Page 1

MENIGHETSB LA D fo r Sk책nland, Tovik og Astafjord

Pinse/ sommer 20 12

4411.. 책책rrggaanngg


Konfirmanter i Tovik kirke 13. mai 2012: Aleksander Andre Amundsen, Martin Eldar Nilsen og Jonas Rogde Jørgensen. (Foto: Tove Sigrid Lund)

Konfirmanter i Astafjord kirke 6. mai 2012: Jannik Ternieden, Frida Nilsen, Trine Lise Benjaminsen, Ådne Gerhardsen, Ida Johanne Toftevåg Sjøvoll og Marie Christensen Strøm. (Foto: Øyvind Strøm)


Kirkekontorets besøksadresse: 1. etasje i det gamle kommunehuset Telefon: 77 08 95 35. Fax: 77 08 95 39. Postadresse: Postboks 110, 9439 Evenskjer Kirkeverge: Kristian Torbergsen Tlf. 77 08 95 37(a), 997 89 585 e-mail: kirkevergen@skanland.kommune.no Kontortid: Alle hverdager 9-15. Prestene: Sokneprest, Skånland og Astafjord: Geir Arne Solum: 77 08 95 36 (a), 415 74 521 e-mail: soknepresten@skanland.kommune.no Sokneprest, Tovik: Ole Jakob Vestvik 908 76 176 e-mail: olejvest@start.no Kantor: Maria-Daniela Raasch tlf. 936 54 553 KIRKELIG FELLESRÅD Henvendelser kan rettes til kirkevergen som er daglig leder for rådet.

TOVIK MENIGHET Kirketjener: Kurt Rochmann, tlf 902 00 172 Menighetsrådets leder: Marit Myklevoll, tlf 979 55 638 ASTAFJORD MENIGHET Kirketjener: Kurt Rochmann, tlf 902 00 172 Menighetsrådets leder: Svein Erik Sjøvoll, tlf 77 52 02 36 SKÅNLAND MENIGHET Kirketjener: Odd Arne Sæter, tlf 971 43 175 Ungdomsdiakon: Lisa Kristin Nielsen, tlf 995 76 320 Menighetsrådets leder: Gudmund Johnsen, tlf 915 14 789 MENIGHETSBLADET Redaksjon: Martin Svendsen, Kamilla Sjøvoll, Tove Sigrid Lund og Geir Arne Solum. Bidrag og ideer mottas med takk! Vi har dessverre ikke mulighet til å betale honorar. Abonnement betales på bankkontonummer: 4760.10.38478. For dere som bor i kommunen er det frivillig, for dere som bor andre steder, koster abonnementet kr 50.Adresse: Menighetsbladet, Postboks 110, 9439 Evenskjer

Leverer og drifter alt innen IKT/Data/Nettverk samt GPS

Forside: Odd Karstein Olsen, ETS kunstforening Trykkeri: Økonomitrykk, Bodø

Mobil: 90549984 e-post: kontakt@ikt-losvik.no


Pinseandakt Av Christian Alsted biskop i Metodistkirken i Norden og Baltikum I anledning metodistkirkens årskonferanse i Skånland 14.-17. juni.

De er klare. 120 er de samlet. De har forberedt seg, og nå er de modne. De sitter på sprang - de venter bare på vinden. Det er sesong for løvetann, og det passer bra til Pinse. Løvetannen er en sterk liten plante med dype røtter som sitter godt fast i jorden. En fin gul blomst folder seg ut, men etter noen uker lukker den seg igjen og gjør seg klar til sin neste fase. Snart er bakken fylt av fine hvite støvballer. Når vinden kommer, settes frøene i bevegelse. Hvert lille frø er utstyrt med sin egen lille fallskjerm – og den kan fly svært langt. Allting forandres den pinsemorgenen. 120 er de samlet. Men de verken sitter på sprang, er modne eller klare. Tvert i mot er de preget av rådvillhet, usikkerhet og angst. Men på et øyeblikk skjer en forvandling til styrke, sikkerhet og målbevissthet. Peter står frem og taler – kraftfylt og med autoritet. Og når menneskemengden spør hva de skal gjøre, er han tydelig og angir veien: ”Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.” (Apg. 2, 38-39) De erfarte at Den Hellige Ånd skapte en umiddelbar forvandling. Nå kunne, ville og gjorde de det Jesus som det siste hadde fortalt dem: ”Og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.” (Apg. 1, 8) Vinden blåste og sendte dem fra et hus i Jerusalem og ut i verden. Og siden da har Guds kirke vært i bevegelse for å dele de gode nyheter om Jesus Kristus.


