Page 1

39. 책rgang

P책sken 2010

MENIGHETSBLAD for Sk책nland, Tovik og Astafjord


Over: Fra Gudsrikeleik i Astafjord. Les mer om dette og annen trosopplæring på side 21-23. (foto: Kamilla Sjøvoll) Under: Fra familiegudstjeneste i Tovik kirke. Mer på side 22-23. (foto: Evy-Kristin Hansen)


Kirkekontorets besøksadresse: 1. etasje i det gamle kommunehuset Telefon: 77 08 95 35. Fax: 77 08 95 39. Postadresse: Skånland prestegjeld, Postboks 110, 9439 Evenskjer Kirkeverge: Kristian Torbergsen Tlf. 77 08 95 37(a) 77 08 78 06 (p) e-mail: kirkevergen@skanland.kommune.no Kontortid: Alle hverdager 9-15. Prestene: Sokneprest, Skånland og Astafjord: Geir Arne Solum: 77 08 95 36 (a), 415 74 521 (m) e-mail: soknepresten@skanland.kommune.no Kontortid: vanligvis tir-tor 12-14 Sokneprest, Tovik: Ole Jakob Vestvik 908 76 176 (m), 77 08 51 89(p) e-mail: olejvest@start.no Organist: Maria-Daniela Raasch tlf. 936 54 553 KIRKELIG FELLESRÅD Henvendelser kan rettes til kirkevergen som er daglig leder for rådet.

TOVIK MENIGHET Kirketjener: Kurt Rochmann, tlf 77 08 79 18 Menighetsrådets leder: Solveig Simonsen, tlf 77 08 76 11 ASTAFJORD MENIGHET Kirketjener: Kurt Rochmann, tlf 77 08 79 18 Menighetsrådets leder: Tore Bølgen, tlf 970 77 865 SKÅNLAND MENIGHET Kirketjener: Odd Arne Sæter, tlf 971 43 175 Menighetsrådets leder: Ruth Stiby, tlf 77 08 71 83 MENIGHETSBLADET Redaksjon: Martin Svendsen, Kamilla Sjøvoll, Tove Sigrid Lund og Geir Arne Solum. Bidrag og ideer mottas med takk! Vi har dessverre ikke mulighet til å betale honorar. Abonnement betales på bankkontonummer: 4760.10.38478. For dere som bor i kommunen er det frivillig, for dere som bor andre steder, koster abonnementet kr 50.Adresse: Menighetsbladet, Skånland prestegjeld, Postboks 110, 9439 Evenskjer Forside: Sif Halmøy (ETS kunstforening)


Påskehilsen fra biskop Per Oskar Kjølaas:

”Han går i forveien for dere til Gallilea” Sammen med de ti andre biskopene i Den norske kirke var jeg i januar på en studiereise i Midt-Østen. Turen ble en sterk opplevelse. Særlig i møte med de palestinske kristne som føler seg glemt av oss kristne her i Vesten. Det var sterkt å besøke Jordanelven der arkeologene med stor sikkerhet kan si at Jesus ble døpt. Likeså besøket i Betlehem gjennom piggtråd og sperringer på grensen til Vestbredden. Det var ikke enkelt å komme til Jesu fødested verken for Maria og Josef eller for oss der vi satt i skuddsikre biler. Et annet høydepunkt var besøket i Gravkirken i Jerusalem. Å ta på den klippen der man regner med at Jesu kors sto, er en dirrende opplevelse. Men Jerusalem er sorgens og dødens by. Sorgens og dødens by i dag ved at det ikke synes å være noen løsning på konflikten mellom arabere og jøder. De politiske lederne på begge sider av konflikten synes ikke å ha vilje til å løse konflikten og skape forsoning og fred. Slik var det også på Jesu tid. Jerusalem var den byen der man slo i hjel profetene og til sist korsfestet Guds Sønn da han kom med budskapet om forsoning og fred.

Men i Gallea kunne vi puste friere. Besøket i Nasaret, Tiberias og Kapernaum åndet av håp. Det var i Gallilea Jesus møtte disiplene sine etter oppstandelsen påskedag. Nede på stranda ved Tiberiassjøen holdt vi nattverdgudstjeneste der vi regner med at Jesus stelte i stand det siste måltidet for vennene sine. De var trette og fortvilede etter en mislykket fiskefangst. Da var Jesus der! Han ba dem kaste ut noten på nytt, og den ble så full at den holdt på å revne. Hele dette miljøet åndet av oppstandelse. Vi kjente duftene, hørte ordene fra evangeliet om Jesus som møtte disiplene sine akkurat der, hørte bølgene, kjente varmen fra solen og tok imot gavene fra Mesterens hånd: Dette er mitt legeme, dette er mitt blod. Da var jeg en Herrens disippel, og jeg kjente at det var godt. En Herrens disippel vil jeg være livet ut! Jeg tenkte: Per Oskar, du er ikke bare kalt til å være menneskefisker, du er selv en fisk som er fanget i evighetens not. Den dras opp på evighetens strand. Da forvandles alt. Det forgjengelige finnes ikke mer. Nøden fra det dype mørket er ikke mer. Tilbake står han som sier: ”Se, jeg gjør alle ting nye!”


