Page 1

Nr. 5-2011 - 24/11 - 1/3-12 Årgang 42

Kyrkjelydsblad Kyrkjelydsblad for Hå www.haa.kyrkja.no

Vår nye sokneprest Side 4

Jul på asylmottaket Side 10

<3 I låv u <3 Side 14

God Jul Tchestita Koleda - Tchestita Rojdestvo - Vrolijk Kerstfeest Glædelig Jul - Merry Christmas - Bonan Kristnaskon - Häid jõule! - Hyvaa joulua - Gleðilig jól Kala Christouyenna - Shubh Bada Din - Gledileg Jol - Selamat Hari Natal - Nollaig Shona Dhuit Mo’adim Lesimkha - Buone Feste Natalizie - Kurisumasu omedeto - Cestitamo Bozie Sung Tan Chuk Ha - Prieci’gus Ziemsve’tkus - Linksmu Kaledu - Vrolijk Kerstfeest Wesolych Swiat Bozego Narodzenia - Boas Festas - Craciun fericit! Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom - Ilolaš Juovllat - Hristos se rodi Feliz Navidad - God Jul - Prejeme Vam Vesele Vanoce - Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun Froehliche Weihnachten - Chung Mung Giang Sinh - Kellemes Karacsonyi unnepeket - Nadolig Llawen


Kyrkja i Hå

Kyrkjelydsbladet for Hå

Heimeside: www.haa.kyrkja.no Kyrkjelydsbladet kan også lesast og skrivast ut på heimesida.

Hå kyrkjekontor

Telefon

Nærbø kyrkje 51 43 62 10 Store Ring 53 4365 Nærbø Kontortid tysdag – fredag kl. 09.30 – 14.00

E-post

kontoret@haa.kyrkja.no

Kontoret er stengt i romjula Ogna kyrkjekontor

Kyrkjeberget 1 51 43 37 70 4364 Sirevåg Kontortid: torsdag kl 17.00 – 18.30 Stengt i romjula Trefftider, telefon, e-post Kyrkjeverje Tor Syvert Aass 992 14 814 Kateket i Hå Helge Gabrielsen 992 14 815 Leiar for kyrkjetenarane Eivind Waldeland 909 62 998 Nærbø Sokneprest Lars Sigurd Tjelle (frå 1. feb) Vikar bruker same telefon og e-post 992 14 819 Tysdag 9.30 – 11.30 Sekretær Kari Torland Ungdomsprest Knut Svindland 470 11 317 Tysdag 9.30 – 11.30 Sundagsskulen Gjertrud Lervik 906 44 839 tysdag 9:30 – 11:30 Familiearbeidar Åslaug Lindland 930 07 208 tysdag 9:30 – 11:30 Noas ark open barnehage Styrar Gunn Auestad Stokka Musikar Bjarte Lending 992 14 824 tysdag 9:30 – 11:30 Kyrkjetenar og vaktmeister Nærbø kyrkje Stein Johnsen 992 14 827 Soknerådsleiar, Nærbø: Tron Gudmestad Varhaug Sokneprest Gaute Øgreid Rasmussen 992 14 820 Tysdag 9.30 – 11.30 Sekretær Anna Bergitte Skårland Kateket Turid Boganes 992 14 823 Tysdag 9.30 – 11.30 Organist Morten Jostein Helvig 992 14 825 Reinhaldar Borgny Ånestad Skretting Soknerådsleiar Varhaug: Siri Aarsland Ogna Sokneprest Roald Byberg 992 14 821 Sekretær Norvald O. Person 992 14 818 Organist Geir Palle Haarr 51 43 65 35 Klokkar Svein Olav Blindheim Reinhaldar Kari Olsen og Norvald O. Person Soknerådsleiar Ogna Olav Tangen 51 43 55 50

Utgjevar: Sokneråda i Nærbø,Varhaug og Ogna Adresse: Nærbø kyrkje, Store ring 53, 4365 Nærbø Redaksjon Magnus Østby (fungerande redaktør) tlf: 91845157 e-post: magnus@askmedia.no

kyrkjeverge@haa.kyrkja.no kateket.haa@ haa.kyrkja.no kyrkjetenar.varhaug@haa.kyrkja.no

sokneprest.nerbo@haa.kyrkja.no nerbo.sokneraad@haa.kyrkja.no ungdomsprest@haa.kyrkja.no sundagsskule@haa.kyrkja.no familiearb@haa.kyrkja.no noas.ark@haa.kyrkja.no

Terje Lindtveit tlf: 94791147 e-post: terje.lindtveit@ha.kommune.no Annonsar: Kjartan Reime tlf: 98220860 e-post: kjartan@kreime.no Mottak av stoff: Jørgen Risdal tlf: 48270977 e-post: jorgen@risdal.org Layout: Tubb Myklebust Trykk: Lura Trykkeri Bladet vert sendt fritt till alle husstandane i Hå kommune. Gåver kan betalast til konto: 3335.05.21483

organist.nerbo@haa.kyrkja.no vaktmester.nerbo@haa.kyrkja.no

Utgivingsplan 2012:

sokneprest.varhaug@haa.kyrkja.no

Nr. 1/12 Materiellfrist: 6. februar Utgiving: 1. mars

varhaug.sokneraad@haa.kyrkja.no kateket.varhaug@haa.kyrkja.no organist.varhaug@haa.kyrkja.no

Nr. 2/12 Materiellfrist: 7. mai Utgiving: 1. juni Nr. 3/12 Materiellfrist: 6. august Utgiving: 1. september Nr. 4/12 Materiellfrist: 5. november Utgiving: 1. desember

sokneprest.ogna@haa.kyrkja.no ogna.sokneraad@haa.kyrkja.no

Nytt orgel i Nærbø kyrkje.

Orgelet er under bygging i verkstaden til Br. Torkildsen Orgelbyggeri i Åsen i Nord-Trøndelag. Monteringa i Nærbø kyrkje vil starta i januar. Kyrkjeverja 2


Lyset skin i mørkret og mørkret har ikkje overvunne det. Joh 1,5

Givarteneste:

Kyrkja i Hå er avhengige av frivillig gjevarteneste, og fleire stillingar må finansierast med innsamla midlar. Vil du bli fast gjevar, ta kontakt med Hå kyrkjekontor. Du kan også gje enkeltbeløp. Bruk då oppgitte kontonummer. Dersom du vil motta kvittering for gåver med skattefrådrag til sjølvmeldinga, må du oppgi personnummeret ditt. Ungdomsprest i Nærbø kyrkje Ungdomspresten i Nærbø jobbar med barn, ungdom og familiar. Stillinga er finansiert ved kommunal støtte og frivillig gjevarteneste. Kontonummer: 3295.59.13425. Nærbø Sokneråd Orgel i Nærbø kyrkje Pipeorgelet i Nærbø kyrkje er bestilt, og skal vera på plass i 2012. Orgelet er i sin heilhet finansiert ved innsamla midlar. Kontonummer: 3295.20.73299. Nærbø Sokneråd

Orda frå Johannesevangeliet sitt første kapittel vart sungne for første gang frå Bibel 2011 i Skåre kyrkje i Haugesund under den store lanseringa av ny bibelomsetjing i oktober. Eg sat og lytta til Arne Hadland sitt verk Ordet ble menneske og vart gripen både av framføringa og av den nye omsetjinga: mørkret har ikkje overvunne det. Dette er det som vi i ein sum treng for å kunne møte dei mørke dagane med håp og tru for framtida.

Musikar Nærbø kyrkje Deler av denne stillinga er finansiert med frivillig gjevarteneste. Kontonummer: 3295.59.13425. Nærbø Sokneråd

Vi kjenner oss alle på ulikt vis ramma av det som hende i landet vårt 22.juli. I Stavanger bispedømme mista vi tre ungdomar, og for mange familiar vil denne julehøgtida verte prega av sakn og sorg. Ein av dei overlevande AUF-arane sa til meg at han hadde sett vondskapen i auga på Utøya. Men han la til med overtyding at hat og vondskap ikkje skulle knekke kampen for rettferd, fred og forsoning.

Nærbø kyrkje Innsamla midlar til Nærbø kyrkje brukast til ferdiggjering av uteområde, diverse investeringar i og utanfor kyrka og vedlikehald som ikkje blir dekka av kommunale midlar. Kontonummer: 3295.59.13425. Nærbø Sokneråd

Når ungdomane sjølv så sterkt peikar på kjærleiken sitt eige språk, kan vi stadfeste det ut frå Bibelen si samla framstilling om det største vi har å dele: Kjærleiken. Ein kjærleik som fekk ansikt i Jesus Kristus. Ein kjærleik som lyser så sterkt at ein av verdslitteraturen sine vakraste perler, første kapittel i Johannesevangeliet, vert vårt vern mot vald og vondskap. Eg kan ikkje tenkje meg nokon betre gåve i mørketida enn trøysta og håpet i desse orda: Lyset skin i mørkret og mørkret har ikkje overvunne det. Velsigna julehøgtid. Erling J. Pettersen Stavanger biskop

3

Familiearbeidar i Varhaug kyrkje Familiearbeidaren lagar attraktive familiegudstenester i Varhaug kyrkje. Stillinga er lønna av gåvemidlar. Kontonummer: 3335.20.88507. Varhaug sokneråd


