Page 1

Høsten 2011

4400.. åårrggaanngg

MENIGHETSBLAD

for Skånland, Tovik og Astafjord


Vår kantor Maria-Daniela Raasch og kirketjener Odd Arne Sæter gav hverandre sine JA i Tjeldsund kirke 20. august 2011. Vi gratulerer! (Foto: Linn-Eva Sæter)

De nye konfirmantene i Skånland ble presentert for menigheten under høsttakkefesten 11. september. På denne gudstjenesten deltok også funksjonshemmede fra hele ETS. Les mer på side 15. (Foto: Martin Normann Svendsen)


Kirkekontorets besøksadresse: 1. etasje i det gamle kommunehuset Telefon: 77 08 95 35. Fax: 77 08 95 39. Postadresse: Postboks 110, 9439 Evenskjer Kirkeverge: Kristian Torbergsen Tlf. 77 08 95 37(a), 997 89 585 e-mail: kirkevergen@skanland.kommune.no Kontortid: Alle hverdager 9-15. Prestene: Sokneprest, Skånland og Astafjord: Geir Arne Solum: 77 08 95 36 (a), 415 74 521 e-mail: soknepresten@skanland.kommune.no Sokneprest, Tovik: Ole Jakob Vestvik 908 76 176 e-mail: olejvest@start.no Kantor: Maria-Daniela Raasch tlf. 936 54 553 KIRKELIG FELLESRÅD Henvendelser kan rettes til kirkevergen som er daglig leder for rådet.

TOVIK MENIGHET Kirketjener: Kurt Rochmann, tlf 902 00 172 Menighetsrådets leder: Solveig Simonsen, tlf 77 08 76 11 ASTAFJORD MENIGHET Kirketjener: Kurt Rochmann, tlf 902 00 172 Menighetsrådets leder: Tore Bølgen, tlf 975 42 995 SKÅNLAND MENIGHET Kirketjener: Odd Arne Sæter, tlf 971 43 175 Menighetsrådets leder: Ruth Stiby, tlf 77 08 71 83 MENIGHETSBLADET Redaksjon: Martin Svendsen, Kamilla Sjøvoll, Tove Sigrid Lund og Geir Arne Solum. Bidrag og ideer mottas med takk! Vi har dessverre ikke mulighet til å betale honorar. Abonnement betales på bankkontonummer: 4760.10.38478. For dere som bor i kommunen er det frivillig, for dere som bor andre steder, koster abonnementet kr 50.Adresse: Menighetsbladet, Postboks 110, 9439 Evenskjer Forside: Gunnar Lund

Berits Salong Sandstrand, tlf. 77 08 78 60

Frisørmester Berit Dypvik

Trykkeri: Økonomitrykk, Bodø


Fred

Andakt av Edmund Hjellset sokneprest i Skånland 1970-76 Sterke bilder har nådd oss. Tsunamien i Japan i mars. De enorme kreftene som levde sitt eget liv og truet, ødela og drepte. For oss, for meg, var det bare forferdelige bilder. Men de gjorde noe med både tanker og følelser. Mot slutten av august ble USA rammet av en ødeleggende orkan. Det gikk egentlig bedre enn en kunne frykte, når en ser også denne fra vår lille verden. Menneskene der orkanen herjet som verst, var maktesløse. For mange, Foto: Privat mange av dem har det liten mening å si at det gikk bedre enn en kunne frykte. Til det ble de for hardt rammet. Det finnes ingen innretninger som kan tøyle disse krefter, ingen makt er i stand til å stanse stormene der ute. Våre ord er snaut i stand til å skildre dem – for ei skildring må bruke av våre erfaringer for å skape forståelige bilder. Men sjøl orkanen Irene kom i skyggen. 22. juli forandret Norge. Nye proporsjoner: Sjokk, smerte, tomhet, tomhet … - En sa: “Vi mangler ord”! En annen sa: “Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen.” Begge hadde rett. Ondskapen, hatet skal og må ikke få det siste ord. Orkanen som herjet USA’s østkyst fikk ironisk nok navnet IRENE. For noen ble det et budskap. Navnet Irene kommer fra gresk og betyr FRED. Jeg tror sjøl hardt prøvde hjerter kan få styrke nok til å åpne seg for freden fra himmelen. Den som kommer til meg utenfra. Mitt eget liv har gjort den erfaring. Det finnes bare ingen lettvint snarvei dit. Men det er banet en vei – også for deg. Også når mennesket er ordløst sier Gud: “For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp!” (Jer. 29,11), så er det uttrykk for det innerste i hans vesen. “Kristendom er i en sum fredens evangelium!” synger Grundtvig


