Page 1

Desember 2009 Årgang 74 - nr 4

Les om... - Julefeiring i gamle dager - Det nye menighetsrådet - Ny medarbeider - Rapport fra Okhaldhungha - Konfirmantene

Rolvsøy menighetsblad

Velsignet Julehøytid


Rolvsøy menighet

Fra menighetsrådet.

Menighetskontoret Råkollveien 103, 1664 Rolvsøy Tlf. 69 30 69 20, faks 69 30 69 15 rolvsoy-menig@fedrikstad.kommune.no www.fredrikstad.kirken.no

Nytt menighetsråd ble presentert for menigheten under gudstjenesten 15. november. De valgte presenteres annet sted i bladet.

Ansatte Sokneprest Andreas Vassal Tlf. kontor / mobil 69 36 78 38 / 994 03 671 avas@fredrikstad.kommune.no

Saker som skal følges opp av det nye menighetsrådet er: 1. Menighetsrådets handlingsplan 2. Utvalg under menighetsrådet 3. Menighetssenteret 4. Menighetens økonomiske situasjon.

Fungerende sokneprest Frank Oterholt Tlf. 69 36 78 62 frot@fredrikstad.kommune.no

Menighetsrådet ønsker deg en velsignet jul og et riktig godt og fredfullt nytt år!

Daglig leder Grethe Aarvik Tlf. kontor 69 30 69 20 gaar@fredrikstad.kommune.no

Godkjent byggeregnskap for menighetssenteret på kr. 9.625.000. Det er ikke noe lån. Finansieringen av inventaret er ikke helt i orden. Inventaret kostet kr. 380.000. Det gjenstår kr. 40.000 som er forskuttert av fellesrådet. Innsamling til inventaret og driften fortsetter. Plenen sør og vest for senteret. Jord fra den plenen som var mellom parkeringsplassen og hekken, vil bli planert ut, og plenen sås til våren. Parkeringsplassen utvides tilsvarende den plenen som er fjernet og nye rør for vann og kloakk legges fra kirken og uthuset til Kirkeveien. Handicaptoalett i kapellet. Det arbeides med saken.

Kateket Berit Vasdal, permisjon Kateketvikar Pål Svendsen Tlf. kontor / mobil 69 30 69 45 / 482 18 313 pasv@fredrikstad.kommune.no Kantor Ivar Sch. Haugen Tlf. Kontor / mobil 69 30 69 16 / 951 06 993 Tlf. Kirken 69 36 11 27 isha@fredrikstad.kommune.no Kirketjener Anita Fosby Kristiansen Tlf. kontor 69 30 60 20 (onsdager) Mobil 954 01 419 afkr@fredrikstad.kommune.no

Ole Edvardsen

Menighetskontorets åpningstider: Tirsdag - onsdag - torsdag kl 09.00 - 13.00 Åpningstider i skolens ferier: Tirsdag og torsdag kl 10.00 - 12.00

Ny medarbeider i Rol Jeg heter Pål Svendsen, (f. 1965) og er utdannet teolog (i ”høy” alder). Jeg tok teologiutdannelsen på Det teologiske Menighetsfakultet (MF) og ble uteksaminert høsten 2008. Jeg har både i studietiden og etterpå vært å se som prest både i gudstjenestene her i menigheten og rundt om i Borg bispedømme. Jeg er gift med Aase og vi har to døtre sammen, Caroline og Aleksandra. Vi er bosatt i Rolvsøy og aktive i lokalmiljøet på forskjellig vis. Fra 24. August 2009 ble jeg tilsatt i stillingene 50% menighetspedagog og 50% kateketvikar etter kateket Berit Vasdal som da gikk ut i permisjon på grunn av adopsjon. Jeg har en allsidig bakgrunn og har jobbet i flere yrker i løpet av arbeidslivet så langt. Uten å gå for mye i detaljer, har jeg jobbet både som rørlegger, flyarbeider, renholder og personlig trener. Alle disse yrker har på hver sin måte vært gode å ha i bagasjen i forbindelse med både prestearbeid og i møte med folk flest. Motivasjonen for å bli prest så seint i livet skyldes min karismatisk kristne bakgrunn fra Livets Ord i Uppsala (ja der hvor Carola gikk, og nei, jeg kjenner henne ikke

Rolvsøy kirke Telefon / fax 69 36 11 20 / 69 36 11 21 Gravlundsformann Tom Hammarstrøm Servicebygg / mobil 69 36 11 22 / 993 76 028 Rolvsøy menighetssenter Telefon / fax 69 36 11 24 / 69 36 11 25 Kirkevergekontoret tlf. 69 36 78 30 Nygaardsgaten 28, 1606 Fredrikstad Menighetsrådet Leder Randi Olseng tlf. 69 33 62 82 Redaksjon Menighetsbladet Karin Rostad, Øivind Volla, Sten Walther Karlsen, Morten Saxegaard (Permisjon). Grafisk utforming - Jonas Lindvaag. Forside:

Foto: Jonas

2


Rolvsøy menighetsblad - desember 2009

Fire medlemmer ble gjenvalgt og fire nye er kommet til i menighetsrådet for Rolvsøy i de kommende to år. De fire gjenvalgte er: Randi Solberg Olseng (56)

Ole Edvardsen (76)

Øivind Volla (66)

Liv Jorunn Tofteberg Holer (59)

Kjersti Aarvik Holøs (43)

De fire nyvalgte er:

Madeleine I. Strandin (43)

Joran Langvik (45)

Fred Henry Leidland (41)

Varamedlemmer: Wenche Elisabeth Laurin Berg (57), Turid Ringstad (57) , Lisbeth Julie Sofie Holme (63), Torunn Sørby Bjørnerød (47), Rigmor Alise Andersen (72) . Randi Olseng er gjenvalgt som menighetsrådets leder, Ole Edvardsen som nestleder. Det var i alt 424 som avla stemme ved årets valg på menighetsråd. Med 4236 stemmeberettigede, gir dette en oppslutning på ganske nøyaktig 10 prosent, en klar og gledelig fremgang frr tidligere, noe som selvfølgelig skyldes at valget i år foregikk samtidig ved stortingsvalget. De åtte valgte medlemmene, fem kvinner og åtte menn, har en gjennomsnittsalder på nær 54 år. Ingen er under 30 år. Yngste medlem er 41 år, eldste 76.

