Page 1

Til informasjon

B책de

himmel og jord

Nytt fra Den norske kirke i Hamar

5

72. 책rgang 2009


HAMAR RÅDHUS Postboks 4063, 2306 Hamar Besøksadresse: Vangsvegen 51 Fax: 62 51 03 43 TELEFONER

ALLTID

www.rim.no

HAMAR KIRKEKONTOR

NOEN Å GLEDE

Foto: Istock

Daglig leder menighet Eli Haugum Brekne Tlf. 62 51 05 35 Administrasjonssekretær Åsta Austlid Tlf. 62 51 05 50 Kirkeverge Daniel Flugstad 62 51 05 56 / Priv. 62 54 92 20 Kirkevergens sekretær: Anne Mette de Flon Tlf. 62 51 05 36 Daglig leder drift Roy Wiktor Bakke Tlf. 62 51 05 29 / 916 73 581 Domprost Ole Elias Holck Tlf. 62 51 05 51 / Priv. 62 52 82 31 Domprostens sekr.: Inger Lise Jarmund Tlf. 62 51 05 27 Sokneprest Trond Tveit Selvik Tlf. 62 51 05 52 / Priv. 62 52 73 76 Kapellan Gyrid Gunnes Tlf. 62 51 05 54 Seniorprest Helge Hognestad Tlf. 62 51 05 59 Kateket Iver Mosvold Tlf. 62 51 05 53 / Priv. 62 52 71 96 Menighetspedagog Eli Kristine Smebye Tlf. 62 52 26 26 / 996 30 443 Ungdomsarbeider Elisabeth Hoel Tlf. 916 96 243 / 62 52 57 17 Soknediakon Ole-Lars Schjerpen Tlf. 62 51 05 83 / 975 19 629 Domkantor Per-Edvard Hansen Tlf. 62 51 05 49 / 412 51 463 Kantor Gudbrand Aasen, Storhamar kirke Tlf. 62 55 04 20 Kirketjener i Hamar domkirke: Birgit Steffensen Schau Tlf. 476 42 853 Kirketjener i Storhamar kirke: Marianne Dahl Dimitrova Tlf. 62 51 05 90 Kirketjener Olav Gjerstad Tlf. 975 21 507

FOR ENHVER SMAK

Både himmel og jord utgis av Hamar menighetsråd. Opplag: 9.850 Redaksjon:

Torbjørn Hummelvoll Kari Nes Jan Merok Paulsen Redaktør: Torbjørn Hummelvoll Redaksjonens adresse: Bekkegt. 24, 2317 Hamar E-post: torbhumm@online.no Bladets bankkto.: 7162 05 48183 Produksjon: Hartz Offsettrykkeri AS, Rena Frist for stoff til neste nr: 15. januar Forsidebildet: Lys i advent... Foto: Svein Bjørtomt

Menighetsrådets leder: Jan Merok Paulsen Tlf. 62 53 38 34

2


Lyset Foto: Atelier Klingwall

som ikke kan overvinnes

A

Hvem skal vi gå til Herre vi som famler i mørket, gi oss ditt lys la det skinne klart. Herre, miskunne deg.

postelen Johannes skriver i sitt første kapittel: Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

”Julen er min favoritthøytid,” sa forfatteren Levi Henriksen i et intervju på radio nylig. Det er ikke fordi alt er så lyst og lett i julen, at han liker den, men fordi livet er så tydelig da. Det som er godt blir ekstra godt, og det som er vondt blir også tydeligere, sa han. For mange er akkurat det grunnen til at de gruer seg til jul. Men kanskje kan denne tydeligheten hjelpe oss til å se hverandre bedre, se sannheten bedre. Gi et klarhetens lys over livet.

Slik skriver Svein Ellingsen og gir ord til en tro som famler og tviler, men holder fast i at mørket ikke har overvunnet lyset. Fremdeles skinner dette lyset i mørket. Barnet født i Betlehem er dette lyset! Vi aner noe om dette barnet. Aner og gjenkjenner noe som gjør at vi retter ryggen og lar oss berøre av dette barnet som er Gud. Jesusbarnet som selv måtte flykte, utfordrer til å være medmennesker i det nære og verdensvide perspektiv. Til å tenne håpets flamme! Til å tro og formidle det som evangelisten Johannes skriver:

Når lyset blir sterkt, så ser vi også skyggesidene i livet sterkere. Livet blir mer ekte. Det hadde vært fint om vi ikke lot oss blende av julen, men i stedet så det sannhetens lys som den bringer til oss: Hvor godt og underfullt det gode er. Hvor sårt det såre er, og hvor lindrende det er, når det vonde blir delt. Det var mye mørke som omgav Jesu fødsel. Et folk som var okkupert av en fremmed hersker, ei ung mor som ennå ikke var gift, ei lang reise like før fødselen, og natt over stallen der barnet ble født. Men fødselsfortellingen skinner likevel for oss som en dyrebar skatt. Et bilde som mennesker fester sitt håp og sin tro til. Det barneansiktet som lyste mot Maria og Josef, ble et tegn på at Guds lys er kommet nær oss. Mørket kan ikke overvinne Kristi lys. Hans kjærlige lys holder oss fast i sannhet og håp.

Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Velsignet julehøytid! Solveig Fiske, biskop Foto: Svein Bjørtomt

3


En moderne Tekst og foto: Erik Brøntveit Arne Bakken ved bispekontoret i Hamar er noe så sjeldent som pilegrimsprest. Pilegrim? Ordet virker på en måte utrangert. Det får en til å tenke på middelalderen og på en livsforståelse som vi i dag på mange måter er svært fremmede for. - Kan dette være noe for livet i vår moderne verden, eller er det bare kirkas forsøk på å holde liv i en tom tradisjon under betegnelsen kultur? Det glimter bak pilegrimsprestens brilleglass. Så kommer tankene han har finslipt i mer enn halvannet tiår. Pilegrimsvandringene i moderne tid oppsto spontant en gang på 70-80-tallet. Verken prester eller biskoper sto bak dette. Det kom på en måte bakpå oss som et gåtefullt fenomen, men det har skjedd innenfor alle kirkesamfunn. Folk har følt at livet og troen krever nye uttrykk og tar konsekvensen av det. Vandringene er et slikt uttrykk, tror Arne Bakken. Som følge av dette tok Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning i 1994 hovedansvaret for å merke den gamle pilegrimsleden mellom Oslo og Nidaros, og Den norske kirke ble en selvsagt medaktør i tenkningen om hvordan veiene skulle brukes. I 1993 hadde Nidaros nedsatt en arbeidsgruppe som het ”Pilegrimsvandring i vår tid”. Her ble Arne Bakken leder med tittelen pilegrimsprest. Leden Oslo – Nidaros ble for øvrig ferdigstilt i 1997.

