Page 1

Menighetsblad for Gjøvik, Bråstad, Engehaugen, Hunn, Vardal

1 2010

7. Årgang

Sommerfuglene og påskemysteriet Foto: Lars Ove Hansen


BE OG HØR | Leder og andakt

Adresser og informasjon | PÅSKENUMMER 2010

REDAKTØRENS HJØRNE Lei av vinteren? Her er Be og Hørs påskenummer med et streif av sommer. Denne gangen har vi fokus på sommerfuglene. De er selve kodeknekkerne når det gjelder påskens store mysterium. I et sommerfuglliv er puppestadiet det mest fascinerende. Inne i puppen går larven i fullstendig oppløsning. En helt ny organisme bygges fra grunnen av. En ny, skinnende skapning skal brette vingene ut og stige mot himmelen. Larven vet neppe hva som venter den. Kålblader skal byttes ut med nektar. Vorteføtter skal byttes ut med regnbuevinger som skal ri sommervindene. Påsken varsler at alle som lever med ansiktet vendt mot Jesus Kristus, lever i oppstandelsens tegn. Vi har neppe fantasi til å forestille oss hva det betyr. Vi redaksjonen ønsker alle våre lesere en velsignet påske. Gregers Lundh

Oppstandelse ”Kan du lage noe av dette?” spør Mariane og rekker meg en pakke med knust porselen. Koppen fra Porsgrunn Porselen er nydelig og skjør, håndmalt i skinnende farger og med gull både her og der. Nå er den i tre biter pluss litt smårusk, og bare katten på dekoren er fortsatt hel. Mariane sørger over et knust minne som er for rikt til å kastes.

2

”Jeg kan prøve,” svarer jeg. Dette er i romjula, og dagen etter setter jeg meg ned med hammer og mosaikktang og gyver løs på skjønnheten for å knuse den ytterligere. Det er ikke lett, porselenet er slett ikke så skjørt som jeg trodde, men beinhardt. Likevel ligger bitene snart foran meg, og underet kan skje. Jeg skal lage en sommerfugl, selve oppstandelsessymbolet, som et tegn for meg selv på at nå skal mitt liv også få gå inn i en slags oppstandelse. I to år har jeg levd et slags ”puppeliv” preget av stillhet og hvile. Nå kjenner jeg at krefter og forventning er på vei tilbake, noe kakker på puppeskallet og en sommerfuglmosaikk kjennes akkurat riktig å lage. ”Den nye kvinnen jeg skal bli, kommer til å være en annen enn den jeg var før,” har jeg nettopp lest i en litterær beskrivelse av det å gå inn i 50-årene. Og hva vet den biologiske massen, som en oppløst larve i et mørkt puppeskall faktisk er, om hva som skal komme? Noe helt annet blir det i hvert fall! Jeg finner fram den svarte trerammen jeg har kjøpt, flere hvite glassbiter fra Mjøsstranda og går i gang. Og snart henger mosaikken på rommet mitt som et løfte til meg selv. Jeg tror på forvandling, metamorfose, på oppstandelse og på at det nye som kommer blir annerledes enn det som var før, og det gjør ikke noe – tvert i mot. ”Hvis ikke hvetekornet kommer i jorden og dør, så blir det bare dette ene kornet. Men dersom det dør, bærer det rik frukt.” (Joh.12.24.) Oppstandelsens hemmelighet er vel kanskje at døden

BE OG HØR – menighetsblad for Gjøvik, Engehaugen, Hunn, Vardal og Bråstad menigheter.

HUNN MENIGHET Jens Dale

ANSV. RED.: Sokneprest Gregers Lundh UTGIVER: Menighetsrådene i Gjøvik og Vardal ADRESSE: Øvre Torvgate 24B, 2815 Gjøvik E-POST: gregers.lundh@gmail.com GIRO: 2050 02 93692 OPPLAG: 11.500 eks. UTGIVELSER: Påske, sommer, høst og jul DRIFTSSJEFER: Gunnstein Endal og Knut Lund LAYOUT: Mediamannen, Johannes Nag TRYKK: Prografia as DISTR.: Frivillige bladbærere!

ENGEHAUGEN MENIGHET Gregers Lundh

Nettutgave: www.gjovik.menighetsblad.no Neste deadline er tirsdag 18. mai. Stoff mailes gregers.lundh@gmail.com

BRÅSTAD MENIGHET Marith Evensen

VARDAL MENIGHET Hege Nybråten og Tormod Grønland GJØVIK MENIGHET Martin Woller og Steinar Dalby

GJØVIK KIRKEKONTOR

– åpent alle hverdager fra kl 09:00 til 14:00

Aldri redd for mørkets makt, stjernene vil lyse. Med et Fader vår i pakt skal du aldri gyse.

MENIGHETSRÅDENE:

Kontoret betjener alle menigheter i Gjøvik kommune og Gjøvik kirkelige fellesråd. Post- og besøksadresse til kontoret er: Øvre Torggt 24 b, 2815 Gjøvik.

Gjøvik:

Tlf: 61 14 64 80 Web: www.gjovik.kirken.no

Hunn:

Fax: 61 14 64 81 E-post: post@gjovik.kirken.no

Kontoret i Vardal menighetshus er betjent av menighetssekretær tirsdag kl 10-14, tlf 61 18 61 07.

må komme først… Det nytter ikke med bare seier på seier og glede på glede. Og dersom det er slik at det gode vi kan se og ane i skaperverket vitner om Ham som har skapt det, så forteller sommerfuglens metamorfose oss at vi ikke skal være redde for dødens makt, men legge våre verste stunder i Skaperens hender. Ikke være redd for kulden i graven og oppløsningen i puppen, men la det hviske til oss om overgivelse til den sterkeste kraften, la det hviske om håp. Av Magnhild Lundh

FELLESRÅDET: Leder: Line Langseth Bakkum

Engehaugen:

Vardal: Bråstad:

Leif Konrad Storaas Tlf: 61 17 76 68 Berit Magnus Tlf: 97 63 13 38 Bjørg Antonsen Tlf: 61 18 09 55 Line Langseth Bakkum Tlf: 61 18 68 78 Jan Arne Evensen Tlf: 61 18 0248

Ansatte prester: Sokneprest i Vardal: Sokneprest i Hunn: Prost/menighetsprest i Gjøvik: Sokneprest i Gjøvik: Sokneprest i Engehaugen:

Tormod Grønland Jens Dale Nils Kaare Erlimo Martin Woller Gregers Lundh

61 18 61 07 61 14 64 91 61 14 64 88 61 14 64 87 61 14 64 89

tirsdag 10:00-12:00 tirsdag 10:00-12:00 fredag 09:00-12:00 tirsdag 09:30-12:00 torsdag 10:00-12:00

Ansatte i trosopplæringen: Daglig leder Kateket Trosopplærer Prest

Karsten Torp Christina Grevbo Eiliv Revling Holm Kristian Sandmark

61 18 91 21 61 18 91 23 94 97 37 14 61 18 91 22

(Kontor på Ynglingen, Svoldersgate 2) (Kontor på Ynglingen, Svoldersgate 2) (Kontor på Ynglingen, Svoldersgate 2) (Kontor på Ynglingen, Svoldersgate 2)

Kirkeverge Konsulent kirkegård Konsulent økonomi

Dag Landmark Marit Aaslund Kent Brenden

61 14 64 80 61 14 64 85 61 14 64 90

Styrer i Engehaugen menighetsbarnehage: Eva Lill Nilsen

61 17 36 65.