vsøy menighet er et reformarbeid som savner sidestykke i Den norske kirkes historie. Trosopplæringsreformen har som mål å bygge opp et systematisk tilbud om trosopplæring til alle døpte i aldersspennet 0-18 år for å videreutvikle kirken som en folkekirke og for å legge til rette slik at den kristne kulturarven skal kunne gis videre til nye generasjoner. Kirken må nå gi den dåpsopplæring som tidligere var lagt inn i den offentlige skoles planverk. Utfordringene er nå å få et sammenhengende tilbud til den enkelte i alderen 0-18 år. Som dere forstår er dette spennende, utfordrende og ikke minst meget omfattende.

godt), samt en teologisk interesse fra ungdommen av. For å nyttegjøre meg denne fortid på best mulig måte tok jeg embetseksamen i teologi i Oslo. Jeg holder også foredrag om min vei fra Livets Ord og til min nå kirkelige hverdag som luthersk teolog og menighetspedagog i Den norske kirke. En vei som flere setter pris på å høre, fordi strømmen oftest går andre veien. Jeg har denne første tiden hovedsakelig vært opptatt av våre konfirmanter og har satset på ministranttjenesten i forbindelse med gudstjenestene. Jeg har et ønske om at konfirmanttiden skal bli så innholdsrik og nyttig som mulig for konfirmantene. Jeg visste ikke så mye om hva som skulle møte meg når jeg begynte, men det var en uventet stor glede å få arbeide med en så flott gjeng med ungdommer. De gir så mye tilbake og er morsomme å jobbe med. Jeg ser med stolthet og glede på denne fine gjengen og lurer tidvis på hvordan det skal gå på konfirmasjonsdagen og på om klumpen i halsen skal lage problemer. Til stillingen ligger også å arbeide med den store og spennende trosopplæringsreformen ”Størst av alt” som

Pål Svendsen

3


Minner fra julen i min barndom på 1940-1950Julefeiringen i mitt hjem var enkel og nøysom, uten at vi manglet det vi trengte ellers i dagliglivet. Etter krigens slutt i 1945 og utover i 1950-årene var det fremdeles rasjonering på en del vareslag, blant annet barneklær. Omsydde klær (eller gjenbruk) var ikke uvanlig. Men julegaver ble det likevel til alle, selv om det overhode ikke kan sammenlignes med nåtidens velfredssamfunn med dets gaveflom, - og kjøpepress. Juleforberedelsene med utstilling i butikkene begynte heller ikke så tidlig som nå, de startet i desember måned. Vel to uker før jul var min bror og jeg med våre besteforeldre med Råde-bussen til Fredrikstad for å se på de mekaniske julenissene i de julepyntede forretningene. Vi guttene syntes det var som å se inn i en eventyrverden. Dessuten fikk vi med oss tenningen av julegranen på torvet samt nissebesøk med utdeling av godteposer. Etterpå var vi på Falleths konditori og fikk varm kakao med kremtopp. Det første som skjedde hjemme, og som vi guttungene gruet oss for, var at grisen, vår gode og snille ”Nicolay”, skulle ende som juleslakt. Slakter var budsendt og skulle komme hit så snart han fikk tid. All Griseslakt i Aremark. slakt av gris foregikk Foto: Østfoldmuseet hjemme på gårdene og i alle hjem som fødde griser. Da slakteren kom med ”grisemaska”, som grisen ble avlivet med, samt medbringende sine kniver og annet utstyr, skjønte vi at nå var det slutten for ”Nicolay”. Vi ble sendt inn i stua, og døra ble lukket. Men vi hørte likevel skriket, og så skuddet som gikk av. På den tiden av året var det helt vanlig å høre griseskrik på alle gårder og plasser, for mat skulle vi jo ha til jul. (Fra gammelt av het det at slaktingen helst skulle foretas i voksende månefase, to-tre uker før jul). Den slaktede grisen ble hengt opp i bakbena på en planke i låvekjelleren. Halspulsåren ble så skåret over (kalt for å stikke), og blodet ble samlet opp i en bøtte. Bøtta ble båret inn på kjøkkenet, hvor bestemor senere laget blodklubb av blodet. Jeg spiste dette kun én gang og aldri mer, jeg ble rett og slett kvalm. Men hjemme hos oss var det vanlig julekost. Med varmt vann ble så busta skåret av grisen. Et-

ter å ha tatt ut all innmat, ble grisen partert i passende kjøttstykker. Det som ikke ble brukt til jul, ble lagt ned og saltet i store hollandske stentøykrukker, til senere bruk. Kjøle- og fryseskap fantes ikke på landsbygda den gang. Julesylta ble laget av kjøttet i grisehodet. Kjøttet ble samlet i et pressklede og lagt i syltepressa som ble skrudd sammen med store treskruer. Deretter ble kjøttet krydret og kokt ferdig. All forberedelse til julehøytideligheten var husmødrenes oppgave, og husmødrene den gang var alle hjemmeværende. Så var det julebaksten, og helst skulle det være ”alle syv slaga”, men ikke alltid. Kakedeigen ble knadd i et gammelt grønnmalt trau på kjøkkenbordet. Det som smakte aller best av bestemors kaker, var de store og gode julekakene, tilsatt gjær, sukker, rosiner og sukat, og med en nydelig, brun skorpe. Da de ble stekt i ovnen, bredte godlukten seg over hele huset. Noen dager før jul ble julerengjøringen foretatt, og da ble det ikke spart på grønnsåpe og varmt vann. Lille julaften ble et nyhogd juletre båret inn av bestefar, og trefoten satt på. Så kom julaften, endelig var den der, og vi guttene var nok spent på hva vi ville få i gaver. Da, som nå, ønsket vi oss helst harde pakker, men det ble noen myke også. Men vi var fornøyd med det vi fikk. Et år fikk vi rattkjelke av bestefar. For en begeistring det skapte! Juletreet ble pyntet julaftens formiddag, og vi hjalp bestemor med dette. Det var ikke elektrisk belysning de første årene, men små, hvite stearinlys, festet med klyper på grenene. Julekurver laget vi selv, ellers kjøpte vi annen pynt. Da, som nå, ble julehelga ringt inn i Rolvsøy kirke, og bestemor satte julematen på bordet. Julematen var som nå, - ribbe, surkål, stek eller koteletter. Lutefisk var det også, far likte det så godt. Radioen

