Page 1

MENIGHETSBLAD

for Sk책nland, Tovik og Astafjord

Pinse/sommer 2013

4422.. 책책rrggaanngg


Nora Antonsen, orgelelev i Astafjord kirke, deltok i år på ungdomskurs under Bodø Internasjonale Orgelfestival 25.-28. april. Her sitter hun ved det nye orgelet på 80 stemmer i Bodø domkirke.

Konfirmanter i Skånland kirke 26. mai: 1. rekke, fra venstre: Iljen Henriette Vesterheim, Sofie Kristinan Oppholt, Julianne Rebecka Osmark Karlsen, sokneprest Solum, Benedicte Nygård Johnsen, Malin Nilsen Øvrevoll og Malvin Alexander Nilsen-Brodtkorb. 2. rekke: Veronica Einarsen, Steffen Planterhaug, Sonja Fjellheim Olsen, Eskil Torgersen Reinsborg, Lisa-Christin Zulauf, Karethe-Marie Mannsåker, Richard Johan Mathisen og Adrian Josefsen. 3. rekke: Ann-Catrin Zulauf, Jan-Arthur Reinås, Sigurd Otterå, Steffen Bogstrand, Isabell Grønlund Rognerud og Sandra Larssen. (foto: Martin Svendsen)


Kirkekontorets besøksadresse: 1. etasje i det gamle kommunehuset Telefon: 77 08 95 35. Fax: 77 08 95 39. Postadresse: Postboks 110, 9439 Evenskjer Kirkeverge: Morten Markussen Tlf. 77 08 95 37(a), 450 26 522 e-mail: kirkevergen@skanland.kommune.no Kontortid: Alle hverdager 9-15. Prestene: Sokneprest Geir Arne Solum: 77 08 95 36 (a), 415 74 521 e-mail: soknepresten@skanland.kommune.no

TOVIK MENIGHET Kirketjener: Kurt Rochmann, tlf 902 00 172 Menighetsrådets leder: Knut Bjarne Simonsen, tlf 913 04 877 ASTAFJORD MENIGHET Kirketjener: Kurt Rochmann, tlf 902 00 172 Menighetsrådets leder: Svein Erik Sjøvoll, tlf 901 16 158 SKÅNLAND MENIGHET Kirketjener: Odd Arne Sæter, tlf 971 43 175 Menighetsrådets leder: Gudmund Johnsen, tlf 915 14 789

MENIGHETSBLADET Vikarprest (med særskilt ansvar for Tovik): Ole Jakob Vestvik 908 76 176 e-mail: olejvest@start.no Kantor: Maria-Daniela Raasch tlf. 936 54 553 KIRKELIG FELLESRÅD Henvendelser kan rettes til kirkevergen som er daglig leder for rådet.

Lavangseidet bedehuskapell Kvitfors Kontaktperson og utleie: Edgar Andersen Tlf 993 62620 e-post: ekko@online.no

Redaksjon: Martin Svendsen, Kamilla Sjøvoll, Tove Sigrid Lund og Geir Arne Solum. Bidrag og ideer mottas med takk! Vi har dessverre ikke mulighet til å betale honorar. Abonnement betales på bankkontonummer: 4760.19.89375. For dere som bor i kommunen er det frivillig, for dere som bor andre steder, koster abonnementet kr 50.Adresse: Menighetsbladet, Postboks 110, 9439 Evenskjer Forside: Sif Halmøy, ETS Kunstforening Trykkeri: Økonomitrykk, Bodø


Tomrommet kan bli fylt Pinseandakt av Asbjørn Kvalbein, webpastoren.no Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger. Men Foto: KPK dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere. Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.» (Johannes 14,15-21)

