Page 1

Med Soul Children fra glede i Tveit kirke og ut til v책ren med et smil ! Nr. 2

Juni 2012

1 8. 책rgang


Innhold:

Side

Konfirmanter Hånes 4 Fra gudstjenestens skattkammer 5 Konfirmantenes egen gudstjeneste 5 Konfirmanter i Tveit 6 Megaklubbens påskegudstjeneste 6 Takk til Biskopen 7 Kalenderpenger til Tveit 7 Spennende fremtid på Hånes 8 Kirketjener i 25 år 9 Tankestreken 10 Hvordan leser jeg Bibelen? 11 Gammeldags Basar 12 Gladsang i Tveit kirke 13 1.Tveit Speidergruppe 13 T.M. 60 år! 14 Medarbeiderfest i Tveit 15 Tveit Kirkegård 15 Ungdommer i Domkirka 16 Kreative barn på Hånes 17 Parafinklubben 17 Fotos: Se de nære ting 18 - 19 HIPP - HIPP - HURAA 20 Det skjer 21 Menighetenes kontorer 23 Gudstjenestene (Siste omslag) 24

Forsiden: Fra gudstjenesten 18. mars i Tveit kirke

Fotograf:

KHBM

Redaksjon: Redaktør Øyvind Laundal 38 04 51 20 e post adr.: olaun@broadpark.no Sigrunn Mjøs Blakseth Svein Sætren Ingrid Wisløff Jæger Asle Jøssang Karen Melhus

38 04 44 82 38 04 58 39 915 60 339 906 86 562 468 89 980

Har du stoff til Bladet vårt kan du ta kontakt med en i redaksjonen, eller bruk e-post:

bv@saltis.net Neste utgivelse er 18.sept. 2012 Siste innlevering av stoff til nr.3 er 3.september

2

Min Salme Se, nu stiger solen av havets skjød, luft og bølge blusser i brann, i glød; hvilken salig jubel, skjønt alt er tyst, medens lyset lander på verdens kyst.

Lysvell bakved lysvell i himlen inn, dit hvorfra den kommer nu, morgnens vind, rett som om det åndet av lyset ut – o du milde Fader, min skaper, Gud!

Jeg vil ånde luften i fulle drag, synge Gud en sang for den lyse dag, takke ham at morgnen meg enn er søt, at meg dagen fryder, tross synd og død,

La meg nu kun drage på nattmørkt hav, la meg bare stevne imot min grav; livets Gud meg skjermer, jeg er hans barn, ut hans hånd meg river av dødens garn.

takke ham som gav meg, når sol står opp, selv å føle morgen i sjel og kropp, at all mørkhet svinner og sjele-ve, blott jeg trygt kan sie: Din vilje skje!

Se, da stiger solen av hav på ny, alle dødens skygger for evig fly, å for seiersjubel, for salig lyst: Lyset stander stille på verdens kyst!

Se, nu stiger solen av havets skjød (NoS nr.781)

det rommer av mørke og lys, i hans trygge hånd, dag for dag like til den aller siste, ja lengre enn det, fordi han møter oss også bortenfor tidens grense.

Salmen er skrevet i 1890 av Jakob Knudsen (1858 – 1917), velkjent i sin samtids danske kulturliv som høyskolelærer, prest, forfatter og foredragsholder. Etter å ha avlagt teologisk embedseksamen ved Københavns Universitet i 1881 var han i noen år lærer ved Askov Højskole, til han i 1889 ble ansatt som prest for en nystiftet grundtvigsk valgmenighet i Mellerup ved Randers. Om hvordan salmen ble til har han selv fortalt at han ble inspirert da han en tidlig morgen fra toppen av en bakke ovenfor byen fikk oppleve en helt spesiell vakker soloppgang over Randers Fjord og Kattegat. Med utgangspunkt i denne naturopplevelsen formidles salmens budskap: Soloppgangens skjønnhet viser oss et glimt av Guds storhet, og også av hans kjærlighet. Som hans barn kan vi legge hele vårt liv, med alt hva

Jeg ble kjent med denne salmen for en god del år siden, og den har med tiden blitt en viktig salme for meg, særlig etter at jeg også fikk nærmere kjennskap til det miljø den ble til i. I den norske salmebok kom den inn ved revisjonen i 1984. Men den blir brukt altfor sjelden, dessverre. Derfor er jeg glad for muligheten til å ta den frem her.

Per Nome


«Den hemmelige ånd?» Det skjer hvert år omtrent på denne tiden. En journalist sendes ut på gatene for å spørre folk om hvorfor vi feirer pinse. Og oppslagene som følger i media forteller nesten alltid det samme: Kirkens tredje høytid, pinsen, vet folk nesten ingenting om. Den er uforståelig og ukjent for folk flest. Hvorfor er det slik? Er det, fordi pinsens hovedperson, Den hellige ånd, er vanskelig å få tak på? Eller er det, fordi handelsstanden enn så lenge har valgt å overse denne høytiden? Det selges i hvert fall ikke store mengder med pinseegg, pinsekyllinger eller pinseservietter i pinsefarger på Sørlandssenteret. Det er i det hele tatt ikke så mye farge, prakt og blest knyttet til pinsen sammenlignet med jul og påske. Men det er jo ikke sant. For med pinsen så holder sommeren sitt store inntog hos oss. Naturens farger, lukter og lyder er pinsens farger, lukter og lyder. Naturen holder pinsefest og minner oss om Ånden som skaper nytt liv. Sommersolen som gløder og varmer fra himmelen, minner oss om ildtungene på disiplenes hoder som gav den første menighet mot til å fortelle om den Oppstandne Jesus Kristus. Pinsen er festen til minne Julen er festen for Jesu fødsel. Påsken er festen for Jesu død og oppstandelse. Pinsen er festen til minne om at Den hellige ånd ble utøst over disiplene på Pinsedagen, og for å feire at Den hellige ånd er levende og virksom iblant oss fremdeles i dag.

Foto Sigmund Skjerve

Men det er noe rart med Den hellige ånd. Den er vanskelig å gripe. Den kunne like gjerne vært kalt ”Den hemmelige ånd” som nokon

firmanter trodde den het, for den er kanskje det mest anonyme og usynlige som finnes. Derfor har kirken alltid slitt med å forklare Den hellige ånd. Og kanskje er det ikke så rart at noen utenfor kirken har hevdet at den rett og slett ikke finnes. For ”verden ser ham ikke og kjenner ham ikke,” som Jesus sa (Joh 14:17). Men selv om Den hellige ånd er anonym og usynlig, så er resultatet av det Den hellige ånd gjør svært synlig. Rundt omkring på hele jordkloden sier stadig nye mennesker ja til Jesus og åpner livene sine for Gud. Det lar seg ikke gjøre å forklare at sånt skjer, hvis vi ikke regner med Den hellige ånd. Den hellige ånd er selv usynlig, men den gjør Jesus synlig for alle som våger å se. John Bell og Graham Maule har skrevet den vakreste sangen om Den hellige ånd jeg vet om. (De gir Ånden feminine trekk, slik Ånden beskrives noen steder i bibelen.) De to siste versene går slik:

Som dansende ild viser hun seg for oss, Stumme tunger jubler ut i ut i ville kast. Hun tenner sin brann i hvert åpent hjerte. Aldri kan hun fanges eller holdes fast. For hun er Guds Ånd, himmelrikets due, Kjærlighetens kilde, Kristi nådes bud. Hun åpner hans ord,Hun er troens nøkkel, håpløshetens fiende Og evig Gud. (Fra «Håpløshetens fiende» i Sanger fra Vest, Verbum Forlag 2000.)