Det er vinden som er avgjørende. Det er vinden som gjør hele forskjellen. Uten vinden blir løvetannfrøene sittende eller de faller til jorden. Men vinden setter dem i bevegelse og blåser dem hvor den vil. For at en ny blomst skal bli sådd et nytt sted. På den måten gir løvetannen sitt liv videre. På samme måte er Pinse å gi livet videre. Det hjertet er fullt av, renner munnen over med. Musikkelskeren fyller sitt liv med musikk, lytter og spiller musikk, og synger godnattsanger for sine barn. Noen fyller sine hus med bøker og leser historier og eventyr for sine barn, og forteller om sine leseopplevelser. Noen kjenner alle helgens resultater fra tippeligaen og forteller entusiastisk om sine favoritter. Uansett om vi er interessert i musikk, litterartur, sport, hagearbeid eller friluftsliv har vi en indre trang til å fortelle om det og gi det videre. Men i vårt moderne liv har vi blitt sjenert i forhold til kristendommen. Tro har blitt et ”ikke-samtaleemne”. Men vi har en oppgave og forpliktelse til å gi det videre det som er betydningsfullt for oss. Og det som trøster og styrker meg, det som gir meg håp, det som gir meg mening og retning, burde vel være verd å gi videre. Pinse er ikke at vi tar oss sammen og oppdrar våre barn i den kristne tro. Pinse er at vi ikke kan la være. Pinse er et mektig pust som sprer kristendommens frø ut over hele jorden. Alt Jesus har sagt, gjort og er, bæres ut i verden med ord, tanker og varme hender. Det som før var bundet til en løvetann setter Ånden i bevegelse. Og det blir til nytt liv.


Min salme Av Ingrid Torsteinsen, Lilleskånland Da jeg ble oppfordret til å skrive i denne spalten av Merethe Sætran, kjente jeg at jeg ble noe overrasket og tenkte hva slags salme skal jeg skrive om? Jeg går ikke ofte i kirka, og har jeg en salme som jeg har et spesielt forhold til? Da jeg fikk tenkt meg om, slo det meg at jeg måtte leite fram mi gamle kormappe med sanger og salmer som jeg har gode minner fra. Foto: Privat På 80- og 90-tallet var det mange fra Skånland som hadde kor som sin hobby. Det fantes både barnekor og ungdomskor i tillegg til voksenkoret. Det var mye aktivitet og flere relativt store prosjekter som vi fikk være med på. I min svigermors gamle sangermappe fant jeg i dag en avisartikkel fra så tidlig som i ’86 hvor en journalist skrev at «i Skånland sangkor får ikke ideene og planene tid til å støve ned før de blir omsatt i praktisk korvirksomhet.» 2. juledagskonserter på tidlig 90-tall, med harpe og Harald Bjarkøy som sang O Helga Natt var et av høydepunktene slik jeg ser det. Husker ennå følelsen av å sitte på fremste benk da han sang O Helga Natt. På slutten da han tok den veldig høye tonen, fyltes hele kirkerommet av hans sterke og nydelige stemme. I ungdomskoret under ledelse av Arne Dagsvik deltok vi på store og små konserter, hadde korsamlinger og konserter sammen med andre kor, og like før jeg sluttet i ungdomskoret i 96, fikk jeg og flere andre reise til Italia på ungdomsutveksling. Jeg har mange gode opplevelser og minner fra denne tiden, så når jeg velger å trekke fram denne sangen Santo santo santo, så er det fordi den er en av flere salmer som jeg knytter disse opplevelsene til. Jeg nynner ofte på denne i dag og. Melodien og teksten er lett å huske, og jeg blir glad når jeg hører den. Den er hentet fra Misa Salvadorena - en latin-amerikansk messe som ble til i 78-80 som følge av arbeidet om å få til ei folkelig messe. Dette arbeidet bar frukt i ord og musikk og ble til Misa Popular Salvodoreña. Kirkerådet gav ut messen på norsk i 1993, gjendiktet av «vårres» Arne Dagsvik.


