Page 1

"Folkene skal prise deg, Gud! Folkene skal prise deg, alle sammen." "Landet har gitt sin grøde. Gud, vür Gud, vil velsigne oss."

Nr.5

Oktober

2010

6.ĂĽrgang

1


Innhold:

Side

Kristne på Sørlandet……………3 Gryende Musikkliv……………...4 Årets konfirmantkull, Hånes…..5 Inspirasjonskveld……………….6 RLE-faget………………………...8 Takk til Asle Bjorvatn………….9 Minneord om G.O.Tønnessen.10 Hvordan leser vi Bibelen…….12 Tankestreken/Bokhjørnet…….13 Hånes til Skottevik…………….16 Superweekend Tveit…………..17 Tanker om kirkerommet……..18 Herborg Kråkevik til Hånes...19

Forsiden: Høsttakkefest Tveit kirke Foto: Sigmund Skjerve. Tekst: Salme 67, v.6 - 7

Redaksjon:

Redaktør Øyvind Laundal 38 04 51 20 e post adr.: olaun@broadpark.no Sigrunn Mjøs Blakseth 38 04 44 82 Sigmund Skjerve 38 04 60 77 Ingrid Wisløff Jæger 915 60 339 Tomas D. Gabrielsen 38 06 38 02 Annonser Thor Hardeland 38 04 72 46 Har du stoff til Bladet vårt kan du ta kontakt med en i redaksjonen, eller bruk e-post:

bv@saltis.net

Neste utgivelse er 7. desember Siste innlevering av stoff til nr.6 er 23.november

2

Min salme

nå kunne de senke skuldrene og ta på seg skoene igjen. Mannen så gjorde, men ble så nyskjerrig på dette. Han spurte om hvorfor de hadde måttet være så stille når de passerte den spesielle døra. Da smilte St. Peter i skjegget og forklarte:” Du skjønner at der inne var de kristne ifra Sørlandet, og de tror de er alene her oppe.”

Jeg går til himlen Jeg går til himlen, der mitt hjem, Der er ei synd eller smerte, Der er det nye Jerusalem, der er mitt bevende hjerte.

Den reise gjør meg så fuglelett, Så munter, glad og frimodig, Om enn mitt hjerte er sykt og trett, Og foten såret og blodig.

Der er hver glede jeg her har mist, Hvert håp som her måtte fare, Der er min Frelser, den Herre Krist, og pilegrimenes skare.

Jeg går til himlen, der er mitt hjem, Der er ei synd eller smerte, Der er det nye Jerusalem, Og der er hele mitt hjerte.

hans . Men jeg vet i alle fall at den Det er Ingrid Wisløff Jæger som har unge hr. Levinsen virket som prest i valgt sangen til denne utgaven av Bla- Kværn og muligens også i Godthåb sogn hvis ikke dette var samme kall. det vårt. Jeg tipper det er sykdom som gjør at hans drømmer brister. Først får han en Hva vet vi om sangen? ulykkelig kjærlighet og så ødelegges Den er skrevet av den danske presten hans fremtidsdrømmer av smerte og Johannes Levinsen i 1882. Melodien er sorg. en gammel norsk folketone. Jeg vet ikke hvem som har oversatt sangen fra Sangen er skrevet av en ung prest i dansk til norsk, men det synes klart at 1882. Han er ikke mer enn 29 år gamdet er en vakker og poetisk norsk tekst. mel. Hvor fikk han all denne smertelige ”Jeg vet ikke så mye om Johannes Leerfaringen fra om den ikke er selvervinsen, men det er likevel noen glimt fart. I 1884 dør Johannes Levinsen bare fra livet hans. Som ung student begynte 31 år gammel. Men han blir ikke bitter. han å skrive brev med vår egen BjørnPå tross av skuffelser og sykdom, har stjerne Bjørnson. Saken hadde seg slik han tatt sin tiflukt til Herren. at Bjørnson var ganske avvisende og Men vi kan være takknemlige til Bjørnmente diktene var meget uferdige. Og stjerne Bjørnson at han ikke slo hånden det skrev han da også tilbake i brevet av den unge dikteren i 1871. Da hadde til Levinsen. Men Bjørnsons hustru, vi kanskje aldri fått sangen "Jeg går til Karoline, syntes at mannen hennes himlen, der er mitt hjem." Og slik har hadde vært vel hard med den nye spide kristne gjennom alle tider forstått ren. Når Bjørnson etter Karolines råd, det. har lest brevet med diktene en gang til, hadde han kommet til en annen konklu- (Utdrag fra Leif Haugen, Bergen, sine nosjon. tater i Salmebloggen ”Jeg går til himlen”.) Johannes Levinsen tok teologisk embetseksamen og ble cand. teol. i 1876. Det gikk rimelig raskt med studiene Kommer ut 6 ganger i året. Opplag 3100: 1400 til Tveit - 1700 til Hånes. Trykk: Bjorvand & Skarpodde Distribusjon Hånes: NorPost.

Nå tror jeg ikke det blir riktig slik å komme til Himmelen, men historien har et poeng. For et par år siden satt jeg på Kvales minne og hadde en hyggelig prat med min forgjenger Gerhard Tønnessen. Han pratet om syndens geografi. Om hva en kristen i Stavanger kunne tillate seg, men som i Oslo falt heller dårlig ut.

Kristne på Sørlandet Jesus sier: I min Fars hus er det mange rom ( Johannesev kap. 14) Jeg legger bibelsk til: Og rom for mange. For deg og meg.

Da mintes jeg første høsten i Setesdal. Marit og jeg skulle etter søndagsgudstjenesten ut å plukke blåbær. En vennlig setesdøl så da litt alvorlig på meg og sa at det ikke var bra om presten plukket bær på søndagen. Jeg ble litt oppgitt og svarte at det hadde jeg aldri hørt om i Farsund. Men der nede var det ikke bra å ha klær hengende på snora på søndagen. Så det hadde vi aldri, men du har klær på snora hver helg. Syndens geografi, talte Gerhard om. At det gikk bra å være sosialdemokrat i Oslo, men på Sørlandet var det nesten utålelig. Og jeg tenkte på salige svigermor som flyttet fra Harstad til Lista og med gode intensjoner bød nabokonene på sherry. Da fikk hun hørt det. I Tveit har vi en visjon. Vi ønsker å være en menighet som ser, inkluderer og engasjerer. Vi vil gjøre døren høy og porten vid inn til Guds Rike.

Det går en anekdote om en mann som døde og kom til Himmelen. Ved Perleporten ble han møtt av St. Peter. Denne spurte om han ikke kunne gi mannen en guidet tur i de nye omgivelsene. Det ville han gjerne. De kom Der er det mange rom og rom for mange. til en lang korridor hvor det var mange dører inn til de Rom for deg og rom for meg. Selv om vi ikke er enige i alt, forskjellige rommene. så vær velkommen til fellesskap her på jorden så som i Himmelen. Så ga de seg i vei nedover. Etter hvert begynte de å høre korpsmusikk og St. Peter forklarte at der inne var Frelsesarmeen. Videre bar det og det begynte å lukte av røkelse. St. Peter forklarte da at der passerte de de ortodokse. De trasket videre og hørte folk som pratet helt uforstå- God høst ! elig med tungetale. Innforbi den døra var pinsevennene.

Mvh Theis

Så sa St. Peter til mannen at han måtte ta av seg skoene fordi de måtte være så stille og helst liste seg forbi den neste døra. Det klarte de brasende inntil St. Peter sa at 3


Årets konfirmantkull – gull

Sølve Eggebø flankert av sine assistenter, Anders Vereide og Asta Tønnessen

ingen forkunnskaper, bare en privat gitar. Kurset heter musikkverksted fordi det tar sikte på en kort innføring i ulike instrumenter i et poporkester; trommesett, bassGryende musikkliv blant barn og ungdom i Hånes gitar og kanskje litt tanentinstrumenter men med gitar menighet som hovedinstrument. Det er flott å se at dette tilbudet Musikklivet i Hånes Menighet har vind i seile- appelerer like mye til gutter som til jenter og det er ne for tiden og da særlig blant de unge. Vi har i dag gledelig når noen skjulte musikktalenter plutselig blir fire kor og tre av disse retter seg mot barn; Barnekoret synlige. Flotte kjellerlokaler med musikkøvingsrom og for de minste opp til og med 1.klasse, soulkids (nytt av tre gode frivillige medarbeidere, som har mulighet til å høsten) for barn fra og med 2.klasse og soulchildren stille opp midt i arbeidstiden(!), er med på å gjøre dette for 5.klassinger og oppover. Rundt om 70 barn er inn- arbeidet mulig. om disse aktivitetene hver uke. En solid størrelse med Vi gleder oss sammen over at musikken spirer tanke på rekruttering av fremtidige sangkrefter. og gror blant mange unge på Hånes både gjennom Foruten alle korene har menigheten som en del sang og instrumenter. av ungdomsarbeidet dette året startet instrumentopplæSølve E. ring etter skoletid. Siden jul har menigheten hatt et band med medlemmer i 6.klasse og oppover som har øvd en time hver tirsdag ettermiddag og opptrådt på en del gudstjenester. Guttene er i driPianist og band i fri utfoldelse vende utvikling på instrumentene og ser ut til å trives. Det neste tilbudet på instrumentsiden er ”Musikkverksted” eller gitarkurs. Dette er et tilbud til 4.klassinger syv onsdager denne høsten. Kurset var fulltegnet etter andre økt og teller i dag 15 barn. Her kreves

