Page 1

Nr. 3.2009

Ny sokneprest for SIDE 4 Setskog og Bjørkelangen.

Reformtid i kirken. SIDE 6

Playstation sluker oppmerksomheten på Fredagsklubben.

Taddeus er igjen klare til innsats.

SIDE 10

SIDE 8

La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde. Hold dere til det gode. Rom 12.9


Andakt Den aller beste vei (1. Kor 13.1) Vi går på mange slags veier gjennom livet. Det finnes flate så vel som svært bratte partier, mørke og lyse, rette og svingete. Vi gjør klokt i å tenke på hva slags veier vi har gitt oss inn på, for å besinne oss på retning og mål, type vei – og ikke minst hvordan vi har det med oss selv og hverandre underveis.

”Kjærlighetens vei er aller best” Noen veier er opplagt onde. Vi ser det fordi de fører til all slags ensomhet og ødeleggelse av liv. Velstanden kan nok imellom være helt uberørt og ofte er prestasjonene i yrke og fritid inntakt, men før eller senere merker man at det bærer galt av sted. Andre veier er gode. De fører til modenhet, vekst og fellesskap. Vi føres dit hvor vi blir sett, og selv ser vi at verden ikke bare er avhengig av oss selv og at vi må kjempe mot en lunefull verden alene. Her finnes mennesker som gir av seg selv og gir oss muligheter til selv å bidra tilbake. Vi nærmer oss nå den veien som Paulus kaller ”den vei som er den aller beste”, kjærlighetens vei. Den vil kreve absolutt alt av oss. Veien bringer 2

oss inn i terreng der vi ser de fornedrede og ødelagte, den setter oss i forbindelse med overmot og mismot, seire og nederlag. Den fører ned til de mest forvrengte og hardbarkede strøk hvor det tilbys medlidenhet og nåde. Mange er også blitt overrasket over at når veien går innom de gode, heldige, vinnerne og de beundrede, blir disse ofte møtt med ramsalte og kritiske spørsmål. Det rareste er at underveis kan en finne forbindelser til nesten alt i vårt eget liv. Derfor merkes det ofte at veien krever mer enn vi makter. Heldigvis har Gud sørget for rasteplasser der vi fyller opp med nåde, nytt mot og nye krefter. Vil du være med på denne veien? Den krever alt, men den gir alltid mer enn den krever, for kjærlighetens vei er Guds vei. Meningen fra Hans side er at du skal ferdes på denne veien, sammen med alle andre. La oss ønske hverandre lykke til på ferden. Gunnar Øvstegård


Konfirmantleir for Løken og S. Høland Søndag 2. august dro rundt 90 flotte konfirmanter og ledere til Strand leirsted i Sandefjord. Sola skinte, og mange syntes det var koselig å møte hverandre igjen etter en lang sommer. Vi starta leiren med fordeling av hytter og – etter hvert – en del leker. Konfirmanter og ledere skulle jo bli kjent med hverandre. Dagene gikk med til undervisning, aktiviteter og kveldssamlinger – pluss litt mat. Aktivitetene besto av maling, sukkertøylaging, bading, volley-ball, kanoturer og fotball. Konfirmantene lagde sine egne kors, det var ballongkurs og ikke minst band og kor med fullt ”trøkk”. Undervisning foregikk både ute og inne, noen med samtalegrupper etterpå. Vi hadde dåpsvandring, hvor vi beveget oss i stillhet ned til vannet og viste konkret hva det vil si å bli døpt. Det ble holdt nattevandring hvor konfirmantene ble vekt kl 02:30 og gikk romvis i stillhet for å oppleve påskedagene gjennom forskjellige poster i nattemørket. Ellers hadde vi en Gladiator-dag hvor vi brukte energien på forskjellige øvelser som sumobryting, megaboksing og gladiatorkamp. Dagen ble avsluttet med en hinder-