(NoS 607). Og i en nyere salme heter det: “Løftet står fast når vår fremtid er truet: Ingen skal rive oss ut av Guds hånd!” Ta med deg de sterke ord som så ofte lyder over ditt liv: “Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred”. De ord er mer enn et fromt ønske. De er velsignelsens ord som lyder med himmelsk autoritet. Ta dem med deg når du har knelt ved nattverdbordet eller stått ved gravkanten. Ta dem med deg. Guds ønske er å gjøre dem til virkelighet i ditt liv! Jesu løfte lyder fortsatt: “Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.” Joh. 14,27

Hvor er dette? Svar på konkurransen i forrige nummer av menighetsbladet var Lavangseidet bedehuskapell (Kvitfors). Arne Bakkland, Sørlavangen, hadde sendt inn rett svar og premieres med griseflaxlodd. Men hvor er dette? Løsning kan sendes til soknepresten@skanland.kommune.no eller SMS til 41574521. Én vinner premieres griseflaxlodd.

med

Forosen Blomster Kjerstad, 9444 Hol i Tjeldsund Kristine Hægdahl, tlf. 45 45 03 39 Jan Roar Olsen, tlf. 92 29 89 78

fem

Leverer og drifter alt innen IKT/Data/Nettverk samt GPS

Mobil: 90549984 e-post: kontakt@ikt-losvik.no


Ny Bibel lanseres i oktober 19. oktober lanseres Bibelselskapets nye Bibel på nynorsk og bokmål. Det er over tretti år siden Bibelselskapet sist kom med en ny oversettelse. I desember 2010 ble den nye oversettelsen godkjent i Bibelselskapets styre. Den reviderte oversettelsen av Det nye testamentet kom allerede i 2005. Medielanseringen skjer i Oslo domkirke onsdag 19. oktober. Helgen etter, 22.-23. oktober, oppfordres menigheter og forsamlinger til en markering av at Norge har fått to nye bibeloversettelser, både på bokmål og på nynorsk. 26. og 27. oktober er det planlagt en spesiell markering av lansering av nynorskoversettelsen av Bibel 2011. Den finner sted i Ivar Aasen-tunet og i Volda kirke. - For første gang har Bibelselskapet invitert folk til å være med og gi tilbakemeldinger på teksten til oss som har ansvaret for oversettelsen. Det er en tillitserklæring til bibelleserne. Alle Hvorfor stadig oversette Bibelen tilbakemeldinger ble lest og på nytt – er ikke de gamle (og vurdert før Bibelselskapets kjente) oversettelsene bra nok? styre godkjente den endelige Noen stiller dette spørsmålet og har teksten mot slutten av 2010. stor skepsis til nye oversettelser. Da hadde den vært vurdert og Svaret er kort og godt at språket vårt diskutert av eksperter på alltid er i forandring. Vi snakker og norsk, av teologer og av skriver ikke slik som for for eksempel fagfolk på grunnspråkene 80 år siden – og ingen vil i fullt alvor hebraisk og gresk. En setning mene at vi burde fastholde den første eller et uttrykk kan ofte dansk-norske oversettelsen fra 1534 oversettes på forskjellige og bare den? måter, derfor ble hver tekst gjennomgått i minst sju og ofte ni runder med vurdering og diskusjon før den ble vedtatt, skriver generalsekretær i Bibelselskapet, Stein Mydske. KPK

Flere oversettelser er dessuten en rikdom. Den som vil lese sin 1930Bibel, kan selvsagt fortsatt gjøre det (og den som vil lese de klassiske utgavene på latin eller gresk, kan gjøre det…) Men for de fleste vil bibellesning være avhengig av at Bibelen foreligger på et moderne språk.


