Page 1

%.$2%Ă&#x;&!2'%

KIRKEN VĂ…R

WWWSKEDSMOKIRKENNO

-ENIGHETSBLADĂ&#x;FORĂ&#x;,ILLESTRžM Ă&#x;3KEDSMOĂ&#x;OGĂ&#x;3TRžMMENĂ&#x;PRESTEGJELDĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;.RĂ&#x; Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;kRG

Hvorfor? U2Ă&#x;OGĂ&#x;KIRKEORGELETĂ&#x;Ă&#x;

IĂ&#x;,ILLESTRžM

Det blir mye god musikk i kirken framover. PĂĽ side 2 ďŹ nner du en spennende kritikk av en av vĂĽr samtids beste salmeskrivere, U2. Dessuten har vi oversikt over musikkprogrammet i kirkene framover. Dette ďŹ nner du pĂĽ side 3.

!RNEĂ&#x;3AND

Prosten vür skriver andakt, og prosten vür blir intervjuet. Vi forsøker ü gi et bilde av Arne Sands virke i sin tid hos oss. Det har vÌrt begivenhetsrike ür.

+VELDSMESSE

Skedsmo kirke starter et nytt og spennende tilbud i februar. Kirken blir en møteplass for tro, ettertanke og undring. Vil du vite mer gü til side 4.

Ja, det var det da. Hvorfor gü i kirken, hva har det med meg ü gjøre? Ikke skal jeg døpes, ikke skal jeg gifte meg, og ikke er jeg død. Vel, vi tror at kirken har noe ü gi alle til alle tider. Om det er høytidsgudstjeneste eller bare en kort tur innom for fem minutter med ro og meditasjon spiller ingen rolle. Poenget er ü gjøre plass til noe som ikke er konkret, som ikke kan kjøpes med gull eller penger, som kan vÌre vanskelig ü nü fram til og som krever litt innsats. Mennesket er et spirituelt vesen, den siden av oss trenger nÌring den ogsü, og uendelige shoppingturer vil aldri fylle dette rommet. Du og jeg, vi

leter alle etter noe, og kirken har et oppløftende budskap som gir svaret pü et veldig stort hvorfor – enda større enn det som er pü denne forsiden Kirken er �at the still point of the turning world�. Verden snurrer bare raskere og raskere, sü et ankerfeste er godt ü ha. Fred – og jeg mener ikke fred i politisk forstand, men ren personlig fred – er blitt mangelvare. Den freden kommer sakte – glidene pü ei fjøl om du vil. Kanskje det ligger noe uvurderlig bak kirkens dørene. Tross alt, LCD teknologi har bare vÌrt med oss noen tiür. Kirken har vÌrt med i over 2000 ür. Det er noen svÌrt gode grunner til det.

Midt i avisen har vi spurt en gruppe mennesker hvorfor de gĂĽr, eller ikke gĂĽr, i kirken. For noen er kirken selve grunnsteinen i tilvĂŚrelsen. Andre liker ikke kirken i det hele tatt. Mange beďŹ nner seg et sted midt i mellom. Kirken er der som en slags forsikring, en trygghet som kan kontaktes skulle det trengs. Hvorfor gĂĽ dit nĂĽr det er hĂĽndballkamp snart, skitur, bad som skal vaskes, tak som skal repareres? Vel, vi har et svar pĂĽ det. Svaret kommer ofte langsomt, men slipper du det til sĂĽ kommer det sĂĽ sikkert sĂĽ sikkert. Tør du banke pĂĽ døren?


KIRKEN VĂ…R

-ENIGHETSBLADĂ&#x;FORĂ&#x;,ILLESTRžM Ă&#x; 3KEDSMOĂ&#x;OGĂ&#x;3TRžMMENĂ&#x;PRESTEGJELD Ă&#x; UTGITTĂ&#x;AVĂ&#x;3KEDSMOĂ&#x;KIRKELIGĂ&#x;FELLESRkD

!NSVARLIGĂ&#x;REDAKTžR 2EIDARĂ&#x;+AVLIE "ORGE MENIGHETSBLADET SKEDSMOKIRKENNO 2EDAKSJON 4ORĂ&#x;*OHANĂ&#x;"JžRNSTAD -ORTENĂ&#x;&UGLEVAND 4ERJEĂ&#x;,UND 2ICHARDĂ&#x;/LAUSSENĂ&#x; 3TELLAĂ&#x;'Ă&#x;3CHUMANN 2EDAKSJONENSĂ&#x;ADRESSE 0OSTBOKSĂ&#x; Ă&#x;Ă&#x;,ILLESTRžM MENIGHETSBLADET SKEDSMOKIRKENNO 0OSTGIROĂ&#x;FORĂ&#x;GAVER Ă&#x;Ă&#x;

3KEDSMOĂ&#x;KIRKELIGĂ&#x;FELLESRkD +IRKEVERGEĂ&#x; 2EIDARĂ&#x;+AVLIE "ORGE 0OSTADRĂ&#x;0"Ă&#x; Ă&#x;Ă&#x;,ILLESTRžM "ESžKSADRĂ&#x;+IRKEGATAĂ&#x; Ă&#x; INNGĂ&#x;6OLDGATA TLFĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x; E POST KIRKELIGFELLESRAD SKEDSMOKIRKENNO ,AYOUT (VARINGSĂ&#x;ASĂ&#x;\Ă&#x;TINA Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x; &ORSIDEFOTOĂ&#x;)STOCKPHOTOCOMĂ&#x; *ULIEĂ&#x;(AGANĂ&#x;ˆ 4RYKK .RĂ&#x;4RYKK Ă&#x;,ILLESTRžM $ISTRIBUSJON 0OSTENFRIVILLIGE /PPLAG Ă&#x; +IRKENSĂ&#x;NETTSIDER

WWWSKEDSMOKIRKENNO

Andakten AV ARNE SAND , PROST

Om ĂĽ gi Gud ĂŚre

U2-sanger i gudstjenesten? AV OLIVIA CAROLINE OLAUSSEN (16 Ă…R) ELEV OG U2 FAN

Det irske bandet U2 har moderne sanger i forhold til sangen i salmeboken og en del av dem har en kristen betydning i seg. Noen av sangene vi i dag bruker i gudstjenesten, er gamle og kan dermed kanskje bli litt kjedelig, spesielt for de unge. Skal vi heller ta i bruk noen av U2s sanger i gudstjenesten? Bandet ble til da Bono (nĂĽ 49) gikk pĂĽ Mount Temple High School i Dublin. Han er bĂĽde vokalist og gitarist. Det er ďŹ re medlemmer, Paul David Hewson (Bono), David Howell Evans (The Edge), Adam Clayton og Larry Mullen jr. Bandet synger blant annet for politiske saker og miljøet. Som nevnt har noen av sangene et kristent preg, som sangen â€?I Still Haven’t Found What I’m Looking For.â€? Sangen handler om at jegpersonen er pĂĽ en vandring, men har fremdeles ikke funnet hva hun/ han leter etter. Jeg-personen tror pĂĽ korset og â€?Det Kommende Rike,â€? men gjentar at hun/han fremdeles 22

1) Ære til Gud og 2) Fred pĂĽ jorden Hvordan fĂĽr vi sĂĽ fred pĂĽ jorden? Det var jo ikke nok at Jesus ble født og heller ikke at englene sang om fred. Det har vĂŚrt krig i alle ĂĽr siden dette hendte. Hemmeligheten med fred pĂĽ jord ligger i den første del av sangen: Fred pĂĽ jord fĂĽr vi ved ĂĽ gi Gud ĂŚre! Ære til Gud: hvordan gjør vi det da? Hvordan gir vi ĂŚre til Gud? Kanskje vi mĂĽ gĂĽ en liten omvei for ĂĽ ďŹ nne ut det: Hvem er det vi ĂŚrer ellers i livet? Hvordan vi gjør det i praksis. To eksempler: - NĂĽr jeg som prest har et brudepar foran meg i kirken spør jeg dem om de vil elske og ĂŚre hverandre. Det mĂĽ de si ja til ellers blir de ikke gift. Meningen da er at de ikke bare skal vĂŚre kjĂŚrlige mot hverandre, elske hverandre, men at de ogsĂĽ skal sette den andre høyt, se opp til hverandre, gjøre stas pĂĽ sin ektefelle, kort sagt: ĂŚre henne/ĂŚre ham. - Andre vi gir ĂŚre til kan f eks vĂŚre kongen vĂĽr. 17. mai er det tusener av barn og voksne som roper hurra for ham og for kongefamilien pĂĽ slottsbalkongen. Da ĂŚrer de kongen. Noen ganger gjør de det ved ĂĽ synge kongesangen â€?Gud sign vĂĽr konge godâ€?. Vi er inke til ĂĽ ĂŚre kongen vĂĽr her i landet. Hvordan gir vi sĂĽ Gud ĂŚre?

Pü vei fra kirken møter jeg ofte barn fra Sten-TÌrud skole og de kjenner meg igjen som presten og spør om mangt og mye: - Du er prest du? - Tror du pü Gud? - Ja, jeg gjør da det. - Ja, det gjør vi ogsü. - Ber du til Gud da? Jeg svarer jo ja til det og - Er du kristen? Enda et ja! - Det er vi ogsü, sier de da noen ganger. En annen müte ü vise at de kjenner igjen presten sin pü er ü synge, det vil si de hermer vel etter meg og synger av full hals: �Ære vÌre Gud i det høyeste!� i det jeg gür forbi dem. Kanskje er det ment som en lett eip noen ganger. Men jeg blir stolt av det jeg: Det de forbinder med meg er denne sangen om Ìre til Gud. Nür jeg da møter dem igjen i kirken tar vi opp igjen denne sangen. Om de vet hvor de har den fra? Fra kirken ja, men hvor har kirken den fra da? Og sü snakker vi om englesangen over Betlehemsmarkene. Jeg forteller dem at dette er den aller første julesangen i verden: �Ære vÌre Gud i det høyeste og fred pü jorden blant mennesker som har Guds velbehag.� I kirker over hele verden synges faktisk denne julesangen hver søndag! Og denne sangen gir oppskriften pü det gode liv slik Gud vil gi oss det, eller kristentroen i en sum om du vil:

Jo, det skjer pĂĽ liknende mĂĽter. â€?Du skal ikke misbruke Herren din Guds navnâ€?, heter det jo i det andre av de 10 bud. NĂĽr vi snakker om Gud skal vi gjøre det med ĂŚrefrykt, tale vel om ham, ikke banne i hans navn, men bruke hans navn til ĂĽ tilbe ham og til ĂĽ be til ham. Vi mĂĽ sette av tid til ĂĽ vĂŚre sammen med ham. Først og fremst gir vi Gud ĂŚre ved ĂĽ gjøre hans vilje. Og Guds vilje kjenner vi fra de 10 bud: Du skal ikke slĂĽ i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke lyve, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke ha andre guder enn Jesu far. Og du skal elske din neste som deg selv. Slik oppsummerer Jesus Guds vilje. Det var de vise menn som kom for ĂĽ gi Gud ĂŚre første gang. Og det gjorde de ved ĂĽ hylle Jesusbarnet og gi ham ďŹ ne gaver, gull, røkelse og myrra. Det var et barn som ďŹ kk ĂŚre av disse store voksne mennene. Og Jesus selv sa da han ble voksen at det er barna som er Guds hjerte nĂŚrmest. Vi gir altsĂĽ Gud ĂŚre ved ĂĽ ta vare pĂĽ barna vĂĽre. â€?Alt det dere har gjort mot en av disse mine minste, har dere gjort mot megâ€?, sier Jesus nĂĽr han oppsummerer menneskenes liv. Vi ĂŚrer altsĂĽ Gud ved ĂĽ ta oss av de minste blant oss enten det er barna eller det er de fattige eller det er yktinger. Alle som lider nød skal ĂŚres av oss ved at vi hjelper dem. Slik er det Gud vil bli ĂŚret. NĂĽr det skjer da blir englenes løfte om fred pĂĽ jord til virkelighet.

ikke har funnet det jeg-personen leter etter. Dette kan bety at jeg-personen er pĂĽ en pilgrimsreise og har ikke funnet mĂĽlet enda, i følge Ole Jakob Løland. Alle kristne har denne reisen pĂĽ vei til himmelen (Heb 11:13- 16). Men har ikke vi som kristne funnet det vi leter etter i Jesus, selv om vi ikke har nĂĽdd himmelen enda? Sangen forteller at jeg-personen har fĂĽtt sine lenker brutt og at Jesus bar korset for jeg-personens skam. Dette er vi som kristne enig i, men det ville i sĂĽ fall vĂŚrt ďŹ nt med en forklaring om hva dette egentlig betyr etter at sangen er sunget. Hvorfor trenger vi at Jesus bĂŚrer vĂĽr skam for oss? Og hva er denne skammen, hva har vi gjort galt? Som Bono selv sier han er glad for ĂĽ ha nĂĽden istedenfor karma, ĂĽ mĂĽtte ta konsekvensene for alt han har gjort. (Bono: In Conversation with Michka Assayas, Riverhead books, 2005) Er det pĂĽ tide at de gamle sangene byttes ut? Da mĂĽ vi først spørre oss

selv: til hva? Vil de moderne sangene gi oss like mye av evangeliet som de gamle? Jeg ser ingen grunn til at en ikke kan ďŹ nne noen gode moderne sanger som gjør det. Men er det nødvendig ĂĽ kaste fra seg de gamle? Vi vet at mange av de gamle sangene er skrevet av kristne som har nøye studert bibelen og at budskapet deres har mye ĂĽ gi, som mange kristne har hatt stor glede av i mange ĂĽr. Men dette trenger ikke ĂĽ bety at vi aldri kan inkludere nye sanger. Til slutt vil jeg si at denne sangen ville passe veldig ďŹ nt til en samtalegruppe hvor en kan komme inn pĂĽ disse temaene og diskutere og forklare dem. Hvis ungdommer diskuterer denne sangen sammen tror jeg vi kan lĂŚre mye av det vi hører fra hverandre. â€?I still haven’t found what I’m looking forâ€? kom pĂĽ 93. plass i Rolling Stone sin liste over 500 beste sanger gjennom tidene.

