Page 1

38. 책rgang

Julen 2009

MENIGHETSBLAD for Sk책nland, Tovik og Astafjord


Fra friluftsgudstjenesten i Vilgesvarri, 6. september. Les mer om denne og konfirmantleiren på side 26 ( foto: Siren Vesterheim)

Første barnedåp forrettet på samisk i Skånland menighet. Les mer fra denne samisk-norske gudstjenesten på side 8 (foto: Idar Reinås)


Kirkekontorets besøksadresse: 1. etasje i det gamle kommunehuset Telefon: 77 08 95 35. Fax: 77 08 95 39. Postadresse: Skånland prestegjeld, Postboks 110, 9439 Evenskjer Kirkeverge: Kristian Torbergsen Tlf. 77 08 95 37(a) 77 08 78 06 (p) e-mail: kirkevergen@skanland.kommune.no Kontortid: Alle hverdager 9-15. Prestene: Sokneprest, Skånland og Astafjord: Geir Arne Solum: 77 08 95 36 (a), 415 74 521 (m) e-mail: soknepresten@skanland.kommune.no Kontortid: vanligvis tir-tor 12-14 Sokneprest, Tovik: Ole Jakob Vestvik 908 76 176 (m), 77 08 51 89(p) e-mail: olejvest@start.no Organist: Maria-Daniela Raasch tlf. 936 54 553 KIRKELIG FELLESRÅD Henvendelser kan rettes til kirkevergen som er daglig leder for rådet.

TOVIK MENIGHET Kirketjener: Kurt Rochmann, tlf 77 08 79 18 Menighetsrådets leder: Solveig Simonsen, tlf 77 08 76 11 ASTAFJORD MENIGHET Kirketjener: Kurt Rochmann, tlf 77 08 79 18 Menighetsrådets leder: Tore Bølgen, tlf 970 77 865 SKÅNLAND MENIGHET Kirketjener: Odd Arne Sæter, tlf 971 43 175 Menighetsrådets leder: Ruth Stiby, tlf 77 08 71 83 MENIGHETSBLADET Redaksjon: Martin Svendsen, Kamilla Sjøvoll, Tove Sigrid Lund og Geir Arne Solum. Bidrag og ideer mottas med takk! Vi har dessverre ikke mulighet til å betale honorar. Abonnement betales på bankkontonummer: 4760.10.38478. For dere som bor i kommunen er det frivillig, for dere som bor andre steder, koster abonnementet kr 50.Adresse: Menighetsbladet, Skånland prestegjeld, Postboks 110, 9439 Evenskjer Forside: KPK (Kristelig pressekontakt)


Jul inni oss Jesus Kristus, født av Faderen før all tid og født av Maria i Betlehem, vil også fødes i våre hjerter. ”Våkn opp du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg,” skriver Paulus (Ef 5:14). Kristus vil være et lys i oss. Det tjener ikke noe til at han ble menneske og fødtes i Betlehem, om vi ikke lar han bli født inni oss og opplyse vårt hjerte. Julemysteriet er ikke en virkelighet utenfor oss. Det fullbyrdes bare om det blir en virkelighet inni oss. Maria og Josef søkte et herberge, og Kongenes Konge lot seg nøye med en fattig stall og dyrenes krybbe. Finnes det et herberge for ham i oss – han krever ikke mye – eller er vi så oppfylt av oss selv at det ikke finnes plass for ham? Om vi lar Jesus fødes inni oss, blir vi kjærlighetens budbringere. Da kan vi ikke lenger gjøre noe bare for vår egen skyld. Alt blir inspirert av kjærlighet. Om vi stadig på nytt åpner vårt hjertes bolig for ham, kommer han stadig å bli synlig i og gjennom oss. Slik som han uopphørlig fødes av Faderen, så vil han uopphørlig bli født i oss. Tro ikke at du må ha noe stort og praktfullt å tilby ham. Det er hans nærvær som får din fattigdom å stråle av guddommelig lys. Han finner seg best til rette i det enkle og uanselige, om bare døren åpnes for ham. Ole Jakob Vestvik fritt etter Wilfrid Stinissen: I dag är Guds dag.


Stjernen og stallen Å, makeløse stjerne som skinner klar og stor! Og skjul som har fått verne den lille og hans mor. Elendig og forfallen av leire og av strå, halvt uten tak står stallen som stjernen lyser på.

Å, makeløse stjerne som skinner klar og stor! Og skjul som har fått verne den lille og hans mor. Rundt krybben står en bue av lysglans over land. Det natten lot oss skue er over all forstand.