Misa Popular Salvodoreña ble framført i mars 1994 blant annet i ei fullsatt Skånland kirke. Fremst i kirka stod det tre kor; barnekoret, ungdomskoret og Skånland sangkor, et innleid orkester, der flere av disse var gjester fra Sør-Amerika.

Santo, santo, santo, santo santo, santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra. Santo santo es nuestro Dios Que acompaña a nuestro pueblo, que vive en nuestras luchas, del universo entero el único Señor Hellig hellig hellig hellig hellig er vår Gud. Herre over hele jorda, hellig, hellig er vår Gud. Han er Herren som går med oss i livet og i kampen I hele universet er han allmektig Gud. Velsignet være de som den store gode nyhet, forkynner Evangeliet som setter fanger fri.

Til neste gang ønsker jeg at Stina Meyer Nibe forteller om sin salme.

Konkurransen Konkurransen vil i tiden framover ha en ny vri. Spørsmålet kan være vanskelig, men svaret skal kunne finnes i forrige nummer av bladet: Hva heter den kjente pianisten som spilte ved innvielsen av den nye pianoet i Astafjord kirke 10. mars? Løsning kan sendes til soknepresten@skanland.kommune.no eller SMS til 41574521. Én vinner premieres med fem griseflaxlodd. I påskenummeret spurte vi om hvilke dager i påsken altertavlene i våre tre kirker er fra. Altertavla i Astafjord kirke viser Jesus som ber i Getsemane (sent skjærtorsdag kveld), i Tovik kirke Jesus på korset (langfredag) og i Skånland kirke oppstandelsen (påskedag) – og vinner av fem griseflaxlodd er Helene Hansen, Evenskjer. Vi gratulerer.


– Høytidene blir glemt Tekst: Kristin Winther Jørgensen, KPK Foto: Anders Lunde – Pinsen er vel den høytiden som er mest glemt av folk flest, mener lederen av Pinsebevegelsens lederråd, Sigmund Kristoffersen. – Først og fremst tror jeg det er fordi det er mindre undervisning i skolen om høytidene. Hvis man ikke har et forhold til kirken, kan det ikke forventes at folk har et forhold til pinsen. For folk flest er pinse bare ekstra fridager, sier Kristoffersen.

Menighetenes fødselsdag Han forklarer gjerne hva pinsens innhold er: – Pinsen er at Den Hellige Ånd kom med kraft. Pinse er menighetenes fødselsdag. Pinsen er himmelens gjensvar på at frelsesverket er fullført og at Den Hellige Ånd er på jorden nå, sier Kristoffersen og fortsetter: – Den Hellige Ånd kom med kraft over disiplene. Tunger av ild kom over dem og de talte i andre tunger. En vekkelse kom ut fra det, og 3000 mennesker ble døpt og litt senere kom 5000 menn, foruten kvinner og barn, til tro. Dette var et suverent verk av Gud ved Den Hellige Ånd. Personer og samfunnet ble forandret fra pinsedag. Dette står det om i Apostlenes gjerninger i Bibelen, sier pastoren. Han mener Den Hellige Ånd kom med en hensikt. – Den kom slik at vi får kraft og frimodighet til å fortelle om Jesus. Jesus sa at Den Hellige Ånd skulle komme, og det gjorde Han. Den Hellige Ånd er en hjelper i våre liv. Kristoffersen sier at Den Hellige Ånd er virksom i dag. - Han er tilgjengelig for alle mennesker. Den Hellige Ånd gir nytt liv i vårt indre, vi blir født på ny.

