Page 1

Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad

04 - 2010

Velsignet Julefred FREDTUN 40 ÅR

Per Anders Nordengen i Falnes

SUPERSØNDAG

Ungdomsgudstjeneste


SKUDENES MENIGHETSKONTOR

Falnes kirke

Ferkingstad kyrkje

Postboks 23, 4297 Skudeneshavn Besøksadresse: Dr. Jensens veg 2A

Kontortid:

Tirsdag kl. 1030-1300 Onsdag til fredag kl. 0900-1200 Telefon: 52 81 20 50 www.karmoykirken.no

skudenes@karmoykirken.no Sokneprest: Lars Tore Anda 52 81 20 44 / 52 82 82 26 lars.tore.anda@karmoykirken.no

Adm. leder: Tor Helge Tjøstheim 52 81 20 47 / 948 62 779 tor.helge.tjostheim@karmoykirken.no

Kirkegårdsarbeider: Edvar Kalstø 913 06 722

Kateket: Solveig Eike Bringaker 52 81 20 46 / 986 75 584 solveig.eike.bringaker@karmoykirken.no

Diakoniarbeider: Janne Kristine Eng 52 81 20 48 / 482 55 674 janne.kristine.eng@karmoykirken.no

Leder i Falnes menighetsråd: Espen Berg 951 03 210 espenvidarberg@hotmail.com

Kantor: Håvard Skaadel 52 81 20 45 / 413 26 107 havard.skaadel@karmoykirken.no

Kirketjener: Jane Sandve 52 81 20 50 / 905 80 413 jane.johansen@karmoykirken.no

Leder i Ferkingstad sokneråd: Berit Ådland 480 62 807 berit-berit@hotmail.com

Kyrkjebakken menighetshus: Utleige 413 36 182

Gaver:

Falnes menighetshus Kontonr.:3361

13 66871

Ferkingstad menighetshus: Kontonr.:3361

69 34649

Fredtun: Kontonr.:3364

31 25175

Tårnklang: Kontonr.:3361

67 80374

Tårnklang

Forsidefoto: Audhild Ekanger Stueland

Redaktør: Geir Dale

Medarbeidere i redaksjonen: Audhild E. Stueland Gunnar Stueland Tor Helge Tjøstheim Annonser: Borgny H. Simonsen Trykkeri: Gunnarshaug Trykkeri AS

Tårnklang, e-post:

taarnklang@gmail.com 2 • Tårnklang 04-2010

Menighetsblader på nett:

www.pdf.karmoykirken.no/menighetsblad.htm http://www.kirkenorge.no

ger DIN n e r t i V hjelp!! DU er hjertelig velkommen til å sende inn tekst og bilder fra arrangementer i Falnes eller Ferkingstad. Alle bidrag mottas med takk. Hjelp oss å gjøre bladet bedre ved at vi på denne måten får med oss mere av det som skjer i hele menigheten. Send helst på e-post og legg gjerne ved bildene som egne filer. Eller henvend deg til en av oss i redaksjonen, eller menighets-kontoret.

taarnklang@gmail.com Siste frist for neste nr.:

15.02.2011

Fredtun:

Utleie 40 21 33 78

Er dette en oppgave for deg? Som telefonvakt hos Kirkens SOS kan du bidra til at andre får det bedre, samtidig som du får perspektiv på livet.

Vaktrom Haugalandet trenger flere frivillige telefonvakter! Nytt kurs starter onsdag 9. februar 2011 kl 18 -21. Kontakt Kirkens SOS i Rogaland tlf.: 51 88 45 15, mobil 971 70 995 e-post: rogaland@kirkens-sos.no www.kirkens-sos.no


Mi julesalme

Vi leser Bibelen Uke 50 12. – 18. desember Søndag: Jes 35, 3–10 Mandag: Fil 2, 13–16 Tirsdag: 1 Pet 1, 10–12 Onsdag: Gal 4, 1–5 Torsdag: Rom 1, 1–7 Fredag: Luk 1, 8–17 Lørdag: Luk 1, 67–80

Gud sin egen Sønn oss gav Nå ved juletide. Derfor går et lovsangshav Over verden vide. Derfor fra det høye kor Lyder det her nede; Gi, det er din sak på jord, Gi, og gi med glede!

I tida kring jul fell det ofte lett å stikka innom til folk eg ikkje ser så mykje til resten av året. Då er det ei tid det er lett å koma i prat med folk, og det fell lettare enn vanleg å syngja litt. Og eg har ikkje lett for å gå forbi mi kjæraste julesalme, ei salme som har fulgt med i over 60 år, nemlig: ”Gud sin egen sønn oss gav” av Gustav Jensen.

Uke 51 19. – 25. desember Søndag: Joh 1, 19–27 Mandag: Mi 5, 1–4 a Tirsdag: Jes 7, 13–17 Onsdag: Jes 11, 1–8 Torsdag: Matt 1, 18–25 Fredag: Luk 2, 1–14 Lørdag: Joh 1, 1–5 (6–8) 9–14

Gi din Gud ditt hjerte hen, Gi din ringe neste! Gi din uvenn og din venn, Gi dem av ditt beste! Gi til du blir tom og arm, Intet skal du miste! Gi til du blir rik og varm, Rikest på det siste!

Det er og blir mi salme. Kåre Haga

Uke 52 26. des. – 1. jan. Søndag: Matt 10, 17–22 Mandag: Joh 21, 24–25 Tirsdag: Matt 2, 13–18 Onsdag: Luk 2, 15–20 Torsdag: Luk 2, 22–32 Fredag: Jer 29, 11 Lørdag: Luk 2, 21 Uke 1 2. – 8. januar Søndag: Matt 2, 1–12 Mandag: Joh 8, 12 Tirsdag: 2 Kor 4, 1–6 Onsdag: Jes 49, 4–6 Torsdag: Sal 72, 10–17 Fredag: Luk 2, 41–52 Lørdag: Apg 13, 42–48

Etterlysning…

Uke 2 9. – 15. januar Søndag: Matt 3, 13–17 Mandag: Joh 1, 29–34 Tirsdag: 1 Joh 4, 7–12 Onsdag: Joh 4, 7–15 Torsdag: Joh 6, 47–51 Fredag: Åp 22, 16–17 Lørdag: Apg 9, 1–9

Er det noen som har en skinnfell, eller noen puter til overs? Dette er noe vi har bruk for i menighetsarbeidet for eksempel ved bønnevandringer og på samlinger der vi sitter på gulvet. Så hvis du har noe av dette liggende som du vil kvitte deg med, er det bare å ta kontakt med menighetskontoret ; 52 81 20 50 / falnes@karmoykirken.no, eller Janne Kristine Eng ; 48255674 /janne.kristine.eng@karmoykirken.no

Er det noen som har en dukke liggende som kan vi kan bruke i menighetsarbeidet vårt?

Uke 3 16. – 22. januar Søndag: Joh 2, 1–11 Mandag: 1 Joh 2, 28 – 3, 3 Tirsdag: 1 Kong 8, 41–43 Onsdag: Rom 15, 8–13 Torsdag: Ef 3, 8–12 Fredag: Sal 113 Lørdag: 1 Mos 6, 9–22

Smayli th

us

K io sk

p

en

ing

Ve n

a nsk

Åp

U t f o rdr

Vi trenger en dukke som er litt stor, ca. 50 cm. Ta kontakt med Solveig på menighetskontoret eller på telefon 52 81 20 46.

vinter/vår 2011 I kjelleren på Skudenes bedehus for alle i 5.-7. klasse.

Uke 4 23. – 29. januar Søndag: Joh 4, 46–54 Mandag: Gal 3, 1–8 Tirsdag: Apg 26, 12–18 Onsdag: Sal 89, 9–15 Torsdag: Sal 107, 23–32 Fredag: Matt 14, 22–33 Lørdag: Job 38, 1–11 Uke 5 30. jan. – 5. feb. Søndag: Matt 8, 23–27 Mandag: Kol 1, 15–20 Tirsdag: Rom 15, 1–7 Onsdag: Luk 2, 36–39 Torsdag: 1 Tim 5, 24–25 Fredag: Matt 3, 4–10 Lørdag: Matt 22, 1–14

Fredager kl 1800-2130 14. januar 28. januar 11. februar 25. februar 11. mars 25. mars 8. april

Aktiviteter som f.x. air-hockey, biljard, playstation, filmkveld, leker, konsert m.m...

Uke 6 6. – 12. februar Søndag: Matt 13, 24–30 Mandag: Fil 1, 12–20 Tirsdag: Jes 27, 2–5 Onsdag: Ef 3, 7–13 Torsdag: 1 Pet 4, 7–11 Fredag: 1 Kor 3, 1–11 Lørdag: Luk 17, 7–10

Smayli - et barne- og ungdomsarbeid i samarbeid med Falnes menighet og Skudenes bedehus.

