Page 1

Jelテクy menighetsblad Nr. 3 2010 テ・rgang 46

VELKOMMEN TIL JELテ郎KIRKENS DAGER 2010


VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE SEPTEMBER: 19. kl. 11.00 26. kL. 11.00

Gudstjeneste v/ Bjørn Tore Pettersen. Eureka synger. Dåp. Søndagsskole. TUR 3. Jeløykirkens dager med festgudstjeneste v/ Jeanette Frantsen og Bjørn Tore Pettersen. Nattverd. Søndagsskole. Moss Korforening.

OKTOBER: 03. kl. 11.00

Gudstjeneste v/ Jeanette Frantsen. Dåp.

10. kl. 19.00

Kveldsgudstjeneste v/ Bjørn Tore Pettersen. Nattverd.

17. kl. 11.00

Familiegudstjeneste v/ Jeanette Frantsen. Dåp. Kirkekaffe .Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor og Ungdomskor. TUR 3.

24. kl. 11.00

Gudstjeneste v/ Bjørn Tore Pettersen. Nattverd. Dåp. Søndagsskole.

31. kl. 11.00

Forbønnsgudstjeneste v/ Jeanette Frantsen. Nattverd. Søndagssole.

NOVEMBER: 07. kl. 11.00

Allehelgens-gudstjeneste v/ Jeanette Frantsen og Bjørn Tore Pettersen. Nattverd. Søndagsskole. Gruppe fra Moss Korforening. Kirkekaffe.

14. kl. 11.00

Familiegudstjeneste v/ Bjørn Tore Pettersen. Dåp. 10- 12 års-klubben deltar. Kirkekaffe

14. kl. 19.00

Pusteromsgudstjeneste v/ Bjørn Tore Pettersen. Nattverd.

21. kl. 11.00

Gudstjeneste v/ Jeanette Frantsen. Dåp. Søndagsskole. TUR 3

21. kl. 18.00

Ungdomsgudstjeneste v/ Jeanette Frantsen. Nattverd.

28. kl. 11.00

Lysmesse v/ Bjørn Tore Pettersen. Dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor og Ungdomskor.

Se for øvrig annonsering i Moss Avis.

FASTE ARRANGEMENTER: Mandag kl. 12.00 - 14.00 kl. 17.00 - 18.30

Jeløy misjonsforening siste mandagen i mnd. Barnekoret (5.- 7. klasse)

kl. 17.45 - 19.30

Ungdomskoret (8. klasse og oppover)

kl. 19.30 - 22.00

Moss Korforening

Babysang (3-12 mnd) og Småbarnsang (1-2 år) kontakt Else Buttedal Haugen på tlf. 48244682 Tirsdag

kl. 09.30 - 10.00

Morgenbønn m/nattverd

kl. 17.00 – 18.00

Aspirantkoret (2.-4. klasse)

Onsdag

kl. 18.30 - 20.30

10-12 års klubb for gutter og jenter annenhver uke – ulike uker

Torsdag

kl. 17.30 – 18.30

Barneklubber (4-9 år) annenhver uke – ulike uker

kl. 17.30 – 19.00

Jeløy Kirkes Familiekor annen hver uke

Søndag

kl. 19.30 – 21.30

Gospel – og lovsangskoret Eureka

kl. 11.00

Søndagsskole de fleste søndager

For nærmere informasjon kontakt menighetskontoret på 91 65 60 50.


PRESTENS PENN

BLI MED PÅ JELØYKIRKENS DAGER: – TILHØRIGHET, TRO OG TRIVSEL! Helga 24.-26.september arrangerer vi tradisjonen tro Jeløykirkens dager. Kirken vil fylles av mennesker og lopper, åresalg, standup-humor og underholdning, engasjerende foredrag, gospelkonsert, lotteri, småprat, familiekonsert og gudstjeneste. Veldig mange frivillige vil være med å gjøre en innsats, og her er plass til enda flere. I ivrig samtale med kaffekopp og rundstykke eller deilig ertesuppe, kaker eller vafler som ingen sjømannskirke ellers selger mer velsmakende. I rydding til og etter loppemarkedet, ordning av salgsboder og lotteri – alle jeløy-boere som vil og kan er med i arbeidet for kirken VÅR. Vi har Jeløykirkens dager for at alle aldersgrupper skal få oppleve tilhørighet, tro og trivsel i Jeløykirken. Dette er menighetens visjon for alt som skjer i Jeløy menighet. Mange gjør en fenomenal frivillig og trofast innsats og giverglede både på aksjonen i september og hver uke. For ser du på oversikten over ukeprogrammet vårt på side 2, ser du at det er dekning for å si at vi har Jeløykirkens dager for alle aldersgrupper hele året! Det er en felles oppgave for ansatte og frivillige medarbeidere: å gjøre Jeløy kirke til et møtested som kan gi dagens og framtidens jeløyboere opplevelsen av tilhørighet, tro og trivsel. Hvordan vi skal få det til vet vi ikke helt, men visjonen lever allerede i engasjerte hjerter og hender. Åpne for medmennesker og åpne for vår Gud ”som gir oss liv fra kilder utenfor oss selv.” Hver dag er en av Jeløykirkens sterke dager. Ta deg en tur og se hva som skjer i kirken vår. Jeg blir stadig varm og glad og takknemlig til Gud når jeg tenker på alle dem jeg ser og minnes som opp gjennom snart 50 år gjennom engasjement og offervije har vært med og gjort det livet og fargerike fellesskapet vi i dag kan oppleve i Jeløykirken, mulig. Tilhørighet, tro og trivsel er noe som gjennom livets gode og tunge dager har vokst fram som frukter av fellesskapet i kirken vår. Nå er det vi som har mulighetene til å være med, skape nye fellesskap for nye tider og generasjoner. Med alle våre forskjeller. Bli med på Jeløykirkens dager! Gjør dine dager resten av året til Jeløykirke-dager! Vennlig hilsen Bjørn Tore Pettersen


Intervju med Brede Bøe

Tekst: Torbjørn Aas Foto: Pål Andreassen

”Vi må tukte vår selvopptatthet…..!”

