Page 1

Gledelig Jul

Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad

04 - 2009

Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom, der samles mine tanker som i sin hovedsum. Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt; jeg kan deg aldri glemme velsignet julenatt! Akk, kom jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, dog herinn! Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt, så skal du blive trolig her i mitt hjerte svøpt. Jeg gjerne palmegrene vil om din krybbe strø, for deg, for deg alene jeg leve vil og dø. Kom, la min sjel dog finne sin rette gledes stund, at du er født herinne i hjertets dype grunn. (Norsk Salmebok nr. 45)

Nye menighetsråd Ny diakoniarbeider 50 års konfirmanter Utdeling av barnebibel til 4 åringer Juleevangeliet Julehilsen fra Biskopen Konserter i Falnes kirke denne høsten m.m...


SKUDENES MENIGHETSKONTOR

Falnes menighetsråd:

Kirkelig ansatte i 2008:

Falnes menighetsråd:

Kirkelig ansatte i 2008: KIRKEGÅRDSARBEIDER

Postboks 23, 4297 Skudeneshavn EDVAR KALSTØ KIRKEGÅRDSARBEIDER Besøksadresse: Dr. Jensens veg 2A EDVAR KALSTØ

SOKNEPREST Kontortid:

SOKNEPREST Tirsdag kl. 1030-1300 LARS-TORE ANDA Onsdag tilLARS-TORE fredag kl.ANDA 0900-1200 Kirkelig ansatte i 2008: Telefon: 52 81 20 50 ADMINISTRATIV LEDER

Håkon Tjøstheim (leder + AU) Søvi H.Håkon Røyland (nestleder Tjøstheim (leder ++ AU) AU) Lars-Tore (sokneprest + AU) SøviAnda H. Røyland (nestleder + AU) Falnes menighetsråd: Tor Rikhart Haaland, Borgny Haga Lars-Tore Anda (sokneprest + AU) Tor Rikhart Haaland, Borgny Haga Simonsen, Siv Tjøstheim, Odny Opsal, Sivog Tjøstheim, Opsal, AslaugSimonsen, Mortensen Mardon Odny Eikeland Aslaug Mortensen og Mardon Eikeland Tor Helge Tjøstheim (sekretær) Tor iHelge Kirkelig ansatte 2008:Tjøstheim (sekretær) Vararepresentanter: Vararepresentanter: Ann Iren Brandsø, Jan Einar Ann Iren Brandsø, Jan Einar Valhammer og Bjørn Erik Erik Mosvoll. Valhammer og Bjørn Mosvoll.

ADMINISTRATIV LEDER

TOR HELGE TJØSTHEIM www.karmoykirken.no TOR HELGE TJØSTHEIM KIRKEGÅRDSARBEIDER

skudenes@karmoykirken.no EDVAR KALSTØ KANTOR KANTOR

JULIAHARBRECHT HARBRECHT JULIA SOKNEPREST

KIRKEGÅRDSARBEIDER

EDVAR KALSTØ Representanter til Kirkelig Fellesråd: Representanter til Kirkelig Fellesråd: Håkon Tjøstheim (leder + AU) Håkon Tjøstheim. HåkonSøvi Tjøstheim. H. Røyland (nestleder + AU) Sokneprest: Mardon Eikeland (Vararepresentant) Lars-Tore Anda (sokneprest + AU) Mardon Eikeland (Vararepresentant)

U) U) ga Opsal, keland

Falnes menighetsråd: LARS-TORE ANDA DIAKONIARBEIDER DIAKONIARBEIDER

SOKNEPREST Tor Rikhart Haaland, Lars Tore Anda Borgny Haga Falnes menighetsråd i 2008Opsal, hatt 9 Siv Tjøstheim, Odny FalnesSimonsen, menighetsråd ihar 2008 LARS-TORE ANDA 52 81 20 44 /har 5240 82 82hatt 26 9 møter Mortensen og behandlet saker. Mardon Eikeland møterAslaug og behandlet 40og saker. Tor Helge Tjøstheim (sekretær) lars.tore.anda@karmoykirken.no Kirkens velforening: Vararepresentanter: ADMINISTRATIV LEDER Kirkens velforening: Leder: Vinje Ann IrenKristine Brandsø, JanReiersen. Einar Vikar for Kateket: Leder:Valhammer Kristine Vinje Reiersen. Kasserer: Signy Melhus. TOR HELGE ogTJØSTHEIM Bjørn Erik Mosvoll.

Kirkegårdsarbeider: Edvar Kalstø KIRKEGÅRDSARBEIDER 913EDVAR 06 722 KALSTØ

Sekretær: JULIA HARBRECHT Håkon Tjøstheim (leder + AU) SEKRETÆR Astrid Næss (nestleder Søvi H. Røyland + AU) SEKRETÆR ASTRID NÆSS Lars-Tore AU) 52DIAKONIARBEIDER 81 20Anda 50 (sokneprest / 52 82 85+ 80 Tor ASTRID Rikhart Haaland, NÆSS Borgny Haga astrid.ness@karmoykirken.no Simonsen, Siv Tjøstheim, Odny Opsal,

SOKNEPREST Leder i Falnes menighetsråd: LARS-TORE Espen Berg ANDA 52 82 82 56

SOLVEIG E. BRINGAKER KANTOR SOLVEIG E. BRINGAKER

Kasserer: Melhus. LillSigny M. Skaadel

Redaksjon for tilmenighetsbladet: Representanter Kirkelig Fellesråd:

52 81 20 46 / 924 18 450

KANTOR Geir Dale(redaktør) og Gunnar Håkon Tjøstheim. Redaksjon for menighetsbladet: Stueland. Mardon Eikelandog (Vararepresentant) lill.m.skaadel@karmoykirken.no Geir Dale(redaktør) Gunnar JULIA HARBRECHT Stueland. Mannsforeningens programkomité

ll.

Kirkelig ansatte i 2008:

Adm. leder: GRO HELEN L.L. VIK GRO HELEN VIK Tor Helge Tjøstheim ADMINISTRATIV LEDER 52TOR 81HELGE 20 47TJØSTHEIM / 948 62 779 KATEKET KATEKET tor.helge.tjostheim@karmoykirken.no

ADMINISTRATIV LEDER

GRO HELEN L. VIK

TOR HELGE TJØSTHEIM Aslaug Mortensen og Mardon Eikeland Falnes menighetsråd har i 2008 hatt 9 KIRKETJENER Leder i Ferkingstad sokneråd: Tor Helge Tjøstheim (sekretær) Kantor: Kirketjener: Kåre Haga, Håkon Tjøstheim, møter og behandlet 40 saker. Magne DIAKONIARBEIDER Vararepresentanter: KATEKET Mannsforeningens programkomité JANE S. JOHANSEN Falnes, Arne Fjelltun, Birger Eike, Ole Berit Ådland KIRKETJENER Håvard Skaadel Jane Sandve Johansen KANTOR ant) Ann Iren Brandsø, Jan Einar Kåre Haga, Håkon Tjøstheim, MagneKåre Johan Olsen, D. Apeland, GRO HELEN L.Magne VIK Kirkens velforening: BRINGAKER 52 JULIA 82 06 99 Valhammer Bjørn 52 81Kristine 20og45 /Birger 413 26 107Ole 52SOLVEIG 81 20S.E.og 49 / 413Erik36Mosvoll. 182 HARBRECHT JANE JOHANSEN Johan Lie Olav Wikre. Falnes, Arne Fjelltun, Eike, Leder: Vinje Reiersen. hatt 9 havard.skaadel@karmoykirken.no jane.johansen@karmoykirken.no Signy Melhus. JohanKasserer: Olsen, Magne D. Apeland, Kåre Representanter til Kirkelig Fellesråd: KATEKETstyre SEKRETÆR Johan Fredtun Lie og Olav Wikre. Håkon Tjøstheim. DIAKONIARBEIDER Jan Stueland (leder), Tor Inge Haugen, Redaksjon for menighetsbladet: SOLVEIG E. BRINGAKER Mardon Eikeland ASTRID NÆSS (Vararepresentant) Jakob L. Simonsen,og Tor Rikhart Geir Dale(redaktør) Gunnar GRO HELEN L. VIK Fredtun styre Thor Karstensen, Håkon Menighetsblader på nett: Haaland, Stueland. Kyrkjebakken menighetshus: Fredtun: Falnes menighetsråd har i 2008 hatt 9 Jan Stueland (leder), Tor Inge Haugen, Tjøstheim og Kai Trygve Endresen. www.pdf.karmoykirken.no/menighetsblad.htm SEKRETÆR og behandlet 40 saker. JakobMannsforeningens L.182 Simonsen, Torprogramkomité Rikhart Utleie 40 21 møter 33 78 KATEKET et: Utleige 413 36 KIRKETJENER http://www.kirkenorge.no/ ASTRID NÆSS Haaland, Thor Karstensen, Håkon Kåre Haga, Håkon Tjøstheim, Magne Kirkens velforening: SOLVEIG E. BRINGAKER JANE S. JOHANSEN Tjøstheim ogArne Kai Trygve Falnes, Fjelltun, Endresen. Birger Eike, Ole Leder: Vinje Reiersen. B-bKristine lad Magne D. Apeland, Kåre Tekst og bilderJohan fra Olsen, arrangementer Kasserer: Signy Melhus. Johan Lie og Olav Wikre. té SEKRETÆR KIRKETJENER mottas i Falnes eller Ferkingstad agne ���� ����� ����� ��� Redaksjon for menighetsbladet: ASTRID NÆSS finnes en giro Fredtun JANE S.styre JOHANSEN Om du ønsker å gi en gave til bladet, � e, Ole med takk. �� ������ Geir Dale(redaktør) og Gunnar Jan Stueland (leder), Tor Inge Haugen, , Kåre Send helst på e-post og legg gjerne ���Stueland. ������ på baksiden av bladet. Grunnen til at vi velger å bruke Jakob L. Simonsen, Tor Rikhart ������ ved bildene som egne Thor filer.Karstensen, Håkon �� Haaland, baksiden i stedet for en løs giro, er enkel. Vi sparer Mannsforeningens programkomité KIRKETJENER Tjøstheim og Kai Trygve Endresen. Kåre Haga, Håkon Tjøstheim, Magneca. kr. 6000,- Klipp giroen ut og ta den med dette augen, JANE S. JOHANSEN Falnes, Arne Fjelltun, Birger Eike, Ole Siste frist for neste nr.: i banken. Eller bruk nettbank. Johan Olsen, Magne med D. Apeland, Kåre on Johan Lie og Olav Wikre. en. Red. Fredtun styre Jan Stueland (leder), Tor Inge Haugen, Jakob L. Simonsen, Tor Rikhart Haaland, Thor Karstensen, Håkon Tjøstheim og Kai Trygve Endresen.