Kilde: Databibelen.no

”Gud sin egen sønn oss gav”

Tårnklang 04-2010 • 3


Vi leser Bibelen Uke 7 13. – 19. februar Søndag: Matt 20, 1–16 Mandag: Gal 5, 22–26 Tirsdag: Sal 119, 17–24 Onsdag: 5 Mos 6, 1–9 Torsdag: Kol 3, 12–17 Fredag: 2 Tim 3, 10–17 Lørdag: Rom 10, 13–17 Uke 8 20. – 26. februar Søndag: Luk 8, 4–15 Mandag: Mark 4, 26–34 Tirsdag: 2 Pet 1, 16–19 Onsdag: 2 Mos 3, 1–6 Torsdag: Apg 1, 21–26 Fredag: Ef 1, 3–10 Lørdag: Åp 1, 12–20 Uke 9 27. februar – 5. mars Søndag: Matt 17, 1–9 Mandag: Joh 17, 1–6 Tirsdag: Joh 12, 20–26 Onsdag: 1 Tim 2, 1–6 Torsdag: 2 Kor 8, 9 Fredag: Fil 2, 5–11 Lørdag: Jes 53, 1–5 Uke 10 6. – 12. mars Søndag: Luk 18, 31–43 Mandag: Joh 14, 27–31 Tirsdag: Apg 16, 11–15 Onsdag: 1 Joh 3, 18–24 Torsdag: 2 Pet 1, 5–11 Fredag: Ef 6, 10–18 Lørdag: Luk 5, 33–39 Uke 11 13. – 19. mars Søndag: Matt 4, 1–11 Mandag: Matt 16, 21–23 Tirsdag: Jak 1, 2–8 Onsdag: Sal 42, 2–6 Torsdag: Luk 13, 22–30 Fredag: Jes 55, 1–5 Lørdag: 1 Kong 18, 21–40 Uke 12 20. – 26. mars 2011 Søndag: Matt 15, 21–28 Mandag: Luk 7, 36–50 Tirsdag: Luk 11, 14–28 Onsdag: Sak 3, 1–5 Torsdag: Gal 4, 4–7 Fredag: Luk 1, 46–56 Lørdag: Apg 13, 15–23 Uke 13 27. mars – 2. april Søndag: Luk 1, 26–38 Mandag: Jer 33, 14–17 Tirsdag: Joh 6, 52–59 Onsdag: 1 Kor 11, 23–26 Torsdag: 1 Kor 10, 15–18 Fredag: 2 Mos 16, 11–18 Lørdag: Åp 7, 14–17

Kilde: Databibelen.no

Uke 14 3. – 9. april 2011 Søndag: Joh 6, 1–15 Mandag: Joh 6, 28–35 Tirsdag: Hebr 2, 10–18 Onsdag: Mark 12, 1–12 Torsdag: 1 Kor 1, 18–25 Fredag: Rom 3, 21–26 Lørdag: Joh 12, 27–36 Uke 15 10. – 16. april 2011 Søndag: Joh 11, 45–53 Mandag: 4 Mos 21, 4–9 Tirsdag: Joh 3, 14–17 Onsdag: Luk 21, 34–38 Torsdag: Luk 22, 1–6 Fredag: Matt 26, 6–13 Lørdag: 2 Mos 12, 21–28

4 • Tårnklang 04-2010

Adventstanker Året er 1985. Stedet er vårt første kirkelokale i et gammelt trehus i Boa Vista, Brasil, der vi var som misjonærer, utsendt av NMS. Det er første søndag i advent, og de første gudstjenestedeltakerne kommer inn i det spartanske kirkerommet, går frem til det vesle alterbordet og legger sin gave ved alteret: En pose mel, sukker eller kaffe, et såpestykke, noen bananer og grønnsaker fra en jordflekk i slummen. Ved gudstjenestens begynnelse er den vesle plattingen der alterbordet står, helt fullt. Etter gudstjenesten blir gavene ved alteret gitt til dem som trenger det meste. Hun som bare hadde hatt noen bananer å gi, kunne gå hjem til skuret sitt med både sukker og mel, fulgt av gode blikk som sa: ”Vi ber om vårt daglige brød hver gang vi ber Fadervår. Og brødet er vårt, ikke bare mitt… Derfor deler vi det.” I denne adventstiden, i et av verdens rikeste land, står disse bildene fra fattige mennesker som delte det de hadde, som et eksempel på det Martin Luther sa: ”Hvis enhver tjente sin neste, var hele verden full av gudstjeneste.” Jeg ser for meg de mange ansiktene fra slummen i Brasil, og jeg gjør deres bønn til min:

”Jesus, Kristus, du som kom til oss som en fattig flyktning, la oss dele de gaver du har gitt oss, med alle som trenger brød, omsorg og fellesskap.”

Jeg lar dette være min bønn i adventstiden, og deler den gjerne med dere.

Velsignet advents- og juletid! Hilsen Erling J. Pettersen biskop


Velkommen til kirken Gudstjenesteplanlegging

Falnes Døpte:

Dato 12.12.2010 16.12.2010 19.12.2010 19.12.2010 24.12.2010 24.12.2010 24.12.2010 24.12.2010 25.12.2010 31.12.2010 02.01.2011 09.01.2011 16.01.2011 23.01.2011 30.01.2011 06.02.2011 13.02.2011 13.02.2011 20.02.2011 27.02.2011 06.03.2011 13.03.2011 13.03.2011 20.03.2011 27.03.2011 03.04.2011 10.04.2011 10.04.2011 17.04.2011 21.04.2011 22.04.2011 24.04.2011 24.04.2011 30.04.2011 01.05.2011

Lukas Emil Karlsen Kristoffersen Hans Oliver Brdsen Vestly Maria Jakobsen Ådland Thorben Charles Edward Bryan Anders Korsfur Joakim Nordbø Håkon Angel Prestvik Side 1 Malin Risdal Sigrid Skorstad Wareberg Serine Andreassen Thea Eline Karlsen Elina Vikra Øgård

Dag 3 adv To e 3 adv 4 adv 4 adv Julaft Julaft Julaft Julaft Juled Nyttårsaften Kr åp 1 sø e Kr åp 2 sø e Kr åp 3 sø e Kr åp 4 sø e Kr åp 5 sø e Kr åp Vingård Vingård Såm Kr forkl Sø før fast 1 sø i f 1 sø i f 2 sø i f 3sif 4sif MB MB Palmes Skjært Langfr Påsked Påsked Lø e påske 1 sø e på

Periode: 12.12.2010 - 01.05.2011 Kirke Falnes kirke Ferkingstad kyrkje Falnes kirke Ferkingstad kyrkje Falnes kirke Falnes kirke Ferkingstad kyrkje Ferkingstad kyrkje Falnes kirke Falnes kirke Ferkingstad kyrkje Skudenes bedehus Ferkingstad kyrkje Falnes kirke Ferkingstad kyrkje Falnes kirke Ferkingstad kyrkje Skudenes bedehus Falnes kirke Ferkingstad kyrkje Skudenes bedehus Ferkingstad kyrkje Skudenes bedehus Falnes kirke Ferkingstad kyrkje Falnes kirke Falnes kirke Røyningsbu Falnes kirke Skudenes bedehus Falnes kirke Falnes kirke Ferkingstad kyrkje Falnes kirke Falnes kirke

Kl 11:00 11:00 19:00 17:00 15:00 16:30 15:00 16:30 12:00 23:15 11:00 17:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 17:00 11:00 11:00 11:00 11:00 17:00 11:00 11:00 11:00 17:00 11:00 11:00 18:00 11:00 11:00 11:00 14:00 11:00

Gudstjeneste Familiegudstjen Julevandring Konsert Konsert/lysmes Julaften Julaften Julaften Julaften Høymesse Forenklet høym Høymesse Høymesse Høymesse Høymesse Høymesse Høymesse Høymesse G17 - Skudene Familiegudstjen Høymesse Høymesse Høymesse G17 - Skudene Høymesse Høymesse Høymesse G17 - Skudene Forenklet høym Høymesse Forenklet høym Langfredag Høytidssgudstj Høgtidsgudsten Konfirmasjonsg Konfirmasjonsg

Kirkelige handlinger 05.09.2010 05.09.2010 03.10.2010 03.10.2010 03.10.2010 03.10.2010 03.10.2010 03.10.2010 03.10.2010 17.10.2010 17.10.2010 17.10.2010

Vigde:

Prekentekst Matt 11:2-10 Matt 11:2-10 Joh 1:19-27 Joh 1:19-27 Luk 2:1-14 Luk 2:1-14 Luk 2:1-14 Luk 2:1-14 Joh 1:1-14 Luk 13:6-9 Matt 2:1-12 Matt 3:13-17 Joh 2:1-11 Joh 4:46-54 Matt 8:23-27 Matt 13:24-30 Matt 20:1-16 Matt 20:1-16 Luk 8:4-15 Matt 17:1-9 Luk 18:31-43 Matt 4:1-11 Matt 4:1-11 Matt 15:21-28 Luk 11:14-28 Joh 6:1-15 Luk 1:26-38 Luk 1:26-38 Joh 12:1-13 Luk 22:14-20 Matt 26:30-27:50 Matt 28:1-8 Matt 28:1-8 Matt 28:1-8 Joh 20:19-31