løype som skulle gjennomføres på kortest mulig tid. Her var engasjementet stort og innsatsen upåklagelig. Vi hadde fine samlinger om kveldene med alvor og moro som de forskjellige lederne geleidet oss galant igjennom. Band og sangere var fast inventar. Hver kveld ble avsluttet med en skumringstime, hvor vi roet ned med noen tanker og med ”Kjære Gud, jeg har det godt”. I gudstjenesten med nattverd opplevde vi at de fleste av ungdommene gikk til nattverd. Siste kvelden er alltid spesiell, masse moro, men også litt trist fordi det hele snart er over. Vi delte ut korsene som de fleste hadde laget selv, og samlet oss til lovsang med et flott band og forsangergruppe. Videre avsluttet vi med bønnevandring med forskjellig poster, lystenning, skrive takkebønner på et stort ark som straks ble fullt, skrive hemmelige bønner, se seg selv i et speil hvor det står: Dette er det fineste Gud har skapt. Tusen takk til alle konfirmanter og ledere for en flott leir! Hilsen Grethe 3


Intervju med Eiliv A. Larssen

Fastholde det sentrale budskapet - For meg er det viktig å holde fast på det sentrale budskapet i Bibelen, sier sokneprest Eiliv Andreas Larssen. – Sentrale elementer i det gode budskap som handler om frelse og det evige livs håp. Den nye soknepresten for Bjørkelangen og Setskog sogn, Eiliv Andreas Larssen, Eiliv til daglig, ble født for 58 år siden og trådte sine barnesko i Målselv. I 1980 fikk han sin første tjeneste som prest i Lofoten i Moskenes prestegjeld. Han forteller om en stor og aktiv menighet. I tillegg var Eiliv prest for Lofoten sykehus. Etter å ha fullført eksamen i historie og statsvitenskap ved Høyskolen i Bodø flyttet han til NordTrøndelag i 2003 – til Flatanger kommune. 4

- Er det noe i Bibelen som burde vært løftet mer fram? - Det som handler om kallet til etterfølgelse, til bekjennelse og til tjeneste må vi være flinkere til å løfte fram, svarer Larssen. Mens vi snakker om at det er viktig å holde fast på sentrale deler av det gode budskap, minnes Eiliv et motto han vil dele med Menighetsbladets lesere: ”Fasthet i det sentrale. Romslighet i det perifere. Kjærlighet i alt.” Formelt begynte sokneprest Larssen i stillingen 1. september, men han har allerede forrettet noen begravelser og vært med på noen menighetsrådsmøter når


om jeg har vært vant til større kirker, kanskje særlig i Lofoten, liker jeg meg godt også i mindre kirker. Det som er viktig for meg, er folkene som er der, mange eller få.

Menighetsbladet gjør dette intervjuet etter gudstjenesten på Setskog den 6. september. - Jeg har fått et veldig godt førsteinntrykk av bygda. Mine medarbeidere ser ut til å være svært flinke folk, som jeg gleder meg til å jobbe i lag med, forteller Eiliv. – Selv

Skulerud barneforening møtes på

grendehuset annenhver torsdag fra september til slutten av november. Vi avslutter før jul med en adventsfest. På møtene er det sang og informasjon om

Av interesser kan nevnes politikk og historie, og Eiliv innrømmer at han er glad i å lese. Sportsinteressen tilfredsstilles foran TV-en. - Selv synes jeg at jeg er en forholdsvis enkel gutt som stort sett er nokså uhøytidelig. Men jeg liker å jobbe i lag med andre, avslutter Eiliv Andreas.

misjonsarbeidet i tillegg til aktiviteter som fotball med hjemmelaget ball. Andre ganger lager vi en hobbysak. Hovedmålet er å lære barna om Jesus.

5


Reformer i kirken Som nevnt i tidligere nummer er det reformtid i kirken. Vi har nettopp gjennomført et valg etter en ny ordning som har medført betydelig merarbeid for menighetsråd og ansatte. For oss gjenstår nå å lage ny diakoniplan og planlegge trosopplæringsreformen som skal gi alle medlemmene i kirken mellom ett og 18 år en ordentlig opplæring i troens liv. Videre skal vi gjennomføre en ny og nokså omfattende gudstjenestereform. Som dere skjønner, er dette hver for seg store saker, og i en tid da bispedømmet strever med svært anstrengt økonomi og ditto små ressurser, er det avgjørende at vi tar en ting om gangen. Det første vi må ta tak i, er trosopplæringsreformen ”Størst av alt”. Bispedømmene blir fortløpende tildelt friske statlige midler, noe som for oss vil innebære at fellesrådet vil få penger til en kateket til. Det blir muligens ikke snakk om en hel stilling, men noe styrket bemanning vil det bli. Derfor trenger vi å gjøre oss opp noen meninger om bruken av en slik ressurs. Konkrete planer om hva vi vil gjøre her hos oss for at barn og ungdom skal få leve i sin dåpspakt, må meisles ut. I utgangspunktet synes jeg det er viktig at: • Vi tar godt vare på det bestående arbeidet vi har i dag, og tenker det hele inn i en helhetlig undervisningsplan. 6