61 13 40 58 (Privat) 61 17 88 83 (Privat) 61 17 25 20 (Privat) 61 18 16 16 (Privat) 61 17 80 63 (Privat)

Besøk vår hjemmeside www.gjovik.kirken.no

3


BE OG HØR | Oppstandelsen Kirkens SOS

Et bilde på oppstandelsen

Sommerfugler | PÅSKENUMMER 2010

Av Gregers Lundh

Sløydsalen på Vindingstad skole 1966. Tolv år gamle Leif Aarvik snekrer noe som klassekameratene ikke forstår hva er. Det er et spennbrett for montering av sommerfugler. I naturfagtimen har lærer Knut Jensen fortalt om sommerfuglenes fascinerende verden. Tolvåringen har sugd alt til seg. Læreren forstår elevens talent for naturfag, og han setter gutten på tanken at han kan begynne å samle sommerfugler. 4

Snart er tolvåringen med håv å se langs enger og bekkefar. Han er blitt sommerfuglsamler. Lærer Knut Jensen vet neppe at han har staket ut en livskurs for sin unge elev. At han en gang skal bli en av landets fremste eksperter på sommerens flygende fargeeventyr. I dag er Leif Arvik ansatt ved Naturhistorisk museum i Oslo. De siste tre årene har han arbeidet med bokverket Norges sommerfugler. I lang tid framover kommer boka til å stå som hovedverket om sommerfuglene i Norge. Sammen med kollega Lars Ove Hansen og fotografen Vladimir Kononenko presenterer han alle Norges 874 dagsommerfugler og nattsvermere. Boka distribueres gjennom naturogfritid.no Be og Hør møter Leif Aarvik rett etter at boka er lansert. ”Hva er det med sommerfuglene som fascinerer deg?” ”De er fantastisk flotte, og er en utrolig verden av mangfold. Men det er et mangfold som står i fare,” understreker han. ”Artsmangfoldet av sommerfugler reduseres fordi mennesket tar seg til rette i skaperverket. Vi definerer oss utenfor naturen, vi

ser på den som en ressurs vi kan forbruke. Sannheten er at vi er en del av skaperverket. Ser vi ikke at vi lever i et avhengighetsforhold til naturen, vil vi snart sage av den grenen vi sitter på.” ”Noe av det mest fantastiske i et sommerfuglliv er puppestadiet”, forteller Aarvik. ”Inne i puppen brytes hele larveorganismen ned, så bygges det en helt ny sommerfugl der inne. Det er ikke rart at sommerfuglen brukes som kristent symbol. Larvens utslettelse inne i puppen, og dens forvandling til sommerfugl, kan sees som et bilde på oppstandelsen. I forhold

til larven er sommerfuglen bokstavelig talt en helt ny skapning med nye organer og helt nye evner. Norges sommerfugler er blitt et praktverk som henvender seg både til amatører og viderekommende. Fargerike plansjer avløses av informative artikler. Norges sommerfugler vil være en uunnværlig bok for alle som ønsker å vite mer om det som møter oss som flagrende fargeprakt gjennom vår, sommer og høst. Kanskje vil boken bringe oss til ettertanke. Mangfoldet i skaperverket er fantastisk. Vi må ta vare på det.

5


BE OG HØR | Onsdagstreff på Ynglingen

Fasteaksjon | PÅSKENUMMER 2010

Snart katolske messer på Gjøvik

Onsdagstreff på Ynglingen - en klassiker - Onsdagstreffet er en del av Ynglingen. En del av historien. Det sa Tom Torkehagen, som var dagens spirituelle taler, en hyggelig formiddagsstund med påfyll for kropp og sjel – på selveste ”Askeonsdag”.

av Gregers Lundh

Emma Brandt har vært sentralt bindeledd for treffet på Ynglingen siden hun, med sin familie, kom flyttende til Gjøvik i 1969. Anna Arva er også innflytter, som har bodd og virket i Gjøvik de siste 50 år.

I 43 år har Ynglingen vært åsted for det ukentlige Onsdagstreffet. Et fast møtepunkt for samvær på formiddagen mellom 11 og 13. Her hilses vi ved døren av nåværende leder Berit Dehli. Velkomstord og sang innleder programmet. Denne dagen er det Stein Erik Johnsen som både holder andaktsord og som trakterer pianotangentene. Fast post på agendaen er også fysisk trim, oppmyking av armer og bein, hoftevrikk og hodevri. Deretter er det duket for kaffe/the, smørbrød og julekake, og livlig prat ved bordene.

Trim tar på. Nå blir det godt med smørbrød og julekake, I ”kø” ved bufeen: Sara Hesla, Berit Dehli, Aase Torkehagen og Maria.

Pater Pål Bratbak på besøk i Engehaugen kirke

Det økumeniske miljøet på Gjøvik har lidd under at verdens største kirkesamfunn har vært fraværende i byen vår. Nå er det å håpe at Den katolske kirke blir mer synlig på Gjøvik. Vi ønsker dem varmt velkommen!

Noen har vært faste deltakere her ”i alle år”. Men det er enighet om at det gjerne kunne ha kommet flere. Nye deltakere vil være hjertelig velkomne. TIL ETTERTANKE Dagens hovedtaler, Tom Torkehagen, ser Onsdagstreffet som en del av Ynglingen og Yngligens historie. Men nå mener han det kan være på tide å myke opp litt, ikke bli for fastgrodde og travle. Tida går ikke fortere. Det er vi som går fortere. Det gjør de også i Vancouver-OL. Som alternativ til de olympiske idealer ’raskere, hurtigere, sterkere’ vil Tom anbefale motsatsen: ’roligere, dypere, svakere’. La fastetiden som nå ligger foran oss gi tid til å gjøre det vi hadde tenkt, ”når vi får tenkt på det litt”.

Overhodet for Den katolske kirke i Norge, biskop Bernt Eidsvig, kunngjorde den 15. februar i år at Gjøvik og Vestre- og Østre Toten nå skal ligge inn under Mariakirken på Lillehammer. Tidligere har disse tre kommunene tilhørt St. Torfinn menighet på Hamar. I den forbindelse var nylig pater Pål Bratbak fra Mariakirken på Lillehammer på gjøvikbesøk. Han håper å kunne få benytte en av gjøvikkirkene til å feire Den hellige messe for de rundt 300 katolikkene som er registrert i området. ”Hvor raskt håper dere å komme i gang?” spør Be og Hør. ”I går,” svarer den unge pateren muntert. ”Det er trist at katolikkene i dette området ikke har hatt noe messetilbud tidligere. Det har vært spredte forsøk på 80og 90- tallet, nå håper vi å få til noe permanent.” ”Må man være katolikk for å gå til messe?” ”Nei, alle er velkomne. Nattverden i Den katolske kirke deles foreløpig bare mellom katolikker. Er man protestant, kan man likevel stille seg opp mellom dem som skal motta sakramentet. Istedenfor å holde hånden fram, legger man høyre hånd på hjertestedet. Da forstår presten at du ikke er katolikk. Istedenfor å motta hostien (det innviede nattverdbrødet) gir han deg Guds velsignelse.”

Takk til Tom og Anders. Salme-Beat-for-Beat-konkurransen ga forsamlingen store utfordringer. ”Jeg vet det, men kommer ikke på det!” Martha og Finn Garsjø kjenner Ynglingen. Finn svingte hammeren da Ynglingen måtte rehabiliteres etter krigen. Marta og Finn bodde i huset de første årene.

”Guds nåde fullendes i min svakhet.”

6

Dagny Liaklev

Re-start av Vardal og Bråstad barnekor

Huskelapp: Ta ut penger i minibanken 23. mars! Tirsdag 23. mars er dagen for vårens store innsamlingsaksjon, Kirkens nødhjelps fasteaksjon. I fjor fikk samlet vi inn 180 000 kroner i Gjøvik kommune. Da var 250 konfirmanter i aksjon, i tillegg til konfirmantforeldre og mange fra menighetene. Vi nådde nesten alle husstander i fjor, og det er vi stolte av. Fasteaksjonen i 2010 heter ”Klimaaksjonsjonen: SOS fra sør”. Pengene går til mennesker som kjemper mot tørke, flom og ekstreme værforhold i Brasil, Kenya og Bangladesh. Dette er en god sak å støtte, så vær klar med lommeboka fra klokka fem og utover denne kvelden. Vi trenger flere som kan gå en tur med bøsse denne kvelden for å kunne besøke alle husene i kommunen. Ring kirkekontoret (61 14 64 80) hvis du vil gjøre en innsats. Takk!

Årsmøte i Vardal menighet Vardal menighet avholder sitt årsmøte søndag 18.april i menighetshuset, rett etter gudstjenesten. Ved siden av årsmøtesaker blir det noe godt å bite i. Alle ønskes velkommen!

Her er barna som deltok på barnekorets første samling på nyåret. De er samlet rundt kantor Joar. Vi håper at flere blir med, ikke minst fra Vardal. Øvelsene er annen hver tirsdag ettermiddag på like uker. For øyeblikket øves det i Bråstad kirke. Blir det med en del barn fra Vardal, regner vi med å kunne veksle mellom å øve i menighetshuset i Vardal, og i Bråstad kirke.

Vardal gospelkor har konsert i Vardal kirke søndag 18. april 19:00.

