Page 1

Menighetsbladet

- for Søgne, Greipstad og Finsland Nr. 5 :: desember 2011 :: 60. årgang no ghet. i n e tad-m t.no reips menighe g . w e ww sogn www.

Bibelens mest vitenskapelige beretning

Stjernen over Betlehem Fortellingen om De vise menn fra Østerland i Matteus-evangeliet virker meget enkel. Er ikke den bare en søt liten legende, som passer bra til jul? Nei, så absolutt ikke. Det viser seg at kapittel 2, versene 1-12 bærer på en godt skjult hemmelighet. Beretningen, som tilsynelatende er den minst troverdige i hele Det nye testamente og som mange mener bare de mest barnslige av oss kan feste lit til, er i virkeligheten den mest vitenskapelige i hele Bibelen. For den som kan gresk og har god greie på oldtidens astronomi, vil nemlig se det bemerkelsesverdige at evangelistens fortelling, når han begynner å omtale stjernen over Betlehem, plutselig blir spekket med astronomiske faguttrykk. Fortsettelse side 8

Nytt forsamlingslokale ved Søgne hovedkirke Side 5

Kjøkkenet er på plass i Greipstad Menighetshus Side 12


Kontaktinfo SONGDALEN MENIGHETSKONTOR Helsesenteret (i underetasjen), Nodeland, Pb 43, 4685 Nodeland Tlf.: 38 18 33 80. Faksnr 38 18 49 98. www.greipstad-menighet.no e-post: menighetskontoret@songdalen.online.no Prestekontoret i Finsland, tlf 38 18 03 91 Ansatte: Kirkeverge Truls Glesne Sokneprest Jan Austad Kateket Erlend Waade Menighetssekr. Olene Eidså Klokker/kirketjener Åshild Roland (Finsland) Menighetspedagog Anna Aase Ugland Barne og ungdomsarbeider Robert Hellerslien Kontortider Menighetskontoret Nodeland: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl 9-14. Tlf 38 18 33 80 Presten har ikke fast kontortid i Finsland. Dersom behov ring presten på mobil nr. 905 900 13. SØGNE MENIGHET Menighetskontoret, Gamle Lundev. 19. Pb. 1080, 4683 Søgne. Tlf. 38 05 57 10, Fax 38 05 57 11. www.sognemenighet.no Ekspedisjonstid Mandag: Stengt Tirsdag: 12-14 Onsdag, torsdag, fredag: kl. 10-14 Ansatte Kirkeverge Irene Hæåk, tlf. 38 05 57 12 Kapellan Hilde Elise Andreassen, tlf. 38 05 57 18 / 478 54 770 Vikarprest Inger-Johanne Vaags, tlf. 90639158 Diakon Anne Grete Vigebo, tlf. 38 05 57 20 / 997 01 231 Kateket Nils Herman Hornnæss, tlf. 38 05 57 16 / 924 58 067 Ungdomsarbeider Pål Møll Abrahamsen, tlf. 38 05 57 15 / 975 77 962 Kontorfullmektig Solveig H. Bentsen, tlf. 38 05 57 10 Organist Håkon Bjorå, tlf. 38 05 57 13 / 997 01 284 Organist Jarle Børnes, tlf. 38 05 57 13 / 906 65 685 Diakonimedarbeider Antje Ulbrich, tlf 915 40 513 Familiearbeider Ida Sjøvold Haaland, tlf. 920 26 308 Menighetspedagog Astri Thoresen, tlf 915 94 474 Kirketjener Jostein Schaldemose, tlf. 996 4 0 631 Kirkegårdsarbeider Kurt Helge Almendingen, tlf. 411 23 897 Renholder Siri Tønnessen, tlf. 92898191

2

MENIGHETSBLADET NR. 5 - 2011

Prestens hjørne Det var en gang en fattig bonde som bodde sammen med kona si i en enkel hytte. De var så fattige at de ikke hadde det de trengte for å spise seg mette. En dag, da det ikke var mer mat igjen, visste ikke mannen annen råd enn å gå ned til elva for å fiske. Han fisket hele dagen, og til slutt, da kvelden kom, fikk han en fisk. Det var en stor fisk, og han skulle akkurat til å drepe den, da fisken ropte: ”Nei, ikke drep meg! Hvis du kaster meg uti elva igjen og lar meg få leve, skal jeg oppfylle tre ønsker for deg.”

er,” sa kona. ”Nå har du brukt opp enda et ønske på et helt vanlig hus. Si ikke mer før vi har fått tenkt oss godt om. Nå har vi bare ett ønske igjen. Vi kan jo få det enda finere enn dette huset, kan du skjønne. Jeg skulle ønske vi hadde en konges slott. Nei, enda finere: et slott som Gud selv kunne bo i.”

Det syntes mannen hørtes bra ut, så han kastet fisken uti elva igjen og skyndte seg hjem til kona si. Men hun ble ikke glad: ”Dette er bare noe sludder du har funnet på fordi du ikke har fått fisk.” Nei, det er helt sant, sa mannen. Bare se her: ”Jeg ønsker meg et deilig måltid mat på bordet.” Med ett var bordet fylt av de lekreste retter. Men nå ble kona for alvor sinna. ”Så dum du er! Nå har du allerede brukt opp ett av ønskene. Du kunne jo ønsket deg noe mye finere.”

”Fiskerens kone” er et eventyr som vi finner hos brødrene Grimm. Juleevangeliet er ikke et eventyr. Heller ikke bare en koselig, søt historie. Det er et sterkt budskap om Guds nærvær i hverdagen vår. Om en Gud som valgte en stall som sin bolig på jord. Om en Gud som kommer helt nær og tåler hele oss. Den som er glad i noen, vil ikke holde seg på avstand. Kjærester går tett sammen. Et barn sitter på fanget til foreldrene. Gud elsker oss – og derfor vil han være nær.

Ikke før hun hadde sagt det, sa mannen: ”Jeg ønsker meg et nytt, fint hus”. Og med en gang stod de inne i et vakkert hus med mange fine møbler. ”Nei og nei, så dum du

Og mannen gjorde som kona sa. Han ønsket seg et slott som passer for selve himmelens Herre. Og med ett er det fine huset deres borte – og de står i en liten, skitten stall. Hvor bor Gud? Der Gud bor, må det være lys og glans og ære. Det er sant; Gud bor i et lys dit ingen kan komme. Men i jula får vi høre noe annet. Gud er ikke bare usynlig i himmelens lys. Han ble menneske. Han ble en av oss.

Vi får lov til å tro på en Gud som er god og gir oss av himmelrikets skjulte skatter. En Gud som har all rikdom og ære, men som gav det fra seg for vår skyld. En Gud som er så stor at han ble liten. Tør du å ta imot han som bøyer seg ned for deg?

Menighetsbladet for Søgne, Greipstad og Finsland blir utgitt av menighetsrådene og distribueres til alle hjem i prestegjeldet. Ekspeditør: Elen Bente og Frode Syverstad Grafisk utforming og trykk: Kai Hansen Trykkeri Kristiansand AS

Gaver mottas med takk Bankgiro: 3090.07.05456

Redaksjonen tar gjerne i mot saker til bladet. Stoff med bilder prioriteres. Frist for saker til neste utgivelse er 10. februar 2012. Neste blad kommer ut i uke 8 Bruk e-post: m  bladet@gmail.com

NYE retningslinjer for innsending av stoff i 2012:

For å sende inn stoff, bruk et subjekt i eposten som beskriver nummer på utgivelse du ønsker saken i, tittel på sak, samt om saken gjelder Søgne, Finsland eller Greipstad. Eksempel på et godt subjekt i eposten: nr 1 - 2012 ”Tittel på artikkel” - Finsland (Legg ved tekst og bildetekster i word-dokument samt bilder som .jpg i en samlet epost.)


Konsert med ”Kyrios” på Finsland bedehus

Kirkeskyss i Søgne Telefonliste for kirkeskyss vinteren 2012: Januar: 381 66421 (Føreland) 381 66762 (Thomassen) 381 66434 (Abrahamsen)

Av Sigrid Finsland Smeplass

Februar: 381 66762 (Thomassen) 381 66434 (Abrahamsen) 381 66421 (Føreland) Mars: 381 66434 (Abrahamsen) 381 66421 (Føreland) 381 66762 (Thomassen) Ring mellom kl.09.00 og 10.00 søndag morgen.

