Page 1

RETURADRESSE: Vullum Design as Pb.122,6659 Rindal Mai 2010

«- kvar den som kallar på Herrens namn, skal bli frelst.» Apgj 2,22

Nr. 3 - 70. årgang

Guds kirkes grunnvoll ene NoS nr.537

Guds kirkes grunnvoll ene er Herren Jesus Krist. Ved ord og vann alene den er hans verk for visst. Da han på korset døde, han vant den som sin brud, så den sin Gud kan møte i rettferds rene skrud. I hver nasjon og stamme, er kirken én på jord. Dens budskap er det samme, ett navn dens løsenord. Én dåp, én tro, én Herre, ett håp den vandrer med, og ett skal brødet være som her den næres ved. Selv om den her må bære forakt for sine sår, når den i liv og lære for verden splittet står, skal helgenropet stige: ”Er tiden ennå lang?” Og kveldens gråt skal vike for gledens morgensang. Den skuer midt i trengsel, i fare og i strid, ett mål i all sin lengsel: Guds fred til evig tid, når den med jubel eier sin lønn for kampen her, når kirken vinner seier og får sin hvile der. Så er den alt her nede forent med Gud og dem som står for ham med glede og alt er kommet frem. Hør deres jubel tone! Å Herre, hjelp at vi får synge for din trone med dem til evig tid!

Guds kyrkje Andre halvdel i kyrkjeåret er ofte kalla «Kyrkjas halvår». Festhalvårets bodskap om Guds handlingar i verda skal skapa liv, vekst og modning i kyrkja. Utan Den heilage Ande som pinsefesten feirar, skjer det ingen vekst og fornying i kyrkjas liv. Dette halvåret har kornakset som liturgisk symbol og grønt som liturgisk farge. I vår kyrkje har vi to pinsedagar. Første dag, med raud farge, vektlegg pinseunderet, at Gud sende sin Heilage Ande til disiplane. Den andre dagen utdjupar kva Andens gjerning går ut på. Dei fylgjande søndagane fram til Domssøndagen viser ulike sider av

kristenlivet. Pinsa er også starten på verdsevangeliseringa, misjonen til folkeslaga. Det er og den store dåpsdagen. Tida omkring pinse er oftast tida for konfirmasjonar i kyrkjelydane, stadfestinga av dåpen. Det er fest og nytt liv. Konfirmasjon er ikkje meint å vera slutten på kristenlivet, men starten på eit aktivt vaksenliv som kristen i Gudsriket. Vårt ynskje er at Kyrkjebladet skal spegla kyrkjas vekst og liv gjennom festhalvår og veksthalvår.

Velsigna pinsehøgtid!


Side 2

Kyrkjeblad for Indre Nordmøre

ØRE

Øre - Gjemnes

Kyrkjekontoret 71 29 39 00 Telefaks 71 29 38 28 E-post sokneprest: petter.dahle@ gjemnes.kommune.no Biletet: Øre kyrkje

Leir for 5.klassingane Dei fleste av årets 5.-klassingar var med på leiren i Flemma no i vinter. Aktiviteten var stor både ute og inne. Fellesskapet vart utvikla både ved matbordet, i gym.salen, ute i snøen og i undervisningsbolkane. Noko av tida vart brukt til å dramatisere ulike bibelske forteljingar.

Friluftsgudstenester

Vegkirke

I år legg vi også opp til gudstenester ute i det fri. Det blir først gudsteneste på Ikornneset søndag 6.juni. Dette er ei samling som har vorte godt innarbeidd og har hatt bra frammøte. Ein parkerer ved meieriet på Høgset. Så er det planlagt felles kyrkjelydstur for Gjemnes og Øre søndag 20.juni. Her blir det truleg tur utover mot havet med innlagt gudsteneste – kanskje ved Atlanterhavsvegen? Sjå kunngjeringar. Seinare på sommaren følgjer vi opp den gamle tradisjonen med gudsteneste på Svanavollen 1.august. Her ventar vi også mykje folk – uansett ver! For å komme til Svanavollen køyrer ein inn til Hoem og vidare bomveg til Kinna. Her er det nokre hundre meter å gå frå bilveg. Så legg vi også opp til gudsteneste i Batnfjorden i samarbeid med Dyregod-dagane. Denne gudstenesta blir søndag 5.september.

Gjemnes kirke vil også denne sommaren bli open for vegfarande. Her blir det høve til ei pause i kvardagen enten ein er på langtur eller stikk innom frå nærområdet. Å finne ei open kyrkje gjer godt for både kropp og sjel. Velkommen innom!

Eg trur på Den Heilage Ande, ei heilag, allmenn kyrkje, eit samfunn av dei heilage, forlating for syndene, oppstoda av lekamen og evig liv.

1.søndag etter påske deltok Høgtun folkehøgskole med ulike innslag under gudstenesta. Dei stilte med klokkar og tekstlesarar, likeeins med band og forsongargruppe som leia nokre av songane. Kyrkjelyden set pris på denne kontakten med Høgtun.

Barnekoret Barnegospelkoret i Øre kyrkje har gledd oss med song og deltaking elles ved fleire gudstenester også siste året. Her ser vi eit glimt frå avslutninga deira no i vår. Dei kosa seg ved bordet – det vart eit flott selskap! Dermed er jubileumssesongen fullført med mange songarar og god stemning. Leiarar har også i år vore Aud Toril Gagnat og Gunnar Sødal.

Vel møtt til desse samlingane!

Tredje trusartikkel

Høgtun-gudsteneste i Øre kyrkje

Takk til Marie! Marie Hovde Drøpping har vore medarbeidar i barne- og ungdomsarbeidet i kyrkja det siste året. Dessverre reiser ho vidare til nye studier og oppgåver. Vi forstår det, men skulle gjerne hatt henne lenger her hos oss. Ho har hatt mykje kontakt med konfirmantane – delvis også andre aldersgrupper. Det er også starta eit nytt KRIK-lag i Gjemnes som vi håper lever vidare sjølv om Marie reiser. Tusen takk Marie!


Kyrkjeblad for Indre Nordmøre

Side 3

TINGVOLL

Menighetskontoret 71 53 03 03 Telefaks 71 53 12 40 E-post: post@kirken.tingvoll.no Biletet: Straumsnes kyrkje

Tingvoll - Straumsnes

Påskeleir på Bjorlitunet Påskeleiren varte fra 26. til 30. mars. Vi bodde i den fineste leiligheten på hele Bjorli. Det var 5 soverom, 2 bad, kjøkken, stue og loftstue. Det var frokost klokka 9, så vi ble vekt klokka halv 9. Det ble lang kø på badet om morgenen, da alle skulle stelle seg og det var mange som brukte laaaang tid på å sminke seg, så etter hvert ble det kjøpt inn noen speil, og så ble det forbud mot å sminke seg på badet. Vi hadde forskjellige oppgaver knyttet til måltidene, ikke alle var like glade for det. På dagen hadde vi fritid og mange var i bakken der det var litt tåke på morgenen. De som var hjemme badet i boblebadet, spilte kort, bakte til kvelden og gikk på butikken for å kjøpe snop. Vi måtte gå til hotellet når vi skulle spise middag, og etterpå når det var HvilePuls som er en kveldsgudstjeneste. Vi måtte gå 2-3 km hver vei, så vi fikk litt trim også.

