Page 1

Menighetsbladet for Sørum • Blaker • Frogner

Nr. 5 • 2009

40. årgang

God jul!

Ord til deg: Engelen sa: «Frykt

ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser (..)» Lukas 2,10-11

Etter skoletid i Blaker side 2 Karen Henriksen om nytt bibliotek og julens bøker Kristian Lieunghs juleminner fra Frogner midtsidene Sørumfestivalen side 14

side 6


Etter skoletid i Blaker

av anne søbye

I høst er endelig Etter Skoletid også etablert i Blaker. Annenhver onsdag inviteres 5. - 7. klassingene ved Haugtun skole til aktiviteter i Smia i unike omgivelser på Blaker Skanse. Inne i Smia er aktiviteten i full gang. Flere sitter og gjør lekser, og spør om hjelp hvis de står fast. Techno-lego er populært, det samme er spill. Noen sitter og lager kort med fine materialer og stempler. Og på kjøkkenet er bilbanen satt opp, og det er laget turordning så alle skal få kjøre. Da vi besøkte Etter Skoletid i midten av oktober hadde det bare vært åpent en gang tidligere. Pernille Jensrud som er leder for prosjektet forteller at det denne gangen 

MENIGHETSBLADET 5 • 2009

møtte fram 28 barn. Barna ser ut til å trives og ha det gøy. Snart samler Pernille barna til 3T: som står for Tid, Tro og Tillit. Dagens tema er vennskap. Flere har innspill på hva det er å være en venn. Bl.a kan venner holde på hemmeligheter. Pernille forteller noe som hun har opplevd, og som kanskje var litt flaut og dumt akkurat når det skjedde. Men nå blir det en hemmelighet mellom henne og barna, for på Etter Skoletid er vi venner. Pernille forteller også om at Jesus vil være venn med alle, og lærer bort en sang som handler om det: Om du er glad som ei lerke eller sint som en veps, tynn som en fyrstikk eller rund som en ball, rask som en røyskatt eller treg som en snegle, eller midt i mellom: Du er du og du duger, ja du passer perfekt i Guds hånd.


Forsidebildet Ikonmaleriet på forsiden er laget av Ella Bodil Cock født 1952, bosatt på Aursmoen. Hun vil stille ut sine bilder i Frogner og Blaker kirker samt Misjonshuset på Sørumsand under Sørumfestivalen i januar/februar 2010.

Leder’n

av anne søbye

Glede Glede kan vises på mange måter, fra høylydt jubel til et stille smil. Glede på grunn av ytre omstendigheter og på tross av vanskeligheter og sorg. Selv i vår materialistiske tid kan glede over nyanskaffelser og gaver være stor, og det er flott, gleden viser også at vi ikke tar godene som en selvfølge. Problemet er selvfølgelig at dette fort kan bli glemt, og at neste «måha» er rett rundt hjørnet. Glede over å nå sine mål er motiverende, enten det er på skolen, jobben, på trening eller i andre sammenhenger. Å ha god helse er ingen selvfølge. Når kroppen fungerer som den skal i hverdagen, tenker mange av oss ikke så mye over det. Alt er ikke mulig å gjøre noe med, selv om legevitenskapen har kommet langt og levealderen øker i Norge. I noen tilfeller må vi leve med det som ikke fungerer, og glede oss over eventuelle små framganger. Alle har behov for omsorg når vi blir stilt ovenfor livets slutt, og å få bearbeide sorg og traumer. Kirken er en av mulighetene til å få hjelp i livets vanskeligste situasjoner. På mottakersiden handler det om å ta vare på seg selv med ting som bygger opp. Dette nummer av menighetsbladet omtaler mye som kan gi positive opplever. Enten det er barna som har det fint på Etter skoletid, biblioteket med sine tilbud med gode bøker eller filmer, eller ressurspersoner som formidler gamle juletradisjoner til neste generasjon. Så er vi så heldige å ha Sørumfestivalen, som byr på mange flotte, varierte kulturinnslag rundt i kommunen. Her er det mye gledesopplevelser å hente. På giversiden kan alle formidle glede til andre. Vi kan bruke de evnene vi har til å formidle kulturopplevelser på en stor scene eller fortelle en vits på jobben, administrere Sørumfestivalen eller en vanlig families hverdag, samtale om store ting og små ting, praktisk hjelp med strøsingel, ta med barna på tur eller hjelpe dem med lekser, ordne gjennomtenkte julegaver og juleforberedelser, eller feire jul utfra hva som er mulig å få til etter omstendighetene. Og vi kan løfte blikket fra vår norske velstandsboble, som de fleste fortsatt lever i på tross av økt økonomisk usikkerhet. Definisjonen på lykke mange steder i verden er å ha mulighet til å gi sine barn nok mat til at de kan spise seg mette. Vi som lever med langt høyere mål for materiell lykke, er fullt klar over at godene er skjevt fordelt i verden. Vi kan sette oss ned å vente på de store politiske grepene (som vi kanskje egentlig ikke er villige til å være med på?). Men det er ingen løsning, det er tross alt bedre å gjøre noe. Som Fredrik som er frivillig hjelpearbeider i Bolivia sier: Litt er bedre enn ingenting, og hvis alle gir litt, kan litt fort bli mye. Julen springer ut fra englenes budskap: Frykt ikke, vi kommer med bud om stor glede, i dag er det født en Frelser! Budskap om en vel overstått barnefødsel er en av livets store gleder for de nærmeste og omgivelsene ellers. Det fødes barn hvert sekund på jorda, og det utropes også av og til nye Frelsere, så budskapet burde ikke være så unikt. Det unike er hovedpersonen Jesus Kristus med hans utfordrende kamp mot ondskapen, og med hans gledesbudskap om seier, fred og forsoning. Gledelig jul!  MENIGHETSBLADET 5 • 2009
Kirkevalget 2009 – noen refleksjoner av håvard haug

Og når nye og gamle medlemmer nå etter hvert har tiltrådt sine verv har de derfor aldri hatt et sterkere tillitsvotum bak seg. I Blaker sokn, der velgeroppslutningen var størst i kommunen, ble det avgitt 364 stemmer eller 13,6 % av det totale antallet kirkemedlemmer over 15 år. Ikke imponerende ved første øyekast kanskje, men en formidabel økning i forhold til tidligere valg – en tidobling. Valgdeltakelsen i Sørum og Frogner var på henholdsvis 447 og 334 personer tilsvarende 12,5 og 9,7 %, av de stemmeberettigede – også det om-

trent tilsvarende store økninger. I kirkens mange råd og utvalg har det ikke vært tradisjon for å utrope valgets vinnere og tapere, men alle som nå er valgt kan være vel vitende om at aldri har noen hatt flere stemmer i ryggen enn dem! Bakenfor disse tallene ligger også et betydelig administrativt arbeid og det er på sin plass å rette en stor takk til Sørum kommune, representert ved valgstyrets sekretær og til rektorene ved skolene som både brukte av sin tid og velvillig stilte gode lokaler til disposisjon for kirken. Takk fortjener også de vel 30 frivillige som gjorde tjeneste under selve valgdagene og opptellingen. Uten dette valgapparatet kunne ikke valget vært avviklet så godt som det faktisk ble.

Noe lærdom har vi også fått med oss ved denne første store valgavviklingen. Det er på det rene at informasjonen om kandidatene, spesielt til bispedømmerådsvalget, var mangelfull. Prosedyren for avkryssing på stemmesedlene var også delvis ny. Valgdeltakelsen var da også merkbart lavere ved bispedømmerådsvalget. Økonomisk sett var valget heller ingen suksess. Samlede kostnader ble på kr. 94.421 (eksklusive 235 arbeidstimer utført ved staben på kirkekontoret), mens tilskuddet til valget fra kirkerådet var kr. 69.138. Vi håper derfor den nye kirkestatsråden er mer spandabel enn den forrige når neste valg skal arrangeres – allerede om to år. Da sammen med kommune- og fylkestingsvalget.

FROGNER SOKN

SØRUM SOKN

BLAKER SOKN

Valgresultat: Medlemmer: 1. Marion Forsland Berger 2 Trygve Anthonisen 3. Robert Linnerud 4. Randi Ulvestad 5. Kåre Arvid Ulvund 6. Ingun Ringvold Seiertun Varamedlemmer: 1. Inger Marte Lieungh 2. Bjørn Arne Skogstad 3. Einar Kristoffer Bjordal 4. Inger Berit Nygård 5. Trond Jørund Sletvold

Valgresultat: Medlemmer: 1. Kari Rønsen 2. Sissel Svendsen 3. Elisabeth Brenden 4. Kåre Gunnar Sveistrup 5. Endre Arild Stakkerud 6. Guttorm Ragnar Birkrem Søbye Varamedlemmer: 1. Hilde Sletholen Østbye 2. Eli Fossberg 3. Ove Manus Engerdahl 4. Inger Marie Kleven Olsen 5. Kjell Ove Engerdahl

Valgresultat: Medlemmer: 1. Sigrunn Larsen 2. Marit Egeberg 3. Kari Huse Varamedlemmer: 1. Inger Kurland 2. Ann-Charlott Mathisen 3. Berit Olberg Medlemmer - ikke på valg (prøveordning): Marianne Stenby Paal Hval Kristin Clausen Liv Bjørnstad Elin Holter

Årets kirkevalg er nå lagt bak oss, men ble historisk på flere måter. Aldri tidligere har så mange av kirkens medlemmer stemt.

