Page 1

Advent/jul 2011

4400.. 책책rrggaanngg

MENIGHETSBLAD for Sk책nland, Tovik og Astafjord


Nytt piano til Astafjord kirke Av Kamilla Sjøvoll Søndag 23. oktober ble det innviet et nytt piano i Astafjord kirke. Liv Torun Christensen Strøm, Aina Johansen og Maria-Daniela Raasch i pianokomiteen hadde gjort et grundig forarbeide. Det ble sendt ut skriv til alle bedrifter og husstander i Grov hvor en oppfordret alle om å bidra. Kollekten fra to gudstjenester har også gått til dette formålet. Lørdag før selve innvielsen ble det holdt lørdagkafé med loddsalg. Her underholdt blant annet koret Enevja og flere unge pianoelever som spilte alene eller fir-hendig, og det var god oppslutning fra folk i bygda. Før innvielsen var det tilsammen kommet inn 41000 kr. Under innvielsen var det også fokus på de unge, både med tekstlesing og pianospill. 4- og 6-åringene fikk utdelt kirkebøker. Det er stor glede i Astafjord menighet over at nypianoet endelig er kommet på plass, og en ser fram til mange gode musikalske opplevelser.


Kirkekontorets besøksadresse: 1. etasje i det gamle kommunehuset Telefon: 77 08 95 35. Fax: 77 08 95 39. Postadresse: Postboks 110, 9439 Evenskjer Kirkeverge: Kristian Torbergsen Tlf. 77 08 95 37(a), 997 89 585 e-mail: kirkevergen@skanland.kommune.no Kontortid: Alle hverdager 9-15. Prestene: Sokneprest, Skånland og Astafjord: Geir Arne Solum: 77 08 95 36 (a), 415 74 521 e-mail: soknepresten@skanland.kommune.no Sokneprest, Tovik: Ole Jakob Vestvik 908 76 176 e-mail: olejvest@start.no Kantor: Maria-Daniela Raasch tlf. 936 54 553 KIRKELIG FELLESRÅD Henvendelser kan rettes til kirkevergen som er daglig leder for rådet.

TOVIK MENIGHET Kirketjener: Kurt Rochmann, tlf 902 00 172 Menighetsrådets leder: Marit Myklevoll, tlf 979 55 638 ASTAFJORD MENIGHET Kirketjener: Kurt Rochmann, tlf 902 00 172 Menighetsrådets leder: Svein Erik Sjøvoll, tlf 77 52 02 36 SKÅNLAND MENIGHET Kirketjener: Odd Arne Sæter, tlf 971 43 175 Menighetsrådets leder: Gudmund Johnsen, tlf 915 14 789 MENIGHETSBLADET Redaksjon: Martin Svendsen, Kamilla Sjøvoll, Tove Sigrid Lund og Geir Arne Solum. Bidrag og ideer mottas med takk! Vi har dessverre ikke mulighet til å betale honorar. Abonnement betales på bankkontonummer: 4760.10.38478. For dere som bor i kommunen er det frivillig, for dere som bor andre steder, koster abonnementet kr 50.Adresse: Menighetsbladet, Postboks 110, 9439 Evenskjer Forside: Karl-Otto Pedersen (ETS kunstforening)

Berits Salong Sandstrand, tlf. 77 08 78 60

Frisørmester Berit Dypvik

Trykkeri: Økonomitrykk, Bodø


Evangelium for de arme små Andakt av Tormos Skipnes - tidligere sokneprest i Skånland Så fint å få bringe en julehilsen til dere, kjære venner i Skånland! Det føles lenge siden vi flyttet fra Skånland i 1991. Mine tanker går blant annet til de som var konfirmanter når jeg var prest hos dere. Hvordan går det med dere?! Det var en tid da de store drømmer levde i deres sinn. Men det var også en tid da alt bare ikke var enkelt som for eksempel: Orker jeg de krav skolen stiller til meg? For noen av dere ble det smertefulle ting som rammet dere i konfirmantåret og som også jeg ble en del av. Jeg håper det går bra for den enkelte av dere og også for alle dere ”konfirmantforeldre”! Vi har alle på hver vår måte - som dere tidligere konfirmanter - lagt planer for våre liv. Så har hendelser vi ikke har hatt kontroll med nær sagt ”tatt over rattet” og vi har kjent oss styrt av dette - i kortere og noen ganger i lengre perioder av våre liv. Ja – hvor mye har vi egentlig kontroll over?