Fredag 28. oktober fikk Finsland besøk av gruppa ”Kyrios ” som har sitt utspring fra Vennesla bedehus. Mange av tilhørerne var i 40 – 50 års alderen, og kunne glede seg over et vakkert gjenhør av sentrale sanger

fra egen ungdomstid. Her kom både Tvers, Børud, Utbult og legendariske Andre Crouch til sin rett. Forsamlingen sang med og kunne glede seg over godt budskap og god musikk.

ETIOPIA -ET SPENNENDE LAND Generalsekretær Ylima Gethun fra det etiopiske bibelselskap forteller om ”Kristendommens plass i Etiopia.” Kulturelt innslag fra Etiopia Reiseglimt fra Etiopia ved John Stokkan Sted: Søgne Gamle Prestegård Tid: Mandag 6. februar kl 19.00

Utleie av dåpskjoler. Kr. 250,-.

Greipstad Helselag v/Ellen tlf. 416 35 406. Kan sees på menighetskontoret i Greipstad.

          Velkommen  til  Greipstad  bruktbutikk                                      Åpningstider:              Mandag                                                        Tirsdag                                                                      Onsdag                                                        Torsdag                                                        Fredag                                                        Lørdag  

                   :    12-­‐16     :    12-­‐19     :    12-­‐19                        :    12-­‐19     :    12-­‐16     :    11-­‐15  

Arrangører: Søgne Historielag, Greipstad Historielag, Greipstad Menighet og Søgne Menighet

Julefest på Betania Søndag 8.januar kl.16 Det blir dramatisering av juleevangeliet, sang, gang rundt juletre, saft, kaffe, kaker, og en overraskelse til barna. Kollekt til dekning av utgifter ALLE ER HJERTELIG VELKOMNE

Vi ses  i  underetasjen  i  Brennåsen  senter!!   Kontakt  oss  gjerne  på  tlf.    90732101      

MENIGHETSBLADET NR. 5 - 2011

3


Søgne hovedkirke 150 år Glimt fra festuka 30. okt. - 6. nov 1

2

3

5

1. Bjørn Skagestad deklamerer fra ”Pilegrimen” 2. Staselig inntog på festgudstjenesten 3. Belcanto synger fra Händels ”Messias” 4. Stor kakefest etter gudstjenesten 5. Søgnes nye ordfører, Åse Røsstad Severinsen, hil-

4

ser fra kommunen og takker menigheten for all dens konstruktive frivillige arbeid.

4

MENIGHETSBLADET NR. 5 - 2011


NYTT FORSAMLINGSLOKALE VED SØGNE HOVEDKIRKE Tekst: Byggekomiteen

DUGNADSVILLIGE SØKES Bygget har tidligere vært omtalt i Menighetsbladet. Det er gledelig å kunne fortelle at det nå er reist og ferdig utvendig. Se bildet. Toalettavdelingen som kommunen har bidratt med penger til, er også ferdig og tatt i bruk. Forsamlingslokalet skal imidlertid innredes på dugnad og det vil ta noe lengre tid. Dugnadene starter nå i desember og vil pågå utover vinteren. Det er isolering, paneling og fliselegging som er de største arbeidene. Når bygget er ferdig vil det foregå mange aktiviteter der, bl.a. søndagsskole, konfirmantarbeid og mange andre flotte aktiviteter i trosopplæringsarbeidet. Menigheten ser virkelig frem til å kunne ta dette i bruk. Det er også etablert en givertjeneste for å fullfinansiere bygget. Takkofferet på jubileumsgudstjenesten 6.11. innbragte ca 21.000,- kr, og noen gaver er også mottatt utenom dette.

Fortsatt mangler vi ca 350.000,- for å fullfinansiere bygget. Gaver kan innbetales til Søgne Menighetsråds konto 3090 07 05669 Merket ”Prosjekt mindre forsamlingslokale v/ Hovedkirka.” Vi trenger dugnadsvillige mennesker. Det vil bli en samling på bygget for å fordele dager og arbeid mandag 12.desember kl 1800. Vil du bidra med dugnad i vinter, så møt opp den dagen. De som ikke kan møte, kan ta kontakt med leder av byggekomiteen Finn Georg Birkeland på tlf 97084288 eller mail finngeorg.birkeland@losmail.no

Ingrid Repstads dikt Mor døde 93 år gammel. Jeg husker vinterdagen 11. januar for fem år siden så godt, vi mistet henne den dagen. Det var en sorgfull ettermiddag i Sandefjord, det var vondt å sitte ved siden av å høre hennes bønn om å få lov til å få være sammen med oss enda noen tid til, men sammen visste vi at timen var kommet. Hun var klar i hjernen sin, hun var et medmenneske vi og jeg som adoptivsønn beundret stort, som mor, og som foregangsmenneske for mange, gjennom et langt liv. Familien, barnebarn og de nærmeste var omkring, alle forstod at enden var nær. Så døde hun. Jeg ser tilbake på livet, tenker på barndommen og oppveksten sammen med henne på Repstad, også på dagene frem til i dag. Jeg er utvalgt blant de syv milliardene på jordkloden som er blitt ivaretatt. Jeg har vært blant de heldigste. Døpt og konfirmert i kirka vår i Søgne, som altså i år feirer sitt hundre og femtiårs jubileum. Vi er kommet til sakens kjerne; mor var en dikter. Da kirka vår var hundre år, altså for femti år siden, ble den også feiret. Det ble laget et festskrift med henne som poet på første side. Dertil biskop Kaare Støylen, sokneprest Olav Gautestad, Sverre Sørensen og Laurits Repstad som bidragsytere til hundreårs markeringen. En ikke uproblematisk kirkehistorie for kjennere.

Mor skrev:

Å vene mi kyrkje kor sterk du står og lyser i haustbleik sol. Kvar sundags morgon di klokke slår og kallar med stille tol. Her samlast dei alle innunder ditt tak som bev for din bodskap trong. Her stig det høgt over larm og brak ein jublande salmesong. Her finn eg ordet som løyser ut den vonlause stengsla i sinn. Her legg eg frå meg all sorg og sut og hjarta sin siger vinn. Å vene mi kyrkje, å vis meg leid, og gjev meg meir tru og mot. Ring over dalar og øy og hei og kall oss til bøn og bot. Håkon Repstad MENIGHETSBLADET NR. 5 - 2011

5


”En tid for alt” Tekst: Liv Høyland

Pensjonist

Vi har nettopp hatt avskjedsfest i menigheten i Søgne. Etter 18 års tjeneste som sogneprest i en flott menighet, fant Helge at tiden var kommet for å legge inn årene og gå over i pensjonistenes rekke.

Prestegården på Lunde

For hele 7 år siden så vi oss nødt til å forlate prestegården p.g.a. min MS-sykdom. Et hus fra 1890-årene med 10 rom fordelt på 2 etasjer, steil trapp og høye terskler, samt en stor hage med 4 mål plen, lot seg vanskelig forene med en sykdom som gikk på balansen løs. ”Jeg bare datt”, så derfor flyttet vi til en ny, moderne leilighet i Kristiansand. Selvfølgelig savner vi prestegården. Ikke minst når vi har besøk av barn og barnebarn og følgelig har bruk for god plass. Dessuten trivdes vi svært godt på Lunde. Men dessverre ville prestegården vært et umulig alternativ for mine daglige behov. Vår nye leilighet er derimot en leilighet med universell utforming. Jeg kan til og med komme inn på badet med min manuelle rullestol – noe som kommer svært godt med her jeg sitter med gipset fot etter et ankelbrudd forleden.

Pensjonistbolig

Det er dessuten godt å vite at pensjonistboligen er sikret. For første gang siden 1975 eier vi vårt eget hus – før har vi alltid bodd i tjenestebolig.

Avskjedsfest

Men du verden så godt det var med en avskjedsfest der det vanket mange godord til oss begge – faktisk!

3 ulike menigheter

Vi kjenner oss veldig priviligerte som har fått lov til å høre hjemme i 3 ulike menigheter. Først i Namsos i 6 år (der ble våre 3 barn født), så i Haifa i 12 år (der gikk våre barn på hebraisk skole og ble 3 språklige; norsk, hebraisk og engelsk). Til slutt i Søgne i 18 år (der ”ble” våre 2 yngste ”norske”, mens eldstedatteren var igjen noen måneder i Haifa for å fullføre hebraisk videregående).