Sommaravslutning Søndag 13. juni skal vi ha sommaravslutning i Tingvollvågen søndagsskule. Det blir rett etter gudstenesta, ca 12:30. Da samlast vi utanfor kyrkja, i hagen nedanfor stabburet og mot sjøen (Prestegardshagen). Det blir grilling, leikar og aktivitetar. Ta med grillmat og kopp, så ordnar vi med drikke. Blir det dårleg ver tar vi avslutninga på menighetshuset. Det er lov å bli med på avslutninga sjølv om du ikkje har vore med på søndagsskulen tidlegare, eller du synes du har vorte for gamal. Alle er hjarteleg velkomne! Britt Ingeborg Foseide Henriksen

Etter middagen var det undervisning i leiligheten. Der så vi film, og så snakket vi om den etterpå. Etter undervisninga skulle vi tilbake til hotellet på hvilepuls. På hotellet og i bakken var vi sammen med konfirmantene fra Oslo. På mandagen satt noen og prøvde å skrive en ordbok fra dialekt til oslosk, fordi de syntes dialekten vår var Dette var påskeleirgjengen 2010. så morsom. For eksem- Vi begynner bakerst til venstre: Ine, Ann-Elise, Thea-Elise, pel kakskiv – brødskive. Sølvi, Sally, Endre Tobias, Vanja, Saskia, Magnar, Anna, Det var litt drama, Cathrine og Fredrik. På første rad finner vi: Irene Marius, skader og forelskelse, Håkon, Mari, Vegard og Kjerstin. men ikke så mye krangling. Det var bare et uhell i leiligheten vår. En gutt satt Sommarkonsertar i Tingvoll med slalomhjelm på seg, og så skulle han sette seg ned i Også i år har kantor Tor Strand planlagt sofaen. Desverre sto det noen ei lang rekkje sommarkonsertar i Tingbak, og hun fikk hjelmen rett voll kyrkje der forskjellige gjestemusii leppa. Leppa ble stor og karar deltek. mørk! Alle koste seg, og mange Hver lørdag kl. 17:00: 19. juni Domorganist Larisa vil sikkert tilbake til Bjorli Bulava, Riga når ”Jeg vil takke for ditt kors 26. juni Åsskard Kyrkjekor/orkester 2011” går av stabelen! 3. juli Brann i blått 10. juli Strand-kvartetten Skrevet av: Kjerstin Mari og 17. juli Lone Eines - sopran Sølvi Ebba Ringmar - obo Tor Strand - piano, orgel 24. juli Marianne Andersen, sopran, Tor Strand orgel og piano 31. juli Organist Domitila Ballesteros, Brasil 7. aug. Ingrid Nyhus, sopran Jon M. Skogstad cembalo og orgel 14. aug. Margaret Rensvik og Siste helga i april hadde Tingvollspei Tor Strand, piano darane leir på Brevikstranda i lag med speidarar frå Frei, Kristiansund, Bremsnes Voksne kr 100 - Barn gratis og Midsund. Dette i høve St. Georgsdag som blir markert av speidarar over heile verda. Til vanleg er kring 45 speidarar i HakkespettpaTingvoll samla til patruljemøte gjennom trulja på post vinteren. Dei eldste er rovarar, 3 patruljar i patruljeløer vandrarar, og så er det eit stort kull sti- pet. Her skal finnarar. Neste store prosjekt i sommar blir Ylva og Rune kretsleir for dei yngste og landsleir på Lista tenne bål og koke vatn på ti for dei eldste.

Tingvoll KFUK-KFUMspeidere

Øystein Folden

minutt. Foto: Anne Kjersti Folden


Side 4

Kyrkjeblad for Indre Nordmøre

SUNNDAL

Hov - Romfo - Øksendal - Ålvundeid

Menighetskontoret 71 69 23 00 Telefaks 71 69 25 44 Åpningstider: ma-fre 09.00-15.00 E-post: ekspedisjon@sunndal-kirke.no Kirkeverge: Stig Rune Andreassen E-post: stig@sunndal-kirke.no Bildet: Middelaldarkrusifiks, Romfo kyrkje

Kurskveld på Kirketunet Torsdag 15. april var medlemmene fra de fire menighetsrådene i Sunndal, Ålvundeid, Øksendal, Romfo og Hov, samlet til kurs på Kirketunet etter initiativ fra menighetsrådet i Hov. De nyvalgte menighetsrådene følte behov for en innføring i de oppgaver menighetsrådene skal beskjeftige seg med. Kontakten med bispedømmekontoret førte til at avdelingsleder Per Inge Haugen og seniorrådgiver Inge Morten Haarstad laget et innføringskurs for nye menighetsråd og stilte selv som kursholdere. Hovedtema for kurset var ”Valgt til å lede, Menighetsrådet som styringsorgan.” Inge Morten Haarstad forklarte at menigheten/soknet er den grunnleggende enhet i Den norske kirke, og at rådet har en dobbeltrolle innen sitt ansvarsområde. For det første er det et offentlig forvaltningsorgan og for det andre er det et åndelig lederorgan. Praktiske oppgaver, som for

Ryddesjau på Hovslykkja I øse, pøse regnvær fikk Hovslykkja torsdag en ansiktsløfting etter at Killurdfonna har gitt den hard medfart. Fire elever fra Internasjonal skole troppet opp i en fritime for å ta en tørn. Det var først da telefonene begynte å komme etter påske man ble klar over hvordan storfonna hadde påvirket gravplassen. Kirkeverge Stig Rune Andreassen kunne raskt konstatere hva pårørende snakket om: Praktisk talt hele øvre, bortre del av gravområdet var dekket av til dels store greiner og kvister som fonnagufsen har tatt. På øversida av steingjerdet kan man se trær knekt rett av, som vitne på de store kreftene som har vært i sving. Når man vet at den samme fonna i både 1727 og 1820 skaket Hov kirke, skjønner man hva det er snakk om. Andreassen hadde merket seg store snømengder, men: – Jeg drømte ikke om hvordan det var her før snøen forsvant. I onsdagens Aura Avis gikk Andreassen ut med forsikring om at det ville bli satt ekstra mannskap på oppgaven og at han regnet med å få ting pent i løpet av kort tid.

eksempel å bestemme over kirkeofringer, å foreslå opprettelse av stillinger og å leie ut kirka til forskjellige formål, hører til rådets ansvarsområde. Den viktigste oppgaven rådet har er imidlertid å nære og lede det kristelige livet i menigheten. Per Inge Haugen utdypet den oppgaven som å arbeide for et levende gudstjenesteliv, å utvikle en systematisk og livsnær trosopplæring, å styrke misjonsengasjementet i menigheten og vise omsorg for medmennesker gjennom diakonien. Det er viktig for menighetsrådet å utvide det frivillige arbeidet ved å oppmuntre, ivareta og utruste frivillige mennesker til å bidra i menighetsarbeidet. Dette skjer ikke uten systematisk fokusering og arbeid. Haugen viste her rammeplanen for Møre Bispedømme for perioden 2009-2012 og demonstrerte forskjellige teknikker for å komme fram til en helhetlig menighetsplan. Fikk hjelp Nærmest omgående fikk han telefon både fra flyktningetjenesten og frivilligsentralen med tilbud om arbeidshjelp. Allerede torsdag var de første på plass, og tirsdag kommer det en større dugnadsgjeng for å ta en tørn. Da vil også kirkegården rundt Hov kirke få seg en vårpuss. Her har imidlertid ikke vinteren fart usedvanlig hardt med forholdene. Takknemlig Torsdag var Andreassen lykkelig over å få en håndsrekning fra Eden Abraha, Abeba Michael, Temesgen Measha og Samir Abukhader. De tre første kommer fra Eritrea, mens Samir er palestiner. Selv om været var langt fra ideelt til denne typen arbeid, sto de på gjennom hele fritimen sin i stedet for å bruke den til andre, private gjøremål. Også sogneprest Helge Storset dukket opp på Hovslykkja - utstyrt med motorsag. Ukjent rasfare Da snømassene dundret ned fjellsidene som verst i midten av mars,

Gjennom sine engasjerende og informative opplegg maktet de to kursholderne å gi deltakerne mange gode impulser til videre arbeid. Tekst: Jan B. Nielsen

Philipshaugen Feriedagar 12. - 15. august. Misjonær Johanne Leinebø. Kvinnehelg 10.-12. september. Tove Dahl, omvendt ateist, psyk.og forkynnar. Arr.: NMS

ble man usikre på forholdene på kirkegårdene - både for arbeidsmannskaper og for gravfølge. Derfor ble geologene sendt opp i helikopter for å se ekstra på forholdene, og gikk gode for dem. At kirkegården i det hele tatt kunne være utsatt, kom ifølge Andreassen som en overraskelse på kommunen. Hovslykkja ble tatt i bruk i 1995, og sogneprest Helge Storset har ikke sett fonna gå hit tidligere. Noen steinsprang har det imidlertid vært, blant annet var det like før engelen fikk seg en trykk på begynnelsen av årtusenet. Tekst og foto: Siv Storløkken, Aura Avis


