Page 1

Ord til deg:

Alt dere vil at andre skal gjør mot dere, skal også dere gjøre mot dem. Matt 7,12

Menighetsbladet Nr. 1 • 2011

42. årgang

Rebecca i Kambodia via Gå Ut Senteret

for Sørum • Blaker • Frogner

Kjell Hermann er stolt av skolen sin

Vil gi barna trygg identitet

Historiens Sørvald og

nye Sørvald

Foto: Anders Henriksen


leder

Vi får det til!

Rettferdighet Det finnes knapt noe vi mennesker reagerer så sterkt på som å bli urettferdig behandlet. Som barn må man trenes opp på at alt ikke kan være på millimeteren rettferdig. Vi voksne er heller ikke fri for å misunne den som har mer. Blir vi beskyldt for noe vi ikke har gjort, oppleves det tungt. Våre kamper med urettferdighet er ofte (men ikke alltid) ganske små, der vi plasker rundt i vår egen lille andedam.

Kjell Hermann er rektor ved Sørumsand videregående skole. Han er stolt av skolen, sine 500 elever og 120 ansatte, og de verdiene og resultatene som skapes i samarbeid.

Kirkens Nødhjelps aksjon 10.-12.-april setter fokus på urettferdigheten i verden. I tillegg til å samle inn penger, vil Kirkens Nødhjelp rette vår oppmerksomhet mot utbytting av fattige land. Det er ikke bare historie fra kolonitiden og slavehandlene. Multinasjonale selskaper tar ut store verdier i fattige land. Gjennom feilprising ved regnskapsføring overfører de verdiene til skatteparadiser, slik at de unndrar skatt til opphavslandet. Kirkens Nødhjelp bruker gullgruvene i Tanzania som eksempel. Gullet forsvinner ut av landet, og innbyggerne sitter igjen med en liten brøkdel av verdien. I et land som er rikt på naturressurser lever 36% av befolkningen under fattigdomsgrensen. Mens de multinasjonale selskapene går med enorme overskudd. Det finnes ingen tallfesting av hvor store verdier som unndras pga. hemmeligholdet i skatteparadisene. Men det antas at de rike selskapene snyter fattige land for halvannen gang de beløp som ytes av bistand fra rike til fattige land. Kirkens Nødhjelp lanserte 7. februar kampanjen «Den som tier samtykker» – en underskriftskampanje mot denne utbyttingen. Informasjon og mulighet til å underskrive kampanjen finnes på www. kirkensnødhjelp.no. Arnulf Øverlands ord er fortsatt like aktuelle: Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv.

av anne søbye

– Hvilke verdier står Sørumsand videregående skole for? – Skolens visjon er: Vi får det til! Skolens grunnverdier er: Utfordrende, inkluderende og stolt. Disse verdiene preger skolen vår. Elevene skal stilles ovenfor utfordringer, og elevene skal utfordre lærerne. Da blir det best mulig læring og kreativitet. Skolemiljøet skal være inkluderende, hver enkelt elev og lærer er forskjellige. Ved å trenes i respekt ovenfor hverandre og hverandres ulikheter skapes et godt arbeidsmiljø. Ulikheter gjør at man utfyller hverandre i samarbeidet, man kan skape mer sammen enn hvis alle skulle vært like. Elevene skal kunne være stolt av sine arbeider/prestasjoner. Skolen har som mål at elevene skal kunne få et stolt øyeblikk hver dag. Da gjør elevene lærerne stolte, det skapes mye og alle blir stolte. Og jeg som rektor blir stolt! Våre elever er i alderen 16-20 år, de er på vei inn i voksenlivet. Det er viktig at de får med seg tro på seg selv og egne evner. – Vi hører om at mange elever dropper ut av videregående skole, hvordan er det på Sørumsand videregående? – Vi har utviklet et eget program for å forebygge og hjelpe elever som er i ferd med å slutte på skolen. Programmet heter «Tettere på»: Vi tenker at elevene har kapasitet til mer læring, og vi kjemper mot underyting. Elevene skal møte opp presis, ha med rett utstyr, ha gjortMENIGHETSBLADET 1 • 2011

lekser og oppgaver til rett tid, og oppføre seg høflig og ordentlig mot medelever og ansatte. Ved 4 anmerkninger tar skolen kontakt med hjemmet for samarbeid, ved 7 anmerkninger innkalles foreldre, lærer og studieleder til møte med eleven, ved 10 anmerkninger blir det nytt møte med alle + rektor. Dette er ikke en straff, men en samtale der målet er å få eleven til å jobbe innenfor skolens rammer. Det virker, Sørumsand videregående har hatt en positiv karakterutvikling og antall drop-out har gått markant ned. Vi har også elevtjenesten: sosialrådgiver, karriereveileder, helsesøster, PPT, og veileder hvis elever får vanskeligheter, og oppfølgingstjenesten som følger opp de som holder på å slutte eller har sluttet. Programmet er utviklet av Sørumsand VGS, og skolen har fått stor oppmerksomhet for gode resultater som følge av programmet. Det er morsomt at andre skoler henvender seg til oss for å få vite hvordan vi har oppnådd dette. – Hvilket utdanningstilbud har dere? – Vi har yrkesrettede fag innenfor design/ håndverk, teknikk og industriell produksjon, elektro og media og kommunikasjon – 3 år med studiekompetanse. Men vi er mye mer enn den gamle yrkesskolen var, skolesystemet nå er mye mer fleksibelt enn tidligere. Vi har også hvert år 90 elever som tar påbyggingsår til studiekompetanse, totalt 110 elever hvert år som avslutter utdanning til-

svarende det gamle «gymnaset». Vi legger til rette for at elevene skal skape mye, de skal bli proffe på sine fag. Restaurant/matfag samarbeider med kokkelandslaget. Vi samarbeider tett med næringslivet på Romerike. Vi har utplasserte elever i bedrifter og henter inn kompetanse fra lokale bedrifter som foredragsholdere og for karriereveiledning. Vi samarbeider med Bjørge på Sørumsand, Restaurant og matfag har mye kontakt lokalt, og vi har elevbedrifter innenfor de ulike fagene. – Hvilken rolle spiller Sørumsand videregående skole i nærmiljøet? – Skolen vil være åpen mot lokalsamfunnet. Innbyggerne kan bestille tjenester hos oss: vi leier ut lokaler til konfirmasjonsselskaper og jubileer med matlaging og serveringspersonale, vi leverer catering, lager hjemmesider, filmer, design og håndverk lager dekorasjoner, utstillinger og kostymer, og bøndene kan få sveiset redskaper. Vi er også et kompetansesenter, leier ut lokaler til kurs- og konferanser, der elevene lager mat og serverer, som om de skulle jobbet på et konferansehotell. Skolens kantine er åpen for alle, man kan komme dit for å spise lunsj, hver dag er det varm mat, salatbar og rundstykker til en rimelig pris. Det er mange pensjonister som spiser hos oss, og det er særlig hyggelig når de slår av en prat med elevene. Vi har også åpen restaurant flere ganger i året, der man

kan bestille bord for å spise middag. Det er hyggelig når nærmiljøet bruker den flotte parken ved skolen, det er fint å gå tur eller ta en picnic på plenen. Kommer man med en stor gruppe mennesker er det greit om man sier fra på forhånd. Ballbingen ved Skrivervegen er bygget bl.a. med ambisjonen at nærmiljøet skulle bruke den. – Hvordan er det å være rektor ved Sørumsand videregående skole? – Vi har en flott skole! Vi får mye besøk og mye skryt for at den er velholdt, skolebygningene er godt tatt vare på. Det viktigste er likevel menneskene. Jeg hilser hver morgen på elevene, prater litt og elevene er oppmerksomme tilbake. Vi har dyktige ansatte som brenner for jobben sin og for ungdommene. Jeg er stolt over både elever og ansatte, og over resultatene våre!

Jeg har nylig sett den siste Narniafilmen – Reisen til det ytterste hav. I klassisk stil kjemper barna og prins Capian mot det onde, Heksa, sjøuhyret og tåken. Men de kjemper også mot det onde inne i seg selv, Lucys forfengelighet, Edmunds maktsyke og Eustaces overlegenhet. Løven Aslan er med dem, konfronterer og hjelper dem videre. I C.S. Lewis 7 bøker om Narnia representerer Aslan Jesus. I bok 2 «Løven, Heksa og Klesskapet» dør Aslan for å berge Edmund da han i trass og grådighet havner i Heksas fangenskap. Edmund «får ikke som fortjent», det var ikke rettferdig at Aslan døde isteden. Like lite som det var rettferdig at Jesus døde for å berge oss. Vi kan slippe å få «som fortjent», likevel oppfylles rettferdigheten.

anne søbye

Fuglerud Begravelsesbyrå Ileveien 5, 2040 Kløfta

Fokus Butikksenter, 1920 Sørumsand Telefon 63 86 60 70

10-20 (10-18)

Kristen litteratur

Bøker, Bibler, andaktsbøker, kort, cd/kassetter, gaver

• Vi ordner alt ved begravelser og kremasjoner • Vi kommer hjem til konferanse hvis De ønsker det

63 98 30 10 - 63 96 19 20

www.begravelsesbyrået-kløfta-jessheim.no

Nittedalsgt. 21, Lillestrøm tlf. 63 80 29 60

MENIGHETSBLADET 1 • 2011
Øyvind Remmen og ivrige bilbanekjørere på Etter skoletid i Blaker.