6

MENIGHETSBLADET NR. 5 - 2011

I Søgne har så våre 2 døtre feiret bryllup, og Knut Helge og familien er ukentlig med i forbønnen i gudstjenestene som utsendinger fra Søgne menighet. Her ble også Knut Helge ordinert til prest, og våre 2 ”israelske” barnebarn er døpt i Søgne gamle kirke.

Menighetsbladet

Ny fase

Misjonsperspektivet

Vi har altså masse gode opplevelser å tenke tilbake på, men nå er tiden kommet til en ny fase i livet. Vi har etter hvert 7, snart 8 barnebarn, så nå kan vi til og ned planlegge Israels-tur uten at det må passe inn i Helges høstferie, Østlandsturer til den øvrige familie kan vi ta akkurat når det passer. Helge har døpt alle våre 7 barnebarn og vil forhåpentlig kunne gjøre det med nr. 8 og eventuelle flere som måtte komme. Vi har ennå ikke så mange planer for pensjonisttilværelsen, men Helge kommer nok til å bruke en del tid på slektsforskning og jeg med skriving. Dessuten har vi bestemt oss for å snakke hebraisk en dag i uka.

Søgne ”VÅR” menighet

Fremdeles føler vi at Søgne er vår menighet, så vi kommer nok til å være flittige gudstjenestedeltakere i fremtiden også. Vi har veldig mange gode venner i Søgne, og båndene er så sterke at vi for eksempel fremdeles ønsker å være medlemmer av Betania.

Vi skal heller ikke se bort fra at jeg kommer til å bli gjesteskribent i Menighetsbladet også. Arbeidet med bladet har vært svært lystbetont – når jeg har vært i form – vel å merke.

Ikke minst håper jeg at misjonsperspektivet fortsatt vil komme klart til uttrykk i bladet. Jeg vet fra egen erfaring hvor stor betydning det har å vite at en er omsluttet av omsorg og forbønn fra sendemenigheten. I tillegg føler jeg det er en virkelig berikelse for en menighet som har vært så heldige som Søgne som gjennom egne utsendinger har fått nærkontakt med den verdensvide kirke.

Ansvaret for de forfulgte kristne

La oss heller ikke glemme de forfulgte kristne som vi blir spesielt minnet om på søndagen for de forfulgte i november. Selv har vi faktisk blitt veldig beriket av å inkludere bønnelista fra Norsk misjon i øst i vår daglige forbønn. Dette bidrar til å gjøre oss kjent med situasjonen for kristne som virkelig har måttet lide for sin tro.


Kveldsgudstjeneste i Greipstad kirke

Kveldsgudstjenesten 16.oktober ble en flott opplevelse for oss alle. Kirka var godt besøkt, men ikke full, det hadde vært plass til flere! RESTART er i gang og Tom Jarle Kristiansen er tilbake som dirigent for fullt! Han sier selv at han er veldig glad for å være tilbake og storkoser sammen med koret. Koret sang mange flotte sanger! Dersom flere har lyst til å begynne er

de velkommen på øvelsene som foregår i Greipstad kirke 2.hver onsdag (oddetalls uker) fra kl. 19.00 – 22.00.

EN SKIKKELIG JUBELSØNDAG I GREIPSTAD KIRKE.

Tekst/foto: Klara Turid Fidje Frettun Søndag 9. okober 2011 må kunne gå inn i historien som en skikkelig jubelsøndag for Greipstad kirke. Jan prest og hans dyktige medarbeidere inviterte til høsttakkefest. I tillegg var bygdas gullkonfirmanter spesielt invitert til gudstjenesten og påfølgende kirkekaffe i Bestestua. Fem barn ble båret til dåpen denne søndagen. Det var seniordans, tårnklubb, tale og sang. Og med representanter for konfirmantkullet anno 1936 til stede, ble det en gudstjeneste med form og innhold for alle aldersgrupper.  Tord Sveinall, som var i  konfirmantkullet til prost Hagene i 1936 , beviste at konfirmasjonsundervisningen for 75 år siden ikke var gått i glemmeboka. Han delte følgende bønn med oss: Lær meg Herre, Din veg, så jeg kan vandre i din sannhet . Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn.    

Sokneprest Jan Austad talte over teksten som står i Mark 2,18-28. Menigheten ble invitert til nattverd, takkoffer til nytt menighetshus.

Sølvpil I vår hadde vi et stykke i Menighetsbladet der vi etterlyste flere ledere til Sølvpil for at vi kunne fortsette driften av denne populære barneforeninga. Vi er så heldige at det var mange som meldte sin interesse og i dag er vi 7 ledere. Det har også begynt mange nye jenter og på det meste har det vært så mange som 37 stk på en samling. Vi ønsker å takker for alle nye ledere som har begynt, alle som har bedt for Sølvpil og alle foreldre som sender sine barn på Sølvpil.

Seniordanserne innledet høsttakkefesten.

Siri Tønnessen

MENIGHETSBLADET NR. 5 - 2011

7


Stjernen over Betlehem (forts. fra forsiden)

De vise menn kommer med sine gaver. Mosaikk i kirke i den italienske byen Ravenna

Tekst: Jostein Andreassen

Hvorfra?

De fremste eksperter på klassisk astronomi undrer seg: Det er umulig at tolleren Matteus kunne vite om dette. Den eksakte og detaljerte kunnskapen om stjernehimmelen som kommer til uttrykk i versene to og ni, er det fullkomment utenkelig at han kan ha kommet opp med selv. Hvor i all verden har mannen disse opplysningene fra? Det viser seg at teksten til Matteus om stjernen stemmer helt nøyaktig med de meget detaljerte opplysninger som står på en leirtavle i kileskrift som er funnet ved utgravninger ved Marduk-tempelet i Babylon. Denne befinner seg i British Museum i London, og jeg sitter her med et bilde og en oversettelse av den foran meg. Her har vi å gjøre med en astrono-

8

MENIGHETSBLADET NR. 5 - 2011

misk kalender som er utarbeidet av og for fagfolk, og den dekker de observasjoner over stjernehimmelen som ble gjort av prestene fra 1. april i år 7 før Kristus til 19. april året etter. År 7 er temmelig sikkert årstallet for Kristi fødsel, det er et faktum at vår tidsregning ”Anno Domini”, da den ble regnet ut av munken Exiguus på 500-tallet, har en tilsvarende feil. Det høres unektelig litt rart ut, men Jesus ble trolig født i år 7 før Kristus. Vår tidsregning er altså da 7 år feil.

Gikk foran

Den 12. og 13. november år 7 f. Kr. hadde en stor lysende dobbeltstjerne sin såkalt ”vestlige stillstand” på himmelen, og denne var godt synlig også over det sørlige Israel, dvs. Jerusalem-distriktet og sørover mot Betlehem. Da vismennene dro ut fra hovedstaden etter Herodes-besøket, fikk de den rett imot seg – de opplevde

fenomenet som at ”stjernen gikk foran dem”, som skrevet står, og da de så den, ”ble de meget glade.” I vers 9 kan vi lese at ”stjernen [kom og] ble stående over stedet der barnet var”. Vel, det er utrolig nok et faktum at den nettopp ble ”stående” – den stod nemlig stille før den dreide motsatt vei, og dette skjedde som nevnt midt i november. Evangelisten bruker det helt betegnende faguttrykk for dette, ”eås elthån estathæ epanå” – det han skriver, er astronomisk helt korrekt. Flere professorer i klassisk astronomi bekrefter det, og spør om de er forundret over hvordan han kunne vite dette. En inngående gjennomgang av den greske tekstens eksakte innhold fins i de oppførte kildene nedenfor. En kunne i utgangspunktet tro at hele ”stjernefenomenet” var et Guds under; vel, det kunne det jo være, men det lar seg altså nokså greit forklare rent naturvi-


SØGNE MISJONSHUS tenskapelig, rent astronomisk. Det lar seg beregne, det som foregikk.