Jeg var for en tid tilbake i byen Pafos på Kypros. Der oppsøkte jeg restene etter en kirke som ifølge tradisjonen har røtter svært langt tilbake i tid. Vi – Ingrid og undertegnede – bor nå i Son og jeg jobber ved et NAV-kontor. (Foto: Privat)

Kanskje har det blitt slik at den gode følelse og glede du før hadde når julen nærmet seg, ikke er der lengre? Vi har allerede nevnt grunner som har gjort at det kan ha blitt slik. Det som mest smerter, ligger på det indre plan for å si det sånn. En daglig svikt og de samme nederlag. ”Her kommer dine arme små”, sang vi før i en julesang. Dette treffer. En hjelpeløs arming er hva jeg er.


Men det har ingen ting å bety for den som vandrer til krybben! Det er nettopp for syndere Jesus kom: ”Se, jeg forkynner dere en stor glede, en stor glede for alt folket: I dag er det født dere en frelser som er Kristus Herren i Davids stad!” Guds Sønn gikk inn i vår verden. Han ble mennesker lik. I hjemmet eide han sammen med sine søsken et barns glede. Han sultet, han frøs og han ble misforstått. Vi kan i Det nye testamentet lese om hvordan han på så mange måter gikk inn i menneskers hverdag og fest. Han ble mennesker lik. Jesus vil også i dag møte oss der vi er. Og størst av alt - vi får del i alt som hører Jesus til: ”Samme himmel, samme Gud og Far! Herre, Herre åpne blott mitt øye for de skatter jeg i sannhet har!” Vi skal sammen med de mange arme små få vandre mot stallen og barnet i krybben. Og finner vi ham da finner vi alt ”hva hjertet kan evig begjære!” Her kommer din arme små, O Jesus i din stall å gå, opplys enhver i sjel og sinn å finne veien til deg inn! En velsignet julehøytid og et godt nytt år ønskes dere!

Forosen Blomster Kjerstad, 9444 Hol i Tjeldsund Kristine Hægdahl, tlf. 45 45 03 39 Jan Roar Olsen, tlf. 92 29 89 78

Leverer og drifter alt innen IKT/Data/Nettverk samt GPS

Mobil: 90549984 e-post: kontakt@ikt-losvik.no


Min salme Av Bente Johanne Nygård Da jeg ble spurt om å skrive om min salme falt tankene på “Mitt hjerte alltid vanker.” Den er skrevet av den danske biskopen og salmedikteren Hans Adolph Brorson i 1732, så det er en gammel og nydelig julesalme. Salmen har jeg hatt med meg fra min barndom, og bringer gode minner med seg. Søndagsmorgen, med lukt av nykokt kaffe og pappas etterbarberingsvann før vi dro i kirke. Vi sitter sammen vi søsken i baksetet mens pappas nynning av salmer blander seg med motorlyden av vår gamle Peugeot. Salmen er opprinnelig på ti vers og skildrer Jesus fødsel til en fattig verden. Dikteren stiller seg undrende til hvorfor vår frelser og konge blir født i en fremmed stall, mens både spurven, svalen og løven har sine egne hjem skulle komme Frelser, hvorfor kår?

Foto: Privat

Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom, der samles mine tanker som i sin hovedsum. Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt; jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt! Men under uten like, hvor kan jeg vel forstå at Gud av himmelrike i stallen ligge må! At himlens fryd og ære, det levende Guds ord, skal så foraktet være på denne arme jord! Hvi lot du ei utspenne en himmel til ditt telt og stjernefakler brenne, å store himmelhelt? Hvi lot du frem ei lyne en mektig englevakt, som deg i silkedyne så prektig burde lagt? og søke tilflukt i. Jesus som til oss som en allmektig lot han seg føde i så fattige

For meg handler salmen om å alltid huske Jesu fødsel, som også ble vår frelse. Jesu fødsel i denne fattige stallen står i sterk kontrast til den måten vi feirer jul på i dag. Vi blir ofte revet med i et jag av gaver, innkjøp, vasking, rydding, planlegge ferie,