Falnes kirke Heidi Lee Mannes og Torgeir Farsund Thoorrud Fredtun Kapell Poliana Gomez Silva og Øystein Kolbjørnsen Oa Katrine Stava og Jan Vidar Wiik

Døde:

Astrid Kristiansen f. 14.04.1919 Aslaug Pauline Skogli f. 17.02.1926 Bjørg Kristin Sandve f. 21.03.1929 Liv Sigrun Jensen f. 02.12.1940 Ruth Naley f. 13.10.1933 Hjørdis Storetvedt f. 07.10.1918

NTV Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Nei Ja Ja Nei Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei Nei Ja Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei

21.08.2010 20.08.2010 18.09.2010 15.09.2010 22.09.2010 20.10.2010 08.10.2010 13.10.2010 22.10.2010

Ferkingstad

Døpte:

Marcus Risdal Tara Cristine Andreassen Noah Johan Noremark Ånensen Noah Kristoffersen Magnus Landaas Hannah Vågenes Pedersen John Are Håkonsen Østevold

12.09.2010 10.10.2010 10.10.2010 10.10.2010 10.10.2010 10.10.2010 24.10.2010

Nedstrand kyrkje Runa Alexsandra Arnesdatter Stålsvik

Døde:

Olena Langåker f. 24.01.1919 Kåre Bernhard Hansen f. 02.02.1935 Leif Haugen f. 31.12.1960

31.10.2010 08.10.2010 20.10.2010 22.10.2010

Tårnklang 04-2010 • 5

F N N N N N N J J N N N N N J J N N N N N N N N N N N N N J N N N N N N


Å bli berørt av

Per Anders Nordengen i Falnes kirke Tekst: Geir Dale Foto: Audhild og Gunnar Stueland

Fredag 5. november ble en uforglemmelig kveld i Falnes kirke. Per Anders Nordengen kåserte over temaet ”å bli berørt av ord”, men før han slapp til, var det musikalsk innslag av Kor i vest, ledet og akkompagnert av Mads Pedersen. Vi fikk presentert et knippe fengende og godt framførte sanger fra pop til gospel. Som kanskje kjent er han sønn av tidligere ordfører i Oslo, Albert Nordengen. Han kaller seg selv ordbruker, faren var ordfører og bestefaren var jordbruker. Denne kvelden var han også ordkunster. Hvor mye negativ energi skal vi bruke på ord til og om hverandre? Sårende ord kan ødelegge dagen for oss. Ord kan være forskjell på krig eller fred. Ord kan være ødeleggende eller oppbyggende. Han refererte til et selvopplevd tilfelle der han var innom en bensinstasjon for å kjøpe ei pølse. Ei dame, som skulle ha kaffe, var i køen foran. Hun skulle sette lokk på kaffebegeret, men så var det ikke flere igjen. Da utbrøt hun: ”Det er det verste jeg har hørt!” Da sa Nordengen til henne at hun måtte jammen ha et godt liv hvis dette var det verste hun hadde hørt. Vi har en energikrise i landet. Ikke på grunn av for lite strøm, men fordi vi bruker for mye energi på sutring, noe det sjelden kommer noe godt utav. Han nevnte sin venn, musikeren Per Tveit som er hardt rammet av MS. Selv om han har mistet de fleste funksjoner, så har han likevel beholdt glimtet i øyet. Han tok fram et annet ordpar: misunne og unne. Han etterlyste en rausere holdning overfor hverandre. Vi må bli flinkere å unne hverandre.

6 • Tårnklang 04-2010

-Jeg ser hv

Mye elendighet kunne vært unngått dersom det var mindre misunnelse blant oss. Nordengen spurte retorisk hvorfor vi ikke er flinkere å bruke gode ord om og til hverandre.. Takk og unnskyld er viktige ord som vi bruker altfor lite. Og vi må bli flinkere å lytte til hverandre. Et menneske består av fortellinger: barnefortellinger, ungdomsfortellinger og voksenfortellinger. Livet består av fortellinger. I Bibelen er det mange fortellinger. Fortellinger som berører. Ord. - I begynnelsen var Ordet – (Johannes evangelium) Ord kan bygge opp, og ord kan rive ned. Vi må bli rausere med hverandre, unne mer enn vi misunner. Vi har en energikrise her i landet. Ikke på grunn av mangel på strøm, men fordi vi bruker for mye energi på sutring. Han fortalte om en ring han har. På utsiden av ringen er det gravert inn med store bokstaver: begeistring. Inni er det gravert med små bokstaver: sutring. Det er utrolig hvordan en person kan fenge en forsamling på en slik måte at halvannen time føles som et kvarter. Og kvelden ble avsluttet på en fin måte med Mads Pedersen som sang ”Bridge over troubled water” til eget akkompagnement.


v ord

va du sier...

Litteraturfestivalen i Skudesneshavn var et imponerende arrangement. Og gledelig var det at menigheten var med som en naturlig del av opplegget. Selv satt jeg pris på å få være med på arrangementet i Falnes kirke hvor menighetens bidrag til Litteraturfestivalen var å sette fokus på temaet ”berørt av ord”. Ord er et under. Ord kan bygge opp eller de kan rive ned. Gode ord varmer, mens sårende ord rammer og gjør vondt. Ord har skapende makt i seg. En god forfatter bruker ordene i en bok slik at leserens fantasi settes i sving og perspektivene utvides. Både skriftlige og muntlige ord berører oss. Derfor skulle vi være enda mer bevisst på hvilken makt ordene våre har, og vi skulle bli flinkere til å bruke ord til hverandre som oppmuntrer og varmer. Ordene røper oss. ”De gode menneskene bærer fram gode ord fra sitt gode forråd. Det hjertet er fullt av renner munnen over med”, sa Jesus. Det er spennende å leke med ord. Derfor er det ikke uten grunn at jeg kaller meg selv for ”ordbruker”. Vi må nyte de gode ordene, og fortelle de gode historiene. For framtidens helter kommer ikke til å være økonomer eller aksjespekulanter, men folk som kan fortelle. Vi må la oss berøre av de gode ordene og historiene. En av historiens beste historiefortellere var Jesus. Han berørte samtidens mennesker med ord og historier slik at de kjente igjen sine liv. Ordene hans ga dem framtid og håp. I kirken forvalter vi mange ord og historier som kan berøre. Og i tillegg har vi Han som det ble sagt om: ”Ordet ble menneske og tok bolig blant oss”. Hilsen Per Anders Nordengen

Tårnklang 04-2010 • 7


Fredtunkvelder

-Onsdager kl. 19.00

12. januar Geir Toskedal "Kalender og merkedager"

23. februar Nils Olav Østrem: "De helliges ø" Skudenes-området sin plass i Karmøys religiøse liv på 1800-talet.

26. januar Nils Einar Helland ”Sang og musikk på livets vandring” 9. februar Jan Kåre Næss "Øyhopping på Azorene"

9. mars Svein Munkejord: "Norge i det internasjonale fiskerisamfunnet". 23. mars Per Ferkingstad: Forteller og viser bilder "Lyng og andre hageplanter".

Babysang i Falnes Vinter/vår 2011 Foto: Rønnaug Knutsen

9. februar starter vi opp et babysang-kurs på Skudenes bedehus.

Kurset vil bestå av 10 samlinger på onsdager kl.10.30-12.00. (Siste samling blir 13. april.) Babysang er for barn fra 0-1 år + mamma/pappa, og det vil koste kr.400,(Man får da også en babysang-cd) På hver samling vil vi ha en musikk- og samspill-avdeling. Etterpå blir det servert en enkel lunch, og det blir tid til å prate sammen. Dette er en unik mulighet til å sette av tid til godt samspill med babyen, og til å møte andre som har barn på samme alder! Pga begrenset plass, er det bra hvis vi får inn påmeldinger tildlig. Vi kan da eventuelt få mulighet til å dele de påmeldte opp i to grupper. For mer info eller påmelding, ta kontakt med Janne Kristine Eng ;

mob.48255674/ janne.kristine.eng@karmoykirken.no eller menighetskontoret: 52 81 20 50/ falnes@karmoykirken.no Arr.: Falnes og Ferkingstad menigheter

8 • Tårnklang 04-2010


”Min” julesang

– Kimer, I klokker

Er det vel noe mer stereotypt enn de gamle julesangene, tenker noen. De må ha nye oversettelser som ”Stille natt” istedenfor ”Glade jul”. De må ha ”nye” julesanger – som merkelig ofte er gamle toner fra England og begge sider av Amerika. Og jeg, jeg går visst i motstrøm. Under min oppvekst i Skien sang vi skikkelige og ordentlige julesanger rundt treet, slik som mormor (Gudrun Skaadel, f. Grødem) fra Skudeneshavn mente de skulle være. Hun husket alle versene. Også etter hennes bortgang sang min mor det meste av ”Jeg er så glad hver julekveld” og ganske mye av ”Et barn er født i Betlehem”. Resten av storfamilien Skaadel-Øverli (søsknene Ingjerd og Johannes Skaadel feiret alltid jul sammen) mumlet nok litt på enkelte verselinjer innimellom, men jeg har ingen minner om at allsangen noen gang brøt sammen. Jorden var deilig, og dessertene likeså: Hjemmelaget sitronfromasj eller karamellpudding, alltid nøye forberedt etter Schønberg-Erkens tykke, svarte kokebok fra 1920-tallet. Dere må forresten ikke tro at vi fikk gå fra middagen – hellefisk – og rett videre til desserten. Onkel Johannes skulle lese Juleevangeliet mens vi andre lyttet i ærbødig stillhet og fikk synke maten. Med to familier samlet fikk vi en fin ring rundt treet. Og så kom alle de vakre sangene, med myke ord som formet et mottagelig barnesinn. Jeg likte godt Grundtvigs salme ”Kimer, I klokker” (Rev. Landstad 111):

Kimer, I klokker, ja kimer før dag i det dunkle, Tindrer, I stjerner, som englenes øine kan funkle! Fred kom til jord, Himmmelens fred med Guds ord, Æren er Guds i det høie!