råd:

Returadresse:

PORTO

Tårnklang Postboks 23, 4297 SKUDENESHA VN

BETALT

PORT PAYÉ NORGE

Kjære leser av Tårnklan Redaksjo nen vil ønsk g! høytid! e alle leser

e en velsi gnet JuleTårnklan g kommer ut 4 gang ser er julen er årlig og ummeret som dere utvidet til å få med det 32 menighetene som skjer i Falnes sider. Vi prøver og , Ferk men ingstad er avhengig underveis . av tips og ideer Vår bønn er har på hjert derfor; ikke sitt inne et, men send med det du tekst om oss noen hva dere bilder og holder på og lag. litt med i foren inger Vi er takk nemlige for alle bidra g. Bladet er gratis, men Bruk giroe gaver mott n nedenfor as eller nettb med takk! ank. Redaksjo nen, e-po st: taarnklan g@gmail .com

�����������������������������������

����

GAVE-GIRO på baksiden

���������

������������

����������

������������ ������������

�����

���������

���������������������

������������������

���������

Jeg har vunnet, Jesus vant, Døden oppslukt er med seier. Jesus mørkets fyrste bandt, Jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant og jeg har vunnet! Eg veit ei hamn for meg som heimlaus vankar og som i livsens storm så lett driv av. Eg veit ei hamn for mine redde tankar som flyg lik trøytte ���������������������������� fuglar over hav.

�������������������� ��������������� ����� ����������������� ����������������� ����� ����������������� �� ������������������ ��������� �������� ������������������� ��������� ������������������ ����� � ���������������� ������������������ ���������� ������������������� ������ ����������������������� ����������������� ������ ������������������ ������� ������������������� ������� ������������������� ���� ����� ���������������� ����������������� ����� ������������������ ������ ������������������� ���� ������������������ ��������������������������

Eg veit ei hamn, der hjarta mitt kan kvile når det er sårt og veit seg ingen fred. Eg veit ei hamn, der sola klårt skal smile når alle mine ljos har brunne ned.

15.02.2010

Eg veit ei hamn når eg mot kvelden seine skal styre inn mot dødens mørke strand. Eg veit ei hamn, og berre denne eine, der eg frå strid og naud stig frelst i land. Eg veit ei hamn som heiter Kristi nåde, ei hamn i livsens jag og dødens natt. Der er det bot for brot og vern mot våde, der finn mitt mødde hjarta heimen att. SB-Syng for Herren nr 860

������������� ����������������������

���������������������

����������������������� ������������������� �� ��� �����������������������

����������� ����������� ������ ����������� �������� ����������� ������

���������� ������������������������ ���������������� � ���������� ������� ������������� ����������� �����������

Noen må våke i verdens noen må noen må væretro i mørket, natt, Gud, de svakes la din vilje skje bror, Hjelp oss å følge på jord! ditt bud! må bære

Noen

en noen ������������������������ må vise annens noen

må kjempe mildhet, nød, �������������� Gud, for la ditt rikes andres rett, ���������������������� Hjelp tegn oss å bli sett! følge ditt bud! Herre, du våker Herre, i verdens du bor Herre, du viser i mørket,natt, Selv oss Kristi under er vi hos livets tyngste dag! deg, slag Amen, du vår Gud! Norsk Salmebok amen. nr. 733

�������� ������������

���������������

���������

����������������

�����������������

�� ��������

3361.67

.80374

Frivillig gave

til Tårnklan

g 2010

Tårnklang

Tårnklan g Postbok s 23 4297 SKU DEN

ESHAVN

3361.67

.80374

Redaktør: Geir Dale

Medarbeidere i redaksjonen: Ole Johan Olsen Audhild E. Stueland Gunnar Stueland Tor Helge Tjøstheim

Er noe av dette ditt??

Gjenglemte ting i kirkene tas med til Menighetskontoret i Skudeneshavn.

Forsidefoto: Gunnar Stueland

Annonser: Borgny H. Simonsen Trykkeri: Gunnarshaug Trykkeri AS

Tårnklang, e-post:

taarnklang@gmail.com

2 • Tårnklang 04-2009

Frister for innlevering av stoff til Tårnklang:- 15. feb., 01. mai, 01. aug. og 01. nov. Gaver: Ferkingstad menighetshus: Kontonr.:3361

Hvordan har du det e g e n t l i g ?

69 34649

Fredtun: Kontonr.:3364

31 25175

Tårnklang: Kontonr.:3361

67 80374

Et menneske å snakke med når livet er som verst. www.kirkens-sos.no Vi er her - alltid!


Vi leser i Bibelen Uke 49 29. nov. – 5. des. 2009 Søndag: Luk 4, 16–22 a Mandag: Ef 2, 17–22 Tirsdag: Jes 35, 1–4 Onsdag: Jak 5, 1–6 Torsdag: Hebr 12, 1–3 Fredag: Ef 1, 13–17 Lørdag: Sal 70 2–6 Uke 50 6. – 12. desember 2009

Hjertelig takk,

Søndag: Luk 12, 35–40 Mandag: Mark 1, 14–15 Tirsdag: Sal 27, 7–14 Onsdag: Jes 52, 7–10 Torsdag: Joh 1, 19–23 Fredag: Luk 3, 7–14 Lørdag: Luk 3, 15–20

Astrid!

Uke 51 13. – 19. desember 2009 Søndag: Matt 11, 11–19 Mandag: Mal 3, 1–5 Tirsdag: Rom 15, 8–13 Onsdag: Fil 4, 4–7 Torsdag: Sal 119, 169–176 Fredag: Joh 16, 20–24 Lørdag: Joh 5, 31–35 Uke 52 20. – 26. desember 2009 Søndag: Joh 3, 26–30 Mandag: Jes 7, 13–14 Tirsdag: Jes 11, 1–9 Onsdag: Matt 1, 18–24 Torsdag: Luk 2, 1–14 Fredag: Joh 1, 1–14 Lørdag: Apg 7, 52–60

En veteran takker for seg! Tekst og Foto: Tor Helge Tjøstheim

En epoke i menighetskontorets historie nærmer seg slutten. Astrid Næss går inn i pensjonistenes rekker etter jul, etter over 28 år som sekretær her på kontoret.

Uke 53 27. desember 2009 – 2. januar 2010 Søndag: Joh 1, 16–18 Mandag: Luk 2, 36–38 Tirsdag: Jes 63, 7–9 Onsdag: Gal 4, 4–7 Torsdag: Joh 14, 27 Fredag: Matt 1, 20 b – 21 Lørdag: Luk 13, 6–9

Astrid begynte 1.juni 1981, da Terje Wallace var prest, Per Haga organist og Johan Lunde diakon. Kontoret var på Folkebadet i sentrum. Hun hadde 6 timer i uken til å begynne med. Oppgavene var da å føre kirkebøker og prestens arkiv og ta imot de som kom til prestekontoret. Hun ble etter hvert et levende leksikon i ”Hvem er hvem” i Skudenes. Hun vet utrolig mye om folk, familier og slektsforhold, og er til uvurderlig hjelp når vi andre på kontoret lurer på noe.

Uke 1 3. – 9. januar 2010 Søndag: Luk 2, 41–52 Mandag: Matt 2, 1–12 Tirsdag: Matt 2, 13–18 Onsdag: Joh 2, 1–11 Torsdag: Matt 3, 13–17 Fredag: Jes 42, 1–4 Lørdag: 2 Mos 33, 18–23

I årenes løp, har de seks timene i uken blitt til 11, og hun har nå ansvar for en hel rekke saker og ting som: Henting og utsending av post, annonsering, sende sms til kirkeverter, sende ut invitasjon til dåp, avtale tid for dåpssamtaler, skrive ut papirer og fadderhilsener til dåp, skrive ut diverse attester, sende ut hilsen i forbindelse med ett, to og tre års dåpsdag, kirkebokføring, føring av dagsregister og statistikk, sende rapport til medlemsregisteret, sende melding om døpte, døde og vigde til menighetsbladet, sende menighetsbladet til utenbys adresser, og ordne papirer og bibel til vigsel.