Sigmund Kristoffersen


Åndelig lengsel Pastoren mener at alle er født med en åndelig lengsel i seg. Derfor synes han ikke det er rart at mange mennesker søker etter noe å fylle den lengselen med. – Vi mennesker er ånd, sjel og kropp. Vi er skapt i Guds bilde, og det er naturlig å være i kontakt med Gud. Folk leter etter noe mer enn underholdning og nytelse i det naturlige, og man er ikke hel som menneske før man finner frem til Gud, sier Kristoffersen. Han fortsetter: – Det er viktig for kristne å formidle Jesus, hans kjærlighet og nåde. Det er en livsforvandlende kraft. Jeg tror vi kristne har vært veldig opptatt av kirkepolitikk i stedet for å kommunisere den åndelige virkelighet og hvem Jesus er, og hans overnaturlige kraft. Hadde vi vært flinkere til det, hadde de andre åndelige strømningene i samfunnet bleknet i forhold, mener pastoren.


… til hverdags og fest… ingen anledning er for liten eller for stor catering, selskap, kurs, veikro, hotell, kiosk 9440 Evenskjer Tlf: 77 08 93 00 Fax: 77 08 93 01 E-post: post@tkh.no www.tkh.no

Mekonomen S. Holand Bilberging

S. Holand Bilverksted Postboks 224 9439 Evenskjer Telefon: Fax: Bilberging:

77085330 77085124 90153680

Berits Salong Sandstrand, tlf. 77 08 78 60 Frisørmester Berit Dypvik

Barn – Dame – Herre Tlf. 77 08 82 30

KONTAKT OSS GJERNE FOR PRISER OG TILBUD

Evenskjer Autosenter AS Boks 243, 9439 Evenskjer Tlf. 77 08 52 31 Fax: 77 08 55 58

Vaskeri tlf. 77 08 99 20. Brensel tlf. 77 08 78 35


Gudstjenestelisten

Gudstjenestelisten har vi nå plassert på midtsidene – Tips: napp ut og heng opp! Følg også med i Harstad Tidende i tilfelle endringer! Søndag 17. juni Skånland kirke kl 11.00 Gudstjeneste i forbindelse med Metodistkirkens årskonferanse

Søndag 29. juli Lavangseidet b.h.k. kl 11.00 Samisk-norsk gudstjeneste Geir Arne Solum

Søndag 17. juni Tovik kirke kl 13.00 Høymesse etter ny liturgi Geir Arne Solum Menighetsmøte etter gudstjenesten

Søndag 5. august Astafjord kirke kl 11.00 Høymesse Geir Arne Solum

Søndag 24. juni Kjønna kl. 17.00 Friluftsgudstjeneste Ole Jakob Vestvik Søndag 1. juli Huset i Havet kl 11.00 Friluftsgudstjeneste m/konfirmasjon Ole Jakob Vestvik Søndag 15. juli Skånland kirke kl 11.00 Høymesse Ole Jakob Vestvik Søndag 22. juli Tovik kirke kl 17.00 Pilegrimsmesse Ole Jakob Vestvik

Søndag 19. august Skånland kirke kl 11.00 Høymesse Geir Arne Solum Søndag 26. august Tovik kirke kl 11.00 Presentasjonsgudstjeneste Geir Arne Solum Søndag 2. september Vilgesvarre kl 12.00 Friluftsgudstjeneste Geir Arne Solum og konfirmanter Søndag 9. september Skånland kirke kl 11.00 Høsttakkefest og presentasjonsgudstjeneste Ole Jakob Vestvik Lørdag 15. september Lavangseidet b.h.k. kl 17.00 Skriftemålsgudstjeneste Vikar


