Page 1

Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad

Han er oppstanden. Halleluja! Lov ham og pris ham! Halleluja! Jesus, vår Frelser, lenkene brøt. Han har beseiret mørke og død. Refr.: Lov ham og pris ham, vår Frelser og venn, Han som gir synderen livet igjen! Halleluja! Vi skyldfrie er. Halleluja! Vår Jesus er her! Tre dager dødens fange han var før han stod opp og seiren var klar. Tvers gjennom gravens stengsel han gikk. Frelse og fred ved Jesus vi fikk. Engelen ropte: Frykt ikke mer! Han som du søker, er ikke her. Se der er stedet hvor han ble lagt. Han har stått opp - som selv han har sagt. Gå og fortell at tom er hans grav. Livet han vant da livet han gav, gav det til oss og kjøpte oss fri. Frelse og fred han alle vil gi. Tekst:/Melodi: Ukjent

01 - 2011

Velsignet Påske!


SKUDENES MENIGHETSKONTOR

Falnes kirke

Ferkingstad kyrkje

Postboks 23, 4297 Skudeneshavn Besøksadresse: Dr. Jensens veg 2A

Kontortid:

Tirsdag kl. 1030-1300 Onsdag til fredag kl. 0900-1200 Telefon: 52 81 20 50 www.karmoykirken.no

skudenes@karmoykirken.no Sokneprest: Lars Tore Anda 52 81 20 44 / 52 82 82 26 lars.tore.anda@karmoykirken.no

Adm. leder: Tor Helge Tjøstheim 52 81 20 47 / 948 62 779 tor.helge.tjostheim@karmoykirken.no

Kirkegårdsarbeider: Edvar Kalstø 913 06 722

Kateket: Solveig Eike Bringaker 52 81 20 46 / 986 75 584 solveig.eike.bringaker@karmoykirken.no

Diakoniarbeider: Janne Kristine Eng 52 81 20 48 / 482 55 674 janne.kristine.eng@karmoykirken.no

Leder i Falnes menighetsråd: Espen Berg 951 03 210 espenvidarberg@hotmail.com

Kantor: Håvard Skaadel 52 81 20 45 / 413 26 107 havard.skaadel@karmoykirken.no

Kirketjener: Jane Sandve 52 81 20 50 / 905 80 413 jane.johansen@karmoykirken.no

Leder i Ferkingstad sokneråd: Berit Ådland 480 62 807 berit-berit@hotmail.com

Kyrkjebakken menighetshus: Utleige 413 36 182

Gaver: Ferkingstad menighetshus: Kontonr.:3361

69 34649

Fredtun: Kontonr.:3364

31 25175

Tårnklang: Kontonr.:3361

67 80374

Tårnklang Redaktør: Geir Dale

Forsidefoto: Audhild Ekanger Stueland

Medarbeidere i redaksjonen: Audhild E. Stueland Gunnar Stueland Tor Helge Tjøstheim Annonser: Borgny H. Simonsen Trykkeri: Gunnarshaug Trykkeri AS

Tårnklang, e-post:

taarnklang@gmail.com

2 • Tårnklang 01-2011

Menighetsblader på nett:

www.pdf.karmoykirken.no/menighetsblad.htm http://www.kirkenorge.no

ger Vi tren hjelp!!

DIN

DU er hjertelig velkommen til å sende inn tekst og bilder fra arrangementer i Falnes eller Ferkingstad. Alle bidrag mottas med takk. Hjelp oss å gjøre bladet bedre ved at vi på denne måten får med oss mere av det som skjer i hele menigheten. Send helst på e-post og legg gjerne ved bildene som egne filer. Eller henvend deg til en av oss i redaksjonen, eller menighets-kontoret.

taarnklang@gmail.com Siste frist for neste nr.:

15.05.2011

Fredtun:

Utleie 40 21 33 78

Er dette en oppgave for deg? Som telefonvakt hos Kirkens SOS kan du bidra til at andre får det bedre, samtidig som du får perspektiv på livet.

Vaktrom Haugalandet trenger flere frivillige telefonvakter! Nytt kurs starter onsdag 9. februar 2011 kl 18 -21. Kontakt Kirkens SOS i Rogaland tlf.: 51 88 45 15, mobil 971 70 995 e-post: rogaland@kirkens-sos.no www.kirkens-sos.no


Vi leser Bibelen Uke 15 10. – 16. april 2011 Søndag: Joh 11, 45–53 Mandag: 4 Mos 21, 4–9 Tirsdag: Joh 3, 14–17 Onsdag: Luk 21, 34–38 Torsdag: Luk 22, 1–6 Fredag: Matt 26, 6–13 Lørdag: 2 Mos 12, 21–28

BISPEVISITAS I FALNES OG FERKINGSTAD SOKN

Uke 16 17. – 23. april 2011

31.MAI TIL 5. JUNI.

Søndag: Joh 12, 1–13 Mandag: Joh 12, 14–19 Tirsdag: Joh 13, 36–38 Onsdag: Luk 22, 35–46 Torsdag: Luk 22, 14–20 Fredag: Luk 22, 39 – 23, 46 Lørdag: Luk 23, 47–56

Biskop Erling Pettersen kommer på visitas til våre to sokn i månedskiftet mai/ juni. Det er faktisk 10 år siden sist det var bispevisitas hos oss. Falnes og Ferkingstad er de to første soknene i Karmøy prosti som får besøk av biskopen i form av en visitas. Programmet er enda ikke helt fastsatt. Men av det som er planlagt kan vi nevne bedriftsbesøk hos Solstad, møte med representanter fra Karmøy kommune, møte med stab, menighetsråd og fellesråd. Vi forsøker også å få et møte mellom biskop og lærerne i de to soknene. En tur innom barnehagen i Kyrkjebakken blir det og.