50-årsjubiuleum på Kvitfors Tekst/foto: Idar Reinås

Søndag 20 september var det duket for 50 års jubileum på Kvitfors kapell med fire prester til stede og mange mennesker på tilhørerbenken. Dagen ble en fin opplevelse for alle. Det var styret for kapellet som sammen med sokneprest Ingebrigt Norbakken som stod for arrangementet. Kapellet ble innviet søndag 17. september 1959 i nærvær av blant annet biskopene Alf Wiig i Nord-Hålogaland og H. E. Wisløff i Sør-Hålogaland. Denne gang var det sokneprestene Ingebrigt Norbakken i Evenes og Geir Arne Solum i Skånland, samt prostene Ove Kjelling i Trondenes og Ingvar Hindenes i Ofoten som var til stede og forrettet under gudstjenesten. Prost Hindenes holdt prekenen og fokuserte ut fra teksten på våre bekymringer. Vi bringer bekymringer med oss selv til Guds hus, ofte fordi vi har hang til å tjene to herrer, både Gud og mammon, sa prosten og sa videre at vi vil sikre oss og halte til begge sider. Våre materielle goder har en tendense til å fange alt fokus, sa prosten. Organist Unni Leiros Pettersen medvirket på orgel og sang til slutt en samisk salme som postludium. Som klokker medvirket Edgar Andersen.


Etter gudstjenesten ble hele menigheten innbudt til kirkekaffe i menighetssalen der kapellets styre med sine medhjelpere hadde dekket på et festbord med kaffe og kaker. Omtrent alle, rundt 60 personer, deltok under kirkekaffen. I denne sekvensen ga kapellstyrets leder et kort resymé av kapellets historie, etterpå supplert av enkelte av de tilstedeværende. Cecilia Storelv overrakte på vegne av Evenes menighetsråd en fin jubileumsgave til kapellet med gode ord til. Begge prostene kom med sine hilsener til jubilanten og ønsket alt godt videre. Alt i alt ble dagen en god opplevelse både for de frammøtte, og ikke minst for arrangørene.

******************** Markering av 50-årskonfirmantjubileum. Blant annet på grunn av synkende interesse har det ikke vært arrangert jubileum for 50-årskonfirmantene i noen av kirkene våre i 2009. Både kirkekontoret og menighetsrådene ønsker at dersom det fortsatt skal være en jubleumsmarkering, må det i fremtiden gjøres slik som det er vanlig mange andre steder i landet – at jubilantene selv både tar initiativ, planlegger og gjennomfører jubiléet. Navnelister over konfirmanter fra 1959 og 1960 vil bli presentert i neste nummer av menighetsbladet – men utfordringen gis allerede nå om du skulle tilhøre et av disse kullene.


Samisk-norsk gudstjeneste i Kvitfors Tekst/foto: Idar Reinås Søndag 15. november var det igjen samisk-norsk gudstjeneste i Kvitfors kapell. Denne gangen var det også barnedåp. Soknepresten i Skånland holdt gudstjenesten der samiske salmer og liturgi ble nyttet. Solum ønsket alle velkommen til denne samisk-norske gudstjenesten der det meste foregikk på samisk. Han oppfordret alle til å delta i den samiske salmesangen, men selvsagt var det også lov til å benytte den norske salmeboken. Prekenen foregikk på norsk. Denne gangen var det også barnedåp, idet lille Vilde Karoline Eriksen ble båret til den hellige dåp. For aller første gang er dåp blitt forrettet på samisk i Skånland menighet! Organist var MariaDaniela Raasch, men Anna Kaisa Partapuoli deltok også i orgelspillet, etter sigende for første gang i kirka. Dette klarte hun på en glimrende måte.

Eilif Eriksen og Marita Eilertsen leste dåpsordene før dåpen på samisk og norsk.


I anledning 50-årsjubileet for kapellet tidligere i høst, overrakte menighetsrådsleder i Skånland menighet, Ruth Stiby, en gave til kapellet. Kapellstyrets leder tok på vegne av styret i mot gaven og takket og sa at gaven kommer godt med i arbeidet for å opprettholde virksomheten i kapellet. Gaven var på 1.000 kroner og menighetsrådet ønsket kapellet til lykke med jubileet og ønsket Guds velsigelse over alt virke i kapellet i framtida. Til slutt kunne presten invitere til en enkel kirkekaffe, noe som Gudmund Johnsen hadde stelt i stand på vegne av kapellstyret. Både gudstjenesten og kaffestunden etterpå ble en fin opplevelse, og folket ga seg god tid til samvær denne søndags formiddagen.