Jeg har alltid tenkt på Brede Bøe som en helt ung mann. Men da jeg hadde fått en avtale med ham om et intervju i Menighetsbladet, så googlet jeg ham (- som det heter i dag!), og fikk ut den lange CV’en! Nei, han kan ikke være helt ung, tenkte jeg da! Og så møter jeg mann som omtaler seg selv som veteran! Og det var fint å møte ham!

Nå kjente jeg jo det åpne ansiktet hans og det brede smilet fra før av, fra avisenes spalter. Men det å få møte ham over et kafebord, det var å få kjenne utstrålingen, og engasjementet, og nærværet i de smilende øynene og det åpne og levende ansiktet. Og så merket jeg at Brede er vant til å kommunisere med hele seg. Så kafebord-

formatet ble rett og slett litt trangt!

Hvordan startet det hele? Begynte det med russerevy kanskje? Nei, det begynte vel egentlig med opptredener på skolen (Kirkeparken!). Og fordi jeg var


med i revyen ”Svartere enn natten”, som Revyselskapet satte opp det året jeg var russ (i 87), så ble det ikke noe russrevy på meg. Men de neste 7 – 8 årene ble det mange revyer både her i Moss og i Fredrikstad. Nå gjorde jeg aldri noe ”for å komme videre”, forteller Brede. Jeg var der og da. Og det var en fin følelse. Men etter hvert begynte jeg å tenke at nå ”må det skje noe” – eller så får det bli lærerskole. Og jeg fylte faktisk ut søknadspapirene. Men da ringte Tom Sterri fra ABCteateret i Oslo, og så åpnet ”Osloporten” seg. Og etter det ballet det bare på seg. Og så ble det det du ser der, sier han. (Jeg har tatt med meg CV’en. Den ligger på bordet mellom oss!) Og jeg hadde masse energi. Som holdt godt i mange år. Men de siste ti åra har jeg kjent mer motlyst i det, sier han. Men noe skal vi jo drive med! Og jeg gjør noe jeg kan. Nå har Brede tatt CV’en og blar i den. ”Som karriere er jo dette gigantisk!”, sier han. Og samtidig forteller han at jobben nå er en mer avgrenset del av tilværelsen. Det er mye annet i livet som òg er verdifullt! Og jeg vil leve et godt liv.

Er det øyeblikk du husker spesielt godt? Ja. Mange. Jeg spilte Leopold i ”Sommer i Tyrol”. På Røde Mølle i Fredrikstad. Da var jeg 24 år. Og Leopold er 42! Og de fleste husker nok Rolf Wesenlund som Leopold. Og han er noe mer omfangsrik enn meg! Men det ble suksess. Og veldig moro. Så husker jeg vi lagde konserter for radio med hele Kringkastingsorkesteret. Og det å synge med 64 mann i ryggen (- og kvinner naturligvis). Live. Det var en utrolig følelse.

Men det må være krevende å stå på en scene, til og med alene, og ha så store forventninger på seg om å være morsom!? Hva gjør du når du rett og slett ikke orker?

Ja, jeg skal forsøke å huske det, sier jeg! Men hva med troen utenom messen, lurer jeg på. Hvilken rolle spiller troen i livet ditt ellers?

Da lar jeg være! Jeg sverger til å la være i sånne perioder. Eller i hvert fall å gjøre mindre. Men når et ensemblet fungerer, når det er et dreamteam, da fins det ingen annen organisasjon som kan måle seg med teateret. For samspillet med de andre er så tett, både før og under og etter forestillingen. Og det er så mye lojalitet, og aksept, og respekt. Og så mye gærne folk! Og da må vi ta hverandre som vi er. Og jeg har jo behov for å bli tatt som jeg er!

Jeg er opptatt av troens mysterium. Fornemmelsen av åndelighet. Dette ”mer enn meg selv”. Men når du får et eierforhold både til Gud og Kristus, og samtidig har rett til å formidle Ham, så kan du lett tape av syne det som er helt nødvendig å erkjenne: At troen er alles rett, sier Brede. For det fins ikke noe fasit!

Vi er også innom Bredes politiske karriere. Med flere perioder i bystyret, både i Moss og Fredrikstad! Og han har vært leder i Østfold Høyre. Og sentralstyremedlem i partiet. Og nå er han 2. vara til Stortinget. Og Brede gjør seg mange tanker om det politiske feltet. Som jeg gjerne skulle hørt mer om! Men spalteplassen i Menighetsbladet er begrenset, og jeg har enda mer lyst til å snakke om tro. For Brede har òg sittet mange år i menighetsråd (i Domkirken i Fredrikstad). Han bruker ordet ”supperåd”, og han har sterke synspunkter på den såkalte demokratireformen i kirken. Og andre reformer. Og gudstjenesten er en katastrofe, sier han. Men jeg merker at han har et ekte engasjement. Så jeg spisser ørene: Det er viktig å ha en rytme i messen, sier Brede, og en dramatisk linje. Og da må ikke prekenen være for lang (7 til 9 minutter er nok!) Og unngå alle kommentarene underveis. Led oss frem til nattverden. Det er den som er viktigst!

Ordet ”tukt” har falt ut av det kirkelige vokabular. Men ordet er ikke så dumt. For vi må tukte vår selvopptatthet, sier Brede! Jeg ser det i mange sammenhenger (og da mener han sannsynligvis både kirke og teater og politikk!?); Når du stiller deg selv foran oppdraget, så dør oppdraget!! Det var Jeløy Menighetsblad? spør Brede i det han er i ferd med å bryte opp. Og så forteller han at han var på besøk i Jeløy menighet i mai. På eldretreff. Og spilte klokkeren. Og etterpå sa prosten at det var en andakt! Og det jeg kommer til å tenke på etter at Brede har tatt med seg plastikkposene sine og gått, det er noe jeg hørte på radio for en stund siden, nemlig at Nationaltheatret i Oslo var blitt invitert til å sette opp et stykke i Oslo domkirke. Det var i forbindelse med gjenåpningen av domkirken. Og det var så fint! Det kommer jeg til å tenke på når Brede har gått. For jeg tror samarbeid mellom kirke og teater har noe for seg!