1Ă&#x;ÂŻĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;+)2+%.Ă&#x;6`2Ă&#x; – 2010 kirken vĂĽr


Musikken fortsetter i 2010 ,ILLESTRžMĂ&#x;KIRKEĂ&#x;GkRĂ&#x;INNĂ&#x;IĂ&#x;Ă&#x;MEDĂ&#x;ETĂ&#x;STERKTĂ&#x;MUSIKKPROGRAMĂ&#x;Ă&#x; SIELTĂ&#x;OPPFORDREĂ&#x;DEĂ&#x;AVĂ&#x;DEREĂ&#x;SOMĂ&#x;ENNkĂ&#x;IKKEĂ&#x;HARĂ&#x;HžRTĂ&#x;PRAKTENĂ&#x;IĂ&#x; .OTmRĂ&#x;DEGĂ&#x;DISSEĂ&#x;DAGENEĂ&#x;Ă&#x;(ERĂ&#x;ERĂ&#x;DETĂ&#x;SAKRALĂ&#x;MUSIKK Ă&#x;JAZZ Ă&#x;OGĂ&#x; ,ILLESTRžMSĂ&#x;NYEĂ&#x;ORGELĂ&#x;TILĂ&#x;kĂ&#x;TAĂ&#x;ENĂ&#x;TURĂ&#x;ONSDAGĂ&#x;Ă&#x;MARSĂ&#x;Ă&#x;$AĂ&#x;BLIRĂ&#x; NORSKĂ&#x;FOLKEMUSIKKĂ&#x;IĂ&#x;ENĂ&#x;HELTĂ&#x;UNIKĂ&#x;DRAKTĂ&#x;Ă&#x;+IRKENĂ&#x;6kRĂ&#x;VILĂ&#x;SPE DETĂ&#x;ENĂ&#x;MESTERLIGĂ&#x;ORGELKONSERTĂ&#x;MEDĂ&#x;FREMRAGENDEĂ&#x;UTžVEREĂ&#x;

GLAJAZZ 21. mars For 22. üret pü rad blir det Jazzkonsert i Lillestrøm kirke med Magnolia jazzband. Søndag 21. mars klokken 18.00 für vi igjen høre dem, denne gangen uten ledsagende kor. Magnolia Jazzband ble startet i 1972 av trombonisten Gunnar Gotaas, og er et av de fü band som spiller New Orleans Revival Jazz. Det er godt kjent gjennom sine opptredener pü jazzfestivaler og har gitt mange kirkekonserter over hele landet. Det har alltid vÌrt stor stemning og fornøyd publikum pü disse konsertene som sprer glede og god stemning til tilhørerne. Som tidligere kan vi love glede og svingende toner i kirken nür Magnolia

spiller opp, og vi hüper pü fullt hus ogsü denne gangen. Hvorfor ikke invitere med en nabo eller venn til en glad kveld i kirken? Etter konserten inviterer vi til jazzkafè i menighetssalen. Her vil Magnolia Jazzband spille tradisjonelle jazzlüter, og det blir salg av kaffe, brus og vaer. Det blir forhündssalg av billetter pü internett: www.skedsmo.kirken. no og ved inngangen fra kl. 17.15. Pris kr. 180,- for voksne og kr. 150,for pensjonister og barn under 16 ür. Konserten arrangeres av Lillestrøm menighet med støtte fra Norsk kulturrüd og Kultursektoren i Skedsmo. Magnolia jazzband

"Syng hjerte" 7. mars Vi ønsker velkommen til en spennende konsert med folkemusikk i ny drakt i Lillestrøm kirke søndag 7. mars kl. 19.00. Kunstnerne er Liv Runesdatter – sang, Tuva Bolstad –hardingfele og Alfred Janson – akkordeon. For syv ür siden kom Liv Runesdatter over en liten bunke kassettopptak. De inneholdt bortglemte sanger fra en liten pietistisk lekmannsbevegelse i Høyjord, Vestfold, og ble starten pü et lidenskapelig kjÌrlighetsforhold! I fem ür har hun jobbet med prosjektet �Syng hjerte�, og gravd seg dypere og typere ned i tradisjonsmusikken fra Vestfold og Rogaland. Syng hjerte presenterer et frodig materiale: tekstrikt og breddfullt av patos og poesi. Det er sanger som bÌrer preg av erfaringer: styrkedrüper mennesker har brukt i møte med livet pü godt og vond. Hun har

Liv Runesdatter

studert tradisjonen og historiene, latt seg inspirere av knitringen fra spolebünd, slurpet litervis kaffe pü eldresenteret, og fütt en ekte reservebestemor. I tillegg har hun tilført mye fra sitt eget musikkunivers. Liv Runesdatter samarbeider med en rekke dyktige musikere innen ere sjangre. Hun har produsert ere forestillinger i samarbeid med dansere og billedkunstnere. Hun driver det tverrfaglige produksjonsselskapet CARMA Contemporary Art, Music and Dance. Hun har samarbeidet med kunstnere fra Norge, Sverige, Brasil, Nederland, Belgia, Tyskland, Columbia, Gambia, Tanzania, Canada, Tsjekkia, Ukraina, Russland, England, Moldovia og Finland og fremført musikken sin ved festivaler og konsertsteder i innland og utland. Høsten 2008 ga hun ut sin første soloplate pü GRAPPA Musikkfor-

lag. Platen er et portrett av folkemusikkformidleren Runesdatter og presenterer uttrykksfulle og sĂŚregne tolkninger av tradisjonsmusikk fra Vestfold og Rogaland sammen med et ďŹ nt knippe norske musikere. Utgivelsen har mottatt otte anmeldelser. NRK`s kulturkritiker Kjetil Bjørgan kaller utgivelsen "en inderlig og personlig musikk, med en sjelden kreativ fantasi". Videre uttaler han at platen "utfordrer folkemusikksjangern pĂĽ en ny mĂĽte, bĂĽde gjennom Runesdatters sangteknikk, og gjennom de fengende og utradisjonelle musikalske løsningene". Det er sanger fra denne innspillingen vi fĂĽr møte pĂĽ konserten i Lillestrøm. Det er forhĂĽndssalg av billetter pĂĽ internett: www.skedsmo. kirken.no og ved inngangen fra kl. 18.15. Pris kr. 150,-.

Püskekonsert i Lillestrøm kirke 31. mars

Det er et mektig – og for de fleste av oss – uvant syn.

1 – 2010 kirken vĂĽr Ă&#x;ÂŻĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;+)2+%.Ă&#x;6`2Ă&#x;

Vi er i ür glad for ü kunne invitere til konsert i Lillestrøm kirke i selve püskeuken. Det blir da konsert onsdag 31. mars klokken 19.00 ved organist Børre Velsrud og 2 solister. Navn pü solistene er ikke endelig fastlagt nür menighetsbladet gür i trykken. Pü programmet stür bl.a. �Stabat Mater� av Pergolesi som med rette regnes som et kirkemusikkens

mesterverk. Sammen med det øvrige programmet vil dette vĂŚre er en ďŹ n inngang til den stille uke. Det blir forhĂĽndssalg av billetter pĂĽ internett: www.skedsmo.kirken.no og ved inngangen fra kl. 18.30. Pris kr. 100,-. Konserten arrangeres med støtte fra Norsk kulturrĂĽd og Kultursektoren i Skedsmo. Orgelet i Lillestrøm kirke – Mye godlyd

33


Annerledes kveldsmesser i Skedsmo kirke! PĂĽ Skedsmokorset blir vi stadig ere! Derfor mĂĽ aktiviteten i Skedsmo kirke utvides og utvikles. Vi trenger møteplasser der det gis rom for tro, undring og ettertanke i en travel hverdag. Denne vĂĽren tar Skedsmo menighet nye grep. Sammen med forfatteren Hanne Ă˜rstavik, â€?Ă…rets ildsjelâ€? Vidar Bøe og ordfører Anita Orlund, er hele folket invitert til kveldsmesse ĂŠn søndag i mĂĽneden. Kveldsmessene holdes kl 18:00, andre søndag i mĂĽneden. Messene lages i samarbeid mellom musikere, kor, frivillige og prestene. Musikken vil vĂŚre en kombinasjon av bĂĽde piano og orgel, kor og solister. BĂĽde Skedsmo Voices og Skedsmo kammerkor vil delta pĂĽ kveldsmessene. Hver messe vil ha et spesiďŹ kt tema. Ut fra temaet vil den tradi-

sjonelle prekenen bli erstattet av en samtale med en spesielt invitert gjest. Vürens kveldsmesser har følgende tidspunkt og tema:

14. februar kl 18, Valentinsdagen. Tema: â€?kjĂŚrlighetâ€?. Samtale med forfatter Hanne Ă˜rstavik. Medarrangør er Skedsmo kirkeforum.

14. mars kl 18. Tema: �frivillighet og veldedighet�. Samtale med �Årets ildsjel� Vidar Bøe.

11. april kl 18. Tema: �nÌrmiljø og lokal utvikling�.

Samtale med ordfører Anita Orlund. Mange trenger et sted som dette. I kveldsmessene er det plass

!NITAĂ&#x;/RLUND

for store spørsmül og üpenhet for forskjellige svar. Til et gitt tema og akkompagnert av nøye utvalgt musikk, søker messene ü vÌre et sted for inspirasjon og ettertanke.

(ANNEĂ&#x;Ă&#x;ÂŽRSTADVIK

Velkommen! JĂ˜RGEN VIK, FUNGERENDE SOKNEPREST I SKEDSMO

Mitt dikt AV STELLA G. SCHUMANN

"Fotsporene"

En natt hadde en mann en drøm. Han drømte at han spaserte langs stranden med Herren! Over himmelen kom bilder fra livet hans til syne. For hvert bilde han sü, oppdaget han at der var to par spor i sanden: Det ene var hans egne, og det andre var Herrens. Da siste bilde for forbi over himmelen, sü han tilbake pü fotsporene i sanden. Han la merke til at mange ganger i livets løp var det bare ett par fotspor. Da oppdaget han ogsü at det var de gangene da livet hans hadde vÌrt vanskeligst og mest smertefullt. Dette forsto han ikke, sü han spurte Herren: Herre, du sa en gang at da jeg bestemte meg for ü følge deg,

ville du alltid gü med meg og aldri forlate meg. Men nü ser jeg at da min nød var størst og livet vanskelig ü leve, da er det bare ett fotspor. Jeg forstür ikke hvorfor du forlot meg da jeg trengte deg mest? Da svarte Herren: Mitt kjÌre og dyrebare barn! Jeg elsker deg og vil aldri forlate deg. De gangene i livet ditt da prøvelsene og lidelsene dine var størst – og du bare kan se ett spor i sanden, det var de gangene jeg bar deg i armene mine! Carolyn Carty, 1963 Diktet sier mye om Herrens grenseløse kjÌrlighet og omsorg. Den gür langt ut over egen fatteevne. Mannen som hadde det vanskelig, trodde det var hans egne fotspor han sü og at Herren ikke var til ü stole pü i tunge stunder selv om han

PĂĽskespill i Lillestrøm kirke Første søndag etter pĂĽske, 11. april kl. 11.00, blir det en litt annerledes gudstjeneste i Lillestrøm kirke. Lillestrøm kirkes barnekor skal i samarbeide med vĂĽrens juniorkonďŹ rmanter da fremføre syngespillet â€?Har du hørt det ? - et syngespill om pĂĽskeâ€?av Alf Georg Ă˜stebrøt. Dette er et syngespill som gjenforteller pĂĽskehistorien og passer godt som en oppsummering av pĂĽskens viktige innhold. Her er om hendelsene pĂĽ Palmesøndag da Jesus red inn i Jerusalem pĂĽ et esel og folkemengden 44

som jublet. En sang handler om nattverdsmültidet SkjÌrtorsdag, videre følger vi Peter som fornekter Jesus tre ganger og vi für oppleve at Pilatus og folket dømmer Jesus til korsfestelse. Til slutt slippes jubelen løs nür Jesus oppstür igjen tredje dag. Sangene bindes sammen av fortellere. Det blir büde korsang og solo.

hadde lovet det. SÅ viser det seg at det er Herrens fotspor han ser og at Herren bÌrer han i armene sine nür han har det som vanskeligst. Det er nydelig og vakkert. Det für meg til ü tenke pü at jeg aldri er alene. Selv nür jeg er under de hardeste prøvelser og jeg føler at alle andre svikter, selv mine aller nÌrmeste, sü er Herren hos meg og kanskje ogsü da er han aller nÌrmest. Herren har lovet at han elsker meg og at han aldri skal forlate meg. Det er sterke ord

og det er godt ü ha med seg nür man vandrer gjennom livets smü og store utfordringer. Mitt bidrag er at jeg vil elske Ham tilbake med hele min sjel og av hele mitt hjerte og av all min forstand og min neste som meg selv. Vi har mye ü lÌre av dette diktet og det er en veldig god illustrasjon pü Guds kjÌrlighet, AGAPE, som er betingelsesløs og uten ende. KjÌrligheten, kanskje det eneste som varer EVIG!!!

Kveldsgudstjenester i Fjellhamar kirke og Ă˜vre RĂŚlingen kirke Kveldsgudstjenester i Fjellhamar kirke og Ă˜vre RĂŚlingen kirke. Nedre Romerike Prosti arrangerer kveldsgudstjeneste i Fjellhamar kirke, onsdag 17. februar, kl. 18.30. Skedsmo menighet har ansvar for gudstjenesten og Lillestrøm menighet for kirkekaffen. Dette er prost Arne Sands siste tilrettelagte gudstjeneste, hvor han preker. KonďŹ rmanter fra Skedsmo menighet er med. Velkommen til en ott opplevelse !