Valgdeltakelse: Menighetsråd - 9,7% Bispedømmeråd - 8,7%

Valgdeltakelse: Menighetsråd - 13,2% Bispedømmeråd - 10,6%

Sørum Begravelsesbyrå Nilsen a/s Etabl. 1947 63 86 85 20 

MENIGHETSBLADET 5 • 2009

tlf 63 82 88 80, mob 957 59 180 Svensengården, 1920 Sørumsand. Kontoret er betjent mandager og onsdager kl. 11-13. Vi bidrar gjerne med vår kunnskap!

www.nilsen-info.no

Valgdeltakelse: Menighetsråd - 13,5% Bispedømmeråd - 12,6%

Selskapslokaler til leie • Bryllup, konfirmasjon, jubileum, privat fest. • Mat til festen kan også bestilles. Kontakt Jan Erik Haugen 954 00 755 Se www.foreningshuset.org

Foreningshuset AL

Idrettsplassen, Sørum


Et møte

i sorgens landskap

Frivillighetstjenesten for eldre Behov for strøsingel? Ring i Blaker......................... 63 82 61 88 i Frogner/Vestersk...... 63 82 02 52 i Sørum krets............... 63 82 42 44 på Sørumsand............. 63 82 65 96

Andakt

av anne søbye

Kirken har alltid hatt omsorg for mennesker som en av sine hovedoppgaver. Nytt er at det er opprettet eget diakoniutvalg. Utvalget er sammensatt fra alle menighetsrådene, og jobber strategisk med hva som skal være kirkens satsningsområder. Mest synlig i første omgang er sorgarbeidet. Diakon Marie Grimstad forteller mer: – Hvilke konkrete ting er det diakoniutvalget har arbeidet med så langt? – Vi har tatt utgangspunkt i det sorgarbeidet som kirken allerede har i forbindelse med kontakt med pårørende. Det mest synlige er en ny informasjonsbrysjyre, med praktisk informasjon og ord på vegen. Brosjyren er nydelig illustrert av Liv Østerberg, og med dikt av Svein Ellingsen. Den ble tatt i bruk ved samling for etterlatte allehelgensaften på Frogner. Samlingen er en del av sorgarbeidet, sammen med de tradisjonelle allehelgensgudstjenestene. Brosjyren brukes også som støtte for å sikre at alle får samme informasjon om hvilke muligheter som finnes for å få hjelp til å bearbeide sorgen. I tillegg til kirkens eget arbeid, finnes det samarbeid med sorgstøttesenteret ved Ahus og med kommunens psykiatritjeneste. Det er også etablert sorggrupper i et samarbeid mellom kirkene på Romerike. Brosjyren kan fås ved henvendelse til kirkekontoret, og finnes tilgjengelig i kirkene. – Hva er planene videre? – Diakoniutvalget vil bl. a. arbeide videre med å bistå barn som av forskjellige årsaker har det vanskelig. Dette arbeidet er under utvikling, og vi kommer gjerne tilbake med nærmere informasjon senere.

AV BISKOP Helga Haugland Byfuglien

Kjærligheten kom til oss Hva er det mennesker innerst inne søker? Mon tro om det ikke er å bli elsket. Uten vilkår. For den jeg er og ikke for det jeg får til. Vår lengsel er etter kjærlighet som holder og bærer og kommer oss i møte forfra. Og som aldri vender seg bort. Denne kjærligheten kom til oss første julenatt da engelen proklamerte: Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en Frelser. Kjærligheten viser sitt ansikt den første julenatt. I strimen fra stjernen julenatt skjer underet. Broen ble til mellom himmel og jord. Det sanne lys var i ferd med å komme til verden. Gud er kjærlighet. Han er ikke tilbaketrukket og fjern og venter på at vi skal finne han. Han lot ikke tiden bare gå, men han kom selv inn i verden. Fra kosmos, fra å være usynlig, trer Gud mennesker helt nær. Inn i verdens mørke – ned til menneskers kaos – kom han for å skape fred og bringe lys. Lyset skinner ennå. Han oppsøker og kommer oss i møte for å gi oss det vi ønsker oss aller mest: Kjærlighet som holder og som bærer og som møter oss forfra. Jesus bringer lys i mørket og varme i kulden. I ham kommer Gud nær, slik verden var den gang, og slik verden er nå: Skaperverket er truet og har feber. Mennesker sulter. Det er ufred og uforsonlighet på jorden. Håp avløses av fortvilelse. Likevel synger vi om fred på jorden. For vi kan ikke la være å tro at fred og rettferdighet er mulig. Vi kjemper for en bedre verden. Gud ble som en av oss for å bære sammen med oss og fri oss fra mørket. Evighetens Gud kom som et barn som heter Jesus – Herren frelser. Han kommer oss i møte for å vinne våre hjerter. Med kjærlighet som gir oss glede, håp og fred. Velsignet julehøytid! 

Brosjyren er nydelig illustrert av Liv Østerberg. ► MENIGHETSBLADET 5 • 2009
Nyåpnet bibl med mange tilbud Av Heidi Schmidt

Karen Sletten Henriksen har arbeidet innen bibliotektjenesten i Sørum i 25 år. Egentlig er hun utdannet førskolelærer, og har alltid interessert seg for barne- og ungdomslitteratur. Hun begynte som filialbestyrer i Blaker, samtidig som hun jobbet i skolen. Hun fulgte med biblioteket til Linjegården på Sørumsand i 1989. De siste årene har hun også sørget for å få seg en bibliotekarutdannelse. Velkommen til nytt bibliotek Denne høsten har Karen og kollegaer flyttet inn i nye og større lokaler i den gamle Verkstedgården i Industrivegen. Her ønsker de velkommen til Sørums nye bibliotek. Tidligere var bibliotekene rene boksamlinger. Biblioteket i dag består av forskjellige typer media. Her er lydbøker, språkkurs, musikk og film, som du kan låne med deg hjem. Du kan lese aviser og tidsskrifter og benytte internett og tekstbehandlingsprogram. Er du interessert i lokalhistorie er dette stedet for deg. Her skjer også mange arrangement og utstillinger. På hjemmesiden finner du lett frem i tjenestetilbudet. Gå inn på www.sorum.kommune. no; der finner du også biblioteket. Leseopplevelse – mer enn leseferdighet – Hva er du spesielt interessert i, som bibliotekar? – Mitt spesialområde har vært barne-og ungdomslitteratur. Jeg er opptatt av å formidle litteratur, slik at flere ser gleden av å lese. Det er viktig at barna venner seg til å lytte til fortellinger fra de er små. Når barna begynner å lese, er det så lett å overlate dem til seg selv. Når lesing er en teknisk øvelse med avkodning av bokstaver, trekke sammen og formulere, er det ikke like lett å få med seg innholdet. Jeg synes det med leseglede burde separeres fra den biten som dreier seg om å bli en god leser. Lesetester og lesehastighet dreier seg om noe annet 

MENIGHETSBLADET 5 • 2009

enn leseglede. Jobbingen med det å lese kan noen ganger kvele leselysten og lesegleden. Jeg skulle ønske at skolene la like mye vekt på leseopplevelse som på leseferdighet. Tenk om høytlesning i skolen var kun for opplevelsens skyld. At det å lytte til bøker har appell, viser den store veksten i lydbøker som både selges og lånes ut for tiden. Å lytte er en egen opplevelse. Noen av de beste ferieminnene Karin har, er de gangene alle fem familiemedlemmer lå slengt rundt omkring på sofaene på hytta, mens en av dem leste høyt. – Det er en flott opplevelse det lytte og leve seg inn i, og ikke minst det å dele den opplevelsen med andre. Karen skulle også ønske at flere menn kom på banen, slik at sønner kunne oppleve en far med leseglede. Iskremfest, lokalhistorie og bokbad – Leser barn nå mindre enn før? Karen mener å huske fra undersøkelser at barn ikke leser spesielt mindre enn før. Hun har likevel inntrykk av at barn heller leser flere, men kortere bøker enn før. Det virker som færre har den utholdenheten som skal til for å lese en tykk, omfangsrik bok. Biblioteket har hatt flere lesekampanjer for å få barn til å lese mer. Ofte avsluttes det med iskremfest. Sist kom det 110 barn på iskremfesten. Karen er også opptatt av lokalhistorie. Siden 2005 har den lokalhistoriske bildebasen vært hennes ansvar. Mye tid har gått med til å digitalisere bildearkivet. Bygdebokredaksjonen samler inn gamle bilder, og det tas også nye. Alle relevante opplysninger om bildet legges inn på databasen, som er tilgjengelig for publikum på bibliotekets hjemmesider. – Noen forbinder deg med bokbad. Hva er det? – Ofte har dette vært et innslag i Sørumfestivalen. Vi har hatt forfattere som Tove Nilsen, Per Petterson og nå sist Anne Karin Eldstad (utenom festivalen) på besøk. Jeg intervjuer forfatteren om livet og forfatterskapet. Det er en morsom, men ressurskrevende utfordring. I forkant av intervjuet

leser jeg gjerne alle bøkene som forfatteren har skrevet. Men publikum strømmer til. Det har alltid vært populært. God julelitteratur – Hva er din favorittbok? – Det veksler. Som regel er det den jeg leser nå. Egentlig er jeg en langsom leser. Jeg liker å gå tilbake og ofte leser jeg om igjen. I det siste har det blitt mye Selma Lagerløf. Hun er en god forteller! – Kan du anbefale noe jule-litteratur? – Det er masse god jule-litteratur for barn her på biblioteket. Når det gjelder voksne har jeg lyst til å trekke frem to bøker. Den ene heter Julehelg, Norsk jul i diktning og billedkunst, utgitt på Ex Libris i 1991. Her fins dikt og tekster fra klassiske forfat-

To bøker som anbefales av bibliotekaren.

tere som Wergeland og Undset og billedkunst av blant andre Per Krogh og Adolf Tidemand. Det er en vakker bok som spenner fra det høystemte religiøse til det jordnære rotnorske. En annen nydelig bok er Juleskrinet av Richard Paul Evans, utgitt på Hilt & Hansteen i 1996. Den handler om det unge paret Richard og Kerri og datteren Jenna på fire år, som leier leilighet i huset til en gammel enke. Straks de flytter inn, begynner Richard å drømme at han møter en engel. En natt våkner han av drømmen og hører musikk. Richard følger lyden og havner på loftet der han finner et gam-


iotek

Tirsdag 2. februar inviterer Sørumsand Bibliotek og Karen Henriksen til Bokbad med Roy Jacobsen.