7


BE OG HØR | Konfirmantene

Reise med Paulus til Tyrkia

Konfpro 2010 er igang

Kirketeater | PÅSKENUMMER 2010

Hei, alle barn! Husker du Vesle og Fredo, de to Kirkerottene? De bor i en kirke der de opplever mange spennende ting. Nå kan du få treffe dem igjen. Nå blir det: TEATER MED VESLE OG FREDO. Du og de du har lyst til å ha med er velkommen til TEATER. Du kan be med deg hvem du vil, for forestillingene blir GRATIS! 29. januar gikk konfirmant- kick off i Hunn kirke av stabelen. Oppslutningen rundt kirkelig konfirmasjon er gledelig stor. Av rundt 300 døpte i Gjøvik kommune, har 270 valgt å konfirmere seg i kirka. Kick off er først og fremst en markering av at vi er i gang med konfirmasjonstida, men også en imponerende oppvisning av alle de ressurser som finnes tilgjengelige i kirkelig sammenheng på Gjøvik. Programmet var tredelt, hvor første delen handlet om alle de spørsmålene man kanskje har rundt konfirmasjon, kirke, ritualer og tro. Med på denne bolken var det et panel av tidligere og kommende konfirmanter som svarte på spørsmål. Filmpresten Kristian Sandmark hadde laget noen flotte filmer rundt temaet. I tilegg stilte et dyktig band som skapte det rette trøkket. Etter en times ”undervisning”, gikk alle ut for å løse quiz og for å bli bedre kjent med hverandre. 40 ungdomsledere stod for å riste folk bedre sammen. Den siste bolken sto Tensing for. De hadde en glimrende konsert! Det er ikke hver dag man opplever stående applaus fra 270 konfirmanter i Hunn kirke! De tre timene gikk fort. Forhåpentligvis skapte dette gode forventninger til konfirmasjonstiden for de 270 konfirmantene i Gjøvik kommune. Takk til alle som var med på denne satsingen til trosopplæringen i Gjøvik. Uten alle dere som bidro, hadde ikke dette latt seg gjøre! Takk! Eiliv Revling Holm

8

Skuespillere:

Lovsang - Guds ord - Vekst Bli med på Fokusmøtene denne våren. Dørene åpnes klokka 19.00. Møtene begynner 19.30. Lørdag 20. mars Lørdag 24. april Lørdag 5. juni

Marianne Steinsrud Mari Cathrine Hagen Regi: Kristian Sandmark

HVOR OG NÅR?

SE DEN SPENNENDE OG MORSOMME FAMILIEFORESTILLINGEN OM KIRKEROTTENE.

HUNN KIRKE: Onsdag 17. mars kl. 17.30 ENGEHAUGEN KIRKE: Torsdag 18. mars kl. 17.30 VARDAL KIRKE: Onsdag 24. mars kl. 17.30 Ta turen til kirken som er nærmest deg.

ENKEL SERVERING FRA KL. 17.00 9


BE OG HØR | Bråstad

Eksamen | PÅSKENUMMER 2010

Eksamen, en åndelig øvelse Organistvikar i Vardal Bråstad Kirkekor Kantor Joar Myrvang er organistvikar i Vardal og Bråstad, mens organist Sidsel van der Hagen har permisjon. Joar forteller til Be og Hør at han er født på Lørenskog, og vokst opp i Askim. Han fikk tidlig interesse for musikk. I åtte-niårsalderen begynte han å spille både gitar og piano. Etter videregående tok Joar mellomfag i musikk og filosofi ved Universitetet i Oslo. Nå fikk han interesse for orgelet, og han bestemte seg for å utdanne seg til kantor. Kantorutdannelsen har han fått ved musikkonservatoriet i Trondheim. Nå kombinerer han vikarstillingen med et mastergradstudium ved Universitetet i Oslo, der han kombinerer musikk og filosofi. Foruten å spille til søndagsgudstjenestene i Vardal og Bråstad, er han med på treffene i Bråstad. Han har også gått inn som dirigent for barnekoret. Han ønsker seg flere barn fra Vardal. For øyeblikket er det øvelse i Bråstad kirke annen hver tirsdag. Tormod Grønland

Det var i februar for 6 år siden at Bråstad Kirkekor ble stiftet. I de åra som er gått, har koret sunget i alle kirkene i kirkekommunen, selv om det har deltatt mest ved gudstjenester i Bråstad og Hunn. De fleste av de 14 sangerne er hjemmehørende i Bråstad menighet, men noen hunndølinger er også med. Koret har opptrådt i kirker også utenfor våre sammenhenger. Repertoaret er stort sett siktet inn imot gudstjenesten, der liturgisk musikk er en fast del av repertoaret. Intensjonen har vært å berike gudstjenesten med en musikk som er hjemmehørende i kirkens rom. Forespørsler fra organisasjoner om å delta, er blitt etterkommet i den grad det har vært mulig. Koret har noen forespørsler liggende i avtaleboka. Blant annet er tanken å lage en Olsokmesse i Lomen stavkirke i Valdres. Medvirkning ved gudstjenester i Gjøvik kirkekommune prioriteres høyt. Koret er som et pensjonistkor å regne, for gjennomsnittsalderen er høy. Det er det eneste kirkekoret i Gjøvik-regionen. Med litt nyrekruttering, ville koret være bedre i stand til å ta på seg større oppgaver. Balansen mellom stemmene er god, men med to tenorer og to basser er koret sårbart om noen på mannsrekka skulle være fraværende. Vi inviterer derfor sanginteresserte til å komme og bli med i Bråstad kirkekor. Triveselsfaktoren er meget høy, sier sangerne, som har øvelse mandager kl. 19 til 21 i Bråstad kirke. Dag Buhaug

10

Ingen liker ordet eksamen. For de fleste av oss dreier det seg om nerver i høyspenn og dårlig nattesøvn. Glem alt det. Senk skuldrene og bli med inn i en åndelig øvelse som kalles eksamen. Av Gregers Lundh Øvelsen stammer fra Ignatius av Loyola. (1491 -1556) Han levde samtidig med Martin Luther. Begge ville de reformere kirken. Hadde de to møtt hverandre, ville kirkehistorien kanskje sett annerledes ut. Ignatius ble værende i den katolske kirke, selv om han hadde inkvisisjonen i hælene mange ganger. Han stiftet Jesuitterordenen, en misjonerende orden som raskt skulle få hele verden som sitt virkefelt. Ignatius er kanskje mest kjent for sine åndelige øvelser. Alle de 19 retreatsentrene (steder for stillhet, bønn og meditasjon) som finnes i Norge i dag, har sine røtter tilbake til Ignatius og hans øvelser. Eksamen er den viktigste av alle øvelsene, sier Ignatius. I en travel hverdag kunne han gi vennene sine dispensasjon fra det meste, men den daglige eksamen fikk ingen skulke unna. Eksamen består i at du ved dagens slutt setter deg ned, enten alene eller sammen med andre. Tenn et lys og bli stille. Senk skuldrene, pust rolig. Bruk et par minutter til å tenke igjennom dagen din. Hva var det beste med denne dagen? Hva var det i denne dagen som rørte ved den dypeste gleden i deg? Hva var det som gjorde deg mest takknemlig? Spør deg selv: Hvorfor gjorde akkurat dette meg glad og takknemlig? Og så motsatt; tenk gjennom hva som var det tyngste i dag. Det som rørte ved sorgen i deg. Spør deg selv: Hvorfor gjorde dette meg tung og trist? Gjør du dette i fellesskap med andre, er det

fint å kunne snakke kort om dagens høydepunkt og om det som var det tyngste. Ofte framstår ting som klarere når man setter ord på det. De dypeste gledene i oss er alltid gaver fra Gud, sier Ignatius. De viser oss ofte evner og egenskaper Gud har lagt ned i oss. Når vi bruker eksamen gjennom uker og måneder , blir vi bevisste på tingene som er selve gleden i oss. Kanskje blir vi også klar over i hvilken retning Guds finger peker for livet vårt. Vi blir sikrere på hva vi skal gjøre, og på hva vi skal styre unna. Når vi under eksamen også fokuserer på det som gjorde vondt i løpet av dagen, er det for å sette det gode i kontrast. Slik kan det gode komme tydeligere fram. Klarer man ikke å få gjennomført eksamen hver dag, gjør det en gang i blant. Hva var det beste i denne uken? Hva var det beste i denne måneden? C.S.Lewis, mannen som gav oss Narniabøkene, fant fram til kristen tro på denne måten. Han konstaterte at det fantes en glede gjemt i hver dag, en glede som hadde sin kilde utenfor ham selv. Han kjente at han måtte finne ut hvor denne gleden kom fra. Etter hvert som hans ateistiske livssyn brøt sammen, fant han at gleden kom utenfra, fra Gud. Da han mange år senere skrev sin selvbiografi, kalte han den Surprised by joy, overrasket av gleden.

11


BE OG HØR | Gudstjenestelister

Gudstjenestelister | PÅSKENUMMER 2010

GUDSTJENESTELISTENE

Gudstjenestene finner du i Oppland Arbeiderblad hver fredag!

TIL 13. JUNI 2010

GJØVIK

ENGEHAUGEN

HUNN

VARDAL

21. mars – Maria budskapsdag Salme 113

Fasteaksjonsgudstjeneste 18:00 v/G.Lundh og C.Grevbo. Konfirmantene deltar.

Fasteaksjonsgudstjeneste 11:00 m/dåp og nattverd v/G. Lundh og C.Grevbo. Konfirmantene deltar.

