Page 1

1

Meløy Søndre menighet Oktober 2009 - Februar 2010


2

Oppfinnsom til godt

I dag er det 8 år siden min far Jan Ek døde. Jeg skulle ønske jeg kunne få det samme ettermæle som han; han var oppfinnsom til godt, der folk rundt opplevde seg sett. Det mest grunnleggende behovet vi har er å erfare at noen er glad i oss! En venn sørpå har som mål at hver enkelt som kommer inn på kontoret hans skal oppleve seg elsket; Med oppmuntringer, gjerne en arm på skuldra og oppriktig omsorg. Han har levd det i mange år, er blitt pensjonist. Men det merkes fortsatt. En trygg varme som sier ”Jeg bryr meg”. 1. Joh. 4:10-11 sier: ”Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.” Vi erkjenner fort at her kommer vi til kort og trenger overnaturlig styrke. Når vi roper til Jesus om nåde, så får vi også erfare Hans kjærlighet. Og så er vi kalt til å være en kanal hvor denne kjærligheten får flyte igjennom til andre. Det forutsetter både ydmykhet og lydighet. Kjærlighet i praksis, med hjerte, armer og bein! Det er det vi vil bli husket for. Jostein Ek


3

Innhøsting

Sommeren ligger på hell. Høsten nærmer seg. Allerede har mange fått gleden av å høste inn av naturens grøde. Og fortsatt bugner det av bær i skogen. Har du lagt merke til samtalene når bærhøsten starter, gjerne i slutten av juli? ”Har du funnet bær?” ”Er det ikke litt tidlig ennå?” ”Er den moden?” Den som vandrer i terrenget, vil selv se hvordan det modner mot høst. Den som ikke befinner seg ute i terrenget, har ikke samme kunnskap. Da er man avhengig av rapport fra pålitelige kilder. Det nærmer seg innhøsting. Pålitelige kilder har formidlet dette lenge nå. Vil du være med? Vil du bli med ut i terrenget og se at det modner mot høst? Du kanskje er litt skeptisk? Vel, kom ut og se! I vår bygd, i vårt terreng, er modningen ujevn, men stigende. Kom! Vær med på innhøstingen! Dette var Jesu kall til sine disipler, som til oss i dag; Joh 4,35 Dere sier: Ennå er det fire måneder til innhøstingen. Men jeg sier dere: Løft blikket og se på markene! De står alt hvite mot høst. Det er verdt å lese dette verset i sammenheng. Kvinnen ved brønnen som møtte Jesu nåde og tilgivelse, starter en hurtigmodning i byen. Guds kjærlighet, er som solen. Den varmer og modner kalde hjerter. Det var stor skepsis blant enkelte, men Herren visste! Du og jeg skal få være med på innhøsting. Formidle Guds nåde, om nødvendig også med ord, til våre naboer og medmennesker i hverdagen. Det er en god høst i vente! Herren går foran. Bjørn R.


4

Konfirmanter og jubilanter

Søndag 21. juni 1959 ble 22 ungdommer konfirmert i Osa Frikirke på Engavågen. Forstander den gang var Øistein Gilberg, men pastor Jens Lund-Andersen talte i kirken søndagen for 50 år siden. To av konfirmantene fra den gang er døde. Åtte møtte opp til mimring, middag og gudstjeneste i Osa Frikirke søndag 28. juni 2009. Disse er fra v. foran: Anny Katrine Rendal (gift Jakobsen) fra Vassdal, Mary Myrås (gift Solbakken) fra Halsa, Ann-Grete Kristiansen (gift Høyen) fra Vassdalsvik, Elsa Eriksen (gift Moen) fra Vassdalsvik, Lissi Olea Angell (gift Gilberg) fra Kjeldal og Anna Kristine Eliassen (gift Andersen) fra Engavågen. Bak fra v.: Harald Andreas Edvardsen fra Engavågen, pastor Bjørn Roger Stien og Ottar Nils Nilsen fra Vall. Anny Jakobsen hadde funnet frem et bilde fra konfirmasjonsdagen for 50 år siden, hvor ”kunnskapsprøvebarna”, som det het den gang, står pent oppstilt i kirken. 14 jenter og 8 gutter ble konfirmert, og forst. Gilberg var bare 52 år. Disse er (her oppført med daværende etternavn) fra v.: Solfrid Olufsen, Norma Dahle, Elsa Eriksen, Ann-Grete Kristiansen, Anny Rendal, Mary Myrås, Lillian Halsos, Elsa Rendal, Lissi Angell, Helene Kristiansen () , Anna Eliassen, forstander Gilberg, Synnøve Enga, Reidun Saura, Jenny Eliassen, Terje Pedersen, Villy Jensen, Harald Edvardsen, Jan Petter Vonheim, Ole Årnes, Sivert Haram (), Ottar Nilsen, Hans Egil Furfjord.

