

Engasjement:

Barn og ungdom som er trygge i si tru og medvitne om sitt samfunnsansvar. Diakonalt arbeid, bl.a. familievern og barnevern. Fordeling nasjonalt og internasjonalt. Arbeida for at fleire menn blir engasjerte i Kyrkja sitt barne- og ungdomsarbeid. Møte med menneske som strever skapar lyst til å hjelpa.

Korleis styrka kyrkja?

Kyrkja er ikkje staten sitt religionsvesen, og må vera kyrkje. Me må tørra å vera kyrkje, òg motstrøms. Vidareføra trusopplæringa. Konfirmantarbeid der foreldre blir trukke sterkare inn og med. Satsing på seniorarbeid.

Alder:

Alder:

57 år Sokn:

50 år Sokn:

Hesby, Tungenes prosti

Egersund, Dalane prosti

Du finn meir informasjon om Kyrkjevalet og kandidatane på www.kyrkjevalet.no

Tårnklang 03-2011 • 15


Bilder fra St.Hans feiringen p책 Fredtun!

Tårnklang nr. 3/11.  

Valgn umm er Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 03 - 2011 Bildene er fra Olsok-feiringa på Alvaberg.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you