Tekst og foto: Ottar Leines

Herregårdslandskapet på Jeløya

- Orkerød Den som leter, finner noen få epletrær inne blant de gamle personalboligene.

Orkerød sin historie går langt tilbake i tid, og gården Orkerød har vært blant de virkelig store gårdene i Moss. Sentralt i historien om Orkerød står familien Gerner. Gernerfamilien kan i moderne tid knyttes til jurist Ellen Holager Andenæs. Hennes mormor, Ellen Gerner, er datter av Fredrik Gerner og måtte flytte ut av Orkerød herregård da enken etter Fredrik måtte selge i 1896. Etter salget, er det institusjonsdrift som preger området. Gården drives innenfor denne rammen til langt opp i vår tid før den selges. Det store parkanlegget som en gang ble anlagt i engelsk stil, står det fortsatt mye igjen av. Frukthagen er riktignok borte.

Som sagt går historien til Orkerød gård svært langt tilbake i tid. Henrik Gerner (1781 – 1837) arver Orkerød etter sin far og selger den etter hvert til Johann Gude tidlig på 1800-tallet. Sønnen, Jens Ludvik, kjøper Orkerød tilbake av familien Gude. Chrystiene, som eide Refsnes, var på morsside i slekt med Jens Ludvik Gerner og Johann Gude. Slik var det forbindelser mellom de mektige slekter. Jens Ludvik bor ikke på Orkerød, men bor fast på Melløs gård. Han bruker Orkerød som jaktslott og residens på landet. Etter hvert oppholder han seg mye på Orkerød. Sønnen Fredrik (1849 – 1892) blir den som velger Orkerød som fast bolig for seg og sin familie. Det er her Ellen Gerner vokser opp. I år 1895,som 16 år gammel jente, reiser hun til København for å lære manerer. Her bor hun hos familien Carstensen. Den som fulgte TV-serien ”Harry & Charles”,

stiftet bekjentskap med Tulle Carstensen. Det var i denne familien Ellen Gerner hadde tilhold i København. Her ble hun venn med prins Carl, senere konge av Norge. Et vennskap som viste seg å holde livet ut. Familien Gerner hadde nær forbindelse med Kong Oscar II. Kongen og dronningen var på Orkerød ved flere anledninger. Sommeren 1878 tok dronning Sophie med hoff opphold på Orkerød i seks uker. Kongen og prinsene var i denne forbindelse også på kortere besøk i byen. Fredrik Gerners hus ble på denne tiden regnet for det flotteste i egnen. Gerner-familiens formue er i hovedsak bygget på mølledrift og brennevin. Jens Ludvik (1810 – 1869) kalles etter hvert for brennerikongen i Moss. Gerners møller er i stor grad forløper til dagens møller i Moss. Brenneriene har jeg ikke klart å finne spor etter. I tiden etter år 1833 etableres det et brenneri på Orkerød. I topp-året 1851 produserte man i Moss nesten 2,5 millioner liter brennevin. Etter 1814


var det forbudt å importere utenlandsk brennevin. Det var fritt å brenne, og forbruket økte i takt med produksjonen. Jens Ludvik overtar virksomhetene etter sin far i 1837 - 27 år gammel. Mange gårder legger om til poteter for å levere til brenneriene som var sikre kunder på denne tiden. I 1858 betaler Jens Ludvik Gerner 11% av all skatt i Moss. Etter bybrannen i 1858 får Gerner så godt som monopol på brennerivirksomhet. I bybrannen brenner mye av produksjonen og utstyr. Gerner kommer greit ut av brannen og blir stående som den størst innen brennerier. Det er likevel tegn som tyder på at starten på slutten av storhetstiden er begynt. Jens Ludvik Gerner dør brått i 1869. Carl og Fredrik er enda unge og er ikke klar for å overta virksomhetene. Johan Nyquist blir en viktig mann for virksomhetene. Datter til Jens Ludvik, Augusta, gifter seg Sibbern og flytter til Værne Kloster. Brødrene Carl på Melløs gård og Fredrik på Orkerød levde lenge høyt på familiens formue. Formuen syntes uendelig. Det var en svært kostbar livsstil som utspant seg på Orkerød i 1870årene. Inntektene stod ikke i forhold til kostnadene og det gikk etter hvert svært galt. Dette ble så vanskelig å takle for Fredrik at han tok sitt eget liv i 1892. Problemene fortsatte også etter Fredrik sin død, og Ellen Gerner måtte i 1895 reise hjem fra København og Orkerød selges.

Orkerød selges til Frimurerne i 1896. De skal drive barnehjem på Orkerød. Kong Oskar II åpner barnehjemmet 4. august 1898 for deretter å delta på stor middag på Refsnes gods. Hensikten med driften av barnehjemmet var idealistisk og den aller beste. Men allerede før krigen var det en bestyrer som var så brutal at det ble sak i Dagbladet, og frimurerne måtte avsette ham. I 1920 brenner hovedbygningen på Orkerød nok en gang. Hovedbygningen vi kjenner i dag bygges samtidig som man fører opp en direktørbolig nederst i parken. Under krigen overtok NS Orkerød og anbrakte barn av NS-familier her. Hele kapitalen ble oppbrukt, så da frimurerne overtok hjemmet etter frigjøringen, var det ingen midler igjen. I 1947 besluttet Oslo bystyre å leie hjemmet for 10 år til barnehjemsdrift. Det var plass til 28 gutter og 20 piker. Det er i ettertid kommet frem at ikke alle barn på Orkerød hadde det like godt. Oslo kommune kjøper Orkerød og legger om driften til en sentralinstitusjon innen HVPU. Det er slik mange kjenner Orkerød i Moss, som hjem for utviklingshemmede. Høsten 1958 står den nye institusjonen klar for 30 barn. Det ble også opprettet egen skole på institusjonen og fra 1969 fikk de også egen rektor. Det er gjennom årene ført opp mange bygg på området. Mot slutten av 1980 får vi HVPU-reformen og nedbygging av sentralinstitusjonene. Beboerne flyttes til ulike nye

