Page 1

Menighetsbladet Nr. 3 • 2013

44. årgang

for Sørum • Blaker • Frogner

God sommer!

Ord til deg: Døm ikke, så

skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt. Gi, så skal dere få. Lukas 6,37-38

Nye planer etter 5 år med Sørum Interkulturelle Bibelkafé Slik kommer du i gang med slektsforskning side 7 Menighetsbladets blomst til Lillian Mobæk side 8 Ny kirkemusikk side 12

side 4


Lia gård anbefales av anne søbye

Leder Jon Randby Kristensen er 20 år, og har vært på Lia gård mange ganger som gjest. Nå har han også jobbet der som frivillig medhjelper flere sommerferier. På Lia gård kalles frivillige hjelpere for husfolk. Jon har mange gode opplevelser og erfaringer fra Lia gård:MENIGHETSBLADET 3 • 2013

– Hvordan kom du i kontakt med Lia gård? – Det startet med at familien dro på familieretreater årlig fra jeg var rundt 6 år gammel. Lia var for meg da bare et feriested hvor vi oppholdt oss i en uke. Jeg husker det var veldig godt å være der. Jeg lekte med jevnaldrende barn, spilte bordtennis med de eldre og fikk endelig lov til å spise Nugatti (det fikk jeg nemlig ikke hjemme). Det ble en liten pause fra Lia noen år da vi kjøpte en ferieleilighet i Spania, men vi dro tilbake dit da jeg var 15 år. Da var vi på en retreat som blir kalt «ungdomsretreaten», som er nesten det samme som familieretreat, bare med litt eldre barn. Jeg var svært skeptisk til det da, for jeg trodde det ville ikke være noen særlig andre på min alder, og kristendom var ikke kult på den tida. Så da jeg fikk mange gode venner der ble jeg svært glad, og hadde en av de beste feriene på lenge. Flere av vennene var husfolk, og det førte til at jeg begynte komme til Lia for å være husfolk selv, da kunne jeg være mer sammen med dem. Etterhvert som jeg har vært der, er det ikke lenger bare det å treffe venner og bli kjent med nye som får meg til å komme tilbake. Kristendommen er blitt mer og mer viktig etterhvert, i tillegg er det svært givende å jobbe frivillig for noe som er så bra for så mange. – Hva gjør at du liker deg så godt på Lia? – Det kristne fellesskapet er så åpent og trygt, absolutt alle er velkomne, uansett tro eller meninger. Folk blir også mer like, det er deg som person som er i fokus, ikke din jobbtittel, hvor du kommer fra eller din sosiale status. Lia er et sted som har sin egen dagsrytme, man er ikke avhengig av omverdenen, og det er derfor svært lett å komme på avstand fra hverdagen og det som skjer andre steder. Dette gjør at du kan fokusere enklere på din egen tru, dine problemer og din familie, i tillegg til at det er lettere å fullstendig koble ut og få hvilt ut. Jeg liker også de svært imøte-

kommende og herlige menneskene som bor der, og den fantastiske naturen. – Hvilke oppgaver har husfolkene? – Husfolkene har mange forskjellige oppgaver, som alle er svært praktiske og må til for at retreaten skal gå sin gang. De tilbereder maten, serverer, tar oppvasken, er leder for barnegruppe, er barnevakt, vasker og holder ting rent i tillegg til en hel haug med mindre småting som også må gjøres. – Hvilke erfaringer har du fått med deg fra Lia gård? – Har jobbet mye i barnegrupper og slikt, og dermed blitt mye mer trygg på å jobbe med barn. Min kristne tru har blitt svært forsterket etter å ha være på Lia. På Lia fant jeg kristendommen selv, isteden for at andre skulle hjelpe meg å finne den, slik det hadde vært tidligere. – Har du noen anbefalinger til de som skal besøke Lia gård? – Gå inn med et åpent sinn, både for alle de fremmede menneskene og Gud selv. Syng når du er i kirken, det er fantastisk å synge der, og alle kan synge der. Hvis du har barn, senk skuldrene og stol på husfolkene som tar seg av ditt barn når du skal være til stede et annet sted, for du skal også kunne koble litt av. Lia gård har flere små ”kapell” som er svært fine og befinner seg rundt i naturen. Gåavstanden varierer fra 5 minutter til en halv time. Det er i tillegg mange fine stier, det er ikke noe problem å få et kart over stiene på Lia om man er interessert. Vil spesielt anbefale å besøke et kapell som heter ”fotini”, kapellet er svært lite, men har en veldig spesiell arkitektur og er noe for seg selv. På veien opp går man også forbi en liten renne med kildevann som er noe av det beste vannet jeg noen gang har smakt. Jeg anbefaler å være der på forskjellige årstider, det er aldri det samme programmet. Lia er herlig både på vinter, sommer, høst og vår!

Tur for store og små til Lia gård 13. -15. september inviteres store og små, familier og enslige, i alle aldre, til Lia gård • Sandkasser og kaniner • Kapell og pannekakehytte • Turområder og fotballbane • Mulighet til fellesskap og alenetid • Avkobling og tilkobling «En bebodd rasteplass utenfor asfalten» kalles stedet av Lias egne folk. I over 30 år har de erfaring med å legge til rette arrangement med kristent preg for store og små. Stedet ligger like ved Koppang i Østerdalen. Les mer på www.liagard.no Sørum menighet og Sørumsand Normisjon arrangerer turen. Vår nye sogneprest, Gunnar Sem Kristiansen, blir med! PRISER: Boenheten Herrens låve: Enkeltrom i 2 døgn kr 1700, dobbeltrom pr pers. i 2 døgn kr 1500 Tenåringer kr 900, 6–12 år kr 700, under 6 år kr 500. Prisen innbefatter: Bad på gangen, oppredd seng m/håndkle, fullpensjon og fullt program. Boenheten Nylia: Det kan bli noen rom med bad her, da er det kr 150 i tillegg pr rom pr døgn. ØKONOMI: For den som vil være med, men synes det er vanskelig av økonomiske grunner, kan søke Sørum menighetsråd om tilskudd. Se kontaktinformasjon til menighetsrådet her i Menighetsbladet. REISE: Privatbiler eller tog, til Koppang stasjon, og videre henting av Liafolket. Det koster kr 50,- for voksne og kr 25,- for barn hver vei for henting fra tog. (Togbilletter bestiller man selv). MER INFO/PÅMELDING: Kontakt Halldis F. Olsen , tlf. 452 62 946, halldisfo@gmail.com Påmelding innen 1. september.

av anne søbye

Reise i vid betydning Nå nærmer sommerferien seg med stormskritt. Det er gøy å planlegge turer og utflukter. Og det er godt å se fram til noen rolige dager hjemme. Mye handler om reise i dette Menighetsbladet: I boktipset denne gangen anbefaler Heidi en tur langs Glomma gjennom Sørum, boka gir en reise både i natur og lokalhistorie. Og naturen ligger der og venter på den som vil utforske, med nyervervet viten om eget nærområde. Høstens tur går til Lia Gård ved Koppang i Østerdalen. Jeg har vært der en gang, og istemmer anbefalingene fra Jon Randby Kristensen som i dette bladet deler sine opplevelser med oss. Lia Gård har en så rolig atmosfære, det gjør godt bare å være der. Det er også et fint sted for barn og ungdommer. Meld deg på turen og opplev dette sammen med andre fra Sørum! Men skulle du ikke ha anledning til å være med, så finnes det mange muligheter, det ligger et rikholdig program på Lia Gård sine nettsider. Sørum Interkulturelle Bibelkafé har nå vært i drift i 5 år. Gudrun forteller om den spennende reisen, fra den spede begynnelse, til at virksomheten nå er så omfattende at Bibelkaféen ansetter en heltidsarbeider. Jeg har sett Bibelkaféen i aksjon på weekendtur til Fossheim, og ble imponert over kreativiteten, omsorgen og engasjementet fra deltagerne! Til slutt en reise i egen historie. Lillian Mobæk har vært med oss i Menighetsbladets redaksjon nå i 6 år. Hun har beriket oss med mange gode ideer og artikler. Nå gir hun seg, men selv i avskjedsintervjuet deler hun med seg, bl.a. av sin interesse for historie og slektsforskning. Her er mange gode tips for den som er ny på oppdagelsesreise i egen slektshistorie! Takk Lillian! Og skulle du som leser dette selv ha litt skrivekløe, eller kjenner noen som trenger en liten «dytt» for å tørre å prøve seg, så har vi ledig «stilling» i redaksjonen. Det er også lov å bidra mer sporadisk, om man ikke vil binde seg til noe fast engasjement. Lønnen = 0 i kroner og øre, men det er en morsom, meningsfull og berikende oppgave. Og vi får stadig tilbakemeldinger om at Menighetsbladet betyr mye for folk! God sommer! MENIGHETSBLADET 3 • 2013
Sørum Interkulturelle Bibelkafé

med nye planer

Andakt Av sokneprest Øyvind Ådnøy Remmen

Å elske hverandre Følelsene er ofte den viktigste veiviseren i livet. Når noen i disse sommertider velger å gifte seg, er de gode følelsene en viktig faktor i valget. Som prest er jeg så heldig å få snakke med brudeparene før vielsene. Jeg spør dem hva de opplever hos hverandre. Svarene jeg får, inneholder alltid noe om trygghet. Kanskje er det nettopp fordi de er trygge på hverandre, at de våger å ha de gode følelsene sammen? I en vielse gjør et brudepar likevel noe mer enn å vise følelser. De går helt frivillig inn i en bindende avtale for livet. Avtalen skal bidra til tryggheten som gjør det godt å være sammen. Og den som i fortsettelsen opplever trofasthet både i det praktiske og i kjærlighetslivet, vil kunne kjenne dypere tilhørighet. Fra vi ble født ble vi formet av våre relasjoner. Gav foreldrene våre trygghet til oss, ble vi tryggere, og vi lærte en trofasthet som gjorde noe godt med selvfølelsen vår. Når vi i neste omgang er trofaste med de rundt oss, gjør det fortsatt noe godt med oss. Slik er det også med våre følelser i relasjonen til Gud. Johannes skriver i sitt første brev: Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt. (1.Joh. 3,18-19). Et sant liv, eller kanskje vi denne gangen kan si et trofast liv, gir mulighet til å falle til ro for Guds ansikt. Men mange ganger er vi ikke like trofaste, og tryggheten er borte. Det er da vi skjønner mer av hva Guds kjærlighet er, når vi får møte han på denne måten: Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. (1.Joh. 4,10) Les gjerne dette bibelverset mange ganger. Følelsene gjør livene våre fantastisk interessante. De gir smak til relasjonene våre og lærer oss mye om godt og galt. Men også følelsene trenger gode rammer, og en trygg relasjon. Den har vi hos Gud. Hos han kan vi juble i glede. Og når vi har gjort noe galt, lengter han etter å hjelpe oss å rydde opp. Gud vil tilgi. Da kan vi i stedet for å være opptatt av våre egne følelser, lære å se oss selv slik han ser oss, og falle til ro for Guds ansikt. Da er vi enda en gang klare til å ta fatt på oppdraget Johannes minner oss om: Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. (1.Joh.4,11)MENIGHETSBLADET 3 • 2013