Trosopplæring Av Øyvind Remmen

Ved dåpen loves det at den døpte skal oppdras i den kristne forsakelse og tro. Lenge var det skolen som gjorde en stor del av jobben med denne oppdragelsen. Etter 1969 har skolen vært løst fra dette oppdraget, og kirkens mange menigheter har løst det på ulike måter uten at det har vært en felles gjennomtenkt plan bak. I 2003 bestemte Stortinget at det skal lages en slik plan, en trosopplæringsplan.

Innen 2015 skal det deles ut 250 millioner hvert år fordelt på alle menigheter etter antall medlemmer mellom 0-18 år. Blaker, Frogner og Sørum menigheter fikk i november en hyggelig beskjed: fra 2011 får vi midler til å drive trosopplæring. Tildelingen er på 320 kroner per kirkemedlem under 18 år. Det betyr ca 900 tusen til sammen for våre tre menigheter. Dette er en gledelig nyhet som gir oss nye muligheter. Likevel er ikke trosopplæringsmidler nytt for oss. Siden 2007 har vi hatt et tilbud «Etter skoletid». Det er et trosopplæringsprosjekt rettet mot 10-12-åringene. Det nye er at vi nå ikke lenger bare har et prosjekt i Etter skoletid, men skal fordele pengene på hele aldersspennet 0-18. Det betyr at vi har et planleggingsarbeid å gjøre, og våre tre menigheter har dannet et felles undervisningsutvalg som har tre år på seg til å utarbeide en lokal plan. Utvalget fikk noen innspill til arbeidet på to Trosopplæringskvelder som ble arrangert høsten 2010. Mellom annet ble det snakket om å lage tilbud som når bredt ut i hvert årskull og som når ut i alle skolekretser. Noen tiltak kan være kontinuerlige, andre blir engangshendelser. Etter skoletid er et kontinuerlig tiltak somMENIGHETSBLADET 1 • 2011

har lykkes i å nå mange av barna i målgruppen. Vi har et håp om at vi på sikt kan tilby babysang som et nytt kontinuerlig tilbud. Kirkeboka til 4-åringene er en engangshendelse som mange kjenner til fordi boken har vært delt ut i Norge siden 1972. Målet vårt er å få til noen flere slike tradisjoner. For eksempel har det i forlengelsen av NRK-serien Tårnagentene blitt arrangert en helg for 8-åringer i mange norske kirker. I høst gikk det en debatt om skolefritidsordningen. Man vurderte om organisasjoner og trossamfunn kan komme inn og tilby aktiviteter for barna. Dersom Stortinget åpner for det gir det nye muligheter, særlig når det gjelder kontinuerlige tiltak. Skolefritidsordningen vil være en ideell arena for å drive kor. Konfirmasjonsundervisningen blir en del av trosopplæringsplanen. I vår kommune konfirmerer kirken i overkant av 60% av tenåringene. Trosopplæringsreformen har som mål at vi skal nå 70% av alle medlemmer i hvert årskull. Det er en stor målsetning, særlig for årene etter konfirmasjon. Vi har et oppegående lederkurs og en herlig engasjert kjerne av ungdommer, men vi når ikke veldig bredt. Vi har fire misjonshus/bedehus med tette relasjoner til kirken. Kirkens lokale trosopplæringsplan vil lages slik at den utfyller orga-

nisasjonenes tilbud. Vi vil stå sammen om det totale tilbudet i menighetene våre. Speidergrupper, kor, søndagsskoler og ungdomsforeninger er selvstendige og følger sine egne gode opplegg som ikke kan styres av trosopplæringsplanen. Men de tiltakene som kommer inn i planen skal innholdsbestemmes slik at en i løpet av de 18 årene lærer nye ting hvert år. Vi får penger, men ikke slik at vi kan ansette mange kreative mennesker til å gjøre alt for oss. Trosopplæringen vil på samme måte som skolen ha sitt utgangspunkt i foreldrenes ansvar for barna. Derfor er det en målsetning å bevisstgjøre og engasjere foreldre til å dele sin tro. Tenk om jeg og du og alle voksne i Blaker, Frogner og Sørum kan gi våre barn en trygg identitet som kristne. Det ville vært fantastisk! En ny tid er i emning for kirkens barne- og ungdomsarbeid. Det vil særlig merkes på de stedene i landet med få aktiviteter. For vår del vil det ikke bli den store overgangen, fordi vi allerede har flere etablerte tilbud. Men på sikt er det interessant å se hva som kommer ut av en systematisk og helhetlig tenkning om troen til våre barn og ungdommer. Be om at Gud vil velsigne oss!

Andakt

Trosopplæringsreformen og tilskuddsordningen Plan for trosopplæring i Den norske kirke har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som ● vekker og styrker kristen tro ● gir kjennskap til den treenige Gud ● bidrar til kristen livstolkning og livsmestring ● utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne. Trosopplæringen skal om mulig utformes slik at den enkelte døpte har et tilbud om 315 timer opplæring i løpet av atten år. Fra og med 1.5.2011 vil Østre Romerike prosti, og dermed Sørum få tildelt trosopplæringsmidler i full skala. I Sørum har vi hatt trosopplæringsmidler fra og med 2007, men inntil nå har midlene vært øremerket vårt prosjekt Etter skoletid. Med den nye tilskuddsordningen vil tilskuddet øke med ca 88.000 per år og midlene vil ikke lenger være øremerket. Beregningsmåten for størrelsen på tilskuddet er at Kirkerådet, via Borg bispedømme, årlig utbetaler kr. 320,- pr. kirkemedlem i aldersgruppen 0-18 år som er bosatt i kommunen. Telletidspunktet for antall medlemmer var 1.10.2010 og i Sørum var det på telletidspunktet 2843 medlemmer i denne aldersgruppen. I Sørum har vi, og vil fortsatt ha, «prosjektet» Etter skoletid. I overgangsåret 2011 vil vi motta midler som vanlig til dette prosjektet frem til 30. april, deretter får vi trosopplæringsmidler etter den nye beregningsnøkkelen. Tildelt som prosjekt i 2010: kr 792.000 Antall barn og unge pr 1. oktober 2010: 2.843 Tildeling ut fra Nasjonal fordelingsnøkkel, helårsvirkning: kr. 909.760 Tildeling i overgangsåret 2011: kr 880.000 (4/12 gammel helårsvirkning + 8/12 ny helårsvirkning) Dette innebærer at vi i 2011 har ca. 88.000 til disposisjon til trosopplæringstiltak i tillegg til Etter Skoletid. I 2012 og fremover vil vi tilsvarende ha ca. 118.000 i ’frie’ midler. Tilskuddene blir indeksregulert.

Vi skal spille hverandre gode i Guds menighet Paulus skriver i sitt brev til Romerne i kapittel 12, om betydningen av det åndelige og gudstjenestelige fellesskapet, og i den sammenhengen om betydningen av enkeltindividers kallelse og nådegaver. I vers 3-ff advarer han oss fra å ha for store tanker om oss selv i forhold til andre, da alle er like dyrebare i Guds øyne. Samtidig skal vi ta vårt kall og de nådegaver vi har fått på alvor, slik at de kommer andre til gode; vi skal spille hverandre gode. Vår tid er preget av forandringer. Den norske kirke prøver gjennom de ulike reformene å finne noen nye måter å møte medlemmenes liv. Reformen vi kjenner best er Trosopplæringsreformen. I våre tre menigheter har vi siden 2006 drevet klubben «Etter skoletid» for 5.-7. klasse, som vårt trosopplæringsprosjekt heter. Nytt for årene som kommer, er at vi nå skal tenke forandring for hele alderstrinnet 0-18 år, i tillegg til Etter skoletid. Til høsten introduseres neste reform, gudstjenestereformen. Hvis vi går tilbake til Paulus ord, i versene 3-5, ser vi at vi ikke kan kjøre over andre med vår tro. Vi skal bruke det mål av tro den enkelte har fått, til fellesskapets beste og for å utfylle hverandre. Bruk av nådegavene er vesentlige for et sunt og bærekraftig åndelig fellesskap. Å kjenne og respektere våre egne og andres grenser, både fysiske og psykiske, er også viktig. Vi blir født inn i en kontekst vi ikke selve velger. Vi kan være heldige eller mindre heldige med hvordan våre liv starter. Gjennom livet trenger vi gode sammenhenger og samtalepartnere, både for å vokse i troen, men også for å bevare troen. Samtalene om livet og de eksistensielle spørsmålene er viktige og må ha sitt rom. Noen ganger setter vi på oss masker i møte med andre, noe som kan oppleves som beskyttende, i hvert fall over en kortere tid. Dersom en sammenheng oppleves å kreve det av en, bør man reflektere over hvor riktig det er. Veien til den enkeltes indre og måten å uttrykke seg på er forskjellige fra en person til en annen; noen er praktikere, noen er teoretikere, andre tiltales av det estetiske, det skjønne, av musikk. I følge Romerbrevet 12 er vi skapt med unike nådegaver og med hensikt å utfylle og tjene hverandre. Mangfoldet er livgivende i motsetning til det ensidige. Det er fastetid i vårt kirkeår. Å tenke over og reflektere hvor godt våre liv samsvarer med de nådegaver og kall vi opplever å ha fått, kan være tankevekkende. Ta godt vare på deg selv og de rundt deg. Marie Strandklev Grimstad

Håvard Haug

Selskapslokaler til leie • Bryllup, konfirmasjon, jubileum, privat fest. Fokus Butikksenter Telefon 63 82 71 27

Kontakt Torild Egner 957 08 814 Se www.foreningshuset.org

Foreningshuset AL

Idrettsplassen, Sørum

RIMI Auli

7-23 8-21

Rimi Lørenfallet 7-23 8-21

MENIGHETSBLADET 1 • 2011
Gå Ut Senteret i Hurdal er et tverrkulturelt studiesenter med fokus på internasjonalt arbeid og misjon. Her finnes både bibelskole, misjonærkurs og kortidskurs. To av årets studenter er fra Sørum, og her forteller de noe av det de har opplevd så langt.