Kyrkjeblad for Indre Nordmøre

Side 5

Kommentaren Hvorfor ta vare på kirkene våre? Jeg vil starte med å si at vi har et utrolig flott kirkeblad! Dette er godt fellestiltak for prostiet vårt! Så kan vi også glede oss når vi leser om alt det positive som skjer rundt om i menighetene våre. Det er vel helst slik at vi liker å skrive om hyggelige ting som skjer, om flotte konserter, gudstjenester og om fullførte investeringsoppgaver. Det positive må løftes frem for det gjør oss godt! Vi ønsker selvsagt at vår kirke skal framstå i et positivt lys. Men hvordan står det egentlig til med kirken vår? For de fleste fellesråd står nok vedlikeholdsoppgavene i kø. Midler til nødvendig vedlikehold uteblir når kommunene sliter med dårlig økonomi. Verdifulle kulturskatter blir ikke tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Dette står i sterk kontrast til vår private materielle velstand. I tider med sentralisering av mange oppgaver kan en jo alltids spørre om vi har for mange kirker….spesielt når gudstjenestefremmøte synker og vi i tillegg ikke greier å ta vare på de kirkene vi har. Etter mitt syn bør vi ha råd til å ta vare på kirkene våre. De er viktige kulturskatter og flotte byggverk. Men det er ikke først og fremst derfor vi skal verne om dem. Kirkene er gudshus som er bygd for å brukes. De er

fylt av benker eller stoler for at folk skal sitte på dem. De har kirkeorgler – og prekestoler, døpefonter og alterringer som skal brukes. Vi skal først og fremst ta vare på kirkene fordi de skal brukes og ikke bare fordi de er flotte byggverk! I grunnen skulle vi ha hatt en større slitasje på både løpere og kirkebenker. Et blankpolert og skinnende rent kirkerom symboliserer ikke nødvendigvis en aktiv menighet. Jeg skal ikke påberope meg å ha løsningen på en mer aktiv menighet, for dette er stort og sammensatt tema. Et folk som ikke har behov for å søke til kirken for å høre Guds ord og delta i fellesskapet der - går selvsagt ikke i kirken. Kanskje blir behovet for et åndelig fellesskap bedre dekt andre steder også. Det er et valg den enkelte må ta. Jeg har personlig stor tro på å involvere barna i det som skjer i kirken. Trosopplæringsreformen - som prostiets menigheter snart blir en del av - er det knyttet store forventninger til. Det skal nå arbeides med lokale planer i alle menigheter for dette arbeidet. Det er svært positivt, for det er nettopp lokalt at trosopplæringsarbeidet må skje. For at arbeidet skal lykkes må kirken og

Veien til prestetjeneste I uke 25 får vi storfint besøk i prostiet. Biskopene i de fire nordligste bispedømmene vil være i prostiet hele uken for å ha kurset ”Veien til prestetjenesten” (VTP). Dette er et samarbeid mellom bispemøtet og de teologiske læresteder for å bevisstgjøre studenter på hva presteyrket innebærer. Kurset veksler mellom bispedømmene og det vil si at det er fire år siden vi hadde en slik samling i Møre siste gang. Uken er delt i to slik at VTP 1 er for de som begynner å lure på om prestetjenesten er noe for dem. Vi skal snakke om det å være prest, det blir tur til Veøy og besøk på Nesset hvor vi får høre ”Faderen” av Bjørnsom. Et viktig tema er også hva biskop og student forventer av hverandre. Det blir dessuten rikelig med tid til å snakke sammen. I tillegg skal vi besøke Tingvoll gård og ta for oss ”Skaperverk og økologisk bærekraft”.

si noe om hvordan det er å leve som prester mellom mennesker i et storindustri- og jordbrukssamfunn. Også her blir det møte med Tingvoll gård og hvor vi skal ta for oss tema som er felles både for kirken og for det vitenskapelige arbeidet som drives der, nemlig den økologiske bærekraften. Det skal også her være god tid til å snakke sammen.

Den siste del av uken går med til VTP 2 for de som er kommet lenger i sin refleksjon om at presteyrket kan være fristende. Programmet skiller seg noe fra VTP 1. For denne gruppen blir lagt opp en tur til Molde for å få innblikk i hvordan stabsfellesskap og lokal kirkeorganisasjon fungerer. Vi møter deretter prester i Sunndal som skal

Bøker

Begge samlingene vil ha nattverdsgudstjenester og vi vil kunne gå på konsert med omvisning i kirka. Vi håper på godt vær slik at vi kan grille om kvelden. Det er mulig for alle å oppleve litt av dette besøket for på gudstjenesten i Tingvoll kirke 27. juni vil biskop Tor Singsaas fra Nidaros preke. gaaa

«Bibelen på kryss og tvers» Bibeltekster ut fra ulike temaer. Bibelselskapet. «Tid for trøst» Bibelselskapet

de frivillige/ lag og organisasjoner samarbeide om dette. Frivillige organisasjoner driver fra før mye bra kristent barne- og ungdomsarbeid. Reformen vil ikke bringe med seg så mye penger at vi at vi kan få de stillingene vi ønsker lokalt. Det er derfor viktig at vi finner gode løsninger som gjør det mulig å få mest mulig ut av de kronene vi får til fordeling - og at minst mulig av trosopplæringsmidlene blir brukt til administrasjon. Når reformene blir tredd ned over oss kan det bli vanskelig å henge med i det som skjer. Om intensjonen bak en reform er aldri så bra betyr den likevel lite om vi ikke får et eierforhold til det som skal skje og de bevilgende myndigheter ikke sørger for midler for å dekke kostnadene. Vi må heller ikke tro at bare vi har penger nok skal vi få til det meste. Vi trenger først og fremst folk som brenner for det de tror på og som har et kall til å gå inn i dette viktige arbeidet Er det engasjement, kommer også kreativiteten og vilje til å gi både penger, arbeid og tid. Jeg ønsker alle en riktig god sommer! Aud Toril Gagnat

Kirkegårdene I løpet av vinteren er det mange gravsteiner som flytter litt på seg. De blir brutt skjeve av snø og tele. Jeg vil henstille til alle som er fester av gravsteder om å ta en tur til kirkegården for å forsikre dere om at gravsteinene står rett og er godt festet. - Det er den som er fester av gravstedet som eier gravsteinen, og som dermed har plikt til å etterse dette, melder kirkeverge Stig Rune Andreassen i Sunndal. Dette gjelder for alle kirkegårder. «Som alltid med kirkegang er også fellesskapet viktig, menigheten har bruk for at vi er der og at vi tar del i fellesskapet. Dette er kjempeviktig; det betyr noe for andre at jeg er der. Jeg går ikke bare for at jeg skal få noe ut av noe, det blir subjektivt, jeg går også fordi det er viktig å være der.» Bjørn Hovde, sokneprest i Nesset i intervju med Driva.

Neste nummer kjem veke 37. Frist for innsending av stoff er 26. august.


Side 6

Kyrkjeblad for Indre Nordmøre

Gudstenester i Indre Nordmøre prosti

Høyr kor kyrkjeklokka lokkar med ein høg og heilag klang

Det kan komme endringar i sommar og i september, så følg med i aviser og nettsider! Pinsedag, 23. mai Joh 14,15-21 Hov kirke kl. 11:00 Romfo kyrkje kl. 11:00 Stangvik kyrkje kl. 11:00 Straumsnes kirke kl 11:00 Øre kyrkje kl.11:00 Andre pinsedag, 24. mai 1 Kor 12,12-20 Valsøyfjord kirke kl.11:00

Ålvundeid kyrkje kl. 11:00 Hafsås skule kl. 12:00 Gjemnes kirke kl.11:00

Boye. Nattverd. Kirkekaffe Storset. Takkoffer. Konfirmasjon. Høgtidsgudsteneste. Venås og Grutle. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Konfirmasjonsgudsteneste. Sokneprest Cathrine Grutle. Takkeoffer: Egen menighet Konfirmasjonsgudsteneste. Dahle. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Høytidsgudstjeneste med stasjonsvandring ved sokneprest Blomstrøm. Takkoffer til Den norske sjømannsmisjon, DNK i utlandet, Nordmøre og Romsdal krets. Storset. Nattverd Høgtidsgudsteneste. Boye. (Ta med kaffe. Merk tiden.) Familiegudstjeneste. Dahle. 6 og 7-åringene spesielt invitert. Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffi.