AV Gudrun Ringstad

Etter fem fargerike år med 24 møter hvert år, har de frivillige aktivitetene blitt så omfattende at teamet våger et nytt skritt. Bibelkaféen er blitt medlem i Normisjon og oppretter en stilling på basis av gaver og offentlig støtte. Dette for å kunne gjennomføre dagens og fremtidige oppgaver og mål. Les om kaféens spennende utvikling her: Slik startet det hele:

Det er i januar 2007. En håndfull mennesker sitter stille i loftstua på Sørumsand Misjonshus. De venter. Det har blitt bedt i forvegen: «Herre, gi våre innvandrere en åpen dør inn i Guds familie her i Sørum.» Er kirkens dører ikke åpne på vidt gap? Jo, men menighetens system er ikke lett å forstå når man ikke kan språket og kommer fra en annen kultur. I begynnelsen kaster mange innvandrere Menighetsbladet fordi de tror det bare er reklame. Så står de foran stengte dører fordi de ikke leste menighetskalenderen og av mangel på regelmessige gudstjenester. Derfor tenkte Gudrun og Harald Ringstad sammen med et team å skape en møteplass for innvandrere i Sørumsand Misjonshus. Planen er klar i 2007: En gang i måneden felles møte og en gang i måneden bibellesetime. Kaken står på bordet. Kaffen er ferskbrygget. Det ble reklamert på voksenopplæringen, det ble hengt opp plakater på Fokussenteret og jungeltelegrafen ble satt i gang. Men teamet må vise tålmodighet og tro. Det skulle ta to måneder til før livet begynner å spire i Sørum Interkulturelle Bibelkafé. Nei, kaféens navn var ennå ikke på plass den gangen. Det ble redigert ordentlig først nå i 2013 til «Sørum Interkulturelle Bibelkafé».

Viktige vennskap

I løpet av fem innholdsrike år har kaféen knyttet utallige usynlige tråder mellom innvandrere og sørumssokninger og ikke minst mellom innvandrere og innvandrere. Det er detaljene som teller. Etniske nordmenn inviterer innvandrere til hagefest og middag og til vennskap over tid. Vennskap er spesielt viktig når man har vært på flukt og skal tilpasse seg en ny kultur. «Vi møter mennesker fra forskjellige land og blir venner,» sier Chong Bawi fra Burma. «Uten Bibelkaféen ville vi ikke blitt kjent med hverandre, og her lærer vi også norsk. Jeg opplever møtene som veldig spennende.» Og 16-år gamle Jana fra Tyskland tilføyer: «Jeg er med i Bibelkaféen fordi jeg liker det, og etter hvert ble jeg glad i dem som møter opp.» Morsmålet er viktig for å føle seg hjemme. Derfor ble det kjøpt bibler på mange språk. Den første sangen var kort: Fader du har skapt meg. Det finnes mange salmer som er kjent på mange ulike språk. Det settes sammen salmer med vers på flere språk. På denne måten ble det i løpet av årene utarbeidet en egen godt likt sangperm. Så tilbake til 2007: De drypper inn, én etter én – fra Burma, India, Kina, Latvia, Tyskland, Sri Lanka, Den dominikanske republikk, Afghanistan, Eritrea og ikke minst fra Norge. Sammen med dem kommer gleden, behovet for fellesskap, mange historier, begavete sangstemmer, spørsmål om troen og kirken, og også henvendelser om hjelp.

liker meg i Bibelkaféen fordi det er så masse positivt her. Jeg føler meg velkommen her. Når jeg er bekymret, kan jeg komme til bibellesetimen og lese Bibelen sammen med de andre. Da blir jeg glad igjen.»

Bibelkaféen er for alle

Så kommer barna. Det blir skaffet leketøy, og andaktene blir tilpasset dem. Barna i Bibelkaféen er i alle aldre. Noen er nyfødte, mens andre allerede er i barnehage, på barne- eller ungdomsskole. Møtene tilbyr fellesskap på tvers av generasjoner. Foreldre tar med seg barna, og besteforeldre er noen ganger også med. Dette fører til god og livlig stemning. Bibelkaféen er for alle. Buddhister og muslimer holder kontakt og møter noen ganger opp. Kaféen har et klart kristent bibelsk budskap og utelukker ingen. Den indiske unge dama Bebem som nylig kom fra London sier: «I think it’s good to be together with many people from different countries in the name of Jesus, to praise His name and pray together for each other.»

Bibelkaféens akiviteter og tilbud

Noen av aktivitetene er: Møter med kaffe, kake og mye prat, spill og aktiviteter for barn, leksehjelp, leir, julefest, bibellesetimer, andakter i redusert språk, sanger og salmer på forkjellige språk, foredrag om demokrati, kulturell forståelse og partilandskapet i Norge. For å føle seg hjemme er det viktig for barn å mestre skolehverdagen. Mange elever sliter pga. varige og ikke bearbeidete språkproblemer og/eller traumatiske opplevelser ifra hjemlandet. Det er et særlig stort behov for leksehjelp, og Bibelkaféen vil nå utvide tilbudet. Under møtene fremføres det andakter i redusert språk, med bilder, med teaterdukker, med bordbilder og med skuespill. Andakter som er lette å forstå, finnes sjelden. Dette er et nytt forskningsfelt. Guds redningsplan for mennesket er egentlig ikke vanskelig å forstå, men ofte er forklaringen vanskelig å formidle. For å integrere innvandrere i Den norske kirke er det særdeles viktig å gi dem et inkluderende gudstjenestetilbud. Innvandrere opplever ofte den norske kirketradisjonen som fremmedgjørende. Derfor er det et ønske om å samarbeide med presten for en internasjonal gudstjenesteordning der Bibelkaféen gjerne bidrar.

Et samfunn består av mennesker, og de setter sine preg på det. Alle innvandrere mottas i kommunen uavhengig av evner, etnisk- eller sosialt avstamning, religion, kjønn eller alder. Dette er fantastisk. Et inkluderende samfunn er rikere, sikrere og fargerikere. Inkludering er ikke et eksperttema, men det er et tema som krever hele samfunnets styrke, samtykke og samhold. 84-år gamle Marit fra Norge er trofast medlem i teamet. «Jeg deltar fordi jeg vil møte mine nye landsmenn,» sier hun. Bibelkaféen er en del av Sørum menighet og har et godt nettverk i kommunen. Den er fast og aktivt medlem i «Flerkulturell møteplass», tar del i deres møter og er med når det arrangeres den årlige FN-dagen på Sørumsand. Den har et godt samarbeid med den nye Sørum Flerkulturelle Forening SFF, med Sørum Voksenopplæring og med enkelte skoler.

Framtidsplaner

For fremtiden har Sørum Interkulturelle Bibelkafé planer: øke trosopplæringen ved å vise frem Jesusfilmen på ulike språk, utvide leksehjelp til minoritetselever, opparbeide og utvide «den flerkulturelle sangboken», utvide, forbedre og dokumentere Bibelkaféens konsept, utvide samarbeid med menigheter med tilsvarende arbeid, utarbeide og dokumentere språkreduserte andakter og bidra til å utvikle et interkulturelt møtested i Frogner menighet. Bibelkaféen vil bidra til generell allmenn integrering av innvandrere i Sørum kommune, utvikle og spre en idébase for andre menigheter, øke kontakten til immigrantmenigheter som for eksempel i Aurskog, oppmuntre og utløse frivillig engasjement. Bibelkaféen har fått så mange forskjellige og interessante oppgaver at det nå skal opprettes en stilling. Dette for å kunne gjennomføre dagens og fremtidige oppgaver og mål. Den finansieres ved støtte av det offentlige og med gaver fra private, organisasjoner og bedrifter. Sørum Interkulturelle Bibelkafé har akkurat blitt medlem av Normisjon region Øst. Alle som ønsker å bli fast giver kan ta kontakt med Gudrun Ringstad på 478 90 052, bibelkafe@online.no eller med direkte overføring til Bibelkafeens konto i Blaker Sparebank 1321.14.65713.

Inkludering i samfunnet og i menigheten

I 2011 får Bibelkaféen et overraskende besøk av ordføreren og kommunens kulturutvalg. De får overrakt Sørums mangfoldspris. Det er et flott team, og alle hjelper til. Det er flere som tar med seg frukt, brus og is. Kake og kaffe er viktig. Det er et flerkulturelt samarbeid. I Bibelkaféen deles alt, også gleder og sorger. «Gleden når barn blir født. Sorgen når vi har mistet noen. Og alle ble meget lei seg da en familie ble sendt ut av Norge», sier Harald.