I anledning den nye bibeloversettelsen har menighetsbladet har stilt noen i menighetene våre to spørsmål om dette: 1. I oktober kommer den nye bibeloversettelsen fra Bibelselskapet. Kommer du til å kjøpe den? 2. Hvilke tanker gjør du deg i anledning den nye oversettelsen? Evy Kristin Hansen, Sandstrand:

1. Det vet jeg ikke ennå, det kan hende. 2. Kanskje den nye bibeloversettelsen er i en mer ”folkelig” språkdrakt enn den tidligere. Dette kan føre til at innholdet i teksten blir mer forståelig for folk flest, både ved tekstlesing i kirka og for de som leser den hjemme. Liv Oddrun Sæter, Breistrand: 1. Nei, jeg gjør nok ikke det. 2. Innholdet er det samme, men språket og setningsoppbyggingen kan være lettere å forstå. Arnold Kr. Hanssen, Grov:

Vil ikke de mange oversettelsene føre til at en fjerner seg fra grunnteksten? Det er en utbredt oppfatning at vi ikke lenger kan stole på bibelteksten fordi hver oversettelse (og avskrift) gjennom over 1900 år har tatt et skritt bort fra originalen. Dette er imidlertid ikke tilfelle. Alle seriøse oversettelser tar utgangspunkt i de eldste kjente håndskriftene på gresk og hebraisk. Siden ekspertisen innen disse språkene trolig aldri har vært høyere, er det grunn til å regne med at vi aldri har vært nærmere grunnteksten enn i de nyeste oversettelsene! Det er dessuten interessant å merke seg at funn av eldre håndskrifter enn tidligere kjent, røper en forbløffende stor nøyaktighet ved avskrift av Bibelen i det første årtusen. Den gjengse oppfatning om at Bibelen mer eller mindre bevisst har blitt endret, er det altså ikke hold i!

1. Jeg er ingen flittig leser av Bibelen og klarer meg godt med den jeg har som er en oversettelse fra 1930. Men jeg vil vurdere å kjøpe en ny til min kone Astrid. Hun har sin egen gamle og meget velbrukte liggende på nattbordet. Jeg tror hun ikke har noe i mot å få den nye i tillegg på samme sted. Avhengig av hvilket format den nye kommer i, vil jeg også vurdere å kjøpe Bibler til barnebarn.


2. Jeg tror at den nye oversettelsen innebærer tekster på norsk som enda mere presist gjengir innholdet i de originale skrifter. Og jeg regner med at språket er modernisert. Forhåpentligvis vil dette føre til at det bli lettere å forstå det reelle innhold og at dette inspirerer flere i menigheten, meg selv inklusive, til å lese denne boken over alle bøker. I blant dem også unge mennesker på leting etter et anker i sitt liv. Jeg håper at den nye oversettelsen blir vel mottatt og ikke fører til ødeleggende strid innenfor kirken. Dernest at prisen blir slik at flest mulig får glede av den.

Lunsjkonsertene Av Tove Sigrid Lund Menighetsbladet har hatt kontakt med noen av tilhørerne til årets lunsjkonserter. Det er bare lovord å høre! Etter deres mening har dette vært en svært vellykket konsertserie. Det har vært god bredde i de musikalske uttrykkene som har blitt presentert i løpet av konsertene, og også fin variasjon i de enkelte konsertenes program. At publikum fikk delta på allsang under Bremnes-konserten, opplevdes positivt. Primus motor for konsertene, organist Maria-Daniela Raasch, er også godt fornøyd med konsertene og med publikumsoppslutningen. Mens gjennomsnittlig publikumstall i fjor var på 65, har det i år økt til 77. Best besøk i sommer hadde konserten med Ola Bremnes. Gledelig var det også at elever fra 7.klasse ved Skånland skole var publikum på konserten med Anne Sofie Godø. I tillegg til torsdagskonsertene, har det også vært konserter på lørdager. Dette vil gjentas 25.september hvor det blir formiddagskonsert med barokkmusikk for cembalo og blokkfløyter. Organisten får gode tilbakemeldinger, noe som gir inspirasjon til å fortsette. Hun lover lunsjkonserter også neste år, så publikum har flere gode musikalske opplevelser å glede seg til!