Nærbøs nye sokneprest

og Lars Sigurd, Kristin, Marie – Vi gleder oss veldig til å komme til Nærbø, samtidig som vi er litt spente. Presteboligen er jo omgitt av jorder, så det vi ser fram til med størst spenning, er når det skal spres møkk rundt dørene, sier den nye soknepresten på Nærbø, Lars Sigurd Tjelle, lattermildt. Latteren og humoren ligger langt framme hos vår nye sokneprest. At han er en smule skeptisk til lukten av bondens gull rundt presteboligen, velger vi å tillegge hans urbane bomiljø de siste 17 årene. I 10 år bodde familien Tjelle i Japan, der Lars Sigurd og kona Kristin jobbet som misjonærer. De siste sju årene har Lars Sigurd, Kristin og barna Hans (21), Erling (20), Ingeborg (16) og Marie (12) bodd i Sandnes, nærmere bestemt i barndomshjemmet til Kristin. Guttene har flyttet ut av redet, mens Ingeborg og Marie følger med på lasset til Nærbø. Lars Sigurd begynner som sokneprest i februar, mens familien og flyttelasset kommer til sommeren. Ikke ukjent med Nærbø Jobben som regionleder i Det norske misjonsselskap (NMS) har ledet Lars Sigurd til Nærbø flere ganger, både til bedehuset og kirka. Dermed har han en viss kjennskap til sin nye bo- og arbeidsplass, og synes tydeligvis at Nærbø er en flott plass å bo. – Jentene var skeptiske da jeg sa jeg ville søke jobb på Nærbø, fordi det betyr at de må bryte opp og flytte. I dag er det ganske spesielt at familien må følge pappa når han får ny jobb, kun en halvtimes kjøring unna. Men da jeg fikk tilbudet, og tok det opp i fami-

lierådet, var de bare positive, så rådsmøtet var over på to minutter. Jeg har en fantastisk familie som betyr veldig mye for meg, sier han ettertrykksomt. Mens pappa og yngstejenta må bytte både bosted, jobb og skole, slipper Kristin og Ingeborg unna med ny heim og litt lengre vei. Kristin til jobben som direktør ved Misjonshøgskolen i Stavanger, og Ingeborg til Vågen vgs. i Sandnes. Trives best ute blant folk – Etter 19 år i NMS har jeg et sterkt ønske om å komme tilbake til vanlig menighetsarbeid. Jeg var menighetsprest i Japan og har de siste sju årene jobbet i NMS i Norge. Det er både kjekt og varierende, men jeg ønsker å bruke hele presteutdanninga. Dessuten trives jeg best blant folk. Jeg må vel ærlig innrømme at jeg ikke er helt designet for administrasjon, ler Lars Sigurd. Å møte folk er kanskje noe av det han gleder seg mest til i den nye jobben. – Jeg ser fram til å ta fatt på tradisjonelle presteoppgaver som dåpssamtaler, vigselssamtaler og sørgesamtaler. Jeg ser fram til å møte alle folkene på Nærbø, og spesielt dem som ikke ser seg sjøl som faste kirkegjengere. Jeg ønsker at også disse skal føle seg hjemme i kirka. Dessuten ser jeg fram til å ta fatt på arbeidet med gudstjenestene og den nye gudstjenestereformen. Hund, film og fjesbok Når Lars Sigurd ikke er på jobb, trives han godt med å se film eller gå tur med hunden. – Jeg har en Welsh springer spaniel som jeg går mye tur med. Jeg har allerede sjekket

4

ng har flyttet ut.

Erli Ingeborg. Sønnene Hans og

aktuelle ruter på Nærbø via Google maps, og avslører med det at han ikke er tapt bak PC-en. I den grad facebook er til å stole på, er han heller ikke venneløs. I skrivende stund står han oppført med 769 venner. Lars Sigurd beskriver seg selv som en som liker fart, spenning, lått og løye, men også alvor. For å kvalitetssikre svaret sjekker vi bildene på facebook-profilen hans, -og jo da. Ifølge bildene av 47-åringen, er han en god blanding av skjemt og alvor. – Jeg håper folk oppfatter meg som en glad person. Jeg vil være til stede der folk er, midt i glede og sorg. Samtidig er det viktig for meg å ta vare både på meg sjøl og familien, klinger det alvorlig på Haugalandsdialekt. De som kjenner Lars Sigurd vet at han er glad i musikk og glad i å synge. Hvorvidt vår organist og Jæren gospelkor får et nytt mannlig medlem når den nye soknepresten er på plass, er imidlertid usikkert. Mye skal rekkes over og han kan ikke være med på alt, får vi vite. KrF-er Som bystyrepresentant for KrF i Sandnes er den nye soknepresten kjent med politiske prosesser, en kompetanse som kan komme godt med også i Hå. – Jeg er inne i min andre periode i bystyret, og vil sitte der fram til sommeren. Da legger jeg partipolitikken på hylla, selv om jeg nok beholder medlemsskapet. I den grad jeg skal engasjere meg politisk, så vil det bli i sak og ikke parti, forklarer han. Redaksjonen v/Magnus Østby


De nye sokneråda Nærbø sokneråd Foran fra venstre: Marie Lie Harbo, Maria Reime Birkeli, Anne Lin Midttun Njærheim, Randi Espeseth Opstad og Ingrid Ljøkjel Wold. Bak fra venstre: Tron Gudmestad, Gunvor Berge Risa, og Svein Helge Harbo. Tone Torland Aarsland var ikke til stede.

Varhaug sokneråd Foran fra venstre: Anna Bergitte Skårland, Gunhild Haugstad, Guri Skrettingland, Siri Aarsland og Ingunn Alice Einervoll. Bakre rekke, fra venstre: Gaute Øgreid Rasmussen, Einar Steen Jakobsen, Reidar Varhaug, Jan Gunnar Undheim, Per Åge Skretting, Marton Ueland og Morten Siqveland.

Ogna sokneråd Foran fra venstre: Tanja Dõrrich, Marit Herredsvela, Sigmund Kindervåg og Anne Lise Kindervåg Bak fra venstre: Liv Blindheim, Lillian Sirevåg, Sven Austbø og Olav Tangen Oddny Søyland var ikke tilstede da bildet ble tatt

5


Varhaug Misjonshus

Åslaug Lindland er familearbeidar.

BARNAS SIDE

Gunn A. Stokka er Gjertrud Lervik er styrer i Noas Ark prosjektleiar Skattekista

Åhhh, jeg gleder meg sånn til jul! Adventskalender, fin julepynt, gulrotgrøt med

kl. 8.30-13.50 inngangspengar kr, 20 pr barn. Ta med mat og drikke

Noas Ark fylgjer skuleruta, siste dag før ferien er fredag 18. juni. Me startar opp igjen måndag 16. august.

Sundagsskulen i Nærbø Kyrkje. Du kan møta til gudsteneste kl 11.00, eller møta direkte i kjellaren kl 11.30.

4. des 11.des 24.des Familiegudsteneste 15. jan 22. jan Tårnagentgudsteneste

29. jan 5. feb 4. mars 18. mars

mandel, gulerøtter med poteter og kalkun og så desserten: Gulrot krem med rød saus. Nam nam nam… og julegavene…. Jeg ønsker meg ny gulerotskreller, orange pysjamas og.. ….. uff, nå glemte jeg det igjen! Jeg glemmer så fort hvorfor vi feirer jul. Det er jo fordi at verdens snilleste ble født: Gud sin sønn, Jesus! Det er jo Hans bursdag! Vet dere hva? Jeg tenker så fort bare på meg selv… mine gaver, mine gulerøtter…. Jesus er så annerledes enn alle andre jeg kjenner. I Hans bursdagsselskap, er det vi som får gaver, vi som spiser, vi som pynter… Jesus, Han deler alt med alle og vil at vi også skal dele med andre. ..og Han husker oss alle! Hver og en! Kanskje vi kan lære av Jesus og dele og se om det er noen vi kan gjøre noe godt for! Og så er Jesus sammen med oss på Julaften. Jesus glemmer ikke oss om vi glemmer Han. Ps. Noe som er fint å gjøre på julaften er å lese juleevangeliet høyt. Det finner du i bibelen i Lukas evangeliet kapittel 2, vers 1 og utover. Her er en julesang som jeg liker godt. Klarer du det første verset på den? Da kan du sende svaret til kontoret@haa.kyrkja.no. Så trekker vi ut en vinner.

Nå bor Han høyt i Himmelrik, Han er Guds egen sønn Men husker alltid på de små Og hører deres bønn

Klubb for 5.-7. kl. i Nærbø kyrkje. Annenhver onsdag i oddetallsukene kl.18.00 –20.00

18. januar. Tur i Pyttaskogen. Ta med grillmat, kakao, en vedkubbe, lommelykt og varme klær. Møt opp kl.18.00 på Bø skole. 1. februar. Filmkveld 15. februar. ”Vi deler kveld”. Basar og Bingo. Inntektene går til barn på Madagaskar 29. februar. Gitarhero turnering Hobbyverksted kr.30 pr. lageting Kr. 40.– for ikke-medlemmer 14. mars. Fotballdag. Hobbyverksted kr.30 pr. lageting Kr. 40.– for ikke-medlemmer. Uteleker 28. mars. Uteleker. Billøp PS3 Hobbyverksted kr. 30.– pr. lageting Kr. 40 for ikke-medlemmer Sommeravslutning. Info om dato og hva kommer senere

For å gå på Mini-Mer trenger du ikke å være medlem. Medlemskapet for skoleåret 10/11 koster kr. 75.-. (Vi må dessverre ha medlemskap for å få økonomisk støtte av kommunen. For de pengene kjøper vi inn spill, baller, hobbyting, playstation, og anna utstyr til klubben.) Mini-Mer er tilsluttet Sprell levende og NMSU. Der får vi ideer og hjelp til å drive klubben. Medlemsfordeler: • Gratis turneringer med flotte premier • Billigere lagebord • Sikker plass på 24 Hours • B-tween gruppe for 7 klassinger. • Sommeravslutning • Du er med å støtter arbeidet slik at vi får kjøpe inn bra utstyr til klubben. Familiearbeider: Åslaug Lindland Mob. 93007208 mail: aal@haa.kyrkja.no www.haa.kyrkja.no

4 6 Sjekk ut nettsida www.nettsprell.no – her er det mykje kjekt å finna på!


n e l a v i t s e -en ny suksess! nef

Bar

Fra Bursdagsfesten i Nærbø kyrkje: Kaninen, Fisken Nemo,Tigergutt, Gjertrud Lervik, Åslaug Lindland, Hello Kitty, Minni og Mikke Mus.