Behov for hjelp

To av konene er fortsatt på flukt i Malaysia, Thailand eller Singapore. De er i farlige situasjoner, og de trenger penger og hjelp for å få organisert oppholdstillatelse i Norge. I mange grytidlige kalde vintermorgener ringer Harald og Gudrun til den andre siden av kloden for å finne ut hva som har skjedd med de forsvunne UDI-søknadene inntil det endelig blir stor fest da begge konene kan lande på Gardermoen. Det var begynnelsen den gangen. Det blir flere og flere som trenger hjelp, for eksempel ved sorg. Flere trenger trøst og bønn. Noen har behov for hjelp i praktiske gjøremål, for eksempel øvelseskjøring og flytting. Trebarnsmor Santa fra Den dominikanske republikk forteller: «Jeg MENIGHETSBLADET 3 • 2013
Ønsker du en samtale med diakonen?

Boktips

Ta kontakt for å avtale tid – Hver onsdag kl. 10.00 – 12.00, telefon 63 86 79 61. epost: marie.grimstad@sorumkirke.no

Visste du...

Slektsgranskning

... at i bygda vår finnes mye som forteller oss om hva våre forfedre trodde, og hvordan deres religion var.

Tusenvis av seere følger spent med når programmer som «Hvem tror du at du er?» og «Tore på sporet», ruller over skjermen. Ikke bare i Norge er slike program populære, men på mange kanaler kan du følge skuespillere og andre kjendiser som jakter på sitt opphav. Også kirkekontoret i Sørum får henvendelser fra folk som ønsker å finne en oldefar eller en tippoldemor.

Av Heidi Schmidt

– en trend i tiden

Diakonens hjørne av Marie Strandklev Grimstad

Om å være innvandrer «Som når et barn kommer hjem om kvelden og møter en vennlig favn, slik var det for meg å komme til Gud, jeg kjente at der hørte jeg hjemme. Der var en plass i Guds store rom, en plass som ventet der på meg. Og jeg kjente: Her er jeg hjemme, jeg vil være et barn i Guds hjem.» Strandsjö/Olsen

Å forlate sin kultur og vante miljø gir en økt sårbarhet. Grunner til å forlate sitt hjemland kan være mange. Konsekvensene av å flytte går kanskje opp for en litt etter litt. Hva sier Jesus om det å være innvandrer og kanskje flyktning? Hans mamma og Josef var selv nødt å flykte for å berge livet til Jesus. Alt fra gammeltestamentlig tid understreker Gud betydningen av å ta seg godt av tre grupper: enker, faderløse og innflyttere. Det var en grunn til at han gjorde det. På den tid ble enker og faderløse ofte uten forsørging. I dag savner ikke barn og unge forsørging hvis mor eller far dør, men savnet er der; etter den døde, etter omsorg og etter et forbilde. Ofte vitner nybakte foreldre om savn etter en død mamma eller pappa. Hvordan kan økt sårbarhet gi seg uttrykk? Vi skjønner ikke alt som blir sagt, og har ikke ord til alt vi vil ha sagt. Vi er avhengige av godvilje fra våre nye landsmenn. Vi orker ikke alltid å vise vår svakhet. Vi kan ikke bruke vårt nye språk verken spesielt nyansert eller på den måte vi skulle ønske. Latter kan avhjelpe mange situasjoner, men det må være situasjonen man ler av, ikke av individet. Vitsetegninger eller vitser hvor den tapende part har med etnisitet å gjøre, kan gjøre forferdelig vondt. I verste fall kan slik legitimering av å latterliggjøre noen grupper lede til mobbing og økt opplevelse av å ikke høre til. Eksempel brukt i skolemiljø bør ikke være ekskluderende for noen nasjonalitet. Våre barn trenger å kunne ta til seg både den nye kulturen og beholde sin gamle og være stolt over den. Hvis grunnen til å flytte var flukt fra vanskelige forhold i hjemlandet, kan det etter den første lettelsen av å være i trygghet, begynne en til tider krevende prosess med å ta til seg og bli en del av det nye landet. Spørsmål kan melde seg; hvem er jeg, hvem er interessert i meg, hvem orker å lytte til meg og min historie og hvem kan jeg stole på? Hvordan vurderer de andre meg? Ser de bare enda et fremmed ansikt når de ser meg, en det koster på å bli kjent med fordi mitt språk ikke er flytende norsk?MENIGHETSBLADET 3 • 2013

Hva er «godt norsk» og «typisk norsk»? I de 17 år jeg har levd i Norge, har jeg møtt mange ressurssterke mennesker som har forlatt sine hjemland. Av og til kommer de til meg, fordi jeg ikke er etnisk norsk sier de, for å fortelle om ulike opplevelser de har hatt i møte med det norske samfunnet. Det kan gå på lærere som har synspunkter på at matpakken til barna inneholder for lite brød og for mye frukt. Andre møter utfordringer ved ikke å kunne gi barna lovfestet undervisning i sitt morsmål, noe som er nødvendig for å kunne ta til seg et andre språk på en best mulig måte ifølge internasjonale språkforskere. Ikke sjelden spør man meg hva «typisk norsk» betyr. I Norge refererer man gjerne til at noe enten er «godt norsk» eller «typisk norsk». Hva det betyr er ikke enkelt å få taket på. For noen år siden hørte jeg Jens Stoltenberg gi sitt bilde av hva «typisk norsk» betyr. Hans svar uttrykte alle menneskers egenverdi og rettigheter til å leve et liv i frihet. Som kristen og som kirke er vi kalt til å være et inkluderende felleskap. Hvordan gjør vi det? Som kristne og som kirke er vi kalt til å være fargeblinde. Bibelen er fylt av fortellinger hvor Jesus viser til betydningen av å ikke knytte anseelse til kultur eller yrke; fariseer, samaritaner og toller for bare å nevne noen. I følge språkforskere forteller våre dialekter og språk ikke bare hvor vi kommer fra rent geografisk, men også noe om vår kultur. Vi tilskriver hverandre ulike egenskaper som vi mener «de andre» eller «folk derfra» har. Dersom vi definerer den andre ut fra dialekter og språk, ser vi kanskje ikke den andre, grunnet våre egne fordommer. Jesus ble utsatt for det samme, «Kan noe godt komme fra Nasaret?» ble det spurt. Må innvandrere tåle fleip som går på etnisitet i større grad enn andre? Er det en god måte å vise at man ønsker å inkludere den andre på? Må innvandreren oftere være på tilbudssiden og prøve å bli norsk, eller er møter mellom mennesker et spennende gi og ta-forhold? En ung kvinnelig innvandrer beskrev dette på en god måte: «Jeg kommer aldri til å bli norsk, fordi jeg ikke er det. Men jeg støtter fullt opp om Norge som nasjon, og går gjerne med norsk flagg 17. mai. Men jeg kan aldri bli noe jeg ikke er, jeg er født i et annet land og er stolt over det, og jeg bor i Norge og er stolt over det.»  1 2

2 Mos 22;22, 3 Mos 19,19; 25,35; 4 Mos 15,15f.29; 5 Mos 1,16. Joh 1,43-46.

Kanskje du fortsatt ikke har bestemt deg for hva du skal gjøre i sommer? Du behøver ikke å reise langt eller å betale dyrt for å skape gode ferieminner! Kanskje du rett og slett skulle ta deg en tur eller to langs Glomma? Hvis du på forhånd blar litt gjennom denne boken, har du et ypperlig utgangspunkt for en spennende oppdagerferd og kulturopplevelse. Som tittelen sier, fortelles det om livet langs elva, i gamle dager og i nyere dager. Glomma er en lang elv med gammel historie. Her får du et innblikk i denne historien. Her skildres natur- og kulturstien fra Bingsfoss til Hammeren, Bingen lenser, tømmerfløting, fisk og fugleliv og den gamle Sørum-båten, Norges eldste båtfunn. Boken er et praktverk, godt illustrert med vakre bilder, både fra fortid og nåtid. Her er detaljerte kart, små morsomme historier og betraktninger og lengre dokumentasjon og fortellinger. Dyktige lokale krefter har bidratt til å fortelle denne historien om livet langs elva, her i nabolaget vårt. Herved er du utfordret: ta deg en tur, da vel, både gjennom boka og langs elva!

Vi har vel alle lært at før kristendommen kom til Norge, tilbad man Odin og Tor og en rekke andre guder. En del forskere har ment at Odin var guden for storfolket og kongene, mens «vanlige» folk tilbad noen av de andre gudene. Dette vet vi lite om. Vi må likevel anta at guden Ull var viktig. Guden har gitt navn til nabokommunen Ullensaker, og i områder der en tidlig begynte å dyrke jorda, var det viktig å stå på god fot med en fruktbarhetsgud. Likevel var det kanskje en annen type religion som stod enda sterkere i folks bevissthet. Rundt om i bygda vår finner vi mange større og mindre gravhauger. Den største ligger 7 -800 meter øst for Sørum kirke. Vi finner også en på garden Huseby der vi kjører ned mot Lørenfallet, ved Huseby i Blaker og på Haugtun skole. Alle disse haugene er forholdsvis store. Går vi Stomperudløypa mot Skea, kommer vi til et område med flere små gravhauger. Disse haugene stammer sannsynligvis fra ca 500-tallet (jernalderen). Vi må anta at høvdinger og andre stormenn ble lagt i de største haugene. Vi har naturlig nok få vitnesbyrd om hvordan en slik gravferd foregikk. Men vi vet at den døde skulle ha med seg redskaper, klær og til og med slaver inn i graven der man mente at livet fortsatte på en ny måte. Tradisjonen med «hauglegging» av den døde er ikke et særnordisk fenomen. Pyramidene i Egypt og blant Sør-Amerikas urbefolkning er uttrykk for den samme tenkningen. Da kristendommen ble innført i Norge, sluttet folk fort å dyrke de gamle gudene. Men ofringer ved gravhaugene fortsatte man med i mange hundre år. Fortsatt er gravhaugene fredet. De står der og forteller oss om at vi lever i en lang tradisjon. Heldigvis er mye forandret. Men gravhaugene kan minne oss om at vi skal ha respekt for forfedrene. Det var mye de gjorde og tenkte som vi må ta avstand fra. Samtidig må vi ikke glemme at de la et grunnlag for samfunnet som har betydning for oss som er kommet etter. Vi er et lite ledd i en lang kjede.