4

Denne høsten er det 34 flotte ungdommer i vårt kull. Vi samles ”rett etter skolen” onsdager. å bevege seg fysisk i rommet. Jeg Jeg har en fantastisk jobb, tenk å møte og bli kjent med en gjeng flot- håper at de i løpet av året gjør seg noen tanker om det å være menneste ungdommer hvert høst. Denne høsten er det 34 flotte ungdommer i ke og blir utfordret på det å tro. vårt kull. Vi samles ”rett etter sko- Vi har samling inne i kirkerommet len” onsdager. Vi starter økta med et med lystenning og stillhet i avslutenkelt brødmåltid. Benytter sjansen ningen av hver undervisningsøkt. til å takke Bjørn, Kristina, Randi og Jeg opplever at ungdommene synes Åse som steller lunch til oss. Vi spi- dette er noe av det beste med hele ser noen skiver sammen, det vil si, konfirmanttiden. noen spiser mange skiver. Jeg syn- En gang vi hadde bommet litt på tes det gikk så veldig unna på knei- tiden og jeg sa vi ikke rakk å tenne pen og hadde ei uformell håndsopp- lys, da ble det protester Jeg sa da at økta var over og de som ville kunne rekking, det viste seg at de fleste spiste mellom 4 og 10 skiver brød! bli med inn i kirkerommet for å tenDet er godt med ungdom som spiser ne lys. Alle ble med! Vi trenger noen øyeblikk med stillhet og lys i  våre travle liv. Den tida vi har under måltidet er utrolig flott for meg. Da kan jeg gå Noe av det samme merket jeg da vi rundt og snakke med ungdommene, hadde Presentasjonsgudstjeneste 26. september. Vi hadde en vandringsdet er så mye mer uformelt enn i undervisningen. De kan stille spørs- del med blant annet lystenning. mål eller komme med kommentarer, denne tida er uvurderlig med tanke på å bli kjent. Det er også en fordel at de ikke tenker på at de er sultne når vi har undervisning.

boliserer dem, noe som er viktig for dem. Det ble laget venner, hender som holder sammen, fotball, kjæledyr, pc, i-pod, gitar osv. Under Presentasjonsgudstjenesten sto alle disse figurene på et brett med mange lys rundt. Under vandringen var det anledning til å tenne lys rundt disse figurene, tenne et lys for alle eller for en bestemt. Å tenne et lys kan være det samme som å be

Siden vi fra i høst er noe redusert i antallet som jobber med konfirmanter (det er vanligvis kateketen som har hovedansvar, sokneprest og ungdomsarbeider er medarbeidere), har jeg delt gruppa i to. Det er veldig fint å ha ca 17 ungdommer hver gang, da får jeg god oversikt og kan bli kjent med alle. Vi har ei god undervisningsøkt med en aktuell Bibeltekst og dagens tema. Dagens tema spenner fra de 10 bud til bønn, gudstjeneste og etiske emner. Jeg legger vekt på dialog og involvering. Ofte blir ungdommene bedt om å drøfte ting i mindre grupper eller de må ta stilling til ting ved

Konfirmantene laget symboler som var viktige for dem Før vandringen startet, tenkte jeg at vi i alle fall hadde nok lys, jeg vet ikke helt, det var ingen som ikke ble tent. På bildet ser dere resultatet av en av de første undervisningsøktene med årets konfirmanter, de fikk modellkitt og skulle lage noe som sym-

en bønn. Det var flott å se at alle lysene som sto rundt figurene var tent. Det er godt å se at så mange har omsorg for konfirmantene våre. Anne B.S.

5


Inspirert inspirasjonskveld ! Torsdag 2.september ble en stor kveld i Hånes menighet. Per Arne Dahl var hovedtaler på inspirasjonskvelden hvor Tveit og Hånes kirkekor med deres dirigent Ruth Loland Sandvik sørget for vakker korsang og duetter.

De som krysset av datoen for denne er der en livsgnist som aktiverer den inspirasjonskvelden i Hånes kirke, angret nok ikke på sitt valg. Det ble en stor kveld hvor Hildegunn Bostrøm åpnet med et vakkert dikt og Liv Berit Moseid ønsket både kor, kveldens hovedtaler Per Arne Dahl og den store forsamling velkommen. Kristin Timenes og Karsten Bakke sang duett: ”Edelweiss” og ”Kom nära mig” og dermed var tonen gitt for kvelden. Det var nettopp denne verdien i nærhet mellom oss som enkeltmenneske og menighet vi skulle bli enda mer inspirert til å ta inn over oss. Vår vikarprest, kateket Anne B. Øvensen hadde fått i oppdrag å fortelle om sin tro. Det ble en fin understrekning av hva de verdier hun fikk med seg gjennom hele sin oppvekst betydde når hun som ungdom dro ut fra nærmiljøet. Når barnetroen ble satt på prøve, var det trygt å kunne holde fast ved nåden i Jesus Kristus.

Kveldens hovedtaler og inspirator, Per Arne Dahl, som bare noen

dager tidligere hadde fylt 60 år, øste fra sitt brede og dype erfaringsrunnlag som sjelesørger og prest. Temaet var at vi alle trenger et fristed her i verden. I vår sammenheng tenker vi på vår kirke hvor menighet og kirkeliv blir ens hjem. Som enkelt individer er vi ulike av forskjellig art, livet har formet oss i varierte utgaver og dagene har så mange nyanser. Fra det som kan virke som håpløst mørke til mulighetenes lys

Befaring / info:

Geir Sundstøl

6

Panasonic Varmepumpe Telf. 90895634

positive kreativitet. Her delte han med oss eksempler fra nære venner og kjente som tross negative odds formidlet det byggende og gode mellom oss. Vi fikk høre om mennesker som sliter, men som likevel formidler livsglede, tro og håp på en forbilledlig måte. Selv i det som for oss er så meningsløst i livet er mulighetene tilstede. Det gjelder å ta dem i bruk!

Det er en god læresetning i mottoet

for Hånes menighet for å kunne beholde livsmotet: ”Være levende, troverdig og nærværende.”

Dette nærvær trenger vi å bli inspirert av slik at vi ser verdien av at også i vår menighet trenger vi mer nærvær enn ord. ”Hvorfor kom dere ikke?” spurte en sine venner etter at livet begynte å gå seg til igjen og han begynte å vende seg til sin sorg. Slike utrykk fester seg. ”Hvor var jeg?” Enkelte kan nok bære på minner fra en streng forkynnelse, men troen bygger på Nåde og Sannhet. Nåden skal ikke stå alene uten sannhet, og motsatt, sannheten skal ikke stå alene uten nåden: ”Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss, og vi så hans herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.” Vi finner igjen den gode inspirasjon og nådehilsen i Johannes 2.brev, 3. vers: ”Nåde, miskunn og fred fra Gud,

Faderen, og fra Jesus Kristus, Fade- forsyn deg!” rens sønn, skal være med oss - i ”Kristus er verdens lys - han og ingen annen, født i vårt mørke, født sannhet og kjærlighet.” som en av våre. Når han er nær oss, er vår far å finne. Ære være Gud!” Kirkekorene sang de sterke og velkjente ”Herre Jesus gi meg nåde” og ”Navnet Jesus blekner aldri” for Anne Øvensen takket på vegne av så å avslutte med ”Gabrielles sang”. menigheten og forsamlingen de to iherdige og meget dyktige frivilEtter kaffepausen understreket Per lighetskoordinanter Liv Berit MoArne Dahl at menigheten er et felles- seid og Hildegunn Bostrøm for deres skapets fristed på jord. Alle de frivil- store innsats i menigheten og også lige i menighetens innsats er ”de fas- for denne sterke inspirasjonskvelte” i denne sammenheng. den. En prest gleder seg over at han ved Selv rettet de sin takk til deres nattverden i gudstjenesten kan strek- mange gode medhjelpere. ke ut armene og innby menigheten Helt til slutt leste Åse Mørkesdal til alterbordet: ”Kom for alt er feret sterkt dikt om hva kjærlighet er. dig." På sitt enkle vis understreket det Det er en hyggelig opplevelse å få kveldens tema og videre tjeneste for den glade beskjed på restaurant at hverandre. Øyv.L vertskapet har betalt: ”Alt er på huset. Det koster deg ikke noe. Bare

omfatter også prestetjenesten i Stortinget. Han trengte et ekstra redskap i den tjenesten og fikk innredet et rom i kjelleren til et ”Stille rom.” I et samliv kan der også komme Det var der et tydelig behov for. mørke skyer som lett kan føre til Han nevnte uttalelser fra forskjellige klimaforandring. Et ektepar tok kon- representanter på Tinget som sa sekvensen av det og satte opp en bl.a.: ”Det er mye larm og pes på status over ”Hva har gledet og hva Stortinget. Vi trenger å være stille i har vært vondt?” Det førte dem til- et Nådens rom.” - ”Det er fint med bake til den rikdomskilde de hadde et annerledes rom.” - ”Et rom for hatt. felleskap.” ”Kirken etablerer den gode stemning” var et postulat vi noterte oss.