H v o r e r d e t t e? I forrige nummer av menighetsbladet var bildet hentet fra inngangspartiet på Skånland kirke. Blant fem innsendte svar er Helene Hansen, Evenskjer, trukket ut som vinner av 5 griseflaxlodd! Men hvor er dette bildet tatt? Send svar til soknepresten@skanland.kommune.no eller SMS til 41574521.


Gudsrikeleik i Astafjord Tekst: Kamilla Sjøvoll, foto: Svein Erik Sjøvoll

Søndag 8. november var det familiegudstjeneste i Astafjord kirke v/ sokneprest Geir Arne Solum. Ved orgelet satt Maria-Daniela Raasch. Leder for trosopplæringsprosjektet ”På spor av det hellige”, Knut Erling Johnsen presenterte ”gudsrikeleiken” – et opplegg for barn som i gudstjenesten ble i stedet for preken. Gudsrikeleiken var spennende og nytt - barna ble trollbundet og fulgte ivrig med. På nyåret blir det oppstart med gudsrikeleiken i Astafjord menighet – vi er først ute med dette i Skånland!

”Trosopplærer” Knut Erling Johnsen har gudsrikeleik med barna. (Bildet viser ikke alle de voksne som synes det var like spennende!)

Det var dåp under gudstjenesten - til dåpen kom Jermund Johan Johnsen fra Grov. Barnekoret sang og deltok også i liturgien – sangen deres trollbandt forsamlingen. Det nye menighetsrådet ble også presentert for menigheten under gudstjenesten. Det ble en fin gudstjeneste med kirkekaffe etterpå.

Til venstre: Her ser vi en glad jente som heter Sunniva Haukebøe med sin fine bok ”Kirkebok”. Hun er stolt over å ha fått denne.


Vi spurte også noen av barna om julen: Hva gleder du deg mest til, til jul? Amanda Balteskard (til høyre): -

Åpne julegaver

Isabell Sæther: -

Spise god mat og åpne gaver

Hvorfor feirer vi jul? Begge svarer i kor: Fordi Jesus ble født!

Konserter i advent Astafjord kirke, 8. desember kl. 1800 Adventskonsert med Grov skolekorps (dirigent Arne Kristian Torbergsen), Astafjord kirkes barnekor, sokneprest Geir Arne Solum og kantor Maria-Daniela Raasch Tovik kirke 10. desember kl. 1800 Adventskonsert med Sandstrand skolekor (dirigent Thea Martine Olsen), Sandstrand skolekorps og Tovik korforening (dirigent Arne Kristian Torbergsen), Sokneprest Ole Jakob Vestvik og kantor MariaDaniela Raasch Skånland kirke 13. desember kl. 1700 - ”Lys i mørketida” Julekonsert med Skånland barnekor (dirigent Anne-Margrethe Wilter), Skånland sangkor (dirigent Tor Sigurd Larsen), Mariann Bakkland – trompet, Maria-Daniela Raasch – orgel, kollekt til gatebarn i Kybartai, Litauen


6. desember - St. Nikolas-dag Menighetsbladet har utfordret vår tyske organist til å fortelle om en førjulstradisjon som er vanlig i hennes hjemland:

v/Maria-Daniela Raasch

Tradisjon – et viktig ord akkurat nå mens vi forbereder oss til jul. Mange ting skal gjøres akkurat så som de alltid har blitt gjort. Og noen ting skal feires, som hvert år. I Skandinavia for eksempel feires St. Lucia 13. desember, mens i Tyskland feires Nikolas 6. desember. Kvelden før må alle barn pusse skoene sine – ett par vanligvis - og sette dem foran døra. Etter at barna har lagt seg, legger foreldrene i hemmelighet litt godteri, en mandarin og kanskje noen nøtter i skoene. Om morgen er det bare å springe til skoene og glede seg. Det kan hende at noen barn finner et granbar i skoene – da har de ikke pusset godt nok eller har ikke vært snille… Nikolas-skikken går tilbake til St. Nikolas av Myra. Han levde i det 4. århundre og var sønn av rike foreldre. Kort tid etter at Nikolas ble ordinert til prest, døde foreldrene hans av pest og han arvet hele formuen. For ikke å få oppmerksomhet, ga han bort alt i hemmelighet til de fattige og ble abbed i et kloster. Senere ble han biskop av Myra. Han døde 6. desember et år mellom 345 og 351. For å minnes St. Nikolas og hans gavmildhet feires det 6. desember med at barna får små gaver.