4


Rolvsøy menighetsblad - desember 2009

-tallet på kommoden i kammerset sto på, og vi hørte Sølvguttene sang julen inn. Etter middag var det dessert og kaffe og kaker. Etter måltidet ble julelysene tent av bestemor. Jeg kommer aldri til å glemme da bestemor kom med fyrstikkesken og med sin arbeidsslitte hånd tente lys etter lys, slik at treet strålte i sin enkle glans, med glitter, englehår, flagg og kurver og med en stjerneengel i toppen. Så høytidsfullt og fint det var, og en minnes jo sangstrofen ”Så tenner moder alle lys, så ingen krok er mørk”. Selv om levende lys er aldri så høytidsfullt, gikk vi senere over til elektrisk belysning, på grunn av brannfaren. Så ble pakkene åpnet. Den aller første boken fikk jeg da jeg var syv år gammel, i 1950. Den heter ”Eventyr fra mange land”, skrevet av H. C. Andersen. Jeg fikk den av en tante. Jeg har tatt godt vare på den. I romjula fikk vi besøk, og da ble det dekket på i stua der juletreet sto. Døra til penstua ble åpnet, og alle rom ble varmet opp. På samme tid fikk vi også besøk av

julebukker utkledd med masker. Det var barn fra Rostadli som min bror og jeg lekte sammen med ellers i året. Barn den gang aktiviserte seg selv, og vi gikk også på besøk. Det var et godt og trygt samfunn den gang, og ingen låste dørene på dagtid. Det var bare å banke på og gå inn. Like over nyttår var det juletrefest på Haugetun Ungdomsskole. Dette var en årviss foreteelse som samlet fullt hus. Hit kom selvfølgelig også Rolvsøy menighets meget avholdte sogneprest Thørner H. Hofstad og hans frue Hannah Marie (født Schübeler), og da begynte festen med blant annet sang og gang rundt juletreet. Med dette ønsker jeg alle leserne av menighetsbladet en riktig god og velsignet julehøytidelighet og et godt nytt år.

Leo Storm Juliussen

Respekter gravfreden

NESTE NUMMER AV BLADET .....

– kjør ikke bil på kirkegården!

skal ut i uke 11 2009

Siste frist for innlevering av stoff er 21. februar!

- Det nye menighetssenteret har dessverre ført til at biltrafikken inn på kirkegården har økt og er til tider sjenerende for pårørende. Dette har noe med respekt for gravfreden å gjøre. Det står faktisk i loven at kjøring på kirkegårder ikke er tillatt, og at det kreves spesiell tillatelse for å få lov, sier gravlundsformann Tom Hammarstrøm. Han ber derfor om at alle som har et ærend i menighetssenteret, enten til møter eller øvelser, om å benytte parkeringsplassen. Denne er for tiden under utvidelse og vil stå ferdig i god tid før jul. – Før jul skal også plassen rundt menighetssenteret planeres, slik at vi kan så gress til våren, forteller Hammarstrøm.

lever stoffet i god tid til epostkassen redaksjon@rmblad.no Husk: skriv kort, ikke bruk tabulator og ordskiller for å plassere tekst. Bilder sendes som separate filer.

Menighetsbladet koster penger men bladet du holder i hånda er gitt deg gratis. Vi håper du setter pris på det. Dessverre har menighetsbladets inntekter sunket , både på frivillige gaver og annonser. Mottagerne av bladet oppfordres dermed til å støtte opp med en gave til drift og utgivelse Menighetsbladets kontonummer er:

1638 25 87050 Vennlig hilsen Rolvsøy menighet

5


Biskopens juleandakt Han oppsøker og kommer oss i møte for å gi oss det vi ønsker oss aller mest: Kjærlighet som holder og som bærer og som møter oss forfra. Jesus bringer lys i mørket og varme i kulden. I ham kommer Gud nær, slik verden var den gang, og slik verden er nå: Skaperverket er truet og har feber. Mennesker sulter. Det er ufred og uforsonlighet på jorden. Håp avløses av fortvilelse.

Hva er det mennesker innerst inne søker? Mon tro om det ikke er å bli elsket. Uten vilkår. For den jeg er og ikke for det jeg får til. Vår lengsel er etter kjærlighet som holder og bærer og kommer oss i møte forfra. Og som aldri vender seg bort. Denne kjærligheten kom til oss første julenatt da engelen proklamerte: Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en Frelser.

Likevel synger vi om fred på jorden. For vi kan ikke la være å tro at fred og rettferdighet er mulig. Vi kjemper for en bedre verden. Gud ble som en av oss for å bære sammen med oss og fri oss fra mørket. Evighetens Gud kom som et barn som heter Jesus Herren frelser. Han kommer oss i møte for å vinne våre hjerter. Med kjærlighet som gir oss glede, håp og fred.

Kjærligheten viser sitt ansikt den første julenatt. I strimen fra stjernen julenatt skjer underet. Broen ble til mellom himmel og jord. Det sanne lys var i ferd med å komme til verden. Gud er kjærlighet. Han er ikke tilbaketrukket og fjern og venter på at vi skal finne han. Han lot ikke tiden bare gå, men han kom selv inn i verden. Fra kosmos, fra å være usynlig, trer Gud mennesker helt nær. Inn i verdens mørke – ned til menneskers kaos – kom han for å skape fred og bringe lys. Lyset skinner ennå.

Velsignet julehøytid! Helga Haugland Byfuglien biskop

Nye samarbeidsområder for prestetjenesten

Kirken er inne i en reformperiode. Trosopplæring, musikkliv og gudstjenesteliv oppgraderes. Målet er å gjøre gudstjenester og barne- og ungdomsarbeid rikere for alle som bruker kirken. På prestfronten skjer det også organisatoriske forandringer. Prestene har fått ny tjenesteordning, noe som

gjør prestetjenesten mer fleksibel og – ikke minst – mer tilpasset den enkelt prests behov, anlegg og interesser. I Fredrikstad Domprosti – som består av stor-Fredrikstad og Hvaler, blir nå prestetjenesten organisert i samarbeidsområder (SAO). Dette er en prosess som har pågått i flere år og de enkelte tjenestedistriktene vil nå hete SAO øst (Borge, Kjølstad, Gamlebyen og Torsnes sogn), SAO sentrum-nord (Domkirken og Rolvsøy sogn fra 1/1 2009, samt Glemmen og Gamle Glemmen sogn fra 1/1 2010), SAO vest (Onsøy og Gresvik sogn) og SAO syd (Kråkerøy, Spjærøy og Hvaler sogn). Hvert SAO vil bli ledet av en koordinerende sogneprest. Denne sognepresten vil kun organisere prestetjenesten innen sitt tjenesteområde (SAO), mens det øvrige arbeidet ved sognets prestekontor ledes av daglig leder og drives av hele staben.