Uke 2 10. – 16. januar 2010 Søndag: Joh 1, 29–34 Mandag: Åp 7, 13–17 Tirsdag: 2 Mos 17, 1–6 Onsdag: Jes 55, 1–3 Torsdag: Joh 7, 37–44 Fredag: Matt 8, 5–13 Lørdag: Matt 8, 23–27 Uke 3 17. – 23. januar 2010 Søndag: Joh 4, 5–26 Mandag: Joh 4, 27–30 Tirsdag: Jes 40, 27–31 Onsdag: Kol 3, 14–17 Torsdag: 2 Tim 1, 7–10 Fredag: Rom 12, 3–8 Lørdag: Matt 20, 1–16

Hun har vært det faste punktet når alle andre flyr ut og inn av dørene, vårt ansikt utad, - og som regel den folk har truffet på telefonen. Hun har slåss litt med datamaskinen av og til, - men samtidig ikke gitt opp, og etter hvert har de blitt riktig så gode venner J Til slutt vil vi takke deg for alt arbeidet du har lagt ned i menigheten vår, for alle gode smil og gode ord du har delt med oss, og med folk i Skudenes.

Søndag: Luk 17, 7–10 Mandag: Apg 26, 12–18 Tirsdag: Sal 119, 105–112 Onsdag: 1 Pet 1, 22–25 Torsdag: Hebr 4, 12–13 Fredag: Luk 8, 4–15 Lørdag: 1 Kor 1, 18–25

Lykke til som pensjonist J

Kilde: Databibelen.no

Uke 4 24. – 30. januar 2010

Tårnklang Tårnklang04-2009 04-2009• •33


Uke 5 31. jan. – 6. feb. 2010 Søndag: Mark 4, 26–32 Mandag: Rom 10, 13–17 Tirsdag: 1 Kong 19, 9–13 Onsdag: Joh 1, 14–18 Torsdag: Joh 14, 8–14 Fredag: 2 Kor 4, 1–6 Lørdag: Luk 1, 50–53

Falnes

Vi leser i Bibelen

Uke 6 7. – 13. februar 2010 Søndag: Joh 17, 1–8 Mandag: Matt 17, 1–9 Tirsdag: 2 Mos 34, 27–35 Onsdag: 1 Joh 4, 13–16 Torsdag: Jes 52, 13–15 Fredag: 2 Kor 8, 9 Lørdag: Luk 18, 31–42 Uke 7 14. – 20. februar 2010 Søndag: Joh 12, 24–33 Mandag: 1 Kor 13, 1–7 Tirsdag: 1 Kor 13, 8–13 Onsdag: Matt 6, 16–18 Torsdag: 1 Mos 3, 1–8 Fredag: 1 Mos 3, 9–13 Lørdag: 1 Mos 4, 1–16 Uke 8 21. – 27. februar 2010 Søndag: Job 2, 1–10 Mandag: Matt 4, 1–11 Tirsdag: Ef 6, 10–20 Onsdag: Sak 3, 1–5 Torsdag: Sal 25, 4–10 Fredag: 1 Mos 32, 24–30 Lørdag: Åp 12, 7–12

Falnes menighetsråd: Bak fra venstre: Espen Vidar Berg, Lars-Tore Anda, Jan Stueland, Arne Nornes og Nils Henrik Velde. Framme fra venstre: Aslaug Johanne Mortensen, Sølvi Henningsen Røyland, Randi Elin Nornes Sæle, Tone Kristine Sæle, Agnes Simonsen Løsnesløkken, Siv Marie Tjøstheim og Borgny Haga Simonsen. (Bjørg Olaug K. Sommerfeldt og Einar Jøssang var ikke tilstede da bildet ble tatt.)

Uke 9 28. februar – 6. mars 2010 Søndag: Luk 7, 36–50 Mandag: Apg 22, 12–16 Tirsdag: Apg 8, 4–8 Onsdag: Ef 2, 1–5 Torsdag: Rom 8, 35–39 Fredag: 1 Pet 5, 8–11 Lørdag: Ef 5, 8–20 Uke 10 7. – 13. mars 2010 Søndag: Luk 4, 31–37 Mandag: Kol 2, 13–15 Tirsdag: Jes 57, 14–16 Onsdag: Matt 5, 1–12 Torsdag: 5 Mos 8, 1–3 Fredag: 5 Mos 15, 7–11 Lørdag: Joh 6, 1–15 Uke 11 14. – 20. mars 2010 Søndag: Joh 6, 24–36 Mandag: Am 8, 11–12 Tirsdag: Apg 2, 42–47 Onsdag: Jer 10, 23–24 Torsdag: Mark 10, 41–45 Fredag: Jer 33, 14–17 Lørdag: 1 Sam 2, 1–10 Uke 12 21. – 27. mars 2010 Søndag: Sal 113 Mandag: Jes 7, 10–14 Tirsdag: Jes 11, 1–5 Onsdag: Rom 8, 1–4 Torsdag: Luk 1, 26–38 Fredag: Joh 12, 1–8 Lørdag: Sak 9, 9–10 Uke 13 28. mars – 3. april 2010 Søndag: Joh 12, 12–24 Mandag: Mark 11, 15–19 Tirsdag: Mark 12, 1–8 Onsdag: Matt 26, 1–5 Torsdag: Joh 13, 1–15 Fredag: Mark 14, 26 – 15, 37 Lørdag: Matt 27, 57–66

4 • Tårnklang 04-2009

Leder i Falnes Menighetsråd; Espen Vidar Berg Først og fremst skal lederen sørge for at menighetsrådsmøter blir gjennomført og saker blir drøftet. Samtidig skal en leder være den som har oversikten når det gjelder oppgaver som må gjøres, være en som kan bære frem de valgte medlemmenes meninger utad og være en som hele tiden har det målet at arbeidet skal være til velsignelse for folk og til ære for Gud. Det er kjempeviktig for rådet å skape en god arbeidssituasjon for de ansatte, lytte etter deres meninger og støtte dem i deres utadrettede arbeid. Det er også en kjempeutfordring å støtte og videreutvikle det gode barne- og ungdomsarbeidet som gjøres. Barn og ungdom må møtes som de er; de må oppleve at de blir hørt og tatt hensyn til. Kanskje vi kan få brukt Fredtun mer aktivt i dette? Ellers er det gledelig å se den gode nattverdssøkningen, det viser at arbeidet bærer frukter. Det er å håpe at rådet ikke bare blir et sted for praktisk tenkning, men også for ettertanke og vilje til åndelig ledelse. En leder har et særskilt ansvar for at dette skal fungere. Det gjør meg ydmyk, men med forbønn fra menigheten og Guds hjelp har jeg god tro. Jeg gleder meg til å være med. Foto: Tor Helge Tjøstheim Flyfoto: Kjell Mangor Sevland


Ferkingstad Ferkingstad sokneråd: Bak fra venstre: Lars-Tore Anda, Leon Vikra, Irene Tveit og Berit Ådland. Framme fra venstre: Karsten Jonassen Stava, Aud Sølvi Vikra Larsen, Aud Irene Nes, Linda Larsen Meistad, Reidun Johannessen, Sølvi Varne, Thor Frithjof Karstensen og Anne Berit Hjelmevoll.

Tårnklang har spurt de nye lederne i menighetsrådene i Falnes og Ferkingstad om hvilke tanker de har rundt lederansvaret og rådets oppgaver i menigheten.

Leiar i Ferkingstad Sokneråd; Berit Ådland Som leder i menighetsrådet tenker jeg at jeg vil gjøre så godt jeg kan. Jeg tenker at alle de andre medlemmene i rådet er viktige, også de ansatte er viktige å samarbeide med. At vi oppmuntrer hverandre og ser den enkelte. Jeg synes det er viktig at vi opprettholder det vi har i vår menighet. At vi kan samarbeide både med bedehus, skole, barnehage, korps og idrettslag. Med tanke på unge familier at vi kan f.eks. arrangere temakvelder.  Jeg føler meg trygg på at det skal gå bra. Har flotte folk å samarbeide med. Så er det godt å være trygg i Jesu hender, og stole på at Han vil lede og hjelpe både meg og alle de andre.

Tårnklang Tårnklang 04-2009 03-2009 • 5


Tårnklang vil rette en stor takk til alle annonsører og andre støttespillere!