Folkeuniversitetet ETS Boks 16, 8539 Bogen Tlf 76 98 21 31 – 76 98 43 70 www.futroms.no www.funordland.no


Leverer og drifter alt innen IKT/Data/Nettverk samt GPS

Mobil: 90549984 e-post: kontakt@ikt-losvik.no

Berits Salong

Tovik Mathe frisør Dame & Herrefrisør i Grovfjord

Sandstrand, tlf. 77 08 78 60 Frisørmester Berit Dypvik

v/Liv Torunn C. Strøm Ring og bestill eller kom innom

Forosen Blomster

ALT I FISKEPRODUKTER

Telefon 90 59 33 57

Kjerstad, 9444 Hol i Tjeldsund

J. LARSEN FISKEPRODUKTER

Kristine Hægdahl, tlf. 45 45 03 39 Jan Roar Olsen, tlf. 92 29 89 78

TLF: 99 45 90 03

GROVFJORD

Frisørkjeller’n (Skånland farvehandel)

Tlf. 77 08 55 98

Barn – Dame – Herre Tlf. 77 08 82 30

Evenskjer Autosenter AS Boks 243, 9439 Evenskjer

KONTAKT OSS GJERNE FOR PRISER OG TILBUD

Tlf. 77 08 52 31 Fax: 77 08 55 58

Vaskeri tlf. 77 08 99 20. Brensel tlf. 77 08 78 35


Gudstjenestelisten

Gudstjenestelisten har vi nå plassert på midtsidene – Tips: napp ut og heng opp! Følg også med i Harstad Tidende i tilfelle endringer! Søndag 29. november Skånland kirke kl. 17.00 Lysmesse Geir Arne Solum og konfirmanter

2. juledag Astafjord kirke kl. 11.00 Høymesse Geir Arne Solum

Søndag 6. desember Tovik kirke kl. 17.00 Lysmesse Ole Jakob Vestvik og konfirmanter

Nyttårsdag Skånland kirke kl. 1100 Høymesse Geir Arne Solum

Søndag 13. desember Astafjord kirke kl. 11.00 Høymesse Geir Arne Solum

Søndag 3. januar Kjønna grendehus 11.00 Gudstjeneste Geir Arne Solum

Søndag 20. desember Skånland kirke kl 11.00 Høymesse Geir Arne Solum

Søndag 10. januar Astafjord kirke kl. 11.00 Høymesse Geir Arne Solum

Julaften Astfjord kirke kl 13.00 Familiegudstjeneste Geir Arne Solum Tovik kirke kl. 14.30 Familiegudstjeneste Ole Jakob Vestvik Skånland kirke kl. 16.00 Familiegudstjeneste Geir Arne Solum

Søndag 17. januar Skånland kirke kl. 11.00 Høymesse Geir Arne Solum

1. juledag Skånland kirke kl. 12.00 Høytidsgudstjeneste Geir Arne Solum

Søndag 24. januar Tovik kirke kl. 11.00 Høymesse Ole Jakob Vestvik Søndag 31. januar Skånland kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste Utdeling av Bibler 5. kl. Geir Arne Solum


Samefolkets dag 6. februar Lavngseidet kl. 12.00? Samisk-norsk gudstjeneste Geir Arne Solum Søndag 14. februar Astafjord kirke kl. 11.00 Høymesse Geir Arne Solum Søndag 21. februar Skånland kirke kl. 11.00 Høymesse Geir Arne Solum Søndag 28. februar Tovik kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste Utdeling av Bibler 5. kl. Ole Jakob Vestvik Søndag 7. mars Skånland kirke kl. 11.00 Høymesse Geir Arne Solum Søndag 14. mars Astafjord kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste Utdeling av Bibler 5. kl. Geir Arne Solum

Søndag 21. mars Skånland kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste Utdeling av 6-årsbøker Geir Arne Solum Palmesøndag 28. mars Lavangseidet BHK kl. 17.00 Skjærtorsdag 1. april Tovik kirke kl. 17.00 Nattverdsgudstjeneste Geir Arne Solum Langfredag 2. april Astafjord kirke kl. 11.00 Langfredagsgudstjeneste Geir Arne Solum 1. påskedag, 4. april Skånland kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste Geir Arne Solum 2. påskedag, 5. april Appelsinhågen kl. 12.00 Friluftsgudstjeneste Geir Arne Solum