Jupiter/Saturn

Stjernen var trolig det som kalles en ”konjunksjon”, en sammenstilling mellom planetene Jupiter og Saturn som fant sted i stjernebildet Fiskene. I Babylon ble førstnevnte regnet som guden Marduks ”stjerne”, og Saturn var jødenes. (Saturns dag er jo lørdag eller sabbatsdagen, jfr. Saturday på engelsk.) Da prestene i Babylon første gang så de to ”stjernene” sammensatt i deres aftenoppgang, nødvendigvis den 15. september i år 7 f. Kr., er det svært sannsynlig at de tolket sammenstillingen mellom Den høyeste guds stjerne og jødenes stjerne som et ”himmelsk ekteskap”, der Marduk var brudgommen og jødefolket bruden. Liknende forestillinger kjenner vi fra gresk mytologi. Tegnet på himmelen om dette guddommelige ekteskapet måtte selvsagt innebære at det var født et barn, som på en særskilt måte skulle bli den Høyestes representant på jorden.

Til Jerusalem!

Trolig ble altså noen av prestene umiddelbart sendt av gårde til Jerusalem for å hylle denne ”Jødenes konge”, som nettopp var født, sønn av deres hovedgud Marduk. Resten av historien står hos evangelisten Matteus. Og det er knapt mulig å finne noen annen forklaring på hans ”stjerneekspertise” enn at han har fått Vismennenes beretning i ordrett gjengivelse fra Maria, Jesu mor, som ”gjemte alt i sitt hjerte og grunnet på det.” (Ifølge kirkefaderen Papias ca. 130 er dette evangeliet først skrevet på hebraisk. Se i begynnelsen av Lukasevangeliet hvor mye denne evangelisten har hentet fra Marias munn.)

Troverdig

overbevist meg.” Men dette forbløffende og for troen og tanken svært utfordrende budskapet har ennå ikke nådd ut til folk flest.

Også nå

Sammenstillingen mellom de to planetene Jupiter og Saturn kunne forresten tydelig ses på nattehimmelen hos oss 28. mai 2000, og da var jeg selv ute med kikkerten. Det var rart å se på. Og jeg gjorde det i full forvissning om at jeg så det samme som de vise menn fikk se – 2007 år før. Den var den store astronomen Johannes Kepler som først fant fram til en naturvitenskapelig forklaring på det merkelige stjernefenomenet hos Matteus. Det var i 1604, altså samme år som Søgne ble egen menighet og utskilt fra Oddernes. I fjor høst var jeg i Ravenna i Nord-Italia for å se den berømte mosaikken i en av kirkene. Den er fra år 544 og framstiller De vise menn kledd som persiske prester. Og da perserne invaderte Israel i år 614, ødela de ikke Fødselskirken i Betlehem fordi de så at De vise menn som der var framstilt i en mosaikk inni kirken, bar persiske klær. Babylon var en viktig by i det gamle Perserriket. Kilder: ”Betlehemstjernen”, av K.F. D`Occhieppo, professor og astronom ved Universitetet i Wien. ”The Bible and Astronomy”, 2001, av Gustav Teres, teolog, astronom ved Vatikanobservatoriet. Her er bilde av tavlen og oversettelse på s. 80f. Dessuten ”Die Anfänge der Astronomie” (1966, skrevet av den berømte matematikeren og vitenskapshistorikeren B. L. van der Waerden, Zürich).

Tirsdag 13. desember: Julemøte kl. 19.30 - Andreas Årikstad taler - Bevertning.   Torsdag 29. desember: Juletrefest for små og store kl 17.00 - Andreas Årikstad deltar  - Det blir noe å spise.  

2012:

Tirsdag 10. januar: Årsmøte kl. 19.00 Søndag 22. januar: Familiemøte kl 16.00 Tirsdag 24. januar: Møte kl 19.30 Tirsdag 7. februar: Møte kl 19.30 Tirsdag 21. februar kl 19.30: Møteuke starter.

SØNDAGSSKOLE FOR MANNFOLK Vinteren 2012

Når og hvor? Torsdag kl 1930 Januar og februar: i kirken. FRA MARS: I MENIGHETSHUSET.

Januar:

12: Olav Skjevesland: Når går lære over til å bli vranglære? Kan vi si: «Det er vranglære?» Har vi rett til å si det? 26: Fr. Arnfinn Haram: Er disse katolikkene skikkelig kristne? Om den katolske kirken

Februar

9: GÅR UT! Vi stiller i stedet på dugnadsinnspurten i menighetshuset! 23: Magnar Hellesøy: Kristen tro i møte med samisk tro

Mars

8: Hilde Elise Andreassen: Rett mann på rett sted er av og til en kvinne! Om kvinnelige prester, bibeltroskap m.m. 22: Helge Stapnes, Johnny Greibesland, Terje Imeland, Jone Nyborg, m.flere: Vi utfordrer våre lokalpolitikere: Trenger vi kirken?

Nå synes vel noen jeg er bra dum som kan tro så sterkt på slikt som dette. Det er slett ikke så sikkert. Jeg er i meget godt selskap: Da første utgave av astronomiprofessor D`Occhieppos bok om Betlehemstjernen kom i 1968, sendte B. L. van der Waerden, en meget kjent forsker på klassisk astronomi og som har skrevet den beste læreboken om denne til nå, uoppfordret og spontant et lykkeønskningstelegram til forfatteren med disse ord: ”Med stor interesse har jeg lest Deres ”Betlehemsstjernen”. De har MENIGHETSBLADET NR. 5 - 2011

9


Døde Søgne • • • • • • • • • •

Knut Rinker Henriksen, f.1950 (Drammen krematorium) Solveig Marie Bakke, f.1931 Tellev Aanesland, f.1929 (Flekkerøy kirke) Thora Johanne Repstad, f.1917 Charles Nilsen, f.1924 Hendy Synnøve Finstad, f.1928 Sigurd Austenå, f.1929 Oskar Aarre, f.1926 Gerd Tallaksen, f.1934 Leif Østrem, f.1934 (Valle kirke, Lindesnes)

Greipstad • • • • •

Edit Marie Nordby f. 1926 Bjørn Lars Aase f. 1939 Tore Vatle f. 1961 Leif Eilertsen f. 1954 Harry Olav Haugen f. 1943

Finsland •

Julehilsen fra familien Morris på Hawaii

Peder Frigstad f. 1917

STILLE MESSE i Langenes kirke kl 20.30 Mandag 12. desember kl 20.30

forbønn er både rørende og nødvendig for vår familie.

Nå ønsker vi dere alle ei hjertelig god jul og et velsignet godt nytt år.

Julehilsen fra Jon, Elin og Matea (Indrebø) Morris Følg gjerne med oss på vår hjemmeside: www.jonandelin.com

Tenn Lys – Vær et lys!!

Det går mot slutten av året 2011 og en ny adventstid er her! Advent betyr ankomst og er en forberedelsestid fylt med håp og forventning om å ta i mot Jesus som et lite barn, men også som verdens frelser. Adventstiden for oss som familie her på Hawaii er også en forberedelsestid fylt med håp og forventning. Vi venter med glede på vårt andre barn, ei jente, som har termin 17. desember!! Hvert barn er et lite mirakel, og vi takker Gud for denne gaven! I den lederrollen som Jon og jeg(Elin) har hatt i høst, har vi fått være med på å utruste 350 studenter og 80 ledere som snart skal sendes ut på 3 måneders misjonsoppdrag til 20 ulike nasjoner. Blant annet skal vi sende team til Kambodsja, Vietnam, Burma, Mosambik, Rwanda og Sør Afrika. Teamene skal dele sannhetens budskap både i ord og gjerning. Vi ber om at det glade budskap må være til inspirasjon for oss alle denne høytiden. La oss ikke bare tenne stearinlys som gir lys, varme og glede i vårt eget hjem, men la oss selv være lys for dem rundt oss. Lyset er sterkere enn mørket. Vi er kalt til å være med å forandre verden - til å være hjelpsomme, vennlige og vise omsorg for andre. Vi er kalt til å gi mennesker lys og håp. La alle tente lys i våre hjem i denne høytiden minne oss om at vi er kalt til å være lys som sprer varme med glede. Tusen hjertelig takk til alle der hjemme som støtter oss i den tjenesten Gud har kalt oss til her på Hawaii. Deres trofaste

10

MENIGHETSBLADET NR. 5 - 2011

Vi har mange spennende prosjekter på gang.