God pinse ! Olav.

3


Konfirmanter i Hånes kirke 2012 Disse ungdommene ble konfirmert lørdag 5. mai fordelt på 3 gudstjenester; kl.11, kl.13 og kl.15.00 Bakerst fra venstre: Magnus Hallquist, Stian Kristoffer Engsveen, Sander Dale Bjørnevik, Eivind Vigvold Larsen, Trym Fjelldal Berge, Andreas Grina Engebretsen og Brage Fagstad. Neste rad: Regina Kleiven Fjelldal, Alida Tvedt Gunvaldsen, Martinus Kirkefjord Leirvaag, Trine Steinsland Hammersmark, Alexandra Neziraj og Monica Poipailin Gauslå. Neste rad: Camilla Voreland, Pricilla Johanne Perez, Marte Fosli, Julie Hodne Gundersen, Ingrid Owe, Marianne Meisner og Helene Strømsnes Neste rad: Sokneprest Olav Trømborg, Charlotte Hjelmeland, Catherine

Beatriz Pizzaro, Philip Andre Bergset, Kathrine Valvik, Andrea Hesjedal og Natalie Garzón Osorio. Fremste rad: Caroline Røiland, Benedicte Adriane Gundersen,

Michell Maria Stephens, Benjamin Knutsen, Jørgen Helland Aasen, Maria Hesjedal, Christine Elise Jensen og Kateket Anne Bjørnholmen Øvensen.

Et lite tilbakeblikk på årets konfirmanter «Fordi det føltes riktig og fordi de nærmeste rundt meg ønsker det.» «Fordi mamma, pappa og alle søsknene mine gjorde det, jeg er døpt og det føles litt ut som en tradisjon. Dessuten tjener På konfirmantturen ba vi hver enkelt en penger på det.» «Fordi helt siden jeg var liten så har jeg besvare to spørsmål: blitt oppdratt i Kristen tro og jeg kan tenke og gi mine egne barn den tryggHvorfor valgte du å konfirmere deg? heten jeg selv har hatt.» Her kommer noen av ungdommenes Hva kommer du til å huske fra dette svar: året? Vi som har fått lov til å vandre sammen «Fordi jeg følte det var trygt. Jeg tror egentlig lite på Gud, men Kristendommed denne gjengen dette året har fått «Konfeturen, konfirmasjonsdagen og bli kjent med en gjeng som har satt spor men er på en måte trygg.» alle folka.» «Jeg tror på Gud og vil bekrefte det. i oss, gode spor. Jeg satt et par dager Det er også en fin anledning for å samle før konfirmasjonen og skrev navnene deres inn i bønnekortene som ble brukt familien og slekta jeg ikke ser så ofte. Vi sier med dette velkommen tilbake på gjensyn til årets konfirmantkull. Og litt for gavene.» på konfirmasjonsdagen. Det ble ei stund med mange smil, jeg så for meg «Det er en fin ting å gjøre, og det blir jo Olav, Terje, Marc og Anne den jeg skrev navnet til og ble fylt med et minne for resten av livet. Så når bartakknemlighet for alle disse flotte ung- na mine skal konfirmere seg en gang er dommene. Jeg så for meg episoder og det fint å fortelle om hva jeg gjorde når jeg var konfirmant.» hendelser, liv og latter, tøys og fjas, Konfirmasjonen er nettopp avsluttet, kappene er knapt blitt kalde etter at de ble brukt lørdag 5. mai, for det ble varmt, varmt fordi det var så mange som ville være med å feir 34 flotte ungdommer denne dagen. Varmt fordi den som bar kappa var varm, spent og oppglødd. Varmt også fordi det som ble gjort og sagt i Gudstjenesten berørte den som bar kappa? Jeg håper det var slik.

4

men også alvor og omsorg, hvordan ungdommene har inkludert og tatt vare på hverandre, så mange flotte minner jeg har fra denne gjengen.


Fra gudstjenestens skattkammer: «Ære være Gud i det høyeste»

jeg og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, gi hjertet liv Vi fortsetter vår vandring i gudstjenestens skattkammer. hos dem som er Denne gangen vil vi se nærmere på gudstjenesteleddet: knust.» (Jesaja «Ære være Gud i det høyeste» (eller Lovsangen). 57:15) Gud er en nødig Gud. Derfor Leddet «Ære være Gud i det høyeste» kan vi med frimodighet åpne våre liv kommer umiddelbart etter syndsbekjen- for ham. nelsen og «Kyrie eleison» i vår gudstjeOvergangen mellom «Kyrie» og neste. I de to foregående leddene har menigheten erkjent overfor Gud hvem «Lovsangen» er en av de mest dramavi er og hva vi har gjort. Da skulle man tiske overgangene i hele gudstjenesten. kanskje tro at neste ledd i gudstjenesten I den nye gudstjenesteordningen er det lagt til rette for at presten kan si noen het «fordømmelse» eller i hvert fall «moralsk pekefinger», men det gjør det løftesord om syndstilgivelse etter syndsbekjennelsen for å tydeliggjøre altså ikke. Det heter tvert imot «Lovsang», og lovsangen er menighe- hva som skjer på dette sted og for å forklare overgangen mellom nødrop og tens jublende svar på at Gud tar imot alle slik som vi er og tilgir oss våre syn- lovsang. Dette tror jeg er en god berikelse av vår gudstjeneste. der, når vi bekjenner dem for ham. For Gud sier: «I det høye og hellige bor De første som sang lovsangen var englene på Betlehemsmarken den natten

Jesus ble født, slik vi kjenner det fra juleevangeliet: Med et var engelen omgitt av en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sang: ”Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i” (Lukas 2: 13-14) Englenes sang har fra kirkens eldste tid gjenlydt i den kristne gudstjeneste i julen. Etter hvert kom det inn som et fast ledd i gudstjenesten. Vi kjenner riktignok ikke melodien som englene brukte, men opp gjennom kirkens historie har lovsangen fått mange nydelige musikalske uttrykk. Bare let etter musikk som heter «Gloria», så vil du finne mye flott. Olav

Fra konfirmantenes egen gudstjeneste på Hånes Det ble en sterk og fin opplevelse for alle som var i Hånes kirke 11. mars til gudstjenesten kl.16 som konfirmantene sto for. Vi hadde ved flere anledninger tidligere i kirka møtt årets konfirmantkull og fått det beste inntrykk av dem. Fra ungdomsarbeider, kateket og sokneprest hadde vi også hørt deres rosende omtale av denne tenåringsflokken. Gudstjenesten bekreftet våre inntrykk. Hele regien var tuftet på takknemlighet. Vi stusset litt da vi kom inn i kirka på at døpefonten var plassert nede i midtgangen. Også at det fra den og frem mot alteret var lagt forskjellige ting på en hvit løper. Da prosesjonen kom inn og gikk opp midtgangen bar de med seg et langt, rødt banner hvor det gjentatte ganger sto ”TAKK”. Det ble lagt langs med gjenstandene frem til alteret. Konfirmantene ville på denne måten symbolisere og synliggjøre hvor mye de hadde å takke for og samtidig ha en adresse for hvor takken skulle sendes. En trio av konfirmantjentene sang flott, to brukte intervju som ”preken” og tre var tekstlesere. Sokneprest og konfirmant Philip Andre Bergset delte ut nattverden. De unge har så mye å gi.. Øyv.L

5


Konfirmanter i Tveit kirke 2012 Konfirmasjonsdagen i Tveit var 13.mai .