Hverdagsgruppa Hverdagsgruppa er for deg mellom 4 og 10 år, og vi samles i Skånland kirke annenhver mandag kl 18-19. Velkommen! Her er datoene fram til påske: 7. desember 22. februar 11. januar 8. mars 25. januar 22. mars 8. februar


idé:Evenskjer Skjærran Byggevare AS

Harstad tlf 48 05 02 00 Evenskjer tlf 90 98 82 15

9440 Evenskjer Tlf. 77 08 92 10 – Fax. 77 08 92 11

www.bogstrand.no

Godt utvalg i vinterutstyr

HALVORSEN SPORT OG FRITID 9440 EVENSKJER TLF: 77 08 90 90

… til hverdags og fest… ingen anledning er for liten eller for stor catering, selskap, kurs, veikro, hotell, kiosk 9440 Evenskjer Tlf: 77 08 93 00 Fax: 77 08 93 01 E-post: post@tkh.no www.tkh.no


Babysang Tekst: Geir Arne Solum, foto: Janne Johansen

Som et ledd den nye satsningen på trosopplæring – ”På spor av det hellige”, har nå Skånland menighet i samarbeid med Frivillighetssentralen startet med Babysang. Første samling var 4. november, og til stede var tilsammen elleve barn. Knut Erling Johnsen som er trosopplæringskoordinator i Trondenes prosti, var med på oppstarten og vil også være med å drive dette arbeidet i oppstartsfasen. På Babysang synger og spiller vi med barna, både alminne-lige ”verdslige” sang-er og regler, og kjente og kjære kristne barnesanger. For foreldrene var dette en udelt positiv opplevelse – og vi ser fram til ytterligere ni samlinger i første omgang. Frivillighetssentralen har hver onsdag kl 11-13 småbarnstreff, og det er altså på noen av disse onsdagene det også vil foregå Babysang. Så er du hjemme med små barn, så er du hjertelig velkommen! Datoene framover: 2/12, 13/1, 27/1, 10/2, 24/2, 3/3, 24/3, 7/4 og 21/4.

Skånland Farvehandel A/S Maling – tapeter – gulvbelegg – tepper – alt i malerverktøy Telefon 77 08 54 03 9440 Evenskjer


En spesiell gudstjeneste Tekst: Martin N. Svendsen, foto: Odd-Arne Sæter

Det er tradisjon i Skånland kirke at psykisk utviklingsemmede er med på forberedelse og gjennomføring av en årlig gudstjeneste. I år var denne gudstjeneten 20. september. Utviklingshemmede fra Evenes og Tjeldsund var også invitert. Planleggingen gjøres Sokneprest Solum spiller gitar på noen av salmene. sammen med prest og organist, og avsluttes med et sosialt samvær som diakoniutvalget i Skånland menighet arrangerer. Under gudstjenesten går de utviklings-hemmede inn i prosesjon og dekker alterbordet. De leser tekst og tenner lys i forbindelse med bønn. Presten og organisten gjør en veldig god jobb for en gruppe medmennesker som dette arrangementet betyr veldig mye for. Årets gudstjeneste var også en fin opplevelse for menigheten. Under kirkekaffen fikk de utviklingshemmede høre mange gode ord, etter å ha gjennomført en flott gudstjeneste.

Fredag kveld er alle engasjert blant annet på kjøkkenet med bollebaking til kirkekaffen.


Ny kirketjener i Skånland kirke Foto: Martin Svendsen

Jeg heter Odd-Arne Sæther og er fra Sæther i Tjeldsund. 1. juni 2009 begynte jeg som kirketjener i Skånland kirke. Jeg trives veldig godt, blant annet på grunn av fantastiske medarbeidere. Jeg har hatt et langt og innholdsrikt yrkesliv bak meg, som strekker seg fra fabrikkarbeider, fiskeindustri, tømrer, vedlikeholdsarbeider i Forsvaret og 20 år i Svalbards sorte kullgruver. Høsten 2000 begynte jeg som vaktmester på Soltun Folkehøgskole. Soltun var en fantastisk arbeidsplass. Der lærte jeg mye og hadde mange gode kollegaer. Jeg søkte jobb i kirken, fordi jeg ønsket å gjøre noe annet. Å være kirketjener var noe annet enn det jeg tenkte da jeg søkte. Jobben er spennende og utfordrende. Den har gitt meg et annet syn på hva kirken betyr og gjør for samfunnet. Kirken tilhører bygda, og som nyinnflyttet Skånlending er jeg stolt av å ha denne ærverdige bygningen i mitt distrikt. Jeg ønsker å ta vare på bygdas skatt. Mitt høyeste ønske er å kunne bidra med noe som får folket til å bruke kirken mer. Kom hit folkens. Her er det godt å være!