… til hverdags og fest… ingen anledning er for liten eller for stor catering, selskap, kurs, veikro, hotell, kiosk 9440 Evenskjer Tlf: 77 08 93 00 Fax: 77 08 93 01 E-post: post@tkh.no www.tkh.no

Mekonomen S. Holand Bilberging

S. Holand Bilverksted Postboks 224 9439 Evenskjer Telefon: Fax: Bilberging:

77085330 77085124 90153680

Frisørkjeller’n (Skånland farvehandel)

Barn – Dame – Herre

Tlf. 77 08 55 98

Tlf. 77 08 82 30

Evenskjer Autosenter AS

KONTAKT OSS GJERNE FOR PRISER OG TILBUD

Boks 243, 9439 Evenskjer Tlf. 77 08 52 31 Fax: 77 08 55 58

Vaskeri tlf. 77 08 99 20. Brensel tlf. 77 08 78 35


Gudstjenestelisten

Gudstjenestelisten er plassert på midtsidene – Tips: napp ut og heng opp! Følg også med i Harstad Tidende i tilfelle endringer! Søndag 25. september Astafjord kirke kl 17.00 Gudstjeneste Presentasjon av konfirmantene Geir Arne Solum Søndag 2. oktober Skånland kirke kl 11.00 Høymesse Ole Jakob Vestvik Søndag 9. oktober Tovik kirke kl 11.00 Gudstjeneste Presentasjon av konfirmantene Geir Arne Solum Søndag 16. oktober Skånland kirke kl 11.00 Familiegudstjeneste m/4-årsbok Skånland barnekor synger Geir Arne Solum Søndag 23. oktober Astafjord kirke kl 11.00 Familiegudstjeneste m/4- og 6-årsbok Astafjord kirkes barnekor synger Geir Arne Solum Søndag 30. oktober Lavangseidet Bhk kl 17.00 Bots- og bededagsgudstjeneste Geir Arne Solum

Lørdag 5. november Tovik kirke kl 18.00 Minnegudstjeneste Geir Arne Solum Søndag 6. november Skånland kirke kl 11.00 Samisk-norsk gudstjeneste Geir Arne Solum Søndag 13. november Astafjord kirke kl 12?? Ungdomsgudstjeneste MILK deltar Søndag 20. november Tovik kirke kl 11.00 Familiegudstjeneste m/4- og 6-årsbok Geir Arne Solum Søndag 27. november Skånland kirke kl 17.00 Lysmesse Geir Arne Solum og konfirmantene Søndag 4. desember Astafjord kirke kl. 17.00 Lysmesse Geir Arne Solum og konfirmantene


Søndag 11. desember Skånland kirke kl 11.00 Høymesse Ole Jakob Vestvik

1. juledag 25. desember Skånland kirke kl 12.00 Høytidsgudstjeneste Geir Arne Solum

Lørdag 17. desember Skånland kirke kl ?? ”Vi synger julen inn”

2. juledag 26. desember Tovik eller Astafjord kl 11.00 (Avholdes kun dersom det er behov for gudstjeneste med dåp!)