hjem. Noen blir boende i tidligere personalboliger på området. Bestyrer-boligen brukes som bolig for 5 – 6 beboere helt frem til 1997. Boligen selges til privat eie i 1998. I 1991 overfører Oslo kommune eiendom (tilsvarende 90 da) og drift av Orkerød til Moss kommune. Overdragelsen skjer vederlagsfritt. I 2004 åpnet et stort fint nybygget sykehjem dørene. Orkerød sine bygninger dekker i dag en rekke forskjellige formål. Det gule bygget i parken er solgt til private og benyttes som hybelhus i dag. I de andre byggene finner vi barnevernstjenester, hybler, boliger for utviklingshemmede, avlastning for multifunksjonshemmede barn, kontorer og barnehage. Det nyeste som skjer er at det bygges et stort nytt bygg inne på området ved barnehagen og sykehjemmet. Dette bygget skal bli et praktisk og gjennomtenkt botilbud. Man kan fristes til å si at Orkerød sin storhetstid er over, men det kommer an på hvordan man ser det. Orkerød er i dag et område som er sentralt og viktig for mange mennesker på mange ulike måter. I motsetning til tidligere tider er Orkerød i dag ikke eksklusivt for konger og sosietet. På Orkerød er det i dag rom for alle typer mennesker og liv. Muligens var det slik tidligere også, men da mer skjult i all velstanden.


Arne Klette

Astrid Rasmussen

Inge Grythe

Ingrid G. Bratlie

Kristin B, Gurvin

Møt kirkevertene våre Du møter dem i kirkedøra; en av våre 11 kirkeverter. De som hilser oss velkommen , sørger for mange, usynlige oppgaver, og som deltar i gudstjenestens liturgi, tekster, forbønn, dåp og nattverd . - Kirkens egne frivillige som er med å gi stemme til gudstjenesten. Jeløy menighet har gjennom flere år utviklet arbeidet med kirkevertenes deltagelse i gudstjenesten.

Vi ønsker i dette nummeret å presentere kirkevertene for menighetsbladets lesere, og møter Marianne Hake og Kristin Budsberg Gurvin: De har begge vært kirkeverter i over 3 år .

Marianne Hake forteller om sin bakgrunn for å være kirkevert. Hun liker å involvere seg i nærmiljøet. Det er meningsfullt å treffe igjen folk fra forskjellige sammenhenger, sier hun. I en periode var hun aktiv forelder i barneog ungdomskorene, og dette er jo min kirke, sier hun. Hun har tatt kirkeutfordringer før, denne damen, for eksempel som kirketjener i Svolvær kirke. Og det var ingen spøk å klatre høyt til topps i tårnet for ringe med klokkene til søndagsgudstjeneste.

Kristin forteller om sitt første møte med Jeløy kirke lenge før hun flyttet til Jeløy. Hun forteller om et sterkt møte med kirkerommet. Glassmaleriet slo i mot meg med farger og kraft, sier hun.

Hva er det gode med å være kirkevert?

Så; etter en del år , er hun tilbake i nettopp dette flotte kirkerommet som kirkevert. Det er til glede og inspirasjon, sier Kristin, å delta i gudstjenesten som kirkevert.

Det er gleden over å ønske folk velkommen til kirken, sier de nærmest i kor. Og det er ekstra hyggelig med dåpsfamilier i alle generasjoner, pyntet til høytid og feiring.

Kristin Budsberg Gurvin.

Lisbeth W


Willassen

Magnus Raab

Marianne Hake

Konfirmantenes ministranttjeneste har etter hvert blitt en viktig del av gudstjenesten vår, og det er spennende å møte disse flotte ungdommene og veilede dem i deres oppgaver, sier Marianne.

Ola Bratlie

Kristin liker tekstformidling! Hun liker å fordype seg i gudstjenestens tekster, og kjenner at det gir en dypere mening å leve med tekstene gjennom uka. Marianne og Kristin snakker med engasjement og innlevelse om at det gir en sterkere opplevelse av gudstjenesten å være kirkevert. Ja, hva med navnet kirkevert? spør vi. Et dekkende navn, svarer de. Vi ønsker å bidra til at folk kjenner seg velkommen, og vi ønsker å være et godt vertskap. Å være kirkevert er på mange måter å være en frontfigur i gudstjenesten sammen med presten. Hvordan opplever dere dette? Erfaring og trygghet i gudstjenesteliturgien, er til hjelp. Og vi får mange gode tilbakemelding, - det gjør alltid godt, sier de. Dessuten, - dette er jo kirken vår!

Marianne Hake.

Marianne kan smile over situasjoner hun har opplevd gjennom årene, og sier at hun har lært seg at det skal mye til før

Riborg Schanke Aas

Stig Gravlie

en gudstjeneste går i stykker! Det meste kan rettes opp om noe ikke skulle gå helt etter planen! Hva betyr det at menighetens egne medlemmer på denne måten bidrar i gudstjenesten? Jeg tror det kan senke terskelen og understreke at kirken og gudstjenesten er for alle, sier Marianne. Og involvering skaper sterkere opplevelser, uttrykker Kristin. Begge har de også vært med i utprøving av ny liturgi og kjent på fremmedhet med noen av utprøvingene . Liturgien slik den framstår i dag kjennes bra! Som kirkevert blir sansene skjerpet, møtet med menighetens folk blir annerledes, og en får ofte mer ut av gudstjenesten. Denne oppgaven ville flere ha likt å gjøre, avslutter Kristin og Marianne.