Første rad fra v.: Lars Gunnar Måøy, Maria Strømmen, Frida Christensen Knutsen, Anne Marita Røed, Hans Bøhn Andreassen. 2.rad fra v.: Sokneprest Theis Salvesen, Camilla Valseth, Amalie Nordbø, Anette Langfeldt Lerstad, Maria Thorsen, Anders Gundersen, Christoffer Solbakken Hasle, Vemund Justnes, Espen Winger, Daniel Hardy, ungdomsarbeider Svein Pedersen.

3.rad f.v.: June Marie Webb, Eline Fidje, Line Schanke Andersen, Maria Orf Lauritzen, Ida-Marie Engebretsen Rislaa, Christoffer Møvig jensen, David Mitiku Hystad Bjorvand, Andreas Gundersen, Emil Isaksen.

4.rad f.v.: Henrik Stålesen Poulsen, Jan Kristian Nes, Daniel Furunes Gkikas, Odd Christian Halvorsen, Dan Martin Solheim, Simen Krogstad Trondsen, Lasse Dahl Rosseland, Chris-Stian Skjerpingstad Mortensen.

Megaklubbens Påskefest-gudstjeneste i Tveit kirke Søndag 15/4 var det påskefestgudstjeneste i Tveit kirke med Ole Jørgen Sagedal og en gjeng fra Megaklubben. Ungdommene deltok med tekstlesning og forbønn. Forbønnene hadde de selv vært med på å skrive. Anne Marita sang med Tomas, Therese, Jakob og Ruth på instrumenter. Det var bønnevandring med bønnekrukke, lystenning. Ute i våpenhuset var det laging av sommerfugler. Den siste fordi sommerfugl er et symbol på Jesus som døde på korset, men sto opp til nytt liv i himmelen. Tenk derfor på han som en sommerfugl. Sommerfuglen kommer ut av en tilsynelatende død puppe og er levende. Etter gudstjeneste hadde ungdommene stelt i stand kirkekafé på kirkebakken med gode kaker, kaffe og saft. Attpåtil var vi velsignet med flott vær, så en flott søndag formiddag. Fotos og tekst: KHBM

6


Takk til biskop Olav Skjevesland Vår biskop er gått over i pensjonistenes rekker etter tretten år som leder i vårt bispedømme. Vi er veldig, veldig glade for at han blir boende i byen. Det beriker oss. Bladet vårt ba sognepresten i Tveit, Theis Salvesen, bringe vår takk og hilsen . Da Halvor Bergan takket av som biskop i Agder i 1998, voldte det en del støy når kandidatlisten ble offentliggjort. Redaktøren i Fædrelandsvennen, Finn Holmer- Hoven, gikk sterkt inn for daværende domprost, Jappe Erichsen. Han fikk sågar alle lokalavisredaktørene til å skrive ledere om at en samlet landsdel ønsket Jappe. Det var ikke ofte jeg var enig med den redaktøren, men akkurat der var jeg det. Det ble Olav Skjevesland som ble utnevnt. Jeg var litt skeptisk til den teoretiske bakgrunnen, og alle årene på et kontor på Menighetsfakultetet. Nokså langt fra vanlig dagligliv. Han tok til i 1999 og fikk en tøff start. Noe kunne han takke seg selv for. Spisestue, messehagel og hagehold på statens bekostning var ikke helt lurt. Og redaktøren som ikke fikk viljen sin hevnet seg med å pøse på trykksverte. Den nye bispen var en « fast learner». Han er intelligent, belest og er sprenglærd. Han tok også raskt signaler som gjorde han mer folkelig og samfunnsengasjert. I dag fremstår han som helstøpt. I tretten år har han vært biskopen min. Han er tydelig og klar, ryddig og skikkelig, hyggelig og nærværende. På visitaser er jeg stolt av ham, hvordan han møter alle slags mennesker i forskjellige situasjoner. I det daglige er jeg jo rett og slett blitt glad i ham. Bursdagstelefon,

hvordan går det med Marit, eller når han har lest i avisen om heftige ting som har skjedd i soknet. Alltid til stede og genuint interessert i sine medarbeidere. Noen uenigheter lever vi veldig greit med. Nå går vår kjære biskop over i pensjonistenes rekker. Vi unner ham alle å få nyte sitt otium som forfatter og forkynner. Og så Til lykke med syttiårsdagen og lykke til med fremtiden.

Kalenderpenger til barne– og ungdomsarbeid i Tveit Overskuddet fra kalendersalget, kr. 9.500 ble delt mellom Tveit Soul Children og Megaklubben i Tveit.

Meglerhuset Sædberg as

Statsautorisert eiendomsmeglerfirma MNEF

Markensgt. 4b 4610 Kristiansand Telefon 38 17 89 00 www.sedberg.no

Grete Isaksen (til venstre)fra Soul Children og Svein Pedersen 8til høyre) fra Ungdomsarbeidet i Tveit fikk overrakt pengene av Ingrid W. Jæger og Per Svein Staalesen.

7


Spennende fremtid for Hånes Kirke Solid og god innsats av stab og frivillige medarbeidere gir muligheter for å stake ut ny kurs og hvilken vei Hånes menighet skal velge fremover. Vi har klippet fra menighetsrådets leder, Rune Mørlands, orientering til menighetens årsmøte 22.april. Året 2010 handlet på mange måter om ferdigstilRune Mørland Arkivfoto lelse av de siste planlagte byggeprosjektene i Hånes kirke. Mens året 2011 på flere områder handlet om endringsprosesser for stab og arbeid i menigheten. Samtidig er det fokusert på å opprettholde en god drift blant alt det flotte arbeidet som gjøres av stab og medarbeidere i menigheten. Dette har gitt oss en mulighet til å begynne å stake ut en ny kurs for å finne hvilken vei Hånes menighet skal velge i tiden som ligger foran oss. For å velge en vei må man ha et kart og kompass for å kunne navigere på en god måte. Samtidig må man løfte Fra årsmøtet 2012 blikket og se seg rundt og lytte til omgivelsene. I dette landskapet har vi hørt noen tydelige og samstemte ønsker, og blitt vist noen spennende drømmer. Disse tilbakemeldingene legger menighetsrådet til grunn for videre veivalg. Hånes menighet er en varm me-

nighet som allerede er full av energi, glede, vilje og kjærlighet. Men menigheten bærer også på et savn etter å åpne opp, bevege seg videre og bli relevant for flere.

Jeg håper dere har lyst til å være med å bygge menighet videre. Bli med og involver deg. Det er din og min kirke. Det er vår menighet. La oss gjøre den relevant.