En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo, en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få – skal da min Gud sig skjule i andres stall og strå? Akk, kom jeg opp vil lukke, mitt hjerte og mitt sinn og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog herinn! Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt, så skal du blive trolig her i mitt hjerte svøpt. Jeg gjerne palmegrene, vil om din krybbe strø, for deg, for deg alene jeg leve vil og dø. Kom, la min sjel dog finne sin rette gledes stund, at du er født herinne i hjertets dype grunn!

fordele tid på min og din familie. Så glemmer vi kanskje litt det som julens budskap egentlig handler om. Vi vet nok alle at vi feirer jul fordi Jesus ble født, men hva om vi også tenker litt på hva Jesus tok med seg og ønsket å lære oss. Om kjærlighet og fred, om medmenneskelighet og om nestekjærlighet. Ta det med inn i juletida også. Jesus ble født i fattige kår, men vi ønsker ham velkommen inn i hjertet vårt. Hjertet vårt er jo ikke ukjent for Jesus, som salmen sier “Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt, så skal du blive trolig, her i mitt hjerte svøpt.” I hjertet mitt vil jeg ta vare på Jesus, og behandle ham som den Frelser og Konge han er. Ønsker alle en fredelig og fin juletid. Gi deg selv tid til å tenke på julens budskap også. Til neste utgave utfordrer jeg Merethe Sætran til å skrive om sin salme.

Malerfirma Rune Hanssen AS Tlf. 91 16 60 61 e-post: rhanssen@online.no

Din lokale leverandør av fisk og fiskeprodukter Grovfjord, tlf:99459003


Jul i mitt hjemland Av Melita Chu Som kjent er Filippinene et katolsk land. I min barndom var det vanlig å gå i kirke på søndager som de fleste filippinske gjør. Derfor er midnattmesse julens viktigste høydepunkt. Julestemning ser vi allerede så tidlig som i november når folk kjøper «paroler» (Bethlehem stjerne) i forskjellige farger. Man ser den overalt i butikker og i alles hjem. Jeg sammenligner den med juletreet som på samme måte er vanlig i vestlige land. Julen feires ikke bare i hjemmene, men også på arbeidsplassene. Julebord er Paroler også en vanlig tradisjon, men vi har i tillegg « exchange gifts» (bytte gaver) hvor alle har med seg en gave og deretter trekkes lodd som gjør at man får andre sin gave. Lekekonkurranser hører også med for å ha det gøy. Som barn, var «Caroling» det jeg så mest frem til og det artigste med julen. Det er som å gå julebukk her i Norge. Det er en juletradisjon som jeg husker veldig godt. Sammen med nabounger lagde vi et hjemsnekret utstyr ved å samle brus korker. Slå dem flat og spikre korkene i en trepinne. Ellers brukte Caroling vi også metallbokser. Da


er vi klar å gå fra hus til hus og synge julesanger, med en takkesang tilslutt for gavmildhet. Når barna har sin Caroling, har voksne sin «simbang gabi» (kveldskirke). Da begynner voksne å gå til kirke ved daggry, som begynner fra 16. desember og avsluttes den 24. desember, hvor hele familien er med til midnattsmesse. Julaften feires med masse god mat etter kirkebesøk. Simbang gabi Hovedbudskapet med julen er å være snill og glad i hverandre, også tid for å tilgi hverandre.


Julerebus Av Tove Sigrid Lund Oppgaven er hentet fra kjente salmer og sanger i Norsk Salmebok. Noen av dem har tilknytning til den høytiden som kommer, men ikke alle. Du skal finne første bokstav i hver av sangene. Løsningen er de ordene du kan lese loddrett. (Eksempel: ___... Engler daler ned i skjul. G er den riktige bokstaven her. Sangen er Glade jul.) ___... Gud være pris og ære! ___... Selv skjelvende gamle tar sin stokk ___... ___... Y ___... ___... ___...

Kaller på gammel og på ung Det gamle skal forsvinne Men stjernen over huset sto I ve och väl hos dig Gull, røkels, myrra ofret de

___... Vår gamle fiende hård ___... Selv om du til målet når ___... Han sender oss sitt bud ___... ___... ___... ___... ___... ___...