Lørdag 1. oktober var igjen kyrkja på Nærbø stappfull av glade ungar og foreldre! Ca. 800 fant vegen til kyrkja denne dagen, og lenge før startsignalet gjekk, var benkene fylte opp. I år er barnefestivalen 5 år, og det vart ei storslått feiring! Kyrkjekaninen som bur i kjellaren i kyrkja, hadde invitert mange av vennene sine, Mikke og Minnie Mus, Tigergutt, fisken Nemo og ikkje minst Hello Kitty. Dørklokka ringte gong på gong, og venner kom inn, til stor jubel i salen. Selskapet rigga seg på det nye, flotte podiet i kyrkja, som var blitt klart til anledninga. Podiet er heva til 65 cm, og det gjorde mykje for at alle i heile salen såg godt kva som skjedde framme. Feiringa innebar både kake med 5 lys, ballongar, flagg og fisepute!

av ivrige ungar som ville hjelpa. Samlinga i kyrkjerommet vart avslutta med eit ”barnefestivalkor” på nærare 100 ungar som hadde øvd fredag ettermiddag i lag med Jarle Waldemar. Etter samlinga var det mange kjekke aktivitetar, både inne og ute, oppe og nede i kyrkja. Det var fiskedam, snopebu, lagebord, lykkehjul, ansiktsmaling,gassb allonger,hoppeslott, billøp, stikk-geværskyting, og ikkje minst pølser og kaker. Veret var strålande, så både store og små koste seg i mange timar denne laurdags ettermiddagen. Inntektene frå festivalen går til det vidare arbeidet med sundagsskulane i Nærbø. Me gler oss allereie til neste års festival!

Kaninen hadde forberedt seg godt til feiringa av barnefestivalen, og hadde til og med bestilt pakke som ikkje festivalsjefane Gjertrud Lervik og Åslaug Lindland visste om. Ove Postmann (Håland) utførte jobben sin med stil også denne laurdagen, og fekk pakken trygt levert der den skulle. Det var siste plass på ruta hans, og jammen fekk han også levert ein pakke til ein av tilhøyrarane i salen, til lett humring frå dei andre vaksne på festivalen. Høgdepunktet var pakka inn i gullpapir, Jarle Waldemar! Han hadde ein spennande halvtime med mykje song, og ikkje minst trylling. Han trylla fram både teikningar og fargar i Bibelen sin, og formidla om Peter som gjekk på vatnet ved hjelp

Jarle fenget både store og små med tryllinga.

Selma Olava Birkeli har fått storfangst i fiskedammen

7

Gloria våren 2010 Dansegruppe for deg fra 3.klasse Mer om info på www.haa.kyrkja.no Varhaug kirke Øvelser mandager kl. 18.00-19.00 16. jan Øvelse 29. jan Opptreden. Fam.gudst Varhaug kirke 30. jan Øvelse 13. feb Øvelse 27. feb Øvelse 4. mars Opptreden Fam.gudst. Møt kl. 10.15 Varhaug kirke 12. mars Øvelse 26. mars Kosedag Nærbø kirke Øvelser mandager kl. 16.45-17.45 16. jan Øvelse 22. jan Opptreden Fam.gudst Nærbø kirke 30. jan Øvelse 13. feb Øvelse 27. feb Øvelse 11. mars Opptreden. Fam.gudst. Møt kl. 10.15. Nærbø kirke 12. mars Øvelse 26. mars Kosedag 23. apr Øvelse 29. apr Opptreden Fam.gudst. Møt kl. 10.15 Nærbø kirke


Babysong i Varhaug kyrkje MINI DANS Dansegruppe for barn frå 3 år til ca. 2. klasse. Me øver i Nærbø kyrkje tirsdagar kl. 17.00 – 17.45 Datoar: Januar: 17., 24. og 31. Februar: 7., 14. og 28. Mars: 6., 13., 20. og 27. April: 17. og 24. Kristine Åsbø og Maria Reime Birkeli

Konsert i Varhaug kyrkje Søndag 11. desember kl. 19.30. Medverkande:Vigrestad Brassband, Silje Eckhoff Varhaug (gjestesolist sax), Solveig Bergersen (fiolin/song), Solfrid Undheim Bergersen (fiolin), Lars Ole Bergersen (fiolin), Morten Helvik (orgel). Det blir variert program, primært advent-/ julemusikk. Høgtlesing av tekstar mellom musikkinnslag. Billettprisar:Vaksen kr 100, barn kr 50, maks. kr. 200 pr. familie.

Likar du å syngja med små barn? Då treng me deg! Me har lyst å starta opp med babysong i kyrkja under gudstenesta på sundagane. For å få dette til treng med leiarar. Du treng ikkje ha stort repetoar i barnesongar, erfaring med babysong frå før eller høgt kreativt nivå. Me treng folk som er villige til å ta ansvar for samlingane på sundagane – som rett og slett trivs med å syngja saman med små barn.

Babysong har målgruppe 0-2 år, og foreldre eller andre vaksne fylgjer alltid borna til babysong. Ei samling inneheld song og frileik for borna. Songsamlinga er på ca. 10 min – så ein treng ikkje mange songar. Har du lyst å vera med å starta opp babysong i Varhaug kyrkje, kan du ta kontakt med kateket Turid Boganes på mobil 992 14 823 eller kateket.varhaug@haa. kyrkja.no. Turid Boganes

Bjørn Eidsvåg med band i Nærbø kirke Onsdag 7. desember kl. 19.00 4K har vært så heldige å få Bjørn Eidsvåg med sitt eminente band til Nærbø kirke onsdag 7. desember kl. 19.00. Billetter får en kjøpt på www.billettservice.no . Her tror vi billettene går raskt unna. Eventuelle restbilletter selges i døra fra kl. 18.00. Bjørn Eidsvåg har vært artist siden 1971. Han er forfatter av en rekke tekster og melodier (i overkant av 300 titler pr. høst 2008). Det som på mange måter karakteriserer Bjørn Eidsvåg som artist er at han er prest. Men selv om han er livssynforankret, har han gjennom hele sin karriere stått på retten til å si hva han vil - uavhengig av livssynsbåser. Med tekst og musikk har han vist et sterkt ønske om å kommunisere med alle. Selv definerer Bjørn Eidsvåg seg mer som en kulturarbeider enn som musiker og artist. Erfaringsbakgrunnen innenfor psykiatrien har vært viktig for Bjørn Eidsvåg. Flere av tekstene handler om mennesker han har møtt i sitt arbeid som psykiatrisk sykehusprest. Gjennom hele hans karrière har begrepet ”å se” stått sentralt. – Det meste av det vi mennesker baler med under solen handler om vårt ønske om å bli sett, sier han selv. 4 K ønsker alle velkomne til en spennende konsert.

Julebord på Holmavatn Sundag 27. november kl. 13.30. Påmelding til Sigrun Kleven, tlf. 51 43 91 91 Gi beskjed hvis du trenger du skyss. Kr 350,Velkommen Arr.: Norges Kvinne- og Familieforbund, Ogna

Møllev. 12, 4360 Varhaug Tlf.: 51 79 85 79

Autorisert rekneskapsførarlag

Varhaug Hud og Fotterapi

Telefon 51 79 36 60 www.hgrl.no

Stasjonsv. 20, 4368 Varhaug Tlf.:51 43 13 69 N Æ R B Ø - W W W. S TAV N H E I M . N O

8


Festaften i Nærbø kyrkje Laurdag 11. februar kl. 19.30

Tilbod i Ogna Kyrkje for barn frå 0-3 år. Me samlast fredagar i oddetalsveker kl.10.00

• Ta med deg venner og kom! • Alle er velkomne • Servering av reker / ost + kaffi og kaker • Kåseri ved Kjell Børge Tjemsland • Musikk ved Jæren Gospelkor • 200 kroner per person Påmelding til Hå kyrkjekontor, tlf. 51 43 62 10, e-post: kontoret@haa.kyrkja.no eller på liste i kyrkja innan sundag 5. februar.

Oppstart 20.januar 2.februar 17.februar 2.mars 16.mars 30.mars 13.april 22.april MYLDREMESSE kl.17.00 27.april 11.mai

Arr.: Kyrkjeringen for menn

Dåpsbok Ei flott bok til born som er nysgjerrige på dåpen Har du små barn som skal døypast, og eldre sysken som er nysgjerrige på kva som skal skje i dåpen? Eller kanskje du har ein 3-åring som byrjar å spørja kva som skjedde den dagen han/ho vart døypt? Då er dette ei glimrandes bok. Sverre har vorte storebror til Ragna for ikkje så lenge sidan, og no har foreldra bestemt at ho skal verta døypt. Kva skjer når presten kjem på besøk for å ha dåpssamtale, og kva skjer i kyrkja når Ragna vert døypt? Boka har flotte illustrasjonar og er skrevet på eit enkelt språk som lett forklarer både det som skjer i dåpen og det reint praktiske omkring dåpen. Absolutt ei bok til å anbefala til born 2-5 år.