(Billedeier: Anny Jakobsen.)

Tekst og foto: Anfinn Myrvang


5

Årets konfirmanter

Våre to konfirmanter, Karina Nilsen og Tonje Andersen sammen med pastor Bjørn Roger på kirketrappa etter konfirmasjonsgudstjenesten. Husk på å fortsatt ha disse to jentene med på din bønneliste!

Fra nyhetsbrev fra Spiecker’ne har vi sakset følgende: Ja, nå har vi vært borte igjen og denne gangen var vi i Norge for en hel måned. Men en måned går alt for fort, og som vanlig så rakk vi ikke over alt som vi gjerne skulle ha rukket over. Men vi hadde en flott tid på Nordvisjon ved Harstad, ti flotte dager på Træna (som ble avsluttet med at Nathan ”stupte” i asfalten og måtte på sykehuset!), 17 timer på toget til Larvik, og fine dager der sammen med søstra mi. Så på UiO Arbeidermøte og Go Fest. Og til slutt noen flotte dager i Kragerø før vi reiste hjem til varmen igjen. Takk og lov  Takk Gud for en flott tur til Norge.  Takk Gud for alle nye lærere til barnas skole.  Takk Gud for at det gikk bra med Nathan selv om ulykken var ute.  Takk for at vi har en Gud vi kan kjenne og som elsker oss.  Be for muslimene som er normale folk som du og jeg, og Gud elsker hver og en av de.  Be for en god skolestart og god innsatsvilje denne høsten.  Be for Ned sin far som har fått kreft. Beste hilsen Ned, Jorid, Nathan, Marcus og Lydia Spiecker Kutia Postare 119, AEP Box 33, Tirana, ALBANIA Tel: +355 (4) 234-0568, Skype: Spiecker5, Facebook: Jorid Spiecker Jorid Spiecker [jorid63@gmail.com]


6

Nor-Visjon 2009 Nor-Visjon er sommerstevnet som har kommet for å bli! Norge er langt. Mange synes det er slitsomt å kjøre til Sør-Norge for å få komme seg på et stevne. Derfor har Nor-Visjon blitt et trøndersk/nord-norsk alternativ til enkelte stevner sørpå.

Nordre Presbyterium, ønsker å få arrangert dette tilbudet til unge og gamle i våre menigheter, hvert 3.år. Vi vet at det betyr mye for dem som kommer på disse flotte sommerstevnene! Årets Nor-Visjon var lagt til skjønne Soltun Folkehøgskole i Evenskjer, tiden 22-26.juli. Usikkerhet Påmeldingsfristen for årets Nor-Visjon, var 1.juli. Lenge så det ut til å bli avlyst. Det var rett og slett for få påmeldte, for at det skal bli et STEVNE! Kanskje sitter vi litt lenge på gjerdet, for å se om naboen melder seg på først? Og så tenker hele nabolaget det samme! Heldigvis fikk vi litt bevegelse noen dager før fristen, og enda mer etter. Det kom inn flere påmeldinger. Håper at vi slipper senere år å la et så stort apparat av frivillige og innleide musikere og talere sitte så lenge på en slik usikkerhet, fordi vi venter til det siste med å bestemme oss for noe. Et av de beste Ja, med ca.120 deltakere, solid forkynnelse, sterk lovsang og profesjonelt opplegg for barn og ungdom, synes jeg dette var en av de beste stevnene vi har hatt. Gunnar Elstad, er til daglig forsamlingsleder i Misjonssalen i Oslo (NLM). Hans forkynnelse