6

Prestetjenesten i Fredrikstad domprosti ledes av Domprosten i Fredrikstad. Han har nå fått viktige redskaper til å tilpasse prestetjenesten til den enkelte prest, samt sørge for at ferie- og fritidsavtaler lettere kan opprettholdes. Hver menighet vil fremdeles ha sin lokale sogneprest (pastor loci), men man må også regne med et noe større innslag av andre prester i gudstjenester og andre kirkelige tjenester. Denne variasjonen vil kunne være berikende både for menighetene og for den enkelte prest. Behovet for mer fleksibilitet og tilpasning av prestetjenesten er noe man har sett gjennom flere år. Vi håper derfor at denne nye praksisen blir til beste for våre lokale menigheter. Vennlig hilsen Frank Oterholt prest


Rolvsøy menighetsblad - desember 2009

Rolvsøy Lions informerer Tiden går fort, og nå har vi i flere uker allerede solgt lodder i Østfoldhallen. Lions’ julelotteri er med andre ord godt i gang igjen. Og det er ikke bare lodder i det populære lotteriet vi selger fra bordet vårt, like populært er bøttelotteriet, der du for to kroner kan være så heldig å vinne en velsmakende marsipankake. Vi selger også Lionskaleneeren for 2010, nå med bilder fra hele distriktet. Vi har vært så heldig å få benytte bilder tatt av Fredriksstad Blads fotograf Erik Hagen. Kalenderen kan være en julegave, samtidig som du støtter vårt humantiære arbeid. Første søndag i advent skal vi, som vanlig, tenne julegranen på Grønlien. Tidligere i høst arrangerte vi, sammen med lionsklubben på Greåker, den tradisjonelle Husker du-

aften i Musikkhuset. 250 fornøyde gjester koste seg gjennom en kveld med mye sang og musikk. For å finanisere slike tiltak, jobber vi på flere fronter. Loddsalget er ett prosjekt, vår faste, månedlige opprydding utenfor ØstfoldHallene et annet. I høst har vi også, sammen med fire andre lionsklubber, avholdt et meget velykket bokmarked i Gamlebyen. Så vi i Rolvsøy Lions står på, og i mars neste år kan vi se tilbake på 35 års virksomhet. Vi minner også igjen om at Lionshuset kan leies til store og små arrangementer, både på dagtid og kveldtid og i helgene. Ring 480 95 302 hvis du er interessert

Misjonshjørnet Sykehuset i Okhaldhungha i Nepal får støtte fra Rolvsøy menighet og Normisjon. Erik Bøhler og hans kone Kristin driver sykehuset i samarbeid med Nepalesiske helsearbeidere. TEKST OG FOTO: KRISTIN BØHLER Sykehuset i Okhaldhunga i Nepal er det eneste i et stort fjellområde. Rundt 180 000 mennesker har sykehuset som sitt eneste behandlingstilbud. Normisjons fadderordning muliggjør gratis behandling til alle barn under tolv kilo. Antall barn som kommer til sykehuset har dermed økt veldig. Også antall jentebarn har økt, nå er det rundt 40 prosent jenter som komme til sykehuset. Fadderordningen gjør det også mulig å drive et ernæringssenter for barn og mødre og et ventehjem for kvinner som skal føde. Sykehuset i Okhaldhunga har dermed blitt et sykehus for de fattigste.

Kristin og Erik Bøhler. Besøkte Rolvsøy menighet 6.sept.

Maya og mor er glade for behandling ved ernæringssentret.

inn på sykehusets ernæringssenter. Far har reist fra kone og barn. Som lønn for hardt jordbruksarbeid får mor to kilo hirse eller mais, eller seks kroner dagen. Selv dyrker hun grønne blader rundt huset. Derfor har Maya ikke spist annet enn hirse, mais, litt poteter og drukket avkoket av grønne blader. Hun hadde ingen proteinkilde i sitt kosthold. På ernæringssentret lærte mor å lage supergrøt av mais, hirse og soyabønner. Men også soyabønner må kjøpes og er vanskelig for mor å skaffe. Ernæringssentret kjøpte derfor ei høne og en hane til henne. Nå kan mor selge egg for deretter å kjøpe soyabønner. Noen egg kan Maya spise, og noen blir kanskje nye kyllinger slik at det kan bli en kjøttbit i familien? Etter en god vektøkning på ernæringssentret for Maya, går moren hjem med jenta i kurven på ryggen og ei ny høne i armene. Kanskje bærer hun med seg en bedre framtid for barnet?

Fadderrapport fra Sykehuset i Okhaldhunga, oktober 2009 Høne redder liv To år gamle Maya hadde lungebetennelse og tredjegrads underernæring da hun kom til sykehuset i Okhaldhunga. Maya fikk dyr oksygen-behandling. Det var livreddende for henne. Mayas mor er alene og veldig fattig. Uten Normisjons garanti for at barn under tolv kilo får gratis behandling, ville ikke sykehuset vært aktuelt. Jenta veide bare litt over seks kilo da hun kom. Etter en uke på sykehuset kunne hun skrives ut, men trengte å bli sterkere. Derfor ble hun lagt

7


Rekustad normisjon Søndre Rolvsøy Kvinneforening

Møte 2.mandag i måneden kl.1830 på Hauges Minde. Andakt,utlodning og enkel beverting. Kontaktperson: Britt Ihlebæk, tlf. 995 24 198.

Nylende kvinneforening

Møte 2.mandag i måneden kl. 1100 på Nylende grendehus. Andakt, sang, opplesning og enkel bevertning. Kontaktperson: Marie L. Ringstad tlf. 951 44 625.

Rolvsøy mannsforening

Møte en fredag i måneden på helsehuset på Rolvsøy. Andakt, foredrag/kåseri. Møtene begynner kl.1830, ta gjerne noen med deg Kontaktperson: Per Hovland tlf.69 31 92 16

Vallefjellet misjonsgruppe

Fast møtedag: hver 2. tirsdag i måneden, og møtene holdes hos Marit og Bjørn Sv. Lie, Bergfruevn. 8 A, i 2.etg. kl 11.00. Hvis vi skal samles andre steder enn hos Lies, så vil det bli gjort kjent via plakat og telefon. Tirsdag 12.jan samles vi hos Eva Berger Thorstensen, Bergfrueveien 12c. Foruten sang, andakt og nytt fra misjonsarbeidet verden over og kollekt, så har vi en god kaffepause med noe å bite i. Alle er velkommen ! Kontakt: Bjørn Sv.Lie, tlf. 901 90 951

Lørdag 5. des. kl. 11.00: Lørdagstreff. Birger Borgersen holder andakt og viser lysbilder fra Israel. Sang av mannmusikken fra Greåker Frikirke Søndag 13. des. kl. 18.00: JULEMØTE Andakt v/ Gunnar Kinn

Hauge normisjon

Lørdag 9/1-1700 Julefest for eldre, Per Hovland, brødrene Grandahl Onsdag 20/1-1900 møte Gunnar Navestad Onsdag 10/2-1900 møte Astrid Ørebech Mandag 15/2-1100formiddagstreff ,Frelsesarmeen Onsdag 24/2-1900 møte Bo J.Hermansen Onsdag 3/3-1900 møte Kirsten B. Jørgensen Onsdag 10/3-1900 møte Petter Aas Mandag 15/3-1100 formiddagstreff Tore Jonsen - Rokke musikklag Onsdag 24/3 1900 møte Anne Marit Lerkerød

Juletrefest søndag 3.januar kl.11.00.