Søndag 18. desember Tovik kirke kl ?? ”Vi synger julen inn” Julaften 24. desember Familiegudstjenester i: Astafjord kirke kl 13.00 Geir Arne Solum

Nyttårsaften 31. desember Skånland kirke kl 17.00 Gudstjeneste ved årets slutt Geir Arne Solum

Tovik kirke kl 14.30 Ole Jakob Vestvik Skånland kirke kl 16.00 Geir Arne Solum

Malerfirma Rune Hanssen AS Tlf. 91 16 60 61 e-post: rhanssen@online.no

Din lokale leverandør av fisk og fiskeprodukter Grovfjord, tlf:99459003


idé:Evenskjer Skjærran Byggevare AS 9440 Evenskjer Tlf. 77 08 92 10 – Fax. 77 08 92 11

Godt utvalg i vinterutstyr

HALVORSEN SPORT OG FRITID 9440 EVENSKJER TLF: 77 08 90 90

Folkeuniversitetet ETS Boks 16, 8539 Bogen Tlf 76 98 21 31 – 76 98 43 70 www.futroms.no www.funordland.no

Skånland Farvehandel A/S Maling – tapeter – gulvbelegg – tepper – alt i malerverktøy Telefon 77 08 54 03 9440 Evenskjer

Det du trenger – når du trenger det. Din dekkleverandør!

Elvevoll Handel og Servicesenter AS 9445 Tovik – tlf 77 08 78 10 Hverdager: 0800-2100 – Lørdager: 0900-2100 – Søndager: 1200-2100


Slekters gang DØPTE

VIGDE

Skånland: 26.06 Truls Iver Strand 26.06 Leonard Peter Sandberg 17.07 Ada Harr (Voksen menighet) 29.07 Jonathan Alexander Nyheim (Harstad menighet) 14.08 Tobias Nicolai VanbergFløistad (Ullensaker menighet) 14.08 Nelly Lorense Brandsegg Fagerheim (Sandtorg menighet) 14.08 Siri Oline Fløistad Spjeldet 11.09 Vilde Johansen (Sortland menighet) Tovik: 24.07 Håkon Hakvåg-Sandengen (Lademoen menighet) 28.08 Maja Torbergsen (Torpa menighet) 28.08 Hedda Alvilde Harjo (Astafjord menighet)

Menighetsbladet på nett Menighetsbladet vårt legges ut på www.kirkenorge.no. I denne utgaven vil alle bildene dessuten være i farger! Tips gjerne utflytta skånlendinger som ønsker å lese menighetsbladet.

Skånland: 09.07 Trude Berntsen og Roger Boltås 09.07 Christine Strøm og GeirOlav Skogstad 27.08 Elisabeth Dybvik og Stian Andre Kristiansen Tovik: 30.07 Guro Nystad og Kenneth Markussen

DØDE Skånland: 20.06 Tor Dahle (1941) 07.08 Ann Emelie Frantzen (1920) 12.08 Adler Lars Ingvald Larsen (1930) 13.08 Egil Håvoll (1937) 23.08 Solveig Pettersen (1917) Tovik: 09.07 Sverre Ingvald Henry Martin Aspeli (1921) 15.07 Ralf Berg Nilsen (1933) Astafjord: 09.09 Magne Hognestad (1927)


Min salme Av Anne Lise Fagereng Jeg har valgt julesalmen Deilig er jorden. Melodien er vakker, og ingenting gir større julestemning enn denne salmen sunget i en fullsatt kirke. Min første opplevelse av dette hadde jeg som ung jente under en julekonsert. Da alle reiste seg og sang flerstemt Deilig er jorden, følte man virkelig at jorden og livet var deilig. Jeg har senere mange stemningsfulle opplevelser av salmen sunget av både barn og voksne.

Deilig er jorden, prektig er Guds himmel, skjønn er sjelenes pilgrimsgang! Gjennom de fagre riker på jorden går vi til Paradis med sang. Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang. Englene sang den, først for markens hyrder; skjønt fra sjel til sjel det lød: Fred over jorden, menneske fryd deg! Oss er en evig frelser født!

Melodien er gammel og stammer fra Breslauområdet (tidligere Tyskland). Teksten, slik vi kjenner den, er skrevet av den danske salmedikteren Bernhard Severin Ingemann i 1850. Denne julesangen ble egentlig skrevet som protest mot krig. Dette gir sangen ny dimensjon. Teksten kritiseres ofte, da jorden ikke alltid fremstår like deilig. I lys av den ufattelige tragedien på Utøya i sommer, kan man spørre: Er det riktig å synge om at jorden er deilig, når man opplever slik ondskap. – Når mange sulter og sliter? - Ja, mener jeg. Når menneskeheten virker som mest fordervet, må vi protestere, vise medmenneskelighet og se det positive i livet. I vår uperfekte verden ligger det også en trøst i sangen: At uansett hva som hender: ”Aldri forstummer tonen fra himmelen…” - Gud er der. Alltid!