7

over temaet; ”HELLIGHETENS GJENOPPDAGELSE”, satte Guds Ånd i bevegelse. Mange reiste hjem med et rent hjerte og et gledesfylt sinn. Lovsangen og musikken, ledet av Jan Honningdal med team, forsterket opplevelsen av Guds Hellige nærvær. Takk til Herren, som gav oss denne mektige opplevelsen. Alta neste år Allerede nå, kan vi sette av siste uken i juli, 28.juli – 01.august 2010. På Øytun Folkehøgskole blir det da arrangert Presbyteriemøtet for Nordre Presbyterium. Dette er et stevne veldig likt Nor-Visjon, for alle aldersgrupper. I tillegg skal utsendinger fra menighetene være tilstede på forhandlingsmøter på dagtid, deler av tiden. Så er det et ønske at mange av oss i menighetene allerede nå bestemmer oss for å reise sammen til Alta neste år. Slike stevner bygger opp fellesskap og familier på en unik måte. Guds nærvær og det sosiale sammen, styrker våre liv og vårt kall som menighet. Ja, jeg unner dere alle å få med dere et nytt stevne, neste år. Allerede jobbes det med å få på plass taler- og musikk krefter som vil gi oss en stor opplevelse. Bjørn R.


8

Fortsatt ønske om samarbeid!

Sørbygda i Meløy har gjennom flere tiår hatt tradisjon for et godt samarbeid mellom Den norske Kirke og Frikirken. Det skulle også være naturlig ettersom begge kirkesamfunn er basert på samme lære, den evangelisk lutherske lære, med samme bekjennelse (Confessio Augustana). Samarbeidet har i hovedsak vært å planlegge gudstjenestelistene slik at kollisjoner unngås på Halsa og Åmnes/Osa. Mange familier har sitt ståsted i begge kirkesamfunn. Medlemmer av de to kirkesamfunnene går til gudstjenester begge steder. Likevel, av og til skjer kollisjoner! Det er ikke alltid like lett å unngå, ettersom vi har flere interesser å ivareta for det enkelte kirkesamfunn. Når så dette skjer, ber vi bygdas folk om forståelse for at vi hele tiden gjør så godt vi kan, men vi får det ikke alltid til. Det kan være spesielle arrangement, eller besøk som vanskelig lar seg endre. Dessuten må vi erkjenne at vi er to forskjellige kirkesamfunn som av og til må prioriterer egne viktige planlagte aktiviteter. Så er vi spent på framtiden. Vi ønsker fortsatt samarbeid. Men, dette er også avhengig av felles forståelse av vår tro og bekjennelse. Slik den teologiske forståelsen av Guds ord utvikler seg i vårt land, ser vi utfordringer som kan komme. Hittil, har vi i Meløy Søndre vært velsignet med gode grunnlag for samarbeid, og vårt håp er at dette skal få lov å fortsette. Bjørn Roger Stien Pastor, Meløy Søndre Frikirke

Hans Jørgen Nilsen Sogneprest, Halsa og Glomfjord menighet

Julesalg Osa Frikirke

Tradisjonen tro - julesalg lørdag før 1. søndag i advent 28. november i Osa Frikirke. Har du saker og ting til salg og lotterier? Ta kontakt med Turid Myrvang (75751797) eller Linda Iren Gullfjell Stien (75751430) Se oppslag for åpningstider og øvrige program! I år får vi besøk av tidligere misjonær Odd Svein Grønsund. Du kommer vel!


9

UiO på Nordtun:

Velkommen til Nordtunparken!

Hva får man for 85 000 kroner? Jo, en gravemaskin som trauer ut myrsump, borerigg og sprengningsarbeid, tilkjørt sand og grus, bord og benker, badestamp, grill- og lavvoplass og sandvolleyballbane, vann og strøm. Alt dette dandert til en fantastisk flott fritidspark – beregnet på bygdas befolkning. Og enda skal det bli mere.