I sitt foredrag fulgte han opp med oppfordringen: ”Dra ikke unødige byrder inn i den hellige weekend.” En fin formulering som er lett å ta med seg. Det falt også naturlig å nevne det som er inn å tale om i våre dager: ”Inneklima hjemme og miljøvern på arbeidsplassen.” Per Arne Dahl er prest i Trefoldighetskirken i Oslo. Den stillingen

En liten stilstudie av en engasjerende taler og en forsamling som hadde mange tanker å dele med hverandre under kaffepausen

Evangeliet etter Johannes er spesielt

av flere grunner. Vi ble minnet om at ingen av de øvrige evangeliene har brukt ordene Liv - Leve som Johannes. Allerede i 1.kapitel vers 4 møter vi lysets kilde: ”I ham var liv, og livet var menneskenes lys.” Som eksempel på denne livsbejaende inspirasjon kan være Grundtvigs salme ”Vidunderligst av alt på jord”. (NoS nr.535). Finn den frem og les! Denne skrev dikteren midt i hans

LANT ERNEN Telefon: 38 09 29 60

Det intime spisested i maritimt miljø

Ta turen om Hamresanden Middag, grillretter, smørbrød

7


Takk for vel utført prestetjeneste

RLE?

Hånes menighet hyllet og takket Asle Eivind Bjorvatn som nå har sluttet som sokneprest.

Hva står disse mystiske bokstavene for? De fleste har kanskje oppfattet at det er et fag i skolen, men hva lærer egentlig elevene? Hva holder de på med i timene?

”Konsekvensetikk” , ”Humanetikk”, ”Gallupetikk” (det er riktig som flertallet til enhver tid mener er rett) osv.

står det bl.a at elevene skal kunne presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer. De skal kunne reflektere over filosofisVi vil ei tid framover vise forskjelli- Målet er at elevene skal tenke gjen- ke temaer knyttet til identitet og ge glimt fra skolene på Hånes og nom valgene de gjør hver dag og bli livstolkning, natur og kultur, liv og Tveit, for å gi en bedre innsikt i hva bevisst hva som styrer valgene de- død, rett og galt. RLE-faget er for noe. Den første res. Filosofen Kant mente at vi er skolen vi besøker er Vigvoll ungfødt med en lov inne i oss som fordomskole på Hånes. teller hvordan vi skal oppføre oss i Videre så skal de kunne føre dialog ulike situasjoner. En annen filosof, med andre om sammenhenger melDet er mandag første time i klasse John Stuart Mill, var uenig med lom etikk, religion og livssyn, og 8A på Vigvoll skole. RLE står på Kant og mente det var resultatet av reflektere over etiske spørsmål knyttimeplanen. handlingene som var det viktigste. tet til mellommenneskelige relasjoDe som har levd en stund, vil nok ner. Og enda mere til skal elevene huske at navnet den gang var Kris- Noen handler ut fra regler i kristen- kunne når de forlater ungdomskotendomskunnskap. Senere ble det til dommen eller en annen religion. len. Svært så utviklende og bevisstKRL (Kristendom, religion og livs- Andre handler ut fra menneskeretgjørende! syn). Nå heter det altså RLE tigheter og fornuft. Men uansett blir (Religion, livssyn og etikk). det viktig å bli sine valg bevisst. Hvis du ble ferdig med skolegangen Det har skjedd store forandringer i Til deg som har tatt deg tid til å lese for en del år tilbake, så tenker du kanskje at elevene er heldige. De får faget de senere årene. Skolen skal ta disse linjene, hva styrer dine valg! trening i å reflektere og vurdere sine hensyn til at vi lever i et flerkulturelt Jeg ønsker deg en fin dag! umåtelig mange valg de står overfor samfunn. Timetallet er i 8. klasse i livet og de lærer seg respekt for Vennlig hilsen Karsten Bakke redusert fra to til en time per uke. andres vurderinger. Følg med videre, for «Bladet vårt» vil besøke andDe neste to ukene skal vi ta for oss ¤¤¤ re aldersgrupper som holder på med emnet ”Valg og verdier”. Elevene «Filosofi og etikk» andre temaer innenfor RLE-faget! skal lære forskjell på begreper som I kompetansemålene for faget inmoral og etikk, ”Pliktetikk”, nenfor området «Filosofi og etikk», Sigrunn Bl.. Velkommen til vår 1000m2 bokhandel

RIBE’s elektro as Tlf. 37 27 41 34

8

Mobil 908 45 790

B&M Bok & Media

Markensgt 42

Tlf 38 12 05 60

Søndag 19. september ble en ny dato i Hanes menighets minnebok. Da fikk vi anledning til å sette ord på og med håndtrykk vise den takknemlighet så mange ville gi utrykk for til vår avholdte sokneprest. Etter gudstjenesten var det som vanlig kirkekaffe, men denne gangen var det virkelig en utvidet kirkekaffe både når det gjaldt servering og deltakere i begge festsalene.

Gode ønsker fra domprosten til Asle

Domprostiets nye domprost, Bjarne Sveinall var hos oss for første gang og ble ønsket velkommen også til vår kirke. Det er mange følelser ved en sammenkomst som denne, men domprosten sådde et positivt frø; ”Det kan være nødvendig å skifte beite..” Han talte ut fra egen erfaring, og vi ante verdier som vokser i fornyelsens lys. Fra menigheten var det flere som tok frem de verdier som Asle hadde en egen evne til å formidle. Hans ekte glede ved dåpshandlingen, hans prekener og sentrale forkynnelse om frelsen i Jesus Kristus. Asle blir framsnakket i vår menighet fordi han ser og har tid til en-

keltmennesket. Han har gjort flere oppmerksomme på hvilke talenter di har for aktiviteter i Guds rike. På vegne av staben ved kirka talte kateket og nå vikarierende prest, Anne B. Øvensen varmt om det gode forhold de hadde ved kontoret. Asles lederskap, kameratskap og den omsorg for hverandre som Asle ga næring til. Og så fikk han blomster og gave fra dem. Fra menighetsrådet overrakte lederen, Åse L. Fredheim menighetens avskjedsgave, en stor særpreget lysestake, blomsterbukett til fru Pia og fruktkurv med ekstra godteri til de tre barna! Hun fremholdt den gode inspirasjon han var også for menighetsrådet, det samhold han ga styrke til. Hun understreket de dype, positive inntrykk flere av de som ikke frekventerer kirka til vanlig har fortalt om. De har møtt Asle ved brylluper og andre kirkelige seremonier. ”Slik har du vært en brobygger” sa lederen. Fra presteforeningen talte soknepresten i Tveit, Theis Salvesen. Han kunne ikke se en naturlig utvikling fra soknepreststilling til kinosjef; ”..men la gå! Du har gjort det godt å være prest i Den norske kirke.” Dette utsagnet rommer alt det fine og positive Theis sa om samarbeid og fine kollegiale forhold.

Tilslutt takket Asle for alle de gode ord han og familien fikk ta imot. De skulle bli tatt vel vare på, dog med de reservasjoner en bør bygge inn i all rosens rus. Han understreket sterkt hvilken fantastisk menighet Hånes menighet har vært og er for han og familien. Det har vært godt å tjenestegjøre i en menighet hvor stab og kirke har samarbeidet så godt, hvor de forskjellige grupper, foreninger og aktiviteter viser ansvar og initiativ. Han var glad over at de selv etter skifte av arbeidsplass, skulle bo her fortsatt og slik kunne være aktivt med i menigheten.

Leder i menighets rådet, Åse Fredheim, hadde gaver til hele familien Bjorvatn

9


Til minne om sokneprest Gerhard O. Tønnessen

G.O.T. var initialene til Gerhard Ommund Tønnessen, sogneprest i Tveit. Med disse initialene avsluttet han prestens faste spalte i menighetsbladet. For meg ble disse bokstavene et kvalitetsstempel på gjennomtenkte og spennende lesning. Å være sogneprest, sa Gerhard, var å være både menighetens prest, og samtidig være en som søkte ny kunnskap og erfaring. Gerhard vokste opp i en tid med store kulturelle forandringer. Hans egen far var skipper i seilskutetiden. Siden fikk h an stilling som toller. Det førte til at Gerhard har bodd både i Sauda og Tananger , men det var i Stavanger han fikk skolegangen.

Biskop Martiniusen i Stavanger hadde lagt merke til den unge teologen. Biskopen utfordret ham til å ta i mot det vi i dag ville kalle en drømme jobb. Gerhard ble bispedømmerådsprest. Hans hovedoppgave var å arbeide med kirkens fornyelse etter krigen. Gerhard blir kirkepolitisk engasjert og talte hver 1. mai. Han reiste på studiereiser til tyskland og England for å se nærmere på kirkens rolle overfor industriarbeiderne. Selv var han aktivt med i organisasjonen Kristne arbeideres forbund. I 1968 skrev han ferdig boken ”Kristen og sosialist, en studiebok”. Den er nå på pensumlisten på Universitetet i Agder. Etter hvert får han sogneprest stilling i Tveit. Igjen får han gode venner for livet. Han var en god, folke10

da han mistet Valborg. Og da stambordet hans på hotell Norge stod tomt, da var det mange som savnet ham.