Gospelmesse 11:00 v/Jens Dale Vesterbro Gospelkor deltar. Søndagsskole.

28. mars – Palmesøndag Joh 12, 12-24

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Martin Woller

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Gregers Lundh

Familiegudstjeneste 11:00 m/dåp v/Jens Dale. Barnegospel.

Høymesse 11:00 m/nattverd v/Tormod Grønland

1. april – Skjærtorsdag Joh 13, 1-15

Skjærtorsdagsgudstj. 19:00 m/nattverd v/M. Woller. Kveldsmat på Ynglingen.

Skjærtorsdagsgudstj. 19:00 m/nattverd v/Gregers Lundh

Skjærtorsdagsgudstjeneste 19:00 v/Jens Dale. Kveldsmat.

Skjærtorsdagsgudstjeneste 19:00 m/nattverd v/Tormod Grønland

2. april – Langfredag Mark 14,26-15,37

Pasjonskveld 19:00 v/Nils Kåre Erlimo og Jostein Fikstvedt

Langfredagsgudstjeneste 11:00 v/Gregers Lundh

Langfredagsgudstjeneste 11:00 v/Jens Dale

3.-4. april – Påskenatt Luk 24, 1-12

Påskenattsgudstjeneste 23:00 v/Nils Kåre Erlimo

4. april – Påskedag Joh 20, 1-10

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Nils Kåre Erlimo

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Martin Woller

Høytidsgudstjeneste 11:00 m/dåp og nattverd v/Jens Dale.

5. april – 2. påskedag Joh 20, 11-18

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Karen Sidsel Solberg

11. april – 1. søndag etter påske Joh 21, 1-14

Høymesse 11:00 v/C. Grevbo, M. Woller. Konfirmantene deltar. Menigh. årsmøte

Høymesse 18:00 v/Christina Grevbo og Gregers Lundh. Konfirmantene deltar.

Gudstjeneste 11:00 v/Jens Dale. Konfirmantene deltar. Menigh. årsmøte ca 12:30

18. april – 2. søndag etter påske Joh 21, 15-19

Høymesse 11:00 m/nattverd v/M.Woller. Seniorkoret. Diakonidag. Kirkekaffe.

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Jens Dale

Ny messe 17:00 m/nattverd v/Jens Dale. Søndagsskole.

25. april – 3. søndag etter påske Joh 14, 1-11

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Martin Woller

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Gregers Lundh

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Nils Kåre Erlimo

1. mai – lørdag Luk 6, 31-35

1. mai-gudstjeneste 11:00 v/Martin Woller. Gjøvik mannskor deltar. Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Gregers Lundh

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Jens Dale.

2. mai – 4. søndag etter påske Jes 1, 18-20

Høymesse 11:00 m/nattverd v/Tormod Grønland

Langfredagsgudstjeneste 11:00 v/Tormod Grønland

Høytidsgudstjeneste 13:00 m/dåp og nattverd v/Tormod Grønland

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Tormod Grønland

Gudstjeneste på SKANSEN 11:00 v/Tormod Grønland

9. mai – 5. søndag etter påske Matt 6, 6-13

Høymesse 11:00 m/dåp v/Nils Kåre Erlimo

13. mai – Kristi himmelfartsdag Apg 1, 1-11

Se Engehaugen

Fellesgudstjeneste Gjøvik/Engeh. 11:00 m/dåp og nattverd v/Karen Sidsel Solberg

16. mai – 6. søndag etter påske Joh 17, 18-26

Høymesse 11:00 m/nattverd v/Martin Woller

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Jens Dale

17. mai – Grunnlovsdag Joh 12, 35-36

Familiegudstjeneste 09:00 v/Nils Kåre Erlimo

23. mai – Pinsedag Joh 14, 15-21

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Martin Woller

Stille aften 19:00 v/Nils Kåre Erlimo Høymesse 11:00 m/nattverd v/Tormod Grønland. Menighetens årsmøte. 19:00 Konsert ved Vardal gospelkor

Høymesse 11:00 m/nattverd v/Tormod Grønland

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Martin Woller

Ny messe 17:00 m/nattverd v/Jens Dale. Søndagsskole.

Høymesse 11:00 m/nattverd v/Tormod Grønland Høymesse 11:00 m/nattverd v/Tormod Grønland

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Karen Sidsel Solberg

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Gregers Lundh

24. mai – 2. pinsedag 1. Kor 12, 12-20

Familiegudstjeneste 10:15 v/Jens Dale

Familiegudstjeneste 09:45 v/Tormod Grønland

Høymesse 11:00 m/nattverd v/Tormod Grønland

Høymesse 13:00 m/nattverd v/Tormod Grønland

Gudstjeneste på EIKTUNET 11:00 v/Jens Dale. Eureka, barnegospel m.fl. deltar.

30. mai – Treenighetssøndag Matt 28, 16-20

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Martin Woller. 50-årskonfirmanter.

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Gregers Lundh

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Nils Kåre Erlimo

6. juni – 2. søndag etter pinse Luk 12, 13-21

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Martin Woller

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Gregers Lundh

Ny messe 17:00 m/nattverd v/Jens Dale. Søndagsskole.

13. juni – 3. søndag etter pinse Luk 19, 1-10

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Nils Kåre Erlimo

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Martin Woller

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd v/Jens Dale.

12

BRÅSTAD

Temagudstjeneste 19:00 v/T. Grønland. Grande mannskor og Vardal gospelkor. Høymesse 11:00 m/nattverd v/Nils Kåre Erlimo Høymesse 11:00 m/nattverd v/Tormod Grønland

13


Bråstad BE OG HØR | Salmehjørnet

Fra larve til sommerfugl Fokus | PÅSKENUMMER 2010

SOMMERFUGLEN v/Ivar Aarvik

Den prektig kledde sommerfugl Er fløyet fra Guds hånd. Han gav den gylne ringer og røde purpurbånd.

Henrik Wergeland (1808Han lærte den å flyve høyt, 1845) var på alle måter en høyere enn jeg er. mangfoldig person, også Den har nok fuglens lyster, som lyrisk dikter. Den første men ei dens dun og fjær. ring, 1829, inneholder bl.a. Den første sommerfugl, et Og alle verdens mennesker langt og innholdsrikt dikt. og alle kongebud Sommerfuglen er fra Den ei gjøre kan en sommerfugl. annen ring. Det kan alene Gud. Uten tvil holdt Wergeland fast på Bibelens ord om Guds skaperverk: ”I begynnelsen skapte Stenen i Stefanens Pande – Gud himmelen og jorden”, slik Bibelens Den er Løgnen mod det Sande, første ord lyder. Dette kommer tydelig Taabelige, grumme Haand, nok til uttrykk i hans sommerfugl-dikt. I som vil sigte paa en Aand! det første diktet bl.a. slik: --Løgnen kun Sekunden vinder, Flyv ind, og sæt dig paa min Pen! Intet Sandhedsord forsvinder. Da bli’r den from som du igjen. --Som Stefanen mellem Stene Eller: Maa du staae, om selv alene. Gud saae hen paa det Skabtes Alt – det stille stod som var det malt – Vår beundringsverdige lærer, taler og da lød det ”se alt er godt!” forfatter fra Nansenskolen, Inge Eidsvåg, har i boka Efter tidens lelighed (1841) heter dikTanker fra treklaveret blitt inspirert av tet med en kjent scene fra ”Apostlenes Sommerfuglen med følgende kommentarer: gjerninger”, kap. 7.

En sommerfugl dukker opp fra ingensteds og strekker blikkfeltet som et slengkyss. Kanskje kommer den fra en verden der fargene og duftene er de eneste språk som snakkes.? Mon tro om det er sant at en sommerfugls vingeslag på den ene siden av kloden kan forårsake en storm på den andre siden? Jeg tenker på Henrik Wergeland. Kanskje han også satt slik og glante, da han skrev sine tre vers om sommerfuglen. Jeg kjenner en ydmykhet overfor alt dette som omgir meg. Jeg skal ikke fange sommerfuglen, ikke plukke blomstene, ikke fotografere eller kartotekføre. Bare se, ikke røre. Og jeg innser at livet er fullt av store ting, som bare møter oss hvis vi evner å se de små. Se nøje, skal du øjne det Store i det Smaa. Sig Guddomstanker højne paa Græssets veke Straa. Wergeland i Egebladene i Morgenbladet 11/9 1840