Treenighetssøndag, 30. mai Matt 28,16-20 Hov kirke kl. 11:00 Boye Hov kirke kl. 20:00 Konsert: Sildring. (Se egen kunngjøring) Ranes kyrkje kl. 11:00 Familiegudsteneste. L.E.Grutle. Utdeling 4-årsbok. Takkoffer til trusopplæringsprosjektet. Kyrkjelydshuset, Skei kl. 11:00 Gudstenestleg møte. Misjonssambandet (NLM). Tingvoll kyrkje kl:10:30 Konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest Cathrine Grutle. Tingvoll kyrkjekor deltek. Offer: Ungdomsarbeidet i menigheten Tingvoll kyrkje kl:12:30 Konfirmasjonsgudstjeneste. Sokneprest Cathrine Grutle. Tingvoll kyrkjekor deltek. Offer: Ungdomsarbeidet i menigheten Øre kyrkje kl.11:00 Høgmesse. Nattverd. Dahle. Takkoffer til Norges samemisjon. Onsdag 2. juni Kallastua kl. 19:00 Vårkonsert m/Jubilate Stangvik kyrkje kl. 19:30 Tonekveld m/ Åsskard kyrkjekor, Todalskoret, solistar, orgel. 2. s. e. pinse, 6. juni Luk 12,13-21 Halsa kirke kl.11:00 Gudstjeneste med stasjonsvandring ved sokneprest Blomstrøm. Takkoffer til menighetsarbeidet. Øvre Rindal kapell kl.11:00 Høymesse. Nattverd. Lene Gåsvatn. Takkoffer til NMS Hov kirke kl. 11:00 Storset. Familiegudstjeneste. Takkoffer. Kirkekaffe Øksendal kyrkje kl. 20:00 Boye. Takkoffer til Kyrkjebladet. Øye kyrkje kl. 11:00 Høgmesse. Nattverd. L.E. Grutle. Takkoffer til misjonsprosjektet i Beghi Åsskard kyrkje kl. 11:00 Høgmesse. Nattverd. Venås. Takkoffer til Kirkens Bymisjon, Trondheim. Kyrkjetrim frå Bø kl. 09:00.

Straumsnes kyrkje kl 11:00 Familiegudstjeneste Mette Boye Offer: egen menighet. Ikornneset kl.12:00 Friluftsgudstjeneste. Dahle. Mulighet for grilling. 3. s. e. pinse, 13. juni Luk 19,1-10 Rindal eldresenter kl.11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Lene Gåsvatn. Hov kirke kl. 11:00 Laskerud. Nattverd Ålvundeid kyrkje kl. 20:00 Laskerud. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet. Todalen kyrkje kl. 11:00 Høgmesse. Nattverd. Blomstrøm. Takkoffer til Kyrkjebladet. Kyrkjelydshuset, Skei kl. 11:00 Gudstenestleg møte. Normisjon. Tingvoll kyrkje kl 11:00 Familiegudstjeneste Sokneprest Cathrine Grutle Søndagsskoleavslutning Offer: KM- speiderne Øre kyrkje kl.11:00 Familiegudsteneste. Dahle. 6- og 7-åringane spesielt invitert. Takkoffer til misjonsprosjektet. Kyrkjekaffi. Laurdag 19. juni Åsskard kyrkje kl. 22:00 Jonsvaka. Kulturprogram. Midnattskonsert. 4. s. e. pinse, 20. juni Luk 15,11-32 Rindal kirke kl.11:00 Gudstjeneste. Lene Gåsvatn. Takkoffer til Misjonsprosjektet Hov kirke kl. 11:00 Laskerud. Takkoffer. Romfo kyrkje kl. 11:00 Storset. Nattverd. Mo kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste. L.E.Grutle. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Gjemnes og Øre: Menighetstur. Se nærmere kunngjøring. 5. s. e. pinse, 27. juni Joh 8,2-11 Valsøyfjord kirke kl.11:00 Gudstjeneste ved sokneprest Blomstrøm. Takkoffer til Kirkens resurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Ålvundeid kyrkje kl. 11:00 Laskerud. Nattverd . Takkoffer til IKO. Ranes kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste. L.E.Grutle. Takkoffer til Redd Barna. Stangvik kyrkje kl. 11:00 Høgmesse. Nattverd. Venås. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Tingvoll kyrkje kl 11:00 Høymesse. Nattverd. Biskop Tor Singsås og Prost Gerd Anne Aarset. Offer: MF (Menighetsfakultetet) Osmarka kapell kl. 11:00 Gudsteneste. Dahle. Takkoffer til Osmarka kapell. 6. s. e. pinse (Aposteldagen), 4. juli Matt 16,13-20 Rindal Bygdemuseum kl.11:00 Tunmesse. Lene Gåsvatn. Takkoffer til Museumet Hov kirke kl. 11:00 Laskerud. Friluftsgudstjeneste i Herredsdalen kl 12:00 Sokneprest Cathrine Grutle 7. s. e. pinse, 11. juli Matt 16,24-27 Øye kyrkje kl. 11:00 Høgmesse. Nattverd. L.Gåsvatn. Takkoffer. Todalen kyrkje kl. 11:00 Høgmesse. Nattverd. Venås. Takkoffer. Gjøra kapell kl. 11:00 Laskerud Øre kyrkje kl. 11:00 Høgmesse. Nattverd. Gerd Aarset. Torsdag 15. juli Gjøra kapell kl. 19:00 Konsert. Ola Bræin og Tor Strand (Sjå eiga kunngjering) 8. s. e. pinse, 18. juli Jes 49,13-16 Halsa kirke kl.11:00 Gudstjeneste ved sokneprest Bernt Venås. Takkoffer til menighetsarbeidet. Hov kirke kl. 11:00 Storset. Straumsnes kyrkje kl 11:00 Høymesse. Nattverd. Prost Gerd Anne Aarset Offer: Møre i misjon 9. s. e. pinse, 25. juli Matt 7,21-29 Rindal kirke kl.11:00 Gudstjeneste. Lene Gåsvatn. Takkoffer Ålvundeid kyrkje kl. 11:00 Storset. Tingvoll kyrkje kl 11:00 Høymesse. Nattverd. Prost Gerd Anne Aarset Offer: Det norske misjonsselskap.


Kyrkjeblad for Indre Nordmøre 10. s. e. pinse, 1. august Luk 12,42-48 Valsøyfjord kirke kl.11:00 Hov kirke kl. 11:00 Innerdalshytta kl. 13:00 Ranes kyrkje kl. 11:00 Svanavollen kl. 12:00 11. s. e. pinse, 8. august Joh 6,66-69 Åsskard kyrkje kl. 11:00 Friluftsgudstjeneste i Åkerfallet kl 12:00 Gjemnes kirke kl. 11:00 12. s. e. pinse, 15. august Sal 32,1-5 1 Halsa kirke kl.11:00

Side 7

Gudstjeneste med stasjonsvandring ved sokneprest Blomstrøm. Takkoffer til menighetsarbeidet. Boye. Boye. Gudsteneste. L.E. Grutle. Takkoffer. Setergudsteneste. Dahle. Salg av rømmegraut m.m. Høgmesse. Nattverd. Blomstrøm. Takkoffer. Sokneprest Cathrine Grutle Høymesse. Nattverd. Dahle. Takkoffer. Kirkekaffi.