Det var så koselig å tenke på barn som klappet i hendene. En helt annen tung og alvorlig stemning var det på de første skolegudstjenestene, der vi fortsatt brukte Reviderte Landstad, (senere kalt ”Gamle Svarten”): ”Som møer kloke, på Rakels tårevang” sang vi barna sammen med de voksne (fra nr. 131, ”Til hyrder fromme”), og jeg stemte fulltonende i med guttesopran mens det velklingende orgelspillet fylte hele kirkerommet. Dette var på slutten av 1970-tallet, bare litt over tretti år siden. Idag bruker vi en snill rød salmebok som mange vil ha vekk fordi de tror den er gammeldags. Selv nynner jeg på ”menneskebarnene alle til jorderiks ender”, og lurer på om jeg skal forsøke meg på hjemmelaget karamellpudding slik mamma pleide å lage den. Håvard Skaadel

Julen er kommet med solhverv for hjertene bange, Jul med Gudsbarnet i svøp under englenes sange; Kommer fra Gud, Bringer oss glederikt bud, Æren er Guds i det høie!

Synger og leker og klapper i eders små hender, Menneskebarnene alle til jorderiks ender! Født er idag Barnet til Guds velbehag, Æren er Guds i det høie!

Tårnklang 04-2010 • 9


50 års konfirmanter

Ferkingstad

1. rekke fra venstre: Else Dordy Nes Halvorsen, Norunn Kvilhaugsvik Vea, Laila Karin V. Simonsen, Kjellaug Haga Hvarnes. 2. rekke: Ole Jonas Stol, Einar Knutsen Liknes, Else Marthea Ferkingstad Bakke, Helga Randi Kvilhaug Halvorsen, Lillian J Aanesen. 3. rekke: Sigurd Magne Salomonsen, Jonas Liknes, Odd Einar Sørheim, Erik Kvilhaug, Odd Even Langåker, Jan Trygve Berentsen Sandhåland, Anne Marie Mandiussen Jacobsen, Bjørg Jorunn Ferkingstad Svendsen, Sverre Johannessen

Falnes

Foto: Tor Helge Tjøstheim

1. rekke fra venstre: Bjørg Jacobsen, Grethe Dorrit Bjelland, Martha Mary Torvund, Hanne Karine Stave Jørgensen, Einar Storesæter, Signe Marie Tjøstheim Høie, Agny Marie Olsen, Sofie Kristine Høines Olsen, Anne Marie Høines. 2. rekke: Marit Elise Myrland, Johan Gerhard Fjell, Kirsten Guri Hystad, Berit (Sørheim) Thoresen, Kari Vikre, Marthon Remø, Klara Emilie Mjåseth, Aud Johnsen, Kjell M Brandsø, Torhill Margrethe Dyrland Johannessen, Ragnhild Perly Sandhåland, 3. rekke: Jan Helge Jakobsen, Einar Birger Ferkingstad, Leiv Oddvar Dale, Harald Annfinn Måsvær, David Sjøen, Fred Trygve Svendsen, Hans Einar Stokka, Svein Bjarne Thomassen.

10 • Tårnklang 04-2010


Menighetshuset. Menighetshuset vårt, som står oppe ved Falnes kirke, trenger en skikkelig oppussing. Tilstanden er faktisk så alvorlig at huset står i fare for å bryte sammen i løpet av noen år. Ikke bare det innvendige trenger et løft, men grunnbjelker og tak-konstruksjon er i ferd med å råtne, eller bli spist opp av sultne insekter! Dette har menighetsrådet sammen med Kirkens velforening sett alvoret i. Valget står mellom å sanere bygget om noen år, eller fikse det skikkelig opp. Vi trenger et hus til å ha søndagsskole, kirkekaffe, bibeltimer, øvingslokale for organist, oppholdsrom for kirkegårdsarbeidere, overnatting for besøkende artister etc., samt at vi ønsker at bygget skal kunne brukes til enkle sammenkomster etter begravelser. Kjøkken og sanitæranlegg vil også bli gradert opp til en grei standard. Uteområdet skal også fikses opp. Menighetsrådet har vedtatt å låne en million kroner til prosjektet. Det høres mye ut, men står vi sammen om dette vil vi få det til. Flere prosjekter er allerede under planlegging for å få inn midler. Du kan også få være med på dette. Vi åpner en konto hvor prosjektet kan støttes; givertjeneste vil det legges til rette for og alle gaver er velkomne. Dette er et tidsbegrenset prosjekt; når huset er nedbetalt avslutter vi innsamlingen. Se eget skriv for innsamling. Vi oppfordrer deg til å bli med i denne innvesteringen for menigheten. Espen V. Berg

Gaver til Falnes menighetshus • For å komme i gang med oppussingen av menighetshuset, må menighetsrådet i Falnes ta opp et lån på 1 million kr.. Vi håper det kan tilbakebetales med gaver! Har du lyst til å bidra? • • • • •

Sett pengegaven inn på kontonummer 3361.13.66871. Merk gaven ”Falnes Menighetshus”. Hvis du ikke ønsker å registreres som giver, merker du ikke gaven med navn. NB: Da kan du ikke få skattefradrag for gaven. Det er mulig å få 28% skattefradrag for slike gaver, men da må du merke gaven med navn. Du kan få skattefradrag for beløp mellom 500 og 12000 kr. (per skattebetaler per år). De som ønsker skattefradrag, må returnere svarslippen til menighetskontoret. Gaven blir da meldt inn til skattemyndighetene, og den blir automatisk lagt til på selvangivelsen din.

Klipp ut

Til Falnes menighetsråd Postboks 23, 4297 Skudeneshavn Jeg vil være giver og ønsker fratrekk på skatten for gaver til Falnes Menighetshus: Navn: ………………………………………………………………………………………………….. Adresse: ………………………………………………………………………………………………

Personnr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Må fylles ut!)

Tårnklang 04-2010 • 11


Tårnklang vil rette en stor takk til alle annonsører og andre støttespillere!

4280 Skudeneshavn Tlf. 52 81 48 80

ALT I BYGG

Kirkeveien 11 - 4280 Skudeneshavn - Telefon 52 82 83 93

4280 4280Skudeneshavn Skudeneshavn Tlf.: Tlf.: 52 5282 8288 8808 08 Mobil: Mobil: 952 95244 44794 794

Foretaksregisteret: NO 963 150 660 MVA

aa ss

HERREKONFEKSJON DAME- OG HERRESKINNKLÆR

Vest bygg & Stillas Jan Roar Eng, 970 79 323 • Lars Petter Svendsen, 952 47 373 4297 Skudeneshavn – Telefon 52 82 83 05

Hillesland

4280 Skudeneshavn Tlf. 52 82 82 07 4270 Åkrehamn Tlf. 52 82 91 00

Tlf. 52 85 63 33 Tlf. 52 82 11 25 www.hillesland.no 4250 Kopervik

5542 Karmsund

5536 Haugesund Tlf. 52 72 27 48

�������� ����������� Postveien 52 – 4280 Skudeneshavn Telefon 52 82 84 21 – Telefax 52 82 85 77

������������

Skudeneshavn 52 82 83 66 – Åkrehamn 52 81 55 88

Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259

�������

�������� ������� ������ ��

���������������������������� Statoul Skudeneshavn Statoil Skudeneshavn ����������������� Tlf. 52 52 82 Tlf. 82 88 88 02 02

Postboks 70 – 4297 Skudeneshavn Telefon 52 83 36 00 – Telefax 52 83 36 01 www.skudeelektro.no