Karen Sletten Henriksen ønsker velkommen til nyåpnet bibliotek i Verkstedgården.

melt treskrin. Skrinet viser seg å inneholde hemmeligheter som for alltid kommer til å prege den lille familiens liv. Takket være skrinet lærer Richard og hans familie hva julen egentlig dreier seg om. Bøkene kan lånes på biblioteket. Jul er glede – Hvordan feirer du jul? – Jeg har vokst opp i en storfamilietradisjon, sier Karen, som er fra Kvam i Gudbrandsdalen. Vi gikk i kirken annen juledag. Julen betyr familieselskaper på tvers av generasjoner og gode vennelag. Av og til får

jeg inntrykk av å leve hele det sosiale livet ut i løpet av et par uker. Kvinner i min alder står med et ben i gammel og ett i moderne tradisjon. Det kan bli mye forventninger og det er viktig ikke å slite seg helt ut. – Hva betyr julen for deg? – Jul er glede. Det er et gledens budskap som forkynnes. Samtidig er det viktig å huske på at det ikke er gitt at alle er glade fordi det er jul. Forventningene om glede og lykke kan være en ekstra belastning for dem som har det vanskelig. Det kan være en sår tid for mange. La det være en påminnelse i gledens tid! MENIGHETSBLADET 5 • 2009
Fra Rånåsfoss Fredrik og Johanna Røst Wehinger er et søskenpar på 24 og 21 år fra Rånåsfoss. Begge befinner seg for tiden i Bolivia som frivillige for Misjonsalliansen. Menighetsbladet har bedt om et reisebrev:

D

et er mandag ettermiddag og jeg kommer rett fra skolen Rafael Mandoza der jeg jobber som engelsklærer i høst. Skolen jeg jobber på ligger i en by som heter El Alto, som er den fattige forstaden/nabobyen til La Paz, og har ca 1 million registrerte innbyggere. El Alto ligger på altiplanosletten i Bolivia på ca 4000 m.o.h. La Paz, der jeg bor, ligger lenger nede på ca. 3500 m.o.h. Høyden er absolutt ikke noe å kimse av, og bidrar til å gjøre dagene mye tøffere. Jeg føler meg ofte som en sliten kolspasient når jeg puster og peser i den minste lille motbakke. Her er kondisen over hodet ikke på topp! I motsetning til Norge er det her i La Paz ikke utsikten som styrer boligprisene, derimot oksygenmengden. Dette vil si at jo lenger ned i byen du kommer jo rikere er menneskene. Som lærer får man en flott mulighet til å bli kjent med elevene samtidig som man kan være med på å bidra med noe bra. Det er ikke vanskelig å skjønne at det er behov for hjelp her oppe. Klassene består av mellom 35 og 40 elever med kun en lærer. DetMENIGHETSBLADET 5 • 2009

er også minimalt med hjelpemidler som kan brukes i undervisningssammenheng, noe som setter kreativiteten på prøve. Mange av elevene kommer dessuten fra hjem med mye problemer, der særlig vold er en del av hverdagen. Dette bidrar til mange utfordringer i behandlingen av elevene når mange av dem er vant til at dårlig oppførsel belønnes med vold, og at irettesettelse slik vi er vant til ikke har virkning. Valget om å reise til Bolivia ble tatt på forholdsvis strak arm. Da muligheten til å ta seg fri fra studiene og reise mer bød seg, valgte jeg å gripe den. Etter tidligere å ha reist en del og jobbet som frivillig for Misjonsalliansen er det vanskelig å finne ting som er like givende å gjøre i Norge. Det er rett og slett ting som det ikke er mulig å lære fra skolebenken. Puffet du får her i forhold til det å lære språk, som i dette tilfellet er spansk, er også formidabelt når du vet at belønningen er at du kan kommunisere med folk her. Engelsk er så å si ikke eksisterende her. Dessuten ser jeg på det å ha mulighet til å reise som et stort privilegium som vi har i Norge. De fleste bolivianere jeg har snakket med har aldri vært noe annet sted enn i Bolivia. Det er ikke alltid like lett å vite hva du skal svare når folk spør deg om hvilke land du har vært i, eller hvor mye flyreisen kostet. Særlig når du vet at prisen på flyreisen, på om lag 8000 kr, tilsvarer hva den du snakket med tjener på et år. Det å være lengre tid på et sted har også sine fordeler. Man rekker å bli godt kjent med samfunnet og folk her. I tillegg har man en base med andre nordmenn, som har vært her lengre, kjenner til systemet og kan hjelpe med å gi råd om hvordan ting her fungerer. Det er nemlig ikke til å komme bort fra at det lurer en del farer i gatene her. Likevel er Bolivia hittil det tryggeste stedet jeg har vært i Sentral- og Sør-Amerika. Dette synes jeg det står stor respekt av når landet også

anses som det fattigste i Sør-Amerika. At folk her ikke stjeler når så å si alle andre muligheter for å forsørge familien er borte, er i mine øyne noe fantastisk stort. Politiet her er heller ikke helt til å stole på, og i de fattigste bydelene er de så og si fraværende. Dette har medført at de som bor i «slummen» praktiserer selvjustis. Dvs. at folk som blir tatt i tyveri, blir straffet av den lokale befolkningen i nabolaget. Straffene som gjennomføres er såpass strenge at folk tenker seg om to ganger før de gjør noe ulovlig. Her en morgen hørte jeg om en som

hadde blitt brent levende i et veikryss av lokalbefolkningen etter at han hadde begått tyveri. Dette fenomenet blir markert i de ulike nabolagene ved at det rundt på lyktestolpene henger utstoppede dukker hvor det står: «Tyver blir lynsja!» (se bilde) Måten Misjonsalliansen jobber på i bekjempelse av fattigdom er etter min mening meningsfull og gir gode resultater. Prosjektet her i Bolivia skiller seg litt fra arbeidet Misjonsalliansen har i Ecuador. Dette kommer av at de har holdt på lenger her og er mer etablert. I motsetning til i Ecuador, hvor prosjektene mer direkte drives av Misjonsalliansen, er prosjektene i Bolivia mer drevne av bolivianerne selv. Blant annet med en bolivianer som direktør. Dette gjenspeiler


til Bolivia

ideologien om at et prosjekt ikke skal dø ut idet en utsending fra Norge drar hjem igjen, men at prosjektene skal være bærekraftige og styres av lokale krefter. Dette er bra på veldig mange måter, mest fordi det selvfølgelig er bolivianerne selv som kjenner sine egne behov best. Dette kommer også fram i arbeidet volontørene gjør, der de ikke for eksempel tar over en klasse alene, men er med som assistent for å hjelpe læreren. I fotballprosjektet «Fotball krysser grenser», der søsteren min Johanna jobber, er det på samme måte. Der er man med å assistere en fotballtrener som ofte har ansvar for opptil 40 barn i veldig spredte aldersgrupper alene. Fotballprosjektet er et tilbud for å unngå at barna skal henge rundt i gatene i friti-

den sin. Det skal være med på å gi dem en meningsfylt fritid og sørge for at de har noe å jobbe for. Inntrykkene her nede er mange og en følelse jeg ofte sitter igjen med er hvorfor det ikke er jeg som er så fattig og mangler de samme mulighetene, eller kommer fra et hjem hvor vold og alkohol er en del av hverdagen. Noen ganger er det også lett og tenke at det arbeidet vi gjør her nede er så mikroskopisk og hjelper så få at det ofte kan føles meningsløst. Da kan det være fint å tenke at litt er bedre enn ingenting og hvis alle gir litt kan litt fort bli mye. Arbeidet her gir også et fint perspektiv til hverdagen i Norge, når ting man klager på blir så utrolig små i forhold til hva slags sorger mange her nede lever med.  MENIGHETSBLADET 5 • 2009
Juleminner D

et gildeste hele året var julekvelden, og den ble først og fremst feiret i «gråstuen». Et par dager før jul var jeg gjerne med far, som kjørte til skogen med hest og slede, for å hente juletreet. Når vi hadde funnet et tre som vi syntes var pent og passe stort, ble det hugget ned og lagt på sleden. For meg var det om å gjøre at treet skulle være størst mulig. Ute i skogen syntes jeg bestandig at treet så for lite ut. Det var vanskelig for en smågutt å bedømme hvor stort det ville virke når det kom inn i hus. Det var tre meter til taket i «gråstuen», og treet rakk bestandig helt opp. På formiddagen julekvelden satte vi først opp kornband til småfuglene. Etterpå satte far en solid fot på juletreet, og så ble det tatt inn der det skulle stå. Da luktet det så deilig friskt granbar, og det gav en helt spesiell fin og koselig stemning. Lampen over det store bordet ble heist helt opp og dratt til side så den ikke skulle henge i veien for juletreet. For å få plass måtte det store bordet skyves inn til sengene til far og mor, og da ble det god plass til å gå rundt treet. Til middag julaften var det risengrynsgrøt med mandel i. Det var nok mange som brukte det, og den som fikk mandelen skulle få en liten «førjulsgave». Juletreet pyntes Om ettermiddagen, etter at vi hadde stelt oss og skiftet, begynte far og mor å pynte juletreet. Da fikk ikke vi barna være til stede eller se på. Vi prøvde å titte i nøkkelhullet for å se hva som foregikk, og syntes det tok uendelig tid før treet var ferdigpyntet. Det var heller ikke fort gjort å pynte det store treet med et blankt spyd i toppen, 10