Til å skrive om sin salme neste gang, utfordrer jeg Bente Nygård.


Tilrettelagt gudstjeneste Av Marion Bræck Også denne høsten ble det arrangert en tilrettelagt gudstjeneste der de funksjonshemmede fikk delta aktivt. Det er høytid over deltakelsen når deltakerne kommer i prosesjon inn sammen med Geir Arne. Det er med stolthet at de utfører sine oppgaver som dekking av alterbord og sang. Spesielt med denne gang var at det også var barnedåp og presentasjon av årets konfirmanter. Pårørende til de funksjonshemmede uttaler at de ser på dette tiltaket som veldig positivt og de håper at tiltaket vil fortsette. Dette var også et ønske fra de som deltok aktivt. Samarbeidet med Geir Arne blir satt stor pris på. Etter gudstjenesten var det, som vanlig, kirkekaffe med mange deilige kaker og boller som var bakt av deltakerne.

Terje Fjelldal (i midten) har deltatt på disse gudstjenestene i mange år og har som fast oppgave å være korsbærer. Både han og foreldrene Ruth og Magne setter stor pris på tiltak og håper at det vil fortsette. (Foto: Marion Bræck)

Leilighet til vår nye ungdomsdiakon? Det ser ut til at vi har en ungdomsdiakon i Skånland menighet og Skånland metodistmenighet fra 1. januar, og vi ønsker å være behjelpelig med et sted å bo til en enslig person. Ta kontakt med prestekontoret om du har en leilighet å leie ut eller kjenner noen som har!


Til kirkekaffen Ekteskapslykken (havrekake) Av Kamilla Sjøvoll ”Ekteskapslykken” er en nytelse til alle anledninger, både kald og varm. Dette er ei meget brukt kake til forskjellige tilstelninger i mange år, helt siden 1950, og den er snar å lage. Bruk brødformen til den store porsjonen:

Bløtkakeform:

3 store kopper havregryn 2 ½ kopp hvetemel 250 g margarin 1 stor ts natron 1 stor ts bakepulver 1 ½ kopp sukker (kan sløyfes) 1 egg

1 ½ kopp 1 stor kopp 125 g 1 strøken ts 1 strøken ts 1/2 kopp 1 egg

Alt det tørre blandes, og margarinen smuldres og haes i. Til slutt tilsettes egget. Del deigen i to deler, ha den ene delen i bunnen av forma, dekk til med tykkflytende syltetøy eks: eplemos, rabarbra, bringebær, aprikos etc. Så har du resten av deigen over og steker den i ovnen på 175 grader i 45-60 minutter - alt etter din ovn. Kaken er nydelig med pisket krem til - kos dere!


De nye menighetsrådene Tovik 1. Hege Jørgensen 2. Knut Bjarne Simonsen 3. Sidsel Mauseth 4. Liv Marit Torbergsen 5. Ann-Mari Thomassen 6. Marit Myklevoll Vara: 1. Helge Nilssen 2. Ragnhild Nilssen 3. Turine Richardsen 4. Elbjørg Hansen 5. Ole Kristian Severinsen Skånland 1. Berit Norberg 2. Gudmund Johnsen 3. Anne Margrete Knutsen 4. Torhild Holand 5. Signe Trude Storli 6. Marit Heitmann Dalhaug 7. Karl Erlandsen 8. Katrine Strand Aabø

