Page 1

Nr. 3 Juli–August–September 2013

Kontaktbladet for

Foto: Elisabeth

Hvile

Årgang 60

Horten Metodistkirke, stiftet 1869


Hvile Av pastor Hilde Sanden-Bjønness Alt som lever har sin dvaletid. Naturen har dvaletiden på vinteren. Vi mennesker har stort sett sommeren som hviletid, så sant vi ikke er bønder eller lever av turisme. Høst, vinter og vår arbeider de fleste av oss, men når sommeren kommer, kjenner vi at kroppen trenger hvile og ferie. Særlig vi som lever så langt nord som i Norden, har et ekstra behov for å stanse opp når varmen kommer. Det er en lettelse å åpne kroppen for lys og luft, oppleve lyse netter og lengre morgener enn ellers.

Forsida: Sverre Lauvstad på sin faste hvilebenk i et nedlagt St George-kloster som han ofte besøker på sine vandringer i Proastio ved Kardamili på Peloponnes i Hellas.

I kirken merker vi at færre kommer til samlingene våre. Det er tid for å reise, slappe av og bare være til. Det gir vi rom for. De fleste aktiviteter stanser, bare gudstjenestene feires hver søndag. Til og med presten drar på ferie. Men noen finnes alltid til stede. Vi deler på oppgavene, slik at alle kan få ta ut den hvile de trenger. Det er en viktig syklus vi lever i. Selv Gud hvilte da han hadde skapt jorden, forteller Bibelen. Og når vi mennesker er skapt i Guds bilde, trenger også vi hvile. Hvile handler ikke bare om å strekke seg ut og sove. Hvile handler om å oppdage nye ting, undre seg over det man ellers ikke har tid til å fundere på, ha tid til de lange tankene. Slik fornyes sinnet vårt, slik fordypes innsikten. Å hvile handler om re-kreasjon i ordets rette betydning: Å skapes på nytt foran et nytt arbeidsår, tilfrisknes i det innvortes menneske vi er, få frisk vind i vårt åndelige liv. Å være til innfor Guds ansikt – uten

Side 2 – Vannposten nr.3, 2013

nødvendigvis å forme ord – er en bønn som rekreerer innenfra. Slik er hviletid en tilførselstid. Hvilepulsen er dessuten viktig for å kunne lade batterier og få fornyet styrke til å vende tilbake til oppgaver og arbeid. Kroppen restitueres for å kunne yte mer. Uten hvile blir vi syke og utmattet. Ingen skapninger er skapt til bare å være aktive. Vekslingen mellom ro og aktivitet er helt nødvendig for både kroppens og sinnets balanse. Derfor krever også hvilen en disiplin. Ferie er å gjøre andre ting enn vi gjør ellers i året, og det skal vi ta tid til, men vi må ikke skru tempoet opp så mye at vi er mer slitne når ferien er over enn vi var før den begynte. Stillhet er en ressurs sommeren kan gi større doser av enn ellers, om vi er oppmerksom på den. I stillheten er det Gud som taler. Han rører ved områder i oss som trenger stell og pleie, og vil at vi skal finne hvile i omsorgen hans. Salmisten sier i Salme 23: „Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv.”

God sommer! Foto: Hege

Foto: Elisabeth

Anda k t


Foto: Hege

Våroffer og medlemsopptakelse

Flere metodister: Tor Ivar Bjønness og Torunn Hamfjord ble tatt opp som nye medlemmer i full forening i Horten metodistkirke på Vårofferdagen, 5. mai.

Søndag 5. mai ble en fin vårofferdag med besøk av Rolf Arnesen og Tom Falmark fra Øståsen. I ord og toner ga de oss et flott glimt inn i Lina Sandells historie og sangskatt. Gledelig var det også å få ønske to nye medlemmer velkommen i menigheten: Torunn Hamfjord og Tor Ivar Bjønness. La oss som menighet ta godt vare på dem! I tillegg ble vi velsignet med et godt våroffer. Vi hadde budsjettert med kr. 30.000,-, og ser i dag at vi til nå har fått inn kr. 43.745. Takk til alle som har gitt! Vi trenger hver krone, nå som taket på kirkens sidebygning renoveres og skiftes.