Mekonomen VIKING

Harstad/Evenskjer

S. Holand Bilverksted Postboks 224 9439 Evenskjer Telefon: Fax: Bilberging:

77085330 77085124 90153680


BAROKK-KONSERT i Tovik kirke

Tekst/foto: Tove Sigrid Lund

I år er det 200 år siden den østerrikske komponisten Franz Joseph Haydn døde. Arctimus feiret denne begivenheten med en festkonsert som blant annet ble framført i Tovik kirke. Kirka var godt besøkt denne kveldsstunden og alle lot seg begeistre av den vakre musikken, glitrende framført av dyktige musikere i Arctimus samt Hans Knut Sveen på cembalo. Mezzosopranen Marianne Beate Kiellands kraftfulle stemme fylte kirkerommet i verket ”Arianna av Naxos”, en strålende framføring. Konserten ble morsomt og levende bundet sammen av kunstnerisk leder Erica Toth.

Det du trenger – når du trenger det. Din dekkleverandør!

Elvevoll Handel og Servicesenter AS 9445 Tovik – tlf 77 08 78 10 Hverdager: 0800-2100 – Lørdager: 0900-2100 – Søndager: 1200-2100


***Skånland prestegjeld for 30 år siden***

KLOKKER I SKÅNLAND BLE HYLLET Av Tove S. Lund (Kilder: Avisartikler i Harstad Tidende og Fremover september 1979) I september 1979 ble det holdt av avskjedsgudstjeneste i Skånland kirke for klokker, kirketjener og graver Kornelius Andersen fra Kjønna. Han sluttet i tjenesten etter oppnådd aldersgrense etter å ha utført arbeid for kirkens ve og vel i 11 år. Å inneha en stilling som skulle betjenes av tre funksjoner beskrev Andersen selv som arbeidskrevende, men givende. Han tok ofte familien til hjelp når arbeidspresset ble for stort. ”Jeg har hele tiden forsøkt å gjøre flid i tjenesten, og gleden var stor de gangene jeg fikk håndtrykk for godt arbeid,” sa Andersen under en høytidelig kirkekaffe etter gudstjenesten. Sokneprest Kjeld Ingebrigtsen holdt en varm takketale og overrakte tinnfat. Den tidligere Sandtorgpresten Sverre Nordhus sa det hadde vært en stor glede å samarbeide med Andersen de gangene han kom til Skånland som vikarprest. Han håpet han ville treffe Andersen i kirken i tiden fremover og avsluttet slik: ”I Guds rike er det ingen pensjonsalder”.


Vi tror! v/Ruth Stiby

Dette var overskriften og gjennomgangstemaet på en stor nasjonal trosopplæringskonferanse i Lillestrøm 20.-21. oktober. Jeg var så heldig å få være deltager fra Skånland menighet, sammen med Audhild Myklevoll og Kari Simonsen fra Astafjord - og 1000 andre fra hele landet. Det startet med medarbeidersamling, med innledning av Heidi Leganger Krogstad, førsteamanuensis ved MF. Tema var ”Strategier i arbeidet med lokal plan for trosopplæring”. Etter lunsj ble vi delt i to grupper, etter hvor i løypa vi lå i forhold til gjennomføring av trosopplæringsreformen. I plenum ble det så et foredrag av Dag Hareide, rektor ved Nansen skolen, med tema ”Et samfunnsblikk på trosopplæringen i Den norske Kirke.” Så startet startet selve konferansen VI TROR på Gud Fader. Per Arne Dahl ledet og det var mange prominente gjester. Men det som gjorde størst inntrykk, var alle barna. Korbarn, sjonglører, dansere, trommer, og sanger fra musikalene ”Å, så vakkert” og ”Sammen for framtiden.” Så ble det tid til å besøke alle utstillingene på ”torget”. Her var det masse å velge i, for alle aldersgrupper – fra babysang til myndighetsfasen! Kvelden sluttet med Trosbekjennelsen ved danser Solveig Styve Holte og ungdom fra Lommedalen kirke. Dag to startet med åpent torg. Deretter var det sceneprogram: ”Vi tror på Jesus Kristus”, ledet av Per Arne Dahl, og gjesteinnslag. Det var utdeling av IKO’s dåpsopplæringspris som ble tildelt Elverum menighet for opplegget ”Sammen i kirka”. Prisen var på kr 20.000. I sin takketale sa representanten fra Elverum at målet var å integrere og favne alle aldre, og at alle kunne føle at det var deres kirke. Hun fortalte at hun en gang gikk sammen med en 4-åring forbi kirka, og da sa 4-åringen: ”Der er kirka mi!” Da blir en både rørt og stolt.