Gerhard fikk et langt liv, 85 år. Han etterlater seg mange spor. Han var en dyktig fotograf og har dokumenlig prest, åpen inkluderende og med tert familiens liv gjennom bilder en klart intellekt. Han hadde denne som er av interesse også som samevnen til å være radikal uten å være tidsfortelling. Han rakk også å skristridig. Det står også skrevet om ve sin egen selvbiografi som også Gerhard at han kom til Tveit med peker utover det familiære til det fred. I den nye jobben som prest i samfunnet han var en del av. Tveit, samlet han hver fredag de ansatte i prestegården så de kunne Gerhard døde som han levde, - med snakke sammen. Dette var nye tan- fred. ker i en ny tid. En siste hilsen til G.O.T. i takknemMenigheten i Tveit får erfare hans melighet. evner som skribent i forbindelse med det store kirkejubileet 1996. Da Birte Løvåsen, venn og sognebarn. markerte menigheten kirkens tilstedværelse i bygda gjennom 800 år. I (Stykket er noe forkortet. Red.anm.) jubileumsboken som Gerhard hadde det redaksjonelle ansvar, kom hans Gerhard Ommund Tønnessen var historiske kunnskaper til stor nytte. sokneprest i Tveit fra 1976 til 1990. Samtidig følger Gerhard et annet Tønnessen ble født i Kristiansand i historisk og teologisk spor. Interessen for den katolske kirke har ligget 1925. Han ble student i 1946, og avla teololatent hos ham siden ungdomstiden i gisk Stavanger. embetseksamen ved MenighetsfakulGerhard stod solid på Luthersk grunn. Samtidig var han en forkjemper samlinger på tvers av teologisk ståsted og kirketilhørighet. Det høykirkelige tiltalte ham. Hans historiske interesser gav han innsikt i den katolske kirkes liv. Han har hatt studieopphold på Gregorianum i Roma. Her i Kristiansand var Gerhard den første lutherske prest som talte i St. Ansgar. Han fulgte nøye med i utviklingen av Den katolske kirke i nyere tid. Han har møtt paven og hatt Roma som sitt kjæreste reisemål. Og turene til Roma var mange. Selv når helsa var dårlig, selv etter tre lårbensoperasjoner reiste han til Roma- i rullestol. Det var sårt for ham å innse at turene til Roma var over. Det var vondt

tetet i1952, og praktikum i 1954. Som nyutdannet prest arbeidet Tønnessen som reisesekretær i VestAgder søndagsskolekrets i tre år. I 1958 ble han tilsatt i Stavanger bispedømme. Fra 1965-68 var han kapellan i Nittedal, for så igjen å vende tilbake til Stavanger, i første omgang som stiftskapellan, og fra 1969 som sykehusprest/fengselsprest. Tønnessen har vært på mange studiereiser, mest til Tyskland, men også til England og Italia. Han arbeidet særlig med spørsmål om kirkens forhold til arbeiderbevegelsen. Tønnessen giftet seg i 1956 med Valborg Mjønlie fra Vennesla, og de fikk døtrene Anne Marie og Aud Valborg. Kilde: Tveit kirke 800 år. Gerhard Austefjord

Hvordan leser jeg Bibelen? Veiledning til bibellesning Slik leser vi Bibelen Siden jeg i dag skriver denne artikkel innimellom at jeg holder på å forberede meg til det aller siste møte i Bibelselskapets oversettelsesutvalg, et møte som finner sted 25-27. Oktober, blir innholdet i artikkelen annerledes enn det pleier å være. Til dette møtet foreligger den endelige tekst til hele Bibelen, unntatt Jeremia, som vi skal gjøre ferdig i samme møte. Vi skal altså gjennom hele Bibelen i dette tredagersmøte. Deretter går teksten til Bibelselskapets styre, som skal fatte formelt vedtak om at teksten skal utgis. Da overføres teksten til Bibelselskapets forlag, som skal gjøre den klar for utgivelse. Dette arbeid settes i gang senest ved nyttår. Forlaget sier at de trenger 9 måneder (et svangerskap!) for å få utgitt boken, det vil si den nye Bibelen. Så en gang ved overgangen september-oktober skulle den nye Bibelen foreligge. Vi kan selvfølgelig ikke lese hele Bibelen på tre dager. Men Bibelselskapets redaksjonskomite og en lesegruppe Bibelselskapet bruker som konsulenter, har kommet med en del ”etterrakst”, som nå er samlet sammen. Det er dette vi skal ta endelig stilling til. Det meste av dette dreier seg om språklige detaljer, språklig konsekvens, konsekvent oversettelse av noen faste begreper, osv. Slikt er markert med røde bokstaver i tekstene jeg har foran meg, så det går fort å arbeide seg gjennom materiale. Det er bare ”rød tekst” som skal behandles. Viktige prinsippspørsmål er nå avgjort. Det blir f. eks. stående ”den unge kvinne” i Jesaja 7,14, ikke ”jomfru”. Men først nå i innspurten blir det bestemt at det ikke skal stå ”øl” i den nye oversettelsen, men ”sterk drikk”, som tidligere. Jeg mener det godt kunne stått ”øl”, for hva er ”sterk drikk” når det ikke er vin, som det jo er mye av i Bibelen? Både svensk og dansk oversettelse har nå øl. Men kampen for ølet i Bibelen er ikke viktig for meg og det øvrige mindretall som ville hatt øl. I etterkant av Salme 145,13 kommer det inn et ekstra vers: ”Herren er pålitelig i alt han sier, trofast i alt han gjør”. Dette vers finnes ikke i den hebraiske teksten, men vi har kjent til det helt fra antikken, fordi det finnes i de gamle klassiske oversettelsene. Men så fant man Salme 145 blant dødehavsrullene, på hebraisk, med dette vers. Derfor har mange moderne oversettelser nå tatt verset inn.

I Juli 2011 reiser jeg til en stor internasjonal forskerkonferanse i regi av en internasjonal organisasjon som heter Society of Biblical Literature. Konferansen er årlig, og jeg pleier å forsøke å få denne med meg. Der møtes bibelforskere av alle kategorier, katolikker, protestanter og jøder, konservative og liberale, fra hele verden, med mange hundre deltakere. Neste år samles vi i London, fordi det er 400-årsjubileum for King James bibeloversettelse av 1611. Det blir stort jubileum i London. Jeg vet ikke engang om Luthers tyske oversettelse av Bibelen kan måle seg med den betydning King James oversettelse har fått. Det er et heldig sammenfall for vårt norske Bibelselskap at vår utgivelse kommer i dette jubileumsår. Det var, så vidt jeg vet, ikke bevisst planlagt. Men det bidrar positivt til oppmerksomheten omkring den kirke- og kulturhistoriske begivenhet en offisiell bibeloversettelse er. Av Hallvard Hagelia Professor og forfatter, Ansgar Teologiske Høgskole

Sitatet: “Evangeliet må forkynnes om nødvendig med ord.” Frans av Assisi

11


nere var det stor aktivitet i bygda. Flere msjons kvinneforeninger ble stiftet slik at det ble en i hver Jubileet ble feiret i festsalen i Hå- skolekrets i nes kirke hvor foreningens fire Randesund. medlemmer inviterte til selskap. Den første regnskapsboka Et veldekket bord, vakkert dekorert for Strømme med blomster i høstens farger, Kvinneforesmørbrødfat og marsipankaker ga ning er dessen verdig ramme om denne feiring- verre gått en. Det var innbudte representanter tapt.. Det fra andre misjonsforeninger i Ran- skriftlige hisdesund og Ellen Jorunn Norheim fra toriske materi- Foreningens medlemmer er godt og vel dobbelt så gamDet Norske Misjonsselskaps region- ale begynner le som foreningen selv. Fra v.: Jenny Timenes, Ingekontor ønske velkommen og ledet først i 1888. bjørg Gjetmundsen, Magnhild Timenes og Thorhild det hyggelige selskapet. Når en leser Haanes. Legg merke til den gamle misjonsbøsse mellom Asta Tønnessen gledet forsamling- om de tidlige- dem. Fra NMS mottok de vakkert gratulasjons diplom. en med vakker sang og innledet re generasjomed ”Stor er din trofasthet..” ner som tok stafett pinnene opp og metørklær, smekker, fingervanter, Ellen Jorunn Norheim holdt andakt sto på ut fra de forutsetninger de skjerf, tobakkspung, pulsvanter, forover lignelsen om arbeiderne i vin- hadde den gang , da blir vi impoklær og mye mer. gården. nert! I regnskapsboka for 5.februar 1888 Som eneste mann i selskapet hadde Det går en rød tråd fra Gustava Ki- står det: Øyvind Laundal oppgaven med å ellands første kvinneforening i ”Havde i dag møte på Skolehuset hente frem notater fra foreningens Lyngdal i 1840 til Strømme Kvinne- og indkom der i bøssen kr.1,22” historie. forening i dag. Det er sagt med ret- Foreningens innsats opp gjennom te, at uten misjonskvinnene kunne årene gir et bilde av giverglede ogen ikke drive misjonsarbeidet. den økonomiske utvikling det har Fra historien Det hviler en historisk aura over Den gang var salg av gjenstander en vært i landet vårt. På møtene er det 150 åringen som 4. oktober kunne viktig inntekstkilde. alltid kollekter og selv om medjubilere over lang og trofast innsats lemsmassen har variert, har de gitt i misjonens tjeneste betydelig hjelp i misjonens arbeid. Fra arbeidet Foreningen ble stiftet i 1860 av, I regnskapet for 27.oktober 1888 blant alle muligheter, en mann! står det om en del innkjøp av mate- Hånes stevnet for NMS som ble Christen Haanes fra Haanes gården. riell. Det var tøyer og tråd, og så arrangert av Randesund misjonsfoSammen med andre var han også produserte de selv gjenstandene rening hvert år i 50 år på Hånes gårmed da Randesund Misjonsforening som skulle innbringe midler til for- den, var den gode inspirasjons kilde ble etablert noenlunde samtidig. Se- skjellig misjonsinnsats. også for dagens jubilant. Foreningen hadde Der går en linje gjennom historien egen symaskin som fra stifteren av foreningen og frem de bar med seg fra til dette jubileet som vitner om kall, møte til møte. Gjen- trofasthet, bønn og velsignelse. Det standene de produkaller på takkens ord og frimodig serte var meget for- tro for den videre innsats for misjoskjellige. Den gang, i nens kall til tjeneste. 1888, hadde de blant Vi ønsker Guds signing over foreannet skjorter, trøy- ningen og dens videre innsats. Etter måltidet viste Norheim bilder og fortalte fra er, nattkapper, lomde forskjellige steder NMS har sitt arbeid