Tekst: Torunn Refsnes Foto: Ottar Leines


Temakvelder i Jeløykirken

Onsdag 20. okt.: Innledning: Anders Leknes Gjør vår velstand oss uavhengige av Gud?

Onsdag 17. nov: Innledning: Torfinn Skarpaas Jesus sier: ”Søk først Guds rike og hans rettferdighet så skal dere får alt det andre i tillegg” - prioriterer vi så enkelt eller oppleves det livsfjernt? Velkommen til undervisning, kveldsmat og samtale i kirkestua kl. 19.00-21.00. Ta med dine venner, meninger og spørsmål! Arr: Temakveld-komitéen i Jeløy menighet


Å P N N I N E R E M G M A O D K S 0 VEL I RKEN 1 0 2 K Y JELØ

Gospelkonsert Familiekonsert Festgudstjeneste Ole Jacob Lindberg Knut Jørgen Røed Ødegaard


V E L KO M M E N T I L J E L Ø Y FREDAG 24. SEPTEMBER Kl. 13:00

DØRENE ÅPNES FOR JELØYKIRKENS DAGER Kirkens prester. Kafeteriaen byr på kaffe og hjemmebakst. Samtidig med åresalget er det loddsalg på hovedlotteri og salgsdisk med vakre blomster, håndarbeid og nydelig bakst.

Kl. 14:00

UNDERHOLDNING. OLE JACOB LINDBERG: ”MOSS – HISTORIE, STOLTHET OG PATRIOTISME?” Sang av solister fra Jeløykirkens ungdomskor. Åresalg, loddsalg, salgsdisk og kafeteria fortsetter.

Kl. 15:30

KAFETERIAEN byr på nydelig, nylaget ertesuppe.

Kl. 16:30

FOREDRAG ved astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard: “HVOR FINNES GUD I DET UENDELIGE UNIVERS? Ettermiddagstrekning.

Kl. 20:00

GOSPEL-KONSERT ved “HOUSE OF PRAISE”. Dir. Tone Ødegaard. Biletter ved inngangen kr. 200,-.

LØRDAG 25. SEPTEMBER Kl. 10:00

LOPPEMARKEDET ÅPNER. Byens største og mest spennende! Gjør et varp, nyt kafeteriaens godsaker og opplev folkelivet i og rundt kirken! Samtidig med loppemarkedet er det fortsatt loddsalg på hovedlotteri, salgsdisk med blomster, håndarbeid og nydelig bakst.

Kl. 11:30

KUNSTAUKSJON i menighetssalen på tre verk av Victor Sparre, Torstein Rittun og Øyvind Sand. Posesalg på restvarer. åresalg, loddsalg og kafeteria fortsetter helt frem til loppemarkedet avsluttes kl. 14.00.

Kl. 15:00

FAMILIEKONSERT med Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor og Ungdomskor med profesjonelt husband. Billetter v/ inngangen kr. 100 Familiebillett kr. 250.

SØNDAG 26. SEPTEMBER Kl. 11:00

FESTGUDSTJENESTE. TEMA: “SANNHETEN SOM GJØR OSS FRI.” Nattverd. Menighetens prester og Moss Korforening v/dirigent Trond Egil Oftung.


Y K I R K E N S DAG E R 4 AG 2 FRED

T. . SEP

L. PT. K 4. SE

:00 KL. 14

. SEPT

16:30

AG 2 FRED

Ole Jacob Lindberg underholder. ”MOSS – HISTORIE, STOLTHET OG PATRIOTISME?”

G 25. ØRDA

2010

Foredrag ved Knut Jørgen Røed Ødegaard. “HVOR FINNES GUD I DET UENDELIGE UNIVERS?

.00 KL.10

4 AG 2 FRED

L

. T. KL . SEP

0

20:0

Gospelkonsert ved “HOUSE OF PRAISE”. Dirigent Tone Ødegaard.

Byens største og mest spennende loppemarked.

5.00

.1 T. KL P E S . 5

G2 LØDA

Familiekonsert med Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor og Ungdomskor med profesjonelt husband.


GER A D NS

ER

E

JEL

I RK K Y Ø

KED! R A ! PPEM O L LDER I E T B S E R T FLOT S STØ N Å E P Y ON ! • B UKSJ MAT A T D R! S O N G D NSTE I E V • KU M E TTE G TERIA T O E L F F A D BAKS E E • K M M IER HJEM D TTER E O L M • DER O B ! S LG IDER E B • SA R A ÅND OG H G! R! ESAL R Å ITETE V • I T ! URAK T L ANG U S R O • K ! ED K RTER M E S E N T S E • KO STJEN D U AP! G K T S S S E E • F FELL G I L E GG • HY


Når et lys brenner ut Minneord over prost Frode Eriksen Tidlig i juli kom informasjonen om at prost Frode Eriksen var alvorlig kreftsyk. Mannen som fra 1994 og frem til nå hadde ledet prostiet hadde, sammen med sin familie, fått det budskapet så mange av oss frykter. Frode Eriksen, født 1941 i Stryn, var feltprest på Rygge Hovedflystasjon, sjømanns- og ambassadeprest i København og Brüssel og sokneprest i Nes på Romerike før han slo seg ned hos oss. Han gled så utrolig godt inn i kirke- og bybildet vårt. Eriksen fremsto som en raus, traust og urokkelig ”kirkens mann” på samme tid som han og hans person åpnet opp for samfunnet ”på yttersiden” – gjennom en vennlighet og raushet vi alle kunne dra lærdom av. Dette betød ikke at Frode Eriksen godtok alt, det var bare i hans natur å ”slippe inn” fremfor å skyve mennesker i fra seg. Så fikk man heller bruke tid på å opplyse og informere! Noe av det som kjennetegnet Frode Eriksen var hans lune humor og levende blikk der man møtte ham; i kirkesammenheng, bybildet eller i forbindelse med foredrag eller sosiale lag. Han gav oss sin varme og latter og fikk det samme tilbake fra dem han møtte; smil og latter, varme eller takknemmelighet. I ett av våre siste treff uttrykte Frode Eriksen stor glede over at hans kone gjennom alle år; Ellen hadde gått av med pensjon; AFP – en pensjon som han smilende omdøpte til ” alt – for – prosten” pensjon! I gleden var det så lett å spore den tilfredsheten han så åpenbart følte sammen med sin kone, sine barn og barnebarn.