Rolvsøy menighet, barneforeningene og søndagsskolen har denne gangen en «Juletrefestgudstjeneste». Julespill blir andakten i kirken. Etter gudstjenesten blir det gang rundt juletreet ute. Mat i menighetssenteret etterpå. Her får du servert Betlehemssuppe med tilbehør, kaffe, brus, julekake og eselkaker! Hjertelig velkommen til store og små!

Kirkekaffe Kirkekaffen i Menighetssenteret rett etter enkelte av årets gudstjenester er en hyggelig møteplass for alle som besøker Rolvsøy kirke. Vi er så heldige at flere av distriktets lag, foreninger og kirkens kor bidrar med gratis kaker. For at de ikke i tillegg skal måtte ta seg av kaffekokingen og organiseringen, har en komité nå tatt i bruk senterets flotte kjøkken, og tilrettelegger dette.. I den forbindelse er det noen utgifter som vi gjerne skulle ha dekket. Dersom du neste gang ser en liten plakat som sier: ”Takk for din gave til kirkekaffen”, så er det bare en liten påminnelse om disse utgiftene (til kaffe, saft, servietter, osv.) Hilsen komitéen: Astrid Aarvik, Margareth Edvardsen, Inger Lileng, Liv Ansteensen

VELKOMMEN TIL LØRDAGSTREFF

Lørdagstreffene på menighetssenteret fortsetter. 5. des. får vi besøk av Birger Borgersen som forteller og viser bilder fra Israel, og av Mannsmusikken fra Greåker frikirke. Vi serverer julegrøt med mandel. Første lørdagstreff i 2010 blir 6.februar. Da forteller jordmor Anne Sønsterud om et prosjekt i Brasil. 6.mars kommer Gunnar Kinn med et program om Fanny Crossby. 10.april kommer Liv og Per Hovland, og det blir sang og musikk av Heidi og Cecilie. Du er velkommen! Lørdag 7.nov. var det nesten fullt hus og god stemning på menighetssenteret da Bjørnar Spydevold og Ivar S. Haugen underholdt med sang og musikk.

8


Gudstjenester i Rolvsøy Dato Og tid

Dag i kirkeåret Tekster fra forslag til ny tekstbok for den norske kirke, 3. rekke.

29.11 11.00

1. søndag i advent

Jes 12, 2-6, Åp 3, 20-22 Mark 1, 14-15

Familiegudstjeneste med dåp. Frank Oterholt. Canto og 11-åringer fra Lys Våken deltar. Offer til menighetens barne- og ungdomsarbeid. Kirkekaffe.

06.12 11.00

2. søndag i advent

Salme 33, 18-22, Hebr 6, 13-20, Joh 14, 1-4

Gudstjeneste med nattverd. Knut Erling Johansen. Offer til menighetsbladet.

13.12 11.00

3. søndag i advent

Mal 4, 4-6, 2 Pet 1, 1921, Matt 11, 12-19

Myldregudstjeneste. Jon Albert Ihlebæk. Menighetens ettåringer inviteres. Knøttsing deltar. Kirkekaffe.

20.12 19.00

4. søndag i advent

Sef 3, 14-17, 2 Kor 1, 18-22, Luk 1, 46-55

Ni lesninger. Canto og Kirkekoret. Knut Erling Johansen. Offer til Den evangelisk lutherske kirken i det hellige land.

24.12 12.30

Julaften

Jes 9, 1a-2-7, 1 Joh 1, 1-4, Luk 2, 1-20

Andakt på Velferdssenteret. Andreas Vassal og Heidi Aarvik.

24.12 14.00

Julaften

Luk 2, 1-20

Barnas julegudstjeneste. Jon Albert Ihlebæk. Spiren. Offer til menighetens barnearbeid.

24.12 16.00

Julaften

Luk 2, 1-20

Familiegudstjeneste. Jon Albert Ihlebæk.. Canto. Offer til Kirkens Nødhjelp.

25.12 11.00

1. juledag

Jes 52, 7-10, Hebr 1, 1-6, Joh 1, 1-14

Høytidsgudstjeneste med nattverd og dåp. Frank Oterholt. Kirkekoret. Offer til menighetsarbeidet.

26.12 16.00

2. juledag Grønlien

2 Mos 33, 17-23, Åp 5, 11-13, Joh 1, 14-18

Andakt på Grønlien bosenter. Andras Vassal.

27.12 11.00

Søndag etter jul

03.01 11.00

Kristi Åpenbaringsdag

Jes 51, 4-8, 2 Kor 4, 2-6, Misjonsgudstjeneste for hele familien. Julespill ved Amigos. Gang rundt Joh 12, 44-47 juletreet ute. Juletrefest i menighetssenteret. Offer til menighetens misjonsprosjekt i Nepal.

10.01 11.00

2 s i åpenbaringstiden

1 Mos 28,10-29,1, 1 Pet 2, 1-4, Joh 1, 29-34

Gudstjeneste med dåp. Offer til menighetssenteret.

17.01 11.00

3 s i åpenbaringstiden

5 Mos 5, 23-27, Hebr 2, 2-9, Joh 5, 31-36

Familiegudstjeneste. 8åringer spesielt invitert. Spiren. Offer til menighetens barnearbeid. Kirkekaffe.

24.01 11.00

Vingårdssøndag

1 Sam 16, 1.4-13, Fil 3, 7-14, Matt 19, 27-30

Gudstjeneste med dåp. Offer til menighetsbladet.

31.01 11.00

Såmannssøndag

5 Mos 6, 2.4-9, 2 Tim 1, 1-5;3,14-17, Joh 6, 60-69

Bibeldagen. Fellesgudstjeneste i Greåker frikirke. Nattverd. Arne Leon Risholm, Frank Oterholt m.fl. Offer til Bibelselskapet.