Takkegudstjenesten og kirkelunsjen

Fotos: torivar

Søndag 16. juni ble f. v. Elisabeth Lauvstad, Ragnhild Mikaelsen, Julianne Paulsen og Else-Lillian T. Storm Olsen beæret med hver sin hvite rose som takk for tjenester de har ytt menigheten gjennom år. Takket ble også Per-Arne og Elin Bugge Johansson. Flere enn noen gang fulgte med til kirkelunsjen i Åsgårdstrand etterpå.

Mens de voksne koste seg på verandaen og inne, fikk barna boltre seg med diverse leker uti den store hagen. Takk nok en gang til Arve og Kirsten Eika Amsrud, for at vi igjen fikk komme!

Vannposten nr.3, 2013 – Side 3


Sommeraktiviteter for barna Fra prikk til prikk ‌ Kan du telle, kan du tegne! Hei, mens jeg vanner blomstene, kan du vise meg hvilken rar figur jeg har foran meg her, ved ü tegne en strek mellom punktene fra tall til tall, og fra bokstav til bokstav!

Side 4 – Vannposten nr.3, 2013


„Gjestens tale” En fortelling å dvele ved – for ungdom og voksne get over den vakre måten han fremsa ordene på. Da han var ferdig, reiste de seg og klappet med stor entusiasme. Men han var ikke helt ferdig. Da applausen la seg, vendte han seg til den gamle mannen i menigheten som ble presentert før de spiste, og spurte om han kunne komme opp og lese den samme salmen for forsamlingen. Mannen ble forfjamset og usikker, og stammet fram: – Jeg kan ikke gjøre det etter den flotte måten du leste den på! Jeg kan ikke fremføre den slik som deg! Alle vil le av meg, og så ødelegges hele inntrykket! Men skuespilleren stod på sitt. Motvillig reiste den gamle seg, gikk fram og resiterte salmen utenat, den han hadde kunnet i så mange år.

Forsamlingen satt stille mens de lyttet til de kjente ordene. Den gamle glemte rent hvor han var og hva han gjorde. Han la hele sin sjel og sitt hjerte i den salmen han elsket mest av alle. Da han var ferdig, var det ingen som reiste seg. Stillheten varte i flere sekunder. Mange hadde tårer i øynene og en stor klump i halsen. Stillheten var til å ta og føle på, før responsen lød i taktfaste klapp. Skuespilleren tok igjen mikrofonen, og sa: „Nå ser dere hva det handler om: Jeg kjente salmen jeg leste, men denne mannen som dere akkurat hørte, han kjente hyrden!” (Gjenfortalt og oversatt fra en trad. historie av H. SandenBjønness)

Tegning: Kari Sortland

Kirken feiret sitt 200-årsjubileum. Menigheten hadde planlagt en stor fest. Hele byen var invitert. Nå var dagen kommet, og festen begynte. Presten ønsket alle velkommen, og presenterte det eldste medlemmet som var der, for alle de tilstedeværende. Alle kjente den gamle mannen. Han var en god og ydmyk mann, som folk både i byen og kirken hadde lært å respektere. Da festmåltidet var over, var det duket for et allsidig festprogram. En dyktig skuespiller, vel kjent fra mange TV-serier, var invitert for å si noe. Alle var spent på hva han skulle dele med dem. Til deres store overraskelse begynte han å sitere Salme 23: Herren er min hyrde. Tilhørerne satt stille, beve-

Hei barn, fargelegg Maria og disiplene som lytter til Jesus!