Påskefeiring i Nigeria Tekst: Line Solum, Foto: Geir Arne Solum

Andrew Nwankwagu som for tiden bor på Kvitnes asylmottak, har delt med oss om hvordan påsken blir feiret i Nigeria. I Nigeria er ikke påskefeiringen så stor som i Norge. Omtrent halvparten er kristne, og de bor for det meste i den sørlige delen av landet. I den nordlige delen er det hovedsakelig muslimer som bor. Feiringa er konsentrert om selve påskehelga med fri fredag og muligens mandag også hvis man bor i sør. I løpet av påskehelga har de program i kirkene med gudstjenester, konserter og møter. I de større byene setter de opp pasjonsspill utendørs som også er populært for folk som bor i de mindre byene i nærheten. I påsken er det vanlig at storfamilien samles, og man har familieråd og spiser god mat sammen. I fastetiden så faster også mange av de kristne i Nigeria, det vil si at de ikke spiser i denne perioden. På askeonsdag blir de tegnet med aske i pannen, som et tegn på at fastetiden har startet. Hver onsdag i hele fasten skjer dette som en påminnelse om fasten. Dette kan også variere litt fra kirkesamfunn til kirkesamfunn.

Mekonomen VIKING Harstad/Evenskjer

S. Holand Bilverksted Postboks 224 9439 Evenskjer Telefon: Fax: Bilberging:

77085330 77085124 90153680


Min salme Jeg sitter i Stephansdomen midt i Wien sentrum. Når du kommer opp fra T-banen, ser du rett inn i de gamle klebersteinsveggene på den gotiske katedralen. Dersom du legger hodet bakover, kan du se toppen på de høye tårnene som er så spisse at det ser ut som himmelen kan tres nedover dem. Bygde de tårnene så høye for å nå Gud? Jeg vil heller tenke at spirene med sine 130 meter over bakken gir oss et bilde på spennet og høyden i Guds kjærlighet. Gud møter oss på gateplanet og tar oss med oppover, oppover…

O bli hos meg! Nå er det aftentid, og mørket stiger - dvel, o Herre blid! Når annen hjelp blir støv og duger ei, du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg! Snart svinner livets dag, det kvelder fort, og jordens lys alt mørkner og går bort, forandrings skygge følger tro min vei o du som ei forandres, bli hos meg! Hver time trenger jeg din sterke vakt, kun for din nåde viker mørkets makt; hvor skal jeg vandre trygt foruten deg? I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg! Når du velsigner, ei av frykt jeg vet, sår gjør ei ondt, gråt har ei bitterhet. Hvor er vel dødens brodd? Jeg frykter ei. Du som har seiret, Herre, bli hos meg! O la meg se ditt kors i dødens gys, driv mørket bort og vær meg livets lys! Da skinner morgenrøden på min vei. I liv og død, o Herre, bli hos meg!

Det er messe, faktisk to hver kveld. Kirkerommet er litt kjølig. Belysningen er sparsom. Folk sitter tett sammen nedenfor høyalteret. Kirken gir et litt slitent inntrykk med de patinerte veggene som ikke er upåvirket av forurensningen som resten av verden sliter med. Til tross for skjoldene i muren trer utskjæringene i stein klart fram. Det får meg til å tenke på filigransarbeid. Kunsthåndverket kaller på ærefrykt og respekt for dem som viet hele livet til å skape dette bygget som i århundrer har stått som et vitnesbyrd om Guds nærvær midt i livet. Jeg nevnte at veggene innendørs var skjoldete. Utendørs var det verre. Store deler av bygget var tildekket pga restaurering. Kirken skulle renses slik at steinen kan fremstå med preg av elde, men ikke skitten. Det står på plakaten at venner av Stephansdomen står for oppussingen. St.