Grafisk profil for Den norske kirke Uke 17 24. – 30. april 2011 Søndag: Matt 28, 1–8 Mandag: Luk 24, 13–35 Tirsdag: Kol 2, 12–15 Onsdag: Apg 13, 26–35 Torsdag: 1 Pet 1, 3–9 Fredag: Joh 21, 1–14 Lørdag: Sal 116, 1–9

Det blir selvsagt en del åpne arrangementer hvor vi håper at mange vil møte opp og møte vår biskop. Det blir gudstjeneste i Ferkingstad kirke Kristi himmelsfartsdag og i Falnes kirke søndag 5 .juni. Det blir kirkekaffi begge steder, og etter gudstjenesten søndag vil også biskopen holde sitt visitasforedrag. Ellers legger vi opp til en Fredtunkveld onsdag 1. Juni og et åpent møte i Skudenes på tirsdagskvelden. Arrangementer som selvsagt er ment å skulle være for begge sokn.

Uke 18 1. – 7. mai 2011 Søndag: Joh 20, 19–31 Mandag: Joh 20, 11–18 Tirsdag: 2 Kor 5, 14–17 Onsdag: Sal 23 Torsdag: 1 Pet 5, 1–4 Fredag: 1 Pet 2, 21–25 Lørdag: Joh 21, 15–23

Det er en tradisjon av menighetene i Skudenes inviterer til nattverdfeiring som avslutning på Sommergospel. Dette vil vi selvsagt gjøre også dette året, og siden tiden for bispevisitasen faller sammen med denne helgen, vil også biskopen være med på dette arrangementet.

Uke 19 8. – 14. mai 2011

Vi ønsker biskop Erling Pettersen velkommen til Falnes og Ferkingstad sokn, og gleder oss til noen flotte og inspirerende dager sammen med han og hans stab de første dagene i juni måned.

Søndag: Joh 10, 11–16 Mandag: Hebr 13, 20–21 Tirsdag: Jes 54, 7–10 Onsdag: Fil 3, 12–14 Torsdag: Luk 6, 20–26 Fredag: 2 Kor 4, 14–18 Lørdag: Job 19, 21–27

Har du en grav i Karmøy?

Uke 20 15. – 21. mai 2011

Kommunestyret har vedtatt ny festeavgift for gravsted. Fra 1. januar 2011 er årsprisen 100 kroner pr grav. Festeavgiften faktureres for 10 år med 1000 kr for enkelt, og 2000 kroner for dobbelt gravsted.

Søndag: Joh 16, 16–22 Mandag: Joh 14, 1–7 Tirsdag: Luk 1, 50–53 Onsdag: 1 Joh 4, 10–16 Torsdag: Jer 31, 31–34 Fredag: Sal 51, 8–15 Lørdag: 1 Kor 2, 6–13

Første grav i et nytt gravsted er ikke avgiftsbelagt i fredningstiden som er 20 år (”fri grav”). Festet grav til f.eks. ektefelle, faktureres forskuddsvis pr 10 år. Festegraver blir aldri frigrav.

Uke 21 22. – 28. mai 2011

Alle graver skal ha en fester. Kirkevergen setter ut små merker på de gravene som ikke har registrert fester. Om ingen pårørende melder seg, vil gravstedet bli slettet.

Søndag: Joh 16, 5–15 Mandag: Joh 15, 9–17 Tirsdag: 1 Kong 8, 12–13. 27–30 Onsdag: Matt 21, 12–17 Torsdag: Dan 9, 17–19 Fredag: Matt 7, 7–11 Lørdag: Apg 12, 1–18

Bed som ikke stelles kan fjernes og tilsåes med plenfrø, selv om graven har registrert fester.

Kilde: Databibelen.no

Et gravsted kan festes inntil 80 år, festet fornyes hvert 10. år. Ønskes gravstedet bevart utover 80 år, må festeren sende begrunnet søknad om utvidet festetid. Vedtektene for Kirkegårdene i Karmøy ligger på www.karmoykirken.no . Kontakt kirkevergekontoret 52857127 dersom du ønsker vedtektene tilsendt, eller om du har spørsmål om graver og kirkegårder.

Kirkevergen.

Tårnklang 01-2011 • 3


Vi leser Bibelen

ÅRSRAPPORT FOR KYRKJEMUSIKKEN I FERKINGSTAD 2010

Uke 22 29. mai – 4. juni 2011

Me har fått ei ny røyst i staben, diakonimedarbeidaren vår Janne Kristine Eng frå Sandve. Ho har delteke aktivt med song i gudstenester og eldretreff. Janne Kristine har òg funne fram unge talentfulle songarar til å medverka på dåpssongar i gudstenestene " ein fin idé som gir meir musikk til kyrkjelyden, og meir medansvar for ungdommar.

Søndag: Ef 3, 14–21 Mandag: Matt 6, 6–13 Tirsdag: Luk 1, 39–45 Onsdag: Hebr 7, 24–27 Torsdag: Luk 24, 46–53 Fredag: Apg 1, 1–11 Lørdag: Joh 17, 9–17 Uke 23 5. – 11. juni 2011 Søndag: Joh 15, 26 – 16, 4 a Mandag: 1 Joh 5, 5–14 Tirsdag: Kol 1, 9–14 Onsdag: 2 Kor 1, 19–22 Torsdag: Ef 4, 3–7 Fredag: Apg 11, 19–26 Lørdag: Joh 7, 37–39