Søndag 23. september Astafjord kirke kl 11.00 Presentasjonsgudstjeneste Ole Jakob Vestvik

Søndag 30. september Tovik kirke kl 11.00 Høymesse 50-årskonfirmantjubileum Ole Jakob Vestvik

Lunsjkonserter 2012 i Skånland kirke Torsdag 12. juli – Stine Mari Langstrand (sopran) og Britt Kristin Fjellstad (piano) ”Etter en drøm” – musikk av Strauss, Grieg, Backer Grøndahl og andre. Stine Mari Langstrand er en ung og profilert sopran som opprinnelig kommer fra Harstad. Kjent fra opptreden på Norske Talenter og samarbeid med mange fremragende musiker og orkestre i Norge. Britt Kristin Fjellstad er pianist og underviser på Heggen VGS i Harstad. Stine Mari Langstrand (Foto: Heidi Hallseth)

Torsdag 19. juli – Tore Bruvoll (gitar) ”Landline” - religiøse folketoner, viser og egne komposisjoner Tore Bruvoll er gitarist fra Tromsø. Blant annet kjent fra gruppa Hekla Stålstrenger, som to ganger ble nominert til spellemansprisen. Han er en av de mest brukte ”folkemusikkgitarister” her i landet. Torsdag 26. juli – Lunsjkonsert på isbadestranda Vi henviser også til forestillingen ”Kaffekopp og Salmebok” samme kveld i Skånland kirke. Torsdag 2. august – Maria-Daniela Raasch og Alf Åsheim Tysk og norsk orgelmusikk

Alle konserter begynner kl. 11.30 og avsluttes med kaffeservering - ta gjerne med matpakke. Kollekt ved utgangen. Hjertelig velkommen!


Velkommen til en hyggelig handel!

9440 Evenskjer Tlf: 77 08 92 10, Fax: 77 08 92 11 E-post: kja-byg@online.no

Godt utvalg i vinterutstyr

HALVORSEN SPORT OG FRITID 9440 EVENSKJER TLF: 77 08 90 90

Folkeuniversitetet ETS Boks 16, 8539 Bogen Tlf 76 98 21 31 – 76 98 43 70 www.futroms.no www.funordland.no

Det du trenger – når du trenger det. Din dekkleverandør!

Elvevoll Handel og Servicesenter AS 9445 Tovik – tlf 77 08 78 10 Hverdager: 0800-2100 – Lørdager: 0900-2100 – Søndager: 1200-2100


Slekters gang DØPTE Astafjord: 03.06 Nikolai Ramstad 03.06 Caspian Edvardsen Norheim (Skånland menighet) Skånland: 08.04 Marie Strøm Skogstad (Lommedalen menighet) 22.04 Gabriel Heitman 10.06 William Martinsen Lorentsen Tovik: 15.04 Victoria Rist Ellefsen (Kanaebogen menighet) 15.04 Amanda Grønning (Trondenes menighet) 15.04 Ailo Nystad Markussen 29.04 Nicholas Johannessen

DØDE Astafjord: 20.04 Harald Larsen (1952) 20.04 Valborg Helfrid Borgan Kristoffersen (1923) Skånland: 23.03 Halfrid Elvira Stensland (1915) 28.03 Arne Falkor Nygård (1945) 02.05 Bjørn Hugo Olsen (1948) 16.05 Gyda Jensine Pettersen (1922) Tovik: 17.03 Paula Petrine Andersen (1915) 22.04 Agnes Johanne Emelie Margrite Olsen (1939)

Menighetsbladet på nett Menighetsbladet vårt legges ut på www.kirkenorge.no. Her vil det ofte være å finne før bladet kommer i postkassene. Her er også alle bilder i farger! Tips gjerne utflytta skånlendinger som ønsker å lese menighetsbladet.