Til alle tider har mennesket hatt behov for å uttrykke de dypeste ting i livet på ulike måter. Pilegrimstradisjonen gir både et personlig og felles uttrykk for menneskers søken og tro. Pilegrimen i oss er det som våger oppbruddet, fordypningen, undringen, og forvandlingen for vår eget livs og fellesskapets skyld. Det er det i oss som er i stadig bevegelse, som er villig til oppbrudd fra fastlåste syn på oss selv og andre, og fra levemåter som ikke tar hensyn til at jorden er et felles hjem for alt levende. Det handler om den uredde tro, om å være åpen for evangeliets arbeid med oss slik at vi avdekker verdighet og helhet der vi ikke før har sett det. Utviklingen i kirka har i så måte vært en slags pilegrimsvandring. Vi har fått kvinnelige prester, og grupper som før var fratatt sin verdighet er blitt inkludert. I dag er dette naturlig. - Men hvordan kommer dette til uttrykk gjennom pilegrimsvandringene? Ingen vei et menneske vandrer på sine bein, har så mange dimensjoner i seg som en pilegrimsvei. Så har også mange som har vandret pilegrimsveiene, uttrykt at de derigjennom har fått igjen sin ”åndelige verdighet”. Gjennom å kalle seg pilegrim – om det så er for noen timer, noen dager eller uker – så har det løftet mennesker opp, og de har bokstavelige talt begynt å vandre i en verden hvor det materielle og åndelige knyttes nærmere sammen. Den møysommelige vandringen til fots gir ”himmel gjennom jord”.

- Så hva i all verden får moderne mennesker til å bruke dager, uker, ja kanskje måneder av sitt liv på å vandre på sine ben til Hamardomen, Nidarosdomen eller Santiago di Compostella i Spania? Å være pilegrim er en måte å forholde seg til livet på. Erik Bye sier i sin pilegrimssang: Vi skaptes til å søke, vi fødtes til å gå mot mål som vi kan ane, men aldri helt forstå.

4


gjør. Det handler om å komme i dialog med seg sjøl, med det hellige og med kulturen. Derfor har jeg vært opptatt av å trekke det kulturelle uttrykk inn i kirken. Kulturen er en del av livet. Et annet element er også viktig, og det blir særlig tydelig i Hamardomen: naturen kommer inn i kirkerommet. Det synliggjør ikke bare at naturen omgir oss, men at vi er en del av naturen. I boka si om Hamardomen kaller Arne Bakken den for ”et pilegrimsmål for vår tid”. Blant annet fordi den trekker naturen inn i det hellige rom og minner oss om ansvaret for alt det skapte. Men Domen gir også rom for en opplevelse av det han kaller ”det sublime” og ”det grensesprengede”. Geir Vestad gjør i sin anmeldelse av boka i HA 29.juli bruk av følgende sitat: ” At et kirkerom er sublimt, betyr at det på en eller annen måte løfter oss ut over de dimensjoner som andre bygninger besitter. …. Rommet er grensesprengende, løfter oss opp og er oversanselig. Det sublime har løftning og gys, hvelv og skjulte skremmende dyp. Vi løftes ut over de snevre grenser som vi kan kjenne oss fanget innenfor”. Det er kanskje dette som er noe av målet for pilegrimens vandring?

Dette med at det hellige og det alminnelige er vevet i hverandre opplevde Arne Bakken for første gang som sjuåring under en gudstjeneste i sin barndoms Tolga kirke. Klokkeren Egil Storbekken sto fram i koret og leste inngangsbønnen på dialekt. Opplevelsen av avstanden til det hellige forsvant. Det ble jo formidlet på det språket som var kjent og nært! - Hvorfor ble dette så viktig for deg? Det var jo først som voksen at jeg kunne sette ord på denne opplevelsen, men da ble den også et slags program for min prestetjeneste. Jeg pleier å si at jeg er vokst opp med en kristendom uten angst. I min hjembygd gikk folk både på dans og i kirka. Det var ingen avstand mellom trosliv og hverdagsliv. Det ene var vevet inn i det andre, og det hellige ga hverdagslivet verdighet. - Du er også opptatt av det hellige rom og har skrevet bok om både Nidarosdomen og Hamardomen? Det hellige rom – kirken – er nettopp stedet der det hellige og det hverdagslige kan møte hverandre. Det handler om å kunne komme med sitt liv slik det er. Det var dette pilegrimene gjorde, og

Julehilsen fra lederen av menighetsrådet Vi går mot nyttårsskifte, og kan se tilbake på et år med stor aktivitet i Hamar menighet. Vi er avhengige av at både frivillige og ansatte står sammen i den viktige tjenesten. Svært mange frivillige medarbeidere har gjort en stor innsats på ulike felt. Hver enkelt er en viktig brikke av helheten. En hjertelig takk til dere alle! Det har også vært menighetsrådsvalg. Det avtroppende rådet vil takke for all forbønn og støtte. Vi ønsker det nye rådet Guds ledelse og velsignelse i arbeidet. Nå går vi inn i en travel adventstid. Måtte det også bli rom for mye varme, glede og forventning til julehøgtiden som snart kommer. Da skal vi igjen få høre det glade budskapet og feire at Gud sendte sin Sønn til verden. En god og velsignet jul ønskes for den enkelte!

Solveig Fjøsne Saltvik

5


Din lokale kompetansepartner innen revisjon og rådgivning Tlf. 952 60 900

Hamar Begravelsesbyrå AS Gratis Parkering

Jacobsens Begravelsesbyrå AS Parkgt. 24 - 2317 Hamar

Tlf.: 62 54 04 30

BLOMSTER AS e-post: astoria.blomster@interflora.no www.astoriablomster.no Torggt. 23 - 2317 Hamar

GULLSMEDEN I STRANDGATA

Vi bringer Ring 62 52 32 88 - 62 52 83 47

Tlf.: 62 53 64 50

Byggmester

Einar Kristiansen AS Strandgt. 53, 2317 Hamar

Tlf. 62 52 38 84

Postboks 362, 2303 Hamar Tlf. 62 53 56 00 www.Finn-P.no

NYBYGG - REPARASJONER - TAKTEKKING

Vi utfører alle typer elektrisk installasjon for privat og næring!