Gudstjeneste med stasjonsvandring ved sokneprest Blomstrøm. Takkoffer til. Blå kors. Stangvik kyrkje kl. 11:00 Høgmesse. Nattverd. L.E.Grutle. Takkoffer Straumsnes kyrkje kl 11:00 Høymesse. Nattverd. Sokneprest Cathrine Grutle. Offer: Familie og medier Øre kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste. 50-årskonfirmantjubileum.Dahle. 13. s. e. pinse, 22. august Matt 12,33-37 Skarheim Vålåskaret kl.12:00 Friluftsgudstjeneste. Lene Gåsvatn. Takkoffer til Skarheim Øye kyrkje kl. 11:00 Høgmesse. Nattverd. L.E.Grutle. Takkoffer Tingvoll kyrkje kl 11:00 Høymesse. Nattverd. Sokneprest Cathrine Grutle. Offer: Familie og medier 14. s. e. pinse, 29. august Matt 5,38-42 Megardssetra kl.12:00 Gudstjeneste ved sokneprest Blomstrøm. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Mo kyrkje kl. 11:00 Åsskard sokn kl. 12:00

Høgmesse. Nattverd. L.Gåsvatn. Takkoffer Friluftsgudsteneste. Venås. Nærare informasjon om stad kjem i avisene. Høymesse. Nattverd. Dahle. Kirkekaffi.

Gjemnes kirke kl.11:00 15. s. e. pinse, 5. september Joh 5,1-15 Valsøyfjord kirke kl.11:00 Gudstjeneste med stasjonsvandring ved sokneprest Blomstrøm. Presentasjon av høstens konfirmanter. Treff for 50-årskonfirmanter. Takkoffer til menighetsarbeidet. Straumsnes kyrkje kl 11:00 Høymesse. Prost Gerd Anne Aarset. Offer: Egen menighet Tingvoll kyrkje kl 16:00 Høymesse. Nattverd. Prost Gerd Anne Aarset Offer: KABA( Kristent arbeid blant arabere) Batnfjorden kl.11:00 Gudsteneste på utescena i samband med Dyregod-dagane. 16. s. e. pinse, 12. september Luk 10,38-42 Tingvoll kirke kl 11:00 Familiegudstjeneste Sokneprest Cathrine Grutle Høsttakkefest Gjemnes kirke kl. 11:00 Høymesse. Dahle. 50 og 60 års-konfirmantjubileum. 17. s. e. pinse, 19. september Luk 7,11-17 Halsa kirke kl.11:00 Gudstjeneste med stasjonsvandring ved sokneprest Blomstrøm. Presentasjon av høstens konfirmanter. Treff for 50-årskonfirmanter. Takkoffer til menighetsarbeidet. Straumsnes kyrkje kl 11:00 Familiegudstjeneste Prost Gerd Anne Aarset Merknad frå Sunndal:

Aftensang på Leikvin – sjå avisene

Kyrkjenytt Kyrkjeval og demokratireform I stat/kyrkjeforliket i april i fjor, var det ein føresetnad frå politikarane at kyrkja måtte gjennomføra ein demokratiseringsreform som innebar ei meir demokratisk valordning i kyrkja. Ingen kan tvinga kyrkjas medlemar til valurnene, men ved å leggja valet sammen med Stortingsvalet med reelle alternativ etc, så auka valdeltakinga tydeleg. Mykje kan enno gjerast betre, men valforskarane var imponerte over korleis Kyrkjerådets sentrale leiing greidde å gjennomføra dei nye valordningane, under sterkt tidspress, og korleis lokalnivået i kyrkja lojalt fylgde opp. Da var det dessto meir skuffande at politikarane neglisjerte kyrkjas valde organ og klare vedtak i presessaka, noko som ikkje styrka demokratiet.

Strid om kyrkjas arvesølv Opplysningsvesenets fond er eit sjølvstendig rettssubjekt som eig kyrkjas eigedomar og kapital, kyrkjas skattkiste og arvesølv, verdiar estimert til ca 5,7 milliardar kroner. Dette er kyrkjas skattkiste og arvesølv som Grunnloven uttrykker at skal «blot anvendes til Geistlighedens Bedste og Opplysningens Fremme.» Da regjeringa

vedtok tomtefesteinstruksen, som pålegg Opplysningsvesenets fond, OVF, å selja eigedomar til tomtefestarar til sterkt rabatterte prisar, altså til nokre tusen enkeltpersonar, vart det ei stor rettssak mellom Den norske kyrkja, ved KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, og staten, ei sak som gjekk heilt til Høgsterett etter at staten tapte saka i Oslo tingrett.

Skilsmisser Antal skilsmisser er tre gonger høgare i dag enn på 1960-talet. I fjor vart det inngått 24.800 ekteskap, same år endte 10.200 ekteskap med skilsmisse og 11.200 par vart separert. (Kjelde SSB) Forskning viser at av born som opplever skilsmisse, tek færre høgare utdaning, og fleire får sitt første barn som tenåring og utanfor ekteskap. Ein rapport frå Nova viser også at born som bur sammen med mor og far, drikk mindre alkohol enn born av skilte foreldre, spesielt dei som ikkje bur fast hos den eine. Forskjellane er til dels betydelege. Forskarane seier at «Det ser ikke ut til å være gunstig å bo på skift like mye hos mor og far.» Barneombod Reidar Hjermann meiner at samlivsbrot er mellom dei fremste årsakane til at born slit. Han meiner det er viktig med

samlivskurs for forelde for å motverka skilsmisser, men også for elevar i vidaregåande skular og samtalegrupper for born som har skilte foreldre. Han meiner heller ikkje at par skal halda sammen for ein kvar pris, noko som kan vera vel så nedbrytande. « - i tilfeller hvor det er vold involvert, er det bare å pakke sekken og dra.»

Bøker «Et fjell å fly til» Steinar Ekvik - Verbum «Den undervurderte sorgen» Om tap av gamle foreldre. Steinar Ekvik - Verbum «Dødehavsrullene. - Deres innhold, historie og betydning» Årstein Justnes Høyskoleforlaget «Halleluja» Bjørn Sortland. IKO forlaget. Illustrasjonspris til Marvin Halleraker «Landet under isen» Lars Mæhle frå Sunndal – Det norske samlaget Barnebok om eksistensielle spørsmål – Litteraturpris for barne- og ungdomsbøker 2009 frå Norsk Barnebokinstitutt og Kulturdepartementet


Side 8

Kyrkjeblad for Indre Nordmøre

Underets tid

ANDAKT Det er vår og naturen kler seg til fest. Fuglar syng og blomar sprett. Herlege dagar, og den lyse, varme sommaren ligg enno framfor oss. Vi har godt i vente! Dei fyrste vårdagane er på ein særleg måte underets tid. Eg er så glad i kvitveisen. Ein lang og kald vinter, som den vi har hatt i år, kan lett skape pessimisme. Gras og blomar visnar og døyr. Svart jord og nakne tre legg seg etter kvart til ro under tjukk lag av snø og is. Men så kjem påske og dei fyrste vårdagane. Eit under skjer i den mørke molda og dei fyrste kvitveisane syner seg i dagen. Blomane og blada får si karakteristiske form. Vi kjenner dei att. Så kom dei i år også! Dei fyrste får gjerne sin plass

i ein vase på kjøkkenbordet. Ei helsing frå Skaparen. Eit varsel om den varme årstida som kjem. Og ei påminning om det store som ventar oss som trur på Jesus. For som kristne lever vi i underets tid. Det er forventing over livet vårt. Det gir oss styrke, sjølv om dagane stundom er tunge. Vi har godt i vente. Der er håp over gravene. Dødens brodd er broten. Mirakelet påskemorgonen er alle unders mor! Den fyrste har stått opp. Jesus lever – og vi skal leve! I ein song av Trygve Bjerkrheim heiter det: ”Det siste skal verta ein vår!” Vi lever i underets tid, men enno er vi berre ved starten. Framtida er ljos. Ein dag skal vi for Jesu skuld få stige ut på ei nyskapt jord

og gå Han i møte som har frelst oss! ”Når morgenen stiger jeg er i havn og fedrelandet gjenkjenner. Da hilser jeg med usigelig fryd de naglemerkede hender!” (Johs. Johnson) ”Sjå kor stor kjæreik Faderen har synt oss. Vi skal kallast Guds born. Og det er vi. Difor kjenner ikkje verda oss, fordi ho ikkje kjenner han. De kjære, no er vi Guds born, og det er enno ikkje openberra kva vi skal verta. Vi veit at når han openberrar seg, skal vi verta han like, for vi skal sjå han som han er. Kvar den som har denne vona til han, reinsar seg, liksom Kristus er rein.” 1. Joh 3,1-3. Sigmund Måseide

