Page 1

Nr. 4.2009

Rekordomsettning SIDE 6 på messe og marked.

Alle heier på sine SIDE 8 spesielle favoritter under Nattcup.

På ungdomsgudstjenestene tenner vi lys.

Den gamle klokker- SIDE 10 stolen er atter på plass i bygda.

SIDE 9

Vi kan likevel eie den største av alle julegaver – s. 2


Andakt Var det idyll du sa? Noen synes julebudskapet er godt fordi det er så idyllisk. Men glansbildeversjonen kan lett ødelegge for virkeligheten. Dersom fortellingen blir et sukkertøy, blir det lite næring til tro og håp. Sjekk derfor noen av detaljene:

Ledsaget av et ”halleluja” som selv ikke Bach kunne gjort bedre. Ikke rart at disse fattige opplevde det som reneste …. julekvelden(!).

Faren Ja, hvem var nå egentlig faren? Folk snakket jo både om det ene og det andre. Hadde solide Josef gått over streken? Eller hadde Maria hatt et sidesprang? For det kunne vel ikke være noe i dette snakket om engler? Det kunne ikke være lett å vokse opp med sladderen som bakteppe i livet.

Selvsagt er julen et under. Hadde vi hatt regien, ville nok mye blitt annerledes. For det var ikke mye idyll i stallen ved Betlehem. Men Han var der! Han som er Guds kall og rop til alle mennesker til alle tider: ”Eder er i dag en Frelser født.” Og det er godt. Så kan det være så lite idyll og storhet det vil over både vårt liv og vår tro. Vi kan likevel eie den største av alle julegaver: Han som vil være vårt håp og vår framtid, vår trygghet og vår fred. God jul!

Et under Det er klart det er et under. Når Han som Stallen er Begynnelsen og Enden trår ut av Som fødestue ville den neppe bestått en evigheten og inn i tiden, så må det et inspeksjon av helsevesenet. Her var det under til. At en jomfru blir med barn, er ikke mye sterilt og plastpakket utstyr. Det vel ærlig talt det minst underlige. luktet vel helst møkk? Hva om Den Nei, underet er noe annet: At Gud Nyfødte strøk med? kommer oss i møte, at Han bøyer seg ned for å legge evigheten inn i våre hjerter. Mora Gud satt ikke og syntes synd på oss. Han Maria var ingen moden og livsklok kvinne gikk til aksjon: Gjennom Kvinnen, i en med svangerskapskurs. Var det ikke dristig stall, blant fattige folk. Kom han så enkelt av Den Allmektige å satse på en ugift for ikke å skremme oss? Men er ikke tenåring? risikoen da at vi kan overse det hele?

Tilskuerne Lavest på rangstigen sto gjeterne. Og så var det likevel disse som satt ringside da nyheten om Barnet første gang lød. 2

Eiliv A. Larssen


Kjærligheten viser ansikt Hva er det mennesker innerst inne søker? Mon tro om det ikke er å bli elsket. Uten vilkår. For den jeg er og ikke for det jeg får til. Vår lengsel er etter kjærlighet som holder og bærer og kommer oss i møte forfra. Og som aldri vender seg bort. Denne kjærligheten kom til oss første julenatt da engelen proklamerte: Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en Frelser. Kjærligheten viser sitt ansikt den første julenatt. I strimen fra stjernen julenatt skjer underet. Broen ble til mellom himmel og jord. Det sanne lys var i ferd med å komme til verden. Gud er kjærlighet. Han er ikke tilbaketrukket og fjern og venter på at vi skal finne han. Han lot ikke tiden bare gå, men han kom selv inn i verden. Fra kosmos, fra å være usynlig, trer Gud mennesker helt nær. Inn i verdens mørke – ned til menneskers kaos – kom han for å skape fred og bringe lys.

som møter oss forfra. Jesus bringer lys i mørket og varme i kulden. I ham kommer Gud nær, slik verden var den gang, og slik verden er nå: Skaperverket er truet og har feber. Mennesker sulter. Det er ufred og uforsonlighet på jorden. Håp avløses av fortvilelse. Likevel synger vi om fred på jorden. For vi kan ikke la være å tro at fred og rettferdighet er mulig. Vi kjemper for en bedre verden. Gud ble som en av oss for å bære sammen med oss og fri oss fra mørket. Evighetens Gud kom som et barn som heter Jesus - Herren frelser. Han kommer oss i møte for å vinne våre hjerter. Med kjærlighet som gir oss glede, håp og fred. Velsignet julehøytid! Biskop Helga Haugland Byfuglien