Songarbeid: Me har glede av bedehusarbeidet og korpsarbeidet. Ikkje alt musikkarbeidet i kyrkjelyden skjer i sjølve kyrkjerommet, men det er mykje god kyrkjemusikk totalt i Ferkingstad sokn: Me kan nemna den kjekke songkvelden på Betania torsdag 17. juni med Ferkingstad skulekorps og Åkra-songaren Roger Hemnes. Også gudstenestene har vorte rikare gjennom besøk: Ei gruppe friviljuge Skudenesbuer og éi Sognajente deltok med kormusikk av Schubert i gudstenesta 28. februar. Pinsedag fekk me høyra Trekkspillkameratene frå Syre. Malin Solli og Kåre Haga har båe sunge fleire gongar i kyrkja. Og me hadde flott julekonsert 19. desember med Langåker Ungdomsmusikk, Ferkingstad skulekorps og sopranen Elise Varne. Takk til alle som har bidrege i løpet av året! Håvard Skaadel

Uke 24 12. – 18. juni 2011 Søndag: Apg 2, 1–11 Mandag: Joh 3, 16–21 Tirsdag: 1 Kor 12, 12–13 Onsdag: Rom 14, 16–20 Torsdag: Jes 6, 1–8 Fredag: Rom 5, 1–8 Lørdag: Rom 8, 5–11 Uke 25 19. – 25. juni 2011 Søndag: Joh 3, 1–15 Mandag: Matt 28, 16–20 Tirsdag: Jak 2, 1–7 Onsdag: Luk 6, 31–36 Torsdag: 1 Tim 6, 6–10 Fredag: Joh 10, 40–42 Lørdag: Jes 58, 6–10 Uke 26 26. juni – 2. juli 2011 Søndag: Luk 16, 19–31 Mandag: Luk 12, 13–21 Tirsdag: Rom 12, 9–21 Onsdag: Apg 4, 32–37 Torsdag: 1 Sam 2, 1–8 Fredag: Luk 19, 1–10 Lørdag: 1 Mos 18, 1–15 Uke 27 3. – 9. juli 2011 Søndag: Luk 14, 16-24 Mandag: Sal 22, 23-32 Tirsdag: Matt 9, 9-13 Onsdag: 1 Tim 1, 12-17 Torsdag: Luk 15, 11-32 Fredag: Sal 119, 169-176 Lørdag: Apg 11, 5-18

Kilde: Databibelen.no

Uke 28 10. - 16. juli 2011 Søndag: Luk 15, 1-10 Mandag: Jes 65, 1-2 Tirsdag: Joh 8, 2-11 Onsdag: Sak 7, 8-12 Torsdag: Sal 51, 1-5 Fredag: Jak 5, 7-12 Lørdag: 1 Mos 38, 6-26

4 • Tårnklang 01-2011

ÅRSRAPPORT FOR KIRKEMUSIKKEN I FALNES 2010 Året 2010 har bydd på varierte musikkinnslag i gudstjenester, møter og ulike samvær. I diakonimedarbeider Janne Kristine Eng har vi fått ennå et musikalsk stabsmedlem: Hun har bidratt aktivt med musikkinnslag i eldretreff og gudstjenester, og får med nye, unge og talentfulle sangere i tillegg til å synge selv.

Sangarbeid: Menigheten har glede av korene på Skudenes bedehus, fra de yngste i Jubel/ Glede via de større i Soul Children og Ton Angelon til de "unge voksne" i Aks! Vi har hatt sporadiske korinnslag i kirkerommet, og ikke uten tyngde. 11. mars var det Haiti-konsert med Ton Angelon, unge sangsolister fra Åkra, Eivind Danielsen på steel-gitar samt den dyktige Elvisgruppa "Mi3". "Kor i Vest" deltok på litteraturkveld med Per Anders Nordengen 5. november. 25. november arrangerte Skudenes blandakor sin vakre, klassiske adventskonsert. Og 19. desember hadde vi den tradisjonelle julekonserten i Falnes, den 99. i rekka! Her deltok korps, blandakor, Ton Angelon, Aks og to nærmest profesjonelle unge solister fra Skudenes, sopranen Elise Varne og klarinettisten Linn Irene Dale. En takk til alle som har bidratt frivillig med sang og musikk i gudstjenester og på Fredtun i årets løp!

Orgelfronten: Vi vil gjerne nevne de trofaste vikarorganistene, som har spilt en viktig rolle i år. 6. juni fikk vi en ekstra gjesteopptreden på orgel ved Kåre Nordling, som har morsrøtter fra Risdal. Vi har også hatt egne klassiske orgelinnslag: Håvard Skaadel spilte på det tradisjonelle orgelresitalet på Langfredag i forkant av gudstjenesten. Pinseaften 22. mai holdt Kolbein Haga orgelresital med fokus på J. S. Bach, og Arnfinn Tobiassen og Håvard Skaadel bidro med duettsang. I år har det vakre Ryde & Berg-orgelet blitt ettersett og oppjustert av Ole Chr. Schrøder og Jan Mou. Schrøder satte inn ny tremulant, det er en maskin som gir svevende og følsomme skjelvetoner når orgelet skal "synge" ekstra fint. Håvard Skaadel


Velkommen til kirken 14.04. Falnes 17.04 Falnes 21.04 Skud.bedehus 22.04. Ferkingstad 24.04 Falnes 24.04 Ferkingstad 27.04 Ferkingstad 30.04 Falnes 01.05 Falnes 06.05 Ferkingstad 07.05 Ferkingstad

kl.19.00 kl.11.00 kl.18.00 kl.11.00 kl.11.00 kl.11.00 kl.19.00 kl.13.00 kl.11.00 kl.13.00 kl.12.00

08.05 08.05 15.05 17.05 17.05 22.05 29.05 02.06 05.06 12.06 19.06

Ferkingstad kl.11.00 Skud.bedehus kl.17.00 Falnes kl.11.00 Ferkingstad kl.11.00 Skudenesh.Torg kl.11.00 Ferkngstad kl.11.00 Falnes kl.11.00 Falnes kl.11.00 Ferkingstad kl.11.00 Fredtun kapell kl.12.00 Falnes kl.11.00

Kirkelige handlinger Døpte:

Falnes Døde:

Otto Nilsen Marit Vikra Laura Alida Hansen Solveig Larsen Elisabet Alida Stol Ruth Langaker Dagny Marie Høines Inger Oline Vikre Marie Jacobsen Martine Fagerland Borghild Nornes Rolf Walter Sundfør Kåre Gundersen (Åkra bårehus) Olaug Olsen Leif Vikre Selma Bertine Damås Ingeborg Dale Ragnhild Kallestein Vagn Ove Korsbake Gerd Sofie Simonsen Magne Falnes Andreas Høines

f.13.12.1932 f.16.05.1939 f.09.01.1915 f.26.03.1937 f.08.02.1923 f.24.12.1924 f.29.10.1917 f.15.12.1931 f.05.02.1938 f.03.01.2011 f.08.06.1922 f.20.10.1921 f.09.04.1930 f.14.04.1924 f.23.06.1927 f.16.09.1923 f.18.12.1917 f.17.07.1914 f.18.02.1935 f.03.11.1936 f.18.02.1930 f.04.12.1944

06.11.2010 18.12.2010 22.12.2010 22.12.2010 22.12.2010 27.12.2010 31.01.2011 31.01.2011 02.01.2011 03.01.2011 11.01.2011 12.01.2011 14.01.2011 15.01.2011 29.01.2011 30.01.2011 13.02.2011 13.02.2011 15.02.2011 28.02.2011 12.03.2011 12.03.2011

Ragnhild Helene Olsen f.29.06.1919 Ragnvald Sandhåland f.23.05.1917 Tor Magne Ferkingstad f.11.03.1927 Kirsten Irene Ruud (Åkra Bårehus) f.14.04.1950 Tordis Johanne Langåker f.27.11.1919 Margrethe Elida Austneberg f.08.09.1912 Ingrid Serina Langåker f.30.11.1920 Edith Irene Ferkingstad f.32.07.1925 Ragnhild Helle f.16.08.1926 Egil Ferkingstad f.23.02.1919 Klara Gudrun Haugneberg f.28.06.1931

26.10.2010 25.11.2010 30.11.2010 27.12.2010 11.01.2011 14.01.2011 18.01.2011 20.01.2011 17.02.2011 26.02.2011 18.03.2011

Ferkingstad

Døde:

Norah Linnea Midtbø Stava Bjarne Langeland Dahl Andreas Jensen Kornelia Elligsen Pettersen Sivert Sandhåland Sofie Tjoland-Vikre (Avaldsnes krk.) Oscar Nascimento Eriksen Sebastian Cordeiro Torkelsen Andreas Eng Waage (Avaldsnes krk.) Thea Emilie Li Aadnesen Mari Høines Dale Mari Høines Mandius Reiersen-Nesheim Sandra Engebretsen Wareberg Alina Wikre-Skjærbekk Amanda Stensen Midtun Hans Andreas Dale Pedersen Sofus Tobiassen Eriksen Sigurd Matheo Sandhåland Pedersen Oscar Leirvåg Stava

Vigde:

Fredtun Kapell Nina Bjørnsen og Jan Stueland Falnes kirke Rannveig Størkersen og Sten Ove Eike

Døpte:

Linus Nes-Olsen Benjamin Sørheim Jarle Sandve Sandhåland Jonas Ferkingstad Tjøstheim Stine Margrete Nodeland

28.11.2010 12.12.2010 12.12.2010 12.12.2010 12.12.2010 19.12.2010 25.12.2010 25.12.2010 26.12.2010 23.01.2011 23.01.2011 23.01.2011 23.01.2011 23.01.2011 23.01.2011 20.02.2011 20.02.2011 20.03.2011 20.03.2011 20.03.2011

13.11.2010 20.11.2010

05.12.2010 05.12.2010 30.01.2011 30.01.2011 19.03.2011

Vigde: Silje Thomassen og Stian Rysjedal

19.03.2011

Tårnklang 01-2011 • 5


6 • Tårnklang 01-2011


Min påskesalme Eg hadde ikkje tenkt at eg hadde nokon ”min påskesalme” før eg blei spurd å skrive om det. Likevel sto det klart for meg at det måtte bli Deg være ære. Frå før av rekna eg den som ein av mine kjæraste salmer, som heilårssalme – og kanskje meir som min søndagssalme.

Deg være ære! Herre over dødens makt. Evig skal døden være, Kristus underlagt! Se Herren lever, Salig morgenstund Mørkets makter bever, Trygg er troens grunn Jubelropet runger: Frelseren er her! Pris ham alle tunger, Kristus Herre er! Frykt ikke mere, Evig er han med Troens øye ser det, Han gir liv og fred. Kristi navn er ære, Seier er hans vei Evig skal han regjere, Aldri frykter jeg! T/M: E. Buldry 1884 (NO) A. Fjeldberg 1949/ G/F.Händel 1746