4280 Skudeneshavn Tlf. 52 81 48 80

ALT I BYGG

Kirkeveien 11 - 4280 Skudeneshavn - Telefon 52 82 83 93

4280 4280Skudeneshavn Skudeneshavn Tlf.: Tlf.: 52 5282 8288 8808 08 Mobil: Mobil: 952 95244 44794 794

Foretaksregisteret: NO 963 150 660 MVA

HERREKONFEKSJON DAME- OG HERRESKINNKLÆR

4297 Skudeneshavn – Telefon 52 82 83 05

aa ss

Hillesland

4280 Skudeneshavn Tlf. 52 82 82 07 4270 Åkrehamn Tlf. 52 82 91 00

4250 Kopervik Tlf. 52 85 63 33

5542 Karmsund Tlf. 52 82 11 25

5536 Haugesund Tlf. 52 72 27 48

�������� ����������� Postveien 52 – 4280 Skudeneshavn Telefon 52 82 84 21 – Telefax 52 82 85 77

������������

Skudeneshavn 52 82 83 66 – Åkrehamn 52 81 55 88

Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259

�������

�������� ������� ������ ��

���������������������������� Statoul Skudeneshavn Statoil Skudeneshavn ����������������� Tlf. 52 52 82 Tlf. 82 88 88 02 02

Postboks 70 – 4297 Skudeneshavn Telefon 52 83 36 00 – Telefax 52 83 36 01 www.skudeelektro.no

BOLIG – INDUSTRI – SKIP

Telefon 52 82 89 74

4280 Skudeneshavn

������������������������������������

��� ������ �� �����

Alt i sportsutstyr og golvbelegg

Treffes på tlf 02002 fra kl. 07.00 - 21.00 Treffes på tlf 02002 fra kl. 07.00 - 21.00 hver dag hver dag 6 • Tårnklang 04-2009


Ny diakoniarbeider

Janne Kristine Eng

Ny diakoniarbeider

Foto: Tor Helge Tjøstheim

Foto: Privat

Jeg heter Janne Kristine Eng, er 30 år gammel og bor i Skudenes. Her bor jeg sammen med min mann og to barn. Selv om jeg sokner til Falnes, føler jeg tilhørighet til Ferkingstad, siden jeg er døpt, konfirmert og gift her. Jeg er utdannet vernepleier, og har gått et år på musikklinjen på den gang Bibelskolen i Staffeldtgate. I tillegg til at jeg har jobbet som vernepleier, hadde jeg i et år en 50% prosjektstilling som musikkarbeider på Skudenes bedehus. Store deler av fritiden min bruker jeg på sang og musikk, bl.a. i Ton Angelon og Voice of Joy. Og nå har jeg altså fått jobben som diakonimedarbeider i Falnes og Ferkingstad. Jeg gleder meg, og er selvsagt litt spent på det arbeidet jeg skal ta fatt på over nyttår. Om diakoni: Diakoni tenker jeg på som kirkens omsorgstjeneste. Det handler om nestekjærlighet i praksis, og altså formidle Guds kjærlighet til alle mennesker. Om arbeidsoppgavene: Jeg vet allerede om en del av de arbeidsoppgavene jeg kommer til å få, men jeg skal i disse dager ha en samtale med daglig leder, Tor Helge Tjøstheim, for å avtale nærmere hva som blir mine hovedarbeidsoppgaver. I mitt arbeid regner jeg med å komme i kontakt med alle aldersgrupper, fra de aller minste til de eldste. Jeg skal for eksempel på et kurs i babysang til våren. Ellers vet jeg at jeg skal involveres i aktiviteter som trilletreff og Smayli, jeg skal ha noe klokkertjeneste, og det skal inngå i jobben min å være sammen med ungdommene i Ton Angelon. Siden jeg ikke skal starte i 100% stilling helt enda, vil det nok ikke bli det store spillerommet for ”egne prosjekter” helt i starten, men det vil nok tiden vise... Om arbeidsdagen: Det blir spennende å se hvordan arbeidsdagen vil bli, men jeg er forberedt på at det vil bli noe arbeid på ettermiddag, kveld og helg. Dette er ikke et ukjent fenomen for meg, og jeg håper at det vil fungere også nå som jeg er mor til to. I og med at jeg skal ha Ton Angelon inn i stillingen, vet jeg at jeg får drive med musikk her. Ellers regner jeg med at jeg skal få nytte av min sang- og musikkglede i arbeidet mitt.

-Vi vil ønske deg lykke til i jobben, og ikke minst, hjertelig velkommen!

Foto: Gunnar Stueland

Tårnklang 04-2009 • 7


Aktivitetstorget

Ferkingstad sokn

Føremiddagstreff i Kyrkjebakken, siste tysdag i månaden kl. 11.00 Trilletreff i Kyrkjebakken, annenhver fredag i partalls-uker, kl. 10-12.00 Kyrkjeforening for Ferkingstad har møte på Kyrkjebakken andre onsdag i månaden. Møta startar kl.19.00 Alle som vil er hjarteleg velkomne.

Notare quam lit-

Fredtunkvelder

tera

-Onsdager kl.19.00

gothica 2005

Datoer 2010: 13.januar, 27.januar, 10.februar, 24.februar, 10.mars og 24.mars. Se plakat og annonse i forkant av møtene.

Falnes sokn Trilletreff i Skudeneshavn, i Røde Kors Huset onsdag i partallsuker kl. 10-12.00 Yngres på Skudenes Bedehus, for 2. – 7. klasse. Torsdager kl.18.00-19.15. Ungdomskafeen Smayli, for 5. – 7. klasse. Annenhver fredag. Kl. 18-21.30 i kjelleren på Skudenes Bedehus. Til forskjell fra andre kafeer har vi ingen kjøpeplikt! Du kan bruke Internett og låne diverse spill og bordtennis. Torsdagskaffe Skudenes Bedehus. Annenhver torsdag, kl.11.00, arrangeres formiddagskaffe. Programmet varierer, men ofte er det lokalhistoriske og andre kulturelle innslag. Mye sang og andakt hører også med, dessuten god tid til kaffen. Vil du synge i kor? Voksenkoret Aks har øvelser annenhver tirsdag kl. 20-22 på Skudenes bedehus. Kontaktpersoner er Olav Wikre (908 83 118) eller Håvard Skaadel (913 26 107).

Vik:

Skudenes bedehus:

Se plakater og annonser for utlodninger og voksenklubb.

Se i Haugesunds Avis og på oppslagstavlen for nærmere informasjon www.skudenesbedehus.com

Sandhåland:

Betania:

Se i Haugesunds Avis og på oppslagstavlen for nærmere informasjon Barneforening første tirsdag i mnd. kl 1600. Lovsangskor annenhver mandag kl. 1830 Kvinneforening 3. mandag i mnd. kl. 1930 Søndagsskole annenhver søndag kl. 1100 (på møtesønd.)

Ungdomsmusikken øver hver fredag. Ungdomstrim på skolen hver tirsdag kl 1900 Søndagsskolen annenhver søndag. Barnekoret har øvelse annenhver uke. Hobbygruppe UF hver onsdag Yngres annenhver uke. Bønn og samtale annenhver torsdag. Møter hver søndag kl 19.30

Syre:

Fredheim:

Søndagsskole annenhver søndag. Alle søndagsmøter begynner kl 11.30

Se i Haugesunds Avis og på oppslagstavlen for nærmere informasjon

8 • Tårnklang 04-2009


Velkommen til kirken 06.12.2009 06.12.2009 13.12.2009 18.12.2009 20.12.2009 24.12.2009 24.12.2009 24.12.2009 24.12.2009 25.12.2009 25.12.2009 27.12.2009 31.12.2009 03.01.2010

Falnes Kirke Ferkingstad Kyrkje Falnes Kirke Ferkingstad Kyrkje Ferkingstad Kyrkje Falnes kirke Falnes Kirke Ferkingstad Kyrkje Ferkingstad Kyrkje Falnes Kirke Ferkingstad Kyrkje Ferkingstad Kyrkje Falnes Kirke Ferkingstad Kyrkje

18.00 11.00 11.00 19.00 17.00 15.00 16.30 15.00 16.30 12.00 12.00 11.00 23.15 11.00

10.01.2010 17.01.2010 24.01.2010 31.01.2010 07.02.2010 14.02.2010 14.02.2010 21.02.2010 28.02.2010 07.03.2010 14.03.2010 14.03.2010 21.03.2010 28.03.2010

Skudenes Bedehus Ferkingstad Kyrkje Falnes Kirke Ferkingstad Kyrkje Falnes Kirke Ferkingstad Kyrkje Skudenes Bedehus Falnes Kirke Ferkingstad Kyrkje Falnes Kirke Ferkingstad Kyrkje Skudenes Bedehus Falnes Kirke Ferkingstad Kyrkje

17.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 17.00 11.00 11.00 11.00 11.00 17.00 11.00 11.00

Kirkelige handlinger Falnes Døpte: Simon Opsal

Iselin Pedersen Helene Brandsø Reiersen Elvira Gjestsen-Hauge Eirunn Fulin Henningsen Røyland Julian Skaar Rantaniitty Sarah Opheim Lilly Elisa Eriksen-Krumsvik Mallin Fjelltun Arne Harald Langåker Oddve Emanuel Marthinussen Audun Bringaker Emilie Strand Levik Kjell Harald Brandsø Lie Leander HaugenSarkkinen Annika Sofie Vikshåland

09.08.2009 09.08.2009 09.08.2009 23.08.2009 23.08.2009 06.09.2009 20.09.2009 04.10.2009 04.10.2009 04.10.2009 04.10.2009 18.10.2009 18.10.2009 18.10.2009 18.10.2009 18.10.2009

Ferkingstad Døpte: Noah Holgersen Knutsen (Åkra kirke)

Vigde:

Nathalia Rasmussen Skådel Mathias Sattruphai Stava Helene Svendsen Odd Jonathan Høie Tjøsvoll Casper Emil Ånensen

09.08.2009 16.08.2009 16.08.2009 27.09.2009 27.09.2009 11.10.2009

Døde: May Britt Larsen

03.04.1971 - 02.08.2009 26.05.1932 - 18.08.2009 17.01.1926 - 29.08.2009 29.04.1932 - 01.09.2009 12.08.1919 - 03.09.2009 23.08.1935 - 08.09.2009 04.02.1932 - 04.10.2009 15.11.1947 - 27.10.2009

Turid Sofie Nesse Borghild Vikre Inga Høines Kristen Naley Andreas Jakobsen Syre Johannes Hellesland Terje Strand