MENIGHETSBLADET 5 • 2009

glitter, blanke kuler, lange lenker som vi hadde laget av farget papir, små engler og fugler av papp og mye annet småtteri. Så var det juletrekurvene, som vi laget selv, og kanskje hadde fornyet noen av før jul. I de kurvene ble det lagt forskjellige ting som rosiner, nøtter og bitte små biter av tørre kaker og marsipan med mandler. Da treet endelig var ferdig pyntet, og døren dit inn ble åpnet, var det alle de levende lysene som var det fineste – og farligste. I fall noe skulle skje, stod det alltid en bøtte vann med en øse oppi for sikkerhets skyld, men vi var forsiktige, og det hendte aldri noe galt med varmen. Omtrent samtidig med at vi ble sluppet inn i «gråstuen», begynte kirketjener Ole Rolstad å ringe og kime julen inn med kirkeklokkene. Det skapte en fin høytidsstemning som fortalte at nå var julen endelig kommet. Pakkene deles ut Det aller mest spennende og gjeveste var nok alle pakkene som lå under treet. På det store bordet stod det fat med nøtter, kaker, dadler, rosiner, fiken og marsipan, og ikke å forglemme mors peppernøtter. Ved siden av lå det en liten stabel med nye julehefter. Den gang var det virkelig julehefter med mange hyggelige, fine og morsomme og interessante stykker. Noen av disse heftene husker jeg navnet på. Det var «Julaften på Landet», «Bondens Jul», «Julehelg», med helsides fine fargebilder på tynn papp, og det var «Magnes» julehefte og flere som jeg ikke husker navnet på. Disse heftene fikk vi ikke se på før julekvelden, og på den måten ble jo alt så mye mer hyggelig og spennende enn hva det er i dag. Etter at alle var samlet, begynte vi å gå

rundt juletreet og synge julesanger. Vi begynte bestandig med «Jeg er så glad hver julekveld», og siden de andre gamle kjente julesangene etter tur. Endelig kom det store øyeblikket da pakkene skulle deles ut. Da jeg var den minste, ble det for det meste min oppgave å hente fram pakkene og fordele dem til de forskjellige mottakere. Før jeg kunne lese måtte jo en av de andre få se pakken og si hvem den var til. Julekveldsmaten Etter at pakkene var delt ut, og innholdet gransket, var det tid for å spise julekveldsmåltidet. I mellomtiden hadde nok mor, min eldste søster eller en hushjelp vært ute på kjøkkenet og stelt i stand maten. Vi barna hadde hver våre spesielle tallerkner, dype og flate, som bare ble brukt en gang i året, og det var på julekvelden. Tallerknene var ikke store, og vi hadde alle hver våre med spesielle tegninger og mønstre. På mine tallerkener, som jeg har enda, er det bilde av en hare som står på to ben og likesom snakker med en gammel mann med topplue og krokkjepp, som sitter på en stubbe. Det er sommer og alt ser idyllisk ut med store trær, gress og blomster rundt. Da vi hadde satt oss til julebordet, ble lysene, som stod i to sølvstaker på bordet, tent. Så leste far juleevangeliet, og det gav en ekstra fin høytidsstemning. Da det var gjort, ble maten båret inn. Først serverte mor risengrynsvelling med sukker og kanel. Etter manges mening kanskje litt rart på julekvelden. Jeg vet ikke hvor skikken var kommet fra, men godt var det. Så var det den tradisjonelle julematen, ribbe og medisterpølse med god saus, grønnsaker og gode «Marius»-poteter.

Foto: Anders henriksen

I 1994 utlyste Landslaget for lokalhistorie en konkurranse blant godt voksne nordmenn om å skrive ned sine minner fra sin oppvekst i mellomkrigstiden. Kristian Lieungh, som er født i 1916 og vokste opp som yngste sønn på gården Melvold på Frogner, tok utfordringen og ble premiert for beste bidrag fra Akershus. Hans minner ble senere redigert av Svein Sandnes i Blaker og Sørum historielag, og i 2002 ble boka ’Minner fra Frogner – Oppvekst på Romerike i mellomkrigstiden’ utgitt. Menighetsbladet har fått velvillig tillatelse til å gjengi Kristian Lieunghs minner fra julekvelden i hans barndom.


fra Frogner i mellomkrigstiden En ting må heller ikke glemmes, og det er sirupsølet som mor brygget før jul. Jeg mener å huske at det ble laget av vanlig sirup, gjær og humle, og det ble tappet på flasker god tid i forveien. Når far trakk korken opp av flasken, bruste det veldig, og det hendte ofte at det sprutet litt på gulvet. Ølet var friskt og godt, og var av en eller annen grunn grønt av farge. Til slutt ble det servert dessert med jordbær- eller bringebærsyltetøy med krem og tørre småkaker. Da vi endelig var ferdige med å spise, var vi nok mer enn mette alle sammen. Siden gikk vi tilbake til «gråstuen», hvor far gjerne leste et par morsomme stykker i et julehefte. Da det led på kvelden, begynte nok trettheten for alvor å melde seg for noen hver av oss, og da i sær for meg som var minst. Jula for tjenestefolkene Tjenestefolkene må jeg heller ikke glemme å nevne i forbindelse med julekvelden. Sveiserfolkene, som bodde i annen etasje i veslebygningen, var gifte og feiret jul for seg selv. I god tid i forveien hadde de fått en stor kurv full av god julemat av forskjellig slag. Det var ribbe og pølse, julekake og ekstra godt brød, småkaker og forskjellig smågodt til ungene. Gårdsguttene reiste vanligvis hjem til jul, men en som kunne ha lang vei hjem, feiret jul hos oss. Når det gjaldt hushjelpen, eller tjenestejenta, som det vanligvis het den gang, var hun ofte hjemme hos oss på julekvelden hvis hun hadde lang vei hjem. Det er vel heller ikke sikkert at mange av dem hadde så mye hygge å reise hjem til, og at de derfor heller ville være i ro sammen med oss. Jeg husker flere julekvelder som tjenestefolk var hos oss på Melvold, og da var vi alle som en stor familie og hygget oss sammen. Nyttårsaften gikk vi også rundt juletreet, sang julesanger og spiste julemat omtrent som på julekvelden. Vi var aldri oppe så sent som til midnatt, for alle var trette og la seg lenge før. Dette får være nok om jule- og nyttårsfeiringen i min barndom, som jeg minnes med glede og takknemlighet.  MENIGHETSBLADET 5 • 2009

11


Siden sist: Skifte av dirigent i Sopranos

Høsttakkefest i Sørum kirke Til Høsttakkefesten i Sørum kirke 27. september hadde Sørum Bygdekvinnelag, sone Sletta, pyntet vakkert foran alterringen. De sørget også for flott servering med kaffe og mye god hjemmebakst i kirkestua etter gudstjenesten. Det var mange som kom til et hyggelig samvær der.

Marianne Ligaard Eriksen ble takket med blomster fra Sørum menighetsråd. FOTO:

Inger-Kathrine Fossdal fra Sørumsand og Maria Skaaren fra Oslo er nye dirigenter for Sopranos. FOTO: Maria Schmidt

Maria Schmidt

Marianne Ligaard Eriksen har sluttet som dirigent for ungdomskoret Sopranos pga. studier, og ble takket med blomster fra Sørum menighetsråd tirsdag 6. oktober. Samtidig ble to nye dirigenter presentert: IngerKathrine Fossdal fra Sørumsand og Maria Skaaren fra Oslo. Inger-Kathrine er foreløpig i barselspermisjon, og Maria vil ha hovedansvaret for koret inntil videre. Takk til Marianne for flott innsats og velkommen til nye korledere!

FOTO: Maria Schmidt

Lifter 12 - 18 m. Minigravere 1,8 t. Platevibrator 75 kg Minidumpere Tlf. 906 87 430 www.4rent.no Kongsvingerv. 6, 2040 Kløfta

12

MENIGHETSBLADET 5 • 2009


50-årskonfirmanter i Frogner kirke Fra venstre: Norodd Heiberg, Kari Jensen (f. Lieungh), Ivar Børke.