Babysong i Ogna kyrkje

Pensjonistfest Brusand Bedehus

Fakta om boka: Tittel: Sverres veslesyster skal døypast Forfatter: Anne Grete Listrøm Forlag: IKO Pris: ca. 170 kr Du får kjøpt boka blant anna på Bok og Media Nærbø eller på www.iko.no

Sundag 22. januar, kl. 13.00 Svinerull m/tilbehør. Sviskegrøt Kaffi og fløtekake Prost Ole Gunnar Sæbø fortel om oppveksten på Brusand, og livet videre “kveldstanker” Ordfører Mons Skrettingland fortel om Hå kommune og kva planer dei har, særleg for gamle Ogna. Song og musikk v/Eldbjørg og Kjell Stangeland Kollekt til Misjonsalliansen Alle velkommen! Inngangspenger kr. 200,Påmelding til Sigrun Kleven, tlf. 51 43 91 91 og Rose Marie Sirevåg, tlf. 51438172 Arr.: Norges Kvinne- og Familieforbund, Ogna

Besøk vår butikk i Jærvegen 67 Åpningstider: Man-fre 10-16, tors 10-18

Vigrestad Servicesenter Tlf 51 79 12 00

9


Jul på mottaket Det er snart jul, og vi er fulle av forventninger. Kanskje skal du reise hjem til foreldre og familie for å feire jul, eller kanskje kommer dine til deg? Ikke alle har det slik.

På Hå mottak er det mange som har helt andre forventinger til jul enn de fleste av. En av disse er en 37 år gammel kvinne. Hun har forlatt familien i Eritrea, med håp og forventning om et bedre liv i frihet, fred og trygget. Enn så lenge bor på et mottak i et kaldt og fremmed land. Hennes drøm er fortsatt en drøm. – Aller mest savner jeg mor og far hjemme i Eritrea. Også for meg var julen spesiell, fordi da var hele familien samlet. Mitt største ønske er å være sammen med sønnen min i harmoni og kjærlighet, forteller hun. Julemix

Selv om mange beboerne på Hå mottak har et annerledes forhold til jul enn sindige Hå-buer, slipper heller ikke mottaket unna jul. Ulike religioner, kulturer og bakgrunn byr på sine utfordringer, men de ansatte gjør sitt beste for at også beboerne på Hå mottak skal få noe å glede seg over. – Vi lager til aktiviteter til barna, julekaker, julepynt og så videre, og inviterer foreldrene til å delta på dette om ønskelig.Vi har også en juletrefest der vi pynter treet sammen med barn og de voksne som vil, vi serverer grøt og saft, spiller julemusikk og går rundt juletreet. Når vi går rundt juletreet er det populært med sanger som det er bevegelser i siden de fleste ikke forstår ordene, slik som “Så går vi rundt om en enebærbusk”. Da drar vi de voksne med oss, slå lar vi alle barna i oss komme ut, forteller mottaksleder Laila Bjorland Barret. Julegaver mottas med takk!

Laila forteller videre at nissen også tar turen innom mottaket. Innholdet i sekken er en blanding av egenkjøpte gaver, og gaver som er donert til mottaket. – I år har vi veldig lyst til å gi julegaver til de voksne også! Hvis det er noen som leser dette og har lyst å strikke noe til en eller to av de 154 beboerne våre så hadde det betydd utrolig mye for de som

mottar! Da ser vi for oss, sokker, skjerf, votter eller luer, og at den som strikker dette pakker det inn, skrive på om det er til mann, kvinne eller barn med barnets alder og kjønn (se fordeling av barns alder og kjønn nedenfor) og levere til mottaket, ivrer laila. Kanskje du er en av dem som skal være med å fylle sekken med gaver til beboerne på Hå Mottak? I så fall forsikrer Laila at gavene vil gå rett til beboerne! Redaksjonen v/Magnus Østby

Fakta om Hå mottak: • Hå mottakssenter har 154 plasser på ordinær avdeling • 80 prosent av de som bor på mottaket er menn • 13 prosent er kvinner • 12 barn under 18 år (2 gutter under 1 år, 3 jenter 3 år og under, gutt 5 år, jente 7 år, gutt 7 år, 2 gutter 9 år, jente og gutt 15 år.) • De som bor på mottaket kommer fra 22 ulike land. Cirka 10 språkgrupper • Afghanere utgjør hele 35 prosent av beboerne. Andre store er Somalia. • De første asylsøkerne kom til mottaket i juli i 2009, og cirka halvparten av alle som bor her har vært på mottaket i over to år. • Laila Bjorland Barret er leder, og er del av et team på ni personer med ulike nasjonaliteter. I tillegg har mottaket egen helsetjeneste og skole. • Kontakt informasjon: Telefon: 51436260 e-post: haa.mottak@hero.no

10

Også barna på Hå mottak skal feire jul. Kanskje nettopp du vil glede noen av beboerne på mottaket med en julegave?

Dette kan du gjøre for beboerne: • Smile og si hallo når de går forbi på gata, i butikken eller andre steder. • Bli vennskapsfamilie eller besøksfamilie • Invitere de med til ting i lokalsamfunnet og hjelp med transport hvis mulig • Sett klare grenser for begge parter fra dag 1. Ikke lov mer enn du er i stand til å gjennomføre • Vær ærlige rundt hva du kan bidra med. Alle respekterer ærlighet • Ikke gi falske forhåpninger. Det er bedre å si nei enn kanskje, det kan bli tolket som ja. • Få veiledning fra kontoret hvis du er usikker på noe, ikke vær redd for å ringe oss • Husk at det er to sider av en sak


Tannlege Karleif Taksdal

11


50 års konfirmanter i Varhaug

1.r.v: Anne Marie (Ueland) Ugland, Oddveig (Aanestad) Moi, Elisabeth Aarsland Bråten, Gaute Øgreid Rasmussen, Åslaug (Hobberstad) Geelmuyden, Møyfrid (Nord-Varhaug) Taksdal, Tove Alice (Lerbrekk) Abrahamsen. 2.r.v: Torunn Hobberstad Ueland, Bjørg J. Håland Sætre, Signe Håland Friestad, Gudveig (Varhaug) Lunde, Julie (Mellemstrand) Aksnes, Torunn Haldis (Skrettting) Berge, Anlaug (Tjemsland) Erga,Venke (Waldeland) Sæstad. 3.r.v: Magna (Ueland) Undheim, Torstein Aanestad, Ruth (Husveg) Mellemstrand, Torunn (Fuglestad) Lindgaard, Anne-Reidun Fuglestad, Øysten Bratland, Bjørg (Waldeland) Kverme, Svein Bratland. 4.r.v: Olav Husveg, Svein Herikstad, Ingrid Sandve Otto, Anne Lise (Ødegård) Håland, Sigfrid (Øen) Lode, Oddveig (Haugstad) Ødegård, Else Jorunn (Stokkeland) Solberg, Ida (Haugstad) Møller. 5.r.v: Ole Johannes Aanestad, John Haugstad, Lars Rugland, Arnfinn Vigrestad, Per-Bjarne Ødegård, Ådne Tjemsland, Oddmund Gravdal, Arvid Sikveland. 6.r.v: Jonas Odland, Steinar Skretting, Per Egil Dubland, Leif Reistad, Karl Åmodt, Sverre Waldeland, Tor K. Fritzen, Ingvald Handegård, Jan Dalen. Foto: Anna Nesvik

12


50 års konfirmanter Ogna

Ved konfirmasjonen i Ogna kyrkje den 24. september 1961 var det 32 konfirmantar. 20 av desse møtte fram for å vera med på gudstenesta 16. oktober: Bak frå venstre: Kjell Helleren, Ole Einar Herredsvela, Ove Kverme, Øystein Haver, Leif Sørskog, Magnar Fuglestad, Torfinn Friestad, Magnar Matnisdal og Mikael Ånestad Framme frå venstre :Solveig Karin Siqveland , Guri Synnøve Forberg, Kirsten Stokkeland, Else Torunn Slettebø, Anna Johanne Klippen, Kari Olsen, Kjellaug Sørskog, Irene Kristensen, Anbjørg Kydland, Marit Paula Myklebust og Ruth Kleven Foto: privat