DØYPTE — VIGDE — DØDE

Døypte HALSA 07.03. Ciljan Henden Frisvold 07.03. Daniel Lervik 07.03. Oda Lervik 28.03. Eirin Vatten 02.05. Anna Kutschera RINDAL 14.03. Ida Walltin 18.04. Martin Romundstad 18.04. Klara Fosseide Bjørnås 18.04. Elise Bakken ØVRE RINDAL KAPELL 21.03. Ådne Sæter ROMFO 04.04. Nora Gikling HOV 14.03. Linnea Johannessen Øyen 14.03. Linnea Jenstad Innerdal 28.03. Oskar Næss 28.03. Håkon Hollingen Torske 04.04. Petter Mjåseth Johansen 18.04. Nora Warmøy Røkkum 25.04. Lea Halle Vassli 25.04. Gina Osen Ulvund 25.04. Hannah Elvira Thorvaldsen ÅLVUNDEID 07.03. Cornelia Berg Barlaup 07.03. Jonas Bugge Sandnes 18.04. Emma Nisjaløkk Bestvoll STANGVIK 04.04. Steinar Torgeirsønn Stenberg 04.04. Stella Røen TODALEN 01.04. Thi Kim Hong Vo 01.04. Ole Magnus Vo Elgsæther ØYE-RANES 04.04. Stian Bendiksen 30.04. Marcos Henrique de Jesus Sousa MO 28.03. Ingeborg Ranes 28.03. Jesper Rodal 28.03. Maja Botten 11.04. Elisa Kvammen Strandheim 11.04. Beatrice Heggem Todal

TINGVOLL 04.04. Ola Eilertsen Øydegard 18.04. Ådne Kindsbækken ØRE 21.03. Amund Hoem Undlien 04.04. Olav Melsæter Hoem 11.04. Viktoria Linnea Weichbrodt 25.04. Leah Marie Varvik, døypt i Angvik bedehus

Vigde

HALSA 27.03. Merete Myhre og Jan Olav Sinnes HOV 09.03. Maria Dos Santos Evany og Ivan Husby 31.03. Britt Elin Drågen og Roger Graskopf STRAUMSNES 03.04. Solveig Margrethe Kvamme og Kjetil Eldevik Fosse 24.04. Silje Kristin Strømsvåg og Torgeir Ulset TINGVOLL 27.02. Guri Aune Løseth og Tomas Bergem Aspill 01.05. Tove Synnøve Nåstad Skaret og Frode Kindsbækken. Velsignelse: 20.03. Janne og Kristian Olden Skarbø

Døde

HALSA 03.04. Borghild Sandnes 08.04. Lars Korsnes 18.04. Knut Hestnes RINDAL 17.03. Peder P Bolme 11.04. Helga Kirkholt 15.04. Anny Sande ØVRE RINDAL KAPELL 01.03. Borghild Eldbjørg Halgunset

f. 1919 f. 1926 f. 1928 f. 1932 f. 1930 f. 1925 f. 1940

HOV 28.02. Olav Ludvig Bele f. 1923 13.03. Agnes Ingrid Oline Vårdal f. 1917 14.03. Margrete Settemsdal f. 1923 15.03. Unni Lovise Nordhus f. 1935 25.03. Oddlaug Marie Neergaard f. 1930 28.03. Marie Nerdal f. 1924 28.03. Kjellfrid Jorunn Søraas f. 1923 29.03. Norvald Fjelle f. 1927 28.03. Gurli Kleiven f. 1947 29.03. Gustaf Kling f. 1917 08.04. Martinus Angvik f. 1923 07.04. Anna Marie Wirum Holten f. 1919 07.04. Ragnhild Dyvesæter Ottem Gravlagt Røn kirkegård f. 1919 12.04. Jon Holten f. 1920 11.04. Oddleiv Ingemar Storli f. 1944 09.04. Ingrid Eide f. 1925 22.04. Lars Bruvoll f. 1921 STANGVIK 10.04 Peder Melhus f. 1931 ÅSSKARD 24.03 Guro Todal f. 1920 27.03 Ingebrigt N. Sæterøy f. 1922 03.04 Olga Skrøvset f. 1921 28.04 Ellen Harriet Bæverfjord f. 1914 ØYE-RANES 30.03 Else Heggset f. 1927 02.04 Endre Sæterbø f. 1959 07.04 Lilly Husby f. 1941 18.04 Olav Ingolf Lindvåg f. 1922 19.04 Gunnvor Aasen f. 1928 STRAUMSNES 09.03. Jakob Tønnesland f. 1922 17.03. Oskar Grimsmo f. 1933 02.04. Bjørn Berg f. 1952 TINGVOLL 06.03. Bertha Elise Skjølsvik f. 1915 10.03. Jan Arvid Johnson f. 1924 16.04. Asbjørn Koksvik f. 1932 22.04. Edvard Aasbø f. 1921 23.04. Brit Husby f. 1952 ØRE 12.03. Steinar Silset f. 1928 16.04. Gudrun Teoline Ranheim f. 1920 23.04. Anna Margaretha Ohren f. 1920 GJEMNES 05.04. Oddmund Bjarne Havnen f. 1934


Kyrkjeblad for Indre Nordmøre

Side 9

HALSA

Halsa - Valsøyfjord

Vinduer Tanker i ei overhøringstid Hender det at du lurer på hva andre tenker? Jeg gjør ofte det. Noen ganger lurer jeg vel forresten litt på hva jeg sjøl tenker. Men så dukker det opp gode samtaler som blir som åpne vinduer hvor egne og andres tanker får lys og luft. En ting er at jeg har fått utlevert et hode som virker best i samtale. En annen ting er at det åpenbarer seg ofte at samtalepartneren stiller med helt andre tanker enn det jeg trodde. Konfirmantene mine overrasker meg stadig vekk. De stiller spørsmål eller kommer med kommentarer som overrumpler, imponerer, skuffer eller stiller meg til veggs. Ofte stiller de med helt andre tanker enn jeg hadde forventa. Så kommer våren med overhøringa. I år har over 60 konfirmanter svart skriftlig på spørsmål fra oss prestene. Noen av spørsmåla er faktaspørsmål. De fleste handler om hva konfirmantene trur og tenker sjøl. Det er en gave å få sitte med disse svara.