Heidi Schmidt

John Olav Stokstad Larsen

Glomma gjennom Sørum – livet langs elva Utgiver: Blaker og Sørum historielag År: 2009 Sider: 252

Lillian Mobæk har drevet med slektsgransking i mange år. Hun begynte tidlig, men ikke tidlig nok, som hun selv sier. – Det er viktig å snakke med de eldre i familien så tidlig som mulig, for man vet aldri hvor lenge man har dem. Og den kunnskapen de sitter med, forsvinner med dem. – Hvorfor har det blitt så populært med slektsgransking? – Jeg tror folk har behov for å finne sine røtter. Røtter betyr mye; mange har behov for å finne ut mer om seg selv og sin bakgrunn i en tid som stadig forandrer seg. Jo eldre vi blir, desto viktigere blir dette, både for oss selv og våre etterkommere. Det blir viktig å finne fakta om familien sin, og det kan by på overraskelser, både på godt og vondt. Spennende kan det også være å finne ut hva folk døde av, og hvor mange unger de hadde. Uansett er det godt å finne sannheten, og hva som har skjedd. Men en skal trå varsomt også, for det er ikke like lett å finne ut om røttene for alle, f. eks. for dem som er adoptert. – Hvordan går man frem når man skal begynne med slektsforskning? – Start med å prate med de eldre i familien. Skriv ned og notér, eller få dem til å skrive

selv. Bygdebøkene er fulle av fakta og opplysninger om bondeslekter, så gå nøye gjennom disse. Noen bygdebøker er digitalisert, men de fleste er i bokform. Biblioteket kan være behjelpelig med å få tak i bygdebøker. Historielaget kan nok også være behjelpelig med noe opplysninger. Så er det mange digitale hjelpemidler på nett; kirkebøker, folketellinger og gravminner. Hvis man er nybegynner, sjekk DIS Norge www.disnorge.no > Nybegynner. Der er det en god bruksanvisning for nye slektsforskere. Det anbefales å melde seg inn som medlem der, og i Akershus er det også en lokalforening, som har medlemsmøter på Historielagets hus like ved Skedsmo kirke. Så er det viktig å velge et godt slektsverktøy for innlegging av sine slektsdata. Mange bruker Brothers Keeper, det finnes også andre gode verktøy. Men vær forsiktig med å bruke slektsverktøy hvor man publiserer sine slektsdata direkte på nett. Personvern er veldig viktig, så ikke legg ut personlig informasjon om nålevende personer før man har spurt om tillatelse. Noen nyttige linker: http://www.arkivverket.no/Digitalarkivet – skannede kirkebøker, folketellinger m.m. http://www.arkivverket.no > Slektsgransking http://www.disnorge.no/gravminner – gravminner for hele landet. Palmar Huse gjør en stor jobb med fotografering og registrering av gravminner i Sørum. – Hva kan kirken bidra med? – Kirkebøker og gravminner finnes på nett, men kirkebøkene har stort sett en 80 årsgrense for personvern. Ved kirkekontoret vil man til en viss grad kunne være behjelpelig med opplysninger, avhengig av bemanning og kapasitet. Eldre kirkebøker blir etter hvert innlevert til Riksarkivet og man må da henvende seg der for spørsmål.

Biblioteket har mange bøker om slektsforskning. Liste med forslag til bøker finner du på www.sorumkirke.no, sammen med denne artikkelen.

MENIGHETSBLADET 3 • 2013
Menighetsbladets blomst til Av Heidi Schmidt

Lillian Mobæk

Lillian Mobæk takker for seg etter seks år som frivillig journalist for Sørum Menighetsblad. Men hun mangler ikke prosjekter. Lillian er opptatt av fortiden, og av fremtiden. –Så fantastisk Sørum kirke er, snart 850 år. Tenk på alle generasjoner som har gått dit, alle menneskene som har søkt dit gjennom tidene... – Kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn? – Jeg er født i 1947, og vokste opp i Åsgreina i Nannestad, i en kristen, konservativ familie. Er eldst av tre søsken. Søndagsskolen hos tante Martha var viktig, og etter Slattum folkeskole ble det realskole og gymnas på Jessheim. I 1964 traff jeg Odd Mobæk, og vi giftet oss i nov. 1966 og bosatte oss på Sørumsand. Vi har to døtre, fem barnebarn og to bonusbarnebarn. Det eldste barnebarnet vårt er født 17. mai, og det yngste på julaften, så det er lette datoer å huske. Min første jobb var i Norsk Arbeidsgiverforening, der var det meget formelt den gang. Så var jeg hjemme et par år da jentene var små, men i 1971 begynte jeg å jobbe med IT, som Odd også gjorde. Det var praktisk jobbutdannelse den gang, og det har skjedd en rivende utvikling innen faget, så det har blitt mye videreutdanning gjennom årene. I mitt yrkesliv har jeg gått fra hullkort til internett, og har jobbet med alt fra programmering til prosjektledelse og webutvikling, som fast ansatt og som konsulent i flere store IT- og oljeselskap. Mange store systemer har det blitt gjennom årene, som har bidratt til rasjonalisering på ulike områder. Det har vært et yrkesliv med tette tidsfrister, mye arbeid og reiser, men morsomt og utviklende, med nyttig lærdom som jeg stadig har stor nytte av, også som pensjonist. Odd jobbet i Belgia et par år, og hele familien bodde i Antwerpen ett år der jentene gikk på flamsk skole. Vi var mye i den norske sjømannskirken der, som er verdens eldste sjømannskirke i drift. Nå har kirken blitt felles norsk/svensk, for det er ikke så mange sjøfolk der lenger, mest langtransportkjørere. Det var lærerikt og spennende å bo i Antwerpen, som er en fin gammel kulturby. Vi har be-MENIGHETSBLADET 3 • 2013

holdt kontakten med noen belgiske familier siden, og vært der ofte. Ellers har vi bodd på Sørumsand, og holder nå på med oppussing av Odds barndomshjem ved Bingsfoss.

Menighetsbladet er kommunikasjon – Du har skrevet for Menighetsbladet i 6 år. Hva har det betydd for deg? – Jeg så at de averterte etter medarbeidere, og meldte meg til tjeneste. Jeg er ikke journalist, men liker å skrive og delta i frivillig arbeid. Det har vært fint å jobbe sammen med Anne og Heidi, som har lang fartstid som journalister i bladet, og de andre i redaksjonen. Gjennom dette arbeidet har jeg lært veldig mye, og blitt kjent med så mange hyggelige, aktive og engasjerte folk, og blitt godt mottatt overalt. Odd har ofte vært med som fotograf. Jeg vil benytte anledningen til å oppfordre andre også til å skrive for Menighetsbladet. – Hvorfor trenger Sørum et menighetsblad? – Det er viktig med et menighetsblad for å informere om hva som skjer innen kirken og menighetene. Her kan vi presentere folk, og formidle Guds ord. Det er også viktig å løfte frem dem som gjør en stor innsats både innen menighetslivet og i bygda ellers. Mange har mye de brenner for. Menighetsbladet er kommunikasjon med folk i Sørum; og en viktig del av kirkens ansikt utad. Helga Ligaard, som designer bladet, er veldig flink til å gjøre det lesevennlig, og det er mange gode kommentarer, så bladet leses. – Du har vært aktiv når det gjelder å oppdatere nettsidene til kirken. Er det viktig for kirken å være på nettet? – Jeg har oppdatert kirkens nettsider den tiden jeg har arbeidet med Menighetsbladet. Kirkens nettsider kan være en utvidet prekestol, og er viktig når det gjelder å kommunisere raskt og enkelt. De unge i dag er veldig aktive nettbrukere, og også mange eldre, så jeg tror at kirkens nettsider kommer til å bli enda viktigere fremover.

Viktig med engasjerte formidlere – Du er også engasjert i Blaker og Sørum Historielag. Kan du fortelle litt om det? – Jeg har vært med i historielaget i over 30 år, er for tiden redaktør for medlemsbladet Sørum-Speilet, og med i redaksjonen der. Nettsidene startet jeg for ca 15 år siden. Jeg ble tidlig interessert i historie, og hadde en meget kunnskapsrik konfirmasjonsprest, Thormod Rostad, som bidro til det. Han var

en stor formidler av kunst og kultur. Dessuten hadde jeg en morsom og engasjert historielærer på gymnaset. Engasjerte formidlere kan virkelig skape en livslang interesse hos barn og unge. Jeg synes derfor det er veldig viktig at skolen kan lære elevene om lokalhistorien der de bor. Her i bygda har vi noen flotte bygdebøker, som er ypperlige som oppslagsverk. Og i historielaget er det veldig mange engasjerte og flinke folk, som sprer kunnskap om bygdas historie, og jobber for å ta vare på ting av historisk betydning, f.eks. Slora Mølle og Vølneberg gamle skole, der bygdas 4. klasser hvert år får oppleve gammeldags skole. Jeg håper virkelig at kommunens politikere er seg sitt historiske og kulturelle ansvar bevisst fremover. Historielaget har nå ca 450 medlemmer. Les mer på www.sorum.historielag.no – Du er med i Sørum Bygdekvinnelag. Hva betyr det for deg? – Vi er rundt sytti damer i laget, som har månedlige møter med aktuelle temaer og hyggelig sosialt samvær. Bygdekvinnelaget samarbeider med andre lag og foreninger i bygda, og bidrar på ulike områder. I mange år har laget pyntet til høsttakkefesten i Sørum kirke og bakt kaker til kirkekaffen, og til Olsok-feiringen på Vølneberg. Turkomitéen arrangerer dagsturer og lengre sommerturer i inn- og utland til interessante steder. Sørum Bygdekvinnelag er en veldig fin og inkluderende forening, som virkelig anbefales! Se www.bygdekvinnelaget.no/sorum