Strømme Kvinneforening for NMS er 150 år!

12

Tankestreken Invitere – inkludere Der er to årsaker til at jeg vender tilbake til et tidligere berørt tema. Den ene er at det ble berørt i augusttalen til Anne B .Øvensen, som også har inspirert til overskriften. Hun reflekterer over om vi er flinkere til å invitere, enn vi er til å inkludere. Den andre er en nattlig samtale for ikke lenge siden. Der var talen tydelig, hun var engstelig for å oppsøke den menigheten hun tilhørte fordi det var så klikkete der. Det ble så fort fylt opp rundt bordene. Men slapp av mine lesere, referansen er til en by et godt stykke unna Kristiansand. Det skal tilføyes at dette var en person som hadde mange erfaringer i å bli mobbet og å bli utestengt, og som derfor hadde ekstra utviklede antenner for slik virksomhet. Det ble i alle fall en tankevekker for meg, når hun så direkte og usminket fortalte om sitt problem. Noen refleksjoner om det å være inkluderende: Det er alles ansvar å være oppmerksomme når vi skuer utover

menighetens kirkekaffe. Det kan hende at det kan gå litt på omgang dette å være oppmerksom. Det er også noen som har en gave i å inkludere andre, nye og gamle, på en god måte. Nettopp på en god måte tror jeg er et poeng her. Det er i sykehusuniformen eller i militæruniformen umulig å vite noe om den enkeltes sivilstatus, eller hvem de er, for å si det på en annen måte. Slik vil det også være når vi møter nye menighetslemmer. Da kan del være lett å trø feil, å ikke ha den rette oppmerksomheten mot reaksjonene på våre utspill. Det skal to til å danse tango, og denne dansen krever et godt samspill mellom det å føre og å bli ført. La ikke dette føre til prestasjonsangst, men ta det som en påminnelse om at respekt og ydmykhet er gode utgangspunkt for dialog. Ha en god gudstjeneste og kirkekaffe neste gang du møter nye og gamle i menigheten.

mamma, bruker barneårene på jakt etter en Maav Ildefonso Falcones. ria-figur han kan Utgitt på Bazar forlag i 2008. kalle sin mor. Og 637 sider. han finner henne her, i Havets katedral. Han får en bestevenn, Joan, som Middelalderen. Føydalsamfunn. Inkvisi- deler en lignende skjebne, og de to vokser opp som brødre. Begge legger ut på hver sjonen. sin klassereise. Joan utdannes som prest og Det er en rå tid. En tidsepoke for underender som forhører i inkvisisjonen. Arnau trykkelse og fornedrelse, for inkvisisjon, gjør stor suksess som framgangsrik valutakrig, sult og pest. Føydalherrene har all handler og ender som en av Barcelonas makt i Catalonia. Vi får et innblikk i et rikeste menn. rettsvesen som er svært fornedrende og

Havets katedral

uverdig, - spesielt for fattige folk. Dette ønsker hovedpersonen, Arnau Estanjol, å gjøre noe med.

Børs og katedral Handlingen utspiller seg i begynnelsen av 1300 -tallet. Rammen rundt fortellingen er byggingen av Bacelonas nye og storslagne Santa Maria-katedralen, kalt La Catedral del Mar. Arnau, som vokser opp uten

Otto P.

vi samfunnet fra ulike vinkler. Er boka noe for meg? Dette er en svært spennende fortelling som på samme tid gir et rikt innblikk i et stort persongalleri og et lærerikt og historisk innblikk i samfunnet på 1300-tallet. Leseren lever tett innpå familiene og det samfunnet de lever i. Noen ganger ble det for min del litt for mye detaljer om den tidens lover,- det skinner tydelig gjennom at forfatteren egentlig er advokat. Den appellerer svært godt til historieelskere, og boka er lettlest og fortellende – refleksjonen overlates for det meste til leseren sjøl.

Sigrunn Mjøs Blakseth Inkvisisjonen Inkvisisjonen – hva var nå det? Kanskje noe vi aller helst vil glemme. Det var en skrekkordning sammensatt av en uforståelig (og fullstendig misforstått – ville vi si med dagens øyne) blanding av religion og lov, tro og orden. Boka gir samtidig et innblikk i et område rundt Middelhavet der folk fra ulike religioner som kristne, jøder og muslimer lever side om side. Så her ser

Meglerhuset Sædberg as Statsautorisert eiendomsmeglerfirma MNEF

Markensgt. 4b 4610 Kristiansand Telefon 38 17 89 00 www.sedberg.no

13


DIAKONI I TVEIT Å SE, INKLUDERE OG ENGASJERE Diakoniutvalget er et underutvalg av menighetsrådet, og de som er med er Randi Bøhn, Randi Corneliussen, Roald Pedersen og u.t. I tillegg har vi en ressursgruppe med frivillige og gode hjelpere, som pr. i dag ivaretar kirkeskyss og bidrar ved enkeltarrangementer.

Pensjonister fra Domkirken i østerled. Denne gang gikk turen til Tveit og Birkenes I strålende vær la ca 50 pensjonister fra Domkirkens menighet ut på tur til Tveit og Birkenes. Turen gikk opp langs Topdalselvas østre side. De var en tur oppom Ve skole, før de lav turen over Dønnestad hvor de blant annet fikk høre om tønna med gull som Ole Høyland har gjemt oppe i heia. Første stopp var Knarrestad. Her var vi innom og beundret Tveits velholdte bygdemuseum, og fikk høre husets historie, og litt om laksefiske og strenge herrer på Boen gård. Turen gikk videre oppover dalen i vakkert høstvær. Vi kjørte inn i Birkenes, så gården Hauk Aabel kom fra, og fikk forklaringen på navnet ”Varpelia” og litt andre småhistorier, før vi hadde kaffestopp ved Mollestadeika. Medbrakte, herlige boller og god kaffe ga energi til nærmere utforsking av den ca 1000 år gamle eika. En plakat sier den er Norges nest eldste eik, en annen 14

sier tredje største (eldste) I alle fall måtte det 17 pensjonister til for å favne rundt stammen! Så bar det videre utover, denne gangen på vestsiden av elva. Vi fikk med oss hvor Karl Ove Knausgård hadde bodd, litt om bosetning i riktig gammel tid, og signaturene i Boenfossen. Selvsagt var vi innom Tveit kirke, hvor Theis tok imot oss med flagging som til 17.mai. Stuene i prestegården ble inspisert, og etterpå var det kirkebesøk med orientering om kirka, og en kort andakt ved Theis. Tingsteinene på Hamresanden fortalte Erik Dyrholm om, han var med og fikk dem på plass etter veiutvidelsen for en del år siden. Tomta til seniorboligene, Gurines Hage ble og kommentert, før vi avsluttet det hele med en herlig middag på Lanternen. Kanskje slike pensjonistturer hadde vært en god tur for andre menigheter og? IWJ

Diakoni er et av tre fokusområder for Tveit menighet. ”Å se, inkludere og engasjere”, er menighetsrådets visjon for Tveit, og det er denne visjonen som ligger til grunn for Diakoniutvalgets arbeid. Gjennom vår aktivitet ønsker vi å bidra og legge til rette for at visjonen er levende og synlig, at Tveit menighet er et godt sted å være.