Slekters gang DØPTE

Blaker kirke: Linus Grønvoll, Sigrid Berg, Olivia Nygård, Julie Mathsen Pedersen, Aurora Amundsen Vikane, Mathias Vikane, Malin Louise Lorentzen-Myhrvold, Anna Mathsen, Ella Eidshaug Barup. Frogner kirke: Iselin Grøtt Stenstrøm, Jacob Rønning, Ane Olivia Heggard, Hanna Ditlefsen Karlsen, Iver Tuveng Sandvold, Adrian Andreas Hansen Lundby, LiseMargrethe Moldekleiv Sørli, Esten Storm Skogseth, Madeleine Skotte, Hanna Ausen, Iselin Kilsand-Limyr, Leander Nordvik Nygård, Philip Alexander Fjellheim, Adina Moe, Linnéa Konstanse Grønn, Linnea Sofie Lundevold Nygård. Sørum kirke: Noa Brotnov Hilstad, Jonathan Tollefsen Akselsen, Henrik Slemdal Sigvartsen, Karoline Marie Sebdal, Magnus Nordbye Aas, Imre VebenstadHenriksen, Sandra Qvigstad Søberg, Julie Slettedal Jansson, Oscar Johann Alne, Jonas Fyen Holm, Heine Bjelland, Martine Taug, Eskild Thingelstad Jensen. Gol kirke, Hallingdal: Sebastian Bekkevold. Sand kirke, Nord Odal: Tiril Vestvold. Fjellhamar kirke: Sondre Ellefsrud. Gjøvik kirke: Tilde Sørlie Bergsrud. Vålerenga kirke: Amanda Cecilia Evensen. Buksnes kirke, Gravdal: Markus Varte-Malmo

VIEde

Frogner kirke: Nina Solberg Hårstad og Tor Olav Melan, Kristine Thorsen og Stian André Degerdal Sæthern, Hanne Thørring Eltvig og Jan Solvang, Ingvild Staldvik og Jon Øivind Rist, Cathrine og Sven-Erik Hansen Lundby. Blaker kirke: Ann-Iren Utheim og Kai Arne Fjeldstad Skjæret, Heidi Lunde og Anders Kvernhaug, Monika Nygaard og Ingar Waale, Marthe Karoline Steen og Espen Brenna. Sørum kirke: Minh Nguyet Tran og Thomas Melby, Tonje Anette Sande og Lars Erik Laugsand, Elisabetta Pontini og Jon Arne Wanvik, Carina Swan Andreassen og Espen Holstad

50-årskonfirmanter i Sørum kirke

Foran fra venstre: Betty (f. Sagen) Berntsen, Liv (f. Akselsen) Evensen, Rønnaug (f. Hultquist) Sørvald, Turid (f. Samuelsen) Martinsen, Wenche (f. Hauer) Stortrøen, Elin Mørk og Grete Egner. Bak fra venstre: Mette Bjerke, Tor Sveia, Helge Harfaldet, Øivind Møllegaard, Sverre Flaen, Aage Sand, Sigmund Lystad, Kåre Martinsen, Trond Sandbråten, Per Erik Evjen, Kåre Johan Fagersand, Odd Løken og Sigmund Egner. Foto: Anita Jacobsen/Indre Akershus Blad

50-årskonfirmanter i Blaker kirke

Døde

Blaker kirke: Kjetil Rognerud, Knut Vegard Pettersen, Ragnhild Lovise Hoel, Knut Øivind Olsen, Ragna Solveig Løkka, Frank Georg Bråthen, Herman Skåningsrud, Ella Margaret Andersen. Frogner kirke: Svein Olav Dahle, Eva Johanne Schmidt, Erling Samuel Egeberg, Geir Bakken, Torleif Verket, Egil Gulbrandsen. Sørum kirke: Henny Torbjørg Hellerud, Roar Eugen Fjellhaug, Gunn Haraldsen, Peder Pedersen, Elise Bråthen, Unni Ødmansson, Liv Svanhild Nordahl Vi gjør oppmerksom på at menighetsbladet ikke automatisk får informasjon om dåp, vigsler eller begravelser som ikke skjer i regi av menighetene i Sørum, Blaker eller Frogner.

Foran fra venstre: Gunvor (f. Sann) Bergem-Ohr, Marit (f. Brekke) Vangen, Marit Krogh og Inger-Lise (f. Svarstad) Moseby. Midten fra venstre: Anne Berit (f. Wølneberg) Melleberg, Ida (f. Andresen) Nymoen, Hildur Roll-Hansen og Johnny Kurland. Bak fra venstre: Sverre Linnerud, sogneprest Øyvind Remmen i Blaker, Hans Bjørge og Dag Foss. Foto: Anita Jacobsen/Indre Akershus Blad MENIGHETSBLADET 5 • 2009

13


Dette skjer: Klassisk konsert i Sørum kirke

Verdensstjerne Elizabeth Norberg-Schulz og bassbaryton Magne Fremmerlid fra Den norske Opera og Ballett, gjester SørumFestivalen fredag 29. januar kl 19.00. I tillegg medvirker: Patrik Johansson og Berit Bagøien Moe, piano. Nadja og Luba Kalmykova, fiolin. Shinobu Nordeide, piano

Hjertelig velkommen til en konsertaften i vakre Sørum kirke!

P rogram 2 0 1 0 Med forbehold om endringer

Flere dager: Utstilling av ikonmalerier. Flyttes mellom arr. i kirker Flere dager: Lysglimt – Den Kulturelle Spaserstokken. Ulike institusjoner Fre. 29.1 – søn. 1.2 Kunstutstilling, Frogner Flerbrukshus Fredag 29.1 kl 19.00 Skrønekveld – gode historier og fortellinger, Valstad café Fredag 29.1 kl 19.00 Klassisk konsert med Gjestesolister fra Den norske Opera, Sørum kirke ◄ SE OMTALE Lør. 30.1 kl 16/19 En strålende aften. Fortellerstund for barn og underholdning m/musikk for voksne, Blaker Skanse Søndag 31.1 kl 16.00 Familiekonsert, Bingsfosshallen Søndag 31.1 kl 19.00 Vardeteatret spiller, Bruvollen Mandag 1.2 kl 18.00 Sjakk – åpent hus for ungdom, Foreningshuset, Lørenfallet Mandag 1.2 kl 19.00 Foredrag med Per Anders Nordengen, Sørumsand Misjonshus ► SE OMTALE Tirsdag 2.2 kl 19.00 Bokbad med forfatter Roy Jacobsen, Sørumsand vgs. Foajeen Tirsdag 2.2 kl 21.00 Meditasjonskonsert, Sørum kirke Onsdag 3.2 kl 19.00 Allsang på Teten, Festiviteten Onsdag 3.2 kl 19.30 Musikal om sangforfatteren Fanny Crosby, Frogner misjonssenter ► SE OMTALE Torsdag 4.2 kl 19.00 Hovedkonsert Alexander Rybak og Frikar, Bingsfosshallen Fredag 5.2 kl 18.00 Kanefart m/ suppesalg på kroa, Lørenfallet Fredag 5.2 kl 18.00 Sørum-mesterskap i sparkstøtting, Lørenfallet Fredag 5.2 kl 19.00 Konsert med Bjelleklang, Frogner kirke ▼ SE OMTALE Lørdag 6.2 kl 10.00 Sjakkturnering for barn og ungdom, Sørumsand vgs. Lørdag 6.2 kl 12.00 Regnbuekoret, Bingsfosshallen Lørdag 6.2 kl 17.00 Skattekisten, Bingsfosshallen Lørdag 6.2 kl 19.00 Revy, Melvold ungdomsskole Lørdag 6.2 kl 19.00 Gammeldansfest, Bruvollen Søndag 7.2 kl 14.00 Ungdommens kulturmønstring, Bingsfosshallen Søndag 7.2 kl 20.00 Konsert med Georg Reiss kvartett og organist Ulf Nilsen, Blaker kirke ► SE OMTALE Billettsalget starter på nett lørdag 12. desember – se www.sorumfestivalen.no Billettsalget på Kulturkontoret og Frogner bibliotek starter mandag 14. desember.

Elizabeth Norberg-Schulz

FRA HIMMELVOGNA TIL FRED I SJELA Kirkekonsert med Bjelleklang – Norges ledende vokalgruppe Frogner kirke fredag 5. februar kl. 19.00

Bjelleklang så dagens lys i 1986. Sommeren 2009 gav de ut sitt niende album. De har solgt mer enn 40000 plater og er således en av de største vokalgruppene her til lands og de er en av nittitallets mestselgende artister. Ingen artister har solgt flere singelplater enn Bjelleklang. Den rekorden satte de i 1996, med utgivelsen: Gud, hvor du er deilig…. Fra starten av konsentrerte Bjelleklang seg om å gjøre humoristiske og norskspråklige versjoner av ukjente slagere. I 1995 gav vokalgruppen ut en litt «smalere» plate: Bjelleklang synger svart, med tolkninger av Golden Gate Quartet og Mills Brothers – hits fra 30-40-tallet. Selv om det forekommer en god slump med humor i disse tekstene, viser Bjelleklang med dette albumet et annerledes ansikt. Dette blir helt rått ! Foto fra sørum kirke: Anders henriksen

14

MENIGHETSBLADET 5 • 2009

Inngangsbilletten er kr. 200,- for voksne


Fanny Crosby

i Sørumfestivalen ►

Onsdag 3. februar kl. 19.30 blir det musikal om Fanny Crosby på Frogner Misjonssenter. Den blinde sangforfatteren er kjent for sangene «Salige visshet» og «La meg få høre om Jesus». Gjennom fellessang, korsang, solo og drama blir vi kjent med hennes spennende livshistorie. Enkel bevertning i etterkant. Inngang kr 60,-. Barn gratis. Fanny Crosby

Jazzkonsert

med Georg Reiss kvartett og Ulf Nilsen på orgel Søndag 7. februar kl. 20.00 i Blaker kirke

Per Anders Nordengen:

«Begeistring og livsglede»

I samarbeid med Sørum Jazzklubb inviterer SørumFestivalen til en flott avslutning på festivalen. En uvanlig kobling mellom kirkeorgel og klarinett gjør konserten i Blaker kirke til en meget spennende konsertopplevelse.