Stephan, eller Stefanus, var den første kristne martyr. Det er til hans minne denne kirken er bygget – til minne om kraften og kompromissløsheten i hans tro. Vårt samfunn har også martyrer. Jeg tenker ikke først og fremst på selvmordsbomberne, men på mennesker som lider og ofrer seg for andre, for kampen mot urett, kampen for fred. Noen er selv ofre for andres forkvaklede tro og for overgrep begått mot dem. Mange er slitne. Noen opplever at det finnes enkeltmennesker og fellesskap som er med på å støtte dem når de forsøker å gjenvinne livet sitt, gjenerobre noe av det opprinnelige: Det de hele tiden har vært i Guds tanke, i hans kjærlighet. Slike enkeltmennesker og fellesskap kan sammenlignes med venner av St. Stephan; de som bidrar til gjenoppbyggingen.”Man trenger ikke forbli den man er,” sier Henry Nouwen. Ole Paus er en mann med nokså sliten stemme. Når han synger ”O, bli hos meg!”, blir denne salmen tydelig for meg – og annerledes. Stefanus så sikkert Kristus i ”dødens gys”. Men når den sprukne stemmen til Ole Paus synger denne teksten, kommer det tydelig fram hvordan livet tærer og sliter på, ikke bare kirkebygg, men på mennesker i dag og til alle tider. Jeg hører et nakent, herjet liv strippet for staffasje, rope til den eneste som er der ”når annen hjelp blir støv og duger ei”. Gud er de hjelpeløses hjelper. Han er det faste holdepunktet, den som ei forandres, og for Hans nåde viker mørkets makt. Dette gjelder for meg, og det gjelder for de jeg møter på ”Plata” utenfor Oslo S når jeg kommer med flytoget. Mange av dem har like rustne stemmer som Ole Paus. Noen av dem har funnet en høyere makt, et fellesskap og en gudsforståelse som de kan rope til når ikke noe annet duger. Bare nåden. O, bli hos oss, du som hjelper, som ei forandres, som er der midt i dødens gys – For du kommer med morgenrøden! Kari S. Hay, Lærer på Skånland Videregående skole og diakon i Metodistkirken.

H v o r e r d e t t e? I forrige nummer av menighetsbladet var bildet hentet fra altertavla i Tovik kirke. Blant fem innsendte svar er Berit Norberg, Evenskjer, trukket ut som vinner av 5 griseflaxlodd! Men hvor er dette bildet tatt? Send svar til soknepresten@skanland.kommune.no eller SMS til 41574521


Jeg kan ennå huske godt min konfirmasjon Av Magne domantrener Skåden

Jeg kan ennå huske godt min konfirmasjon. Ikke fordi den betydde konfirmert og kirkelig voksen, men fordi det hos oss var festivitas tre dager til ende. Slik det hadde vært året før for min eldre bror da han ble konfirmert. Jeg var i den heldige situasjon at familien min så langt som mulig satte gjentagningstegn for meg hva diverse angikk. Fikk Sigbjørn kofte fikk jeg kofte. Han dannet en slags mal for meg. Sigbjørn valgte å bli konfirmert. Følgelig skulle jeg også konfirmeres. Gjentagningstegnet trådte i kraft. Jeg valgte ikke. I løpet av året gikk jeg på konfirmasjonsundervisning sammen med Britt, en av lærerne mine. Jeg husker denne undervisninga med glede av mange årsaker. For det første satt jeg og hadde samme slags undervisning som alle de andre. Ellers puslet jeg med mitt tilrettelagte tilbud som jeg i blant saboterte så godt jeg kunne. Men her hadde jeg dette året samme slags undervisning som de andre. Fantastisk, selv om jeg følte meg alene der også. Jeg pleide alltid føle meg alene selv om jeg var i en flokk. Jeg var den dumme, følte jeg,

den som fikk være med i flokken som den dumme. For det andre oppdaget jeg faget kristendom, og jeg skjønte at de andre hadde hatt dette faget gjennom grunnskolen mens jeg puslet med mitt. For meg var det nytt. Og spennende! Jeg sugde til meg alt Sommerseth, presten vår sa. Jeg ser i dag at jeg satt på konfirmasjonsundervisninga, sugde til meg det jeg hørte, lagret det og filosoferte omkring det. Tankene lekte så lett i denne situasjonen. Jeg filosoferte og vurderte. Sommerseth hadde i blant spørsmål til konfirmantene. Jeg tenkte intenst på svaret. Hva kunne svaret på det spørsmålet være? Når så svaret kom fra en av de andre, hadde jeg også mitt svar klart. Noen ganger rett, noen ganger ikke. Jeg ønsket intenst å bli spurt, jeg også, selv om jeg da visste at om jeg tok i for å svare, kom det ut som høge skrik. Jeg kunne aldri forstå at noen okket seg over å bli spurt. Jeg lengtet etter det. En gang stoppet Sommerseth med meg og sa: Du har nok svaret, Magne, men får ikke sagt det. Det levde jeg på lenge. Jeg hadde svaret, men fikk ikke sagt det! Sommerseth skjønte det, tenkte jeg, men jeg


visste at jeg var for dum til å få svaret ut. Trodde jeg da. I dag vet jeg noe annet. Selve konfirmasjonen ser jeg i dag i det fugleperspektiv man får når det har gått en tid. Inntog i kirka løste Sommerseth flott. Min lillesøster trillet meg i rullestolen i konfirmasjonstoget. Min storebror etablerte seg oppe på galleriet med video og kamera. Vi har video fra hele seremonien. Mine gudforeldre satt strategisk til. De skulle hjelpe meg i kirka, og gudmor Berit fulgte meg opp til alterringen der en stol var klar på min plass. Ok for meg. Mine foreldre satt i kirkebenken og, antar jeg, prøvde å kontrollere pusten mens dette foregikk. I fugleperspektiv ser jeg dem puste lettet ut da jeg var konfirmert. Med glans, sa de etterpå. Slik følte jeg det også. Med glans! Ute ble jeg gjenstand for samme oppmerksomhet som Sigbjørn året før med gratulasjoner og telegrammer, og heime med selskap tre hele dager til ende og gaver og telegrammer.