Gå Ut Senteret eies av Normisjon, men samarbeider tett med andre organisasjoner, som Frikirken og Pinsevennenes Ytremisjon. Ett år på Bibelskolen, Global Disippel, innebærer 2 mnd. med undervisning og forberedelse, 4,5 mnd. med team i utlandet og 2,5 mnd. med undervisning og formidling. På timeplanen står Bibel og disippelskap, teambygging, kultur og misjon og formidling. Skolen sender studentene til land i nesten alle verdensdeler. Vil du vite mer om Gå Ut Senteret (GUS) kan du gå inn på www.gus.no

Fra Sørum, via Hurdal, til Kambodia og Ecuador Av Heidi Schmidt

Kristin Schmidt i Ecuador – Hvorfor begynte du på GUS? – Jeg har alltid villet reise og se og oppleve andre land, spesielt u-land, og GUS var en god alternativ bibelskole der jeg kunne oppleve både å gå på bibelskole i Norge og i tillegg være ute i et annet land i en lengre periode og oppleve at jeg kan være med på å gjøre en bitteliten forskjell. Dessuten hadde jeg hørt om andre som hadde gått på GUS at det var en kjempebra skole. – Hvordan var overgangen fra Norge til Ecuador? – Overgangen var egentlig veldig lett. Ecuador er et vakkert land med veldig mange hyggelig mennesker, og jeg reiste ikke hit alene, men sammen med folk jeg hadde blitt

kjent med på GUS. Varmt er det her også =) – Hva er ditt inntrykk av landet/folket så langt? – Mitt inntrykk av landet er at det er et veldig vakkert land. Har ikke reist så mye enda, men jo flere steder jeg reiser, jo penere ser jeg at landet er. Ellers så har vi sett at det er ganske store forskjeller mellom kulturene her. Indianerkulturen er f.eks. helt annerledes enn «bykulturen». Vi hadde kanskje også forventet å se mer fattigdom her, men vi har lært at det er mye skjult fattigdom, så selv om det kan se ut som om folk har det økonomisk bra, så har de det kanskje verre enn man tror. Ellers er det som sagt stor forskjell på folket. Folk fra «bykulturen» er litt mer åpne og energiske,

mens indianerne er mer lukket og stille (kanskje før man blir ordentlig kjent med dem). – Kan du si noe om hva du har lært av oppholdet der? – Av oppholdet har jeg lært at det er viktig å være ydmyk. Det er viktig at man tør å «dumme» seg ut i forhold til for eksempel språket. Det kan være demotiverende å prøve seg på et ukjent språk når andre ler av feilene dine, men det er desto mer viktig at du prøver. Andre ting jeg har lært er at for å oppnå forskjellige ting (for eksempel prøve på å bli kjent med indianerfolket) så er det nødvendig å gå utenfor sin egen komfortsone. Det er ikke den mest utadvendte folkegruppen, så en må virkelig gjøre en innsats selv for å bli kjent med dem, og man

må fortsette å prøve selv om man kanskje ikke får så mye positivt feedback tilbake. – Hvordan tror du at dette skoleåret vil påvirke deg i fremtiden? – Jeg tror dette året er med på å forme meg som person. Jeg er sikker på at jeg kommer til å utvikle meg mye som person i forhold til at jeg må ta en del egne beslutninger, og jeg lærer å ta ansvar for meg selv, respektere og samarbeide med teamet mitt, og å ta utfordringer i forhold til å oppnå det jeg vil. Jeg tror at i løpet av dette året så kommer jeg til å lære mer om meg selv og forstå litt om hva som er viktig for meg, og det kommer til å hjelpe meg i forhold til å bestemme meg for hva jeg skal studere neste år.

Rebecca Thorsen i Kambodia – Hvorfor begynte du på GUS? – Alle tre søstrene mine har gått på GUS før meg, så jeg visste at det var en bra skole. I tillegg har jeg tenkt en del på hva jeg vil gjøre i fremtiden. Jeg er selv et misjonærbarn fra Botswana, og synes det er vanskelig å se for meg å bli i Norge resten av livet mitt. GUS var en mulighet for meg å prøve ut litt å være misjonær selv. Jeg er heller ikke sikker på hva jeg vil utdanne meg som og håper å få litt mer klarhet på det her ute. – Hvordan var overgangen fra Norge til Kambodsja? – Jeg synes det var spennende. Det er en veldig annerledes kultur her, og det ligner lite på europeisk eller afrikansk kultur. Dette syntes jeg var veldig stilig. Samtidig kunne jeg kjenne igjen synet på tid her. De sier at «europeere har klokker og afrikanere har tid». I Kambodsja har man også tid. Alt går mye saktere her. Man skal gå saktere, det er ikke alltid ting skjer til riktig tid og det er viktigere å fullføre enn å tenke på hvor lang tid det tar. Jo mer jeg lærer om kulturen, desto mer interessant synes jeg det er. En ting som har vært litt utfordrende er at kambodsjanere ikke skal miste ansikt. De skal helst ikke vise at de ikke kan svaret på et spørsmål eller ikke skjønner hva

vi mener. Det gjør at vi ofte får feil svar, fordi de heller vil svare noe enn å innrømme at de ikke skjønner hva vi spør om. – Hva er ditt inntrykk av landet og folket? – Folket i Kambodsja har vært gjennom mye. Selv om det for det meste dekkes over, la styret til Pol Pot igjen mange arr. I tillegg var det nå nylig en ny tragedie i Kambodsja der over 350 mennesker ble trampet i hjel på en bro her i Phnom Penh. Samtidig virker det som om de har mye glede. Jeg gleder meg til å bli mer kjent med både folket og kulturen her. – Kan du si noe om hva du har lært av oppholdet der? – Det er mange her som lever enkle liv. Jeg har lært at det ikke er så mye som skal til for å spre glede. Bare av å gi litt av tiden sin, og ved å vise at man bryr seg kan man være med og bety en forskjell. I Kambodsja er folk veldig redde for ånder, spesielt nå etter broulykken. Det er stilig å se hvordan Gud er med i et land så preget av troen på buddhismen og ånder. Arbeidsplassene våre er bygd på kristne verdier og de ansatte viser Guds kjærlighet og er lys for barna, ungdommene og de eks-prostituerte som har fått være med på disse flotte prosjektene og tilbudene. De får komme med den bakgrunnen og troen de har, og det er stilig å se hvor mange som har blitt frelst og hvordan de sprer Guds lys videre til de rundt seg. Gud møter virkelig folk der de er, og det er tydelig å se at han er her i Kambodsja. – Hvordan tror du at dette skoleåret vil påvirke deg i fremtiden? – Jeg håper at jeg vil få et enda tettere forhold til Gud gjennom dette skoleåret. Jeg tror også at jeg kommer til å få mange erfaringer og lære mye her. Jeg har lært å sette pris på denne kulturen, og jeg tror jeg kommer til å få en enda bredere kultur selv. Jeg tror også dette året kommer til å bidra til at jeg får en bedre menneskeforståelse. Man lærer mer om mennesker ved møte med ulike kulturer. Jeg kommer til å savne menneskene, landet, kulturen og ikke minst maten når vi reiser her i fra. Kambodsja er et nydelig land med mange skatter.