Han var redaktør i en avis, kalte seg agnostiker, og kunne ikke forstå at den gode vennen hadde satset på å kalle seg kristen. De var ute og kjørte en dag, og agnostikeren sa: «Du holder fast på å være troende. Bruk ti ord eller færre på å si meg hva det betyr.» Uten nøling kom svaret: «Vi er alle uekte barn, men Gud elsker oss likevel.» Det ble stille. Redaktøren hadde vokst opp uten kjent far og faktisk fått høre snakk om uekte barn. Derfor traff det en streng i ham da vennen forklarte uttrykket med å minne om ordet av Jesus: «Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.» Sitatet finner vi i årets pinsetekst. Jesus vil fylle tomrommene i menneskers liv. Samme hva slags familiebakgrunn vi har, kan vi gripe fatt i at Gud er


far, Jesus er bror, og Den hellige ånd vil fungere som en mor. For Ånden kan gi del i en ny fødsel. Han vitner i vår ånd at vi er Guds barn ved å tro på Jesus. Og er vi barn, er vi også arvinger til himmelriket, medarvinger til Kristus. Dermed er ingen foreldreløse eller uekte barn når Ånden får føde oss inn i Guds rike. En gutt var på telttur med faren sin. Om kvelden fant de en passende teltplass. Gutten prøvde å skyve en stor stein bort til bålplassen, men den var for tung. «Bruk alle kreftene du har,» sa far. «Det gjør jeg,» sa gutten. «Nei,» sa faren, «for du har ikke bedt meg om å hjelpe deg.» Pinsen er festen for den store kraftkilden og hjelperen, han som opplyser, forklarer og gjør Jesus og frelsen stor og aktuell. Elsker vi ham, holder vi fast på budene han har gitt, og sannheten gir liv og frihet. «Jeg lever, og dere skal leve,» lovte Jesus.

Konkurransen Svaret på påskenummerets konkurranse var Bergen og Dietrich Johannes Buder – og den heldige vinner av fem ”Flax for året”-lodd er Helene Hansen, Evenskjer. Svaret på konkurransen finnes også denne gang i et tidligere nummer av bladet: Hvem var giver av juletrærne til kirkene våre, julen 2012? Svar sendes til soknepresten@skanland.kommune.no eller SMS til 415 74 521.


Min salme Av Venke Rosenhaug Den salmen som jeg minnes veldig godt er ”Kjære Gud jeg har det godt” Dette er en salme som mine foreldre lærte meg da jeg var barn. Det er en koselig liten vuggesang, og man trenger ikke være spesielt kristen for å synge den. Den er sunget i mange generasjoner, og foreldrene mine ønsket å bringe tradisjonen videre. Kjære Gud jeg har det godt Takk for alt som jeg har fått, Du er god du holder av meg Kjære Gud gå aldri fra meg Pass på liten og på stor Gud bevare far og mor Og alle barn på jord.

De nne minner meg om min gode barndom, og jeg har sunget den for mine barn. Til å skrive om sin salme neste gang, utfordrer jeg Anne Helen Bendiktsen, Grovfjord.

Din lokale leverandør av fisk og fiskeprodukter Grovfjord, tlf:99459003


Prostigudstjeneste i Kvæfjord kirke Tekst/foto: Martin Normann Svendsen Det ble en minnerik gudstjeneste i Kvæfjord kirke 2. pinsedag, da alle 13 menighetene i Trondenes Prosti var invitert. Prosesjonen ble ledet av korsbærer Krystian Roykiewicz, etterfulgt av Biskop Per Oskar Kjølaas, fungerende Prost Odd Willy Johansen, Sokneprest Arne Håkonseth, Diakon Liv Oddrun Sæther, og frivillige medhjelpere. Det var åpningen på en meget vellykket prostigudstjeneste 2. pinsedag i Kvæfjord kirke med 150 til stede. På forhånd var alle 13 menighetene bedt om å sende inn bønne- og takkeemner som de ønsket tatt med i forbønnen. Deltagere fra fem ulike menigheter fremførte forbønnene. Biskop Per Oskar Kjølaas holdt preken over temaet Den Hellige Ånd som kom til apostlene i Pinsen, hvordan den virker i oss - som en vannkilde for den som tørster. Etter gudstjenesten var alle invitert på kirkekaffe. Der ble det servert gode kaker og pølser fra grillen. Medlemmer fra X-klubben bidro med musikalske innslag til stor glede for tilhørerne. Prostigudstjenesten var et løft som alle menighetene i Trondenes Prosti sto sammen om. Planen er at prostigudstjenesten skal bli tradisjon og gå på rundgang mellom menighetene. Biskop Per Oskar Kjølaas på Vi gleder oss til 2. pinsedag 2014. Da er prostigudstjeneste i Kvæfjord. Skånland menighet utfordret som arrangør, og vi håper på mer enn 150 fremmøtte.