Konfirmasjonssøndagen. Oldetante Amalie har båret tre generasjoner til dåpen: Bestemor, mamma og meg. (privat foto)

Mandagen etterpå ble behørige bilder tatt hos fotograf. Tirsdag datt jeg ned av huska på skolen, skrapte meg opp i ansiktet og knekte en tann. Leken og steken, sa mine foreldre. Rambo, sa mine søsken. Dracula, sa mine foreldre om meg. Du ser ut som Rambo og Dracula. Jeg elsket det. Jeg var konfirmert med glans, og nå var jeg Rambo og Dracula! Jeg var nesten lei meg da såra i ansiktet grodde.


Keltisk gudstjeneste i Tovik Skjærtorsdag inviterer Tovik menighet og Ole Jakob Vestvik til Keltisk kveldsbønn med nattverd. Etter gudstjenesten blir det også kveldsmat i kirken. Gudstjenesten begynner kl 17.00.

Påskefrokost i Skånland kirke Påskedag inviterer Skånland menighet som vanlig til påskefrokost bak i kirken før gudstjenesten. Kom og vær med på å gjøre noe ekstra ut av høytidsfeiringen i kirken. Frokosten begynner kl 10.00.

Gudstjeneste på Appelsinhågen .

2. Påskedag er det igjen friluftsgudstjeneste på ”Appelsinhågen” ved Revvatnet. Legg skituren innom og vær med på å feire Jesu oppstandelse ute i det fri. Er været godt blir det helt sikkert også bålkos og grilling etter gudstjenesten. Gudstjenesten begynner kl 12.00.

Folkeuniversitetet ETS Boks 16, 8539 Bogen Tlf 76 98 21 31 – 76 98 43 70

www.futroms.no

www.funordland.no


Leverer og drifter alt innen IKT/Data/Nettverk samt GPS

Mobil: 90549984 e-post: kontakt@ikt-losvik.no

Berits Salong

Tovik Mathe frisør Dame & Herrefrisør i Grovfjord

Sandstrand, tlf. 77 08 78 60 Frisørmester Berit Dypvik

v/Liv Torunn C. Strøm Ring og bestill eller kom innom

Forosen Blomster

ALT I FISKEPRODUKTER

Telefon 90 59 33 57

Kjerstad, 9444 Hol i Tjeldsund

J. LARSEN FISKEPRODUKTER

Kristine Hægdahl, tlf. 45 45 03 39 Jan Roar Olsen, tlf. 92 29 89 78

TLF: 99 45 90 03

GROVFJORD

Frisørkjeller’n (Skånland farvehandel)

Tlf. 77 08 55 98

Evenskjer Autosenter AS

Barn – Dame – Herre Tlf. 77 08 82 30

Boks 243, 9439 Evenskjer

KONTAKT OSS GJERNE FOR PRISER OG TILBUD

Tlf. 77 08 52 31 Fax: 77 08 55 58

Vaskeri tlf. 77 08 99 20. Brensel tlf. 77 08 78 35


Gudstjenestelisten

Gudstjenestelisten har vi nå plassert på midtsidene – Tips: napp ut og heng opp! Følg også med i Harstad Tidende i tilfelle endringer! Palmesøndag 28. mars Lavangseidet BHK kl. 17.00 Høymesse Ingebrigt Norbakken, Håvard Losvik og Ove Kjelling Skjærtorsdag 1. april Tovik kirke kl. 17.00 Keltisk gudstjeneste Kveldsmat e. gudstj. Ole Jakob Vestvik Langfredag 2. april Astafjord kirke kl. 11.00 Langfredagsgudstjeneste Geir Arne Solum Påskedag 4. april Skånland kirke Påskefrokost kl. 10.00 Høymesse kl. 11.00 Geir Arne Solum 2. påskedag 5. april ”Appelsinhågen” v/ Revvannet kl. 12.00 Friluftsgudstjeneste Geir Arne Solum Søndag 11. april Astafjord kirke kl. 11.00 Høymesse Geir Arne Solum