Daglig leder på UiO Nordtun, Jostein Ek, stråler som en sol. Det har han all grunn til. Folket som møtte opp til dugnad lørdag 22. august og åpning av anlegget søndag 23. august var like begeistret som lederen. For her kan stab og studenter på UiO-basen boltre seg i et innholdsrikt og fantastisk flott nærmiljøanlegg. - Men dette er bygda sin park, understreket Jostein Ek. – Nå håper jeg at folk i bygda vil være flittige brukere. Kanskje kan dere ta med ungene og ta søndagskaffen her ute. I enden av volleyballbanen for voksne, står det nett for de små. Vi ønsker at dette skal være et trivelig og rusfritt trivselssted for folk i alle aldere, sier Jostein. Nærmiljøanlegget – eller aktivitetsparken om man vil – ligger rett over plenen fra UiObasen på Nordtun skole. Området er lett tilgjengelig også for folk i rullestol. Vi for vår del syns det er veldig hyggelig det som skjer på Nordtun. UiO har drevet stedet i ni år, og Gro og Øystein Rykkelid har lenge hatt en drøm om å tilrettelegge nettopp dette området for ulike utendørs aktiviteter. Nå er altså mye på plass. I neste runde planlegges et ”vikingehus” i området. Det ville passe utmerket, både fordi det kan være fint å ha et sted å trekke innendørs, og fordi aktivitetsparken ligger midt i et historisk område. I sommer ble det nemlig funnet en ny gravrøys og rester etter bosetting fra steinalderen i umiddelbar nærhet. VOLLEYBALL: Vi tipper sandvolleyballbanen, MASKINARBEID: John Kildal & Sønner har utført alt av maskinarbeid, og firmaet fikk ros for jobben.

som har internasjonale mål, vil bli mye benyttet.

Tekst og foto: Anfinn Myrvang


10

Katolsk besøk i Signehågen

Det ble et trivelig gjensyn med tidligere kapellan i Meløy, Torbjørn Olsen, da han i august gjestet Sommerdagans friluftsgudstjeneste i Signehågen på Halsa. Olsen er i dag prest i den katolske kirke og bor i Tromsø. Torbjørn Olsen var kapellan i Meløy fra 1982 til -88. Han konverterte til den katolske MØTE MELLOM MENIGHETSLEDERE: kirke ett års tid etter at han Frikirkepastor Bjørn Roger Stien og katolsk prest avsluttet sin tjeneste i Torbjørn Olsen i gemyttlig samtale etter Meløy. Etter det har han gudstjenesten. bl.a. vært prest i St.Eystein menighet i Bodø og bispedømmeadministrator i Tromsø. Mange uttrykte glede over å treffe ham igjen på Halsa og høre ham preke under gudstjenesten. Her talte han om å ta seg i vare for falske profeter, og være bevisst på at Jesus Kristus er målet på den gode profet. Det var en svært Blant de mange fremmøtte fant vi aktuell tale, rett inn i vår tid som er mossingene Bjørn og Marit Angell. preget av mange røster som vil påvirke oss. Det at Frikirken og Statskirken annet hvert år har ansvaret for denne tradisjonelle friluftsgudstjenesten, samt at en katolsk prest ble invitert til å tale i år, mener vi viser at det både er sunt og naturlig – og ikke minst rett – å samarbeide over kirke- og menighetsgrenser. Åpne dører menighetene imellom er bedre enn å passe på at skottene er vanntette. Takk til årets arrangør – DNK’s menighet på Halsa, og takk til Torbjørn Olsen for et godt gjensyn og en god preken. Anne Helen Nilsen gav oss flott solosang, akkompagnert på piano av Elita Puertas

Tekst og foto: Anfinn Myrvang


11

God’s Zegen!

Hilsenen over er nederlandsk og betyr ”Guds velsignelse”. Vi som var på gudstjeneste på Osa søndag 9. august, fikk oppleve det spesielle at preika ble tolka til nederlandsk. Gudstjenesten - som egentlig var planlagt som friluftsgudstjeneste på Sjybakkan, - måtte holdes inne på grunn av regn i lufta. Ei fin gudstjeneste med mye folk. Bandet spilte, ei lita jente ble døpt og vi fikk servert en rikholdig kirkekaffe. Dagens taler var Jostein Ek. Det spesielle var at vi hadde besøk av ei stor gruppe nederlendere - over 20 stk. Vårt unge medlem, Anne Jostein og Anneke Maria (Anneke) Leune (fra Nederland) stilte opp - ”på sparket” og tolka Josteins Utsnitt av forsamlinga med den nederlandske gruppen fremst tale til nederlandsk. Under har vi tatt med en hilsen fra en av nederlenderne. Kjære brødre og søstre. Jeg var del av en Nederlandsk gruppe som var her i begynnelse av august. Gruppen bestod av 20 personer. Vi var på ferie i deres fantastiske land. Vi har vært på fjelltur, grottetur, bretur og har spist fisk som vi har fanget selv. Turene stod i regi av Rocks’n Rivers (Anneke og Reidar). Vi har fått nyte norsk gjestfrihet og maten på Nordtun skole. Jeg, og hele gruppen med meg, synes det var fint å besøke menigheten deres, og vi opplevde menigheten som positiv og gjestfri. Det er godt å vite at det finnes levende menigheter 1500 km nord for oss! Ordet som Jostein delte, om røret og det levende vannet, var tydelig og klart. Gjennom Anneke’s oversettelse kunne vi følge med og fikk en bra forståelse av det Jostein sa. Ferien i nord var super, vi kunne slappe av og fikk ladet opp ’batteriene’ igjen. Takk igjen for deres gjestfrihet! Guds velsignelse, - også fra hele gruppen, Dirk Noordegraaf