Vi føler at Gud har ledet oss til å gi mer av vår tid, våre krefter og ressurser for at flere mennesker i denne verden skal få rent drikkevann samtidig som de får høre sannhetens budskap. For tiden er vi med å samarbeider om et brønnprosjekt i Kageyo flyktningsleir i Rwanda. Problem: De 6000 menneskene som bor i denne flyktningsleiren har kun tilgang til en brønn. Mange av dem må daglig gå 10km for å hente vann. Prosjekt: Boring etter vann Resultat: En brønn gir umiddelbart tilgang på rent vann til 1000+ mennesker. Målet er å bore 6 brønner i løpet av de neste 18 månedene. Prosjektet starter: Januar 2012 Økonomi: Vi takker spesielt Lunde Skole i Søgne som har vært med å støtte prosjektet økonomisk. Det koster 67.000 kr for boring av en vannbrønn, dette inkluderer også ei vannpumpe. Vi ber fortsatt om at flere penger må komme inn til prosjektet. Kommentar:  • Det er vanlig at kvinner og barn må gå 10 km per dag for å hente vann. • Resultatet er at de ikke har tid til skole eller arbeid. • En lokal komité vil få ansvar for vedlikehold av brønn og pumpe. • Vi vil oppdatere med informasjon og bilder så fort en brønn er boret. • Les mer om det hele på www.justicewater.com og www.waterforlifeafrica. org


Julemessa på Nodeland

Døpte Søgne • • • • • • • • • • • • • • • • •

Noah Hillesund Tuva Ringe Lukas John Watson Tiril Knutsen Åsne Mjaugedal-Eriksen Fredrik Dønnestad Olsen Linnea Ravnberg Ole Sebastian Ravnevand-Repstad Fredrik Solberg Ingvild Sæther Kristoffer Winger Lukas Fladen Linnea Kristensen Adele Sofie Byklum Sofie Tomine Frøytland Oscar Skarpeid Ihlen Sander Kvamme

Matheo Macleod Tønnessen

Greipstad Julemessa på Nodeland ble avviklet i foajeen på Songdalen ungdomsskole lørdag 19. november 2011. Programmet for dagen var slik: Kl. 11.00 Åpning av messa v/Austad + sang av Knertekoret. Kl. 12.30 Sang av Ragnhild L. Pedersen Kl. 14.30 Sang av en gruppe fra RESTART, samt andakt v/Øyvind Oterholt. Alle disse deltakerne og alle dere som kom på julemessa var med på å gjøre dagen til en festdag. Ved salgsbordet kunne vi kjøpe mange flotte og nyttige ting som f.eks brød, hjemmestrikket sokker, julepynt, pulsvarmere og annet håndarbeid. Dersom du ikke handlet til deg selv, er det flotte gaver å gi bort. Det populære åre-salget gikk hele dagen med flotte gevinster: Kransekaker, bakeboller med innhold og mye annet. Du kunne også kjøpe lodd på bøkene hvor det var mange fine gevinster. Under trekking ca. 15.30 fikk gevinstene mange nye eiere, noen gevinster ble hentet, noen måtte ringes til og noen står på Menighetskontoret til avhenting. I fiskedammen for de minste hadde alle fiske-lykke, og fikk fisk! Kafeteriaen hadde mye godt å by på: Pølser, grøt, smørbrød, kaker, vafler, brus og kaffe. Ingen trengte å gå sultne fra messa.

Julemessa har en lang tradisjon i bygda, den hører med i førjulstida. I år kom det inn ca. 120.000 kroner som går til Det Norske Misjonsselskap. De arbeider i mange land med budskap, bistand og bygging. Takk for en flott og innholdsrik lørdag på Nodeland! Det er kvinneforeningene i Greipstad som arrangerer messa.

• • • • • • • • • • • • • •

Teodor Bassanese Flateland Victoria Solli Melar Synne Andersen-Furuseth Simon Nordhassel Marte Wold Sunde Emil Myren Gundersen Lydia Berntsen Simonsen Sofie Aardal Amalie Hauge – døpt i Lund kirke Oliver Gundersen Magnus Froland Reiersølmoen Julian Fjeldberg Larsen Even Lian Natalie Try – døpt i Søgne gml. kirke

Finsland • • • • • •

Vilde Homme Kine Tjessem Aasland Camilla Dåstøl Tomine Berge Heivoll Nina Costa Slottet Karoline Drange

Vigde Søgne • • • •

Siv Helga Andreassen og Tor-Erik Vatne Mona Hegle og Bjørn Ødegaard Kristin Severinsen Spieler og Erik Spieler Inger Helene Ekberg og Matti Eerik Klami

MENIGHETSBLADET NR. 5 - 2011

11


”Vi synger jula inn” Søgne hovedkirke søndag 18. desember kl. 18.00.

Kjøkkenet er på plass i Greipstad menighetshus

Allsang og musikk med bl.a. Søgne Skolekorps, Søgne Soul Children og Søgne Musikkorps. Fri entré.

Jytte Holmen og Knut Henrik Larsen finpusser White Christmas, The Holy City og Silent Night.

Dette skjer på Finsland bedehus  

Bønn hver onsdag kl. 10.30

Desember

7 Ons 19.00 Alphakurs 15 Tor 19.30 Torsdagsmøte 26 Man 19.30 Ungdomsforeningas juletrefest 27 Tir 18.00 Søndagsskolens juletrefest 29 Tor 19.00 Avholdslagets juletrefest

Nå har dugnadsgjengen i Greipstad menighetshus begynt å jobbe på dagtid også. Dugnadsleder Janne Slotte har derfor bruk for flere folk som kan male, og snekkere som kan sette opp vegger i ungdomskjelleren og til annet arbeid. Lørdag var ti kvinner og menn i full sving på det nye menighetshuset. Det var proffe kjøkkenmontører som satte opp hovedkjøkkenet, så nå er det meste av benker og skap på plass. Malerne var både høyt på stillaset, og lavt på gulvet med malerrullene sine.

Hver dugnadsdag er det noen damer som kommer med mat til dugnadsfolket, så ingen skal gå sulten til jobben. I matpausen benker de seg rundt scenen i storsalen. Fra 14. november blir det jobbet dugnad hverdager fra kl 09 til 15, og kvelder fra kl 17 til 21. Ta kontakt med Janne Slotte på telefon 901 31 633 eller e-post janneslotte@hotmail.com for å melde deg til tjeneste!

Januar

7 Lør 19.00 Gaither juletrefest 11 Ons 19.00 Alphakurs 12 Tor 19.30 Torsdagsmøte 14 Lør 20.00 Åpen kjeller 17 Tir 19.30 Møte Israelsmisjonen 21 Lør 19.30 Ungdomsforeninga 22 Søn 17.00 Storsamling v/ Geir Fagerbakke og ”Kraftverket” 25 Ons 19.00 Alphakurs 26 Tor 15-18 Middagskafè 28-29 Alpha helg

Februar

5 Søn 17.00 Storsamling v/ Ole Kristian Iglebæk 8 Ons 19.00 Alphakurs 11 Lør 20.00 Åpen kjeller 16 Tor 19.30 Torsdagsmøte 17 Fre 19.00 Årsmøte Finsland bedehus 18 Lør 19.30 Ungdomsforeninga 19 Søn 17.00 Familie storsamling – ”Minisingers” 22 Ons 19.00 Alphakurs 23 Tor 15-18 Middagskafè

NY BARNE-OG UNGDOMSARBEIDER I GREIPSTAD! Da Anna Ugland jobber redusert i sin stilling som menighetspedagog, har gladkaren Robert Hellerslien troppet opp og jobber hennes 20 prosent ekstra. Robert har da hovedansvaret for ungdomsklubben Fredags, og ønsker å jobbe med et lovsangsteam/kor. I tillegg er han i høst med på julevandringer, LysVåken og 4årsklubb. Vi ønsker han hjertelig velkommen og lykke til i et utrolig viktig arbeid! Anna Ugland

12

MENIGHETSBLADET NR. 5 - 2011


Presentasjon av nytt menighetsråd i Greipstad menighet Valgt for perioden 2011 – 2015

Årets julegave?? Byggingen av Greipstad Menighetshus nærmer seg slutten. Nå skal huset innredes! Storsalen i bygget kan romme ca. 400 personer….og disse må ha noe å sitte på! Som kjent er Greipstad Menighet avhengig av mange givere og stor dugnadsinnsats for å få dette prosjektet i havn.