07.02 11.00

6 s i åpenbaringstiden

Jes 55, 10-11, Kol 3, 12- Gudstjeneste med dåp. Offer til menighetsarbeidet. 17, Luk 6, 17-19

14.02 11.00

Fastelavnssøndag

Jes 53, 4-12, 1 Tim 2, 1-6a, Mark 10, 32-45

Karnevalsgudstjeneste for hele familien. Utkledning helt frivillig. 6 og 7åringer spesielt invitert. Spiren og Knøttsing. Offer til barnekorene i Rolvsøy. Kirkekaffe.

17.02 19.00

Askeonsdag

Joel 2, 12-19, Apg 13, 1-4;4, 22-23, Mark 2, 18-20

Fastegudstjeneste med nattverd.

21.02 11.00

1. søndag i fastetiden

2 Sam 12, 1-10, Hebr 4, 14-16; 5, 7-10, Matt 26, 36-41

Gudstjeneste med dåp. Offer til Kirkens SOS.

28.02 11.00

2. søndag i fastetiden

Jes 55, 6-9, 2 Kor 6, 1-10, Luk 13, 22-30

Gudstjeneste med nattverd. Offer til menighetssenteret.

07.03 11.00

3. søndag i fastetiden

Sak 3, 1-5, Ef 6, 10-20, Luk 22, 28-34

Familiegudstjeneste med dåp. 9 og 10åringer spesielt invitert. Offer til menighetens barnearbeid. Kirkekaffe.

14.03 11.00

4. søndag i fastetiden

2 Kong 4, 42-44, 1 Kor 10, 16-17, Joh 6, 1-15

Temagudstjeneste med en liten gruppe konfirmanter. Nattverd. Offer til menighetsbladet. Kirkekaffe.

21.03 11.00

Maria Budskapsdag

1 Sam 1, 21-28, 1 Joh 4, Gudstjeneste med dåp. Offer til Amathea. 7-10, Joh 19, 25-27

28.03 11.00

Palmesøndag

2 Mos 12, 21-28, Ef 2, 12-16, Joh 12, 12-24

Ingen gudstjeneste i Rolvsøy.

Barnas påskefestgudstjeneste. Palmeopptog og sang av barn fra Amigos, søndagsskolene, Knøttsing, Spiren og Canto. Påskespill ved korene. Offer til menighetens barnearbeid. Kirkekaffe.

9

Med forbehold om endringer


BARN E

SIDEN

VET DU HVOR JESUS BOR?

Vet du hvor Jesus bor? Du vil kanskje svare: i himlen! Ja visst, der bor han. Det var dit han dro da han skiltes fra disiplene sine på Oljeberget. I himmelen skal vi møte han igjen «face-toface». MEN denne i adventstiden vil jeg be deg tenke på at Jesus bor mange flere steder. Dette er en skikkelig gla`melding til deg!!! Jesus bor hos alle som tror på han, hos alle som er glad i Han. Jesus flytter inn til deg i hjertet ditt når du tror på Han. Det betyr at du har Jesus, Verdens Frelser med deg bestandig! Tenn de 4 adventslysene og tenk på: 1) Jesus ble født for deg 2) Jesus døde for deg 3) Jesus lever i himlen for deg 4) Jesus lever i hjertet ditt

Hilsen Wenche

Takk og pris for at vi vet hvor Jesus bor.

Lørdag 31. Oktober var det 90 deltakere på HalloVenn-fest i menighetssenteret til Rolvsøy kirke. HalloVennkonseptet er nytt og er et helnorsk alternativ til den etter hvert etablerte amerikanske Halloweenfeiringen. Se mer om opplegget på www.hallovenn.no.

KNØTTSING

HUSK SØNDAGSSKOLEN! Nylende grendehus kl 10:30

Menighetssenteret - søndagsskole søndager kl 11:00. Vi deltar på familiegudstjenestene i kirken.

AMIGOS-klubb Tirsdager i like uker, i underetasjen. på menighetssenteret, kl. 17.30-19.00. Oppstart tirsdag 12.januar. Unntatt skolens ferier. Kontaktperson: Anita Kristiansen 95 40 14 19.

Starter opp torsdag 14.januar. Er hver torsdag i underetg. på menighetssenteret kl.17.30-18.15. Unntatt skolens ferier. Kontaktpersoner er Torunn Backer, tlf.:99 77 49 82 Heidi Aarvik, tlf.: 41 14 41 48.

STORE S-KLUBB

Møtedatoer våren 2010: 18.1. / 1.2. / 15.2. / 1.3. / 15.3.

Menighetssenteret mandager kl. 18.00-20.00 Klubben er for barn fra 4.klasse Kontaktperson: Karin Rostad 97 73 40 26

10


Rolvsøy menighetsblad - desember 2009

INFO FRA KANTOR Adventskonsert 2009 Rolvsøy menighet inviterer til tradisjonell adventskonert, søndag 29. November kl. 18.00. Medvirkende i år er Rolvsøy Trivselkor, Hauge musik�korps, Spiren og Rolvsøy kirkekor. Aktørene vil ha hver sine avdelinger, samt fellesnummer. Vi får bla.a. høre et mektig arrangement for kor og korps over en gammel koral med teksten ”Kom, konge, kom i morgenglans”. Det blir også rikelig anledning for alle i å delta i mange av våre kjent og kjære adventssalmer.

Julekonsert med Spiren og Canto Spiren og Canto inviterer i år til sin egen julekonsert i kirken; Torsdag 10. desember kl. 18.30. Møt opp og la deg sjarmere av våre herlige, entusiastiske Spiren-barn, som synger om det å vente..og håpe..og glede seg til jul! Kom, og la deg imponere av Canto, som nå teller 15 medlemmer, som synger norske og engelske julesanger! Kanskje blir det soloinnslag også…både av kormedlemmer…og dirigenter! Hjertelig velkommen!

Nye øvetider for korene Øvetidene for menighetens kor er nå litt endret: Knøttsing: Torsdag 17.30-18-15 (i kjelleren) Spiren: Torsdag 17.30-18.15 (Store sal oppe) Canto: Torsdag 18.15-19.30 (i kirken) Kirkekoret Torsdag 19.30-21.30 (i kjelleren)

Ny dirigent for Spiren Anne-Beth Gudevold er fra i høst engasjert som ny dirigent for Spiren. Hun er utdannet musikkpedagog ved Barratt Dues Musikkinstitutt i Oslo, og har 10 års erfaring i å jobbe med barn. Hun har bl.a. jobbet 3 år i Tyskland og har tidligere vært dirigent for barnekor i Osloområdet. AnneBeth jobber til daglig som musikkpedagog i Trollklubben barnehage. Vi er veldig glade over kunne knytte til oss en slik dyktig medarbeider, og håper på mange års samarbeid med henne i kor- og trosopplæringsarbeidet i Rolvsøy menighet. Samtidig retter vi en stor takk til Ann Kristin Hauglid som

har vært dirigent for Spiren i nærmere 10 år! Hun har lagt ned en stor jobb, og målrettet lagt til rette for at korbarna våre har fått rike og verdifulle erfaringer ved det å synge i kor, og delta i familigeudstjenester og konserter. Ann Kristin fortsetter som dirigent for Canto.