Lifter 12 - 18 m., minigravere 1 - 1,8 t., beltelastere, vibroplater, tilhengere, minidumpere (selvlastende)

Tlf. 906 87 430 www.4rent.no Kongsvingervn. 6, 2040 KløftaMENIGHETSBLADET 1 • 2011

MENIGHETSBLADET 1 • 2011
Sørvald bo- og behandlingssenter

– et sted for trivsel av Lillian Mobæk

Den høytidelige offisielle åpningen av det nye flerfunksjonelle senteret ble foretatt av statsminister Jens Stoltenberg og helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen den 12. november 2010. Da hadde senteret allerede vært i bruk siden september. Her er Berit foran det flotte kunstverket i treningsbassenget. foto: Lillian Mobæk

Menighetsbladet har på nyåret besøkt det lyse og flotte senteret på Sørvald, og snakket med Berit Berntsen Rudi, som er administrativ leder der. Hun er fra Ringsaker og kom til Sørum i 1995, og har jobbet i kommunen siden 1999. Hun var tidligere leder på Sørum sykehjem, og var prosjektkoordinator under byggingen og utformingen av det nye senteret. – Hvordan var innflytting, og hvor mange fast ansatte og brukere er det nå på Sørvald? – I september kom de første brukerne fra Sørum sykehjem, deretter åpnet dagsenteret og korttidsavdelingen. Det er en administrativ stab på 7 fast ansatteMENIGHETSBLADET 1 • 2011

her. Til daglig arbeider det rundt 50 personer på senteret, og disse er ansatt innen sine respektive fagfunksjoner. Totalt er det omtrent 54 brukere av senteret, og senteret er nå i full drift. Når Sørum sykehjem på Sørumsand er ferdig oppusset til høsten, flytter en del av brukerne tilbake dit. – Kan du fortelle mer om hva det nye boog behandlingssenteret inneholder? – Sørvald er ikke et sykehjem, men et kombinert bo- og behandlingssenter, som består av en hovedfløy og 5 sidefløyer, og total størrelse er på 7.200 m². Det inneholder et administrasjonsbygg, 24 plasser for demente, 6 korttidsplasser for eldre, 10 leiligheter for psykiatrien, 8 leiligheter for funksjonshemmede, og 6 avlastningsplasser for funksjonshemmede barn. Helsetjeneste psykiatri har kontorer og dagtilbud her. I tillegg er det et dagsenter for demente hjemmeboende. Hver funksjon har sin egen fløy, merket med bokstavene A-E. Fellesarealene dekker undervisningsrom, et flott treningsbasseng som holder 33,5 grader, kjøkken, snekkerverksted, arbeidsstue, musikkrom, datarom, sanserom , frisør og vaskeri. I sanserommet kan man spille musikk, se på bilder, og ha ro og hygge. Musikkrommet blir også bra, men er ikke klart for bruk enda. Når det gjelder varm mat til brukerne, så lages den på kjøkkenet til Sørum sykehjem, og fraktes til Sørvald. – Er det tatt miljømessige hensyn ved byggingen av senteret? – Ja, absolutt. Bo- og behandlingssenteret er bygget mest mulig miljøvennlig og vedlikeholdsfritt både innvendig og utvendig. Fasadene er av jernvitrolbehandlet kledning og tegl, og senteret

varmes opp med varmepumpe og pellets. Det er også varmegjenvinning og balansert ventilasjon. Ute blir det anlagt turstier med gapahuk, sansehage for de eldste, og lekeområder for de yngste brukerne, samt petanque-bane og kjøkkenhage. – Hvordan er tilbakemeldingene fra ansatte, brukere og pårørende? – Folk trives her. Senteret er romslig og trivelig, og det er god plass til å bevege seg. Leilighetene er bra, og det er god plass både til spiserom og stue på de forskjellige avdelingene. Og med max 8 brukere pr. enhet sikres et rolig og godt miljø. Ellers arrangeres det hyggelige fellesaktiviteter både av Lions og sykehjemsforeningen ved Sørum sykehjem. – Senteret ligger et stykke fra tettstedene i kommunen, er det noe problem? – Nei, det oppleves ikke slik. For dem som ønsker å ta seg en handletur, kan det lett ordnes. Senteret disponerer to biler, og noen av dem som bor i leilighetene har egen bil, og ellers kan det søkes om transporthjelp. Noen av beboerne er også så spreke at de tar seg en gå- eller treningstur til Lørenfallet. – Hvordan dekkes åndelige behov? – Det er andakt på senteret hver 14. dag, og det er god kontakt med prestene. Ansatte kan også gjerne be aftenbønn, og synge sanger for dem som ønsker det. Vi har foreløbig ikke hatt noen av våre nye landsmenn her, men vi vil også finne gode løsninger for dem. Kunsten er laget av Blakerkunstneren Søren Ubisch. foto: Lillian Mobæk

Arkivbilde - Blaker og Sørum Historielag

Litt om Sørvalds historie

Sørvald ligger sentralt i Sørum kommune, og var som prestegardsjord i offentlig eie. Dette var bakgrunnen for at Sørvald ble valgt som bygdas første faste kommunelokale. Med formannskapslovene av 1836 ble det innført kommunalt sjølstyre med et valgt formannskap som den sentrale institusjonen. I 1841 ble Simenslykkja innkjøpt som kommunelokale, og formannskapsmøtene ble holdt der helt til 1922, da kommunen kjøpte Nordli, og kommuneadministrasjonen ble flyttet dit. Så Sørvald var i over 80 år det administrative senteret i bygda. Enda lenger var Sørvald skolested for denne delen av bygda. Lærere bodde der fra før 1820, og fastskole var det fra 1862-1916. Etter noen års opphold ble det igjen skole fra 1936, og deretter «snekkerskolen» fra 1946, som en del av framhaldsskolen. Helt til 1961 foregikk den praktiske del av sløydundervisningen der. Bank og lensmann holdt også til der, og jordmora i Sørum bodde der i mange år.

Sørum pleiehjem i 1920

I herredsstyrevedtak 28.11.1919 ble det vedtatt å kjøpe Sørvald bnr. 3 til Sørum pleiehjem. Pleiehjemmet, som lå like ved Haldenvegen, ble åpnet sommeren 1920 i bygninger som allerede sto på eiendommen, men som var ominnredet. Det var rundt 12 til 18 personer på det første pleiehjemmet. Det var ansatt bestyrer og

Foto: Anders Henriksen

bestyrerinne, som vanligvis bodde på stedet. Noen ganger var også ektepar ansatt. Pensjonærene hadde soverom i annen etasje i hovedbygningen, med flere på hvert av de tre rommene der. I en alkove ble det i 1950årene innredet et enkelt baderom. Noen mannlige pensjonærer bodde i den ene enden av den lange, lave sidebygningen. I første etasje i hovedbygningen var det stue for pensjonærene, samt kjøkken, kammers og et rom der bestyrerinna bodde. I sidebygningen var det bryggerhus midt på, og i 194050-årene bodde også en sveiser der.

det første pleiehjemmet lå, og var for sin tid et moderne hus, med plass til ca 30 personer. I 1982 ble det gjenåpnet etter å ha stått tomt i ca to år. Endel ansatte på aldershjemmet bodde da i det gamle pleiehjemmet, som ble revet i 1986. I 2008 ble aldershjemmet fra 1958 revet, og erstattet av det nye bo- og rehabiliteringssenteret, som offisielt åpnet 12. november 2010. Kilde: Sørum bygdebok , bind 4 - Vesterskaun, sørøstre del av Frogner. Med tillatelse fra forfatter Jan Erik Horgen

Nytt aldershjem i 1958

I 1958 sto nytt aldershjem ferdig på Sørvald. Dette ble bygd litt lenger unna vegen enn der Foto: Anders Henriksen

MENIGHETSBLADET 1 • 2011
Kirkevalget 2011

Endring av soknegrensen mellom Blaker og Sørum

Den 11. og 12. september skal det holdes kirkevalg.

Stiplet strek = gammel soknegrense. Heltrukken strek = ny soknegrense

av Håvard Haug

At Sørum er en vekstkommune merkes på mange måter, også i kirken. Gjennom mange år har befolkningsveksten, særlig på Sørumsand og i Frogner vært stor og gamle bosetningsmønster har endret seg fra tidligere tider. Menighetsrådene i Sørum og Blaker tok derfor tidlig i høst initiativ til å overføre grunnkretsen Orderud fra Blaker til Sørum kirkesokn. Bakgrunnen for dette initiativet er den naturlige tilknytningen innbyggerne i dette området har til Sørumsand og Sørum. Det har vært en målsetting å få flyttet grensen

før kirkevalget i 2011, og det har nå formelt skjedd gjennom vedtak i Borg bispedømmeråd før jul. Gjennom endringen får bl.a. alle kretsens medlemmer i kirken stemmerett og valgbarhet til Sørum menighetsråd ved høstens kommende kirkevalg. Valget holdes for øvrig samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. Pr. 30.6.2010 bodde det 1020 mennesker i denne grunnkretsen. En slik endring av gamle soknegrenser er naturlig nok en lang og formell prosess som har omfattet møter i begge menighetsråd og menighetsmøter for hele menigheten i begge sokn. I tillegg har saken vært behørig kunngjort på gudstjenester, internett og i lokalavisen. I slutten av oktober ble det også arrangert et eget informasjonsmøte for alle

innbyggerne i hele området. I kirken er vi glade for å konstatere at enigheten om dette har vært stor og alle vedtak i samtlige møter har faktisk vært enstemmige. Geografisk omfatter denne grunnkretsen bebyggelsen i Orderudåsen og Orderud gård. I tillegg den bebyggelsen langs Blakervegen som ligger sør for jernbanelinjen til og med Blakervegen nr. 120. Det vil altså si litt forbi Norsjø og ned til bekken som danner grenselinjen mot Fossum grunnkrets. All bebyggelse i Fossumveien, på begge sider av Blakervegen er også med i kretsen, mens Fyensfeltet som ligger på andre siden av jernbanelinjen ikke er med. Vi ønsker innbyggerne i Orderud grunnkrets velkommen til Sørum sokn!

Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven), med forskrifter, rundskriv fra kirkedepartementet og vedtekter for kirkegårdene i Sørum kommune, beskriver de rettigheter og plikter man har i forbindelse med et dødsfall. Alle med bopel i kommunen har rett til grav i Sørum. Man kan fritt velge kirkegård. Ved dødsfall tar den som sørger for gravferden, Jfr.§ 9, eller et byrå på vegne av denne, kontakt med kirkekontoret for å få fastsatt tidspunkt for begravelse/bisettelse. I gravferdslovens § 9 fortelles det om hvem som i rekkefølge har rett til å besørge gravferden. Ved en eventuell uenighet om dette i familien, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen. Gravferdslovens § 10 og 12 sier at kremasjon eller gravlegging skal skje senest åtte dager etter dødsfallet. Fellesrådet kan forlenge fristene i § 10 tredje ledd og § 12 dersom det foreligger tungtveiende grunner for det. Normalt vil dispensasjon bare bli gitt hvor nærmeste pårørende i rett opp - og nedgående linje ikke kan komme innenfor åtte dager. Fellesrådets avgjørelse kan ikke påklages.

10

MENIGHETSBLADET 1 • 2011

I Sørum er ukedagene for gravferd satt til tirsdager, torsdager og fredager. Ved kremasjon skal urnen settes ned så snart det er praktisk mulig. Jfr. Rundskriv nr. V-11B/2004 fra kirkedepartementet. I Sørum skjer urnenedsettelse normalt senest 3 uker etter dødsfall.

Valg av gravsted, feste og stell Om avdøde hadde et festet gravsted fra tidligere og fredningstiden er ute, kan dette brukes på nytt. Ved bruk av et gravsted som avdøde ikke var fester av, må fester gi et skriftlig samtykke til bruk av graven. Den som sørger for gravferden blir oppført som ny fester for gravstedet og eventuelt andre graver som avdøde var fester for i kommunen. Dersom familien ønsker en annen fester må dette meddeles skriftlig til kirkekontoret. Ved valg av nytt gravsted vil dette bli anvist av kirkegårdsforvaltningen. Er det ønsker om spesielle steder på kirkegården vil slike ønsker om mulig bli tatt hensyn til. Et ektepar eller samboende par velger som regel en dobbelt grav, dvs.

et gravsted med to graver. En eller flere urner kan også settes ned på en kisteplass. Kirkegårdsbetjeningen vil, en tid etter en begravelse, fjerne blomster og etter hvert planere og så til med gress. Denne prosessen vil være avhengig av årstid og værforhold. På et gravsted, som kan bestå av en eller flere enkeltgraver, kan det plasseres et gravminne. Gravminnet blir plassert på den graven som først tas i bruk og blir stående der også etter senere begravelser i gravstedet. Foran gravminnet kan det opparbeides et plantefelt, som kun kan avgrenses med en tredelt natursteinskant som flukter med terrenget omkring. Ved å kontakte kirkekontoret kan det opprettes avtale om gravstell. Mange spørsmål kan enkelt besvares ved en henvendelse til kirkegårdskontoret eller kirkekontoret. Kirkegårdsvedtektene for Sørum er å finne på våre hjemmesider www.sorumkirke.no. eller ved henvendelse til kirkekontoret. kirkevergen

Menighetsrådene i Sørum

Åpen invitasjon til deg som lever i Sørum kommune, uavhengig av alder Lørdag den 9. april, på Sørumsand Misjonshus, setter menighetene i Blaker, Frogner og Sørum sokn søkelyset på hvordan det er å leve og bo i kommunen og hvordan vi som menigheter bedre kan hjelpe hverandre og bedre ta vare på hverandre. Foredragsholdere kommer å være fagpersoner fra Diakonhjem, kommunen og andre fagområder. Fokusområder som blir tatt opp er; hvordan er det å være ung, familie, eldre, innvandrer, oppleve ensomhet, være syk eller å stå utenom samfunnet. Den norske kirke ønsker å være en tjenende kirke. Menighetenes felles diakoniutvalg ønsker med denne samlingen å sette søkelyset på noen hjørnesteiner for kirkens fundament. Vårt mål er å bevisstgjøre menighetene på noen områder. Den diakonale tjenesten har mange dimensjoner ved sitt vesen. Å være kirke innvirker på det forandringsarbeid Kirken har begynt. Siden noen år pågår reformen for trosopplæring for aldrene 0-18 år, og i høst starter reformen for utvikling av gudstjenestene opp. Forandringsarbeid innvirker på ordinær virksomhet, og behov hos og ønskemål fra oss som er menigheten, innvirker på det forandringsarbeid som disse reformer er. Derfor blir den lokale diakonale planen for våre tre menigheter bekjentgjort i sin helhet. Samlingen er bygd opp omkring felles foredag/seminarer og noen valgfrie, s k workshops. Vi serverer en enkel lunsj og der blir servert kaffe /te med noe attåt. Program for dagen: Kl. 09.30-10.00: Registrering og kaffe/te. Kl. 10.00-12.00: Felles foredrag /seminar. Kl. 12.00-13.00: Enkel lunsj. Kl. 13.00-15.00: Valgfrie foredag/ workshops. Mulig å velge to forskjellige, hvert enkelt ca 45 minutter. Kl. 15.00-15.45: Felles samtale om erfaringer og tanker om fremtiden. Dagen er offisielt avsluttet med denne samtalen. Kl.16.00-16.45: Frivillig forbønnsgudstjeneste med nattverd og mulighet for personlig forbønn. Illustrasjon: Liv Østerberg

Regler og rutiner for gravlegging på kirkegårdene i Sørum

Valget avholdes samtidig med kommune og fylkestingsvalget og det er bestemt at disse valgene skal holdes i nær tilknytning til hverandre. Gjennom kirkevalget har alle medlemmer av Den norske kirke mulighet til å påvirke og bidra i utviklingen av kirken. Menighetsrådet er det grunnleggende nivået i den demokratiske organisasjonen i kirken. Ønsker du å være med å påvirke utviklingen av din kirke er det gjennom kirkevalgene du kan nå frem. Det skal nå velges nye medlemmer som skal tjenestegjøre i 4 år. Nominasjonsprosessen for å finne kandidater er i gang for de enkelte menighetsrådene. Har du ønsker om å fremme kandidater som du mener er viktig å få med på valglistene er det nettopp nå i nominasjonsprosessen du har mulighet. Alle medlemmer av Den norske kirke er valgbare og har stemmerett ved valget. For å bidra til en levende folkekirke er din deltakelse viktig. Det er gjennom aktiv deltakelse at dine synspunkter får gjennomslagskraft og kan være med på å sette ditt preg på den aktiviteten som utøves i menigheten. Det skal velges medlemmer til Menighetsrådene i de tre kirkesoknene i Sørum. Send dine forslag til kirkekontoret på Sørumsand eller ta kontakt med menighetsrådet i ditt sokn.

Dette skjer

Vi ønsker påmelding til denne dagen, senest 30. mars 2011: Send email til diakon Marie S Grimstad, marie.grimstad@sorumkirke.no, eller ring kirkekontoret, og meld deg/dere på tlf: 63 86 79 50, mandag-torsdag kl.09.00-14.00. Hjertelig velkommen! Diakon Marie Strandklev Grimstad for diakoniutvalget i Blaker, Frogner og Sørum menigheter

org.nr. 894290412MVA

Telefon; 63 86 88 80 / Telefaks; 63 86 88 90 post@advokat-hagen.no Sørumsandvegen 71 (Gjensidigegården), Sørumsand VI BISTÅR MED BL.A.; ARV OG SKIFTER, TESTAMENTER OG SAMLIVSKONTRAKTER, EIENDOMSOVERDRAGELSER, TVISTESAKER

MENIGHETSBLADET 1 • 2011

11


Familiegudstjeneste på Fastelavn i Blaker kirke 6. mars kl. 11.00. Søndagsskolen og Ekeberg Kreative Gruppe ved Pernille Jensrud deltar.

Familiegudstjeneste for de minste Søndag 13. mars på Sørumsand Misjonshus kl. 11.00. Velkommen til en annerledes gudstjeneste med vekt på bevegelse og appell til alle sanser. Gudstjenesten er for Guds barn i alle aldre, men blir særlig tilrettelagt for de små.

Eldres dag Menighetspleien inviterer tradisjonen tro til gudstjeneste og kirkekaffe på Frogner Misjonssenter søndag 13. mars kl. 11.00. Velkommen!

Misjonsgudstjeneste for store og små Søndag 27. mars på Frogner Misjonssenter kl. 11.00. Denne dagen setter vi fokus på Bolivia og menighetens misjonsprosjekt der. Velkommen til en gudstjeneste med preg av Sør-Amerika i ord og toner. Nils-Tore Andersen kommer på vegne av Misjonsalliansen. Etter gudstjenesten blir det et kirkekaffearrangement til inntekt for misjonsposjektet.