Vannposten nr.3, 2013 – Side 5


Kirkekalenderen JULI Torsdag 4.: Kl. 11.00 —24.00: SUPERLANGDAG Åpen kirke med salg av kaffe og vafler fra vår „fortausrestaurant”. Det stille kirkerommet er også åpent for alle. Kveldsmesse i kirken kl. 21.30. Pastor Sanden-Bjønness. Nattverd. Sang av „Møtepunkt”. Søndag 7.: KL. 11.00: GUDSTJENESTE Pastor Hilde Sanden-Bjønness. Nattverd. Søndag 14.: Kl. 11.00: GUDSTJENESTE Elisabeth Lauvstad preker. Søndag 21.: Kl. 11.00: GUDSTJENESTE Elisabeth Lauvstad preker. Søndag 28.: Kl. 11.00: GUDSTJENESTE Kirsten Eika Amsrud preker.

Det blir ikke sommeråpen kirke i år på grunn av tak­arbeidene på forretningsgården. Materialer og stillaser gjør den indre gården utilgjengelig denne sommeren. Vi kommer sterkere tilbake neste sommer!

AU G U S T Søndag 4.: Kl. 11.00: GUDSTJENESTE Aud Marie Almås. Tema: Skaperverket.

Søndag 1.: Kl. 11.00: GUDSTJENESTE Pastor Hilde Sanden-Bjønness preker. Nattverd. Søndagsskole.

Søndag 11.: Kl. 11.00: GUDSTJENESTE Pastor Øystein Brinch preker.

Onsdag 4.: KL. 19.00: FORDYPNINGSKVELD

Søndag 18.: Kl. 11.00: GUDSTJENESTE Kirsten Eika Amsrud preker. Søndag 25.: Kl. 11.00: SAMLINGSSØNDAG Pastor Hilde Sanden-Bjønness preker. Søndagsskole. „Møtepunkt” synger. Kirkekaffe. Tirsdag 27.: Kl. 17.30: Oppstart for speiderne. Onsdag 28.: Kl. 10.00 - 14.00: ÅPEN KIRKE OG INDRE GÅRD starter opp igjen for høsten.

— Hver tirsdag —

fra og med 27. august Kl. 17.30: Bever- og små­ SPEIDERE Kl. 18: Storspeidere — HVER ONSDAG — fra og med 28.august Kl. 10—14: ÅPEN KIRKE og indre gård

Vi minner om Metodistkirkens store sommerfest for hele landet på Drottningborg ved Grimstad 25.—28. juli. Brosjyrer ligger i kirkens vestibyle. „VÅG MER!”

Side 6 – Vannposten nr.3, 2013

SEPTEMBER

— HVER TORSDAG — Kl. 19 i hele sommer og videre utover høsten: „MØTEPUNKT”

Torsdag 5.: Kl. 18.00: Innskriving av konfirmanter. Kom inn gjennom kirkens hoveddør! Søndag 8.: Kl. 11.00: GUDSTJENESTE Pastor Hilde Sanden-Bjønness. Søndagsskole. Søndag 15.: Kl. 11.00. GUDSTJENESTE Pastor Hilde Sanden-Bjønness. Søndagsskole. Nattverd. Onsdag 18.: Kl. 19.00: MEDITASJON I BIBLIOTEKET Kontemplativ bønn med undervisning. Torsdag 19.: Kl. 11.00: TORSDAGSTREFF Søndag 22.: Kl. 11.00: FAMILIEGUDSTJENESTE Speiderparade. Wenche Aasmundtveit og Gro Bonden Nysveen. Barna deltar. Kirkekaffe. Søndag 29.: Kl. 11.00: GUDSTJENESTE Pastor Hilde Sanden-Bjønness. Nattverd.