14

Fra larve til sommerfugl. En fortelling fra Lia Gård, et retreatsenter i Koppang i Østerdalen. Hva gjør du med den arven du ikke vil ha? Ingeborg Bø var fra Oslo, byjente og gift med Sigmund, da hun fikk beskjed om at hun hadde arvet en totalt avsides ødegård fra 1300-tallet langt inni granskogen oppi Østerdalen et sted. Ja, ikke en gang i Østerdalen var det, men i en enda mer avsides sidedal. Hun hadde vært der om somrene som barn, men stakk av og sverget som 13-åring på at hun aldri mer skulle sette sine ben der. Nå var den plutselig hennes, og hun visste med øyeblikkelig sikkerhet at dette var en arv hun ikke ville ha! Det kom ikke på tale. Men Sigmund var ikke like sikker, og til slutt gikk Ingeborg med på å la det hele bero en stund før de solgte. Og slik gikk det til at gården ble liggende i Ingeborg og Sigmunds bevissthet som en larve i et puppeskall i flere år. I mens arbeidet de i jungelen i Nigeria for Kirkens Nødhjelp. I en puppe kan det foregå så mangt, og en uskjønn og fastlåst tanke kan også oppløses og forvandles bak lukket hjernebark. Uventet skjedde det en forandring. En helt ny tanke kom krypende fram i bevisstheten til Ingeborg en dag. Hun så for seg Østerdalen, og nå var det som hele dalen lå og ventet på henne og Sigmund. Langsomt foldet tanken seg ut og ble begynnelsen på det som i dag er Lia Gård retreatsenter, et på alle måter skjønt,

fargesprakende og nytenkende smykkeskrin, en skattkiste for troen. Og Ingeborg selv har valgt sommerfuglen som sitt symbol. Hun bærer den alltid som et smykke, du finner den overalt på stedet, i hellemønsteret på golvet i hallen, på bilder på veggene, i glassmosaikker og vaser. Det ble mange harde arbeidsdager. Noen ganger var det mer enn det kjentes som de kunne bære. Som den dagen senhøstes, da Sigmund gikk alene i snøen oppover til byggeplassen og til dagens arbeidsøkt. Det var kaldt, han klatret opp stigen mot taket han holdt på med og kjente seg tom og motløs. Hva i all verden var det han drev med? Det hele var jo galskap… Plutselig kom det av alle uventede ting en skinnende hvit sommerfugl flagrende mot ham. Den satte seg stille på den gule gummihansken hans og foldet ut vingene midt i snøværet. Det var som et under, en flyktig hilsen han kunne velge å ta til seg, velge å tro på. Skjør som en sommerfuglvinge er troen. Samtidig bærer den oss gjennom alt som treffer oss hardt, følger oss gjennom det hele, ja, hele veien hjem. Av Magnhild Lundh

15


BE OG HØR | Gjøvik

Hunn | PÅSKENUMMER 2010

Samarbeidsavtale mellom Vestoppland kammerkor og Gjøvik menighetsråd.

Nytt fra Hunn:

En spennende samarbeidsavtale er inngått mellom Vestoppland kammerkor og Gjøvik menighetsråd. Kammerkoret får tillatelse til å øve i Gjøvik kirke hver onsdag. Til gjengjeld vil koret stille med forsangere til minimum 10 gudstjenester i Gjøvik kirke pr. år. Gjøvik menighetsråd ser frem til dette samarbeid med stor glede og forventning.

Dansk Gospel i Hunn Søndag 21.mars kl.11.00 blir det Gospelmesse i Hunn kirke. Vesterbro Gospelkor fra København kommer på besøk. På reportoaret har de tradisjonelle gospellåter som ”Oh happy day” og ”Shackles”, men også stoff skrevet av korets dirigent, Lars Bak, og to låter skrevet av Jon Lotterud fra Gjøvik.

ÅPEN KIRKE I GJØVIK: Gjøvik menighet har Åpen kirke tirsdag 27. april og tirsdag 18. mai denne våren. Som ved tidligere kvelder blir det mulighet for stillhet og lystenning fra kl. 19.00 til 19.30. Program og enkel servering blir fra kl 19.30 til ca. 21.00. Den 27.april vil vi fokusere på Paulus som hedningenes apostel. Den 18. mai vil vi gå et par århundrer fram i tid. Vi skal til de store kirkemøtene som fastslo formuleringer av kristentroens innhold som vi bruker den dag i dag. Det vil bli god tid til samtale. Velkommen.

Tyrkia – kulturreise i apostelen Paulus fotspor 1.-8. oktober 2010 Det er ennå ledige plasser på reisen til Tyrkia 1. - 8. oktober. Vi reiser gjennom fantastiske landskaper, der vi hører om apostelen Paulus virksomhet i disse områdene. Vi skal se spennende hulekirker fra den tid Kappadokia var et kristent kraftsentrum. Vi besøker også moderne hulebyer og en gammel underjordisk by som går 8 etasjer ned under bakken. Foruten sokneprest Martin Woller, har vi med en dyktig tyrkisk, norsktalende guide. Han vil gi oss en innføring i islam og Tyrkias historie. Ytterligere opplysninger kan fås fra Martin Woller tlf. kontor 61146487. Privat 61181616. E-post: martin.woller@gjovik.kirken.no

16

De vakreste salmene og de sterkeste tekstene

Tur til Kinnaspelet 18. – 20. juni 2010. Gjøvik menighet arrangerer 3 dagers busstur til Kinnaspelet, som spilles på Kinn utenfor Florø. Vi reiser fra Gjøvik kirke fredag den 18. juni om morgenen. Overnatting på Teigen leirsted (to netter). Lørdag 19. juni ser vi Kinnaspelet. Søndag den 20. går turen tilbake til Gjøvik. Utførlig program får ved henvendelse til Martin Woller, tlf. 61146487. E-post: martin.woller@gjovik.kirken.no Pris pr. person, inklusiv buss, billett, overnatting, 2 frokoster, 2 middager, nistepakker ca. 2150,00 kr. Om Kinnaspelet: Innføringen av reformasjonen i 1537 er rammen rundt spillet. Kongens fut kommer med bud om kirkegodset nå tilhører kongen, og at Norge fra nå av er et lydrike under Danmark. I spillet finner vi et spill i spillet. Her møter vi legenden om den hellige Sunniva og hennes flukt bort fra hedenske vikinger. Se ellers Kinnaspelets hjemmeside: www.kinnaspelet.no

Nesten en tredjedel av evangeliene handler om Jesu lidelse, død og oppstandelse. Gudstjenestene i den stille uke og påsketiden lodder dypt i dette. Bibeltekster, salmer og bønner i denne tiden er kirkens største skatt. Palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og påskedag har sitt helt spesielle preg. Bli med på gudstjenestene og opplev kontrasten i smerten og gleden, sviket og frelsen og døden som blir til liv for verden.

Fortettet påskedrama Søndag 11.april kl.11.00 deltar nærmere 80 konfirmanter i gudstjenesten i Hunn kirke. De vil dramatisere Jesu lidelseshistorie fra inntoget i Jerusalem på palmesøndag, via det siste måltid, kampen i Getsemane hagen til Jesu død på korset. Hele veien vil det være salmer og musikk fra de ulike episodene i Jesu liv, og oppstandelsen feires ved at hele menigheten synger Påskemorgen slukker sorgen.

Friluftsgudstjenste på Eiktunet 2. pinsedag 2.pinsdag, 24.mai kl.11.00, blir det friluftsgudstjeneste på Eiktunet. Fredheim skolekorps spiller fra kl.10.45 og etter gudstjenesten. De serverer også kirkekaffe ved Åttekanten. Ellers er Hunn Barnegospel og Eureka med, og sokneprest Jens Dale forretter. Såmannsliknelsen vil være et gjennomgående tema, og en jordlapp vil bli sådd på gammeldags vis etter gudstjenesten. Kornet som gror der vil bli høstet og malt. Av melet vil det bli bakt brød som vil bli brukt som nattverdsbrød under høsttakkefesten i september. Misjonshusets barnehage vil være ”bønder og bakere”.

Hunn menighetsråd på offensiven Velkommen til gudstjenester og andre arrangementer i kirken! Hunn menighetsråd ønsker å synliggjøre invitasjonen ved å dele ut informasjon om kirkens tilbud fra stand ulike steder i lokalsamfunnet dette semesteret.

Slagord for kirken Kirkemøtet har formulert en vakker visjon for kirken: I Kristus, nær livet – en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Hunn menighet ønsker på grunnlag av denne visjonen å skape et helt kort salgord for Hunn kirke. Menighetsrådet utfordrer herved folk til å sende inn forslag (jens.dale@gjovik. kirken.no). Alle forslag legges fram for diskusjon på menighetens årsmøte søndag 11.april kl.12.30.

Oslo kammerkor til Hunn kirke 2. juni Onsdag 2. juni holder Oslo Kammerkor konsert i Hunn kirke. Koret består av 24 sangere, en blanding av profesjonelt skolerte sangere og amatører med solid korbakgrunn. Høsten 2009 gjennomførte Oslo Kammerkor en USA-turné med stor suksess. I tillegg har koret de siste årene gitt konserter i Japan, Italia og Danmark. Oslo Kammerkor er kjent for sin banebrytende utforskning av den vokale folkemusikken, hvor den gamle kvedertradisjonens enstemte religiøse folketoner er brakt inn i korsammenheng på en helt ny måte. Håkon Daniel Nystedt er kunstnerisk leder og dirigent.