Trusopplæringsreformen Dei som starta trusopplæringsreformen i Den norske kyrkja, hadde som visjon å føre borna frå dåpsnåden til bevisst tru på Jesus ut frå det fakta at 75 % av alle fødde born i Norge blir døypte i Den norske kyrkja. (44.008) Trusopplæringa har satsa stort på å få desse i kontakt med kyrkja. Ein fersk evslueringsrapport viser at dette har kyrkja delvis lukkast i, men mindre når det gjeld innhaldet, å gje borna innføring i eit grundig trusgrunnlag. Trusinnhald og teologi har vore for lite vektlagt i prosjektperioden. Bibelforteljingane står utan fortolkning, i alle fall utan frelsesteologi og kontroversielle tema, seier rapporten. Det som har skjedd til no, har vore forsøksprosjekt der utvalde sokn, delvis i samarbeid med andre, har fått midlar til spesielle prøveprosjekt. Nokre av prosjekta har gått over til drift, i det som er kalla gjennomføringsfasen. Etter kvart skal alle døypte frå 0-18 år i alle kyrkjelydane få tilbod om trusopplæring, ut frå ei ny nasjonal trusopplæringsplan som vart vedteke på siste Kyrkjemøte under tittelen «Gud gir – vi deler». For Indre Nordmøre prosti vil det bli halde eit kurs om bruken av denne plana

Noen svarer kjapt og temmelig upersonlig, men de aller fleste jobber samvittighetsfullt med svara sine. De gir et åpent innblikk i tankene deres. Det er et privilegium å få lov til å lese svara deres. Hvordan tenker de? På den ene sida er det mange som tviler på Jesu oppstandelse. Samtidig er det mange som ønsker at det finnes et liv etter døden, og veldig mange forteller at de ber. De blir spurt om hva de vil takke for og hva de vil be for. Veldig mange takker Gud fordi de har det så godt, og de takker for venner og familie. De ber om fred, om helse og et godt liv. Og de ber for dem som lider nød. Når de blir spurt om hvorfor de konfirmerer seg, kommer det og mange ulike svar. Tradisjon, familie og venner føres opp som gode grunner sammen med gaver og en fin festdag. Mange knytter an til dåpen, og en god del gir uttrykk for at de gjerne ville lære mer om den kristne trua. Kjære konfirmanter! Takk for åpenhet og ærlighet! Erik Blomstrøm

31.aug for alle tilsette,sokneråd, fellesråd og representantar frå frivillige barne- og ungdomsorganisajonar i kyrkja. Kyrkja får eit statleg økonomisk bidrag på ca 320,- kr pr døypte barn pr år. Kyrkjelydane skal lage lokale planer for trusopplæring, slik at ein kan nå alle born i prostiet med trusopplæring. Det vil også innebere å tilsette nokre nye medarbeidarar. Den nye plana gir sterkare føringar på innhaldet i trusopplæringa. Ut frå dette skal kvart sokneråd vedta si plan i sammenheng med det som er skjedd før og som kjem vidare. ERE Ref: evalueringsrapporten og rådgjevar i Møre bispedøme Christfried Kaul.

Soknepresten 71 55 96 38 Kirkekontoret 71 55 96 39 E-post kirkeverge: kirkeverge@halsa.kommune.no Bildet: Halsa kirke

Slushkurs I Halsa kommune arrangerte søndagsskolen SLUSH-kurs i vår med 5 deltakere. SLUSH står for SPRELL LEVENDE Unge Søndagsskole-Hjelpere.15. april hadde vi vår første kurs-samling i Valsøybotn bedehus. Vi ser fra venstre Henrik Rodal, Marte Rodal, lederne Jenny Rodal (Søvassli-Ringen) og Inger Karin Foseide (Korvett´n), Jonas Kanestrøm, Tone Aslmo og Åshild Foseide.

Færre gudstjenester under ferieavviklingen Tallet på gudstjenester vil bli sterkt redusert i prostiet vårt denne sommeren. Årsaken er mangel på penger til prestevikarer under ferieavviklingen. - Følgen er at vi får langt færre gudstjenester enn tidligere år, sier prost Gerd Anne Aarset. - Mange vil gjerne døpe sine barn i sin hjemmemenighet. Dette vil de i begrenset grad få til når de ønsker, fordi det er færre gudstjenester å velge mellom. Folk må derfor vite at situasjonen er som den er, og planlegge deretter. -Vi vil strekke oss langt for å imøtekomme folk sine ønsker og behov for dåp, bryllup eller begravelser, men med så stram bemanning som vi får denne sommeren, må vi være forberedt på at det kan oppstå problem, sier prosten.


Side 10

Kyrkjeblad for Indre Nordmøre

-

SURNADAL Øye - Mo - Ranes

Kyrkjekontoret 71 65 70 60 Telefaks 71 65 70 61 Sokneprest Stangvik 71 66 33 30 E-post kyrkjeverje: ingeborg.nordlund @surnadal.kommune.no Biletet: Ranes kyrkje - Stangvik kyrkje

Diplomfest 21.April vart et arrangert Diplomfest på kyrkjelydshuset i Surnadal. Diplomfesten var ei avslutning for dei som har vore med på småbarnssong våren 2010. 40 born og vaksne deltok og lagde stor stemning. Søndagsskulen har hatt samlingar i naborommet i vår, og denne kvelden var vi saman med dei. Inger Marie Paulsen fortalte med stor innleving om påska og ungane var heilt med! Etterpå framførte ungane mange av sangane vi har sunge i vår. Og foreldre, tanter og onkler, og besteforeldre deltok. Vi song mange kjende barnesongar, som Jesus elsker alle barna, vi tar hverandres hender og min båt er så liten og har også tradisjonelle barnesongar. Årets favorittsang for dei yngste er nok Buggi-buggi! Vi avslutta sangdelen med å høyre Velsignelsen, medan mødre og fedre blåste såpeboblar over ungane. Vi åt god mat og sjølvsagt fekk ungane diplom. Det var ein kveld med mykje latter og liv. Vi satsar på nye kveldar med småbarnssong utpå hausten igjen. Bodil Kvam Aasbø

Fellesgudsteneste pinsedag i Stangvik Det har vore tradisjon med kyrkjebåtroing til den store fellesgudstenesta i Stangvik kyrkje 1. pinsedag. Denne tradisjonen ynskjer historielaga og andre interesserte å fornya og forsterka i år, også med andre båtar, hesteskyss, vetranbilar og syklar. Gjerne med gamle klede som markerer det historiske, men utan at dette svekkjer innhaldet i pinsedag som kyrkjeleg høgtidsdag, kyrkjas «fødselsdag» og misjonsdag. Ref: Bernt Bøe

Konsert i Øye tors.9.sept. kl.19.30 med Black Sea Don Cossacks ”Black Sea Don Cossacks” er i utgangspunktet et mannskor bestående av ca. 34 profesjonelle sangere fra Russland og Bulgaria. De fleste er ansatt i operahus i Russland og Bulgaria. Koret pleier to ganger i året å dele seg opp i oktetter, og reiser rundt i Europa og holder konserter. De synger trad. russisk musikk, ortodokse sanger og slavisk musikk. Ensemblet er kjent for sin helt spesielle klang, og er populære gjester i kirker, konserthus og operahus over hele Europa. Torsdag 9.september kjem dei til Surnadal og har konsert i Øye kyrkje. Oddveig Helset Halle

Økonomi Ranes kyrkje er åpna igjen. Det blir normal bruk. Det vart gjeve 150 000 kroner i ekstrabevilgning som ogå skal rekke til grasslått. Ingeborg Nordlund

Vårkonsert i Kallastua Onsdag 2. juni kl 19.00 blir det mykje song og musikk i Kallastua. Jubilate og MiniJubilate deltek med dikt, song og ymse musikkinnslag. Dette er avslutning for barnekora og det blir kakefest for store og små etterpå! Velkomne til KALLASTUA. Denne gongen er det Jubilate og komiteen for «Ord og tonar» som står som arrangør. Oddveig Helset Halle


Kyrkjeblad for Indre Nordmøre

Side 11

STANGVIK

RINDAL

Stangvik - Todalen - Åsskard

Rindal sokn

Menighetskontoret 71 66 47 55 Telefaks 71 66 47 01 E-post kirkeverge: ingeborg.nordlund @rindal.kommune.no Bildet: Rindal kirke

Under samme himmel Noen av dere hører kanskje på programmet «Under samme» på NRK1 lørdag morgen. De siste 5 minutta kaller de «Ord for dagen». En gruppe kommentatorer har disse sendingene på omgang. En av dem er Annet Annet Kizza Kizza RønningsRønningsbakk bakk. Påskelørdag hadde ho «Ord for dagen» omkring norsk og ugandisk påskefeiring. Av kåseriet gikk det fram at ho bor i Oslo og skulle feire påska hos sin manns familie på Nordmøre. Første påskedag deltok ho i gudstjenesta i Rindal kirke i lag med menigheta, mens mannen hennes, Kjell Rønningsbakk fra Normo, Bolme og barna fulgte gudstjenesta på TV-overføring i lag med Gudrun og Jon i eldreboligen. Vi hadde en liten prat med Annet etter gudstjenesta. Ho savna de yngre i kirka, sa ho i samtalen der også Lene prest deltok, - for det er vel yngre folk i Rindal også, spurte ho. Heldigvis var det noen der som ho fikk snakka med. Der ho kommer fra i Uganda er det «in» å gå i kirka, og det er de som ikke går der som er «merkelige». Ho savna Uganda, men ønska