Søndag 18. april Skånland kirke kl. 11.00 Høymesse Geir Arne Solum Søndag 25. april Tovik kirke kl. 11.00 Samtalegudstjeneste Astafjord- og Tovikkonfirmantene Ole Jakob Vestvik Søndag 2. mai Astafjord kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste Ole Jakob Vestvik Søndag 9. mai Tovik kirke kl 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste Ole Jakob Vestvik Kristi himmelfartsdag 13. mai Lavangseidet BHK kl 11.00 Høymesse Geir Arne Solum 17. mai Astafjord kirke kl 10.30 Gudstjeneste Prost Ove Kjelling Skånland kirke kl. 12.00 Gudstjeneste Geir Arne Solum


1. pinsedag – 23. mai Astafjord kirke kl. 11.00 Høymesse Geir Arne Solum

Søndag 6. juni Tovik kirke kl. 11.00 Høymesse Geir Arne Solum

2. pinsedag - 24. mai Skånland kirke kl. 11.00 Samtalegudstjeneste Geir Arne Solum

Søndag 13. juni Skånland kirke kl. 11.00 Høymesse Geir Arne Solum og

Søndag 30. mai Skånland kirke kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste Geir Arne Solum

Søndag 20. juni Astafjord kirke kl. 11.00 Høymesse Ole Jakob Vestvik

Kirkeskyss Dersom behov for skyss til Tovik kirke ved gudstjenester så kan en ta kontakt med Kjell-Arne Wulff tlf 77088305.

Årets konfirmanter Astafjord kirke 2. mai

Skånland kirke 30. mai

Trine Balteskard Stian Christensen Øystein Gerhardsen Mathias Huber Løvmo

Pia Jeanett Fløystad Ina-Mari Fredheim Sindre Halvorsen Gjøran Emil Hansen Kevin Hanssen Stine Marlen Haugland Markus André Helgesen Benjamin Helgesen Vårin Johnsen Halvar Jørgensen Fredrik Andreas Mundt Mathias Eilert Olsen Håkon Oshaug Olsen Lasse Østnes Pedersen Malin Annabel Selvli Silje Marie Wevang Svendsen Anne-Merethe Langstrand Warberg

Tovik kirke 9. mai Simen Austheim Birgitta Saue Martinsen

Menighetsbladet ikke i postkassa til påske? Siden vårt trykkeri gikk konkurs rett før trykking, trengte vi litt tid til å gjøre avtale med nytt trykkeri…


idé:Evenskjer Skjærran Byggevare AS

Harstad tlf 48 05 02 00 Evenskjer tlf 90 98 82 15

9440 Evenskjer Tlf. 77 08 92 10 – Fax. 77 08 92 11

www.bogstrand.no

Godt utvalg i vinterutstyr

HALVORSEN SPORT OG FRITID 9440 EVENSKJER TLF: 77 08 90 90

… til hverdags og fest… ingen anledning er for liten eller for stor catering, selskap, kurs, veikro, hotell, kiosk 9440 Evenskjer Tlf: 77 08 93 00 Fax: 77 08 93 01 E-post: post@tkh.no www.tkh.no


Slekters gang DØPTE

DØDE

Skånland: 28.11 Kristian Larssen (stadfestet 21.03) 06.12 Emilie Dybvik Kristiansen (døpt i Tovik kirke) 25.12 Adrian Tande Kvam (Heimdal menighet) 17.01 Teodor Dalberg 31.01 Daniel Jeremias Henriksen 31.01 Matheo Johnsen Birkestrand (Døpt i Bogen kapell) 07.03 Linnea Lind Jørgensen (Trondenes menighet) Tovik: 14.03 Mathias Eriksen (Døpt i Astafjord kirke) 21.02 Leif Mikael Dybdal (Døpt i Skånland kirke) Astafjord: 26.12 Emrik Odin Sjøvoll Liavik (Trondenes menighet) 26.12 Henriette Nylund (Kanebogen menighet)

Skånland: 06.12 Astrid Ingeborg Kilgren (1933) 28.12 Haldis Konstanse Olsen (1917) 06.01 Aslaug Helene Bjerkeli (1926) 11.02 Birgit Helene Horn (1946) 26.02 Johanne Marie (Tutti) Jusnes (1934) Tovik: 30.11 Sigmund Johan Klausen (1930) (Rælingen) 11.01 Torgun Marie Pedersen (1914) 27.01 Hilde Torbergsen (1961) Astafjord: 07.01 Signe Agnete Borghild Minde (1924) 02.02 Leiv Kristian Bertheussen (1917)