Graving og transport Erik Håland Maskin AS Tlf. 51 43 12 99 Mob. 970 555 00

Tlf.: 51 43 65 80 - www.vigrestad-bk.no

- Taxi

- Minibusser tilrettelagt for rullestolbrukere

Hå Taxisentral BA Tlf. 51438006

E-post. post@bm-sl.no

Torggata 6, 4365 Nærbø Tlf 51 43 33 25

Tlf. 51 79 12 60 P.B 118, 4367 Nærbø

Dåpskjolar til utleige Nærbø bygdekvinnelag Ring Maria Opstad tlf. 51 43 35 65

13


Troens rom består ikke av meninger, men av nærvær

f o r

a l l e Knut Svindland Ungdomsprest i Hå

ungdomsprest@haa.kyrkja.no Helge Gabrielsen, kateket i Hå

Turid Boganes, Kateket Varhaug. kateket. varhaug@ haa.kyrkja.no

Nærbø UK (Ung Kirke) og KAIROS http://kairosungdom. blogspot.com Nærbø Kristelige Ungdomslag, www.ungdomslaget.no KRIK, Nærbø (følg med på plakater) Varhaug Varhaug Kristelige Ungdomslag, www.vakru.com Vigrestad Unges, www.unges.org Andre: IMPULS www.impulsweb.no KRIK www.krik.no Normisjon www.acta.as Misjonssambandets ungdom www.itro.no Misjonsselskapets ungdom www.nmsu.no Ogna, Brusand og Sirevåg Kr Ungdomslag: www. ungdomslaget.org

u n g d o m a r

i

H å

k y r k j e l y d

<3 I låv u <3 Har du nokon gong mista, eller surra vekk, noko som er verdifullt? Nøklane til mopeden? Mobilen? Pengeboka? Ein dyr jakke? Det har eg, ofte må eg ut på leiting eller nøklar, pengebok eller mobil. Som oftast kjem det fort til rette, men nokon gonger går det kanskje ein dag eller to før det dukkar opp. Og ein helt sjeldan gong kjem ting ikkje til rettes og har forsvunne for godt. Men før ein gjev opp håpet så leitar ein nøye, spør alle ein kan tenkja seg har sett det eller tatt det. Ein brukar mykje tid og krefter på å leita. Og finn ein det, etter lang tids leiting – ja då er ein snar med statusoppdatering på facebook om at det er funne att. Jesus fortel ei likning om ei kvinne som har mista ein sølvmynt. Ho tenner alle lys og sopar huset for å finna mynten igjen. Og når ho finn han, fortel ho det til alle ho kjenner: Mynten er funnen! (Luk 15,8-10) Har du nokon gong tenkt over kor verdifull du er i Guds auge? Det er ikkje noko som står på ToppHendelser på facebook når du logger deg inn. Jesus: <3 I låv u <3 Men du kan lesa Bibelen og sjå. Fleire gonger bruker Jesus likningar og bilete som fortel om

UK Ungdomsklubb

Etter mange spørsmål åpner vi nå for at også dere på videregående kan komme!!! Velkommen! (Vil du holdes oppdatert? Send sms «UK sms + ditt navn» til 47011317 18/11, 25/11, 9/12, 6/1, 13/1, (20/1 Konfirmantcup Vigrestad), (27/1 IMPULS Stavanger), 3/2, 10/2, 17/2, 2/3.

Kairos (for videregående) Videoinnledning til samtale, tur til Ukraina, Hver tirsdager kl.20.15-21.30 (unntatt 20/12 og 27/12) Ta med en venn og hiv deg med… du blir garantert utfordret!!! 14

ein gjetar som leiter etter den eine sauen som er borte, eller om andre som leiter etter den eine som er borte. Om den bortkomne sonen og kor stort stas faren gjer utav det når sonen kjem att. Men ein treng ikkje lesa bare likningar og biletet for å sjå kor glad Jesus er i akkurat deg, og kor høg verdi du har. Det at Gud vel å senda sonen sin til jorda som menneske, fødd i ein stall, for at me menneske skal få verta frelst er jo rimeleg tydeleg tale. Og i påska då han vart fornedra ved pisking, spytting og til og med ei tornekrone, før han måtte døy på krossen som ein ussel forbrytar. Bare fordi han elskar nettopp deg! Så gløym ikkje at du er verdifull! Så verdifull at Jesus var villig til å verta menneske for å leita med lykt og lupe for å finna deg og frelsa deg. Eg tvilar ikkje på at Jesus sin status på facebook ofte ville hatt preg av at han vil bekrefta din verdi og sin kjærleik til deg! Turid Boganes, kateket

Kairos Filmklubb (for videregående og oppover) Søndager kl.20 (send sms «filmklubb + ditt navn» til 41432518 så får du invitasjon!)

Kairos paintballklubb (for vidergående og oppover) (send sms «kairos paintballklubb +ditt navn» til 47011317 og få invitasjon!)

G2 Fredager kl. 20.00. 25/11


Aktivitetsdag for Varhaug- og Vigrestad-konfirmantane Sundag 18.september var alle konfirmantane frå Varhaug og Vigrestad samla på Ognatun for å ha ein kjekk dag saman med aktivitetar for å verta betre kjent med kvarandre. Dagen byrja med ei samling for alle konfirmantane i peisestova før me delte inn i ulike grupper som konfirmantane hadde valt på førehand: fotball, beachvolleyball, kano, golf, bruskasseklatring, forming og spelturning. Etter gruppesamlingane var det grilling i stor stil. 400 pølser gjekk ned på høgkant! Så var det tid for å verta betre kjent med nabobygdas konfirmantar. Det gjorde me med ein stor aktivitetsleik med ulike postar kor ein skulle gjennom eit edderkoppnett, snu eit teppe mens alle stod på det, slå knute på eit tau som alle haldt i og liknande aktivitetar. Ingen tvil om at det var samarbeid på høgt plan og stemninga høg undervegs. Konkurranseinstinktet vakna, og i dei fleste konfirmantane og området rundt Ognatun var prega av heiarop, samarbeidsrop, lått og løye. Etter endt aktivitetsleik var det nysteikte lappar og kake. Mens kateketen samanlikna tider og rekna poeng var konfirmantane ute på aktivitetar igjen, før me samlast inne igjen og avslutta ein 11 timars kjekk dag med kåring av Ognatuns meisterlag og ein liten andakt. Turid Boganes, kateket

Langgata 23, 4362 Vigrestad Tlf: 51 43 78 00 - www.vigrestad-buss.no E-post: post@vigrestad-buss.no

Dublandv. 35A, 4360 Varhaug Tlf.: 51 43 59 00 - www.vph.no E-post: post@vph.no

Salte Lakkering Alt i nybygg, påbygg og rehabilitering. www.hersdal.no

Nærland, 4365 Nærbø 51 43 06 60

15


24 hours: Den gode hyrde 24 hours For 4. året på rad arrangerte Nærbø Kyrkje 24 Hours – festival i Nye Loen. I år var temaet ” Den gode hyrde”.

320 5. – 7. klassingar frå heile kommunen var samla til eit døgn stappfullt av gode opplevingar som; symjehall, ishall, lageaktivitetar, dans, hoppeslott, sumobryting,

gigaball, teambuilding og mykje meir. Med så mange ungar involverte, eit tett samarbeid med næringsliv og Nye Loen, og med fantastisk flotte leiarar er det bare å takke og bukke! Takk til sponsorane:Vigrestad Servicesenter, PS service, Lyse, AH Bygg, Time Sparebank, Elektrofag Jæren, Ogna Sveis, Byggmester Lervik, Reime og Haugvaldstad, Europris,

R. Haugseng, Pizzabakeriet, Spar Varhaug, Q-meieriet og ikkje minst årets hovudsponsor: Jæren Olje. Familiegudsteneste i hallen med flotte bidrag frå deltakarane var ei flott avslutning på eit fantastisk døgn!

SSO KYRKJELYD PRESENTERER SSOs PROFESJONELLE KAMMERKOR Ogna kirke tirsdag 13. desember kl. 19.00 Spennende og variert program fra barokken i Italia og Tyskland frem til i dag.Vi får høre julemusikk, a capella og orgel. Dette blir siste mulighet i 2011 til å få med seg konserter med Stavanger Symfoniorkesters profesjonelle. Koret har mottatt støtte fra Norsk Kulturråd. Dirigent og kunstnerisk leder: Ragnar Rasmussen Med Ole Karsten Sundlisæter på orgel. Billetter ved inngangen . Billettpris er satt til 150 kr / 50 kr. for barn under 16 år og studenter Forhåndssalg til konserten i Stavanger Domkirke på tlf 51 53 70 00 eller www.billettservice.no 16


redaktør og redaksjonsmedarbeidere

Stilling ledig Kyrkjelydsbladet er et av de viktigste informasjonskanalene kirka og bedehus har i Hå. Vi vet at bladet leses av svært mange. Men det lager seg ikke sjøl. Derfor trenger vi nye medarbeidere.

Jærbuen er kjent for sin beskjedenhet.Vi vet at mange ønsker å bli spurt direkte om de kan gjøre en innsats for kirke og bedehus. Dessverre er det praktisk umulig. Redaksjonen håper derfor at du legger beskjedenheten til side, og tar kontakt med noen i redaksjonen eller styret hvis du har den minste interesse eller lyst til å være med å lage blad. Redaktørens oppgaver:

• Lede redaksjonen og ha det redaksjonelle ansvaret for bladet • Sørger for at innholdet er i henhold til retningslinjene • Redigere sakene og bestemme plassering og omfang på sakene • Sende tekst og bilder til layout (elektronisk) • Bindeledd mellom redaksjon, layout og kirkekontor

Redaksjonsmedarbeidere

Redaksjonen skal ideelt sett ha minst ett medlem fra hvert sokn. Redaksjonsmedarbeiderne skriver saker fra sitt sokn, og er bindeledd mellom kirka og bedehusa i soknet og redaksjonen. Du må være glad i å skrive og bør ha et digitalt kamera slik at du kan ta bilder. Andre medarbeidere

Redaksjonsmedlemmene har begrenset mulighet til å dra på reportasjeoppdrag. Det er derfor viktig at DU tar ansvar, og skriver om relevante ting som skjer i ditt nærmiljø. Kanskje du ahr lest en god bok du vil reklamere for, eller har et vitnesbyrd du vil dele med andre? Sett deg foran PC-en og skriv i vei! Vi har også behov for bilder, så hvis du er glad i å fotografere trenger vi også deg!