Lyset skinner ennå. Han oppsøker og kommer oss i møte for å gi oss det vi ønsker oss aller mest: Kjærlighet som holder og som bærer og 3


– Kirkevekst kan være et stikkord for målet De nye menighetsrådene, som ble valgt i høst, har konstituert seg, og vi har tatt en rask telefonrunde til de nyvalgte lederne. I senere nummer av menighetsbladet skal vi komme tilbake med presentasjon av hele rådet i hver av de fire menighetene. Menighetsrådslederne fikk disse spørsmålene: 1. Hvorfor stilte du til valg til menighetsrådet? 2. Har du vært engasjert i menighetsråd/ konfirmantarbeid/kristent arbeid tidligere? 3. Hvordan er din reaksjon på å bli valgt som leder? 4. Hva synes du et menighetsråd skal være mest opptatt av, og hvilke spesielle oppgaver vil du prioritere? Mari Kolstad, Setskog menighetsråd: 1. Jeg har vanskelig for å si nei og hadde ingen god grunn til å si det. Men selvfølgelig stilte jeg også fordi jeg er glad i kirken på Setskog! 2. Jeg var vara til menighetsrådet i forrige periode, og da var jeg også tekstleser i kirken noen ganger. 3. Det var litt spesielt. Jeg gikk til det første møtet uten å vente å bli leder. Jeg er helt novise – og veldig ydmyk i forhold til oppgaven. Konklusjon: Skrekkblandet fryd! 4. Vi i det nye rådet har ikke hatt vanlig møte ”alene” ennå, men jeg vet at målet tidligere har vært en ”åpen for alle”-kirke. Dette er det naturlig å føre videre. Jeg ønsker at det skal være godt for alle i bygda å komme til kirken. 4

Og personlig skulle jeg ønske at vi kan finne på noe ”lurt” så flere unge kommer i kirken. Øystein Nadden, Løken menighetsråd: 1. Jeg har vært aktiv i menigheten i alle år. En gang må jeg ta min tørn i menighetsrådet også. Jeg synes det skal bli interessant å oppleve det fra innsiden. 2. Ja, jeg har vært mye med i barnearbeid av ulike slag. 3. Jeg ser menighetsrådet som en helhet, og en må være leder. 4. Jeg er mest opptatt av å legge til rette for det eksisterende arbeidet. Det er veldig viktig at alle som sitter i utvalg og komiteer, føler at de gjør en viktig jobb, og at dette arbeidet blir fulgt opp av menighetsrådet. Hege Engh, Bjørkelangen menighetsråd: 1. Jeg har fått spørsmålet flere ganger, men det har ikke passet tidligere. Jeg var interessert i å finne ut hva et menighetsråd gjør, og tenkte at det var min tur til å gjøre en innsats. 2. Som ungdom var jeg ganske aktiv i ungdomsarbeidet på Bjørkelangen. I det senere har jeg deltatt litt som frivillig medarbeider i tilbudet til barn og ungdom på bedehuset her. Og jeg har egne barn som har vært aktive der. 3. Det var ingen andre som ønsket vervet; derfor tok jeg det! 4. Jeg har ikke rukket å tenke så mye på dette ennå, og jeg vet for lite om hva menighetsrådet gjør. Men det må være et


mål å ha flest mulig tilbud i menigheten, og at flest mulig drar nytte av tilbudene. Kirkevekst kan være et stikkord for målet. Mari Iren Bunes, S. Høland menighetsråd: 1. Jeg syntes det var viktig at noen kunne følge med fra det tidligere menighetsrådet og stille til valg på nytt. 2. Jeg var medlem og leder i menighetsrådet i forrige periode. Ellers er jeg mye engasjert i kristent arbeid – både i jobb og fritid. I menigheten har jeg hatt oppgaver som frivillig medarbeider, bl.a. som klokker.