Basar på Zoar

17. september hadde Drangsholt kvinneforening for NMS basar på Zoar. Theis deltok med andakt og det ble servert gratis kaker og kaffe hele kvelden. Bedehuset var fullt av folk fra bygda og byen, og åresalget gikk strykende. Pengene går til et kirkesenter i Mukdahan, Nord Thailand. Der underviser og inspirerer norske misjonærer unge medarbeidere til de lokale kirkene. Det kom inn 35.000 kr brutto!!! En hjertelig takk til alle rause bedriftsledere og private som bidro med gevinster! Og en hjertelig takk til alle som kom og lettet lommebøkene! OR

Hva betyr diakoni? Ordet betyr tjeneste. Det er kirkens omsorgstjeneste, som gjennom praktisk handling og omsorg ønsker å vise Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte. Vi er Guds hender på jord, og vi utfordres alle til et hverdagsliv i tjeneste for hverandre og skaperverket, store og små, unge og gamle. Diakoni er både en grunntone i alt som skjer i menigheten, og den er konkrete tiltak og aktiviteter. Hva gjør så Diakoniutvalget i Tveit? Som allerede nevnt, er vi behjelpelige med kirkeskyss. Av andre konkrete tiltak kan nevnes at vi arrangerer årlig fest for ”Vi over 60”, har kirkekaffer, deltar på arrangementer på Kvales Minne, steller fest for 50-årskonfirmanter. Vi har også fått i oppgave å utarbeide en Diakoniplan for menigheten. Denne satser vi på å ha ferdig før jul. Vi ønsker å få i gang en besøkstjeneste i menigheten, og benytter herved anledningen til å utfordre deg til å være med her! Samarbeid, både innad i menigheten og med andre menigheter og organisasjoner, mener vi er viktig. I år samarbeider vi med Givertjenesten om Giverkvelden, som blir 8.12.10 på Menighetshuset. Det er mye diakoni i Tveit. Det er mange mennesker som bryr seg og bidrar til å inkludere hverandre i gode fellesskap. Jeg fikk en god opplevelse av dette da vi hadde styremøte i Diakonutvalget på Menighetshuset sist mandag. Da hadde Soul Children øving, og vi fikk høre en sprudlende gjeng som sang av hjertens lyst. Kari var på plass som dirigent, og denne dagen var også Erlend Røinaas med, for han ville bidra til at koret fikk mikrofontrening. Er det ikke flott? Jeg blir så glad og takknemlig for alle som bidrar med gode ting til glede for fellesskapet! En stor takk til alle dere sm er med i koret og sprer glede, og en stor takk til Kari Brauner og Marianne Valseth som er trofaste ledere. Dere gjør en kjempejobb!

Tveits kirkestab og menighet

Vi har en liten prestemann, han er ikke så stor og lang. Men ”prester” gjør han dagen lang for det er no’ han kan. Han døper og begraver, og preker og kaver, Et lite grann med data, for det er ikke lett.

Vi har en liten organist, hun spiller på ”maestro vis”, Hun setter tonen til vår sang, det lyder jubelklang. Hun spiller og hun synger, dirigerer og nynner, Og hun får liv i koret, For det har du vel hørt? Om Tomas kan vi ikke si, at han er liten sånn som de! Men han er med og ordner opp. Ved gudstjenst’er og dåp. Han tenner lys og slokker, og kimer i klokker, Så at vi alle vet, Det er beste kvalitet! Vi har en del frivillighet, iblant oss i vår menighet. Hva skulle vi vel gjort, hvis ikke disse stilte opp? De har et syn for alle, for unge og gamle, Tar vare på og ser deg, Det er det fremste mål! I Tveit vi har vår menighet, men det som ikke alle vet, Det er det aller beste sted, for oss i østerled. Vi ønsker du skal kjenne, her hører du hjemme, Her er det plass til alle, Vi trenger nettopp deg!

Heldigvis er det ikke medlemmene i Diakoniutvalget som alene skal utøve diakoni. Heldigvis er det mange i menigheten vår som ”ser, inkluderer og engasjerer” hverandre. Diakoni er også et smil og en prat på butikken, en telefon til noen du ikke har sett på en stund, en kaffekopp på kjøkkenet med naboen. Takk for alt godt jeg har møtt i Tveit! La oss fortsette i et godt spor! Marit Salvesen, Leder i Diakoniutvalget

Marit Salvesen

15


Søndagens gudstjeneste forberedes.

Weekenden 4. 5. september bød på mange fine aktiviteter både for store og små.

De tre første stavelsene i hvert ord viser til kraftkilden for en aktiv menighet: Lev nær tro. Vi vil her få gi honnør og takk for komiteens innsats for at vi skulle fåen slik festlig og givende menighetsutflukt. Øyv.L

Lørdag 18.september var det menighetstur til Skottevik i Høvåg. Det ble en fin opplevelse for over 100 deltakere unge og eldre. Aktivitetene vekslet fra boccia og hesteskokasting til krabbefiske, kanoer og båter, krabbefiske, tegning, korsang og dans, volleyball og

16

minigolf. Det ble servert nydelig middag, etter fulgt av nystekte vafler og kaffe. Rune Mørland kåserte om strategi og menighetsaktiviteter ut fra Hånes kirkes målsetting eller motto som er: Levende, Nærværende, Troverdig.

Trond Egil Kristensen tok utfordringen

Om lørdag var det gjennomgåelse av søndagens tekst, som bl.a. ble illustrert på en fin måte med tegninger, det var øvelse med “Gudstjenestekoret” og blomsterdamene tryllet fram mye fint av høstens blomster. Lørdagens høydepunkt var nok grillfesten på Kjevikstranda, i supert høstvær. Pølser og koteletter, med rikelig tilbehør av andre godsaker, smakte fortreffelig Det var anledning til å bade, å prøve kajakker, å stå på vannski + gratis båttur. Og de som ikke utfordret manetene og det våte element, kunne delta i naturstien med innlagte finurlige spørsmål. Etter søndagens gudstjeneste var det

“Soknegrillmester Theis”, godt assistert av Torgny, bød på pølser og koteletter, pluss mye annet godt å spise.

samlingsfest med diverse orienteTor Borgen i fin stil ringer. Marit Salvesens overrasket stort, og slo igjennom med en gang, med en selvskrevet sang om menigheten og de ansatte. Sangen må leses/synges med et positivt smil, sier Marit. (Se side 15) Weekenden gledet mange, men det hadde vært plass til flere både på Kjevikstranda og i Menighetshuset. S.S.

17


Tanker om kirkerommet

Arkitekt Arne Åmland kåserte i Hånes kirkes kulturforum om temaet ”Hvordan jobber en arkitekt for å utforme kirkerommet?” Det er spennende å lytte til personer som bærer ansvar for den bygningsmasse som omgir oss og som gir så ulike inntrykk. Ikke minst kirkebygg. Slik var det også denne kvelden, 13.september. Nå var det ikke så mye eldre og nyere kirkers eksteriør Åmland var opptatt i kåseriet, men selve kirkerommet. Han engasjerte tilhørerne med en gang ved å spørre: ”Hva er ditt første minne fra kirkerommet?” Selv husket han fra sin barndom da han fulgte sin far, klokkeren, til Austad kirke hvor han satt ved siden av far i klokkerstolen (boksen) hvorfra han som liten gutt kun hadde fri utsikt opp mot taket. Der studerte han dekorasjonen med de 4 engler! ”Kirkerommet” finner vi i evangeliene, blant annet i Luk.24, 36:”Mens de talte om dette, sto Jesus midt i blant dem og sa: ”Fred være med dere.” Vie leser om igjen og om igjen Jesu tilstedeværelse i ”kirkerommet”: ”..8 dager senere…” osv. Det var for 2000 år siden, i dag finner vi kirkerommet også på Hånes Det er rommet hvor vi møter Gud, samspillet mellom lyset og mysteriet. Keiser Konstantin bygget de kirker på 300 tallet. Etter modell av de gamle romerske basilikaer bygget han de første statskirker. Åmland stanset ved den utvikling Hamresanden

Telefon:

som har funnet sted fra forhenget i templet, til kor veggen i de eldre kirker som skiller mellom kirkerom og presten i det aller helligste. Det var meget strengt om hvem som fikk gå til nattverd. Vi ser eksempler på det i øst ortodokse kirker. Det var de tykke murers tid hvor det også var viktig å få store vinduer slik at lyset kom inn. Senere fikk vi også stavkirker her nord . Messene forgikk på latin og det var det få som forsto, men opplevelsen av å være i mysteriets verden hadde verdi i seg selv. Men utviklingen i Europa gikk mot en nærmere forbindelse mellom prest og menighet. Åpningen i kor veggen ble videre og videre slik at den ble helt borte. I Renessansen ble prekestolen viktig. Kirkene skulle være Ordets kirker. Presten kom nærmere, de høge prekestoler blir erstattet med lavere utforminger hvor prekestolen er på gulvet. På 1800 tallet ble det her til lands bygget flest kirker og bedehus. Det var et rikt menighetsliv den gang som etter hvert utviklet også en utvidet sosial samværs form. De gamle kirker var ikke bygget for andre aktiviteter enn gudstjenesten. I senere år har vi fått arbeidskirker hvor kirkebyggningen er utformet for flere funksjoner. I de eldre kirker strever en med å tilpasse di nye behov ved å ta bort noen av kirkebenkene. En får plattform for korsang, Ramper opp til koret for rullestolbrukere, plass til servering av kirkekaffe etc.

Utvikling kan en jo ikke stanse, men vi kan være med å påvirke den slik at den arv vi har fått å forvalte blir tatt vare på. Det er betenkelig hvis vi som kirke skal miste vårt særpreg og egenverdi. Hånes kirkes kulturforum står virkelig på for å arrangere slike kvelder med interessante temaer. Både de og kåsør hadde fortjent en enda større oppslutning, men vi ser frem til flere slike gode arrangementer. Øyv.L.