Beter-uit Reizen 2009


12

Nå bygger vi ut på Halsa!

Et lenge etterlengtet utbygg er endelig påbegynt på Halsa Frikirke. Dette skal romme nye handikaptoalett både oppe og nede og et lite kontor i hovedetasjen. Med denne utbyggingen blir huset mer tjenelig for brukerne av huset. Kontoret er et viktig med tanke på arbeidsforholdene til pastoren og den nye arbeideren som vi håper vil komme. I tillegg til utbyggingen blir det også nå montert ny rømningsdør fra kirkerommet. Dugnadsgjengen sier det blir faste dager med dugnad på mandag, onsdag og torsdag fra kl 17.30 - 21.00 der de ønsker at så mange som mulig stiller opp! De som ønsker å støtte prosjektet økonomisk kan bruke husstyrets konto nr: 0540 2385164

Givertjeneste

I dette bladet er det lagt inn en giroblankett som du kan bruke for å gi din gave til menigheten. Vi oppfordrer deg til å gi fast til menigheten din - gjerne med et fast månedlig beløp. Det er så mye enklere å betjene et regelmessig beløp, enn å gi mer sporadisk. De som bruker bank - kan med letthet ordne faste månedlige trekk fra kontoen. Et talleksperiment: Menigheten hadde ved årsskiftet 08/09 ca 650 voksne medlemmer. Om hver av disse gir kr. 100 pr. mnd. til menigheten (1200/ år) - blir det til sammen over 780 000 kr i året . Det er 238 000 kr mer enn budsjetterte gaver og kollekter i dag.... 2 Kor 9,7-8: Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning.


13

Halsa Soul Children Vi gleder oss til å starte opp igjen. Alle fra 5.klasse og opp er velkommen til å være med i koret. Ta kontakt med en av damene på bildet under om du har lyst til å være med og synge sammen med oss!!! Kommer du?

Ellers minner vi om:  Søndagsskole under gudstjenestene på Halsa og Osa, se

gudstjenestelista

 Barnekor i Osa Frikirke - hver tirsdag 17.00 - 18.30  Hobbyklubb i Osa Frikirke - annen hver tirsdag 17.00 -

18.30  Ungdomsklubben på Halsa samles annenhver fredag    

19.00 - 21.30. Se oppslag! Seven-Eleven (7. - 10. klasse) på Nordtun, kommer i gang etter hvert. Se oppslag! KRIK Meløy Søndre. Se oppslag for samlinger! Dans og Drama kommer i gang etter hvert i Osa Frikirke. Se oppslag! Speidergruppa på Enga. Se oppslag!

Kom og vær i lag med du også!