Når jeg gråter, Gud Hør oss når vi beder Det er engler som hyrdene så Og er all verdens Frelser sann Ho skin som soli klåre Du spår at Gud oss lagar

Løsning kan sendes til soknepresten@skanland.kom-mune.no eller SMS til 41574521. Én vinner premieres med fem griseflaxlodd. I konkurransen ”Hvor er dette?” i forrige nummer var bildet hentet fra Grovfjord kirkegård – og vinner av fem griseflaxlodd er Torill Christensen.


… til hverdags og fest… ingen anledning er for liten eller for stor catering, selskap, kurs, veikro, hotell, kiosk 9440 Evenskjer Tlf: 77 08 93 00 Fax: 77 08 93 01 E-post: post@tkh.no www.tkh.no

Mekonomen S. Holand Bilberging

S. Holand Bilverksted Postboks 224 9439 Evenskjer Telefon: Fax: Bilberging:

77085330 77085124 90153680

Barn – Dame – Herre Tlf. 77 08 82 30

KONTAKT OSS GJERNE FOR PRISER OG TILBUD

Evenskjer Autosenter AS Boks 243, 9439 Evenskjer Tlf. 77 08 52 31 Fax: 77 08 55 58

Vaskeri tlf. 77 08 99 20. Brensel tlf. 77 08 78 35


Gudstjenestelisten

Gudstjenestelisten har vi nå plassert på midtsidene – Tips: napp ut og heng opp! Følg også med i Harstad Tidende i tilfelle endringer! Søndag 27. november Skånland kirke kl 17.00 Lysmesse Geir Arne Solum og konfirmantene Søndag 4. desember Astafjord kirke kl 17.00 Lysmesse Geir Arne Solum og konfirmantene Søndag 11. desember Skånland kirke kl 11.00 Høymesse Ole Jakob Vestvik Lørdag 17. desember Skånland kirke kl 17.00 Vi synger julen inn Søndag 18. desember Tovik kirke kl 18.00 Vi synger julen inn Julaften 24. desember Familiegudstjenester i: Astafjord kirke kl 13.00 Geir Arne Solum Tovik kirke kl 14.30 Ole Jakob Vestvik Skånland kirke kl 16.00 Geir Arne Solum

1. juledag 25. desember Skånland kirke kl 12.00 Høytidsgudstjeneste Geir Arne Solum Nyttårsaften 31. desember Skånland kirke kl 17.00 Musikk og ord ved årets slutt 1. januar - nyttårsdag Skånland kirke kl 11.00 Høymesse Geir Arne Solum Søndag 8. januar Soltun kapell kl. 17.00 Helligtrekongersfest Søndag 15. januar Astafjord kirke kl.11.00 Høymesse Geir Arne Solum Søndag 22. januar Tovik kirke kl.11.00 Høymesse Ole Jakob Vestvik Søndag 29. januar Skånland kirke kl 11.00 Tårnagentgudstjeneste Geir Arne Solum


Samefolkets dag - 6. februar Sámi álbmotbeavi Lavangseidet b.h.k. kl.12.00 Samisk-norsk gudstjeneste Geir Arne Solum Søndag 12. februar Astafjord kirke kl.17.00 Familiegudstjeneste Geir Arne Solum Søndag 19. februar Høymesse kl 11.00 Høymesse Ole Jakob Vestvik Søndag 26. februar Tovik kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste Geir Arne Solum Søndag 4. mars Skånland kirke kl 11.00 Høymesse Geir Arne Solum Søndag 11. mars Astafjord kirke kl. 11.00 Høymesse Ole Jakob Vestvik Søndag 18. mars Skånland kirke kl. 17.00 Familiegudstjeneste Geir Arne Solum Søndag 25. mars Tovik kirke kl. 11.00 Høymesse Geir Arne Solum

Konserter i adventsog juletiden: Fredag 25.11. kl. 20.00 Skånland kirke Care-Gospel Adventskonsert ”You are wonderful”. Onsdag 7.12. kl. 19.00 Astafjord kirke Julekonsert med Jardar Johansen. Lørdag 17.12 kl. 17.00 Skånland kirke Vi synger jula inn med Skånland sangkor, Skånland barnekor og sopran-solist Luitgard Kühne. Søndag 18.12. kl. 18.00 Tovik kirke Vi synger jula inn med Tovik korforening, og Sandstrand skolekorps. I år velger vi å arrangere ”Vi synger jula inn”. Mange er glade i å synge julesalmer. Ved ”Vi synger jula inn” er det rikelig anledning til det. Samtidig får vi høre musikalske innslag fra lokale musikkrefter. Sokneprest Geir Arne Solum holder en kort andakt. Velkommen!