Disse elementene ligger til grunn for både konsolideringen i 2011 men også strategien for årene fremover. Vi kan se på dette som grunnsteiner som danner fundamentet i vårt neste byggetrinn. Nemlig menighetsbygging. Vi ser at noen aldersgrupper ikke er like godt representert i vår menighet. Dette vil vi gjøre noe med. Styrken vår er at vi allerede har så mye flott representert i vår menighet i dag. Et fantastisk arbeidsteam og felleskap.

¤¤¤¤¤ Under møte ble regnskapet gjennomgått i tillegg til sentrale temaer som trosopplæringssatsingen, gudstjenestereformen og endringer i staben det siste året. Det ble forklart litt om hva stab og menighetsråd har fokusert på og tenker for veien videre.

RIBE’s elektro as Tlf. 37 27 41 34

8

Mobil 908 45 790


Kirketjener i 25 år Lillian Haanes hedret på menighetens årsmøte 22. april. Trofast innsats i Hånes kirke i et kvart århundre fortjener både takk, gave og blomster Mange ville trykke Lillian Haanes hand etter gudstjenesten 22. april til takk for den fine tjeneste hun gjør i Hånes kirke..

Jannice Greipsland

Jannice Greipsland representerte kirkesjefens kontor . Hun ga utrykk for den glede og takknemlighet som de sentralt opplever ved å ha en slik kirketjener som kollega. Hun understreket noen av Lillians fine kvaliteter; Alltid blid og positiv. Lillian legger ting til rette på en slik måte at en finner seg til rette og er velkommen i kirka. Hun har de øyne som ser. Hun betyr så mye for menigheten og for kirka. Som en handfast ærekjenslse av Lillians store innsats overrakte hun kirkekontorets 25 års tjeneste: et gavekort tilsvarende gullklokka. Fra Hånes menighetsråd hilste Gunnbjørg Bakke: På en slik dag så hører det blomster til. Og er det noen som fortjener blomster, så er det Lillian. På vegne av menighetsrådet har jeg fått den ære å gi deg disse blomstene fra Hånes menighet. Lillian Haanes og Gunnbjørg Bakke Vi er utrolig takknemlig for den jobben du har gjort gjennom 25 år og fortsatt gjør. Det har alltid vært trygt og fint å samarbeide med deg. Hånes menighet opp igjennom alle år. Du er nevenyttig og På alteret pynter du så flott med blomster. Mange takk til deg. Lillian! Vi er mange som er glad i deg!" du fikser opp, og skulle det være noe du mot formodning ikke får fikset selv, ja så trør resten av familien Haanes til og hjelper så det blir en ordning på sakene. Staben i Hånes kirke sendte sin hilsen til Bladet vårt: Vi setter stor pris på å ha deg som kollega Lillian! At du ble «Lillian Haanes, ansatt i Hånes kirke i 25 år. Du er en kirke- hedret med hilsener, blomster og gullklokke for lang og tro tjener som ikke alltid er så synlige for menigheten men som tjeneste, ja det var deg vel unt! alltid har kontrollen i kulissene. Slik trives du best. Du kjenHilsen staben i Hånes kirke» ner bygget og du kjenner historiene. Du er en stor ressurs for oss andre i staben med din kunnskap og din kjennskap til

Hånes menighet trenger flere supportere! Hånes menighet har visjoner og planer for bydelen.

For å kunne gjennomføre disse, trenger vi flere medarbeidere som kan tilrettelegge og bidra til de mange utfordringer og oppgaver som vi ser på Hånes. Vi trenger derfor flere

støttespillere/ supportere.

Hånes kirke tirsdag 18. september kl. 19.00.

Hvis du er interessert i Hånes menighet og vil høre mer om dette, er du velkommen til

Det blir en opplevelse, og en kveld litt utenom det vanlige!

9


OPPVÅKNING Overskriften denne gangen sikter ikke mot det kristne livet. Den står på to føtter. Den ene er tittelen på urframførelsen i Kilden som dannet opptakten til kveldens konsert kalt ”Det symfoniske grunnfjellet.” Den var tilegnet Rolf Gupta,og har den engelske tittelen” Resurgence”, som blant annet kan oversettes med oppvåkning. Den andre roten er fra den siste boken til den amerikanske psykiateren Irvin Yalom: ”Staring at the Sun”. Jeg fikk akkurat plukket den opp fra Nordlie i Oslo. Dette fordi jeg hadde sett den dagen før, og kunne gå rett til riktig hylle hos bokgiganten. I denne boken sin bruker han begrepet ”awakening”, som også kan oversettes med oppvåkning. Bakteppet Det er inspirasjonen fra denne boken, som danner bakteppet til denne tankestreken. Det er en glede å lese om en behandler som øser av sitt overflødighetshorn av illustrerende pasient historier og anekdoter, og som er så velformulert. Det andre gledelige er å vite at han som 75 åring stadig fortsetter å skrive, un-

Viktig melding til Hånesfolk Hold av 8. sept.!

Tankestreken

dervise og i tillegg drive sin privatpraksis.

Underbevissthet og valg I denne boken undersøker Yalom hvordan kunnskapen om at vi alle skal dø, at vi er dødelige og hvordan dette på virker både underbevisstheten vår, og for noen i sin tur kan påvirke hvordan vi velger å leve livene vårt. Det skjer oftere for mennesker som har en alvorlig diagnose og derfor naturlig blir utfordret av eksistensielle spørsmål. Et eksempel er den lite sympatiske karakteren hos Charles Dickens Scrooge som både er humørsyk og derfor isolert. Scrooge får en effektiv dose sjokk terapi i form av en liten ”forvisning” (en ”trailer” som det heter i filmspråket) av framtiden, noe som fullstendig forandrer livet hans. De fine ord Dette fikk meg til å tenke på alle de fine ordene som ofte kommer fram på minnestund samlinger. Hvilken effekt ville det ikke ha, hvis vi sa disse fine tingene til hverandre mens vi ennå var i live. Jeg tenker på Elses faster som heller ville gi bort ting og penger mens hun levde, og få oppleve gleden dette medførte, mens hun selv levde. Jeg har sansen godt samvær.

Vi håper at mange vil være med, fra de eldste til de yngste. Vi har tilgang til masse fine Nye Hånesbeboere, dere som er innom aktiviteter som Skotteav og til og gamle ”travere” i Hånes mevik tilbyr: nighet/kirke. Kanoer, minigolf, brygge til krabbefisVi har lyst til å dyrke gleden vi har med king, svømmebasseng, volley-/ å få være sammen på en litt annerledes fotballbane, griller, fint uteområde og greit innelokale slik at været ikke vil dag. Det blir en dag med mye gøy være helt avgjørende. gjennom Det vil også være fint for de som ønslek, humor, pussigheter, samtaler og ker å senke skuldrene og bare være

10

for det i stedet for den tradisjonelle arvegangen, som heller kan skape konflikter enn glede. Fra den siste fasen Yalom arbeidet i en periode mye med grupper av kreftsyke pasienter i den siste fasen. Flere av disse uttaler med undring at det var merkelig at de måtte bli alvorlig syk før de fant den riktige måten å leve livet sitt på. Han sier det som ofte katalyserer en oppvåknings prosess, er begivenheter i livet vårt som er så viktig at de bare presser seg fram. Det kan være sorg, alvorlig sykdom, passering av viktige milepæler (f eks 50, 60 eller 70 års dager), tap av arbeid, pensjonering, eller det å flytte på aldershjem. Dette spenner så vidt at det skulle være et område der noen hver av oss kunne kjenne oss igjen. Utfordringen vår blir å våkne opp, gripe den muligheten som berørte oss, til å ta rev i seilene hvis det er det som kreves av oss. God seilas videre. Otto P.