14

UiO Nordtun DTS 2009-2010

Bildet viser årets studenter og full tids stab Studenter: Fra Australia: Nathan van Dongen, 23 år. Fra Finland: Sohvi Kinnula, 27 år, Fra Nederland: Jonathan Pieters, 23 år, og Willeke Kroese, 18 år. Fra Norge: Håvard Birkeli, 21 år, Sarpsborg, Andrea Karoline Ravnå, 19år, Flekkefjord, Lars Haugland, 27 år, Mandal, Åge Skjervheim, 21 år, Nedre Vats. Fra Tyskland: Jonas Barthel, 21 år, Jan Kotzerke, 21 år. Fra USA: Dave Jennings, 25 år, Tellan Lloyd, 18 år, David Sioma, 19 år. Fra Storbritannia: David Flemming, 40 år. Fra Sveits: Dina Braun, 22 år, Lukas Gabriel, 23 år, Medarbeidere / studentveiledere: Skoleleder Øystein Rykkelid, Engavågen Nestleder / studentveileder Peter Julander, Engavågen Studentveiledere: Triin Riikoja, Estland, Halvard Lid, Lofthus, Erik Tenhunen, Bodø, Ross Wood, USA og Olya Gaiduk, Hviterussland Medarbeidere – drift – full tid: Personalleder Jostein Ek, Engavågen, kjøkkenleder Silje Selseng, Sogndal, vaktmester / turleder Jon Peter Lund, Trysil, vaktmester Kris Wedlund, Canada Medarbeidere – deltid: Marit Ek, Idun Steine, Gro Rykkelid, Gitte Hov, alle Engavågen, Anneke Leune, Engavågen/Nederland, Arslan Annaorazov, Engavågen/Turkmenistan og Alla Annaorazov, Engavågen / Kazakhstan.

Ta med alle ved UiO Nordtun skole i dine bønner.


15

Jubilanter februar 2010: Gurine Engen, Tjongsfjorden fyller 75 år Borghild Gjendem, Aureosen fyller 80 år Harald Hansen, Stavanger fyller 70 år John Nilsen, Glomfjord fyller 70 år Torolf Lorentsen, Brumunddal fyller 91 år Gerd Knutsen, Ålesund fyller 85 år

07.02 14.02

21.02 28.02

09. 13. 21. 22. 23. 26.

feb feb feb feb feb feb

Gudstjenester februar 2010 Kr. Forklarelsesdag Joh. 17,1-8 Halsa Frikirke 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien Fastelavnssøndag Joh. 12,24-33 Osa Frikirke 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien Åg Frikirke 17.00 Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien 1.s.i faste Job. 2,1-10 Halsa Frikirke 11.00 Gudstjeneste. 2.s.i faste Luk. 7,36-50 Osa Frikirke 11.00 Gudstjeneste. Bjørn R. Stien Det kan bli endringer i dette oppsettet. Se oppslag / Annonse.

Julefester 2. juledag kl. 17.00 Halsa Frikirke, Søndagsskolen 3. juledag kl. 17.00 Åg Frikirke, Roar Storjord 3. juledag kl. 17.00 Kjeldal Forsamlingshus, Bjørn Roger Stien Se for øvrig oppslag og annonse.

Menighetsweekend Det blir ikke menighetsweekend i høst. I forrige blad skrev vi om mulig tur til Rognan. Det lot seg ikke gjøre å finne ei helg som passa for alle, - men det snakkes om at vi kanskje skal få til en ”arbeidsweekend” på Rognan til våren. For å gi dem ei hand med pågående kirkebygging, - og kanskje gi litt oppmuntring og velsignelse i tillegg. Følg med og bli med!

Velkommen til vårt flotte anlegg ved Holandsfjorden, 15 km fra Svartisen. Store og små hytter. Rom. Kiosk. Populær lekeplass. Natursti


16

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE 04.10 11.10

18.10

25.10 01.11 08.11

15.11

22.11 29.11 06.12 13.12 20.12 24.12 25.12 03.01 10.01 17.01 24.01 31.01

18.s.e.pinse Osa Frikirke 19.s.e.pinse Halsa Frikrike Åg Frikirke 20.s.e.pinse Osa Frikirke Åg Frikirke Bots– og bededag Halsa Frikirke Allehelgensdag Osa Frikirke

Romerne 14,1-8 11.00 Gudstjeneste. Idun Steine Mark. 12,28-34 11.00 Familiegudstj. Kirkebok. Bjørn R. Stien 19.00 Salmekveld Mark. 2,1-12 11.00 Gudstjeneste 17.00 Gudstjeneste. Nattverd Jesaia 59,1-4,8-9 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Idun Steine Matt. 5,1-12 11.00 Gudstjeneste. Dåp. Bjørn R. Stien