nådde oss. At Frode Eriksen ikke maktet kampen mot sykdommen og døde stille den 26. juli gjør at vi nå med sorg stiller oss i rekken av mennesker som har gode minner om mennesket, mannen og prosten Frode Eriksen. Våre tanker går samlet til hans kone Ellen, deres barn og barnebarn som står tilbake uten Frodes fysiske tilstedeværelse.

Det falt naturlig for oss alle å ta del i de forbønner som ble Frode Eriksen til del i prostiets kirker i dagene som gikk fra vi fikk informasjon om hans sykdom til den triste beskjeden om hans død

For Jeløy menighet Jon Erik Haave Leder av menighetsrådet


VIRKSOMHETSPLAN FOR JELØY MENIGHET 2010-2011

Menighetsvisjon:

Tilhørighet, tro og trivsel - i Jeløy kirke! Hovedmål:

Jeløy menighet vil gi alle aldersgrupper tilhørighet, tro, omsorg, trivsel og utfordring til tjeneste i fellesskapet.


Tekst: Gerd Ege

Menighetsbladet har hørt at det er laget Virksomhetsplan for menigheten. Hvorfor har man gjort det? Er det ikke bare enda et papir som blir lagt i en skuff? Hva skal en menighet med Virksomhetsplan? Vi spør Torun Refsnes, som også er medlem av menighetsrådet. Jeløy menighet fikk nytt menighetsråd høsten 2009, noen medlemmer satt igjen fra det forrige råd, men de fleste var nye. Vi måtte derfor bruke mye tid på å sette oss inn i de mange arbeidsområder og aktiviteter som foregår i menigheten. Hva bruker menigheten ressursene på, de menneskelige og økonomiske, hva er bra med Jeløy menighet, og hvor trenger vi å øke innsatsen? Etter hvert kom vi fram til at en virksomhetsplan kunne være et godt redskap til å få oversikt over arbeidet, et redskap for å fatte gode beslutninger og styre økonomi og innsats. Virksomhetsplanen er delt opp i disse områder. • • • • • • • • • • • • • • •

Gudstjenesteliv og kirkelige handlinger Korvirksomhet Trosopplæring Kirke/skolesamarbeid Kirke/barnehagesamarbeid Voksen trosopplæring Diakoni Frivillige medarbeidere Forbønnstjeneste Vennskapsmenighet Misjon Jeløykirkens dager Økonomi Kirkebygg Informasjon

Planen er laget slik at vi har sett på hva som skjer i dag under de forskjellige områdene, hvem som er ansvarlige, målsetting for 2010 og 2011, og en rubrikk for forslag til nye tiltak. Intensjonen er at alle aktive i menigheten, ansatte og frivillige, skal bruke denne som et redskap i egen planlegging av arbeidet, og som en hjelp i evaluering når de ulike aktiviteter skal komme med sitt bidrag til menighetens årsmelding. Vi skal skrive årsmelding og evaluere arbeidet ut fra den målsetting og tiltak man satte opp for året. Et eksempel: Under trosopplæring har vi satt som mål at menigheten skal konfirmere 80% av de døpte. Det går an å vurdere. Ble så mange av de døpte i dette årskull konfirmert? Hvis ikke, hva gjør man da for å nå flere? Endre på opplegget for konfirmasjon, drive bedre pr, hadde vi en urealistisk målsetting? Etter denne gjennomgangen i menighetsrådet, hva skal menigheten prioritere? Vi har et fint arbeid for de unge gjennom korene, men vi trenger å styrke tilbudet ellers for ungdom. Ungdomsklubben Fristyle, er ikke i drift lenger. Derfor vil vi ansette ungdomsarbeider/ ungdomsprest i et prosjekt over 3 år. Diakonitjenesten er blitt styrket ved at vi har fått ansatt diakonimedarbeider i 50% stilling. Nytt er også at vi skal starte prosjekt med vennskapsmenighet i Latvia. En virksomhetsplan kan bli veldig stor. Menighetsrådet har ment at den ikke skal være for omfattende, det viktige er at den blir brukt og etter hvert gjort kjent i menigheten. Det er første gang det lages virksomhetsplan for Jeløy menighet, den er fersk og vil bli endret etter hvert som vi ser behov for det. Hele planen er lagt ut på Jeløy kirkes hjemmeside under www.moss.kirken.no Den ligger også i informasjonshylla i kirken.


NYTT FRA MENIGHETSRÅDET

Onsdags treffene fortsetter høsten 2010: I september blir onsdagstreffet flyttet til fredag 24. september, til Jeløykirkens dager. Kl. 1630 får vi besøk av Astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegård, som vil snakke om temaet ”Hvor finnes Gud i det uendelige univers?” Videre er det onsdagstreff 27. oktober, og 24. november kl 11.30 i Jeløy kirke. Program er her ennå ikke fastlagt, men det vil være interessante temaer som blir tatt opp. Alle hjertelig velkommen!