• Vi sørger for å drive på lag med annet kristent arbeid der vi kan hjelpe hverandre med å fullføre vårt undervisningsoppdrag. • Vi må alltid søke et konstruktivt samarbeid med barnehage og skole om synliggjøring av vår felles kulturelle arv ved hjelp av ”Den kulturelle skolesekken” og de årlige skolegudstjenestene. • Vi lager nye arenaer der alle døpte får hjelp til å finne ut av hva de en gang fikk da de ble døpt. Til dette kreves det svært mange timers arbeid. Ikke minst vil det siste punktet kreve betydelig innsats, men vi får legge stein på stein i byggverket. I denne prosessen har vi god bruk for innspill i form av ønsker, forslag, strøtanker og planer for ferden videre. Ta gjerne kontakt med menighetsrådene eller en av oss ansatte. Det vil hjelpe oss til å finne fram til gode løsninger på krevende oppgaver. Fremfor alt vil vi også oppfordre dere alle til å be til Gud om hjelp til ferden videre og til å finne vår egen plass i dette store oppdraget. Uten tvil vil det bli utrolig spennende å se hva som kommer ut av innsatsen. G.Ø.


Sentrum Kro har flyttet til Brøtmet Gård tlf. 63 85 15 61 / mob. 979 85 370

Vi leverer catering som tidligere. Vi holder selskaper og minnesamvær etc. i leide lokaler.Vi gir råd og veiledning.

Bare ring meg! Hilsen Liv

Sentrum Kro – Din lokale leverandør av Trelast og Byggevarer

2009.qxd:2009.qxd

03-02-09

08:34

Side 1

Tlf: 63 85 70 70 Landskapsplanlegger - Anleggsgartner holand-sparebank.no 1940 Bjørkelangen Tlf:: 63 85 69 16 - Mob.: 900 88 159 Bjørkelangen - Løken - Hemnes

Landskapsplanlegger - Anleggsgartner 1940 Bjørkelangen Tlf:: 63 85 69 16 - Mob.: 900 88 159

1960 Løken – tlf. fax6363858518188080 1960 Løken – tlf. 6363 8585 0101 7676– –fax

1960 Løken – tlf. 63 85 01 76 – fax 63 85 1 1960 Løken – tlf. 63 85 01 76 – fax 63 85 18 80


Fredagsklubben Annenhver fredag fylles menighetshuset på Hemnes opp med sprudlende barn og ungdommer. Fra klokka seks om ettermiddagen kan femte-, sjette- og sjuendeklassingene spille bordtennis, playstation, leike eller rett og slett bare kose seg. I tillegg til en fast kiosk er det også servering i løpet av kvelden. Voksenlederne disker da opp med alt fra kaker og hamburgere til frukt og grønnsaker, noe som tydelig faller i smak hos gjengen, som ofte er opp

8

mot 40 unge. Så senkes støynivået, og det er klart for en andakt og litt sang. Når klokka nærmer seg 20, drar ungene slitne og fornøyde hjem. Etter hvert dukker de litt eldre ungdommene opp. Alle fra 8. klasse og oppover er velkomne, og det er ikke sjelden at over 20 ungdommer finner veien til menighetshuset på fredagskveldene. Også her er det kiosk og servering, leiker og moro, og det hele avsluttes med en andakt.