BOLIG – INDUSTRI – SKIP

Telefon 52 82 89 74

4280 Skudeneshavn

������������������������������������

��� ������ �� �����

Alt i sportsutstyr og golvbelegg

Treffes på tlf 02002 fra kl. 07.00 - 21.00 Treffes på tlf 02002 fra kl. 07.00 - 21.00 hver dag hver dag 12 • Tårnklang 04-2010


Ungdomsgudstjenester. Tekst: Lars Tore Anda Foto: Audhild og Gunnar Stueland

Ungdom liker gudstjeneste. Når tidspunktet er riktig, altså ikke søndag formiddag kl.11.00. Og når de kjenner igjen sin egen sang og musikk. Da deltar de gjerne, og stiller også gjerne opp for å være aktive med det de kan bidra med. Vi har to gudstjenester beregnet spesielt på ungdom. To lørdagskvelder i løpet av et semester. En i kirken og en på bedehuset. Disse gudstjenestene blir også ofte besøkt av voksne, noe ungdommen virkelig setter pris på. Så blir det ikke bare deres gudstjeneste, men noe vi kan være sammen om. Konfirmantene er spesielt invitert til disse gudstjenestene. Vi feirer nattverd, vi har ofte bønnevandring, og det er mye lovsang, ledet av et lovsangsteam. Ofte er det ungdommen som velger tema, noen ganger gjør presten det. Men vi lager gudstjenesten sammen og det er både trivelig og kjekt. Nå i desember hadde vi en gudstjeneste hvor temaet var Advent. Hva betyr advent, og hva er det egentlig vi venter på? To gudstjenester planlegges også til våren, og vi har ofte hatt den siste på pinsaften. En lovsangsgudstjeneste. Så har vi vært i prestegårdshagen og grillet utover kvelden. Kanskje du har lyst til å komme på en eller flere av de lørdagsgudstjenestene som vi skal arrangere neste år. Ungdommene synes det er stas når det kommer noen voksne og er med på ”deres” gudstjeneste. Så tenk på det neste gang du ser plakaten med Ungdoms-gudstjeneste/Lovsangsgudstjneste. Kom og vær med. Bruk en lørdagskveld på ungdommen, så viser vi voksne at vi ikke bare venter at ungdommen skal komme til oss, men vi går også når de inviterer.

Tårnklang 04-2010 • 13


Fredsfyrsten Maleri av Simon Dewey

Jeremia 29, 11 For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Jeremia 23 Den rettferdige spire 5 Se, dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg lar en rettferdig spire vokse fram i Davids ætt. Han skal være konge og styre med visdom og gjøre rett og rettferd i landet. 6 I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Og dette er navnet han skal få: Herren, vår rettferdighet.

Mika 5 Fredsfyrsten fra Betlehem 1 Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager. 2 Så lar Gud dem gå sine egne veier inntil hun som skal føde, har født. Da kommer resten av hans brødre tilbake til Israels sønner. 3 Han skal stå og gjete i Herrens kraft, med makt og myndighet fra Herren sin Gud. Nå skal de bo i trygghet, for hans velde når til jordens ender. 4 Han skal bringe fred. «Når assyrerne kommer inn i vårt land og trer inn i våre borger, da stiller vi imot dem sju hyrder, ja, åtte fyrster.

Jeremia 1, 7 Men du skal spenne beltet om livet og stå fram og tale til dem alt det jeg befaler deg. Du skal ikke være redd for dem, ellers vil jeg gjøre deg redd for dem. 18 Se, jeg gjør deg i dag til en fast borg, til en jernstøtte og en bronsemur mot hele landet, mot konger og stormenn i Juda, mot prestene og folket i landet. 19 De skal stride imot deg, men ikke vinne; for jeg vil være med deg og berge deg, lyder ordet fra Herren. Jesaia 11, 1. En kvist skal skyte fra Isais stubb, et skudd renne opp fra hans røtter. 2 Herrens Ånd skal hvile over ham, Ånden med visdom og forstand, Ånden med råd og styrke, Ånden som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. 3 Han skal ha sin glede i frykten for Herren. Han dømmer ikke bare etter det han ser, og skifter ikke rett etter det han hører. 4 Han dømmer småkårsfolk med rettferd, lar de vergeløse i landet få rett dom. Men voldsmenn slår han med sin munns ris, ugudelige dreper han med et pust fra sine lepper. 5 Rettferd er beltet han har om livet, troskap er beltet om hoftene. 14 • Tårnklang 04-2010

Fredsfyrsten

Jesaia 9, 2 Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys; over dem som bor i skyggelandet, stråler lyset fram. 3 Du lar dem juble høyt og gjør gleden stor. De gleder seg for ditt åsyn som en gleder seg i kornhøsten, som en jubler når hærfang skiftes … 6 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. 7 Så skal herreveldet bli stort og freden være uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og til evig tid. Herren, Allhærs Gud, skal gjøre dette i sin brennende iver.


Salmer

fra det nye prøveheftet

Det er lenge siden salmesang var ensbetydende med Landstad (eller var det Kingo?). I 2008 fikk Den norske kirke et nytt prøvehefte med det enkle navnet Salmebok 2008. Debatten er neppe avsluttet rundt hva som er god kristen forsamlingssang eller kan komme til å bli det. Undertegnede har blitt nokså glad i den rød-grønne salmeboka fra 1984, men dét er ingen grunn til ikke å lære nye sanger i tillegg. Salmebok 2008 er på flere måter et nokså gammeldags og tilbakeskuende hefte, og inneholder en god håndfull kristne slagere vi allerede kjenner fra bedehuset eller Frelsesarméen. Se selv om du ikke kjenner igjen noen sanger du er glad i nedenfor: Dette er musikk som nå kan få plass i Den norske kirkes nye salmebok.

1) kristne sanger fra bedehusskatten til Gospelland: - Den himmelske lovsang (nr. 357) - Er det sant at Jesus er min broder (nr. 274) - I den stille, klare morgen (nr. 3) - I det fjerne jeg skuer (nr. 54) - I en natt så klar og kald (nr. 9) - Go, tell it on the mountain (nr. 333) - Guds Son er komen til oss ned (nr. 18) - Hans navn skal kalles Jesus (nr. 26) - Jeg går til himlen, der er mitt hjem (nr. 353) - Jeg har en engel som følger meg (nr. 278) - Jeg tror på jordens forvandling (nr. 358) - Kor fagert namnet Jesus er (nr. 25) - Lean on me (nr. 324) - Min vandring frem til Kanaan (”Akk mon min vei”, nr. 261) - My Lord, what a morning (nr. 356) - Nå er den hellige time (nr. 8) - Som barn i ditt hus (nr. 295) - Through the storms of life (nr. 326) - Til den stad jeg er på vandring (nr. 351) - Vem har tänt den stjärnan (”Himlen i min famn”, nr. 10) - Ånders Herre! Du skal råde (nr. 349)

2) viser fra radio og film

- Du ska inte tro det blir sommar (nr. 188) – Idas vise fra ”Emil i Lönneberget” - Nå har vi vaska golvet (nr. 7) – Prøysens Julekveldsvise - Änglamark (nr. 135) – Evert Taubes bidrag til miljødebatten

3) klassiske salmer fra utlandet

Foto: Audhild E. Stueland

- I kong Davids by det hende (engelsk, nr. 11) - Midt i hårdest vinter (”In the bleak mid-winter”, nr. 6) - Sov, lille Jesus (polsk, nr. 19) – ikke den mest sentrale polske julesangen... - Stille natt (”Stille Nacht”, nr. 16) – ny versjon av ”Glade jul” Dette er bare et utdrag av alle ”prøvesalmene”. Vi bør nok begynne å synge gjennom dem allerede nå, slik at vi får uttalerett i debatten. Undertegnede har mest tro på de enkle kristne sangene i Salmebok 2008. Senere skal vi se hva som er ”nye” salmer i dette prøveheftet. Håvard Skaadel

Tårnklang 04-2010 • 15


g a d n ø s r e p u S

Tekst: Espen V. Berg Foto: Audhild og Gunnar Stueland

Det ble en fantastisk søndag i Skudenes bedehus den 14. november. Soulchildren presenterte sin nye form for gudstjenesteliturgi. De vanlige leddene var lagt inn i nye sanger og presentasjonsformer som gjorde budskap og Guds nærvær levende. Ungene sang så friskt og følsomt at gudstjenestedeltakerne virkelig kunne kjenne at det var godt å være med. Dirigenten Judith Nordanger kan være stolt av koret sitt og jobben hun og de andre voksne lederne gjør. Det var flott å se alle de som kom til nattverd denne formiddagen. Mange benyttet også anledningen til å besøke de bønnestasjonene som var laget til for samlingen. G17-gjengen hadde som vanlig hånd om det hele på en fin måte; sangen og musikken de bidrar med også herlig. Sammen med menighetsrådet ble det servert lapskaus etterpå. Den smakte godt! De som ville kunne stoppe igjen og være med på en mengde spill; alt i fra curling til monopol. Vi oppfordrer soulchildren til å bruke opplegget sitt snart igjen. Kjekt med spill for små og store barn....