Vigde: Beathe Østrem og Svein Andreassen

08.08.2009 Anne Torkelsen og Gregory Simon Thomas 15.08.2009 Eli Ann Rossland Wikre og Karl Sigurd Smelvær (Fredtun kapell) 04.09.2009 Astrid Ferkingstad og Rolf Vegard Sundfør (Fredtun kapell) 19.09.2009

Døde: Jørgen Mandiussen Kvilhaug 07.08.1919 - 02.08.2009

Henriette Magnussen og Lars Erik Kvinlaug 22.08.2009 Marita Høie og Jan Erik Grindhaug 12.09.2009

Jørgen Krygård Solveig Maria Liknes Per Einar Stava Judith Lie Eliassen Ellen Marie Hemnes Ingrid Kaspersen Sandhåland Sigrun Maria Vikra Jakob Austnaberg

10.09.1927 - 06.08.2009 07.05.1938 - 10.08.2009 13.04.1974 - 14.08.2009 10.11.1927 - 16.08.2009 29.08.1922 - 23.08.2009 07.07.1916 - 18.09.2009 26.12.1931 - 10.10.2009 27.03.1927 - 25.10.2009

Tårnklang 04-2009 • 9


store julekryssord! Lykkelig

Ikke Basseng motsagt

Godt for helsen

Aksjeselskap

Kald snop Bildeboks

Ekornmat

Åsen Gi melk

Midt i hjulet

Tall

Toalett

Hul

Måned

Ikke alene Styrke

Mor

Lever

Bindeord

Berømt kineser Tre like Drikk Ikke jeg

To like Detektiv Varg ...

Hvis

Sier kua

10spørsm ål

(engelsk)

Bestill barnebladet

nr.1 nr.4

18 blader + 1 CD i året rett hjem for kun kr 290,-! Bestill på post@sondagsskole.no

1. Hvem har skrevet bøkene om

Jesus stiller stormen

6. Hva het byen der Jesus ble født?

truckfører Kurt?

7. Hva heter programlederen i Beat for

2. Hvem har gitt ut CD´en

beat?

«Så takknemlig»?

3. Hva heter sønnen til postmann Pat? 4. Hva het gutten Abraham fikk med

8. Når han spør «Kan det fikses?» svarer vi «Klart det kan!» Hvem er han som spør?

9. Hvem er den egentlige faren til Jesus?

5. Hvem synger den norske versjonen av Camp Rock-sangen «Sånn er jeg»?

10. Fullfør setningen: Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere …

SVAR PÅ 10 SPØRSMÅL: 1. Erlend Loe 2. Lisa Børud 3. Julian

Sara?

4. Isak 5. Tomine Harket og Bjørn Johan Muri 6. Betlehem

7. Ivar Dyrhaug 8. Byggmester Bob 9. Gud 10. … skal dere gjøre mot dem.

Dette er en

Vinn over det onde med det gode

-aktivitet

18 blader + 1 CD i året rett hjem for kun kr 290,-! Bestill barnebladet BARNAS på post@sondagsskole.no

10 • Tårnklang 04-2009

Vinn over det onde med det gode

Jesus stiller stormen


g n i l l i t s t u e b kryb

Jule

ehus d e b s e n e d i Sku

Også dette året, 3.– 5. Desember blir det julekrybbeutstilling på bedehuset. Store og små julekrybber fra hele verden, men også hjemmelagde, 70 – 80 krybber skal stilles ut! Det er Formiddagstreffet på bedehuset som har ansvaret for utstillingen, men dette ønsker vi at flest mulig skal få oppleve. Derfor er det samlinger fra torsdag til lørdag og kafé i tilknytning til disse. På torsdagen blir det også salg av lefser. Overskuddet går til Fredtun. Barn fra skoler og barnehager er invitert og alle barn som kommer innom for å se, får lage lys. Hvorfor har vi en slik utstilling? Jo, slik Maria en gang bar Jesusbarnet inn i vår verden, har vi et ønske om å bære budskapet om Jesus til vårt nærmiljø. Så gis julebudskapet til alle som lengter etter det beste Guds Sønn kan gi; fred og frelse til hver som vil høre og tro.

S S BEDEHU E N E D U K ÅS TILLING P S T U E B B r –09 e b JULEKRY m e s e d

3.—5.

TORSDAG

BER

3. DESEM

n

ge g utstillin Kaféen o 16.00 åpner kl.

: Kl. 11.00 / gstreff m a d id m For a Åkra besøk fr Andakt:

ER

. DESEMB

FREDAG 4

øysane Solveig R g

odnin og lynutl God mat fser Salg av le gen g utstillin Kaféen o .00 til kl. 17 er åpen

LØRDAG 5

ER

.DESEMB

: Kl. 12.00 mling a s ie Famil r med Glede bli Jubel og ning Lynutlod

: n som er Kl. 19.30 kmøte: på kafée ik lg s a u ts m rø g n G Sang –o 15.00 dreasse en til kl. Einar An p t: å k a d n A a esteret fr Hor nor k .sund H r méen i Frelsesa en” fra Frels ”Damene Aks r unduppe m/ Salg av s og kaffe stykker

Alt oversku

dd går til F

Lysverksted

redtun

for barn i k

aféen

Tårnklang 04-2009 • 11


-Bli med! Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte er en medlemstyrt organisasjon som jobber for og med synshemmede i Norge. Vi har et stort arbeid som blir til glede for medlemmene våre. Hvis du synes det blir vanskelig å lese det som står i avisen, eller at det er vanskelig å lese annen informasjon kan det være at det hadde vært positivt for deg å bli med oss. Vi kan tilby mange tilbud hvis du blir med. Vi kan nevne: - Norges største lydbibliotek med kristen litteratur som har gratis utlån direkte hjem til deg. - Lydaviser som inspirerer deg og holder deg oppdatert. - Arrangementer for å treffe mennesker som er i lignende livssituasjon. - Tilrettelegger materiell for synshemmede - Å være en samtalepartner for den som trenger det. Ta kontakt med KABB, tlf. 69 81 69 81 å snakk med oss slik at du kan få førstehåndskunnskap om KABB. Bli medlem og få alle de goder som følger med. Medlemskontingenten er 300 kr pr. år for dem som er over 16 år og 150 kr for dem som er under 16 år. Eller bruk e-post: kabb@kabb.no

Blir du med? -Kjenner du noen som er blinde eller svaksynte? Da kan det være lurt å ta kontakt med KABB. Vi tror at flere kan ha nytte og glede av tilbudene våre, sier generalsekretær Ingvar Nevland i KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte).

12 • Tårnklang 04-2009


50 års konfirmanter

Foto: Tor Helge Tjøstheim

Falnes

1. rekke f.v.: Helga Østenstad, Dora Lise Wiig Andersen, Jarle Rasmussen, Bjørg Liknes, Brit Lund 2. rekke f.v.: Jon Sverre Servan, Anne Katrine Mannes, Ingrid Fylkesnes Sjøen, Else Lovise Larsen, Arnold Malvin Nornes, Kari Thorshaug, Eldbjørg Naley, Hein Sørbø, Eva Toje, Aud Nygård, Torhild Elisabeth Henriksen, Marit Høines Voster, Agnes N. Høines, Berthella Austnaberg, Kristian Melhus 3. rekke f.v.: Kristin Søiland Tveit, Håkon Magne Lie, Egil Fagerheim, Arnleiv Dale, Gunnar Apeland, Øyvind Dale, Thomas Risdal, Alf Magne Thorshaug, Rikhart Haaland, Sigurd Skålevåg, Reidar Løklingholm Foto: Tor Karstensen

Ferkingstad

1. rekke f.v.: Else Mjølhus, Elfrid Marie Sevland, Sigbjørg Mannes, Helen Brekkå, Terese Fagerland, Sigmund Andreasen, Aud Meling 2. rekke f.v.: John Hemnes, Jan Gunnar Fagerland, Kjell Olsen, Oddvar Sandhåland, Edmund Salomonsen, Terje Langåker. 3. rekke f.v.: Jens Berg, Svein Arne Sørheim, Olav Stonghaugen, Simon Stava, Arne Gunnleif Sandhåland, Gudmund Stava, Jon Sverre Servan.

Tårnklang 04-2009 • 13


”Oooi, denne boka va fin!” ”Se, ka eg fikk!”

Tre glade gutter med hver sin nye bibel.

14 • Tårnklang 04-2009


Min egen bibel! Utdeling av barnebibelen til fireåringer i Falnes og Ferkingstad

Tekst Lill M. Skaadel Foto: Tor Helge Tjøstheim (Falnes) Anja Helen Kvilhaug (Ferkingstad)

Utdeling av bibler til fireåringene i Falnes og Ferkingstad Fredagen før utdelingen i kirken var noen av fireåringene på Undretur i kirken både i Ferkingstad og Falnes. Der var det litt av hvert for fireåringer å undre seg over. Prest Lars Tore var guide i Falnes og prest Jon Sverre i Ferkingstad.

Da fikk de studere døpefonten nærmere. Ved hjelp av en dukke viste presten hva som skjedde den gangen de selv ble døpt. Å gå opp trappen til prekestolen for å se på utsikten var spennende: "Se mamma, eg e hær oppe!" Det gikk helt uten knall og fall, presten sto sammen med maks to fireåringer om gangen på prekestolen. Enda høyere oppe var de også.