Nyttårsaften kl. 17.00 Skånland kirke Musikk og ord ved årets siste dag Kantor Maria-Daniela Raasch, sopran-solist Luitgard Kühne og sokneprest Geir Arne Solum.


idé:Evenskjer Skjærran Byggevare AS 9440 Evenskjer Tlf. 77 08 92 10 – Fax. 77 08 92 11

Godt utvalg i vinterutstyr

HALVORSEN SPORT OG FRITID 9440 EVENSKJER TLF: 77 08 90 90

Folkeuniversitetet ETS Boks 16, 8539 Bogen Tlf 76 98 21 31 – 76 98 43 70 www.futroms.no www.funordland.no

Det du trenger – når du trenger det. Din dekkleverandør!

Elvevoll Handel og Servicesenter AS 9445 Tovik – tlf 77 08 78 10 Hverdager: 0800-2100 – Lørdager: 0900-2100 – Søndager: 1200-2100


Slekters gang DØPTE Astafjord: 13.11 Juliet Bengs Skånland: 02.10 Linus Johnsen Birkestrand 02.10 Mina Henriksen Nyborg

DØDE Astafjord: 06.11 Malvin Henry Odin Johnsen (1928) 08.11 Hjørdis Dagrun Holmen (1934) Skånland: 19.09 Erling Johnsen (1926) 16.09 Asta Hansen (1926) 02.11 Helge Ferdinand Lundberg (1914) 10.11 Brede Boltås (1970) 16.11 Berta Larsen (1918) Tovik: 22.10 Ester Kvalø (1915) 10.11 Ole Martin Hansen (1924) (fra Harstad kirke)

Menighetsbladet på nett Menighetsbladet vårt legges ut på www.kirkenorge.no. Her vil det ofte være å finne før bladet kommer i postkassene. Her er også alle bilder i farger! Tips gjerne utflytta skånlendinger som ønsker å lese menighetsbladet.


Nye menighetsråd – nye tanker og visjoner? Det er valgt nye menighetsråd og nye menighetsrådsledere, og menighetsbladet har spurt lederne om de har noen tanker og visjoner for arbeidet i rådet framover: Marit Myklevoll, leder for Tovik menighetsråd: 

Jeg vil gjerne gi ros til det «gamle» menighetsrådet. Den gode jobben de gjorde, synes jeg det er viktig å videreføre.

Tovik kirke er etter min mening er den vakreste bygningen i kommunen vår, og jeg har et sterkt ønske om at den skulle bli mer brukt. Ikke minst ønsker jeg at det kunne være flere konserter der. Det må gjøres grundige undersøkelser, slik at man kan få vite hvilken tilstand bygningen er i. Utbedringer må gjøres slik at det også kan holdes større konserter der, f.eks. slik som konserten med Sigvart Dagsland i jubileumsåret.

Et annet viktig tema for meg er kor. Det er et stort savn at vi ikke har barnekor i bygda nå. I kirka har koret hatt mange fine framføringer opp gjennom årene, og det må vi ikke gi slipp på.

Jeg ønsker at Tovik kirke skal bli mer synlig i bygda og fra sjøen. Det må ryddes skog!

Nå er det kommet ei ny nord-norsk salmebok. Noen eksemplarer av den ønsker jeg få kjøpt inn til menigheten slik at vi tar vare på denne kulturarven.

Den norske kirke er en stor kunde på Vinmonopolet. Jeg ønsker at det skal bli mer fokus på økologisk og fair-trade vin. Med de verdier kirka står for, burde det være en selvfølge å kjøpe denne type vin.