sammen uten å være i aktivitet Vi ønsker en dag med mangfold på flere områder. Følg med på nettsidene til Hånes Kirke eller ta kontakt med Tone på kontoret (tlf. 99 29 81 33.) eller arrangementskomiteen v/Åse Loland Fredheim (tlf. 90 97 30 47). Vi er avhengig av hverandre for å få en fin dag slik at vi håper du kommer! Åse


Hvordan leser jeg Bibelen? Veiledning til bibellesning Av Hallvard Hagelia

Apostlenes Gjerninger Mellom evangelier og brevene finner vi Apostelgjerningene. Mens vi altså har fire evangelier og en lang rekke brev, har vi ingen andre skrifter i Det nye testamente av samme sjanger som Apostelgjerningene. På fagspråket snakker vi gjerne om Acta, som er forkortelse av den latinske betegnelsen Acta Apostolorum, fordi dette er en kortfattet betegnelse. Den engelske varianten er Acts. Fortellinger Sjangermessig kommer Acta nærmest evangeliene, fordi det i hovedsak er fortellinger. I kapittel 1 fortelles det også om Jesus, hans avskjed med disiplene og himmelfarten. Dessuten er Acta andre del av de to Lukas-skriftene. Både Lukasevangeliet og Acta innledes på samme måte, med en dedikasjon til en viss ”ærede Teofilus”. Denne personen vet vi ikke noe mer om. Men det er grunn til å anta at han var en fremstående person, både fordi Lukas titulerer ham slik, men også fordi Lukas skriver og dediserte to skrifter til ham. Kan han ha vært en velstående person som betalte Lukas for å skrive disse to bøker? Mange har spekulert over om der kan ha vært enda et Lukas-skrift, en fortsettelse av Acta, fordi Acta slutter litt brått med Paulus i fengsel i Roma. Vi har nemlig grunn til å tro at Paulus slapp ut av dette fangenskapet og foretok ytterligere reisevirksomhet. Hvorfor er dette ikke fortalt i Acta? Eller døde Lukas før han fikk fullført sitt prosjekt?

200) skal Lukas ha skrevet evangeliet i Hellas etter Paulus’ død. Evangeliets overskrift, ”etter Lukas”, er ikke kjent før på 300-tallet. Det er vanlig å datere Lukas-skriftene til ca 75-90.

var ikke uvanlig på denne tid at man skrev ”psevd-epigrafisk”, det vil si at man skrev under navn av en kjent autoritet. For oss moderne mennesker virker dette som forfalskning, men slik så man ikke på det den gang. Derfor kan vi ikke alltid gå ut fra at et skrift som utga seg for å være skrevet av en navngitt person faktisk var skrevet av denne person. For at et skrift skulle finnes verdig til å opptas i Det nye testamente, måtte det være kjent at det stammet fra apostlene, at det var gammelt, og at det var allment akseptert, det vil si stemte overens med alminnelig kirkelig tradisjon. Derfor sto det debatt om enkelte skrifter, f. eks. Åpenbaringsboken og Hermas Hyrden. Acta var den eneste av ”apostelgjerningene” som slapp gjennom nåløyet.

Den eldste kirkehistorie Skrevet for en ikke-jødisk lesekrets. Acta befinner seg altså mellom evangeMen det er liten tvil om at evangeliet og liene og brevene, og danner derfor en meget viktig ”bro” mellom de to skriftActa er skrevet av samme person, at gruppene. Det er særlig viktig å lese denne personen ikke var jøde, og at han, ifølge Acta og Paulus, har vært en Acta og Paulus-brevene i lys av hverandre. Actas 12 første kapitler handler nær medarbeider av Paulus. Både hovedsakelig om Peter, mens Paulus språklig og litterært gir begge skrifter blir hovedpersonen fra kapittel 13. Derinntrykk av at vi har å gjøre med en for er ”Peter-kapitlene” nærmere i slekt dannet og kunnskapsrik personlighet, som legger vekt på å gjengi sine kilder med evangeliene, mens ”Pauluskorrekt (Luk 1,1-4). At begge skrifter er kapitlene” er nærmere i slekt med Paulus-brevene. Acta er den eldste kirkeskrevet for en ikke-jødisk lesekrets fremgår av at hebraiske navn og uttrykk historie vi har. Sammen med Paulusbrevene er dette hovedkildene til kiroversettes til gresk. kens historie frem til begynnelsen av 60 -tallet Andre ”apostelgjerninger” Det finnes også andre ”apostelHallvard Hagelia gjerninger”, som ikke kom inn i Det Professor og forfatter nye testamente, på samme måte som det Ansgar Teologiske Høgskole finnes andre ”evangelier”, som heller . ikke kom inn i Det nye testamente. Det

Var Lukas forfatteren? Strengt tatt vet vi ikke hvem som skrev dette evangelium og Acta, fordi det står Sørlandsparken ikke noe sted skrevet i disse to skrifter hvem forfatteren er. Det er den kirkelige tradisjon som utpeker Lukas som forfatter, ”vår kjære Lukas, legen”, som han omtales i Kol 4,14 (jf. 2 Tim 4,11). Ifølge biskop Ireneus i Lyon (ca 125bbaarree l laavvee pprri isseerr 08.0 08.0--22.00 22.00(09.00 (09.00--20.00) 20.00)

11


Full fart på Gammeldags basar i menighetsuka. Tradisjon tro ble det, fredag 16.03, invitert til gammeldags basar på Menighetshuset i Tveit. Soul Children underholdt oss med fantastisk sang og musikk . Bordene bugnet av flotte premier og det var åresalg og salg på loddbøker. Det ble også solgt kake og kaffe. Totalt var det fem åresalg i løpet av kvelden. Det skapte virkelig glede i kjelleren og rommet ble fylt av flotte stemmer. Deretter var det tre åresalg, det siste med enda flere flotte premier. Så ble vinnerne av premiene fra loddbøkene trukket og kvel-

den avsluttet. Det ble også gitt informasjon om barne- og ungdomsarbeidet som foregår i menigheten vår. De som kom gikk hjem med tømte lommebøker, blide og fornøyde, selv om vinnerlykka var fraværende hos noen av oss.

Fotos og tekst: KHBM

12


Ungdommelig Gladsang i Tveit Kirke Menighetsuka i Tveit ble avsluttet med gudstjeneste søndag 18.03.

Soul Children medvirket i store deler av gudstjenesten med flotte sanger under temaet «elsket» . Vi var med i forbønner, lyttet til tekstlesning og til preken som også var ledsaget av kormedlemmers bevegelser.

Korets glede smittet over på oss som satt i benkeradene og vi gikk alle ut i våren med smil. Etter gudstjenesten ble det invitert til kirkekaffe på kirkebakken.