Espen Isak Egeland Bedemand og daglig leder

38 09 43 30 Vakttelefon hele døgnet: 38 02 24 44

18

Fra 1900 tallet kom betongen som et nytt byggemateriale. Det ga muligheter for utforminger som en ikke hadde tidligere. Også kunsten fant nye uttrykksformer. I nyere kirker er det ofte samarbeid mellom arkitekt og kunstner. Fra å bygge kirker med avlange kirkerom, bygges det nå gjerne rom hvor menighetens sitteplasser er enten på skrå eller i halvsirkler. Alter og prest blir da plassert nærmere sentrum i kirkerommet. Det primære er at kirkerommet funger for gudstjenesten. Vi fikk se fotos og tegninger av slike moderne kirkebygg. Det nyeste innen vårt kirkeliv, er forslaget om at Kirke og Moské kan være under samme tak. Det er visstnok praktisert enkelte steder, og det skal visstnok fungere etter hensikten. Åmland nevnte dette i forbindelse med en tegning hvordan to slike funksjoner med særpreg kunne bygges under samme tak.

Telefon: 38 10 70 00

Vakt: 982 82 959

Perfect Seven- konsert på ARENA Fredag 17 september var vi en litt annerledes Arena- samling. Vi hadde nemlig besøk av rockebandet ”Perfect seven”. Bandet, som består av fire personer, skapte god stemning i festsalen! I løpet av konserten var omtrent 40 innom, for det meste konfirmanter fra Hånes, men også voksne møtte opp. Folk koste seg med pizza og brus mens de lyttet til god musikk! ”Perfect seven” hadde tydelige kristne tekster, og noen av disse ble forklart underveis. Det er gøy å høre at også denne musikksjangeren kan brukes til å spre evangeliet! Etter konserten ble en del igjen for å prate eller spille spill, og det nærmet seg midnatt før alle hadde dratt hjem. Det var en bra kveld, og vi håper vi kan få til noe liknende en annen gang! Arena er et

ungdomsarbeid som foregår hver fredag i Hånes kirke. Det ledes for tiden av Arne Eikeland, og en gjeng fra Ansgarskolen. Samlingene har litt varierende innhold fra gang til gang, men det er alltid en andakt eller annen form for kristen forkynnelse. Noen ganger arrangerer vi temakvelder eller turer også. Arena er for ungdommer fra ungdomsskolen og oppover, og vi holder for det meste til i ungdomsrommet hvor vi har kiosk, prosjektor, pc, bra lydanlegg og tilgang på masse spill. Vi har også ping- pongbord og biljardbord, som bruker å være veldig populært. Vi har en egen facebook- gruppe, som heter ”ARENA ungdomsklubb Hånes”. Her blir det lagt ut informasjon fra gang til gang om hva som skjer. Arne Eikeland

Herborg Kråkevik kommer til Giverfest i Hånes Kirke! Du leste riktig! Hun kommer til Hånes menighets Giverfest lørdag 13. november i Hånes kirke, og skal glede oss med sang og humorinnslag. Ja, faktisk kommer hun ens ærend til Kristiansand for å opptre på denne festen. Mange tenker nok at Herborg er en sangerinne, men hun er faktisk en av norges mest allsidige artister de siste årene, både som sanger, skuespiller og humorist. Hun er for øvrig utrolig god til å immitere andre kjente personer og tar de ”på kornet” både når det gjelder stemme, mimikk og fakter.

glødd over dei kraftfulle tekstane og gode melodiane! Eg håpar de syns me gjer stas på dei gamle salmane, og åpnar øyrene dekans for nokre nye salmar de aldri har høyrt" uttaler Herborg selv om CD’en. Den er også presentert i flere TVprogram, både på NRK og på TV2.

at de som kommer, ønsker å være med å ta ansvar for økonomien i Hånes Menighet ved å tegne seg som Faste Givere.” Og Blakseth legger til at det er ikke bare Herborg Kråkeviks sang og humorinnslag som gjør at dette vil ”Hvem kan komme på årets Giverbli en fin fest og en flott opplevelse. – fest?”, spør vi Vidar Blakseth i Giver- ”En nydelig treretters middag, festtale Herborg har fått Spelemannsprisen og tjenesten på Hånes. av Nils Terje Andersen og det hele Anders Jahres kulturpris, og har gitt ut ”Festen er en takk til alle de som er ledet av Start-speaker Per Svein 8 CD’er. Den siste CD’en: ”Kvar ein med i Givertjenesten, men festen er Bostrøm, vil sørge for at dette blir tidag”, inneholder salmer i enkle arogså en anledning for andre til å kom- denes Giverfest!”, avslutter Vidar rangement. ”Enkelt, fordi salmane me for å få mer informasjon om GiBlakseth. gjer meg audmjuk, men også oppvertjenesten. Og vi håper naturligvis

19


Misjonsverkstedets høstmesse Misjonsverkstedets høstmesse i Tveit menighetshus lørdag 13. november kl. 12.00. Sang av barnekoret Korius fra Justvik. Nytt fra Bolivia v/ Lina og Ben Tore Beisland. Det blir åresalg, kafeteria, salgsmesse og amerikansk auksjon. Trekning på barnelotteri og hovedlotteri med mange fine gevinster. Inntektene fra messa går til Misjonsalliansens arbeid i Bolivia.

Velkommen til en trivelig dag! PS: Hvis noen har gevinster eller annet å bidra med, vennligst ta kontakt med Marianne, tlf. 905 94 298. Hilsen oss i Misjonsverkstedet

Velkommen til Hånes kirke Bots- og Bededagsgudstjeneste 31.okt kl. 11.00 Trenger vi denne dagen, en dag for bot, anger og tilgivelse? Vi tror vi trenger denne dagen, derfor har vi laget et program for denne Gudstjenesten som inneholder tekster til ettertanke, stillhet og vandring. Vi avslutter med nattverd og takknemlighet for at vi får motta tilgivelse fra Gud. Medvirkende: Gudstjenesteutvalget, Sølve og Anne

Givertjeneste Tveit menighet er avhengig av givertjeneste for å kunne lønne vår menighetsarbeider.

?

Kan DU tenke deg å bli fast giver? På den måten bidrar du til arbeidet med å skape trygt ungdomsmiljø i Tveit.

For enkeltgaver eller påmelding som fast giver, ta kontakt med

Tveit menighetskontor, Balchensv. 3, 4656 HAMRESANDEN. Telefon 38 19 68 90 Konto for gaver: 3000 40 04120

Kryss av i kalenderen onsdag 8. desember!

Dette skjer i Tveit: Mandag: Mandagskafe annenhver mandag For godt voksne i Tveit menighetshus . fra kl. 11 00 til kl.1300 Tveit Soul Children Koret er for barn i 4. – 9. klasse. Øvelse hver mandag fra kl. 18.00-19.30 i Tveit menighetshus. Onsdag: Maxiklubben Tveit menighetshus kl. 17.45 – 19.15 annenhver onsdag. Alderstrinn 5. – 7. klasse. Onsdagsmøter begynner kl 20.00 Se annonser i dagspressen

små grupper for voksne. Torsdag: Tveit kirkekor Som regel er korøvelsen annenhver torsdag i Tveit kirke fra kl. 20.00-22.00. Fredag: Åpen barnehage i Tveit menighetshus hver fredag, fra kl. 09.30 –15.30 Megaklubben Hver fredag, ikke i skolens ferier, fra kl. 19.00-22.00 Stedet er Forpakterboligen, ved Tveit kirke Alderstrinn: 8. – 10. klasse Søndag: Gudstjenester kunngjøres i dagspressen

Vi har også samtalegrupper (Våre Hjem). Spennende

http://www. kristiansand.kirken.no/tveit

på Hånes:

Fredag: Kl. 19.30; Arena

Mandag: Hånes Barnekor som tidligere hadde øvelse onsdager, er nå delt opp i to grupper: Knertene øver nå mandager i uker med oddetall fra kl.17.00 til 17.30. Soul Kids øver samme mandager fra kl.18.00 til 18.45. Hånes Soul Children øver også på mandager kl.18.30 til kl.20.00. Muligens annenhver mandag

Søndags Gudstjenestene. Les siste omslagsside i Bladet vårt og den ukentlige annonse i Fædrelandsvennen

Tirsdag: Siste tirsdag i måneden; formiddagstreff for ”Vi over 60” kl. 11.00 –13.00 Torsdag: Partallsuker; Parafinklubben kl. 17.30 – 19.30. Oppmøte Timenesveien 46. Hånes kirkekor Kl. 20.00 – 22.00; Øvelse

Gå inn på Hånes kirkes hjemmeside på adresse: http:www. kristiansand.kirken.no/ hanes for å få mer informasjon om aktivitetsplanen for den enkelte uke!

Da får vi besøk av Prostidiakon Per Emanuelsen. Vi kan love at dette blir en hyggelig kveld ! Program og tidspunkt kommer vi tilbake med senere. Sted er Tveit Menighetshus den 8. desember Hilsen Diakon og givertjenesteutvalget.