17


BE OG HØR | Litt av hvert Velkommen til:

LYS VÅKEN I VARDAL: Tlf. 61 14 56 00

Områdestevne for Det Norske Misjonsselskap – Toten Prosti

Wergelandsgt. 9 og Storgt. 25 2821 Gjøvik – Tlf. 61 17 90 90 KVALITET GÅR ALDRI AV MOTEN

Palmesøndag 28. mars på Biri Kl.10.00: Gudstjeneste i Biri kirke Kl.12.00: Middag på Biri Øverbygd bedehus Kl.13.00: Stevnet fortsetter på Biri Øverbygd bedehus med årsmøte Kl.14.30: Misjonsfest

������������������ ��������������������������������� �

������������������������

Alle er hjertelig velkomne!

����������������������

Lysvåken i Vardal kirke første søndag i advent. 17 elleveåringer storkoser seg. De opplever ulike aktiviteter, lek og alvor om hverandre. Til slutt er det andaktsstund der foreldre og andre familiemedlemmer ønskes velkommen. Det er elleveåringene selv som har vært med å forme denne stunda til ettertanke.

Vårprogram formiddagstreffene i Engehaugen: 19. mars: Vi feirer 15 år med formiddagstreffet. Grethe Finsrud spør om Salomos visdomslitteratur er aktuell i dag. Andakt ved Gregers Lundh 16. april: Besøk av elever fra Viken folkehøyskole med sang og musikkprogram. Utloddning. 21. mai: Bjørnsonprogram. (Se annonse Gjøviks blad dagen før) 18.juni: Tur med omvisning på Aulestad.

KONFIRMANTENE INNTAR BRÅSTAD:

Storgt. 11. 2815 GJØVIK Tlf 61 17 12 71

Det er blitt en hyggelig tradisjon at menighetsrådet i Bråstad spanderer pølser på konfirmantene på første konfirmantsamling i januar. Denne kvelden ble konfirmantene delt i to grupper. De skulle pakke inn et egg og sende det ned fra orgelgalleriet. Poenget var å få egget helt ned. Begge lag besto prøven.

Bli med i nærfellesskapene i Engehaugen kirke Vi samles hver tredje mandag i kirken. Først møtes hver gruppe for seg til bibelstudium, bønn og samtale. Så samles vi til felles kveldsmat. Kvelden avsluttes med nattverd inne i kirkerommet. Vi ønsker både enkeltmennesker og bibelgrupper velkommen til å bli med i Nærfelleskapene i Engehaugen kirke. For mer informasjon; kontakt sokneprest Gregers Lundh.

Årsfest i Engehaugen menighet Torsdag 15. april kl.18.00-20.00

Good Gospel konsert i Fjellhaven

Menighetsrådet i Engehaugen menighet ønsker alle velkommen til årsfesten torsdag 15. april. Viggo Sandvik bor midt i menigheta, hva er da mer naturlig enn at mannen med gliset til Hjallis kommer og gir til beste et program om Alf Prøysen. Velkommen til Viggo og velkommen til deg!

Good Gospel er nå inne i sin tredje sesong etter at koret så dagens lys i august 2007. I år arrangerer gospelkoret vårkonsert i Fjellhaven den 21. mars kl.19.00. Som innleid gjestesolist har de med seg Ole Børud , kjent fra “Skal vi danse” , Oslo Gospel Choir og Børudgjengen. Et sju manns sterkt orkester lar det svinge denne kvelden under ledelse av kapellmester Jostein Størkersen.

18

Urmaker

Møte med ”mammaen” til Jensine Mange tørker nok en tåre når Be og Hør har 20. og siste kapittel om prestedatra Jensine på trykk i dette nummeret. Hege Nybråten er ”mammaen” til Jensine. Hun forteller at responsen fra leserne har vært stor gjennom de fem årene Jensine har gjestet spaltene. Hun har fått en egen fanklubb med en gjennomsnittsalder på rundt 70. De har trofast heiet prestedatra fra Vardal fram. Men Jensine er blitt lest av folk i alle aldre. Alle ting har sin slutt, også føljetonger om prestedøtre fra Vardal. ”Framtiden ser lys ut for Jensine nå,” smiler Hege. Redaksjonen i Be og Hør har oppfordret henne til å begynne på en ny føljetong, og hun utelukker ikke at det kan bli noe av. Et forhold mellom en prestedatter og en stallgutt var et nokså håpløst prosjekt rundt

1900. Men den standhaftige Thorvald snur skjebnen til sin fordel, etter hvert får han prestedatra og om ikke halve kongeriket, så i alle fall hele Nordliens trykkeri. Hege forteller at hun fikk ideen til Jensine og Thorvald første gang hun så de gamle kirkestallene ved Vardal kirke. Historieinteressert har hun alltid vært, og snart begynte Jensine og Thorvald og gå inn og ut av bevisstheten hennes. ”Jeg kan ikke love at alt jeg har satt på trykk er historisk korrekt,” sier hun, ”men i det stor og hele passer nok Jensine inn i Gjøvik slik byen var for rundt hundre år siden.” Hege Nybråten har ført flere bøker i pennen. Fire bøker i Barn og hest serien utgitt på Landbruksforlaget for noen år siden, bærer hennes navn. Hun har også vært medforfatter til fagbøker som omhandler dyr, barn og ungdom. ”Nå

holder jeg på med en bok om hva hunder kan bety for mennesker i vanskelige livssituasjoner,” forteller hun. ”Jeg vet ikke om noen annen skapning som logrer bare jeg går gjennom rommet,” ler Hege. ”Verken gubben eller noen andre jeg kjenner, gjør det.” Hege knipser med fingeren, og vips har hun den tibetanske spanielen Bebis opp på fanget. ”Hunder er pelskledde engler som Vår Herre har sendt menneskene for støtte, trøst og glede,” sier hun man hun klør Bebis bak øret. ”Verden kan nok klare seg uten hunder, men menneskene kan det ikke,” avslutter Hege. Be og Hør redaksjonen ønsker å gi Hege Nybråten stor takk for at hun ga oss historien om Jensine. Vi Ber og Hører gjerne fra Hege om hun skulle ha en ny føljetong på gang. av Gregers Lundh

Bunadkjøp er tryggest hos oss Fotpleie Solås: 61173380 Vardal men.hus: 61186519

Hege og Geir Anton Nybråten Skybergvegen 469, 2825 Gjøvik www.onkelsgaard.no Tlf.6117 2614 – 9702 9611 e-post: post@onkelsgaard.no

ALT I •ISER FL • MARMOR

• SKIFER. Tlf. 61 13 fossvn. 20 60 - 228 Rau - Hun alen

ALT I IFLISER ISER • FL• MARMOR • MARMOR• SKIFER • SKIFER ALT Tlf. 61 13 20 60 - Raufossvn. 228 - Hunndal TLF: 61 13 20 60 – Raufossvn. 228 – Hunndal


BE OG HØR | Jensine

Kapittel 20 av Hege Nybråten

EN FRAMTID FOR JENSINE

Føljetong | PÅSKENUMMER 2010

”Hva var det nå den fuglen het igjen?” Jensine studerte den vesle fuglen på fuglebrettet Torvald hadde snekret utenfor kjøkkenvinduet. Den satt der og vippet med halen mens den nappet i seg alle brødsmulene på brettet. Fløytelyden den lagde var så kjent, så kjent, og i den muntre lyden var det oppmuntrende løfter om vår.