Nedre Romerike Prosti arrangerer kveldsgudstjeneste i Ă˜vre RĂŚlingen kirke, onsdag 07. april, kl. 18.30. Strømmen menighet har ansvar for gudstjenesten, og RĂŚlingen menighet for kirkekaffen. Velkommen !

"ESžKĂ&#x;OSSĂ&#x;PkĂ&#x;Ă&#x; WWWSKEDSMOKIRKENNO 1Ă&#x;ÂŻĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;+)2+%.Ă&#x;6`2Ă&#x; – 2010 kirken vĂĽr


Arne Sand – prosten vĂĽr %TTERĂ&#x;SNARTĂ&#x;Ă&#x;kRĂ&#x;IĂ&#x;JOBBENĂ&#x; SOMĂ&#x;PROSTĂ&#x;ERĂ&#x;!RNEĂ&#x;3ANDĂ&#x; FREMDELESĂ&#x;FULLĂ&#x;AVĂ&#x;ENERGI Ă&#x; VILJEĂ&#x;OGĂ&#x;HkPĂ&#x;Ă&#x;/MĂ&#x;NOENĂ&#x;Mk NEDERĂ&#x;LEGGERĂ&#x;!RNEĂ&#x;FRAĂ&#x;SEGĂ&#x; SITTĂ&#x;OFFISIELLEĂ&#x;EMBETEĂ&#x;SOMĂ&#x; PROSTĂ&#x;Ă&#x;-ENĂ&#x;INNTRYKKETĂ&#x;AVĂ&#x; MANNENĂ&#x;ERĂ&#x;ATĂ&#x;VIRKETĂ&#x;LANGTĂ&#x; FRAĂ&#x;ERĂ&#x;OVERĂ&#x;MEDĂ&#x;DETĂ&#x;Ă&#x;$ETĂ&#x; ERĂ&#x;ARBEIDĂ&#x;SOMĂ&#x;SKALĂ&#x;GJžRES Ă&#x; MEDMENNESKELIGHETĂ&#x;SLUT TERĂ&#x;IKKEĂ&#x;OMĂ&#x;MANĂ&#x;KALLESĂ&#x; PENSJONISTĂ&#x;Ă&#x;'UDĂ&#x;SLIPPERĂ&#x; IKKEĂ&#x;TAKETĂ&#x;PkĂ&#x;SINEĂ&#x;VERK TžYĂ&#x;SELVĂ&#x;OMĂ&#x;STATENSĂ&#x;PEN SJONSORDNINGĂ&#x;KICKERĂ&#x;INN Det som er viktigst Det ĂĽ hjelpe mennesker til ĂĽ ďŹ nne Gud har vĂŚrt selve grunnpillaren i Arnes virke. Det er ikke alltid like lett ĂĽ se Gud, sier Arne, men gjennom sitt arbeid har han villet vise at gir man mennesker gode verktøy, sĂĽ er det utrolig hva de ďŹ nner. Kirkens ritualer skal vĂŚre mer enn bare ord, de skal vĂŚre en bekreftelse. DĂĽp,

vielse, den ukentlige liturgien, alt skal bekrefte folks tilhørighet til kirken, og styrke vĂĽr kristne identitet. Ă…penhet mot alle er en forutsetning for Sand. Tvil er en del av troen, og en levende kirke mĂĽ ta tvilen seriøst. Tvil og usikkerhet skal ikke hindre noen fra ĂĽ gĂĽ i kirken. Tvert om, kirken skal komme tvilerne i møte, og sørge for at de ogsĂĽ ďŹ nner et hjem pĂĽ sin reise. Det som er stoltheten PĂĽ spørsmĂĽl om hva han er mest stolt av, er Arne rask og tydelig pĂĽ svaret. Det er Bymisjonen. Bymisjonen har blitt en svĂŚrt vellykket organisasjon. Arbeidet begynte i 2005 med davĂŚrende kapellan i Strømmen, Ole Jacob FlĂŚten. I dag har Bymisjonen over 40 frivillige som stiller opp regelmessig. Den er en markant aktør i kommunen, og har bred støtte fra alle politisks partier og kommunen. Bymisjonen er kirkens frelsesarme pĂĽ mange mĂĽter. Bymisjonen viser at tro er mer enn bare en trosbekjennelse, tro skal sette spor etter seg i gjerninger. Gjennom Bymisjonen viser kirken at den ikke bare er der for dem med ryddige liv som vil

ha barnedĂĽp, et ott bryllup, en verdig begravelse, eller julestemning, men at kirken vĂĽr lever og virker helt pĂĽ bunnen i samfunnet blant dem som ikke ďŹ kser det, og er fullt til stede for dem som trenger en bĂŚrevegg i livet. Bymisjonen er med pĂĽ ĂĽ gjøre kirken troverdig, og er Lillestrøm bys samvittighet. Helt konkret betyr dette mat, samtale og menneskelig nĂŚrvĂŚr for de svakeste. Det har betydd muligheten for arbeid og økt opplevelse av egen verdi for mange. Bymisjonen har blitt en vellykket arbeidsformidler for dem som ikke ďŹ kser en heltidsjobb, men som klarer en økt som varer en dag eller to. Det som forandres Mye har skjedd siden Arne Sand kom til Skedsmo. Han ser en stadig vekk mer ĂĽpen og inkluderende kirke. Dette er godt, Arne har vĂŚrt en forkjemper for dette gjennom hele sin embetstid. Kvinnelige prester er akseptert i store lag av samfunnet og i kirken selv. Selv om homoďŹ li fĂĽr masse skrivemeter i pressen, er dette blitt et mindre kontroversielt tema i kirken enn man kanskje skulle tro. Mediene er mye opptatt av rett-troenhet, og det blir bildet som gis av kirken. Men ulike meninger har nĂĽ mer aksept i kirken, og det, sier Sand, gjør det lettere for alle ĂĽ vĂŚre en del av fellesskapet. Det som gjenstĂĽr Mye arbeid gjenstĂĽr, det er ogsĂĽ sikkert. Noe Arne ennĂĽ ikke har lykkes med er i ĂĽ ĂĽpne kirkedørene utenfor kirketiden, ikke symbolsk, men helt konkret. Man skulle tro det ville vĂŚre motsatt, men slik er det ikke. En lĂĽst kirkedør er ikke riktig. Det er beklagelig at det bare i korte perioder har vĂŚrt mulig ĂĽ ha en ĂĽpen kirkedør sĂĽ folk kan besøke kirken for ĂĽ be, meditere, reekter, eller rett og slett for bare ĂĽ sitte â€?at the still point of a turning worldâ€?, for

ĂĽ kjenne freden. Det er en oppgave Arne Sand overlater sin etterfølger. Det som skal bli Ă˜kumenisk arbeid stĂĽr Arne Sand svĂŚrt nĂŚr, og i 1991 opprettet Arne Skedsmo Kristne RĂĽd. Her er pinsevenner, metodister, katolikker, Oslo Kristne Senter, Frelsesarmeen og Normisjonen med. RĂĽdet er til for ĂĽ fremme mellomkirkelig samvĂŚr, rĂĽdet skal bygge ned fordommer, og vil at vi skal anerkjenne hverandre som kristne samfunn. For dette arbeidet har Arne mottatt Ă˜kumenikkprisen av Norges kristne rĂĽd. Dette er framtidsrettet arbeid, utvilsomt med et langt tidsperspektiv, men det er sĂĽ uhyre viktig. Arne mener at kirkene er blitt mye mer ĂĽpne mot hverandre, og Skedsmo kristne rĂĽd er og vil forbli et viktig verktøy i dette arbeidet. Det som arves Langsomt og elegant har Arne Sand gitt Skedsmo kommunes menigheter en arv av medmenneskelighet, en arv som gĂĽr utover den lettere medtanke som vi retter mot de vi kjenner og er komfortable med. Arne Sand sier til oss, og har vist oss, at det er viktig ĂĽ ta vare pĂĽ alle medmennesker, spesielt de svake (â€?det dere har gjort mot disse mine minste, har dere gjort mot megâ€?). Arne har bidratt til ĂĽ gi oss en ĂĽpen kirke hvor alle skal føle seg hjemme. Et ĂĽpent sinn og en klar ide om Guds absolutte nĂŚrhet har latt ham forme dette for oss. Takket vĂŚre Arne Sand og Skedsmo Kristne RĂĽd har vĂĽre menigheter et mer levende økumenisk liv. Det som skal sies NĂĽr klokkene nĂĽ toner ut etter hans mange gode ĂĽrs virke i Skedsmo, vil vi som blir igjen, rette en bønn, sende en takk, gi en klem til Arne Sand, og ønske ham lykke til med litt mindre formelt arbeid som Guds tjener.

Denne døren lukkes ikke, den üpnes.

SYNSPRĂ˜VER BRILLER LINSER

Alt i Renhold

- Kvalitet VĂĽr Styrke Lillestrøm Rengjøringssentral AS HOVEDRENGJĂ˜RING OGSĂ… AV MĂ˜BLERTE BOLIGER • TRAPPEVASK • LEILIGHETER • FASTE OPPDRAG

LILLESTRĂ˜M TORV, 2000 LILLESTRĂ˜M TLF.: 63 81 07 00

Strømmen Husidsutsalg A.S STRĂ˜MMEN STORSENTER

Tlf. 63 89 96 66 Mobil 930 88 643 Badeveien 2 B, 2003 Lillestrøm E-post: terje@magnus.no

1Ă&#x;ÂŻĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;+)2+%.Ă&#x;6`2Ă&#x; – 2010 kirken vĂĽr

GARN - GAVER - SOUVENIR TAX FREE Vi fører Romerike Jubileumsdrakt Stort utvalg i barne bunader Bunadsøljer til voksne og barn

Tlf: 63 81 23 20

BEGRAVELSESBYRĂ…ET OLA ENGSETH A/S

LĂ˜RENSKOG - STRĂ˜MMEN Lørdagsrudveien 26, 1472 Fjellhamar VAKTTELEFON/HELE DĂ˜GNET

67 90 40 69/67 90 14 81

En verdig gravferd -til en rimelig kostnad Om ønskes kommer vi hjem til Dem for samtale.

Ingen tillegg ved gravferd pĂĽ Romerike og i Oslo

55


Hvorfor – derfor 2EDAKSJONENĂ&#x;HARĂ&#x;VÂ?RTĂ&#x;IĂ&#x;FELTENĂ&#x;OGĂ&#x;SAMLETĂ&#x;INNĂ&#x;SYNSPUNK TERĂ&#x;PkĂ&#x;HVAĂ&#x;DETĂ&#x;BETYRĂ&#x;kĂ&#x;GkĂ&#x;IĂ&#x;KIRKENĂ&#x;3VARENEĂ&#x;VIĂ&#x;FIKKĂ&#x;ERĂ&#x;VEL FUNDERTEĂ&#x;OGĂ&#x;VARIERTEĂ&#x;Ă&#x;.OENĂ&#x;ERĂ&#x;KRITISKE Ă&#x;ANDREĂ&#x;SNAKKERĂ&#x;OMĂ&#x; GLEDENĂ&#x;OGĂ&#x;TRYGGHETENĂ&#x;MEDĂ&#x;KIRKELIGĂ&#x;TILHžRIGHETĂ&#x;Ă&#x;5ANSETT Ă&#x; DETĂ&#x;KREVERĂ&#x;MOTĂ&#x;AVĂ&#x;SKRIBENTENEĂ&#x;kĂ&#x;SNAKKEĂ&#x;OMĂ&#x;NOEĂ&#x;SkĂ&#x; PERSONLIGĂ&#x;SOMĂ&#x;DETTEĂ&#x;6IĂ&#x;SYNESĂ&#x;DETĂ&#x;ERĂ&#x;MYEĂ&#x;GODTĂ&#x;HER Ă&#x;MYEĂ&#x; SOMĂ&#x;LEDERĂ&#x;TILĂ&#x;ETTERTANKEĂ&#x;6IĂ&#x;SETTERĂ&#x;STORĂ&#x;PRISĂ&#x;PkĂ&#x;BIDRAGENE 6kREĂ&#x;MENIGHETERĂ&#x;MENERĂ&#x;DETĂ&#x;ERĂ&#x;VIKTIGĂ&#x;MEDĂ&#x;DIALOG Ă&#x;Ă&#x; ATĂ&#x;DETĂ&#x;ERĂ&#x;VIKTIGĂ&#x;kĂ&#x;HžREĂ&#x;ETTERĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;

&ORĂ&#x;DEĂ&#x;SOMĂ&#x;IKKEĂ&#x;ERĂ&#x;FASTEĂ&#x;KIRKEGJENGERE Ă&#x;MENĂ&#x;SOMĂ&#x;TžRĂ&#x;TAĂ&#x; SJANSENĂ&#x;PkĂ&#x;ETĂ&#x;BESžK Ă&#x;SkĂ&#x;TRORĂ&#x;VIĂ&#x;ATĂ&#x;KIRKENĂ&#x;HARĂ&#x;NOEĂ&#x;VELDIGĂ&#x;VIK TIGĂ&#x;kĂ&#x;GIĂ&#x;Ă&#x;.OENĂ&#x;FžLERĂ&#x;SEGĂ&#x;IKKEĂ&#x;HJEMMEĂ&#x;IĂ&#x;KIRKEN Ă&#x;ELLERĂ&#x;TRORĂ&#x;ATĂ&#x; DEĂ&#x;IKKEĂ&#x;PASSERĂ&#x;INNĂ&#x;6EL Ă&#x;HVISĂ&#x;DENNEĂ&#x;REDAKTžRENĂ&#x;FžLERĂ&#x;SEGĂ&#x; HJEMMEĂ&#x;IĂ&#x;KIRKENĂ&#x;VkRĂ&#x;SkĂ&#x;HžRERĂ&#x;DUĂ&#x;TILĂ&#x;DUĂ&#x;OGSkĂ&#x;$UĂ&#x;ERĂ&#x;VIRKELIGĂ&#x; VELKOMMENĂ&#x;Ă&#x;,ESĂ&#x;DETTE Ă&#x;TENKĂ&#x;OGĂ&#x;TENKĂ&#x;LITTĂ&#x;TILĂ&#x;Ă&#x;(VISĂ&#x;DUĂ&#x;FREM DELESĂ&#x;SIERĂ&#x;NEIĂ&#x;TILĂ&#x;MANNENĂ&#x;PkĂ&#x;BILDETĂ&#x;SkĂ&#x;RESPEKTERERĂ&#x;OGĂ&#x;AKSEP TERERĂ&#x;VIĂ&#x;DETĂ&#x;Ă&#x;-ENĂ&#x;GIĂ&#x;HAMĂ&#x;ENĂ&#x;SJANSEĂ&#x;Ă&#x;6Â?RĂ&#x;BEVISSTĂ&#x;DITTĂ&#x;VALG Ă&#x; IKKEĂ&#x;VÂ?RĂ&#x;LIKEGYLDIGĂ&#x;Ă&#x;$ETĂ&#x;ERĂ&#x;ALTĂ&#x;FORĂ&#x;VIKTIGĂ&#x;TILĂ&#x;DETĂ&#x;Ă&#x;3ESĂ&#x;VI