3. Det var overraskende, fordi jeg ikke var innstilt på en ny periode som leder. 4. Jeg er opptatt av at menighetsfellesskapet samler alle generasjoner – med ulike tilbud. Her i menigheten gleder vi oss over et flott barne- og ungdomsarbeid med base på menighetshuset. – Arbeidet med trosopplæring og diakoniplan er viktige utfordringer.

DVD fra årets Olsokstevne Årets Olsokstevne på Løken satte fokus på Løken gamle kirkegård som kulturminne. Olaug Fostås holdt et kåseri med innhold som spente over flere hundreår. I tillegg til ordene var det toner å lytte til og bilder og se på. Disse tablåene og kåseriet er festet til en DVD og dermed gjort tilgjengelig for flere. Olaug Fostås har skrevet et seksten siders hefte som publikum fikk for bedre å følge de ulike tablåene som ble vist sammen med kåseriet. Heftet vedlegges DVD-en, som er kopiert for salg. Prisen er 100 kroner, og bestilling gjøres til Tove Bolstad.

DVD-en anbefales som en ypperlig julegave, men nøl ikke med å bestille. Opplaget er begrenset. 5


Rekord for høstmesse

Løken: 17. oktober gikk årets høstmesse på Låven av stabelen. Loddsalget hadde pågått en tid på forhånd, men dette til tross: på messedagen ble det omsatt for kr. 41 000,-! Det samlede beløpet ble kr. 53 834,-, og det er ny rekord! Vi vil gjerne takke alle som bidro med sang og musikk – og ikke minst retter vi Loddsalg og kaffesalg gikk unna på Låven. Foto: en stor takk til komiteen som har gjort en flott jobb. Men først og fremst takker Bodil Stigen Dammerud vi alle som støttet oss ved å kjøpe lodd, og alle som ga oss flotte gevinster. Vi vet Dette var et solid håndslag som inspirerer jo at arbeidet som drives i Låven, er svært til fortsatt innsats. viktig for menighetens videre liv. Gunnar Øvstegård

Høstmarket i ”Søndre” ga også rekord

6

Hemnes: Det årlige høstmarkedet i Klubbhuset ble avviklet 26. september. Et strålende vær ga godt frammøte og dermed også godt resultat av salg og basar. Mens Solsikkene opptrådte var alle plasser besatt. For øvrig var det stor aktivitet både inne og ute hele tiden. I år som i fjor var blodklubb en vinner i produktutvalget! Som bildet viser, var

køen lang, og de fleste måtte nok nøye seg med rømmegrøt og/eller vafler. Omsetningen var upåklagelig, og med et nettoresultat på 32 500 kroner, ble det satt ny rekord for makredet. Pengene er øremerket opp-pussing av menighetshuset. Bjørn Bergsjø

Blodklubb-køen var lang.

Ny omsetningsrekord for høstmarkedet i år.


Sentrum Kro har flyttet til Brøtmet Gård tlf. 63 85 15 61 / mob. 979 85 370

Vi leverer catering som tidligere. Vi holder selskaper og minnesamvær etc. i leide lokaler.Vi gir råd og veiledning.

Bare ring meg! Hilsen Liv

Sentrum Kro – Din lokale leverandør av Trelast og Byggevarer

2009.qxd:2009.qxd

03-02-09

08:34

Side 1

Tlf: 63 85 70 70 Landskapsplanlegger - Anleggsgartner holand-sparebank.no 1940 Bjørkelangen Tlf:: 63 85 69 16 - Mob.: 900 88 159 Bjørkelangen - Løken - Hemnes

Landskapsplanlegger - Anleggsgartner 1940 Bjørkelangen Tlf:: 63 85 69 16 - Mob.: 900 88 159

1960 Løken – tlf. fax6363858518188080 1960 Løken – tlf. 6363 8585 0101 7676– –fax

1960 Løken – tlf. 63 85 01 76 – fax 63 85 1 1960 Løken – tlf. 63 85 01 76 – fax 63 85 18 80


KRIK nattcup

Bølgen går blant publikum.

Lokaloppgjør er alltid spennende.