Tlf.Døgnvakt 62 54 11 20 917 98 520 Faks. 62 54 11 21 • Brugata 56 • Pb. 4160 • 2307 Hamar

6


Prest, klokker og ministranter (konfirmanter) i Storhamar kirke. Fra venstre Jan Ming Lam, Kristine Djønne Koch, Lars Barmoen Halvorsen, Anne Marie Flensborg (klokker), Gyrid Gunnes ( kapellan), Miriam Kjølmoen Vingebakken, Martine Østvold og Frida Negård.

Klokker – jeg?? for klokkerne, men mange er med på dette også.

I kirkene i Hamar er klokkeroppgavene utført av frivillige. Det gjør at mer penger kan brukes på for eksempel barne- og ungdomsarbeid. Ca 15 kvinner og menn veksler på å bistå ved gudstjenestene. Hva er det de gjør, og hvorfor gjør de det? Vi har truffet noen av klokkerne.

Det settes opp en turnus for klokkertjenesten; det blir et par tre ganger i halvåret på dager som passer for den enkelte.

- Det betyr mye for meg å få være med og lese de bibelske tekstene, sier Erik Brøntveit. Dette er en av de sentrale oppgavene for en klokker. En annen oppgave er å hjelpe til ved barnedåp, og ofte også delta i prosesjoner sammen med dåpsfolk og andre i gudstjenesten. Konfirmantene – eller ministrantene – er aktive medhjelpere i mange gudstjenester, og det å være med og legge til rette for konfirmantenes deltakelse, er også en klokkeroppgave.

Det er fint om enda flere vil være med, så hvis du også Solveig Fjøsne Saltvik er en av klokkerne som er med som frivillig medkan tenke deg arbeider i Hamar domkirke. dette, ring kirkekontoret 625 10550.

Mange av klokkerne forteller at de setter stor pris på dette, jf. bildet med klokker Anne Marie Flensborg, prest og ministranter etter endt dyst i Storhamar kirke en søndag i oktober.

Tekst og foto: Kari Nes

Erik Brøntveit synes også det er fint å assistere ved nattverdsutdelingen. Dette er en frivillig oppgave

7


Bispevisitas i Hamar og Vang ❏ Adventsfestgudstjeneste i Storhamar kirke søndag 29. november kl. 11.00 ❏ Solidaritetskonsert i Storhamar kirke søndag 29. november kl. 18.00 ❏ Fremføring av trosopplæringsspillet ”Kristines Sølvfat” i Øvre Vang kirke mandag 30. november kl. 19.00 ❏ Morgenbønn med nattverd i domkirken tirsdag 1. desember kl. 08.30. ❏ Markering av den internasjonale HIV/AIDSdagen med fakkeltog fra Hamar Rådhus til domkirken tirsdag 1. desember kl. 17.00 ❏ Stor kveldsgudstjeneste i domkirken onsdag 2. desember kl. 19.00 ❏ Åpen inspirasjonskveld i Storhamar kirke torsdag 3. desember kl. 19.00 hvor særlig alle frivillige i Hamar og Vang menigheter er spesielt invitert. ❏ Visitasgudstjeneste i Vang kirke søndag 6. desember kl. 11.00 med påfølgende enkel kirkekaffe på Toneheim folkehøgskole, hvor biskopen også holder sitt visitasforedrag.

Fra 1. s. i advent holdes det bispevisitas i Hamar og Vang menigheter. Biskop Solveig Fiske har altså lagt årets siste visitas til Hamar kirkekommune, og vi kan imøtese en spennende uke, der biskopen blir kjent med vår virksomhet og med noen av våre mange samarbeidspartnere. Slik kan visitasprogrammet speile litt av vår virksomhet, og gi biskopen et godt grunnlag for det visitasforedrag hun etter tradisjonen holder ved visitasens avslutning. Vi kan glede oss til en uke og en visitas som gir innspill og inspirasjon for videre arbeid i våre menigheter. Programmet for uken er omfattende, og favner både samtaler med de ansatte, møter med menighetsråd og fellesråd, formannskap, politi, skole-, barnehage- og pleie og omsorgssektor m.m. Også Hamartiltakene v/Kirkens Sosialtjeneste står på agendaen. Fullstendig visitasprogram vil bli lagt ut på Kirken i Hamars hjemmeside.

❏ ❏ ❏ Visitasen avsluttes med Hamar domkors julekonsert i domkirken søndag 6. desember kl. 18.00 (billetter ved inngangen).

For menighetene og folk flest blir det også mange muligheter for å møte biskopen og delta ved ulike arrangement. Av de treffpunkter som er åpne for alle nevnes:

Trond Tveit Selvik

Vang kirke 200 år I 2010 feirer Vang kirke sitt 200-års jubileum, og det er lagt opp til et omfattende og spennende jubileumsprogram. Og kirken fremstår i jubileet på en verdig måte – denne høsten har kirken vært stengt i lange perioder for å bli pusset opp slik at alt skal skinne i jubileumsåret. Allerede søndag 3. januar blir jubileet markert ved en fellesgudstjeneste i Vang kirke for Vang og Hamar menigheter. Det blir derfor ingen gudstjenester i Hamar denne søndagen. Søndag 17. februar – fastelavnssøndag - blir det stor jubileumsgudstjeneste, og det holdes derfor ingen gudstjeneste i domkirken denne søndagen, mens den tradisjonelle Karnevalsgudstjeneste i Storhamar hvor Levende Lys medvirker går som normalt.

8

Foto: Kåre Skagestad


Gudstjenestene i julen … er alltid godt besøkt, og ved enkelte gudstjenester kan det være trangt - særlig ved ❏ gudstjenestene i Domkirken kl. 15.00 og 16.15. Husk at det er gudstjenester der også kl. 13.00 og 14.00. ❏ I år blir det julaftensgudstjenester i Storhamar kirke kl. 14.00 og 15.30, og (deler av) Levende Lys medvirker ved gudstjenestene. ❏ Vi gjentar også julaften i Hamardomen – men i år holdes gudstjenesten kl. 16.00. Den eldgamle katedral blir rammen om julesangen, og gir en helt spesiell stemning. Og Fredslysflammen hentet fra fødselskirken i Betlehem står og brenner – ta med fjøslykter eller lignende. Tenn ditt lys og ta med deg lyset fra Betlehem hjem til julefesten. Som vanlig blir det innsamling til Kirkens Nødhjelp ved alle gudstjenester.

julaften, men må samtidig bære ansvar for sikkerheten på en så god måte som mulig. Og så ønsker vi jo at alle som kommer i kirkene våre skal få en fin opplevelse… Og da kan det være at noen kan velge andre alternativer enn gudstjenester hvor det er størst ”trøkk”! ❏ 1. juledag slår vi gjerne et slag for Høytidsgudstjenestene – i Domkirken kl. 11.00 hvor også biskop Solveig Fiske medvirker. ❏ Dessuten – for de som ønsker seg en lang juledagsfrokost er det et alternativ å delta på Høytidsgudstjenesten i Storhamar kirke kl. 13.00. Da medvirker også medlemmer fra Storhamar blandede kor.