Bassi Ája Av Ann Ragnhild Broderstad, foto: Per Jan Pedersen Frode Fjellheims sørsamiske messe Aejlies gaaltije fremstod i ny drakt under tittelen Bassi Ája. Skånland kirke fikk besøk av dette praktstykke av en konsert den 13. april. Med seg hadde Frode Fjellheim noen av de fremste musikerne NordNorge kan by på; Inga Juuso, Anneli Drecker, Erika Toth, Runa Bergsmo, Håvard Lund, Knut Erik Sundquist, Bendik Lund Haanshus og Snorre Bjerk. Bakgrunnen for dette unike musikkprosjektet var Kultur i Troms sitt ønske om å lage et prosjekt der salmer og joik stod i fokus. Bassi Ája er nordsamisk for Den hellige kilde. Det ble bare holdt til sammen fem konserter og Skånland var så heldig å få besøk som det femte og siste stedet i nord hvor konserten ble arrangert.


Og det ble en fargerik og kraftfull opplevelse, hvor det mangfoldige kulturelle Nord Norge var flettet sammen i ei arktisk messe. Opprinnelig er musikken basert på sør-samisk liturgi, blandet med både finsk, norsk og annen kultur. Inga Juuso joiket flere nylagede joiker og tekster. Som alltid var det en opplevelse å høre vår samiske fylkesjoiker. Overraskelsen for både undertegnede og sikker flere andre tilhørere, var Anneli Drecker som hovedvokal fremføre Fjellheims messe. Stemmen til denne kjente nordnorske artisten bar høyt under taket i Skånland kirke og var en fantastisk opplevelse. Juuso og Drecker sammen vil jeg gjerne oppleve flere ganger. Og alle de fem landsdelsmusikerne var i en klasse for seg som viste stor spilleglede og musikalitet. Til sammen gav alle disse dyktige musikere oss en unik konsertopplevelse som inneholdt alt fra rytme, kraft og ro. For undertegnede var dette en konsert som vil huskes lenge og avslutningstykket med Ipmila Álddut (Guds reinsimle) høres ennå i det indre øret. Heldig var vi som fikk oppleve dette mesterverket til Frode Fjellheim, et slikt musikalsk kunststykke bør formidles til mange flere.


… til hverdags og fest… ingen anledning er for liten eller for stor catering, selskap, kurs, veikro, hotell, kiosk 9440 Evenskjer Tlf: 77 08 93 00 Fax: 77 08 93 01 E-post: post@tkh.no www.tkh.no

Mekonomen S. Holand Bilberging

S. Holand Bilverksted Postboks 224 9439 Evenskjer Telefon: Fax: Bilberging:

77085330 77085124 90153680

Berits Salong Sandstrand, tlf. 77 08 78 60 Frisørmester Berit Dypvik

Barn – Dame – Herre Tlf. 77 08 82 30

Evenskjer Autosenter AS Boks 243, 9439 Evenskjer Tlf. 77 08 52 31 Fax: 77 08 55 58

KONTAKT OSS GJERNE FOR PRISER OG TILBUD

Vaskeri tlf. 77 08 99 20. Brensel tlf. 77 08 78 35


Gudstjenestelisten Gudstjenestelisten har vi nå plassert på midtsidene – Tips: napp ut og heng opp! Følg også med i Harstad Tidende i tilfelle endringer! Søndag 16. juni Skånland kirke kl 11.00 Familiegudstjeneste Geir Arne Solum