Alltid oppdatert Kirkekalender finner du på kirkens hjemmeside på internett: metodistkirken.no/horten


Mange takk

Kirkevert

TAKK Vi takker for kr. 9200,– fra Inger Hellerud, Eldrid Folkeson, Sigrun Torgersen, Syversens, Bjørg Jacobsson, NN, Else Storm Olsen, Per Rasmussen, OB, Reidun Dolven, Arnhild Treu Brynildsen, Ki Nam Park, Tone Grethe Svalastoga, Anne-Beate Bakker Wålengen, Gudny og Aage Johansen, Gerd Andreassen, Ebba Wigeland Karlsen, Helene Lystad, Frida Lunde, Truls Bigum, Åsmund Ilegard, P.A.T., Gudrun Kirkevold, Grethe Brynildsen, Svein Winge, Berit Bang, Karin Synnøve Nærsnes, Anne May Bogar, Inger Margrethe Wesche, Arthur Narum, Svein DyreHansen, Esther Kristensen, Frank

JULI Søndag 07.: Anne Birgitte Gabrielsen 14.: Sverre Lauvstad 21.: Heidi Kristensen 28.: Per-Arne Johansson

Erland Larsen, Aud Marie Almås, Per Rasmussen, Hege Haugestad. TAKK for kr. 6700,- som ble gitt i offer til menighetens hjelpeprosjekt i Kenya på fellesgudstjenesten i Lystlunden 2. pinsedag. TAKK Vi takker for kr. 1000,- i gave fra NN til taket som skiftes. Alle gaver til taket tas imot med takk og glede! TAKK Hjertelig takk for de fine bloms­ tene jeg fikk på min 60 årsdag! Eva Hennie Vik

Foto: torivar

Kl 21.30 er det KVELDSMESSE i kirken. På grunn av arbeidene i

bakgården kryper vi nå innendørs istedet. Det kan være godt å komme inn i Gudshusets lunhet og lys så sent på kvelden. Kirkedørene står åpne hele dagen, så hvem som helst kan kikke inn, sette seg eller gå ut igjen når man vil. Kirken er til for byen, derfor er dette en dag vi holder alle dører åpne! Presten er tilstede hele dagen. Trenger noen en fortrolig prat, fins det muligheter for det. Velkommen til alle!

SEPTEMBER Søndag 01.: Heidi Kristensen 08.: Jean Baptiste Zalo 15.: Anne Birgitte Gabrielsen 22.: Sverre Lauvstad 29.: Brith Nygaard

Gått hjem til Gud

Superlangdag 4. juli!

I år er første torsdag i juli den 4.juli. Da er det Superlangdag i byen, hvor Storgata blir til gågate igjen. Alle butikkene er åpne til midnatt, og kirken er åpen like lenge. På fortauet foran kirken steker vi vafler, så det dufter langt av gårde. Vi selger vaflene, kaffe og saft hele dagen fra kl. 11.00 og utover så lenge det er folk. Inntekten går til takutgiftene på kirkens gård.

AUGUST Søndag 04.: Jean Baptiste Zalo 11.: Anne Birgitte Gabrielsen 18.: Sverre Lauvstad 25.: Brith Nygaard

Rolf Olsen sovnet stille inn på Nes Alders- og sykehjem 25. april, 85 år gammel. Rolf var et trofast medlem i Metodistkirken i Tønsberg. Da kirken ble nedlagt, ble han overført til Horten som medlem sammen med sin kone Bjørg. Rolf var et stille og rolig menneske, som alltid var snill og god mot alle. Derfor hadde han mange venner og familie som elsket ham. I 47 år arbeidet han ved T. H. Martinsens Sølvvarefabrikk i Tønsberg. Han var et ivrig medlem av Tunsberghus Avholdslosje fra ungdommen av og gjennom hele livet. De siste årene ble han hardt rammet av sykdom, som lenket ham til rullestol og seng, uten mulighet til å røre seg stort. Men han klaget aldri. Han hvilte i Guds hender og forsonte seg med den situasjon han var i. 2. mai ble han begravet fra Solvang kapell. Pastor Hilde Sanden-Bjønness forrettet. Vi lyser fred over Rolf Olsens gode minne, og husker Bjørg, kona hans, i bønnene våre.