For nokre år sidan skulle NRK fjernsynet kåre ”alle tiders salme”. Mitt håp var at Deg være ære skulle gå til topps. Slik blei det ikkje. Eit intervjuobjekt som og heldt på den, meinte at Deg være ære burde bli som ein kristenfolkets nasjonalsang, slik at det blei skikk å reise seg, og synge den ståande. Det skjer av og til – og det kjennes rett. Salmen blei til då Edmond Louis Budry, sveitsisk prest, i 1884 omskreiv See, conquering hero comes! (Sjå, Seierherren kjem!) frå oratoriet Judas Makabeus (1746) av Georg Fr. Händel, ein av dei store i musikkhistoria. I 1947 oversatte rektor ved Det praktiskteologiske seminar, Arne Fjellberg, Budrys versjon til norsk. Snart fekk salmen ein god inngang hos det norske kristenfolk og er kommen med i salme- og songbøker. Tekst og tone passar som hand i hanske. Trass i det er over hundre år mellom, er dei som blirr til i same støypeprosess. Salmen er ein tilbedande lovprising og samstundes ein jublande seiersfanfare. Den har noke høgreist over seg – lyrisk og majestetisk, og etterlet seg trygg glede og mot. Samstundes som den er objektiv, oppretter den eit eg-du forhold. I det eg lovsyng Jesus kjem han så nær. Ein kjendis sa ein gong på radio: Å lovsynge Gud er menneskets edleste og mest høyverdige utfoldelse. Dette er tilrettelagt i Deg være ære. Eg har spurd meg sjølv: Kva er det i denne salmen som verkar slik på med? Kanskje svaret ligg i ei omskriving: Eg med tap. Han med seier. Og hvor dog vi passer sammen. Og så er det dette med Oppstoda. Historiens største under – og det gjeld meg! Det kjem så sterkt fram i denne ”min påskesalme”. Jesu seier over synd, død og vonde makter er sin seier som eg, saman med alle truande, har del i. Salmen nærer og nører livssamfunnet med Jesus. Tønnes Hammersmark.

Tårnklang 01-2011 • 7


Årsmelding forFrekingstad kyrkjelyd Utdrag frå

Årsmelding fra Ferkingstad sokneråd

Som i årsmeldinga frå Falnes, så har me trekt ut deler av årsmeldinga. Arbeidet med dei yngste er viktig. Det er dei som er kyrkja i framtida.

Soknerådet har i 2010 bestått av : Berit Ådland (leiar) Thor F. Karstensen (nestleiar) Linda L. Meistad Anne Berit Hjelmevoll Karsten J. Stava Aud Sølvi Vikra Larsen Lars- Tore Anda (sokneprest) Vararepresentantar: Reidun Johannesen (1. vara) Leon Vikra (2. vara) Sølvi Varne (3. vara) Aud Irene Nes (4. vara) Irene Tveit (5. vara) Diakoniutvalet Halldis Eike, Gudrun Ferkingstad, Else Marit Sevland, Ingunn Huus og Janne Kristine Eng (diakoniarbeider). Husstyret i Kyrkjebakken består av: Leiar Thor Karstensen, Anne Berit Hjelmevoll, Toralf Liknes, Sigmund Dyrland og Jane Sandve. Trusopplæring Foreldre, fadrar og kyrkjelyd har i fellesskap eit ansvar for dei døypte i bøn og trusopplæring. Som kyrkjelyd ynskjer vi at borna skal bli kjende med Jesus, at dei skal føle seg velkomen i kyrkja og på bedehus og at dei er ein del av eit fellesskap. Hovudmålet for trusopplæringa i Ferkingstad kyrkjelyd i tida som kjem, blir å tenkje og gjennomføre breddetiltak for born og unge i alderen 0-18 år. Vi arbeider med kyrkjelyden sin plan for trusopplæring og utvidar med stadig nye avgrensa tiltak. Dei tiltaka vi har pr. i dag er omtalt i denne årsmeldinga. Alle døypte born får dåpshelsing frå kyrkjelyden, og den blir sendt ut ved 1., 2., og 3.års dag for dåp. I haust var det babysong for fyrste gong på Kyrkjebakken. Det står meir om dette under diakonarbeidet i kyrkjelyden. I oktober hadde vi ei samling og utdeling av barnebibel for 4-åringene. Foreldre og 4-åringar fekk vera med på skattejakt i kyrkja. Nokon hadde stole kyrkjeskattane og 4-åringane fekk vera med å finne dei igjen ved hjelp av skattekart over kyrkja. Vi åt pøler og laga noko til å ta med heim. Det var ti 4-åringar som deltok på samlinga. På sundagen var det gudsteneste. Der fekk dei med seg ein barnebibel til bruk heime. Oppslutninga var god, og femten barn av 18 inviterte fekk bibel frå Ferkingstad kyrkjelyd.

8 • Tårnklang 01-2011

Kvar vår er det dåpsskule. Dette er eit tiltak for dei som er 6-år og går i fyrste klasse. Dei sju samlingane har vi på Betania. Der får borna høyre ein bibelforteljing, vi har ein aktivitet knytta til forteljinga og vi koser oss med noko å ete. Vi bruker eit opplegg som heiter ”Stort er trua sitt mysterium”. Det var 16 born som deltok av 21 inviterte. Borna fra dåpsskulen er og med på ei gudsteneste før påske. Oppslutninga om konfirmantarbeidet i Ferkingstad kyrkjelyd er stabilt. Mange 15-åringar vel å bli konfirmert i Den norske kyrkje. Året 2010/2011 har vi 23 konfirmantar i Ferkingstad. Vi har vanleg undervisning ca annankvar veke fram til jul. I år (konfirmantane 2010/2011 )har vi prøvd ut eit opplegg som heiter Krik-konfirmanter laga av Georg Breivik der undervisinga har vore i gymsalen på skulen. Vi bruker og eit opplegg utarbeida av Oddernes kyrkjelyd og Damaris kalt konfirmantonline.no. Forutan vanleg undervisning deltok konfirmantane i aktiviteter, i Ungdomsmusikken, i Krik, jentegruppe og diakonigruppe. Vi har og ei fellesamling med konfirmantane i Åkra kyrkjelyd. Då får vi besøk av eit team som heiter Road Service. Dei har konsert/ forestilling og undervisning. Konfirmantane deltek på fasteaksjonen i regi av Kirkens nødhjelp der dei går med bøsser fra dør til dør. Dei samlar og inn penger til Strømmestiftelsens Skrik-aksjon gjennom å selje lys i desember. I 2010 var vi så heldige å vera ein av kyrkjelydane som blei trekt ut til å vera med Strømmestiftelsen til Uganda. Kateketvikar Lill Skådel reiste saman med ein konfirmant frå