Søndag 11. august Skånland kirke kl 11.00 Høymesse Ole Jakob Vestvik

Søndag 23. juni Tovik kirke kl. 11.00 Høymesse Geir Arne Solum

Søndag 18. august Astafjord kirke kl 11.00 Høymesse Ole Jakob Vestvik

Søndag 7. juli Huset i Havet kl 11.00 Friluftsgudstjeneste Geir Arne Solum

Søndag 18. august Kjønna kl 17.00 Friluftsgudstjeneste Ole Jakob Vestvik

Søndag 14. juli Skånland kirke kl 11.00 Høymesse Geir Arne Solum

Søndag 25. august Ebbestua kl 12.00 Gudstjeneste Magne Oftedal

Søndag 21. juli Astafjord kirke kl 11.00 Høymesse Geir Arne Solum

Søndag 1. september Vilgesvarre kl 12.00 Friluftsgudstjeneste Geir Arne Solum og konfirmanter

Søndag 28. juli Tovik kirke kl 17.00 Gudstjeneste m/pilegrimsvandring Ole Jakob Vestvik

Lørdag 7. september Lavangseidet BHK kl 17.00 Skriftemålsgudstjeneste Geir Arne Solum


Søndag 8. september Skånland kirke kl 11.00 Gudstjeneste Geir Arne Solum Presentasjon av konfirmanter

Søndag 22. september Tovik kirke kl 17.00 Gudstjeneste Geir Arne Solum Presentasjon av konfirmanter

Søndag 22. september Astafjord kirke kl 11.00 Gudstjeneste Geir Arne Solum Presentasjon av konfirmanter

Søndag 6. oktober Skånland kirke kl 11.00 Høsttakkefest Geir Arne Solum Utdeling av 4-årsbok

Slekters gang DØPTE Astafjord: 28.04 Mariell Sofie Hanssen Einan(Gratangen menighet) 09.06 Andreas-Nikolai Losvik Andersen

Skånland: 21.04 Henriette Sofie Mathisen 21.04 Heine Holand-Fagerheim

DØDE Skånland: 02.04 Odd Karstein Karlsen (1931) 11.04 Gunnar Helge Torbjørn Pettersen (1920) 12.05 Hilberg Andreas Henriksen (1930) Tovik:

Tovik: 07.04 Amalie Eriksen (Øverbygd menighet) 19.05 Jostein Lu Holtås (Trondenes menighet)

23.03 Arild Annar Larsen (1945) 12.04 Herdis Annie Dypvik (1931)


Velkommen til en hyggelig handel!

9440 Evenskjer Tlf: 77 08 92 10, Fax: 77 08 92 11 E-post: kja-byg@online.no

Godt utvalg i vinterutstyr

HALVORSEN SPORT OG FRITID 9440 EVENSKJER TLF: 77 08 90 90

Folkeuniversitetet ETS Boks 16, 8539 Bogen Tlf 76 98 21 31 – 76 98 43 70 www.futroms.no www.funordland.no

Det du trenger – når du trenger det. Din dekkleverandør!

Elvevoll Handel og Servicesenter AS 9445 Tovik – tlf 77 08 78 10 Hverdager: 0800-2100 – Lørdager: 0900-2100 – Søndager: 1200-2100


På besøk i Litauen Tekst/foto: Martin Normann Svendsen Allsidiglinjen ved Soltun Folkehøgskole besøkte Litauen for å lære om Metodistkirkens arbeid og om landet. I løpet av oppholdet deltok de på Metodistkirkens arbeid og gjorde en solidaritetsjobb. På gudstjenesten i Pilviskiai ble teksten lest på litauisk og norsk. Elevene hadde med seg gave fra Metodistmenigheten i Skånland til vennskapsmenigheten i Kybartai. For gaven ble det kjøpt en komfyr som skal brukes i det diakonale arbeidet der. Det ble mange gode møter mellom elevene fra Soltun Folkehøgskole og ungdommene i Litauen. Viktige møteplasser for å lære av Teksten ble lest på litauisk og norsk. hverandre og bli kjent. Det ble og tid til å lære om landets historie ved å oppsøke ulike historiske steder.


Institusjonsandaktene Prest og kantor er ca én gang i måneden og holder andakt på Grovfjord Boog Servicesenter, Sandstrand Bo- og Servicesenter og Skånland sykehjem. Til disse andaktene er også andre enn beboerne velkommen til å være med: Tirsdag kl 10.30 – Grovfjord Tirsdag kl 12.00 – Sandstrand Torsdag kl 11.00 – Skånland Vi vil i kirketorget i Harstad Tidende opplyse om hvilke uker andaktene holdes. Velkommen!