På galleriet fikk de hilse på kantor Håvard, mannen bak det store "pianoet". Han kunne lage mange dyrelyder med orgelet, og spille til sangen: "Hvem har skapt alle blomstene".

Etterpå var det litt program i Menighetshuset sammen med kateket Lill, og kosestund med litt å bite i til slutt.

På søndagen etter var det utdeling av barnebibler til fireåringene, 18.oktober i Falnes og 25.oktober i Ferkingstad. Det var sikkert noen spente fireåringer som kom til kirkene disse to søndagene i oktober. Og fornøyde så de ut etter å ha fått seg sin egen barnebibel. Se bildene!

Fireåringene og andre barn i Ferkingstad synger: "Min traktor er så liten, og vegen så LANG"..

"Vår Gud er.. så sterk.." sang barna i Ferkingstad.

Tårnklang 04-2009 • 15


Juleevangeliet

Jesu fødsel måla av Fra Angelico, San Marco museet i Firenze

16 • Tårnklang 04-2009


Luk.2, 1-20: 1 Det skjedde i de dager at det gikk ut

befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 2 Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. 3 Og alle drog av sted for å la seg innskrive,

Keiser Augustus av Romerriket

hver til sin by. 4 Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids ætt, 5 for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovende, som venter barn. 6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget. 8 Det var noen gjetere der i nærheten som

var ute og holdt nattevakt over sauene sine. 9 Med ett stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet. 10 Men engelen sa til dem:

Maria og Josef på vei fra Nasaret til Betlehem

"Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. 12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe." 13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: 14 "Ære være Gud i det høyeste og fred

Gjeterene på marken får se en Herrens engel, og englekor

Gjeterene fant barnet i krybben, akkurat slik engelen hadde sagt

på jorden blant mennesker som har Guds velbehag!" 15 Da englene hadde forlatt dem og vendte

tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: "La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss." 16 Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. 17 Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. 18 Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. 19 Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det. 20 Gjeterne drog tilbake, mens de priste og lovet Gud for det de hadde hørt og sett; alt var slik som det var blitt sagt dem.

Tårnklang 04-2009 • 17


akker song og mjuke tonar

18 • Türnklang 04-2009


"På kyrkjeveg" med

Sondre Bratland og Annbjørg Lien Tekst og Foto: Audhild Stueland

Me som var tilstades i Falnes kirke denne haustkvelden, 20. September, fekk oppleva Sondre Bratland si djupe, vakre basstemme framføra kjende og ukjende gamle salmar og kvad. Annbjørg Liens mjuke tonar, på fele, hardingfele og nykkelharpe gav det heile fin tonefylgje. Stemningen er behagelig og fin, og Bratland fortel og les dikt innimellom songane. Fortalde f.eks. om då fela var bannlyst i kyrkja, og dei som hadde ynskje om å skaffa seg eit slikt

instrument følte trong til å skrifta og skjemdes over dette! Sondre Bratland og Annbjørg Lien presenterte eit program med stor profesjonalitet og innleving. Tema var "På kyrkjeveg" og dette vart ei fengslande historisk reise både i ord og tonar, glitrande formidla av dei to kunstnarane.

nesten som ein liten smakebit på korleis songen kan bli ein gong, der heime. Konserten var den tredje dette året, i samarbeid med Karmøy Jazz&Bluesklubb.

"Eg veit i himmelrik ei borg" blei sungen som ekstranummer, og den gav meg ei kjensle av at vi har fått oppleva noko vakkert,

Tårnklang Tårnklang04-2009 04-2009• •1919


Odny Opsal og Håkon Tjøstheim:

Menighetsråd i et halvt hundreår Tekst og Foto: Geir Dale

To markante skikkelser har ved årets menighetsrådsvalg gitt sin plass til andre og yngre krefter. Håkon Tjøstheim med sine vel 30 år, og Odny Opsal med 20 år sammenhengende i menighetsrådet. Men om de ikke lenger sitter i menighetsrådet, så er de svært så opptatt av kirke og menighetsliv. Odny ble første gang valgt inn i 1989, mens Håkon ble første gang valgt inn som varamedlem fra 1969, men selv om han var varamedlem, så var det mer regelen enn unntaket at han bli innkalt til møtene. Han var ute av menighetsrådet i to perioder (8 år) til han gikk av nå i høst. Hvilke oppgaver har et menighetsråd, og hvor selvstyrt er egentlig en menighet, hvor stor myndighet har det og enda en ting; hvor stor rolle spiller presten? Presten har en sentral rolle, i alle fall når det gjelder det som angår gudstjenesten, så det er en viktig person. Det er menighetsrådet som bestemmer hvem offeret gå til, utleige av kirken og det bestemmer også hva som skal foregå i kirken utenom de vanlige gudstjenestene. Menighetsrådet må tilstadighet presse på for at noen skal skje med vedlikehold av bygningsmassen og kirkegården. Egentlig er dette fellesrådets oppgave, men det ser ut for at menighetsrådet må være på plass for at noe skal skje. Menighetsrådet godkjenner planer for konfirmant- og dåpsopplæring. Hvilke alderstrinn som skal få eventuelle gaver. Hos oss deler vi ut barnebibler til 4 åringer, 5.klasse får nytestamentet og konfirmantene får konfirmantbibel. I tillegg har det ansvar for menighetens årsmøte og menighetsmøte hvis liturgi skal endres. Menighetsrådet skal også komme med innstilling til alle som skal ansettes i kirken. Har det skjedd forandringer i menighetsrådets funksjon i løpet av den tiden dere har sittet i rådet? En stor forandring er at menighetsrådet ikke lenger har arbeidsgiveransvar, det hadde det tidligere. Dette kunne være et tungt ansvar i forhold til personalsaker. Nå er dette fellesrådets oppgave. Tidligere hadde vi også ansvaret for kirkegården og

20 • Tårnklang 04-2009

kirkebygget. Nå begrenses ansvaret til å gjøre fellesrådet oppmerksom på eventuelle vedlikeholdsbehov. Hvordan arbeider menighetsrådet? Kommer dere fram til enighet, konsensus, i sakene, eller avgjøres sakene ved avstemming? Det er svært sjelden at vi har avstemminger. Vi arbeider oss fram til felles enighet. Kan dere nevne noen viktige saker som menighetsrådet som er blitt behandlet og som har hatt stor betydning for menigheten her? Fredtun er et godt eksempel på en sak som har vært viktig. Det var en tid snakk om at Fredtun kunne bli solgt, men et godt arbeid i menighetsrådet avverget dette. I dag kan vi vel ikke tenke oss at andre skulle overta Fredtun. En annen stor og viktig sak var dugnaden i kirken i 1995. Grunnen til dette omfattende arbeidet, var at ingen ville bygge nytt orgel hvis ikke akustikken ble bedret. Det kunne vært artig å prøve å finne ut hvor mange timer dere har sittet i møter gjennom disse til sammen 50 årene! Vanligvis tar et møte 3 timer, vi har 10 møter i året og i løpet av 50 år skulle det bli 1500 timer med andre ord et snaut årsverk. Er det noe dere fortsatt brenner for i menigheten, som dere skulle ønske dere fikk til? Det er viktig at Fredtun fortsatt blir i menigheten. Stedet betyr svært mye for mange. At vi får fast diakoniarbeider, og at dette arbeidet kan blomstre. At det frivillige arbeidet vil fortsette å være sterkt. At menighetshuset endelig kan bli opprustet og bli mer funksjonelt. Vi takker Odny og Håkon for en innsats det står respekt av.


Foto: Audhild og Gunnar Stueland

Odny og Håkon får gaver for sin innsats av ny formann i menighetsrådet, Espen Berg

Tårnklang 04-2009 • 21


Tårnklang vil rette en stor takk til alle annonsører og andre støttespillere! Tårnklang vil rette en stor takk til alle annonsører og andre støttespillere! Kirkev. 6, 4280 Skudeneshavn Tlf. 52 82 82 34

Kirkev. 6, 4280 Skudeneshavn Tlf. 52 82 82 34

���������������

Kirkev. 6, 4280 Skudeneshavn Tlf. 52 82 82 34

������������

��������������� ��������������� ������������

Tårnklang vil rette en stor takk til alle annonsører og andre støttespillere! ������������

������������ ������������

������������

Kirkev. 6, 4280 Skudeneshavn Tlf. 52 82 82 34

�������������������

��������������� ������������

������������������� ������������ �������������������

�������������������

���������� ���������� ���������� �����������

Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259

Dame- & Herrefrisør ����������

����������� �����������

Tlf. 52 82 81 65 Mob. 92 82 81 65 ����������� Dame& Herrefrisør Kaigt. 26

Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259 Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259 Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259

Dame& Herrefrisør Tlf. 52 82 81 65

Dame- & Herrefrisør Tlf. Mob.52 82 9281 8265 81 65 Tlf. 52 82 81 65 ������������������� Mob. 65 Kaigt.92 2682 81 Skude Rør Mob. 92 82 81 65 AS ���������������������� Kaigt. 26 Kaigt. 26 Lahammer 28a ������������

Tlf 52 ������������������� 82 83 38������������������� ������������������� Skude Rør AS ���������������������� Skude ������������������� Rør AS ���������������������� Lahammer 28a Skude RørLahammer AS ���������������������� 28a ������������ ������������ Lahammer Tlf������������� 5228a82 Tlf83 52 38 82 ������������������� 83 38������������������� ������������ Tlf 52 82 83 38������������������� �������������

������������� �������������

�������

�������

�����������

�����������

������� ����������� ������� �����������

P A R F Y M E R I H U D P L E I E

Postboks 27 - 4297 Skudeneshavn - Tlf. 52 83 11 25

��������������������

��������������������

�������������������� �������������������� 22 • Tårnklang 04-2009

������������������������ Du finner oss �������������������������������������������������������� midt i sentrum������������������������ �������������������������������������������������������� eller på telefon Frisør 52 82 91 12 ������������������������ �������������������������������������������������������� ������������������������ ��������������������������������������������������������


Håpslyset

Julehilsen fra Biskopen

For et år siden forberedte jeg julegudstjenestene sammen med en ivrig flokk sjetteklassinger. Tema var LYS og HÅP. Lysgloben i Nordstrand kirke, der jeg arbeidet som prest, var flittig i bruk. Det var lettere å stå stille foran globen, med et tent lys, enn å skulle forklare altfor mye. Det elevene syntes var det fineste, var å avslutte samtalen i ring rundt lysgloben, og høre bønnen av Eyvind Skeie lest:

”Jesus Kristus, du verdens lys vær nær hos alle barn som lever i redsel og angst. La ditt ansikt lyse over alle dem som frykter mørket. Send hjelpere til dem som lider vondt. Vis oss hva vi skal gjøre for å bringe lys til andre.” Jeg snakket med elevene om Kristuslyset midt i globen, og etter en fortelling fra en landsens kirke i Brasil begynte 6.klassingene å kalle det HÅPSLYSET. Fortellingen jeg hadde hørt, er denne: På en kveldsgudstjeneste ble flere stearinlys båret frem til alteret og tent. En av deltakerne spurte hva lysene skulle symbolisere. ”Glede”, svarte han som hadde tent det første lyset. Straks svarte en annen at han ikke visste hva glede var, han hadde mistet sine nærmeste og var i dyp sorg, og gikk fram og blåste ut lyset. Et annet lys var tent for tillit, men en kom fram og fortalte om svik og mistillit og blåste ut lyset. Et tredje lys var tent for foreldrekjærlighet, men et foreldreløst gatebarn kom fram og blåste ut lyset. Slik fortsatte det, til det bare var ett lys igjen, svakt og blafrende. Skulle det også blåses ut, ville det bli helt mørkt i kirken.”Hvem er du?” ble det ropt. ”Håpet!” svarte han som hadde tent det siste lyset. Da ble det helt stille i kirkerommet. Ingen kunne eller ville gjøre ende på håpet. I stedet ble de andre lysene holdt bort til dette ene brennende. Gjennom HÅPET fikk de ny flamme og nytt liv. Fortellingens poeng ble umiddelbart grepet av elevene: Vi kan tenne håpslys i vintermørket fordi Jesus Kristus er verdens lys. ”Vi avslutter jo alltid med å be om velsignelsen, og da er det Jesu ansikt som skal lyse over oss”, sa en av elevene. Og mitt ønske for menighetene i Stavanger bispedømme er dette enkle, at vi må gjøre bønnen til vår: ”Jesus Kristus, du verdens lys: La ditt ansikt lyse over alle som frykter mørket. Vis oss hva vi skal gjøre for å bringe lys til andre.” Da kan vi se at det er Håpets ansikt som lyser over oss: Jesu Kristi ansikt. En lys og velsignet julehøytid! Erling J. Pettersen

Tårnklang 04-2009 • 23


Varme, såre himmeltoner Ca. 50 personer var samlet i Falnes kirke lørdag 24. oktober for å høre konserten "Himmelveien" med sang av Elisabeth Litlehamar, ledsaget av den unge Lars Olav Fjetland på klaver og orgel. De er begge bosatt i Suldal, og reiser rundt med eldre evangeliske sanger. Programmet var variert og iørefallende. Stemningen ble satt med "Stille, min sjel, for Jesus" av James Mountain (18441933): En melodiøs perle i romantisk lieder-stil, tolket med inderlighet:

Ta meg ved hånd, o Jesus, led meg på veien frem! Selv om den selsomt snor seg, sikkert det bærer hjem. Takknemlighet for frelsen og tryggheten i Jesus preget kvelden, og vi fikk høre Fredrik Wisløffs kjente "Gud være lovet, min sjel er frelst" fra 1928.

Litlehamar og Fjetland tok også fram en kvinnelig sangforfatter fra Hobbøl, Oline Emilie Bovim (1865-1941) med sangen "Gjem min synd", en alvorstung bekjennelse framført med varme på en melankolsk melodi i folketonestil.

24 • Tårnklang 04-2009

Sangen og akkompagnementet fulgte hverandre på en overbevisende måte, der det høye tekniske nivået fikk lov til å hjelpe fram den ekstra dimensjonen i toner fra enkel, jordnær hverdagskristendom.

Elisabeth Litlehamar, en profilert kunstner i Skudeneshavn gjennom to tiår, gav til slutt grønne planter til de ulike menighetene her som en symbolsk takk for rike og gode inntrykk fra vårt kristenliv. Vi håper å få høre både henne og pianisten igjen ved flere anledninger! Overskuddet av konserten går til Falnes menighets misjonsprosjekt gjennom NMS. Håvard Skaadel

Adventkirken


Konsert med Elisabeth Litlehamar Foto: Tor Helge Tjøstheim

Lars Olav Fjetland på klaver og orgel.

Salem

Bedehuset

Falnes Kirke Ebeneser

Tårnklang 04-2009 • 25


Ønskebrønn I dypet av en brønn ligger drømmer som venter på å gå i oppfyllelse. Salimatou Abdoulaye har en stor drøm for sin lille datter Livet er blitt en kamp mot upålitelige naturkrefter for befolkningen i Sahel, beltet som skiller det subtropiske Afrika fra Sahara. De siste årene har vært preget av økte temperaturer, uregelmessig regn og kortere regntid. Det gjør at avlinger slår feil, vannstanden i elvene synker og håndgravde brønner tørker ut. I Doye er det de yngste kvinnenes oppgave å hente vann. Før brønnen ble bygget midt i landsbyen var det ofte en heldagsjobb: -Vi kunne bruke hele morgenen på å lete etter vann og likevel gå tomhendt hjem, sier 20 år gamle Salimatou Abdoulaye. De gikk opp til tre kilometer til et vannsted, bare for å komme fram tørste og slitne og finne en tørr brønn eller et vann gjenblåst av sand. -Det var en stor påkjenning, særlig for de som i tillegg til vann bar barn på ryggen. Det hendte at noen ble så syke av utmattelse at de ble sendt til sykehus. Jeg husker at jeg noen ganger kollapset da jeg kom hjem og orket verken å spise eller drikke, sier hun.

Kamp mot tid og temperatur

Midt på dagen kan gradestokken krype opp mot femti grader på det varmeste i områdene rundt Bagnadi. En gjennomsnittlig person trenger da 15 liter drikkevann per dag. Letingen etter vann tok fullstendig overhånd for mange av de unge kvinnene. - Mange hadde ikke tid til å ta vare på barna sine, vi var helt besatt av å finne vann, minnes Salimatou. Det hendte oftere og oftere at de ble nødt til å gå hjem for å lage lunsj før de fikk hentet vann. Det hardeste arbeidet startet likevel når de fant vann. De færreste kan gå tre kilometer med 20 liter på hodet uten å få hodepine. Kvinner over hele Afrika er plaget av hodepine og nakke- og ryggsmerter som resultat av et liv med tung bør på hodet. Kirkens Nødhjelp arbeider sammen med våre partnere for å finne bedre alternativ:

-Når du setter en 20 liters vanntank på hodet, kjennes det ut som om du setter den rett på hjernen, sier Salimatou.

Nytt liv

Datoen 05.07.08 er sirlig innskrevet i sement på brønnen. Det ble en dag som fullstendig endret livet til kvinnene i denne landsbyen. De hadde fått en ny brønn. Brønnen er et samarbeid mellom landsbyens egne innbyggere, partnerorganisasjonen GRAIP og Kirkens Nødhjelp. GRAIP har flere prosjekt i området for at lokalbefolkningen kan få mulighet til å tilpasse seg de uventede endringene i naturen. Kort tid etter at brønnen stod ferdig ble Salimatou Abdoulaye gravid med sitt første barn: -Nå har vi nok vann, ikke bare til drikke og matlaging, men også til å vaske oss. Det betyr at vi kan ha bedre hygiene både for barna våre og oss selv. Vi slipper å bli så ofte syke, sier hun. Vannet i brønnen er også mye sunnere å drikke enn det de før fant i elva og håndgravde brønner.

Drømmer for datteren

Bare hodet til fire måneder gamle Belquisa stikker opp over tørklet som knytter henne til morens rygg. Hun har øynene halvlukket og dysses i søvn til morens rolige, rutinerte bevegelser. Belquisa er på ryggen hele tiden. Når det hentes vann, lages frokost, vaskes klær, flettes kurver og vifter og hentes mer vann. -Min drøm er at Belquisa skal utdanne seg til å bli lege, sier Salimatou som selv aldri har gått på annet enn koranskole. Jeg vet ikke om klarer det, men man må tørre å drømme de store drømmene. Som enhver mor ønsker jeg det beste for barnet mitt sier Salimatou Abdoulaye. Hun mener at ingenting er umulig så lenge man tenker positivt. I Mali kan vann fra en brønn gi håp og kanskje føre til at drømmer går i oppfyllelse.