Menighetsrådet i Greipstad menighet ble presentert på gudstjenesten i Greipstad kirke søndag 20.11.2011. Rådet består av følgende personer: Fra v. Marianne Gauslå Liestøl, Anna Aase Ugland, Kari Hærås, Reidun Tjomsland Vargas, Målfrid Lindeland, Alice Oterholt, Merethe Solheim, Gyri Lilleskare Pedersen. Følgende personer var ikke tilstede da bilde ble tatt: Else Follerås, Charlotte Ljøstad, Berit Nordhassel, Jan Stomnås og Knut Asbjørn Koland.

Jubileum for Greipstad Bruktbutikk

Vi utfordrer i denne anledning alle Greipstad’s innebyggere til ”stoldugnad”. Kan du tenke deg å gi en stol i gave til Greipstad Menighetshus? Synes du Greipstad Menighetshus er positivt for bygda….enten du er aktiv eller ikke i menighet og kirke? Dette er din mulighet til å støtte prosjektet! Dersom du ønsker å gi en, eller flere stoler, kan du ta kontakt med Greipstad Menighetskontor på tlf 38 18 33 80, eller du kan sette inn penger direkte på kontonr 3090 13 10927. Merk innbetalingen med ”stoldugnad”. Hver stol koster kr. 1000,-. Det er også mulig å benytte dette som en ”alternativ julegave” i år. Har du familie og venner som har alt? Hvorfor ikke gi dem en stol til menighetshuset? ”Gavekort” til å legge under juletreet får du på Menighetskontoret!

”hentegutter” fortalte om artige historier…..og gode opplevelser fra sin karriere som varehenter for butikken. Dagfinn la ikke skjul på at møte med mange hyggelige og flotte mennesker på sine turer hadde satt spor i han som person.

25. oktober 2011 var det 3 år siden ordfører Johnny Greibesland åpnet Greipstad bruktbutikk. Jubileet ble behørig feiret den 3. november på låven til Gunn Grødem i Finsland. 35 av butikkens fantastiske medarbeidere var samlet til rekespising og sosialt samvær. God mat og god stemning preget samværet og det er tydelig at bruktbutikken har skapt et ”vinnerlag” til tross for at gjengen består av svært forskjellige mennesker med et stort spenn i alder. Dagfinn Lassen, en av butikkens gode

Vår alles kjære prest, nå også viden kjent som ”Greipstad’s skrotnisse”, var selvfølgelig også på plass for å holde andakt for oss. Også han kunne flette inn noen gode opplevelser fra bruktbutikken…….til og med av mer åndelig karakter. Butikksjefene hadde også sin ”seanse” denne kvelden. De nye butikklokalene gjør at vi må ha strengere ordensregler…og regler for hvilke varer vi skal ta inn. Kanskje ikke spesielt lystbetont å høre om dette…. men jubelen stod i alle fall i taket da det ble informert om at bruktbutikken nå har overført totalt 2,7 mill. kr. til byggekontoen for Greipstad Menighetshus.

Juleblomst - Søgne Lørdag, 10.12. deles det ut juleblomst til alle over 80 år. Utdelingen begynner kl. 11.00. Vi synes det ville være fint å treffe dere hjemme. Diakoniutvalget


Livserfaring etter 80 år Søgneheimen og senere Søgne omsorgssenter. Alt dette har vært en frivillig, ubetalt tjeneste. Den 3. august 1953, i Garnisjonskirken i Horten, holdt jeg min første preken i Den norske kirke. Det var som marineprestassistent. Jeg erindrer dagen av mange grunner, bl.a. fordi det var kong Haakons fødselsdag og at jeg som 22-åring talte til en smekkfull kirke av marinefolk. Du har fulgt kirken på nært hold siden 1949, faktisk hele min levetid, hva synes du om utviklingen? Jeg har alltid hatt en lojal, positiv kritisk holdning til kirken. Demokratiet som vi forfekter, har gitt meg mulighet til å delta i debatter der jeg har gitt uttrykk for det jeg oppfatter som brudd på Guds ord og bekjennelsen. Dette er et godt luthersk prinsipp: Alt skal være fundert på skrift og bekjennelse.

Brøt ikke Hva legger du i julefeiringen, Jan Pedersen? Julen er Guds synlige håndtrykk til alle mennesker. Den er usynlig i den forstand at han for vår skyld gjør seg så liten som det minste, nemlig en baby. En baby er ikke farlig, en slik tør vi nærme oss. Dette babyhåndtrykket gir han meg for min skyld. Det kommer klart frem i den nye bibeloversettelsen: Kristus er kommet til alle mennesker fordi han er glad i alle mennesker. Gud sier at du skal få oppleve meg som det mest ufarlige av alt, han gjør seg hjelpeløs for på den måten å hjelpe meg.

Annerledes

Dette er helt annerledes enn alle religionsstiftere. De presenterer seg med prestasjon, med makt eller med frykt. De sier mennesket skal prestere tro, hengivelse og gode gjerninger. Dette mønsteret går igjen overalt. Men Gud er ikke slik. Han vil ha oss tilbake til det gode liv. Til det

bruker han det aller mest sårbare, en baby. Dette er inkarnasjonens gave og gåte [inkarnasjon = det at Gud ble menneske].

Tryggheten i Gud

Jan, nå har du nettopp passert 80 år. Hva har vært det beste ved livet? Jeg har hele livet vært fylt av den gode tryggheten i det at Jesus som Guds sønn holder det han har lovet. Denne tryggheten har hele tiden holdt meg oppe. Gud har utrustet meg med evner, i tjeneste for mine medmennesker i undervisning, som predikant og skribent. I 62 år har jeg vært en bevisst kristen, og det har vært en stor velsignelse. Hele livet har vært en stor Guds velsignelse. I 36 år har jeg nå bodd i Søgne og i tjeneste hele tiden.

Rikest

Mine rikeste stunder har vært 10 år som lek gudstjenesteleder i Søgne menighet. 30 år var jeg fast andaktsholder på

Selv Hans Nilsen Hauge brøt ikke med den kirke han tilhørte, selv om han var svært uenig i så mangt. Både han, Luther og ikke minst martyren og dikterpresten Kaj Munk, mitt store ideal gjennom livet, tok en stor risiko når de fulgte sin samvittighet. Men også de opplevde at Kristus går foran. Han omgir meg fra alle kanter. Mitt ansvar er å være i sannhet. Hva med dine tanker framover? Jeg ønsker å være en som ser løsninger i dagens konfliktsituasjon i kirke og samfunn, i lys av Kristi herrevelde. Jeg ønsker at menneskene skal bli frelst. Kristi frelsesverk må forkynnes med klarhet, budskapet må være realistisk og ut fra Guds ord har vi myndighet til å si til Staten at større enn demokratiet og ideologier er Kristi herrevelde. Demokratiets politikere må underordne seg Kristi herrevelde som er det aller største gode. Budene står der som rettesnor, på samme måte som brøytestikkene om vinteren står der og viser veien for at du ikke skal kjøre utfor. Jostein Andreassen

MANNFOLK I ALLE ALDRE. VÅREN 2012 Samlingene i peisestua i Langenes arbeidskirke er preget av at det er mannfolk som har regien. Kort innledning, foredrag – samtaletid, enkel servering. Tidspunkt kl. 19.00 – 21.00. Møtedatoer: Tirsdag 10.januar: “En pilgrimsvandring mot Santiago de Compostela”. Foredragsholder: Rektor Bernt Ove Bjørgsvik.

14

MENIGHETSBLADET NR. 5 - 2011

Tirsdag 7. februar: “Solgården ferie og helsesenter.” Foredragsholder: Tidligere kommunelege Finn Georg Birkeland. Tirsdag 20. mars: “Kristne symboler” Foredragsholder: Tidligere domprost Arnfinn Torjussen.


Husk!! Menighetstur for Søgne menighet 1. – 3. Juni 2012.

1.-3. juni 2012 drar hele Søgne menighet til Evjetun leirsted ved Evje.

Menighetsturen er en flott anledning til å bli bedre kjent med menighetens arbeid, og bygge samhold på tvers av generasjoner. Er du ny i Søgne, og/eller ønsker å bli bedre kjent med menigheten, er dette en flott anledning til det. Så med en god ballanse av sosialt samvær og åndelig fellesskap, der alle er med og bidrar, vil det nok bli en tur du ikke vil gå glipp av…… I tillegg til et flott sosialt og åndelig fellesskap kan vi friste med aktiviteter som kanopadling, klatreskog, fotball, gruvetur og gokart. Det blir også seminarer, møter, teambuilding, gudstjeneste, fotballkamp og masse god mat! Så da er det bare å sette av helga! Vi håper å bli bedre kjent med akkurat deg på denne turen…! Hilsen komitéen.