16 • Tårnklang 04-2010


Soul-children

Sjokolade-ord og sitron-ord....

Türnklang 04-2010 • 17


Julemesse

i Skudenes Bedehus 19-21. november 2010

Foto: Gunnar Stueland

18 • Türnklang 04-2010


B

S A ARN E

SID

Tårnklang 04-2010 • 19


Skudenes blandakor

Tekst: Daniel Magnus Høines Foto: Ivar Stueland

Torsdag 25. november hadde Skudenes blanda kor konsert i Falnes kirke under sin dirigent Alice Hellevik. De hadde også med seg sangelever fra Karmøy kulturskole som både hadde egne framføringer i grupper, og som i noen nummer deltok sammen med koret. Vi som var til stede fikk en utrolig fin presentasjon av julemusikk. Her var både norske sanger og tilsvarende stoff fra tysk og engelsk tradisjon. Utvalget strakte seg fra eldre tider og fram til Carolas ”Himlen i min favn”. Bjørg Sommerfeldt leste den lille fortellingen om den gamle julesangen som trodde seg glemt av alle, men det var den ikke! Et passende innslag i temaet for arrangementet. På samme måte som utvalget var variert, så var også framføringen det. Vi hadde framførelser av arrangementer for damekor, mannskor og solosang. Hele kirkerommet ble tatt i bruk: Sangerne ankom først syngende fra våpenhuset fram til koret i kirken. I tillegg til vanlig koroppstilling stod grupper av sangere i noen numre på hver sin side av alterringen og sang. Dette er noe som krever meget god presisjon og konsentrasjon. For oss som lyttet, var dette en ny, spennende og meget god utnyttelse av det kirkelige rom. Kvelden var en god forberedelse på starten til det nye kirkeåret. Arnfinn Tobiassen stod for ledsagning ved piano, og Tor Helge Tjøstheim hadde ansvaret for lyd og lys.

20 • Tårnklang 04-2010


ke.

Tårnklang 04-2010 • 21


Tårnklang vil rette en stor takk til alle annonsører og andre støttespillere! Tårnklang vil rette en stor takk til alle annonsører og andre støttespillere! Kirkev. 6, 4280 Skudeneshavn Tlf. 52 82 82 34

Kirkev. 6, 4280 Skudeneshavn Tlf. 52 82 82 34

Stjerneapoteket

Kirkev. 6, 4280 Skudeneshavn Tlf. 52 82 82 34

Torget 1, tlf. 52 82 82 34

Skudeneshavn

Stjerneapoteket Stjerneapoteket Skudeneshavn

Tårnklang vil rette en stor takk til alle annonsører og andre støttespillere! Skudeneshavn

Skudeneshavn Skudeneshavn

Skudeneshavn

Kirkev. 6, 4280 Skudeneshavn Tlf. 52 82 82 34

�������������������

Stjerneapoteket Skudeneshavn

������������������� Skudeneshavn �������������������

�������������������

���������� ���������� ���������� �����������

Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259

Dame- & Herrefrisør ����������

����������� �����������

Tlf. 52 82 81 65 Mob. 92 82 81 65 ����������� Dame& Herrefrisør Kaigt. 26

Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259 Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259 Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259

Dame& Herrefrisør Tlf. 52 82 81 65

Dame- & Herrefrisør Tlf. Mob.52 82 9281 8265 81 65 Tlf. 52 82 81 65 Telefon 52 82 90 95 Mob. 65 Kaigt.92 2682 81 Skude Rør Mob. 92 82 81 65 AS Ann Christin Höppner Kaigt. 26 Kaigt. 26 Lahammer 28a Einar Vårvik

Tlf 52 Telefon 82 83 38 95 Johnny Ånensen 52 82 90Sten Telefon 52 82 90 95 Skude Rør AS 52 82 90Höppner 95 AnnAS Christin Skude Telefon Rør Ann Christin Höppner Lahammer 28a Skude RørLahammer AS Ann 28aChristin Höppner Einar Vårvik Einar Vårvik Lahammer TlfSteinsenteret 5228a82 Tlf83 52 38 82 Sten 83 Einar38 Vårvik Sten Johnny Ånensen Johnny Ånensen Tlf 52 82 83 38Sten Johnny Ånensen Steinsenteret

Steinsenteret Steinsenteret

Storamyr 17, tlf. 52 82 94 15

��������������������

��������������������

�������������������� �������������������� 22 • Tårnklang 04-2010

TELEFON

TELEFON

52 82 90 95

52 82 90 95

TELEFON 52 82 90 95 TELEFON 52 82 90 95

P A R F Y M E R I H U D P L E I E

Postboks 27 - 4297 Skudeneshavn - Tlf. 52 83 11 25

������������������������ Du finner oss �������������������������������������������������������� midt i sentrum������������������������ �������������������������������������������������������� eller på telefon Frisør 52 82 91 12 ������������������������ �������������������������������������������������������� ������������������������ ��������������������������������������������������������


Litt historie om Fredtun i Skudenes. 1. Hovedhuset ferdig og innviet av biskop Olav Hagesæter i september 1970. Ny kjøkken og toalett inne var ferdig i 2007. Nye vinduer, isolasjon og ny kledning i 2009. 2. Internatbygget ferdig i 1972. 45 senger pluss plass til 15 i tre grupperom. 60 stk kan overnatte i internatet. Hovedopp-pussing inne og ny kledning på sør- og vestsida i 2010. Nytt taktekke. 3. Aktivitetshuset (leirskolebygget) var ferdig i 1980. Dette bygget fikk ny kjøkkeninnredning og to toalett i året 2008. 4. Nytt kapell med 50 sitteplasser, ble innviet av biskop Bjørn Bue i 1993. 5. Det første sjøhuset var ferdig i 1981. Det ble ødelagt i et stormvær. Nytt sjøhus var ferdig i 2003. Det er plassert lengre fra sjøkanten. 6. Stall for hestene var ferdig 1982. 7. Hus for høner og kaniner pluss tre lekehytter for barna ble oppsatt på 1970 tallet. 8. Arkitekt for byggene på Fredtun har vært Sivert Haaland. Bror hans, Tor Richard Haaland, har hatt et hovedansvar for opp-pussingen de siste årene. Klokkerdiakon Johan Lunde var fra 1967 omtrent til han døde i 2008 - 85 år gammel- en pådriver i oppbyggingen og driften av Fredtun.. 9. Det ble innlagt vatn fra kommunalt vassverk i 1981. 10. Fredtun har gnr. 50 og bnr. 40 i Karmøy kommune. Fredtun hadde festekontrakt på tomta i mange år, men i 1994 ble tomta utvidet med beiteområde og kjøpt.

t

Foto: Audhild E. Stueland

Historisk plakat av Magne D. Apeland

Tårnklang 04-2010 • 23


Foto: Geir Dale

Fredtun

24 • Tårnklang 04-2010


n 40 år Bildemontasjen er hentet fra Fredtunkvelden den 29. september. Da var det en markering av at Fredtun var 40 år. Håvard Førland holdt et inspirerende kåseri om ”Livskvalitet i ein travel kvardag” og Lars Harald Tjøstheim hadde kveldstanker som han delte med oss. På dette møtet ble også sangen ”Til Fredtun” sunget. Teksten er skrevet av Gabriel Aadnesen og melodien av Einar Hellesland. Tekst og noter til sangen finner du på baksiden av dette bladet. Ellers skulle det være lett å tolke bildene. Kaffepausen er viktig, og det sosiale tas godt vare på på Fredtunkveldene. Program for våren finner du i dette nummeret av Tårnklang, så sett av noen onsdagskvelder til Fredtun.

Tårnklang 04-2010 • 25


Fredtun fyller 20 år i august (1990) Det finnes ikke maken til leirsted i landet vårt. Kanskje er det grunnen til at ikke alle ser så stort på arbeidet der. Grenser er sprengt fra stedet ble bygget opp, gjennom tjue års drift og til i dag. Mannen bak det hele heter Johan S. Lunde. S-en står for Schreuder. Navnet er det samme som en kirkelig pionermisjonær hadde. Mye av de samme vyene finner vi hos Lunde. Vi må og nevne kona hans, Haldis. Hun arbeider ved hans side, men kvaliteten på hennes arbeid står på egne bein. Hun er utdannet som kokke ved storkjøkken. Selv om kjøkkenet på Fredtun er lite, kan en gjerne tro at maten som kommer derfra er laget på et stort kjøkken. Vi håper at jubileet i august kan samle stoff til hva som er hendt gjennom disse tjue år. ”Det er som om tingene har lagt seg til rette”, sier Johan Lunde. ”Sør-Håland skole ble gitt som gave fra kommunen til ungdomsklubben da vi trengte et sted som var vårt eget. Like etter fikk vi også Sandhåland skole, som nå er blitt internatet. Da vi skulle ha tonnevis av stein for å fylle opp uren der Fredtun skulle ligge,