Etter lunsj var det tid for seminarer. Her måtte en velge – i fire saler pågikk det samtidig med forskjellige emner, så som: -

Medarbeiderskap som trospraksis for ungdom. Tro på hjemmebane. Trosopplæring for ”Tweens” (10-14 år) , Dig Deeper (Acta) Hvordan formidle bibelfortellinger for barn? Oppfølging og rekruttering av ulønnede medarbeidere. Misjonal trosopplæring – om å krysse grenser. Gode møter med barn, og alt de har med seg. Vi tror – men på hva?

Her var det mye vi kunne få med oss. Vi rakk selvsagt bare en brøkdel. Men det jeg sitter igjen med, er varmen, Guds kjærlighet og omsorg for alt han skapte, og ansvaret vi har fått for å ta vare på både den oppvoksende slekt og naturen rundt oss! Planer er verdiløse uten at de settes ut i livet i menighetene. Vi har ansvar for å forklare hva kirken står for, og bevare kristen tradisjon i vår verden. Tenk om alle kunne gå som 4-åringen og peke på kirka og si: ”Der er kirka mi!” La oss ta den i bruk og fylle den med liv, latter og lovsang, stillhet og undring over at Gud elsker menneskene han skapte i sitt bilde. Samtidig må jeg komme med et lite hjertesukk. Store menigheter med fast ansatte kateketer, diakoner, menighetspedagoger osv. kan jo få til masse. Her hos oss er vi nok avhengig av frivillig innsats, i hvert fall i stor grad. Kanskje noen av årets eller fjorårets konfirmanter kunne hjelpe til i en barnegruppe? Det er jo sånn det gror andre steder. Vi tar imot dere med åpne armer! Bli glad i kirka di! Den har bruk for deg! Illustrasjonsfoto


Nye menighetsråd Til menighetsrådsvalgene var det i år rekordstor oppslutning: Astafjord 37%, Tovik 27% og Skånland 24%. Det betyr at de nye menighetsrådene har mange bak seg: Skånland menighetsråd: Ruth Stiby Gunvor Johnsen Edgar Stenersen Herlaug Hartviksen Karen Einejord Torhild Holand Karl Erlandsen Per Skåden 1. vara: Inger Marie Andersen

Astafjord menighetsråd: Tore Bølgen Anne Bendiktsen Audhild Myklevoll Inge Bendiksen Liv Torunn C. Strøm Aina Johansen 1. vara: Kamilla Sjøvoll Tovik menighetsråd: Gunnar Lund Solveig Simonsen Berit Dybvik Kjell A. Wulff Hege Jørgensen Anne-Marie Thomassen 1.vara: Evy-Kristin Hansen

Endring i organiseringen av prestetjensten i Skånland Som mange allerede er kjent med, har Ole Jakob Vestvik i løpet av året flyttet til Sandstrand. Det ble dermed aktuelt å tenke gjennom på nytt hvordan fordelingen mellom prestene skulle være. Vestvik har de siste åtte årene sittet i Astafjord menighetsråd og hatt spesielt ansvar for Astafjord menighet (vært ”sokneprest”). Når Vestvik nå selv bor innenfor Tovik sokn, vil det derimot være naturlig, og også et ekstra løft for Tovik menighet, at han i stedet får dette særskilte ansvaret i Tovik. Vestvik har som før ca 30% av sin stilling tilknyttet menighetene i Skånland – og dette vil altså nå i hovedsak være i Tovik.


Slekters gang DØPTE Skånland:

DØDE

20.09 Sigurd Bogstrand 20.09 Isabella Renate Lie Toftevåg (Astafjord) 04.10 Vebjørn Olai Almås (Norsinni menighet) 04.10 Isak Mathiassen (Døpt i Salangen kirke) 01.11 Sunniva Sofie Eidissen 01.11 Tim-Daniel Grønlund 15.11 Vilde Karoline Eriksen Tovik: 11.10 Tony Khotsidam Hansen (Skånland menighet) 01.11 David Grønvold Hansen (Sør-Varanger menighet) Astafjord: 08.11 Jermund Johan Johnsen