Sørumsand Misjonshus mandag 1. februar kl. 19.00

Georg Reiss er en cross-over musiker som i mer enn 30 år har bidratt med sitt eminente klarinettspill i ulike musikalske sjangere. Han er en av Norges ledende klarinettister, særlig innen New Orleans-jazz og ulike typer folkemusikk.

Kulturelt innslag ved «Joyful Noice» Enkel servering – Billett kr. 100,-

Ulf Nilsen er utdannet Fra Norges Musikkhøgskole og har vært organist i Lovisenberg kirke i åtte år Han improviserer like godt enten han er i barokken eller jazzen, om han sitter ved pianoet, cembaloet eller orgelet. GEORG REISS KVARTETT: Fire rutinerte musikere med bakgrunn i Magnolia Jazzband, Caledonia Jazzband, The Real Thing m.fl. har gått sammen for å spille swingende og utadvendt jazzmusikk under ledelse av klarinettisten og saksofonisten Georg Reiss. Kvartetten består ellers av Håkon Gjesvik på piano, Audun Ellingsen på bass og Torstein Ellingsen på trommer.

Per Anders Nordengen har de siste årene vært en av de mest etterspurte foredragsholderne i Norge. I ulike sammenhenger, også her i Sørum, har han engasjert,underholdt og berørt tilhørerne, og formen hans veksler mellom humor og alvor. ▼ Per Anders Nordengen

Repertoaret består av velkjente melodier fra jazzens gullalder skrevet av størrelser som George Gershwin, Duke Ellington og Fats Waller. De blir fremført slik man ville hørt det på en jazzklubb i New Orleans; bluesy, funky og swingende. Så regnes også disse musikerne til de fremste i denne sjangeren i Europa. Vi kan love en hyggelig og variert musikkopplevelse der lekne musikere gir alt hva de har av improvisasjonsglede, vakre melodier og overraskende vendinger. Billettpris kr 230,-

Georg Reiss kvartett

Han er utdannet teolog, men jobber nå som foredragsholder og samtaleveileder. Han har arbeidet som prest i mange år både i Norge og Sør-Afrika. Han var i en farget menighet i Sør-Afrika fra 1985 til 1987, under noen av de verste årene i apartheids moderne historie. Tiden i Sør-Afrika har lært Nordengen noe om hva håp, visjoner, drømmer og engasjement kan føre til. Mange år i kirke og næringsliv har gitt Per Anders Nordengen gode erfaringer for mennesker i ulike livssituasjoner. Han har vært mye brukt i radio og TV, har skrevet to bøker om å takle endring og om livsglede i livsalvoret, samt en rekke artikler i dagspresse og tidsskrifter.

MENIGHETSBLADET 5 • 2009

15


Dette skjer: Julemesse Frogner Misjonssenter arrangerer sin tradisjonelle julemesse fredag 4. desember kl. 18.00. Det blir andakt åresalg, basarbord, salg av småkaker, håndarbeid og julelopper. Kafeteria. Velkommen til en hyggelig adventsstund!

Lysmesse med speiderne Søndag 6. desember kl. 18.00 i Sørum kirke

Julekonsert i Blaker Kirke (NB! Flyttet fra Sørum kirke) Søndag 13. desember kl.17.00 Sørumsand Barnegospel Ungdomskoret Sopranos Voksenkoret Joyful Noise Fri entre

Kom i julestemning med Sørum Musikklag og Petter Simonsen! Sørum Musikklag avholder sin tradisjonsrike julekonsert i Frogner kirke, søndag 13. desember kl. 19.00. Årets sangsolist er operabonden Petter Simonsen fra Aurskog-Høland. Det vil bli framført tradisjonell julemusikk med muligheter for allsang, i tillegg til flott korpsmusikk og praktfulle toner fra sangsolisten! Billettpriser: 150/50

Speidernes juletrefest Lørdag 2. januar kl. 16.00 på Sørumsand misjonshus

Juletrefest Velkommen til juletrefest for barn og voksne i alle aldre søndag 3. januar kl. 17.00 på Frogner Misjonssenter. Søndagsskolen blir med, andakt. Bevertning. Gang rundt juletreet. Pose til barna.

16

MENIGHETSBLADET 5 • 2009

Sørum Misjonshus

Sørumsand Misjonshus

Samlevegen 14, 1923 Sørum

Industriveien 5A, Postboks 198, 1921 Sørumsand, tlf. 63 82 71 34, www.sorumsandmisjonshus.no

Søndagsskole (3-9) år og Exodusgruppe (10 år og eldre) i Sørum. Hver søndag kl. 11.00-12.15 på Betania i Lørenfallet. Trenger barna skyss fra Sørumsand, kan dere kontakte Søbye tlf. 63 82 41 30 eller Kristensen tlf.63 82 66 74. Start etter jul: 10. januar 2010. Det er ikke søndagsskole/Exodus i skoleferier og når det er familiegudstjenester.

DESEMBER 1. kl. 19.30 Misjonsmøte NLM 11. kl. 18.00 Interkulturell Bibelkafe 15. kl. 19.00 Misjonsringen NMS 16. kl. 11.30 Hyggetreff Menighetspleien. Steinar Tosterud 24. kl. 15.00 Familiegudstjeneste

Formiddagstreff hver tredje lørdag i mnd. kl. 11.00: Lørdag 16. januar: Prost Trømborg. Joyful Noise. Lørdag 20. februar: Sokneprest John Olav Stokstad Larsen. Frelsesarméen fra Eidsvoll. Ved behov for skyss ring Kjell Randby 63 82 41 46 Normisjon har husmøte hos Brita og Kjell Randby i Bingenvegen 51 den andre tirsdag i mnd. kl. 19.30: Ved behov for skyss ring Kjell Randby 63 82 41 46. Alle er hjertelig velkommen til møtene. NMS kvinneforening i Sørum har møter første onsdag i mnd. i hjemmene. Nye er hjertelig velkommen. Kontaktperson Eldbjørg Nilsen, tlf. 63 82 78 05

KONTAKTPERSONER: Formiddagstreff: Brita Randby, tlf. 63 82 41 46. Normisjon: Brita Randby, tlf. 63 82 41 46. Lørdagssamling: Ruth Randby Kristensen, tlf. 63 82 66 74. Foreningen generelt: Vidar Kristensen, tlf. 63 82 66 74. Utleie: Brita Randby, tlf. 63 82 41 46

JANUAR 2. kl. 16.00 Speidernes Juletrefest 8. kl. 18.00 Interkulturell Bibelkafe 10. kl. 16.00 Familiejuletrefest. Barnegospel deltar 12. kl. 19.30 NLM - tirsdagmøte 17. kl. 17.00 Søndagssamling NORMISJON 19. kl. 19.00 Tirsdagsmøte NMS - Misjonsringen 24. kl. 11.00 Familiegudstjeneste 26. kl. 19.30 Årsmøte - NORMISJON 27. kl. 11.30 Hyggetreff Menighetspleien 31. kl. 17.00 S-2 gudstjeneste FEBRUAR 1. kl. 19.00 Foredragskveld - Sørumfestivalen 9. kl. 19.30 NLM - tirsdagmøte 12. kl. 18.00 Interkulturell Bibelkafe 14. kl. 17.00 Søndagssamling NORMISJON 16. kl. 19.00 Tirsdagsmøte NMS - Misjonsringen 17. kl. 19.00 Fastegudstjeneste, Askeonsdag 24. kl. 11.30 Hyggetreff Menighetspleien