Foto: Geir Dale

Falnes og ein frå Ferkingstad ned til Uganda for å lære og sjå Strømmestiftelsen sitt arbeid der. Skule-kyrkjesamarbeid I advent deltek dei to skulane i vårt sokn på skulegudsteneste. Barneskulane vert og invitert på jule-, og påskevandringar. Dette er for 1. og 2. klasse. Desse er i kyrkja før høgtidene og borna får høyre om det som skjedde på ein spennende måte. Begge skulene deltok på desse vandringane. Barnehagane vert og inviterte i kyrkja til å bli med på vandringane. På jule- og påskevandringane var alle dei tre barnehagane

med flere grupper. For 5.klasse har vi eit opplegg som heiter Vandring gjennom Bibelen for born som er utarbeida av Bibelselskapet. Hausten 2010 var kateketen i ein 5-klasse og gjennomførte opplegget. Elevane får eit kurshefte med ulike oppgåver og dei lærer seg den store forteljinga i Bibelen ved hjelp av huskeord og rørsler. Kvart kurs er på fire skuletimar. Kateketen er på besøk i dei tre barnehagane den siste fredagen i månaden. Der har ho ansvar for ei samling med song og bibelforteljing.

Tårnklang 01-2011 • 9


Årsmelding for Falnes Menighet

Utdrag fra

Årsmelding for Falnes menighet 2010

Vi tar ikke med hele årsmeldingen, men konsentrerer oss om trosopplæringen og dåpsskolen og samarbeid kirke/ skole. Dette er et svært viktig arbeid, for det er disse som er framtidas kirkegjengere, det er diss som skal fylle råd Falnes menighetsråd: Espen Vidar Berg (leder) Sølvi Henningsen Røyland (nestleder) Tone Kristine Sæle, Borgny Haga Simonsen, Siv Tjøstheim, Jan Stueland, Aslaug Mortensen, Nils Henrik Velde og Lars-Tore Anda (sokneprest) Tor Helge Tjøstheim (sekretær) Varamedlemmer: Agnes S. Løsnesløkken, Randi Elin Nornes Sæle, Bjørg Olaug K. Sommerfeldt, Einar Jøssang og Arne Nornes. Representant til Kirkelig fellesråd: Jan Stueland Sølvi H. Røyland (vararepresentant) Falnes menighetsråd har i 2010 hatt møter og har behandlet saker. Kirkens velforening: Kristine Vinje Reirsen (leder) Signy Melhus (kasserer) Noen av sakene som ble behandlet i 2010: Mest tid går til faste saker som fordeling av offer, planlegging

10 • Tårnklang 01-2011

og gjennomføring av årsfest, Skjærtorsdag, menighetstur, St.Hansfeiring, Olsok, m.m. Fredtun står nesten alltid på saklista, men nå er det ombyggingen og finansieringen av Menighetshuset som tar mye tid og opp -merksomhet.


Undervisningsarbeidet i Falnes menighet v/Kateket Solveig E. Bringaker Trosopplæring Foreldre, faddere, og menighet har i fellesskap et ansvar for de døpte i bønn og trosopplæring. Som menighet ønsker vi at barna skal bli kjent med Jesus, at de skal føle seg velkommen i kirke og på bedehus og at de skal få være en del av et fellesskap.

vi prøvd ut et opplegg som heter Krik-konfirmanter laget av Georg Breivik der undervisingen har foregått i Skudehallen. Ellers bruker vi et opplegg utarbeidet av Oddernes menighet og Damaris kalt konfirmantonline.no. Foruten vanlig undervisning deltok konfirmantene i aktiviteter, i Ton Angelon, i Krik og diakonigruppe. Vi har også en fellesamling med konfirmantene i Åkra menighet. Da får vi besøk av et team som heter Road Service. De har konsert/forestilling og undervisning. Konfirmantene deltar på fasteaksjonen i regi av Kirkens nødhjelp der de går med bøsser fra dør til dør. De samler også inn penger til Strømmestiftelsens Skrik-aksjon gjennom å selge lys i desember. I 2010 var vi så heldige å være en av menighetene som ble trukket ut til å være med Strømmestiftelsen til Uganda. Kateketvikar Lill Skådel reiste sammen med en konfirmant fra Falnes og en fra Ferkingstad ned til Uganda for å lære og se Strømmestiftelsens arbeid der.

Hovedmålet for trosopplæringen i Falnes menighet fremover, blir å tenke og gjennomføre breddetiltak for barn og unge i alderen 0-18 år. Vi jobber med menighetens plan for trosopplæring og utvider med stadig nye avgrensede tiltak. De tiltakene vi har pr. i dag er beskrevet nedenfor. Alle døpte barn får dåpshilsen fra menigheten som blir sendt ut ved 1., 2., og 3.års dag for dåp. I desember hadde vi en samling og utdeling av barnebibel for 4-åringene. Foreldre og 4-åringer fikk være med på skattejakt i kirka. Noen hadde stjålet kirkeskattene og 4-åringene fikk være med å finne dem igjen ved hjelp av skattekart over kirka. Vi spiste pøler og laget noe til å ta med hjem. Det var 23 4-åringer som deltok på samlingen. På søndagen var det gudstjeneste. Der fikk de med seg en barnebibel til bruk hjemme. Oppslutningen var god og 34 barn av 39 inviterte mottok barnebibel fra Falnes menighet. Hver vår er det dåpsskole. Dette er et tiltak for de som er 6-år og går i første klasse. De sju samlingene en dåpsskole består av har vi på bedehuset. Der får barna høre en bibelfortelling, vi har en aktivitet knyttet til fortellinge og vi koser oss med noe å spise. Opplegget som brukes heter Stort er troens mysterium. Mange frivillige var med i år for å få gjennomført dåpsskolen. Det var 40 barn som deltok av 59 inviterte. Barna fra dåpsskolen deltar også på en gudstjeneste før påske. Det ble invitert til LysVåken for 10-åringer første søndag i advent. LysVåken er et nasjonalt tiltak der 10-åringene overnatter i kirka og deltar på gudstjeneste. På grunn av dårlig oppslutning ble det besluttet å invitere på ny om et år da deltakerne er 11-år. Oppslutningen om konfirmantarbeidet i Falnes menighet er stabilt. Mange 15-åringer velger å bli konfirmert i Den norske kirke. Året 2010/2011 har vi 38 konfirmanter i Falnes. I mai 2010 ble 39 konfirmert i Falnes kirke. Vi har vanlig undervisning ca annenhver uke fram til jul. I år (konfirmantene 2010/2011 ) har