Vannposten nr.3, 2013 – Side 7


Meditasjonskvelder kan begrense Gudsbildene våre mer enn vi aner. I den kontemplative bønn legger vi fra oss „styringen” i bønnen og overgir oss uforbeholdent i Guds hender. Slik kan Gud i enda sterkere grad få fritt spillerom til å forme oss etter sin vilje. Og Guds vilje er at vi stadig lærer mer om hva kjærlighet er i Byggeleder Øyvind Jacobsen møte med våre medmennesker, i (med modellen), som har hatt forhold til oss selv og i relasjonen Denne høsten starter vi ansvaret for å fåmeditil Ham. Derfor er verken opp med månedlige mediVikinghallen ferdig, er tasjon eller kontemplasjon noe tasjonskvelder i kirkens speiderleder ien Meto­ innadvendt som gir oss form bibliotek i den indre gården. Rover det for egotripp.distkirken. I stedet handler Samlingene vil vare ca en time. Kristian Bonden Guds røst i oss for kjærlighet som Gud har til oss, Pastor Hilde Sanden-Bjøn- om å oppdage Nysveen (th.) har også å kunne se andre mennesker og er noe annet enn bare en konness vil hver gang gi en kort tømret her ifm. Byggderes behov bedre. sentrasjon om et spesifikt punkt undervisningsbolk om kontemog anleggsfag på skolen. eller sin egen pust. Den kristne plativ meditasjon. Veien går om kontemplasjonen har en retning sentrerende bønn, en enkel og et holdepunkt som går mye måte å be på som alle kan klare. dypere enn den sekulære. Dette er en bønnetradisjon fra Pastor Sanden-Bjønness har kirkens første tid, og som vi finlang erfaring i denne form for ner mange praktiske eksempler i bønn, og leder kontemplative Bibelen på. Vi vil også gi tid til å retreater på Lia Gård flere ganger dele erfaringer vi gjør. i året. Høstens tilbud er imidlertid å samles en onsdagskveld i måneden – en klokketime – for å lære noe om denne veien å gå, både i teori og praksis. Kveldene er åpne for I hele Norge er det nå satt i alle som er interessert. gang et stort Meditasjonsprosjekt, som skal gå over Velkommen 3 år. Det er Areopagos, den til stille tidligere Buddhistmisjonen, som stunder! står bak det. Så mange mennesker både i og utenfor kirken har oppdaget hvor viktig meditasjon Kontemplasjon handler i den- er for å bli mer konsentrert og ne sammenhengen om å stilne i bedre balanse med seg selv ikke bare ordene, men også og andre, at det er på høy tid tan­kene. Dette trenger vi hjelp at kirkens folk som har en to til å øve oss i. Vi er så vant til å tusenårig tradisjon på det bruke ord, tanker og bilder i våre samme, kommer på forestillinger om Gud og i måten banen. Å overgi vi henvender oss til ham på. Det seg til den

Side 8 – Vannposten nr.3, 2013


Storspeiderne skal på landsleir! Foto: Øyvind Jacobsen

å Våre speidere på en tidligere leir.

Følg årets leir på Internett: http://www.stavanger2013.no/ og „Stavanger 2013” på Facebook!

Foto: torivar

Norges speiderforbunds landsleir arrangeres 6.—13. juli i Stavanger. Det er 6 storspeidere, 4 rovere og tre ledere som reiser bortover den 5. juni for å være på leir en drøy uke. Det er påmeldt ca 10 000 speidere til leiren, deriblant mange fra utlandet. Mange av speiderne våre er på leir for første gang, så spenningen er stor.

Hvordan skal det bli å være borte en uke fra Mamma og Pappa? Hvor god er maten? Finner jeg noen nye venner? Hvordan blir været? Disse spørsmålene finner vi bare svaret på ved å prøve. Vi gamle ringrever (lederne altså) er helt sikre på at uansett hva svarene blir på disse spørsmålene, vil det bli en uforglemmelig uke for un-

gene. Vi gleder oss spesielt til å ta med alle opp på Prekestolen, til de store leirbålene, og til det yrende leirlivet. I år deltar også roverne for første gang som roverlag i egen roverleir. Vi ønsker dem lykke til som selvstendige unge voksne på leir! Øyvind Jacobsen MS-speidernes sesongavslutning i Hortenskogen 11. juni samlet mange til et hyggelig møte i det sommergrønne, med bl.a. grilling og merkeutdeling. „Sirkus Jippi” underholdt, som her i et halsbrekkende nummer utført av et par av våre modige jenter.