å finne seg tilrette i det kristne fellesskapet i Norge. Ho er overbevist om at alle folk har en søken og et behov for Sannheten. Norge har i over hundre år sendt misjonærer til andre land. Kanskje tida no er moden for at vi får misjonærer tilbake! Innslaget med Annet kan du Familien Rønningsbakk: Kjell og Annet Kizza, Isak Erima og Evan Duma

høre på NRK nettradio, http://www.nrk.no/ programmer/sider/under_samme_himmel/ klikk på «Under samme himmel 3.4.2010 07.35» (de 5 siste minutta). Ho blir å høre der ca en gang i måneden framover. Tekst/bilder: OleT/Trollheimsporten

Kyrkjenytt

Lene prest forretta gudstjenesta

Sommarleir på Gråhaugen For 4. gong inviterer sokneråda i Rindal og Surnadal til sommarleirar på Gråhaugen.

I fjor deltok ca 120 born og vi håpar på minst like mange i år. Invitasjonar er sendt ut til born i Rindal og Surnadal mellom 7-14 år. Ein flott gjeng med ungdommar blir med som leiarar i år og, i tillegg til nokre frå kyrkjelydsstaben. Vi skal gå tur, fiske, ha bibeltimar, lage musikk, hobbyaktivitetar, bade??? med meir. Dette blir bra!

Gudstenestereform og ny salmebok Liturgireformen ser ut til å bli langt mindre omfattande enn først foreslått, men det er likevel ein stor høgmessereform som ser ut til å bli klar for bruk i 2011 etter grundige høyringar og prøveordningar. Det var også meininga at det skulle innførast ei tobinds ny salmebok i samband med reformen. Denne skulle tas i bruk i advent 2010. Etter at mange høyringsinstansar har stilt seg svært kritisk til det salmebokutkastet og delvis til heile prosjektet med ei så omfattande ny bok, så blir det i alle fall ikkje gjennomført samtidig med liturgireformen. Norsk Hymnologisk forening var mellom dei som ikkje ynskte ny hovedsalmebok. Mange har uttrykt at ein godt kan bruka dei to bøkene ein har i lang tid enno, Det tek lang tid å innarbeida ei ny salmebok. Kyrkjerådet anbefaler no at det blir innført ny salmebok i berre eitt bind i 2013.

Stor aktivitet i prostiet I veke 25 skal prostiet motta fleire teologistudentar for praktiske studier sammen med 4 biskopar. Til hausten blir det eit etterutdaningskurs for prestar i prostiet. Veke 47 skal Tingvoll kyrkje feira at kyrkjas altertavle er 350 år. I den sammenheng får Tingvoll besøk av historikar og professor Ole Danbolt som skal laga program for NRK.


Mette Boye i India Det er pinsetid og vi spør Mette Boye i Sunndal kva pinsa betyr for henne. «Helt ærlig? Fridag. Men budskapet som pinsa representerer betyr mye for meg. Det at Jesus sendte Den Hellige Ånd til oppmuntring, ledelse, trøst og visdom.» Mette bur i Øksendal der mannen Bård Boye er prest. Dei har tre born i alderen 12-16 år. Ho arbeider no som prestevikar i enkelttenester ved fullmakt frå biskopen. Har tidlegare, som sjukepleiar, arbeidd som rådgjevar i pleie- og omsorgstenesta i Sunndal kommune og seinare som kyrkjeverje i Sunndal kyrkje. Ho er også no innleigd som rådgjevar for kyrkjeverjen. Men det var som leiar av vegleiingstenesta i Oase, ein kristen økumenisk fornyingsorganisasjon, at ho i vår var med ei gruppe til India i regi av Normisjon og Oase. Dei var inviterte av den lutherske kyrkja i Nord India (NELC), og ei gruppe på 20, inkludert eit team frå Gå Ut Senteret (GUS) på 5, besøkte kyrkja i Assam, nord-aust i India. 200 prestar og kyrkjeleiarar var samla til kurs for inspirasjon og rettleiing i å arrangere eit Oasestemne som skal vera 13.-17. oktober med indiske leiarar. Mette og to andre hadde ansvar for fire seminar om å vera vegleiar og forbedar, ut frå hovedsaka som var leiarutvikling. Mette hadde erfaring frå 8 års engasjement i Oase. Ho opplevde det spennande å støtte og oppmuntre dei indiske

kyrkjeleiarane, gi råd om korleis dei kunne organisere og leggja opp seminaret. Gruppa var to veker i India, ei veke på konferanse og ei veke på reise rundt i landet, for å sjå viktige plassar som Dehli (hovedstaden), Agra, Taj Mahal osv. Mette seier det var eit veldig spennande land, med svært mykje folk. Ho kunne godt tenkja seg å reisa ut att. Men akkurat no har ho oppgåver i kyrkja og ynskjer ha tid for dei tre borna. På spørsmål om kva det betyr for henne å vera medlem i statskyrkja, svarar Mette: «Det er der jeg er med og jeg trives spesielt med å være prestevikar. Men om en er i statskirken eller en annen menighet, har ikke stor betydning. Det står i bibelen at det er lurt å være med i et kristent fellesskap, så

Mette Boye sammen med noen av kvinnene i Assam.

det er det viktigste. Det er vi mennesker her nede som lager skiller og båser. Jeg tror at når Gud ser ned på oss, ser han hjertene som ønsker å være med på det han vil.» Når det gjeld framtida, så føler Mette at ho kan slappa av.

Gud har leia henne og kjem til å leia henne vidare, det er ho sikker på. Ho trur på Guds leiing og trur ho vil finna ut kva ho skal. ERE

Kyrkjeblad for Indre Nordmøre Utgjevar: SOKNERÅDA PÅ INDRE NORDMØRE

Redaktør: Einy Rendal Elgsæther 6645 Todalen 71 66 02 81 E-post: einyre@gmail.com REDAKSJONSSekretær: Ole Trygve Foseide 976 82 829 E-post: kyrkjeblad@gmail.com

Mette Boye og Rita Lunde utenfor kirken i Parkijuli, Assam.

Minigospel i Hov Onsdag 14. april startet vi opp med Minigospel i Hov kirke. Det møtte opp 7 stykker mellom 4 og 6 år. De som er med på bildet er bak fra venstre: Maria Hamstad, Angelica Kårvan og foran fra ventre: Maiken Johnsen, Madelen Hammerstrøm, Emma Hammerstrøm og Guro Sletnes. Og så var det en liten herremann som ønsket å være anonym…..Kanskje det ble litt for mange damer. Men vi hadde en koselig stund med sang og lek. Det er fortsatt plass til flere, også gutter! Hilsen korleder Ingebjørg Charlotte P. Storset

Bladpengar: Frivillig kontingent Kyrkjeblad for Indre Nordmøre Kontor Service A/S Postboks 72 6630 Tingvoll Bankgironr.: 4050 40 46232 Sats/REPRO/EKSP.: Vullum Design as 71 66 50 80 E-post: post@vullumdesign.no 6657 Rindal Trykk: Wennbergs Trykkeri AS 72 88 98 00 7075 Tiller KYRKJEBLADET PÅ NETT: http://www.rindal.kirken.no/ Sjå menyen øvst til venstre på nettstaden

Indre Nordmøre menighetsblad nr. 3/10.  

RETURADRESSE: kristenlivet. Pinsa er også starten på verdsevangelise- ringa, misjonen til folkeslaga. Det er og den store dåpsdagen. Tida om...

Indre Nordmøre menighetsblad nr. 3/10.  

RETURADRESSE: kristenlivet. Pinsa er også starten på verdsevangelise- ringa, misjonen til folkeslaga. Det er og den store dåpsdagen. Tida om...

Advertisement