Du som blir 5 år i 2012: Husk å melde deg på 5-årsklubben som starter opp i januar. Du får snart brev i posten!

Du som blir 9 år i 2012: Bli med på Tårnagenthelg i kirka! Hold av lørdag 14. og søndag 15. januar! Du får snart et brev i posten! Husk å melde deg på og bli kjent med flere agenter!

MENIGHETSBLADET NR. 5 - 2011

15


LYS VÅKEN I GREIPSTAD

En glad og spent gjeng!

Igjen arrangerte vi LysVåken-overnatting i Greipstad kirke. 28 forventningsfulle 10åringer trappet opp i kirken lørdag 19.november for et opplevelsesrikt døgn. Døgnet ble fyllt med mye moro, utfordrende og spennende. Barna fikk til og med muligheten til å rapellere ned kirkeveggen! De fleste var ikke særlig høye i hatten da de slang seg ut av vinduet oppe i tårnet. Men da de nærmet seg bakken, ble de tøffere og tøffere. I tillegg var det stor jubel da pizzaen ble satt på bordet. I de sene nattetimer hadde vi også skattejakt; alt lyset i hele kirka ble slått av, og 10-åringene skulle gå rundt i kirka med lommelykt og finne reflekser med bokstaver på. Både skummelt og veldig gøy!

bønnevandring, hvor 5.klassingene kunne tenne et lys for noen de var glade i og tenkte på, lage bønnelapper, knele ved alterringen og bare være stille for Gud. Programmet var tettpakka. Store deler av kvelden og morgenen gikk med på å øve på drama som 10-åringene skulle fremføre på gudstjenesten på søndag.

Klar for å sette utfor kirkeveggen

LysVåkengudstjenesten var som vanlig spekket med fullt trøkk, og vi ble også kjent med presten Magnar Hellesøy som for tiden er engasjert i Greipstad menighet. Lederne som deltok under LysVåken var menighetspedagog Anna Ugland, ungdomsarbeider Robert Hellerslien, prest Jan Austad og Magnar Hellesøy, Reidun og Solveig Vargas og Kristine og Marianne K. Bendiksen. Vi takker for en helt fantastisk og slitsom overnatting i kirka!

Rett før leggetid hadde vi en flott stille

Hva er arbeidsmåtene? Innledninger og rollespill i plenum v/lederpar evt. dvd Gruppearbeid ut fra dialogkort Tid til samtale mellom dere to alene Praktiske opplysninger : Sted: Søm kirke, Liane Ringv. 10, 4638 Kr.Sand S. Pris: kr. 800.00 pr. par Påmelding til: Anne Helene Våge E-mail: annehelene@vaagestykket.no mob.tilf. 92241454 Påmeldingsfrist: Innen onsdag 31. januar 2012. Arrangør: Menighetene i Kr.Sand domprosti inkl. Søgne I samarbeid med Vågestykket AS.

TO PÅ SAMME KURS Et spennende kommunikasjonskurs for par! 10. -12. februar 2012. Motto: Gode samliv kan bli bedre!


Gullkonfirmanter i Finsland kyrkje Foto: Karsten Utsogn Tekst: Anna Ø. Follerås og O. Eidså

Finsland kyrkje hadde 15 konfirmanter 24. september 1961. På jubileumstreffet i Finsland kyrkje 16. oktober 2011 møtte alle opp. 3 personer var døde. De ble en flott gudstjeneste hvor sokneprest Jan Austad forrettet. Vi hadde også 3 dåp denne søndagen. Konfirmantene hadde samling med kirkekaffe på Kilen grendehus etter gudstjenesten. Det var der de hadde gått på framhaldskulen, gode og litt mindre gode minner ble tatt frem på samlingen! Konfirmantene koste seg med smørbrød og kaker i flere timer. En vellykket dag for alle.

GULL-KONFIRMANTENE er 1.rekke: Astri Soldal, (Kleveland), Tonny Allis Esperås, Olav Åsbjørn Slotte, Gerd Brit Kleveland, Willy Eikeland 2.rekke.: Allis Aarhus, (Øvland), Åsa Engeli, (Dahle), Karin Oftedal, (Frigstad), Sigurd Frigstad, Margit Synnøve Fløystøl, (Finsådal), Finn Haugland, Gjerstein Geirmund Gjedrem

Konfirmantene anno 1936 i Greipstad

Konfirmantene anno 1936: Asborg Koland (Dale) og Elna Tjørve (Rosseland) foran. Bak står: Kåre Horrisland, Solveig Berg (Solheim) og Tord Sveinall.

Gullkonfirmanter i Greipstad kirke 1.rad: Anne Jortveit, Kirsten T. Guttormsen (Kaspersen), Anne Syvertsen (Dybing), Aase Birkenes. 2. rad: Ragnhild Rosseland (Ugland), Lillian Marie Borgen (Rivenes), Torhild Slotte (Vevling Sunde), Anne Berit Holmen (Olsson). 3. rad: Marit Esperås Møklebust, Randi Gaudestad (Christensen), Kirsten Kolbjørnsen (Gumpen), Hanne Bjørnestøl. 4. rad: Ole Martinius Rypestøl, Olav Johansen, Reidar Nygaard, Kai Espedal, Jon Øverland, Harald Breland. MENIGHETSBLADET NR. 5 - 2011

17


Kirkekalender Søgne Julaften 24.desember kl.14.30: Langenes arbeidskirke. Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen. Familiekoret synger. Takkoffer: Kirkens nødhjelp og SOS. Julaften 24.desember kl.14.30: Søgne hovedkirke. Gudstjeneste v/Pål Bjørkkjær. Takkoffer: Kirkens nødhjelp og SOS. Julaften 24.desember kl.16.00: Søgne gamle kirke. Gudstjeneste v/Jan Olav Brufjell. Takkoffer: Kirkens nødhjelp og SOS Julaften 24.desember kl.16.00. Langenes arbeidskirke. Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen. Takkoffer: Kirkens nødhjelp og SOS. Julaften 24.desember kl.16.00: Søgne hovedkirke v/vikarprest Solfrid Bjørkelid Dyrøy. Takkoffer: Kirkens nødhjelp og SOS. 1.juledag 25.desember kl.12.00: Søgne hovedkirke. Gudstjeneste v/ vikarprest Solfrid Bjørkelid Dyrøy. Nattverd. 2.juledag 26.desember kl.11.00 Søgne gamle kirke. Gudstjeneste v/vikarprest Solfrid Bjørkelid Dyrøy. Dåp.

Søgne 3.søndag i advent. 11.desember kl.11.00: Søgne hovedkirke. Gudstjeneste v/vikarprest Solfrid Bjørkelid Dyrøy. Nattverd. 4.søndag i advent 18.desember kl.11.00: Betania. Gudstjeneste v/Pål Bjørkkjær. Nattverd.

2012 1.nyttårsdag kl.12.00: Søgne gamle kirke. Gudstjeneste v/Sokneprest/vikarprest. Nattverd. Søndag 8.januar kl. 11.00: Langenes arbeidskirke. Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen. Dåp. Nattverd. Søndag 15.januar kl.11.00: Søgne hovedkirke. Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen. Nattverd. Tårnagenter.

Søndag 22.januar kl.11.00: Langenes arbeidskirke. Gudstjeneste v/Jan Olav Brufjell. Nattverd. Familiekoret. Søndag 22.januar kl.11.00: Betania. Gudstjeneste v/Sokneprest/vikarprest. Nattverd. Søndag 29.januar kl. 11.00: Søgne hovedkirke. Gudstjeneste v/Sokneprest/vikarprest. Dåp. Søndag 5.februar kl.11.00: Søgne hovedkirke. Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen. Nattverd. Konfirmantpresentasjon. Effekt Gospel. Søndag 5.februar kl.17.00: Langenes arbeidskirke. Gudstjeneste v/Hilde Elise Andreassen. Nattverd. Konfirmantpresentasjon. Effekt Gospel. Søndag 12.februar kl.11.00: Søgne hovedkirke. Gudstjeneste v/Sokneprest/vikarprest. Dåp. Barnas misjonsdag m/ Ruth og 5-årsklubb. Søndag 19.februar kl.11.00: Langenes arbeidskirke. Gudstjeneste v/ Jan Olav Brufjell. Nattverd. Søndag 19.februar kl.11.00: Søgne gamle kirke. Gudstjeneste v/Sokneprest/vikarprest. Dåp. Søndag 26.februar kl.11.00: Søgne hovedkirke. Gudstjeneste v/ Sokneprest/vikarprest. Nattverd.