Vi ønsker ikke å avvise folk som kommer til kirken

Julemarkeringer på institusjonene Som tidligere år vil kirken markere julaften på våre eldreinstitusjoner. Vi leser julevangeliet og synger julesanger sammen. Både personalet og pårørende er hjertelig velkommen til å delta på disse samlingene sammen med beboerne. Julaften: Kl. 10.30 Kløverenga Dagligstua Kl. 11.15 Prestrudsenteret Aktivitetsrommet i 1.etasje Kl. 12.00 Prestrudsenteret Dagligstua, Avd. 2 Kl. 12.15 Parkgården Dagligstua i 2. etasje Kl. 13.00 Parkgården Dagligstua i 1. etasje 1. Juledag: Kl. 11.30

Prestrudsenteret Dagligstua på den nye avdelingen

Førjuls solidaritetskonsert i Storhamar kirke

Øieren. Biskop Solveig Fiske vil komme med en hilsen. Denne kvelden innledes advent- og julefeiringen ved at vi viser vår solidaritet med mennesker som lider og trenger vår støtte. Samtidig skal vi også glede oss over hva vi får tilbake – vi er barn av samme jord!

Det har blitt en tradisjon at Fagforeningenes mannskor og Sangkoret Villvin inviterer til solidaritetskonsert 1. søndag i advent – 29. nov. kl. 18. Sokneprest Trond Tveit Selvik medvirker også, og det blir solidaritetsinnslag ved Oddvar Karvainen

Under konserten blir det kollekt til Kirkens Nødhjelps arbeid i Kongo.

9


Gode opplevelser i vente...... ❏ Lørdag 28. nov. kl. 13.00 er det orgelkonsert

❏ Tirsdag 15. des. kl. 19.00 inviteres det til den tradisjonelle aften i Storhamar kirke med English Christmas Carols.

i Domkirken (i stedet for lørdag 6. desember). Samme ettermiddag samles 11-åringene som deltar på ”Lys Våken”-opplegget i Domkirken – før de drar til Storhamar kirke og overnatting der.

Onsdag 16. des. kl.19.00 holder Storhamar blandede kor sin tradisjonelle førjulskonsert i Storhamar kirke i samarbeid med Hamar musikkorps/Jernbanens musikkorps.

Søndag 29. nov. kl. 11.00 blir det som vanlig familiegudstjeneste i Storhamar kirke hvor ”Levende Lys” medvirker, og hvor biskop Solveig Fiske markerer innledningen på bispevisitasen i Hamar og Vang menigheter. Gudstjenesten markerer også avslutningen for 11-åringene som har deltatt på ”Lys Våken”-opplegget.

Torsdag 17. des. kl. 18.00 er det adventsgudstjeneste i Storhamar kirke spesielt tilrettelagt for døve.

❏ Samme kveld er det solidaritetskonsert kl. 18.00 i Storhamar kirke med bl.a. Fagforeningenes mannskor og sangkoret Villvin.

Fredag 18. des. kl. 18.00 holder Hamar musikkorps førjulskonsert i Domkirken.

❏ Søndag 20. des. kl. 14.00 blir det Torggudstjeneste på Østre Torg ved Adventsstallen, hvor vi markerer at stallen nå stenges, og at det stunder mot jul i våre kirker – vi beveger oss fra stallen til julekrybben i Domkirken.

❏ Tirsdag 1. des. kl. 17.00 markeres den internasjonale HIV/AIDSdagen med fakkeltog fra Østre torg til Hamar domkirke. ❏

❏ Søndag 6. des. kl. 11 er det visitasgudstjeneste i Vang kirke kl. 11 med påfølgende kirkekaffe og visitasforedrag på Toneheim folkehøgskole. Ingen gudstjenester i Hamar denne søndagen. Samme kveld avsluttes bispevisitasen med Domkorets julekonsert i Hamar domkirke kl. 18.00

❏ Ingen gudstjeneste i Storhamar kirke denne søndagen, men søndagsskolen har allikevel sin juleavslutning kl. 11.00.

❏ Tirsdag 8. des. kl. 19.00 er det kulturkveld i Storhamar kirke hvor HEBU (Hedemarken barne-og ungdomsorkester) medvirker. Vi får oppleve ca. 30 unge strykere i alderen 10-18 ledet av sine dirigenter Eilert Kolberg, Marit Lindquist og Malte Winje.

❏ Nyttårsaften blir det tradisjonen tro Midnattsmesse i Hamardomen kl. 23.30.

Søndag 20. des. kl. 11.00 holdes gudstjenesten i Domkirken som Nine Lessons and Carols etter anglikansk tradisjon. Hamar domkor medvirker.

Onsdag 2. des. kl. 19.00 markeres bispevisitasen i Hamar domkirke med gudstjeneste hvor bl.a. Toneheim jentekor medvirker.

Tirsdag 22. des. kl. 21.00 inviteres vi til den tradisjonelle konserten ”Det kimer nu til julefest” i Domkirken med Hamar Brass Quintet

❏ Lørdag 2. jan. arrangeres Menighetens Nyttårsmiddag i Storhamar kirke kl. 17.30 ❏ Mandag 4. jan. kl. 17.00 arrangeres Menighetens Juletrefest i Storhamar kirke kl. 17.00.

❏ Søndag 14. des. kl. 17.00 er det lysmesse i Domkirken hvor bl.a. speiderne medvirker. Fakkeltog til Adventsstallen/Frelsesarmeens julegryte.

❏ Søndag 10. jan. kl. 1900 holder Storhamar blandede kor sin tradisjonelle nyttårskonsert i Hamar domkirke

❏ Samme dag er det også Gudstjeneste på Velferdssentralen i Østre gate kl. 11.00

❏ ❏ ❏ … og enda har vi ikke fått med oss alle konserter i Vang kirke i tiden før jul….. 10


Noen av deltakerne fra Storhamar søndagsskole fikk hilse på ”fisken Gulliver” da de var på Tusenfryd 6. september i år. Foto: Morten Saltvik

En ”sprell levende” søndagsskole Nå har søndagsskolen i Storhamar kirke vært i sving i lang tid. Flere nye familier har blitt med. Oppstarten ble ekstra flott da vi 6. september reiste til Tusenfryd for å feire søndagsskolens bursdag.