AKTIVITETER/KONTAKTPERSONER: SFM (Sørumsand Frie Misjonsforening) er eier av Misjonshuset. Leder: Helge Dannemark, tlf. 63 82 71 41, e-post: hdann@online.no. NMS (Det Norske Misjonsselskap): Misjonsringen: Bjørg Fagermoen, tlf. 63 82 75 42. Normisjon: Anne Søbye, tlf. 478 05 611. NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband): Tore N. Forset, tlf. 63 82 63 59. Barnegospel: Annenhver torsdag kl. 18.00-19.00. Hanne Undrum, tlf. 63 82 70 58. Aksel Norbakken, tlf. 63 82 89 55. Etter skoletid: Tilbud til aldersgruppen 1013 år. Annenhver mandag kl. 14.30. Pernille Jensrud, tlf. 63 86 79 50. KFUK-KFUM speiderne: Gruppeleder: Jon Terjesen, tlf. 63 82 64 02. Oppdagerne (2.-3.kl.) Sørumsand Misjonshus: Jon Terjesen, tlf. 63 82 64 02. Stifinnerne (4-5.kl.): Guttorm Søbye, tlf. 63 82 41 30. Vandrerne, jentene (6-10.kl.): Eva Bjørndal, tlf. 918 27 548. Vandrerne, guttene (6-10.kl.): Jon Terjesen, tlf. 63 82 64 02. Familiespeiderne: Leif Tore Bergman, tlf. 21 68 18 45/ 962 33 120. Menighetspleiens hyggetreff: Dagny Tunskaug, tlf. 63 82 74 94. Ungdomsklubben SCHMUCK: Fre. kl. 20.00-24.00. Andreas Johansson, tlf. 902 63 427. Ungdomskoret SOPRANOS: Øvelse tirsdag kl. 19.30-21.30. Maria Skaaren tlf. 46428909. Joyful Noise (Kor for voksne): Annenhver torsdag kl. 20.00-22.00. Aase Hellesvik, tlf. 63 82 77 54. Interkulturell bibelkafe: Andre fredag i mnd. Gudrun Ringstad, tlf. 67 41 26 08. Utleie: Tove Fagermoen, tlf. 63 82 71 40 / 900 45 576, e-post: tofagerm@online.no, bankgiro 5104 05 23271


Leir Nyttårsleir på Fossheim 30.12.09 – 01.01.10 Alder: fra 13.år Musikkleir på Fossheim 22.-24.januar 2010 Alder: 5 –7.trinn Mer informasjon på www.acta.as\ost

Frogner Misjonssenter

Fjuk Bedehus

Frogneralléen 3, 2016 Frogner

Blaker (ved riksvegen rett nord for Fjuk skole)

DESEMBER 4. kl. 18.00 Julemesse 9. kl. 19.30 Normisjons adventssam ling. Rolf Kjøde taler. 15. kl. 11.00 Hyggetreff har advents møte. Andakt Tove D. Berger, Åse og Odd Fred riksen synger og spiller 30. kl. 19.30 Misjonssambandets jule misjon. Svein taler JANUAR 3. kl. 17.00 Juletrefest for alle 13. kl. 19.30 Normisjons onsdags samling 19. Hyggetreff. Journalist Kjell Hagen og Fellesmusikken fra Haga blir med 24. kl. 17.00 God søndag, Quartz synger 27. kl. 19.30 Misjonssambandets månedsmøte. Frank Ole Thoresen taler FEBRUAR 3. kl. 19.30 Sørumfestivalen: Musikal om sangforfatteren Fanny Crosby. Inngang kr 60, 10. kl. 19.30 Normisjons onsdags samling.

Formiddagstreff onsdager kl 12.00: 9. desember: Juletreff. Øyvind Remmen 10. februar: Formiddagstreff Andakt, sang og musikk, bevertning, åresalg

Fossegrimen Sørum bygdekor under ledelse av sin dirigent Susanne Arnesen holder sin tradisjonelle julekonsert i Blaker kirke søndag 6. des kl 17.30 og kl 20.00.

Adventsfest søndag 13. desember kl 16.00, Eva Djupvik Norsk Luthersk Misjonssamband har misjonsmøter på bedehuset (åpent for alle!) Kunngjøring i Indre Akershus Blad Behov for skyss: Ring Hilmar Bjørge, 63 82 76 66 Velkommen til bedehuset!

Møtene er åpne for alle! Velkommen!

AKTIVITETER/KONTAKTPERSONER: Søndagsskole i Peisestua ca. annenhver søndag. Brit Bechensteen, tlf. 63 82 09 40. Etter skoletid: Tilbud til aldersgruppen 10-13 år. Annenhver onsdag kl. 14.30. Pernille Jensrud, tlf. 63 86 79 50 . Ungdomsforeningen for unge over 13 år. Arne Henrik Bechensteen tlf. 91 59 69 66. Hyggetreff hver tredje tirsdag i mnd. Solveig Kristiansen, tlf. 63 82 08 43. Normisjon: Møter hver andre onsdag i måneden. Kristin Halvorsen tlf. 922 16 250. Misjonssambandet: Møter siste onsdag i måneden. Marit Barbøl, tlf. 63 82 05 06. Utleie: Øyvind Berger, tlf. 63 82 00 58

julEKONSERT!

Etter skoletid

!

l på Siste gang før ju r dag 7. desembe an m nd Sørumsa r be m se 2. de Frogner onsdag desember 9. ag sd on er ak Bl senere. ttår annonseres Oppstart etter ny

I tillegg til koret medvirker musikerne Håkon Berre på trommer og Morten Pedersen på piano, et barnekor fra 2. klasse ved Sørumsand barneskole og Trond Granlund. Koret er spesielt spent på samarbeidet med Trond Granlund. Samarbeidet ble innledet i forbindelse med «Allsang på Teten» under Sørum kulturfestival i januar. Koret deltok på noen av Trond Granlunds sanger og stemmene passet godt sammen. Etter dette ble koret bedt om å delta på en sang på en plate som Trond Granlund var i ferd med å spille inn. Erfaringene under innspillingen av denne sangen gjorde at Fossegrimen spurte om Trond Granlund ville delta på julekonserten i Blaker kirke. Fossegrimen håper at barnekoret, musikerne og Trond Granlund vil bidra til en flott konsert og at de som finner veien til Blaker kirke denne kvelden vil få en god opplevelse i en travel førjulstid. Noen sanger som du får høre denne kvelden: Himlen i min favn, Glade jul, Du grønne glitrende tre, Mitt hjerte alltid vanker, Deilig er jorden. Drummerboy, og mange flere. Det er ingen forhåndssalg av billetter i år. Dørene til kirken åpnes en halv time før konserten starter. Pris: Voksen 150,- / Barn 50,-. Barn i følge med 2 voksne er gratis. MENIGHETSBLADET 5 • 2009

17


Sørum kirke

BLAKER kirke

FROGNER kirke

Dette skjer: Menighetskalenderen Vårens program for familiespeiderne i Sørum

29. november 1. søndag i advent

Sørum kirke kl. 11.00 v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen. Offer: Kirkemusikalsk virksomhet Frogner kirke kl. 17.00 Ungdomsgudstj. S-2 v/ungd.prest Andreas Johansson. Offer: S-2 Blaker kirke kl. 18.00 Adventskveld i kirka v/s.pr. Øyvind Remmen. Offer: Konf.kapper

6. desember 2. søndag i advent

Sørum kirke kl. 18.00 Lysmesse v/s.pr. Karin Krissly. Speiderne deltar. Offer: KFUK/KFUM Frogner kirke kl. 11.00 v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen. Offer: NLM

13. desember 3. søndag i advent

Blaker kirke kl. 11.00 v/s.pr. Øyvind Remmen

20. desember 4. søndag i advent

nist Vera Kalmykova og s.pr. Karin Krissly

3. januar Kristi åpenbaringsdag

Sørum kirke kl. 11.00 v/s.pr. Karin Krissly Offer: Schmuck Blaker kirke kl. 11.00 v/s.pr. Øyvind Remmen

10. januar 1. søn. etter Kristi Åpenbaring

Sørum kirke kl. 11.00 v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen Frogner kirke kl. 11.00 v/s.pr. Karin Krissly

17. januar 2. søn. etter Kristi Åpenbaring Blaker kirke kl. 11.00 v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen

24. januar Vingårdssøndag

Sørumsand misjonshus kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/s.pr. Øyvind Remmen

Familiespeiding i Sørum er midt i sitt fjerde år med gøy for både store og små. Målgruppa er alle barnefamilier som ønsker å tilbringe tid sammen som familie, og få fine opplevelser ute i naturen. Familiespeiding er også et utmerket tilbud til naturglade besteforeldre og barnebarn. Barnevogn er ingen hindring. Vi treffes vanligvis kl. 13 omtrent en søndag i måneden, og vi «lærer, lager og leker» sammen. Vi går tur, samler oss rundt bålet, har andakt, og koser oss med diverse aktiviteter etter årstid og tema. Tur i Søndre Bjånes-området i Fet og besøk til Forsvarets flysamling var noen høydepunkter fra Familiespeiding i høst. Første treff i 2010 blir akedag på Sørumsand 10. januar. Ellers treffes vi 7. februar, 7. mars, 11. april, og 9. mai (med forbehold om endringer). I tillegg reiser vi på overnattingstur 4.-6. juni. Vi inviterer nye familier til å prøve ut tilbudet, gratis og uforpliktende. Hvis noen bare vil være med en enkelt gang for å se hvem vi er og hva vi gjør er det helt i orden. Ta kontakt med Lora Rypern, tlf. 975 00 965 eller e-post steinjr@online.no

Sørum kirke kl. 11.00 v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen. Offer: Trosopplæringen Frogner kirke kl. 18.00 «Snart tennes tusen julelys» - Adventskveld i ord og toner v/organist Jan Erik Stensrud og s.pr. Karin Krissly

Nasjonalt Bønneråd

Sørum menighets misjonsprosjekt

oppfordrer til bønn og faste 1.-31. januar 2010. Finn ut hvor det er åpent bønnested i ditt fylke; Se www.bonnogfaste.no

Det er utarbeidet en ny brosjyre for Sørum menighets misjonsprosjekt: Det norske misjonsselskaps bibelskole i Hunan i Kina. Prosjektet støtter også teologisk seminar i Hongkong, og utgivelse av teologisk litteratur og undervisningsmateriell. Sørum menighetsråd oppfordrer til å bli fast giver via avtalegiro eller å gi enkeltgaver (se oversikt over menighetenes giverkontoer) Brosjyren finnes tilgjengelig på kirkekontoret, misjonshuset og i kirken. Mer informasjons finnes på www.nms.no - prosjektnummer 541 314.