Søndagens prekentekster Dato 11.12.2011 18.12.2011 24.12.2011 25.12.2011 26.12.2011 31.12.2011 01.01.2012 08.01.2012 15.01.2012 22.01.2012 29.01.2012 05.02.2012 12.02.2012 19.02.2012 26.02.2012 04.03.2012 11.03.2012 18.03.2012

18

Søndagens navn 3. søndag i advent 4. søndag i advent JULAFTEN 1. Juledag 2. Juledag/Stefanusdag Nyttårsaften 1.Nyttårs dag Kristi Åpenbaringsdag 2.s i åpenbaringstiden 3.s i åpenbaringstiden 4.s i åpenbaringstiden Såmannssøndag Kristi forklarelsesdag Fastelavnssøndag 1.s. i fastetiden 2.s i fastetiden 3.s. i fastetiden 4.s i fastetiden

MENIGHETSBLADET NR. 5 - 2011

Første L Jes 40,1-5 Mika 5,1-4a Jes 9,1a.2.6-7 Ordsp8,1-2.22-31 Salme 86,11-17 Jer 29,10-14 Salme 103,13-18 Jes 49,1-7 2 Mos 1,22-2,10 Jes 55,1-3 2 Mos 3,10-12 Jer 20,7-9 2 Mos 3,1-6 Jes 53,1-5 1 Mos 4,1-7 1 Mos 3,8-15 Job 2,1-10 4 Mos 21,4-9

Andre L Jak 5,7-8 Fil 4,4-7 1 Joh 1,1-4 Hebr 1,1-6 Apg 6,8-15 2 Pet 3,13-15a.17-18 Apg 4,8-12 Rom 15,4-6 Ef 1,7-12 Åp 22,16-17 Rom 9,20-24 Rom 10,13-17 2 Pet 1,16-18 1 Kor 1,18-25 1 Kor 10,10-13 Rom 5,17-19 Ef 6,10-18 Ef 6,10-18

Prekentekst Luk 3,7-18 Luk 1,39-45 Luk 2,1-20 Joh 1,1-14 Matt 10,16-22 Joh 14,27 Matt 1,20b-21 Luk 2,40-52 Mark 1,3-11 Joh 4,4-26 Joh 9,1-7.35b-38 Mark 4,26-34 Mark 9,2-13 Joh 12,20-33 Matt 16,21-23 Luk 7,36-50 Mark 9,17-29 Mark 9,17-29

Fortellert. Dan 6,4-24 Luk 1,39-45 Luk 2,1-20 Matt 2,13-23 1 Mos 28,10-29,1 Matt 1,18-25 Matt 2,1-12 Matt 3,13-4,11 Luk 2,40-52 Luk 18,35-43 Luk 8,4-15 Matt 17,1-8 Markus 8,27-38 1 Mos 37,1-36 1 Mos 39,1-23 1 Mos 45,1-15 1 Mos 45,1-15


Kirkekalender Songdalen Torsdag 19. januar kl. 19.00: Gudstjeneste på PORSMYR I Gjødselkjelleren. Kaffe i fjøset etterpå! Søndag 22. januar kl. 11.00: Gudstjeneste v/sokneprest Austad. Konfirmantpresentasjon. Takkoffer.

GREIPSTAD KIRKE Søndag 11. desember kl. 19.00: Kveldsgudstjeneste v/vikarprest Solfrid B. Dyrøy. Nattverd. Takkoffer til nytt menighetshus. Søndag 18. desember kl. 19.00: VI SYNGER JULESANGER! v/sokneprest Austad, Tuntrallen og Songdalen skolekorps. Takkoffer til menighetsfakultetet. Kirkekaffe. Fredag 23. desember kl. 22.00: STILLE STUND! v/sokneprest Austad.

Søndag 29. januar kl. 19.00: Kveldsgudstjeneste på menighetshuset v/sokneprest Austad. Takkoffer. Søndag 5. februar kl. 11.00: Fellesgudstjeneste sammen med Frikirken i Menighetshuset. Bibeldag! v/sokneprest Austad. Takkoffer til Bibelselskapet. Søndag 12. februar kl. 11.00: Gudstjeneste v/kapellan H.E Andreassen Nattverd. Takkoffer. Uke 7 fra 13 – 19. februar ÅPNINGSUKE I MENIGHETSHUSET. Diverse arrangement hele uken. Se nærmere informasjon i Budstikka, Fædrelandsvennen/ plakater.

FINSLAND KYRKJE Søndag 11. desember kl. 11.00: Gudstjeneste v/Inger Johanne Vaags. Dåp. Nattverd. Takkoffer. JULAFTEN lørdag 24. desember kl. 15.00: Gudstjeneste v/vikarprest Magnar Hellesøy. Minisingers synger. Takkoffer til Kirkens SOS. 1. JULEDAG søndag 25. desember kl. 11.00: Høymesse v/kapellan H.E Andreassen. Takkoffer til Normisjonen Intern.

Søndag 26. februar kl. 19.00: Kveldssamling på menighetshuset. v/sokneprest Austad. Nattverd. Takkoffer.

2012 Søndag 8. januar kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/kapellan H.E. Andreassen

Kl. 15.00: Julegudstjeneste v/sokneprest Austad. Takkoffer til Kirkens SOS

Torsdag 1. mars kl. 19.00: Gudstjeneste på PORSMYR I Gjødselkjelleren. Kaffe i fjøset etterpå!

Søndag 29. januar kl. 11.00: Gudstjeneste v/sokneprest Austad. Konfirmasjonspresentasjon. Takkoffer.

Kl. 16.15. Julegudstjeneste v/sokneprest Austad. Takkoffer til Kirkens SOS

Søndag 4. mars kl. 11.00: Gudstjeneste v/sokneprest Austad. Takkoffer.

2. JULEDAG 26. DESEMBER Mandag: Høymesse v/sokneprest Austad. Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap.

Søndag 11. mars kl. 11.00: Familiegudstjeneste på menighetshuset. v/sokneprest Austad. Utdeling av 4-års boka. Takkoffer.

JULAFTEN 24. DESEMBER Lørdag: Kl.13.45: Familiegudstjeneste v/sokneprest Austad og Knertekoret. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt.

2012 Søndag 8. januar 2012 kl. 11.00: Gudstjeneste i Menighetshuset. v/sokneprest Austad. Dåp. Babysang gr. deltar. Takkoffer Søndag 15. januar kl. 11.00: Internasjonal gudstjeneste. v/sokneprest Austad. Nattverd. Takkoffer.

Søndag 18. mars kl. 11.00: Gudstjeneste v/Marit Svaland. Takkoffer. Søndag 25. mars kl. 19.00: Kveldsgudstjeneste v/sokneprest Jan Austad. Skriftemål. Nattverd.

Søndag 12. februar kl. 11.00: Gudstjeneste v/sokneprest Austad. Nattverd. Takkoffer. Søndag 26. februar kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/sokneprest Austad. 4-åringer er spesielt invitert. Utdeling av 4-års boka. Takkoffer. Søndag 11. mars kl. 11.00: Gudstjeneste v/Solfrid Bjørkeli Dyrøy Nattverd. Takkoffer. Søndag 25. mars kl. 11.00: Gudstjeneste v/sokneprest Austad. Nattverd. Takkoffer.


Søgne Soul Children synger på Bedehuset Betania høsten 2011

ADVENTSKONSERT Medvirkende: BELCANTO SØGNE BYGDEKOR SØGNE MESSINGENSEMBLE SØNDAG 11. DESEMBER SØGNE HOVEDKIRKE kl. 19.30 Billettpris: kr 150,Barn under 12 år gratis

Menighetsblad for Søgne, Greipstad og Finsland nr. 5/11.  

Kjøkkenet er på plass i Greipstad Menighetshus Nytt forsamlings- lokale ved Søgne hovedkirke www.gre ipstad-m enighet. no www.so gnemen ighe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you