Flott opplegg og herlig for store og små! På de vanlige søndagsskolene har vi nå brukt en del tid på ”Kristuskransen”. Den har mange perler som skal hjelpe oss til å tenke på viktige deler i vår tro.

Søndagsskoleforbundet feirer 120 års-jubileum i år. Dette ble markert ved at det ble arrangert to festdager på famileparken Tusenfryd. Til sammen var det vel 7.000 som deltok. Samtidig var det tilsvarende samlinger i Kongeparken i Ålgård utenfor Stavanger med mange tusen deltagere.

I tillegg har vi ei ny bibelfortelling til hver samling. Vi varierer med å dramatisere fortellingene, bruke hånddukker eller flanellografbilder. Det er alltid noe nytt og spennende som foregår på samlingene våre. Vi vil så gjerne at nye generasjoner skal få en trygg Gudstro som en viktig ballast i livet. Vi ønsker å gi ”Jesus til barna”. Vil du være med på det?

Fra Storhamar søndagsskole var vi 34 som reiste, og det ble en flott tur i varm høstsol. Det var gratis inngang for alle medlemmer og eget program fra amfiscenen. Her deltok m.a. Lise Børud med frisk sang. Fisken Gulliver gjorde også mye rart på scenen.

Ta gjerne med deg barnet ditt, eller barnebarnet, og besøk oss.

Etter at vi hadde spist sammen, lekte vi oss ved å kjøre karuseller og ”berg og dal-baner” nesten frem til stengetid. Da hadde flere av oss ”snurret nesten mer enn vi ville”.

For Storhamar søndagsskole, Morten Saltvik

11


Bak fra venstre: Arild Stana, John Seem, Geir Osvald Storengen, Erik Brøntveit, Jan Merok Paulsen. Foran fra venstre: Martha Mengshoel, Solveig Seem, Tove Konterud, Ida Kristin Lie og Carina Konterud (Ikke alle hadde anledning til å delta ved gudstjenesten.)

Nytt menighetsråd i Hamar menighet Medlemmer: Arild Stana (1238) Carina Konterud (1229) Erik Brøntveit (1198) Knut Fangberget (1184) Ida Kristin Lie (1176) Kari Nes (1175) Jan Merok Paulsen (1134) Terje Gloppen (1115) Tove Konterud (1110) Geir Storengen (1086)

1. november trådte det nyvalgte menighetsrådet i Hamar i funksjon og ble presentert ifm gudstjenesten i Hamar domkirke på Alle helgenssøndag (se bildet). Funksjonstiden er to år, så det blir nytt menighetsrådsvalg allerede høsten 2011 samtidig med kommunevalget. Menighetsrådet har konstituert seg med Jan Merok Paulsen som leder og Carina Konterud som nestleder for ett år. Knut Fangberget og Arild Stana er valgt som menighetens representanter til Hamar kirkelige fellesråd for to år. Rådets medlemmer vil på møte 8. desember fordele seg på ulike utvalg.

Varamedlemmer: Martha Mengshoel (1086) Ove Geir Brimstad (1082) Margit Hauge (971) John Seem (864) Solveig Seem (733)

Vi gratulerer det nyvalgte menighetsrådet og ønsker Guds velsignelse over arbeidet. Ved valget i høst, var valgdeltakelsen adskillig bedre enn ved foregående valg – med en valgdeltakelse på 9,6 % ved menighetsrådsvalget og 8,9 % ved valget til nytt bispedømmeråd. Totalt ble det avgitt 1.159 godkjente stemmer ved menighetsrådsvalget.

Etter valget er Margit Hauge innvilget fritak for sitt verv som varamedlem for valgperioden, slik at menighetsrådet ved konstituering hadde 10 valgte medlemmer og 4 varamedlemmer.

Til orientering ble valgresultatet ved menighetsrådsvalget i Hamar som følger (personstemmetall i parentes):

Trond Tveit Selvik

12


1. Juledagstreff

Velkommen til Julekveldsfeiring Vi gjentar suksessen ifra i fjor og inviterer til:

God Gammeldags Julaften 24. desember kl. 16:00 - 21:00 i Frimurerlosjen i Østre gate på Hamar. Dette er et gratis arrangement som retter seg mot de som av ulike årsaker ikke har mange rundt seg på Julaften. Vi håper vårt initiativ kan glede de som er alene i alle aldre. Påmelding til: Telefon: 994 33 703 innen 18. desember. Hilsen Julaften-komiteen

Menighetens Nyttårsmiddag

Tensingkoret Praising inviterer eldre og enslige til middag, kaffe og kaker i Storhamar kirke 1. juledag kl. 14.00. Det blir sang og underholdning ved Praising, utlodning av gaver og gang rundt juletreet. Hvis du trenger skyss, kan du si fra ved påmelding. Arrangementet er gratis. Påmelding til Hamar kirkekontor, tlf. 62 51 05 50 innen 18. desember. Velkommen!

Juletrefest

Tradisjonen tro inviteres det igjen til nyttårsmiddag med pinnekjøtt, vossakorv, kålrabistappe, dessert og kaffe og kaker lørdag 2. jan. kl. 17.30 i Storhamar kirke. Som tidligere år kan vi love et festmåltid sammen med mange hyggelige mennesker - en koselig start på det nye året, hvor måltidets og fellesskapets gleder står i sentrum, men hvor det også blir hyggelige programinnslag. Vi må ha bindende påmelding innen 15. des., og det er begrenset plass, så her gjelder ”første-mann-tilmølla-prinsippet”. Prisen er 250 kr for voksne og 100 kr for barn (familier max. kr. 600). Påmelding tas imot på menighetskontoret: tlf.: 62510550 (evt. post.hamar@kirken-hamar.no) eller til diakon Ole-Lars Schjerpen i Storhamar kirke.

i Storhamar kirke mandag 4. jan. kl. 17.00 Det blir gang rundt juletreet, andakt, julesanger, lekestund for de minste – og selvsagt nisseshow! Loddsalg blir det også (festen er gratis - vi satser på at loddsalget dekker våre utgifter). Vi lover pakker til barna. Bevertningen ordner vi som vi pleier: Menigheten stiller med kaffe/te/brus, mens gjestene tar med seg litt å bite i som vi setter på et fellesbord i gangen. Vi regner med å fylle menighetssalen med store og små dette året også.

Velkommen til juletrefest!

Hjertelig velkommen!