Søndre Høland søndagsskole Søndre Høland søndagsskole er en søndagsskole med lange og gode tradisjoner. Vi feiret nemlig 100 årsjubileum i 2007 med bursdagsselskap og stor jubileumsfest. I dag holder søndagsskolen til i menighetshuset på Hemnes, og vi har søndagsskole i en time fra kl.11:00 de søndagene det er gudstjeneste i S. Høland kirke. De søndagene det er familiegudstjeneste, går vi til kirken sammen. På søndagsskolen samler vi både små og store barn til en felles åpning og andaktsdel. Etterpå kan vi dele oss etter alder ved behov. Vi ønsker alle små og store barn hjertelig velkommen! Vi har ingen aldersbegrensning hos oss, men de minste trenger kanskje å ha med en voksen til å begynne med, slik at ungene blir kjent og trygge hos oss. Store barn kan fint være alene på søndagsskolen hvis foreldrene ønsker å gå i kirken. Fortsettelse av Slekters gang fra side 12 SETSKOG Døpte Evina Engh Peder Furunes Ole Kasper Heggedal Skugstad Julius Delingsby Malnes

I søndagsskoletimen hører vi om Jesus og vennene hans, vi synger, leker, ser av og til på film, tegner, gjør oppgaver i Barnas Søndagsblad og leser i Bibelen. Og vi har alltid noe å bite i. Av og til koker vi kaffe til foreldrene, slik at alle kan kose seg litt sammen. Datoene for Søndre Høland søndagsskole i høst er: • 11. oktober – familiegudstjeneste i kirken • 25. oktober • 8. november – familiegudstjeneste i kirken • 22. november • 13. desember – juleavslutning sammen med Normisjon og deres familiesamling kl.17:00 Vi som er ledere på søndagsskolen nå, er Margunn Melnes og Ida Merete Natrud. Vi ønsker alle som har lyst, hjertelig velkommen til søndagsskolen vår!

Vigde Solveig Engh og Idar Sørlie Døde Ruth Holmedahl Emilie Hellerud Olav Hagen

9


Jaktmesse på Setskog Den 5. oktober klokka kvart på sju om morgenen er det nok en gang duket for jaktgudstjeneste på Tangenmoen. I fjor var oppslutningen meget god, men ikke så god at den ikke kan bli bedre. - Det ville være helt utrolig bra hvis alle jaktlag begynner jakta på Tangenmoen med jaktgudstjenesten, oppfordrer initiativtaker May Grasmo.

Hun har fått ideen fra hjembygda Eidskog der man i mange år har hatt tradisjon med jeger-otte før jakta starter. I fjor kom det mange positive tilbakemeldinger til menighetsrådet. 5. oktober er det igjen mulig å bli med på jaktgudstjensten som i år blir ved sokneprest Eiliv Andreas Larssen.

Høstmesse på Aspehaug 17. oktober fra kl. 16 blir det høstmesse på Låven. Dette er et viktig opplegg for menigheten da det gir et godt grunnlag for driften av menighetshuset vårt. Vi håper det samme skjer i år også, men arrangementet har verdi langt ut over det økonomiske. Det er et sted å treffes, spise og

hygge seg. Mellom åre- og loddsalget blir det også føde for sjelen. Vi synger litt, og vi får også besøk av Hofmoen barnehage, Witness og Torsdagsklubben. Utpå kvelden synger vi litt sammen og Gunnar Øvstegård besørger andakten. Hjertelig velkommen!

Taddeus

Taddeus klar til innsats. Foran f.v. leder og pianist Berit Østreng, Else Holtet, Turid Nymo, Liv Tvedt og Karin Olstad. Bak f.v. Hroar Kilde, Ole Østreng, Roald Nymo, Johan Østreng, Torbjørn Olstad og Tor Tvedt. Foto: Bodil Stigen Dammerud.

10

Berit Østreng er kjent for å ta initiativ på ulike områder. Nå har hun sørget for å blåse liv i Taddeus, som har vært en smule inaktive en periode. Faktisk så lenge som 13 år. Men koret så dagens lys allerede i august 1979 hjemme hos Berit og Johan Østreng. I dag, som den gang, er formålet å formidle det kristne budskap i ord og toner. Da navnet ble diskutert for 30 år siden, tok det ikke så lang tid før navnet Taddeus kom på banen. Han er en av Jesu displer, og navnet betyr prise og bekjenne. I Taddeus ønsker man gjerne flere medlemmer som liker å synge. – Ta gjerne kontakt med meg, sier Berit Østreng.


Hos oss får du: • Fagkunnskap • Service • Tradisjon

www.farveglede.no

Høland Byggmarked AS, Fosser Industrifelt 1960 Løken - Tlf. 63 85 10 03

www.wepe.no – post@wepe.no

V E D VALL RU

Ved som varmer!