Fotos og tekst: KHBM

1. Tveit Speidergruppe I løpet av høsten har vi arbeidet med flytting av lokaler og i vinter var vi endelig på plass i det gamle klubbhuset på Dønnestadmoen. Her har vi lett tilgang til naturen, som speideren bruker ofte. I dag er vi ei gruppe med speidere fra 3.klasse og oppover. Vi teller i dag +/- ti speidere og fem ledere. Møtene har vi hver mandag fra 17:30 til 19:30. På speideren finner vi på mye gøy. I vinter har vi holdt på med Jeg er Beredt-merket, snekret fuglekasser og jobbet med værmerket. Hvert møte begynner gjerne med at vi samler speiderne i en hestesko, flagget rulles ut og hilses til, gjennomgang av dagens speiderlov og gjerne informa-

tale for seg.

sjon om hva som gjøres på møtet. Når møtet nærmer seg slutten samles vi igjen i hestesko, flagget rulles inn og vi ber speiderbønnen før en av lederne sier: «Speider, vær beredt!» Vi andre svarer med å løfte tre fingre til panna og si: «Alltid beredt!» Mandag 26.mars var det orientering som stod på programmet. Alle fant postene med eller uten hjelp og de aller fleste viste stor interesse for orientering, men her lar jeg bildene

Speiderhilsen Karen

13


"Bladet Vårt gratulerer Tveit Musikkorps med 60 årsjubileet. Korpset er - og har alltid vært, en viktig kulturinstitusjon som vi er glade i og som betyr mye for lokalmiljøet og byen forøvrig." Alle bildene er tatt av Anne Karen Tvedt

Tveit Veterankorps arrangerte festen som samlet 150 deltakere. Vi har plukket fra de tilsendte fotos. Øverst er det Veterankorpset med gjestemusikere av tidligere TM medlemmer som spiller. Dirigent Torfinn Dalene. De som fikk blomster var yngste og eldste medlem i Veterankorpset; Heidi Strandli Aarø 49 år og Thorbjørn Stordalen 84 år. Formann Birge Tvedt overrekker blomster. Bilde midten er Walter Olsen - eneste medlem som har vært med i TM i alle disse 60 årene uten pause. Fikk nydelig fat laget av Trude Hauge (trommeslager i Veterankorpset).

Til høyre er: Veterankorpsets dirigent Torfinn Dalene med kona Astrid Søbye. I 1964 ble det åpnet opp for at jenter kunne bli medlemm av Tveit Musikkkorps. 20 møtte på første øvelse og

begynte i blokkfløytegruppe. Her holder noen av "jentene" konsert på festen med brødrene Amundsen som henholdsvis gjestedirigent (Børre) og solist (Per). IWJ

Telefon 47 61 18 47

14


MEDARBEIDERFEST I TVEIT 13.mars inviterte Menighetsrådet til Medarbeiderfest på Menighetshuset. De hadde virkelig lagt opp til en flott fest for menighetens medarbeidere. Vi fikk servert deilig gryterett fra Lanternen og rundt bordene gikk praten lett. Ei morsom «dame» med navn Kjell Are Janz fra Høvåg kom også på besøk og fikk lattermusklene i gang. Til dessert fikk vi servert bløtkake og kaffe. Før kvelden ble avsluttet delte Geir Magne Nyborg noen flotte ord til inspirasjon for videre arbeid.

Bedre vedlikehold av Tveit kirkegård Tveit Bygdekvinnelag tok i vinter kontakt med kirkesjefen Vedlikeholdet av kirkegården i Tveit skal bedres, lover kirkesjefen i Kristiansand kirkelige fellesråd, Knut H. Sæth. Tveit Bygdekvinnelag tok i vinter kontakt med kirkesjefen og formidlet klager fra publikum om vedlikeholdet. I et brev til Bygdekvinnelaget svarer Sæth at det skal iverksettes tiltak for å bedre tilsynet. Parkvesenet har ansatt en ny gartner som skal ha et direkte og overordnet ansvar for Tveit og Randesund kirkegårder. I tillegg er det ansatt nye gravere som skal få tilleggsopplæring av Fellesrådet med tanke på estetikk og særskilte forhold som må tas hensyn til på en kirkegård. Rutinene for søppeltømming blir skjerpet. Det gjelder også

klipping av gress, fjerning av ugress på gangveier, strøing og fjerning av sanerte gravminner, skriver kirkesjef Knut H. Sæth, som takker Bygdekvinnelaget for initiativet. Lederne for Tveit Bygdekvinnelag,,

Anne Sofie Løvrød og Åse Gudny Tønnesen, sier til Vårt Blad at de er veldig fornøyd med responsen fra kirkesjefen og for forbedringene som allerede kan merkes på kirkegården. AJ

LANT ERNEN Telefon: 38 09 29 60

Ta turen om Hamresanden Middag, grillretter, smørbrød

Det intime spisested i maritimt miljø

15


Ungdommer møttes i Domkirka Lørdag 14.april var det STORT ungdomsmøte i Domkirka. Sammen med Anstein Norheim fra Flekkerøy, hadde jeg den ære å lede møtet . Det var mange flotte innslag: Stort felleskor med Søm Ungdomskor, Korinter fra Lund, Confess fra Flekkerøy og Convoy fra Voie som sang flere flotte sanger under ledelse av Ruth Eva Jørgensen. Og dansegruppa 4 GOD fra Flekkerøy danset for oss flere ganger i løpet av møtet. Ungdomskonsulent i Agder og Telemark Bispedømme,

Bjarne Sløgedal delte noen informerende ord med oss. «Du er du, og du duger!» sa Torgeir da han talte for oss. Han delte et flott budskap om at vi alle duger i Jesu øyne. Det var også flott, oppløftende lovsang av lovsangteamet fra Enter, og mot slutten av møtet ble det nattverd ledet av Aud Sunde Smemo. Etter møtet ble det invitert til kafé i Domkirkas menighetshus. For å sitere meg selv etter møtet: «KONGE! FANTASTISK!» og så… «Tenk at jeg har gjort det der!» Til tross for at Megaklubben var litt dårlig representert ble det en flott kveld med masse flott ungdom fra hele byen. Fotos og tekst: KHBM Befaring / info:

Geir Sundstøl

16

Panasonic Varmepumpe

Telf. 90895634


Verksted med kreative barn Engasjerte leder sørget for hjelp til alle underveis. Så var det tid for verksted og kreativ lørdag i Hånes kirke igjen. Ca 65 barn fikk utfolde seg med å plante blomsterfrø, klippe, lime, perle, tegne og lage vimpel til sykkelen 14.april! Foreldre som var i kirken denne lørdags formiddagen fikk muligheten til å slappe av i egen voksenavdeling hvor det var kaffe, frukt, aviser og magasiner. Barna var kjempeflinke og veldig ivrige. Mange engasjerte ledere gjorde sitt til at det var kontroll på at alle barna fikk hjelp underveis og at alle kunne ta med seg fine selvlagde produkter hjem. Det var liv og røre over nesten hele kirka denne lørdagsformiddagen! Sånn skal det være, det liker vi! Etter snaue to timer var verkstedet slutt men før barna gikk hjem fikk de høre en bibelhistorie, de fikk hilse på tøysedamen Berta som kom på visitt og de fikk boller og saft. For komiteen, Tone