Facebook ga rekorddeltakelse Fredag 23. oktober var det igjen tid for den årlige nattcup-en til KRIK Bjørkelangen og KRIK Løken. I år var arrangementet tilbake der det startet, nemlig på Løken. Vi i komiteen er litt usikkre på når første gangen var, men antar at det var i begynnelsen på 90-tallet. Hølandshallen har vært pusset opp og bygget på flere ganger, slik at den nå fremstår som en helt annen hall enn da KRIK Nattcup var der sist. Hallens modernisering har ført til at lokalene er trivelige å bruke til arrangementer som KRIK Nattcup. I år var påmeldingen lagt til Facebook for å møte lagene der de ”oppholder seg”. Tidligere år har det vært gjort forsøk med mail og via en webside. Arrangementet har et maks antall lag på 24 for at man skal klare å gjennomføre dette og bli ferdig i løpet av natta. Da fristen for påmeldingen var ute, 8

hadde vi 26 lag, dvs to på venteliste. Erfaringsmessig trekker noen lag seg og det skjedde denne gangen også. Da dagen kom var det dermed 24 lag som møtte opp, de fleste av dem lokale. Men vi hadde ”langveisfarende” gjester fra Ås. Holmlia og Lunner. I arrangements-komiteen var 30 personer i sving for å bidra til en vellykket cup. Vi har ingen eksakte tall på antall besøkende inkludert spillerne, men vi gjetter på at det lå et sted mellom 350 og 400. Vi fikk også hjelp av Høland Idrettslag som stod for, salget i kiosken. Vinnerlaget ble ”Vinteryr”, som er et lokalt lag. Gratulerer med en flott innsats.

Trond-Vegard Eriksrud


Ungdomskoret Pluss er ofte med på ungdomsgudstjenestene.

Ungdomsgudstjenestene for alle Ungdomsgudstjenestene i våre sokn er kommet for å bli. Dette er et bra tilskudd til vårt gudstjenesteliv, et tilbud til alle aldersgrupper, men spesielt rettet mot ungdom. En ungdomsgudstjeneste har en enkel liturgi med innslag av lovsang, andakt, bønnevandring og nattverd. Forbønnsdelen foregår som en bønnevandring hvor vi kan tenne lys og skrive bønner. Vi opplever at mange ungdommer går til nattverd, og det er et flott syn.

bidrar til en rikere opplevelse. En forsangergruppe hjelper de frammøtte med lovsangen. Organistene stiller velvillig opp til sangene vi ønsker å bruke. Noen ganger er det Låverock som bidrar. Ungdomsgudstjenestene er med i opplegget til konfirmantene. Hvis du har lyst til å oppleve en litt annerledes gudstjeneste, anbefaler vi deg å ta en tur i kirken neste gang det er ungdomsgudstjeneste.

Et ungdomsgudstjenesteutvalg hjelper til hver gang med planlegging av gudstjenesten og pynting av kirken. De hjelper også til med ulike oppgaver under gudstjenesten. Noen ganger er det besøk av kor eller solister som 9


Julemesse med gratis kaffe Hemnes: Tradisjonen tro har Det Norske Misjonsselskap julemesse på Klubbhuset lørdag 5. desember. Kamerunmisjonær Eriks Asjer blir med på både barnemøte og misjonsmøte. Det blir konsert ved Bråte skolekorps, og Solsikkene deltar på barnemøtet. Koret Taddeus blir med på misjonsmøtet. Som tidligere år blir det salg av U-landsvarer, småkaker, sveler, sokker, lys og mange andre ting. Basarbordet er stort, og det blir åresalg og lynlotteri. Kaffe, vafler og rundstykker hører naturligvis også med – og det er gratis!

Julemesse på Klubbhuset lørdag 5. desember med mye godt. Foto:Aslaug Østby.

Kirkekort i S. Høland menighet Menighetsrådet i S. Høland tok for mange år siden initiativ til trykking av flere typer kort med kirken som motiv. Originalbildene er akvareller malt av Rolf Hidle. Det er flere typer å velge mellom: prospektkortformat, dobbeltkort i samme format og en større blankett-type, også dobbel. Blanketten har én variant med tekst fra Salme 23 og én med blanke sider innvendig. Menighetsrådet vil gjerne gjøre et framstøt for markedsføring av disse kortene, som er svært anvendelige ved mange anledninger: som konfirmasjonshilsen, julekort eller til andre formål. Nå har Hemnes Klær & Sko påtatt seg salg av kortene. Prisene er fastsatt til 15 kr for de store blankettene og 10 kr for de andre. Vi anbefaler alle å bruke kortene, som fortsatt har en svært gunstig pris. 10

Samtidig er det en direkte støtte til menighetsarbeidet.