Frogner Misjonssenter Frogneralléen 3, 2016 Frogner

Sørum Misjonshus Samlevegen 14, 1923 Sørum

Ons. 23. febr.: NLMs månedsmøte kl. 19.30: Knut Kåre Kirkholm taler. Sang ved Ingrid og Ann Kristin Johansen. Man. 7. mars: Årsmøte NLM. Ons. 9. mars: Normisjons onsdagssamling kl. 19.30: Sigmund Danielsen taler over temaet: «Bevar bønnen levende». Tirs. 15. mars: Hyggetreff kl. 11.00. Jorunn Kind. Søn. 20. mars: Vårfest kl. 17.00: Generalsekretær Øyvind Åsland blir med. Sang ved Marte og Ole Kristian Sameien. Ons. 30. mars: NLMs månedsmøte kl. 19.30: Asbjørn Kvalbein. Ons. 6. april: Bønnemøte i peisestua kl. 1930. Ons. 13. april: Normisjons onsdagssamling kl. 1930: Leif Gordon Kvelland taler over temaet: «Bønnefelleskapet». Tirs. 19. april: Hyggetreff kl. 1100. Klara Myhre.

Formiddagstreff hver tredje lørdag i mnd. kl. 11.00: Lørdag 19. februar: Annelis og Terje Holmedahl. Lørdag 19. mars: Nesmusikken. Øyvind Remmen. Lørdag 16. april: Jorunn Kind. Ved behov for skyss ring Kjell Randby, 63 82 41 46.

Aktiviteter/kontaktpersoner på Frogner

NMS kvinneforening i Sørum har møter første onsdag i mnd. i hjemmene. Nye er hjertelig velkommen. Kontaktperson Eldbjørg Nilsen, tlf. 63 82 78 05

Søndagsskole: I peisestua ca. annenhver søndag. Brit Bechensteen, tlf. 63 82 09 40 Etter skoletid: Tilbud til aldersgruppen 10-13 år. Annenhver onsdag kl. 14.30. Øyvind Remmen, tlf. 63 86 79 56 Ungdomsforeningen: For unge over 13 år. Øystein Ulvestad, tlf. 450 39 202 Hyggetreff: Hver tredje tirsdag i måneden. Solveig Kristiansen, tlf. 63 82 08 43 Normisjon: Møter hver andre onsdag i måneden. Kristin Halvorsen tlf. 922 16 250 Misjonssambandet: Møter siste onsdag i måneden. Marit Barbøl, tlf. 63 82 05 06 Utleie: Øyvind Berger, tlf. 63 82 00 58

Fjuk Bedehus

i Blaker (ved riksvegen rett nord for Fjuk skole)

Formiddagstreff: Andre onsdag i måneden kl 12.00. Andakt, sang og musikk, bevertning, åresalg. 9. mars: Besøk av Jorunn Kind. 13. april Norsk Luthersk Misjonssamband har misjonsmøter på bedehuset (åpent for alle!) Se annonse i Indre Akershus Blad Velkommen til bedehuset! Ved spørsmål eller behov for skyss, ring Ragnhild og Hilmar Bjørge, tlf. 63 82 76 66.

Dere er også velkommen til husmøte hos Brita Bøckmann Randby og Kjell Randby i Bingenvegen 51 den siste tirsdagen i mnd. kl. 19.00: 22. februar, 29. mars, 26. april. Ved behov for skyss ring Kjell Randby, 63 82 41 46. Alle er hjertelig velkommen til møtene.

Kontaktpersoner ved Sørum Misjonshus Formiddagstreff, Normisjon, utleie: Brita Bøckmann Randby, tlf. 63 82 41 46 Foreningen generelt: Vidar Kristensen, tlf. 63 82 66 74

Aktiviteter i Blaker Søndagsskole: I Blaker kirke, Kirkestua kl. 11.00 de søndagene det er gudstjeneste i kirken. Else Marie Sagen Ottershagen, tlf. 416 57 637 Etter skoletid: Blaker Skanse, Smia. Tilbud til aldersgruppen 10-13 år. Annenhver onsdag kl. 14.15. Øyvind Remmen, tlf. 63 86 79 56

Interflora Blomsterhuset

63 86 85 20 12

MENIGHETSBLADET 1 • 2011

Vi hjelper deg med blomster til alle anledninger, som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Ring oss på telefon 63 82 17 17, fax 63 86 70 18, e-mail: blomsterhuset.sorumsand@interflora.no

Sørumsand Misjonshus

Dette skjer

Industriveien 5A, Postboks 198, 1921 Sørumsand, tlf. 63 82 71 34, www.sorumsandmisjonshus.no

15. febr 19.00: Misjonsringen – årsmøte 17. febr 19.00: Menighetspleien i Sørum, årsmøte 18. febr 18.00: Interkulturell Bibelkafé 22. febr 19.30: Be og Lær. SFM. John-Olav Stokstad-Larsen 23. febr 11.30: Hyggetreff - Menighetspleien 1. mars 19.30: Tirsdagsmøte NLM 4. mars 18.00: Interkulturell Bibelkafé - Bibelstudium 6. mars 17.00: Søndagssamling, Normisjon. Rolf Kjøde 8. mars 19.00: Årsmøte SFM. Kaffe og registrering kl. 18.30 9. mars 19.00: Kveldsmesse m. alm. skriftemål 11. mars 18.00: Interkulturell Bibelkafé 13. mars 11.00: Familiegudstjeneste 15. mars 19.00: Tirsdagsmøte - Misjonsringen 20. mars 17.00: Søndagssamling - NMS Misjonsringen 22. mars 19.30: Be og Lær. SFM. Steinar Tosterud. 23. mars 11.30: Hyggetreff - Menighetspleien 1. april 18.00: Interkulturell Bibelkafé - Bibelstudium 5. april 19.30: Tirsdagsmøte. NLM 8. april 18.00: Interkultuell Bibelkafé 10. april 17.00: Søndagssamling. - Normisjon 12. april 19.00: Tirsdagsmøte. NMS Misjonsringen 17. april 11.00: Familiegudstjeneste m. nattverd 27. april 11.30: Hyggetreff - Menighetspleien

Aktiviteter/kontaktpersoner på Sørumsand SFM (Sørumsand Frie Misjonsforening) er eier av Misjonshuset. Leder: Jan Bjørknes, tlf. 63 82 73 70, e-post: jb@ sorumtv.no NMS (Det Norske Misjonsselskap): Misjonsringen: Bjørg Fagermoen, tlf. 63 82 75 42 Normisjon: Anne Søbye, tlf. 478 05 611 NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband): Tore N. Forset, tlf. 63 82 63 59 Sørum Soul Children: Mona Apeland, tlf. 913 41 706, e-post:mona_apeland@hotmail.com Søndagsskole (3-9) år og Exodus (10 år+): Hver søndag kl. 11.00-12.15, bortsett fra skoleferier og når det er familiegudstjenester. Solvår Norbakken tlf. 63 82 89 55 Barnegospel: Annenhver torsdag kl. 18.00-19.00. Hanne Undrum, tlf. 63 82 70 58. Aksel Norbakken, tlf. 63 82 89 55 Etter skoletid: Tilbud til aldersgruppen 10-13 år. Annenhver mandag kl. 14.30. Øyvind Remmen, tlf. 63 86 79 56 KFUK-KFUM speiderne: Gruppeleder: Jon Terjesen, tlf. 63 82 64 02. Oppdagerne (2.-3. kl.) Sørumsand Misjonshus: Jon Terjesen, tlf. 63 82 64 02. Stifinnerne (4.-5. kl.): Guttorm Søbye, tlf. 63 82 41 30. Vandrerne (6.-10. kl.): Ole Jacob Michelsen, tlf. 415 74 020. Familiespeiderne: Leif Tore Bergman, tlf. 216 81 845/962 33 120 Menighetspleiens hyggetreff: Dagny Tunskaug, tlf. 63 82 74 94 Ungdomsklubben SCHMUCK: Fre. kl. 20.00-24.00. Andreas Johansson, tlf. 902 63 427 Ungdomskoret SOPRANOS: Anne Berge, tlf. 975 37 531 Joyful Noise (Kor for voksne): Annenhver torsdag kl. 20.0022.00. Aase Hellesvik, tlf. 63 82 77 54 Interkulturell bibelkafe: Andre fredag i mnd. Gudrun Ringstad, tlf. 67 41 26 08 Utleie: Tove Fagermoen, tlf. 63 82 71 40 / 900 45 576, e-post: tofagerm@online.no, bankgiro 5104 05 23271

Foto: Erling Smemo

Dette skjer

Normisjons generalsekretær Rolf Kjøde og Fossegrimen På Sørumsand Misjonshus søndag 6. mars kl. 17.00 Normisjonens søndagsamling får besøk av generalsekretær Rolf Kjøde og Fossegrimen – Sørum bygdekor denne søndagen. Vel verdt å høre på! Mot avslutningen av samværet er det tid for samtale rundt kaffebordet. Ta gjerne med litt kake eller smørbrød. Det blir eget opplegg for barna under talen.