”Kaffekopp og salmebok” Av Tove Sigrid Lund Márkomeannu, den samiske festivalen som i år arrangeres for 13.gang, har i år sikret seg en musikkforestilling som har høstet strålende kritikker der den har vært framført tidligere. Bak forestillingen står musikeren Kristin Mellem, og med seg har hun en rekke fremragende musikere og kunstneriske fortellerstemmer. Forestillingen som vises i Skånland kirke 26.juli, sies å være en uttrykksfull forestilling, både i bilder og ord. Forestillingen baserer seg på den læstadianske salmesangen og skal være forankret i lokal tradisjonskunnkap, religion, kultur og folkeliv preget av tre stammers møte. De gamle salmene har en kraft og inderlighet som vil berøre mennesker i vår tid. Prosjektet legger vekt på å favne fortid, nåtid og framtid. Salmene framføres på norsk, samisk og kvensk. Fortellingen bæres fram av to fortellerstemmer, og tekstdelene bindes sammen av visuell kunst, salmer og lydlandskap. Márkomeannu inviterer til forstillingen på følgende måte: «Dette er historien vi alle kan relatere oss til. Ta med deg ei bestemor og kom på en kopp kaffe».

Soknepresten i studiepermisjon Fra 3/9 til 2/12 vil sokneprest Geir Arne Solum være ute i studiepermisjon. I denne perioden vil det hovedsakelig være Ole Jakob Vestvik som skal være vikar i hele Skånland. Siden Vestvik imidlertid er 40% pensjonist, vil det også være behov for at det kommer andre vikarer til enkelte gudstjenester og begravelser. Når det gjelder konfirmantundervisningen, vil ungdomsdiakon Lisa Kristin Nielsen ta ansvar for denne i alle tre menighetene.


Statskirka over og ut? Av Geir Arne Solum 21. mai ble den norske grunnloven endret – Norge har ikke lenger en statskirke. Dette kom kanskje noe overraskende og plutselig på mange. Selv om prosessen har tatt syv år, var det først nå at dette fikk en pressedekning av et større omfang. De fleste vil være enige om at endringene er av en formell art og neppe vil få de store konsekvensene. Staten Norge har ikke lenger en offisiell religion, men det står fortsatt i grunnloven at Den norske Kirke stadig skal være Norges folkekirke. En annen endring er at det ikke lenger er kirkelig statsråd (regjeringen) som utnevner biskopene – dette legges nå til kirken selv. Det har vært uttrykt bekymring over dette – at konservative krefter i kirka nå kommer til å ta over. Kirken er imidlertid allerede så mangfoldig, og med gode demokratiske prosesser, at mangfoldet kommer til å bli ivaretatt. Må vi begynne å betale for kirkemedlemsskapet? er det noen som lurer på. Til det har politikerne sagt et samstemt nei. For å beholde kirka som en folkekirke (og det ønsker de) er det en forutsetning av finansieringen fra stat og kommune fortsetter som før. Uansett – om kirka fortsatt skal være en folkekirke, er ikke først og fremst noe verken kirka sjøl eller Stortinget bestemmer (selv om de altså har skrevet det i grunnloven...) Men det handler om at folket fortsatt bruker kirka si! Både til de kirkelige handlingene som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse – men også møter fram når menigheten møtes til gudstjeneste. Tomme kirker er en større trussel mot folkekirken enn de nye grunnlovsendringene!

Flink på data/Word? På grunn av sokneprestens permisjon trenger redaksjonen hjelp for å kunne utgi de to neste numrene av menighetsbladet. Vi trenger altså en med litt over gjennomsnittlig erfaring med tekstbehandling/ Word for å ferdiggjøre bladet for trykking. Et mindre honorar kan eventuelt avtales. Ta kontakt med sokneprest Geir Arne Solum.