Hva kirken betyr for meg Jeg gĂĽr ikke ofte i kirken. Det hender jeg gĂĽr i kirken til jul, nĂĽr noen i familien konďŹ rmeres, og nĂĽr det er begravelse og dĂĽp. Jeg forbinder kirken med mye forskjellig, blant annet tro, hĂĽp og kjĂŚrlighet, men ogsĂĽ sorg. I kirken blir vi døpt, vi konďŹ rmeres, vi gifter oss, vi tar farvel med vĂĽre nĂŚre og til slutt tar andre farvel med oss. Livets gang gĂĽr og ďŹ nner plass i kirken. For meg er ikke kirken en sĂĽ stor del av mitt liv, selv om jeg er kristen. Kanskje den burde vĂŚre det. Det er ikke det at jeg ikke liker ĂĽ vĂŚre i kirken, for det gjør jeg. Jeg liker ĂĽ føle meg nĂŚr Gud og ĂĽ føle et samhold med andre mennesker. Jeg liker ĂĽ lĂŚre om troen min, tenke over livet jeg lever og se ting i et nytt lys. Kirken er for meg høytidelig, og kanskje jeg blir litt skremt av det. Jeg tror vi alle blir hørt av Gud nĂĽr vi ber, uansett hvor vi beďŹ nner oss. Jeg har sterk tro, og føler at jeg ikke trenger bekreftelse. For meg er kirken der for ĂĽ styrke meg i troen nĂĽr jeg trenger det, gi meg hĂĽp og for ĂĽ støtte meg i livet, og nĂĽr jeg er der sĂĽ gjør den det. Men kirken inspirerer meg ogsĂĽ - til ĂĽ gjøre godt. Derfor burde jeg nok komme litt oftere!

nigheten oppleves som et fellesskap. Det viktige for meg er jo ikke det individuelle fellesskapet, men fellesskapet mellom menigheten og vür Herre. Jeg er nok mer en mellomting mellom katolikk og lutheraner da jeg er mest opptatt av fellesskapet og at kirken representerer oss alle og kirkens fellesskap med Gud. Den norske kirke er stort sett bra pü ü vÌre bÌrer av den tradisjonsarv som den skal vÌre. Har veldig sans for den lange liturgien. Liker ikke den liturgiske oppløsningen og at man gjør gudstjenesten til en �happening�.

IDUNN AGA ULVESTAD SKARBĂ˜VIG, 16 Ă…R

Hvorfor gü i kirken? For meg er det viktig med de 4 B’er, altsü bibel, bønn, brorskap (fellesskap med andre kristne), brødsbrytelsen (nattverden). Det er fundamentet for ü fü nÌring til kristenlivet mitt. Jeg tror vi har en nüdegave overfor hverandre og at vi kan tjene hverandre med vüre nüdegaver og det skjer best i det kristne fellesskapet. Jeg ser imidlertid litt med bekymring pü den norske kirkas utvikling. Med det tenker jeg pü at kirken kanskje for lett lar seg friste til ü tilpasse gudstjenesten til samfunnsendringene og at dette kan stride mot Guds gode vilje med livene vüre og mot Guds Ord. Nür kirkens lÌrere skal vÌre gode hyrder, men de velger ü gü imot Guds ord, für jeg opplevelsen av at hyrden forlater meg. BERIT DANIELSEN, SKEDSMO

66

Livets mysterium To luker i himmelen Det største mysterium er ikke mer enn dÊt: at en ørliten kropp er vüknet til jorden. Den nyfødte ser. To luker i himlen gür opp. Selv fem-trinns-raketter og kjernefysikk blir puslingers puslespill nür det nyfødte barn med et eneste blikk beviser at Gud er til. Dette diktet av AndrÊ Bjerke beskriver godt hvorfor jeg (i hvert fall innimellom) tror pü Gud. Hver graviditet jeg har vÌrt sü heldig ü oppleve, har føltes som et stevnemøte med universet. Noe som ogsü gir meg nÌring til en tro, er den vakre altertavlen av Jesus i Lillestrøm kirke, laget av maleren Henrik Sørensen i 1935. Jesus sü sikkert ikke ut som en nordisk unggutt slik som maleriet viser, men det viser en Jesus med vidüpne og inviterende armer. Og det er for meg det beste i kristendommen: en inkluderende Jesus som tar imot alle som vil. Lillestrøm menighet opplever jeg som en raus og varm menighet med plass til alle. Det er utrolig mange grunner til ikke ü tro: det ondes problem, alle overgrep som er begütt og begüs med begrunnelse i kristen teologi. Jeg kan ikke forklare, akseptere eller forstü det. Likevel kjennes det godt og riktig ü ha en himmel over livet. MONA ELISABETH MEYER, KJELLER

Hvorfor gü i kirken? Jeg gür ofte i Skedsmo kirke, for jeg har funnet meg til rette der. De er god pü det liturgiske og klarer ü balansere mellom ü prøve ut nye ting samtidig som de holder fast det gode, gamle. De har engasjerte prester som jeg synes er inke til ü ta opp interessante temaer og er inke til ü sette tekstene inn i en nütidig kontekst. Jeg gür i kirken sü ü si hver søndag og er avhengig av ü fü delta i dette ündelige fellesskapet. Det er en viktig del av mitt liv. Jeg gür stort sett alene, men opplever ikke ü vÌre ensom der fordi me-

hevde sin egenart under skiftende maktforhold. Enkelte stridsspørsmül bør kanskje ligge igjen i vüpenhuset fordi Kirken primÌrt er et sted for den som søker Gud. Ellers er det enkelt og uforpliktende ü besøke Kirken büde fast og sporadisk hvis man ønsker det, uansett grunn.

ROLF REIKVAM, SĂ˜RUM, (MEN GĂ…R I SKEDSMO KIRKE.)

Hva kirken betyr for meg Statskirken er for meg viktig fordi den representerer et anker for kristen tro for en stor majoritet av det norske folk, inkludert meg selv. Kirken er ikke en hvilken som helst offentlig bedrift eller kulturinstitusjon men skal primĂŚrt fremme og beskytte den evangeliske lutherske tro (grunnloven § 2). Det er nettopp i den grad Kirken faktisk gjør dette, at den har betydning for meg. Man fĂĽr jevnlig mĂĽlinger av folks forhold til kirken og kristen tro, men til syvende og sist tror jeg det er vanskelig ĂĽ fĂĽ gode mĂĽl pĂĽ hvordan mange stiller seg til helt grunnleggende spørsmĂĽl om liv og død. Her vil det alltid vĂŚre stor usikkerhet, og mange beďŹ nner seg i en grĂĽsone nĂĽr det gjelder trosspørsmĂĽl. Kristendommens svar pĂĽ livets utfordringer, er fulle av hĂĽp selv i vanskelige tider. Derfor mĂĽ Kirken ha en tyngde, stabilitet og forutsigbarhet som gjør at svĂŚrt mange opplever at den fyller deres ĂĽndelige behov i alle livssituasjoner samtidig som man føler seg hjemme der. Det er vanskelig ĂĽ se at andre kan ivareta disse behovene for en sĂĽ stor del av befolkningen. Samtidig stĂĽr utfordringene i kø nĂĽr det gjelder ĂĽ bevare en sann kristen tro og tilsvarende tradisjonell liturgi. Her mĂĽ man for all del ikke gi etter for populisme eller endringshastverk. Ă˜kende politisering fra mange hold er ogsĂĽ en utfordring da Kirken mĂĽ vĂŚre relativt fri og uavhengig for ĂĽ

&OTOĂ&#x;3TUDIOĂ&#x;/SCAR

Min erfaring er at man blir godt mottatt, og hvis man vil, har man stor frihet til ĂĽ spille en mer aktiv rolle for ĂĽ styrke Kirken i dens viktigste funksjoner. RICHARD W. OLAUSSEN, LILLESTRĂ˜M

Hvorfor? Jeg gür i kirken fordi det gir en god følelse ü vÌre der og ü ha vÌrt der. Det er meningsfylt. Jeg lar enkelte ganger vÌre ü gü i kirken fordi jeg ikke für med meg noen og det er ikke sü hyggelig ü gü i kirken alene selv om det hender at jeg gjør det ogsü. For meg er søndagen hellig og jeg liker ü holde hviledagen hellig. Det er Guds dag. Vi trenger dessuten en

1Ă&#x;ÂŻĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;+)2+%.Ă&#x;6`2Ă&#x; – 2010 kirken vĂĽr


dag å hvile oss på og det er fint å kunne vie en dag til Gud. Søndagen er en dag hvor det er fint å stresse ned og det får jeg gjort i kirken. AUD MARIT VEUM

Hvorfor? Jeg bruker ikke gå i kirken fordi jeg har valgt å ikke tro på de dogmene som formidles i kirken. Jeg synes også det blir tungt og gammeldags med den typen ”enveiskommunikasjon” som preger gudstjenestene. Jeg opplever at det ofte er uerfarne prester, som oppfattes som lite inspirerende og med alt for lite karisma. Jeg opplever at gudstjenesten har en presentasjonsform som er meget akterutseilt i forhold til resten av samfunnet og media ellers.

Hvorfor? Jeg går i kirken fordi det er trivelig å synge i kirken. Det er en høytidelig stemning i kirken og jeg får ro av å gå i kirken. Det er annerledes enn hva jeg ellers gjør og gjør at man dermed får en motvekt til sitt sedvanlige liv. Jeg opplever at det er barnevennlig å gå i kirken og synes det er veldig positivt at mange kirker har en egen ”lekekrok” for de minste. Det oppleves som at det er en høy terskel for små barns bråk og uro. Det er imidlertid ofte at det ikke blir tid eller prioritert å gå i kirken fordi andre aktiviteter får forrangen i en travel hverdag. Det oppleves også som at det ofte er vanskelig å motivere barna til å bli med i kirken, særlig hun på snart 10 år. ERIK SKÅR SCHUMANN, SKEDSMO

Jeg opplever også et stort konformitetspress i kirken og det oppleves som negativt. Med dette mener jeg at det føles som om man må være på en spesiell måte for å passe inn i menigheten/kirken og er man ikke slik det forventes, så passer man ikke inn. Det oppleves også veldig lett at man ikke er verdig og bra nok til å delta i gudstjenesten/være en del av menigheten fordi man har for mange feil og mangler i forhold til ”normen”. Fordelen med den norske kirke er at den ikke driver med ”massesuggesjon”, på linje med for eksempel OKS og andre lignende menigheter. RUNE VEUM

1߯ßßßß+)2+%.ß6`2ß – 2010 kirken vår

Spredte tanker om folk og kirke. Kirken vår fungerer som seremonimester ved dåp, bryllup og bisettelse. Greit å ha!(Unnskyld).- Ved sporadiske besøk har jeg hatt fine opplevelser. Det er flinke prester i vår statskirke. Men i vårt folkerike og dynamiske område blir det kanskje for mange oppdrag for mange av prestene. Vi som sitter i benkeradene kan ofte føle at de er anonyme, "tilfeldige bekjentskaper". Kanskje hver og en burde ha en fastprest - a la fastlege? Når det gjelder tilhørighet , har vi vel noe å lære av katolikkene. I den lokale St. Magnus er det fire messer på en vanlig søndag- to på polsk, en på engelsk, en på norsk. Bilparkeringen i gatene rundt forteller om oppslutningen. Monopolaktig statskirke er kanskje en tradisjon på vei ut, men det blir en annen debatt. I vårt sterkt underholdningsrettede samfunn er det mangt og mye av trygge tradisjoner som er gått tapt. På det personlige planet husker jeg at når en i den nærmeste familien var gått bort, gikk jeg til Arnold Arnestad og spurte om han kunne preke. Og på Strømmen visste alle at den kjente lokalpolitikeren(V), Peder Scheie, hadde skistøvler på under prestekjolen!. OLA JOHNSRUD

Hvorfor? Jesus sier at der hvor to eller tre er forsamlet i hans navn der er han midt i blant dem. Kristenheten begynte tidlig å samles på Kristi oppstandelssdag. Vi er i en tusenårig tradisjon når vi samles søndag formiddag. Kirken er det stedet hvor Guds ord forkynnes og sakramentene forvaltes rett. Gudstjenesten er derfor til opp-

byggelse og inspirasjon. Inngangsordene med syndsbekjennelsen er en meget god begynnelse og tanken om å flytte denne til et annet sted i gudstjenesten virker lite gjennomtenkt. Kristentroen er helt avhenging av syndsbekjennelsen og derfor må det hele starte med den. Gudstjenesten er også salmene, tekstlesing og en god preken. Man merker når gudstjenesten med liturgien,salmevalg,preken og nattverd er godt forberedt og gjennomtenkt fra prestens side. Det virker trosstyrkende og oppbyggende. Gudstjenesten er en helhet hvor alt hører sammen ofte med en vel gjennomarbeidet preken som et crescendo. I den senere tid har prestene noen ganger blitt stående ved lesepulten i stedet for på prekestolen. Etter min mening er det en misforstått måte og skape likhet med menigheten på. Nattverden er et høydepunkt og liturgien i forbindelse med denne er alvorlig og vekker til ettertanke. Nå er det i hovedsak nattverd ved alle gudstjenester. Det er sikkert gjennomtenkt. Man går løftet hjem når man har opplevd en gudstjenese med innhold i både salmer, preken og liturgi og velsingnelsen til slutt! Soli DeoGloria !! ASBJØRN FINHOLT