Vårfest

på Frogner Misjonssenter

Det blir vårfest søndag 20.3. kl. 17.00. NLMs nye generalsekretær Øyvind Åsland taler. Marte og Ole Kristian Sameien synger. Sameiens har gitt ut to CD-er med nydelige lovsanger som har gledet mange. Velkommen!

Søndagssamling med Sørum Soul Children og tryllekunstneren Ruben Gazki På Sørumsand Misjonshus søndag 10. april kl. 17.00 Dette blir en samling med masse sang og trylling/andakt ved Ruben Gazki. Ruben Gazki holder også TRYLLEKURS for alle (fra 10 år) kl.14 - 16. Kursavgift kr. 300.- inkl. instruksjonsDVD. Påmelding senest 01.04 til annesoby@online.no. Nærmere informasjon vil bli lagt ut på www.sorumsandmisjonshus.no

MENIGHETSBLADET 1 • 2011

13


Dette skjer

Menighetens årsmøte

Døpte

Menighetskalenderen Med forbehold om endringer

20. febr. Såmannssøndag Sørum kirke kl. 11.00 Felleskirkelig gudstjeneste på Bibeldagen v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen. Deltakelse fra Interkulturell Bibelkafé og Filadelfia i Blaker. Offer: Bibelselskapet 27. febr. Kristi forklarelsesdag Frogner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/s.pr. Øyvind Remmen. Offer: Bibelselskapet. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten Sørum kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/s.pr. Karin Krissly. Offer: Diakoni 6. mars Søndag før faste/Fastelavn Blaker kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen. Søndagsskolen og Ekeberg Kreative Gruppe m. Pernille Jensrud deltar. 9. mars Askeonsdag Sørumsand Misjonshus kl. 19.00 Fastegudstjeneste m. alm. skriftemål og nattverd v/s.pr. Øyvind Remmen 13. mars 1. søndag i faste Sørumsand Misjonshus kl. 11.00 Familiegudstjeneste – særlig tilpasset de minste v/s.pr. Karin Krissly. Offer: Barne- og ungdomsarbeid Frogner Misjonssenter kl. 11.00 Gudstjeneste – Eldres dag v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen. Offer: Menighetspleien. Kirkekaffe v/Menighetspleien 20. mars 2. søndag i faste Sørum kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/s.pr. Øyvind Remmen. Offer: NMS Sørum/Sørumsand

slekters gang

avholdes etter gudstjenesten: Frogner 27. februar, Blaker 3. april, Sørum 10. april

Blaker kirke kl. 17.00 S-2 Ungdomsgudstjeneste v/ungdomsprest Andreas Johansson. Offer: S-2 27. mars Maria budskapsdag Sørum kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/s.pr. Øyvind Remmen. Offer: Barne- og ungdomsarbeid Frogner Misjonssenter kl. 11.00 Misjonsgudstjeneste for store og små v/s.pr. Karin Krissly og Nils-Tore Andersen. Sang og musikk med latinamerikansk preg. Offer og kirkekaffe med salg til misjonsprosjektet i Bolivia 3. april 4. søndag i faste Blaker kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten Frogner kirke kl. 17.00 S-2 Ungdomsgudstjeneste v/ungdomsprest Andreas Johansson og s.pr. Øyvind Remmen Offer: S-2 10. april 5. søndag i faste Sørum kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/s.pr. John Olav Stokstad Larsen Offer: Menighetspleien. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten Frogner kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste i fastetiden v/s.pr Karin Krissly. Søndagsskolen deltar. Offer: Søndagsskolen 17. april Palmesøndag Sørumsand Misjonshus kl. 11.00 Familiegudstjeneste m. nattverd v/s.pr. Øyvind Remmen. Offer: Normisjon Sørum/ Sørumsand

Blaker kirke: Hedda Amine Løiten, Magnus Chrisander Løiten, Thelma Engen Mørk, Jonathan Skjolde Helmeriksen, Herman Høghjelle Nyhagen, Jørgen Haagenrud Frogner kirke: Nellie Henie Hagane, Aurora Haukedal, Theodor Bjørklund Aasnes, Emil Rønning, Jørgen Rivenes Eidsjø, Emilie Syversen Larsen, Ella Louise Nyland Gjertsen, Kasper Sætra Regbo Sørum kirke: Luna Victoria Kristiansen, Kasper Utnes, Oline Tenold, Sjur Hagen Stenby, Amalie Nerland Tangerud, Erik Adler Bergmann Terjesen, Jack Lieng-Frisk Grong kirke: Ane Flasnes Bekkelaget kirke: William Lie Karlsen

Vielser Kathrine Pedersen og John-Arne Lysaker Renate Øksnes og Morten Veum Connie Linda Stolpnes og Morten Spahl

Døde Blaker: Margit Ingeborg Nordli, Knut Harfallet, Ruth Ingeborg Myrmellem, Elida Marie Sæther, Inger Marie Fjuk Eid, Britt Solberg Aker, Johan Sigurd Haugen Sørum: Gudrun Helene Søderholm, Tor Sveia, Leif Widar Børrud, Odd Gunerius Bjerke, Kristine Hunnes, May Helene Kalnæs Nordby Frogner: Gunnar Fredrik Østreng, Grete Ovlien, Tove Jorunn Venner, Solveig Garlie, Jan Mogens Rognerud, Inger Johanne Brenna, Tore Gresaker, Anne Alnæs Vi gjør oppmerksom på at menighetsbladet ikke automatisk får informasjon om dåp, vigsler eller begravelser som ikke skjer i regi av menighetene i Sørum, Blaker eller Frogner.

Menighetsbladet for Sørum, Blaker og Frogner

Sørum, Blaker og Frogner menigheter

Sørum kirkelig fellesråd

SØRUM KIRKEKONTOR

KIRKENE OG KIRKEGÅRDENE

Administrasjonssekretær: Marian Dramstad Linjegården, Pb 25, 1921 Sørumsand tlf. 63 86 79 50, faks 63 86 79 51 Mandag-torsdag 9.00-14.00 e-post: kirkekontoret@sorumkirke.no Sekretær: Reidun Hodnebrog tlf. 63 86 79 52 / 913 75 685 kontortid: man., tirs., ons., tors. 9.00-14.00 e-post: reidun.hodnebrog@sorumkirke.no Daglig leder/kirkeverge: Håvard Haug Linjegården, Pb 25, 1921 Sørumsand tlf. 63 86 79 53 / 971 37 881 e-post: haavard.haug@sorumkirke.no

Driftsleder: Roald Kvarving Kirkegårdskontoret tlf. 94 16 84 34 e-post: kirkegardene@sorumkirke.no

Sokneprest i Sørum: John Olav Stokstad Larsen tlf. 63 86 79 58 / privat: 63 82 40 12 e-post: johnolav.stokstadlarsen@sorumkirke.no Sokneprest i Blaker: Øyvind Remmen tlf. 63 86 79 56 / 916 13 409 e-post: oyvind.remmen@sorumkirke.no Sokneprest i Frogner: Karin Krissly tlf. 63 86 79 59 / 481 03 861 e-post: karin.krissly@sorumkirke.no Ungdomsprest: Andreas Johansson tlf. 63 86 79 57 / 902 63 427 e-post: andreas.johansson@sorumkirke.no

Sørum menighetsråd Leder: Kari Rønsen Sletta 35, 1920 Sørumsand tlf. 63 82 63 63 / 922 69 244 e-post: karirons@online.no

utkommer med 5 nummer i året Utgiver: Sørum Kirkelig fellesråd Ansvarlig redaktør: Kirkevergen Redaksjon: Anne Søbye (red. for dette nr), Heidi Schmidt, John Olav Stokstad Larsen og Lillian Mobæk Forretningsfører: Kirkevergen Adresse: Sørum kirkekontor, Tverrvn. 1 (Linjegården), Boks 25, 1921 Sørumsand E-post: kirkekontoret@sorumkirke.no Tlf: 63 86 79 50 Faks: 63 86 79 51 Kontonr.: 1624.07.07253 Grafisk utforming: Helga Ligaard Trykk: 07 Oslo AS

Blaker menighetsråd Leder: Sigrunn Larsen Bjørknesvn 14, 1925 Blaker tlf. 63 82 82 64 / 934 24 097 e-post: sigrunnl@hotmail.com

Neste nummer av Menighetsbladet kommer ut ca 8. april, deretter ca 3. juni.