Det kimer nu til julefest… Mange gleder seg til den tradisjonsrike Det kimer nu til julefest 22. des. i Domkirken kl. 21.00 (for 31. gang!) - en kjærkommen anledning til en “blå time” i førjulsstrevet. Roger Andreassen er som vanlig ved orgelet, kveldens solist er Maren Myrvold, og Hamar Brass Quintet med Karsten Dalsrud (trompet), Henning Børresen (trompet), Trond Rusten (tuba), Trygve Hannevold (waldhorn) og Martin Fauchald (trombone). 13


Den som sparer kjenner seg litt rikere. Sparing er morsomt – fordi pengene dine vokser. Du kan selv bestemme på hvilken måte de skal gi avkastning. Derfor gir det en god følelse å spare penger. Spar litt hver måned – opprett spareavtale i dag! Ta kontakt med oss eller se www.sparebanken-hedmark.no

Bank. Forsikring. Og deg.

14


Avskjedsgudstjeneste for kapellan Gyrid Gunnes

over i rüdgiverstilling ved bispekontoret (en stilling hun da hadde vikariert i ett ür). Hamar menighet markerte avskjeden ved gudstjenesten søndag 6. sept. i domkirken.

holdes i domkirken søndag 10. januar med püfølgende kirkekaffe pü Misjonshuset.

â?? I den ledige stillingen etter Irmelin ble Morten Stensberg tilsatt – formelt tiltrĂĽdte han 1. okt., men ettersom han allerede vikarierte i stillingen, ble tiltredelsen markert ved gudstjenesten i domkirken søndag 20. september.

Gyrid tiltrer stilling som Studentprest i Trondheim fra nyttür, men vi vil altsü fü mulighet til ü takke henne for sin aktive og inspirerende tjeneste som kapellan i Hamar. To spennende ür fikk vi ha Gyrid hos oss som prest - og hun har satt spor etter seg – utfordret og inspirert oss. Det blir et stort savn nür Gyrid nü velger ü slutte, samtidig som vi gratulerer henne varmt med stillingen som studentprest og ønsker Guds rikelige velsignelse over liv og virke.

â??

Og nür Gyrid nü slutter, er det klart at kapellan Elisabeth Strøm vil vÌre vikar fra 1. jan. og for et halvt ür. Hun vil samtidig ha ansvar for ü følge opp konfirmantene i Løten, sü für vi bare se nür stillingen blir utlyst ‌(Hamar bispedømme er i en vanskelig økonomisk situasjon, og det betyr at det kun blir vikar ved enkelttjenester i Løten utover vinteren og vüren ‌)

Noen kommer og noen gĂĽr‌ â?? Det har det siste ĂĽret vĂŚrt stadige skiftninger

Trond Tveit Selvik

blant presteskapet i Hamar. Kapellan Irmelin Grimstad Bonden sluttet formelt 30. sept. for ĂĽ gĂĽ

Julemarked og Adventstall pĂĽ Ă˜stre torg OgsĂĽ i ĂĽr blir det julemarked pĂĽ Ă˜stre torg, og adventstallen blir pĂĽ nytt ĂĽ finne der. Stallen er et samarbeid mellom Hamartiltakene ved Kirkens Sosialtjeneste og Hamar menighet, og brukere av Hamartiltakene stĂĽr sentralt i driften av adventstallen.

 Julemarkedet vil i ür ha sine salgsboder – lørdag 11. des. og onsüpne onsdag 9. dag 16. – lørdag 19. des. i tiden 13-17 hverdag. Samtidigvil adventstallen vÌre  üpen for servering av gløgg og pepperka ker, lystenning og samtale. 

EFFEKTIVT KOSTNADSFRITT       

       

...og du: 

   Med dette ønsker vi ü markere at julen ikke kun er gaver og kos, men ogsü budskapet om at Gud blir menneske i form av et lite barn‌

Lørdag 19. desember blir det torggudstje   neste kl. 16.00 hvor vi markerer at julefeiringen snart tar til i byens kirker‌15

City Bilpleie A/S   Midtstranda, 2306 Hamar Tlf. 62 53 26 74
På huskelisten

❑ Trenger du kirkeskyss? Det hjelper vi deg gjerne med. Ring enten til Kirkekontoret tlf 62 51 05 50 innen fredag kl. 14.00 eller Kjellaug Austad tlf 62 52 18 09 innen fredag kl 18.00.

❏ Barnekoret Levende Lys øver i Storhamar kirke hver mandag kl 17.30 og 18.30. De yngste øver først. ❏ Tensingkoret Praising øver hver mandag kl 18.30 på Ynglingen. ❏ Annenhver fredag er det Klubb på Ynglingen 19.30 - 23.30. ❏ Annenhver fredag samles Kirkerottene i Storhamar kirke kl 19.00 - 21.00 (5. - 7. klasse). ❏ Hver søndag er det søndagsskole i Storhamar kirke (unntatt når det er familiegudstjeneste og skoleferie). ❏ Hamar KFUK-KFUM-speidergruppe har møter på tirsdager. For nærmere info om tider m.m. kontakt Amund B. Edvardsen på 48 11 38 30 eller bruedva@online.no. ❏ Hamar Domkor øver hver torsdag i domkirken kl 18.30. ❏ Hamar Y's Men's Club (internasjonal tjenesteklubb for KFUK/M) har sine møter på Ynglingen - som regel annenhver tirsdag kl 19.30.

❑ Trenger du en telefonvenn? Telefonkontakten i Hamar formidler telefonvenner til eldre eller uføre som føler seg ensomme. Tilbudet er gratis! Telefonvennen ringer deg til avtalt tid en bestemt dag i uken. Telefonvennen har taushetsplikt. Er du interessert, kan du ringe: Frivillighetssentralen 62 51 00 96

Hyggetreff i Storhamar kirke siste onsdag i måneden kl 11.00 - 13.00: 27. januar, 24. februar, 24. mars, 21. april, 26. mai På januarmøtet er temaet Jesu liv skildret av Giotto ved døveprest Siv Elstad. Ellers er ikke temaene fastlagt. Følg med på HA-tavla for nærmere informasjon. Velkommen

Alle disse ønsker nye medlemmer velkommen!

Trimgruppe i Storhamar kirke torsdager kl. 10.30-11.00.

Musikk-kaféen er spesielt tilrettelagt for de som bor i omsorgsboliger. Kaféen har sine treff i Storhamar kirke kl 11.00 på følgende lørdager: 5. desember, 9. januar, 6. februar, 6. mars, 10. april, 8. mai og 5. juni.