Hos oss får du: • Fagkunnskap • Service • Tradisjon

www.farveglede.no

Høland Byggmarked AS, Fosser Industrifelt 1960 Løken - Tlf. 63 85 10 03

www.wepe.no – post@wepe.no

V E D VALL RU

Ved som varmer!

Tlf. 984 08 650

Leikvin – en opplevelse i mat og tradisjoner. t lunsj og middag serveres hver dag i kafeteriaen t fruktlevering til arbeidsplassen t catering t minnesamvær t selskapslokaler t møte/konferanselokaler t projektor t tråløst nettverk

KORNTØRKER • MASKINER FOR JORD 1940 Bjørkelangen • Tlf. 63 85 42 00 KORNTØRKER • MASKINER FOR JORD OG SKOGBRUK

KORNTØRKER1940 • MASKINER FOR JORD OG SKOGBRUK Bjørkelangen • Tlf. 63 85 42 00 Lokalene har plass til 80 – 90 personer. 1940 Bjørkelangen • Tlf. 63 85 42 00

Åpent mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00 Telefon: 63 85 50 70 - Faks: 63 85 50 71 e-post: trond@leikvin.com

Bøker, leker, papir- og kontorvarer


Slekters gang LØKEN Døpte: Linus Fossum Engamo Amalie Morgenlien Hvidsten Alma Solvin-Langseth Håkon Aas Kristian Sandelin Vigde: Hannie Mie Holtet og Christer Nadden Døde: Gunnar Johan Lillehol Egil Johannes Sverre Engebretsen Esther Hilleborg Bjerke Arne Real Arnesen Egil Paulsen Asbjørn Hauback S. HØLAND Døpte Kasper Olsen Jørgen Lande Bunæs Døde Helga Krogh Arve Johannes Tuverud Simen Hoel Solveig Iversen Borghild Johanne Berger

12

BJØRKELANGEN Døpte Tuva Amundsen Nebylien Maja Ringstad Markus Asmyhr Svendsen Markus Trolle Aasnes Ina Brestrup Vigde: Kristine Annette Eriksen og Anders Ringstad Janne Kristine Hübenette og Thomas Kristiansen Døde Per Erik Andreassen Kim-Richard Engmark Hansen Anna Marie Straume Ragnvald Ihle Snorre Lund SETSKOG Døpte Sara Wangberg Vigde Lene Malnes og Kjetil Lindahl Døde Emilie Kolstad Johnsen Jan Edgar Åserud


Skulleruds Begravelsesbyrå Besøksadresser: Løken: Løkengården Bjørkelangen: Glendegården **** Mandag–fredag 09.00–15.30 Telefon hele døgnet: 63 85 00 95 Om ønskes kommer vi til konferanse. Øystein Skullerud, Unni O. Andresen og Kjersti Eng.

– En god hjelp i en tung stund –

Byggmester Ole G. Nadden

Henry Kilde Trelastforr. A/S 1960 Løken Tlf. 63 85 11 86 – Fax 63 85 11 89 E-post: firma@kildetre.no

• Skurlast www.kildetre.no • Høvellast • Listverk • Skurlast orr. A/S • Impregnert • Høvellast • Gamle profiler 5 11 89 • Villmarkspanel • Listverk Henry Kilde Trelastforr. A/S • Impregnert 1960 Løken • Gamle profiler Tlf. 63 85 11 86 – Fax 63 85 11 89 • Villmarkspanel E-post: firma@kildetre.no

www.kildetre.no

Graving, sprenging, transport og mobilknusing tlf.: 950 00 500 web: www.bergquist-maskin.no.