Tlf. 984 08 650

KORNTØRKER • MASKINER FOR JORD 1940 Bjørkelangen • Tlf. 63 85 42 00

Vi gir deg oppskriften til KORNTØRKER • MASKINER FOR JORD OG SKOGBRUK en økologisk godkjenning KORNTØRKER • MASKINER FOR JORD OG SKOGBRUK 1940 Bjørkelangen • Tlf. 63 85 42 00

Ta kontakt med oss 1940 Bjørkelangen • Tlf. 63 85 42 00 på tlf. 63 86 26 50 kontor@debio.no www.debio.no

Bøker, leker, papir- og kontorvarer


Slekters gang LØKEN Døpte: Frida Sofi Andersson Alexandra Hagelund Rakstad Elsa Marie Eriksrud Marius Nymo Oliver Schjoll Røste Magnus Holtan Molteberg Ingrid Dyrdal Stein Nikolai Svendsen Ronja Hegler Løkeberg Cecilie-Marie Nyquist Larsen Ching Yee Wong Sina Karoline Eng Myhre Adrian Wahl Bergersen Cecilia Halvorsen Isberg Eng Julian Solbakken Amalie Løvmo Susanne Skedsmo Vigde: Vanja Andersen og Sten Ingar Halvorsen Tonje Borgersrud og Vegard Kragtorp Siri Karter og Torstein Johnsen Elin Glende og Rune Hellem Rita Helene Fjermerås og Ingar Stokkebekk Marte Wallerud og Thomas Fosse Camilla Granerud og Endre Holmboe Leifsen Døde: Kolbjørn Solvang Kent Franz Ditmar Wiltschko 12

Eli Kristin Andresen Ingeborg Johanne Orheim Rolf Willy Knudsen Marie Rebecca Gaukelund Johannes Nikolai Svendsen Harald Hansen Otto Marino Moe Jostein Høgmoen S. HØLAND Døpte Mathias Bålerud Alexander Bålerud Sander Andersen Rikenberg Lisa Marie Claussen Bruu Lucas Christoffer Ødegard Lund Vigde: Leonora Onarheim og Håkon Bergsjø Anna Marie Adriansen og Ted Olav Granerud Sonja Grepperud og Asbjørn Hjalmar Basnes Hanne Skarvang og Morten Frøne Kristiansen Tine Merethe Hoffsbakken og Alexander Egeland Døde Magnhild Kristiane Olberg Åse Kjerstine Lystad Åge Olav Olsen Sverre Holtet Bjørg Helga Kolstad Erik Johan Eriksen

Sverre Andersen Kåre Hellesjø Torstein Evjen Kari Solveig Hoff Narvestad Astrid Mobæk BJØRKELANGEN Døpte Silje Bakken Bergersen Hans Erik Belande Aasberg Ask Fløgstad Isak Nordli Marcus Adrian Hansen William Margretts Grimsrud Elise Torre Vigde: Gry Marysol Grøneng og Ole Norum Ringsby Elisabeth Hammer Monsen og Stian Sæten Anne Mette Bastiansen og Kristian Sabel Malin Sofia Havasi Rosenberg og Jørn Inge Bunes Døde Wiggo Nordby Helge Johannes Holtet Jan Kjell Nordli Martha Dalby Diddi Eurelie Slorafoss Irene Strømstad Kirsten Edith Staff Helga Østby Agnes Marie Ruud


Skulleruds Begravelsesbyrå Besøksadresser: Løken: Løkengården Bjørkelangen: Glendegården **** Mandag–fredag 09.00–15.30 Telefon hele døgnet: 63 85 00 95 Om ønskes kommer vi til konferanse. Øystein Skullerud, Unni O. Andresen og Kjersti Eng.

– En god hjelp i en tung stund –

Byggmester Ole G. Nadden

Henry Kilde Trelastforr. A/S 1960 Løken Tlf. 63 85 11 86 – Fax 63 85 11 89 E-post: firma@kildetre.no

• Skurlast www.kildetre.no • Høvellast • Listverk • Skurlast orr. A/S • Impregnert • Høvellast • Gamle profiler 5 11 89 • Villmarkspanel • Listverk Henry Kilde Trelastforr. A/S • Impregnert 1960 Løken • Gamle profiler Tlf. 63 85 11 86 – Fax 63 85 11 89 • Villmarkspanel E-post: firma@kildetre.no

www.kildetre.no

Graving, sprenging, transport og mobilknusing tlf.: 950 00 500 web: www.bergquist-maskin.no.