Glad i de gamle salmene – Har du noe spesielt på hjertet, nå som du står på menighetsbladets talerstol? – Ja, det har jeg. Det er viktig at kirken er inkluderende og følger med i tiden, men så kan det jo diskuteres om det blir for mye eller for lite. Den nye bibeloversettelsen er god, og det er bra med fornyelse av kirkemusikken. Mange av de nye salmene er også fine, men jeg savner nok noen de gode gamle. Og det nye «Fadervår» klinger ikke like godt som det gamle, synes jeg. Musikkgudstjenester og salmekvelder burde det være mer av i kirken, for god sang og musikk gir så mye, og det er så flinke organister, musikere og sangere i bygda vår. En av mine favorittsommersalmer er for øvrig «No livnar det i lundar». Den forteller om nytt liv, og slites aldri ut. Og den svenske «Sommarpsalm» lytter jeg ofte til, med sin fine tekst og melodi.

foto: Odd Mobæk

Historien om et bedehus – Hva er så de neste prosjektene, for en engasjert dame som Lillian? – Jeg liker godt håndarbeid, har stadig noen småprosjekter der. Mer fysisk fostring er også et prosjekt, og så er det viktig å glede seg over alle gode dager og opplevelser. Slektsforskning har jeg holdt på med i mange år, og i forbindelse med mors slekt, fikk jeg

tilgang til arkivene på Klippen Bedehus i Åsgreina. Da ble jeg imponert over alle de godt bevarte protokollene – helt fra 1902! Det er så mye interessant stoff, og jeg håper å kunne samle dette i en bok etter hvert, for det er viktig å ta vare på slik historie. Slektsforskning er ellers både spennende og tidkrevende, og det kan være mange overraskelser underveis. Jeg følger flere slekter,

og det er fint når en klarer å komme mange århundrer bakover. Bondeslektene er stort sett godt kartlagt i bygder med bygdebøker, men uansett blir det mye detektivarbeid med mange oppslag i digitale kilder. Det er viktig å bringe historien videre til de unge, sier engasjerte Lillian, som knytter fortiden sammen med fremtiden…

MENIGHETSBLADET 3 • 2013
Dette skjer:

Hjertelig takk

Sorggruppe for å bearbeide tap av foreldre eller søsken, for deg som er 18 år eller eldre

for den særdeles flotte og svært overraskende musikkgudstjenesten jeg fikk være med på i Sørum kirke 28. april. Takk for blomster, gode ord og gledelig gjensyn/-hør med ”pikekoret”. Ingrid Ligaard, tidl. organist i Sørum

Diakoniutvalget for Blaker, Frogner og Sørum ønsker høsten 2013 – våren 2014 å åpne opp for muligheten til en sorggruppe for å bearbeide tap av foreldre eller søsken. Gruppen møtes 9 ganger og følger samme opplegget som Seksjon for Sorgstøtte ved Akershus Universitetssykehus bruker. Kurset koster 400,- . Dersom du er interessert tar du kontakt med Diakon Marie Strandklev Grimstad på epost: marie. grimstad@sorumkirke.no eller på telefon 63 82 79 61 onsdager kl 10.00-12.00.

Fjuk Bedehus

Frogner Misjonssenter

Sørumsand Misjonshus

Fjukvegen 176

Frogneralléen 3, 2016 Frogner, www.frognermisjonssenter.com

Industriveien 5A, Postboks 198, 1921 Sørumsand, tlf. 63 82 71 34, www.sorumsandmisjonshus.no

Formiddagstreff andre onsdag i måneden kl 12.00: Ingen treff i sommermånedene, høstens treff annonseres i menighetsbladets høstnummer. Kontaktperson: Ragnhild Bjørge, 63 82 76 66. Norsk Luthersk Misjonssamband har misjonsmøter på bedehuset (åpent for alle!) Se ann. i Indre Akershus Blad Velkommen til bedehuset!

Aktiviteter i Blaker Søndagsskole: Blaker kirke, Kirkestua kl. 11.00 de søndagene det er gudstjeneste i kirken. Else Marie Sagen Ottershagen, 416 57 637 Etter skoletid: Blaker Skanse, Smia. Tilbud til aldersgruppen 10-12 år. Hver tredje onsdag kl. 14.30. Maylén Nupen, 63 86 79 57/ 960 45 703, maylen. nupen@sorumkirke.no

Onsdag 12. juni: Normisjons onsdagssamling kl. 1930: «Kast noten på den andre siden av båten.» Leif Gordon Kvelland taler. Bendik og Kristine synger. Tirsdag 18. juni: Hyggetreff kl. 1100, andakt og sang ved Ellen Pedersen. Søndag 30. juni: NLMs misjonsmøte kl. 1800, Kari Helene Haugen taler. Onsdag 14. aug.: Normisjons onsdagssamling kl. 1930. Tirsdag 20. aug.: Hyggetreff kl. 1100, Andakt ved Klara Myhre, sang ved Kisa-koret. Søndag 25. aug.: NLMs misjonsmøte kl. 1700: Øystein Engås taler. Onsdag 11. sept.: Normisjons onsdagssamling kl. 1930. Tirsdag 17. sept.: Hyggetreff kl. 1100, andakt ved Asbjørn Kvalbein, sang v. Odd Kristiansen. Onsdag 18. sept.: Bønnemøte kl. 1930 hos Brit Elin og Erik Wilberg, Fløgstad gård Søndag 29. sept.: NLMs misjonsmøte kl. 1700.

Aktiviteter/kontaktpersoner på Frogner Utleie: Øyvind Berger, 63 82 00 58. Søndagsskole i Peisestua på søndager. Se program på www.frognermisjonssenter.com – søndagsskolen. Ingjerd Barbøl Aase, 416 72 982. Ungdomsforeningen for unge over 13 år – eget program. Øystein Ulvestad, 450 39 202. Hyggetreff hver tredje tirsdag i måneden. Martha Bechensteen, 63 82 00 08. Normisjon: møte hver 2. ons. i mnd. Torleiv Løken, 63 82 07 28. Misjonssambandet har vanligvis møter siste søndag i måneden. Aud Grethe Sæther, 996 15 033. Etter skoletid: tilbud til barn 10-13 år. Hver tredje onsdag kl. 14. Maylén Nupen, 63 86 79 57/ 960 45 703, maylen.nupen@sorumkirke.no Babysang (0-1 år) på Frogner Misjonssenter følgende fredager: 7. juni. Samme tid: Kl. 11.00 – 13.00. Vi serverer lunsj 11.30. Maylén Nupen, 63 86 79 57 / 960 45 703, maylen. nupen@sorumkirke.no Knøttesang (fra 1 år og oppover i følge med en voksen) på Frogner Misjonssenter følgende onsdager: 5. juni. Kl. 17.00 – 18.00. Vi serverer kaffe/te og saft. Maylén Nupen, 63 86 79 57 / 960 45 703, maylen.nupen@sorumkirke.no Kor & Kaos, barnekor (fra 8 år og oppover) Annenhver mandag kl. 17.30. Knut Arild Nupen, 481 91 866, kanupen@online.no

Sørum Misjonshus Anne Skrefsrud – misjonspioner fra Blaker Nå er det tid for å hente fram i lyset mennesker som har hatt stor betydning, men som er ukjente for folk flest. Asbjørn Langeland fra Frogner har bl.a. skrevet historien om Anne Skrefsrud fra Blaker. Ikke hørt om henne? Uten henne ville ikke Normisjonen – en av Norges største kristne organisasjoner – blitt til. Les historien på Blakerog Sørum historielags nettsider: www. sorum.historielag.no under Sørumspeilet, nr.4 - 2012

10

MENIGHETSBLADET 3 • 2013

Samlevegen 14, 1923 Sørum

Hjertelig velkommen til formiddagstreff på Sørum Misjonshus i Lørenfallet, hver 3. lørdag i måneden kl. 11.00: 15. juni: Øyvind Å. Remmen, Kisa pensjonistkor 17. august: Magne Mjærum 21. september: Sigmund Danielsen 19. oktober: Klara Myre 16. november: Jorunn Kind 14. desember: Anfinn Skaaheim. Pilgrimskoret Ved behov for skyss ring Kjell Randby, 63 82 41 46 Kontaktpersoner: Brita Bøckmann Randby, 63 82 41 46 Vidar Kristensen, 63 82 66 74

Dere er også velkommen til husmøte hos Brita Bøckmann Randby og Kjell Randby i Bingenvegen 51 den siste tirsdag i mnd. kl 19.00: 25. juni, 27. august, 24.sept., 29. okt., 26. nov. Ved behov for skyss ring Kjell Randby, 63 82 41 46. NMS kvinneforening i Sørum har møter første onsdag i mnd. i hjemmene. Nye er hjertelig velkommen. Kontaktperson Eldbjørg Nilsen, 63 82 78 05