Gudmund Johnsen, leder for Skånland menighetsråd: Menighetsrådets arbeid skal i følge § 9 vekke og nære det kristelige livet i soknet, fra vugge til grav gjennom:      

Lokalt menighetsarbeid – ha fokus på kristent arbeid i Skånland menighet. Trosopplæring – at barn og unge opplæres i den kristne tro de er døpt til. Forkynnelse – at Guds ord forkynnes rikelig. Sakramentene – at dåpen og nattverden er veien til og fellesskapet med Gud. Diakoni – at menneskers åndelige og legemlige behov ivaretas. Samisk kirkeliv – at bl.a. samisk språk får en naturlig plass i kirken.

Fra 1. søndag i advent 2011 kommer det dessuten en ny ordning for hoved-gudstjenesten. Den skal tas i bruk innen 1. søndag i advent 2012. Menighetsrådet vil i den forbindelse få større innflytelse til å sette et lokalt preg på gudstjenestenes liturgi. Dette vil være et av arbeids-områdene det kommende året. Et annet arbeidsområde er samisk kirkeliv. I vår menighet vil det i særlig grad bety at samisk språk integreres i gudstjenestens liturgi. Dette arbeidet gjøres i samsvar med Strategiplan for samisk kirkeliv, vedtatt av Kirkemøtet 2011.

Svein Erik Sjøvoll, Leder for Astafjord menighetsråd: Det er et interessant arbeide vi har foran oss. Vi har muligheter til å påvirke utviklingen i menigheten, og derved har vi innflytelse over det som skal skje videre. På denne måten er vårt arbeid viktig, ikke bare for oss, men for kommende slekter.


Ny gudstjenesteordning 1. søndag i advent starter innføringen av ny gudstjenesteordning i Den norske kirke. Gudstjenesteordningen gir mulighet til større bredde og variasjon i det lokale gudstjenesteliv. Det legges vekt på at flere involveres i forberedelse og gjennomføring av gudstjenestene. Innføringen starter allerede nå ved at den nye tekstboken tas i bruk. Med denne tekstboken vil en større bredde av Bibelens tekster bli lest i menighetens gudstjenester – og alle tekstene er fra den nye bibeloversettelsen, Bibel 2011. I løpet av ett år skal dessuten alle menigheter i Den norske kirke ha på plass sin lokale grunnordning for gudstjenestelivet. Velkommen til å delta i den store samtalen om gudstjenestelivet i våre menigheter! Hva er vi særlig glade for ved gudstjenestene? Hva kan vi tenke oss å gjøre annerledes? La oss snakke sammen om det. Vi er sammen om gudstjenesten. I gudstjenesten er vi sammen for Guds ansikt.

Nytt menighetsråd i Astafjord Av Kamilla Sjøvoll I forbindelse med at det nå er valgt nytt menighetsråd i Astafjord menighet, var både det gamle og det nye menighetsrådet samlet. Audhild Myklevold ble overrakt blomster for 10 års aktiv tjeneste for menigheten da det gamle menighetsrådet takket for seg.


Til kirkekaffen Av Geir Arne Solum Alle har sine tradisjoner når det gjelder småkaker til jul. Når jeg ble utfordret til å komme med en enkel oppskrift som jeg forbinder med jul, valgte jeg pleskner. Pleskner finnes det mange oppskrifter på – det hersker uenighet om hvor mye mel det skal være i dem. Men dette er min mor og mormors oppskrift – som selvfølgelig er den beste. Pleskner er en enkel småkake som det er umulig å ikke like. Og når en ellers i julebaksten ofte får eggeplommer til overs, så er det fort gjort å bruke dem i en porsjon pleskner. Pleskner etter denne oppskrift blir servert til kirkekaffen i Skånland kirke 11. desember.

Pleskner 2 egg 2 eggeplommer 250 g sukker

alt piskes godt til eggedosis

150 g hvetemel 100 g potetmel 2 ts vaniljesukker

siktes og has i eggedosisen.

Settes på plate med 2 barneskjeer - de brer seg litt ut. Stekes ved ca 180 grader i 10-12 minutter. Kakene skal være en anelse lys gule og faste – men ikke lys brune.