Foto: Tor Helge Tjøstheim

26 • Tårnklang 04-2010

var det masser av stein fra Holmgards nybrottsarbeid. Da vi skulle anlegge fotballbane, var jord tilgjengelig fra området der ferjekaien nå ligger. Da baker Reinertsen skulle ha vekk en del grantrær som hadde vokst litt store, trengte vi akkurat det på Fredtun. De danner nå lunden av grantrær innenfor porten.” ”Gjennom årene er det blitt litt av et internasjonalt miljø omkring Fredtun” sier Lunde videre. ”Da Ola Rypdal var stiftskapellan i Stavanger, formidlet han kontakt med ungdom i England. Senere fikk vi besøke dem. Fra Sveits kommer det årlig en bibellesering til Fredtun. I flere år kom ungdom fra Hannover i Tyskland. Dette utviklet seg til et samarbeid der unge mennesker ble invitert tilbake til tolv dagers Tysklandsopphold. På veggene i klubbhuset ser vi minner fra ulike grupper. Bilder er sendt fra takknemlige gjester. Her er hilsener fra misjonærer, her er det på en hylle

et maleri fra ishavet, malt på barden fra en bardehval. ”Men hva med det nasjonale innslaget på Fredtun?” spør vi. Ungdomsklubber fra hele bispedømmet kommer hit på weekends. Særlig fra sørsiden av fjorden kommer det mange. Skoleklasser fra Karmøy kommer hit på leirskole. Til dette bruk er aktivitetshuset fint. Organisasjoner legger sine leirer hit. Det er særlig i sommerferien, i påsken og pinsen. ”Betyr da ikke Fredtun noe for vår egen menighet?” spør vi. Men egentlig vet vi svaret. Dugnadsarbeidene skapte en følelse av hjem da stedet ble bygget. Unge og eldre arbeidet sammen. Fortsatt er det en liten flokk trofaste slitere som er med og holder stedet ved like med dugnadsinnsats. Lunde inviterer flere til å melde seg på til vedlikehold og klargjøring for 20-års dagen.


Foto: Tore Johan Mydland

Mannsarbeidet på Fredtun er bispedømmets mest blomstrende. Det er bare så underlig at så mange sjøfolk på stedet ikke besøker menighetens eget ”sjømannskirkemiljø” annenhver onsdag. For da er det ”fest på kjerka”, med servering og program som favner vidt. Her er bibelforedrag, informasjon om

næringsliv, lysbilder fra reiser over hele verden, om misjonsarbeid og program fra sjømannskirkene våre. Da ungdomsarbeidet gikk over fra de åpne og inkluderende miljøer, til mer spesialiserte former, satte Lunde i gang med bueskytterklubb og rideklubb.

Bueskytterne fra Fredtun har satt navnet Langskudd på premielistene over hele landet, til og med på europakartet. Jo, Lunde har skutt langt, men han har neppe skutt over mål. Snarere har han truffet blinken.

Tårnklang 04-2010 • 27


Side 1

Litt historie vedkommande leirstaden ”Fredtun” i Skudenes. Nr. 1. Johan Schrøder Lunde tok til som klokkardiakon i Skudenes og Skudeneshavn i 1962.

vart innvia av biskop Olav Hagesæther 5. sept. 1970. Gamle kinostolar frå Kopervik gamle kino vart skrapte og lakka til Fredtun.

Nr 2. Plassen på Svinagjerde vart utpeikt i 1967, og planane vart sette i gang. (Merknad nr. 1)

Nr. 4. Internat-bygget var under tak våren 1972 og var ferdig sommaren 1972. Det har 45 senger pluss tre grupperom slik at 60 kan overnatte i bygget. (Merknad nr 2 og nr.3).

Nr.3. Hovudbygget – møtesalen

Nr. 5. Buss innkjøpt 1975.

Stallen vart sett opp i 1982 (Merknad 9 ).

leirstaden ”Fredtun” i Skudenes.

Nr. 10. Ny port i 1990. ( Merknad nr.10 ). Nye portsøyler av stein vart montert i året 2008.

Nr. 15. Arkitekt for bygningane på Fredtun har vore Sivert Haaland.

Nr. 11. Fredtun er gjeldfritt 1990. (Merknad nr. 11). Nr 12. Nytt kapell innvia av biskop Bjørn Bue 1993. (Merknad nr. 12 ). Nr. 13. Nytt sjøhus ( naust) sett opp i året 2003 etter at det gamle vart øydelagt av uvær. ( Merknad nr. 13 ). Det første sjøhuset ved stranda oppført i 1981. Nr. 14. Nytt kjøkken m.m. vart sett opp som tilbygg til hovedhuset i 2006 – 2007. Det var ferdig ca. 1. juni 2007. ( Merknad nr 14 ).

Side 2 Litt historie vedk. 28 • Tårnklang 04-2010

Nr. 16. Den gamle kjøkken i hovudbygget vart demontert i 2007. To nye toalett var istandgjort der kjøkken var. Det og ny utvida gang. Dette vart utført i året 2007. Nr. 17 To toalett med dusj laga til i leirskolebygget året 2008. Nye plater på veggene pluss ny innreiing på kjøkken i leirskolebygget 2008. Nr. 18 Fornying av romma i internatet. Nye vinduer, plater på veggene, nye dører inne, nytt golvbelegg og nye senger. Nytt toalett i hovudetasjen på guteog jentesida utført i slutten av 2009 og i året 2010.

(Merknad nr. 4 ). Den første bussen vart innkjøpt på 1960 talet. Nr. 6. Aktivitetshuset( leirskolebygget) var ferdig våren 1980. ( Merknad nr. 5 og 6 ). Nr. 7. Nye jærstolar til aktivitetsbygget på Fredtun 1980. ( Merknad nr. 7). Nr. 8. Kaninene på Fredtun får premie 1980. (Merknad nr. 8). Nr. 9. Hestar til Fredtun 1982.

Nr. 19. Tre leikehytter pluss div. leikeapparat frå midt på 1970 –talet. I tillegg er det grasidrettsbane på 50 x 25 meter til ballspel. Nr. 20. Andre severdigheter i leirområdet: a. Vi kan nemna den 40 meter lange”Trodlakånehålå”. b. Mariasøstrene frå Darmstadt i Tyskland har plassert ei av sine lovprisningstavler oppe i fjellet like ved Fredtun. Det står frå salme 121: ”Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper”. ( Merknad 14). Nr. 21. Det vart innlagt vatn frå kommunalt vassverk 1981.


Ingvald Tjøstheim, Halvor Simonsen og Johan Lunde. Dei har utført dugnad på naustet. Foto: Tore Johan Mydland

Nr. 22. Fredtun eigedommen gnr. 50 bnr. 40 i Karmøy kommune, var frå 1968 på festekontrakt, men i 1994 vart eigedommen utvida og kjøpt.

Side 3 Litt historie om leirstaden "Fredtun" i Skudenes Merknader. Merknad nr. 1. Fyldig referat av lensmann David Midbøe om arbeidet fram til hovudhuset var ferdig i 1970. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad nr. 4 året 1990 side 6 , 7 og 8. Merknad nr 2. ”Tårnklang” nr. 2 mars 1972 side 15. Der er nemnt at internatbygget var ferdig 1972. Merknad nr. 3. ”Falnes kirke 150 år” side 128. Internatbygget var ferdig 1971. Merknad nr. 4. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad nr. 4 året 1978 side 5. Buss innkjøpt 1975. Merknad nr. 5. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad nr. 5 året 1979 og nr. 2 året 1980. Aktivitetsbygget ferdig våren 1980.

Merknad nr. 6. ” Falnes kirke 150 år” side 130. Aktivitetshuset ferdig 1979. Merknad nr. 7. Nye jærstolar. Menighetsbladet for Falnes og Ferkingstad nr. 2 året 1980 side 12. Merknad nr. 8. Kaniner. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad nr. 2 året 1980 side 12. Merknad nr. 9. Hestar. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad nr. 2 året 1980 Side 12.

høgare nivå etter at uvær og høg sjø øydela det gamle. I ”Tårnklang ” nr . 4 året 2003 er det bilde av Ingvald Tjøstheim, Halvor Simonsen og Johan Lunde. Dei har utført dugnad på naustet. Merknad 14. Lovprisningstavle på fjellet ved Fredtun. Menighetsblad nr 4 året 1978 side 6. Skudeneshavn september 2010. Magne D. Apeland

Merknad nr. 10. Ny port. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad nr. 4 året 1990 Side 3. Merknad nr. 11. Fredtun er gjeldfri. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad nr. 4 Året 1990 side 9. Merknad nr. 12. ”Falnes kirke 150 år” side 130. Merknad nr. 13. Nytt sjøhus vart sett opp på eit

Tårnklang 04-2010 • 29


Om Fredtun i Skudenes Notat av lensmann David Midbøe i 1970.