• Skurlast • Høvellast • Listverk • Impregnert • Gamle profiler • Villmarkspanel

Medlem av Norges Byggmesterforbund

Byggmester Ole G. Nadden

Medlem av N Byggmesterfo


Gudstjenester Bjørkelangen kirke: 13.12 kl. 19:00 24.12 kl. 13:30 24.12 kl. 15:00 25.12 kl. 13:00 10.01 kl. 11:00 24.01 kl. 11:00

Lysmesse v/konfirmantene og sokneprest Eiliv A. Larssen Familiegudstjeneste ved sokneprest Eiliv A. Larssen Familiegudstjeneste ved vikar Høymesse ved sokneprest Gunnar Øvstegård Høymesse ved sokneprest Eiliv A. Larssen Familiegudstjeneste ved sokneprest Eiliv A. Larssen

Løken kirke: 05.12 18.12 24.12 25.12 31.12 03.01 17.01 31.01

kl. 11:00 kl. 19:00 kl. 16:15 kl. 11:00 kl. 23:15 kl. 11:00 kl. 11:00 kl. 11:00

Familiegudstjeneste ved sokneprest Gunnar Øvstegård Vi synger julen inn Familiegudstjeneste ved sokneprest Gunnar Øvstedgård Høymesse ved sokneprest Eiliv A. Larssen Høymesse ved sokneprest Gunnar Øvstegård Høymesse ved sokneprest Gunnar Øvstegård Høymesse ved sokneprerst Gunnar Øvstegård Familiegudstjeneste ved sokneprest Gunnar Øvstegård

Setskog kirke: 20.12 24.12 26.12 03.01 17.01

kl. 19:00 kl. 15:00 kl. 11:00 kl. 11:00 kl. 19:00

Julekonsert Familiegudstjeneste ved sokneprest Eiliv A. Larssen Høymesse ved sokneprest Gunnar Øvstegård Høymesse ved sokneprest Eiliv A. Larssen Høymesse ved sokneprest Gunnar Øvstegård

Søndre Høland kirke: 13.12 17.12 24.12 26.12 10.01 24.01

kl. 11:00 Høymesse ved sokneprest Gunnar Øvstegård kl. 19:30 Julekonsert kl. 15:00 Familiegudstjeneste ved sokneprest Gunnar Øvstegård kl. 11:00 Høymesse ved sokneprest Eiliv A. Larssen kl. 19:00 Høymesse ved sokneprest Eiliv A. Larssen kl. 11:00 Høymesse ved sokneprest Gunnar Øvstegård

Det tas forbehold om endringer. Følg med i lokalavisa. 14


Om sognene i Høland LØKEN: Sekretær: Lisbeth Bergsjø Kontortider: tirsdag–fredag kl. 9.00–15.00 tlf.: 67 20 53 00, fax: 67 20 53 06 e-post: holand.menighetskontor@ahk.no Sokneprest: Gunnar Øvstegård tlf. privat: 63 85 14 52 Sokneprest: Eiliv Andreas Larssen, tlf.: 48 03 51 17 Menighetssekretær: Grethe Granerud Organist: Richard Morgan, privat: 63 85 06 81 mobil: 913 21 146 Organist: Wenche Aamodt, tlf.: 63 85 64 20

BJØRKELANGEN: Kirkevergen: Sverre Lauten, tlf.: 67 20 53 07 Sekretær: Elisabeth Gresmo, tlf.: 67 20 53 08 Kontortid: mandag–fredag kl. 8.00–15.30

Setskog menighet: Kirketjener: Ansgar Melnes, tlf.: 92 08 79 22, privat: 63 85 87 33 Leder menighetsrådet: Mari Kolstad, tlf.: 93 05 58 00

HØLAND MENIGHETSBLAD Redaksjonsråd: Sokneprest Gunnar Øvstegård, Egil Westreng, Bjørn Bergsjø, Lisbeth Bergsjø og Knut Bjørkmann. Bankgirokonto: 1280 60 51371 Ansv. redaktør: Gunnar Øvstegård Redaksjonsmedarbeider: Knut Bjørkmann Produksjon: 07 Gruppen AS Webside: www.holand.menighetsblad.no E-post: holand@menighetsblad.no

Løken menighet: Kirketjener: Øystein Nadden, tlf.: 91 56 92 21 Leder menighetsrådet: Øystein Nadden, tlf.: 41 24 22 91 Søndre Høland menighet: Kirketjener: Svein Tore Melnes, tlf.: 94 25 59 25 Privat: 63 85 14 25 Leder menighetsrådet: Mari Bunes, tlf.: 40 40 09 83 Bjørkelangen menighet: Ikke egen kirketjener. Bjørkelangen kirkegård tlf.: 63 85 67 30 Leder menighetsrådet: Hege Engh, tlf.: 99 63 30 03