SØRUM KIRKELIG FELLESRÅD Leder: Sigrunn Larsen Bjørknesvn 14, 1925 Blaker tlf. 63 82 82 64 / 934 24 097 e-post: sigrunnl@hotmail.com

Frogner menighetsråd Leder: Marion Forsland Berger Melvold gård, 2016 Frogner tlf. 63 82 03 98 e-post: helge.berger@c2i.net

Menighetenes gavekontoer ■ Diakoni i Sørum kontonr. 1201.33.81141 Organist: Jan Erik Stensrud ■ Ungdomsarbeider (Sopranos) tlf. 63 86 79 55 / 932 34 878 kontonr. 1644.15.49559 e-post: janerik.stensrud@sorumkirke.no ■ Blaker menighets legatkonto for kirkeutsmykning/restaurering av Organist: Vera Kalmykova kapell kontonr. 1321.62.84512 tlf. 63 86 79 62 / 906 15 950 ■ Blaker menighets vennskapse-post: vera.kalmykova@sorumkirke.no menighet, Bagsarai i India kontonr. 1321.08.11944 (merk Diakon: Marie S. Grimstad innbetalingen med «Bagsarai») tlf. 63 86 79 61 / 63 82 66 42 ■ Sørum menighet støtter Bibele-post: marie.grimstad@sorumkirke.no skolen Hunan i Kina (Det Norske Tid for samtale/avtale samtale: Hver onsdag misjonsselskap) kontonr. kl.10.00-12.00 på tlf. 63 86 79 61 eller epost 8220.02.85030 (merk innbetaDiakonimedarbeider: Kåre Sveistrup lingen med «Bibelskolen Hunan tlf. 63 86 79 54 i Kina», prosjekt nr. 541031) e-post: kaare.sveistrup@sorumkirke.no ■ Frogner menighet støtter Misjonsalliansens mikrokreMedarbeider i «Etter skoletid»: Pernille Jensrud dittprosjekt i Bolivia; kontonr. tlf. 900 18 702 0533.05.28844, merk innbetae-post: pernille.jensrud@sorumkirke.no lingen med «Misjonsprosjekt» ■ Blomsterfondet, forskjønnelse av kirkegården (Sørum/Frogner): Medarbeider i «Etter skoletid»: Arve Graarud Kontakt Tormod Egner, tlf 900 96 tlf 951 38 955 291/tormod.egner@sundtair.com e-post: asgraa@hotmail.com

Ønsker du en samtale med diakonen? Ta kontakt for å avtale tid – Hver onsdag kl. 10.00-12.00 tlf 63 86 79 61. epost: marie.grimstad@sorumkirke.no

VI MINNER OM at åpningstidene på kirkekontoret er: Man-tor: 9-14. Fredag: stengt. Vi ber om at åpningstiden respekteres.

Stoff til bladet Tips oss gjerne om aktuelle saker eller arrangementer! Stoff til bladet må være i redaksjonen innen 4. mars. Fint om dere leverer stoffet til Menighetsbladets e-postadresse: kirkekontoret@sorumkirke.no

Menighetsbladet ønsker tips og stoff og flere medarbeidere! Vi ønsker: Faste frivillige medarbeidere, enkeltartikler og bilder og tips om personer, arrangementer og lignende. Særskilt velkomment er det med bidrag fra Blaker og Frogner.

Frivillighetstjenesten for eldre Behov for strøsingel? Ring i Blaker: 63 82 61 88 i Frogner/Vesterskaun: 63 82 02 52 i Sørum krets: 63 82 42 44 på Sørumsand: 63 82 65 96

Følg med på: www.sorumkirke.no 14

MENIGHETSBLADET 1 • 2011

MENIGHETSBLADET 1 • 2011

15


INFORMASJON

Fortell oss hva du synes om Menighetsbladet Gi oss forslag og tips, så vi kan lage Menighetsbladet og nettsidene enda bedre. 1) Hvordan bruker du Menighetsbladet? Leser nøye Blar gjennom Tar vare på Kaster

□ □ □ □

Annet: ................................................ 2) Hva liker du best å lese om? Personer Slekters gang Arrangementer

□ □ □

Annet: ................................................ 3) Hvor ofte bruker du nettsidene til menighetene i Sørum? Daglig Ukentlig En gang i blant Aldri

□ □ □ □

4) Hva er mest interessant på nettsidene? Gudstjenestelisten Arrangementer Forsiden Kontakt oss

□ □ □ □

Annet: ................................................ 5) Noe som mangler på nettsidene? Forslag:............................................... ............................................................ ............................................................ 6) Har du noen synspunkter eller forslag til stoff som burde være med i Menighetsbladet? Forslag:............................................... ............................................................ ............................................................ 7) Menighetsbladet produseres nå i 5 nummer pr. år. Hvor ofte bør det komme ut?

□ Som nå □ Oftere □ Sjeldnere Slik svarer du: Send enten svar pr. brev til Kirkekontoret, Linjegården, Postboks 25, 1921 Sørumsand eller svar direkte på www.sorumkirke.no

16

MENIGHETSBLADET 1 • 2011

Returadresse: Sørum kirkekontor Boks 25 1921 Sørumsand

Å gi Jesus til barna Av Heidi Schmidt

Menighetsbladets blomst går denne gang til Brit Bechensteen. Hun har vært søndagsskolelærer i Frogner siden 1993. Selv begynte hun tidlig på søndagsskolen, med sin egen far som lærer. Hun var så liten at første gang hun var der, sovnet hun og falt av stolen. – Hvorfor er det viktig med søndagsskole for barn i dag? – Søndagsskolen er et sted der vi ønsker å gi Jesus til barna, og la barna få vite om Jesus som er så glad i oss. – Har det skjedd noe på søndagsskolefronten? – Søndagsskolen prøver å henge med i den digitale hverdagen. Mange så kanskje serien Tårnagentene på TV i jula. Den er laget etter en idé fra søndagsskolen, men eies nå av NRK. Det er egen internettside http://www.nssf.no/nettsprell/ – Hvordan er en vanlig søndagsskoletime? – Vi har søndagsskole ca. annenhver søndag. Vi begynner som regel kl. 11 og holder på til 12 eller litt lenger. Barna får klistremerker og søndagsskoleblad og vi synger og ber vår faste bønn «Kjære Gud, ta hånden min». Vi synger gamle gode bevegelsessanger, men også nyere sanger med CD og playback. Vi samler inn penger til et misjonsprosjekt og så forteller vi en bibelfortelling. I etterkant av fortellingen snakker vi om hva dette kan bety for oss. Det nye søndagsskoleopplegget «Sprell Levende» gir oss mange gode ideer, men vi bruker også den gamle, gode flanellografen. Søndagsskolen avslutter alltid med en aktivitet, vi lager noe eller vi har noe å bite i. Enkelte søndager starter vi på ettermiddagen og avslutter med kveldsmat. Barna er fra 2-3 år og opp til ca. 4 klasse. – Hvor mange barn kommer det? – Det er litt forskjellig; noen ganger opp mot 12-15 barn. Ofte følger foreldre med, og de er hjertelig velkomne! – Hva kan søndagsskole tilby som ikke vanlig skole gir? – Skolen gir ikke trosopplæring, men forteller om mange ulike religioner og trosretninger. Søndagsskolen ønsker å gi trosopplæring. – Hva er det aller viktigste med søndagsskolen? – På søndagsskolen fortsetter vi med det som presten snakker om når barnet døpes. Presten spør foreldre og faddere: «Ønsker dere at barnet skal oppdras i den kristne tro?» Dette gjøres ikke lenger på skolen, men her kan søndagsskolen hjelpe til. – Har du et minne fra søndagsskolearbeidet som har betydd noe spesielt for deg?

– Det er mange små episoder som gjør oss i søndagsskolen glade og oppmuntret og som gjør at vi vil være med i dette viktige arbeidet videre. Som når jeg for en stund siden hadde kjøpt inn sjokoladehjerter og spurte barna hvorfor det var hjerteformet sjokolade. Hva var det jeg ville minne om da? Hva kunne det bety? En liten gutt sa da: «Det er fordi Jesus er glad i oss.» Tenk å få være med å gi Jesus til barna! – Tenk at Menighetsbladet er din talerstol, og du har anledning til å oppfordre foreldre i Sørum til å sende barna sine på søndagsskole. Hva ville du ha sagt? – Vi som foreldre ønsker det beste for barna våre. Vi ønsker å gi dem et godt utgangspunkt, slik at de skal klare livet. Vi gjør alt for barna våre. Vi vil at de skal bli sunne og friske og oppmuntrer til organisert trening, eller vi vil at de skal få utfolde seg musikalsk med aktiviteter i den retningen. Og det er vel og bra! Men det å kunne gi barna muligheten til å tro, slik at de vet at de er elsket av Jesus, at barna vet at de aldri er alene og at de kan få håp og visshet om et evig liv, det er det beste vi kan gi barna våre, slik jeg ser det. På søndagsskolen ønsker vi å bistå foreldrene slik at barna får lære om Jesus og få den beste ballast med seg i livet. For Brit er det viktig å understreke at hun ikke er alene om søndagsskolearbeidet i Frogner. Hun ønsker å dele blomsten med sine gode og trofaste medarbeidere, Aud-Grethe Sæther og ektemannen Jakob Gakkestad. BØNN Kjære Gud, ta hånden min. Slipp den aldri ut av din. Led meg på din veg i dag, Gjør meg trygg og god og glad. Amen

Sørum menighetsblad nr.1/11.  
Sørum menighetsblad nr.1/11.  

Historiens Sørvald og for Sørum • Blaker • Frogner Kjell Hermann er stolt av skolen sin Vil gi barna trygg identitetRebeccaiKambodia via Gå...

Advertisement