Redaktøren trenger ikke være noe språkgeni, all den tid redaksjonen har et språkkyndig medlem som leser korrektur og renskriver tekstene før de havner hos redaktøren. Men du må beherske Word. All korrektur skjer elektronisk ved hjelp av PDF-filer. Arbeidsmengden er om lag 10 – 15 timer per blad, pluss redaksjonsmøter. Fra 2012 kommer bladet ut 4 ganger i året.

Gudmestadv. 371, 4365 Nærbø Tlf. 51 79 18 00 - www.jaerbetong.no

Tlf.:51 43 76 22 Langgata 32 - 4362,Vigrestad

Tlf.: 51 43 65 55

17

Faste møtekvelder

Fra 2012 legges det opp til faste “skrivekvelder” eller inspirasjonskvelder, der både faste redaksjonsmedlemmer og andre møtes for en god drøs, utveksling av ideer og læring. Informasjon om tid og sted får du på kirkekontoret etter jul. Kontaktinformasjon

Hvis du tror dette er noe for deg, ta kontakt med Magnus Østby, tlf. 91845157, eller på e-post; magnus@askmedia.no


Bli med til storslåtte

I Kyrkjelydsbladet 3/2011 kunne du lese om tur til Thailand i regi av Jæren prosti. Nå er programmet klart. Turen går av stabelen ca. 27.10. -10.11. 2012. ”Fantastisk opplevelse”. ”Enestående opplegg”. ”Beste tur jeg har hatt”, skriver tidligere deltakere. Nå har DU sjansen til å oppleve, ikke bare ”turist-Thailand”, men det virkelige ”Smilenes land” sammen med leder Egil S. Eide og prost Kjell Børge Tjemsland, Jæren prosti sin representant. Prostituren vil i tillegg til å gi kunnskap om kultur, historie, kirke og misjon, også skape fellesskap innad i

prostiet, og vi blir kjent med nye på tvers av soknegrensene. Turen er også tidligere omtalt i menighetsbladet. Her er programskissen for prostituren: Dag 1-3: Til BANGKOK fra Sola via København. Velkomstmiddag på Hotel Grand China Princess. Besøk til Immanuelkirken og Lovsangshjemmet i slummen (Den Evangelisk Lutherske Kirke i Thailand/Det Norske Misjonsselskap). Sightseeing. Båttur med middag på hovedelva Chao Phraya gjennom Bangkok. Dag 4-6: Med Thai Airways til CHIANG RAI. Rimkok Resort. Dagstur

Kvalbein , 4363 Brusand tlf. 51 43 94 94 - www.jaergarden.no

18

til ”Det gyldne triangelet”, der Thailand, Laos og Burma møtes. Båttur på Mekong-elva til Laos-marked. Til Mae Sai, landets nordligste by med grenseovergang til Burma. Med buss på en makeløs tur gjennom storslått landskap, besøk i fjellandsby med folkegruppene Akha og Karen, og videre til den over 700 år gamle, sjarmerende byen Chiang Mai, kalt ” Nordens rose”. Hotell Empress. Verdensberømt nattmarked. Dag 6- 8: CHIANG MAI: Elefantleir i utkanten av jungel. Orkidéfarm. Det kristne universitetet Payap. Innsikt i byens tradisjonsrike håndverk (silke, bo-


Thailand! Fakta:

Fargerike Thailand

mull, sølv, treskurd, lakkvare, lær, m.m.). Til et av landets vakreste templer på fjellet Doi Suthep. Dag 9- 11: Fly tilbake til hovedstaden BANGKOK, og videre med buss til Nakhon Pathom, Thailands eldste by (150 år f. Kr.) og prisbelønte ”Rose Garden”. Fargerikt folkloreshow. Organisk gård: Tradisjonell matlaging, risplanting, blomsterdekorasjon, dans m.m. Tur til Kanchanaburi til ”Broen over Kwai”, kjent fra film og roman, og tur med ”Dødens jernbane”, som krigsfangene anla. Dag 12 -15: Buss til østkysten av Siamgulfen og Hotell Asia Pattaya. Direktør Chookiat og hans stab gir oss ekstra god service de rolige dagene i hage, ved strand og svømmebasseng. Mulighet for handletur til byen. Avskjedsmiddag. Den helt spesielle turen vil by på stadige overraskelser og møter med folkeliv, natur, kultur og religion – og ikke minst vennlige, smilende thaier. Det gjør noe positivt med oss! Reiseleder Egil S. Eide har et vidt kontaktnett som gir deltakerne ekstra god service. Han ble hedret med ”Award Friends of Thailand” i Bangkok 2008 og fikk Kong Haralds Fortjenestemedalje i 2011.

Infomøte om prostitur: Bryne kyrkje, peisestua (underetasjen), onsdag 11. januar 20112, kl. 19.30. Egil S. Eide kåserer og forteller om turen. Prost Ludvig Bjerkreim, Sandnes, viser bilder fra Sandnes prosti sin tur okt./nov. 2011. Kom selv, og ta med venner til et uforpliktende informasjonsmøte! Påmelding i møtet og i tiden etter. Vel møtt til alle interesserte!

PRIS / PÅMELDING: Flyseter kan ikke bestilles ennå. Derfor ca. tidspunkt og antatt pris: 21 000 NOK. Tillegg for enkeltrom: 3000 NOK. Merk hvor mye som er inkludert: Rutefly med SAS og Thai Airways. Hotellopphold. Samtlige måltider i Thailand. Båt og bussturer. Sightseeinger. Reiseleder og guidetjenester. Ikke inkludert: Reise- og avbestillingsforsikring. Flyavgifter. Tips. Drikke til maten. Meld deg på til teknisk arrangør Ravinala, epost post@ravinala.no, tlf. 51 51 61 47, eller til Kjell Børge Tjemsland, epost kbt@time-kyrkja.no, tlf. 416 38 048. For mer detaljinformasjon, ring gjerne Egil S. Eide, tlf. 51 65 03 61 Vel møtt til fargerik opplevelsestur i godt fellesskap! Egil S. Eide, leder Kjell Børge Tjemsland, prost Jæren prosti

Vigrestad - Tlf. 93 697 500

19


STØTT VÅRE ANNONSØRER

Offer NÆRBØ KYRKJE

Fuglestad, 4363 Brusand - Tlf. 900 75 500

24.7.11 7.8.11 21.8.11 28.8.11 4.9.11 11.9.11 18.9.11 25.9.11 2.10.11 9.10.11 16.10.11 23.10.11

Kyrkjelydsarbeidet 3380,00 KIA Rogaland 10723,00 Kyrkjelydsarbeidet 5718,50 Norges Kristelige Student og skoleungdomslag 15998,00 Ungdomsarbeidet 6825,00 Nytt orgel 6125,00 Gadjiwan-prosjektet 7489,00 Misjonsprosjektet 4930,00 Søndagsskulen 7154,00 Kyrkjelydsarbeidet 5813,00 Kyrkjelydsarbeidet 8175,00 Norsk Misjon i Øst 7942,00

VARHAUG KYRKJE

17.7.11 31.7.11 14.8.11 28.8.11 4.9.11 11.9.11 18.9.11 25.9.11 2.10.11 9.10.11 16.10.11 23.10.11

Urmaker Christen Øygard, v/Edvard Sandsmark Torggata 2, 4365 Nærbø Tlf 51 43 34 43. ”Ur, kikkerter, reparasjoner”

Indremisjonsforbundet i Rogaland Gå ut-senteret NMS Himalpartner Kyrkjelydsarbeidet Tørken på Afrikas Horn Normisjon Gadjiwan-prosjektet Bibelskolen Grimstad Kyrkjelydsarbeidet Åpne Dører Kyrkjelydsarbeidet

8241,50 9085,50 12424,00 7739,80 7411,00 11221,00 4622,00 11057,50 6157,00 9328,00 11173,00 8118,00

OGNA KYRKJE

Tlf. 51 79 36 10 - E-mail: post@vm-maskinering.no

Skogateigen 35, 4362 Vigrestad

Hegelstad AS

24.7.11 7.8.11 21.8.11 19.9.11 25.9.11 2.10.11 9.10.11 16.10.11

Kyrkjelydsarbeidet Kirkens Nødhjelp Kyrkjelydsarbeidet Normisjon Bibelskolen Bildøy Gadjiwan-prosjektet Areopagos Kyrkjelydsarbeidet

3730,00 7495,50 4661,00 1324,50 2157,00 2907,00 1568,50 3660,00

Nordra Subag. 35 Postboks 64, 4369 Vigrestad 51 43 74 05 E-post:ghegelst@online.no

Våre medarbeidere på Jæren: Oddbjørn Folde, Runar Apeland, Brikt Goa og Borgny Ånestad Skretting

Døgnvakt: 51 97 29 00

Tlf 51 43 46 10 - Mob. 908 37 365 www.kays.no

www.krogedal.no

GRAVMONUMENT

Salg, reparasjon og navntilføyelse på gravsteiner i distriktet. Inskripsjon på større steiner (gardsteiner) utføres også.