Tirsdag 4. juni kl. 19.30 Tirsdagsmøte – NLM Fredag 14. juni kl. 18.00 Interkulturell Bibelkafé Søndag 16. juni kl. 11.00 Gudstjeneste. Kirkekaffe med markering av at diakonimedarbeider Kåre Sveistrup går av. Fredag 21. juni kl. 18.00 Interkulturell Bibelkafé, bibellesetime Fredag 12. juli kl. 18.00 Interkulturell Bibelkafé Fredag 26. juli kl. 18.00 Interkulturell Bibelkafé, bibellesetime Fredag 9. aug. kl. 18.00 Interkulturell Bibelkafé Tirsdag 20. aug. kl. 19.30 Tirsdagsmøte – Misjonsringen Fredag 23. aug. kl. 18.00 Interkulturell Bibelkafé, bibellesetime Søndag 25. aug. kl. 14.00 Gudstjeneste. Utdeling av 6-årsbok Onsdag 28. aug. kl. 11.30 Hyggetreff – Menighetspleien Søndag 1. sept. kl.11.00 Åpningsfest / semesteråpning – SFM Tirsdag 3. sept. kl. 19.30 Misjonsmøte – NLM Fredag 6. sept. kl. 18.00 Interkulturell Bibelkafé Søndag 8. sept. kl. 17.00 Storfamiliesamling – Normisjon

Aktiviteter/kontaktpersoner på Sørumsand SFM (Sørumsand Frie Misjonsforening) er eier av Misjonshuset. Leder: Tore N. Forset, 954 40 169, tornfor@online.no NMS (Det Norske Misjonsselskap): Misjonsringen: Tove Fagermoen, 63 82 71 40 / 900 45 576. Normisjon: Tore Schwartz Olsen, 452 27 795 NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband): Tore N. Forset, 63 82 63 59 Sørum Soul Children: Mona Apeland, 913 41 706, mona.f.apeland@ gmail.com Søndagsskole: Hver søndag kl. 11.00-12.15, bortsett fra skoleferier og når det er familiegudstjenester. Solvår Norbakken, 63 82 89 55 Barnegospel: Annenhver torsdag kl. 18.00-19.00. Sara Rinden, 454 68 894, Solvår Norbakken, 934 02 161 Etter skoletid: 10-13 år. Hver tredje mandag kl. 14.00. Maylén Nupen 63 86 79 57/ 960 45 703, maylen.nupen@sorumkirke.no KFUK-KFUM speiderne: Kontaktperson: Anne Kristin Walstad, 414 53 740. Oppdagerne (2.-3. kl.) Sørumsand Misjonshus: Jon Terjesen, 63 82 64 02. Stifinnerne (4.-5. kl.): Guttorm Søbye, 469 28 552. Vandrerne (6.-10. kl.): Ole Jacob Michelsen, 415 74 020. Familiespeiderne: Leif Tore Bergman, 63 82 03 80 / 962 33 120 Menighetspleiens hyggetreff: Dagny Tunskaug, 63 82 74 94 Ungdomsklubben SCHMUCK: Fredager kl. 20 - 24. Knut Magnus Nordhaug, 997 66 570, knutmagnus.nordhaug@sorumkirke.no Ungdomskoret SOPRANOS: mangler dirigent. Kont.: Hanne Ligaard, 900 58 273 Joyful Noise (Kor for voksne): Annenhver torsdag kl. 20.00-22.00. Aase Dalen Hellesvik, 476 67 980 Sørum Interkulturelle Bibelkafé: 2. fred. i mnd. Gudrun Ringstad, 67 41 26 08 / 478 90 052, bibelkafe@online.no Utleie: Tove Fagermoen, 63 82 71 40 / 900 45 576, tofagerm@ online.no, bankgiro 5104 05 23271

«Å leve»-kurs I Menighetsbladet nr 1 i år skrev vi om oppstarten av et nytt «Å leve»-kurs høsten 2013. Nå er tid og datoer fastsatt: Sted: Sørumsand Misjonshus Tid: Kl. 18.00-21.00 Datoer: Mandag 02.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10 og 11.11 2013. Påmelding til: marie.grimstad@sorumkirke.no snarest. Kurskostnad: 1.500,-. Prisen inkluderer kursmateriell og enkel bevertning. Dersom prisen er for høy, er det mulig å søke om reduksjon. Ta da kontakt med diakon Marie S Grimstad på epost med en enkel begrunnelse. Kurset arrangeres av diakoniutvalget for Blaker, Frogner og Sørum menigheter. Kursleder er Anne Kari Årfoss. Anne Kari har jobbet 12 år ved Seksjon for Sorgstøtte på Ahus. Hun er psykiatrisk sykepleier, gestaltterapeut, tankefeltpedagog, og har mange års erfaring med krise og sorgarbeid. Kurset handler om: Hvordan bli bedre kjent med egen styrke, behov, ønsker og muligheter. Du har påvirkningskraft og valgmuligheter til å gjøre positive forandringer i livet ditt • Føler du deg sliten og lite tilfreds? Er hverdagskravene så store at du gir mer enn du får? • Har du opplevd tap av noe, eller noen som betyr mye for deg? • Står du oppe i store utfordringer, endringer i livssituasjon eller vanskelige valg? • Eller ønsker du bare å fordype deg i temaene, og bli litt bedre kjent med deg selv og dine egne behov? Målet er bevisstgjøring av egen situasjon, kunne klare å se muligheter og få tak i egen styrke, vilje og livsmot. Det handler om å få det bedre med seg selv og andre. Vi ønsker velkommen til et fellesskap i ro, ettertanke og respekt. Her er en kort beskrivelse av temaene: 1. Bevisstgjøring av egen situasjon. Se på egne behov og ønsker. 2. Selvtillit og selvfølelse. Betydningen av tankens kraft. 3. Eksistensielle spørsmål, spesielt i forhold til forskjellige typer tap. 4. Valg og grensesetting. 5. Hva stresser og hva motiverer? Bevisstgjøring av kropp og pust. Lære å ta kroppens signaler på alvor. 6. Hva er glede for meg? Er det noe i livet mitt som hindrer meg i å gi den større plass? MENIGHETSBLADET 3 • 2013

11


Dette skjer:

Slekters gang Døpte

Blaker: Trym Johannes Ihler-Aamelfot Henrik-August Færgestad Vetle Korsvik Max Martin Thoreid Ingrid Sylten Schjønnesen Frogner: Noa Kvanvik Pettersen Renate Ellingsen Ingrid Sundal Pronstad Andreas Lunde-Storrønning Kaja Skagen Johansen Catharina Klaveness Holmen Filip Borgenholt Haley Caroline Teilman-Halvorsrud Sørum: Sigurd Dyngeland Leiros Sebastian Enberg Tranholt Mathea Hoel Godejord Edvard Granlund Magnussen Ulrik Skei Skovgaard Kristoffer Vangen Hegge: Jørgen Emmerhof Grorud: Vilde Hansen-Wolmer Skedsmo: Adrian Skaara Dias Østre Aker: Othilie Ottesen Mauer

Viede

Sørum kirke: Karen-Marie Palm Westby og Andreas Damsgård Knutsen

Sørum kirke

MENIGHETSBLADET 3 • 2013

Vi gjør oppmerksom på at menighetsbladet ikke automatisk får informasjon om dåp, vigsler eller begravelser som ikke skjer i regi av menighetene i Sørum, Blaker eller Frogner.

12

BLAKER kirke

Personalnytt

Idé-dugnad for Sørum kirkes jubileum Jubileumsstyret for Sørum kirkes 850-årsjubileum i 2016 planlegger en idé-dugnad i kommunestyresalen 26. september 2013. Vi inviterer med dette interesserte enkeltpersoner, lag og foreninger i kommunen til å tenke høyt sammen med styret for å finne ut hvordan vi kan feire jubileet på en god og verdig måte. Hold av dagen, hvis du har lyst til å bidra.

Menighetskalenderen

Vi synger ny kirkemusikk For noen måneder siden tok vi i bruk den nye liturgien. Mye er som før. Det helt spesielle med denne gudstjenestereformen er at menigheten legger mange føringer for hvordan gudstjenesten skal feires lokalt. Mange opplever at noe er nytt og annerledes, men det er mulig å kjenne seg igjen. En vesentlig del av gudstjenesten er musikken og sangen. Hvilke melodier skal vi synge til de forskjellige leddene? Det var enklere med den forrige liturgien. Den fra 1977. Der hadde hvert ledd tre alternative melodier. Nå eksisterer det minimum nitten forskjellige melodier. Hos oss i Sørum har vi en lang vei å gå, før menighetene kan gjøre sine valg. Prestesituasjonen har nok vært en bremsekloss i dette arbeidet. Men, om ikke lenge vil vi gi dere flere smaksprøver. Vi kommer til å blinke ut enkelte gudstjenester hvor ny musikk blir presentert. Spennende skal det bli ! Som om ikke dette er nok; første søndag i advent tar vi i bruk ny salmebok, 28 år etter den forrige. Det var Norsk Salmebok. I 1997 fikk Norsk Salmebok et tillegg, kjent som Salmer 97. Nå har disse to bøkene blitt slått sammen til en ny. I den nye salmeboka er det også en rekke nyere salmer. For første gang trykkes salmer på andre språk. Og til manges glede har Prøysens Julekveldsvise fått plass i den nye boka.

Da vi sist fikk ny salmebok, i 1985, jublet mange over inntoget av negro spirituals. Negerslavenes religiøse sanger er gospelmusikkens og jazzens mor. Med den nye salmeboka skal vi bli kjent med flere av disse. Og det mest gledelige synes jeg, er at vi skal synge dem på originalspråket. Just a closer walk with Thee, Grant it, Jesus, if you please. Daily walking close to Thee, Let it be, dear Lord, let it be. I am weak, but Thou art strong Jesus, keep me from all wrong. I’ll be satisfied as long As I walk let me walk close to Thee. Through this world of toils and snares, If I falter, Lord, who cares ? Who with me my burden shares ? None but Thee, dear Lord, none but Thee ! When my feeble life is o’er, Time for me will be no more; Guide me gently, safely o’er To thy Kingdom shore, to thy shore. Jan Erik Stensrud, Kirkemusiker

Arbeid i menighetene med ny liturgisk musikk Torsdag 4. april var det felles menighetsrådsmøte for både Blaker, Frogner og Sørum. Møtet ble holdt på Fjuk bedehus. Et av hovedtemaene i møtet var nettopp innføringen av ny liturgisk musikk. Vår organist Vera Kalmykova ga flere smakebiter på nye melodier og vi fikk også sunget gjennom et par nye forslag til bruk i gudstjenesten. Ulike komponister har på oppdrag fra Kirkerådet laget mellom 20 og 30 såkalte nye ’serier’ som alle inneholder nye melodier til feiringen av gudstjenester. Det er derfor et rikholdig materiale å sette seg inn i og også svært mange valgmuligheter. Det viktigste var kanskje likevel at menighetsrådene bestemte seg for å oppnevne et felles musikkutvalg for alle menighetsrådene. Dette utvalget vil bestå av to representanter fra hver av menighetene Blaker, Frogner og

Følg med på: www.sorumkirke.no

Med forbehold om endringer.