Trimgruppen er et ledd i prosjektet Trygge Eldre i Hamar kommune. Enkelt nivå. Alle kan delta på sitt nivå. Trimgruppen er gratis. Velkommen!

På desembermøtet vil biskopen delta i forbindelse med bispevisitas.

Kaffe- og vaffelservering

Velkommen!

Det er kaffe- og vaffelservering i Storhamar kirke hver torsdag kl 11.00 - 13.00. Legg gjerne formiddagsturen innom for en hyggelig prat over en kopp nytrukket kaffe og nystekte vafler. Vi plukker fram leker til de minste. Alle er hjertelig velkommen!

16


En varm takk til Torbjørn

Torbjørn har hatt nær kontakt med menighetsrådet, og har formidlet viktige saker for menigheten. Han har vært en god lagbygger i redaksjonen, og det har vært et veldig godt samarbeid med skribenter og redaksjonsmedlemmer. Han har skapt et blad som blir lest av mange, og som blir satt pris på. Avtroppende menighetsråd vil sammen med hele menigheten, rette en varm takk til ham for den store innsatsen han har gjort!

Torbjørn Hummelvoll har i en årrekke vært redaktør i vårt menighetsblad. Ved nyttår slutter han etter å ha lagt ned en stor innsats. Han har skrevet mye av stoffet selv, og rekruttert mange bidragsytere til bladet. Han har også sørget for layout. I tillegg har han bygd opp et apparat i forhold til distribusjon og trykking som bladet vil ha glede av. Kontakten med menigheten har vært svært god, og han har hatt et godt øye for det som rører seg der. Bladet har også profittert stort på hans brede kontaktnett.

Vi vil ønske ham alt godt, og Guds velsignelse over livet videre. Solveig Fjøsne Saltvik

Takk til medarbeidere og lesere

diverse oppgaver! Spesielt nevner jeg Olav Kr. Reinertsen med sin spennende spalte ”Som dagene går”, Gerd Krohn-Hansen med sine fine illustrasjoner, Erik Brøntveit med sine interessante intervjuer, og Ragnhild Hummelvoll for sitt solide korrekturarbeid, og Knut Hartz for svært godt samarbeid med den grafiske produksjon!

Nå er det nok på tide å overlate Både himmel og Jord til yngre krefter når 2010 er like rundt hjørnet. ”Nye koster feier best”, heter det jo. Men det har rett og slett vært spennende å få jobbe med bladet i disse årene som har gått… Ekstra godt har det vært å få samarbeide med dere i redaksjonen, Kari Nes, Jan Merok Paulsen og Gunvor Aalstad - alltid blide og velvillige, klare til å løse stadig nye oppdrag!

Takk for meg!

Takk også til dere freelancere som hjalp oss med

Torbjørn Hummelvoll

Takk også til dere trofaste lesere for velvilje og oppmuntrende ord!

- Gudstjenestelisten fortsetter fra side: 19 03.01 Kr. Åpenbaringsdag Luk 2,41-52 ”Hans mor gjemte alt dette i sitt hjerte” Vang kirke kl 1100 Jubileumsgudstjeneste Ingen gudstjeneste i Hamar domkirke / Storhamar kirke 10.01 1. s. e. Kr. Åp. Joh 1,29-34 ”Han er Guds Sønn.” Hamar domkirke kl. 1100 Gudstjeneste. Avskjed med kapellan Gyrid Gunnes. Storhamar kirke kl. 1100 Gudstjeneste Hamar domkirke kl. 1900 Nyttårskonsert Storhamar bl. kor 17.01 2. s. e. Kr. Åp. Joh 4,5-26 ”Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst…” Hamar domkirke kl. 1100 Gudstjeneste Storhamar kirke kl. 1100 Familiegudstjeneste. Utdeling av ”Min kirkebok” 24.01 Vingårdssøndagen Luk 17,7-10 ”Vi er uverdige tjenere…” Hamar domkirke kl. 1100 Familiegudstjeneste. Utdeling av ”Min kirkebok”. Storhamar kirke kl. 1100 Gudstjeneste 31.01 Såmannssøndagen Mark 4,26-32 ”Hva skal vi sammenlikne Guds rike med?” Hamar domkirke kl. 1100 Gudstjeneste Storhamar kirke kl. 1100 Gudstjeneste Metodistkirken kl. 1800 Økumenisk gudstjeneste 07.02 Kristi Forklarelsesdag Joh 17,1-8 ”Jeg har åpenbart ditt navn for de du gav meg…” Hamar domkirke kl. 1100 Gudstjeneste Storhamar kirke kl. 1100 Gudstjeneste

17


VI MØTES

I KIRKEN Faste ukentlige samlinger i Hamar domkirke: Hver tirsdag kl. 0830: Hver onsdag kl. 1900: Hver lørdag kl. 11.00 -15.00: 1. lørdag i måneden kl 13.00:

Morgenbønn (første tirsdag. i mnd. m/nattverd) Onsdagsmesse Åpen kirke Orgelkonsert

November 29.11 1. søndag i advent Hamar domkirke kl. 1100 Storhamar kirke kl. 1100 Storhamar kirke kl. 1800

Luk 4,16-22a ”…et gledesbudskap for fattige…” Gudstjeneste Adventsfestgudstjeneste Advents-/solidaritetskonsert med bl.a. Fagforeningens mannskor og sangkoret Villvin