23.s.e.pinse Halsa Frikirke Åg Frikirke 24.s.e.pinse Osa Frikrike Åg Frikirke Domssøndagen Halsa Frikrike 1.s.i advent Osa Frikirke 2. s. i advent Halsa Frikirke 3. s. i advent Osa Frikirke 4.s.i advent Halsa Frikirke Julaften Osa Frikirke Juledag Osa Frikirke Kr. Åpenbar.dag Osa Frikirke 1.s.e. Kr.Åp Halsa Frikirke 2.s.e.Kr.Åp. Osa Frikirke Vingårdssøndagen Halsa Frikirke Såmannssøndagen Osa Frikirke

Fil. 1,6-11 11.00 Gudstjeneste. Bjørn R. Stien 19.00 Salmekveld 1.Tim. 2,1-6a 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien 17.00 Gudstjeneste. Bjørn R. Stien Matt. 25,31-46 11.00 Gudstjeneste. Bjørn R. Stien Luk. 4,16-22a 11.00 Gudstjeneste. Odd Svein Grønsund Luk. 12,35-40 11.00 Familiegudstj. Matt. 11,11-19 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien Joh. 3,26-30 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Bjørn R. Stien Luk. 2,1-14 16.00 Familiegudst. Enga Skolek. Bjørn Stien Joh. 1,1-14 12.00 Høytidsgudstjeneste. Bjørn R. Stien Luk. 2,41-52 11.00 Bjørn R. Stien Joh. 1,29-34 11.00 Gudstj. Konf.present. Bjørn R. Stien Joh. 4,2-26 11.00 Gudstjeneste. Luk. 17,7-10 11.00 Gudstjeneste. Mark. 4,26-32 11.00 Gudstjeneste. Bjørn R. Stien

Gudstjenester februar 2010 - se side 15 Det kan bli endringer i dette oppsettet. Se oppslag / Annonse.


17

Slekters gang Ved døpefonten

7. aug i Osa Frikirke Luna og Lucas Kjølibråten Nystad (ikke medlem av Frikirken) Linn-Jeanett Kjølibråten og Anders Nystad, Mo i Rana 9. aug. i Osa Frikirke Maren-Sofie Tindvik Foreldre: Veronica Iversen og Jens-Bernhard Tindvik, Glomfjord 16. aug. i Halsa Frikirke Gabriel Andrew Roullo Nymo Foreldre: Mary Rosalie Roullo Nymo og Svein Ole Nymo, Halsa 23. aug. i Osa Frikirke Alexander-Elias Mathisen Foreldre: Anna-Elisabeth Kristiansen og Preben Mathisen Sofie Andersdatter Torrissen og Isak Anderssøn Torrissen Foreldre: Kamilla Torrissen og Anders Danielsen Torrissen, Tverlandet Skriv disse barna inn på ditt bønnekort!

Vigde

1. aug. i Halsa Frikirke Ranveig Helene Næss og Kent Sørensen, Halsa 7. aug. i Osa Frikirke Linn-Jeanett Haukebø Kjølibråten og Anders Nystad, Mo i Rana Vi gratulerer og ønsker Guds rike velsignelse over deres ekteskap!

Fullført løp

Marit P. Jakobsen, f. 15.8.20, d.8.5.09, gravlagt Tjongsfjord kirkegård Aksel G. Torrissen, f. 5.1.20, d.25.5.09, gravlagt Halsa kirkeggård Vi lyser fred over deres minne!

Vi gratulerer!

Astrid Carlsen, Tverlandet Magda Furuhatt, Hemnesberget Gudrun Lorentsen, Bjerkvik Leif Torrissen, Bodø Oskar Torrissen, Vall Eva Edvardsen, Rygge Borghild Knutsen, Tjongsfjorden Paula Halsos, Halsos Gudrun Pedersen, Furøy Hjørdis Birkelund, Bjærangen Arlis Endresen, Jektvik Torleif Nilsen, Jenslund Harald Buvik, Bodø Antona Karlsen, Vall Olga Olsen, Vall

fyller fyller fyller fyller fyller fyller fyller fyller fyller fyller fyller fyller fyller fyller fyller

70 91 90 80 90 75 95 75 75 94 75 75 80 90 95

år år år år år år år år år år år år år år år

01. 06. 13. 26. 27. 28. 08. 09. 10. 01. 06. 10. 14. 16. 29.