VIGDE Skånland 12.09 Christine Bertheussen og Espen Brændvik Killie

Skånland: 27.07 Ebba Johanne Tande (1949) (Kanebogen) 12.08 Ester S. P. Lomås (1919) 01.09 Ole Kristian Jenssen (1920) 02.09 Richard Mathisen (1934) 11.09 Leif Nandur Lind (1934) 08.10 Lillian Aas (1939) 04.11 Mathis Asbjørn Arnulf Mathisen (1933) 10.11 Jorunn Lillefuhr (1959) Tovik: 04.06 Tordis Johanna Klinkenberg (1924) (Sel menighet, Otta) 09.09 Audhild Synnøve Hansen (1929) (Kanebogen) 01.10 Arne Johannes Steinbakken (1929) 13.10 Arne Einar Andersen(1941) Astafjord: 21.06 Per Istad (1942) (Harstad)


Konfirmantleiren 2009 T e k s t / fo t o : S i r e n V e s t e r he i m

Så var det duket til årets konfirmantleir. Og både ledere og konfirmanter var spente, tross alt var været meldt dårlig. Dette året var det et lite konfirmantkull vi hadde med å gjøre, og vi startet opp på den samme gode plassen; parkeringen ved Sandemarka. Vi fortsatte nesa mot Vilgesvarri, der turen opp ga oss litt mosjon og tålmodighet. Været var vi litt uheldig med, men som ordtaket sier: ”Det finnes ikke dårlig vær, men bare dårlig klær.” Da vi kom opp denne septemberlørdagen, ble konfirmantene plassert. Jentene i fjøsgammen, mens guttene fikk boltre seg i lavvoene. Vi ledere fikk sove i lavvoer - jeg og Ruth var så heldige og fikk sove i en annen gamme. Da alle hadde rigget utstyret på plass, gjorde vi oss klare til å bli kjent med hverandre. Geir Arne kjørte de gode gamle ”bli kjent lekene” og dette falt i smak hos både konfirmantene og hos oss ledere. Etter dette ble det servert et herlig måltid. Når alle hadde fått spist, startet vi opp med den årlige konkurransen. Konkurranseinstinktet var til å ta og føle på, når lagene fikk 30 minutters disposisjon til å tenke ut en taktikk for å bevare et egg fra to meters fall. Etter konkurransen fikk konfirmantene gå til sine leirplasser, og vi ledere begynte å planlegge det som vi kalte for ”gudstjenesteverksted”. Alle konfirmantene ble delt inn i forskjellige grupper, der det var ulike oppgaver å utføre. Det var alt fra synging, dramatisering, og en gruppe hadde til og med ansvaret for å forberede gudstjenesten som var Geir Arne har konfirmantene samlet på leirplassen. dagen etter. Da vi


hadde praktisert dette en stund, var det klart for aktiviteter og grilling. Konfirmantene storkoste seg med aktivitetene, og alle så ut til å trives. Da kvelden kom, og mørket kom sigende, senket stillhetKonfirmanter og ledere rundt middagsbordet der vi en seg over fikk servert reinkjøtt-suppe og klappakaker. Vilgesvarre. Det var nå duket for den store overraskelse, som vi ikke kan nevne i mengihetsbladet (i tilfelle neste års konfirmanter leser dette…) Etter overraskelsen tok vi kveld og gjorde oss klar til morgendagen. Da søndagsmorgen kom, våknet vi opp med et fantastisk vær: Skyfri himmel og sol. Det kom overraskende mange deltakere til gudstjenesten, og alle var spente på hva årets konfirmanter hadde funnet på. Gudstjenesten ble utført plettfritt, og alle konfirmantene var fornøyde etter leiren. Vi rigget ned utstyret, og alle vendte nesa hjemover. Dette var en vellykket konfirmantleir, for både konfirmanter og oss ledere.

Her har både foreldre og andre begynt å samles til friluftsgudstjenesten.


VANNRETT 1. Svar 3. Daniel Fjøren 5. Flokkdyr 7. Finsk guttenavn 8. Pusser 9. Spørre 10. By i Hellas 12. Moderne 13. Utvekst 16. Norsk forfatter 17. Guttenavn LODDRETT 1. Får vi julaften 2. Ventetid 4. Bruke fritiden 5. Uvel 6. Fører en båt 9. Kjøretøy 11. Askeladdens bror 14. Bindeord 15. Tall

Menighetsblad for Skånland, Tovik og Astafjord nr.4/09.  

Julen 2009 for Skånland, Tovik og Astafjord 38. årgang Fra friluftsgudstjenesten i Vilgesvarri, 6. september. Les mer om denne og konfirmant...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you