Vannposten nr.3, 2013 – Side 9


Stemningsrapport fra Årskonferansen Av Elisabeth Lauvstad

Side 10 – Vannposten nr.3, 2013

var preget av høytid. Nye på vei inn i tjeneste for kirken ble presentert, og de som gikk over i pensjonistenes rekker ble takket. I år var det tid for å takke bl.a. Reidun Refsdal for hennes mangfoldige arbeid som misjonær i India gjennom 35 år, og Tove Odland som kirkens misjons­ sekretær gjennom 28 år.

Foto: Elisabeth

hadde å formidle, og for å kunne stille spørsmål. Møter, gudstjenester og festmiddagen på lørdagskvelden ga oss inspirasjon og rom til ettertanke. I alle sammenhengene var det rikelig med sang og musikk av Centralkirkens mangfoldige musikk-krefter. Kallsgudstjenesten på lørdag

Delegatene samlet til forhandlinger i Centralkirken. 3 fotos: Karl Anders Ellingsen / Brobyggeren

Årskonferansen er Metodistkirken i Norge sitt høyeste organ og består av ordinerte og lege delegater fra alle menighetene og dens organisasjoner. Kastanjene blomstret i Bygdø alle, det duftet av syrin og fargerike blomster. Gjennom byens grønne lunger vandret en flokk metodister fra hotellet på Frogner til Centralkirken, – morgen, ettermiddag og kveld i tiden 30. mai til 2. juni. Slik ble den daglige turen fra hotellet til kirken og forhandlingslokalet i Storsalen en stadig påminning om konferansens motto og vår oppgave som kirke: „En tro og en kirke for hele livet”. Årets vertsmenighet var Centralkirken i Oslo. I det vakre kirkehjemmet, som var nyoppusset og utvidet med nytt kjøkken og foreningssal / kafeteria, ble vi møtt med gode håndtrykk, smil og varme ord. Jeg har vært på årskonferansen før som delegat for Levanger, men det var flere år siden. Veteranene – de trofaste gjennom mange år – var her. Men det var også mange som var nye. Vi er en kirke med mange styrer og råd. Referater, forslag, regnskap og budsjett legges fram. Biskop, tilsynsmenn og landslegleder loser oss gjennom det hele, og vi gir vår tilslutning med mer eller mindre rungende „ja” eller ved å vise stemmetegn. Noen setter sin farge på debattene ved å uttrykke sin mening. Joda, alt dette kjente jeg godt igjen. I informasjonen til konferansen hadde jeg lest om at det skulle prøves en ny måte å få høre hva de forskjellige styrene og rådene hadde å rapportere. „Påvirk­ ningstorg”. Hva var nå det? Det ble et yrende liv da deltagerne på konferansen gikk rundt på de forskjellige stander for å se hva de

Fra en stand på „Påvirkningstorget”.

„Signatur”, et felleskor av unge voksne fra metodistkirkene i Oslo, høstet stående applaus!

Tre pastorer, tre tilsynsmenn, to biskoper og en lekdelegat etter ordinasjonsgudstjenesten.


Hilde Augensen ordinert Årskonferansen ble avsluttet med ordinasjonsgudstjeneste. I år var det var Hilde Augensen som skulle ordineres. For oss som tilhører Metodistkirken i Horten, var dette spesielt. Vi ble godt kjent med Hilde i løpet av de to periodene hun var i praksis hos oss. Da hun kom inn i prosesjonen ikledd sin hvite alba, kjente vi på glede og stolthet. Du er „vår”! Vi kjente samhørigheten med henne da hun knelte ned og ble omsluttet av fadderen sin (vår prest) og kirkens ledere og ble bedt for, og da biskopen la stolaen rundt hennes hals. Ja, da var det tårer i øyekroken hos både den ene og andre av oss. Etterpå bobler Hilde over av glede og takknemlighet. Hun uttrykker dyp glede over å ha kommet dit hun nå er i sin tjeneste. Hun uttrykker at det har vært fantastisk å få gå veien mot ordinasjon og å få bekreftet det kallet hun har fått til å