20

Illustrasjon: Magnhild Lundh

Jensine strakte ansiktet opp mot himmelen og lot solen steke. Det dryppet fra hustakene, og solen varmet skikkelig. Tenk at det alt var i slutten av mars! Snart påske… Den gråstripete katten som hadde flyttet inn av seg selv like over jul, gned seg inntil Jensines ben og mjauet. Den var nok sulten! Og det var ikke rart, hunnkatten hadde blitt mistenkelig rundere og rundere om maven til den mest lignet en pelsball på fire ben. Her ble det nok kattunger snart! Jensine sukket. Hun burde ikke vært så bløthjertet og tatt den inn i leiligheten. Hva skulle de nå gjøre med kattungene, ikke lett å få gitt dem bort! Og å ta livet av dem kom ikke på tale. Johannes var blitt så glad i Pusemor, som de kalte henne, han smilte med hele ansiktet og strakte fram hendene hver gang han så henne. Og Pusemor var av den tålmodige typen, som ikke tok det så tungt om Johannes var en smule hardhendt i sin kjærlighet. Hver morgen Johannes våknet, ropte han ”Pssmo, pssmo”, noe som betydde Pusemor, og roet seg ikke før Pusemor hoppet oppi sengen til ham, og han kunne legge kinnet sitt inntil den myke varme pelsen. Jensine hadde bevilget seg en fridag fra kontoret i dag, hun følte seg så sliten for tiden, helt uten grunn. Regnskapet som ventet hastet ikke mere enn at hun kunne ta det i morgen. Og Torvald hadde god hjelp i Alfred. Den gutten var så kjapp i vendingene. Han lærte seg alt på et blunk og kunne trå til de fleste steder uten at de trengte å skynde på ham. Han så selv hva som trengtes å gjøres, og gjorde det. Flinke, fantastiske Alfred! Ikke hadde Jensine trodd den gangen hun tok med seg den tyvaktige lille tatergutten fra Christiania hjem til prestegården i Vardal for mange år siden, at han skulle bli en så kjekk og flink ung mann, til stor velsignelse for dem alle. Det måtte ha vært Gud som sendte Alfred i Jensines vei den gangen, det var hun helt sikker på! Jensine kjente seg varm og glad inni seg, og plutselig kom tårene sildrende, helt uventet. Huff, for en sippekjerring hun var for tiden! Begynte å grine for ingenting. Her om dagen hadde hun sett en død mus ligge midt i veien, og synet av den vesle sammenkrøkte kroppen med labbene om den vesle snuten rørte henne plutselig så

veldig. Den forsvarsløse lille skapningen, Gud hadde en mening med denne lille stakkaren også. Da Torvald spurte om hva det var med henne, kunne hun ikke svare. Hun hadde da selv vært med på å sette opp musefeller på prestegården og i trykkeriet. Uten særlige følelser hadde hun tømt musefellene med de døde musene i søppelkassen. De var skadedyr, vekk med dem. Så hva var det som gikk av henne nå? ”Kom Johannes, så tar vi en tur ut i det fine vårværet!” sa Jensine til sin lille sønn. Johannes hadde vokst betraktelig den siste tiden, nå hadde han begynt å stabbe noen skritt også, mens han holdt seg fast i stoler og bordben. Han var 2 ½ år og en sjarmerende, lubben tass som nesten alltid var i godt humør. Med det mørkeblonde, svakt krøllete håret (hvor hadde han fått de krøllene fra?), de gråblå, skråstilte øynene med lange, mørke øyenvipper og runde eplekinn var han den skjønneste ungen i hele verden, syntes Jensine. Selv om hun var smertelig klar over at ikke alle var enige med henne – for enkelte ville Johannes alltid være den ”evneveike gærningen”. Nei, nå begynte hun å tute igjen! Irritert tørket hun vekk tårene med ermet, fikk på Johannes klærne i en fart og puttet ham i vognen. De hadde måttet bytte til en annen type barnevogn etter hvert, en større en, som Johannes kunne sitte i og følge med på alt som skjedde. Han stortrivdes i vognen sin og hylte av glede da han skjønte de skulle ut på tur. Solen varmet i gatene så Jensine måtte åpne kåpen. Fuglekvitter, mennesker, hesteskysser og automobiler om hverandre. Det var livlig aktivitet i Gjøvik en slik vakker vårdag. I butikkene fristet de med vårlige kjoler i lyse farger, og – åh! For en lekker hatt, Jensine kunne virkelig trengt en ny en. For øvrig var Jensine blant de moderne kvinnene i Gjøvik By, som gikk med kjoler og skjørt som gikk midt opp på leggen. I Christiania og de større stedene gikk nesten alle med kortere skjørter nå. Selv om mor og far ikke syntes spesielt mye om det, syntes Torvald det var stilig, og var stolt av sin unge kone som var moteriktig og moderne kledd. I et innfall av overmodig glede gikk Jensine innom bakeriet og kjøpte skillingsboller og napoleonskaker, hun ville gå ned til Nordengens Trykkeri og overraske Torvald og Alfred. Det gikk veldig

bra med trykkeriet nå, de hadde så mye å gjøre at Torvald snakket om å ansette en kontordame som kunne avlaste Jensine på kontoret. Enkelte dager kunne det bli i meste laget for Jensine i tillegg til hjem og familie. Jensine hadde kviet seg, mente hun klarte det, likte ikke helt tanken på at en fremmed skulle komme og blande seg i hennes saker og hennes rutiner, selv om det var dager da hun var veldig sliten. I undertøisbutikken så Jensine plutselig et diskret reklameskilt for damebind. Hun kom på at det var noe hun trengte mer av og var på vei til å gå inn i forretningen. Da ble hun plutselig stående og tenke etter: - Når var det egentlig hun hadde hatt ”tiden” sin sist? - Hun kunne neimen ikke huske det… Det var en gang rett etter jul, men etter det…? Nei, det hadde hun vel ikke… - Plutselig følte Jensine seg helt ør og svimmel, hun trakk med seg barnevognen og satte seg ned på en parkbenk og begynte å tenke og regne etter. Det må ha vært nesten tre måneder siden siste gang… - Trøtt og sliten, lettrørt, tar lett til tårene… At hun ikke hadde skjønt det! Jensine smilte lykkelig for seg selv. Og, naturligvis, der kom de forbaskede tårene igjen… - Da var det ikke bare Pusemor, men Jensine også! ”Hallo!” ropte Jensine glad da hun trillet vognen med Alfred inn hoveddøren til trykkeriet. Alfred tittet fram fra bakrommet, hvor han holdt på å bunte sammen noen tidsskrifter. ” God dag Jensine!” sa han glad. ”Se hva jeg har med!” sa Jensine og viftet med bakeriposen. ”Mmm, det lukter godt,” sa Alfred. ”Jeg henter Torvald!” Torvald kom ruslende. ”Hei, vennen min!” sa han til Jensine og tørket hendene på en klut, de var fulle av trykksverte, han holdt på å reparere på en av maskinene. ”Skulle ikke du ha fri fra oss i dag da? Er det noe spesielt?” Jensine gikk mot ham med et lurt smil. Hun lente seg tett inntil øret hans: ”Jeg tror du må ansette den kontordamen allikevel,” hvisket hun. Redaksjonen har nå bestemt seg for å avvikle ”Jensine.” Etter fem år og 20 episoder sier jeg derfor takk for meg og takk til dere som har fulgt med på føljetongen om Jensine. Men Vennlig hilsen Hege Nybråten

21


CATERING, SELSKAPER, MØTER OG MINNESAMVÆR tlf nr 61 13 15 08 www.viken.fhs.no

GJØVIK OG ENGEHAUGEN: DØPTE: Simen Bjerke Østvold, Lukas Gamme Antonsen, Mathilda Bjørn-afnan, Emilie Børresen Sandlie, Lucas Benjamin Cross, Andreas Bergum Almli, Gunnar Solum, Mari Wang Amundsen, Maria Waarnes-barthel, William Berny Waarnes-barthel, Mille Aaslund-larsen, Enny Linnea Lyshaugen Hellerud, Mille Aaslund-larsen, Emil Lyseng Martinsen, Oskar Egger Ligaarden, Ansgar Wentzel Dramstad, Leanna Moen Ringen, Lucas Tristan Saarento Ødegård, Ida Sveum, Noah Berg, Jenny Elveli, Maria Gunby, Jenny Elveli, Trym Sterri Grøsland, Lena Eike Kinden, Benjamin Manum-farstad, William Ulveid Nordland, Even Smerud Vestland, Eline Stokkebryn. VIGDE: Aud Solvang Åslund Thoresen og Anders Aaslund. GRAVLAGTE: Odvar Johannes Molstad, Gunvor Lindstad, Synnøve Sølvsberg, Anne Helen Rydning, Synnøve Røed, Ivar Kvamme, Halvard Odd Nilsen, Torgny Harald Østenseth, Astrid Pauline Frydenlund, Else Marie Andersen, Gerd Inger Snuggerud, Grethe Paulsberg, Sigrid Fjordheim, Astrid Melby Ingvaldsen, Normann Olsen, Kristian Kristiansen, Leif Erich Dørffel, Borghild Horgen, Paul Magnus Larsen, Kjell Ottosen, Terje Arntzen, Ruth Kyseth, Atle Løset, Arne Egon Johansen, Synøve Svingen, Anne Birgitte Carho, Magne Eugen Fangan, Ruth Solvang, Odd Berget, Bjørn Hansen, Bodil Margareth Ellingsen, Bjarne Ringstad, Hjørdis Josefine Nilsen, Knut Arvid Børresen, Sigrid Marie Paulsberg, Aslaug Johanne Nersveen Pettersen, Harald Salberg, Leif Rudolf Bjerke, Solveig Miriam Skumlien, John Olav Vesterås, Gerd Undeli.