Jeløy Menighet på offensiven! I menighetsarbeidet er det ofte felt vi gjerne skulle bli bedre på. Som regel er det ikke manglende vilje, men økonomi og personell som stanser oss i arbeidet. For vår del har vi lenge både sett, og mottatt signaler om, at det er sterke ønsker om et bedre tilbud til øyas ungdom. Vi er derfor glade over å kunne fortelle at menigheten er tilbudt en pengegave på kr. 200.000,- fra en enkelt giverfamilie for en periode på 3 år til akkurat dette arbeidet! Med utgangspunkt i disse midlene har Menighetsrådet besluttet å ansette en ungdomsprest / ungdomsarbeider i tilnærmet full stilling for utvikling av tilbud og arbeid blant øyas ungdom for en periode på 3 år! Vi vil i tiden fremover utlyse stillingen og tilsette den vi mener passer oss best til oppgaven. Ønsket om stor grad av personlig egnethet gjør at vi kommer til å oppfordre mennesker med ulik faglig bakgrunn til å søke. Denne ene gaven vil ikke dekke alle kostnader til lønn og aktiviteter, men den hjelper oss godt på vei! Resterende er tenkt dekket via oppsparte midler og utvidet bruk av menighetens ”giver – tjeneste”. Det er Menighetsrådets berettigete håp at pengegaver som blir så konkret brukt som i dette tilfellet, øker folks ønske om å bidra økonomisk. Vi vil også øke aktiviteten i arbeidet med å utvide antallet faste givere til menigheten og dens arbeide. Starten på dette arbeidet vil gå under ”Jeløykirkens Dager” i september. Vi kommer også til å henvende oss til enkeltmennesker og familier og vil være takknemmelige for positive svar enten det dreier seg om faste månedlige gaver eller avtale om færre beløp i året. Dersom bladets lesere ikke blir kontaktet fra kirken, men ønsker å være med oss i dette dugnadsarbeidet, ber vi om at dere tar kontakt med kirkekontoret. Jon Erik Haave, leder i Jeløy menighetsråd


NYTT FRA MENIGHETSRÅDET

Nytt konfirmantår er i gang I underkant av 80 tenåringer er innskrevet som konfirmanter i Jeløy menighet 2010/2011. Konfirmant-samlingene startet opp i slutten av august. 5.sept. var det gudstjeneste med presentasjon av de nye konfirmantene. I gudstjenesten ble det markert at et nytt konfirmantår har startet, konfirmantene fikk utdelt hver sin Bibel,og i forbønnen ble det bedt for konfirmantene og konfirmantåret som ligger foran. Konfirmantene er delt inn i tre grupper. Hver gruppe har temasamling i kirken ca. hver fjortende dag. 22.-24.okt. skal alle konfirmantene på konfirmant weekend til Solbukta. I oktober skal vi også ha lørdagsseminar

sammen med Moss menighet. I november blir det Ungdomsgudstjeneste for konfirmantene og andre ungdommer. Rett etter nyttår blir det nyttårsball sammen med konfirmanten fra Moss. I løpet av konfirmanttiden skal konfirmantene også delta på guds-tjenester. Noen av gudstjenestene er gudstjenester som alle konfirmantene skal være på, men vi fortsetter også med ministrant - tjeneste, dvs at alle konfirmantene skal være medhjelp-ere ved 2 gudstjenester hver. Konfirmantene vil derfor være synlige ved gudstjenestene utover høsten og våren. Det vil være mellom 5 og 7 konfirmanter ved hver gudstjeneste.

Glad i å synge? Lyst til å være med i et sangprosjekt sammen med Frikirken i høst? Koret Eureka har øvelse i Jeløy kirke, torsdager kl 19.30. Vi ønsker nye sangere velkommen. Ønskes nærmere info, ring Hilde på telf. 90 52 31 08.

Konfirmantene har på seg de hvite konfirmant - kappene og har forskjellige oppgaver i gudstjenesten, som å bære prosesjonskors, dele ut salmebøker og gudstjenesteprogram ved inngangen, tenne bønnelys i lysgloben m.m. 12. april 2011 skal konfirmantene være med på Kirkens Nødhjelps årlige innsamlingsaksjon. Hovedledere for konfirmantopplegget er Bjørn Tore Pettersen og Jeanette Frantsen. I tillegg vil vi ha med oss flere hjelpeledere på weekenden, nyttårsballet osv.

Jeanette Frantsen


TLF: 69 27 27 10

• Kafé F 15 • Selskapslokaler • Catering • Møter, kurs og konferanser

www.albyviltoggodt.com Tlf: 69 27 15 98

Autorisert regnskapsførerselskap Kongensgt. 3 – Postboks 196, 1501 Moss Telefon: 69 20 65 00 Fax: 69 20 65 01 Email: moss@consis.no

Stordahl Musikk AS E-post: mitt-hotell@mitt-hotell.no www.mitt-hotell.no

BATO AS

Reier Gartneri

Statsautorisert Revisor Fr. Nansensgt. 8 P.b. 115 1501 Moss Tlf: 69 20 94 50

Ertnes

Coates Elektromotor AS

Nordea Bank Jeløy Service Senter AS

Lederskapsutvikling www.7k.no

Jakob Jansen Varnaveien 43 A

Glenn & Lillian Christensen Telefon 69 27 31 10

Jeløy

KIOSK • BILVASK • HENGER UTLEIE


Ella Holm Hjemmefrisør kommer hjem til deg som har problemer med å komme deg ut Tlf.: 64 95 79 67 eller 976 34 970

Vi har alt til badet

Nordlie Auto AS Ryggeveien 55 - Moss - Tlf. 69 24 28 00 www.nordlie-auto.no

Musikk og bevegelse er godt for hodet og kroppen Velkommen til Senior dans på Jeløy Sprinthuset Orkerød gt. 10, Moss

Ønsker du å annonsere i Jeløy menighetsblad? Vennligst tar kontakt med menighetskontoret.

Vi øver hver torsdag kl. 10.30 - 13.00 Du behøver ingen partner

Tlf. 91 65 60 50

Kontakt personer: Torbjørg 936 52 419, Clara 975 30 184

Buss med sjåfør

26 seter med 2-punkts belte NY Annonse kafe evert:Layout 1 28.05.09 00.07 Page 1

NESTEN SOM HJEMME!