Markering av 50-årskonfirmantjubileum

Det ble ikke arrangert 50-årskonfirmantjubileum i 2009. Dersom det skal være en slik jubleumsmarkering, må jubilantene selv både ta initiativ, planlegge og gjennomføre jubiléet. Her følger konfirmantene fra 1959/1960, og utfordringen gis om du tilhører et av disse kullene (for Tovik er det allerede tatt initiativ). GROV SKOLEKAPELL 1959 Ole Magnus Ellefsen Oddvar Stein Nygård Torodd Ellefsen Harry Arnt Bertheussen Klaus Sigmund Henriksen Tor Tande Oppdal Bjørg Hennie Simonsen Karin Helen Jørgun Haugli Synnøve Ann Tande Randi Nanna Karlsen Helene Elvevoll Olaug Karin Thomassen Birgith Marie Marskar Helga Kristoffersen Anna Marie Simonsen GROV SKOLEKAPELL 1960 Harry Olav Nylund Edd Magne Andersen Nilberg Idar Arne Johannessen Magne Arthur Johannessen Asle Jan Magne Johnsen Oddmar Johan Johnsen Sverre Harald Kolbjørn Kristoffersen Bjørnar Norvald Larsen Levi Malvin Larsen Leif Johan Nilsen Torgeir Riise Sigmund Bertin Simonsen Einar Arvid Sjøvoll Birger Martin Strøm Hans Torbjørn Sigmunn Thomassen Ivar Jann Thomassen

Randi Helene Hansen Eva Marianne Johansen Ranveig Helene Johannessen Britt May Marskar Ruth Helene Marskar Liv Marit Nystad Oddrun Sonja Karin Olsen Sølvi Karin Pettersen Åse Magda Sjøvoll SKÅNLAND KIRKE 1959 Per Kristian Andersen Per Annar Ingvald Johnsen Fagerli Klaus Magnar Grimstad Leif Gerhard Rodmar Hansen Arne Falchor Nygård Klaus Harry Ottar Otterå Ernst Rolf Israelsson Tore Johansen Reidar Kristiansen Asbjørn Åge Åsberg Per Asbjørn Lorentsen Henry Ronald Mathisen Norvald Olsen Hermod Karstein Eldar Olsen Ulrik Pettersen Roar Jakobsen Jarl Annar Samuelsen Per Eyvind Helge Samuelsen Olaug Othelie Tande Vigdis Karen Johanne Bertheussen Anne Birgith Elise Eriksen Grete Rosa Henriksen Elly Charlotte Holm Kjerlaug Hamstad Mayfrid Johanne Johansen


Rønnaug Killie Sonja Irene Myrstad Irene Otelie Olsen Elsa Raftsjø Oddrun Nancy Ryeng Turid Margrethe Vassnes Haldis Warberg SKÅNLAND KIRKE 1960 Ruben Oddmar Bjerkeli Peder Eivind Boltås Asmund Evald Eriksen Arne Håkon Egil Fredly Johnny Karl Adolf Hansen Per Kristian Horn Annar Solberg Arvid Emil Jakobsen Eilif Odd Jensen Viggo Reidar Mathias Løslett Annar Hugo Mathiassen Asbjørn Gerhard Myklevoll Helge Nilsen Børre Ivar Olsen Ingolf Per Rasmussen Marit Andersen Torild Herbjørg Brun Asbjørg Hermine Eriksen Gerd Jorunn Eriksen Rigmor Margaret Gabrielsen Elsa Anita Petrine Karlsen Aina Janne Eline Larsen Milbjørg Nancy Irene Nilsen Ragnhild Nilsen Brit Gunhild Nordal Reidun Kamilla Olsen Mildrid Annie Pedersen Vigdis Kristine Pauline Pedersen Synnøve Margaretha Snellingen TOVIK KIRKE 1959 Knut Steinar Alvestad Magne Martin Bertheussen Alf Gunnar Elvenes Jan Olav Elvevoll

Bjørn Dag Fuhr Willy Ignvar Hansen Karl Erik Isaksen Oddvar Jentoft Otto Harald Johannessen Odd Roald Johan Johnsen Jan Herbert Korneliussen Sigurd Simonsen Alf Annar Torbergsen Åse Margrethe Elvenes Halfrid Irene Eriksen Camilla Margrethe Hansen Karin Birgith Jenfoft Synnøve Elfrida Johnsen Dagny Kristine Korneliussen Ellen Katharina Nilsen TOVIK KIRKE 1960 Bjørn Agnar Amundsen Jan Arvid Danielsen Nils Ragnar Ernstsen Arild Annar Larsen Paul Walter Hauschild Hans Rasmus Nilsen Holger Ingemann Nilsen Tore Helge Norberg Odd Olav Pedersen Olav Ernst Simonsen Tore Jens Simonsen Emil Olav Sørensen Finn Roar Sørensen Leif Kristian Vognild Irene Marie Hansen Liv Torill Jakobsen Judith Olga Larsen Unni Mikkelsen Aud Oliva Nylund Solveig Rigmor Ohrvik Gerd Solfrid Olsen Anna Odine Olsvik Anne Grete Mathisen Oddrun Magna Ingma Pedersen Sofie Lovise Schjelderup Grete Kristine Torbergsen