Jernbanegt. 4, 2821 Gjøvik

Telefon 61 15 06 00 Telefaks 61 15 06 01 post@jaf.no

Gjøvik og omegn Øistein Nettum Begravelsesbyrå

Autorisert regnskapsførerselskap Bakkegata 14, Gjøvik

Tlf: 61 10 81 00

· Gravmonumenter · Inskripsjoner · Hjemmebesøk · Behjelpelig med blomster

80 GJØVIK: 61 15 17 05 14 10 TOTEN: 61 19 84 50 hjemmebesøk Begravelsesbyrået blomsterbinding Gjøvik Toten gravmonumenter oppussing

Vakttlf.: 61 18 69 40

Trostrud

www.begr-gjovik-toten.no

Marcus Thranesgt. 4, 2821 Gjøvik

DØGNVAKT

Ta kontakt med oss for å få en oversikt over dine muligheter og start med å bygge fremtiden din i dag!

www.totenbanken.no

HUNN:

BRÅSTAD: DØPTE: Oliver Nerli-Østby, Vetle Holthe-Olsen. GRAVLAGTE: Alfred Karsten Kjeldsrud (Vardal), Helge Trettsveen (Hunn).

VARDAL:

Hunnsveien 1, 2821 Gjøvik Tlf./Fax 61 17 27 36

• Stemming Stemming ••Stemming • Reparasjon Reparasjon ••Reparasjon • Nye og brukte ••Nye ogog brukte Nye brukte piano med piano med piano med 10 års garanti

Thomasdalen 3 2818 Gjøvik

TLF: 61189150

Amsrudvn. 6 2827 Hunndalen Tlf 61 17 96 36 Fax 61 17 96 05

10 års garanti

10 års garanti

Forhandler av: Forhandler av: Tlf. 900 45 619 Forhandler av: Blüthner •Blüthner Haessler• •Haessler Irmler • Irmler Forhandler av: Johan Bojersvei 5, 2816 Gjøvik, Johan Bojersvei 5, 2816 Gjøvik, Blüthner • Haessler • 45 Irmler Tlf.: 61 18 Tlf.: 08 14, Mob.: 900 619, e-post: odd.hans@online.no 61 18 08 14, Mob.: 900 45 619, e-post: odd.hans@online.no

Tlf. 900 45 619

Tlf. 900 45 619

Johan Bojersvei 5, 2816 Gjøvik, Utfører alle tjenester ved Tlf.: 61 18 08 14, Mob.: 900 45 619, e-post: odd.hans@online.no

dødsfall og begravelser i

UT TIL ALLE Hunnsv. 2, Gjøvik Tlf. 61 14 55 60

Radioprogram med glimt fra kristenliv på Gjøvik og Lillehammer.

CC-Mart'n Tlf. 61 17 47 40

GJØVIK OG OMEGN

Start søndagen med en positiv radio opplevelse:

Bjørnsonsgt. 8

HJEMMEBESØK BLOMSTERBINDERI SALG AV GRAVMINNER

Vakt hele døgnet: 61 18 31 03 INNEHAVER:

DØPTE: Sara Ødegårdstuen (Heidal kirke), Noah Berg, Amadeus Lunde Enger (Hunn), Felix Hansebråten, Luna Isabell Haugen, Elsa Kvile Gauteplass (Hunn), Nathalie Holmlund Haga, Martine Lindebrække Arvesen (Åsmarka kirke), Erik-August Mjølstad-Svendsen. VIGDE: Lene Eriksdatter Øygard og Svein Erik Tomter (Seegård). GRAVLAGTE: Bjørn Sørbye (Raufoss), Solveig Sørbye (Raufoss), Alfred Karsten Kjelsrud, Arnfrid Barlund, Ivar Kvamme (Gjøvik), Arve Barlund, Reidun Brufladt, Kirsten Neraasen.

GJØVIK

Tlf: 61 13 23 20

Storgt. 8, 2815 Gjøvik Tlf. 61 13 20 01

Magne Ødegård Bekkelund

Kontakt oss for informasjon og katalog eller besøk vår utstilling i Bjørnsonsgate 8 i Gjøvik. Gjøvik Steinindustri Bjørnsonsgate 8 2821 Gjøvik Telefon: 61171374

DØPTE: Malén Berlin Oldertrøen, Maren Amalie Nymoen Øvern, Jørgen Bjørnerud Lier, Sebastian Hovrud Lund Fischer, Oskar Egger Ligaarden, Elinor Nordviken Holje, Didrik Lie-Sørlie, Ida Sveum, Amadeus Lunde Enger, Adriana Rud Ahlfors, Julie Wærås Wara, Elsa Kvile Gauteplass, Daniel Konstantin Jordfall Weddegjerde, Vilde Haugen Frydenlund, Anine Pettersen-Moe (Seegård), Lucas Hansen GRAVLAGTE: Kristoffer Kristoffersen, Gunvor Lindstad, Magnhild Enger, Else Marie Andersen, Gerd Inger Snuggerud, Rolf Kolbergsrud, Elsa Håkonsen, Normann Olsen, Inger Loberg, Esther Kolbergsrud, Paul Magnus Larsen, Reidun Brufladt, Arne Egon Johansen, Molly Madsen, Hanna Røstad, Odd Berget, Melvin Skundberg, Evelyn Margot Stensrud, Øivind Christiansen, Sigrid Marie Paulsberg, Arne Aaslund, Ruth Anthonsen, John Olav Vesterås

Ønsker du deg jobb? Kunne du tenke deg å jobbe som støttekontakt for en eller flere personer i Gjøvik kommune? Vil DU bety noe helt spesielt for en ungdom eller voksen? Du må være fylt 18 år, og det er en fordel at du har førerkort og bil til disposisjon.

Lønn og utgiftsdekning er ikke så dårlig som du tror, du vil bli overrasket. Jobben gir deg mye, og kan ikke bare måles i kroner og øre − du får mye mer igjen:

mmune

Kultur og fritid

Du hjelper din venn til positiv fritid Du kan få nyttige erfaringer og fine sosiale utfordringer Men fremfor alt − du treffer mange hyggelige mennesker

Høres dette interessant ut? Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Kontakt kulturkontoret i Gjøvik kommune, Solvor Sandmark, tlf. 61 18 96 39 eller 46 91 15 98. E-mail: solvor.sandmark@ gjovik.kommune.no

Flott sang og musikk, intervjuer, konkurranser, andakt og gratulasjoner.

ODD BYFUGLIEN Autodiesel – Parafin Fyringsolje – Smøreolje 2827 Hunndalen Tlf: 61 18 81 22 Fax: 61 18 84 40

HVER SØNDAG 09:00-10:00 Radio Gjøvik Radio Lillehammer 107/105 Mhz Epost: uta@nlm.no Tlf: 61 8 90 62


Formiddagstreffet i Engehaugen 15 år Femten år er jo ingen alder. Likevel var det hyggelig å bli oppfordret til å feire. Formiddagstreffet ble startet på initiativ av diakoniutvalget i Gjøvik menighet i samarbeid med Sørbyen pleie- og omsorgsdistrikt. De holdt til i samme huset som kirken inntil de flyttet der de er nå. Første møte var 31.mars 1995. Nokså snart følte vi oss som et selvstendig arbeid innen Engehaugen menighet. I disse 15 årene har vi hatt 10 treff pluss en halvdags tur i året. De første årene deltok 30-40 stykker på møtene. Antallet har gått gradvis nedover. Nå varierer det fra under 20 til nærmere 30. Programkomiteen har vært den samme fra starten til nå med en utskifting. I kjøkkenkomiteen har det vært litt mer forandring, men stort sett svært stabilt. Formiddagstreffet er for alle, men i praksis er det mest eldre som kommer. Man tar sikte på et variert program fra lettere underholdning til tyngre kulturelle innslag og opplysende foredrag. Noen ganger blir vi tatt med på tur til fjerne strøk. En kort andakt og matpause er faste innslag. Vi legger vekt på at det skal være god tid til prat og hygge. 2 ganger i året har vi utlodning. Pengene brukes til å subsidiere turen. Menighetsrådet betaler turbussen og deltagerne resten. Det virker som formiddagstreffet dekker et behov. Men det hadde vært hyggelig om flere yngre pensjonister hadde blitt med. av Bergljot Haaland

20.04.2010 Gave til menighetsbladet.

Menighetsbladet Be og Hør Øvre Torvgt. 24B 2815 Gjøvik

00

2050 02 93692

Be og hør nr.1/10.  

Foto: Lars Ove Hansen 1 2010 Menighetsblad for Gjøvik, Bråstad, Engehaugen, Hunn, Vardal 7. Årgang

Be og hør nr.1/10.  

Foto: Lars Ove Hansen 1 2010 Menighetsblad for Gjøvik, Bråstad, Engehaugen, Hunn, Vardal 7. Årgang

Advertisement