KAFE´ OG VERTSHUS TLF: 69 27 40 08

• Lunsj • Middag hele uka • Søndagsmiddag • Catering • Lukkede selskaper Åpningstider: 10.00 - 19.45 www.evert.no


SKÅRA STENINDUSTRI A/S Onsøy - Telefon 69 39 46 40 Åpningstider: Man.-fre. 07.00-16.00, tors. 07.00-18.00, lørd. 09.00-13.00 • • • •

Oppussing og fornying av gamle stener Innskripsjoner Stor utstilling Undersøk våre priser

Besøk vår store utstilling - hjemmebesøk - utsendelse av brosjyrer

Handicare med sitt landsdekkende salgs- og servicenett tilbyr tekniske hjelpemidler og ombygging av biler til eldre og funksjonshemmede. Vi arbeider for at våre produkter og tjenester skal bidra til en lettere hverdag for våre kunder og brukere.

Tlf.: 03250 www.handicare.no

sparebank Bank i Østfold siden 1851

s s o M i nå


LIVETS GANG

JELØY MENIGHETSKONTOR Jeløy kirke, Per Sivlesv. 3a, 1511 Moss

KONTORTID

DØPTE Samuel Boaz,, Tobias Boaz, Jacob Ødegaard, Eleah Anonsen Edvardsen, Edvan Bakkefjord, Mathias Rostad Kjørnes, Ava Hobbel Wange, Victoria Schneider, Sigurd Holmli Edvardsen, Frida Mathisen, Rebecka Victoria Eliasson Eriksen, Andrea Hansen Kjær, Norah Sophie Brodin, Brombach, Mats Halvorsen, Synne Upsaker-johansen, Lucas Leander As-Kåsmoli, Linnea, Emilie Larsen, Knut Fredrik Sjulseth, Elise Sijuan Skaanes. Amine Nukic, Ingrid Marie Viken Benjaminsen, Mia Larsen, Olav Knarvik Olsen, Edith Giske, Erik Kvien Bengtsson, Sanna Wiborg

VIGDE Carina-Bianca Leegaard og Hugo Johnsen Ann Karin Sømåen og Christian Eriksen Ingvild Vatne og Jan Andre Solvang Signe Johansen Kirsebom og Jørgen Jakobsen Janne Risdal Stubberud og Geir Gregersen Kristin Grøtan Laumann og Petter Laumann Heidi Johanne Holme og Håvard Kjellmo Munkvold Jeanette Laheld og Helge Arvik Lise Katrine Halvorsen og Eivind Engesæter Cristina Marina Nutu og John Tommy Sørensen

Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10 - 14 Torsdag kl. 10.30 - 14.00 Tlf: 91 65 60 50 Faks: 69 25 90 26

A N S AT T E Kontorfullmektig Lisbeth Meum Andersen Tlf: 91 65 60 50 jeloykirkekontor@moss-jeloykirke.no

Sokneprest Bjørn Tore Pettersen Tlf. 91 65 60 52, mobil 938 20 786 bjørn.tore.pettersen@moss-jeloykirke.no

Kap. Jeanette Frantsen jeanette.frantsen@moss-jeloykirke.no Tlf . 91 65 60 53

Adm.leder Mette T. Aasgaard Tlf. 91 65 60 51 mette.aasgaard@moss-jeloykirke.no

Kirketjener/vaktmester Roy Vestlund Tlf. 91 65 60 55

Organist Trond E. Oftung Tlf. 91 65 60 54 trond.oftung@moss-jeloykirke.no

Prosjektleder Hilde Gran Hagen Tlf. 90 25 58 43 hilde.hagen@moss-jeloykirke.no

Barne- og musikkpedagog Else Buttedal Haugen Tlf. 48 24 46 82 else.haugen@moss-jeloykirke.no

Kirkeverge Svein Ullerø Tlf. direkte: 69 24 82 61 svein.ullerø@moss.kommune.no

Diakonimedarbeider Gaute Hetland

DØDE Anne Merete Børresen, Gerd Evelyn Hansen, Ronald Andersen, Karl Anton Gulbrandsen, Arne Skovli, Olav Richmann Jensen, Inger- Marie Bråthen, Rigmor Elisabeth Johannessen, Kjell Skovdahl, Johannes Helgesen, Gjertrud Lovise Hovland, Nelly Eriksen, Henry Alfred Nilsen, Dagny Helene Hallerud, Ingar Sten Iversen Ragnhild Elise Broch, Elsie Gjertrud Regina Nilsen, Maren Sofie Strømmen Hjelseth, Marit Lutnæs, Einar Oskar Karlsson, Kjell Holm Olsen, Inger Grethe Glenne

Tlf. 91 65 60 45 gaute.hetland@moss-jeloykirke.no

Menighetsrådsleder Jon Erik Haave, tlf. 47 26 68 38 jon.erik.haave@gmail.com

Jeløy menighetsblad utgis av Jeløy menighetsråd og bringes til alle husstander på Jeløy av menighetens bladkorps.

Redaksjonskomité Gerd Ege, Ottar Leines, Thorbjørn Aas, Torunn Refsnes, Bjørn Tore Pettersen

www.moss.kirken.no


Jeløy kirke søndag 24. oktober kl.18.00

Duke Ellington ”Sacred Concert” John Høybye & Peder Pedersens arrangement for blandet kor, storband og sopransolist. Med korene

Moss Korforening Dirigent Trond Egil Oftung

Parenti Vocalis, Oslo Dirigent Vigdis Oftung Det profesjonelle storbandet

Bajazz Big Band, Oslo Dirigent Erik Eilertsen Solist :

Maria Mohn Pettersen *** Returadresse: Jeløy kirke 1511 Moss

For- og baksidefoto: Ottar Leines

Jazz-Konsert

Jeløy menighetsblad nr.3/10.  
Jeløy menighetsblad nr.3/10.  

DAGER 2010 VELKOMMEN TIL JELØYKIRKENS Nr. 3 2010 årgang 46

Advertisement