Innvielse av orgelet i Hånes Kirke Et langt prosjekt er ved veis ende når det nye orgelet i Hånes Kirke blir innviet søndag 31.oktober. Begivenheten blir markert med en konsert med flere aktører. Hånes- og Tveit Kirkekor, Glenn Vorhaug på saksofon m.fl deltar med nyere og eldre musikk innenfor flere sjangere. Instrumentet er nå spillbart og skal bare finjusteres og finstemmes før det tas i bruk. Da orgelleverandøren, Grønlund, jobbet med intoneringsarbeidet bemerket de den gode akustikken som kirkerommet vårt har for orgelklang. I orgelverdenen er orgelet vårt med sine 12 stemmer et ganske lite instrument, men intonatøren har jobbet frem en fyldig romantisk klang i instrumentet. Dette lover bra for orgelets egenskaper i liturgisk bruk; det skal jo først og fremst akkompagnere sangen i 20

gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi ser frem til å ta instrumentet bruk og ønsker alle velkommen til konsert kl.19.00 søndag 31.okt. Fri entre men ved utgangen tas det opp en kollekt til dekning av utgifter i forbindelse med konserten. Sølve E.

Åpent Åpent 9-20(18) 9-22(20) Skaff Skaffdeg degmedlemskort. medlemskort. Da Dablir blirdu dumed medpå pååå dele deleoverskuddet overskuddetii butikken. butikken.

Ryen

Gaven som varer et helt år ! Coffe Deal – Kun kr. 99 21


Fra kirkebøkene Tveit Døpte Oliver Schjølberg Hansen Susanne Gundersen Linnea Gundersen Robin Evensen

Vigde

Elektrotema Agder AS Barstølveien 36 4636 KRISTIANSAND Telefon 38 04 10 00 Telefax 38 04 08 91 E-post: ole@elektrotema.com elektrotema@elektrotema.com Web:http://www.elektrotema.com

Hånes Døpte

Døde Hildur Lønne Marry Olaug Hannås Arnhild Drangsholt

Phillip Kaarigstad-Birkholz Oliver Skofteland Rypestøl

Døde Ellinor Aina Sommerland Ruth Birkeland Torborg Torine Cajmyr Kirsten Thomassen

FLYGEL- OG PIANOSENTER SØRLANDETS ENESTE FAGHANDEL:

•Autoriserte pianostemmere •Pianoverksted •Kjøp/salg av brukte piano og flygel •Eneforhandler for: •Schimmel, Yamaha, Kawai, Bösendorfer, Samick

Åpent 12-17 (Torsd. 12-19) Barstølv. 5B, 4636 Kristiansand Sørlandsparken (”Borgen”) Tlf. 38 04 77 36 Mobiltlf. 959 89 399

Martine Edvartsen og Hans-Petter L. Breistein Konthea Eat og John Lønne Anette Torjussen og Erlend Raen

Forespørsel om kirkelige handlinger som dåp, vigsel, gravferd, inn/utmelding og annet:

W.SÆLLMANN eftf.

T v e it m en ig h et

Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Telefax: 38 19 69 61 haanes.menighet@ kristiansand.kommune.no

Tveit menighetskontor

Hjemmeside: www.kristiansand.kirke.no ( Velg Hånes på underenhet) Ekspedisjonstid: Tirsdag - fredag 10.00-14.00. Daglig leder Tone Schalla Telefon 38 19 69 10 Sokneprest Anne B. Øvensen Telefon 38 19 69 13 Organist Sølve Eggebø Telefon 38 19 69 16

Kirkens servicetorg 38 19 68 00 Mandag til fredag 09.00-15.00 e-post: kirkens.servicetorg@kristiansand.kommune.no

Hydro Texaco Håneskrysset DøgnÅpent Telefon

27. november kl.11.30 - 17.00

Kl.11.30: Sang og musikk ved Hånes Soul Kids og Musikkverkstedets 4. klassinger med gitarer. Kl. 13.30: Blomsterdekorasjoner ved Wenche Bragdø, Randesund Planteskole. Kl.16.00: Arild Heggland og dukken. Hånes Soul Children. Kaffeteria hele dagen

Mange fine gevinster både i hovedlotteriet og ved åresalg. Salg av kaker, honning og gaveartikler. Kl.17.00: Trekning av hovedlotteriet Hånes kirkering ønsker alle velkommen! 22

Hånes menighet

38 04 87 77

Rørleggeren i Tveit og Randesund

Kateket Telefon 38 19 69 12 Ungdomsarbeider Marc Schneider Telefon 38 19 69 15 / 415 86 547 Kirketjener Lillian Haanes Telefon: 38 04 15 55 Menighetsrådet Åse L. Fredheim Telefon: 38 04 67 46

Balchens vei 3 4656 Hamresanden

tveit.menighet@ kristiansand.kommune.no Telefax 38 19 69 59 Daglig leder Erling Justnes Telefon 38 19 68 90/ 489 98 778 Sokneprest Theis Salvesen Etter avtale Telefon 38 19 68 93 / 995 63 376 Kantor Ruth Loland Sandvik Telefon 38 19 68 96 Menighetsarbeider Svein Børge Pedersen Telefon 38 19 68 95 Kirketjener Tomas D. Gabrielsen Telefon 950 62 183 Diakoniutvalget Marit Salvesen Telefon 918 84 378 Menighetsrådet Marit Espegren Jøssang Telefon 38 08 54 92

Smiiil ! “Ikke følg etter kona rundt i huset når hun støvsuger. Det er ikke bare irriterende, men også ganske farlig. En venn av meg rev av en av akillessenene da han snublet i støvsugerledningen.” Edward Enfield

23


Vi samles til gudstjeneste! Hånes Søndag 31.10. Høymesse kl.11.00 v Anne B Øvensen. Bots og bededag. Nattverd. Søndagsskole. Søndag 7.11. Kveldsgudstjeneste kl.20.00 v Anne B Øvensen Allehelgenssøndag. Nattverd. Søndag 14.11. Familiegudstjeneste kl.11.00 v Anne B Øvensen Utdeling av 4-årsbok, 7-års klubb deltar og diverse sangkrefter.

Søndag 12.12. kl.11.00. Høymesse ved vikarprest. Dåp. Nattverd. Søndagsskole med juleverksted. Enkel kirkekaffe. Offer: Menighetens ungdomsarbeid.

Søndag 31.10 Bots og bededag Tveit kirke – ingen gudstjeneste pga. konfirmanttur. Se Hånes kirke kl 19.00 – Orgelinnvielseskonsert

Søndag 19.12. kl.17.00. Familiegudstjeneste ved Anne B Øvensen. Vi ”synger julen inn” og alle menighetens kor deltar. Offer: Menighetens søndagskolearbeid.

Søndag 7.11 Alle Helgensdag Tveit kirke kl. 11.00 Høymesse ved sokneprest Theis Salvesen. Tveit og Hånes kirkekor Nattverd, Kirkekaffe Offer: NLM

Julaften 24.12. kl.14.00 Julaftensgudstjeneste ved Anne B Øvensen. Knertekor og Soul KIDS deltar. 24.12. kl.15.30 Julaftensgudstjeneste ved Anne B Øvensen. Diverse sangkrefter deltar. Offer begge gudstjenestene til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 21.11. kl.11.00.: Høymesse ved vikarprest. Dåp. Nattverd. Søndagsskole. Enkel kirkekaffe. Offer: Me- !. Juledag 25.12. kl.12.00 nighetsarbeid. Høymesse ved Anne B Øvensen. Søndag 28.11. kl.17.00. Dåp. Nattverd. Enkel kirke1.søndag i advent. kaffe. Offer: Menighetsbladet Samling i kirken først og så vårt. går vi i tog, med lyslykter, bort til senteret hvor juletreet tennes. Gløgg og pepperkaker. Offer: Strømmestiftelsen. Søndag 05.12. kl.11.00. Høymesse ved Anne B. Øvensen. Dåp. Nattverd. Søndagsskole med juleverksted. Enkel kirkekaffe. Offer: Menighetens dåpsopplæring.

24

Tveit

Søndag 14.11 25. søndag etter pinse Tveit kirke kl. 11.00 Høymesse ved sokneprest Theis Salvesen. Offer: Trosopplæringen i Tveit menighet Søndag 21.11 siste søndag i kirkeåret Tveit kirke kl. 11.00 vikarprest Høymesse Nattverd Offer: Menighetsbladet

Søndag 28.11 1s.i advent Tveit menighetshus kl. 16.00 ved sokneprest Theis Salvesen. Familiegudstjeneste – utdeling av 4-årsboka. Tenning av julegrana Offer: Menighetsbladet Søndag 5.12 2.s.i advent Tveit kirke kl. 17.00 Julekonsert Tveit Frikirkes barnekor, Tveit Soul children, Tveit kirkekor og Tveit veterankorps. Søndag 12.12 3.s.i advent Lysmesse ved sokneprest Theis Salvesen Ungdomstrinnet Ve skole Tveit kirke kl. 19.00

Kirkeskyss-Tveit

Vil du sitte på tur-retur strekningen Hamresanden-Tveit kirke kan du kontakte: Øivind Harket 38 04 62 25 eller Sigmund Skjerve 38 04 60 77

Bladet Vårt nr. 5/10.  

"Folkene skal prise deg, Gud! Folkene skal prise deg, alle sammen." "Landet har gitt sin grøde. Gud, vår Gud, vil velsigne oss." 1