Kirkevergen slutter Morten Markussen slutter 1. september som kirkeverge i Skånland og går over i stilling som produksjonsleder ved Festspillene i Nord-Norge. Vi takker for året han har vært ansatt hos oss og ønsker lykke til videre. Stillingen som kirkeverge har allerede vært lyst ut, og det har vært ti søkere. Fellesrådet har som mål å ha klar ny kirkeverge innen 1. juli.

Testamentarisk gave Skånland menighet har mottatt en større testamentarisk gave etter Gunnar Torbjørn Helge Pettersen fra Rødbergsmark, som døde 11. april. Skånland menighetsråd takker for gaven.


Nye salmebøker? Den nye salmeboka for Den norske Kirke er vedtatt av Kirkemøtet og kan tas i bruk fra 1. søndag i advent. Det er imidlertid menighetsmøtet i den enkelte menighet som skal vedta om en skal ta i bruk den nye salmeboka eller ikke. Menighetsrådene har så vidt begynt å se på den nye salmeboka og vil etter hvert legge fram sin innstilling og invitere til menighetsmøte. Menighetsmøtet er menighetens allmøte der alle soknets medlemmer over 18 år har møte- og stemmerett. Så dersom du ønker å mene noe om innføringen av den nye salmeboka bør du altså møte her! Vil du vite mer om den nye salmeboka: http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=163677

Åpen kirke 2013 Skånland kirke er i år åpen fra 2. juli til 1. august - hver tirsdag og torsdag kl. 12.00-14.00. Det er mulighet for en stille stund, be en bønn, tenne et lys eller høre musikk ved en lunsjkonsert og ta en kopp kaffe etter konserten.

Trenger du en rørlegger eller nye beslag? Ta Kontakt. Blikkenslager Ingvart: 91 30 64 30 Rørlegger Børge: 90 28 98 30


Orgelet på vei tilbake til Skånland Tekst/foto: Maria-Daniela Raasch De som har vært i Skånland kirke den siste tiden, har registrert stor aktivitet på galleriet. Her har vært snekret og malt – for å gjøre alt klart til orgelet vårt kommer tilbake. Orgelet kommer tilbake i august. Det betyr også at kirken blir stengt for all aktivitet utenom gudstjenester i perioden 26. august til 15. september, 30. september til 13. oktober. Dato for innvielsesgudstjenesten med det nyrestaurerte orgelet blir 3. november – og da håper vi på stor oppslutning på denne festgudstjenesten. Gudstjenesten er del av en hel helg med konserter og aktivitet. Fredag 1. november spiller orgelkonsulent Prof. Bjørn Andor Drage innvielseskonsert og søndag kveld kommer Vox Arctica med en kor- og orgelkonsert under ledelse av Arne Dagsvik.

Orgelhuset er tomt og flyttet noen meter fram for å gi plass til arbeider på bakveggen.

Odd Arne Sæter og Kurt Rochmann har på forsommeren vært i sving med snekring og maling for å gjøre alt klart til orgelet kommer tilbake.


Lunsjkonsertene 2013 Torsdag 11. juli Musikk og poesi. Elisabeth Opsahl, fløyte, og Maria-Daniela Raasch, tangenter, spiller barokk- og nyere musikk. Blandet med nordnorsk diktning fra sammen tid. Elisabeth Opsahl kommer opprinnelig fra Grovfjord, har studert blokkfløyte ved Norges Musikkhøgskole og bor nå i Nederland. Torsdag 18. juli Jardar Johansen kommer til Skånland kirke! Jardar gjorde seg bemerket gjennom Hålogaland teaters oppsetning av "Les Miserables" hvor han fikk hovedrollen. De to siste årene har han holdt julekonsert i Grovfjord - med stor suksess. Torsdag 25. juli "Musica Practica" - et kor fra St. Petersburg synger russisk kirkemusikk. Det er bare å glede seg til en korkonsert av høy kvalitet! Torsdag 1. august Mona Stenhaug Johannesen, sang, og Wolfgang Schmitt, tangenter, avslutter konsertserien med et program som har fått navnet "Songbird". Mona fikk mye oppmerksomhet med julekonserten sin i fjor i Trondenes kirke. Nå kommer hun for første gang til Skånland. Alle konserter begynner kl. 11.30 og er gratis. Men vi er avhengig av din kollekt ved utgangen. Hjertelig velkommen til mange gode opplevelser i Skånland kirke i sommer.