Pastorene Hilde Sanden-Bjønness og Hilde Augensen sammen på foto­ sesjon i parken utenfor Centralkirken etter gudstjenesten.

tjene Gud og kirken. Så sier hun blidt: „Jeg er heldig og privilegert, for jeg har verdens beste budskap å gå med. Budskapet om den oppstandne og levende Kristus, om en nådig Gud med en kjærlighet som rommer alle mennesker og som tar i mot alle slik de er.” Hun takker menigheten i Horten for den gode mottagelsen hun fikk her i sine to praksisperioder. Hun følte seg inkludert i menighetsflok-

Foto: torivar

Foto: Hege

Av Elisabeth Lauvstad

ken, som ga henne god støtte og oppmuntring, men også utfordringer. Det var viktig for modningsprosesssen. Hun uttrykker også stor takk til Hilde Sanden-Bjønness som har vært hennes veileder gjennom stu­ dietiden. Det har vært til uvurderlig hjelp både faglig og åndelig. Vi ønsker Hilde Guds velsignelse i tjenesten i Sandnes, som er byen hun er utnevnt til.

Kirkens hjemmeside:

www.metodistkirken.no/horten/ Sjekk også: http://hortenmetodistkirke.kirkenorge.no/ samt Facebook „Metodistkirken i Horten” og „Mellom himmel og jord”.

Baggerød Eiendom AS FINN ANDERSEN • SJØSIDEN • HORTEN Teatergt.6 - 3187 Horten Tlf: 33 04 18 25

A. Jessens vei 1 - 3182 Horten - tlf. 33 04 41 98

FARGERIKE KRISTOFFERSEN AS Tlf: 33 08 31 00 E-mail: firmapost@c-kristoffersen.no

Adal, 3185 Horten Langgt. 25, 3187 Horten – Tlf. 33 04 12 70

www.haugestad-sag.no

Vannposten nr.3, 2013 – Side 11


Vannpostens papirutgave

kan du få tilsendt gratis, se kontaktinfo nederst på sida; eller du kan komme innom kirken og hente deg et blad!

Avsender Horten Metodistkirke Postboks 759 Holtan 3196 Horten

Høstens startskudd: Foto: torivar

Samlingsdag med festgudstjeneste

(Fra Takkegudstjenesten 6. juni i år.)

Søndag 25. august blir høstens samlingsdag, før alle hverdagsaktivitetene er i gang igjen. Da blir det en festgudstjeneste med sang av vår

fargerike gruppe fra Møtepunkt. Presten er tilbake fra ferie og vil preke. Søndagsskolen setter i gang for alvor etter ferietiden, og det blir en god

kirkekaffe etterpå. Kom til kirken alle som kan, slik at vi kan gi hverandre inspirasjon og glede innfor høstens arbeid!

Besøksadresse: Storgaten 18, 3181 Horten Postadresse: Postboks 759 Holtan, 3196 Horten Hjemmeside (med VP i farger): www.metodistkirken.no/horten/ På Facebook: „Metodistkirken i Horten” Bankkonto: DnB 5081.07.45123

Menighetens pastor: Hilde Sanden-Bjønness Baglerveien 10 3188 Horten Tlf. privat: 33 04 83 97 Tlf. mobil: 412 20 141 Pastors fridag: mandager. e-post: horten@metodistkirken.no

Vannposten: Pastor Hilde Sanden-Bjønness (redaktør) Elisabeth Lauvstad Anne Birgitte Gabrielsen Hege Haugestad Tor Ivar Bjønness (grafisk)

Side 12 – Vannposten nr.3, 2013

VP trykkes i Østfold Trykkeri AS

Vannposten nr.3 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you