Desperat jakt på vann: Letingen etter vann ble stadig hardere. Før brønnen hadde mange av kvinnene ikke tid til å ta vare på barna sine. - Vi var helt besatt av å finne vann, minnes Salimatou Abdoulaye. Foto: Hege Opseth

26 • Tårnklang 04-2009


Ønskebrønn: Før gikk mesteparten av dagen til Salimatou Abdoulaye bort til å lete etter og hente vann. Brønnen ble starten på et nytt liv. Et roligere liv. Mer tid til å ta seg av barn, hjem og tjene til livets opphold. Belquisa og mamma: Fire måneder gamle Belquisa er Foto: Greg Rødland Buick med mamma Salimatou Abdoulaye overalt hvor hun går. - Som enhver mor ønsker jeg det beste for barnet mitt, sier Salimatou. Foto: Greg Rødland Buick

iste

Ønskel

g gaver Ønsk deandrer som for til jul i år. verden e går v gaven

lget a e fra sa est! Pengen er det m g n e m tr til de so s rnett ho t på inte fås kjøp eller o .n lp Gavene je h kensnod -15:30) www.kir l. 08:30 27 00 (k 9 0 2 2 g rin

Geit!

Vann! ett!

Handlen

Gris!

n! Takk for gave

Tårnklang Tårnklang04-2009 04-2009• •27 27


Takk, ”Team Hanne”

Av Dag Sandslett

Falnes kirke var mer enn fullsatt denne fredagskvelden 2. oktober. Det var annonsert konsert med ”Team Hanne” under tittelen ”Reis meg opp!” - Og JA!!, jeg, - og tror trygt at jeg kan si, - Vi ble virkelig reist opp! Dette fantastiske koret med sine soloartister fikk mine musikalske strenger til å vibrere, helt fra ytterste fingertupp til mitt indre sjelsliv. Fra enkelte kormedlemmer, i sin presentasjon av sitt innslag, ble det stillt spørsmål om det passet seg å synge akkurat denne sangen i en Kirke. Det ble også nevnt fra Hanne selv at noe av konsertens innhold var blitt forandret fra dagen før, da konserten var blitt holdt i et kulturhus. Mitt inntrykk var at de sangvalg som konserten bestod av, var som medisin for sjelen og overgikk mine forventninger og intensjoner med i det hele tatt å kjøpe billett. Det passet meget bra i et Guds Hus! Mennesket er mange ganger i sin tro, veldig flinke til å begrense Gud og Hans kjærlighet til oss. Når vi mennesker skal bestemme hva som er Guds kjærlighet, blir det ofte henvist til, hvordan og hva vi er i stand til å prestere i så henseende. Det er ingen som kan gjøre seg fortjent til Guds kjærlighet - denne guddommelige kjærligheten er gitt oss av bare nåde gjennom Jesu forsoningsverk på Golgata! Hanne Krogh uttalte det så enkelt da hun sa at hun hadde en liten tro som kunne beskrives med to ord: ”Ja Takk!” - Det hele dreier seg nettopp om det - Guds kjærlighet er en gave, som det er opp til oss å ta imot - Ja Takk! Denne kvelden ble for meg, som en velsignelse fra Gud, og rent personlig vil jeg fremheve sangen ”On the wings of an Angel” fremført på en himmelsk måte av solisten Maria. Når da konserten avsluttet med at Solfrid sang om Guds Nåde ”Amazing Grace” og hun sammen med Ruben satte punktum med ”Reis meg opp”, kan jeg bare i all ydmykhet si;

- Tusen Takk ”Team Hanne” for den flotte overrekkelsen av et Gledens Budskap. I ordets rette forstand var dette en konsert til oppreising for kropp, sjel og ånd, fremført av et kor bestående av fantastiske enkeltpersoner med en fremtreden av medmenneskelighet på høyt plan.

28 • Tårnklang 04-2009

TEAM HANNE i Falnes kirke

"Reis meg


opp"

Foto: Ivar Stueland

Tårnklang Tårnklang04-2009 04-2009• •29 29


e l b nsem

e s s a J s n e ø l u S e Ytr té t u o B a i c i r T d me

30 • Tårnklang 04-2009


Ytre Suløen satte et fint punktum! Bandet med det rare navnet oppsto i 1973, i bygda Langevåg på Sunnmøre. En medvirkende årsak var at det på denne tiden eksisterte et relativt aktivt jazzmiljø i Ålesund. Seks musikere fra Langevåg mente de skulle greie å få til et jassorkester. Dette eksperimentet er ikke lenger et eksperiment. Selv om de fleste fra den opprinnelige besetningen er ute, så eksisterer orkesteret i beste velgående.

Tekst: Geir Dale Foto: Ivar, Gunnar, Audhild Stueland

Ytre Suløen har siden 2002 hatt et tett samarbeid med sangerinnen Tricia Boutté. Hun er jazz-sangerinne og kommer fra New Orleans. Sammen skapte de en fin konsert denne kvelden. Fra det massive lydbildet der alle gav til beste, til det helt vare da hun sang ”How great Thou art” uten tonefølge. Dyktige instrumentalister og varia-

Noe vi fikk oppleve i Falnes kirke, søndag den 15. november. Orkesteret har vært mye i utlandet, men det er Norge som er deres hovedarena. Blant annet ble de av Molde-festivalen engasjert til å undervise unge korpsmusikere i New Orleans Marching Bandtradisjonen, ved å spille etter gehør. Dette resulterte først og fremst i at festivalen i Molde hvert år har daglig street-parade med 50-60 entusiastiske og dyktige ungdommer som swinger gjennom gatene.

sjon i både harmoni og stil, gjorde konserten til en fin finale på de fire konsertene som menigheten har arrangert sammen med Karmøy Blues og Jazz-klubb.

Tårnklang 04-2009 • 31


B-blad

PORTO BETALT PORT PAYÉ

Returadresse:

NORGE

Tårnklang Postboks 23, 4297 SKUDENESHAVN

���������

Kjære leser av Tårnklang! Redaksjonen vil ønske alle lesere en velsignet Julehøytid! Tårnklang kommer ut 4 ganger årlig og som dere ser er julenummeret utvidet til 32 sider. Vi prøver å få med det som skjer i Falnes og Ferkingstad menighetene, men er avhengig av tips og ideer underveis. Vår bønn er derfor; ikke sitt inne med det du har på hjertet, men send oss noen bilder og litt tekst om hva dere holder på med i foreninger og lag. Vi er takknemlige for alle bidrag.

Redaksjonen, e-post: taarnklang@gmail.com

������������

��������� � ���������������������������������������

���������

�����������

����������������������������

vant, Jeg har vunnet, Jesus seier. er med Døden oppslukt bandt, Jesus mørkets fyrste t eier. frihe e kjøpt den Jeg n funnet, Åpen har jeg himle har vunnet! Jesus vant og jeg

������������������������� ��������������� ���������������������� ������������������� �������������������������� �������������������������� ��������� ������������������������ �������������������

vankar Eg veit ei hamn for meg som heimlaus av. og som i livsens storm så lett driv ������ tankar ���������������������� Eg veit ei hamn for mine redde hav. som flyg lik trøytte fuglar over

�������������������������� ������������������������ ������������������������� ����������������������� ������������������������ ������������������������� ����������������������� ������������������������

kan kvile Eg veit ei hamn, der hjarta mitt fred. når det er sårt og veit seg ingen skal smile Eg veit ei hamn, der sola klårt når alle mine ljos har brunne ned.

��������������������� ����������������������� ���������������������� ������������������� ������������������������� ����������������������� ��������������������� ����������������������

seine Eg veit ei hamn når eg mot kvelden strand. skal styre inn mot dødens mørke eine, Eg veit ei hamn, og berre denne i land. der eg frå strid og naud stig frelst

�����������������������

nåde, Eg veit ei hamn som heiter Kristi natt. ei hamn i livsens jag og dødens mot våde, Der er det bot for brot og vern att. heimen hjarta mødde der finn mitt 860

Noen må våke i verdens natt, noen må tro i mørket, noen må være de svakes bror, Gud, la din vilje skje Hjelp oss å følge på jord! ditt bud! Noen må bære

������������� ����������������������

���������������������

en annens

nød, �� noen må vise mildhet, ������������ ��������� noen må ��������������� kjempe for andre ���������������������� s rett, Gud, la ditt rikes tegn bli sett! Hjelp oss å følge ditt bud! Herre, du våker i verdens natt, Herre, du bor i mørket, Herre, du viser oss Kristi dag! Selv under livets tyngste slag er vi hos deg, du vår Gud! Amen, amen.

Norsk Salmebok

nr. 733

�������� ������������

����������������������� �

��������������������������

��������� ������� �

3361.67.80374

Frivillig gave til Tårnklang 2010

Tårnklang Postboks 23 4297 SKUDENESHAVN

3361.67.80374

32 • Tårnklang 04-2009

���������

��������� ��������

SB-Syng for Herren nr

Bladet er gratis, men gaver mottas med takk! Bruk giroen nedenfor eller nettbank.

���������

�����

������������������

����������������

����������������� ������������������� ����������������� ������������������������������������ �������������� ������������������� ���������������������������������������������

Tårnklang nr. 4-09.  

Ny diakoniarbeider 50 års konfirmanter Utdeling av barnebibel til 4 åringer Juleevangeliet Julehilsen fra Biskopen 04 - 2009 Nye menighetsrå...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you