Kort nytt – fra Kristelig Pressekontakt Populær 4-årsbok 94 prosent av menighetene i Den norske kirke har en ordning med utdeling av en kirkebok til 4-åringene i menigheten. Tradisjonen med utdeling av 4årsboken går tilbake til 1972. Nest etter konfirmasjon, er utdeling av 4årsboken det tilbudet som har størst oppslutning i Den norske kirke, når det gjelder tilbud for bestemte årsklasser. I 2011 mottok 58 prosent av alle døpte 4-åringer boken. Det var samme andel som året før. Utdelingen skjer som regel i forbindelse med en barne- eller familiegudstjeneste. Opplysningene kommer fram i Tilstandsrapport for Den norske kirke, av Pål Ketil Botvar og Sivert Skålvoll Urstad. KPK

Økende oppslutning om «Lys våken» 24 prosent av alle døpte 11-åringer deltok i 2011 på arrangementet «Lys våken» i sin menighet. Det er en økning fra 2010, da 20 prosent deltok. «Lys våken» foregår natt til 1. søndag i advent. Deltakerne overnatter inne i kirken og har et variert program som blant annet inneholder skattejakt og gudstjenesteverksted. «Lys våken» ble arrangert av 34 prosent av menighetene i Den norske kirke i 2011. 23 prosent av døpte 8-åringer deltok i 2011 på «Tårnagenthelg», et konsept som er utviklet i et samarbeid mellom Kirkerådet og Søndagsskolen. Opplegget inspirerer barna til å utforske og bli kjent med kirkerommet, klokkene, kirketårnet og bibelfortellinger gjennom å løse mysterier og oppdrag. KPK


Hva skjer i våre menigheter for barn og unge? Gudsrikeleiken. Astafjord kirke. 4-10 år. Hverdagsgruppa. I Skånland kirke, 4-10 år, annenhver onsdag (partallsuker) kl 18-19. Astafjord kirkes barnekor, fra 6 år. Hver tirsdag kl 14.10 i kirken. Ungdomsklubb, på frivillighetssentralen, Evenskjer. Hver torsdag kl 19.00-21.30. 8. kl – 19 år. Inngang kr 20,-. Leirer på Holmen/Tømmerneset Menigheten sponser gjerne oppholdet! Ta kontakt med prestekontoret!

Menighetsbladet på nett Menighetsbladet vårt legges ut på www.kirkenorge.no. Her vil det ofte være å finne før bladet kommer i postkassene. Her er også alle bilder i farger! Tips gjerne utflytta skånlendinger som ønsker å lese menighetsbladet.


Vannrett: 2. To knyttet sammen. 5. Deretter 8. Dråpeteller 13. Ungdomskor 15. Verdensdel 17. Husdyr 18. Syltet citrus-skall

Loddrett: 1.Spiste 2.Frø 3.Tore Pedersen 4.Legemsdel 5.Frukt 6.Guttenavn 7.Kjøttrett

9.Storebror Askeladd 10.Guttenavn. 11.Tall 12.Frue u/mann. 14.Velvære 16.Arvid Thorsen


Konfirmanter i Tovik kirke 12. mai: Bak, fra venstre: Tomas Johnsen, Mathias Dybvik, Lasse Johan Ludvigsen, Pål Aspenes Eriksen og Markus Losvik Både. Foran: Maja Susanne Olsen, sokneprest Solum og Einar Mikal Andreassen. (Foto: Ine Mariel Solbakken) Konfirmanter i Astafjord kirke 5. mai: Bak: Nora Antonsen og sokneprest Solum. Foran, fra venstre: Anja Helen Rasmussen og Willemo Elise Sjøvoll. (Foto: Ann-Eli Edvardsen)

SkÃ¥nland menighetsblad  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you