Hvorfor går jeg i kirken og hva får jeg ut av det? I rimelig nærhet av mitt hjem er det mange kirker. Også Engelsk, Amerikansk og Svensk. Mesteparten av mine kirkebesøk er i Lillestrøm (10 minutters gange), og Strømmen, som er omtrent 15 minutters gange vekk. Jeg går dit for å lære, om meg selv og mitt forhold til medmennesker. Jeg går også for å bli minnet om forhold jeg tidligere har lært men ikke tenker mye på. I kirken finner jeg en fredsommelighet og et miljø som gjør min sjel godt. Jeg blir minnet om hvor små og skrøpelige vi mennesker er, hvordan vi har stelt det til for oss og hverandre og hvor lite godt vi egentlig greier å gjøre til et felles beste - overfor vår egen familie, og også overfor medmennesker som er i nød. I "det rike norge" er det betydelig politisk interesse overfor ren materiell nød. Dette er en integrert del av kirkens liv og har vært det i lang tid. I våre dager arbeider Kirkens Bymisjon målrettet også mot eksistensiell nød. Den materielle nød i vårt land er sannsynligvis ikke i vekst, men den kan nok bearbeides ned av fellesskapet. Den sjelelige nød er med stor sannsynlighet i vekst. Og her kan, og gjør Presten meget for å forklare oss menighet at Vår Herre elsker oss, passer på oss

og har rikelig med tilbud for å få fred enighet og glede i sjelen vår. Men, vi må ha et åpent hjerte og åpne øyne for å kunne ta imot disse tilbud. I mine ulike kirkebesøk har jeg hørt mange prester. Noen få av dem er det ikke så mye å lære av. Men jeg blir begeistret over hvor mye liv det er i så mange prester. Og at de i Gudstjenester formår å gi oss alminnelige, ikke så veldig oppofrende og barmhjertige mennesker lyst til å gjøre noe godt for noen. For vi kan alle spre litt fred, enighet og glede rundt oss. Ingen kan hjelpe alle men alle kan hjelpe noen. Og mye hjelp er det ingen pris på. Å være til stede for noen som ser mørkt på Verden er mulig og overkommelig. Og nettopp dette blir vi minnet om i kirken på søndag. I år valgte jeg familien på Julaften. Så jeg fikk ikke med meg den livlige og glade tjenesten på den dag. Imidlertid var det klokken 0800 første juledag Ottesang i Strømmen Kirke, med oppglødd organist og stort kor. Og Arne Sand var Presten der og da. Til sist - den fredelige velgjørende tonen i kirken ledsages også av arkitektur og utsmykning. Som påvirker de samme sjelelige sanser. Strømmen og Lillestrøm kirker er ikke så ulike i alder, og kunstneren Trygve Dammen har vært i dem begge med sin utsmykning. Men ellers er de veldig ulike. Og tross alt, man kan ha møte med Vår Herre hvorsomhelst nårsomhelst. Men svært få har hatt dialog med Vår Herre. I en kirke uten prest (og kultur?) ville i beste fall omtrent alle "ha lært av seg selv". Og da lærer man ikke meget. Så en prest som har selv lært og levet mye kan lære bort om mulig enda mer. Til vårt beste. Jeg har ofte gått ned til Kjellergaten fra Kirken med mye nytt i hodet mitt. Så da gjenstår det å bruke hva jeg har lært eller blitt minnet om. JON SANDBERG

77


Kirken er et møtested AV OLE JACOB FLÆTEN

Om du går inn på hjemmesiden til Den norske kirke, www.kirken.no så vil du se hvilke ambisjoner kirken har på sitt liv og tjeneste. ”Den norske kirke er en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.” Våre tre menigheter i Skedsmo har også del i denne store og fine visjonen. Fra dag til dag, hverdag som søndag, søker også våre menigheter å være dette: Bekjennende, misjonerende, tjeneste og åpen folkekirke. Lillestrøm menighetsråd har et ønske om at alt som skjer i kirken skal speile hva denne visjonen betyr her hvor vi bor. Menighetsråd og vi som arbeider i kirken ønsker å legge til rette for at menigheten skal være et inkluderende fellesskap som viser omsorg for våre medmennesker. Kirken skal være et sted der man blir styrket i troen og kjærligheten. Gudstjenestene hver søndag

formiddag er kjernen i alt som skjer i kirken. I Lillestrøm kirke kan du oppleve varierte og flotte gudstjenester hver søndag kl. 11.00 Men det skjer mer i kirken: Lillestrøm kirke ønsker å være et godt sted for barn og unge Barna skal få vite at kirken er deres helt i fra de er små. I Lillestrøm kirke er det et bredt tilbud av aktiviteter for barn og unge. Barnkoret har alltid vært Lillestrøm kirkes varemerke og det er babysang og familiekor i menigheten. I kjelleren under menighetssalen er det et flott ungdomsrom. Lillestrøm kirke ønsker å være en åpen kulturkirke midt i byen. I Lillestrøm kirke er det et bredt tilbud med konserter, alt fra store ”julekonserter” med landets mest kjente artister, til små intime konserter med et variert musikalsk uttrykk. Lillestrøm kirke har et av

Utdeling av seksårs-bok i Lillestrøm kirke Velkommen alle som blir seks år i 2010 til Lillestrøm kirke 14.02.10! Da skal dere få boken ”Tre i et tre” på gudstjenesten. Det er en spennende bok om tre gode venner som skal begynne på skolen til høsten. Det blir en spennende gudstjeneste der alle, både voksne og barn, kan kle seg ut i morsomme kostymer! Til høsten vil du bli invitert til en seksårsklubb der vi skal snakke om boka du får på denne gudstjenesten. Hvis du vil komme og få seksårsboken kan du godt si ifra på forhånd ved å sende en mail til: kirkelig. fellesrad@skedsmo.kirken.no, eller du kan bare komme i kirken og si ifra før gudstjenesten ved inngangen.

Snarveien til et vellykket arrangement! Vi skreddersyr ditt arrangement m.h.t. hotell, aktiviteter, underholdning, eksterne foredragsholdere etc. Kurssekretærfunksjoner (administrasjon fra A til Å) Vil du vite mer om oss? Ta kontakt på tlf. 63 80 65 10

Fjell og Fjord Konferanser AS Nittedalsgt. 1 A, 2000 Lillestrøm www.fjellogfjord-konferanser.no

88

landets beste kirkeorgler, og akustikken i kirkerommet er spesielt god. Alterbilde i Lillestrøm kirke er malt av lillestrømkunstneren Henrik Sørensen og er et av de viktigste ”moderne” kirkemalerier i Norge. Lillestrøm kirke ønsker å være en åpen kirke for mennesker som har det vanskelig. Lillestrøm kirke ønsker å være en ”diakonal” kirke som gir rom for alle. Hver onsdag kl 11.00 er det ”Møteplassen” i med felles formiddagsmat i menighetssalen. kl 12.15: er det formiddagsbønn i kirken med lystenning. Har du lyst til å være med i et omsorgsfellesskap som hjelper mennesker å finne nettverk og godt miljø, så tan kontakt! Lillestrøm menighet har et bredt samarbeid med Kirkens Bymisjon i Lillestrøm. ”Suppe og messe” hver første torsdag i måneden er et

åpent fellesskap der folk med ulik bakgrunn og livssituasjon kan bli bedre kjent gjennom et måltid og en enkel gudstjeneste. Etter et enkelt kveldsmåltid med varm suppe i menighetssalen kl. 18.00 begynner hverdagsgudstjenesten i kirken. Framme i kirken vil det stå et alter med brostein og lys, og det vil bli musikk med gode musikere, lystenning, nattverd og en enkel preken. Gjennom alt som skjer i kirken er det et ønske om å følge opp den store målsettingen om å være et godt møtested. Et møtested mellom mennesker og et møtested med Gud. Menigheten vil være et speilbilde av Guds betingelsesløse kjærlighet til oss. Menigheten vil vise at Guds kjærlighet er tilstede alle dager, hele uka. Menigheten vil vise denne kjærligheten gjennom tanker, ord og gjerninger.

Velkommen til karnevalsgudstjeneste! På fastelavenssøndag, 14. februar, blir det karnevalsgudstjeneste i Lillestrøm kirke! Da oppfordres alle, både store og små, til å finne et morsomt kostyme og bli med å markere ”Verdens Barnekarneval”! Spesielt er seksåringene velkomne, for de skal få seksårsboka si på denne gudstjenesten. Lillestrøm kirkes barnekor og Lillestrøm kirkes familiekor synger, og etter gudstjenesten blir det fastelavensboller og saft – og kaffe til de voksne.

Gave Tusen takk for arv til Lillestrøm menighet, kr 520.000,- som ble gitt etter Else Wethals dødsbo. Lillestrøm menighetsråd

Dåp, konfirmasjon, minnesamvær eller andre familieanledninger: Vennely bedehus

SNØFRESERE, PARAFIN OG FYRINGSOLJE

Heisshageveien 6 2015 Leirsund

her egnede og godt utstyrte lokaler. Kontakt Kjell Asak, tlf. 63 87 65 67

Parkett og vedlikehold

Bjørn Larsson Tlf 922 92 320 gulvsliping - lakkering - oljing farging - legging av parkett reparasjoner

Tlf. 64 83 97 00 Trondheimsvn. 111 2020 Skedsmokorset

Bibler til konfirmantene Kort - CD/Kassetter - Gaver

Bok & Media Lillestrøm Nittedalsgt. 21 - Lillestrøm Telefon 63 80 29 60

1 ߯ßßßß+)2+%.ß6`2ß – 2010 kirken vår


Musikalsk lekestund for alle treåringer!

What makes a leader?

Alle som blir tre år i 2010 er hjertelig velkommen til en annerledes gudstjeneste i Lillestrøm kirke 21.mars! Vi skal tegne og lage ting, bli kjent med Jesus og ikke minst synge de sangene som er på den CDen som dere fikk i posten i desember 2009! Etter gudstjenesten blir det kirkepølse og saft! Dette blir kjempemoro, så ta med mamma, pappa, bestemor, farfar, storesøster eller noen andre voksne og kom i Lillestrøm kirke 21.mars. Lillestrøm kirkes familiekor og barnekor deltar.

Det er den nye ledertreningen vår og er et samarbeid mellom våre tre menigheter. Her samles ungdom for å lære å bli gode ledere som kan brukes i arbeidet i menighetene. Det store høydepunktet for de fleste er nok å få være med som konfirmantledere på konfirmantleiren som skal være på Hove i Arendal i august. Det kjøres to parallelle kurs, et for fjorårskonfirmanter

og et for de som er eldre. Kursene inkluderer samlinger i Lillestrøm kirke, weekend på et leirsted og ansvar på Senkveld – kvelden der alle konfirmantene i kommunen blir samlet en lørdagskveld for å ha det moro og lære mer om Jesus! Det er mange flotte ungdommer som er med på WML så dette lover godt!

Juniorkonfirmanter i Lillestrøm! Vi starter opp med juniorkonfirmantsamlinger for 5. og 6. klassinger i Lillestrøm kirke. Det blir fem samlinger på onsdager kl 14.3016.00, første samling er 3. mars og siste 7. april. I tillegg skal vi overnatte i kirken vår helgen 10.-11. april og være med på gudstjenesten. Opplegget for juniorkonfirmantene i vår blir påskespillet ”Har du hørt det?” Det skal vi øve inn sammen

med Lillestrøm kirkes barnekor, samtidig som vi lærer om påsken og påskebudskapet. Vi begynner samlingen med mat, vi leker og lærer og synger og spiller skuespill. Hvis du liker å synge, spille skuespill eller bare leke og være sammen med andre, så kom i Lillestrøm kirke 3. mars kl 14.30! Meld deg på til: kirkelig.fellesrad@ skedsmo.kirken.no

En mer sjarmerende sanger skal man lete lenge etter

Babysang i Lillestrøm kirke Babysangen fortsetter utover vinteren i Lillestrøm kirke! Det er Anita Aas som er leder for gruppen som samles hver torsdag kl 11:30 untatt i skolens ferier. Tilbudet er gratis og er åpent for alle som har barn mellom null og to år. På samlingene synger vi, beveger oss litt rundt og har det kjempefint sammen med barna våre! Her er ingen krav til sangferdigheter, vi synger med den stemmen vi har! Etter sangen er det matpakkelunsj i menighetssalen. Kaffe og te serveres. Hjertelig velkommen!

Full fart, liv og glede

Bli med i Lillestrøm kirkes familiekor! (ARßDUßSAVNETßNOEßHELEßß FAMILIENßKANßGJžREß SAMMEN ßSAMMENßMEDß ANDREßFAMILIERß.kßERßß ,ILLESTRžMßKIRKESßß FAMILIEKORßHER Dette er et tilbud til sangglade barn, foreldre og gjerne besteforeldre også. Vi synger, leker og spiser lunsj sammen på lørdag og deltar på gudstjenesten søndag. Dette gjør vi ca. 3 helger i semesteret. Høsten 2009 startet vi opp og var sammen to lørdager og deltok på to familiegudstjenester, blant annet Luciagudstjenesten 13. desember. Dette halvåret samles vi

Lillestrøm Torv Tlf. 63 81 01 80

følgende helger: Lørdag 13. februar kl. 11 og søndag 14. februar kl 11 (Karnevalsgudstjeneste) Lørdag 20. mars kl 11 og søndag 21. mars kl 11 (familiegudstjeneste, 3-åringer invitert) Lørdag 24. april kl 11 og søndag 25. april kl 11 (Gudstjeneste med søndagsskole) Synes du dette høres morsomt ut er du og dine hjertelig velkommen! Ta kontakt med kapellan Jahn Aas, tlf. 69 93 89 56 eller epost: jahn.aas@skedsmo.kommune.no.