JÆRSTEIN

Eivind Waldeland Mob. 909 62 998 - Tlf. 51 43 74 90

20


Døde Nærbø sokn 20.7.2011 Terje Arnold Bertsen f. 15.1.1944 30.7.2011 Georg Sigbjørn Haukland f. 4.11.1932 15.8.2011 Kirsten Katrine Hauge f. 29.5.1968 19.8.2011 Ingvar Waldeland f. 17.7.1932 20.8.2011 Berit Kvia f. 6.4.1927 23.8.2011 Jan Reime f.19.4.1949 29.8.2011 Kirsten Johanne Erdal f. 6.12 1920 1.9.2011 Olaug Borgny Bjorland f. 12.11.1924 24.9.2011 Svanhild Elida Sør-Reime f. 9.10.1921 7.10.2011 Jens Lebæk Hansen f. 9.2.1938 11.10.2011 Berit Margot Obrestad f. 9.9.1933 16.10.2011 Margit Jensine Sundquist f. 15.4.1911 19.10.2011 Herleiv Obrestad f. 21.3.1922 Varhaug sokn 21.7.2011 Asta Ingfrid Selbach f. 3.8.1937 30.7.2011 Møyfrid Sundvor f. 19.1.1927 22.8.2011 Rannveig Hobberstad f. 21.2.1932 18.9.2011 Herdis Ueland f. 31.12.1926 29.8.2011 Gerd Serina Haaland f. 8.12.1937 25.9.2011 Isak Fjeldstad Varhaug f. 25.9.2011 3.10.2011 Torleiv Skretting f. 1.10.1936 Ogna sokn 17.3.2011 Valborg Einy Lura f. 16.7.1922 12.6.2011 Olga Vatnamot f. 20.6.1926 5.7.2011 Per Omland f.6.5.1936 20.8.2011 Theoline Johanne Sørskog f. 24.8.1912 19.9.2011 Aslaug Haver f. 24.11.1932 8.10.2011 Bergit Bjelland f. 10.12.1927 9.10.2011 Leif Friestad f. 15.10.1953

Døypte

Nærbø kyrkje

21.8.2011 Kaia Moi Gravdal Sindre Pettersen Kvia Joachim Risa Østberg Loke Gimre Rangen Mina Reiestad Sunniva Søiland Tjelta Hannah Aase Ueland Helene Undheim 4.9.2011 Magnus Eriksen Anine Aase Martinsen 18.9.2011 Martha Eriksen Tian Hatteland Kasper Hetland Horpestad Eivind Ree Ruth Risa Tomine Wiig 2.10.2011 Nicholas Matheo Sivertsen 9.10.2011 Alexandra Ask Rikke Refsnes Oliver Refsnes Tuva Thu 16.10.2011 Johan Høiland Auestad Ingrid Høyland Lykke Ødemotland Gabriella Ueland Varhaug kyrkje

14.8.2011 28.8.2011

Sam Midttun Egil Kverme-Mikkelsen Kristell Arvesen Celina Undheim Svendsen Samuel Særheim Elias Undheim Årsland Eskil Vold William Egeland

Pernille Solstrand Høidahl Theodor Ølberg 4.9.2011 Jahn Erik Herredsvela Guro Håland Jon Emil Helland 11.9.2011 Emilie Tveiten Didrik Dubland Benjamin Lerbrekk 25.9.2011 Lodve Voll Kristoffer Haarr Harald Varhaug Mathea Skeie Lucas Wiig Nevland 9.10.2011 Ingrid Emilie Haugland Henrik Pollestad Mina Haukalid Tage Ueland Edle Svendsen Lode 16.10.2011 Lise Midttun Melina Håland Varhaug Olai Jelsa Thunshelle 23.10.2011 Nora Skrettingland Aanestad Marte Salte Marit Jakobsen Nord-Varhaug Ogna kyrkje

9.8.2011 Solveig Marlene Albrecht 21.8.2011 Ådne Gaard Kristensen 28.8.2011 Eline Fjellheim 4.9.2011 Marius Grum Hvidsten Storm Roxman 2.10.2011 Wesley Kelly 16.10.2011 Tord Amundsen

Christen Øygard AS Gull og sølv v/Gunnbjørg Lode Torggata 2, 4365 Nærbø Tlf 51 43 34 43

Leirsted Kurs Konferanser Tlf.:51 79 38 88 E-mail:post@ognatun.com www.imf.no/rogaland

21

Kryddergarden på Jæren AS Vigrestad Tlf 51 43 35 02 www.kryddergarden.no


Nærbø bedehus

Varhaug Misjonshus

Vigrestad misjonshus

November 25. Møte, Samemisjonen 26. 20.00: Ungdomslaget, NKUL 27. 11.00: Storsamling, IM/NOR 19.00: Møte, NLM

November 25.-26. Julemesse, NMS 27. nytt søndagsmøte, felles 30. Møte, Flymisjonen Desember 1.-4. Møter, Flymisjonen 4. 11.00: Sjakkturnering for barn og unge 5. 18.00: Lagsfest, NLM 7. 14.00: ”Vi over 60” treff 7. Nattverdmøte 7. 18.00: Musikkmøte, IMF 11. nytt søndagsmøte, felles 18. 13.00: Eldremiddag 18. 18.00: ”Vi synger jula inn”, felles 26. 19.00: 2.-dagsfesten, UL 27. 17.00: Søndagsskulens juletrefest 31. 19.00: Nyttårsfest, UL Januar 2012 6. 12.00: Auestadbasaren 8. nytt søndagsmøte, felles 9. 19.00: Årsmøte, IMF 11.-15. Møteveke, UL 16. 19.00: årsmøte, Normisjon 18. 14.00: ”Vi over 60” treff 22. nytt søndagsmøte, felles 24.-29. 18.00: Familiemøteveke, NLM 30. 19.00: Årsmøte, NMS Februar 1. 14.00: ”Vi over 60” treff 3. Basar, NLM kv.for. 4. 12.00: Basar, NLM kv.for. 5. nytt søndagsmøte, felles 8.-11. Møteveke, IMF 12. 19.00: fest, IMF 13. 19.00: årsmøte, NLM 14.-16. Bibeltimar, NMS 16. 14.00: ”Vi over 60” treff 17. 19.00: basar, Samemisjonen 19. nytt søndagsmøte, felles 21.-26. Møteveke, Lekmannsmisjonen 29. 14.00: ”Vi over 60” treff

November 28. ”Kvinner i nettverk” samling Desember 1. 19.00: Bibeltimar v/ Kurt Urhaug 3. 20.00: Unges Misjon 4. Søndagsmøte 8. Kraft og kvile 10. 20.00: Unges misjon 11. Norforsamling 11. 13.00: ”Vi over 60” 15. 19.00: Bibeltimar v/Kurt Urhaug 18. 18.00:Vi syng jula inn 27. Basar, NMS 29. 17.30: Juletrefest for søndagsskulen Januar 1. Juletrefest, Normisjon 8. Søndagsmøte 12. Kraft og kvile 15. Norforsamling 18.-22. Møteveke, NMS 19. 14.00: ”Vi over 60” 27. Basar, NLM 28. 15.00: Familiebasar, NLM 29. Søndagsmøte 31. Årsmøte, Normisjon Februar 1. Årsmøte, IMF Vigrestad 3. Norforsamling 4. 16.00 og 19.00: Misjonshusbasaren 5. Norforsamling 6. Årsmøte, NLM 8. Årsmøte, NMS 9. Kraft og kvile 10. Basar, Normisjon 12. Søndagsmøte 15.-17. Møter, Normisjon 16. 14.00: ”Vi over 60” 19. Norforsamling 26. Søndagsmøte 29. Årsmøte for Misjonshuset

Desember 1. Møte, IM/NOR 2. 20.00: Lovsangfest, IMF/NOR 3. 20.00: Ungdomslaget, NKUL 4. 11.00: Søndagssamling, NLM 8. Møte m/nattverd, NLM 10. 20.00: Ungdomslaget, NKUL 11. 11.00: Storsamling, IM/NOR 15. Julekonsert IMBrass, Bedehusforeninga 17. 20.00: Ungdomslaget, NKUL 18. 11.00: Søndagssamling, NLM 18.00:Vi syng jula inn, IM/NOR (Tryggheim) 25. Litlefesten, NKUL 31. 20.00: Nyttårsfest, NKUL

Tannlege

Karleif Taksdal

Jadarvegen 15. Timebestilling Nærbø - Tlf. 51 43 46 86

Tlf.: 51 43 46 55 - Boks 143, 4365 Nærbø

22


Sirevåg bedehus

Vigde Nærbø sokn Dato

November 24. Eldretreff 29. 18.00:Yngres Desember 2. 19.00: 50-årsjubileumsfest for Sirevåg Bedehus m/kveldstrekning 6. 18.00:Yngres 7. Møte NMS v/Kjetil Vada 27. 18.00: Juletrefest Sundagsskulen Januar 4.-8. Bibelveke ImF 22. 19.00: Søndagsmøte NLM Februar 5. 19.00: Søndagsmøte ImF

Ny kyrkjegardsarbeidar. Knut Kjeverud har valt å slutta hos oss.Vi takkar for innsatsen og ynskjer lukke til med nye utfordringar.

13.8.2011 20.8.2011 27.8.2011 3.9.2011

Kor

Nærbø gamle kyrkje Nærbø gamle kyrkje Nærbø gamle kyrkje Nærbø gamle kyrkje Nærbø gamle kyrkje Nærbø gamle kyrkje

Kven

Brit Helen Nærland og Svein Morten Kleppe Vigdis Helmsgård og Rune Klingsheim Marianne Salte og Kim Skjæveland Mathiesen Guro Opstad og Geir Helge Eriksen Anita Haugstad og Johannes Obrestad Tone Marian Langeland Nevøy og Jan Frode Torkildsen

Varhaug sokn 13.8.2011 3.9.2011 1.10.2011

Varhaug kyrkje Malin Midttun Sundvor og Atle Våland Varhaug kyrkje Trine Vold og Harald Hodne Hermundsplass Varhaug kyrkje Silje Haver og Eivind Gunnar Strand

Ogna sokn 20.8.2011 27.8.2011 3.9.2011 10.9.2011

Ogna kyrkje Ogna kyrkje Ogna kyrkje Ogna kyrkje Ogna kyrkje

Else Omland og Tommy Quinn Jorunn Elin Skoran og Ivaylo Dimitrov Skorgan Alice Madland Herredsvela og Trond Helge Qvalbein Monika Ueland og Joakim Moi Siri Kleven og Rune Grinde Pedersen

Misjonærar frå Hå Du kan kontakta dei på desse post- eller e-postadressene Kathrine og Alf Kåre Eggebø Casiila 1519, Cochabamba, Bolivia ak.eggebo@lyse.net

Eric Lester Larson er tilsett i den ledige stillinga.Vi ynskjer velkommen som medarbeidar i kyrkja.