Vår nye ungdomsdiakon  Av Geir Arne Solum Lisa Krisin Nielsen begynner 1. januar i 50% stilling som ungdomsdiakon i Skånland menighet og Skånland metodistmenighet. Lisa er 27 år, ugift og kommer fra Hønefoss. Hun har en allsidig kirkelig bakgrunn og kommer fra en stilling i barnevernet. Vi har snakket med Lisa, og stilt henne noen spørsmål om det som venter henne i Skånland:

1. Hvilke forventninger har du til jobben som ungdomsdiakon og det å flytte til Evenskjer? Jeg tror at å jobbe og bo på Evenskjer kommer til å bli kjempespennende. Jeg har jo ingen erfaring med Nord-Norge, så det Foto: Privat blir veldig spennende å se hvordan det blir å bo der. Jobben tror jeg kommer til å bli utfordrende, på en positiv måte. Det skal bli veldig spennende å snakke med ungdommene, og høre hva de kunne tenke seg at jeg fokuserte på. 2.

Hva gleder du deg mest til?

Jeg gleder meg til å møte og bli kjent med nye mennesker. Å få muligheten til å jobbe som en ressurs inn mot menneskers liv er jeg veldig takknemlig for. 3.

Hva er du mest spent på?

Egentlig er jeg litt spent på det meste. Kanskje mest hvordan jeg vil bli mottatt, og hvordan jeg kommer til å trives. Jeg er litt utålmodig som person og vil gjerne gjøre alt på en gang, så jeg blir nok nødt til å


trekke pusten dypt noen ganger, så jeg klarer å fokusere på en ting om gangen. 4.

Hva liker du å gjøre på fritiden?

Jeg er en veldig sosial person og liker ikke å sitte stille. Jeg bruker mye tid på trening, dirigerer et barnekor, er sammen med venner og familie, er aktiv i menigheten, liker å lage mat og bake, og strikker, syr, tegner og maler. Jeg har som oftest mange flere prosjekter på gang enn jeg har tid til å gjennomføre.

Vi ønsker Lisa velkommen hit til Skånland. Og husk henne og de ungdommene hun skal jobbe blant i bønn!

Givertjenesten Uten en solid givertjeneste ville drømmen om ungdomsdiakon vært umulig. Noe midler kan vi søke fra andre steder, men ryggraden i økonomien for å få dette til, er fast givertjeneste. Til nå har 12 givere lovet tilsammen kr 5.650,-/måned. (I tillegg kommer givertjenesten i metodistmenigheten.) Dette er en svært god begynnelse, men for å ha en sikker økonomi, hadde det vært fint om vi hadde enda flere faste givere – både store og små bidrag er velkommen! Givertjenesten omfattes av ordningen med skattefradrag for gaver – slik at 28% av gaven du gir, får du tilbake på skatten. Ta kontakt med kirkekontoret om du ønsker å være med!


Hva skjer i våre menigheter for barn og unge? Babysang. Onsdager i forbindelse med småbarnstreffet på frivillighetssentralen, Evenskjer. Gudsrikeleiken. Enkelte onsdager i Astafjord kirke. To grupper: 4-6 år og 7-10 år. Hverdagsgruppa. I Skånland kirke, 4-10 år, annenhver torsdag kl 18-19. Astafjord kirkes barnekor, fra 6 år. Hver tirsdag kl 14.10 i kirken. Skånland barnekor, fra 1. klasse. (1. klassinger i følge med foreldre) Hver onsdag kl 17.30-18.30 i kapellet på Soltun. Tårnagenthelg, for 3. klassinger i hele Skånland. Lørdag og søndag 28.-29. januar i Skånland kirke. Leirer på Holmen/Tømmerneset Menigheten sponser oppholdet! Ta kontakt med prestekontoret!

Noen anbefalte kristne nettsider for barn: www.nettsprell.no www.amigos.as www.tarnagentene.no www.osku.no (samisk)


Tre konfirmanter i Tovik kirke under presentasjonsgudstjenesten. Fra venstre: Jonas R. Jørgensen, Martin E. Nilsen og Aleksander A. Amundsen. (Foto: Tove Sigrid Lund)


Menighetsblad for Skånland, Tovik og Astafjord julen 2011.  
Menighetsblad for Skånland, Tovik og Astafjord julen 2011.  

fffooorrr SSSkkkååånnnlllaaannnddd,,, TTTooovvviiikkk oooggg AAAssstttaaafffjjjooorrrddd AAAdddvvveeennnttt///jjjuuulll 222000111111 444000....

Advertisement