Vi har mange frivillige som er med å driver barne- og ungdomsarbeid i kirka og på bedehuset. Disse blir invitert til inspirasjonssamling. Vi har en samling på våren og en på høsten. Skole-kirkesamarbeid Falnes menighet har et nært samarbeid med de tre skolene som ligger innenfor menigheten. Før jul deltar alle skolene på skolegudstjenester og ungdomsskolen deltar også på gudstjeneste før sommeren. I tillegg blir barneskolene invitert på jule-,og påskevandringer. Dette er for 1. og 2. klasse. Disse er i kirka før høytidene og barna får høre om det som skjedde på en spennende måte. Begge skolene deltok på disse vandringene. Barnehagene også inviteres i kirka til å bli med på vandringene. På julevandringene deltar alle tre barnehagene med flere grupper. Før påske var kateket på besøk i to av barnehagene og fortalte om hva som skjedde i påskehøytiden. Disse barnehagene var da ikke på påskevandring. For 5.klasse tilbyr vi et opplegg som heter Vandring gjennom Bibelen for barn som er utarbeidet av Bibelselskapet. Høsten 2010 var kateket i to 5-klasser og gjennomførte opplegget. Elevene får et kurshefte med ulike oppgaver og de lærer seg den store fortellingen i Bibelen gjennom huskeord og huskebevegelser. Hvert kurs er på fire skoletimer.

Tårnklang 01-2011 • 11


Tårnklang vil rette en stor takk til alle annonsører og andre støttespillere!

4280 Skudeneshavn Tlf. 52 81 48 80

ALT I BYGG

Kirkeveien 11 - 4280 Skudeneshavn - Telefon 52 82 83 93

4280 4280Skudeneshavn Skudeneshavn Tlf.: Tlf.: 52 5282 8288 8808 08 Mobil: Mobil: 952 95244 44794 794

Foretaksregisteret: NO 963 150 660 MVA

aa ss

HERREKONFEKSJON DAME- OG HERRESKINNKLÆR

Vest bygg & Stillas Jan Roar Eng, 970 79 323 • Lars Petter Svendsen, 952 47 373 4297 Skudeneshavn – Telefon 52 82 83 05

Hillesland

4280 Skudeneshavn Tlf. 52 82 82 07 4270 Åkrehamn Tlf. 52 82 91 00

Tlf. 52 85 63 33 Tlf. 52 82 11 25 www.hillesland.no 4250 Kopervik

5542 Karmsund

5536 Haugesund Tlf. 52 72 27 48

�������� ����������� Postveien 52 – 4280 Skudeneshavn Telefon 52 82 84 21 – Telefax 52 82 85 77

������������

Skudeneshavn 52 82 83 66 – Åkrehamn 52 81 55 88

Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259

�������

�������� ������� ������ ��

���������������������������� Statoul Skudeneshavn Statoil Skudeneshavn ����������������� Tlf. 52 52 82 Tlf. 82 88 88 02 02

Postboks 70 – 4297 Skudeneshavn Telefon 52 83 36 00 – Telefax 52 83 36 01 www.skudeelektro.no

BOLIG – INDUSTRI – SKIP

Telefon 52 82 89 74

4280 Skudeneshavn

������������������������������������

��� ������ �� �����

Alt i sportsutstyr og golvbelegg

Treffes på tlf 02002 fra kl. 07.00 - 21.00 Treffes på tlf 02002 fra kl. 07.00 - 21.00 hver dag hver dag 12 • Tårnklang 01-2011


! d i t y ø h s t

Håpe

Andakt

Rundt oss grønnes markene, og våren bærer med seg håp om varme og nytt spirende liv. Alle som kjenner etter vil føle en eller annen form for forventning til gladere og lysere dager; og de dagene kommer. Snart vil fuglesangen og solen finne sine stunder der de spiller på hele sitt register for oss. Det er som de synger sammen med Erik Bye i den etter hvert så kjære sangen "Dagen i dag kan bli din beste dag". Historien bak den er sterk, ettersom den ble skrevet og sunget av ham i løpet av hans siste levedager. Plaget av sykdom var det allikevel en grunnvoll i ham som ville formidle noe positivt. Glem aldri at "Dagen i dag kan bli din beste dag!". Nydelig valgspråk; et utsagn med håp uansett tilstand. Kanskje du sitter og leser dette nå, og kjenner at du slettes ikke klarer å se hverken det spirende liv, fuglesangen, solstrålene eller at dette skal kunne bli en god dag. Da skal du vite at du ikke er alene om det, men jeg vil likevel at du skal høre nettopp dette at det finnes håp. Håp om trøst, lindring og en framtidig glede. Det kan være lett å si, men hva om ingen gjorde det? Heldigvis er det alltid noen som har noe positivt å dele med andre. Da Jesus møtte kvinnen ved brønnen fikk han tent en ny livsgnist i henne. Hun for til byen og sa til de hun møtte at de måtte bli med og se denne ekstraordinære mannen som visste alt om henne. Jesus kjenner deg selv om du ikke tror det. Du er et av hans elskede barn. Kanskje påsken kunne bli en tid til ettertanke? Det som skjedde i påsken var helt avgjørende for at budskapet om frelse skulle ha sin kraft! Påsken er det kristne budskaps seierssang. "Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid!" Jesus brøt dødens lenker, og sammen med våren håper jeg at evangeliet om Jesu oppstandelse kan gi alle noen gode påskedager. I Johannes evangelium kap. 1 leser vi om Natanael som spør Filip om det kan komme noe godt fra Nasaret. Da svarer Filip: Kom og se! Mon tro om denne påsken kan bli avgjørende for deg? Kanskje du møter Jesus og blir så oppglødd at de du møter får høre deg si: Kom og se at Herren er god. Espen V. Berg

Tårnklang 01-2011 • 13


14 • Tårnklang 01-2011


Endringer i staben på menighetskontoret.......