• Skurlast • Høvellast • Listverk • Impregnert • Gamle profiler • Villmarkspanel

Medlem av Norges Byggmesterforbund

Byggmester Ole G. Nadden

Medlem av N Byggmesterfo


Gudstjenester Bjørkelangen kirke: 10.10. kl. 11:00 Høymesse v/Eiliv Andreas Larssen 24.10. kl. 11:00 Høymesse v/Gunnar Øvstegård 01.11. kl. 17:00 Allehelgensdag v/Eiliv Andreas Larssen 07.11. kl. 19:00 Ungdomsgudstjeneste v/Eiliv Andreas Larssen 22.11. kl. 11:00 Familiegudstjeneste v/vikar Løken kirke: 03.10. kl. 19:00 Høymesse v/Eiliv Andreas Larssen 17.10. kl. 11:00 Ungdomsgudstjeneste v/Gunnar Øvstegård 01.11. kl.11:00 Allehelgensdag v/Gunnar Øvstegård 14.11. kl.19:00 Høymesse v/Gunnar Øvstegård 05.12. kl. 11:00 Familiegudstjeneste v/Gunnar Øvstegård Setskog kirke: 03.10. kl. 11:00 Høymesse v/Eiliv Andreas Larssen 04.10. kl. 06:45 Jaktgudstjeneste Tangemoen v/Eiliv Andreas Larssen 17.10. kl. 11:00 Høymesse v/Eiliv Andreas Larssen 01.11. kl. 19:00 Allehelgensdag v/Eiliv Andreas Larssen Åpen kirke fra kl. 17.00 15.11. kl. 11:00 Høymesse v/Gunnar Øvstegård 28.11. kl. 17:00 Lysmesse v/Eiliv Andreas Larssen Søndre Høland kirke: 10.10. kl. 11:00 Høymesse v/Gunnar Øvstegård 24.10. kl. 19:00 Høymesse v/Gunnar Øvstegård 01.11. kl. 19:00 Allehelgensdag v/Gunnar Øvstegård 07.11. kl. 11:00 Familiemesse v/Gunnar Øvstegård 21.11. kl. 11:00 Høymesse v/Gunnar Øvstegård Det tas forbehold om endringer. Følg med i lokalavisa.

14


Om sognene i Høland LØKEN: Sekretær: Lisbeth Bergsjø Kontortider: tirsdag–fredag kl. 9.00–15.00 tlf.: 67 20 53 00, fax: 67 20 53 06 e-post: holand.menighetskontor@ahk.no Sokneprest: Gunnar Øvstegård tlf. privat: 63 85 14 52 Sokneprest: Eiliv Andreas Larssen, tlf.: 48 03 51 17 Menighetssekretær: Grethe Granerud Organist: Richard Morgan, privat: 63 85 06 81 mobil: 913 21 146 Organist: Wenche Aamodt, tlf.: 63 85 64 20

BJØRKELANGEN: Kirkevergen: Sverre Lauten, tlf.: 67 20 53 07 Sekretær: Elisabeth Gresmo, tlf.: 67 20 53 08 Kontortid: mandag–fredag kl. 8.00–15.30

Setskog menighet: Kirketjener: Ansgar Melnes, tlf.: 92 08 79 22, privat: 63 85 87 33 Leder menighetsrådet: Henry Michael Ødegaard. Tlf.: 926 22 883

HØLAND MENIGHETSBLAD Redaksjonsråd: Sokneprest Gunnar Øvstegård, Egil Westreng, Bjørn Bergsjø, Lisbeth Bergsjø og Knut Bjørkmann. Bankgirokonto: 1280 60 51371 Ansv. redaktør: Gunnar Øvstegård Redaksjonsmedarbeider: Knut Bjørkmann Produksjon: 07 Gruppen AS Webside: www.holand.menighetsblad.no E-post: holand@menighetsblad.no