Døde Blaker: Knut Olaf Moen Gerd Laurette Ottesen Jorun Torgersen Trygve Borger Hagen Frogner: Mariann Pauline Strømstad Helge Arild Olsen Helge Arnold Melbye Gunnar Strøm Åge Bråthen Sørum: Tor Vestby Jorunn Marie Aamodt Agnes Helene Østby Yee Ra Me Ya Tun Halvar Mikael Presterud Kari Evelyn Semb Odd Einar Nordli Roger Kjærstad Hansen Gudveig Marie Moe Terje Nygårdsmoen Einar Henry Stakkerud

FROGNER kirke

Sørum og skal bl.a. sikre at vi får en noenlunde felles praksis slik at det blir mulig å kjenne seg igjen uansett hvilken kirke man besøker på søndagene. Utvalgets mandat er ikke endelig ferdig utarbeidet, men det er en målsetting at det skal legges frem et forslag til bruk av ny musikk for menighetsrådene innen høsten 2014. Den nye ordningen med formell innføring av ny liturgisk musikk trer i kraft 1. søndag i advent 2014. Forøvrig vil utvalget måtte bruke mye tid på å sette seg inn i materialet og noe av dette vil ventelig bli prøvd ut i ulike gudstjenester i året som kommer. Foruten utvalgets valgte medlemmer vil også våre to organister og en prest delta i utvalget og bidra med faglige innspill. Utvalget vil bli nærmere presentert i et senere nummer av menighetsbladet. Haavard Haug, kirkeverge

9. juni 3.søndag i treenighetstiden

18. august 13. søndag i treenighetstiden

16. juni 4. søndag i treenighetstiden

25. aug. 14. søndag i treenighetstiden/

Frogner kirke kl 11.00 Gudstjeneste v/fung. s.pr. Tor Tvedt. Offer: Åpen kirkegruppe Sørum kirke kl 11.00 Gudstjeneste v/s.pr Øyvind Å. Remmen. Offer: Kirkemusikk Sørumsand Misjonshus kl 11.00 Gudstjeneste v/prostiprest Merete Thomassen. Nattverd, ikke dåp. Offer: Fossheim leirsted Blaker kirke 11.00 Gudstjeneste v/vikarprest Tore Schwartz Olsen. Offer: Kirkens Bymisjon

23. juni 5. søndag i treenighetstiden

Frogner kirke 11.00 Gudstjeneste v/ s.pr. Øyvind Å. Remmen. Offer: Kirkens Bymisjon, Lillestrøm Fjukdammen, Blaker 13.00 Gudstjeneste v/s.pr. Øyvind Å. Remmen. Offer: Menighetspleien, Fjuk.

30. juni 6. søndag i treenighetstiden

Sørum kirke 11.00 Gudstjeneste v/s.pr. Øyvind Å. Remmen. Offer.

Sørum kirke kl 11.00 Gudstjeneste med innsettelse av ny sokneprest i Sørum: Gunnar Sem Kristiansen. Prost Liv B. KrohnHansen medvirker. Offer. Vingårdssøndag Frogner kirke kl 11.00 Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok v/prostiprest Merete Thomassen. Offer. Sørumsand Misjonshus kl 14.00 Gudstjeneste med utdeling av 6-årsbok v/prostiprest Merete Thomassen. Offer.

1. sept. 15. søndag i treenighetstiden

Blaker kirke kl 11.00 Gudstjeneste med avskjed for sokneprest Øyvind Remmen. Offer. Sørum kirke kl 11.00 Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon v/sokneprest Gunnar Sem Kristiansen. Offer.

8. sept. 16. søndag i treenighetstiden

7. juli 7. søndag i treenighetstiden

Frogner gml. kirke 11.00 Gudstjeneste v/ s.pr. Øyvind Å. Remmen. Offer.

Sørum kirke kl 11.00 Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok. Offer: Frogner kirke kl 11.00 Gudstjeneste. Offer:

14. juli 8. søndag i treenighetstiden

15. sept. 17. søndag i treenighetstiden

Blaker kirke 11.00 Gudstjeneste v/s.pr. Øyvind Å. Remmen. Besøk av vår tidl. ungd. prest Andreas Johansson som jobber for Israelsmisjonen. Offer: Søndagsskolen i Blaker.

21. juli 9. søndag i treenighetstiden

Sørum kirke kl 11.00 Gudstjeneste v/ prostiprest Merete Thomassen. Offer.

28. april 10. søndag i treenighetstiden

Frogner gml. kirke kl 11.00 Gudstjeneste med markering av olsok (29. juli) v/prostiprest Merete Thomassen. Offer: Kirkemusikk.

4. august 11. søndag i treenighetstiden

Blaker kirke kl 11.00 Gudstjeneste v/fung. s.pr. Tor Tvedt. Offer: Menighetsarbeidet.

11. august 12. søndag i treenighetstiden Mangen kapell kl 11.00 Gudstjeneste v/sokneprest Gaut Sveinall og prost Liv B. Krohn-Hansen. Fellesgudstjeneste med Aurskog menighet.

Blaker kirke kl 11.00 Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok og 6-årsbok, og oppstart av søndagsskolen. Offer. Lia gård kl 11.00 Sørum menighet inviterer til menighetsweekend med gudstjeneste på retrettsenteret Lia gård, ved Koppang i Østerdalen.

22. sept. 18. søndag i treenighetstiden

Frogner kirke 11.00 Gudstjeneste med utdeling av 6-årsbok. Kor & Kaos synger. Offer. Sørum kirke 11.00 Gudstjeneste. Offer: Blaker kirke 18.00 Kveldsgudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Forsangere, band, bønnevandring og nattverd. Offer: Bridgebuilders (Israelsmisjonen).

29. sept. 19. søndag i treenighetstiden/ Mikkelsmesse Sørum kirke 11.00 Gudstjeneste med høsttakkefest. Offer.

Gunnar Sem Kristiansen, for tiden sokneprest i Sømna, er tilsatt og har takket ja til stillingen som ny sokneprest i Sørum. Han tiltrer 15. august og det blir innsettingsgudstjeneste i Sørum kirke søndag 18. august. Intervju med den nye presten kommer i neste nummer av menighetsbladet. Sokneprest i Blaker Øyvind Ådnøy Remmen slutter i sin stilling for å begynne som kapellan i Tonsen menighet i Oslo. Pga. ferieavvikling og permisjon blir siste arbeidsdag for Øyvind 14. juli. Det vil bli avskjedsgudstjeneste søndag 1. september i Blaker kirke. Diakonimedarbeider Kåre Sveistrup slutter i sin stilling med virkning fra 30.6.2013. Det vil bli holdt en avskjedsmarkering for Kåre under kirkekaffen etter gudstjenesten på Misjonshuset, Sørumsand den 16. juni.

Info om gravminner Når vi tar opp en ny grav, setter vi opp en jordkasse. I noen tilfeller må vi også flytte en eller flere gravminner. Disse må vi da, av sikkerhetsmessige hensyn, lene inntil andre gravminner. I disse tilfeller legger vi en krans, en planke eller noe passende mellom gravminnene for å hindre skader på disse. I sommersesongen må vi, i forbindelse med opptak til grav, noen ganger ta opp blomster på nærliggende gravsteder, disse vil da bli satt på plass igjen umiddelbart etter begravelsen. Etter to regnfulle somre er det mange graver som har ”sunket” ned. Dette ser en ved at terrenget er lavere der hvor graven er. Kirkegårdsbetjeningen retter opp dette ved å fylle på jord og så til med gress. Vi ønsker å orientere om dette, da vi har fått henvendelser hvor etterlatte i slike tilfeller tror det har foregått gravearbeid på gravstedet. Hvis gravminnet ikke står rett etter en vinter, kan kirkegårdsbetjeningen kontaktes. De vil da være behjelpelig med å rette opp gravminnet. Er det en liten oppretting, gjøres det gratis. Er det en større oppretting, vil fester av gravstedet bli fakturert for arbeidet. Det kan da være snakk om fra kr. 250,- til kr. 500,- eks. mva. Kirkegårdsbetjeningen ønsker alle brukere av kirkegårdene i Sørum en riktig god sommer. Tom Bolstad, driftsleder MENIGHETSBLADET 3 • 2013

13


Menighetsbladet ønsker tips og stoff og flere medarbeidere! Vi ønsker: Faste frivillige medarbeidere, enkeltartikler og bilder og tips om personer, arrangementer og lignende. Særskilt velkomment er det med bidrag fra Blaker og Frogner.

Menighetsbladet

Sørum, Blaker og Frogner menigheter Sørum kirkelig fellesråd

for Sørum, Blaker og Frogner VI MINNER OM

Følg med på: www.sorumkirke.no

at åpningstidene på kirkekontoret er: Man-tor: 9-14. Fredag: stengt. Vi ber om at åpningstiden respekteres.