Julekor Vi har hatt en tradisjon en del år med at tidligere korjenter har kommet hjem til jul og dannet et såkalt Julekor. Dette har lenge vært et populært tiltak. Vi har imidlertid de senere år sett en synkende oppslutning. I fjor var bare et par jenter med og sang sammen med Canto. Vi kaller det derfor ikke Julekor lenger, men vi lar det stå som en åpen invitasjon; at de som kan og har lyst kommer og blir med Canto og synger. Det blir stort sett gamle, kjente sanger som alle kan. Oppmøte er en time før gudstjenesten, dvs kl 15.00. Hjertelig velkommen!

Flygel på plass i menighetssenteret Noen ganger skjer ting litt raskere enn planlagt! I fjor høst startet vi en innsamlingsaksjon for flygel i menighetssentert. Vi fikk umiddelbart bra respons, og snart hadde vi over kr.45.000 på kontoen. Det var likevel langt fram til det målet vi hadde satt oss for å skaffe et nytt instrument. Tilfeldighetene ville det slik at vi plutselig en dag fikk nyss om et brukt flygel som skulle selges. Det er ikke så ofte en kommer over gode, brukte instrumenter, så vi var nok litt avventende og ikke alt for optimistiske da vi dro for å prøvespille. Vår konsulent, Yngvar Pettersen, ble også satt på saken, og vi konkluderte raskt at dette faktisk var et flygel som kunne tilfredsstille de krav vi hadde til vårt behov i menighetssenteret. Dermed skjedde ting raskt! Avtale ble skrevet og pris avtalt. Tirsdag 15 september kunne vi ta imot flygelet. Instrumentet er et Yamaha G1, fra slutten av 70-tallet. Det har vært i privat eie hos familien Øverby på Riisløkka. Det fremstår som meget pent, i matt mahogny, og bærer preg av å være lite brukt. Menigheten har betalt kr. 40.000. I tillegg har vi kjøpt inn ny, regulerbar krakk, og vi skal også skaffe trekk samt montere nye hjul – slik at flygelet kan flyttes ved behov. Dermed er vi i mål med flygelaksjonen, og så langt ser alt ut til at vi har vært veldig heldige, og at vi har fått et instrument som vi kommer til å ha mye glede og nytte av i mange år framover.

11


Konfirmantene er i full sving Nå har to måneder gått siden konfirmantene ble presentert for menigheten. Siden presentasjonsdagen har vi vært med på litt forskjellige aktiviteter.

Ragnar på sin side oppfordret konfirmantene å vurdere hvilke kamper de ville utkjempe. At de skulle være forsiktig i omgang med både rusmidler og med eldre gutter og jenter som vil rekruttere og lokke uerfarne ungdommer inn på sin bane. Ragnar gjorde en nyttig skjelning mellom det å ruse seg generelt sett til det å ”selv-medisinere” seg bort fra en vond hverdag med mange og store problemer på hjemmebane. Han advarte oss mot å fordømme og stigmatisere disse ungdommene som hadde havnet i slike problemer.

G19 – gudstjenester i Domkirken Vi hadde vårt første møte utenfor menighetssenteret, hvor vi samles på tirsdag og onsdager, på G19 gudstjeneste i Domkirken. Vi fikk en pangstart siden så mange konfirmanter valgte å komme. Vi fikk en rolig gudstjeneste som en kontrast til dagens jag og mas. Vi avsluttet kvelden med et enklere måltid i domkirkens kjeller.

Ministranter i menigheten – en nygammel nyhet Sist og ikke minst må det nevnes at Rolvsøy menighet har en fin gjeng konfirmanter som gjør ministrant tjeneste under gudstjenesten i grupper. Ministrantene hjelper presten med å gjennomføre gudstjenesten og bærer liturgiske klær. Tilbakemeldinger fra menighetens medlemmer avdekker at de setter pris på konfirmantene og syns at de både er flinke og at de er med på å gi gudstjenesten et mer høytidelig preg. Mange med meg uttrykker stolthet over menighetens konfirmanter.

Salme-Jam 20. september ble vi invitert til Salme-Jam, noe som kanskje virker ukjent for mange. Tore Erik Mohn hadde invitert to musikere for å ”jamme” med oss over kjente salmer med alle mulige saker og ting til å tromme på. Det ble en humoristisk kveld med de to musikerne som hadde gode klovnetakter også. ”Velg det gode livet” Hvert år bruker konfirmantene å få besøk av Ragnar fra politiet og Erlend Larsen som har vært tidligere stoffmisbruker. Det nye denne gangen var å samle konfirmanter fra Rolvsøy, Østre Fredrikstad og Torsnes i Betania misjonshus. Vi fikk høre Erlends gripende historie og vei ut av narkotikaavhengigheten. Han fortalte levende og detaljert om hvilke sideeffekter narkomanens liv fører med seg. Alt fra prostitusjon til økonomisk kriminalitet.

Med ønsker om en god adventstid Pål Svendsen Menighetspedagog og kateketvikar wH

12


Diakoniutvalgets busstur

gikk til Hvaler lørdag 5. september. Med kjentmann i spissen ble blant annet Hvaler kirke, menighetssenteret på Skjærhalden og utstilling med Øivind Sand besøkt. Turen ble toppet med deilig fiskesuppe på Restaurant Havkatten. Arr: Diakiniutvalget og Rekustad Normisjon.

ROLVSØY BYGDEKVINNELAG Rolvsøy Bygdekvinnelag er tilknyttet Norges Bygdekvinnelag, som er en landsdekkende frivillig organisasjon for kvinner, og har 15 000 medlemmer i lokale lag. Medlemmene arbeider for lokalmiljøet og er engasjert i samfunnsspørsmål som berører bygdefolket og kvinner spesielt, både nasjonalt og internasjonalt. Rolvsøy bygdekvinnelag satser på: • å formidle og videreføre norske tradisjoner • å informere om ren, trygg og kortreist mat • å formidle kunnskap om sunn og riktig mat til barn og unge • å arrangere og delta på kurs for å øke kvinners kompetanse • å sette fokus på dagens problemstillinger i samfunnet • at Rolvsøy skal være et godt sted å bo Rolvsøy Bygdekvinnelag har i dag 34 medlemmer. Møtene holdes den 3. mandagen i måneden på Rolvsøy Helsehus. Det legges vekt på at møtene skal ha et godt faglig og sosialt innhold, og vi har et trivelig og godt miljø på tvers av generasjonene.