Løken menighet: Kirketjener: Kåre Skullerud, tlf.: 95 19 09 91 Leder menighetsrådet: Frode Frogner, tlf.: 930 91 668 Søndre Høland menighet: Kirketjener: Svein Tore Melnes, tlf.: 94 25 59 25 Privat: 63 85 14 25 Leder menighetsrådet: Mari Iren Bunes tlf.: 63 85 76 72 Bjørkelangen menighet: Ikke egen kirketjener. Bjørkelangen kirkegård tlf.: 63 85 67 30 Leder menighetsrådet: Toril Gulbrandsen, tlf.: 63 86 58 03

Låven er et godt sted å arrangere møter. Ja, du kan feire store dager å. For leie, kontakt Høland menighetskontor Tlf.: 67 20 53 00

1970 Hemnes

Salg av kraftfôr og tilskuddsfôr. Leierensing av såkorn. Forhandler av kunstgjødsel, såkorn og plantevernmiddel. Wenche - tlf: 40 40 33 24

Tlf. 63 85 46 60

Vi håper menighetsbladet faller i smak. Samtidig er det ingen hemmelighet at det koster å trykke og distribuere bladet. Derfor er vi takknemmelige for alle bidrag som måtte komme. Har du anledning til å avse noen kroner til oss, kan beløpet settes inn på konto: 1280.60.51371 15


Returadresse: Høland prestekontor 1960 Løken

Informasjon

Skråblikk fra seniorloftet I dette nummeret av menighetsbladet avslutter vi en reportasjeserie om tilbud til barn og ungdom i de fire menighetene våre. Enda en gang får vi dokumentert at det er mye og positiv innsats av ansatte og – ikke minst – frivillige også på denne sektoren. Vi har samtidig fått mange eksempler på aktiviteter som går ”på tvers” av soknegrensene. Dagens kommunikasjonsmuligheter og ungdommens mobilitet gjør det mulig å samordne ressursene på en måte som var ganske ukjent bare noen tiår tilbake. (Heldigvis kan noen av oss i seniorgenerasjonene gjøre litt nytte for oss i transporttjenesten!) Kanskje det er en utfordring å utvikle disse mulighetene ”på tvers” i en større sammenheng. Også i menighetene må vi ta inn over oss – og ta konsekvensen av – den utviklingen som har skjedd. Sokneprest Faye skrev i 1866 om forholdene for forgjengerne: ”Veien til Annexet Sitskogen, der ligger 2 Mile fra Præstegaarden, var meget besværlig, da de sidste ¾ Mile gikk over et høit Fjeld, Eidsfjeldet aldeles ubanet, som blot kunde passeres til Hest og var saa møisommelig at en af Præstene i forrige Aarhundrede foretrak at lægge Veien over Hemnæs Annex og roe Søene Mjermen og Sitten opover …” I dag slipper Gunnar Øvstegård å ”ro Mjermen og Setten oppover” for å komme til Setskog kirke! Men fortsatt har vel vi

menighetsmedlemmene av godt voksen årgang litt barriere mot å krysse gamle grenser og gå sammen om tilbudene. Uansett er det gledelig å konstatere at samarbeidstiltakene i konfirmantarbeidet og andre ungdoms-aktiviteter fungerer og gir resultater. Etter disse noe frimodige ytringene runder jeg av med et eksempel på at det noen ganger var nødvendig med ”samkjøring” tidligere også: For over 70 år siden ble det en søndag messefall i S. Høland kirke fordi soknepresten var syk. Tre dåpsbarn var meldt, og vi (jeg var en av de tre!) ble kjørt til Setskog kirke og døpt av Gudmund Gran, som var personellkapellan hos sin far, soknepresten. Så vidt jeg vet, hadde ingen av foreldrene bil, men drosjetransporten var tydeligvis effektiv. Så bør konklusjonen bli at selv om vi i menighetssammenheng ser en del praktiske problemer, både med ressursmangel og på andre måter, er det viktig at vi dreier blikket mot utfordringer og muligheter. Kanskje det kan bidra til at flere får mot til å ”krysse grenser” i overført betydning også? Bjørn Bergsjø

Høland menighetsblad  

Reformtid i kirken. SIDE 6 Taddeus er igjen SIDE 10 klare til innsats. Playstation sluker oppmerksomheten på Fredagsklubben. SIDE 8 Ny sokne...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you