Slutt for ”Parafinklubben”? En flott gudstjeneste med friske innslag

Det var fine og gode innslag; både kor, Søndag 15.4 preget barnas ”Para finklubb” gudstjenesten. Dessverre har musikk, PK barn og ikke minst Olavs gode tale. vi ikke bilder fra denne begivenheten. «Nå er det slik at For da strevde Tone og mannen og PK, Parafinklubrigget noe veldig med telt og trær og ben, den legges div tur-effekter i våpenhuset og i kirkened når dette vårsalen. semesteret er Ådne Timenes som har vært primus over. Det har motor i PK i en årrekke, har en egen vært et utrolig evne til å få frem de rette effekter. Nå viktig arbeid hadde han med bål panne og motorsaÅdne, og mange ger og litt av hvert. PK’ere kom inn forskjellige lemed motorsager i starten for å skaffe den rette «bensin lukt» over gudstjenes- Ådne i full aktivitet på dere opp i gjenJulemessa 26.nov. nom årene, har ten ….litt røft og tøft altså.

lagt ned i klubben. PK har vært et spennende tilbud til de som liker friluftsliv og ute- aktiviteter. Når nå Ådne og co tropper av og avslutter PK, så vil vi komme med en utfordring til dere andre voksne. Er det noen andre som kunne tenke seg å starte opp en friluftsklubb «a la PK» så er dere mer enn velkommen til det! PK er pr i dag en flott gjeng med gutter og jenter, ca 25 stk., som går fra 2.5./6.klassetrinn. Det hadde vært suverent om vi kunne tilby dem en friluftsklubb fra høsten av også! Ta kontakt med menighetskontoret om dette var noe DU hadde lyst til å engasjere deg i !» Tone

17


17.mai på Hånes manglet ingen ting! Masse glade mennesker og til og med solen kom frem og dempet de kalde vindkastene. Taktfast musikk, syngende skoleklasser og lykkelige barn med flagg og 17.mai trompeter!

våre nasjonale og lokale verdier som vi må ta vare på. Et fyldig program ble presentert under Soul Children sang friskt og vakkert akkompagnert av de unge musikanter sikker ledelse. To sterke og tankevekkende taler for dagen understreket både med gitarer og slagverk.

20

Så fulgte de faste tradisjoner med kafeteria, loddsalg og aktiviteter. All ære og takk til komiteen. Enda en flott grunnlovsdag er brakt vel i havn. Øyv.L.


begynner kl 20.00 Se annonser i dagspressen

...Dette skjer...

i Tveit: Mandag: Mandagskafe For godt voksne i Tveit menighetshus annenhver uke fra kl. 11 00 til kl.1300 Tveit Soul Children Koret er for barn i 4. – 9. klasse. Øvelse hver mandag fra kl. 18.00-19.30 i Tveit menighetshus.

Vi har også samtalegrupper (Våre Hjem). Spennende små grupper for voksne.

Onsdag: Småbarnstreff for foreldre og små barn. Tveit menighetshus kl. 10.30 – 12.30 . Alle onsdager i partalls uker.

Megaklubben Hver fredag, ikke i skolens ferier, fra kl. 19.00-22.00 Stedet er Forpakterboligen, ved Tveit kirke Alderstrinn: 8. – 10. klasse

Torsdag: Tveit kirkekor Som regel er korøvelsen annenhver torsdag i Tveit kirke fra kl. 20.00-22.00. Fredag:

Åpen barnehage i Tveit menighetshus hver onsdag fra kl. 09.30 –15.30

på Hånes: Mandag: Hånes Knertekor øver hver mandag Kl. 17.30 - 18.00. Hånes Soul Kids øver hver mandag kl.18.00 -19.45. Hånes Soul Children øver annenhver mandag kl. 18.30 - 20.00

Torsdag: Babysang: ”Dropp in” tilbud Kl.10.30 Hånes kirkekor har øvelse Kl. 20.00 – 22.00 Fredag: Arena Tweens Oddetalsuker Kl.18.00— 19.30

Tirsdag: Søndags Gudstjenestene. Siste tirsdag i måneden; formiddagstreff for ”Vi over 60” Les siste omslagsside i Bladet vårt og den ukentlige kl. 11.00 –13.00 annonse i Fædrelandsvennen Lørdagsutgaven. Onsdager: Partallsuker; Parafinklubben kl. 17.30 – 19.30. Oppmøte Timenesveien 46.

Onsdagsmøter Espen Isak Egeland Bedemand og daglig leder

Telefon: Hamresanden

38 09 43 30 Vakttelefon hele døgnet: 38 02 24 44

Telefon: 38 10 70 00

Velkommen til vår 1000m2 bokhandel

Åpent Åpent 9-20(18) 9-22(20)

B&M Bok & Media Markensgt 42

Skaff Skaffdeg degmedlemskort. medlemskort. Da Dablir blirdu dumed medpå pååå dele deleoverskuddet overskuddetii butikken. butikken.

Vakt: 982 82 959

Ryen

Tlf 38 12 05 60

Gaven som varer et helt år ! Coffe Deal – Kun kr. 99 21


Fra kirkebøkene Hånes

Tveit Døpte

Døpte

Julie Haustad Grødum Hermine Krageboen Tomine Tjemsland Johanson

Døde

Joraan Jeiskeli Ingrid Synnøve Bernander David Pedersen Haye Erling Ragnvald Sannes Odd Ragnar Søbye

Forespørsel om kirkelige handlinger som dåp, vigsel, gravferd, inn/utmelding og annet:

Samuel Lædre Bostrøm

Døde Bergljot Theresie Fidjeland Grethe Johanne Hauer Eva Madland Harald Hvalstad

Kirkens servicetorg 38 19 68 00 Mandag til fredag 09.00-15.00 e-post: kirkens.servicetorg@kristiansand.kommune.no

SUPERWEEKEND I TVEIT FREDAG 24. – SØNDAG 26. AUGUST Fredag 24. august kl. 19.00 BYGDEROCK i TVEIT KIRKE

BAND: PERFECT SEVEN APELL/ANDAKT V/Torgeir Wadseth Kollekt. Evt overskudd går til menighetens misjonsprosjekt. Kafe´/ kiosk etter konserten Lørdag 25. august i Tveit menighetshus WORKSHOP GRUPPER: FAMILIEKOR-KUNST OG HOBBY-DRAMA MIDDAG (2 RETTERS) AKTIVITETSLØYPE RUNDT TINGVEIEN KONSERT MED PLATEARTIST TORE TOMASSEN

22

Søndag 26. august i Tveit menighetshus 11.00 FAMILIEGUDSTJENESTE Vi hører familiekoret, ser på dramastykket og opplever hva som ble leget på kunst og hobbygruppa Tore Tomassen blir også med i gudstjenesten Kirkekaffe/semesteråpning Vi får et innblikk i hva som tilbys til ulike aldersgrupper høsten og vinteren. Mer info etter hvert på plakater, annonser, info på www.tveitmenighet.no, samt sms SETT AV DATOENE ALLEREDE NÅ OG BLI MED PÅ NOE GØY.