Desember 06.12 2. søndag i advent Luk 12,35-40 ”Vær også dere beredt!” Vang kirke kl. 1100 Visitasgudstjeneste Ingen gudstjeneste i Hamar domkirke / Storhamar kirke Hamar domkirke kl. 1800 Domkorets julekonsert 13.12 3. søndag i advent Matt 11,11-19 ”Se, for en storeter og vindrikker” Hamar domkirke kl. 1100 Gudstjeneste Storhamar kirke kl. 1100 Gudstjeneste. Søndagsskole. Velferden kl. 1100 Gudstjeneste Hamar domkirke kl. 1700 Lysmesse med speiderne 16.12 Storhamar kirke kl. 18.30 Førjulskonsert med Storhamar bl. kor og Hamar Musikkorps 17.12 Storhamar kirke kl. 18.00 Døvegudstjeneste 18.12 Hamar domkirke kl.18.00 Førjulskonsert med Hamar Musikkorps 20.12 4. søndag i advent Joh 3,26-30 ”Han skal vokse, jeg skal avta.” Hamar domkirke kl. 1100 Gudstjeneste ”Nine lessons and carols”. Hamar domkor. Storhamar kirke kl. 1100 Ingen gudstjeneste. Søndagsskolens juleavslutning. Storhamar kirke kl. 1800 Gudstjeneste. ”Sinnsro i kirken”. 22.12 Hamar domkirke 21.00 ”Det kimer nu til julefest” v/Hamar Brazz Quintet 24.12 Julaften Luk 2,1-14 ”Det skjedde i de dager…” Hamar domkirke kl. 1300 Julaftensgudstjeneste Hamar domkirke kl. 1400 Gudstjeneste for de minste Hamar domkirke kl. 1500 Julaftensgudstjeneste Hamar domkirke kl. 1615 Julaftensgudstjeneste Storhamar kirke kl. 1400 Julaftensgudstjeneste. Levende Lys medvirker. Storhamar kirke kl. 1530 Julaftensgudstjeneste. Levende Lys medvirker. Hamardomen kl. 1600 Julaften i Domen 25.12 1. Juledag Joh 1,1-14 ”Og lyset skinner i mørket…” Hamar domkirke kl 1100 Høytidsgudstjeneste Storhamar kirke kl 1300 Høytidsgudstjeneste. Gruppe fra Storhamar bl.kor medvirker. Presterudsenteret kl.1130 Julegudstjeneste Storhamar kirke kl 1400 Julemiddag for enslige og eldre ved Praising 26.12 2. Juledag Apg 7,52-60 ”Jeg ser himmelen åpen…” Hamar domkirke kl 1100 Gudstjeneste

18


Slekters gang i Hamar - 1. mars - 18. mai - tilhørende Den norske kirke DØPTE Kajsa Furuholt Eirik Libekk Jensen Adrian Henie Linus Pedersen Holthe Jonas Solbakken Michelle Helland Marie Bækkelien Matilde Rønning Lille-Mæhlum Kristoffer Tollefsen Federley Oda Sofie Røhne Jacobsen Kasper Wiik-Østbye Didrik Sætre Andersen Sofie Jevanord Caroline Hokstad Håvard Brattrud Ødegårdstuen Thea Stenhaug Katnosa Tuva Svingen Smestad William Alexander Stenberg Erle Hushagen Herman Hushagen Emilie Enger Stella Walhovd Paulsen Hanna Vigdis Charlotte Larsen Magnus Vestrum Otine Hansen Rølvåg Victoria Alfheim Frida Langseth Vangen Emil Wetten Torje Løvaas Mathias Nordhagen Larsen Emely Eidhammer Ludvig Holthe Mellbye Nicklas Eidhammer Lotta Ihrstad Huuse Gustav Nesvaag Andersen Alma Ødegård Rendalen Emilie Heide Bredesen Jenny Augusta Stenvåg Henrik Nordnes Bukten Martin Flokenes Aleksander Hojem

Kristine Høivik Bjørkås Madeleine Wethammer

VIEDE

Ida Bjørnerud og Bjarne Kristiansen Therese Mellum og Øystein Sleveland Bækkelien Ida Kristine Lereggen og Jøran Kaland Veronica Grøtlien og Kjell Martin Månsson Linda Marianne Klingèn og Tomas Renberg Linn Jordet Nygaard og Johann Yoon Tori Årva og Terje Erlien Nina Marie Haugen og Joar Holmefjord Tina Andersen og Stig Tore Solbakken Inger Lise Libakken og Erik Sekkelsten Marie Solberg og Jan Bo Pedersen Hege Mikkelsen og Fredrik Langfeldt Ane Måntrøen og Helge Skaven Seierstad Heidi Myhre og Pål Erik Teigen Eva Iren Lotten og Ole Martin Kveseth

DØDE Sofie Hagen Magnus Solum Stig Kjærnåsen Agnes Louise Eriksen Ingeborg Bjørnhaug Else Marie Olsen Paul Edvin Enoksen Petra Andreassen Tor Lykke Fredriksen Thone Aarhus Ruth Nilsen Leif Flengsrud Astrid Bakken Fridtjof Hille Kolstad Ella Borgny Johansen Ingrid Horten Aage Larsen Randi Meyer Kjell Molstad Thora Bakken Bjørg Rostad Per Ragnar Lillehagen Jøran Vaagan Edel Solheim Einar Grill Fasting Ruth Gudrun Bækken Stig Lunde Grethe Blom Imerslund Inger Sveen Arvid Toralf Weme Per Eigill Hanssen Else Othilie Olaussen Eva Marie Nybakken Ruth Petrine Grønnæss Grambo Bjørn Engli Jo Håvard Wanderås Stein Olav Bingen Randi Margrethe Ramberg Guttorm Fosshaug Edith Magna Brendlien Kjell Håkon Skude Ingvald Iversen Magne Nordbye

27.12 Romjulssøndag Joh 1,16-18 ”Ingen har noen gang sett Gud…” Vang kirke kl 1100 Fellesgudstjeneste Ingen gudstjeneste i Hamar domkirke / Storhamar kirke 31.12 Nyttårsaften Joh 14,27 ”Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere” Hamardomen kl 2330 Midnattsmesse Januar 01.01 Nyttårsdag Jesu navnedag Matt 1,20-21 ”...og du skal gi ham navnet Jesus” Hamar domkirke kl 1100 Prostigudstjeneste - Gudstjenestelisten fortsetter på side: 17 Ingen gudstjeneste i Storhamar kirke

19


Fine dager på konfirmasjonsleiren på Mesnali Av Hamars 116 konfirmanter var 72 av disse samlet til leir på Mesnalia ungdomssenter i skolens høstferie. Sammen med 10 ledere ble dagene tilbrakt med undervisning, friluftsliv, gudstjenester, og annet samvær til stor glede for alle. Disse konfirmantene vil utføre ministranttjeneste i kirkene gjennom hele konfirmasjonstiden fram til konfirmasjonen i mai. Foto: Oskar Haug Før kvelden kjæm vil je møte deg att. Tek du handa mi som den gongen? Ska vi rusle ut på Gjetryggen? Ska vi stå og sjå slik vi gjorde da på solnedgangen over Næs? Du kviske åt meg uten å sjå på meg: "Deg ska dom aldri ta fra meg." Je tek handa di og så går vi sammen den gamle strændvegen mot Hamar.

Både himmel og jord nr.5-09  

N y t t f r a D e n n o r s k e k i r k e i H a m a r 7 2 . å r g a n g 2 0 0 9 Til informasjon

Både himmel og jord nr.5-09  

N y t t f r a D e n n o r s k e k i r k e i H a m a r 7 2 . å r g a n g 2 0 0 9 Til informasjon

Advertisement