Tordis Irene Hebnes er vikar for Tor Helge Tjøstheim og er på kontoret i Skudenes hver tirsdag. Elin Grindhaug vikarierer for Janne Kristine Eng og Agnete Stave er vikar for Solveig Eike Bringaker. Disse to skal vi bli bedre kjent med i Tårnklang nr 2/11.

Peder Simonsen Er deltids-vikar som kirketjener og hjelper til der det trengs i menigheten. Er bl.a. også med som leder på SMAILY.

Marcus Andre Berg En stor interesse for instrumentenes dronning, orgelet, og inspirerende veiledning av blant andre Julia Harbrecht, førte til at gutten fra Skudenes valgte å satse på kirkemusikk som levevei. Under mange gudstjenester har Marcus Andre vært organistvikar i Falnes, Ferkingstad og andre kirker rundt om på Karmøy. Nå er han i sitt åttende semester som student av kirkemusikk ved Norges musikkhøyskole, og vil være ferdig utdannet kantor til sommeren. Han gir seg imidlertid ikke og er nå tatt opp som masterstudent, og vil med det ta to nye spesialiserende skoleår med orgelspill ved musikkhøyskolen. Studiet består blant annet av å planlegge, arrangere og gjennomføre fire orgelkonserter. En av dem blir muligens i Falnes kirke. Denne våren har det ikke bare vært forberedelser til masteropptak. Han fikk også æren av å spille sammen med Det norske kringkastingsorkester i Oslo konsertsal da de fremførte "Alpesymfonien" av Richard Strauss. Det var en stor opplevelse for både de på scenen og de som fikk lytte. Denne symfonien er en genistrek av Strauss. Ikke bare ser du foran deg alpene når musikken fremføres, men også de norske fjell. Vi blir brakt gjennom alle årstidene med fuglekvitter, bienes summing og fjellets stormer. Marcus Andre spiller for tiden mye i Majorstuen kirke hvor han kanskje skal søke fast jobb ved siden av studiet. Forrige år hadde han et vikariat ved slottskapellet ved Akershus festning. Her fikk han æren av å spille for Kong Harald. Sist sommer giftet han seg med en jente fra Aure i Sør-Trøndelag, og de ser for seg noen år som musikere på Østlandet før de eventuelt vender nesen vestover.

Håvard Skaadel Av helsemessige grunner har Håvard Skaadel fått endret tjenestested fra Skudenes til Norheim menighet med virkning fra 6.april 2011. Han skal imidlertid tjenestegjøre ved begravelser i Skudenes frem til det blir ny tilsetting av kantor.

Ivar Tjøstheim

Vikarierer ved gudstjenester frem til ny kantor er på plass. Det er vi svært glade og takknemlige for.

Tordis irene

Daniel

Tårnklang 01-2011 • 15


Tema:

“Skaperverket”

Flotte premier:

FUJI F80 Kompaktkamera

CANON EOS 1000D Speilreflekskamera

Vanguard kikkert 8×32

Vi inviterer unge og eldre fra Karmøyområdet til Årets fotokonkurranse! Vi deler fotografene i 3 grupper: 1: Barn, inntil 13 år (det året de går ut av barneskolen) 2: Ungdommer, 13 – 19 år 3: Voksne, fra 19 år Det blir fine premier til alle gruppene: 1. premiene leveres av Hillesland Libris (Bokhandel): Fuji F80 til gruppe 1, Speilrefleks Canon EOS1000 til gruppe 2 og Vanguard 8×32 kikkert til gruppe 3. 2. – 3. premie: bl.a. digitale fotorammer fra Expert Skudeneshavn

Frist for innlevering: 01.06.2011, hver deltaker kan stille med 2 bilder. Bilde (-er) innleveres i størrelse ca. A4 (20×30) i fotopapir sammen med bildefil til Jakob Eng, som nummererer hvert bilde og holder navn anonymt inntil premiering. Navn, gruppe, adresse og telefon påføres. Jakobs adresse er: Nesjabryggå 3, 4280 Skudeneshavn Vår sponsor Elitefoto Hillesland fremkaller bilder i nevnte format. Leverte bilder m/fil: Fotografen beholder opphavsretten, men bildene kan presenteres/ disponeres (rammes inn, forstørres, stilles ut, vises i media, på tavle, selges, loddes ut, brukes som gave o.l. av foreningen “Kamelen” i f.m. Skudefestivalen på Bedehuset 2011. Habil jury: 3 medlemmer for bedømming av bilder o.l. : Leiv Våge (fra Våge Foto), Ruth Sunnanå Sveistrup, Cathrine Skaar Rantaniitty.

Til alle hobbyfotografer: Finn fram kameraet ditt og bruk fantasien i Guds fantastiske skaperverk! Arr.: Kamelen/Skudefestivalen på Bedehuset 2011

Tårnklang nr.1/11.  

01 - 2011 Refr.: Lov ham og pris ham, vår Frelser og venn, Han som gir synderen livet igjen! Halleluja! Vi skyldfrie er. Halleluja! Vår Jesu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you