Søkelys på oppmøte i kirka Tekst/foto: Tove Sigrid Lund

I Tovik kirke, som i mange andre kirker rundt om i landet, har det vært stadig færre frammøtte til gudstjenestene de siste årene. Dette er noe som det nye menighetsrådet for Tovik sogn har tatt på alvor og satt seg fore å gjøre noe med. 24. januar ble det invitert til menighetsmøte etter gudstjenesten. Først ble det markert at sola er tilbake med en lysbildeserie av Gunnar Lund med vinterlige motiv i vakkert lys. Menighetsrådet serverte solboller og kaffe. Lysbilder fra ulike aktiviteter i kirka i gammel og ny tid fungerte godt som introduksjon til temaet: Tovik kirke – hvor går veien videre? Odd Nilssen innledet til diskusjon om kirkas framtid. Kan en risikere at det også blir vurdert å stenge Tovik kirke? Hvordan kan en motvirke dette? Det kom flere innspill fra de frammøtte. Menighetsrådet fikk ros for sitt initiativ. Det har vist seg fra tidligere at frammøtet er best når det er ”noe ekstra” som skjer under gudstjenestene, for eksempel deltakelse fra kor og korps, soloinnslag, salmekveld. Det ble også ønsket flere konserter. Kirkebenkene, manglende toalett i kirka, og for mange nye salmer som få i menigheten kunne, ble nevnt som et hinder for noen. Konklusjonen var at menighetsrådet hadde menighetens fulle støtte i det videre arbeidet. Det ble oppfordret til å gjøre mer av det som har vist seg å engasjere. Ved salmekvelder så vel som i gudstjenestene ønskes det at både gamle og nye salmer blir benyttet. Det er positivt at det vil bli aktiviteter for de minste barna parallelt med gudstjenesten.


Gravertjenestene på vår kirkegårder Info fra Kirkevergen

Skånland kommune gir kirkelig fellesråd tjenesteyting ved arbeid med å ta opp grav på kirkegårdene i kommunen. Dette er en tjeneste som har fungert i mange år - og som den kirkelige administrasjon er svært fornøyd med, og byråene gir oss skryt for. Arbeiderne tar seg også av snørydding og strøing om vinteren, slik at gravfølget kan komme fram til graven uten for store vansker. Kommunens folk står også for ringingen på Sandstrand kirkegård og tilsår alle vintergravene utpå sommeren, når telen har gått. Kommunens folk er også i beredskap i forkant og under seremonien på kirkegården slik at disse kan assistere ved behov – derfor vil disse være i umiddelbar nærhet. Selve graveoppdraget utføres av leid maskinentreprenør, som gjør sitt beste for ikke å lage for mange ”sår” i gressmatta og terrenget rundt. Ofte er det vanskelig å komme fram til aktuell gravplass, dette kan medføre at maskinen ikke kan flyttes langt nok unna grava ved seremonien, dette beklager vi. Inntekten av festeavgiftene, som betales for gravstedene i Skånland, blir tilbakeført til hver enkelt kirkegård og benyttes til forskjellige tiltak på disse – siste investering er elektrisk senkeapparat, hvor Nathanielsen og Solstad begravelsesbyrå har sponset kr. 10.000 hver, resten bruk av festeavgift fra hver kirkegård fordelt etter brukshyppighet. Kommunen har i mange år bevilget midler til sommerarbeid for ungdom, som har kommet kirkegårdene til gode, da vi har hatt opptil 8 ungdommer i arbeid her i tillegg til kirketjenerne som har hatt et overordnet ansvar.

Det du trenger – når du trenger det. Din dekkleverandør!

Elvevoll Handel og Servicesenter AS 9445 Tovik – tlf 77 08 78 10 Hverdager: 0800-2100 – Lørdager: 0900-2100 – Søndager: 1200-2100


Om utlån/bruk av Astafjord kirke Folk i Grovfjord bruker gjerne kirka si – og det er bra! Likevel opplever vi fra tid til annen at arrangement kolliderer. For å unngå dette ber vi derfor om at all bruk av kirka må koordineres med kirkekontoret. Dette gjelder spesielt ved minnesamvær i menighetssalen, men også ved andre anledninger har kirka vært brukt uten at kirkekontoret har vært orientert. Ved å spørre / si i fra på forhånd kan vi dessuten sørge for at de rom som skal brukes er oppvarmet, ryddet og renholdt. Astafjord menighetsråd

Vi søker: Organistvikarer Kan du spille piano eller orgel? Da er vi interessert i å sette deg på vår liste over mulige vikarorganister. Vi garanterer optimal tilrettelegging (det er ikke nødvendig å bruke orgel ved enhver gudstjeneste) og opplæring. En gudstjeneste lønnes med sju timer, en begravelse/bryllup med fire timer. Skattefritt for de fleste (under kr 4000,-/år). Ta kontakt med kirkekontoret!