Hos oss kan du gå på kurs, og det har bl.a. vært arrangert broderikurs, sminkekurs, urtekurs, vinkurs, sykurs. Laget stiller opp ved barneskolenes lesevake for å servere god, tradisjonell kveldsmat til elevene. Dessuten deltar vi på Bondens marked på torget i Fredrikstad hver sommer med steking og salg av sveler og kaffe. Det har blitt en hyggelig tradisjon at Bygdekvinnelaget pynter kirken til høsttakkegudstjenesten og at vi kan bidra med kirkekaffe i det nye menighetssenteret. Vi deltar også på markedsdager lokalt og ved arrangementer i Østfold bygdekvinnelags regi. Syns du dette høres interessant ut, er Rolvsøy bygdekvinnelag noe for deg. Møtene er åpne for alle og du er hjertelig velkommen til å bli med i vårt kvinnefellesskap! Første møte i 2010: 18. januar kl.19.00 på Helsehuset. Tema: ”Stress kan mestres” v/ Kersti Gustafsson. Vil du vite mer, kan du besøke vår hjemmeside

www. bygdekvinnelaget.no/of-rolvsoy/

13


Gullkonfirmanter Søndag 11. november 2009 var 19 gullkonfirmanter samlet til gudstjeneste i Rolvsøy kirke og deretter samling i Rolvsøy menighetssenter. Da de ble konfirmert i 1959 var det Ole Andersen som var prest. Denne gang var gudstjenesten ved domprost Knut Erling Johannessen. Foran fra venstre; Gretha Bentzen, Solveig Ødegaard, Jorid Halvorsen, Else Kari Moen, Signe Marie Revhaug, Øyvind Berg, Terje Vidar Bakker. Andre rekke fra venstre; Tordis Martinsen, Eva Marie Langvik Svendsen, Gerd Pejby, Ragnhild Hjørnevik, Kjell Agnalt. Tredje rekke fra venstre; Trond Andersen, Inge Løvdal, Steinar Arnesen. Bakerst fra venstre; Kjell Ramberg, Leif Olav Johansen, domprost Knut Erling Johansen, Ragnar Jørgensen og Tor Andersen.

Slekters gang Døde:

Døpte:

23.08.2009 Mina Constanse Olsen 30.08.2009 Markus Aleksander Wilhelmsen Lund Emil André Gretland Pettersen Jimmy Fabian Bjerkansmo Malin Emilie Drøyvold Vilma Danevad 13.09.2009 Tor Isak Filipe Ramos Andersen Tomine Alise Conceicao Andersen 20.09.2009 Jonathan Amundsen, døpt i Borge kirke 27.09.2009 Tuva Hrolfsdottir Nesøen Alice Marie Gundrosen Daniel Haugen Jenny Rostad Schrøder Bastian Berglund Christiansen

04.10.2009 Amalie Hermansen Spydevold Mille Sofie Rosell Berntsen Amalie Kristine Jensen Victor Grønn Ludvigsen Isak Kristiansen Drabløs 18.10.2009 Sofie Sætherbakken Engen, døpt i Tune kirke Sander Spydevold Herwander Ingrid Rostad Linnea Karijord Johnsen Adam Sang-Jin Vasdal Hanne Emilie Rostad Saetrang

Viede: Viede: 22.08.2009 Hege Irene Svendsen og ArveOlav Klingen 12.09.2009 Maria Pedersen og Erik Johansen

14

Eva Marie Pettersen f. 13.03.1928 – d. 20.08.2009 Synnøve Birgitte Solgaard f. 08.03.1924 – d. 21.08.2009 Karin Marie Andersen f. 09.12.1930 – d. 22.08.2009 Esther Pedersen f. 14.01.1926 – d. 05.09.2009 Rune Thorkildsen f. 30.06.1962 – d. 08.09.2009 Finn Kåre Johansen f. 13.11.1931 – d. 11.09.2009 Solveig Helene Hegg f. 27.01.1936 – d. 19.09.2009 Esther Bjørnstad f. 05.10.1921 – d. 21.09.2009 Arne Gunvald Ahlsen f. 27.05.1924 – d. 22.09.2009 Solveig Helene Gundersen f. 27.05.1915 – d. 22.09.2009 Rolf Kristiansen f. 16.12.1947 – d. 08.10.2009 Solveig Johannessen f. 25.07.1928 – d. 13.10.2009 Olga Kristine Glemminge f. 24.06.1922 – d. 14.10.2009 Redaksjonen avsluttet 04.11.2009


Rolvsøy menighetsblad - desember 2009

SORG

En verdig gravferd fjerner ikke sorgen, men gjør den enklere å bære.

Vi hjelper deg når du trenger oss fredrikstadbeg.no Veumvn. 51

69 31 30 62

hele døgnet

• Personlig veiledning • Tradisjonelt eller alternativt • Fast, forhåndsavtalt pris

Tlf. 69 35 40 20 Hans Nilsen Hauges vei 2 (Østfoldhallen sør) DØGNVAKT

Vi garanterer topp kvalitet på våre Snitter - koldtbord - koldttallerken - kaker og varmretter Tlf 69 36 27 50 Fax 69 33 70 07 Solliveien 64, 1667 Rolvsøy


Min Salme Aslaug Noreng

En gran, i fra gulv til tak. I toppen et spir. Ellers var det girlander og lenker som vi barna hadde laget selv. Stjerner, englehår og glitter. Så var det alle julelysene og de norske flaggene. Men selve høidepunktet blev når døren blev åpnet, og treet fremstod i all sin lys og prakt! Da jublet vi høilydt og tårene randt. Julen var her og kanskje også en pakke til oss hver.

Du grønne, glitrende tre god dag! Velkommen du som vi ser så gjerne, med julelys og med norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne! Ja den må skinne, for den skal minne oss om vår Gud, oss om vår Gud. Om Jesusbarnet fortalte mor så mang en aften vi satt her hjemme. Vi kan hans bud og hans milde ord, vi vet at aldri vi dem må glemme. Når stjernen skinner, om ham oss minner, vårt juletre, vårt juletre.

Jeg utfordrer Per Arne Wilhelmsen, Rostadneset til å skrive om sin salme i neste nummer.

Rolvsøy menighetsblad nr. 4-09.  

Velsignet Julehøytid Les om... - Julefeiring i gamle dager - Det nye menighetsrådet - Ny medarbeider - Rapport fra Okhaldhungha - Konfirmant...