SØRUM KIRKEKONTOR Administrasjonssekretær: Marian Dramstad Linjegården, Pb 25, 1921 Sørumsand tlf. 63 86 79 50, faks 63 86 79 51 Mandag-torsdag 9.00-14.00 e-post: kirkekontoret@sorumkirke.no Sekretær: Reidun Hodnebrog tlf. 63 86 79 52 / 913 75 685 kontortid: mandag-torsdag 9.00-14.00 e-post: reidun.hodnebrog@sorumkirke.no

Tlf. 63 82 88 80 - mobil 957 59 180 Svendsengården, 1920 Sørumsand

www.nilsen-info.no Kontoret er betjent mandager og onsdager 11-13, eller etter avtale, dag-kveld-helg

Medlem av

Fuglerud Begravelsesbyrå Ileveien 5, 2040 Kløfta

• Vi ordner alt ved begravelser og kremasjoner • Vi kommer hjem til konferanse hvis De ønsker det

63 98 30 10 - 63 96 19 20 www.fuglerud-bb.no

Daglig leder/kirkeverge: Håvard Haug Linjegården, Pb 25, 1921 Sørumsand tlf. 63 86 79 53 / 971 37 881 e-post: haavard.haug@sorumkirke.no

63 86 85 20

Kristen litteratur

Bøker, Bibler, andaktsbøker, kort, cd/kassetter, gaver

Nittedalsgt. 21, Lillestrøm tlf. 63 80 29 60

Lifter 9 - 18 m., minigravere 1 - 1,8 t., beltelastere, vibroplater, tilhengere, minidumpere (selvlastende)

Tlf. 906 87 430 www.4rent.no Kongsvingervn. 6, 2040 Kløfta

org.nr. 894290412MVA

Telefon; 63 86 88 80 / Telefaks; 63 86 88 90 post@advokat-hagen.no Sørumsandvegen 71 (Gjensidigegården), Sørumsand VI BISTÅR MED BL.A.; ARV OG SKIFTER, TESTAMENTER OG SAMLIVSKONTRAKTER, EIENDOMSOVERDRAGELSER, TVISTESAKER

Ønsker DU å annonsere? Ring 63 86 79 50

14

MENIGHETSBLADET 3 • 2013

Leder: Erlend B. Jørgensen Frogneralléen 9 C, 2016 Frogner tlf. 416 36 960 e-post: erlend.jorgensen@gmail.com Sørum menighetsråd Leder: Kari Rønsen Sletta 35, 1920 Sørumsand tlf. 63 82 63 63 / 922 69 244 e-post: karirons@online.no

Blaker menighetsråd Leder: Sigrunn Larsen Sokneprest i Sørum: Merete Thomassen (vikar) Lillovegen 23, 1925 Blaker tlf. 63 86 79 58 / 922 36 918 tlf. 63 82 82 64 / 934 24 097 e-post: merete.thomassen@sorumkirke.no e-post: sigrunn.larsen@kjelle.vgs.no Sokneprest i Blaker: Øyvind Ådnøy Remmen Frogner menighetsråd tlf. 63 86 79 56 / 916 13 409 Leder: Randi Ulvestad e-post: oyvind.remmen@sorumkirke.no Lerkevegen 22, 2016 Frogner Sokneprest i Frogner: Karin Krissly tlf. 918 79 433 tlf. 63 86 79 59 / 481 03 861 e-post: randulv@live.no e-post: karin.krissly@sorumkirke.no Organist: Jan Erik Stensrud tlf. 63 86 79 55 / 932 34 878 e-post: janerik.stensrud@sorumkirke.no

Fokus Butikksenter, 1920 Sørumsand Telefon 63 86 60 70 10-20 (10-18) Følg oss på

SØRUM KIRKELIG FELLESRÅD

Menighetenes gavekontoer

■ Diakoni i Sørum kontonr. 1201.33.81141 Organist: Vera Kalmykova ■ Ungdomsarbeider (Sopranos) tlf. 63 86 79 62 / 906 15 950 kontonr. 1644.15.49559 e-post: vera.kalmykova@sorumkirke.no ■ Blaker menighets legatkonto for kirkeutsmykning/restaurering av Diakon: Marie S. Grimstad kapell kontonr. 1321.62.84512 tlf. 63 86 79 61 / 63 82 66 42 ■ Blaker menighets vennskapse-post: marie.grimstad@sorumkirke.no menighet, Bagsarai i India Tid for samtale/avtale samtale: Hver onsdag kontonr. 1321.08.11944 (merk kl.10.00-12.00 på tlf. 63 86 79 61 eller epost innbetalingen med «Bagsarai») Diakonimedarbeider: Kåre Sveistrup ■ Sørum menighet støtter Bibeltlf. 404 13 768 skolen Hunan i Kina (Det Norske e-post: sveistru@online.no misjonsselskap) kontonr. 8220.02.85030 (merk innbetaLeder for trosopplæring: Maylén Nupen lingen med «Bibelskolen Hunan tlf. 63 86 79 57 / 960 45 703 i Kina», prosjekt nr. 541031) e-post: maylen.nupen@sorumkirke.no ■ Frogner menighet støtter Ungdomsarbeider: Knut Magnus Nordhaug Misjonsalliansens mikrokreditttlf. 63 86 79 60 / 997 66 570 prosjekt i Bolivia; kontonr. e-post: knutmagnus.nordhaug@sorumkirke.no 0533.05.28844, merk innbetalingen med «Misjonsprosjekt» Medarbeider i «Etter skoletid»: Arve Graarud ■ Blomsterfondet, forskjønnelse tlf 951 38 955 av kirkegården (Sørum/Frogner): e-post: asgraa@hotmail.com Kontakt Tormod Egner, Driftsleder for kirkene tlf 900 96 291 og kirkegårdene: Tom Bolstad tormod.egner@sundtair.com Kirkegårdskontoret tlf. 63 82 58 36 / 94 16 84 34 ■ Sørum Interkulturelle Bibelkafé, e-post: kirkegardene@sorumkirke.no kontonr 1321.14.65713

utkommer med 5 nummer i året Utgiver: Sørum Kirkelig fellesråd Ansvarlig redaktør: Kirkevergen Redaksjon: Anne Søbye (red), Heidi Schmidt og Karin Krissly Forretningsfører: Kirkevergen Adresse: Sørum kirkekontor, Tverrvn. 1 (Linjegården), Boks 25, 1921 Sørumsand E-post: kirkekontoret@sorumkirke.no Tlf: 63 86 79 50 Faks: 63 86 79 51 Kontonr.: 1624.07.07253 Grafisk utforming: Helga Ligaard Trykk: 07 Oslo AS

Annonsepriser Annonseprisene er kr. 1700,- for den minste annonsen (1 spalte) og kr. 3200,- for den største (2 spalter). Opplag: 7400

Stoff til Menighetsbladet Tips oss gjerne om aktuelle saker eller arrangementer! Stoff til bladet må være i redaksjonen innen 18. juni. Fint om dere leverer stoffet til Menighetsbladets e-postadresse: kirkekontoret@sorumkirke.no

Neste nummer kommer ut ca 5. september, deretter ca 28. november.

Viktige telefonnummer: Kirkens SOS: 815 33 300 www.kirkenssos.no Røde Kors: 05003 www.rodekors.no Helsestasjon for ungdom: 474 66 082 Sørumsand man kl.14.30-16.30 Frogner tirs kl.15.00-17.00 Barnevernet via kommunens sentralbord, hverdager mellom kl. 8.00-15.30: tlf. 63 86 90 00 Alarmtelefon for barn og unge: 116 111 Barnevernsvakta på Romerike: 64842575 Rustelefonen: 08588 www.rustelefonen.no Voksne for barn: 810 03 914 www.vfb.no SUSS- senter for ungdomshelse, samliv og seksualitet: 800 33 866 www.suss.no Hjelpelinjen for spilleavhengige: 80080040 www.hjelpelinjen.no MENIGHETSBLADET 3 • 2013

15


Barnog unge Vitser – Hva får du hvis du kloner kaptein Sabeltann? – En piratkopi.

INFORMASJON Returadresse: Sørum kirkekontor Boks 25 1921 Sørumsand

Sommerleir i år ?

Lyst til å reise på leir i sommer? Leir er gøy!

Normisjon – Hvorfor står det bare «zoo» på skiltene som viser vei til zoologisk hage? – Resten er logisk.

Fossheim (Fosser i Høland): 24. - 27. juni Fotball-leir 4. - 7. klasse Haraset (Stange): 21. - 23. juni Sommerleir 3. - 7. klasse 24. - 27. juni Fotball-leir 3. - 7. klasse Mer info om leirene og leirstedene: www.normisjon.no/ost Det norske Misjonsselskap

– Med denne billetten kan jeg reise så langt jeg vil, sier passasjeren og viser billetten til konduktøren. – Da tror jeg du har misforstått, med denne billetten kommer du bare til Drammen. – Men det er jo til Drammen jeg vil.

Stenbekk (Sarpsborg) 14. - 16. juni 2. - 4. klasseleir 21. - 23. juni 5. - 7. klasseleir 15. - 16. august Før skolestart (1. - 4. kl) Solsetra (nord for Drammen) 23. - 25. juni 1. Agentleir 2. - 4. klasse 26. - 28. juni 2. Agentleir 2. - 4. klasse 5. - 8. august Krepseleir/Vannleir (5. - 8. kl) Mesnali (mellom Lillehammer og Sjusjøen) 23. - 27. juni Skolefrileir (1. - 7. kl) www.mesnali.no Mer info om leirene og leirstedene: www.nmsu.no

– Driver du med sport? – Ja, jeg spiller sjakk. – Du blir vel ikke sliten av det? – Jo, jeg blir helt matt. Ole: – Mamma, hvis du var grevinne og pappa greve, var jeg grevling da?

– Er hunden din glad i barn? – Ja, men den foretrekker kjøtt og kjeks.

16

MENIGHETSBLADET 3 • 2013

Menighetsbladet for Sørum, Blaker og Frogner utg. nr. 3 - 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you