Slutter etter 20 år som kirkeverge Av Martin Normann Svendsen Etter 20 år som kirkeverge for menighetene i Skånland, Tovik og Astafjord, blir Kristian Torbergsen pensjonist. Vedlikehold av bygninger, regnskap og budsjett, er noen av utfordringene han har hatt. Den nye kirkeloven i 1997 medførte at kirkelige eiendommer ble overført fra kommunen til kirken. Rådmannen var før denne tid kirkens sjef. Dette ansvar overtok leder i fellesrådet og kirkevergen ble administrativ leder for kirken. Noen av utfordringene som arvtageren får, vil være å bidra til videreføring av trosopplæringen i Trondenes prosti – og dermed også i våre menigheter. En annen ting vil være å beholde det gode forholdet til kommunen og menighetsrådene. I staben er det viktig å drive en god personalpolitikk – å lede et kollegium som drar i samme retning. Kristian Torbergsen forlater en utfordrende jobb, der han har møtt mange hyggelige folk, og som han har gledet seg til hver dag i 20 år. Lykke til som pensjonist!

Malerfirma Rune Hanssen AS Tlf. 91 16 60 61 e-post: rhanssen@online.no

Din lokale leverandør av fisk og fiskeprodukter Grovfjord, tlf:99459003


Stell av gravstein Tekst/foto: Kjetil S. Grønnestad. Gravsteiner trenger vedlikehold. Forebygging er som regel det beste alternativet. – En gravstein skal være tilnærmet vedlikeholdsfri i mange år. Problemene oppstår ofte når folk gjør noe som påvirker gravsteinen, sier Willy J. Nergård fra Nergård Stenindustri på Eide i Møre og Romsdal. De har lang erfaring etter å ha produsert gravsteiner i mer enn 50 år.

Fakkel er fy Flere og flere tenner lys på gravene. Det er greit så lenge man bruker tilpassede lamper og gravlys. Åpen flamme er verre, og fakler er slettes ikke bra. – Sot, og sprut av olje og talg, trekker inn i porene i steinen. Det gir misfarging, advarer Nergård. Slik misfarging er vanskelig å fjerne. I verste fall må steinen slipes ned for å bli fin igjen.

Unngå ståltråd Kranser bundet opp med ståltråd er et annet faremoment. Ståltråden vil ruste. Den må derfor ikke være i direkte kontakt med gravsteinen. I likhet med sot og stearin, trenger rust inn i porene til steinen med misfarging som resultat. – Alt som kan ruste, er svineri for gravsteinen, slår Nergård fast.

Vask Upolerte gravsteiner bør vaskes en gang i året. Bruk en kost, for eksempel en oppvaskkost, og vann. Stålbørste skal aldri brukes! En kan også bruke lett klorinvann. Hele steinen kan vaskes, inkludert gravpynten. Bokstavene derimot, skal man la være i fred. – Man må vaske fra starten av, før en ser tendensene til mose og algevekst. Hvis dette får etablert seg, vokser det inn i porene Ei plasthette beskytter gravminnet mot til gravsteinen og blir så godt som vær og vind. Navnet er her retusjert fra bildet.


umulig å bli kvitt, understreker han. Dette er selvfølgelig ikke noe problem hvis man ønsker at gravsteinen skal eldes med mose og grønske. Det er de upolerte gravsteinene som krever mest stell. For de polerte (blanke) gravsteinene, er det som regel nok å tørke med en fuktig klut. De polerte gravsteinene tåler også syren i fugleskitt. Men felles for alle gravsteiner er: De skal hverken utsettes for rust, sot eller stearin.

Til kirkekaffen Av Kamilla Sjøvoll Aud Balteskard er en trofast leser av menighetsbladet som gjerne deler sin oppskrift med noe godt til kirkekaffen. Hun synes også selv det er artig å prøve de oppskriftene som kommer i bladet.