Jubilanter februar 2010 finner du på side 15

okt okt okt okt okt okt des des des jan jan jan jan jan jan


18

BYGG RIMELIG KVALITETSVARER TIL RIMELIGE PRISER

PASTOR

Bjørn Roger Stien, 8170 Engavågen Kontortid: onsd. og torsd. kl. 9 – 13

tlf. 75 75 15 11 fax. 75 75 47 70 Pastor priv. tlf. 75 75 14 30 E-postadresse:

meloysondre@frikirken.no Kirkekontoret i Osa Frikirke Adresse: Osa 10, 8170 Engavågen

ELDSTE

Helge Halsos, Magne Hansen, Per-Arne Engamo, Roar Storjord

tlf. tlf. tlf. tlf.

75 75 75 90

75 09 75 62

07 81 15 98

58 66 09 24

MENIGHETENS BANKKONTO Adr. 8170 ENGAVÅGEN

8220.02.86851 -----------------

TREVAREFABRIKKEN 8170 ENGAVÅGEN Trevarer - Rammer - Glass Telefon 75 75 19 25 Privat 75 75 17 20 Mobil 948 67 835

Tømmer-, snekker-, betong– og flisarbeider. www.solhaugbygg.no

MENIGHETSBLADET

Redaksjonskomite : Bjørn Roger Stien og Per-Arne Engamo Journalist: Anfinn Myrvang E-post: menighetsbladet.meloysondre@ frikirken no

Kontingent: Giro:

Frivillig. Men vi trenger

din gave.

Her kjøper du dine byggevarer. Tlf 75720450 - Fax 75720470

8178 HALSA

8220.02.86851 merk: Menighetsbladet

Glomfjord Vaskeri AS 8160 GLOMFJORD

Tlf 75 75 21 55 Fax 75 75 13 48

Mobil 948 66 535 Alt innen: Vask Rens

Utleie av: Duker - Servietter - Sengetøy Dørmatter - Tepperensemasiner

Meløy Elektro 75 72 02 00 - 97 08 Postboks 253, 8151 Ørnes firmapost@meloyelektro.no ELFAG - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKKER


19

Reparasjoner - EØS kontroll - Oppretting - Lakkering Bensinstasjon

Engavågen

E-post: ikildal@frisurf.no Tlf. 75 72 10 00 - Fax. 75 72 07 30

Halsa Handel 8178 HALSA

Tlf. 7575 06 29 - Fax. 75 75 07 30

KARL B. TIDEMANN eftf. Kolonial - Manufaktur - Sport

8178 HALSA

Tlf. 75 75 03 56 - Fax. 75 75 03 29

Åpn.tider: 10 - 20 (18) Tlf 75751701

Nordtun HelseRehab Adr. 8170 Engavågen Tlf: 75 72 13 00 Fax 75 72 13 16 . . . . .

Ligger ved Engavågen Meløy Kommune 45 enkeltrom, 4 dobbeltrom Alle med telefon, TV, dusj, WC

Tlf. 75720250 Fax 75720251

GRAVMONUMENTER

Ørnes Begravelsesbyrå Tlf. 97 02 07 31 8150 ØRNES All assistanse ved begravelser Blomster/ Transport/ Salmetrykk Salg av gravstener/lykter/ornamenter Oppussing av gravstener/gravering

Salg av monumenter. Behjelpelig med oppussing, fornying og vedlikehold av monumenter og gravrammer. Gratis oppsetting av monumenter. Kolbjørn Angell 8170 ENGAVÅGEN Tlf. 75 75 17 81


20

Evt. retur: Frikirken Meløy søndre Osa 10 8170 Engavågen

Hvor er dette?

Bildet bakpå forrige blad var ”Tunnelen” ved Storrona i Bjærangen. (Har du et bilde som kan passe her? - Det må være fra menighetsdistriktet! - Send det med beskrivelse til bladets e-postadresse.)

Det er ikke å falle som gjør deg mislykket, men det å bli liggende. Livets lille instruksjonsbok

Menighetsblaf for Søndre Meløy frikirke  

Oktober 2009 - Februar 2010 1 Det forutsetter både ydmykhet og lydighet. Kjærlighet i praksis, med hjerte, armer og bein! Det er det vi vil...

Menighetsblaf for Søndre Meløy frikirke  

Oktober 2009 - Februar 2010 1 Det forutsetter både ydmykhet og lydighet. Kjærlighet i praksis, med hjerte, armer og bein! Det er det vi vil...

Advertisement