Vara: 1. Hilde Sjøvoll 2. Sissel Mathisen 3. Edgar Stenersen 4. Herlaug Hartviksen 5. Elin Osmark Sørensen Astafjord 1. Erik Andersen 2. Hege Hansen 3. Bjørn-Atle Johnsen 4. Svein Erik Sjøvoll 5. Hilde–Mari Ernstsen Jakobsen 6. Jan Henning Løvmo Vara: 1. Hanne Hansen 2. Lillian Nygård Dahlberg 3. Oddny Martinsen 4. Nina Pedersen Sørensen 5. Oddvar Andersen

Nytt piano i Astafjord kirke Det nye pianoet til Astafjord kirke blir levert 28. september. Vi har fått inn noen store og små bidrag, men tar gjerne imot noen til. For å markere at menigheten har fått et nytt piano har pianokomiteen satt av nestsiste helg i oktober. Lørdag 22. oktober er alle invitert til lørdagskaféen i menighetssalen fra kl. 1100 til 1400. Det blir musikalsk underholding av kor og unge pianospillere, tid til å slå av en prat og ta en kopp kaffe og ikke minst: trekking av loddbøkene! I begynnelsen av oktober starter loddsalget og vi tør å si at det blir veldig fine gevinster. Søndag 23. er det familiegudstjeneste med utdeling av 4- og 6-års-bøker, barnekoret synger og pianoet kommer til å høres ekstra mye i denne gudstjenesten. Pianokomitéen har allerede noen tanker om flere arrangement i 2012.


Hva skjer i våre menigheter for barn og unge? Babysang. Onsdager i forbindelse med småbarnstreffet på frivillighetssentralen, Evenskjer. 21/9, 26/10 og 23/11. Gudsrikeleiken. Onsdager i Astafjord kirke. To grupper: 4-6 år og 7-10 år. Hverdagsgruppa. I Skånland kirke, 4-10 år. 13/10, 27/10, 10/11, 24/11 og 8/12 Astafjord kirkes barnekor, fra 6 år. Hver tirsdag kl 14.10 i kirken.

Noen anbefalte kristne nettsider for barn:

Skånland barnekor, fra 1. klasse. (1. klassinger i følge med foreldre.) Hver onsdag kl 17.30-18.30 i kapellet på Soltun.

www.nettsprell.no www.amigos.as www.tarnagentene.no www.osku.no (samisk)

Kirkefestivalen, KiFe, for 7. klasse. 19.-20. november i Harstad kirke Se www.paasporav.no Leirer på Holmen/Tømmerneset 7.-9. oktober: 4.-7. klasseleir på Holmen. Menigheten sponser oppholdet! Ta kontakt med prestekontoret!

Barnekryssord – neste side VANNRETT: 1. Stjele 3. Varmekilde 4. Moderne 5. Studere 9. Slår hele tiden... 10. Gang 11. Ikke

LODDRETT: 1. Jentenavn 2. Hele gjengen 3. Sissel Iversen 6. Terge 7. Vanskelig 8. Tre like


4

Konfirmantleir 2011 Tekst og foto: Geir Arne Solum Årets konfirmantleir var den tiende i Gjennom årene har vi hatt mye regn, både sol og gode temperaturer – for ungdommene! På programmet stod gu dstjenestef o r ber edelser, ulike aktiviteter som kanopadling, bueskyting og lassokasting – og mye lek og moro. På bildet til høyre ser vi den vanskeligste nøtta i ”Tante knute” – og denne knuten bl e aldri løst...

rekken – altså et lite jubileum. men i år kunne vi kose oss med ikke å snakke om alle de flotte


Konfirmantleir 2011

Kanopadling var en av de populære aktivitetene under konfirmantleiren. Her ser vi blant annet Jonas som gjør seg klar.

Under friluftsgudstjenesten deltok Jens Edvin og Sindre med et dramastykke om Fariseeren og Tolleren som gikk til tempelet for å be. De fikk kyndig veiledning av MILK’erne Susanne og Martine.

Menighetsblad for Skånland, Tovik og Astafjord nr.3/11.  

HHHøøøsssttteeennn 222000111111 fffooorrr SSSkkkååånnnlllaaannnddd,,, TTTooovvviiikkk oooggg AAAssstttaaafffjjjooorrrddd 444000... ååårrrggg...

Advertisement