Eplekake 4 egg 4 dl sukker - piskes til eggedosis 200 g smeltet smør 2 dl melk – has i 6 dl hvetemel 4 ts bakepulver Blandes godt sammen og ha røren i en godt smurt liten langpanne, eller vanlig kakeform Vask og del ca 4 epler i båter. Stikk disse ned i deigen og ha på kanel og perlesukker. Stekes i ovn på ca 200 gr 25-30 minutter


Tårnagenthelg Av Lisa Kristin Nielsen Den 21. og 22. april skjedde det noe helt spesielt i Skånland kirke. Da var nemlig 3. klassinger fra Grov, Tovik og Skånland invitert til Tårnagenthelg i kirken. Utstyrt med agentbevis, gummihansker, forstørrelsesglass og kikkerter fikk 3. klassingene oppdage kirken på en helt ny måte. Vi hadde rebusløp, lette etter symboler i kirkebygget, gikk på oppdagelsestur i kirketårnet, og lærte til og med å løfte fingeravtrykk av en ekte politimann. Til middag var det selvfølgelig flaggermusgryte som sto på menyen. Tårnagentavisa var et viktig virkemiddel gjennom helga. I den står det agenttips og hjernetrimoppgaver slik at tårnagentene kan holde seg skjerpet. Dette kom godt med da ungdomsdiakon Lisa Kristin plutselig var borte, og tårnagentene måtte følge spor for å finne henne igjen. Heldigvis Kristine Nadden fra politiet viste ble hun funnet like hel, og da kunne tårnagentene hvordan en sikrer seg fingeravtrykk. hun fortelle en historie om Jesus og disiplene, noe som ga inspirasjon til et gudstjenesteverksted. Søndag var det klart for en ekte Tårnagentgudstjeneste. Her ble det lest opp bønner som tårnagentene hadde skrevet under gudstjenesteverkstedet, og det ble vist tegninger inspirert av historien om Jesus. Tårnagentene hadde også forberedt oppdrag til menigheten – å fortelle videre at Jesus hadde stått opp fra de døde. Under kirkekaffen fikk også tårnagentene fremført Tårnagentsangen, og det ble vist bilder fra det de hadde gjort gjennom helga. Om du/dere vil vite mer om Tårnagentene, kan dere gå inn på www.tårnagent.no


Til høyre: Tårnagentene Sigrid, Tormod, Maria og Mari synes det skjer mye spennende i kirka under tårnagenthelga.

Konfirmanter i Skånland kirke 27. mai 2012: Øverst fra venstre: Marius Andre Jakobsen, Sindre Dons Dybvik, Thomas Kristoffer Mundt, Daniel Hansen, Kristian Normann Svendsen, Villemo Anthonie Jakobsen, sokneprest Geir Arne Solum, Karianne Normann Wang, Sondre Vik Mikalsen, Sander Andre Samuelsen, Daniel Andre Sætran, Odin Storli Hodges, Martine Skoglund Skaanevik, Taina Elise Hjelmsø, ungdomsdiakon Lisa Kristin Nielsen, Ørjan Stabell, Trine Agnethe Marie Husmo, Sigurd Almli Hansen, Jens Edvin NilssenBroderstad og Michael Alf Nilsen. (Foto: Martin Normann Svendsen)


Vannrett: 1. Daniel Eike 6. Tegneseriefigur 10. Glad i 11. Spiser 12. Storbritannia 13. Drikk

Loddrett: 1. Fugl 2. Frukt 3. Jobb 4. Spill/navn 5. Guttenavn 7 ....land 8. Arr 9. Type 12. Retning

Menighetsblad for Skånland, Tovik og Astafjord nr.2/12.  

B BB L LL A AA D DD PPPiiinnnssseee/// sssooommmmmmeeerrr 222000111222 fffooorrr SSSkkkååånnnlllaaannnddd,,, TTTooovvviiikkk oooggg AAAssstt...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you