Låven er et godt sted å arrangere møter. Ja, du kan feire store dager å. For leie, kontakt Høland menighetskontor Tlf.: 67 20 53 00

1970 Hemnes

Salg av kraftfôr og tilskuddsfôr. Leierensing av såkorn. Forhandler av kunstgjødsel, såkorn og plantevernmiddel. Wenche - tlf: 40 40 33 24

Tlf. 63 85 46 60

Vi håper menighetsbladet faller i smak. Samtidig er det ingen hemmelighet at det koster å trykke og distribuere bladet. Derfor er vi takknemmelige for alle bidrag som måtte komme. Har du anledning til å avse noen kroner til oss, kan beløpet settes inn på konto: 1280.60.51371 15


Returadresse: Høland prestekontor 1960 Løken

Informasjon

Skråblikk fra seniorloftet Fra seniorloftet har blikket lett for å gå mot tidligere tider. Det har sikkert sammenheng med alderen på øynene som ser. Men denne gangen var det faktisk kirkevergen i Aurskog-Høland som utløste engasjementet. (Når det dukker opp spørsmål om den gamle kirken lengst syd i bygda, får jeg av og til noen spennende spørsmål.) Tidlig i høst fikk kirkevergen en telefon fra ei dame i Holmestrand. Hun har slekt i søndre delen av Høland, men har vært i bygda bare en eneste gang. Nå fortalte hun at blant møblene i stua hadde hun klokkerstolen fra gamle Hemnæs kirke. (Kirken ble revet etter at den nåværende kirken ble tatt i bruk i 1866.) Historien om hvorledes denne delen av det gamle kirkeinteriøret havnet i Holmestrand, er både spesiell og spennende: Hun fortalte at faren, som var født i 1898, ofte besøkte familien i Høland i yngre år. Under et slikt besøk hadde han kommet forbi (eller gått innom) kirken mens det pågikk opp-pussingsarbeid der. Han var interessert i gamle ting, og konstaterte at utenfor kirken lå det en del som var kastet ut som gammelt ”skrot”. Bl.a. fikk han se noe som han skjønte måtte være en gammel klokkerstol. Han spurte om han kunne ta den med seg, og fikk til svar at det var greit; den skulle bare brennes likevel. Nøyaktig årstall for denne episoden har ikke datteren hørt. Men kirken vår ble malt i 1928, og en kan jo tenke seg at det var i forbindelse med denne opp-pussingen at det ble ryddet svært grundig (!) i noe gammelt som tydeligvis hadde blitt plassert og lagret i ”nykirken”. Vi vet at den gamle kirken var bygd

først på 1600-tallet (ca. 1620), så det er rimelig å gjette på at klokkerstolen har vært en del av interiøret ved byggingen. Klokkerstolen fikk seg en lang reise nordover som et av møblene da eieren en periode etter siste krig bodde i Kirkenes. Klokkerstolen fulgte med sydover igjen da familien senere bosatte seg i Holmestrand. Så overtok datteren hus og innbo etter foreldrene, men nå ønsket hun at klokkerstolen skulle tilbake til ”hjembygda” og oppbevares i dagens kirke. Og slik er det blitt. Nå kan vi lage en variant av en gammel stiloppgave-type og kalle den En klokkerstol forteller sin historie. Giveren i Holmestrand har formidlet historikken fra de siste åtti årene. Men klokkerne har også bidratt litt, fra det som virkelig kan kalles gamle dager. Det er nemlig risset inn en del navn, initialer og årstall; bl.a.: CHRISTIERN SKIVENSIS 1681; JONAS BRYNOLDI; FH DØD 1801 6MAI; MEH 1618; EH 1613. S. Høland menighet har fått enda et synlig bindeledd til tidligere generasjoners kirke og kirkeliv. Bjørn Bergsjø

Høland menighetsblad nr. 4/09.  

Den gamle klokker- SIDE 10 stolen er atter på plass i bygda. Rekordomsettning SIDE 6 på messe og marked. På ungdomsgudstjenestene tenner vi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you