Elektrotema Agder AS Barstølveien 36 4636 KRISTIANSAND Telefon 38 04 10 00 Telefax 38 04 08 91 E-post: ole@elektrotema.com elektrotema@elektrotema.com Web:http://www.elektrotema.com

W.SÆLLMANN eftf. FLYGEL- OG PIANOSENTER SØRLANDETS ENESTE FAGHANDEL: •Autoriserte pianostemmere •Pianoverksted •Kjøp/salg av brukte piano og flygel •Eneforhandler for: •Schimmel, Yamaha, Kawai, Bösendorfer, Samick

Åpent 12-17 (Torsd. 12-19) Barstølv. 5B, 4636 Kristiansand Sørlandsparken (”Borgen”) Tlf. 38 04 77 36 Mobiltlf. 959 89 399

Hånes menighet

Tv e i t me n i g h e t

Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Telefax: 38 19 69 61 haanes.menighet@ kristiansand.kommune.no

Tveit menighetskontor Balchens vei 3 4656 Hamresanden

Hjemmeside: www.kristiansand.kirke.no ( Velg Hånes på underenhet) Ekspedisjonstid: Tirsdag - fredag 10.00-14.00. Daglig leder Tone Schalla Telefon 38 19 69 10 tone.schalla@krisitansand.kommune.no Sokneprest Olav Trømborg Telefon 38 19 69 13 Organist Sølve Eggebø Telefon 38 19 69 16

Hydro Texaco Håneskrysset DøgnÅpent Telefon 38 04 87 77

Kateket Anne B. Øvensen Telefon 38 19 69 12 Ungdomsarbeider Marc Schneider Telefon 38 19 69 15 / 415 86 547 Kirketjener Lillian Haanes Telefon: 38 19 69 15 Menighetsrådet Rune Mørland Telefon 957 72 606

Rørleggeren i Tveit og Randesund

tveit.menighet@ kristiansand.kommune.no Telefax 38 19 69 59 Daglig leder Erling Justnes Tirsdag og onsdag 09.00-13.00 Telefon 38 19 68 90 erling.justnes@kristiansand.kommune.no Sokneprest Theis Salvesen Etter avtale Telefon 995 63 376 theis.salvesen@kristiansand.kommune.no

Kantor Ruth Loland Sandvik Telefon 38 19 68 96 ruth.loland.sandvik@kristiansand.kommune.no

Menighetsarbeider Svein Børge Pedersen Telefon 38 19 68 95 / 455 05 558 svein.b.pedersen@kristiansand.kommune.no

Kirketjener Tomas Drangsholt Gabrielsen Telefon 950 62 183 tomas.d.gabrielsen@gmail.com Diakoniutvalget Marit Salvesen Telefon 918 84 378 Menighetsrådet Torgny Bøhn Telefon 913 34 702

Datoer for utgivelser i 2012 Kommer ut 5 ganger i året. Opplag 3100: 1400 til Tveit - 1700 til Hånes. Trykk: Bjorvand & Skarpodde Distribusjon Hånes: NorPost.

Nr.3 ut 18.sept., frist for artikler 3.sept. Nr.4 ut 30.oktober, frist for artikler 8. oktober Nr.5 ut 4.desember,

Gaver til Bladet vårt kan sendes til frist for artikler 12.november Konto nr. 3000 07 70120

23


Vi samles til gudstjeneste! Hånes 3.juni : Høymesse v/ Olav Trømborg kl.11.00. Dåp. Nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer: Menighetsarbeid

12.august: Høymesse kl.11.00 v/Svein Fink. Nattverd. Dåp. Enkel kirkekaffe.

10.juni: Høymesse v/ vikarprest kl.11.00. Dåp. Nattverd. Enkel kirkekaffe. Offer: Menighetens ungdomsarbeid.

19.august: Høymesse kl.11.00 v/Svein Fink. Nattverd. Dåp. Enkel kirkekaffe.

17.juni: Fjordmesse på brygga kl 11.00 v/Anne B Øvensen Nattverd. Kirkekaffe. Offer: Det Norske Misjonssselskap Følg skilter som vil bli satt opp, og ta gjerne med campingstol. Ved dårlig vær holdes gudstjenesten i Hånes kirke. 24.juni : Høymesse kl.11.00 v/Odd Bjørnsen Nattverd. Dåp. Enkel kirkekaffe. Offer: Trosopplæringen. Hånes kirke har ikke gudstjeneste i uke 26-31. Se annonse for Tveit kirke.

26.august: Kveldsgudstjeneste kl.19.00 v/Svein Fink Nattverd. 2.september: Høymesse kl.11.00 v/Svein Fink Nattverd. Dåp. Enkel kirkekaffe. 9.september: Visjonssøndag kl.11.00 v/ Olav Trømborg Nattverd. Dåp. Kirkekaffe. 16.september: Familiegudstjeneste og høsttakkefest kl.11.00 v/Anne B Øvensen. Nattverd. Dåp. Kirkekaffe.

Tveit Søndag 3. juni Drangsholtvann kl.11.00: Felles gudstjeneste med Tveit Frikirke. Ved Kjell Audun Herje og Theis Salvesen. Tveit Veterankorps deltar. Skiltet fra riksveien ved Drangsholt. Søndag 10. juni Tveit kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Theis Salvesen. Søndag 17. juni Tveit menighetshus kl. 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Theis Salvesen. Søndag 24. juni: Ingen gudstjeneste i Tveit kirke Søndag 1. juli Tveit kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved vikar. Søndag 8. juli Tveit kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved vikar. Søndag 15. juli Tveit menighetshus kl. 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Theis Salvesen. Søndag 22. juli: Tveit kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Theis Salvesen. Søndag 29. juli Tveit kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Theis Salvesen.

24

Søndag 5. august Tveit menighetshus kl. 19.00: Gudstjeneste ved sokneprest Theis Salvesen. Søndag 12. august Tveit kirke kl.11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Theis Salvesen. Søndag 19. august Ingen gudstjeneste i Tveit kirke. Søndag 26. august Tveit menighetshus kl.11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Theis Salvesen. SUPERWEEKEND ! Se side 22 Søndag 2. september Tveit kirke kl.11.00.: Gudstjeneste ved sokneprest Theis Salvesen Søndag 9. september: Tveit kirke kl. 11.00: Gudstjeneste ved vikar. Søndag 16. september Tveit kirke kl.11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Theis Salvesen. Presentasjon av konfirmantene. Kirkeskyss Tur-retur Hamresanden -Tveit kirke : Kontakt Øivind Harket 38 04 62 25 Sigmund Skjerve : 38 04 60 77


18


Se, de nære ting. Hjemstedet. Smak på ordet, og du kjenner at det er godt. Det handler om tilhørighet, trygghet, omsorg. Opplevelser og erfaringer som fester seg stillferdig i oss ettersom vi gjør våre ting i våre vante omgivelser. Av og til gjør det godt å stoppe opp og virkelig se seg omkring, kjenne etter og glede seg over alt det alminneliggjorte rundt oss. Bladet Vårt har spurt fotograf Trygve E. Tønnesen om å dele med oss noe av det han har sett i Tveit denne våren. Se og nyt, og med dette oppfordrer vi også andre lesere til å sende inn blinkskudd fra Tveit og Hånes. AJ

19

Bladet Vårt nr.3/12.  

Med Soul Children fra glede i Tveit kirke og ut til våren med et smil ! 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you