Hovedkontor: Strømsveien 65 Postboks 154, 2011 Strømmen Tlf. 64 84 52 50 Telefax 63 81 06 16 www.strommensparebank.no E-mail: firmapost@strommensparebank.no

Givertjenesten

Vi takker alle våre givere i forbindelse med innsamlingsaksjoner i året som har gått. Dette er penger som kommer godt med i menighetenes viktige arbeid. Tusen takk. Med hilsen fra Lillestrøm menighetsråd Skedsmo menighetsråd Strømmen menighetsråd

Advokat Martin Staurem

Medlem av den norske Advokatforening.

Arv – Arveforskudd – Testament Booppgjør – Forretningsjuss Stasjonsvn. 41 (Postboks 51) 2011 Strømmen – Tlf: 63 81 29 17

Advokaten i Sagdalen Terje Lund Advokat NMA Rettenveien 8, 2010 Strømmen

Arv, skifte, testamenter, barn, sambo, familierett. Også ettermiddagspraksis og hjemmebesøk ved bevegelseshemmelse etter avtale.

Tlf 41 30 84 62

1߯ßßßß+)2+%.ß6`2ß – 2010 kirken vår

Strømsvn. 61, Str. kino, 2010 Strømmen. Tlf. 63 81 96 40

– Gaver til alle anledninger!

Pris kr 145,-

99


3LEKTERSßGANGß ,ILLESTRžMß

$žPTE !VAß!NGELICAß3KUSE ß%RINß-ARIEß(OEL ß!DRIANß 7ESTLIE ß#ASSANDRAߎSTBERGß+RISTIANSDOTTIR ß -IAß3LETTENG &AGERLI ß*ULIEß#HRISTINEß/LDERVIKß !MUNDSEN ß6IKTORß.ORDBY ß*ONASß%IDSHEIM ß &RžYAß"RAANAASß"REDLAND ß#ASPERß!KER SVEEN ß3ELMAß*OHANNAß"JELLAND *OHNSRUD ß -IAHß,OUISEß+NUTSENß%LDHOLM ß)NGRIDß-ARIEß 'UTTORMSENß&OSS ß*ONATANß3UNDß(AUGEN ß $ESIREEß3JžSTRžM ß3ARAß+ARDOSß(OFFSBAKKENß 2OGNERUD ß*ESPERß"AKKERß'ULLERUD ß6IKTORIAß !GAARDß2YBERG ß!LVILDEß-AURITZENß7ARDRUM ß 4ORBJžRNß"IRKELAND ß-ONSß+RANE ß4HALEß%MILIEß (AUGAAß3TENE ß,INNEAß!LBORGß(ENRIKSEN ß -ARCUSß0ERSVANGEN ß!UGUSTß3KOGLYß"YSTRžM ß 3EBASTIANß!LBERT ß!MALIEß-OENß*OHANSEN $žDE !STRIDß"JžRGß*ENSEN ß!ASEß!NDRESEN ßß *OHANNESß'RžNDAHL ß!ASEß3YNNžVEß,žNNQVIST ß ,ILLIANß(JžRDISß'ARDER ß!RNEß!ARVOLD ß2ANDIß -ARIUSSEN ß4ORߎSTVANG ß!NNEß-ARIEß,ARSEN ß $AVIDß(ARRYß&LATNER ß%LLAß3OFIEß0EDERSEN ß -AGNHILDß)NGVARDAß"JORTJžNNLI ß(ILDURßß $EGNES ß9NGVARß#HRISTIANSEN ß4HORAßß .ICOLAISEN ß-ARGITHß7OLLA ß!STRIDß$ORTHEAß &LADEBY ßß +ARINß4HORGERSEN ß.ILSß%RIKßß ,ANGERUD ß*ANß.ICOLAIß4HORESEN ß,EIFß-ALVINß ,UNEBORG ß*OHANß3LkTTUM ß2IGMORß'JENDEM ß !NNYß0AULINEß#ARLSEN ß4ORß!USTAD ß)NGAß/LIVIAß +VENNEJORDE ß(ANSß(ARALDß&JELDHEIM ß!LMAß (ANSINEß3TORHAUGEN ß2ANDIß(ERTZENBERG ß +ARINß)NGAß*ORDETß

3TRžMMEN

$žPTE .ORAß,ILLEHAGENß(ANSEN ß&ABIANß3Bžß &OSAAS ß!NASTASIAß-ARIONß(IRSTI ,ARSEN ß3ILJEß (ALLkS ß-ARCUSß%DVARDSEN ß9LVAß3KARSBž ß .ICOLAYß5LRICKß"ORGEN ß#EDRICKß-ILIANß"ERG ß !LEXANDERß2AMBERGß,ILLEBY ß*AKOBß"ERGERUDß 'AARD ß!URORAß,ANGENGENß4HINGELSTAD ßß )NGVILDß%LSTADß!NGELOß2ATH ß3USANNEß4AYLOR ß ,ONEß%MILIEß3VEUM ß3OLVEIGß,ARSEN ß)SELINß !BENAß$ENNISß*žNDAL ß4UVAß-LANDßß -AURANGSNES 6IGDE 3ILJEß.ERHEIMß+ALLEKLEIVßOGß3TkLEß3UMSTADßß 0EDERSEN ß*ANEß5KKESTADßOGß'UNNARß(UN STAD ß,ISEß+LEVENßOGߎYVINDß2ANDSLIEN

'UDSTJENESTERß $žDE (ILDURß0AULINEß*AKOBSEN ß!RILDß#ORTSEN ß2ANDIß -ARIEß%CKHOFFß#ORTSEN ß!LFHILDß(ENRIETTEß -ATHIESEN ß2ANDIß-ARIEß+RISTOFFERSEN ßß %GILß%RIKSEN ß%LLENß*OHANNEß3TENHEIM ß/DDß 7ILLIAMß.YGAARD ß7ENCHEß-ARIEß%SPELAND ß +JELLß%RIKß-AGNUSSEN ß'RETHEß6ALBORGß3TRžM ß !NNEß-AGNUSSEN ß%LIß)NGEBJžRGߎDEGkRD ßß 3VERREß.ORMANß0ETTERSEN ß"JžRNß7INTHERßß ,ARSEN ß!NN (ELmNß0ETTERSEN ß!NNEß"ERITß +JUS ß!SLAUGß+AROLINEß&RANTZEN ß/LAVß4OL LEFSBžL ß/DDVARß&OSSENGENF ß3VERREß.ORVALDß 4HORSSON ß3IGNEß5DNESSETER

3KEDSMOß

$žPTE !NDREAß+ONGSBERG ß,UCASß2žDß-YHRE ß!STRIDß -ARGRETEß-ATHISEN ß)NGEBORGß0INYADAß7IST ß 6ILDEß!URORAß.ORMANNß*AKOBSEN ß%MMAß3TE NEß.IELSEN ß-ARIAß+ONGSBERG ß*OHANNEß"RINCHß 4VEIT ß*ULIAß*ARNS ,žVLI ß&RIDAß)RENß2OLID ß -ALINß%MILIEß,UNNAß"ERNTSEN ß#HRISTIANß*O HANSEN ß/LEANEß!RIELß"RENNUMß2žSNES ß&ELIXß ,žVTANGEN ß4OMINEß"RkTENß0ETTERSEN +ASPERß ,žVTANGEN ß,EOß-IKAELß+IRKEBERG ß-AGNUSß &URNES 7ILKENS ß-IEß-ARIEß+LEVER ß-ILLEß "RkTENß0ETTERSEN ß)DAß3YNNžVEß,ANGBRkTEN ß -ELINAß4OFTENß,OBMANN ß4UVAß*AKOBSEN ß /LIVERß,UNDß0ETTERSEN ß*ESSICAß4EIGSTAD ß,UCASß !LEXANDERß-ARTHINSENß7ETTERGREEN 6IGDE *ANNEß&AGERNESßOGß*ONNYß3žRENSEN ß*OYß,OPEZß 3EDAßOGß(ENRIKß2EKDAL ß4HERESEß(AUGAARDß OGß3VERREß-YRLI ß"ENTEß(ELENß"ERGHßOGß$AGß 6INTERVOLD $žDE /LEß%DGARß2USTAD ß!RNEß3JžBERG ß%VAß'USTAV SON ß+AAREß/SMOEN ß!LEXß2AMß!LEXANDERSEN ß -ARGARETAß+RISTINAß2žD ß-ARGITß/DDLAUGß ,UND ß,EIFß+RISTIANSEN ß+ARLß3VERREß,YSE ß%LSEß -ARRYß(OLTHE ßß 4HOREß6IBORGß!NDERSEN ß )VARß-ARTINß,ADEGkRD ß"ORGNYß+JUS ß2UTHß &ANNYß"RkTEN ß-ARGITß*OHANNEß0ETTERSEN ß 2OALDß.ILSß'ALDß

ßFEBRßß

3TRžMMENßKIRKEßKLßß(žYMESSEß

IßSAMARBEIDßMEDß+IRKENSß"YMISJONß.ATTVERDß

3KJETTENßMENIGHETSSENTERß

ßFEBRß+RFORKLDAGß

3KEDSMOßKIRKEßKLßß(žYMESSEßMß

,ILLESTRžMßKIRKEßKLßß3UPPEßOGßMESSEß

,ILLESTRžMßKIRKEKLßß

(žYMESSEßMßNATTVßVß/LEß*ACOBß&LTEN 3TRžMMENßKIRKEßKLßß(žYMESSEß MßDkPßOGßNATTVßVß!NNEß$ALENß 3KJETTENßMENIGHETSSENTERßKLßß (žYMESSEßMßNATTVßVߎYVINDß-LAND 3KEDSMOßKIRKEßKLßß(žYMESSEß MßDkPßOGßNATTVßVß*žRGENß6IK ßFEBRßSžNDßFžRßFASTEß

,ILLESTRžMßKIRKEßKLßß&AMILIEGUDS TJENESTEßVß*AHNß!ASß+ARNEVALSGUDSTJE NESTEß&žRSTEKLASSINGENEßFkRßBOKß,ILLESTRžMß KIRKESßBARNEKORßOGßFAMILIEKORßDELTAR 3TRžMMENßKIRKEßKLßß'UDSTJE NESTEßMßDkPßVߎYVINDß-LANDß 3KJETTENßMENIGHETSSENTERßKLßß &AMILIEGUDSTJENESTEßVß!NNEß$A LENß3KJETTENßFAMILIEKORßDELTAR 3KEDSMOßKIRKEßßKLßß&AMILIE MESSEßMßNATTVßßVß!RNEß3AND ß"ERTHEß +ONGSRUDßOGß(EIDIß3VEkSß5TDELINGßAVß SEKSkRSBOKß"ARNEGOSPELßDELTAR 3KEDSMOßKIRKEßKLßß+VELDSMESSEß Vß*žRGENß6IKß6ALENTINSDAGENß4EMAß ²+JRLIGHET²ß+ORßOGßSOLISTERßDELTARß3AM TALEßMEDßFORFATTERß(ANNEߎRSTAVIK ßFEBRß!SKEONSDAG

3TRžMMENßKIRKEßKLßß!SKEONSDAGS GUDSTJENESTEßMßNATTVßVß!NNEß$ALEN ßFEBRßSßIßFASTE

,ILLESTRžMßKIRKEßKLßß(žYMESSEßMß DkPßOGßNATTVßVß*AHNß!ASß3žNDAGSSKOLE 3KJETTENßMENIGHETSSENTERßKLßß (žYMESSEßMßNATTVßVߎYVINDß-LAND 3TRžMMENßKIRKEß3Eß3KJETTENßß MENIGHETSSENTER 3KEDSMOßKIRKEßKLßß(žYMESSEß MßDkPßOGßNATTVßVß*žRGENß6IK ßFEBRßSßIßFASTEß

,ILLESTRžMßKIRKEßKLßß(žYMESSEßMßDkPß OGßNATTVßVß/LEß*ACOBß&LTENß3žNDAGSSKOLE 3TRžMMENßKIRKEßKLßß(žYMESSEßMßDkPß OGßNATTVßVß!NNEß$ALENßß 3KJETTENßMENIGHETSSENTERßß 3Eß3TRžMMENßKIRKE 3KEDSMOßKIRKEßKLßß(žYMESSEß MßNATTVßVß%LISABETß4ß$IESENß ßMARSßß ß