Toril Bø Norwegian Lutheran Mission Postb 5540 Addis Abeba, Ethiopia torilbo@hotmail.com

Hugs at forbønn gir dei hjelp og styrke i eit viktig arbeid! Kyrkjeverja

Vågen 42, 4364 Sirevåg, Tlf.: 51 43 55 37 E-post: staleh@sir-regn.no, www.sir-regn.no

Vigrestad Fysioterapi tlf. 51791170 - e-post: post@elektrofag.no En god kontakt på Jæren

23

Ognav. 13. 4364 Sirevåg Telefon: 51 79 13 90 - Telefax: 51 79 13 99 www.ognainstallasjon.no


Gudstenester

FULL DISTRIBUSJON Gudstenestene tek til kl. 11.00 om ikkje anna er nemnt

NÆRBØ KYRKJE

VARHAUG KYRKJE

OGNA KYRKJE

27. november Lysmesse kl 19. Helge Gabrielsen. Offer til kyrkjelydsarbeidet

1. søndag i adventstida Lysmesse kl 19. Gaute Øgreid Rasmussen og Turid Boganes. Offer til kyrkjelydsarbeidet 2. søndag i adventstida Gudsteneste med dåp og nattverd. Roald Byberg. Sundagsskule og kyrkjekaffi. Offer til Ustein Pilegrimsgard 3. søndag i adventstida Gudsteneste med dåp. Dag Øivind Østereng. Sundagsskule og kyrkjekaffi. Offer til Misjonsalliansen 4. søndag i adventstida Gudsteneste med nattverd. Gaute Øgreid Rasmussen. Sundagsskule og kyrkjekaffi. Offer til kyrkjelydsarbeidet Julafta Kl 14.15 Familiegudsteneste Roald Byberg Minikoret Varhaug syng Vigrestad skulekorps spelar Offer til Kirkens Nødehjelp Kl 15.45 Familiegudsteneste Roald Byberg Vigrestad barnekor syng Vigrestad skulekorps spelar Offer til Kirkens Nødhjelp Kl 17.00 Gudsteneste Roald Byberg Offer til Kirkens Nødhjelp Juledag Høgtidsgudsteneste med dåp. Gaute Øgreid Rasmussen. Offer til sjømannskirken. Nyårsaftan Kl 23.00 Midnattsgudsteneste. Gaute Øgreid Rasmussen

Luk 4,16-22a Gudsteneste med dåp. Lys vaken.Utdeling av NT. Dag Øivind Østereng. Offer til IKO. Luk 21, 27-36 Kl 1900. Lysmesse. Konfirmantane deltek. Dag Øivind Østereng. Offer til kyrkjelydsarbeidet. kyrkjekaffi Luk 3, 7-18 Gudsteneste med dåp. Gaute Øgreid Rasmussen. Offer til Normisjon. Luk 1,39-45

4. desember Gudsteneste med dåp. Dag Øivind Østereng. Kyrkjekaffi. Offer til Orgel. 11. desember Temagudsteneste med dåp. Knut Svindland. Kyrkjekaffi. Offer til kyrkjelydsarbeidet 18. desember Gudsteneste med nattverd. Roald Byberg. Kyrkjekaffi. Offer til Familie og Media 24. desember Kl 14.00 Familiegudsteneste Gaute Øgreid Rasmussen Glad Song deltek, Offer til Kirkens Nødhjelp Kl 15.15 Familiegudsteneste Gaute Øgreid Rasmussen Skulekorpset spelar, Offer til Kirkens Nødhjelp Kl 16.30 Gudsteneste Gaute Øgreid Rasmussen Offer til Kirkens Nødhjelp

25. desember Høgtidsgudsteneste med dåp. Dag Øivind Østereng. Offer til Misjonsprosjektet 31. desember Kl 23.15. Midnattsgudsteneste. Roald Byberg 1. januar Fellesgudstjeneste i Varhaug kyrkje 8. januar Gudsteneste med Nattverd. Roald Byberg og utsending frå NMS. Kyrkjekaffi. Offer til Det Norske Misjonsselskap

15. januar Temagudsteneste med dåp. Knut Svindland. Skattekista sundagsskule. Kyrkjekaffi. Offer til kyrkjelydsarbeidet 22. januar Familiegudsteneste med tårnagentane. Gaute Øgreid Rasmussen og Gjertrud Lervik. Kyrkjekaffi. Offer til KRIK. 29. januar Gudsteneste med nattverd. Dag Øivind Østereng. Skattekista sundagsskule. Kyrkjekaffi. Offer til kyrkjelydsarbeidet 5. februar Gudsteneste med dåp. Knut Svindland. Skattekista sundagsskule. Kyrkjekaffi. Offer til Bibelselskapet

12. februar Gudsteneste med nattverd. Innsetjing av ny prest. Lars Sigurd Tjelle og Kjell Børge Tjemsland. 17. februar Kl 20.00 G2 Gudstjeneste Knut Svindland 19. februar Gudsteneste med dåp. Arnt Askildsen 26. februar Gudsteneste med nattverd. Roald Byberg

Nyårsdag/Jesu namnedag Fellesgudsteneste for hele Hå. Kyrkjekaffi Kristi openberringsdag Gudsteneste med dåp. Gaute Øgreid Rasmussen. Sundagsskule og kyrkjekaffi. Offer til kyrkjelydsbladet Kl 19.00 Minnegudsteneste. Gaute Øgreid Rasmussen. Lars Ole Bergersen; filoin 2. søndag i openberringstida Gudsteneste med nattverd. Roald Byberg. Sundagsskule og kyrkjekaffi. Offer til KRIK. 3. søndag i openberringstida Gudsteneste med dåp. Dag Øivind Østereng og Svein Ragnvald Tjora. Sundagsskule og kyrkjekaffi. Offer til Det Norske Misjonsselskap. 4. søndag i åpenberringstida Kl 10.30 og 12.00 Familiegudsteneste med tårnagentane. Gaute Øgreid Rasmussen. Offer til kyrkjelydsarbeidet Såmannssøndag Gudsteneste med dåp. Gaute Øgreid Rasmussen. Sundagsskule og kyrkjekaffi. Offer til Bibelselskapet Kl 20.00 Ungdomsgudsteneste. Knut Svindland og Turid Boganes Kristi forklaringsdag Gudsteneste med nattverd. Gaute Øgreid Rasmussen. Sundagsskule og kyrkjekaffi. Offer til skulelaget

Fastelavenssøndag Gudsteneste med dåp. Gaute Øgreid Rasmussen. Kyrkjekaffi. Offer til Normisjons internasjonale arbeid 1. søndag i fastetida Gudsteneste med nattverd. Lars Sigurd Tjelle. Sundagsskule og kyrkjekaffi. Offer til kyrkjelydsarbeidet

Luk 2,1-20 Kl 14.30 Familiegudsteneste Dag Øivind Østereng. Offer til Kirkens Nødhjelp Kl 16.00 Familiegudsteneste Dag Øivind Østereng. Offer til Kirkens Nødhjelp.

Joh 1, 1-14 Høgtidsgudsteneste med dåp. Roald Byberg. Offer til NMS. Opplegg for borna. Joh 14,27 Kl 23.15 Midnattsgudsteneste saman med ungdomslaget. Dag Øivind Østereng Matt 1,20b-21 Fellesgudstjeneste i Varhaug kyrkje Luk 2, 40-52 Gudsteneste med nattverd. Utsending frå NMS. Offer til Det Norske Misjonsselskap.

Mark 1, 3-11 Gudsteneste med dåp. Dag Øivind Østereng. Offer til Normisjon. Joh 4,4-26 Kl 19.30 Gudsteneste med nattverd. Knut Svindland. Offer til kyrkjelydsarbeidet. Joh 9,1-7.35b-38 Gudsteneste med dåp. Roald Byberg. Offer til Kirkens SOS. Mark 4,26-34 Gudsteneste med nattverd. Lars Sigurd Tjelle. Offer til Bibelselskapet.

Mark 9,2-13 Gudsteneste med dåp. R Byberg. Offer til Normisjon.

Joh 12,20-33 Gudsteneste med nattverd. Roald Byberg. Offer til Normisjon. Matt 16,21-23

Kyrkjelydsblad for Hå nr.5/11.  

Jul på asylmottaket www.haa.kyrkja.no &lt;3 I låv u &lt;3 Nr. 5-2011 - 24/11 - 1/3-12 Årgang 42 Side 10 Side 14 Side 4

Kyrkjelydsblad for Hå nr.5/11.  

Jul på asylmottaket www.haa.kyrkja.no &lt;3 I låv u &lt;3 Nr. 5-2011 - 24/11 - 1/3-12 Årgang 42 Side 10 Side 14 Side 4

Advertisement