Våren 1967 henvendte Karmøy kommune seg til Skudenes Velforening v/gbr. Lars Dale, med forespørsel om man kunne tenke seg noe formål som kunne gjøre bruk av Syre- Høines` gamle skolehus. Johan Lunde ble da innkaldt til møte i Vel- foreningens styre hvor det ble diskutert om tenåringsklubben ” Langskudd” kunne tenke seg å gjøre bruk av huset. Det ble til å begynne med helst snakket om å kunne få overta huset der det stod, og event. foreta de ominnredninger, som ville kreves for å få et brukbart forsamlingshus av det. Denne plan ble imidlertid nokså snart droppet. Huset ville ”Langskudd” gjerne overta, men å ombygge det på stedet var lite passende. Der måtte finnes et sted å flytte det til, hvor det var mulig å ha det som forsamlingshus for tenåringsklubben, samtidig som det skulle bli et utfartssted så vel for unge som for eldre i kretsen. Det var Johan Lunde som, sammen med lensm. Gil, på en befaring i utmarken tilhørende Skudenes Prestegård, fant stedet. Gil mente først at utmarken som ligger på sydsiden av Svinagjerdshaugen, måtte passe fint. Men da de siden kom på nordsiden av haugen ble de skjønt enige om at det måtte være plassen. Nu avdøde gbr. Lars Dale var klubbens gode hjelper når det gjaldt å få råderett over arealet. Han ordnet med søknad til prestegårdstilsynet, for å få arealet frigitt fra forpakteren av prestegårdens jordeiendom, og han ordnet videre med søknad til Det kgl. Kirke- og Undervisningsdepartement om bygsling av arealet.

30 • Tårnklang 04-2010

Etter en del forhandlinger ble det oppnådd enighet med Departementet om bygsling. Arealet strekker seg fra Østre Karmøyveg til sjøen, og er ca. 20 mål stort. Året 1967 og delvis 1968 gikk med til å få alle formalia vedr. stedet i orden. Rivningen av skolehuset og transporten av materialene til stedet, ble foretatt ved dugnad, idet vi også hadde meget god hjelp av en gruppe elever ved Karmøy Yrkesskole, til selve rivningen av huset. Transporten av materialene ble foretatt med traktorer, og det var oppsidere på Syre, Høines, Vik, Hillesland, Dale og Tjøstheim, som foretok transporten, og alt dette rivnings- og transportarbeide er foretatt helt gratis. Adkomsten frå Østre Karmøyveg var mindre god, og der måtte foretas fylling med stein og grus i temmelig stor utstrekning. Her var det også oppsiddere med sine traktorer som gjorde et kjempearbeid. Det samme kan sies om den unge Kjell Ellingsen fra Sandve, som med sin store gravemaskin har gjort en glimrende innsats, og helt gratis. Transportfirmaet Arnold Svendsen deltok også

i dette arbeidet helt gratis. Bygget er tegnet av arkitekt Sivert Haaland, Skudeneshavn. Det var også hans oppgave å plassere bygget mest mulig harmonisk i terrenget, et arbeid som han etter vår mening er kommet meget godt fra. Det samme kan man trygt si om huset i sin helhet. Det har en gulvflate på 115 kvadratmeter. Oppføringen av bygget er foretatt av elever ved Karmøy Yrkesskole, og vi er dem stor takk skyldig for utmerket utført arbeide. Laftingen av ”tømmermannspanelet” i stuene viser tydelig et fremragende håndverk, Ellers har elektrikere, murere, malere, tømmermenn og andre utført arbeide ved dugnad, til en verdi av mange tusen kroner, helt gratis. En rekke foreldre, og også andre, hadde tegnet seg på forhånd for et visst antall timer dugnadsarbeide, og det var ingen svikt her, tvert i mot. Stolene som vi ser i lokalene, har tidligere tilhørt Kopervik gamle kino, og er en gave fra kommunen. De var da vi fikk dem, bygget sammen 5-6 stk., og


Foto: Tore Johan Mydland

det ble adskillig arbeide med å få dem fra hverandre og satt ben på dem. De var innsmurt med gammel lakk, og den er blitt fjernet med skraping og pussing. Et arbeide hvori Skudeneshavn Sjømannsforening blant mange andre, gjorde en god innsats. Resultatet ser vi her, og det må vel sies å være meget vellykket. Av andre gaver kan nevnes pianoet, 2 elektriske komfyrer, 6 oxyderte kaffekjeler, alle vinduene til hytten, annonyme pengegaver til ca. 8000 kr og på innsamlingslister, ofring i Falnes kirke og kollekt ved foreningers bruk av hytten i alt ca. 18000 kr. Karmøy kommune har, etter innstilling fra det kommunale ungdoms- og idrettsutvalg, bevilget 10000 kr både for året 1969 og 1970. Det er tatt opp lån hos en privatperson stort 10000 kr. Det er innkjøpt bl.a. : Kaffeservice til 100 personer og middagsservice, samt gafler, skjeer og kniver for 60 personer, stor kobberkjele, border i stuene, gardiner, puter til langbenkene, elektrisk vannpumpe i kjøkkenet, elektrisk utstyr og innlegg m/ panelovner og 6 tørrklosetter. Alle midler har vært disponert over konto i Skudeneshavn Sparebank, hvor banksjef Jakob Eng har forvaltet det hele og foretatt alle utbetalinger. Pr. dato er det udekkede regninger for ca. 10000 kr. Planlegging og nivelering av idrettsbanen er utført av Åkra-buen ing. Olsen ved Teknisk etat, og vi er han megen takk skyldig for hans store interesse for saken. Huset er fullverdiforsikret etter takst 80 tusen kr. Innbo og løsøre er forsikret for 30 tusen kr.

Medlemmene av Falnes Menighetsråd fremla i sin tid forslag til en komite som skulle stå ansvarlig for arbeidet. Forslaget ble godkjent av Menighetsrådet og bestod av følgene: Fru Kristine Hillesland, fru Inger Jacobsen, maskinsjef Arne Fagerland, murmester Jakob Reinertsen, byggmesterne Leif Håversen og Halvor Simonsen, samt klokkerdiakon Johan Lunde som formann og David Midbøe som sekretær. Komiteen har vært i arbeide hele 1969 og frem til i dag. Det fremgår av foranstående at betydelige verdier er nedlagt på eiendommen. Byggekomiteens oppdrag ansees nu for slutt, og Menighetsrådet har oppnevnt

en ny komite, bestående av lærer fru Guri Mydland, lærer Magne Apeland, banksjef Jakob Eng, klokkerdiakon Johan Lunde og David Midbøe. Denne komite har til oppgave så snart som mulig å fremlegge forslag til vedtekter, ordensregler m.v. for den fremtidige drift av eiendommen. Etter ønske fra Johan Lunde er stedet kaldt ”Fredtun”. Komite-flertallet ville helst kaldt det ”Lundebu”, men det får da heller komme til i parantes.

Det er nå 40 år sidan hovudhuset på Fredtun vart innvia av biskop Olav Hagesæter. Magne D. Apeland

september 1970 Skudeneshavn den 5. Midbøe underskrift av David 56688 kr satt i alt inn er n oe nt ko nk ba På 20000 kr rmøy kommune Ka a fr er gav er rav He 8000 kr er gav e ym on An 18688 kr på lister og ke kir i g rin of d Ve 10000 kr on ers tp iva pr s ho n Lå =56688 kr ======= ==================== ==================== i alt 56208 kr r fo ger nin utbetalt reg t de er n oe nt ko er Ov d 480 kr. . 3.9.70 balanserer me pr n oe nt ko r te et or hv

Avskrift av original-notatet som Haldis Lunde leverte meg nå i juni 2010.

Tårnklang 04-2010 • 31


TIL FREDTUN

Tekst: Gabriel Aadnesen

Det er sagnet som forteller fra vår huleboertid at her på stranden mennesker fant ly. Vi kan tenke oss de strevde hardt i arbeid og med flid. De ventet ikke ære eller ry. Mange sekler kom og gikk forbi, og mennesker med dem før tanken kom at her var rette sted å bygge opp en ankringsplass, et kjærlighetens hjem hvor ungdommen blir vist den rette led. Her på Fredtun skifter livet mellom leker, spill og sang, den glade latter ljomer mellom fjell. Og de eldste blir som ungdom her, de styrer hit sin gang om livsens sol er kommet litt på hell. Når så alvoret seg senker over hver en sjel, hvert sinn blir Ordet rett forklart for hver og en. Det ånder fred fra dette tun med kjærlighetens skinn som ønsker oss velkommen snart igjen. Det gror blomster etter alle dem som bygget plassen her, som slet med hammer, sag, med spett og spa’. De som ledet dette arbeid, til det underverk vi ser, for dem og alle roper vi HURRA. Må så alle gode krefter fra vår ungdom av i dag, en ungdomsflokk som både kan og vil fortsette dette arbeid til det godes velbehag. Vi ber om Guds velsignelse dertil. Skudeneshavn 1. juni 1979.

Tårnklang nr.4/10.  

FREDTUN 40 ÅR Ungdomsgudstjeneste Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 04 - 2010 SUPERSØNDAG Per Anders Nordengen i Falnes

Advertisement