3Eß3TRžMMENßKIRKEß

DkPßOGßNATTVßVß(ANNEß3INKERUD

ßAPRILßSKJRTORSDAGß ,IBOSßKLßß.ATTVERDGUDSTJENESTEßß IßKAPELLET ,ILLESTRžMßKIRKEßKLßß3KJRTORSDAGS GUDSTJENESTEßMßNATTVßVß/LEß*ACOBß&LTENß +VELDSMkLTIDßIßMENIGHETSSALENßETTERßGUDS TJENESTENßß 3TRžMMENßKIRKEßKLßß(žYMESSEßß MßNATTVßVß!NNEß$ALEN 3KJETTENßMENIGHETSSENTERßKLßßß 3KJRTORSDAGSMkLTIDßMßNATTVßVߎYVINDß -LANDßßß 3KEDSMOTUNßKLßß.ATTVERDGUDS TJENESTEßVß!RNEß3ANDß 3KEDSMOßKIRKEßKLßß+VELDSGUDS TJENESTEßMßNATTVßVß!RNEß3AND ßAPRILß LANGFREDAGß ,ILLESTRžMßKLßߎKUMENISKßKORSVAND RINGß/PPMžTEßVß3Tß-AGNUSßKIRKE ,ILLESTRžMßKIRKEßKLßß0ASJONS GUDSTJENESTEßMßPASJONSMUSIKKß*ESUß LIDELSESHISTORIEßLESTßAVß3IDSELß2YEN 3TRžMMENßKIRKEßKLßß3Eß,ILLESTRžMßKIRKE 3KJETTENßMENIGHETSSENTERßKLßßß 3Eß,ILLESTRžMßKIRKEß ß ß 3KEDSMOßKIRKEßKLßß0ASJONSGUDS TJENESTEßVß!RNEß3ANDß ß ßAPRILßPkSKEAFTENß 3TRžMMENßKIRKEßKLßß0kSKENATTSUDS TJENESTEßMßNATTVßVß(ENRIETTEß"REVIG ßAPRILßßPkSKEDAGß

,ILLESTRžMßKIRKEßKLßßß (žYTIDSGUDSTJENESTEßMßNATTVßVßß MENIGHETENSßPRESTERßOGßDIA KONß3žNDAGSSKOLE 3TRžMMENßKIRKEßKLßß(žYMESSEßMßDkPß OGßNATTVßVߎYVINDß-LANDßß 3KEDSMOßKIRKEßKLßß(žYMESSSEßMß DkPßOGßNATTVßVß*žRGENß6IKßOGß!RNEß3AND ßAPRILßßPkSKEDAGß ,IBOSßKLßß0kSKEGUDSTJENESTEßPkß LILLESTORGETßVß/LEß*ACOBß&LTEN 3KJETTENßMENIGHETSSENTERßKLßß (žYMESSEßMßNATTVßVß(ENRIETTEß"REVIG 3TRžMMENßKIRKEß3Eß3KEDS MOßMENIGHETSSENTER

,ILLESTRžMßKIRKEßKLßß3UPPEßOGßMESSEß

ßAPRILß ß

ßMARSßSßIßFASTEß

3UPPEßOGßMESSEßIßSAMARBEIDßMEDß +IRKENSß"YMISJONß.ATTVERD

IßSAMARBEIDßMEDß+IRKENSß"YMISJONß.ATTVERD

,ILLESTRžMßKIRKEßKLßß(žYMESSEß MßNATTVßVß*AHNß!ASß3žNDAGSSKOLE 3TRžMMENßKIRKEßKLßß&AMILIEGUDSTJE NESTEßVß!NNEß$ALENßß .OAHSßARKß5TDELINGßAVßSEKSkRSBOK 3KJETTENßMENIGHETSSENTERßKLßß (žYMESSEßMßNATTVßVߎYVINDß-LAND 3KEDSMOßKIRKEßKLßß(žYMESSEß MßDkPßVß!RNEß3AND ßMARSßSßIßFASTEß

,ILLESTRžMßKIRKEßKLßß(žYMESSEßMßDkPß OGßNATTVßVß/LEß*ACOBß&LTENßß .ORMISJONENSßDAGß0REKENß3IGMUNDßß $ANIELSENß3žNDAGSSKOLE 3TRžMMENßKIRKEßKLßß(žYMESSEß MßDkPßVߎYVINDß-LAND 3KJETTENßMENIGHETSSENTERßKLßßß (žYMESSEßMßNATTVß 3KEDSMOßKIRKEKLßßß(žYMESSEß MßDkPßOGßNATTVßVß*žRGENß6IK 3KEDSMOßKIRKEßKLßß+VELDSMESSEßVß *žRGENß6IKß4EMAß²&RIVILLIGHETßOGßVELDEDIG HET²ß3KEDSMOß6OICESßOGßSOLISTERßDELTARß 3AMTALEßMEDß²kRETSßILDSJELß²ß6IDARß"žE ßMARSß-ARIAßBUDSKDAGß

,ILLESTRžMßKIRKEßKLßß&AMILIEGUDS TJENESTEßVß*AHNß!ASß-USIKALSKßLEKE STUNDß,ILLESTRžMßKIRKESßFAMILIEKOR 3TRžMMENßKIRKEßKLßß(žYMESSEßMßDkPß OGßNATTVßVߎYVINDß-LANDßOGß!NNEß$ALENß -ENIGHETENSßkRSMžTE 3KJETTENßMENIGHETSSENTERßKLßß (žYMESSEßMßNATTVßVß%LISABETß4ß$IESEN 3KEDSMOßKIRKEßKLßß&AMILIEGUDS TJENESTEßMßNATTVßVß(ANNEß3INKERUDß OGß(EIDIß3VEkSß5TDELINGßAVßFIREkRS BOKß3KEDSMOßBARNEGOSPELßDELTAR ßMARSßPALMESžNDAGß

,ILLESTRžMßKIRKEßKLßß(žYMESSEßMß DkPßOGßNATTVßVß*AHNß!ASß3žNDAGSSKOLE

10 10

MßDkPßOGßNATTVßVß!NNEß$ALEN

,ILLESTRžMßKIRKEßKLßß

ßAPRILßSEßPkSKEß

,ILLESTRžMßKIRKEßKLßß&AMILIEMESSEßMß NATTVßVß*AHNß!ASß0kSKESPILLß,ILLESTRžMß KIRKESßBARNEKORßOGßJUNIORKONFIRMANTERßDELTARßß 3TRžMMENßKIRKEßKLßß'UDSTJE NESTEßMßDkPßVߎYVINDß-LAND 3KJETTENßMENIGHETSSENTERßKLßß (žYMESSEßMßNATTVßVß$AGß4HORKILDSENß 3KEDSMOßKIRKEßKLßß(žY MESSEßMßDkPßVß*žRGENß6IK 3KEDSMOßKIRKEßKLßß +VELDSMESSEßVß*žRGENß6IKß4EMAß ².RMILJžßOGßLOKALßUTVIKLING²ß 3KEDSMOßKAMMERKORßOGßSOLISTERßDELTARß 3AMTALEßMEDßORDFžRERß!NITAß/RLUND

453%.4!++ FORßDETßFLOTTEßBILDETßAVß NATTVERDEN ßOGßKRß ßSOMßBLEß GITTßTILß3TRžMMENßMENIIGHETßETTERß !AGOTß3TRžMBERGSßBEGRAVELSE 3TRžMMENßMENIGHETSRkD

'!6%

4USENßTAKKßFORßGAVEß ßTILß3KEDSMOßß MENIGHET ßKRß IßFORBINDELSEßMEDßß !SBJžRNß"ERGSßBEGRAVELSE 3KEDSMOßMENIGHETSRkD

1߯ßßßß+)2+%.ß6`2ß – 2010 kirken vår


3KEDSMO MENIGHET

,ILLESTRžM MENIGHET

3TRžMMEN MENIGHET

)NFORMASJONßTILß ANSVARLIGßFORß GRAVSTEDFESTER "ESTILLINGßAVßkRLIGßGRAVSTELL

-%.)'(%432`$3,%$%2 !NNE 'RETEß,AUSUND ßßßß 3ANDBAKKENß ßß3KEDSMOKORSET

-%.)'(%432`$3,%$%2 `SEß#AMILLAß3KAARER ßßßß &LORAVEIENß" ßß+JELLER

-%.)'(%432`$3,%$%2 4OREß(AAKENSEN ßßßß 3KJETTENVEIENß ßß3KJETTEN

02/34 !RNEß3AND ßßßßßßßßß % POSTßARNESAND SKEDSMOKIRKENNO

3/+.%02%34 /LEß*ACOBß&LTEN ßßßß ßßßß % POSTßOLEJACOB¾AETEN SKEDSMOKOMMUNENO

3/+.%02%34 !NNEß$ALEN ßßßß % POSTßANNEDALEN SKEDSMOKIRKENNO

&5.'%2%.$%ß3/+.%02%34 *žRGENß6IK ßßßß % POSTßJORGENVIK SKEDSMOKIRKENNO

+!0%,,!. *AHNß!AS ßßßßßßßßß % POSTßJAHNAAS SKEDSMOKOMMUNENO

+!0%,,!. (ENRIETTEß"REVIG ßßßß % POSTßHENRIETTEBREVIG SKEDSMOKIRKENNO

+!0%,,!. %LISABETß4OVENß$IESEN ßßßß % POSTßETDIESEN ßSKEDSMOKIRKENNO

+!.4/2 "žRREß6ELSRUD ßßßßßßßßß % POSTßBORREVELSRUD SKEDSMOKOMMUNENO

6)+!202%34 ŽYVINDß-LAND ßßßßß %POSTßOYVINDMAELAND SKEDSMOKIRKENNO

+!.4/2 'JERMUNDß"JžRKLUND ßßßß % POSTßGJERMUNDBJORKLUND SKEDSMOKIRKENNO

$)!+/. 'RETEß2INGDAL ßßßßßßßßß % POSTßGRETERINGDAL SKEDSMOKOMMUNENO

+!.4/2ß342Ž--%. (ELENAß3žRUM ßßßß % POSTßHELENASORUM SKEDSMOKIRKENNO

+!4%+%4 (EIDIß3VEkS ßßßß % POSTßHEIDISVEAAS SKEDSMOKIRKENNO

+)2+%4*%.%2 2UNEß3AND ßßß

/2'!.)34ß3+*%44%. +JELLß(ANSEN ßßßß % POSTßKJHANSEN ONLINENO

+)2+%4*%.%2ß3+%$3-/ß+)2+% !LIß!KBARß!HMADI ßßßß 6!+4-%34%2ß34%.ß-%.)'(%43(53 3VEINß5DNESSETER ßßßßß ,%)%ß!6ß-%.)'(%43(53%4 +ONTAKTßKIRKEKONTORET ßßßß +)2+%'`2$%.ß   4ELEFONßßßßßßß4ELEFAKSßßßß

!+4)6)4%4%2 -ANDAGSKLUBBEN %MMAUSßBEDEHUSßMANDAGERßKLß  ,EIRSUNDßHOBBYKLUBB MEDßAKTIVITETSOPPLEGG !NNENßHVERßONSDAGßKLß  +ONTAKTß+RISTINß"ORGENß!NDREASSEN ßßß !CTAß3KEDSMOKORSET ß%MMAUSßBEDEHUS #A½LIUSßERßkPENßHVERßTORSDAGßFRAß ß $ENßSISTEßTORSDAGENßIßMkNEDENßHARßVIßSMk GRUPPERßMEDßFOKUSßPkßSAMTALEßOMßLIVßOGßRžREß 2%&),,ßUNGDOMSMžTE ßANNENHVERßFREDAGß  ß#A½LIUSßkPENßETTERßMžTETßTILß  3KEDSMOßKAMMERKOR ŽVELSEßIß3KEDSMOßKIRKEßTORSDAGßKLß  +ONTAKTß2OARߎDEGkRD ßßß "IBEL ßOGßMISJONSGRUPPER +ONTAKTßMENIGHETSKONTORETßHVISßDUßVIL VITEßMER "ARNEGOSPEL ŽVELSEßPkß3TENßMENIGHETSHUSßHVERßONSDAGß KLß ßß+ONTAKTß(EIDIß3VEkS ßßßß 3EßOPPSLAGßUTENFORßKIRKEN -INIKLANG ŽVELSEßHVERßTIRSDAGßKLßß ßßPkß3TENß MENIGHETSHUSßFRAßßKLASSEßOGßOPPOVER +ONTAKTß)NGRIDß$ANBOLT ßßßß 3KEDSMOß6OICES ŽVELSEßHVERßTIRDAGßKLß ßPkß3TENß MENIGHETSHUSß&RAßßKLASSEßOGßOPPOVER +ONTAKTß)NGRIDß$ANBOLT ßßßß

!+4)6)4%4%2

-žTEPLASEN )ßMENIGHETSSALENßKLßß ßßHVERßONSDAG &ORMIDDAGSBžNNßMEDßLYSTENNINGßIßKIRKE ROMMETßKLßß ß 3žNDAGSSKOLE 6IßHARßSžNDAGSSKOLEßIßMENIGHETSALENßDEß¾ESTEß SžNDAGER ßUNNTATTßVEDßFAMILIEGUDSTJENESTEß +ONTAKTß!DMINISTRASJONENßßßßß "ARNEKORß +ORGRUPPEßPkß6OLLAßSKOLEßTORSDAGERß KLßß ßßFORßß ßßKLASSEß 0kß6IGERNESßSKOLEßTORSDAGERßKLßß ßßFORß ß ßßKLASSE /NSDAGßKLßß ßßIßMENIGHETSSALENß,ILL ESTRžMKIRKESßBARNEKORßFRAßßKLASSEßOGßOPPOVER +ONTAKTß"žRREß6ELSRUD ßßßßßßßß .9(%4߯ß&AMILIEKORß 4OßTILßTREßßGANGERßIßSEMESTERETß+ONTAKTß*AHNß !AS ßßßßßßßßß % POSTßJAHNAAS SKEDSMOKOMMUNENO "ABYSANGß 4ORSDAGERßKLßß ßßIß,ILLESTRžMßKIRKEß -ATPAKKELUNSJ 3PEIDEREß+&5+ +&5-ß 3MkSPEIDEREULVUNGERßß ßßKL ß TIRSDAGERßß ß +ONTAKTß"JžRNß-YHREßßßßßß 3TORSPEIDEREßß ßßKL ß4ORSDAGERßFRAßß +ONTAKTß"žRREß3KOGVOLDßßßßßß -žTENEßERßPkßSPEIDERHUSETßIß3KEDSMOGATAßß VEDß,ILLESTRžMßKIRKE .ORMISJON߯ß,ILLESTRžMß +IRKEGTßBß +ONTAKTß4ORß%RIKß,žKKEN ßßßßß `PENßBARNEHAGE (VERßMANßOGßONSßKLßß ßß+IRKEGTßB +ONTAKTß3ISSELß6ATTžY ßßßß "ARNEKLUBB &ORßBARNßIßALDERENßß ßßkRß+ORGRUPPEßOGßULIKEß AKTIVITETERßMANßKLßß ß +ONTAKTß'RETE ,ILLß"RASETHß2AMSTAD ßßß ß +RISTINß3AKSEID ßßßßELLERß-ARTINß"JERKE /Sß6ATTžY ßßß

6!+4-%34%2ß0`ß-%.)'(%43(53%4 3VEINß5DNESSETER ßßßß ,%)%ß!6ß-%.)'(%43(53%4 +ONTAKTßKIRKEKONTORET ßßßß +)2+%4*%.%2ß342Ž--%. (ENVENDßADM ßßßß +)2+%4*%.%2ß3+*%44%. 2OZMANAß!HMADI ßßßß -%.)'(%43!2"%)$%2 *ANNEß-OE ßßßß ./!(3ß!2+ß"!2.%(!'% 3TYRERß3IWß4HžRNß!ASS ßßßß

!+4)6)4%4%2 342Ž--%.