Orgelelever Har du litt notekunnskap? Kanskje prøvd å spille litt piano? Organisten vår tilbyr gratis orgelundervisning. Du må ha lyst til å øve og lyst til å spille i gudstjenesten av og til. Ta kontakt med kirkekontoret! (begrenset antall plasser)

Skånland Farvehandel A/S Maling – tapeter – gulvbelegg – tepper – alt i malerverktøy Telefon 77 08 54 03 9440 Evenskjer


Hva skjer framover for barn og unge? Gudsrikeleiken, Astafjord kirke, 4-6 år: 20. april, 19. mai og 16. juni. Gudsrikeleiken, Astafjord kirke, 7-10 år: 7. april, 5. mai, 2. juni og 30. juni. Astafjord kirkes barnekor, fra 6 år. Hver tirsdag kl 14.10 i kirken. Babysang, Frivillighetssentralen, Evenskjer. 24. mars, 7. april og 21. april - kl 11-13. Hverdagsgruppa, Skånland kirke, 4-10 år: 12. april, 26. april, 10. mai og 31. mai - kl 18-19. Skånland barnekor, fra 2. klasse. Hver onsdag kl 17.30-18.30 i kapellet på Soltun.

Kirkefestivalen – ”KIFE” Av Martin Normann Svendsen

På spor av det hellige er en lokal versjon av den nasjonale satsingen, Størst av alt, trosopplæring for barn og unge i alderen 018 år. 28. og 29. november 2009 ble den første KIFE arrangert i Harstad kirke. 37 syvendeklassinger fra Trondenes prosti deltok – deriblant to fra våre menigheter. KIFE endte opp med en flott kulturgudstjeneste, i en fullsatt Harstad kirke. Kristian Normann Svendsen fra Skånland menighet deltok på lyd- og lysgruppa, og Marie Christensen Strøm fra Astafjord menighet deltok på sanggruppa. For Kristian og Marie ble det en helg med mange fine opplevelser.


Gudsrikeleiken i Tovik kirke Av Tove Sigrid Lund

Under familiegudstjenesten 28.februar i Tovik kirke ble menigheten kjent med Gudsrikeleiken. Knut Erling Johnsen som leder trosopplæringen i Trondenes prosti, brukte plater med bilder til å formidle fortellingen om Skapelsen. Sangerne i Sandstrand skolekor ble oppfordret til å sitte i halvsirkel foran ham, og dette skapte nærhet til forteller og til budskapet. Det var en meget lydhør forsamling som deltok med både spørsmål og svar. Det er positivt at Kirken har tatt initiativ til å engasjere barna på en ny måte. I Gudsrikeleiken får barna komme med sine tanker om Gud og det hellige i møtet med fortellingene. Under gudstjenesten bidro også Sandstrand skolekor med sang og 5.klassinger fra Sandstrand skole fikk utdelt Bibler.

Gudsrikeleik i Astafjord Av Kamilla Sjøvoll

Gudsrikeleiken er nå et fast tilbud for barn i alderen 4-10 år i Astafjord menighet. Her er et glimt fra en av deres første samlinger:Ute i gangen sitter Kari Simonsen og ønsker velkommen inn på historievandring. I Astafjord kirkestue sitter det samlet ei lita gruppe spent på innholdet fra fortellingen om Storflommen og Arken som Audhild Myklevoll forteller fra. De unge barna er virkelig med i fortellingen hvor spennende det utviklet seg i og under Noa sin store jobb, da vannet steg og steg og hvor mange døgn det gikk, 7 dager og 7 netter, før regnet og vannet senket seg slik at de kunne gå ut av båten og starte på nytt. Barna ble spurt om hva de likte best? Jo det var når alle dyrene og menneskene ble reddet fra den skumle flommen. Etterpå var det kos med saft og kake, også var det lek med Arken og alle de som var med i Arken. Tilstede var Kristoffer Sørensen, Isabell Sæter, Amanda Balteskard, Thea Christensen og Stine Christensen.


Over: Trosopplærer Knut Erling Johnsen har Gudsrikeleik under gudstjenesten i Tovik kirke 28. februar. Til høyre: 5.klassingene har fått Bibler av sokneprest Ole Jakob Vestvik under samme gudstjeneste. (foto: Tove Sigrid Lund)

Til venstre: Fra Gudsrikeleik i Astafjord kirke. Audhild Myklevoll forteller engasjert om Noas ark. (foto: Kamilla Sjøvoll)


Vannrett 1. Guttenavn 6. Skuespiller ‌. Vogt 8. 7 dager 10. Drikk 11. Tall 12. Fisk

Loddrett: 1. Stor kopp 2. Farbror 3. Tall 4. Jentenavn (uten d) 5. Fugl 7. Jentenavn 8. Tidl. kjĂŚreste

Skånland menblad nr.1/10.  

Påsken 2010 for Skånland, Tovik og Astafjord 39. årgang Under: Fra familiegudstjeneste i Tovik kirke. Mer på side 22-23. (foto: Evy-Kristin...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you