18

MENIGHETSBLADET 5 • 2009

24. desember Julaften

Sørum kirke kl. 14.15 og 16.00 Julaftengudstjeneste v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen. Offer: Kirkens Nødhjelp Frogner kirke kl. 14.15 og 16.00 Julaftengudstjeneste v/s.pr. Karin Krissly. Offer: Kirkens Nødhjelp Blaker kirke kl. 14.15 og 16.00 Julaftengudstjeneste v/s.pr. Øyvind Remmen. Offer: Kirkens Nødhjelp og menighetens arbeid Sørumsand misjonshus kl. 15.00 Julegudstjeneste - Barnegospel. V/Kåre Sveistrup Offer: Kirkens Nødhjelp

25. desember Juledag

Sørum kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste v/s.pr. Øyvind Remmen. Offer: Misjonsprosjektet Frogner kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen. Offer: NMS

26. desember 2. juledag

Blaker kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste v/s.pr. Karin Krissly. Ikke offer.

31. desember Nyttårsaften

Sørum kirke kl. 16.00 Musikkandakt v/orga-

31. januar Såmannssøndag

Frogner kirke kl. 11.00 v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen Blaker kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/s.pr. Øyvind Remmen Sørumsand misjonshus kl. 17.00 S-2 gudstjeneste v/ungdomsprest Andreas Johansson

2. februar

Sørum kirke kl. 21.00 Meditasjonskonsert v/organistene

7. februar Kristi forklarelsesdag

Sørum kirke kl. 11.00 v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen

14. februar Søndag før faste (Fastelavn)

Frogner kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/s.pr. Karin Krissly. Søndagsskolen deltar Blaker kirke kl. 11.00 v/s.pr. Øyvind Remmen

17. februar Askeonsdag

Sørumsand misjonshus kl. 19.00 Fastegudstjeneste m. alm. skriftemål og nattverd v/ s.pr. Øyvind Remmen

21. februar 1. søndag i faste

Frogner kirke kl. 11.00 v/ s. pr. John Olav Stokstad Larsen Kirkeskyss til Sørum kirke – avreise fra Sørumsand stasjon kl. 10.40. Gjelder til alle gudstjenester som starter kl. 11.00.


Sørum, Blaker og Frogner menigheter SØRUM KIRKELIG FELLESRÅD Følg med på: www.sorumkirke.no SØRUM KIRKEKONTOR

KIRKENE OG KIRKEGÅRDENE

Administrasjonssekretær: Marian Dramstad Linjegården, Pb 25, 1921 Sørumsand tlf. 63 86 79 50, faks 63 86 79 51 Mandag-torsdag 9.00-14.00 e-post: kirkekontoret@sorumkirke.no Sekretær: Reidun Hodnebrog tlf. 63 86 79 52 / 913 75 685 kontortid: man., tirs., ons., tors. 9.00-14.00 e-post: reidun.hodnebrog@sorumkirke.no Daglig leder/kirkeverge: Håvard Haug Linjegården, Pb 25, 1921 Sørumsand tlf. 63 86 79 53 / 971 37 881 e-post: haavard.haug@sorumkirke.no Sokneprest i Sørum: John Olav Stokstad Larsen tlf. 63 86 79 58 / privat: 63 82 40 12 e-post: johnolav.stokstadlarsen@sorumkirke.no Sokneprest i Blaker: Øyvind Remmen tlf. 63 86 79 56 / 916 13 409 e-post: oyvind.remmen@sorumkirke.no

Driftsleder: Roald Kvarving Kirkegårdskontoret tlf. 94 16 84 34 e-post: kirkegardene@sorumkirke.no

Sokneprest i Frogner: Karin Krissly tlf. 63 86 79 59 / 481 03 861 e-post: karin.krissly@sorumkirke.no Ungdomsprest: Andreas Johansson tlf. 63 86 79 57 / 902 63 427 e-post: andreas.johansson@sorumkirke.no Organist: Jan Erik Stensrud tlf. 63 86 79 55 / 932 34 878 e-post: janerik.stensrud@sorumkirke.no Organist: Vera Kalmykova tlf. 63 86 79 62 / 906 15 950 vera.kalmykova@sorumkirke.no Diakon: Marie S. Grimstad tlf. 63 86 79 61 / 63 82 66 42 e-post: marie.grimstad@sorumkirke.no Diakonimedarbeider: Kåre Sveistrup tlf. 63 86 79 54 e-post: kaare.sveistrup@sorumkirke.no Leder i «Etter skoletid»: Pernille Jensrud e-post: pernille.jensrud@sorumkirke.no Medarbeider i «Etter skoletid»: Anne Louise Bogetvedt Bjerke Medarbeider i «Etter skoletid»: Arve Graarud

SØRUM KIRKELIG FELLESRÅD Konstituerende møte ble holdt 25. november. Navn på leder opplyses i neste nummer av bladet. Se ellers nettsiden vår www.sorumkirke.no Sørum menighetsråd Leder: Kari Rønsen Sletta 35, 1920 Sørumsand tlf. 63 82 63 63 / 922 69 244 e-post: karirons@online.no Blaker menighetsråd Leder: Sigrunn Larsen Bjørknesvn 14, 1925 Blaker tlf. 934 24 097 e-post: sigrunnl@hotmail.com Frogner menighetsråd Leder: Marion Forsland Berger Melvold gård, 2016 Frogner tlf. 63 82 03 98 e-post: helge.berger@c2i.net

Neste nummer av Menighetsbladet kommer ut ca 20. februar, deretter ca 3. april.

Menighetsbladet for Sørum, Blaker og Frogner utkommer med 5 nummer i året Utgiver: Sørum Kirkelig fellesråd Ansvarlig redaktør: Kirkevergen Redaksjon: Anne Søbye (red. for dette nr), Heidi Schmidt, John Olav Stokstad Larsen og Lillian Fevik Forretningsfører: Kirkevergen Adresse: Sørum kirkekontor, Tverrvn. 1 (Linjegården), Boks 25, 1921 Sørumsand E-post: kirkekontoret@sorumkirke.no Tlf: 63 86 79 50 Faks: 63 86 79 51 Kontonr.: 1624.07.07253 Grafisk utforming: Helga Ligaard, z-up@ligaard.no Trykk: Nr1Trykk Grefslie

Menighetens gavekontoer

■ Trosopplæringsprosjektet «Etter skoletid» kontonr. 1201.33.81141 ■ Ungdomsarbeider (Sopranos) kontonr. 1644.15.49559 ■ Blaker menighets legatkonto for kirkeutsmykning/restaurering av kapell kontonr. 1321.62.84512 ■ Blaker menighets vennskapsmenighet, Bagsarai i India kontonr. 1321.08.11944 (merk innbetalingen med «Bagsarai») ■ Sørum menighet støtter Bibelskolen Hunan i Kina (Det Norske misjonsselskap) kontonr. 8220.02.85030 (merk innbetalingen med «Bibelskolen Hunan i Kina», prosjekt nr. 541031) ■ Blomsterfondet, forskjønnelse av kirkegården (Sørum/Frogner): Kontakt Tormod Egner, tlf 900 96 291/tormod.egner@sundtair.com

VI MINNER OM at åpningstidene på kirkekontoret er: Man-tor: 9-14. Fredag: stengt. Vi ber om at åpningstiden respekteres.

Menighetsbladet ønsker tips og stoff og flere medarbeidere!

!

Vi ønsker: Faste frivillige medarbeidere, enkeltartikler og bilder og tips om personer, arrangementer og lignende. Særskilt velkomment er det med bidrag fra Blaker og Frogner.

Stoff til Menighetsbladet Tips oss gjerne om aktuelle saker eller arrangementer! Stoff til bladet må være i redaksjonen innen 16. januar. Fint om dere leverer stoffet til Menighetsbladets e-postadresse: kirkekontoret@ sorumkirke.no MENIGHETSBLADET 5 • 2009

19


INFORMASJON

Julens smakebit fra den nye salmeboka:

Returadresse: Sørum kirkekontor Boks 25 1921 Sørumsand

Den nye salmeboka har ikke kommet ennå, men vi har fått lov til å presentere en av de nye sangene som har kommet med i salmeboka, og som er i ferd med å bli en del av julens sangskatt for mange av oss:

I en natt av Bjørn Eidsvåg

Interflora Blomsterhuset Fokus Butikksenter, 1920 Sørumsand Telefon 63 86 60 70

10-20 (10-18)

20

MENIGHETSBLADET 5 • 2009

Fokus Butikksenter Telefon 63 82 71 27

Vi hjelper deg med blomster til alle anledninger, som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Ring oss på telefon 63 82 17 17, fax 63 86 70 18, e-mail: blomsterhuset.sorumsand@interflora.no

Sørum menighetsblad nr.5-09.  
Sørum menighetsblad nr.5-09.  

for Sørum • Blaker • Frogner Etter skoletid i Blaker side 2 Karen Henriksen om nytt bibliotek og julens bøker side 6 Kristian Lieunghs julem...

Advertisement