+&5++&5- SPEIDERE (VERßTORSDAGßKLßß3TRžMMENßMENIGHETSHUS "IRGITTEß"ERGMANNß4ERJESEN ßßßß "IBELGRUPPE !NNENHVERßTORSDAGßKLßß 3TRžMMENßMENIGHETSHUS )VARß(ESSELBERG ßßßß 3+*%44%.

3MkSPEIDEREß.3&ßß ßßkR (VERßMANDAGßKLßß3KJETTENßMENIGHETSSENTER 3OLVEIGß'RANBERG ßßßß 3TORSPEIDEREß.3& (VERßMANDAGßKLßß3KJETTENßMENIGHETS SENTER +ARLß%RIKß"JERKAAS ßßßß (VERDAGSSKOLE 4OßONSDAGERßIßMkNEDENßKLßß 3KJETTENßMENIGHETSSENTER *ANNEß-OE ßßßß &ORßINFORMASJON ßRINGßßßß$)!+/.)-%$!2"%)$%2 "ERTHEß+ONGSRUD ßßßß % POSTßBERTHEKONGSRUD SKEDSMOKIRKENNO

ANNENHVERßGANG

&AMILIEKOR 4OßONSDAGERßIßMkNEDENßPkß3KJETTENß MENIGHETSSENTER (ELENAß3žRUM ßßßß HELENASORUM SKEDSMOKIRKENNO

&REDAGSKLUBB &ORßDEGßSOMßGkRßIßßKLßOGßOPPOVERß3AMLINGßENß FREDAGßIßMkNEDENß&RAßKLßß ß +ONTAKTß(kKONß3AKSEID ßßßß

Familiekoret vil bli flere! Vi i familiekoret på Skjetten er en gjeng barn og voksne som synger, leker og har det gøy sammen! Nå ønsker vi oss flere sangere , små og store, inn i fellesskapet vårt! Koret er tilknyttet Skjetten og Strømmen menighet, men vi har flere familier som reiser over menighetsgrensene for å være med. Annenhver onsdag kl 17.30 øver vi på Skjetten menighetssenter, og etter en sangøkt spiser vi et enkelt måltid sammen. Mat og lek blir etterfulgt av en avslutning i kirkerommet.

߯ßßßß+)2+%.ß6`2ß 1 – 2010 kirken vår

Vi har i gjennomsnitt en opptreden i måneden, ofte i familiegudstjenester, men også ved andre anledninger. Synes du at dette høres spennende ut? Møt opp på Skjetten en onsdag, da vel! I vår øver vi på partallsuker, med oppstart onsdag 13. januar. Vil du vite mer? Ikke nøl med å ta kontakt med korets leder, Helena Sørum! Helena Sørum, tlf 64 84 78 91, mobil 48 20 45 68, eller e-post helena.sorum@skedsmo.kirken.no Hjertelig velkommen! Vi gleder oss til å se dere!

'RAVLUNDENßKANßBESžRGEßGRAVSTELLßIßSOM MERPERIODENß$ETßBETYRßATßVIßPLANTERßOGß VANNERßFRAßCAßßJUNIßOGßUTßSESONGENß 0LANTINGVANNINGßPRßGRAVßKRONERß ß +UNßVANNINGßPRßGRAVßKRONERß (žSTPLANTINGßPRßGRAVßKRONERß ß TOßSTKß%RICA ß"ESTILLINGßFžRßßAPRILßß 4LFßßßßßßßß % POSTßKARIAH SKEDSMOKOMMUNENO

3IKRINGßAVßGRAVMINNET

)ßFORSKRIFTENEßTILß'RAVFERDSLOVEN߃ßßOM TALESßATßGRAVMINNETßSKALßFESTESßFORSVARLIGß TILßFUNDAMENTßIßSTEINß'RAVMINNERßSOMßERß MERßENNßßCMßHžYT ßSKALßBOLTESßMEDßTOß MASSIVE ßRUSTFRIEßBOLTERß'RAVMINNERßSOMß ERßLAVEREßENNßßCM ßSKALßBOLTESßPkßTILSVA RENDEßMkTEßMEDßMINSTßmNßBOLT &UNDAMENTETßSKALßHAßENßFORMßOGßENßSTžR RELSEßSOMßFORHINDRERßATßGRAVMINNETßKANß VELTE !NSVARETßFORßATßDETTEßOVERHOLDES ßPkHVILERß FESTERßAVßGRAVSTEDETß'RAVMINNETMONU MENTETßSKALßIKKEßVREßNOENßFAREßFORßDEMß SOMßFERDESßPkßKIRKEGkRDEN 4ELENßARBEIDERßMYEßMEDßGRUNNENßIßLžPETß AVßVINTERENßOGßMANGEßGRAVMINNERßBLIRß STkENDEßPkßSKJEIVEßNkRßVkRENßKOMMERß$ETß ERßFESTERSßANSVARßkßSžRGEßFORßATßGRAVMIN NENEßBLIRßRETTETßOPPßOGßIKKEßREPRESENTERERß ENßVELTEFAREßFORßANDREßSOMßFERDESßPkß KIRKEGkRDEN

0LANTEFELT

6IßVILßMINNEßOMßATßDETßBAREßERßTILLATTßkß PLANTEßFORANßMONUMENTETß0LANTEFELTETß MkßIKKEßVREßSTžRREßENNßMONUMENTETSß BREDDEßOGßIKKEßDYPEREßENNßßCMßMkLTß FRAßMONUMENTETSßBAKKANTß3MkBUSKERßOGß NkLETRRßPLANTETßVEDßSIDENßAVßMONUMEN TET ßERßIKKEßTILLATTßOGßMkßFJERNES

-INNELUND

0kß3TALSBERGHAGENßGRAVLUNDßERßDETßANLAGTß ENßMINNELUNDß-INNELUNDENßERßETßOMRkDEß MEDßETßFELLESMONUMENTßUTENßNAVNßHVORß ENßKANßLEGGEßBLOMSTERß(ERßERßDETßANO NYMEßGRAVSTEDERßFORßNEDSETTINGßAVßURNERß 0kRžRENDEßKANßIKKEßDELTAßVEDßURNENEDSET TELSENßOGßDETßERßKUNßKIRKEGkRDSMYNDIGHE TENEßSOMßSKALßVITEßHVORßURNAßERßNEDSATTß 0kRžRENDEßFkRßBESKJEDßOMßNkRßURNENED SETTELSENßHARßFUNNETßSTEDß&ORßkßBENYTTEß MINNELUNDENßTILßURNENEDSETTING ßSKALß PkRžRENDEßUNDERSKRIVEßENßERKLRING

(ENVENDELSER

(ARßDEREßSOMßBESžKERßGRAVLUNDENKIRKE GkRDENßBEHOVßFORßkßSPžRREßOMßPRAKTISKEß FORHOLD ßKANßDEREßTAßKONTAKTßMEDßDRIFTS PERSONALETßPkßSTEDETß'JELDERßSPžRSMk LENEßFORNYINGßAVßGRAVSTED ßFESTEAVGIFTER ß FESTETIDERßELßLIGN ßVENNLIGSTßTAßKONTAKTß MEDßKIRKEFORVALTNINGENßPkßTLFß ßßßßßß

"ESžKßOSSßPkßß WWWSKEDSMOKIRKENNO 11

11


50 ĂĽr

2ETURADRESSE 3KEDSMOĂ&#x;KIRKELIGEĂ&#x;FELLESRkD 0BĂ&#x; Ă&#x;Ă&#x;,ILLESTRžM

Vi gratulerer vĂĽre femtiĂĽrskonfirmanter )Ă&#x;Ă&#x;KONFIRMERTEĂ&#x;DENNEĂ&#x;GJENGENĂ&#x;SEG Ă&#x;OGĂ&#x;HERĂ&#x;ERĂ&#x;BILDERĂ&#x; FRAĂ&#x;FEMTIkRSJUBILANTENESĂ&#x;FEIRINGĂ&#x;IĂ&#x;FJORĂ&#x;HžSTĂ&#x;/GĂ&#x;Ă&#x;VARĂ&#x;ETĂ&#x; kRĂ&#x;kĂ&#x;HUSKEĂ&#x;Ă&#x;$AĂ&#x;BODDEĂ&#x;DETĂ&#x;Ă&#x;MILLIONERĂ&#x;MENNESKERĂ&#x;IĂ&#x;.OR GE Ă&#x;OGĂ&#x;-ORTENĂ&#x;(ARKETĂ&#x;OGĂ&#x;*ENSĂ&#x;3TOLTENBERGĂ&#x;BLEĂ&#x;FžDTĂ&#x;Ă&#x; bNĂ&#x;KILOĂ&#x;KJžTTDEIGĂ&#x;KOSTETĂ&#x; Ă&#x;KRONER Ă&#x;OGĂ&#x;DETĂ&#x;VARĂ&#x;Ă&#x;BILERĂ&#x; PERĂ&#x;Ă&#x;INNEBYGGERĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;TIMERSĂ&#x;ARBEIDS UKEĂ&#x;BLEĂ&#x;INNFžRTĂ&#x;IĂ&#x;.ORGE Ă&#x;

OGĂ&#x;!LASKAĂ&#x;OGĂ&#x;(AWAIIĂ&#x;BLEĂ&#x;INNLEMMETĂ&#x;IĂ&#x;53!Ă&#x;Ă&#x; "ARBIEDUKKENĂ&#x;BLEĂ&#x;LAGTĂ&#x;UTĂ&#x;FORĂ&#x;SALGĂ&#x;FORĂ&#x;FžRSTEĂ&#x;GANG Ă&#x;.ORGEĂ&#x; BLEĂ&#x;MEDĂ&#x;IĂ&#x;%&4! Ă&#x;OGĂ&#x;Ă&#x;.ORGESĂ&#x;FžRSTEĂ&#x;KVINNELIGEĂ&#x;POLITIKON STABELĂ&#x;KOMĂ&#x;IĂ&#x;TJENESTEĂ&#x;Ă&#x;%ISENHOWERĂ&#x;VARĂ&#x;PRESIDENTĂ&#x;IĂ&#x;53! Ă&#x; 3TALHEIMĂ&#x;TURISTHOTELLĂ&#x;PkĂ&#x;6OSSĂ&#x;BRANTĂ&#x;NED Ă&#x;OGĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x; MENNESKERĂ&#x;OMKOMĂ&#x;Ă&#x;$EĂ&#x;STOREĂ&#x;HITTENEĂ&#x;VARĂ&#x;4HEĂ&#x;+INGS TONĂ&#x;4RIOĂ&#x;MEDĂ&#x;4OMĂ&#x;$OOLEY² Ă&#x;#HRISĂ&#x;"ARBERSĂ&#x;*AZZBANDĂ&#x; MEDĂ&#x;0ETITEĂ&#x;&LEURĂ&#x;OGĂ&#x;#LIFFĂ&#x;2ICHARDĂ&#x;MEDĂ&#x;,IVINGĂ&#x;$OLL²Ă&#x;Ă&#x;

Fra venstre foran: Wenche Buer, Bjørg Tiller, Laila Olsen, Tove Gulbrandsen og Kathleen Michalsen. Andre rekke: Terje Berntsen, Else Kvebekk, Turid Westin, Tove Gjestang, Grethe Amundsen, Ellen Galtung og Kari Averstad. Bakre rekke: Prest Jørgen Vik, Birgitt Amundsen, Margareth Engebretsen, Gunnar Hansen, Richard Schiørn, Bjørn Ellingsrud og Reidun Forfang.

T

MENIGHE 3KEDSMO

ENEFRA

O½RMANT  kRSK

 kRSKO½

RMANTENEFRA

,ILLESTRžMM

ENIGHET

 kRSKO½RMANTENEFRA3TRžMMENMENIGHET

Fra venstre. 3. rad: Ingar Haugly, Åsmund Tokle, Leiv terje Aaslund, Kjell Fossum, Hans Kristian Hauglie. 2. rad: Karsten Hinmoe, Berit Tuveng, Gretehe Ristebrüten, Else-Britt Holm, Ingrid Marie Olaisen, Sissel Romån Moltzau, Laila Andersen. 1. rad: Klara Helene Aarø, Brit Turid Thoresen, Anne-Karin NysÌther, Reidun Marie Vold, Kari Sand, Wayny Berg

"ESžKĂ&#x;OSSĂ&#x;PkĂ&#x;Ă&#x;WWWSKEDSMOKIRKENNO 12 12

1 – 2010 kirken vĂĽr Ă&#x;ÂŻĂ&#x;Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;+)2+%.Ă&#x;6`2Ă&#x;

Kirken Vår nr.1 /10.  
Kirken Vår nr.1 /10.  

KIRKEN VÅR U2 Skedsmo kirke starter et nytt og spennende tilbud i februar. Kirken blir en møteplass for tro, ettertanke og undring. Vil...

Advertisement